Používáte nástroj pro blokování reklamy. Pokud nám chcete pomoci, vypněte si blokování reklamy na našem webu. Zde najdete jednoduchý návod. Děkujeme.

NATURE CAPITAL, a.s.
IČO: 26279924

Tento výpis má pouze informativní charakter. Doporučujeme informace ověřit v oficiálním veřejném rejstříku.
Tyto stránky navštíví měsíčně 1 000 000 lidí. Chcete inzerci na míru? Napište nám!

Výpis z obchodního rejstříku

Rejstřík
ARES
 
DPH
 
 
 
 
 
Datum zápisu10. 4. 2002
Obchodní firma
od 10. 4. 2002

NATURE CAPITAL, a.s.

Sídlo
od 3. 7. 2014 do 18. 10. 2016
Brno, Pražákova , PSČ 619 00
od 4. 10. 2003 do 3. 7. 2014
Brno, Pražákova 34, č.p. 665, PSČ 619 00
od 10. 4. 2002 do 4. 10. 2003
Brno, Koliště 13, č.p. 1912, PSČ 657 80
IČO
od 10. 4. 2002

26279924

DIČ

CZ26279924

Identifikátor datové schránky:eihe9zr
Právní forma
od 10. 4. 2002
Akciová společnost
Spisová značka3518 B, Krajský soud v Hradci Králové
Předmět podnikání
od 14. 7. 2009
- Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
od 16. 7. 2004 do 14. 7. 2009
- činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců
od 16. 7. 2004 do 14. 7. 2009
- pořádání odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí včetně lektorské činnosti
od 10. 4. 2002 do 14. 7. 2009
- služby organizačně hospodářské povahy u fyzických a právnických osob
od 10. 4. 2002 do 14. 7. 2009
- realitní činnost
od 10. 4. 2002 do 14. 7. 2009
- velkoobchod
od 10. 4. 2002 do 14. 7. 2009
- zpracování dat
od 10. 4. 2002 do 14. 7. 2009
- činnost informačních kanceláří
Ostatní skutečnosti
od 3. 7. 2014
- Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
od 3. 7. 2014 do 16. 3. 2017
- Počet členů statutárního orgánu: 1
od 3. 7. 2014 do 16. 3. 2017
- Počet členů dozorčí rady: 1
od 29. 8. 2012 do 21. 12. 2012
- Mimořádná valná hromada společnosti rozhodla na svém zasedání ze dne 18.6.2012 o snížení základního kapitálu z dosavadních 26.950.000,- Kč, slovy: dvaceti šesti milionů devíti set padesáti tisíc korun českých na částku ve výši 12.850.000,- Kč, slovy: dvan áct milionů osm set padesát tisíc korun českých, tj. o částku 14.100.000,- Kč, slovy: čtrnáct milionů jedno sto tisíc korun českých. 1) Důvod snížení: povinnost vyplývající z ust. § 161a odst. 2 obchodního zákoníku. 2) Způsob snížení základního kapitálu: použitím těchto akcií v majetku společnosti: 12 kusů kmenových akcií na majitele, vydaných v listinné podobě, každá o jmenovité hodnotě 1 000 000,- Kč, slovy: jeden milion korun českých, 2 kusů kmenových akcií na majitele, vydaných v listinné podobě, každ á o jmenovité hodnotě 500 000,- Kč, slovy: pět set tisíc korun českých, 2 kusů kmenových akcií na majitele, vydaných v listinné podobě, každá o jmenovité hodnotě 250 000,- Kč, slovy: dvě stě padesát tisíc korun českých, 6 kusů kmenových akcií na majitele, vydaných v listinné podobě, každá o jmenovité hodnotě 100 000,- Kč, slovy: jedno sto tisíc korun českých. Tyto akcie budou zničeny do 30 dnů ode dne zápisu snížení základního kapitálu do obchodního rejstříku.
od 26. 8. 2011 do 9. 11. 2011
- Valná hromada konaná dne 25.08.2011 rozhodla o zvýšení základního kapitálu takto: a) Valná hromada rozhodla o zvýšení základního kapitálu z dosavadních 13.450.000,-Kč, slovy: třinácti milionů čtyři sta padesáti tisíc korun českých, na částku ve výši 26.950.000,-Kč, slovy: dvacet šest milionů devět set padesát tisíc korun českých, tj. o částku 13.500.000,-Kč, slovy: třináct milionů pět set tisíc korun českých, upsáním nových akcií, jejichž emisní kurs bude splacen výlučně peněžitými vklady s připuštěním možnosti úhrady emisního kurzu započtením peněžitých pohledávek za níže uvedených po dmínek. Upisování nad navrženou částku se nepřipouští. b) Navrhuje se upsání 12 ks (slovy: dvanácti kusů) kmenových akcií na majitele v listinné podobě o jmenovité hodnotě 1 000 000,-- Kč (slovy: jeden milion korun českých), 2ks (slovy: dvou kusů) kmenových akcií na majitele v listinné podobě o jmenovité hodn otě 500 000,-- Kč (slovy: pět set tisíc korun českých) a 2ks (slovy: dvou kusů) kmenových akcií na majitele v listinné podobě o jmenovité hodnotě 250 000,-- Kč (slovy: dvě stě padesát tisíc korun českých). Emisní kurs takto upsaných akcií je shodný s jeji ch jmenovitou hodnotou a bude splacen peněžitým vkladem. c) Všechny akcie budou nabídnuty určitému zájemci, na základě smlouvy o upsání akcií, JUDr. Miroslavu Kupcovi, nar. 11.12.1950, bytem Vitice, Hřiby 34, kterou uzavře se společností. Valná hromada společnosti souhlasí s upsáním akcií na základě výše uveden é smlouvy, jejíž návrh dnešního dne převezme JUDr. Miroslav Kupec, a stanovuje lhůtu k upsání akcií do 30 dnů od převzetí návrhu smlouvy na upsání akcií. Smlouva o upsání akcií bude uzavřena s rozvazovací podmínkou, jíž je právní moc rozhodnutí o zamítnut í návrhu na zápis rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Představenstvo uzavře smlouvu o započtení ve smyslu ust. § 203 odst. 2 písm. j) a § 204 odst. 5 obchodního zákoníku nejpozději do 2 týdnů od podání návrhu na zápis usnesení o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku, návrh smlouvy představenstv o doručí určenému zájemci bez zbytečného odkladu po podání návrhu na zápis usnesení o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. d) Místem úpisu akcií se stanoví sídlo společnosti NATURE CAPITAL a.s. v Brně, Pražákova 34, č.p. 665, PSČ 619 00. e) Valná hromada připouští možnost započtení peněžité pohledávky společnosti NATURE CAPITAL, a.s. , vůči JUDr. Miroslavu Kupcovi, jako upisovateli akcií z titulu splacení nových upsaných akcií oproti níže uvedené pohledávce JUDr. Miroslava Kupce, vůči spo lečnosti NATURE CAPITAL a.s.: ° Pohledávka ve výši 13.500.000,- Kč, slovy: třináct milionů pět set tisíc korun českých, vyplývající ze smlouvy o úvěru ze dne 29.6.2011 podle níž má JUDr. Miroslav Kupec, jako věřitel, za společností NATURE CAPITAL, a.s., jako dlužníkem, pohledávku v uv edené výši. g) Pohledávka společnosti NATURE CAPITAL a.s. uvedená shora a pohledávka akcionáře shora uvedená zaniknou vzájemným započtením ke dni splatnosti poslední z nich. Pohledávky zaniknou vzájemným započtením. Ke dni účinnosti dohody o započtení bude splacen zc ela emisní kurs nově upsaných akcií. h) Důvodem započtení je zjednodušení a urychlení vyrovnání předmětných pohledávek, zejména vzhledem k nedostatku finančních prostředků v oběhu, v ekonomice jako celku.
od 16. 1. 2009 do 31. 7. 2009
- Mimořádná valná hromada společnosti rozhodla na svém zasedání ze dne 12.12.2008 o snížení základní kapitálu z dosavadních 29.000.000,-Kč, slovy: dvaceti devíti milionů korun českých na částku ve výši 13.450.000,-Kč, slovy: třináct milionů čtyřistapadesát tisíc korun českých tj. o částku 15.550.000,-Kč, slovy: patnáct milionů pětsetpadedát tisíc korun českých. 1) Důvod snížení: Povinnost vyplývajicí z ust. § 161a odst. 2 obchodního zákoníku. 2) Způsob snížení základního kapitálu: použitím těchto akcií v majetku společnosti: 5 kusů kmenových akcií na majitele, vydaných v listinné podobě, každá o jmenovité hodnotě 2 000 000,-Kč, slovy: dva miliony korun českých, 3 kusů kmenových akcií na majite le, vydaných v listinné podobě, každá o jmenovité hodnotě 1 000 000,-Kč, slovy: jeden milion korun českých, 4 kusů kmenových akcií na majitele, vydaných v listinné podobě, každá o jmenovité hodnotě 500 000,-Kč, slovy: pět set tisíc korun českých, 4 kusů k menových akcií na majitele, vydaných v listinné podobě, každá o jmenovité hodnotě 100 000,-Kč, slovy: jedno sto tisíc korun českých, 3 kusů kmenových akcií na majitele, vydaných v listinné podobě, každá o jmenovité hodnotě 50 000,- Kč, slovy: padesát tisí c korun českých. Tyto akcie budou zničeny do 30 dnů ode dne zápisu snížení základního kapitálu do obchodního rejstříku. 3) Způsob, jak bude naloženo s částkou odpovídající snížení základního kapitálu: O částku 15 550 000,-Kč představující úhrn jmenovitých hodnot zrušovaných akcií společnosti bude snížen základní kapitál společnosti. V souvislosti se snížením základního kap itálu nebude akcionářům vypláceno žádné plnění. Částka odpovídající rozdílu mezi částkou, o niž se snižuje základní kapitál, a pořizovací cenou vlastních akcií, bude účtována na účet ostatních kapitálových fondů.
od 4. 1. 2006 do 24. 1. 2006
- a) Valná hromada rozhodla o zvýšení základního kapitálu z dosavadních 25.000.000,-Kč, slovy: dvaceti pěti milionů korun českých na částku ve výši 29.000.000,-Kč, slovy: dvacet devět milionů korun českých tj. o částku 4.000.000,-Kč slovy: čtyři miliony kor un českých, upsáním nových akcií, jejichž emisní kurs bude splacen výlučně peněžitými vklady s připuštěním možnosti úhrady emisního kurzu započtením peněžitých pohledávek za níže uvedených podmínek. Připouští se upisování akcií nad částku navrhovaného zvý šení základního kapitálu bez omezení; o konečné částce zvýšení základního kapitálu rozhodne představenstvo společnosti. b) Navrhuje se upsání 10 ks (slovy: deseti kusů) kmenových akcií na majitele v listinné podobě o jmenovité hodnotě 50 000,-- Kč (slovy: padesát tisíc korun českých), 10 ks (slovy: deseti kusů) kmenových akcií na majitele v listinné podobě o jmenovité hodn otě 100 000,-- Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých) a 5 ks (slovy: pěti kusů) kmenových akcií na majitele v listinné podobě o jmenovité hodnotě 500 000,-- Kč (slovy: pět set tisíc korun českých). Emisní kurs takto upsaných akcií je shodný s jejich j menovitou hodnotou a bude splacen peněžitým vkladem. c) Všechny akcie budou nabídnuty určitému zájemci, na základě smlouvy o upsání akcií, společnosti Infogold s.r.o., IČO: 255 82 348, sídlem Brno, Pražákova 34, č.p. 665, PSČ 619 00, kterou uzavře se společností. Valná hromada společnosti souhlasí s upsáním akcií na základě výše uvedené smlouvy, jejíž návrh dnešního dne převezme jednatel společnosti Infogold s.r.o., Ing., Mgr. Vlastimil Sedláček, a stanovuje lhůtu k upsání akcií do 30 dnů od převzetí návrhu smlouvy na upsání akcií. Smlouva o upsání akcií bu de uzavřena s rozvazovací podmínkou, jíž je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Představenstvo uzavře s věřitelem smlouvu o započtení ve smyslu ust. § 203 odst. 2 písm. j) a § 204 odst. 5 obchodního zákoníku nejpozději do 2 týdnů od podání návrhu na zápis usnesení o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku, návrh smlouvy p ředstavenstvo doručí určenému zájemci bez zbytečného odkladu po podání návrhu na zápis usnesení o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. d) Místem úpisu akcií se stanoví sídlo společnosti NATURE CAPITAL a.s. v Brně, Pražákova 34, č.p. 665, PSČ 619 00. e) Valná hromada připouští možnost započtení peněžité pohledávky společnosti NATURE CAPITAL, a.s., vůči společnosti Infogold s.r.o., jako upisovateli akcií z titulu splacení nových upsaných akcií oproti níže uvedené pohledávce společnosti Infogold s.r.o., vůči společnosti NATURE CAPITAL a.s.: Pohledávka ve výši 4.000.000,- Kč, slovy: čtyři miliony korun českých, vyplývající z Dohody o zrušení smlouvy uzavřené dne 11.11.2005 mezi Infogold s.r.o. , IČO: 25582348, se sídlem Brno, Pražákova 32 č.p. 665, PSČ: 619 00 jako oprávněným a společností NA TURE CAPITAL, a.s., IČO: 26279924, se sídlem Brno, Pražákova 34, č.p. 665, PSČ: 619 00, jako povinným, v souvislosti se Smlouvou o budoucím úpisu akcií uzavřenou dne 1.4.2005 ve znění dodatku č. 1 ze dne 14.3.2005, dodatku č.2 ze dne 31.7.2005, dodatku č. 3 ze dne 22.9.2005 a dodatku č.4 ze dne 31.10.2005 mezi Infogold s.r.o., IČO: 25582348, se sídlem Brno, Pražákova 32 č.p. 665, PSČ: 619 00 jako povinným a společností NATURE CAPITAL, a.s., IČO: 26279924, se sídlem Brno, Pražákova 34, č.p. 665, PSČ: 61 9 00 jako oprávněným. g) Pohledávka společnosti NATURE CAPITAL a.s. uvedená shora a pohledávka akcionáře shora uvedená zaniknou vzájemným započtením ke dni splatnosti poslední z nich. Pohledávky zaniknou vzájemným započtením. Ke dni účinnosti dohody o započtení bude splacen zc ela emisní kurs nově upsaných akcií. h) Důvodem započtení je zjednodušení a urychlení vyrovnání předmětných pohledávek, zejména vzhledem k nedostatku finančních prostředků v oběhu, v ekonomice jako celku.
od 27. 4. 2004 do 12. 6. 2004
- Valná hromada rozhodla dne 18.02.2004 o zvýšení základního kapitálu z dosavadních 20.000.000,- Kč, slovy: dvaceti milionů korun českých na částku ve výši 25.000.000,- Kč, slovy: dvacet pět milionů korun českých tj. o částku 5.000.000,- Kč, slovy: pět mili onů korun českých, upsáním nových akcií, jejichž emisní kurs bude splacen výlučně peněžitými vklady s připuštěním možnosti úhrady emisního kurzu započtením peněžitých pohledávek za níže uvedených podmínek. Připouští se upisování akcií nad částku navrhovan ého zvýšení základního kapitálu bez omezení; o konečné částce zvýšení základního kapitálu rozhodne představenstvo společnosti. Navrhuje se upsání 2 ks (slovy: dva kusy) kmenových akcií na majitele v listinné podobě o jmenovité hodnotě 2.000.000,- Kč, slovy: dva miliony korun českých a 1 ks (slovy: jeden kus) kmenové akcie na majitele v listinné podobě o jmenovité hodnotě 1.000.00 0,- Kč, slovy: jeden milion korun českých. Emisní kurs takto upsaných akcií je shodný s jejich jmenovitou hodnotou a bude splacen peněžitým vkladem. Všechny akcie budou nabídnuty určitému zájemci, na základě smlouvy o upsání akcií, společnosti GIS - INVEST, s.r.o., IČ: 25545001, sídlem Brno, Pražákova 34, č.p. 665, PSČ 619 00, kterou uzavře se společností. Valná hromada společnosti souhlasí s upsáním akcií na základě výše uvedené smlouvy, jejíž návrh dnešního dne převezme jednatel společnosti GIS - INVEST, s.r.o., ing. Mgr. Vlastimil Sedláček, a stanovuje lhůtu k upsání akcií do 14 dnů od převzetí návrhu smlouvy na upsání akcií. Smlouva o upsání akcií bude uzavřena s rozvazovací podmínkou, jíž je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Představenstvo uzavře s věřitelem smlouvou o započtení ve smyslu ust. § 203 od st. 2 písm. j) a § 204 odst. 5 obchodního zákoníku nejpozději do 2 týdnů od podání návrhu na zápis usnesení o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku, návrh smlouvy představenstvo doručí určenému zájemci bez zbytečného odkladu po podání návrhu na zápis usnesení o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Místem úpisu akcií se stanoví sídlo společnosti NATURE CAPITAL a.s. v Brně. Valná hromada připouští možnost započtení peněžité pohledávky společnosti NATURE CAPITAL, a.s. vůči společnosti GIS - INVEST, s.r.o., jako upisovateli akcií z titulu splacení nových upsaných akcií oproti níže uvedeným pohledávkám společnosti GIS - INVEST, s.r.o., vůči společnosti NATURE CAPITAL a.s.: - pohledávka ve výši 1.250.000,- Kč, slovy: jeden milion dvě stě padesát tisíc korun českých, vyplývající ze Smlouvy o postoupení části pohledávky uzavřené dne 09.10.2003 mezi INVESTMENT PREMIER, k.s., IČ: 25135589, se sídlem Žitná 32, č.p. 2055, 120 00 P raha 2, jako postupitelem a společností NATURE CAPITAL, a.s., IČ: 26279924, se sídlem Brno, Pražákova 34, č.p. 665, PSČ 619 00, jako postupníkem, v souvislosti se Smlouvou o postoupení pohledávky, uzavřené dne 06.01.2004 mezi GIS - INVEST, s.r.o., IČ: 255 45001, se sídlem Brno, Pražákova 34, č.p. 665, PSČ: 619 00, coby postupníkem a INVESTMENT PREMIER, k.s., IČ: 25135589, se sídlem Žitná 32, č.p. 2055, 120 00 Praha 2, coby postupitelem a - pohledávka ve výši 3.750.000,- Kč, slovy: tři miliony sedm set padesát tisíc korun českých vyplývající se Smlouvy o postoupení pohledávek, uzavřené dne 05.01.2004 mezi INVESTMENT PREMIER, k.s., IČ: 25135589, se sídlem Žitná 32, č.p. 2055, 120 00 Praha 2 , jako postupitelem, NATURE CAPITAL, a.s., IČ: 26279924, se sídlem Brno, Pražákova 34, č.p. 665, PSČ: 619 00, jako postupníkem a INVESTMENT PREMIER SLOVAKIA, spol. s r.o., IČ: 35783656, se sídlem Košická 37, Bratislava, jako vedlejším účastníkem, v souvis losti se Smlouvou o postoupení části pohledávky, uzavřené dne 06.01.2004 mezi GIS - INVEST, s.r.o., IČ: 25545001, se sídlem Brno, Pražákova 34, č.p. 665, PSČ 619 00, coby postupníkem a INVESTMENT PREMIER, k.s., IČ: 25135589, se sídlem Žitná 32, č.p. 2055, 120 00 Praha 2, coby postupitelem. Pohledávka společnosti NATURE CAPITAL a.s. uvedená shora a pohledávky akcionáře shora uvedené zaniknou vzájemným započtením ke dni splatnosti poslední z nich. Pohledávky zaniknou vzájemným započtením. Ke dni účinnosti dohody o započtení bude splacen zcela emisní kurs nově upsaných akcií. Důvodem započtení je zjednodušení a urychlení vyrovnání předmětných pohledávek, zejména vzhledem k nedostatku finančních prostředků v oběhu, v ekonomice jako celku. Dalším důvodem je, že společnost NATURE CAPITAL a.s. získá pohledávky, které jsou nadstand artně zjištěné nemovitým a movitým majetkem, jehož likvidní hodnota několikanásobně převyšuje hodnotu postupovaných pohledávek a dále jsou zajištěny ručitelskými závazky a směnkami.
od 17. 2. 2003 do 26. 2. 2003
- Valná hromada společnosti rozhodla dne 05.12.2002 o zvýšení základního kapitálu společnosti z dosavadní výše 2.000.000,- Kč, (slovy: dva miliony korun českých), o částku 18.000.000,- Kč (slovy: osmnáct milionů korun českých) na novou výši 20.000.000,- Kč, (slovy: dvacet milionů korun českých) upsáním 4, slovy: čtyř, kusů nových kmenových neregistrovaných akcií na majitele v listinné podobě ve jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000.000,- Kč (slovy: jeden milion korun českých) 5, slovy: pěti kusů nových kmenových neregistrovaných akcií na majitele v listinné podobě ve jmenovité hodnotě jedné akcie 2.000.000,- Kč (slovy: dva miliony korun českých) 8, slovy: osmi kusů, nových kmenových neregistrovaných akcií na majitele v listinné podobě ve jmenovité hodnotě jedné akcie 500.000,- Kč (slovy: pět set tisíc korun českých) s tím, že upisování akcií nad navrženou výši zvýšení se nepřipouští.
od 17. 2. 2003 do 26. 2. 2003
- Emisní kurs upisovaných akcií je roven jejich jmenovité hodnotě, činí tedy 1.000.000,- (slovy: jeden milion korun českých) za jednu akcii o jmenovité hodnotě 1.000.000,- Kč, slovy: jeden milion korun českých, 2.000.000,- Kč (slovy: dva miliony korun českých) za jednu akcii o jmenovité hodnotě 2.000.000,- Kč, slovy: dva miliony korun českých, 500.000,- Kč (slovy: pět set tisíc korun českých) za jednu akcii o jmenovité hodnotě 500.000,- Kč, slovy: pět set tisíc korun českých.
od 17. 2. 2003 do 26. 2. 2003
- Celý emisní kurs bude splacen výhradně započtením pohledávky a všechny výše uvedené nově vydané akcie upíše společnost Infogold s.r.o., IČ 25582348, se sídlem Brno, Koliště 13. Představenstvo uzavře s věřitelem smlouvu o započtení ve smyslu ust. § 203 odst. 2 písm. j) a § 204 odst. 5 obchodního zákoníku nejpozději do 2 týdnů od podání návrhu na zápis usnesení o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku, návrh smlouvy představenstvo doručí určenému zájemci bez zbytečného odkladu po podání návrhu na zápis usnesení o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku.
od 17. 2. 2003 do 26. 2. 2003
- Místem úpisu akcií je sídlo společnosti. Upisování bude vázáno na rozvazovací podmínku, jíž je právní moc usnesení o zamítnutí návrhu na zápis usnesení o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku.
od 17. 2. 2003 do 26. 2. 2003
- Valná hromada schválila, aby celý emisní kurs byl splacen výhradně započtením pohledávky, a to pohledávky vzniklé na základě Smlouvy o postoupení pohledávek uzavřené dne 2.12.2002 mezi společností Infogold, s.r.o. jako postupitelem a společností NATURE CAPITAL, a.s. jako postupníkem, tedy všechny výše uvedené nově vydané akcie upíše společnost Infogold s.r.o. Důvodem pro zápočet je zjednodušení a urychlení vyrovnání předmětných pohledávek, zejména vzhledem k nedostatku finančních prostředků v oběhu, ekonomice jako celku.
Kapitál
od 21. 12. 2012
Základní kapitál 12 850 000 Kč, splaceno 100 %.
od 9. 11. 2011 do 21. 12. 2012
Základní kapitál 26 950 000 Kč, splaceno 100 %.
od 3. 8. 2009 do 9. 11. 2011
Základní kapitál 13 450 000 Kč, splaceno 100 %.
od 24. 1. 2006 do 3. 8. 2009
Základní kapitál 29 000 000 Kč, splaceno 100 %.
od 12. 6. 2004 do 24. 1. 2006
Základní kapitál 25 000 000 Kč, splaceno 100 %.
od 26. 2. 2003 do 12. 6. 2004
Základní kapitál 20 000 000 Kč, splaceno 100 %.
od 10. 4. 2002 do 26. 2. 2003
Základní kapitál 2 000 000 Kč, splaceno 30 %.
od 3. 7. 2014
Kmenové akcie na jméno 1 000, počet akcií: 1 000.
od 3. 7. 2014
Prioritní akcie na jméno 1 000, počet akcií: 1 000.
od 3. 7. 2014
s prioritními akciemi jsou spojena práva a povinnosti uvedená v čl. V. odst. 5.5. stanov
od 3. 7. 2014
Kmenové akcie na jméno 50 000, počet akcií: 11.
od 3. 7. 2014
Kmenové akcie na jméno 1 000 000, počet akcií: 4.
od 3. 7. 2014
Kmenové akcie na jméno 500 000, počet akcií: 11.
od 3. 7. 2014
Kmenové akcie na jméno 100 000, počet akcií: 8.
od 21. 12. 2012 do 3. 7. 2014
Akcie na majitele 1 000 000, počet akcií: 4.
od 21. 12. 2012 do 3. 7. 2014
Akcie na majitele 500 000, počet akcií: 11.
od 21. 12. 2012 do 3. 7. 2014
Kmenové akcie na majitele 100 000, počet akcií: 8.
od 9. 11. 2011 do 21. 12. 2012
Akcie na majitele err, počet akcií: 16.
od 9. 11. 2011 do 21. 12. 2012
Akcie na majitele err, počet akcií: 13.
od 9. 11. 2011 do 21. 12. 2012
Akcie na majitele err, počet akcií: 2.
od 3. 8. 2009 do 9. 11. 2011
Kmenové akcie na majitele err, počet akcií: 4.
od 3. 8. 2009 do 9. 11. 2011
Kmenové akcie na majitele err, počet akcií: 11.
od 3. 8. 2009 do 21. 12. 2012
Kmenové akcie na majitele err, počet akcií: 14.
od 3. 8. 2009 do 3. 7. 2014
Kmenové akcie na majitele err, počet akcií: 11.
od 9. 8. 2007 do 3. 8. 2009
Kmenové akcie na majitele err, počet akcií: 7.
od 9. 8. 2007 do 3. 8. 2009
Kmenové akcie na majitele err, počet akcií: 5.
od 9. 8. 2007 do 3. 8. 2009
Kmenové akcie na majitele err, počet akcií: 15.
od 9. 8. 2007 do 3. 8. 2009
Kmenové akcie na majitele err, počet akcií: 18.
od 9. 8. 2007 do 3. 8. 2009
Kmenové akcie na majitele err, počet akcií: 14.
od 24. 1. 2006 do 9. 8. 2007
Kmenové akcie na majitele err, počet akcií: 13.
od 24. 1. 2006 do 9. 8. 2007
Kmenové akcie na majitele err, počet akcií: 10.
od 24. 1. 2006 do 9. 8. 2007
Kmenové akcie na majitele err, počet akcií: 10.
od 12. 6. 2004 do 24. 1. 2006
Kmenové akcie na majitele err, počet akcií: 8.
od 12. 6. 2004 do 24. 1. 2006
v listinné podobě
od 12. 6. 2004 do 9. 8. 2007
Kmenové akcie na majitele err, počet akcií: 5.
od 12. 6. 2004 do 9. 8. 2007
v listinné podobě
od 12. 6. 2004 do 9. 8. 2007
Kmenové akcie na majitele err, počet akcií: 7.
od 12. 6. 2004 do 9. 8. 2007
v listinné podobě
od 26. 2. 2003 do 12. 6. 2004
Kmenové akcie na majitele err, počet akcií: 4.
od 26. 2. 2003 do 12. 6. 2004
v listinné podobě
od 26. 2. 2003 do 12. 6. 2004
Kmenové akcie na majitele err, počet akcií: 5.
od 26. 2. 2003 do 12. 6. 2004
v listinné podobě
od 26. 2. 2003 do 12. 6. 2004
Kmenové akcie na majitele err, počet akcií: 8.
od 26. 2. 2003 do 12. 6. 2004
v listinné podobě
od 26. 2. 2003 do 3. 7. 2014
Kmenové akcie na majitele err, počet akcií: 1 000.
od 26. 2. 2003 do 3. 7. 2014
v listinné podobě
od 26. 2. 2003 do 3. 7. 2014
Prioritní akcie na majitele err, počet akcií: 1 000.
od 26. 2. 2003 do 3. 7. 2014
v listinné podobě
od 10. 4. 2002 do 26. 2. 2003
Kmenové akcie na majitele err, počet akcií: 1 000.
od 10. 4. 2002 do 26. 2. 2003
v listinné podobě
od 10. 4. 2002 do 26. 2. 2003
Prioritní akcie na majitele err, počet akcií: 1 000.
od 10. 4. 2002 do 26. 2. 2003
v listinné podobě
Statutární orgán
od 16. 3. 2017
Ing. Mgr. VLASTIMIL SEDLÁČEK - člen představenstva
Brno - Slatina, Dědická, PSČ 627 00
den vzniku členství: 27. 2. 2017
od 3. 7. 2014 do 17. 12. 2016
Mgr. ZUZANA SEDLÁČKOVÁ - člen představenstva
Brno - Slatina, Dědická, PSČ 627 00
den vzniku členství: 6. 4. 2007 - 21. 10. 2016
od 22. 9. 2011 do 3. 7. 2014
František Pudelka - předseda představenstva
Uherské Hradiště, Malinovského, PSČ 686 01
den vzniku členství: 6. 4. 2007 - 24. 6. 2014
den vzniku funkce: 6. 4. 2007 - 24. 6. 2014
od 22. 9. 2011 do 3. 7. 2014
Mgr. Zuzana Sedláčková - člen představenstva
Brno, Dědická, PSČ 627 00
den vzniku členství: 6. 4. 2007
od 9. 8. 2007 do 3. 7. 2014
Ing. Vratislav Jonáš - člen představenstva
Šaratice, Chaloupky 52, PSČ 683 52
den vzniku členství: 6. 4. 2007 - 24. 6. 2014
od 7. 3. 2005 do 22. 9. 2011
Mgr. Zuzana Sedláčková - člen představenstva
Brno, Dědická 9, PSČ 627 00
den vzniku funkce: 10. 4. 2002 - 6. 4. 2007
od 4. 10. 2003 do 7. 3. 2005
Mgr. Zuzana Tinková - členka představenstva
Brno, Dědická 9, PSČ 627 00
den vzniku funkce: 10. 4. 2002
od 10. 4. 2002 do 4. 10. 2003
Mgr. Zuzana Tinková - členka představenstva
Dolní Němčí, Na Výsluní 634, PSČ 687 62
den vzniku funkce: 10. 4. 2002
od 10. 4. 2002 do 9. 8. 2007
Ing. Tomáš Sedláček - člen představenstva
Uničov, Brníčko 993, PSČ 783 91
den vzniku funkce: 10. 4. 2002 - 6. 4. 2007
od 10. 4. 2002 do 22. 9. 2011
František Pudelka - předseda představenstva
Uherské Hradiště, Malinovského 936, PSČ 686 01
den vzniku funkce: 10. 4. 2002 - 6. 4. 2007
od 3. 7. 2014
Člen představenstva zastupuje společnost ve všech věcech samostatně.
od 10. 4. 2002 do 3. 7. 2014
Způsob jednání: Jménem společnosti jedná navenek předseda představenstva vždy společně s jedním členem představenstva. Podepisování jménem společnosti se děje tak, že k vyznačenému názvu společnosti připojí svůj podpis předseda představenstva a jeden člen představenstva.
Dozorčí rada
od 4. 5. 2018
MgA. DAVID SEDLÁČEK - člen dozorčí rady
Brno - Slatina, Dědická, PSČ 627 00
den vzniku členství: 22. 1. 2018
od 13. 7. 2016 do 4. 5. 2018
JUDr. MIROSLAV KUPEC - člen dozorčí rady
Kolín - Kolín II, Družstevní, PSČ 280 02
den vzniku členství: 2. 4. 2007 - 22. 1. 2018
od 3. 7. 2014 do 13. 7. 2016
JUDr. MIROSLAV KUPEC - člen dozorčí rady
Vitice - Hřiby, , PSČ 281 06
den vzniku členství: 2. 4. 2007
od 21. 11. 2013 do 3. 7. 2014
Ing. VLADIMÍR LEEB - člen dozorčí rady
Brandýs nad Labem-Stará Boleslav - Brandýs nad Labem, Karla Tájka, PSČ 250 01
den vzniku členství: 2. 4. 2007 - 24. 6. 2014
od 27. 9. 2013 do 3. 7. 2014
Ing. VLASTIMIL SEDLÁČEK - předseda dozorčí rady
Brno - Slatina, Dědická, PSČ 627 00
den vzniku členství: 2. 4. 2007 - 24. 6. 2014
od 9. 8. 2007 do 27. 9. 2013
Ing. Vlastimil Sedláček - předseda dozorčí rady
Brno, Dědická 9, PSČ 627 00
den vzniku členství: 2. 4. 2007 - 24. 6. 2014
od 9. 8. 2007 do 21. 11. 2013
Ing. Vladimír Leeb - člen dozorčí rady
Brandýs nad Labem, Vrábská 1437, PSČ 250 01
den vzniku členství: 2. 4. 2007 - 24. 6. 2014
od 9. 8. 2007 do 3. 7. 2014
JUDr. Miroslav Kupec - člen dozorčí rady
Kolín II, Rimavské Soboty 907, PSČ 280 02
den vzniku členství: 2. 4. 2007
od 10. 4. 2002 do 9. 8. 2007
Ing. Vlastimil Sedláček - předseda
Brno, Dědická 9, PSČ 627 00
den vzniku funkce: 10. 4. 2002 - 2. 4. 2007
od 10. 4. 2002 do 9. 8. 2007
Ing. Vladimír Leeb - člen
Brandýs nad Labem, K.Tájka 1503/B, PSČ 250 01
den vzniku funkce: 10. 4. 2002 - 2. 4. 2007
od 10. 4. 2002 do 9. 8. 2007
Mgr. Monika Krpenská - členka
Brno, Hoblíkova 24, PSČ 613 00
den vzniku funkce: 10. 4. 2002 - 2. 4. 2007
Hodnocení firmy
-6
+
-

Další odkazy

Peníze.cz zobrazuje pouze údaje, které byly zveřejněny na základě zákona v různých rejstřících. Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na této stránce.Vydavatel tímto způsobem zpracovává osobní údaje v souladu s čl. 6 odst. 1 odst. f) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů, tedy pro účely oprávněných zájmů uživatelů této webové služby, která umožňuje, mimojiné, vyhledávání v rejstřících z jednoho místa, aniž by údaje z těchto rejstříků sdružovala.

Pokud jste na našich stránkách objevili, že uváděná data neodpovídají realitě, zkontrolujte prosím nejdříve, zda chyba není přímo v příslušném zdrojovém rejstříku. Pokud je tomu tak, obraťte se s opravou dat na příslušnou instituci uvedenou na této stránce. Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích. Pokud je na zdrojové stránce vše v pořádku a chyba je pouze u nás, kontaktujte nás prosím na emailu redakce@penize.cz a uveďte stránku, na níž se nesrovnalost na našem webu nachází, případně IČ subjektu. S maximálním úsilím chybu co nejdříve opravíme.

Články o podnikání

Rozšíření EET neuteče skoro nikdo. Projděte si, co schválili poslanci

13. 9. 2019 | | Petr Kučera | 67 komentářů

Rozšíření EET neuteče skoro nikdo. Projděte si, co schválili poslanci

Poslanci definitivně schválili rozšíření elektronické evidence tržeb. Vládní koalice odmítla většinu opozičních návrhů, přehlasovala i senátní veto. Láká na nižší DPH a úlevu pro drobné podnikatele.

Klid za 500 korun. Spočítali jsme, komu se vyplatí paušální daň

30. 8. 2019 | | Jiří Hovorka | 27 komentářů

Klid za 500 korun. Spočítali jsme, komu se vyplatí paušální daň

Nechcete řešit daně ani pojištění? Zaplaťte 500 korun za měsíc. Takovou pobídku pro drobné podnikatele chystá ministerstvo financí. Těm nejmenším se to ale nevyplatí.

Nový paušál pro OSVČ a méně papírování. Bude líp, slibuje desatero

28. 8. 2019 | | Jiří Hovorka | 14 komentářů

Nový paušál pro OSVČ a méně papírování. Bude líp, slibuje desatero

Ministryně financí Alena Schillerová a ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček slibují živnostníkům a dalším osobám samostatně výdělečně činným (OSVČ) usnadnění podmínek pro podnikání.

BudgetBakers chystají novou aplikaci. Do Wallet se zapojí všechny banky

26. 7. 2019 | | Petra Jaroměřská

BudgetBakers chystají novou aplikaci. Do Wallet se zapojí všechny banky

Podnikáte? Jsou vaši spolupracovníci dostatečně efektivní? Nebude váš byznys potřebovat během půl roku financování? I to umí zhodnotit nová aplikace s názvem Board z dílny české fintechové společnosti BudgetBakers. „Na trh ji uvedeme ještě během léta,“ říká její výkonný ředitel Michal Kratochvíl.

Zlevni jízdné, zabij konzum na vsi

9. 6. 2019 | | Adam Páleníček | 38 komentářů

Zlevni jízdné, zabij konzum na vsi

Jízdné skoro zadarmo, to nejsou jen stovky a tisíce šťastných seniorů a studentů, kteří teď můžou brázdit Českem a nemyslet na to, kolik jim cinká v kapse. Dotované jízdenky můžou taky být po EET další hřebíček do rakve některých malých živností.

Nejlepší kurz

NázevCelkem zaplatíte
Broadway Change 2 595,00 Kč
Czech Exchange 2 600,00 Kč
Exchange s.r.o. VIP 2 600,00 Kč
Exchange s.r.o. 2 610,00 Kč
Česká spořitelna 2 660,00 Kč
Komerční banka 2 666,64 Kč
Expobank CZ 2 667,70 Kč
Sberbank CZ 2 681,00 Kč
UnicreditBank Czech Republic 2 720,00 Kč
TIP: Získejte výhodný VIP kurz na výměnu valut
vytiskněte si slevový kupón.
TIP: Jak na platby do zahraničí ZDARMA? - šetřete na poplatcích, podmínky ZDE.

Ušetřete s Peníze.cz

Naši čtenáři s námi ušetřili už  10 911 480 Kč. Podívejte se na poslední poptávky a vyzkoušejte nás také. Vše je zcela zdarma.

Celebrity v rejstříku

Jsou to frajeři, nebo lupiči? Hlasujte v hitparádě o krále a největšího podvraťáka našeho obchodního rejstříku. Pokud nevidíte svého favorita, zkuste si stránku znovu načíst, objeví se další várka…

1.David Rath

David Rath

- podnikatel a sociálnědemokratický politik

+75
+
-
2.Iveta Pomeje Bartošová

Iveta Pomeje Bartošová

- zpěvačka

+25
+
-
3.Milan Richtr

Milan Richtr

- politik a oděvní podnikatel

-51
+
-
4.Dominik Hašek

Dominik Hašek

- hokejista, olympijský vítěz a držitel Stanley Cupu

-239
+
-
5.Miroslav Pelta

Miroslav Pelta

- podnikatel a majitel fotbalového klubu z Jablonce nad Nisou

-388
+
-

Články na Heroine.cz

Neschopná být mámou

Neschopná být mámou

Nový seriál porodní asistentky Alžběty Samkové se týká odvrácené strany období, kdy přichází...více

Jen si to -ová škrtněte, však ona si s vámi čeština poradí

Jen si to -ová škrtněte, však ona si s vámi čeština poradí

Jak vidím nepřechýlenou ženskou, otvírá se mně v kapse červené pero.

V Maroku zavřeli novinářku. Za předmanželský sex a nelegální potrat

V Maroku zavřeli novinářku. Za předmanželský sex a nelegální potrat

Osmadvacetiletá Hadžar Raissúníová čelí obvinění z nelegálního potratu a předmanželského...více

Ušetřete za elektřinu a plyn

Zdají se vám vaše účty za elektřinu a plyn podezřele vysoké, ale nechce se vám do srovnávání nabídek? Odrazuje vás od změny dodavatele nekonečné papírování? Máme řešení: porovnáme distribuční sazby za elektřinu i plyn a vybereme tu pro vás nejvýhodnější. A pokud budete chtít, zařídíme za vás i změnu dodavatele.

Průměrně šetříme 2320 korun ročně na elektřině a 2560 korun na plynu.

Víte, kde najdete nejlevnější benzin ve svém okolí? My ano. Vyzkoušejte naše vyhledávání čerpacích stanic podle adresy nebo místa, kde se právě nacházíte.

Vývoj ceny benzinu a ceny nafty

Poradna

Poslední dotaz: Reklamace obuvi
Poradna > Spotřebitelská poradna > Reklamace obuvi

Otázka: Dobrý den, šla jsem do obuvi, abych obuv po měsíci a půl vyměnila za novou nebo dostala zpět peníze. (na jedné botě byla oddělená podešev, na druhé prasklina u nártu a odlepená spička) podle mne neopravitelná...Více

Právní poradna

Sociální poradna

Investiční poradna

Interaktivní grafiky

Spočítejte si osobní inflaci

Spočítejte si osobní inflaci

Inflace se měří indexem cen průměrného koše výrobků a služeb. Jenže každý kupuje něco jiného, proto na každého inflace působí jinak.

Jak se vyvíjejí v Česku mzdy a nezaměstnanost

Jak se vyvíjejí v Česku mzdy a nezaměstnanost

Unikátní mapa, na které můžete sledovat vývoj nezaměstnanosti a průměrných platů v jednotlivých českých krajích od roku 2006.

Průvodce výpisem z katastru nemovitostí

Průvodce výpisem z katastru nemovitostí

Vyznat se ve výpisu z katastru nemovitostí je často složité. Připravili jsme průvodce, který vám pomůže se zorientovat v jeho jednotlivých částech.

Partners Financial Services