Hannah Holding a.s., IČO: 26383454 - Obchodní rejstřík

Tento výpis z obchodního rejstříku obsahuje údaje o společnosti Hannah Holding a.s. Údaje byly staženy 11. 7. 2021 z datové služby justice.cz dle IČO 26383454. Z důvodu ochrany osobních údajů nejsou na stránce data narození a úplné adresy fyzických osob. Kompletní výpis včetně dat narození a adres lze zobrazit po zadání IČO 26383454 na originální stránce obchodního rejstříku justice.cz.

Tyto stránky navštíví měsíčně 1 000 000 lidí. Chcete inzerci na míru? Napište nám!

Výpis z obchodního rejstříku

Rejstřík
ARES
 
DPH
 
 
 
 
 
Datum zápisu1. 1. 2005
Obchodní firma
od 1. 1. 2005

Hannah Holding a.s.

Prověřit exekuceVizibilita firmy
Adresa sídla
IČO
od 1. 1. 2005

26383454

DIČ

CZ26383454

Identifikátor datové schránky:b6aec2m
Právní forma
od 1. 1. 2005
Akciová společnost
Spisová značka1144 B, Krajský soud v Plzni
Předmět podnikání
od 21. 10. 2014
- Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
od 1. 1. 2005 do 21. 10. 2014
- zprostředkování obchodu a služeb
od 1. 1. 2005 do 21. 10. 2014
- velkoobchod
od 1. 1. 2005 do 21. 10. 2014
- reklamní činnost a marketing
od 1. 1. 2005 do 21. 10. 2014
- realitní činnost
Ostatní skutečnosti
od 28. 3. 2012 do 6. 9. 2012
- Dne 13.3.2012 rozhodla valná hromada o snížení základního kapitálu za těchto podmínek: I. Rozsah snížení základního kapitálu; základní kapitál společnosti Hannah Holding a.s. se snižuje o částku ve výši 98.000.000,- Kč (slovy: devadesát osm miliónů korun českých), tj. z částky ve výši 100.000.000,- Kč (slovy: jedno sto miliónů korun českých ) dosud zapsané v obchodním rejstříku nově na částku ve výši 2.000.000,- Kč (slovy: dva milióny korun českých); II. Důvod snížení základního kapitálu; důvodem pro snížení základního kapitálu je přizpůsobit výši základního kapitálu rozsahu aktuální podnikatelské činnosti společnosti Hannah Holding a.s.; III. Způsob provedení snížení základního kapitálu; Snížení základního kapitálu společnosti bude provedeno v souladu s ustanovením § 213a obchodního zákoníku poměrným snížením jmenovité hodnoty všech akcií společnosti; jmenovitá hodnota všech akcií emitovaných společností bude snížena takto: u všech deseti kusů akcií na majitele ve jmenovité hodnotě 100.000,- Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých) bude snížena jmenovitá hodnota akcie na 2.000,- Kč (slovy: dva tisíce korun českých); u všech devíti kusů akcií na majitele ve jmenovité hodnotě 1.000.000,- Kč (slovy: jeden milión korun českých) bude snížena jmenovitá hodnota akcie na 20.000,- Kč (slovy: dvacet tisíc korun českých); u všech devíti kusů akcií na majitele ve jmenovité hodnotě 10.000.000,- (slovy: deset milionů korun českých) bude snížena jmenovitá hodnota akcie na 200.000,- Kč (slovy: dvě stě tisíc korun českých); a to výměnou všech akcií společnosti za akcie s určenou nižší jmenovitou hodnotou; IV. Představenstvo společnosti je povinno ve lhůtě patnácti (15) dnů ode dne zápisu snížení základního kapitálu společnosti do obchodního rejstříku vyzvat způsobem určeným zákonem a stanovami pro svolání valné hromady akcionáře, kteří vlastní akcie společ nosti, aby je předložili za účelem jejich výměny za akcie nižší jmenovité hodnoty, a to ve lhůtě třiceti (30) dnů ode uveřejnění výzvy způsobem stanoveným zákonem a stanovami společnosti; V. Výměna akcií bude probíhat v sídle společnosti vždy v pracovní dny od 10:00 do 15 hodin. Nepředloží-li akcionáři akcie společnosti ve stanovené lhůtě, nebudou oprávněni až do jejich předložení vykonávat práva s nimi spojená a představenstvo společnosti uplatní postup dle ustanovení § 214 obchodního zákoníku; VI. Po zápisu snížení základního kapitálu společnosti do obchodního rejstříku a po výměně akcií společnosti za akcie s nižší jmenovitou hodnotou je společnost povinna všechny akcie společnosti s původní jmenovitou hodnotou zničit. VII. Způsob, jakým bude naloženo s částkou odpovídající snížení základního kapitálu. Částka odpovídající snížení základního kapitálu společnosti ve výši 98.000.000,- Kč (slovy: devadesát osm miliónů korun českých) bude vyplacena akcionářům, kteří budou ke dni výplaty akcionáři společnosti, podle poměru jmenovitých hodnot jejich akcií, jak je uvedeno v článku III. tohoto usnesení; tato částka bude splatná ve lhůtě třiceti (30) dnů ode dne účinnosti zápisu snížení základního kapitálu společnosti do obchodní ho rejstříku, nedohodnou-li se akcionáři společnosti se společností na jiné lhůtě.
od 3. 8. 2005 do 6. 9. 2005
- Usnesení rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu: Základní kapitál společnosti Hannah Holding a. s. se zvyšuje o částku 98 000 000,- Kč (devadesátosmmilionůkorunčeských), tj. z dosavadních 2 000 000,--Kč (dvoumilionůkorunčeských) na 100 000 000,- Kč (jednostomilionůkorunčeských), upsáním nových akcií, ta kto: - upisování nad částku 98 000 000,- Kč (devadesátosmmilionůkorunčeských) se nepřipouští - bude emitováno 98 (devadesátosm) kusů nových kmenových akcií, každá o jmenovité hodnotě 1 000 000,- Kč(jedenmilionkorunčeských), znějících na majitele, v listinné podobě. Akcie nebudou registrovány k obchodování na veřejných trzích; - akcie budou upsány jediným akcionářem, tj. obchodní společností Hannah Trading a.s., s využitím jeho přednostního práva k úpisu, písemnou smlouvou o upsání akcií, kterou uzavře se společností ve lhůtě 60 (šedesáti) dnů od doručení návrhu na uzavření tét o smlouvy. Smlouva o upsání akcií musí mít písemnou formu, podpisy musí být úředně ověřeny. Smlouva o upsání akcií musí obsahovat alespoň náležitosti uvedené v § 205 odst. 3 obch. zák. Návrh na uzavření smlouvy o upsání akcií doručí představenstvo společn osti jedinému akcionáři do patnácti dnů ode dne nabytí právní moci usnesení soudu o zápisu tohoto rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu společnosti do obchodního rejstříku. Místem pro tento úpis bude sídlo společnosti v pracovní dny od 08 hod. do 14 hod; - emisní kurz nově upsaných akcií se rovná jejich jmenovité hodnotě, tedy 1 000 000,- Kč (jedenmilionkorunčeských) za jednu akcii, a bude splacen těmito vklady: a) Nepeněžitým vkladem v hodnotě 90 000 000,- Kč (devadesátmilionůkorunčeských) Předmětem nepeněžitého vkladu je nemovitost ve výlučném vlastnictví jediného akcionáře, obchodní společnost Hannah trading a.s. tj. budova č.p. 2796 v Plzni, Východní Předměstí (obchod), postavení na stavební parcele č. parc. 971/2 (zastavěná plocha a nádvoří) v katastrálním území Plzeň, zapsaná v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Plzeňský kraj, katastrální pracoviště Plzeň-město, na listu vlastnictví č. 25335 pro obec a katastrální území Plzeň. Jako protiplnění za tento nepeněžitý vklad bude vydáno 90 (devadesát) kusům nových kmenových akcií, každá o jmenovité hodnotě 1 000 000,- Kč (jedenmilionkorunčeských), znějících na majitele, v listinné podobě, které nebudou registrovány k obchodování na veřejných trzích. Nepeněžitý vklad je popsán v posudku č. 975.38/2005 znalce Ing. Pavla Calty, bytem Spojovací 8, 326 00 Plzeň, jmenovaného rozhodnutím Krajského soudu v Plzni 46 Nc 31/2005-11 ze dne 7.3.2005, které nabylo právní moci dne 14.3.2005 a oceněn na částku 9 0 000 000,-- Kč (devadesátmilionůkorunčeských), s tím, že znalec současně konstatuje, že vkládaný majetek může obchodní společnost Hannah Holding. a.s. hospodářsky využít ve vztahu k předmětu podnikání, a že hodnota tohoto vkladu odpovídá úhrnnému emisním u kurzu akcií, které mají být vydány jako protiplnění za tento nepeněžitý vklad, tj. 90 (devadesáti) kusům nových kmenových akcií, každá o jmenovité hodnotě 1 000 000,- Kč (jedenmilionkorunčeských), znějících na majitele, v listinné podobě, které nebudou registrovány k obchodování na veřejných trzích. Nepeněžitý vklad je vkladatel povinen splatit před podáním návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu do obchodování rejstříku, a to ve lhůtě do 60 dnů od uzavření smlouvy o upsání akcií tak, že v této lhůtě předá společnosti písemné prohlášení ve sm yslu ustanovení § 60 odst. 1 obchodního zákoníku spolu s předáním předmětné nemovitosti. b) Nepeněžitým vkladem ve výši 8 000 000 ,-- Kč (osmmilionůkorunčeských). Upisovatel je povinen splatit celou jmenovitou hodnotu akcií upisovaných peněžitým vkladem na zvláštní účet č. 196xxxx založený na firmu společností k tomuto účelu u Československé obchodní banky a.s., pobočka Plzeň, a to ve lhůtě do šedesáti d nů od uzavření smlouvy o upsání akcií. Jako protiplnění za tento peněžitý vklad bude vydáno 8 (osm) kusů nových kmenových akcií, každá o jmenovité hodnotě 1 000 000,- Kč (jedenmilionkorunčeských), znějících na majitele, v listinné podobě, které nebudou registrovány k obchodování na veřejných t rzích.
Kapitál
od 6. 9. 2012
Základní kapitál 2 000 000 Kč, splaceno 2 000 000 Kč.
od 20. 9. 2005 do 6. 9. 2012
Základní kapitál 100 000 000 Kč, splaceno 100 000 000 Kč.
od 6. 9. 2005 do 20. 9. 2005
Základní kapitál 100 000 000 Kč, splaceno 98 600 000 Kč.
od 1. 1. 2005 do 6. 9. 2005
Základní kapitál 2 000 000 Kč, splaceno 600 000 Kč.
od 6. 9. 2012
Kmenové akcie na majitele err, počet akcií: 10.
od 6. 9. 2012
Kmenové akcie na majitele err, počet akcií: 9.
od 6. 9. 2012
Kmenové akcie na majitele err, počet akcií: 9.
od 30. 10. 2007 do 6. 9. 2012
Kmenové akcie na majitele err, počet akcií: 10.
od 30. 10. 2007 do 6. 9. 2012
- v listinné podobě
od 30. 10. 2007 do 6. 9. 2012
Kmenové akcie na majitele err, počet akcií: 9.
od 30. 10. 2007 do 6. 9. 2012
Kmenové akcie na majitele err, počet akcií: 9.
od 6. 9. 2005 do 30. 10. 2007
Kmenové akcie na majitele err, počet akcií: 98.
od 1. 1. 2005 do 30. 10. 2007
Kmenové akcie na majitele err, počet akcií: 20.
od 1. 1. 2005 do 30. 10. 2007
- v listinné podobě
Rizikovost společnosti

Rizikovost společnosti
Statutární orgán
od 21. 10. 2014
HANA ZACHARIÁŠOVÁ - člen představenstva
Plzeň - Východní Předměstí, Sudova, PSČ 326 00
den vzniku členství: 23. 2. 2010
od 16. 8. 2013 do 21. 10. 2014
HANA ZACHARIÁŠOVÁ - místopředseda představenstva
Plzeň - Východní Předměstí, Sudova, PSČ 326 00
den vzniku členství: 23. 2. 2010
den vzniku funkce: 23. 2. 2010 - 28. 8. 2014
od 16. 8. 2013 do 21. 10. 2014
MUDr. MARTINA TOMŠŮ - člen představenstva
Plzeň - Východní Předměstí, Rychtaříkova, PSČ 326 00
den vzniku členství: 23. 2. 2010 - 28. 8. 2014
od 28. 6. 2013
STANISLAV KRPEJŠ - předseda představenstva
Plzeň - Východní Předměstí, Rychtaříkova, PSČ 326 00
den vzniku členství: 23. 2. 2010
den vzniku funkce: 23. 2. 2010
od 7. 4. 2010 do 28. 6. 2013
Stanislav Krpejš - předseda představenstva
Plzeň, Rychtaříkova, PSČ 326 00
den vzniku členství: 23. 2. 2010
den vzniku funkce: 23. 2. 2010
od 7. 4. 2010 do 16. 8. 2013
Hana Zachariášová - místopředseda představenstva
Plzeň, Sudova, PSČ 326 00
den vzniku členství: 23. 2. 2010
den vzniku funkce: 23. 2. 2010
od 7. 4. 2010 do 16. 8. 2013
MUDr. Martina Tomšů - člen představenstva
Plzeň, Rychtaříkova, PSČ 326 00
den vzniku členství: 23. 2. 2010
od 1. 1. 2005 do 7. 4. 2010
Stanislav Krpejš - předseda představenstva
Plzeň, Rychtaříkova 24, PSČ 326 00
den vzniku členství: 1. 1. 2005 - 23. 2. 2010
den vzniku funkce: 1. 1. 2005 - 23. 2. 2010
od 1. 1. 2005 do 7. 4. 2010
Hana Zachariášová - místopředseda představenstva
Plzeň, Sudova 1, PSČ 326 00
den vzniku členství: 1. 1. 2005 - 23. 2. 2010
den vzniku funkce: 1. 1. 2005 - 23. 2. 2010
od 1. 1. 2005 do 7. 4. 2010
MUDr. Martina Tomšů - člen představenstva
Plzeň, Rychtaříkova 24, PSČ 326 00
den vzniku členství: 1. 1. 2005 - 23. 2. 2010
od 21. 10. 2014
Za společnost jedná kterýkoli člen představenstva samostatně.
od 1. 1. 2005 do 21. 10. 2014
Způsob jednání a podepisování jménem společnosti: 1. Jednání - za společnost jedná předseda představenstva samostatně nebo dva členové představenstva společně. 2. Podepisování - podepisování za společnost se provádí tak, že k napsané nebo vytištěné obchodní firmě společnosti připojí svůj podpis předseda představenstva nebo dva členové představenstva společně.
Dozorčí rada
od 21. 10. 2014
MUDr. MARTINA TOMŠŮ - člen dozorčí rady
Plzeň - Východní Předměstí, Rychtaříkova, PSČ 326 00
den vzniku členství: 28. 8. 2014
od 15. 2. 2014 do 21. 10. 2014
PhDr. VÁCLAV VLČEK - člen dozorčí rady
České Budějovice - České Budějovice 3, Kostelní, PSČ 370 04
den vzniku členství: 22. 2. 2011 - 28. 8. 2014
od 4. 8. 2013 do 21. 10. 2014
MARTIN METLICKÝ - člen dozorčí rady
Plzeň - Doubravka, Smrková, PSČ 312 00
den vzniku členství: 22. 2. 2011 - 28. 8. 2014
od 4. 8. 2013 do 21. 10. 2014
HELENA ŠINDELÁŘOVÁ - člen dozorčí rady
Plzeň - Severní Předměstí, Pálavská, PSČ 323 00
den vzniku členství: 22. 2. 2011 - 28. 8. 2014
od 1. 7. 2011 do 4. 8. 2013
Martin Metlický - člen dozorčí rady
Plzeň, Smrková, PSČ 312 00
den vzniku členství: 22. 2. 2011
od 1. 7. 2011 do 4. 8. 2013
Helena Šindelářová - člen dozorčí rady
Plzeň, Pálavská, PSČ 323 00
den vzniku členství: 22. 2. 2011
od 1. 7. 2011 do 15. 2. 2014
PhDr. Václav Vlček - člen dozorčí rady
České Budějovice, Kostelní, PSČ 370 04
den vzniku členství: 22. 2. 2011
od 27. 4. 2007 do 1. 7. 2011
PhDr. Václav Vlček - předseda dozorčí rady
České Budějovice, Kostelní 6, PSČ 370 04
den vzniku členství: 2. 3. 2006 - 22. 2. 2011
den vzniku funkce: 2. 3. 2006 - 22. 2. 2011
od 27. 4. 2007 do 1. 7. 2011
Martin Metlický - člen dozorčí rady
Plzeň - Litice, K Roli 140/6, PSČ 321 00
den vzniku členství: 2. 3. 2006 - 22. 2. 2011
od 27. 4. 2007 do 1. 7. 2011
Helena Šindelářová - člen dozorčí rady
Plzeň, Pálavská 1337/83, PSČ 326 00
den vzniku členství: 2. 3. 2006 - 22. 2. 2011
od 1. 1. 2005 do 27. 4. 2007
PhDr. Václav Vlček - předseda dozorčí rady
České Budějovice, Kostelní 6, PSČ 370 04
den vzniku členství: 1. 1. 2005 - 2. 3. 2006
den vzniku funkce: 1. 1. 2005 - 2. 3. 2006
od 1. 1. 2005 do 27. 4. 2007
Martin Metlický - člen dozorčí rady
Plzeň - Litice, K Rokli 140/6, PSČ 321 00
den vzniku členství: 1. 1. 2005 - 2. 3. 2006
od 1. 1. 2005 do 27. 4. 2007
Helena Šindelářová - člen dozorčí rady
Plzeň, Koterovská 49, PSČ 326 00
den vzniku členství: 1. 1. 2005 - 2. 3. 2006
Akcionáři
od 1. 1. 2005 do 27. 4. 2007
Hannah Trading a.s., IČO: 25241311
Plzeň, Americká 2796/54, PSČ 301 00
Hodnocení firmy
0
+
-

Další odkazy

Aktualizovat data

Peníze.cz zobrazuje pouze údaje, které byly zveřejněny na základě zákona v různých rejstřících. Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na této stránce. Vydavatel tímto způsobem zpracovává osobní údaje v souladu s čl. 6 odst. 1 odst. f) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů, tedy pro účely oprávněných zájmů uživatelů této webové služby, která umožňuje, mimojiné, vyhledávání v rejstřících z jednoho místa, aniž by údaje z těchto rejstříků sdružovala.

Pokud jste na našich stránkách objevili, že uváděná data neodpovídají realitě, zkontrolujte prosím nejdříve, zda chyba není přímo v příslušném zdrojovém rejstříku. Pokud je, obraťte se s žádostí o opravu dat na příslušnou instituci uvedenou na této stránce. Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích. Pokud je na zdrojové stránce všechno v pořádku a chyba je pouze u nás, klikněte níž na tlačítko Aktualizovat data a vyčkejte. Aktualizace může trvat i několik málo desítek sekund.

Celebrity v rejstříku

Stanislav Bernard

Stanislav Bernard

- podnikatel, politik a pivovarník

-115

+
-
Jaroslav  Tvrdík

Jaroslav Tvrdík

- místopředseda představenstav CEFC, bývalý ministr obrany

-178

+
-
František Chvalovský

František Chvalovský

- podnikatel a kontroverzní fotbalový funkcionář

-190

+
-
Aleš Řebíček

Aleš Řebíček

- podnikatel a bývalý ministr dopravy

-230

+
-
Pavel Tykač

Pavel Tykač

- podnikatel, jeden z nejbohatších Čechů

-242

+
-
Jaromír  Soukup

Jaromír Soukup

- moderátor, mediální magnát

-470

+
-

A tohle už jste četli?

Jak jsou otevřené obchody ve svátek 28. září

Jak jsou otevřené obchody ve svátek 28. září

Zákaz prodeje o svátcích se týká osmi dnů v roce. Které to jsou a jaké obchody mají výjimku? Tady je aktuální přehled.

Držte si cashflow! Tok peněz zrychluje

Držte si cashflow! Tok peněz zrychluje

Nejistota, výpadky dodávek, rostoucí inflace, ale i ekonomický růst nutí mnohé firmy k přehodnocení svých byznysových modelů. Průměrná splatnost faktur se prodlužuje, což může narušit cashflow především menších firem. Jak na to nedoplatit?

Pomáhá léčit lidi, na své dluhy ale nestačí. Jak z toho ven?

Pomáhá léčit lidi, na své dluhy ale nestačí. Jak z toho ven?

Zdálo by se, že kdo podniká ve farmacii, nemůže se mít špatně. Zvlášť v době, kdy svět ochromila pandemie. Příběh lékárníka Pavla Veselého, jednoho z protagonistů pořadu Krotitelů dluhů, ale ukázal, že skutečnost je jiná. Finanční problémy mu pomáhal řešit Daniel Šobáň z Partners.

Ušetřete s Peníze.cz

Naši čtenáři s námi ušetřili už  14 717 198 Kč. Podívejte se na poslední poptávky a vyzkoušejte nás také. Vše je zcela zdarma.

Doporučujeme

Co nás čeká na podzim? Stačí se podívat do Ameriky…

Co nás čeká na podzim? Stačí se podívat do Ameriky…

České zpravodajství v minulých týdnech plnily v souvislosti s USA hlavně novinky kolem zpackané evakuace...

Nemůžu mít sex. Příběh ženy s vaginismem

Nemůžu mít sex. Příběh ženy s vaginismem

Bolestivý nebo nemožný průnik penisu, prstu nebo jakéhokoliv předmětu do vagíny, a to navzdory výslovnému...

Partners Financial Services