Partners Financial Services
Ikona žárovky

Tyto stránky navštíví měsíčně 1 000 000 lidí. Chcete inzerci na míru? Napište nám!

Hannah Holding a.s., Plzeň, IČO: 26383454 - Obchodní rejstřík

Tento výpis z obchodního rejstříku obsahuje údaje o společnosti Hannah Holding a.s.. Údaje byly staženy 11. 8. 2023 z datové služby justice.cz
dle IČO 26383454. Z důvodu ochrany osobních údajů nejsou na stránce data narození a úplné adresy fyzických osob. Kompletní výpis včetně dat narození a adres lze zobrazit po zadání IČO 26383454 na originální stránce obchodního rejstříku justice.cz.

Výpis z obchodního rejstříku

Aktuální rejstřík
Úplný rejstřík
RES DPH
Datum vzniku a zápisu
1. 1. 2005
Obchodní firma
Hannah Holding a.s.
zapsáno 1. 1. 2005
Prověřit exekuce Reputace firmy
Firmy na stejné adrese
zapsáno 1. 1. 2005
Sídlo Kraj: Plzeňský kraj
Okres: Plzeň-město
Obec: Plzeň
Část obce: Východní Předměstí
Ulice: Americká
Adresní místo: Americká 2796/54
IČO
26383454
zapsáno 1. 1. 2005
DIČ
Identifikátor datové schránky
b6aec2m
Právní forma
Akciová společnost
zapsáno 1. 1. 2005
Spisová značka
B 1144/KSPL Krajský soud v Plzni
zapsáno 1. 1. 2005
Rizikovost společnosti

Poslední změny a události

2. 2. 2022
Změna dne vzniku nebo zániku členství: Hana Zachariášová
2. 2. 2022
Změna dne vzniku nebo zániku funkce: Stanislav Krpejš
27. 11. 2021
Zapsán skutečný majitel MUDr. Martina Tomšů, jako nepřímý skutečný majitel; skutečný majitel podle § 4 zákona č. 3. 7/2. 02. 1. sb.
27. 11. 2021
Zapsán skutečný majitel Hana Zachariášová, jako nepřímý skutečný majitel; skutečný majitel podle § 4 zákona č. 3. 7/2. 02. 1. sb.
27. 11. 2021
Zapsán skutečný majitel Stanislav Krpejš, jako nepřímý skutečný majitel; skutečný majitel podle § 4 zákona č. 3. 7/2. 02. 1. sb.

Všechny změny a události ve společnosti

Vizualizace obchodních vztahů a vazeb Více o vizualizacích

Hannah Holding a.s., IČO: 26383454: vizualizace vztahů osob a společností

Hannah Holding a.s., IČO: 26383454

Zobrazit vztahy a firmy
Předmět podnikání
Realitní činnost
zapsáno 1. 1. 2005 vymazáno 21. 10. 2014
Reklamní činnost a marketing
zapsáno 1. 1. 2005 vymazáno 21. 10. 2014
Velkoobchod
zapsáno 1. 1. 2005 vymazáno 21. 10. 2014
Zprostředkování obchodu a služeb
zapsáno 1. 1. 2005 vymazáno 21. 10. 2014
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
zapsáno 21. 10. 2014
Základní kapitál
2 000 000 Kč
Splaceno: 600 000 Kč
zapsáno 1. 1. 2005 vymazáno 6. 9. 2005
100 000 000 Kč
Splaceno: 98 600 000 Kč
zapsáno 6. 9. 2005 vymazáno 20. 9. 2005
100 000 000 Kč
Splaceno: 100 000 000 Kč
zapsáno 20. 9. 2005 vymazáno 6. 9. 2012
2 000 000 Kč
Splaceno: 2 000 000 Kč
zapsáno 6. 9. 2012
Akcie
20 ks kmenové akcie na majitele ve jmenovité hodnotě 100 000 Kč - v listinné podobě
zapsáno 1. 1. 2005 vymazáno 30. 10. 2007
98 ks kmenové akcie na majitele v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 1 000 000 Kč
zapsáno 6. 9. 2005 vymazáno 30. 10. 2007
10 ks kmenové akcie na majitele ve jmenovité hodnotě 100 000 Kč - v listinné podobě
zapsáno 30. 10. 2007 vymazáno 6. 9. 2012
9 ks kmenové akcie na majitele v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 1 000 000 Kč
zapsáno 30. 10. 2007 vymazáno 6. 9. 2012
9 ks kmenové akcie na majitele v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 10 000 000 Kč
zapsáno 30. 10. 2007 vymazáno 6. 9. 2012
10 ks kmenové akcie na majitele v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 2 000 Kč
zapsáno 6. 9. 2012
9 ks kmenové akcie na majitele v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 20 000 Kč
zapsáno 6. 9. 2012
9 ks kmenové akcie na majitele v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 200 000 Kč
zapsáno 6. 9. 2012
Ostatní skutečnosti
Usnesení rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu: Základní kapitál společnosti Hannah Holding a. s. se zvyšuje o částku 98 000 000,- Kč (devadesátosmmilionůkorunčeských), tj. z dosavadních 2 000 000,--Kč (dvoumilionůkorunčeských) na 100 000 000,- Kč (jednostomilionůkorunčeských), upsáním nových akcií, takto: - upisování nad částku 98 000 000,- Kč (devadesátosmmilionůkorunčeských) se nepřipouští - bude emitováno 98 (devadesátosm) kusů nových kmenových akcií, každá o jmenovité hodnotě 1 000 000,- Kč(jedenmilionkorunčeských), znějících na majitele, v listinné podobě. Akcie nebudou registrovány k obchodování na veřejných trzích. - akcie budou upsány jediným akcionářem, tj. obchodní společností Hannah Trading a.s., s využitím jeho přednostního práva k úpisu, písemnou smlouvou o upsání akcií, kterou uzavře se společností ve lhůtě 60 (šedesáti) dnů od doručení návrhu na uzavření této smlouvy. Smlouva o upsání akcií musí mít písemnou formu, podpisy musí být úředně ověřeny. Smlouva o upsání akcií musí obsahovat alespoň náležitosti uvedené v § 205 odst. 3 obch. zák. Návrh na uzavření smlouvy o upsání akcií doručí představenstvo společnosti jedinému akcionáři do patnácti dnů ode dne nabytí právní moci usnesení soudu o zápisu tohoto rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu společnosti do obchodního rejstříku. Místem pro tento úpis bude sídlo společnosti v pracovní dny od 08 hod. do 14 hod. - emisní kurz nově upsaných akcií se rovná jejich jmenovité hodnotě, tedy 1 000 000,- Kč (jedenmilionkorunčeských) za jednu akcii, a bude splacen těmito vklady: a) Nepeněžitým vkladem v hodnotě 90 000 000,- Kč (devadesátmilionůkorunčeských) Předmětem nepeněžitého vkladu je nemovitost ve výlučném vlastnictví jediného akcionáře, obchodní společnost Hannah trading a.s. tj. budova č.p. 2796 v Plzni, Východní Předměstí (obchod), postavení na stavební parcele č. parc. 971/2 (zastavěná plocha a nádvoří) v katastrálním území Plzeň, zapsaná v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Plzeňský kraj, katastrální pracoviště Plzeň-město, na listu vlastnictví č. 25335 pro obec a katastrální území Plzeň. Jako protiplnění za tento nepeněžitý vklad bude vydáno 90 (devadesát) kusům nových kmenových akcií, každá o jmenovité hodnotě 1 000 000,- Kč (jedenmilionkorunčeských), znějících na majitele, v listinné podobě, které nebudou registrovány k obchodování na veřejných trzích. Nepeněžitý vklad je popsán v posudku č. 975.38/2005 znalce Ing. Pavla Calty, bytem Spojovací 8, 326 00 Plzeň, jmenovaného rozhodnutím Krajského soudu v Plzni 46 Nc 31/2005-11 ze dne 7.3.2005, které nabylo právní moci dne 14.3.2005 a oceněn na částku 90 000 000,-- Kč (devadesátmilionůkorunčeských), s tím, že znalec současně konstatuje, že vkládaný majetek může obchodní společnost Hannah Holding. a.s. hospodářsky využít ve vztahu k předmětu podnikání, a že hodnota tohoto vkladu odpovídá úhrnnému emisnímu kurzu akcií, které mají být vydány jako protiplnění za tento nepeněžitý vklad, tj. 90 (devadesáti) kusům nových kmenových akcií, každá o jmenovité hodnotě 1 000 000,- Kč (jedenmilionkorunčeských), znějících na majitele, v listinné podobě, které nebudou registrovány k obchodování na veřejných trzích. Nepeněžitý vklad je vkladatel povinen splatit před podáním návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu do obchodování rejstříku, a to ve lhůtě do 60 dnů od uzavření smlouvy o upsání akcií tak, že v této lhůtě předá společnosti písemné prohlášení ve smyslu ustanovení § 60 odst. 1 obchodního zákoníku spolu s předáním předmětné nemovitosti. b) Nepeněžitým vkladem ve výši 8 000 000 ,-- Kč (osmmilionůkorunčeských). Upisovatel je povinen splatit celou jmenovitou hodnotu akcií upisovaných peněžitým vkladem na zvláštní účet č. 196807761/0300 založený na firmu společností k tomuto účelu u Československé obchodní banky a.s., pobočka Plzeň, a to ve lhůtě do šedesáti dnů od uzavření smlouvy o upsání akcií. Jako protiplnění za tento peněžitý vklad bude vydáno 8 (osm) kusů nových kmenových akcií, každá o jmenovité hodnotě 1 000 000,- Kč (jedenmilionkorunčeských), znějících na majitele, v listinné podobě, které nebudou registrovány k obchodování na veřejných trzích.
zapsáno 3. 8. 2005 vymazáno 6. 9. 2005
Dne 13.3.2012 rozhodla valná hromada o snížení základního kapitálu za těchto podmínek: I. Rozsah snížení základního kapitálu. základní kapitál společnosti Hannah Holding a.s. se snižuje o částku ve výši 98.000.000,- Kč (slovy: devadesát osm miliónů korun českých), tj. z částky ve výši 100.000.000,- Kč (slovy: jedno sto miliónů korun českých) dosud zapsané v obchodním rejstříku nově na částku ve výši 2.000.000,- Kč (slovy: dva milióny korun českých). II. Důvod snížení základního kapitálu. důvodem pro snížení základního kapitálu je přizpůsobit výši základního kapitálu rozsahu aktuální podnikatelské činnosti společnosti Hannah Holding a.s.. III. Způsob provedení snížení základního kapitálu. Snížení základního kapitálu společnosti bude provedeno v souladu s ustanovením § 213a obchodního zákoníku poměrným snížením jmenovité hodnoty všech akcií společnosti. jmenovitá hodnota všech akcií emitovaných společností bude snížena takto: u všech deseti kusů akcií na majitele ve jmenovité hodnotě 100.000,- Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých) bude snížena jmenovitá hodnota akcie na 2.000,- Kč (slovy: dva tisíce korun českých). u všech devíti kusů akcií na majitele ve jmenovité hodnotě 1.000.000,- Kč (slovy: jeden milión korun českých) bude snížena jmenovitá hodnota akcie na 20.000,- Kč (slovy: dvacet tisíc korun českých). u všech devíti kusů akcií na majitele ve jmenovité hodnotě 10.000.000,- (slovy: deset milionů korun českých) bude snížena jmenovitá hodnota akcie na 200.000,- Kč (slovy: dvě stě tisíc korun českých). a to výměnou všech akcií společnosti za akcie s určenou nižší jmenovitou hodnotou. IV. Představenstvo společnosti je povinno ve lhůtě patnácti (15) dnů ode dne zápisu snížení základního kapitálu společnosti do obchodního rejstříku vyzvat způsobem určeným zákonem a stanovami pro svolání valné hromady akcionáře, kteří vlastní akcie společnosti, aby je předložili za účelem jejich výměny za akcie nižší jmenovité hodnoty, a to ve lhůtě třiceti (30) dnů ode uveřejnění výzvy způsobem stanoveným zákonem a stanovami společnosti. V. Výměna akcií bude probíhat v sídle společnosti vždy v pracovní dny od 10:00 do 15 hodin. Nepředloží-li akcionáři akcie společnosti ve stanovené lhůtě, nebudou oprávněni až do jejich předložení vykonávat práva s nimi spojená a představenstvo společnosti uplatní postup dle ustanovení § 214 obchodního zákoníku. VI. Po zápisu snížení základního kapitálu společnosti do obchodního rejstříku a po výměně akcií společnosti za akcie s nižší jmenovitou hodnotou je společnost povinna všechny akcie společnosti s původní jmenovitou hodnotou zničit. VII. Způsob, jakým bude naloženo s částkou odpovídající snížení základního kapitálu. Částka odpovídající snížení základního kapitálu společnosti ve výši 98.000.000,- Kč (slovy: devadesát osm miliónů korun českých) bude vyplacena akcionářům, kteří budou ke dni výplaty akcionáři společnosti, podle poměru jmenovitých hodnot jejich akcií, jak je uvedeno v článku III. tohoto usnesení. tato částka bude splatná ve lhůtě třiceti (30) dnů ode dne účinnosti zápisu snížení základního kapitálu společnosti do obchodního rejstříku, nedohodnou-li se akcionáři společnosti se společností na jiné lhůtě.
zapsáno 28. 3. 2012 vymazáno 6. 9. 2012
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č.90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
zapsáno 21. 10. 2014

Statutární orgán - představenstvo

Předseda představenstva
Stanislav Krpejš
Rychtaříkova, 326 00 Plzeň
Den vzniku funkce: 1. 1. 2005
Den zániku funkce: 23. 2. 2010
Den vzniku členstvi: 1. 1. 2005
Den zániku členstvi: 23. 2. 2010
zapsáno 1. 1. 2005 vymazáno 7. 4. 2010
Místopředseda představenstva
Hana Zachariášová
Sudova, 326 00 Plzeň
Den vzniku funkce: 1. 1. 2005
Den zániku funkce: 23. 2. 2010
Den vzniku členstvi: 1. 1. 2005
Den zániku členstvi: 23. 2. 2010
zapsáno 1. 1. 2005 vymazáno 7. 4. 2010
Člen představenstva
MUDr. Martina Tomšů
Rychtaříkova, 326 00 Plzeň
Den vzniku členstvi: 1. 1. 2005
Den zániku členstvi: 23. 2. 2010
zapsáno 1. 1. 2005 vymazáno 7. 4. 2010
Předseda představenstva
Stanislav Krpejš
Rychtaříkova, 326 00 Plzeň
Den vzniku funkce: 23. 2. 2010
Den vzniku členstvi: 23. 2. 2010
zapsáno 7. 4. 2010 vymazáno 28. 6. 2013
Místopředseda představenstva
Hana Zachariášová
Sudova, 326 00 Plzeň
Den vzniku funkce: 23. 2. 2010
Den vzniku členstvi: 23. 2. 2010
zapsáno 7. 4. 2010 vymazáno 16. 8. 2013
Člen představenstva
MUDr. Martina Tomšů
Rychtaříkova, 326 00 Plzeň
Den vzniku členstvi: 23. 2. 2010
zapsáno 7. 4. 2010 vymazáno 16. 8. 2013
Předseda představenstva
Stanislav Krpejš
Rychtaříkova, 326 00 Plzeň - Východní Předměstí
Den vzniku funkce: 23. 2. 2010
Den zániku funkce: 23. 2. 2020
Den vzniku členstvi: 23. 2. 2010
Den zániku členstvi: 23. 2. 2020
zapsáno 28. 6. 2013 vymazáno 2. 2. 2022
Místopředseda představenstva
Hana Zachariášová
Sudova, 326 00 Plzeň - Východní Předměstí
Den vzniku funkce: 23. 2. 2010
Den zániku funkce: 28. 8. 2014
Den vzniku členstvi: 23. 2. 2010
zapsáno 16. 8. 2013 vymazáno 21. 10. 2014
Člen představenstva
MUDr. Martina Tomšů
Rychtaříkova, 326 00 Plzeň - Východní Předměstí
Den vzniku členstvi: 23. 2. 2010
Den zániku členstvi: 28. 8. 2014
zapsáno 16. 8. 2013 vymazáno 21. 10. 2014
Člen představenstva
Hana Zachariášová
Sudova, 326 00 Plzeň - Východní Předměstí
Den vzniku členstvi: 23. 2. 2010
Den zániku členstvi: 23. 2. 2020
zapsáno 21. 10. 2014 vymazáno 2. 2. 2022
Předseda představenstva
Stanislav Krpejš
Rychtaříkova, 326 00 Plzeň - Východní Předměstí
Den vzniku funkce: 24. 2. 2020
Den vzniku členstvi: 24. 2. 2020
zapsáno 2. 2. 2022
Člen představenstva
Hana Zachariášová
Sudova, 326 00 Plzeň - Východní Předměstí
Den vzniku členstvi: 24. 2. 2020
zapsáno 2. 2. 2022
Počet členů
2
zapsáno 21. 10. 2014
Způsob jednání
Způsob jednání a podepisování jménem společnosti: 1. Jednání - za společnost jedná předseda představenstva samostatně nebo dva členové představenstva společně. 2. Podepisování - podepisování za společnost se provádí tak, že k napsané nebo vytištěné obchodní firmě společnosti připojí svůj podpis předseda představenstva nebo dva členové představenstva společně.
zapsáno 1. 1. 2005 vymazáno 21. 10. 2014
Za společnost jedná kterýkoli člen představenstva samostatně.
zapsáno 21. 10. 2014

Dozorčí rada

Předseda dozorčí rady
PhDr. Václav Vlček
Kostelní, 370 04 České Budějovice
Den vzniku funkce: 1. 1. 2005
Den zániku funkce: 2. 3. 2006
Den vzniku členstvi: 1. 1. 2005
Den zániku členstvi: 2. 3. 2006
zapsáno 1. 1. 2005 vymazáno 27. 4. 2007
Člen dozorčí rady
Martin Metlický
K Rokli, 321 00 Plzeň - Litice
Den vzniku členstvi: 1. 1. 2005
Den zániku členstvi: 2. 3. 2006
zapsáno 1. 1. 2005 vymazáno 27. 4. 2007
Člen dozorčí rady
Helena Šindelářová
Koterovská, 326 00 Plzeň
Den vzniku členstvi: 1. 1. 2005
Den zániku členstvi: 2. 3. 2006
zapsáno 1. 1. 2005 vymazáno 27. 4. 2007
Předseda dozorčí rady
PhDr. Václav Vlček
Kostelní, 370 04 České Budějovice
Den vzniku funkce: 2. 3. 2006
Den zániku funkce: 22. 2. 2011
Den vzniku členstvi: 2. 3. 2006
Den zániku členstvi: 22. 2. 2011
zapsáno 27. 4. 2007 vymazáno 1. 7. 2011
Člen dozorčí rady
Martin Metlický
K Roli, 321 00 Plzeň - Litice
Den vzniku členstvi: 2. 3. 2006
Den zániku členstvi: 22. 2. 2011
zapsáno 27. 4. 2007 vymazáno 1. 7. 2011
Člen dozorčí rady
Helena Šindelářová
Pálavská, 326 00 Plzeň
Den vzniku členstvi: 2. 3. 2006
Den zániku členstvi: 22. 2. 2011
zapsáno 27. 4. 2007 vymazáno 1. 7. 2011
Člen dozorčí rady
PhDr. Václav Vlček
Kostelní, 370 04 České Budějovice
Den vzniku členstvi: 22. 2. 2011
zapsáno 1. 7. 2011 vymazáno 15. 2. 2014
Člen dozorčí rady
Martin Metlický
Smrková, 312 00 Plzeň
Den vzniku členstvi: 22. 2. 2011
zapsáno 1. 7. 2011 vymazáno 4. 8. 2013
Člen dozorčí rady
Helena Šindelářová
Pálavská, 323 00 Plzeň
Den vzniku členstvi: 22. 2. 2011
zapsáno 1. 7. 2011 vymazáno 4. 8. 2013
Člen dozorčí rady
Martin Metlický
Smrková, 312 00 Plzeň - Doubravka
Den vzniku členstvi: 22. 2. 2011
Den zániku členstvi: 28. 8. 2014
zapsáno 4. 8. 2013 vymazáno 21. 10. 2014
Člen dozorčí rady
Helena Šindelářová
Pálavská, 323 00 Plzeň - Severní Předměstí
Den vzniku členstvi: 22. 2. 2011
Den zániku členstvi: 28. 8. 2014
zapsáno 4. 8. 2013 vymazáno 21. 10. 2014
Člen dozorčí rady
PhDr. Václav Vlček
Kostelní, 370 04 České Budějovice - České Budějovice 3
Den vzniku členstvi: 22. 2. 2011
Den zániku členstvi: 28. 8. 2014
zapsáno 15. 2. 2014 vymazáno 21. 10. 2014
Člen dozorčí rady
MUDr. Martina Tomšů
Rychtaříkova, 326 00 Plzeň - Východní Předměstí
Den vzniku členstvi: 28. 8. 2014
zapsáno 21. 10. 2014
Počet členů
1
zapsáno 21. 10. 2014

Jediný akcionář

Jediný akcionář
Hannah Trading a.s., IČO: 25241311
Americká 2796/54, 301 00 Plzeň
zapsáno 1. 1. 2005 vymazáno 27. 4. 2007

Skuteční majitelé

Nepřímý skutečný majitel; Skutečný majitel podle § 4 zákona č. 37/2021 Sb.
Helena Šindelářová
Automatický průpis: ne
Den, od kterého je osoba skutečným majitelem: 20. 4. 2018
zapsáno 27. 11. 2021
Nepřímý skutečný majitel; Skutečný majitel podle § 4 zákona č. 37/2021 Sb.
Yvetta Černá
Automatický průpis: ne
Den, od kterého je osoba skutečným majitelem: 7. 7. 2020
zapsáno 27. 11. 2021
Nepřímý skutečný majitel; Skutečný majitel podle § 4 zákona č. 37/2021 Sb.
Stanislav Krpejš
Automatický průpis: ne
Den, od kterého je osoba skutečným majitelem: 20. 4. 2018
zapsáno 27. 11. 2021
Nepřímý skutečný majitel; Skutečný majitel podle § 4 zákona č. 37/2021 Sb.
Hana Zachariášová
Automatický průpis: ne
Den, od kterého je osoba skutečným majitelem: 20. 4. 2018
zapsáno 27. 11. 2021
Nepřímý skutečný majitel; Skutečný majitel podle § 4 zákona č. 37/2021 Sb.
MUDr. Martina Tomšů
Automatický průpis: ne
Den, od kterého je osoba skutečným majitelem: 20. 4. 2018
zapsáno 27. 11. 2021

Hodnocení firmy

0
-
+

Sídlo společnosti na mapě

Sbírka listin

Peníze.cz zobrazuje pouze údaje, které byly zveřejněny na základě zákona v různých rejstřících. Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na této stránce. Vydavatel tímto způsobem zpracovává osobní údaje v souladu s čl. 6 odst. 1 odst. f) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů, tedy pro účely oprávněných zájmů uživatelů této webové služby, která umožňuje, mimojiné, vyhledávání v rejstřících z jednoho místa, aniž by údaje z těchto rejstříků sdružovala.

Pokud jste na našich stránkách objevili, že uváděná data neodpovídají realitě, zkontrolujte prosím nejdříve, zda chyba není přímo v příslušném zdrojovém rejstříku. Pokud je, obraťte se s žádostí o opravu dat na příslušnou instituci uvedenou na této stránce. Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích.

Celebrity v rejstříku

Ester Ledecká

Ester Ledecká

sportovkyně, olympijská vítězka

1491
-
+
Radim Passer

Radim Passer

miliardář

-273
-
+
Libuše Šmuclerová

Libuše Šmuclerová

bývalá programová ředitelka TV Nova, dnes vede nakladatelství Ringier

-396
-
+
Daniel Křetínský

Daniel Křetínský

miliardář, spoluvlastník AC Sparta Praha a Le Monde

-610
-
+
Karel Poborský

Karel Poborský

fotbalista

1135
-
+
Tomio Okamura

Tomio Okamura

moravsko-japonský podnikatel

1118
-
+

A tohle už jste četli?

Firmy s podobným IČO

Firmy s podobným názvem

Srovnávat se vyplatí

Kalkulátor.cz je srovnávač, který lidem šetří peníze ve světě energií, pojištění a financí. My počítáme, vy šetříte.