Impello Palma a.s.
IČO: 26399946

Tento výpis má pouze informativní charakter. Doporučujeme informace ověřit v oficiálním veřejném rejstříku.
Tyto stránky navštíví měsíčně 1 000 000 lidí. Chcete inzerci na míru? Napište nám!

Výpis z obchodního rejstříku

Rejstřík
ARES
 
 
 
 
 
 
 
Datum zápisu31. 10. 2005
Obchodní firma
od 20. 10. 2017

Impello Palma a.s.

od 31. 10. 2005 do 20. 10. 2017

DIAMONDS INTERNATIONAL CORPORATION - D.I.C. a.s.

Sídlo
od 13. 2. 2009 do 20. 10. 2017
Praha 1, Široká 124/15, PSČ 110 00
od 22. 2. 2007 do 13. 2. 2009
Plzeň, Houškova 507/26, PSČ 326 00
od 31. 10. 2005 do 22. 2. 2007
Plzeň, Houškova 30, PSČ 326 00
IČO
od 31. 10. 2005

26399946

Identifikátor datové schránky:s9zdqe8
Právní forma
od 31. 10. 2005
Akciová společnost
Spisová značka15089 B, Městský soud v Praze
Předmět podnikání
od 3. 12. 2009
- výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
od 31. 10. 2005
- zlatnictví a klenotnictví
od 31. 10. 2005 do 3. 12. 2009
- specializovaný maloobchod a maloobchod se smíšeným zbožím
od 31. 10. 2005 do 3. 12. 2009
- maloobchod provozovaný mimo řádné provozovny
od 31. 10. 2005 do 3. 12. 2009
- pořádání odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí včetně lektorské činnosti
od 31. 10. 2005 do 3. 12. 2009
- činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců
od 31. 10. 2005 do 3. 12. 2009
- služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy
od 31. 10. 2005 do 3. 12. 2009
- velkoobchod
od 31. 10. 2005 do 3. 12. 2009
- zprostředkování obchodu a služeb
od 31. 10. 2005 do 3. 12. 2009
- pronájem a půjčování věcí movitých
od 31. 10. 2005 do 3. 12. 2009
- broušení technického a šperkového kamene
od 31. 10. 2005 do 3. 12. 2009
- zastavárenská činnost
Ostatní skutečnosti
od 15. 10. 2013
- Na základě smlouvy o prodeji části podniku ze dne 28.2.2013 došlo k prodeji části podniku a to ze společnosti DIAMONDS INTERNATIONAL CORPORATION - D.I.C. a.s., se sídlem Praha 1, Široká 124/15, PSČ 110 00, IČO: 263 99 946, jakožto prodávajícího, na společ nost D.I.C. MANUFACTURING SE, se sídlem Praha 2, Moravská 1687/34, PSČ 120 00, IČO: 242 32 416, jakožto kupujícího.
od 3. 12. 2009 do 30. 12. 2009
- Jediný akcionář dne 30.11.2009: 1) rozhoduje o zvýšení základního kapitálu společnosti nepeněžitým vkladem o částku 9.600.000,- Kč upsáním nových akcií podle ustanovení § 203 obchodního zákoníku s tím, že se nepřipouští upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitál u; 2) v souladu s ustanovením § 203 odst. 2 písm. b) obchodního zákoníku stanovuje, že na zvýšení základního kapitálu bude vydáno: 96 kusů kmenových akcií znějících na majitele, každá o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč, v listinné podobě; 3) rozhoduje, že všechny akcie budou upsány nepeněžitým vkladem jediného stávajícího akcionáře společnosti - pana MUDr. Luboše Říhy, r.č. xxxx, bytem Praha 10, Lipecká 384/5, PSČ 108 00. Předmětem nepeněžitého vkladu jsou nemovitosti, a to: budova domu čp. 10 (část obce Petrohrad) na stavebním pozemku parcelní č. 269, budova bez čp/če na stavebním pozemku parcelní č. 270, stavební pozemek parcelní č. 269 "zastavěná plocha a nádvoří", stavební pozemek parcelní č. 270 "zastavěná plocha a nádvoří", pozemek parcelní č. 744/3 "orná půda", pozemek parcelní č. 744/4 "orná půda", pozemek parcelní č. 744/5 "ostatní plocha", včetně veškerého příslušenství a součástí, zejména venkovních úprav, zapsáno na listu vlastnictví č. 301 pro katastrální území Petrohrad, obec Petrohrad, okres Louny (dále jen "nemovitosti"). Nepeněžitý vklad do základního kapitálu společnosti je podrobně popsán ve znaleckém posudku soudního znalce VH CONSULTA s.r.o. - ZNALECKÝ ÚSTAV, ze dne 25.10.2009. Posudek byl vypracován pod číslem položky znaleckého deníku č. 076/10/09 VH C. Znalec pro určení hodnoty nepeněžitého vkladu pro účely zvýšení základního kapitálu společnosti byl jmenován usnesením Městského soudu v Praze čj. 2 Nc 5074/2009-7 ze dne 22.10.2009, které nabylo právní moci dne 20.11.2009. 4) určuje, že hodnota nepeněžitého vkladu byla stanovena shora citovaným znaleckým posudkem na částku 9.600.000,- Kč; za nepeněžitý vklad bude vydáno 96 kusů kmenových akcií znějících na majitele, každá o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč, v listinné podobě; 5) konstatuje, že mezi hodnotou nepeněžitého vkladu a jmenovitou hodnotou akcií, které mají být vydány akcionáři jako protiplnění, není žádný rozdíl. Emisní kurz akcií, které budou vydány na zvýšení základního kapitálu společnosti, je shodný se jmenovitou hodnotou těchto akcií (§ 163a obchodního zákoníku); 6) konstatuje, že představenstvo společnosti předložilo jedinému akcionáři zprávu o hospodářské využitelnosti nepeněžitého vkladu ve vztahu k předmětu podnikání společnosti, v níž uvedlo též důvody upisování akcií nepeněžitým vkladem a odůvodnilo výši nav rhovaného emisního kurzu akcií; 7) konstatuje, že přednostní právo upsat nové akcie společnosti, upisované ke zvýšení základního kapitálu, akcionáři společnosti nevzniká, neboť akcie se neupisují peněžitými vklady. Proto nejsou v tomto rozhodnutí uváděny údaje týkající se přednostního p ráva ve smyslu ustanovení § 203 odst. 2 písm. c) obchodního zákoníku; 8) ve smyslu ustanovení § 203 odst. 2 písm. d) obchodního zákoníku a s přihlédnutím ke skutečnosti, že akcionáři nevzniklo přednostní právo upsat nové akcie společnosti, určuje, že veškeré akcie, které mají být na zvýšení základního kapitálu vydány, to je 96 kusů kmenových akcií znějících na majitele, každá o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč, v listinné podobě, budou nabídnuty jedinému stávajícímu akcionáři společnosti, to je panu MUDr. Luboši Říhovi, r.č. xxxx, bytem Praha 10, Lipecká 384/5, PSČ 10 8 00; 9) konstatuje, že ve smyslu ustanovení § 204 odst. 5 obchodního zákoníku jediný akcionář společnosti upisuje akcie ve smlouvě o upsání akcií, kterou uzavírá se společností, přičemž tato smlouva musí mít písemnou formu a podpisy na ní musí být úředně ověře ny; 10) ve smyslu ustanovení § 203 odst. 2 písm. e) obchodního zákoníku stanovuje, že akcie lze upsat v sídle společnosti na adrese Praha 1, Široká 124/15, PSČ 110 00, ve lhůtě 30 dnů, počínaje dnem následujícím po dni doručení návrhu smlouvy o upsání akcií s polečností jedinému akcionáři (dále jen "upisovatel"); tento návrh smlouvy o upsání akcií společnost doručí upisovateli do 10 dnů po zápisu rozhodnutí valné hromady společnosti o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Počátek běhu lhůty pro upisování akcií bude oznámen upisovateli doručením uvedeného návrhu smlouvy o upsání akcií, a to formou doporučeného dopisu zaslaného na adresu bydliště upisovatele nebo osobním předáním proti písemnému potvrzení. Emisní kurz jedné upisované akcie činí částku 100.000,- Kč; 11) v souladu s ustanovením § 203 odst. 2 písm. f) obchodního zákoníku určuje, že lhůta pro splacení emisního kurzu akcií bude činit 1 měsíc ode dne upsání akcií. Místem pro splacení nepeněžitého vkladu je adresa nemovitosti vkládané do obchodního rejstří ku, tj. Petrohrad č.p. 10, okres Louny, PSČ 439 85; 12) určuje, že nepeněžitý vklad bude splacen předáním písemného prohlášení vkladatele dle § 60 odst. 1 obchodního zákoníku a zároveň předáním nemovitostí společnosti; 13) určuje, že nová výše základního kapitálu společnosti po zvýšení bude činit částku 11.600.000,- Kč.
Kapitál
od 30. 12. 2009
Základní kapitál 11 600 000 Kč, splaceno 100 %.
od 31. 10. 2005 do 30. 12. 2009
Základní kapitál 2 000 000 Kč, splaceno 2 000 000 Kč.
od 14. 1. 2015
Kmenové akcie na jméno 20 000, počet akcií: 100.
od 14. 1. 2015
Kmenové akcie na jméno 100 000, počet akcií: 96.
od 30. 12. 2009 do 14. 1. 2015
Kmenové akcie na majitele err, počet akcií: 96.
od 31. 10. 2005 do 14. 1. 2015
Kmenové akcie na majitele err, počet akcií: 100.
Statutární orgán
od 20. 10. 2017
BORISS ŠEKETA - statutární ředitel
Riga, Bikernieku Iela 37-10, Lotyšská republika
den vzniku funkce: 21. 4. 2017
od 11. 2. 2016 do 20. 10. 2017
LUBOŠ ŘÍHA - Statutární ředitel
Dubai, All Wargaa 2st, Spojené arabské emiráty
den vzniku členství: 27. 6. 2014
den vzniku funkce: 27. 6. 2014 - 20. 4. 2017
od 14. 1. 2015 do 11. 2. 2016
LUBOŠ ŘÍHA - Statutární ředitel
Praha - Malešice, Lipecká, PSČ 108 00
den vzniku členství: 27. 6. 2014
den vzniku funkce: 27. 6. 2014
od 26. 3. 2013 do 14. 1. 2015
FRANTIŠEK ŘÍHA - člen představenstva
Louny, Na Valích, PSČ 440 01
den vzniku členství: 16. 5. 2012 - 26. 6. 2014
den vzniku funkce: 16. 5. 2012 - 26. 6. 2014
od 14. 8. 2012 do 14. 1. 2015
Mgr. Katarína Petrenko - člen představenstva
Bratislava, Hraničná, PSČ 821 05, Slovenská republika
den vzniku členství: 15. 5. 2012 - 26. 6. 2014
od 22. 2. 2007 do 14. 8. 2012
Ing. Přemysl Synek - člen představenstva
Plzeň, Sedlecká 1156/13, PSČ 301 00
den vzniku členství: 9. 1. 2007 - 15. 5. 2012
od 22. 2. 2007 do 26. 3. 2013
Jiří Stašek - člen představenstva
Plzeň, Zikmunda Wintra 23, PSČ 301 00
den vzniku členství: 9. 1. 2007 - 16. 5. 2012
od 22. 2. 2007 do 14. 1. 2015
MUDr. Luboš Říha - předseda představenstva
Praha 10, Lipecká 384/5, PSČ 100 00
den vzniku členství: 9. 1. 2007 - 26. 6. 2014
den vzniku funkce: 9. 1. 2007 - 26. 6. 2014
od 31. 10. 2005 do 22. 2. 2007
Ing. Přemysl Synek - předseda představenstva
Plzeň, Sedlecká 1156/13, PSČ 301 00
den vzniku členství: 31. 10. 2005 - 9. 1. 2007
den vzniku funkce: 31. 10. 2005 - 9. 1. 2007
od 31. 10. 2005 do 22. 2. 2007
Bronislav Hanzl - člen představenstva
Postoloprty, Třebízského 520, PSČ 439 42
den vzniku členství: 31. 10. 2005 - 9. 1. 2007
od 31. 10. 2005 do 22. 2. 2007
MUDr. Jan Vondráček - člen představenstva
Chomutov, Havlíčkova 4162, PSČ 430 03
den vzniku členství: 31. 10. 2005 - 9. 1. 2007
od 14. 1. 2015
Za společnost jedná statutární ředitel.
od 22. 2. 2007 do 14. 1. 2015
Způsob jednání: Za společnost jedná předseda představenstva samostatně nebo dva členové představenstva společně. Podepisování jménem společnosti se děje tak, že k napsané nebo vytištěné obchodní firmě společnosti připojí svůj podpis předseda představenstva samostatně nebo dva členové představenstva společně.
od 31. 10. 2005 do 22. 2. 2007
Způsob jednání: Za společnost jedná vždy celé představenstvo, tj. předseda a dva členové společně. Podepisování jménem společnosti se děje tak, že k napsané nebo vytištěné obchodní firmě společnosti připojí všechny oprávněné osoby svůj podpis.
Správní rada
od 20. 10. 2017
BORISS ŠEKETA - člen správní rady
Riga, Bikernieku Iela 37-10, Lotyšská republika
den vzniku funkce: 21. 4. 2017
od 11. 2. 2016 do 20. 10. 2017
LUBOŠ ŘÍHA - člen správní rady
Dubai, All Wargaa 2 st., Spojené arabské emiráty
den vzniku členství: 27. 6. 2014
den vzniku funkce: 27. 6. 2014 - 20. 4. 2017
od 14. 1. 2015 do 11. 2. 2016
LUBOŠ ŘÍHA - člen správní rady
Praha - Malešice, Lipecká, PSČ 108 00
den vzniku členství: 27. 6. 2014
den vzniku funkce: 27. 6. 2014
Dozorčí rada
od 14. 8. 2012 do 14. 1. 2015
Mgr. Daniel Slávik - člen dozorčí rady
Praha 8 - Troja, U Pentlovky, PSČ 181 00
den vzniku členství: 15. 5. 2012 - 26. 6. 2014
den vzniku funkce: 15. 5. 2012 - 26. 6. 2014
od 22. 2. 2007 do 14. 8. 2012
MUDr. Jana Synková - předseda dozorčí rady
Plzeň, Klatovská 202A, PSČ 320 20
den vzniku členství: 9. 1. 2007 - 15. 5. 2012
den vzniku funkce: 9. 1. 2007 - 15. 5. 2012
od 22. 2. 2007 do 14. 1. 2015
PaedDr. Lívia Kmeťová - člen dozorčí rady
Bánská Bystrica, Sládkovičova 46, PSČ 974 05, Slovenská republika
den vzniku členství: 9. 1. 2007 - 26. 6. 2014
od 22. 2. 2007 do 14. 1. 2015
JUDr. Jana Hladíková - člen dozorčí rady
Praha 10, Ondřejovská 11, PSČ 100 00
den vzniku členství: 9. 1. 2007 - 26. 6. 2014
od 31. 10. 2005 do 22. 2. 2007
MUDr. Jana Synková - předseda dozorčí rady
Plzeň, Klatovská 202A, PSČ 320 20
den vzniku členství: 31. 10. 2005 - 9. 1. 2007
den vzniku funkce: 31. 10. 2005 - 9. 1. 2007
od 31. 10. 2005 do 22. 2. 2007
Ing. František Tibitancl - člen dozorčí rady
Plzeň, Skupova 2517/9, PSČ 301 00
den vzniku členství: 31. 10. 2005 - 9. 1. 2007
od 31. 10. 2005 do 22. 2. 2007
Ing. Václav Ženíšek - člen dozorčí rady
Plzeň - Letkov, 18, PSČ 326 00
den vzniku členství: 31. 10. 2005 - 9. 1. 2007
Hodnocení firmy
0
+
-

Vizualizace vztahů

Vizualizace zobrazuje pouze první úroveň vazeb. Pro zobrazení všech vazeb klikněte zde.

Další odkazy

Peníze.cz zobrazuje pouze údaje, které byly zveřejněny na základě zákona v různých rejstřících. Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na této stránce.Vydavatel tímto způsobem zpracovává osobní údaje v souladu s čl. 6 odst. 1 odst. f) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů, tedy pro účely oprávněných zájmů uživatelů této webové služby, která umožňuje, mimojiné, vyhledávání v rejstřících z jednoho místa, aniž by údaje z těchto rejstříků sdružovala.

Pokud jste na našich stránkách objevili, že uváděná data neodpovídají realitě, zkontrolujte prosím nejdříve, zda chyba není přímo v příslušném zdrojovém rejstříku. Pokud je tomu tak, obraťte se s opravou dat na příslušnou instituci uvedenou na této stránce. Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích. Pokud je na zdrojové stránce vše v pořádku a chyba je pouze u nás, kontaktujte nás prosím na emailu redakce@penize.cz a uveďte stránku, na níž se nesrovnalost na našem webu nachází, případně IČ subjektu. S maximálním úsilím chybu co nejdříve opravíme.

Články o podnikání

Šel bych cestou dramatické redukce veřejných vysokých škol

26. 5. 2018 | Rozhovor | Martin Vlnas | 4 komentáře

Šel bych cestou dramatické redukce veřejných vysokých škol

„Stávající systém de facto redistribuuje peníze od chudých lidí k bohatým. Dělníci tedy ze svých nízkých mezd platí na to, aby jejich budoucí šéfové a manažeři měli ještě vyšší mzdy,“ charakterizuje české vysoké školství v druhém díle našeho rozhovoru rektor vysoké školy CEVRO Institut.

Očima expertů: Kdy koupíme rohlík za bitcoiny?

25. 5. 2018 | Očima expertů | Ondřej Tůma

Očima expertů: Kdy koupíme rohlík za bitcoiny?

Budeme bitcoinem & spol. už brzy běžně platit v obchodech a restauracích? V pokračování pravidelné ankety se ptáme, kdy a jak se můžou kryptoměny stát nudnou, všednodenní záležitostí.

Už nechci platit spropitné

25. 5. 2018 | Co se děje | Michal Kašpárek | 17 komentářů

Už nechci platit spropitné

Spropitné komplikuje život hostům a dává mizernou zpětnou vazbu personálu i jeho vedení. Připojme se k zemím, kde obsluha dostává motivující mzdy automaticky.

Do krytu!

24. 5. 2018 | Jak na to | Monika Hájková

Do krytu!

Sedíte v práci a najednou se rozezvučí sirény. Chvíli jste v klidu, jenže pak vám dojde, že není první středa v měsíci. Něco se děje a je potřeba se schovat. A kam?

Radit si nechejte od profíků: Dva nové tituly pro finanční poradce

24. 5. 2018 | Rozhovor | redakce Peníze.CZ

Radit si nechejte od profíků: Dva nové tituly pro finanční poradce

Kdo chce nabízet půjčky, investice nebo produkty penzijního zajištění, musí už nějakou dobu prokázat, že věci teoreticky rozumí. Zákonné zkoušky jsou ale povinné minimum. Konkurence – a je to jen k dobru zákazníků – nutí poradce k dalšímu vzdělávání. Není od věci, když víte, že váš rádce absolvoval zkoušky u důvěryhodné instituce, což stvrzuje uznávaný titul.

Celebrity v rejstříku

Jsou to frajeři, nebo lupiči? Hlasujte v hitparádě o krále a největšího podvraťáka našeho obchodního rejstříku. Pokud nevidíte svého favorita, zkuste si stránku znovu načíst, objeví se další várka…

1.Roman Šmucler

Roman Šmucler

- stomatolog, televizní moderátor a podnikatel

-1
+
-
2.Simona Janoušková

Simona Janoušková

– podnikatelka a manželka Romana Janouška, která se nerada fotí

-81
+
-
3.Radovan Krejčíř

Radovan Krejčíř

- kontroverzní podnikatel

-206
+
-
4.Martin Michal

Martin Michal

- podnikatel a manžel zpěvačky Heleny Vondráčkové

-257
+
-
5.Roman Janoušek

Roman Janoušek

– podnikatel a lobbista

-412
+
-

Ušetřete s Peníze.cz

Naši čtenáři s námi ušetřili už  8 434 173 Kč. Podívejte se na poslední poptávky a vyzkoušejte nás také. Vše je zcela zdarma.

Nejlepší kurz

NázevCelkem zaplatíte
Online směnárna Peníze.cz *
Broadway Change 2 580,00 Kč
Exchange s.r.o. VIP 2 590,00 Kč
Czech Exchange 2 598,00 Kč
Exchange s.r.o. 2 600,00 Kč
MONETA Money Bank 2 658,00 Kč
Sberbank CZ 2 658,00 Kč
Expobank CZ 2 659,50 Kč
Česká spořitelna 2 702,00 Kč
ČSOB 2 700,00 Kč
Komerční banka 2 706,65 Kč
UnicreditBank Czech Republic 2 739,80 Kč
Raiffeisenbank 2 743,00 Kč
* minimální výše transakce 1000 EUR
Ušetřete za elektřinu a plyn

Zdají se vám vaše účty za elektřinu a plyn podezřele vysoké, ale nechce se vám do srovnávání nabídek? Odrazuje vás od změny dodavatele nekonečné papírování? Máme řešení: porovnáme distribuční sazby za elektřinu i plyn a vybereme tu pro vás nejvýhodnější. A pokud budete chtít, zařídíme za vás i změnu dodavatele.

Průměrně šetříme 2320 korun ročně na elektřině a 2560 korun na plynu.

Víte, kde najdete nejlevnější benzin ve svém okolí? My ano. Vyzkoušejte naše vyhledávání čerpacích stanic podle adresy nebo místa, kde se právě nacházíte.

Vývoj ceny benzinu a ceny nafty

Poradna

Poslední dotaz: Sociální dávky v těhotenství
Poradna > Sociální poradna > Ostatní > Sociální dávky v těhotenství

Otázka: Dobrý den, nevím kam se obrátit. Dostala jsem se do situace kdy jsem otěhotněla. Tatínek si miminko přál, bral to jako novou šanci pro svůj život a jelikož mi letos bude 28, tak jsem také ráda, protože...Více

Právní poradna

Sociální poradna

Investiční poradna

Interaktivní grafiky

Spočítejte si osobní inflaci

Spočítejte si osobní inflaci

Inflace se měří indexem cen průměrného koše výrobků a služeb. Jenže každý kupuje něco jiného, proto na každého inflace působí jinak.

Jak se vyvíjejí v Česku mzdy a nezaměstnanost

Jak se vyvíjejí v Česku mzdy a nezaměstnanost

Unikátní mapa, na které můžete sledovat vývoj nezaměstnanosti a průměrných platů v jednotlivých českých krajích od roku 2006.

Průvodce výpisem z katastru nemovitostí

Průvodce výpisem z katastru nemovitostí

Vyznat se ve výpisu z katastru nemovitostí je často složité. Připravili jsme průvodce, který vám pomůže se zorientovat v jeho jednotlivých částech.

Muzeum bankovek a mincí

Na Peníze.cz najdete největší sbírku platných i historických bankovek a mincí.

Muzeum bankovek

Všechny materiály © 2000 - 2018 Peníze.CZ a dodavatelé. Všechna práva vyhrazena.

ISSN 1213-2217. Doslovné ani částečné přebírání materiálů není povoleno bez uvedení zdroje a předchozího písemného svolení.
Peníze.CZ vydává společnost Partners media, s.r.o.
Člen SVIT - Sdružení vydavatelů internetových titulů při UVDT.