Používáte nástroj pro blokování reklamy. Pokud nám chcete pomoci, vypněte si blokování reklamy na našem webu. Zde najdete jednoduchý návod. Děkujeme.

Obchodní rejstřík:
KOMETA GROUP,a.s., IČO: 26296195

Tento výpis má pouze informativní charakter. Doporučujeme informace ověřit v oficiálním veřejném rejstříku.
Tyto stránky navštíví měsíčně 1 000 000 lidí. Chcete inzerci na míru? Napište nám!

Výpis z obchodního rejstříku

Rejstřík
ARES
 
DPH
 
 
 
 
 
Datum zápisu3. 9. 2002
Obchodní firma
od 3. 9. 2002

KOMETA GROUP,a.s.

Adresa sídla
od 3. 9. 2002 do 10. 9. 2014
Brno, Křídlovická 34
IČO
od 3. 9. 2002

26296195

DIČ

CZ26296195

Identifikátor datové schránky:vyyqv7a
Právní forma
od 3. 9. 2002
Akciová společnost
Spisová značka3781 B, Krajský soud v Brně
Předmět podnikání
od 6. 5. 2009
- Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
od 3. 9. 2002 do 6. 5. 2009
- organizování sportovních soutěží
od 3. 9. 2002 do 6. 5. 2009
- realitní činnost
od 3. 9. 2002 do 6. 5. 2009
- reklamní činnost a marketing
od 3. 9. 2002 do 6. 5. 2009
- velkoobchod
od 3. 9. 2002 do 6. 5. 2009
- ubytovací služby
od 3. 9. 2002 do 6. 5. 2009
- zprostředkování obchodu
od 3. 9. 2002 do 6. 5. 2009
- zprostředkování služeb
Ostatní skutečnosti
od 3. 7. 2014
- Počet členů dozorčí rady: 9
od 3. 7. 2014
- Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
od 3. 7. 2014 do 22. 4. 2017
- Počet členů statutárního orgánu: 5
od 8. 2. 2007 do 16. 1. 2008
- Rozhodnutí valné hromady ze dne 29.12.2006: 1. Určení hlavního akcionáře a osvědčení této skutečnosti Valná hromada společnosti určuje, že pan Libor Zábranský, dat. nar. 25.11.1973, bytem Brno, Dvorského 37/18B, PSČ 639 00 (dále jen hlavní akcionář), je hlavním akcionářem společnosti ve smyslu ustanovení §183i odst. 1 obchodního zákoníku. Tato skutečnost je osvědčena: a) listinou přítomných akcionářů na valné hromadě osvědčující, že hlavní akcionář předložil 160 ks listinných akcií společnosti na majitele o celkové jmenovité hodnotě 1,600.000,- Kč a 1 ks zatímního listu na jeho jméno nahrazujícího 600 ks upsaných akci í společnosti o celkové jmenovité hodnotě 6,000.000,- Kč. Podíl těchto cenných papírů předložených hlavním akcionářem tak činí 95% na základním kapitálu společnosti, b) čestným prohlášením hlavního akcionáře ze dne 24.11.2006, že je vlastníkem 160 ks listinných akcií společnosti na majitele o celkové jmenovité hodnotě 1,600.000,- Kč a 1 ks zatímního listu na jeho jméno nahrazujícího 600 ks upsaných akcií společnosti o celkové jmenovité hodnotě 6,000.000,- Kč, čímž nabyl k 22.11.2006 rozhodný podíl 95% na základním kapitálu společnosti, c) čestným prohlášením hlavního akcionáře ze dne 29.12.2006, že v době konání valné hromady je vlastníkem akcií a zatímního listu představující 95% podíl na základním kapitálu společnosti, d) stanovami společnosti, podle jejichž článku 15 odst. 9 je s každou akcií spojen jeden hlas, to znamená, že podíl hlavního akcionáře na hlasovacích právech je stejný jako podíl jeho akcií na základním kapitálu společnosti, tj. 95%. 2. Rozhodnutí valné hromady společnosti o přechodu účastnických cenných papírů Valná hromada společnosti schvaluje návrh usnesení předložený hlavním akcionářem a rozhoduje o přechodu všech ostatních účastnických cenných papírů (akcií) takto: všechny ostatní kmenové akcie vydané jako akcie na majitele v listinné podobě o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč v celkovém počtu 40 ks přecházejí na hlavního akcionáře Libora Zábranského, dat. nar. 25.11.1973, bytem Brno, Dvorského 37/18B, PSČ 639 00, a to za podmínek stanovených obchodním zákoníkem, §183i až 183n; vlastnické právo k akciím osta tních akcionářů přejde na hlavního akcionáře uplynutím jednoho měsíce od zveřejnění zápisu tohoto usnesení valné hromady do obchodního rejstříku. Valná hromada určuje, že výše protiplnění činí částku 14.898,75 Kč za každou akcii společnosti a že přiměřenost výše protiplnění je doložena znaleckým posudkem č.009/246/2006 ze dne 25.11.2006 ve znění znaleckého posudku č.010/247/2006 ze dne 13.12.2006 zpracovaných dle ust. §183m odst. 1 obchodního zákoníku znalcem Ing. Liborem Zimou, bytem Baarova 1377, Hradec Králové, PSČ 500 02. Valná hromada určuje, že protiplnění bude oprávněným osobám poskytnuto Československou obchodní bankou, a.s. bez zbytečného odkladu po předání účastnických cenných papírů společnosti podle § 183l odst. 5 a 6 obchodního zákoníku, nejpozději však do dvou m ěsíců od vzniku jejich práva na vyplacení protiplnění. Osobou oprávněnou k obdržení protiplnění bude vždy dosavadní akcionář, ledaže bude prokázáno zastavení akcií. V tomto případě bude protiplnění odpovídající hodnotě zastavených akcií poskytnuto zástavn ímu věřiteli; to neplatí, prokáže-li dosavadní akcionář, že zástavní právo zaniklo, nebo že dohoda mezi ním a zástavním věřitelem určuje jinak.
od 25. 8. 2006 do 22. 11. 2006
- Valná hromada společnosti rozhodla dne 18.8.2006 o zvýšení základního kapitálu takto: 1. Základní kapitál společnosti se zvyšuje o částku 6.000.000,- Kč upisováním nových akcií. Nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se upisování akcií nepřipouští. 2. Navrhovaný druh akcií: kmenové Navrhovaná podoba akcií: listinné Navrhovaná forma akcií: na majitele Navrhovaný počet akcií: 600 ks Jmenovitá hodnota nových akcií: 10.000,- Kč 3. Informace o přednostním právu k úpisu akcií akcionáři bude představenstvem oznámena uveřejněním v deníku Sport a Obchodním věstníku. Lhůta pro upsání akcií s využitím přednostního práva akcionářů společnosti činí 14 dní a začne běžet dnem uvedeným v oz námení informace o přednostním právu. Místem pro upsání akcií bude sídlo společnosti. Každý akcionář může při využití svého přednostního práva podle §204a obchodního zákoníku na každou svoji akcii o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč upsat tři nové akcie o jme novité hodnotě 10.000,- Kč. Upisování bude prováděno s rozvazovací podmínkou, kterou je právní moc rozhodnutí soudu o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. 4. Charakteristika akcií upisovaných s využitím přednostního práva: Druh akcií: kmenové Podoba akcií: listinné Forma akcií: na majitele Počet akcií: 600 ks Jmenovitá hodnota nových akcií: 10.000,- Kč Výše emisního kursu: 10.000,- Kč 5. Akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního práva, budou všechny upsány zájemcem, kterého vybere představenstvo společnosti ve výběrovém řízení. Výběrové řízení bude zahájeno jeho oznámením na vývěsce společnosti umístěné v jejím sídle bezprost ředně po zjištění, že nebyly upsány všechny akcie s využitím přednostního práva akcionářů s tím, že do výběrového řízení se bude moci přihlásit zájemce do 7 dnů od vyvěšení oznámení. Po skončení této lhůty představenstvo na svém zasedání vyhodnotí došlé n abídky, přičemž hlavním kritériem bude preferování zájemce, který nabídne upsání všech akcií, které nebyly upsány s využitím přednostního práva. Poté se představenstvo usnese na výběru nejvhodnějšího zájemce. 6. Lhůta pro upsání akcií bez využití přednostního práva činí 14 dní a začne běžet od písemného doručení oznámení o výběru zájemce představenstvem společnosti tomuto zájemci. Místem pro úpis akcií bez využití přednostního práva je sídlo společnosti. Emisn í kurs takto upisovaných akci činí 10.000,- Kč. 7. Každý upisovatel je povinen splatit 50% emisního kursu jím upsaných akcií do 14 dní ode dne jejich úpisu. Zbývajících 50% emisního kursu musí být uhrazeno do 31.12.2006. Emisní kurs musí být splacen na účet ČSOB, a.s. - č.ú.: 210xxxx. 8. Valná hromada schvaluje možnost započtení těchto peněžitých pohledávek vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kursu upisovaných akcií: Pohledávky pana Libora Zábranského, bytem Brno, Dvorského 37/18B: Půjčka Kč Doklad č. Smlouva 160 000,00 PPD z 29. 10. 2004 90 000,00 PPD 100 z 15. 12. 2004 55 000,00 PPD 17 z 21. 01. 2005 50 000,00 PPD 20 z 24. 01. 2005 250 000,00 BU 32/1 z 25. 01. 2005 100 000,00 PPD 56 z 25. 01. 2005 200 000,00 PPD 173 z 12. 04. 2005 50 000,00 PPD 43 z 02. 05. 2005 72 000,00 PPD44 z 02. 05. 2005 198 000,00 PPD 45 z 02. 05. 2005 3 000,00 PPD 46 z 09. 05. 2005 70 000,00 PPD 47 z 12. 05. 2005 6 000,00 PPD 48 z 23. 05. 2005 7 000,00 PPD 52 z 24. 05. 2005 140 000,00 PPD 50 z 26. 05. 2005 400 000,00 PPD 53 z 31. 05. 2005 35 000,00 PPD 54 z 24. 06. 2005 30 000,00 PPD 57 z 01. 07. 2005 80 000,00 BU 33/5 z 11. 07. 2005 46 000,00 PPD 58 z 21. 07. 2005 270 000,00 BÚ 33/7 z 26. 07. 2005 5 000,00 PPD 59 z 02. 08. 2005 6 200,00 PPD 61 z 05. 08. 2005 160 000,00 PPD 153 z 30. 08. 2005 300 000,00 PPD 152 z 30. 08. 2005 Celkem 2 783 200,00 Kč Pravidla postupu pro uzavření smlouvy o započtení: do 14 dní od úpisu akcií uzavře společnost s upisovatelem smlouvu o započtení vzájemných pohledávek do maximální výše, v níž se tyto pohledávky střetnou.
Kapitál
od 19. 8. 2008
Základní kapitál 8 000 000 Kč, splaceno 8 000 000 Kč.
od 25. 1. 2008 do 19. 8. 2008
Základní kapitál 8 000 000 Kč, splaceno 6 000 000 Kč.
od 22. 11. 2006 do 25. 1. 2008
Základní kapitál 8 000 000 Kč, splaceno 5 383 200 Kč.
od 5. 9. 2002 do 22. 11. 2006
Základní kapitál 2 000 000 Kč, splaceno 2 000 000 Kč.
od 3. 9. 2002 do 5. 9. 2002
Základní kapitál 2 000 000 Kč, splaceno 200 000 Kč.
od 3. 7. 2014
Kmenové akcie na jméno 10 000, počet akcií: 800 v listinné podobě.
od 22. 11. 2006 do 3. 7. 2014
Akcie na majitele err, počet akcií: 800 v listinné podobě.
od 3. 9. 2002 do 22. 11. 2006
Akcie na majitele err, počet akcií: 200.
od 3. 9. 2002 do 22. 11. 2006
podoba listinná
Dluží vám tato firma
Statutární orgán
od 1. 7. 2020
EGBERT F. ZÜNDORF - předseda
Svinošice, , PSČ 679 22
den vzniku členství: 3. 5. 2020
den vzniku funkce: 19. 5. 2020
od 1. 7. 2020
LIBOR ZÁBRANSKÝ - místopředseda
Brno - Štýřice, Dvorského, PSČ 639 00
den vzniku členství: 3. 5. 2020
den vzniku funkce: 19. 5. 2020
od 1. 7. 2020
Bc. ROMAN ONDERKA - člen
Brno - Veveří, Antonínská, PSČ 602 00
den vzniku členství: 30. 4. 2020
od 6. 11. 2018
Mgr. LUBOMÍR STRNAD - člen představenstva
Brno - Maloměřice, Obřanská, PSČ 614 00
den vzniku členství: 16. 9. 2017
od 6. 11. 2018
Bc. ALEŠ JAKUBEC - člen představenstva
Brno - Tuřany, Holásecká, PSČ 620 00
den vzniku členství: 16. 9. 2017
od 17. 7. 2015 do 1. 7. 2020
EGBERT F. ZÜNDORF - předseda představenstva
Svinošice, , PSČ 679 22
den vzniku členství: 3. 5. 2015 - 3. 5. 2020
den vzniku funkce: 3. 5. 2015 - 3. 5. 2020
od 17. 7. 2015 do 1. 7. 2020
LIBOR ZÁBRANSKÝ - místopředseda představenstva
Brno - Štýřice, Dvorského, PSČ 639 00
den vzniku členství: 3. 5. 2015 - 3. 5. 2020
den vzniku funkce: 3. 5. 2015 - 3. 5. 2020
od 17. 7. 2015 do 1. 7. 2020
Bc. ROMAN ONDERKA, MBA - člen představenstva
Brno - Veveří, Antonínská, PSČ 602 00
den vzniku členství: 27. 4. 2015 - 27. 4. 2020
od 10. 9. 2014 do 17. 7. 2015
EGBERT F. ZÜNDORF - předseda představenstva
Langenfeld-Reusrath, Locher Weg 116, Spolková republika Německo
den vzniku členství: 3. 5. 2010 - 3. 5. 2015
den vzniku funkce: 3. 5. 2010 - 3. 5. 2015
od 10. 9. 2014 do 17. 7. 2015
- V ČR bytem Svinošice 120, 679 22 Svinošice
od 10. 9. 2014 do 6. 11. 2018
Mgr. LUBOMÍR STRNAD - člen představenstva
Brno - Maloměřice, Obřanská, PSČ 614 00
den vzniku členství: 16. 9. 2012 - 16. 9. 2017
od 10. 9. 2014 do 6. 11. 2018
Bc. ALEŠ JAKUBEC - člen představenstva
Brno - Tuřany, Holásecká, PSČ 620 00
den vzniku členství: 16. 9. 2012 - 16. 9. 2017
od 8. 10. 2013 do 17. 7. 2015
Bc. ROMAN ONDERKA, MBA - člen představenstva
Brno - Veveří, Antonínská, PSČ 602 00
den vzniku členství: 27. 4. 2010 - 27. 4. 2015
od 1. 8. 2013 do 17. 7. 2015
LIBOR ZÁBRANSKÝ - místopředseda představenstva
Brno - Štýřice, Dvorského, PSČ 639 00
den vzniku členství: 3. 5. 2010 - 3. 5. 2015
den vzniku funkce: 3. 5. 2010 - 3. 5. 2015
od 12. 12. 2012 do 8. 10. 2013
Bc. Roman Onderka, MBA - člen představenstva
Brno, Antonínská, PSČ 602 00
den vzniku členství: 27. 4. 2010
od 12. 12. 2012 do 10. 9. 2014
Egbert F. Zündorf - předseda představenstva
Langenfeld-Reusrath, Locher Weg, Spolková republika Německo
den vzniku členství: 3. 5. 2010
den vzniku funkce: 3. 5. 2010
od 12. 12. 2012 do 10. 9. 2014
- V ČR bytem Svinošice 120, 679 22 Svinošice
od 12. 12. 2012 do 10. 9. 2014
Mgr. Lubomír Strnad - člen představenstva
Brno - Maloměřice, Obřanská, PSČ 614 00
den vzniku členství: 16. 9. 2012
od 12. 12. 2012 do 10. 9. 2014
Bc. Aleš Jakubec - člen představenstva
Brno - Tuřany, Holásecká, PSČ 620 00
den vzniku členství: 16. 9. 2012
od 22. 7. 2010 do 12. 12. 2012
Egbert F. Zündorf - předseda představenstva
Langenfeld-Reusrath, Locher Weg, Spolková republika Německo
den vzniku členství: 3. 5. 2010
den vzniku funkce: 3. 5. 2010
od 22. 7. 2010 do 12. 12. 2012
- V ČR bytem Hlinky 28a, Brno, PSČ: 603 00.
od 22. 7. 2010 do 12. 12. 2012
Bc. Roman Onderka, MBA - člen
Brno, Antonínská, PSČ 602 00
den vzniku členství: 27. 4. 2010
od 22. 7. 2010 do 1. 8. 2013
Libor Zábranský - místopředseda představenstva
Brno, Dvorského, PSČ 639 00
den vzniku členství: 3. 5. 2010
den vzniku funkce: 3. 5. 2010
od 18. 6. 2009 do 22. 7. 2010
Jaroslav Vlasák - člen představenstva
Znojmo, Pražská 3647/140, PSČ 669 02
den vzniku členství: 25. 5. 2009 - 27. 4. 2010
od 9. 6. 2008 do 22. 7. 2010
Libor Zábranský - místopředseda představenstva
Brno, Dvorského 37/18B, PSČ 639 00
den vzniku členství: 2. 5. 2005 - 2. 5. 2010
den vzniku funkce: 31. 3. 2008 - 2. 5. 2010
od 16. 1. 2008 do 12. 12. 2012
Aleš Jakubec - člen představenstva
Brno, Klobásova 34, PSČ 625 00
den vzniku členství: 20. 11. 2007 - 16. 9. 2012
od 22. 11. 2006 do 2. 2. 2009
Jiří Hamza - člen představenstva
Křenovice, Na Vyhlídce 246, PSČ 683 52
den vzniku členství: 18. 8. 2006 - 19. 12. 2008
den vzniku funkce: 18. 8. 2006 - 19. 12. 2008
od 22. 11. 2006 do 12. 12. 2012
Lubomír Strnad - člen představenstva
Brno, Velkopavlovická 4, PSČ 629 00
den vzniku členství: 18. 8. 2006 - 16. 9. 2012
den vzniku funkce: 18. 8. 2006 - 16. 9. 2012
od 24. 9. 2005 do 16. 1. 2008
Ing. Stanislav Juránek - člen představenstva
Brno, Bělohorská 95, PSČ 636 00
den vzniku funkce: 2. 5. 2005 - 30. 10. 2007
od 24. 9. 2005 do 9. 6. 2008
Libor Zábranský - člen představenstva
Brno, Dvorského 37/18B, PSČ 639 00
den vzniku funkce: 2. 5. 2005
od 24. 9. 2005 do 22. 7. 2010
Egbert Zündorf - předseda představenstva
Langenfeld-Reusrath, Locher Weg 116, Spolková republika Německo
den vzniku členství: 2. 5. 2005 - 2. 5. 2010
den vzniku funkce: 16. 5. 2005 - 2. 5. 2010
od 24. 9. 2005 do 22. 7. 2010
- V ČR bytem Hlinky 28a, Brno, PSČ: 603 00.
od 1. 10. 2004 do 12. 3. 2005
Pavel Kocour - předseda představenstva
Brno, Dubová 5, PSČ 637 00
den vzniku členství: 23. 7. 2004 - 21. 10. 2004
den vzniku funkce: 23. 7. 2004 - 21. 10. 2004
od 1. 10. 2004 do 12. 3. 2005
Petr Cech - člen představenstva
Brno, Ořešínská 5, PSČ 621 00
den vzniku členství: 23. 7. 2004 - 21. 10. 2004
den vzniku funkce: 23. 7. 2004 - 21. 10. 2004
od 1. 10. 2004 do 24. 9. 2005
Radek Jalový - člen představenstva
Vedrovice, 301, PSČ 671 75
od 5. 9. 2002 do 1. 10. 2004
Petr Bílek - člen představenstva
Brno, Durďákova 8, PSČ 613 00
den vzniku členství: 3. 9. 2002 - 23. 7. 2004
den vzniku funkce: 3. 9. 2002 - 23. 7. 2004
od 3. 9. 2002 do 5. 9. 2002
Petr Bílek - člen představenstva
Brno, Durďákova 8, PSČ 613 00
den vzniku členství: 3. 9. 2002
den vzniku funkce: 3. 9. 2002
od 3. 9. 2002 do 1. 10. 2004
Karel Jarůšek - předseda představenstva
Brno, Bystřinova 8, PSČ 612 00
den vzniku členství: 3. 9. 2002 - 23. 7. 2004
den vzniku funkce: 3. 9. 2002 - 23. 7. 2004
od 3. 9. 2002 do 1. 10. 2004
Ing. Zdeněk Fukan - člen představenstva
Tetčice, Křiby 321, PSČ 664 17
den vzniku členství: 3. 9. 2002 - 23. 7. 2004
den vzniku funkce: 3. 9. 2002 - 23. 7. 2004
od 3. 7. 2014
Společnost zastupuje navenek samostatně předseda představenstva a nebo místopředseda představenstva nebo společně vždy dva (2) členové představenstva, z nichž jeden je vždy předsedou či místopředsedou představenstva.
od 25. 1. 2008 do 3. 7. 2014
Způsob jednání: Za představenstvo jednají navenek jménem společnosti členové představenstva. Pokud právní úkon vyžaduje písemnou formu, podepisuje jej samostatně předseda představenstva nebo místopředseda představenstva.
od 3. 9. 2002 do 25. 1. 2008
Způsob jednání: Za představenstvo jednají navenek jménem společnosti členové představenstva. Pokud právní úkon vyžaduje písemnou formu, podepisuje jej samostatně některý z členů představenstva.
Dozorčí rada
od 1. 7. 2020
JUDr. JAROMÍR LEIMBERGER - předseda
Brno - Bystrc, Kachlíkova, PSČ 635 00
den vzniku členství: 3. 5. 2020
den vzniku funkce: 19. 5. 2020
od 15. 5. 2019
LENKA PLŠKOVÁ - člen dozorčí rady
Brno - Medlánky, K Babě, PSČ 621 00
den vzniku členství: 15. 8. 2018
od 24. 4. 2019
Ing. LADISLAV BÝČEK - člen
Brno - Řečkovice, Letovická, PSČ 621 00
den vzniku členství: 4. 4. 2019
od 6. 11. 2018 do 15. 5. 2019
LENKA PLŠKOVÁ - člen dozorčí rady
Brno - Medlánky, K Babě, PSČ 621 00
den vzniku členství: 15. 8. 2018
od 23. 1. 2018
Ing. JAN SMOLA - člen dozorčí rady
Brno - Komín, Štursova, PSČ 616 00
den vzniku členství: 16. 9. 2017
od 23. 1. 2018
PETR POLICKÝ - člen dozorčí rady
Brno - Královo Pole, Mečířova, PSČ 612 00
den vzniku členství: 16. 9. 2017
od 23. 1. 2018
PŘEMYSL VESELÝ - člen dozorčí rady
Brno - Jehnice, Havláskova, PSČ 621 00
den vzniku členství: 16. 9. 2017
od 23. 1. 2018
JAROSLAV MEDLÍK - člen dozorčí rady
Brno - Komín, Hlavní, PSČ 624 00
den vzniku členství: 16. 9. 2017
od 17. 7. 2015 do 28. 9. 2016
Ing. JIŘÍ HORÁLEK - člen dozorčí rady
Brno - Stránice, Ludvíka Podéště, PSČ 602 00
den vzniku členství: 29. 4. 2015 - 27. 7. 2016
od 17. 7. 2015 do 1. 7. 2020
JUDr. JAROMÍR LEIMBERGER - předseda dozorčí rady
Brno - Bystrc, Kachlíkova, PSČ 635 00
den vzniku členství: 3. 5. 2015 - 3. 5. 2020
den vzniku funkce: 3. 5. 2015 - 3. 5. 2020
od 12. 4. 2015 do 23. 1. 2018
Ing. JAN SMOLA - člen dozorčí rady
Brno - Komín, Štursova, PSČ 616 00
den vzniku členství: 16. 9. 2012 - 16. 9. 2017
od 18. 2. 2015 do 23. 1. 2018
PETR POLICKÝ - člen dozorčí rady
Brno - Královo Pole, Mečířova, PSČ 612 00
den vzniku členství: 16. 9. 2012 - 16. 9. 2017
od 10. 9. 2014 do 18. 2. 2015
PETR POLICKÝ - člen dozorčí rady
Brno - Královo Pole, Vodova, PSČ 612 00
den vzniku členství: 16. 9. 2012
od 10. 9. 2014 do 12. 4. 2015
Ing. JAN SMOLA - člen dozorčí rady
Praha 3 - Žižkov, Čajkovského, PSČ 130 00
den vzniku členství: 16. 9. 2012
od 10. 9. 2014 do 17. 7. 2015
JUDr. JAROMÍR LEIMBERGER - předseda dozorčí rady
Brno - Bystrc, Kachlíkova, PSČ 635 00
den vzniku členství: 3. 5. 2010 - 3. 5. 2015
den vzniku funkce: 3. 5. 2010
od 10. 9. 2014 do 17. 7. 2015
Ing. JIŘÍ HORÁLEK - člen dozorčí rady
Brno - Stránice, Ludvíka Podéště, PSČ 602 00
den vzniku členství: 29. 4. 2010 - 29. 4. 2015
od 10. 9. 2014 do 22. 4. 2017
PAVEL SLAVÍK - člen dozorčí rady
Malhostovice, , PSČ 666 03
den vzniku členství: 16. 9. 2012 - 28. 2. 2017
od 10. 9. 2014 do 23. 1. 2018
PŘEMYSL VESELÝ - člen dozorčí rady
Brno - Jehnice, Havláskova, PSČ 621 00
den vzniku členství: 16. 9. 2012 - 16. 9. 2017
od 10. 9. 2014 do 23. 1. 2018
JAROSLAV MEDLÍK - člen dozorčí rady
Brno - Komín, Hlavní, PSČ 624 00
den vzniku členství: 16. 9. 2012 - 16. 9. 2017
od 7. 6. 2014 do 6. 11. 2018
VÁCLAV BARTONĚK - člen dozorčí rady
Brno - Černovice, Blatouchová, PSČ 618 00
den vzniku členství: 4. 4. 2014 - 15. 8. 2018
od 7. 6. 2014 do 24. 4. 2019
LADISLAV BÝČEK - člen dozorčí rady
Brno - Řečkovice, Letovická, PSČ 621 00
den vzniku členství: 4. 4. 2014 - 4. 4. 2019
od 14. 6. 2013 do 7. 6. 2014
VÁCLAV BARTONĚK - člen dozorčí rady
Brno - Černovice, Blatouchová, PSČ 618 00
den vzniku členství: 5. 1. 2009 - 5. 1. 2014
od 12. 12. 2012 do 10. 9. 2014
Ing. Jiří Horálek - člen dozorčí rady
Brno, Ludvíka Podéště, PSČ 602 00
den vzniku členství: 29. 4. 2010
od 12. 12. 2012 do 10. 9. 2014
Pavel Slavík - člen dozorčí rady
Malhostovice, , PSČ 666 03
den vzniku členství: 16. 9. 2012
od 12. 12. 2012 do 10. 9. 2014
Petr Polický - člen dozorčí rady
Brno - Královo Pole, Vodova, PSČ 612 00
den vzniku členství: 16. 9. 2012
od 12. 12. 2012 do 10. 9. 2014
Přemysl Veselý - člen dozorčí rady
Brno - Jehnice, Havláskova, PSČ 621 00
den vzniku členství: 16. 9. 2012
od 12. 12. 2012 do 10. 9. 2014
Ing. Jan Smola - člen dozorčí rady
Praha 3 - Žižkov, Čajkovského, PSČ 130 00
den vzniku členství: 16. 9. 2012
od 12. 12. 2012 do 10. 9. 2014
Jaroslav Medlík - člen dozorčí rady
Brno - Komín, Hlavní, PSČ 624 00
den vzniku členství: 16. 9. 2012
od 15. 11. 2010 do 7. 6. 2014
Václav Harašta - člen dozorčí rady
Brno, Oblá, PSČ 634 00
den vzniku členství: 1. 9. 2010 - 4. 4. 2014
od 22. 7. 2010 do 12. 12. 2012
Josef Zimovčák - člen dozorčí rady
Veselí nad Moravou, Na Hrázi 244, PSČ 698 01
den vzniku členství: 3. 5. 2010 - 16. 9. 2012
od 22. 7. 2010 do 12. 12. 2012
Ing. Jiří Horálek - člen
Brno, Ludvíka Podéště, PSČ 602 00
den vzniku členství: 29. 4. 2010
od 22. 7. 2010 do 10. 9. 2014
JUDr. Jaromír Leimberger - předseda dozorčí rady
Brno, Kachlíkova 2, PSČ 635 00
den vzniku členství: 3. 5. 2010
den vzniku funkce: 3. 5. 2010
od 7. 5. 2009 do 12. 12. 2012
Karel Dietrich-Nespěšný - člen dozorčí rady
Unterhaching, Albert-Schweitzer-Str.8, 82008, Spolková republika Německo
den vzniku členství: 5. 1. 2009 - 16. 9. 2012
od 2. 2. 2009 do 12. 12. 2012
Ing. Dr. Martin Dvořák - člen dozorčí rady
Tábor, Družstevní 368, PSČ 390 02
den vzniku členství: 5. 1. 2009 - 16. 9. 2012
od 2. 2. 2009 do 14. 6. 2013
Václav Bartoněk - člen dozorčí rady
Brno, Blatouchová 1083/3B, PSČ 618 00
den vzniku členství: 5. 1. 2009 - 5. 1. 2014
od 16. 1. 2008 do 15. 11. 2010
Jiří Pecina - člen dozorčí rady
Brno, Labská 23, PSČ 625 00
den vzniku členství: 20. 11. 2007 - 31. 8. 2010
od 22. 11. 2006 do 16. 1. 2008
Ing. Jaroslav Rubeš - člen dozorčí rady
Brno, Pavlovská 12
den vzniku členství: 18. 8. 2006 - 30. 10. 2007
den vzniku funkce: 18. 8. 2006 - 30. 10. 2007
od 27. 9. 2006 do 22. 7. 2010
Mgr. Jan Mičán - člen dozorčí rady
Předklášteří, Sadová 1417, PSČ 666 02
den vzniku členství: 18. 8. 2006 - 28. 4. 2010
od 27. 9. 2006 do 12. 12. 2012
Ing. Jan Smola - člen dozorčí rady
Brno, Jindřichova 18, PSČ 616 00
den vzniku členství: 18. 8. 2006 - 16. 9. 2012
od 27. 9. 2006 do 12. 12. 2012
Jaroslav Medlík - člen dozorčí rady
Brno, Hlavní 33, PSČ 624 00
den vzniku členství: 18. 8. 2006 - 16. 9. 2012
od 24. 9. 2005 do 27. 9. 2006
PhDr. Rostislav Nekuda - člen dozorčí rady
Brno, Ulrychova 53, PSČ 624 00
den vzniku funkce: 2. 5. 2005 - 18. 8. 2006
od 24. 9. 2005 do 22. 7. 2010
JUDr. Jaromír Leimberger - předseda dozorčí rady
Brno, Kachlíkova 2, PSČ 635 00
den vzniku členství: 2. 5. 2005 - 2. 5. 2010
den vzniku funkce: 16. 5. 2005 - 2. 5. 2010
od 24. 9. 2005 do 22. 7. 2010
Josef Zimovčák - člen dozorčí rady
Veselí nad Moravou, Na Hrázi 244, PSČ 698 01
den vzniku funkce: 2. 5. 2005 - 2. 5. 2010
od 3. 9. 2002 do 12. 3. 2005
Antonín Macek - předseda
Brno, Soběšická 124, PSČ 638 00
den vzniku členství: 3. 9. 2002 - 21. 10. 2004
den vzniku funkce: 3. 9. 2002 - 21. 10. 2004
od 3. 9. 2002 do 24. 9. 2005
Jiří Sedláček - člen
Brno, Sýpka 32, PSČ 613 00
den vzniku členství: 3. 9. 2002
den vzniku funkce: 3. 9. 2002 - 2. 5. 2005
od 3. 9. 2002 do 24. 9. 2005
Vladimír Ondráček - člen
Ocmanice, 17, PSČ 675 71
den vzniku členství: 3. 9. 2002
den vzniku funkce: 3. 9. 2002 - 2. 5. 2005
Akcionáři
od 1. 8. 2013
LIBOR ZÁBRANSKÝ
Brno - Štýřice, Dvorského, PSČ 639 00
od 16. 1. 2008 do 1. 8. 2013
Libor Zábranský
Brno, Dvorského 37/18B, PSČ 639 00
Hodnocení firmy
+9
+
-

Další odkazy

Aktualizovat data

Peníze.cz zobrazuje pouze údaje, které byly zveřejněny na základě zákona v různých rejstřících. Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na této stránce. Vydavatel tímto způsobem zpracovává osobní údaje v souladu s čl. 6 odst. 1 odst. f) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů, tedy pro účely oprávněných zájmů uživatelů této webové služby, která umožňuje, mimojiné, vyhledávání v rejstřících z jednoho místa, aniž by údaje z těchto rejstříků sdružovala.

Pokud jste na našich stránkách objevili, že uváděná data neodpovídají realitě, zkontrolujte prosím nejdříve, zda chyba není přímo v příslušném zdrojovém rejstříku. Pokud je, obraťte se s žádostí o opravu dat na příslušnou instituci uvedenou na této stránce. Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích. Pokud je na zdrojové stránce všechno v pořádku a chyba je pouze u nás, klikněte níž na tlačítko Aktualizovat data a vyčkejte. Aktualizace může trvat i několik málo desítek sekund.

Články o podnikání

Zaplať stovku a máš klid. Paušální daň pro OSVČ prošla

1. 12. 2020 | | Jiří Hovorka, Petr Kučera | 96 komentářů

Zaplať stovku a máš klid. Paušální daň pro OSVČ prošla

Poslanci definitivně schválili návrh na paušální daň pro OSVČ. Využití nového systému bude dobrovolné, podnikatelům může přinést výhody i nevýhody.

Obchody a služby otevřou ve čtvrtek, zmírní i další omezení

29. 11. 2020 | | Petr Kučera | 9 komentářů

Obchody a služby otevřou ve čtvrtek, zmírní i další omezení

Do třetího stupně protiepidemického systému PES se Česko přesune od čtvrtka 3. prosince. Rozhodla o tom vláda na nedělním jednání. Otevřou se všechny obchody a služby včetně restaurací. Od pondělí do středy platí ještě dosavadní omezení.

Skoro devět z deseti hospod otevře hned, jak to půjde

27. 11. 2020 | | Petr Kučera | 6 komentářů

Skoro devět z deseti hospod otevře hned, jak to půjde

Naprostá většina hospod a restaurací otevře okamžitě v den, kdy jim to vládní rozhodnutí umožní. Ukázal to průzkum Plzeňského Prazdroje na vzorku 8200 tuzemských podniků, kam dodává svá piva.

Odklad, nebo definitivní konec? EET očima expertů

27. 11. 2020 | | Jiří Hovorka, Ondřej Tůma | 24 komentářů

Odklad, nebo definitivní konec? EET očima expertů

Jak se za čtyři roky fungování osvědčila elektronická evidence tržeb? A má smysl ji za dva roky resuscitovat, nebo spíš zaslouží poslední ránu z milosti?

Progresivní daň se rozšíří na víc příjmů. Změny pohledem experta

25. 11. 2020 | | Renata Lichtenegerová | 15 komentářů

Progresivní daň se rozšíří na víc příjmů. Změny pohledem experta

Zahodit a napsat celý znovu. Tak by podle Michala Jelínka z poradenské skupiny V4 Group bylo nejlepší naložit se zákonem o daních z příjmů. „Podnikatelské prostředí potřebuje stabilní daňový systém. Jeho neustálé změny, v horším případě navíc pouze dočasné, firmy nesmyslně zatěžují,“ říká v rozhovoru, který se týká nejen čerstvě schváleného balíčku.

Nejlepší kurz

NázevCelkem zaplatíte
Exchange s.r.o. VIP 2 645,00 Kč
Exchange s.r.o. 2 655,00 Kč
Czech Exchange 2 695,00 Kč
Poštovní spořitelna 2 698,40 Kč
ČSOB 2 698,40 Kč
Expobank CZ 2 698,60 Kč
Komerční banka 2 716,28 Kč
Česká spořitelna 2 719,00 Kč
UnicreditBank Czech Republic 2 756,30 Kč
Raiffeisenbank 2 758,31 Kč
TIP: Získejte výhodný VIP kurz na výměnu valut
vytiskněte si slevový kupón.
TIP: Jak na platby do zahraničí ZDARMA? - šetřete na poplatcích, podmínky ZDE.

Ušetřete s Peníze.cz

Naši čtenáři s námi ušetřili už  13 173 369 Kč. Podívejte se na poslední poptávky a vyzkoušejte nás také. Vše je zcela zdarma.

Celebrity v rejstříku

Jsou to frajeři, nebo lupiči? Hlasujte v hitparádě o krále a největšího podvraťáka našeho obchodního rejstříku. Pokud nevidíte svého favorita, zkuste si stránku znovu načíst, objeví se další várka…

1.Václav Klaus

Václav Klaus

- bývalý prezident

+142
+
-
2.Milan Richtr

Milan Richtr

- politik a oděvní podnikatel

+85
+
-
3.Libor Bouček

Libor Bouček

- moderátor

+10
+
-
4.Václav Kočka

Václav Kočka

- podnikatel, Matějská pouť

-2
+
-
5.Ivo Lukačovič

Ivo Lukačovič

- zakladatel Seznam.cz

-43
+
-

Články na Heroine.cz

Nebojte se investovat. Jde to ekologicky a odpovědně

Nebojte se investovat. Jde to ekologicky a odpovědně

Pokud chceme pomáhat světu, musíme začít nejdříve sami u sebe. Peníze řídí svět, a pokud...více

Nadílka! Tipy na dárky pro něj

Nadílka! Tipy na dárky pro něj

Hledáte tipy na originální dárky pod stromeček, ale schází vám inspirace? Jste na správné...více

Fascinace privilegiem. Proč se (ne)dívat na seriál Koruna

Fascinace privilegiem. Proč se (ne)dívat na seriál Koruna

Seriál The Crown je v anglosaském světě masivním fenoménem. Televizní sága pokrývající...více

Ušetřete za elektřinu a plyn

Zdají se vám vaše účty za elektřinu a plyn podezřele vysoké, ale nechce se vám do srovnávání nabídek? Odrazuje vás od změny dodavatele nekonečné papírování? Máme řešení: porovnáme distribuční sazby za elektřinu i plyn a vybereme tu pro vás nejvýhodnější. A pokud budete chtít, zařídíme za vás i změnu dodavatele.

Průměrně šetříme 2320 korun ročně na elektřině a 2560 korun na plynu.

Víte, kde najdete nejlevnější benzin ve svém okolí? My ano. Vyzkoušejte naše vyhledávání čerpacích stanic podle adresy nebo místa, kde se právě nacházíte.

Vývoj ceny benzinu a ceny nafty

Poradna

Poslední dotaz: Hypo vs Uver stav.spoř. prvních 5 let
Poradna > Hypoteční úvěr > Hypo vs Uver stav.spoř. prvních 5 let

Otázka: Dobrý den, mám nabídku na klasickou hypoteku od Raifaisen s urokem 2,05% p.a.a fixací na 5 let. Poté mám druhou nabídku na uvěr ze stavebního sporeni od lišky s urokem 1,59% p.a. a fixací na 6 let. Jde...Více

Právní poradna

Sociální poradna

Investiční poradna

Interaktivní grafiky

Spočítejte si osobní inflaci

Spočítejte si osobní inflaci

Inflace se měří indexem cen průměrného koše výrobků a služeb. Jenže každý kupuje něco jiného, proto na každého inflace působí jinak.

Jak se vyvíjejí v Česku mzdy a nezaměstnanost

Jak se vyvíjejí v Česku mzdy a nezaměstnanost

Unikátní mapa, na které můžete sledovat vývoj nezaměstnanosti a průměrných platů v jednotlivých českých krajích od roku 2006.

Průvodce výpisem z katastru nemovitostí

Průvodce výpisem z katastru nemovitostí

Vyznat se ve výpisu z katastru nemovitostí je často složité. Připravili jsme průvodce, který vám pomůže se zorientovat v jeho jednotlivých částech.

Partners Financial Services