IC-PARK ENERGO, a.s.
IČO: 26401843

Tento výpis má pouze informativní charakter. Doporučujeme informace ověřit v oficiálním veřejném rejstříku.
Tyto stránky navštíví měsíčně 1 000 000 lidí. Chcete inzerci na míru? Napište nám!

Výpis z obchodního rejstříku

Rejstřík
ARES
 
DPH
 
 
 
 
 
Datum zápisu5. 12. 2005
Obchodní firma
od 1. 10. 2007

IC-PARK ENERGO, a.s.

od 5. 12. 2005 do 1. 10. 2007

IC-PARK ENERGO, s.r.o.

Sídlo
od 5. 12. 2005 do 12. 10. 2016
Plzeň, Slovanská alej 24, PSČ 317 00
IČO
od 5. 12. 2005

26401843

DIČ

CZ26401843

Identifikátor datové schránky:e3qehee
Právní forma
od 1. 10. 2007
Akciová společnost
od 5. 12. 2005 do 1. 10. 2007
Společnost s ručením omezeným
Spisová značka1340 B, Krajský soud v Plzni
Předmět podnikání
od 21. 7. 2014
- výroba,obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
od 5. 4. 2007
- výroba elektřiny
od 5. 12. 2005 do 21. 7. 2014
- specializovaný maloobchod a maloobchod se smíšeným zbožím
od 5. 12. 2005 do 21. 7. 2014
- zprostředkování obchodu a služeb
od 5. 12. 2005 do 21. 7. 2014
- pronájem a půjčování věcí movitých
od 5. 12. 2005 do 21. 7. 2014
- poskytování technických služeb
od 5. 12. 2005 do 21. 7. 2014
- nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)
Ostatní skutečnosti
od 21. 7. 2014
- Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
od 21. 7. 2014 do 19. 11. 2015
- Počet členů dozorčí rady: 3
od 21. 7. 2014 do 19. 11. 2015
- Počet členů statutárního orgánu: 3
od 5. 11. 2012 do 18. 12. 2012
- Valná hromada konaná dne 19.10.2012 přijala toto rozhodnutí: Základní kapitál společnosti se zvyšuje z 10.000.000,- Kč o 6.000.000,- Kč na 16.000.000,- Kč (šestnáct milionů korun českých). Nepřipouští se upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu. Počet, jmenovitá hodnota, druh, forma, podoba a emisní kurs upisovaných akcií: počet akcií: 598 (pět set devadesát osm) kusů akcií jmenovitá hodnota jedné akcie: 10.000,- Kč (deset tisíc korun českých) druh akcie: kmenové forma akcie: na majitele podoba akcie: listinná emisní kurs jedné akcie: 10.000,- Kč (deset tisíc korun českých) počet akcií: 20 (dvacet) kusů akcií jmenovitá hodnota jedné akcie: 1.000,- Kč (jeden tisíc korun českých) druh akcie: kmenová forma akcie: na majitele podoba akcie: listinná emisní kurs jedné akcie: 1.000,- Kč (jeden tisíc korun českých) Přednostní práva stávajících akcionářů Všichni akcionáři se před rozhodnutím valné hromady vzdali svého přednostního práva. Úpis akcií bez využití přednostního práva k úpisu Valná hromada schvaluje návrh představenstva společnosti na určení, že veškeré akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního práva, budou nabídnuty těmto určitým zájemcům: Václav Jáchim, Praha 4, Glazunovova 885, PSČ 140 00 a IC AGRO a.s., IČ 252 38 639, Plzeň, Slovanská alej 24, PSČ 317 00. Místo a lhůta pro upisování akcií bez využití přednostního práva, způsob oznámení upisovatelům počátku běhu této lhůty, emisní kurs takto upisovaných akcií: Místo: Slovanská alej 24, Plzeň Lhůta: 30 dnů Způsob oznámení počátku lhůty: představenstvo společnosti prokazatelně doručí buď osobně předáním proti podpisu nebo doporučeným dopisem oběma předem určeným zájemcům výzvu k uzavření smlouvy o úpisu akcií nejméně pět dnů před začátkem běhu lhůty pro uzav ření smlouvy o úpisu Emisní kurs akcie o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč (deset tisíc korun českých) je roven její jmenovité hodnotě. Emisní kurs akcie o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč (jeden tisíc korun českých) je roven její jmenovité hodnotě. Účet u banky pro splacení emisního kursu upsaných akcií: účet u České spořitelny, a.s., č.ú. 2xxxx Lhůta, v níž je upisovatel povinen splatit nejméně 30 % emisního kursu upsaných akcií: - Patnáct (15) dnů ode dne uzavření smlouvy o úpisu akcií Upisování akcií předem určenými zájemci může začít ihned po podání návrhu na zápis usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku, tedy dříve, než usnesení valné hromady bude zapsáno do obchodního rejstříku, ale upisování akc ií musí být vázáno na rozvazovací podmínku, jíž je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Rozhodnutí o vyslovení souhlasu se započtením pohledávek: Valná hromada schvaluje návrh představenstva společnosti na možnost započtení peněžitých pohledávek akcionářů i třetích osob vůči společnosti proti pohledávce společnosti na splacení emisního kursu jim upsaných akcií: Identifikace osob věřitelů a maximální výše jejich pohledávek, v jaké se schvaluje možnost jejich započtení proti povinnosti splatit emisní kurs jimi upsaných akcií: IC AGRO a.s., IČ 252 38 639, Plzeň, Slovanská alej 24, PSČ 317 00 pohledávky z titulu půjček ve výši 3.000.000,- Kč (tři miliony kroun českých). Václav Jáchim, Praha 4, Glazunovova 885, PSČ 140 00 pohledávky z titulu půjček ve výši 3.000.000,- Kč (tři miliony korun českých). Připouští se možnost započtení všech peněžitých pohledávek těchto věřitelů společnosti, které mají vůči společnosti z titulu půjček peněz proti pohledávce společnosti vůči nim na splacení emisního kursu jimi upsaných akcií, a to zcela nebo i jen z části. Pravidla postupu pro uzavření smlouvy o započtení: Smlouva o započtení vzájemných pohledávek mezi akcionářem nebo předem určeným zájemcem na straně jedné a společností na straně druhé bude uzavřena do 15 (patnácti) dnů ode dne úpisu akcií. Společnost předloží akcionáři nebo předem určenému zájemci návrh s mlouvy o započtení při úpisu akcií resp. při uzavření smlouvy o úpisu akcií.
od 14. 10. 2011 do 5. 11. 2012
- Valná hromada schvaluje návrh představenstva na zvýšení základního kapitálu: Základní kapitál společnosti se zvyšuje ze 2.000.000,-- Kč o 8.000.000,-- Kč na 10.000.000,-- Kč (desetmilionůkorunčeských). Nepřipouští se upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu. Počet, jmenovitá hodnota, druh, forma, podoba a emisní kurs upisovaných akcií: počet akcií: 800 (osm set) kusů akcií jmenovitá hodnota jedné akcie: 10.000,-- Kč (desettisíckorunčeských) druh akcie: kmenové forma akcie: na majitele podoba akcie: listinná emisní kurs jedné akcie: 10.000,-- Kč (desettisícorunčeských) Přednostní práva stávajících akcionářů Místo a lhůta pro vykonání přednostního práva, počet nových akcií, které lze upsat na jednu dosavadní akcii nebo podíl a jmenovitá hodnota, druh, forma, podoba a emisní kurs akcií upisovaných s využitím přednostního práva: Místo: Slovanská alej 24, Plzeň Lhůta: dva (2) týdny Na jednu dosavadní akcii o nominální hodnotě 10.000,-- Kč (desettisíckorunčeských) připadá právo na úpis čtyř nových emitovaných akcií v nominální Způsob oznámení počátku běhu lhůty: Představenstvo společnosti oznámí způsobem pro svolání valné hromady všem akionářům počátek běhu lhůty pro upisování akcií při využití přednostního práva nejméně pět dní před začátkem běhu této lhůty. Jmenovitá hodnota jedné akcie: 10 000,-- Kč (desettisíckorunčeských) Druh akcie: kmenové Forma akcie: na majitele Podoba akcie: listinná Emisní kurs jedné akcie: 10.000,-- Kč (desettisíckorunčeských) Úpis akcií bez využití přednostního práva k úpisu Valná hromada schvaluje návrh představenstva společnosti na určení, že veškeré akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního práva, budou nabídnuty těmto určitým zájemcům: Václav Jáchim, Praha 4, Glazunovova 885, PSČ 140 00 IC AGRO a.s., IČ: 252 38 639, Plzeň, Slovanská alej 24, PSČ 317 00. Místo a lhůta pro upisování akcií bez využití přednostního práva, způsob oznámení upisovatelům počátek běhu této lhůty, emisní kurs takto upisovaných akcií: Místo: Slovanská alej 24, Plzeň Lhůta: dva (2) týdny Způsob oznámení počátku lhůty: Představenstvo společnosti dopisem adresovaným předem určeným zájemcům vyzve k uzavření smlouvy o úpisu akcií nejméně pět dnů před začátkem běhu lhůty pro uzavření smlouvy o úpisu, a to buď doporučeným dopisem nebo proti pod pisu osobního převzetí výzvy Emisní kurs jedné akcie: 10.000,-- Kč ( desettisíckorunčeských) Účet u banky a lhůta, v níž je upisovatel povinen splatit nejméně 30% emisního kursu upsaných akcií: Účet u České spořitelny a.s. č. účtu 2xxxx Upisování akcií s využitím přednostního práva i bez využití tohoto práva předem určenými zájemci může začít ihned po podání návrhu na zápis usnesení valné hromady bude zapsáno do obchodního rejstříku, ale upisování akcií musí být vázáno na rozvazovací pod mínku, jíž je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Rozhodnutí o vyslovení souhlasu se započtením pohledávek Valná hromada schvaluje návrh představenstva společnosti na možnost započtení peněžitých pohledávek akcionářů i třetích osob vůči společnosti proti pohledávce společnosti na splacení emisního kursu jim upsaných akcií: Identifikace osob věřitelů a maximální výše jejich pohledávek, v jaké se schvaluje možnost jejich započtení proti povinnosti splatit emisní kurs jimi upsaných akcií: IC AGRO a.s., IČ: 252 38 639, Plzeň, Slovanská alej 24, PSČ 317 00 pohledávky z titulu půjček ve výši 6.800.000,-- Kč (šest milionů osm set tisíc korun českých) Václav Jáchim, Praha 4, Glazunovova 885, PSČ 140 00 pohledávky z titulu půjček ve výši 1.200.000,-- Kč (jeden milion dvě stě tisíc korun českých) Připouští se možnost započtení všech peněžitých pohledávek těchto věřitelů společnosti, které mají vůči společnosti z titulu půjček peněz proti pohledávce společnosti vůči nim na splacení emisního kursu jimi upsaných akcií, a to zcela nebo i jen z části. Pravidla postupu pro uzavření smlouvy o započtení: Smlouva o započtení vzájemných pohledávek mezi akcionářem nebo předem určeným zájemcem na straně jedné a společností na straně druhé bude uzavřena do 15 (patnácti) dnů ode dne úpisu akcií. Společnost předloží akcionáři nebo předem určenému zájemci návrh s mlouvy o započtení při úpisu akcií resp. při uzavření smlouvy o úpisu akcií.
od 13. 5. 2011 do 14. 10. 2011
- Valná hromada schvaluje návrh představenstva na zvýšení základního kapitálu: Základní kapitál společnosti se zvyšuje ze 2.000.000,-- Kč o 8.000.000,-- Kč na 10.000.000,-- Kč (desetmilionůkorunčeských). Nepřipouští se upisování akcií nad částku navrhovanéh o zvýšení základního kapitálu. Počet, jmenovitá hodnota, druh, forma, podoba a emisní kurs upisovaných akcií: počet akcií: 800 (osm set) kusů akcií jmenovitá hodnota jedné akcie: 10.000,-- Kč (desettisíckorunčeských) druh akcie: kmenové forma akcie: na ma jitele podoba akcie: listinná emisní kurs jedné akcie: 10.000,-- Kč (desettisícorunčeských) Přednostní práva stávajících akcionářů Akcionáři se před rozhodnutím valné hromady vzdali svého přednostního práva. Úpis akcií bez využití přednostního práva k úpisu Valná hromada schvaluje návrh představenstva společnosti na určení, že veškeré akcie, které nebudou upsány s využitím přednostní ho práva, budou nabídnuty těmto určitým zájemcům: Václav Jáchim, Praha 4, Glazunovova 885, PSČ 140 00 a IC AGRO a.s, IČ: 252 38 639, Plzeň, Slovanská alej 24, PSČ 317 00. Místo a lhůta pro upisování akcií bez využití přednostního práva, způsob oznámení upisovatelům počátku běhu této lhůty, emisní kurs takto upisovaných akcií: Místo: Slovanská alej 24, Plzeň Lhůta: dva (2) týdny Způsob oznámení počátku běhu lhůty: Představenstvo společnosti prokazatelně doručí buď osobně předáním proti podpisu nebo doporučeným dopisem oběma předem určeným zájemcům výzvu k uzavření smlouvy o úpisu akcií nejméně pět dnů před začátkem běhu lhůty pro uzavření smlouvy o úpisu. Emisní kurs jedné akcie: 10.000,-- Kč (desettisíckorunčeských) Účet u banky pro splacení emisního kursu upsaných akcií: Neuvádí se, neboť emisní kurs veškerých nově emitovaných akcií bude předem určenými zájemci splácen výhradně započtením. Upisování akcií s využitím přednostního práva i bez využití tohoto práva předem určenými zájemci může začít ihned po podání návrhu na zápis usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku, tedy dříve, než usnesení valné hromad y bude zapsáno do obchodního rejstříku, ale upisování akcií musí být vázáno na rozvazovací podmínku, jíž je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu návrhu na zápis rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Rozhodnutí o vyslovení souhlasu se započtením pohledávek: Valná hromada schvaluje návrh představenstva společnosti na možnost započtení peněžitých pohledávek akcionářů i třetích osob vůči společnosti proti pohledávce společnosti na splacení emisního kursu jim upsaných akcií: Identifikace osob věřitelů a maximáln í výše jejich pohledávek, v jaké se schvaluje možnost jejich započtení proti povinnosti splatit emisní kurs jimi upsaných akcií: IC AGRO a.s., IČ: 252 38 639, Plzeň, Slovanská alej 24, PSČ 317 00 pohledávky z titulu půjček ve výši 6.800.000,-- Kč (šest mi lionů osm set tisíc korun českých). Václav Jáchim, Praha 4, Glazunovova 885, PSČ 140 00 pohledávky z titulu půjček ve výši 1.200.000,-- Kč (jeden milion dvě stě tisíc korun českých). Připouští se možnost započtení všech peněžitých pohledávek těchto věřite lů společnosti, které mají vůči společnosti z titulu půjček peněz proti pohledávce společnosti vůči nim na splacení emisního kursu jimi upsaných akcií, a to zcela nebo i jen z části. Pravidla postupu pro uzavření smlouvy o započtení: Smlouva o započtení vzájemných pohledávek mezi akcionářem nebo předem určeným zájemcem na straně jedné a společností na straně druhé bude uzavřena do 15 (patnácti) dnů ode dne úpisu akcií. Společnost předloží akcionáři nebo předem určenému zájemci návrh s mlouvy o započtení při úpisu akcií resp. při uzavření smlouvy o úpisu akcií.
od 29. 12. 2010 do 13. 5. 2011
- Valná hromada schvaluje návrh představenstva na: Zvýšení základního kapitálu Základní kapitál společnosti se zvyšuje ze 2.000.000,-- Kč (dvou milionů korun českých) o 8.000.000,-- Kč (osmmiliónůkorunčeských) na 10.000.000,-- Kč (desetmilionůkorunčeských). Nepřipouští se upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního ka pitálu. Počet, jmenovitá hodnota, druh, forma, podoba a emisní kurs upisovaných akcií: Počet akcií: 800 (osm set) kusů akcií Jmenovitá hodnota jedné akcie: 10.000,-- Kč (desettisíckorunčeských) Druh akcie: kmenové Forma akcie: na majitele Podoba akcie: listinná Emisní kurs jedné akcie: 10.000,-- Kč (desettisíckorunčeských) Přednostní práva stávajících akcionářů: Místo a lhůta pro vykonání přednostního práva, počet nových akcií, které lze upsat na jednu dosavadní akcii nebo podíl a jmenovitá hodnota, druh, forma, podoba a emisní kurs akcií upisovaných s využitím přednostního práva: Místo: Slovanská alej 24, Plzeň Lhůta: dva (2) týdny Na jednu dosavadní akcii o nominální hodnotě 10.000,-- Kč (desettisíckorunčeských) připadá právo na úpis čtyř nových emitovaných akcií v nominální. Způsob oznámení počátku lhůty: Představenstvo společnosti oznámí způsobem pro svolání valné hromady všem akcionářům počátek běhu lhůty pro upisování akcií při využití přednostního práva nejméně pět dní před začátkem běhu této lhůty. Jmenovitá hodnota jedné akcie: 10.000,-- Kč (desettisíckorunčeských) Druh akcie: kmenové Forma akcie: na majitele Podoba akcie: listinná Emisní kurs jedné akcie: 10.000,-- Kč (desettisíckorunčeských) Úpis akcií bez využití přednostního práva k úpisu: Valná hromada schvaluje návrh představenstva společnosti na určení, že veškeré akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního práva, budou nabídnuty těmto určitým zájemcům: Václav Jáchim, Praha 4, Gl azunovova 885, PSČ 140 00, a IC AGRO a.s., IČ: 25238639, Plzeň, Slovanská alej 24, PSČ 317 00. Místo a lhůta pro upisování akcií bez využití přednostního práva, způsob oznámení upisovatelům počátek běhu této lhůty, emisní kurs takto upisovaných akcií: Místo: Slovanská alej 24, Plzeň Lhůta: dva (2) týdny Způsob oznámení počátku lhůty: Představenstvo společnosti odešle doporučeným dopisem adresovaným předem určeným zájemcům výzvu k uzavření smlouvy o úpisu akcií nejméně pět dnů před začátkem běhu lhůty pro uzavření smlouvy o úpisu. Emisní kurs jedné akcie: 10.000,-- Kč (desettisíckorunčeských). Účet u banky a lhůta, v níž je upisovatel povinen splatit nejméně 30% emisního kursu upsaných akcií: Neuvádí se, neboť veškeré nově emitované akcie ať již s využitím přednostního práva tak předem určenými zájemci budou spláceny výhradně započtením. Upisování akcií s využitím přednostního práva i bez využití tohoto práva předem určenými zájemci může začít ihned po podání návrhu na zápis usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku, tedy dříve, než usnesení valné hromad y bude zapsáno do obchodního rejstříku, ale upisování akcií musí být vázáno na rozvazovací podmínku, jíž je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Rozhodnutí o vyslovení souhlasu se započtením pohledávek. Valná hromada schvaluje návrh představenstva společnosti na možnost započtení peněžitých pohledávek akcionářů i třetích osob vůči společnosti proti pohledávce společnosti na splacení emisního kursu jim upsaných akcií: Identifikace osob věřitelů a maximální výše jejich pohledávek, v jaké se schvaluje možnost jejich započtení proti povinnosti splatit emisní kurs jimi upsaných akcií: IC AGRO a.s., IČ: 25238639, Plzeň, Slovanská alej 24, PSČ 317 00 pohledávky z titulu půjček ve výši 6.800.000,-- Kč (šest milionů osm set tisíc korun českých) Václav Jáchim, Praha 4, Glazunovova 885, PSČ 140 00 pohledávky z titulu půjček ve výši 1.200.000,-- Kč (jeden milion dvě stě tisíc korun českých) Připouští se možnost započtení všech peněžitých pohledávek těchto věřitelů společnosti, které mají vůči společnosti z titulu půjček peněz proti pohledávce společnosti vůči nim na splacení emisního kursu jimi upsaných akcií, a to zcela nebo i jen z části. Pravidla postupu pro uzavření smlouvy o započtení: Smlouva o započtení vzájemných pohledávek mezi akcionářem nebo předem určeným zájemcem na straně jedné a společností na straně druhé bude uzavřena do 15 (patnácti) dnů ode dne úpisu akcií. Společnost předloží akcionáři nebo předem určenému zájemci návrh s mlouvy o započtení při úpisu akcií resp. při uzavření smlouvy o úpisu akcií.
od 1. 10. 2007
- společnost změnila právní formu ze společnosti s ručením omezeným na akciovou společnost.
Kapitál
od 18. 12. 2012
Základní kapitál 16 000 000 Kč, splaceno 16 000 000 Kč.
od 6. 12. 2011 do 18. 12. 2012
Základní kapitál 10 000 000 Kč, splaceno 10 000 000 Kč.
od 1. 10. 2007 do 6. 12. 2011
Základní kapitál 2 000 000 Kč, splaceno 2 000 000 Kč.
od 26. 3. 2007 do 1. 10. 2007
Základní kapitál 3 400 000 Kč
od 5. 12. 2005 do 26. 3. 2007
Základní kapitál 200 000 Kč
od 21. 7. 2014
Kmenové akcie na jméno 10 000, počet akcií: 1 598.
od 21. 7. 2014
Kmenové akcie na jméno 1 000, počet akcií: 20.
od 18. 12. 2012 do 21. 7. 2014
Kmenové akcie na majitele err, počet akcií: 1 598.
od 18. 12. 2012 do 21. 7. 2014
Akcie na majitele err, počet akcií: 20.
od 6. 12. 2011 do 18. 12. 2012
Kmenové akcie na majitele err, počet akcií: 1 000.
od 1. 10. 2007 do 6. 12. 2011
Kmenové akcie na majitele err, počet akcií: 200.
Statutární orgán
od 19. 11. 2015
VÁCLAV JÁCHIM - předseda představenstva
Praha - Kunratice, Glazunovova, PSČ 148 00
den vzniku členství: 30. 6. 2015
den vzniku funkce: 30. 6. 2015
od 19. 11. 2015
MILAN ESENY - člen představenstva
Plzeň - Východní Předměstí, náměstí Generála Píky, PSČ 326 00
den vzniku členství: 30. 6. 2015
od 19. 11. 2015 do 18. 7. 2016
VÁCLAV JÁCHIM - člen představenstva
Plzeň - Jižní Předměstí, Čermákova, PSČ 301 00
den vzniku členství: 30. 6. 2015 - 10. 7. 2016
od 10. 9. 2014 do 19. 11. 2015
VÁCLAV JÁCHIM - předseda představenstva
Praha - Kunratice, Glazunovova, PSČ 148 00
den vzniku členství: 28. 6. 2010 - 28. 6. 2015
den vzniku funkce: 28. 6. 2010 - 28. 6. 2015
od 10. 9. 2014 do 19. 11. 2015
VÁCLAV JÁCHIM - člen představenstva
Plzeň - Jižní Předměstí, Čermákova, PSČ 301 00
den vzniku členství: 28. 6. 2010 - 28. 6. 2015
od 18. 10. 2013 do 19. 11. 2015
MILAN ESENY - člen představenstva
Plzeň - Východní Předměstí, náměstí Generála Píky, PSČ 326 00
den vzniku členství: 28. 6. 2010 - 28. 6. 2015
od 29. 12. 2010 do 18. 10. 2013
Milan Eseny - člen představenstva
Plzeň, nám. Generála Píky, PSČ 326 00
den vzniku členství: 28. 6. 2010
od 29. 12. 2010 do 10. 9. 2014
Václav Jáchim - předseda představenstva
Praha 4, Glazunovova, PSČ 148 00
den vzniku členství: 28. 6. 2010
den vzniku funkce: 28. 6. 2010
od 29. 12. 2010 do 10. 9. 2014
Václav Jáchim - člen představenstva
Plzeň, Čermákova, PSČ 301 00
den vzniku členství: 28. 6. 2010
od 18. 1. 2010 do 29. 12. 2010
Václav Jáchim - člen představenstva
Plzeň, Čermákova 46, PSČ 301 00
den vzniku funkce: 26. 10. 2009
od 11. 1. 2010 do 18. 1. 2010
Václav Jáchym - člen představenstva
Plzeň, Čermákova 46, PSČ 301 00
den vzniku funkce: 26. 10. 2009
od 11. 1. 2010 do 29. 12. 2010
Milan Eseny - člen představenstva
Plzeň, nám. Generála Píky 2217/20, PSČ 326 00
den vzniku členství: 1. 10. 2007 - 28. 6. 2010
od 1. 10. 2007 do 11. 1. 2010
Ing. Jan Cafourek - člen představenstva
Osek, 19, PSČ 338 21
den vzniku členství: 1. 10. 2007 - 26. 10. 2009
od 1. 10. 2007 do 11. 1. 2010
Milan Eseny - člen představenstva
Klatovy, Plánická 125, PSČ 339 01
den vzniku členství: 1. 10. 2007
od 1. 10. 2007 do 29. 12. 2010
Václav Jáchim - předseda představenstva
Praha 4, Glazunovova 885, PSČ 140 00
den vzniku členství: 1. 10. 2007 - 28. 6. 2010
den vzniku funkce: 1. 10. 2007 - 28. 6. 2010
od 5. 12. 2005 do 1. 10. 2007
Václav Jáchim - Jednatel
Praha 4, Glazunovova 885, PSČ 140 00
den vzniku funkce: 5. 12. 2005 - 1. 10. 2007
od 5. 12. 2005 do 1. 10. 2007
Milan Eseny - Jednatel
Klatovy, Plánická 125, PSČ 339 01
den vzniku funkce: 5. 12. 2005 - 1. 10. 2007
od 5. 12. 2005 do 1. 10. 2007
Ing. Jan Cafourek - Jednatel
Osek, 19, PSČ 338 21
den vzniku funkce: 5. 12. 2005 - 1. 10. 2007
od 21. 7. 2014
Společnost zastupuje představenstvo. Za společnost jedná samostatně kterýkoliv člen představenstva.
od 11. 1. 2010 do 21. 7. 2014
Způsob jednání: Jménem společnosti jedná samostatně kterýkoliv člen představenstva. Osoby, které číní jménem společnosti písemné úkony, je podepisují tak, že k obchodní firmě společnosti připojí svůj podpis.
od 1. 10. 2007 do 11. 1. 2010
Způsob jednání: Jménem společnosti jedná samostatně předseda představenstva nebo dva členové představenstva společně. Osoby, které číní jménem společnosti písemné úkony, je podepisují tak, že k obchodní firmě společnosti připojí svůj podpis.
od 5. 12. 2005 do 1. 10. 2007
Způsob jednání: Jménem společnosti jedná samostatně kterýkoli jednatel. Jednatel, který činí jménem společnosti písemné úkony, je podepisuje tak, že k obchodní firmě společnosti připojí svůj podpis.
Dozorčí rada
od 19. 11. 2015
Ing. ONDŘEJ SLAPNIČKA - předseda dozorčí rady
Plzeň - Černice, Mezi Ploty, PSČ 326 00
den vzniku členství: 30. 6. 2015
den vzniku funkce: 30. 6. 2015
od 19. 11. 2015
VLADĚNA ESENY - člen dozorčí rady
Klatovy - Klatovy V, Plánická, PSČ 339 01
den vzniku členství: 30. 6. 2015
od 19. 11. 2015
EMIL PLÁŠEK - člen dozorčí rady
Plánice, , PSČ 340 34
den vzniku členství: 30. 6. 2015
od 18. 10. 2013 do 19. 11. 2015
VLADĚNA ESENY - člen dozorčí rady
Klatovy - Klatovy V, Plánická, PSČ 339 01
den vzniku členství: 28. 6. 2010 - 28. 6. 2015
od 6. 10. 2013 do 19. 11. 2015
MUDr. JANA OULICKÁ - předseda dozorčí rady
Plzeň - Černice, Mezi Ploty, PSČ 326 00
den vzniku členství: 28. 6. 2010 - 28. 6. 2015
den vzniku funkce: 28. 6. 2010 - 28. 6. 2015
od 29. 12. 2010 do 6. 10. 2013
MUDr. Jana Oulická - předseda dozorčí rady
Klatovy II, Spojovací, PSČ 339 01
den vzniku členství: 28. 6. 2010
den vzniku funkce: 28. 6. 2010
od 29. 12. 2010 do 18. 10. 2013
Vladěna Eseny - člen dozorčí rady
Klatovy V, Plánická, PSČ 339 01
den vzniku členství: 28. 6. 2010
od 29. 12. 2010 do 19. 11. 2015
Emil Plášek - člen dozorčí rady
Plánice, , PSČ 340 34
den vzniku členství: 28. 6. 2010 - 28. 6. 2015
od 1. 10. 2007 do 29. 12. 2010
MUDr. Jana Oulická - předseda dozorčí rady
Klatovy II, Spojovací 843, PSČ 339 00
den vzniku členství: 1. 10. 2007 - 28. 6. 2010
den vzniku funkce: 1. 10. 2007 - 28. 6. 2010
od 1. 10. 2007 do 29. 12. 2010
Emil Plášek - člen dozorčí rady
Plánice, 207, PSČ 340 34
den vzniku členství: 1. 10. 2007 - 28. 6. 2010
od 1. 10. 2007 do 29. 12. 2010
Vladěna Eseny - člen dozorčí rady
Klatovy V, Plánická 125, PSČ 339 01
den vzniku členství: 1. 10. 2007 - 28. 6. 2010
Společníci s vkladem
od 26. 3. 2007 do 1. 10. 2007
IC AGRO, a.s., IČO: 25238639
Plzeň, Slovanská alej 24, PSČ 317 00
Vklad: 2 890 000 Kč, splaceno 2 890 000 Kč. Obchodní podíl 85 %
od 26. 3. 2007 do 1. 10. 2007
Václav Jáchim
Praha 4, Glazunovova 885, PSČ 140 00
Vklad: 510 000 Kč, splaceno 510 000 Kč. Obchodní podíl 15 %
od 5. 12. 2005 do 26. 3. 2007
IC AGRO, a.s., IČO: 25238639
Plzeň, Slovanská alej 24, PSČ 317 00
Vklad: 200 000 Kč, splaceno 200 000 Kč. Obchodní podíl 100 %
Hodnocení firmy
0
+
-

Vizualizace vztahů

Vizualizace zobrazuje pouze první úroveň vazeb. Pro zobrazení všech vazeb klikněte zde.

Další odkazy

Peníze.cz zobrazuje pouze údaje, které byly zveřejněny na základě zákona v různých rejstřících. Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na této stránce.Vydavatel tímto způsobem zpracovává osobní údaje v souladu s čl. 6 odst. 1 odst. f) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů, tedy pro účely oprávněných zájmů uživatelů této webové služby, která umožňuje, mimojiné, vyhledávání v rejstřících z jednoho místa, aniž by údaje z těchto rejstříků sdružovala.

Pokud jste na našich stránkách objevili, že uváděná data neodpovídají realitě, zkontrolujte prosím nejdříve, zda chyba není přímo v příslušném zdrojovém rejstříku. Pokud je tomu tak, obraťte se s opravou dat na příslušnou instituci uvedenou na této stránce. Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích. Pokud je na zdrojové stránce vše v pořádku a chyba je pouze u nás, kontaktujte nás prosím na emailu redakce@penize.cz a uveďte stránku, na níž se nesrovnalost na našem webu nachází, případně IČ subjektu. S maximálním úsilím chybu co nejdříve opravíme.

Články o podnikání

Lovci talentu

21. 4. 2018 | Rozhovor | Martin Vlnas

Lovci talentu

Martin Jahoda a Honza Březina pomohli vybrat ideální sport pro tři sta tisíc dětí. I díky nim mají poprvé v dějinách školáci z měst lepší kondici než jejich vrstevníci na venkově.

Brno se chtělo stát velkoměstem, dopadlo to jako vždycky

20. 4. 2018 | Komentář | Michal Kašpárek | 13 komentářů

Brno se chtělo stát velkoměstem, dopadlo to jako vždycky

Osekávání projektu přesunu brněnského nádraží je tragické pro Brno – a příznačné pro celou republiku.

Očima expertů: Neprodávejte jídlo moc levně!

20. 4. 2018 | Očima expertů | Ondřej Tůma | 2 komentáře

Očima expertů: Neprodávejte jídlo moc levně!

Ministr zemědělství v demisi Jiří Milek by chtěl stanovením minimálních marží zabránit obchodním řetězcům, aby prodávaly potraviny pod cenou. Pomůže to v praxi českým zemědělcům a potravinářům, nebo by se měl stát v téhle problematice angažovat jinak, pokud vůbec?

Srovnání spořicích účtů: nováčci útočí

19. 4. 2018 | Co se děje | Ondřej Tůma | 5 komentářů

Srovnání spořicích účtů: nováčci útočí

Kdo vám dnes na spořicím účtu nejvíc zhodnotí sto tisíc a kdo milion korun? V čele našeho žebříčku jsou nové banky.

Zaměstnavatel dluží. Od května rostou „náhradní výplaty“ vyplácené úřadem práce

19. 4. 2018 | Co se děje | Terezie Nývltová Vojáčková

Zaměstnavatel dluží. Od května rostou „náhradní výplaty“ vyplácené úřadem práce

Zaměstnanci, kterým insolventní zaměstnavatel dluží mzdu, si můžou říct o „náhradní výplatu“ na úřadu práce. Od 1. května se zvyšuje maximální částka, kterou úřad vyplácí.

Celebrity v rejstříku

Jsou to frajeři, nebo lupiči? Hlasujte v hitparádě o krále a největšího podvraťáka našeho obchodního rejstříku. Pokud nevidíte svého favorita, zkuste si stránku znovu načíst, objeví se další várka…

1.Helena Vondráčková

Helena Vondráčková

- zpěvačka

+12
+
-
2.Taťána Kuchařová

Taťána Kuchařová

- modelka, vítězka Miss World

-47
+
-
3.Milan Richtr

Milan Richtr

- politik a oděvní podnikatel

-123
+
-
4.František Chvalovský

František Chvalovský

- podnikatel a kontroverzní fotbalový funkcionář

-193
+
-
5.Aleš Řebíček

Aleš Řebíček

- podnikatel a bývalý ministr dopravy

-243
+
-

Ušetřete s Peníze.cz

Naši čtenáři s námi ušetřili už  8 290 561 Kč. Podívejte se na poslední poptávky a vyzkoušejte nás také. Vše je zcela zdarma.

Nejlepší kurz

NázevCelkem zaplatíte
Online směnárna Peníze.cz *
Broadway Change 2 540,00 Kč
Exchange s.r.o. VIP 2 545,00 Kč
Czech Exchange 2 550,00 Kč
Exchange s.r.o. 2 555,00 Kč
MONETA Money Bank 2 608,00 Kč
Expobank CZ 2 608,00 Kč
Sberbank CZ 2 612,00 Kč
Česká spořitelna 2 650,00 Kč
ČSOB 2 647,00 Kč
Komerční banka 2 667,07 Kč
UnicreditBank Czech Republic 2 689,30 Kč
Raiffeisenbank 2 698,00 Kč
* minimální výše transakce 1000 EUR
Ušetřete za elektřinu a plyn

Zdají se vám vaše účty za elektřinu a plyn podezřele vysoké, ale nechce se vám do srovnávání nabídek? Odrazuje vás od změny dodavatele nekonečné papírování? Máme řešení: porovnáme distribuční sazby za elektřinu i plyn a vybereme tu pro vás nejvýhodnější. A pokud budete chtít, zařídíme za vás i změnu dodavatele.

Průměrně šetříme 2320 korun ročně na elektřině a 2560 korun na plynu.

Víte, kde najdete nejlevnější benzin ve svém okolí? My ano. Vyzkoušejte naše vyhledávání čerpacích stanic podle adresy nebo místa, kde se právě nacházíte.

Vývoj ceny benzinu a ceny nafty

Poradna

Poslední dotaz: Zamítnutá reklamace MT
Poradna > Spotřebitelská poradna > Zamítnutá reklamace MT

Otázka: Dobrý den, popis viz níže. Dne 29.3.2018 byl zakoupen nový mobilní telefon (dále jen MT) přes E-SHOP. Dne 10.4.2018 jsme tento MT reklamovali z důvodu deformace ohnutí/prohnutí, které mělo být údajně...Více

Právní poradna

Sociální poradna

Investiční poradna

Interaktivní grafiky

Spočítejte si osobní inflaci

Spočítejte si osobní inflaci

Inflace se měří indexem cen průměrného koše výrobků a služeb. Jenže každý kupuje něco jiného, proto na každého inflace působí jinak.

Jak se vyvíjejí v Česku mzdy a nezaměstnanost

Jak se vyvíjejí v Česku mzdy a nezaměstnanost

Unikátní mapa, na které můžete sledovat vývoj nezaměstnanosti a průměrných platů v jednotlivých českých krajích od roku 2006.

Průvodce výpisem z katastru nemovitostí

Průvodce výpisem z katastru nemovitostí

Vyznat se ve výpisu z katastru nemovitostí je často složité. Připravili jsme průvodce, který vám pomůže se zorientovat v jeho jednotlivých částech.

Muzeum bankovek a mincí

Na Peníze.cz najdete největší sbírku platných i historických bankovek a mincí.

Muzeum bankovek

Všechny materiály © 2000 - 2018 Peníze.CZ a dodavatelé. Všechna práva vyhrazena.

ISSN 1213-2217. Doslovné ani částečné přebírání materiálů není povoleno bez uvedení zdroje a předchozího písemného svolení.
Peníze.CZ vydává společnost Partners media, s.r.o.
Člen SVIT - Sdružení vydavatelů internetových titulů při UVDT.