Používáte nástroj pro blokování reklamy. Pokud nám chcete pomoci, vypněte si blokování reklamy na našem webu. Zde najdete jednoduchý návod. Děkujeme.

Pražská teplárenská Holding a.s. v likvidaci
IČO: 26416808

Tento výpis má pouze informativní charakter. Doporučujeme informace ověřit v oficiálním veřejném rejstříku.
Tyto stránky navštíví měsíčně 1 000 000 lidí. Chcete inzerci na míru? Napište nám!

Výpis z obchodního rejstříku

Firmy se stejným IČO


Rejstřík
 
 
 
 
 
 
 
 
Datum zápisu7. 12. 2000
Obchodní firma
od 1. 6. 2020

Pražská teplárenská Holding a.s. v likvidaci

od 7. 12. 2000 do 1. 6. 2020

Pražská teplárenská Holding a.s.

Sídlo
od 7. 12. 2000 do 9. 1. 2002
Praha 7, Partyzánská 7, PSČ 170 00
IČO
od 7. 12. 2000

26416808

Identifikátor datové schránky:2eufsm8
Právní forma
od 7. 12. 2000
Akciová společnost
Spisová značka6889 B, Městský soud v Praze
Předmět podnikání
od 14. 6. 2010
- výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
od 7. 12. 2000
- spravování majetkových účastí právnických osob
od 7. 12. 2000 do 14. 6. 2010
- činnost ekonomických a organizačních poradců
Ostatní skutečnosti
od 1. 6. 2020
- Společnost vstoupila do likvidace ke dni 1.6.2020 na základě rozhodnutí jediného akcionáře v působnosti valné hromady ze dne 1.6.2020. Věřitelé se tímto v souladu s ust. § 198 odst. 2 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, vyzývají, aby přihlásili své pohledávky na adresu sídla společnosti nebo do datové schránky společnosti ve lhůtě 3 měsíců ode dne druhého zveřejnění této výzvy. Druhá výzva pro přihlášení pohledávek bude zveřejněna v Obchodním věstníku. Tato výzva je učiněna v souladu s § 13 odst. 3 nařízení vlády č. 351/2013 Sb.
od 22. 1. 2019
- Jediný akcionář společnosti rozhodl dne 22.1.2019 o snížení základního kapitálu společnosti takto: a) Důvody a účel navrhovaného snížení základního kapitálu: Důvodem a účelem snížení základního kapitálu je optimalizace základního kapitálu společnosti a záměr vyplacení celé částky odpovídající snížení základního kapitálu akcionáři společnosti. b) Rozsah snížení základního kapitálu: Základní kapitál společnosti se snižuje o částku 1.935.675.802,40 Kč (slovy: jedna miliarda devět set třicet pět milionů šest set sedmdesát pět tisíc osm set dva korun českých čtyřicet haléřů) z původní výše 1.937.691.000,- Kč (slovy: jedna miliarda devět set třicet sedm milionů šest set devadesát jedna tisíc korun českých) na novou výši 2.015.197,60 Kč (slovy: dva miliony patnáct tisíc jedno sto devadesát sedm korun českých šedesát haléřů). c) Způsob, jak má být snížení základního kapitálu provedeno: Vzhledem ke skutečnosti, že společnost nemá ve svém majetku žádné vlastní akcie bude snížení základního kapitálu provedeno snížením jmenovité hodnoty jednotlivých akcií společnosti tak, že současná jmenovitá hodnota každé akcie se sníží z 1.000,- Kč (slov y: jednoho tisíce korun českých) na novou jmenovitou hodnotu 1,04 Kč (slovy: jedna koruna česká čtyři haléře) na jednu akcii, tj. po snížení základního kapitálu bude základní kapitál ve výši 2.015.197,60 Kč (slovy: dva miliony patnáct tisíc jedno sto deva desát sedm korun českých šedesát haléřů) rozvržen na 1.937.691 (slovy: jeden milion devět set třicet sedm tisíc šest set devadesát jedna) kusů kmenových akcií na jméno o jmenovité hodnotě každé akcie 1,04 Kč (slovy: jedna koruna česká čtyři haléře) a mají cí listinnou podobu. Snížení jmenovité hodnoty akcií bude provedeno jejich výměnou za akcie o nižší jmenovité hodnotě. d) Způsob, jak bude naloženo s částkou odpovídající snížení základního kapitálu: Částka ve výši 1.935.675.802,40 Kč (slovy: jedna miliarda devět set třicet pět milionů šest set sedmdesát pět tisíc osm set dva korun českých čtyřicet haléřů) odpovídající celkové částce snížení základního kapitálu bude vyplacena jedinému akcionáři společ nosti. e) Lhůta k předložení listinných akcií: Členové představenstva společnosti bez zbytečného odkladu po zápisu snížení základního kapitálu do obchodního rejstříku vyzvou způsobem určeným zákonem a stanovami pro svolání valné hromady akcionáře společnosti k předložení akcií za účelem její výměny za akcii o nižší jmenovité hodnotě. Lhůta pro předložení akcií akcionářem společnosti za účelem její výměny za akcii o nižší jmenovité hodnotě činí 60 (slovy: šedesát) kalendářních dnů ode dne zápisu snížení základního kapitálu do obchodního rejstříku a mís tem k předložení akcie je adresa sídla společnosti Pražská teplárenská Holding a.s., tj. Praha 7, Partyzánská 1, PSČ 17000. Pokud akcionář ve stanovené lhůtě akcie nepředloží, není oprávněn až do jejího předložení vykonávat akcionářská práva s ní spojená a představenstvo uplatní postup podle § 537 až 541 zákona o obchodních korporacích.
od 30. 1. 2018
- Změna stanov dne 19. 12. 2017.
od 26. 1. 2017
- Změna stanov dne 4. 11. 2016.
od 7. 8. 2015
- Změna stanov dne 12. 6. 2015.
od 20. 12. 2014
- Změna stanov dne 13.6.2014.
od 11. 2. 2002 do 3. 4. 2002
- 1. Základní kapitál společnosti se zvyšuje o částku ve výši 1.936.691.000,-Kč (slovy: jednamiliardadevětsettřicetšestmilionůšestsetdevadesátjednatisíc korun českých). Upisování nad tuto částku se nepřipouští. Zvýšení základního kapitálu bude provedeno formou úpisu nových akcií. Důvodem zvýšení základního kapitálu je naplnění účelu společnosti, a to získání podílu ve společnosti Pražská teplárenská a.s.
od 11. 2. 2002 do 3. 4. 2002
- 2. Předmětem úpisu bude: 1.936.691 akcií o jmenovité hodnotě á 1.000,-Kč. Jde o neregistrované kmenové akcie na jméno, jež budou vydány v zaknihované podobě.
od 11. 2. 2002 do 3. 4. 2002
- 3. Úpis všech akcií bude proveden pouze na základě dohody všech akcionářů uzavřené v sídle advokátní kanceláře Linklaters, v.o.s., 117 19 Praha 1, Na Příkopě 19, ve smyslu ustanovení § 205 obchodního zákoníku. Akcionáři se v této dohodě vzdají přednostního práva. Rozsah účasti jednotlivých akcionářů na zvýšení základního kapitálu bude určen touto dohodou.
od 11. 2. 2002 do 3. 4. 2002
- 4. Akcie budou upsány ve lhůtě dvou měsíců od doručení sdělení představenstva o nabytí právní moci rozhodnutí, kterým byl povolen zápis rozhodnutí této valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku, a sice formou dohody všech akcionářů podle § 205 obchodního zákoníku. Představenstvo neprodleně oznámí akcionářům formou doporučeného dopisu nebo faxu den nabytí právní moci rozhodnutí o zápisu zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Den doručení sdělení představenstva o nabytí právní moci rozhodnutí bude počátkem lhůty pro upisování akcií bez využití přednostního práva, tedy počátkem lhůlty pro uzavření dohody všech akcionářů podle § 205 obchodního zákoníku. Dohoda akcionářů může být uzavřena již před nabytím právní moci rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu s rozvazovací podmínkou, jíž je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku podle § 203 odst. 4 obchodního zákoníku, v takovém případě bude lhůta pro uzavření dohody všech akcionářů podle § 205 obchodního zákoníku činit 15 dní ode dne podání návrhu na zápis usnesení o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Představenstvo oznámí akcionářům den podání návrhu na zápis usnesení o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku, a to v den podání návrhu na zápis usnesení do obchodního rejstříku. Oznámení představenstvo zašle akcionářům faxem, a to Hlavnímu městu Praze na číslo faxu 2328613 a společnosti GESO Beteiligungs - und Beratungs-Aktiengesellschaft na číslo faxu 0049 - 351-4685839, odeslání oznámení faxem potvrdí akcinoářům také odesláním doporučeného dopisu. Od oznámení o podání návrhu
od 11. 2. 2002 do 3. 4. 2002
- 5. Emisní kurz upisovaných akcií se rovná jejich jmenovité hodnotě.
od 11. 2. 2002 do 3. 4. 2002
- 6. Úpis 1.936.691 akcií o jmenovité hodnotě á 1.000,-Kč bude proveden nepeněžitými vklady, které spočívají v : 1.958.071 kmenových akcií na majitele ve jmenovité hodnotě á 1.000,-Kč, v zaknihované podobě ISIN:CS 0008439659, vydaných obchodní společností Pražská teplárenská a.s., se sídlem Praha 7, Partyzánská 7, PSČ 170 00, IČ:45273600, které byly oceněny: společným posudkem zpracovaným dne 28.5.2001 dvěma znalci nezávislými na společnosti, a to znaleckým ústavem BEWERT se sídlem Praha 6, K Matěji 4, PSČ 160 00, zapsaným podle ustanovení § 21 odst. 3 zákona č. 36/1967 Sb. a ustanovení § 6 odst. 1 vyhl. č. 37/1967 Sb. do prvního oddílu seznamu ústavů kvalifikovaných pro znaleckou činnost v oboru ekonomika a stavebnictví, pod č.j. Be/Zn/28-02/05/2001, a panem Ing. Václavem Zvěřinou, CSc., bytem Praha 1, Skořepka 7, jmenovaným předsedou Městského soudu v Praze pod č.j. Spr. 1220/91 ze dne 1.12.1992 pro základní obor ekonomika odvětví ceny a odhady nemovitostí, pod Č.z.d.: 658-58/2001, jmenovanými usnesením Městského soudu v Praze pod č.j. Nc 4105/2001-4 ze dne 15.5.2001, na hodnotu 1.187,-Kč na jednu akcii společnosti Pražská teplárenská a.s., tzn. celkem dle tohoto společného znaleckého posudku po zaokrouhlení směrem dolů 2.324.230.000,-Kč (slovy: dvěmiliardytřistadvacetmilionůdvěstětřicettisíc korun českých).
od 11. 2. 2002 do 3. 4. 2002
- 7. Tato mimořádná valná hromada schvaluje pro účely zvýšení základního kapitálu společnosti o 1.936.691.000,-Kč (slovy: jednamiliardadevěttřicetšestmilionůšestsetdevadesátjednatisíc korun českých) výši ocenění nepeněžitých vkladů, které spočívají v 1.958.071 kmenových akcií na majitele ve jmenovité hodnotě á 1.000,-Kč v zaknihované podobě ISIN: CS 0008439659, vydaných společností Pražská teplárenská a.s., se sídlem Praha 7, Partyzánská 7, PSČ 170 00, IČ: 45273600, na částku 2.324.230.000,-Kč, která je určena společným posudkem zpracovaným dne 28.5.2001 dvěma znalci nezávislými na společnosti, a to znaleckým ústavem BEWERT se sídlem Praha 6, K Matěji 4, PSČ 160 00, zapsaným podle ustanovení § 21 odst. 3 zákona č. 36/1967 Sb. a ustaanovení § 6 odst. 1 vyhl. č. 37/1967 Sb. do prvního oddílu seznamu ústavů kvalifikovaných pro znaleckou činnost v oboru ekonomika a stavebnictví, pod č.j. Be/Zn/28-02/05/2001, a panem Ing. Václavem Zvěřinou, CSc., bytem Praha 1, Skořepka 7, jmenovaným předsedou Městského soudu v Praze pod č.j. Spr. 1220/91 ze dne 1.12.1992 pro základní obor ekonomika odvětví ceny a odhady nemovitostí, pod Č.z.d.: 658-58/2001, jmenovanými usnesením Městského soudu v Praze pod č.j. Nc 4105/2001 -4 ze dne 15.5.2001, kterým bylo oceněno předmětných 1.958.071 akcií, po uvedeném zaokrouhlení směrem dolů, na 2.324.230.000,-Kč (slovy: dvěmiliardytřistadvacetčtyřimilionůdvěstětřicettisíc korun českých).   8. Místem upisování akcií, tedy místem podpisu dohody všech akcionářů podle § 205 obchodního zákoníku, je sídlo advokátní kanceláře LInklaters, v.o.s 117 19 Praha 1, Na Příkopě 19.   9. Po provedení úpisu, respektive, po uzavření dohody všech akcionářů ve smyslu § 205 obchodního zákoníku, musí být nepeněžité vklady převedeny formou písemné smlouvy o vkladu mezi upisovatelem a společností. Nepeněžité vklady budou splaceny převodem nepeněžitých vkladů na účet cenných papírů společnosti ve Středisku cenných papírů. Lhůtta pro splacení nepeněžitých vkladů činí 30 (třicet) dnů od upsání akcií, respektive od nabytí účinnosti dohody všech akcionářů ve smyslu ustanovení § 205 obchodního zákoníku.
od 11. 2. 2002 do 3. 4. 2002
- 10. Rozdíl mezi hodnotou upsaných akcií ve výši 1.936.691.000,-Kč (slovy: jednamiliardadevětsettřicetšestmilionůšestsetdevadesátjednatisíc korun českých) a hodnotou nepeněžitých vkladů ve výši 2.324.230.000,-Kč (slovy: dvěmiliardytřistadvacetčtyřimilionůdvěstětřicettisíc korun českých) tvoří přípatek, který je určený k naplnění rezervního fondu. Celková hodnota jednorázového naplnění rezervního fodnu společnosti činí 387.539.000 Kč (slovy: třistaosmdesátsedmilionůpětsettřicetdevěttisíc korun českých).
Kapitál
od 12. 6. 2019
Základní kapitál 2 015 197 Kč, splaceno 100 %.
od 3. 4. 2002 do 12. 6. 2019
Základní kapitál 1 937 691 000 Kč, splaceno 100 %.
od 7. 12. 2000 do 3. 4. 2002
Základní kapitál 1 000 000 Kč, splaceno 100 %.
od 12. 6. 2019
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 1 937 691.
od 12. 6. 2019
listinné akcie
od 24. 7. 2002 do 12. 6. 2019
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 1 937 691.
od 24. 7. 2002 do 12. 6. 2019
listinné akcie
od 3. 4. 2002 do 24. 7. 2002
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 1 937 691.
od 3. 4. 2002 do 24. 7. 2002
zaknihované akcie
od 7. 12. 2000 do 3. 4. 2002
Akcie na jméno err, počet akcií: 1 000.
od 7. 12. 2000 do 3. 4. 2002
zaknihované akcie
Dluží vám tato firma
Statutární orgán
od 30. 1. 2018
Mgr. MAREK SPURNÝ - předseda představenstva
Průhonice, Nová, PSČ 252 43
den vzniku členství: 14. 8. 2015
den vzniku funkce: 20. 12. 2017
od 11. 12. 2015 do 30. 1. 2018
Mgr. MAREK SPURNÝ - člen představenstva
Průhonice, Nová, PSČ 252 43
den vzniku členství: 14. 8. 2015
od 7. 8. 2015 do 30. 1. 2018
JUDr. PETR NOVOTNÝ - předseda představenstva
Praha - Vinohrady, Římská, PSČ 120 00
den vzniku členství: 26. 3. 2015 - 19. 12. 2017
den vzniku funkce: 11. 5. 2015 - 19. 12. 2017
od 13. 5. 2015 do 7. 8. 2015
JUDr. PETR NOVOTNÝ - člen představenstva
Praha - Vinohrady, Římská, PSČ 120 00
den vzniku členství: 26. 3. 2015
od 13. 5. 2015 do 30. 1. 2018
Ing. JIŘÍ KARVÁNEK, LL.M. - člen představenstva
Praha - Lysolaje, Lysolajské údolí, PSČ 165 00
den vzniku členství: 26. 3. 2015 - 19. 12. 2017
od 13. 3. 2015
Mgr. PETR SEKANINA - člen představenstva
Praha - Krč, Budějovická, PSČ 140 00
den vzniku členství: 20. 12. 2014
od 30. 1. 2014 do 11. 12. 2015
Mgr. MAREK SPURNÝ - člen představenstva
Průhonice, Nová, PSČ 252 43
den vzniku členství: 24. 9. 2010 - 14. 8. 2015
od 4. 11. 2013 do 13. 5. 2015
RADMILA KLESLOVÁ - předseda představenstva
Praha 10 - Strašnice, Gutova, PSČ 100 00
den vzniku členství: 3. 9. 2013 - 25. 3. 2015
den vzniku funkce: 25. 9. 2013 - 25. 3. 2015
od 23. 4. 2012 do 13. 5. 2015
Ing. Miroslav Vlček, CSc. - člen představenstva
Praha 9, Budčická 94, PSČ 190 16
den vzniku členství: 1. 3. 2012 - 25. 3. 2015
od 12. 8. 2011 do 23. 4. 2012
Ing. René Pekárek, CSc. - člen představenstva
Praha 6, Na Čihadle, PSČ 160 00
den vzniku členství: 1. 7. 2011 - 29. 2. 2012
od 12. 8. 2011 do 4. 11. 2013
Mgr. Milan Mikunda - předseda představenstva
Praha 4, Za dvorem, PSČ 140 00
den vzniku členství: 1. 7. 2011 - 2. 9. 2013
den vzniku funkce: 14. 7. 2011 - 2. 9. 2013
od 16. 12. 2010 do 30. 1. 2014
Mgr. Marek Spurný - člen představenstva
Průhonice, Nová, PSČ 252 43
den vzniku členství: 24. 9. 2010
od 16. 12. 2010 do 13. 3. 2015
Mgr. Hana Krejčí, Ph.D. - člen představenstva
Praha 6 - Suchdol, Starosuchdolská, PSČ 165 00
den vzniku členství: 24. 9. 2010 - 19. 12. 2014
od 5. 3. 2009 do 16. 12. 2010
Axel Limberg - člen představenstva
Königsbach - Stein, Wolfslach 10, PSČ 752 03, Spolková republika Německo
den vzniku členství: 9. 12. 2008 - 23. 9. 2010
den vzniku funkce: 9. 12. 2008 - 23. 9. 2010
od 17. 12. 2008 do 5. 3. 2009
Franz Josef Retzer - člen
Lange Str. 16, 924 21 Schwandorf, Spolková republika Německo
den vzniku členství: 11. 10. 2008 - 8. 12. 2008
den vzniku funkce: 11. 10. 2008 - 8. 12. 2008
od 17. 12. 2008 do 5. 3. 2009
- pobyt v ČR: Praha 2, Americká 426/33, PSČ: 120 00
od 28. 5. 2008 do 12. 8. 2011
JUDr. Tomáš Vavřinec - předseda představenstva
Praha 7, Havanská 450/4, PSČ 170 00
den vzniku členství: 24. 4. 2008 - 30. 6. 2011
den vzniku funkce: 22. 5. 2008 - 30. 6. 2011
od 28. 5. 2008 do 12. 8. 2011
Tomáš Chvála - člen představenstva
Praha 8, Čimická 767/92, PSČ 180 00
den vzniku členství: 24. 4. 2008 - 30. 6. 2011
od 3. 3. 2008 do 14. 6. 2010
Ing. Ladislav Vinický - člen
Praha 9, Lihovarská 11/1270, PSČ 190 00
den vzniku členství: 12. 12. 2007 - 26. 5. 2010
den vzniku funkce: 12. 12. 2007 - 26. 5. 2010
od 28. 11. 2007 do 28. 5. 2008
Mgr. Jan Choděra - předseda představenstva
Praha 4, Doudova 545/9, PSČ 147 00
den vzniku členství: 14. 4. 2003 - 23. 4. 2008
od 16. 4. 2004 do 17. 12. 2008
Franz Josef Retzer - člen
Lange Str. 16, 924 21 Schwandorf, Spolková republika Německo
den vzniku členství: 10. 10. 2003 - 10. 10. 2008
od 16. 4. 2004 do 17. 12. 2008
- pobyt v ČR: Praha 2, Americká 426/33, PSČ: 120 00
od 6. 1. 2004 do 28. 11. 2007
Mgr. Jan Choděra - člen
Praha 4, Doudova 545/9, PSČ 147 00
den vzniku členství: 14. 4. 2003
od 6. 1. 2004 do 28. 5. 2008
JUDr. Tomáš Vavřinec - člen
Praha 7, Havanská 450/4, PSČ 170 00
den vzniku členství: 14. 4. 2003 - 23. 4. 2008
od 9. 12. 2002 do 6. 1. 2004
Jan Smetana
Praha 5, Grafická 26, PSČ 150 00
den vzniku funkce: 22. 5. 2002 - 14. 4. 2003
od 10. 4. 2002 do 6. 1. 2004
Radovan Šteiner - Předseda
Praha 8, Střelničná 8, PSČ 182 00
den vzniku členství: 7. 12. 2000 - 14. 4. 2003
den vzniku funkce: 12. 2. 2001 - 14. 4. 2003
od 9. 1. 2002 do 10. 4. 2002
Radovan Šteiner - Předseda
Praha 8, Střelničná 8, PSČ 182 00
den vzniku členství: 12. 2. 2001
den vzniku funkce: 7. 12. 2000
od 7. 12. 2000 do 9. 1. 2002
Radovan Šteiner - člen
Praha 8, Střelničná 8, PSČ 182 00
den vzniku funkce: 7. 12. 2000
od 7. 12. 2000 do 9. 12. 2002
JUDr. Jan Obst - člen
Praha 5, Běhounkova 2309, PSČ 158 00
den vzniku funkce: 7. 12. 2000 - 22. 5. 2002
od 7. 12. 2000 do 16. 4. 2004
Dr. Christof Regelmann - člen
Nicodestrasse 2, D-01465 Langebrück, Spolková republika Německo
den vzniku funkce: 7. 12. 2000 - 10. 10. 2003
od 7. 12. 2000 do 16. 4. 2004
- dlouhodobý pobyt v České republice: Partyzánská 7, 170 00 Praha 7
od 7. 12. 2000 do 3. 3. 2008
Ing. Ladislav Vinický - člen
Praha 9, Lihovarská 11/1270, PSČ 190 00
den vzniku funkce: 7. 12. 2000 - 7. 3. 2006
od 30. 1. 2018
Členové představenstva můžou zastupovat společnost ve všech záležitostech, a to tak, že za společnost jednají navenek vždy dva členové představenstva společně.
od 7. 12. 2000 do 30. 1. 2018
Za společnost jednají vždy tři členové představenstva společně. Osoby oprávněné jednat za společnost podepisují tak, že k napsanému nebo vytištěnému obchodnímu jménu společnosti připojí svůj podpis.
Likvidace
od 1. 6. 2020
Mgr. JAN HRUBÝ
Praha - Záběhlice, Jižní VIII, PSČ 141 00
Dozorčí rada
od 22. 9. 2018
Mgr. PAVEL HORSKÝ - člen dozorčí rady
Praha - Dejvice, Na Míčánce, PSČ 160 00
den vzniku členství: 29. 6. 2017
den vzniku funkce: 29. 6. 2017
od 7. 4. 2018
Mgr. JAN STŘÍTESKÝ - člen dozorčí rady
Praha - Střešovice, Na Ořechovce, PSČ 162 00
den vzniku členství: 19. 12. 2014
od 2. 11. 2017 do 22. 9. 2018
Mgr. PAVEL HORSKÝ - člen dozorčí rady
Praha - Dejvice, Hanzelkova, PSČ 160 00
den vzniku členství: 29. 6. 2017
den vzniku funkce: 29. 6. 2017
od 10. 8. 2017
WILLIAM PRICE - člen dozorčí rady
Londýn, Ropemaker Street 28, Spojené království Velké Británie a Severního Irska
den vzniku členství: 12. 5. 2017
den vzniku funkce: 12. 5. 2017
od 10. 8. 2017 do 30. 1. 2018
ROBERT KRÁLÍČEK - předseda dozorčí rady
Praha - Kamýk, Vnoučkova, PSČ 142 00
den vzniku členství: 26. 3. 2015 - 18. 12. 2017
den vzniku funkce: 24. 4. 2017 - 18. 12. 2017
od 22. 3. 2017 do 30. 1. 2018
Ing. arch. MARTIN POLÁCH - člen dozorčí rady
Praha - Dejvice, Paťanka, PSČ 160 00
den vzniku členství: 18. 2. 2017 - 18. 12. 2017
den vzniku funkce: 18. 2. 2017 - 18. 12. 2017
od 26. 1. 2017 do 22. 3. 2017
RADOMÍR NEPIL - člen dozorčí rady
Praha - Libeň, Světova, PSČ 180 00
den vzniku členství: 5. 11. 2016 - 17. 2. 2017
den vzniku funkce: 5. 11. 2016 - 17. 2. 2017
od 27. 8. 2015 do 7. 4. 2018
Mgr. JAN STŘÍTESKÝ - člen dozorčí rady
Praha - Střešovice, Ve Střešovičkách, PSČ 169 00
den vzniku členství: 19. 12. 2014
od 7. 8. 2015 do 26. 1. 2017
Bc. LIBOR HADRAVA - předseda dozorčí rady
Praha - Stodůlky, Svitákova, PSČ 155 00
den vzniku členství: 26. 3. 2015 - 4. 11. 2016
den vzniku funkce: 20. 5. 2015 - 4. 11. 2016
od 12. 6. 2015 do 7. 8. 2015
Bc. LIBOR HADRAVA - člen dozorčí rady
Praha - Stodůlky, Svitákova, PSČ 155 00
den vzniku členství: 26. 3. 2015
od 12. 6. 2015 do 30. 1. 2018
Ing. VLADIMÍR NOVÁK - člen dozorčí rady
Praha - Strašnice, Nučická, PSČ 100 00
den vzniku členství: 26. 3. 2015 - 18. 12. 2017
od 13. 5. 2015 do 12. 6. 2015
Bc. LIBOR HADRAVA - člen dozorčí rady
Praha 5 - Stodůlky, Svitákova, PSČ 155 00
den vzniku členství: 26. 3. 2015
od 13. 5. 2015 do 12. 6. 2015
Ing. VLADIMÍR NOVÁK - člen dozorčí rady
Praha 10 - Strašnice, Nučická, PSČ 100 00
den vzniku členství: 26. 3. 2015
od 13. 5. 2015 do 10. 8. 2017
ROBERT KRÁLÍČEK - člen dozorčí rady
Praha - Kamýk, Vnoučkova, PSČ 142 00
den vzniku členství: 26. 3. 2015
od 13. 3. 2015 do 27. 8. 2015
Mgr. JAN STŘÍTESKÝ - člen dozorčí rady
Praha - Strašnice, Sečská, PSČ 100 00
den vzniku členství: 19. 12. 2014
od 13. 3. 2015 do 10. 8. 2017
Ing. DUŠAN SVOBODA - člen dozorčí rady
Brno - Veveří, Gorkého, PSČ 602 00
den vzniku členství: 19. 12. 2014 - 11. 5. 2017
od 4. 11. 2013 do 4. 11. 2013
PAVEL HORSKÝ - člen dozorčí rady
Praha 6 - Dejvice, Hanzelkova, PSČ 160 00
den vzniku členství: 3. 10. 2013
od 4. 11. 2013 do 2. 11. 2017
PAVEL HORSKÝ - člen dozorčí rady
Praha - Dejvice, Hanzelkova, PSČ 160 00
den vzniku členství: 3. 9. 2013 - 28. 6. 2017
od 6. 10. 2013 do 20. 12. 2014
Mgr. Ing. JIŘÍ NOVÁČEK, LL.M. - člen dozorčí rady
Praha 1 - Malá Strana, Na Kampě, PSČ 118 00
den vzniku členství: 24. 9. 2010 - 24. 9. 2014
od 2. 10. 2013 do 13. 5. 2015
Mgr. PETR BŘÍZA - člen dozorčí rady
Praha 5 - Smíchov, Štefánikova, PSČ 150 00
den vzniku členství: 30. 6. 2011 - 25. 3. 2015
od 25. 9. 2013 do 20. 12. 2014
DUŠAN SVOBODA - člen dozorčí rady
Brno - Veveří, Gorkého, PSČ 602 00
den vzniku členství: 24. 9. 2010 - 24. 9. 2014
od 7. 8. 2013 do 4. 11. 2013
Ing. FRANTIŠEK ČUPR - člen dozorčí rady
Praha 9 - Prosek, Valečovská, PSČ 190 00
den vzniku členství: 24. 9. 2010 - 2. 9. 2013
od 17. 7. 2012 do 13. 5. 2015
Mgr. Albert Kubišta - předseda dozorčí rady
Praha 2, Na Kozačce, PSČ 120 00
den vzniku členství: 1. 3. 2012 - 25. 3. 2015
den vzniku funkce: 31. 5. 2012 - 25. 3. 2015
od 23. 4. 2012 do 17. 7. 2012
Mgr. Albert Kubišta - člen dozorčí rady
Praha 2, Na Kozačce, PSČ 120 00
den vzniku členství: 1. 3. 2012
od 23. 4. 2012 do 13. 5. 2015
MUDr. Zuzana Bonhomme Hankeová - člen dozorčí rady
Praha 3, Koněvova, PSČ 130 00
den vzniku členství: 1. 3. 2012 - 25. 3. 2015
od 12. 8. 2011 do 23. 4. 2012
Bohumil Zoufalík - člen dozorčí rady
Praha 10, Jahodová, PSČ 106 00
den vzniku členství: 30. 6. 2011 - 29. 2. 2012
od 12. 8. 2011 do 23. 4. 2012
Daniel Hodek - předseda dozorčí rady
Praha 1, Senovážné nám. 1985/11, PSČ 110 00
den vzniku členství: 30. 6. 2011 - 29. 2. 2012
den vzniku funkce: 14. 7. 2011 - 29. 2. 2012
od 12. 8. 2011 do 2. 10. 2013
Mgr. Petr Bříza - člen dozorčí rady
Praha 5, Štefánikova, PSČ 150 00
den vzniku členství: 30. 6. 2011
od 16. 12. 2010 do 7. 8. 2013
Ing. František Čupr - člen dozorčí rady
Brno - Slatina, Vlárská, PSČ 627 00
den vzniku členství: 24. 9. 2010 - 2. 9. 2013
od 16. 12. 2010 do 25. 9. 2013
Dušan Svoboda - člen dozorčí rady
Brno, Gorkého, PSČ 602 00
den vzniku členství: 24. 9. 2010
od 16. 12. 2010 do 6. 10. 2013
Mgr. Ing. Jiří Nováček, LL.M. - člen dozorčí rady
Husinec - Řež, Červená skála, PSČ 250 68
den vzniku členství: 24. 9. 2010
od 17. 12. 2008 do 17. 12. 2008
Bohumil Zoufalík
Praha 10, Záběhlická 158/67, PSČ 106 00
den vzniku členství: 12. 12. 2007
od 17. 12. 2008 do 12. 8. 2011
Bohumil Zoufalík - předseda dozorčí rady
Praha 10, Záběhlická 158/67, PSČ 106 00
den vzniku členství: 12. 12. 2007
od 28. 5. 2008 do 16. 12. 2010
Uwe Benkendorff - člen dozorčí rady
Praha 5, Pod Děvínem 14/2104, PSČ 150 00
den vzniku členství: 24. 4. 2008 - 23. 9. 2010
od 28. 5. 2008 do 16. 12. 2010
Torsten Uwe Hauck - člen
Ammelwiesenweg 2, 69245 Bammental, Spolková republika Německo
den vzniku členství: 12. 12. 2007 - 23. 9. 2010
od 28. 5. 2008 do 12. 8. 2011
Mgr. Andrea Hogenová, DiS - člen dozorčí rady
Praha 10, Ravennská 320, PSČ 109 01
den vzniku členství: 24. 4. 2008 - 30. 6. 2011
od 3. 3. 2008 do 28. 5. 2008
Torsten Uwe Hauck - člen
Mühlgewannweg 18, 685 26 Ladenburg, Spolková republika Německo
den vzniku členství: 12. 12. 2007
od 3. 3. 2008 do 17. 12. 2008
Bohumil Zoufalík
Praha 10, Záběhlická 158/67, PSČ 100 00
den vzniku členství: 12. 12. 2007
od 3. 3. 2008 do 16. 12. 2010
Hermann Lüschen
Stuttgart, Mahlestrasse 50, PSČ 703 76, Spolková republika Německo
den vzniku členství: 12. 12. 2007 - 23. 9. 2010
od 3. 3. 2008 do 12. 8. 2011
Daniel Hodek
Praha 1, Senovážné nám. 1985/11, PSČ 110 00
den vzniku členství: 12. 12. 2007
od 28. 11. 2007 do 3. 3. 2008
Ing. Milan Richter - člen dozorčí rady
Praha 10, Na Stezce 489/6, PSČ 100 00
den vzniku členství: 28. 6. 2007 - 12. 12. 2007
den vzniku funkce: 28. 6. 2007 - 12. 12. 2007
od 28. 11. 2007 do 3. 3. 2008
JUDr. Petr Hulínský - člen dozorčí rady
Praha 10, Kolovratská 58/1, PSČ 100 00
den vzniku členství: 28. 6. 2007 - 12. 12. 2007
den vzniku funkce: 28. 6. 2007 - 12. 12. 2007
od 28. 11. 2007 do 28. 5. 2008
Ing. Martin Sedeke - člen dozorčí rady
Praha 4, Metodějova 1467/5, PSČ 149 00
den vzniku členství: 28. 6. 2007 - 23. 4. 2008
den vzniku funkce: 28. 6. 2007 - 23. 4. 2008
od 12. 5. 2005 do 3. 3. 2008
Volker Klaus Häussermann - člen dozorčí rady
Schwarzwaldstr. 28, 761 37 Karlsruhe, Spolková republika Německo
den vzniku členství: 28. 12. 2004 - 12. 12. 2007
od 12. 11. 2004 do 28. 5. 2008
Uwe Benkendorff - člen dozorčí rady
Praha 5, Pod Děvínem 14/2104, PSČ 150 00
den vzniku členství: 22. 4. 2004 - 23. 4. 2008
od 16. 4. 2004 do 12. 5. 2005
Erik Ivo Becker - člen
Kriegsstrasse 82, 761 33 Karlsruhe, Spolková republika Německo
den vzniku členství: 10. 10. 2003 - 28. 12. 2004
od 16. 4. 2004 do 3. 3. 2008
Torsten Uwe Hauck - člen
Mühlgewannweg 18, 685 26 Ladenburg, Spolková republika Německo
den vzniku členství: 10. 10. 2003 - 10. 10. 2007
od 6. 1. 2004 do 28. 11. 2007
Prof. Ing. Gustav Šebor, CSc. - člen
Praha 4, Podolské nábřeží 46/20, PSČ 140 00
den vzniku členství: 14. 4. 2003 - 28. 6. 2007
od 6. 1. 2004 do 28. 11. 2007
Mgr. Bohumil Černý - člen
Praha 4, Na Mlejnku 967/34, PSČ 140 00
den vzniku členství: 14. 4. 2003 - 28. 6. 2007
od 6. 1. 2004 do 28. 11. 2007
Mgr. Hana Halová - člen
Praha - Suchdol, Kamýcká 864, PSČ 160 00
den vzniku členství: 14. 4. 2003 - 28. 6. 2007
od 19. 3. 2003 do 6. 1. 2004
Jiří Hladík - člen
Praha 9 - Klánovice, V Jezevčinách 699, PSČ 190 14
den vzniku členství: 7. 10. 2002 - 14. 4. 2003
od 19. 3. 2003 do 12. 11. 2004
Hermann Lüschen - člen
Mahlerstrasse 50, 70376 Stuttgart, Spolková republika Německo
den vzniku členství: 11. 9. 2002 - 21. 4. 2004
od 28. 11. 2001 do 6. 1. 2004
Ing. Petr Seidl - člen
Praha 3-Vinohrady, Kouřimská 2347/24, PSČ 130 00
den vzniku funkce: 1. 6. 2001 - 14. 4. 2003
od 28. 11. 2001 do 16. 4. 2004
Andrea Ohm
01458 Ottendorf-Okrilla, Radeberger Str. 56a, Spolková republika Německo, Spolková republika Německo
den vzniku funkce: 1. 6. 2001 - 10. 10. 2003
od 7. 12. 2000 do 19. 3. 2003
Ing. Petr Bratský
Praha 5, Amforová 1894, PSČ 155 00
den vzniku funkce: 7. 12. 2000 - 7. 10. 2002
od 7. 12. 2000 do 19. 3. 2003
Hans Otto Röth dat.nar. 10.1.1946
PingelshägerStrasse 42, D-19057 Schwerin, Spolková republika Německo
den vzniku funkce: 7. 12. 2000 - 11. 9. 2002
od 7. 12. 2000 do 6. 1. 2004
Ing. Petr Švec
Praha 8, Pod Čimickým hájem 7, PSČ 181 00
den vzniku funkce: 7. 12. 2000 - 14. 4. 2003
od 7. 12. 2000 do 16. 4. 2004
Siegmund Messmer
August-Bebel-Strasse 25, D-01219 Dresden, Spolková republika Německo
den vzniku funkce: 7. 12. 2000 - 10. 10. 2003
Akcionáři
od 22. 1. 2019
PT-Holding Investment B.V.
Schiphol, Schiphol Boulevard 477, Toren C-4, Nizozemské království
od 30. 1. 2018 do 22. 1. 2019
PT-Holding Investment B.V.
Schiphol, Schiphol Boulevard 403, Tower C-4, Nizozemské království
Hodnocení firmy
0
+
-

Další odkazy

Aktualizovat data

Peníze.cz zobrazuje pouze údaje, které byly zveřejněny na základě zákona v různých rejstřících. Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na této stránce. Vydavatel tímto způsobem zpracovává osobní údaje v souladu s čl. 6 odst. 1 odst. f) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů, tedy pro účely oprávněných zájmů uživatelů této webové služby, která umožňuje, mimojiné, vyhledávání v rejstřících z jednoho místa, aniž by údaje z těchto rejstříků sdružovala.

Pokud jste na našich stránkách objevili, že uváděná data neodpovídají realitě, zkontrolujte prosím nejdříve, zda chyba není přímo v příslušném zdrojovém rejstříku. Pokud je, obraťte se s žádostí o opravu dat na příslušnou instituci uvedenou na této stránce. Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích. Pokud je na zdrojové stránce všechno v pořádku a chyba je pouze u nás, klikněte níž na tlačítko Aktualizovat data a vyčkejte. Aktualizace může trvat i několik málo desítek sekund.

Články o podnikání

Berete méně než kolega v Praze? Máte šanci na víc, řekl soud

6. 8. 2020 | | Petr Kučera | 1 komentářů

Berete méně než kolega v Praze? Máte šanci na víc, řekl soud

Nejvyšší soud dal naději zaměstnancům, kteří na stejné pozici v rámci jedné firmy mají nižší mzdu než jejich kolegové v Praze a dalších lépe placených regionech Česka. O důležitém rozhodnutí informuje web E15.

Odstupné při výpovědi, servis kanceláří... Co teď právník nejvíc řeší

6. 8. 2020 | | Ondřej Preuss

Odstupné při výpovědi, servis kanceláří... Co teď právník nejvíc řeší

Téměř 200 zájemců využilo od poloviny března poradnu, kterou web DostupnýAdvokát.cz spustil na pomoc s dopady pandemie Covid-19. Zakladatel služby Ondřej Preuss popisuje, jaké problémy řešili lidé při bezplatné konzultaci nejčastěji.

Končí příjem žádostí o kompenzační bonus. Kromě dohodářů

5. 8. 2020 | | Petr Kučera

Končí příjem žádostí o kompenzační bonus. Kromě dohodářů

Osoby samostatně výdělečně činné a společníci malých společností s ručením omezeným mohou požádat o pomoc z programu Pětadvacítka nejpozději v pátek 7. srpna.

Změny v daňovém přiznání. Co všechno je letos jinak

5. 8. 2020 | | Petr Kučera | 2 komentáře

Změny v daňovém přiznání. Co všechno je letos jinak

V polovině letních prázdnin je to pro řadu lidí už dávno vyřízená věc. Díky dvěma mimořádným odkladům se ale termín pro podání přiznání za rok 2019 teprve blíží. Připomeneme, jak na to.

Nový semafor: Omezení hrozí jenom v devíti okresech

3. 8. 2020 | | Petr Kučera

Nový semafor: Omezení hrozí jenom v devíti okresech

Ve většině okresů České republiky je teď nulové nebo zanedbatelné riziko nákazy Covid-19. Jenom v devíti okresech je nebezpečí o trochu vyšší, stále ale mírné.

Firmy se stejným IČO

Nejlepší kurz

NázevCelkem zaplatíte
Exchange s.r.o. VIP 2 650,00 Kč
Czech Exchange 2 655,00 Kč
Exchange s.r.o. 2 660,00 Kč
Poštovní spořitelna 2 702,50 Kč
ČSOB 2 702,50 Kč
Komerční banka 2 713,86 Kč
Česká spořitelna 2 714,00 Kč
Expobank CZ 2 716,10 Kč
UnicreditBank Czech Republic 2 754,90 Kč
Raiffeisenbank 2 759,00 Kč
TIP: Získejte výhodný VIP kurz na výměnu valut
vytiskněte si slevový kupón.
TIP: Jak na platby do zahraničí ZDARMA? - šetřete na poplatcích, podmínky ZDE.

Ušetřete s Peníze.cz

Naši čtenáři s námi ušetřili už  12 563 018 Kč. Podívejte se na poslední poptávky a vyzkoušejte nás také. Vše je zcela zdarma.

Celebrity v rejstříku

Jsou to frajeři, nebo lupiči? Hlasujte v hitparádě o krále a největšího podvraťáka našeho obchodního rejstříku. Pokud nevidíte svého favorita, zkuste si stránku znovu načíst, objeví se další várka…

1.Ester Ledecká

Ester Ledecká

- sportovkyně, olympijská vítězka

+20
+
-
2.Dan  Vávra

Dan Vávra

- tvůrce videoher

+3
+
-
3.Dara Rolins

Dara Rolins

- zpěvačka

-11
+
-
4.Karel Janeček

Karel Janeček

- miliardář, bojovník s korupcí

-25
+
-
5.Michal Horáček

Michal Horáček

- hudebník, podnikatel, kandidát na prezidenta

-67
+
-

Články na Heroine.cz

Vegankou v Česku? Stále se musíte smířit s nechápavými pohledy národa masožravců

Vegankou v Česku? Stále se musíte smířit s nechápavými pohledy národa masožravců

Ještě před rokem na dveřích od mého pokoje visela cedulka s nápisem: Nikomu není nic do...více

Špatné dcery, trapné matky. Mluvit o stárnutí rodičů je pořád do jisté míry tabu

Špatné dcery, trapné matky. Mluvit o stárnutí rodičů je pořád do jisté míry tabu

Dospíváme v závislosti na tom, jakých dosahujeme životních met. Někdo dospěje manželstvím...více

„Já proti vám nic nemám, ale ten Pride, ten vám škodí!“

„Já proti vám nic nemám, ale ten Pride, ten vám škodí!“

Byla jsem nervózní a nevěděla co mám čekat. Budou na nás útočit nějací náckové nebo rozlícení...více

Ušetřete za elektřinu a plyn

Zdají se vám vaše účty za elektřinu a plyn podezřele vysoké, ale nechce se vám do srovnávání nabídek? Odrazuje vás od změny dodavatele nekonečné papírování? Máme řešení: porovnáme distribuční sazby za elektřinu i plyn a vybereme tu pro vás nejvýhodnější. A pokud budete chtít, zařídíme za vás i změnu dodavatele.

Průměrně šetříme 2320 korun ročně na elektřině a 2560 korun na plynu.

Víte, kde najdete nejlevnější benzin ve svém okolí? My ano. Vyzkoušejte naše vyhledávání čerpacích stanic podle adresy nebo místa, kde se právě nacházíte.

Vývoj ceny benzinu a ceny nafty

Poradna

Poslední dotaz: Vrácení zálohy
Poradna > Spotřebitelská poradna > Vrácení zálohy

Otázka: V půjčovně svatebních šatů jsem si zamluvila zapůjčení svatebních šatů na 4. září 2020. Musela jsem zaplatit zálohu 5000 Kč. Nyní moje maminka onemocněla na koronavirus 19 a leží v nemocnici na infekčním...Více

Právní poradna

Sociální poradna

Investiční poradna

Interaktivní grafiky

Spočítejte si osobní inflaci

Spočítejte si osobní inflaci

Inflace se měří indexem cen průměrného koše výrobků a služeb. Jenže každý kupuje něco jiného, proto na každého inflace působí jinak.

Jak se vyvíjejí v Česku mzdy a nezaměstnanost

Jak se vyvíjejí v Česku mzdy a nezaměstnanost

Unikátní mapa, na které můžete sledovat vývoj nezaměstnanosti a průměrných platů v jednotlivých českých krajích od roku 2006.

Průvodce výpisem z katastru nemovitostí

Průvodce výpisem z katastru nemovitostí

Vyznat se ve výpisu z katastru nemovitostí je často složité. Připravili jsme průvodce, který vám pomůže se zorientovat v jeho jednotlivých částech.

Partners Financial Services