Stodská nemocnice, a.s., IČO: 26361086 - Obchodní rejstřík

Tento výpis z obchodního rejstříku obsahuje údaje o společnosti Stodská nemocnice, a.s. Údaje byly staženy 22. 10. 2021 z datové služby justice.cz dle IČO 26361086. Z důvodu ochrany osobních údajů nejsou na stránce data narození a úplné adresy fyzických osob. Kompletní výpis včetně dat narození a adres lze zobrazit po zadání IČO 26361086 na originální stránce obchodního rejstříku justice.cz.

Tyto stránky navštíví měsíčně 1 000 000 lidí. Chcete inzerci na míru? Napište nám!

Výpis z obchodního rejstříku

Rejstřík
ARES
 
DPH
 
 
 
Pracovní místa
 
Datum zápisu15. 9. 2003
Obchodní firma
od 15. 9. 2003

Stodská nemocnice, a.s.

Prověřit exekuceReputace firmy
Adresa sídla
od 14. 4. 2004 do 16. 2. 2005
Stod, Hradecká 600, PSČ 330 01
od 15. 9. 2003 do 14. 4. 2004
Stod, Hradecká 600, PSČ 333 40
IČO
od 15. 9. 2003

26361086

DIČ

CZ26361086

Identifikátor datové schránky:b3yggnn
Právní forma
od 15. 9. 2003
Akciová společnost
Spisová značka1072 B, Krajský soud v Plzni
Předmět podnikání
od 25. 7. 2014
- poskytování zdravotních služeb
od 25. 7. 2014
- prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin
od 13. 6. 2014
- Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
od 16. 2. 2005
- hostinská činnost
od 16. 2. 2005 do 13. 6. 2014
- poskytování služeb pro rodinu a domácnost
od 14. 4. 2004
- masérské, rekondiční a regenerační služby
od 14. 4. 2004 do 13. 6. 2014
- provozování tělovýchovných a sportovních zařízení a zařízení sloužících k regeneraci a rekondici
od 15. 9. 2003 do 25. 7. 2014
- provozování nestátního zdravotnického zařízení
Ostatní skutečnosti
od 23. 10. 2018
- Dne 18.10.2018 uzavřela společnost Stodská nemocnice, a.s., se sídlem Stod, Hradecká 600, PSČ 33301, IČ: 263 61 086, společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, v oddíle B, vložce 1072, jakožto kupující, a společnost Nefro logická ambulance, s.r.o., se sídlem Hradecká 600, 333 01 Stod, IČ: 035 33 221, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, v oddíle C, vložce 30361, jakožto prodávající, smlouvu o koupi části závodu ve smyslu ust. § 2079 a násl. a § 21 75 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. Předmětem této smlouvy je úplatný převod části závodu prodávajícího představovaného organizovaným souborem jmění, který prodávající vytvořil a který z jeho vůle slouží k provozování jeho činnosti, a t o k poskytování zdravotních služeb nestátního zdravotnického zařízení IČZ 45887000, IČP 45887001, označený jako -Lékařská praxe-, ve prospěch kupujícího. Smlouvou o koupi závodu přešla na kupujícího všechna práva a povinnosti, pohledávky a závazky, movité věci a smluvní vztahy, na které se prodej výslovně vztahuje, včetně práv a povinností vyplývajících z pracovně právních vztahů.
od 23. 10. 2018 do 23. 10. 2018
- Dne 12.10.2018 uzavřela společnost Stodská nemocnice, a.s., se sídlem Stod, Hradecká 600, PSČ 33301, IČ: 263 61 086, společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, v oddíle B, vložce 1072, jakožto kupující, a společnost Nefro logická ambulance, s.r.o., se sídlem Hradecká 600, 333 01 Stod, IČ: 035 33 221, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, v oddíle C, vložce 30361, jakožto prodávající, smlouvu o koupi části závodu ve smyslu ust. § 2079 a násl. a § 21 75 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. Předmětem této smlouvy je úplatný převod části závodu prodávajícího představovaného organizovaným souborem jmění, který prodávající vytvořil a který z jeho vůle slouží k provozování jeho činnosti, a t o k poskytování zdravotních služeb nestátního zdravotnického zařízení IČZ 45887000, IČP 45887001, označený jako -Lékařská praxe-, ve prospěch kupujícího. Smlouvou o koupi závodu přešla na kupujícího všechna práva a povinnosti, pohledávky a závazky, movité věci a smluvní vztahy, na které se prodej výslovně vztahuje, včetně práv a povinností vyplývajících z pracovně právních vztahů.
od 14. 2. 2015
- Plzeňský kraj jako jediný akcionář společnosti Stodská nemocnice, a.s., při výkonu působnosti valné hromady této společnosti přijal dne 17.12.2014 toto rozhodnutí: Jediný akcionář rozhoduje v působnosti valné hromady v souladu s ust. § 421 odst. 2 písm. b) zákona o obchodních korporacích o zvýšení základního kapitálu obchodní společnosti Stodská nemocnice, a.s., upsáním nových akcií a splacením jejich emisního kurzu peněžitým vkladem jediného akcionáře takto: - základní kapitál společnosti Stodská nemocnice, a.s., ve výši 47.220.000 Kč (slovy: čtyřicet sedm milionů dvě stě dvacet tisíc korun českých) se zvyšuje o částku 18.000.000 Kč (slovy: osmnáct milionů korun českých) na částku 65.220.000 Kč (slovy: šedesá t pět milionů dvě stě dvacet tisíc korun českých) - upisování akcií nad nebo pod částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští - základní kapitál společnosti bude zvýšen upsáním 1.800 (slovy: jednoho tisíce osmi set) kusů nových kmenových akcií vedených na jméno, v zaknihované podobě, o jmenovité hodnotě každé jedné akcie 10.000 Kč (slovy: deset tisíc korun českých) - všechny nové akcie budou nabídnuty k úpisu předem určenému zájemci jedinému akcionáři, tj. Plzeňskému kraji, se sídlem Škroupova 18, 301 00 Plzeň, IČO: 708 90 366 - akcie nebudou upsány na základě veřejné nabídky - předem určený zájemce Plzeňský kraj, jako jediný akcionář společnosti, upíše všechny nové akcie společnosti způsobem dle § 479 zákona o obchodních korporacích, tj. uzavřením smlouvy o upsání akcií se společností a splatí je peněžitým vkladem ve výši 18. 000.000 Kč (slovy: osmnáct milionů korun českých) - peněžitý vklad jediného akcionáře ve výši 18.000.000 Kč (slovy: osmnáct milionů korun českých) je určen na pořízení počítačového tomografu (CT přístroje) nezbytného k provozování zdravotních služeb jako služeb obecného hospodářského zájmu, jejichž posky továním je společnost pověřena - jedinému akcionáři společnosti jako upisovateli je poskytnuta lhůta pro upsání nových akcií v délce 30 (slovy: třiceti) dnů ode dne přijetí tohoto rozhodnutí, přičemž v této lhůtě uzavře společnost s jediným akcionářem smlouvu o upsání akcií - emisní kurz nově upsaných akcií je roven jejich jmenovité hodnotě a bude splacen do 30 (slovy: třiceti) dnů od dne uzavření smlouvy o upsání akcií, a to na zvláštní účet společnosti č.ú.: 35-47xxxx vedený u Komerční banky, a.s.
od 25. 7. 2014
- Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
od 25. 7. 2014 do 16. 3. 2018
- Počet členů statutárního orgánu: 3
od 25. 7. 2014 do 14. 4. 2021
- Počet členů dozorčí rady: 3
od 23. 10. 2008 do 24. 11. 2008
- Jediný akcionář při výkonu působnosti valné hromady přijal dne 3.10. 2008 toto rozhodnutí: Zvyšuje se základní kapitál společnosti z původní částky 37.640.000,- Kč, slovy: třicet sedm milionů šest set čtyřicet tisíc korun českých, o částku ve výši 9.580.0 00,- Kč, slovy: devět milionů pět set osmdesát tisíc korun českých, na částku celkem 47.220.000,- Kč, slovy: čtyřicet sem milionů dvě stě dvacet tisíc korun českých, a to peněžitým vkladem jediného akcionáře - Plzeňský kraj, se sídlem Plzeň, Škroupova 18, PSČ 306 13, IČ: 708 90 366 ve výši 9.580.000,- Kč. Důvodem navrhovaného zvýšení základního kapitálu je vytvoření silného ekonomického subjektu schopného poskytnout dostatečné záruky k plnění všech svých závazků a úkolů, které přešly z příspěvkové organiz ace Nemocnice Stod a týkají se řádného a kvalitního poskytování zdravotnické péče, jak směrem k nejširší veřejnosti, tak i k obchodním partnerům obchodní společnosti Stodská nemocnice, a.s. Závazek ke zvýšení vkladu se zavazuje převzít jediný akcionář - P lzeňský kraj, se sídlem Plzeň, Škroupova 18, PSČ 306 13, IČ: 708 90 366. Lhůta pro upsání nových akcií počne běžet od druhého dne od zápisu usnesení jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Plzni a skončí uplynutím třiceti kalendářních dnů od zápisu usnesení rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Plzni. Připadne-li poslední den lhůty na sobotu, neděli či svátek, je poslední de n lhůty nejbližší pracovní den. V této lhůtě musí jediný akcionář společnosti uzavřít smlouvu o upsání akcií dle ust. § 204 odst. 5 obch.zák. Způsob a rozsah zvyšování základního kapitálu: úpisem nových akcií peněžitým vkladem v rozsahu 9.580.000,- Kč, kd yž nad tuto částku se úpis nepřipouští. Lhůta pro splacení emisního kurzu: emisní kurz je povinen zaplatit nejpozději do třiceti dnů od uzavření smlouvy o upsání akcií, a to pokud jde o zvýšení kapitálu peněžitým vkladem ve výši 9.580.000,- Kč na zvláštní účet obchodní společnosti vedený u Komerční banky, a.s., č.ú.: 35-0047xxxx. Místo pro upisování nových akcií: v sídle jediného akcionáře - Plzeňský kraj, Plzeň, Škroupova 1760/18, kancelář hejtmana. Druh, podoba, forma, počet, jmenovitá hodnota no vých akcií: zaknihované kmenové akcie na jméno v počtu 958 kusů, jmenovitá hodnota jedné akcie je 10.000,- Kč.
od 21. 3. 2005 do 28. 6. 2005
- Jediný akcionář při výkonu působnosti valné hromady přijal dne 1.11.2004 toto rozhodnutí: Zvyšuje se základní kapitál společnosti ve výši 16.670.000,- Kč o částku 20.970.000,- Kč nově na základní kapitál ve výši 37.640.000,- Kč, a to: a) peněžitým vkladem jediného akcionáře Plzeňský kraj, se sídlem Škroupova 18, 306 13 Plzeň, identifikační číslo 70890366, ve výši 5.000.000,- Kč. Důvod navrhovaného zvýšení základního kapitálu: shromáždění finančních prostředků pro investiční činnost spo lečnosti. Závazek ke zvýšení vkladu se zavazuje převzít jediný akcionář - Plzeňský kraj. Lhůta pro upsání nových akcií: Do třiceti dnů ode dne zápisu rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Jediný akcionář je oprávněn začít upisovat nové akcie dříve, a to po podání návrhu na zápis usnesení o zvýšení základního kapitálu do obchod ního rejstříku. Pokud bude upisováno takto dříve, je upisování akcií vázáno na rozvazovací podmínku, jíž je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Zpsůob a rozsah zvýšení základního kapitálu: Úpisem nových akcií peněžitými vklady v rozsahu 5.000.000,- Kč, když nad tuto částku se úpis nepřipouští. Lhůta pro splacení emisního kurzu: Emisní kurz bude splacen do třiceti dnů ode dne zápisu rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku, a to na zvláštní účet obchodní společnosti, vedený u peněžního ústavu, Komerční banka, a.s., pobočka Stod, č.ú.: 35 -0047xxxx. Jediný akcionář je oprávněn začít upisovat nové akcie dříve, a to po podání návrhu na zápis usnesení o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Pokud bude upisováno takto dříve, je upisování akcií vázáno na rozvazovací podmín ku, jíž je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Místo pro upisování nových akcií: Sídlo jediného akcionáře Plzeňský kraj, v Plzni, Škroupova 18, kancelář hejtmana. Druh, podoba, forma, počet, jmenovitá hodnota nových akcií: Zaknihované kmenové akcie na jméno v počtu 500 kusů, jmenovitá hodnota jedné akcie 10.000,- Kč. b) nepeněžitým vkladem jediného akcionáře Plzeňský kraj, se sídlem Škroupova 18, 306 13 Plzeň, identifikační číslo 70890366, ve výši 15.970.000,- Kč. Důvod navrhovaného zvýšení základního kapitálu: jedná se o majetek potřebný k provozní a odborné činnosti obchodní společnosti, nutný pro její další podnikatelskou činnost v souladu s předmětem její činnosti. Závazek ke zvýšení vkladu se zavazuje převzít jediný akcionář - Plzeňský kraj. Lhůta pro upsání nových akcií: Do třiceti dnů ode dne zápisu rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Jediný akcionář je oprávněn začít upisovat nové akcie dříve, a to po podání návrhu na zápis usnesení o zvýšení základního kapitálu do obchod ního rejstříku. Pokud bude upisováno takto dříve, je upisování akcií vázáno na rozvazovací podmínku, jíž je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Nepeněžité vklady budou splaceny před podáním návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Způsob a rozsah zvýšení základního kapitálu: Úpisem nových akcií nepeněžitým vkladem - souborem movitých věcí tak, jak jsou popsány ve znaleckých posudcích soudního znalce Josefa Švarce č. posudků 147/11/03 ze dne 11.11.2003, výše ocenění 8.377.200,- Kč, č. 156/04/04 ze dne 26.4.2004, výše ocenění 3 .996.534,- Kč, č. 157/04/04 ze dne 30.4.2004, výše ocenění 3.596.926,- Kč, celkem výše ocenění 15.970.660,- Kč, když nad tuto částku se úpis nepřipouští. Lhůta pro splácení emisního kurzu: Emisní kurz bude splacen předáním souboru movitých věcí v dohodě o předání a převzetí těchto věci způsobem a ve lhůtě uvedeným. Druh, podoba, forma, počet, jmenovitá hodnota nových akcií: Zaknihované kmenové akcie na jméno v počtu 1.597 kusů, jmenovitá hodnota jedné akcie 10.000,- Kč. Místo pro upisování nových akcií: Sídlo jediného akcionáře - Plzeňský kraj, v Plzni, Škroupova 18, kancelář hejtmana. Předmět nepeněžitého vkladu: Předmět nepeněžitého vkladu tvoří soubor movitých věcí označený jako krátkodobý majetek a dlouhodobý majetek, když oba soubory jsou popsané ve znaleckém posudku č. 147/11/2003 soudního znalce Josefa Švarce ze dne 11.11.2003. Hodnota nepeněžitého vkladu jediného akcionáře Plzeňského kraje je určena celkem na částku 15.970.660,- Kč, a to znaleckými posudky soudního znalce Josefa Švarce, č. posudků 147/11/03 ze dne 11.11.2003, č. 156/04/04 ze dne 26.4.2004, č. 157/04/04 ze dne 3 0.4.2004, jmenovaného pravomocným usnesením Krajského soudu v Plzni a tyto znalecké posudky tvoří přílohu notářského zápisu č. NZ 89/2004 a N 70/2004.
Kapitál
od 14. 2. 2015
Základní kapitál 65 220 000 Kč, splaceno 100 %.
od 24. 11. 2008 do 14. 2. 2015
Základní kapitál 47 220 000 Kč, splaceno 100 %.
od 28. 6. 2005 do 24. 11. 2008
Základní kapitál 37 640 000 Kč, splaceno 100 %.
od 15. 9. 2003 do 28. 6. 2005
Základní kapitál 16 670 000 Kč, splaceno 100 %.
od 14. 2. 2015
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 6 522 v zaknihované podobě.
od 14. 2. 2015
Akcie jsou omezeně převoditelné, a to po předchozím souhlasu valné hromady.
od 24. 11. 2008 do 14. 2. 2015
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 4 722 v zaknihované podobě.
od 24. 11. 2008 do 14. 2. 2015
Akcie jsou omezeně převoditelné, a to po předchozím souhlasu valné hromady.
od 28. 6. 2005 do 24. 11. 2008
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 3 764 v zaknihované podobě.
od 28. 6. 2005 do 24. 11. 2008
Akcie jsou omezeně převoditelné, a to po předchozím souhlasu valné hromady.
od 14. 4. 2004 do 28. 6. 2005
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 1 667.
od 14. 4. 2004 do 28. 6. 2005
zaknihované Akcie jsou omezeně převoditelné, a to po předchozím souhlasu valné hromady.
od 15. 9. 2003 do 14. 4. 2004
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 1 667.
od 15. 9. 2003 do 14. 4. 2004
v listinné podobě, zaknihované Akcie jsou omezeně převoditelné, a to po předchozím souhlasu valné hromady.
Rizikovost společnosti

Rizikovost společnosti
Statutární orgán
od 19. 10. 2021
Mgr. JAROSLAV ŠÍMA, MBA - člen představenstva
Boršov nad Vltavou - Jamné, , PSČ 370 01
den vzniku členství: 1. 9. 2021
od 14. 4. 2021
Mgr. PETR SUCHÝ - člen představenstva
Plzeň - Doubravka, Lesní, PSČ 312 00
den vzniku členství: 6. 3. 2021
od 22. 10. 2020
Ing. MIROSLAV ZÁBRANSKÝ - předseda představenstva
Plzeň - Koterov, Mezi Silnicemi, PSČ 326 00
den vzniku členství: 1. 10. 2020
den vzniku funkce: 1. 10. 2020
od 28. 5. 2019 do 22. 10. 2020
MUDr. ALAN SUTNAR, Ph.D. - Předseda představenstva
Plzeň - Skvrňany, Lábkova, PSČ 318 00
den vzniku členství: 18. 3. 2019 - 30. 9. 2020
den vzniku funkce: 10. 4. 2019 - 30. 9. 2020
od 1. 6. 2018 do 29. 5. 2020
Ing. PAVEL CIBULKA - místopředseda představenstva
Plzeň - Severní Předměstí, Mikulovská, PSČ 323 00
den vzniku členství: 1. 3. 2018 - 30. 4. 2020
den vzniku funkce: 27. 4. 2018 - 30. 4. 2020
od 1. 6. 2018 do 14. 4. 2021
Ing. MAREK KÝHOS, MBA - člen představenstva
Plzeň - Severní Předměstí, Brněnská, PSČ 323 00
den vzniku členství: 16. 5. 2017 - 31. 12. 2020
od 16. 3. 2018 do 1. 6. 2018
Ing. PAVEL CIBULKA - člen představenstva
Plzeň - Severní Předměstí, Mikulovská, PSČ 323 00
den vzniku členství: 1. 3. 2018
od 7. 8. 2017 do 1. 6. 2018
Ing. MAREK KÝHOS, MBA - místopředseda představenstva
Plzeň - Severní Předměstí, Brněnská, PSČ 323 00
den vzniku členství: 16. 5. 2017
den vzniku funkce: 8. 6. 2017 - 26. 4. 2018
od 7. 8. 2017 do 14. 4. 2021
JAROSLAV ŠÍMA - člen představenstva
Boršov nad Vltavou - Jamné, , PSČ 370 01
den vzniku členství: 1. 6. 2017 - 5. 3. 2021
od 10. 7. 2015 do 7. 8. 2017
Ing. VÁCLAV HÁJEK - místopředseda představenstva
Hradec, , PSČ 332 11
den vzniku členství: 17. 2. 2014 - 15. 5. 2017
den vzniku funkce: 13. 3. 2014 - 15. 5. 2017
od 13. 6. 2014 do 10. 7. 2015
Ing. VÁCLAV HÁJEK - místopředseda představenstva
Hradec, , PSČ 332 11
den vzniku členství: 17. 2. 2014
den vzniku funkce: 13. 3. 2014
od 13. 6. 2014 do 7. 8. 2017
Mgr. JAN KARÁSEK - člen představenstva
Přeštice, Na Chmelnicích, PSČ 334 01
den vzniku členství: 17. 2. 2014 - 31. 5. 2017
od 13. 6. 2014 do 28. 5. 2019
MUDr. ALAN SUTNAR, Ph.D. - předseda představenstva
Plzeň - Skvrňany, Lábkova, PSČ 318 00
den vzniku členství: 1. 3. 2014 - 1. 3. 2019
den vzniku funkce: 13. 3. 2014 - 1. 3. 2019
od 29. 6. 2013 do 13. 6. 2014
VÁCLAV METLICKÝ - člen představenstva
Střelice, , PSČ 333 01
den vzniku členství: 29. 1. 2013 - 17. 2. 2014
od 22. 9. 2011 do 13. 6. 2014
MUDr. Jiří Suda - předseda představenstva
Plzeň, Sladovnická, PSČ 326 00
den vzniku členství: 1. 7. 2011 - 26. 8. 2013
den vzniku funkce: 1. 7. 2011 - 26. 8. 2013
od 15. 9. 2009 do 22. 9. 2011
MUDr. Vlastimil Bureš - předseda představenstva
Plzeň, Slovanské údolí 39, PSČ 318 00
den vzniku členství: 1. 7. 2007 - 30. 6. 2011
den vzniku funkce: 7. 9. 2009 - 30. 6. 2011
od 15. 9. 2009 do 29. 6. 2013
Mgr. Zdeněk Honz - člen představenstva
Blovice, Raušarovy sady 326, PSČ 336 01
den vzniku členství: 1. 9. 2009 - 28. 1. 2013
od 15. 9. 2009 do 13. 6. 2014
Karel Fišpera - místopředseda představenstva
Stráž - Bernartice, 19, PSČ 348 02
den vzniku členství: 1. 9. 2009 - 17. 2. 2014
den vzniku funkce: 7. 9. 2009 - 17. 2. 2014
od 2. 8. 2007 do 15. 9. 2009
MUDr. Vlastimil Bureš
Plzeň, Slovanské údolí 39, PSČ 318 00
den vzniku členství: 1. 7. 2007
od 14. 4. 2004 do 2. 8. 2007
Ing. Miloslava Šlajsová - člen představenstva
Plzeň, Mezi Ploty 49, PSČ 326 00
den vzniku členství: 1. 10. 2003 - 30. 6. 2007
od 15. 9. 2003 do 14. 4. 2004
JUDr. Karel Hála - člen představenstva
Plzeň, Gerská 26, PSČ 323 23
den vzniku členství: 15. 9. 2003 - 30. 9. 2003
od 7. 8. 2017
Společnost zastupuje představenstvo. Za představenstvo jednají navenek jménem společnosti vždy dva členové představenstva společně.
od 25. 7. 2014 do 7. 8. 2017
Společnost zastupuje představenstvo.Za představenstvo jedná navenek jménem společnosti předseda představenstva samostatně nebo místopředseda společně s dalším členem představenstva.
od 15. 9. 2009 do 25. 7. 2014
Způsob jednání: Jménem společnosti jedná představenstvo. Za představenstvo jedná navenek jménem společnosti předseda představenstva.
od 14. 4. 2004 do 15. 9. 2009
Způsob jednání: a) Zastupování - společnost zastupuje představenstvo, a to jeden člen představenstva samostatně. b) Podepisování - podepisování se provádí tak, že k vytištěné nebo napsané obchodní firmě společnosti připojí svůj podpis člen představenstva.
od 15. 9. 2003 do 14. 4. 2004
Způsob jednání: a) Zastupování - společnost zastupuje představenstvo, a to jeden člen představenstva samostatně. b) Podepisování - podepisování se provádí tak, že k vytištěné nebo napsané obchodní firmě společnosti připojí svůj podpis osoby oprávněné společnost zastupovat.
Dozorčí rada
od 28. 7. 2021
Bc. DRAHOSLAVA LETÁKOVÁ - člen dozorčí rady
Staňkov - Staňkov II, Jiráskova, PSČ 345 61
den vzniku členství: 28. 6. 2021
od 14. 4. 2021
Ing. MICHAL ERTL - předseda dozorčí rady
Holýšov, Sadová, PSČ 345 62
den vzniku členství: 18. 1. 2021
den vzniku funkce: 16. 3. 2021
od 14. 4. 2021
IVO GRŰNER - člen dozorčí rady
Žihle, , PSČ 331 65
den vzniku členství: 6. 3. 2021
od 28. 5. 2019 do 14. 4. 2021
AUREL ARDELEANU - Člen dozorčí rady
Lom u Tachova, , PSČ 347 01
den vzniku členství: 18. 3. 2019 - 31. 12. 2020
od 7. 8. 2017 do 14. 4. 2021
Ing. LENKA BRČKOVÁ - předsedkyně dozorčí rady
Plzeň - Doubravka, Popelnicová, PSČ 312 00
den vzniku členství: 16. 5. 2017 - 31. 12. 2020
den vzniku funkce: 8. 6. 2017 - 31. 12. 2020
od 29. 4. 2016 do 28. 7. 2021
SIMONA KOCOVÁ - člen dozorčí rady
Holýšov, Polní, PSČ 345 62
den vzniku členství: 18. 3. 2016 - 18. 3. 2021
od 13. 6. 2014 do 7. 8. 2017
Bc. HANA BENEDIKTOVÁ - předseda dozorčí rady
Přeštice, Husova, PSČ 334 01
den vzniku členství: 17. 2. 2014 - 15. 5. 2017
den vzniku funkce: 13. 3. 2014 - 15. 5. 2017
od 13. 6. 2014 do 28. 5. 2019
AUREL ARDELEANU - člen dozorčí rady
Lom u Tachova, , PSČ 347 01
den vzniku členství: 17. 2. 2014 - 17. 2. 2019
od 29. 6. 2013 do 13. 6. 2014
VÁCLAV HÁJEK - člen dozorčí rady
Hradec, , PSČ 332 11
den vzniku členství: 29. 1. 2013 - 17. 2. 2014
od 22. 9. 2011 do 29. 4. 2016
Hana Houšková - člen dozorčí rady
Zbůch, Lomená, PSČ 330 22
den vzniku členství: 18. 3. 2011 - 18. 3. 2016
od 24. 2. 2009 do 29. 6. 2013
Dagmar Terelmešová - člen dozorčí rady
Dobřany, náměstí T.G.M. 112, PSČ 334 41
den vzniku členství: 1. 1. 2009 - 28. 1. 2013
od 24. 2. 2009 do 13. 6. 2014
Hana Benediktová - člen dozorčí rady
Přeštice, Husova 981, PSČ 334 01
den vzniku členství: 1. 1. 2009 - 17. 2. 2014
od 28. 6. 2005 do 24. 2. 2009
Jan Toman - člen dozorčí rady
Dobřany, Alšova 733, PSČ 334 41
den vzniku členství: 18. 1. 2005 - 31. 12. 2008
od 28. 6. 2005 do 24. 2. 2009
Jan Poduška - člen dozorčí rady
Blovice, Pod strání 100, PSČ 336 01
den vzniku členství: 18. 1. 2005 - 31. 12. 2008
od 28. 6. 2005 do 22. 9. 2011
MUDr. Josef Jedlička - člen dozorčí rady
Plzeň, Stanka Vodičky 25, PSČ 326 00
den vzniku členství: 29. 9. 2004 - 29. 12. 2009
od 15. 9. 2003 do 28. 6. 2005
Jan Toman - člen
Dobřany, Osvobození 970, PSČ 334 41
den vzniku členství: 15. 9. 2003 - 15. 12. 2004
od 15. 9. 2003 do 28. 6. 2005
MUDr. Tomáš Křiklán - člen
Dolní Bělá, 162, PSČ 331 52
den vzniku členství: 15. 9. 2003 - 15. 12. 2004
od 15. 9. 2003 do 28. 6. 2005
MUDr. Josef Jedlička - člen
Plzeň, Stanka Vodičky 25, PSČ 326 00
den vzniku členství: 15. 9. 2003 - 29. 9. 2004
Akcionáři
od 15. 9. 2003
Plzeňský kraj, IČO: 70890366
Plzeň, Škroupova 18, PSČ 306 13
Hodnocení firmy
+2
+
-

Další odkazy

Aktualizovat data

Peníze.cz zobrazuje pouze údaje, které byly zveřejněny na základě zákona v různých rejstřících. Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na této stránce. Vydavatel tímto způsobem zpracovává osobní údaje v souladu s čl. 6 odst. 1 odst. f) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů, tedy pro účely oprávněných zájmů uživatelů této webové služby, která umožňuje, mimojiné, vyhledávání v rejstřících z jednoho místa, aniž by údaje z těchto rejstříků sdružovala.

Pokud jste na našich stránkách objevili, že uváděná data neodpovídají realitě, zkontrolujte prosím nejdříve, zda chyba není přímo v příslušném zdrojovém rejstříku. Pokud je, obraťte se s žádostí o opravu dat na příslušnou instituci uvedenou na této stránce. Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích. Pokud je na zdrojové stránce všechno v pořádku a chyba je pouze u nás, klikněte níž na tlačítko Aktualizovat data a vyčkejte. Aktualizace může trvat i několik málo desítek sekund.

Celebrity v rejstříku

Marcel  Gecov

Marcel Gecov

- bývalý fotbalista, podnikatel

-15

+
-
Adam Gebrian

Adam Gebrian

- architekt

-16

+
-
Lucie Borhyová

Lucie Borhyová

- moderátorka

-18

+
-
Simona Janoušková

Simona Janoušková

– podnikatelka a manželka Romana Janouška, která se nerada fotí

-29

+
-
Vít Bárta

Vít Bárta

- podnikatel, bývalý politik

-40

+
-
Miroslav  Topolánek

Miroslav Topolánek

- bývalý premiér,podnikatel

-42

+
-

A tohle už jste četli?

Kompenzační bonus: Nová podpora pro OSVČ prošla

Kompenzační bonus: Nová podpora pro OSVČ prošla

Pravidla pro pomoc živnostníkům a dalším podnikatelům jsou nakonec mírnější, než původně navrhovala končící vláda.

Ošetřovné stoupne a dosáhne na něj víc lidí. Schváleno

Ošetřovné stoupne a dosáhne na něj víc lidí. Schváleno

Poslanci obnovili takzvané krizové ošetřovné. Na zpětný doplatek se mohou těšit i zaměstnanci, kteří čerpali ošetřovné v listopadu.

Zálohy na sociální pojištění OSVČ výrazně stoupnou

Zálohy na sociální pojištění OSVČ výrazně stoupnou

Jak se platí zálohy na důchodové pojištění podnikatelů? Kolik dělá nemocenské pojištění? A co se mění pro rok 2022? Tady je přehled.

Ušetřete s Peníze.cz

Naši čtenáři s námi ušetřili už  15 040 325 Kč. Podívejte se na poslední poptávky a vyzkoušejte nás také. Vše je zcela zdarma.

Doporučujeme

Kde proboha žili? Fialův plán boje s covidem sází na nemožné

Kde proboha žili? Fialův plán boje s covidem sází na nemožné

Nediskriminovat, ale spojovat. Budoucí vládní koalice Petra Fialy, který bude brzy jmenován premiérem,...

„Ať tě znásilní horda migrantů, ty tlustá krávo.“ Musíme si takové komentáře na internetu nechat líbit?

„Ať tě znásilní horda migrantů, ty tlustá krávo.“ Musíme si takové komentáře na internetu nechat líbit?

„Doteď mi chodí výhružky smrtí nebo doporučení, aby mi někdo uřízl hlavu nebo mě znásilnil. Dostávám...

Partners Financial Services