Používáte nástroj pro blokování reklamy. Pokud nám chcete pomoci, vypněte si blokování reklamy na našem webu. Zde najdete jednoduchý návod. Děkujeme.

Obchodní rejstřík EMPRESA MEDIA, a.s.
IČO: 26418011

Tento výpis má pouze informativní charakter. Doporučujeme informace ověřit v oficiálním veřejném rejstříku.
Tyto stránky navštíví měsíčně 1 000 000 lidí. Chcete inzerci na míru? Napište nám!

Výpis z obchodního rejstříku

Rejstřík
ARES
 
DPH
 
Finanční subjekty
 
 
 
Datum zápisu13. 12. 2000
Obchodní firma
od 26. 10. 2011

EMPRESA MEDIA, a.s.

od 20. 2. 2002 do 26. 10. 2011

TMG Communication, a.s.

od 13. 12. 2000 do 20. 2. 2002

ORIOLE, a.s.

Adresa sídla
od 9. 1. 2013
Kraj: Hlavní město Praha
Okres: Hlavní město Praha
Obec: Praha
Část obce: Braník
Ulice: Mikuleckého
Adresní místo: Mikuleckého 1309/4
PSČ: 14700
od 26. 10. 2011 do 9. 1. 2013
Praha 1, Panská , PSČ 110 00
od 23. 4. 2010 do 26. 10. 2011
Praha 4, Mikuleckého , PSČ 147 00
od 20. 2. 2002 do 23. 4. 2010
Praha 4, Na Veselí čp. 825/3, PSČ 140 00
od 13. 12. 2000 do 20. 2. 2002
Praha 3, Táboritská 23, PSČ 130 87
IČO
od 13. 12. 2000

26418011

DIČ

CZ26418011

Identifikátor datové schránky:mpigpik
Právní forma
od 13. 12. 2000
Akciová společnost
Spisová značka6907 B, Městský soud v Praze
Předmět podnikání
od 25. 9. 2013
- zprostředkovatelská činnost v pojišťovnictví
od 23. 4. 2010
- výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
od 20. 2. 2002 do 23. 4. 2010
- reklamní činnost a marketing
od 20. 2. 2002 do 23. 4. 2010
- činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců
od 20. 2. 2002 do 23. 4. 2010
- zprostředkování obchodu
od 20. 2. 2002 do 23. 4. 2010
- vydavatelské a nakladatelské činnosti
od 13. 12. 2000 do 23. 4. 2010
- pronájem nemovitostí
Ostatní skutečnosti
od 26. 7. 2019 do 7. 9. 2020
- Počet členů dozorčí rady: 4
od 24. 5. 2019 do 12. 7. 2019
- Valná hromada společnosti konaná dne 15.5.2019 rozhodla o zvýšení základního kapitálu společnosti takto: 1) Základní kapitál společnosti se zvyšuje o částku 90,000.000,--Kč (slovy: devadesát-milionů korun českých), a to z původní částky Kč 20,000.000,--Kč (slovy: dvacet-milionů korun českých) na novou částku 110,000.000,--Kč (slovy: jedno-sto-deset-milionů k orun českých), a to upsáním nových akcií, přičemž se připouští upisování akcií pod tuto novou navrhovanou částku, tj. zvýšení základního kapitálu bude účinné, i když bude celkově účinně upsán jakýkoliv nižší počet akcií. Základní kapitál se zvýší jen v ro zsahu upsaných akcií. Upisování akcií nad částku 90,000.000,--Kč se nepřipouští. 2) Na zvýšení základního kapitálu bude vydáno maximálně 900 (slovy: devět-set) kmenových akcií, každá o jmenovité hodnotě 100.000,-- Kč (slovy: jedno-sto-tisíc korun českých), přičemž nové akcie budou emitovány jako kmenové akcie na jméno, v listinné pod obě. Stávající akcie společnosti, jejich druh, forma, podoba a počet zůstávají nezměněny. Emisní kurz každé akcie se rovná její jmenovité hodnotě a může být splacen pouze peněžitým vkladem. Emisní kurz upisovaných akcií je splatný ve lhůtě 7 (slovy: sed mi) dnů ode dne úpisu akcií, tj. ode dne, kdy upisovatel uzavřel se společností smlouvu o úpisu akcií, a to bezhotovostním převodem na účet společnosti č. 5383xxxx vedený u Raiffeisenbank, a.s., mezinárodní číslo účtu (IBAN): CZ16 5500 0000 0053 83 20 0001, BIC (SWIFT) kód: RZBCCZPP. 3) Zvýšení základního kapitálu bude provedeno výhradně peněžitými vklady. Úpis nových akcií bude probíhat jako maximálně dvoukolový. První kolo je určeno pro akcionáře společnosti k uplatnění jejich přednostního práva na úpis nových akcií. Akcionáři spole čnosti mají přednostní právo upsat nové akcie upisované ke zvýšení základního kapitálu, a to v rozsahu jejich podílu na základním kapitálu společnosti. Nedojde-li v prvním kole přednostního upisování k upsání všech nových akcií potřebných ke zvýšení zákla dního kapitálu o navrhovanou částku, svědčí akcionářům přednostní právo na upsání zbývajících akcií, a to bez ohledu na to, zda v prvním kole přednostního práva využili či nikoliv. Akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního práva ani ve druhém ko le, budou všechny nabídnuty k upsání předem určenému zájemci, kterým je Mgr. Jaromír Soukup, nar. 22.2.1969, bytem Praha 4, Mikuleckého 1311/8, PSČ: 147 00 (dále jen Vybraný zájemce). S využitím přednostního práva mohou akcionáři upisovat akcie ve lhůtě d o 14 (slovy: čtrnácti) kalendářních dnů ode dne, kdy byla zveřejněna informace dle § 485 odst. 1 ZOK, přičemž 14denní lhůta počne běžet prvním dnem následujícím po zveřejnění dle § 485 odst. 1 ZOK. Zájem upsat akcie mohou akcionáři uplatit na adrese sídla společnosti ve stanovené lhůtě, vždy v pracovní dny od 10:00 do 16:00 hodin. 4) Rozhodný den pro uplatnění přednostního práva je den, kdy mohlo být přednostní právo uplatněno poprvé, tj. první den 14denní lhůty pro využití přednostního práva. 5) Na jednu dosavadní akcii o jmenovité hodnotě 100.000,--Kč (slovy: jedno-sto-tisíc korun českých) lze upsat 4,5 (slovy: čtyři celé a pět desetin) nové akcie s tím, že lze upisovat pouze celé akcie. 6) K upsání nových akcií dochází uzavřením smlouvy o upsání akcií mezi upisovatelem a společností, s úředně ověřenými podpisy. Akcionáři, který uplatní zájem o úpis nových akcií, předloží nebo zašle představenstvo společnosti návrh smlouvy o upsání nových akcií. Akcionář je pak povinen akceptovat návrh a doručit podepsanou smlouvu o upsání akcií představenstvu společnosti tak, aby představenstvo společnosti podepsanou smlouvu obdrželo ve lhůtě 7 (slovy: sedmi) dnů ode dne doručení návrhu smlouvy o upsání nových akcií. Jestliže akcionář neakceptuje návrh smlouvy o upsání nových akcií a/nebo nedoručí podepsanou smlouvu představenstvu společnosti v uvedené lhůtě, hledí se na něj, jako kdyby zájem o úpis nových akcií neuplatnil. 7) Bez využití přednostního práva budou upsány akcie, ohledně nichž se akcionáři vzdají svého přednostního práva, a dále akcie, ohledně nichž akcionáři nevyužijí svého přednostního práva. Všechny nové akcie upisované bez využití přednostního práva tak bud ou nabídnuty k úpisu předem Vybranému zájemci. Akcie upisované bez využití přednostního práva budou upsány v sídle Společnosti, a to ve lhůtě 7 (slovy: sedmi) dnů od doručení návrhu smlouvy o úpisu akcií Vybranému zájemci, čímž bude začátek lhůty Vybraném u zájemci oznámen. Akcie budou upisovány na základě smlouvy o úpisu akcií, která bude v písemné podobě uzavřena mezi Vybraným zájemcem a společností, s úředně ověřenými podpisy. Emisní kurs akcií upsaných Vybraným zájemcem bez využití přednostního práva m usí být splacen v plné výši v penězích, a to bezhotovostním převodem na účet společnosti č. 5383xxxx vedený u Raiffeisenbank, a.s., mezinárodní číslo účtu (IBAN): CZ16 5500 0000 0053 8320 0001, BIC (SWIFT) kód: RZBCCZPP. 8) Nové akcie ani žádná jejich část nebudou upsány na základě veřejné nabídky akcií. 9) Připouští se možnost započtení pohledávky vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kurzu. Vybraný zájemce pohledává za Společností pohledávku v celkové výši 46,490.000,--Kč (slovy: čtyřicet-šest-milionů-čtyři-sta-devadesát-tisíc korun čes kých) (dále jen Pohledávka) z titulu neuhrazené úplaty za postoupení pohledávky postoupené Smlouvou o postoupení pohledávky uzavřenou dne 10.11.2014 mezi Vybraným zájemcem a Společností, na základě které postoupil Vybraný zájemce na Společnost svoji pohle dávku za společností Barrandov Televizní Studio a.s., IČ: 41693311, se sídlem Praha 5, Kříženeckého nám. 322, PSČ: 152 00 z titulu poskytnutí zápůjčky ve výši 44,543.000,--Kč a úroku ve výši 1,949.352,34 Kč, kdy úplata za postoupení pohledávky byla sjedná na ve výši 46,490.000 Kč (dále jen Pohledávka Vybraného zájemce), přičemž Společnost svoji povinnost k úhradě sjednané úplaty za postoupení pohledávky dosud nesplnila. Pohledávka Vybraného zájemce za Společností tak činí částku ve výši 46,490.000,--Kč (sl ovy: čtyřicet-šest-milionů-čtyři-sta-devadesát-tisíc korun českých). Valná hromada rozhoduje o tom, že se připouští možnost započtení Pohledávky Vybraného zájemce vůči Společnosti až do výše 45,900,000,--Kč (slovy: čtyřicet-pět-milionů-devět-set-tisíc kor un českých) proti pohledávce Společnosti na splacení emisního kursu akcií Vybraným zájemcem. Valná hromada dává souhlas, aby představenstvo za společnost uzavřelo s akcionáři příslušné smlouvy o započtení. Pro uzavření smlouvy o započtení se stanovují tato pravidla: Společnost zašle upisovateli návrh smlouvy o započtení nejpozději s návrhem smlouvy na upsání akcií; upisovatel je povinen smlouvu o započtení uzavřít nejpozději do třiceti dnů ode dne doručení návrhu smlouvy tak, že v uvedené lhůtě doručí společnosti podepsanou smlouvu o započtení do sídla společnosti. Zbylou část emisního kurzu upsaných akcií, která nebude splacena formou započtení, splatí upisovatelé v penězích ve lhůtě třiceti dnů ode dne vy užití přednostního práva na úpis akcií, a to bezhotovostním převodem na účet společnosti č. 5383xxxx vedený u Raiffeisenbank, a.s., mezinárodní číslo účtu (IBAN): CZ16 5500 0000 0053 8320 0001, BIC (SWIFT) kód: RZBCCZPP. 9) Valná hromada ukládá představenstvu společnosti učinit všechna potřebná opatření ke splnění tohoto usnesení, včetně provedení změn v důsledku zvýšení základního kapitálu společnosti ve stanovách společnosti.
od 15. 9. 2014 do 26. 7. 2019
- Počet členů dozorčí rady: 3
od 15. 9. 2014 do 7. 9. 2020
- Počet členů statutárního orgánu: 3
od 27. 1. 2014 do 14. 2. 2014
- Jediný akcionář navrhovatele rozhodl dne 20.12.2013 při výkonu působnosti valné hromady o zvýšení základního kapitálu společnosti ze stávající výše Kč 1,000.000, - o částku Kč 19,000.000,- na novou výši základního kapitálu Kč 20,000.000,-, a to upsáním no vých akcií peněžitým vkladem, a to úpisem všech nových akcií ke zvýšení základního kapitálu s využitím přednostního práva jediného akcionáře upsat nové akcie v rozsahu jeho podílu na základním kapitálu společnosti s tím, že upisování nad tuto částku navrh ovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. Celý rozsah navrhovaného zvýšení základního kapitálu společnosti bude kryt emisí nových akcií, přičem nové akcie budou emitovány jako kmenové akcie na jméno, v listinné podobě, v počtu 190 ks, ve jmenovité hodnotě Kč 100.000,- každé jednotlivé akcie a neb udou s nimi spojena žádná zvláštní práva. Stávající akcie společnosti, jejich druh, forma, podoba a počet zůstávají nezměněny. Všechny nově emitované akcie budou upsány jediným akcionářem společnosti, tj. společností JALUMONA ADVERTISING, S.L., se sídlem v Marbelle, Avenida Ricardo Soriano 34, 29601 Španělské království, registrační číslo CIF B93124915, dle ustanovení § 204 odst. 5 zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších právních předpisů, ve Smlouvě o upsání akcií, kterou uzavře se společností, v písemné formě s úředně ověřenými podpisy. Emisní kurz každé nově upisované akcie činí Kč 100.000,-; emisní kurz všech 190 kusů akcií emitovaných na zvýšení základního kapitálu tedy činí Kč 19,000.000,-, bez emisního ažia. Jediný akcionář upíše akcie ve smyslu ustanovení § 204 odst. 5 zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších právních předpisů ve Smlouvě o upsání akcií, kterou uzavře se společností. Ve smyslu ustanovení § 203 odst. 2 písm. e) zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších právních předpisů, se stanoví, že veškeré akcie lze upsat v sídle společnosti na adrese Mikuleckého 1309/4, Braník, 147 00 Praha 4, ve lhůtě 15 d nů, počínaje dnem následujícím po dni doručení návrhu na uzavření Smlouvy o upsání akcií, s tím, že návrh na uzavření Smlouvy o upsání akcií, která bude mít náležitosti alespoň dle ustanovení § 205 odst. 3 zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve z nění pozdějších právních předpisů, spolu s oznámením počátku běhu lhůty pro upisování akcií, doručí představenstvo společnosti jedinému akcionáři, tj. společností JALUMONA ADVERTISING, S.L., se sídlem v Marbelle, Avenida Ricardo Soriano 34, 29601 Španělsk é království, registrační číslo CIF B93124915, do 15 dnů ode dne provedení zápisu tohoto rozhodnutí jediného akcionáře učiněného při výkonu působnosti valné hromady o zvýšení základního kapitálu společnosti do obchodního rejstříku. Upisování akcií bude vá záno na rozvazovací podmínku, jíž je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis tohoto rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Připouští se v souladu s ustanovením § 203 odst. 2 písm. j) zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších právních předpisů, možnost splacení emisního kurzu nových akcií emitovaných na zvýšení základního kapitálu započtením peněžité poh ledávky upisovatele, tj. jediného akcionáře společnosti, tedy společnosti JALUMONA ADVERTISING, S.L., se sídlem v Marbelle, Avenida Ricardo Soriano 34, 29601 Španělské království, registrační číslo CIF B93124915, vůči společnosti až do výše Kč 19,000.000, - proti pohledávce společnosti vůči obchodní společností JALUMONA ADVERTISING, S.L., se sídlem v Marbelle, Avenida Ricardo Soriano 34, 29601 Španělské království, registrační číslo CIF B93124915, na splacení emisního kurzu nových akcií emitovaných na zvýš ení základního kapitálu. Umožňuje se započtení pohledávky upisovatele, tj. společností JALUMONA ADVERTISING, S.L., se sídlem v Marbelle, Avenida Ricardo Soriano 34, 29601 Španělské království, registrační číslo CIF B93124915, až do výše Kč 19,000.000,- vůči společnosti vzniklé ze Smlouvy o postoupení pohledávky uzavřené mezi společností GENERRA LIMITED, se sídlem Nikósie, Arch. Makariou III, XENIOS COMMERCIAL CENTER, 6th floor, Flat/Office 603, Kyperská republika, identifikační číslo 104318, jednající prostřednictvím GENERRA LIMI TED, organizační složka, se sídlem Praha 4, Mikuleckého 1311/8, PSČ: 147 00, IČ: 248 01 020, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, ve vložce 74505, oddíl A, jako postupitelem na straně jedné a jediným akcionářem, tj. společností J ALUMONA ADVERTISING, S.L., se sídlem v Marbelle, Avenida Ricardo Soriano 34, 29601 Španělské království, registrační číslo CIF B93124915, jako postupníkem na straně druhé, dne 12.12.2013, jejímž předmětem bylo postoupení pohledávky postupitele vůči společ nosti, vyplývající ze Smlouvy o půjčce ze dne 22.9.2011, na základě které poskytoval postupitel společnosti půjčky peněžních prostředků, přičemž postupovaná pohledávka sestává z těchto jednotlivých dílčích půjček peněžních prostředků: - dne 6.6.2013 půjčena částka ve výši Kč 2,000.000,- - dne 26.6.2013 půjčena částka ve výši Kč 1,700.000,- - dne 12.7.2013 půjčena částka ve výši Kč 5,600.000,- - dne 13.8.2013 půjčena částka ve výši Kč 4,500.000,- - dne 13.8.2013 půjčena částka ve výši Kč 1,300.000,- - dne 10.9.2013 půjčena částka ve výši Kč 1,800.000,- - dne 16.9.2013 půjčena částka ve výši Kč 2,100.000,- tedy v celkové výši Kč 19,000.000,-. a to do výše, do které se vzájemně kryjí, tj. do výše Kč 19,000.000,-. S ohledem na to, že emisní kurz akcií emitovaných na zvýšení základního kapitálu bude splacen v plné výši výhradně započtením peněžité pohledávky upisovatele, tj. jediným akcionářem, tedy společností JALUMONA ADVERTISING, S.L., se sídlem v Marbelle, Aveni da Ricardo Soriano 34, 29601 Španělské království, registrační číslo CIF B93124915, vůči společnosti až do výše Kč 19,000.000,- proti pohledávce společnosti vůči společností JALUMONA ADVERTISING, S.L., se sídlem v Marbelle, Avenida Ricardo Soriano 34, 296 01 Španělské království, registrační číslo CIF B93124915, na splacení emisního kurzu 190 ks nových akcií emitovaných na zvýšení základního kapitálu, stanoví se tato pravidla postupu pro uzavření Smlouvy o započtení: Návrh Smlouvy o započtení, připravený společností, bude za účelem seznámení se s jejím obsahem k dispozici jedinému akcionáři, tj. společností JALUMONA ADVERTISING, S.L., se sídlem v Marbelle, Avenida Ricardo Soriano 34, 29601 Španělské království, regist rační číslo CIF B93124915, v sídle společnosti po dobu lhůty, stanovené k upsání akcií. k uzavření Smlouvy o započtení se stanoví lhůta do 15. dne ode dne upsání akcií upisovatelem v sídle společnosti. Vklad na zvýšení základního kapitálu bude upisovatele m splacen dnem uzavření příslušné smlouvy o započtení mezi společností a upisovatelem, tímto dnem zaniknou i vzájemné pohledávky, které jsou předmětem tohoto započtení, tj. až do výše Kč 19,000.000,-.
od 10. 10. 2012
- Smlouvou o prodeji podniku ze dne 2.7.2012 nabyla EMPRESA MEDIA, a.s., s účinností od 1.8.2012 od společnosti MF 7 a.s., IČ: 247 72 429, se sídlem Praha 4 - Modřany, Mezi Vodami 1952/9, PSČ 143 00, soubor hmotných, jakož i osobních a nehmotných složek pod niku, který se týká vydávání a distribuce týdeníku "7 SEDMIČKA".
od 5. 9. 2012
- Smlouvou o prodeji podniku ze dne 22.12.2011 nabyla EMPRESA MEDIA, a.s., s účinností od 1.1.2012 od společnosti Stanford a.s., IČ 257 98 031, se sídlem Praha 5, Kříženeckého náměstí 322/5, PSČ 152 00, soubor věcí, práv a jiných majetkových hodnot, tvořící podnik a týkající se vydávání týdeníku "Profit" a magazínu "Český export". Smlouvou o prodeji části podniku ze dne 2.7.2012 prodala EMPRESA MEDIA, a.s., s účinností od 1.8.2012 soubor hmotných, jakož i osobních a nehmotných složek podniku, týkající se vydávání a distribuce týdeníku "Profit" společnosti Mladá fronta a.s., IČ 492 40 315, se sídlem Praha 4, Modřany, Mezi Vodami 1952/9, PSČ 143 00.
od 26. 10. 2011
- Smlouvou ze dne 23.9.2011 nabyla EMPRESA MEDIA, a.s., s účinností od 1.10.2011 část podniku Mediacop s.r.o., IČ 257 70 152, Praha 1, Panská 890/7, PSČ 110 00, která představuje soubor věcí, práv a jiných majetkových hodnot, patřící Mediacop s.r.o. a týkající se vydávání týdeníků "Týden", "PC Tuning" a "Instinkt" nebo které vzhledem ke své povaze mají tomuto účelu sloužit.
Kapitál
od 12. 7. 2019
Základní kapitál 110 000 000 Kč, splaceno 100 %.
od 14. 2. 2014 do 12. 7. 2019
Základní kapitál 20 000 000 Kč, splaceno 100 %.
od 13. 12. 2000 do 14. 2. 2014
Základní kapitál 1 000 000 Kč, splaceno 100 %.
od 12. 7. 2019
Kmenové akcie na jméno 100 000, počet akcií: 1 100 v listinné podobě.
od 14. 2. 2014 do 12. 7. 2019
Kmenové akcie na jméno 100 000, počet akcií: 200 v listinné podobě.
od 20. 2. 2002 do 14. 2. 2014
Akcie na jméno err, počet akcií: 10.
od 20. 2. 2002 do 14. 2. 2014
akcie v listinné podobě
od 13. 12. 2000 do 20. 2. 2002
Akcie na majitele err, počet akcií: 10.
od 13. 12. 2000 do 20. 2. 2002
akcie v listinné podobě
Dluží vám tato firma
Statutární orgán
od 22. 2. 2017 do 7. 9. 2020
Mgr. KATEŘINA ČÁPOVÁ - člen představenstva
Praha - Horní Měcholupy, Padovská, PSČ 109 00
den vzniku členství: 30. 6. 2016 - 24. 8. 2020
od 16. 8. 2016
Mgr. JAROMÍR SOUKUP - předseda představenstva
Praha - Braník, Mikuleckého, PSČ 147 00
den vzniku členství: 30. 6. 2016
den vzniku funkce: 30. 6. 2016
od 16. 8. 2016 do 22. 2. 2017
Mgr. KATEŘINA ČÁPOVÁ - člen představenstva
Praha - Záběhlice, Hvozdíková, PSČ 106 00
den vzniku členství: 30. 6. 2016
od 16. 8. 2016 do 11. 5. 2017
Ing. JAROSLAV TVRDÍK - místopředseda představenstva
Praha - Řepy, Mrkvičkova, PSČ 163 00
den vzniku členství: 30. 6. 2016 - 16. 3. 2017
den vzniku funkce: 30. 6. 2016 - 16. 3. 2017
od 15. 9. 2014 do 1. 3. 2016
Ing. MARCELA HRDÁ - místopředseda představenstva
Řitka, Za Štěpnicí, PSČ 252 03
den vzniku členství: 11. 9. 2012 - 1. 3. 2016
den vzniku funkce: 30. 6. 2014 - 1. 3. 2016
od 22. 7. 2013 do 15. 9. 2014
FRANTIŠEK NACHTIGALL - člen představenstva
Praha 5 - Hlubočepy, Werichova, PSČ 152 00
den vzniku členství: 27. 6. 2013 - 30. 6. 2014
od 29. 5. 2013 do 15. 9. 2014
MARCELA HRDÁ - člen představenstva
Řitka, Za Štěpnicí, PSČ 252 03
den vzniku členství: 11. 9. 2012
od 29. 5. 2013 do 16. 8. 2016
JAROMÍR SOUKUP - předseda představenstva
Praha - Braník, Mikuleckého, PSČ 147 00
den vzniku členství: 15. 5. 2013 - 30. 6. 2016
den vzniku funkce: 15. 5. 2013 - 30. 6. 2016
od 16. 11. 2012 do 29. 5. 2013
Ing. Marcela Hrdá - předsedkyně představenstva
Řitka, Za Štěpnicí, PSČ 252 03
den vzniku členství: 11. 9. 2012
den vzniku funkce: 11. 9. 2012 - 15. 5. 2013
od 10. 10. 2012 do 16. 11. 2012
Marcela Hrdá - předsedkyně představenstva
Řitka, Za Štěpnicí, PSČ 252 03
den vzniku členství: 11. 9. 2012
den vzniku funkce: 11. 9. 2012 - 15. 5. 2013
od 22. 12. 2011 do 10. 10. 2012
Mgr. Eva Ginzelová - předseda představenstva
Chrustenice, , PSČ 267 12
den vzniku členství: 22. 9. 2011 - 11. 9. 2012
den vzniku funkce: 12. 12. 2011 - 11. 9. 2012
od 22. 12. 2011 do 29. 5. 2013
František Nachtigall - člen představenstva
Praha 5 - Hlubočepy, Werichova, PSČ 152 00
den vzniku členství: 12. 12. 2011 - 15. 5. 2013
od 22. 12. 2011 do 15. 9. 2014
Kateřina Jelínková - člen představenstva
Praha 6 - Hradčany, Mickiewiczova, PSČ 160 00
den vzniku členství: 12. 12. 2011 - 30. 6. 2014
od 26. 10. 2011 do 22. 12. 2011
Mgr. Eva Ginzelová - člen představenstva
Chrustenice, , PSČ 267 12
den vzniku členství: 22. 9. 2011
od 20. 10. 2011 do 20. 10. 2011
Mgr. Jaromír Soukup - předseda představenstva
Praha 4 - Braník, Mikuleckého, PSČ 147 00
den vzniku členství: 12. 1. 2006 - 11. 1. 2011
den vzniku funkce: 9. 3. 2010
od 20. 10. 2011 do 26. 10. 2011
Mgr. Jaromír Soukup - předseda představenstva
Praha 4 - Braník, Mikuleckého, PSČ 147 00
den vzniku členství: 12. 1. 2011 - 22. 9. 2011
den vzniku funkce: 9. 3. 2010 - 22. 9. 2011
od 23. 4. 2010 do 20. 10. 2011
Mgr. Jaromír Soukup - předseda představenstva
Praha 4 - Braník, Mikuleckého, PSČ 147 00
den vzniku členství: 12. 1. 2001 - 11. 1. 2006
den vzniku funkce: 9. 3. 2010
od 23. 4. 2010 do 26. 10. 2011
Filip Doubek - člen představenstva
Praha 4, Brandlova, PSČ 140 00
den vzniku členství: 9. 3. 2010 - 22. 9. 2011
od 23. 4. 2010 do 26. 10. 2011
Ing. Věra Fialová - člen představenstva
Davle, Pod Račany, PSČ 252 06
den vzniku členství: 9. 3. 2010 - 22. 9. 2011
od 30. 7. 2008 do 23. 4. 2010
Mgr. Jaromír Soukup - člen
Praha 4 - Braník, Mikuleckého 1311/8, PSČ 147 00
den vzniku členství: 12. 1. 2001
od 19. 4. 2007 do 23. 4. 2010
Tomáš Bílý - předseda
Říčany, Nerudova 730/14, PSČ 251 01
den vzniku funkce: 16. 2. 2001 - 16. 12. 2009
od 20. 2. 2002 do 19. 4. 2007
Tomáš Bílý - předseda
Praha 6, Pláničkova 445/11
den vzniku funkce: 16. 2. 2001
od 20. 2. 2002 do 30. 7. 2008
Mgr. Jaromír Soukup - člen
Praha 4, Krčská 994/55, PSČ 140 00
den vzniku členství: 12. 1. 2001
od 20. 2. 2002 do 23. 4. 2010
JUDr. Jiří Sláma - člen
Praha 1, Platnéřská 11
den vzniku členství: 16. 2. 2001 - 16. 12. 2009
od 13. 12. 2000 do 20. 2. 2002
Ing. Lucie Glučová - předseda
Jenštejn, Vinořská 78
od 13. 12. 2000 do 20. 2. 2002
Vendula Petrželková - člen
Vsetín, Jiráskova 1817
od 13. 12. 2000 do 20. 2. 2002
Lenka Straková - člen
Brandýs nad Labem, Lipová 1498
od 7. 9. 2020
Společnost zastupují společně předseda představenstva a místopředseda představenstva nebo společně předseda představenstva a člen představenstva. Pokud je představenstvo společnosti jednočlenné, zastupuje společnost tento jediný člen představenstva.
od 16. 8. 2016 do 7. 9. 2020
Společnost zastupují společně předseda představenstva a místopředseda představenstva nebo společně předseda představenstva a člen představenstva.
od 22. 12. 2011 do 16. 8. 2016
Jménem společnosti jedná představenstvo. Za představenstvo jedná jménem společnosti každý člen představenstva samostatně. Pokud má společnost jediného akcionáře a představenstvo společnosti je jednočlenné, jedná jménem společnosti tento jediný člen představenstva.
od 26. 10. 2011 do 22. 12. 2011
Jménem společnosti jedná představenstvo. Za představenstvo jedná jménem společnosti samostatně předseda představenstva. Pokud má společnost jediného akcionáře a představenstvo společnosti je jednočlenné, jedná jménem společnosti tento jediný člen představenstva.
od 23. 4. 2010 do 26. 10. 2011
Jménem společnosti jedná představenstvo , a to tak, že navenek za něj jedná jménem společnosti předseda představenstva.
od 20. 2. 2002 do 23. 4. 2010
Jménem společnosti jedná představenstvo a to tak, že navenek za něj jedná jménem společnosti předseda představenstva společně s jedním členem představenstva. Podepisování za společnost se děje tak, že předseda představenstva a jeden člen představenstva připojí svůj podpis k nadepsané nebo vytištěné obchodní firmě.
od 13. 12. 2000 do 20. 2. 2002
Za společnost jedná každý člen představenstva samostatně. Podepisování za společnost se děje tak, že k napsanému či vytištěnému obchodnímu jménu společnosti připojí svůj podpis kterýkoli člen představenstva.
Dozorčí rada
od 11. 5. 2017
FILIP DOUBEK - člen dozorčí rady
Jesenice - Osnice, Polní, PSČ 252 42
den vzniku členství: 30. 6. 2016
od 11. 5. 2017 do 11. 5. 2017
DONGHUA WANG - člen dozorčí rady
Peking, Haidian distrikt, Wenhuiyuan severní ulice Jia 6, budova č. 3, vstup III - č. dveří 601, Čínská lidová republika
den vzniku členství: 30. 6. 2016 - 16. 3. 2017
od 11. 5. 2017 do 7. 9. 2020
Mgr. DANIEL KÖPPL - člen dozorčí rady
Praha - Podolí, U Kublova, PSČ 147 00
den vzniku členství: 30. 6. 2016 - 24. 8. 2020
od 6. 9. 2014 do 11. 5. 2017
Ing. MONIKA SOUKUPOVÁ - předsedkyně dozorčí rady
Praha - Hodkovičky, Klánova, PSČ 147 00
den vzniku členství: 22. 9. 2011 - 30. 6. 2016
den vzniku funkce: 15. 10. 2012 - 30. 6. 2016
od 31. 10. 2013 do 16. 8. 2016
KATEŘINA ČÁPOVÁ - člen dozorčí rady
Praha - Záběhlice, Hvozdíková, PSČ 106 00
den vzniku členství: 9. 1. 2013 - 30. 6. 2016
od 22. 7. 2013 do 11. 5. 2017
FILIP DOUBEK - člen dozorčí rady
Jesenice - Osnice, Polní, PSČ 252 42
den vzniku členství: 14. 6. 2013 - 30. 6. 2016
od 29. 5. 2013 do 31. 10. 2013
KATEŘINA ČÁPOVÁ - člen dozorčí rady
Praha 10 - Záběhlice, Hvozdíková, PSČ 106 00
den vzniku členství: 9. 1. 2008 - 8. 1. 2013
od 16. 11. 2012 do 29. 5. 2013
Mgr. Kateřina Boháčová - člen dozorčí rady
Praha 10 - Záběhlice, Hvozdíková, PSČ 106 00
den vzniku členství: 9. 1. 2008 - 8. 1. 2013
od 16. 11. 2012 do 6. 9. 2014
Ing. Monika Soukupová - předsedkyně dozorčí rady
Strančice, Průmyslová, PSČ 251 63
den vzniku členství: 22. 9. 2011
den vzniku funkce: 15. 10. 2012
od 26. 10. 2011 do 16. 11. 2012
Mgr. Kateřina Boháčová - předseda dozorčí rady
Praha 10 - Záběhlice, Hvozdíková, PSČ 106 00
den vzniku členství: 9. 1. 2008
den vzniku funkce: 9. 3. 2010 - 15. 10. 2012
od 26. 10. 2011 do 16. 11. 2012
Ing. Monika Soukupová - člen dozorčí rady
Strančice, Průmyslová, PSČ 251 63
den vzniku členství: 22. 9. 2011
od 26. 10. 2011 do 22. 7. 2013
Maria Haydee Mourenza Gonzales - člen dozorčí rady
Marbella, Urb. Las Cumbres de Marbella 5, 29602, Španělské království
den vzniku členství: 22. 9. 2011 - 14. 6. 2013
od 23. 4. 2010 do 26. 10. 2011
Mgr. Kateřina Boháčová - předseda dozorčí rady
Praha 10, Hvozdíková, PSČ 106 00
den vzniku členství: 9. 1. 2003 - 8. 1. 2008
den vzniku funkce: 9. 3. 2010
od 23. 4. 2010 do 26. 10. 2011
Jitka Tlamichová - člen dozorčí rady
Praha 10, Průběžná, PSČ 100 00
den vzniku členství: 9. 3. 2010 - 22. 9. 2011
od 23. 4. 2010 do 26. 10. 2011
Petra Stanovská - člen dozorčí rady
Krnov, Petrovická, PSČ 794 01
den vzniku členství: 9. 3. 2010 - 22. 9. 2011
od 22. 5. 2007 do 23. 4. 2010
JUDr. Iveta Grecká - člen dozorčí rady
Praha 4 - Modřany, U Chmelnice 2/745, PSČ 143 00
den vzniku funkce: 4. 5. 2007 - 16. 12. 2009
od 17. 3. 2003 do 23. 4. 2010
Mgr. Kateřina Boháčová - Člen:
Praha 10, Jasmínová 44/2686
den vzniku členství: 9. 1. 2003
od 4. 12. 2002 do 11. 4. 2007
Ing. Zdeněk Kadlec - člen
Šestajovice, Ve vilkách 509, PSČ 250 92
den vzniku členství: 22. 5. 2002 - 23. 3. 2007
od 20. 2. 2002 do 4. 12. 2002
Otokar Sojka - člen
Praha 1, Klimentská 19
den vzniku členství: 16. 2. 2001 - 22. 5. 2002
od 20. 2. 2002 do 4. 12. 2002
Ing. Václav Maťátko - Člen
Praha 1, V Kolkovně 4, PSČ 110 00
den vzniku členství: 16. 2. 2001 - 22. 5. 2002
od 20. 2. 2002 do 23. 4. 2010
Filip Doubek - předseda
Praha 4, Brandlova 1641
den vzniku funkce: 16. 2. 2001 - 9. 3. 2010
od 20. 2. 2002 do 23. 4. 2010
Ing. Miroslav Tajč - člen
Praha 5, Šejbalové 895, PSČ 152 00
den vzniku členství: 16. 2. 2001 - 16. 12. 2009
od 20. 2. 2002 do 23. 4. 2010
Prof. MUDr. Pavel Pafko - Člen
Praha 4, Podolská 10, PSČ 147 00
den vzniku členství: 16. 2. 2001 - 16. 12. 2009
od 20. 2. 2002 do 23. 4. 2010
Petr Hořejš - Člen
Praha 3, Řehořova 33
den vzniku členství: 16. 2. 2001 - 16. 12. 2009
od 13. 12. 2000 do 20. 2. 2002
Martin Hospodár - předseda
Košice, Šafárikova 9, Slovenská republika
od 13. 12. 2000 do 20. 2. 2002
Hana Hospodárová - člen
Košice, Šafárikova 9, Slovenská republika
od 13. 12. 2000 do 20. 2. 2002
Valéria Janusová - člen
Košice, Mudroňova 25, Slovenská republika
Akcionáři
od 7. 9. 2020
Mgr. JAROMÍR SOUKUP
Praha - Braník, Mikuleckého, PSČ 147 00
od 26. 10. 2011 do 1. 3. 2016
JALUMONA ADVERTISING, S.L.
Marbella, Avenida Ricardo Soriano 34, 29601, Španělské království
Hodnocení firmy
-41
+
-

Další odkazy

Aktualizovat data

Peníze.cz zobrazuje pouze údaje, které byly zveřejněny na základě zákona v různých rejstřících. Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na této stránce. Vydavatel tímto způsobem zpracovává osobní údaje v souladu s čl. 6 odst. 1 odst. f) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů, tedy pro účely oprávněných zájmů uživatelů této webové služby, která umožňuje, mimojiné, vyhledávání v rejstřících z jednoho místa, aniž by údaje z těchto rejstříků sdružovala.

Pokud jste na našich stránkách objevili, že uváděná data neodpovídají realitě, zkontrolujte prosím nejdříve, zda chyba není přímo v příslušném zdrojovém rejstříku. Pokud je, obraťte se s žádostí o opravu dat na příslušnou instituci uvedenou na této stránce. Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích. Pokud je na zdrojové stránce všechno v pořádku a chyba je pouze u nás, klikněte níž na tlačítko Aktualizovat data a vyčkejte. Aktualizace může trvat i několik málo desítek sekund.

Články o podnikání

Obchody a služby otevřou ve čtvrtek, zmírní i další omezení

29. 11. 2020 | | Petr Kučera | 6 komentářů

Obchody a služby otevřou ve čtvrtek, zmírní i další omezení

Do třetího stupně protiepidemického systému PES se Česko přesune od čtvrtka 3. prosince. Rozhodla o tom vláda na nedělním jednání. Otevřou se všechny obchody a služby včetně restaurací. Od pondělí do středy platí ještě dosavadní omezení.

Skoro devět z deseti hospod otevře hned, jak to půjde

27. 11. 2020 | | Petr Kučera | 6 komentářů

Skoro devět z deseti hospod otevře hned, jak to půjde

Naprostá většina hospod a restaurací otevře okamžitě v den, kdy jim to vládní rozhodnutí umožní. Ukázal to průzkum Plzeňského Prazdroje na vzorku 8200 tuzemských podniků, kam dodává svá piva.

Odklad, nebo definitivní konec? EET očima expertů

27. 11. 2020 | | Jiří Hovorka, Ondřej Tůma | 23 komentářů

Odklad, nebo definitivní konec? EET očima expertů

Jak se za čtyři roky fungování osvědčila elektronická evidence tržeb? A má smysl ji za dva roky resuscitovat, nebo spíš zaslouží poslední ránu z milosti?

Progresivní daň se rozšíří na víc příjmů. Změny pohledem experta

25. 11. 2020 | | Renata Lichtenegerová | 15 komentářů

Progresivní daň se rozšíří na víc příjmů. Změny pohledem experta

Zahodit a napsat celý znovu. Tak by podle Michala Jelínka z poradenské skupiny V4 Group bylo nejlepší naložit se zákonem o daních z příjmů. „Podnikatelské prostředí potřebuje stabilní daňový systém. Jeho neustálé změny, v horším případě navíc pouze dočasné, firmy nesmyslně zatěžují,“ říká v rozhovoru, který se týká nejen čerstvě schváleného balíčku.

Čínu jde porazit jedině kvalitou

15. 11. 2020 | | Renata Lichtenegerová | 5 komentářů

Čínu jde porazit jedině kvalitou

Navzdory koronakrizi pokračujeme v expanzi na nové zahraniční trhy. Druhá vlna zatím odběratele zasáhla méně než ta jarní, říká v rozhovoru Jiří Fejt, manažer pro export ve společnosti Huddy Diamonds.

Nejlepší kurz

NázevCelkem zaplatíte
Exchange s.r.o. VIP 2 640,00 Kč
Exchange s.r.o. 2 650,00 Kč
Poštovní spořitelna 2 686,50 Kč
ČSOB 2 686,50 Kč
Expobank CZ 2 692,40 Kč
Czech Exchange 2 695,00 Kč
Komerční banka 2 696,44 Kč
Česká spořitelna 2 713,00 Kč
Raiffeisenbank 2 738,43 Kč
UnicreditBank Czech Republic 2 750,00 Kč
TIP: Získejte výhodný VIP kurz na výměnu valut
vytiskněte si slevový kupón.
TIP: Jak na platby do zahraničí ZDARMA? - šetřete na poplatcích, podmínky ZDE.

Ušetřete s Peníze.cz

Naši čtenáři s námi ušetřili už  13 173 369 Kč. Podívejte se na poslední poptávky a vyzkoušejte nás také. Vše je zcela zdarma.

Celebrity v rejstříku

Jsou to frajeři, nebo lupiči? Hlasujte v hitparádě o krále a největšího podvraťáka našeho obchodního rejstříku. Pokud nevidíte svého favorita, zkuste si stránku znovu načíst, objeví se další várka…

1.Jan  Ledecký

Jan Ledecký

- zpěvák

+14
+
-
2.Dan  Vávra

Dan Vávra

- tvůrce videoher

+10
+
-
3.Libor Bouček

Libor Bouček

- moderátor

-23
+
-
4.Jan  Hrušínský

Jan Hrušínský

- herec

-91
+
-
5.Miroslav Pelta

Miroslav Pelta

- podnikatel a majitel fotbalového klubu z Jablonce nad Nisou

-104
+
-

Články na Heroine.cz

Ordinace končí. Proč každá potřebujeme svého televizního gynekologa

Ordinace končí. Proč každá potřebujeme svého televizního gynekologa

Končí jeden z legendárních „nekonečných“ seriálů, kterému zřejmě neunikl žádný Čech, který...více

Co mě moje dvouletá dcera naučila o feminismu

Co mě moje dvouletá dcera naučila o feminismu

Po narození dcery jsem si feministickou otázku začal uvědomovat mnohem palčivěji než dřív....více

Může být věřící žena feministka? Jak to vidí mladé české křesťanky

Může být věřící žena feministka? Jak to vidí mladé české křesťanky

Jak se tisíce let stará pravidla slučují s postmoderní dobou a Instagramem? V čem moderním...více

Ušetřete za elektřinu a plyn

Zdají se vám vaše účty za elektřinu a plyn podezřele vysoké, ale nechce se vám do srovnávání nabídek? Odrazuje vás od změny dodavatele nekonečné papírování? Máme řešení: porovnáme distribuční sazby za elektřinu i plyn a vybereme tu pro vás nejvýhodnější. A pokud budete chtít, zařídíme za vás i změnu dodavatele.

Průměrně šetříme 2320 korun ročně na elektřině a 2560 korun na plynu.

Víte, kde najdete nejlevnější benzin ve svém okolí? My ano. Vyzkoušejte naše vyhledávání čerpacích stanic podle adresy nebo místa, kde se právě nacházíte.

Vývoj ceny benzinu a ceny nafty

Poradna

Poslední dotaz: Půjčka - Zákon o spotřebitelském úvěru
Poradna > Poradna při finanční tísni > Půjčka - Zákon o spotřebitelském úvěru

Otázka: Dobrý den, můj syn si vzal u jedný nebankovní společnosti půjčku celkově mu půjčili 30 073,00 Kč můžete mi říct jak mu muzou pujcit když měl do nedávna jen brigádu žádnou smlouvu nic.. Je to měsíc zpátky...Více

Právní poradna

Sociální poradna

Investiční poradna

Interaktivní grafiky

Spočítejte si osobní inflaci

Spočítejte si osobní inflaci

Inflace se měří indexem cen průměrného koše výrobků a služeb. Jenže každý kupuje něco jiného, proto na každého inflace působí jinak.

Jak se vyvíjejí v Česku mzdy a nezaměstnanost

Jak se vyvíjejí v Česku mzdy a nezaměstnanost

Unikátní mapa, na které můžete sledovat vývoj nezaměstnanosti a průměrných platů v jednotlivých českých krajích od roku 2006.

Průvodce výpisem z katastru nemovitostí

Průvodce výpisem z katastru nemovitostí

Vyznat se ve výpisu z katastru nemovitostí je často složité. Připravili jsme průvodce, který vám pomůže se zorientovat v jeho jednotlivých částech.

Partners Financial Services