ABBEYSHIRE, a.s., IČO: 26443945 - Obchodní rejstřík

Tento výpis z obchodního rejstříku obsahuje údaje o společnosti ABBEYSHIRE, a.s. Údaje byly staženy 11. 6. 2022 z datové služby justice.cz dle IČO 26443945. Z důvodu ochrany osobních údajů nejsou na stránce data narození a úplné adresy fyzických osob. Kompletní výpis včetně dat narození a adres lze zobrazit po zadání IČO 26443945 na originální stránce obchodního rejstříku justice.cz.

Tyto stránky navštíví měsíčně 1 000 000 lidí. Chcete inzerci na míru? Napište nám!

Výpis z obchodního rejstříku

Rejstřík
ARES
 
DPH
 
 
 
 
 
Datum zápisu2. 4. 2001
Obchodní firma
od 2. 4. 2001

ABBEYSHIRE, a.s.

Prověřit exekuceReputace firmy
Adresa sídla
od 2. 4. 2001 do 13. 1. 2003
Praha 3, Táboritská 1000/23, PSČ 130 87
IČO
od 2. 4. 2001

26443945

DIČ

CZ26443945

Identifikátor datové schránky:6y4cjei
Právní forma
od 2. 4. 2001
Akciová společnost
Spisová značka7161 B, Městský soud v Praze
Předmět podnikání
od 9. 6. 2021
- Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona: - Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků
od 7. 4. 2014 do 9. 6. 2021
- Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
od 3. 5. 2003 do 7. 4. 2014
- činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců
od 2. 4. 2001 do 7. 4. 2014
- pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor bez poskytování jiných než základních služeb spojených s pronájmem
Předmět činnosti
od 7. 4. 2014
- Pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor
Ostatní skutečnosti
od 9. 6. 2021 do 24. 11. 2021
- Valná hromada společnosti ABBEYSHIRE, a.s. (dále jen Společnost) přijala rozhodnutí o snížení základního kapitálu Společnosti takto: a) účel snížení základního kapitálu Na základě rozhodnutí valné hromady ze dne 8.6.2021 nabyla Společnost vlastní akcie, a to 8 kusů kmenových listinných akcií na jméno o jmenovité hodnotě každé akcie 100.000,- Kč, poř. čísel 13 - 20, a 40 kusů kmenových listinných akcií na jméno o jmenovit é hodnotě každé akcie 130.000,- Kč, poř. čísel 61 - 100, což reprezentuje 40 % podílu na základním kapitálu. Společnost v souladu se zákonem nemůže vykonávat hlasovací práva s nimi spojená. Proto správní rada Společnosti navrhuje optimalizovat kapitálovou strukturu Společnosti zrušením vlastních akcií Společnosti. Snížením základního kapitálu a zrušením vlastních akcií totiž nedojde ke změně vzájemných poměrů podílů jednotlivých akcionářů ve Společnosti a snížení základního kapitálu tedy nebude mít bezpro střední dopad na práva akcionářů. b) rozsah a způsob snížení základního kapitálu Základní kapitál Společnosti se snižuje o pevnou částku 6.000.000,- Kč (slovy: šest milionů korun českých), tedy z dosavadní výše 15.000.000,- Kč (slovy: patnáct milionů korun českých) na novou výši 9.000.000,- Kč (slovy: devět milionů korun českých). Společnost použije ke snížení základního kapitálu výhradně vlastní akcie, které má v majetku, tj. 8 kusů kmenových listinných akcií na jméno o jmenovité hodnotě každé akcie 100.000,- Kč, poř. čísel 13 - 20, a 40 kusů kmenových listinných akcií na jméno o jmenovité hodnotě každé akcie 130.000,- Kč, poř. čísel 61 - 100 (takové vlastní akcie Společnosti souhrnně dále jen zrušované akcie). Snížení základního kapitálu se v souladu s § 522 zákona o obchodních korporacích provede tak, že Společnost zrušované akc ie zničí. Souhrnná jmenovitá hodnota zrušovaných akcií odpovídá částce snížení základního kapitálu, tj. částce 6.000.000,- Kč (slovy: šest milionů korun českých). c) způsob, jak bude naloženo s částkou odpovídající snížení základního kapitálu Vzhledem k tomu, že zrušované akcie jsou vlastními akciemi Společnosti, příslušná částka odpovídající celkové částce snížení základního kapitálu, tj. 6.000.000,- Kč (slovy: šest milionů korun českých), nebude vyplacena akcionářům Společnosti ani převedena na jiný účet vlastního kapitálu, ale bude o ni snížen stav účtu základního kapitálu. O rozdíl mezi pořizovací cenou a jmenovitou hodnotou rušených akcií bude snížen nerozdělený zisk minulých let.
od 7. 4. 2014
- Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č.90/2012 Sb. o obchodních společnostech a družstvech
od 7. 4. 2014 do 29. 5. 2020
- Počet členů správní rady: 2
od 7. 4. 2014 do 29. 5. 2020
- Počet členů statutárního orgánu: 1
od 30. 8. 2005 do 5. 10. 2005
- Dne 13.6.2005 mimořádná valná hromada rozhodla o zvýšení základního kapitálu společnosti z dosavadních 2.000.000,- Kč o 13.000.000,- Kč na novou výši 15.000.000,- Kč. Zvýšení základního kapitálu bude provedeno bez veřejné výzvy k upisování akcií upsáním 100 ks nových kmenových akcií znějících na majitele, v listinné podobě, o jmenovití hodnotě 130.000,- Kč za kus, které nebudou kótované. Emisní kurs nově vydaných akcií bude roven jejich jmenovité hodnotě. Výše navrhovaného emisního kursu odpovídá účelu, důvodům a způsobu navrhovaného zvýšení základního kapitálu upsáním nových akcií s možností započtení pohledávek akcionářů proti pohledávkám společnosti na splacení emis ního kursu. Nově vydané akcie budou akciemi téhož druhu jako akcie dosud existující a budou s nimi spojena všechna práva podle stanov. Upisování nad stanovenou částku se nepřipouští. Počet nových akcií, které lze upsat na jednu dosavadní akcii společnosti se stanoví na 5 ks. Důvodem zvýšení základního kapitálu je kapitálové posílení společnosti a zvýšení její konkurenceschopnosti. Zvýšení základního kapitálu bude provedeno upsáním nových akcií bez veřejné výzvy k upisování a bez využití přednostního práva všech akcionářů, a to peněžitými vklady - započtením peněžitých pohledávek jednotlivých akcionářů vůči společnosti proti pohledá vkám společnosti vůči jednotlivým akcionářům na splacení emisního kursu, a to započtením peněžité pohledávky vzniklé na základě dohody o nahrazení dosavadního závazku závazkem novým ze dne 23.5.2005 na částku 5.200.000,- Kč uzavřené mezi společností a JUD r. Petrem Tomanem, dohody o nahrazení závazku dosavadního závazkem novým ze dne 23.5.2005 na částku 3.900.000,- Kč uzavřené mezi společností a JUDr. Stanislavem Devátým, Dr. a dohody o nahrazení závazku dosavadního závazkem novým ze dne 23.5.2005 na částk u 3.900.000,- Kč uzavřené mezi společností a JUDr. Jaroslavem Novákem, Ph.D., vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kursu. Akcie budou upsány do 30 dnů ode dne doručení návrhu na uzavření dohody o započtení shora uvedených pohledávek všech tří akcionářů proti pohledávce společnosti vůči všem těmto akcionářům na splacení emisního kursu poslednímu ze tří těchto akcionářů a smlo uvy o upsání akcií. Dohoda o započtení musí mít písemnou podobu, podpisy musí být úředně ověřeny a musí obsahovat všechny nezbytné náležitosti stanovené v příslušných ustanoveních obchodního zákoníku. Dohoda o započtení bude obsahovat označení smluvních s tran s uvedením jména a funkce statutárních orgánů, popř. zástupců oprávněných k jejímu podpisu. V dohodě o započtení bude uvedeno schválení navýšení základního kapitálu včetně podmínek vyplývajících z rozhodnutí valné hromady a budou v ní uvedeny i důvod y a výše započítávaných pohledávek a závazky vyplývající ze smlouvy o upsání akcií. Místo pro upsání akcií, tedy místem pro uzavření dohody o započtení pohledávek všech tří akcionářů proti pohledávce společnosti vůči všem těmto akcionářům je sídlo společnosti. Předmětné dohody o započtení zpracuje společnost a doručí je jednotlivým akcionářům na adresu jejich sídla nejpozději do sedmi pracovních dnů ode dne konání mimořádné valné hromady. K uzavření dohod o započtení výše uvedených peněžitých pohledávak vůči společnosti proti pohledávce společnosti na splácení emisního kursu se stanoví dále lhůta 30 dnů ode dne podpisu smlouvy o upsání akcií, avšak dříve, než bude podán návrh na zápis zvýš ení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Upisovatelé jsou povinni emisní kurs jimi upisovaných akcií splatit započtením svých shora uvedených peněžitých pohledávek vůči společnosti vzniklých na základě shora uvedených právních úkonů proti pohledávce společnosti na splacení emisního kursu jimi up isovaných akcií. Písemný návrh smlouvy o upsání akcií vyhotoví společnost a do tří pracovních dnů ode dne konání této mimořádné valné hromady doručí jednotlivým akcionářům na adresu jejich sídla. Den doručení návrhu smlouvy na upsání akcií je dnem počátku běhu lhůty pro u psání akcií. Smlouva o upsání akcií musí mít písemnou formu, podpisy musí být úředně ověřeny. Smlouva o upsání akcií musí obsahovat náležitosti uvedené v § 205 odst. 3 obch. zák., tedy zejména určení počtu, druhu, podoby a jmenovité hodnoty akcií upisovan ých jednotlivým akcionářem, výši emisního kursu a lhůtu pro jeho splácení. Akcionáři upíší nové akcie společnosti upisované ke zvýšení základního kapitálu v rozsahu jejich podílů na základním kapitálu společnosti, tedy, že JUDr. Petr Toman upíše celkem 40 ks akcií o jmenovité hodnotě 130.000,- Kč, JUDr. Jaroslav Novák, Ph.D., up íše 30 ks akcií o jmenovité hodnotě 130.000,- Kč a JUDr. Stanislav Devátý, Dr., upíše 30 ks akcií o jmenovité hodnotě 130.000,- Kč.
Kapitál
od 24. 11. 2021
Základní kapitál 9 000 000 Kč, splaceno 100 %.
od 5. 10. 2005 do 24. 11. 2021
Základní kapitál 15 000 000 Kč, splaceno 100 %.
od 2. 4. 2001 do 5. 10. 2005
Základní kapitál 2 000 000 Kč, splaceno 100 %.
od 24. 11. 2021
Kmenové akcie na jméno 100 000, počet akcií: 12 v listinné podobě.
od 24. 11. 2021
Kmenové akcie na jméno 130 000, počet akcií: 60 v listinné podobě.
od 7. 4. 2014 do 24. 11. 2021
Kmenové akcie na jméno 100 000, počet akcií: 20 v listinné podobě.
od 7. 4. 2014 do 24. 11. 2021
Kmenové akcie na jméno 130 000, počet akcií: 100 v listinné podobě.
od 5. 10. 2005 do 7. 4. 2014
Kmenové akcie na majitele err, počet akcií: 100 v listinné podobě.
od 2. 4. 2001 do 7. 4. 2014
Kmenové akcie na majitele err, počet akcií: 20.
od 2. 4. 2001 do 7. 4. 2014
akcie mají listinnou podobu
Rizikovost společnosti

Rizikovost společnosti
Statutární orgán
od 9. 6. 2021
JUDr. JAROSLAV NOVÁK, Ph.D. - člen správní rady
Praha - Nové Město, U Bulhara, PSČ 110 00
den vzniku členství: 28. 5. 2020
od 29. 5. 2020
JUDr. PETR TOMAN - člen správní rady
Praha - Holešovice, Milady Horákové, PSČ 170 00
den vzniku členství: 28. 5. 2020
od 29. 5. 2020 do 1. 1. 2021
JUDr. JAROSLAV NOVÁK, Ph.D. - statutární ředitel
Praha - Nové Město, U Bulhara, PSČ 110 00
den vzniku funkce: 28. 5. 2020
od 29. 5. 2020 do 9. 6. 2021
JUDr. JAROSLAV NOVÁK, Ph.D. - předseda správní rady
Praha - Nové Město, U Bulhara, PSČ 110 00
den vzniku členství: 28. 5. 2020
den vzniku funkce: 28. 5. 2020 - 8. 6. 2021
od 7. 4. 2014 do 29. 5. 2020
JUDr. PETR TOMAN - předseda správní rady
Praha - Holešovice, Milady Horákové, PSČ 170 00
den vzniku členství: 7. 4. 2014 - 28. 5. 2020
den vzniku funkce: 7. 4. 2014 - 28. 5. 2020
od 7. 4. 2014 do 29. 5. 2020
JUDr. PETR TOMAN - statutární ředitel
Praha - Holešovice, Milady Horákové, PSČ 170 00
den vzniku funkce: 7. 4. 2014 - 28. 5. 2020
od 7. 4. 2014 do 29. 5. 2020
JUDr. JAROSLAV NOVÁK, Ph.D. - člen správní rady
Praha - Nové Město, U Bulhara, PSČ 110 00
den vzniku členství: 7. 4. 2014 - 28. 5. 2020
od 10. 6. 2013 do 7. 4. 2014
JUDr. PETR TOMAN - předseda představenstva
Praha 7 - Holešovice, Milady Horákové, PSČ 170 00
den vzniku členství: 29. 5. 2013 - 7. 4. 2014
den vzniku funkce: 29. 5. 2013 - 7. 4. 2014
od 10. 6. 2013 do 7. 4. 2014
JUDr. STANISLAV DEVÁTÝ, Dr. - člen představenstva
Zlín, třída Tomáše Bati, PSČ 760 01
den vzniku členství: 29. 5. 2013 - 7. 4. 2014
od 10. 6. 2013 do 7. 4. 2014
JUDr. JAROSLAV NOVÁK, Ph.D. - člen představenstva
Praha 1 - Nové Město, U Bulhara, PSČ 110 00
den vzniku členství: 29. 5. 2013 - 7. 4. 2014
od 2. 6. 2008 do 10. 6. 2013
JUDr. Petr Toman - předseda představenstva
Praha 7, Milady Horákové 452/11, PSČ 170 00
den vzniku členství: 29. 4. 2008 - 29. 5. 2013
den vzniku funkce: 29. 4. 2008 - 29. 5. 2013
od 2. 6. 2008 do 10. 6. 2013
JUDr. Stanislav Devátý, Dr. - člen
Zlín, Třída Tomáše Bati 1285/312, PSČ 760 01
den vzniku členství: 29. 4. 2008 - 29. 5. 2013
od 2. 6. 2008 do 10. 6. 2013
JUDr. Jaroslav Novák, PhD. - člen
Praha 8, Sokolovská 40/57, PSČ 180 00
den vzniku funkce: 29. 4. 2008
od 13. 1. 2003 do 2. 6. 2008
JUDr. Petr Toman - předseda
Praha 7, Milady Horákové 452/11, PSČ 170 00
den vzniku členství: 21. 11. 2002 - 28. 4. 2008
den vzniku funkce: 21. 11. 2002 - 28. 4. 2008
od 13. 1. 2003 do 2. 6. 2008
JUDr. Stanislav Devátý, Dr. - člen
Zlín, Tř. Tomáše Baťi 1285/312
den vzniku funkce: 21. 11. 2002 - 28. 4. 2008
od 13. 1. 2003 do 2. 6. 2008
JUDr. Jaroslav Novák, PhD. - člen
Praha 8, Sokolovská 40/57, PSČ 180 00
den vzniku funkce: 2. 4. 2001 - 28. 4. 2008
od 2. 4. 2001 do 13. 1. 2003
Ing. Lucie Glučová - předseda
Jenštejn, Vinořská 78, PSČ 250 73
den vzniku funkce: 2. 4. 2001 - 21. 11. 2002
od 2. 4. 2001 do 13. 1. 2003
Lenka Straková - člen
Brandýs nad Labem, Lipová 1498, PSČ 250 01
den vzniku funkce: 2. 4. 2001 - 21. 11. 2002
od 2. 4. 2001 do 13. 1. 2003
Lukáš Sýkora - člen
Klobouky u Brna, Vinařská 694/25A, PSČ 691 72
den vzniku funkce: 2. 4. 2001 - 21. 11. 2002
od 9. 6. 2021
Členové správní rady zastupují společnost každý samostatně, vyjma jednotlivých právních jednání přesahujících částku 50.000,- Kč, a to včetně jejich změn či ukončení, kdy členové správní rady zastupují společně.
od 7. 4. 2014 do 1. 1. 2021
Za společnost jedná statutární ředitel.
od 2. 4. 2001 do 7. 4. 2014
Jménem společnosti jedná představenstvo, a to tak, že navenek za něj jedná jménem společnosti každý z členů představenstva samostatně. Podepisování za společnost se děje tak, že některý z členů představenstva připojí svůj podpis k nadepsané nebo vytištěné obchodní firmě.
Dozorčí rada
od 10. 6. 2013 do 7. 4. 2014
JUDr. ZUZANA SMÍTKOVÁ, Ph.D. - předseda dozorčí rady
Říčany, Legií, PSČ 251 01
den vzniku členství: 29. 5. 2013 - 7. 4. 2014
den vzniku funkce: 29. 5. 2013 - 7. 4. 2014
od 10. 6. 2013 do 7. 4. 2014
Mgr. ANNA MATYÁŠOVÁ MICHALCOVÁ - člen dozorčí rady
Praha 7 - Holešovice, Antonínská, PSČ 170 00
den vzniku členství: 29. 5. 2013 - 7. 4. 2014
od 10. 6. 2013 do 7. 4. 2014
JUDr. JAN NEKOLA - člen dozorčí rady
Jíloviště, Na Močidlech, PSČ 252 02
den vzniku členství: 29. 5. 2013 - 7. 4. 2014
od 2. 6. 2008 do 10. 6. 2013
JUDr. Zuzana Smítková, Ph.D. - předseda dozorčí rady
Říčany u Prahy, Legií 2181/18
den vzniku členství: 29. 4. 2008 - 29. 5. 2013
den vzniku funkce: 29. 4. 2008 - 29. 5. 2013
od 2. 6. 2008 do 10. 6. 2013
Mgr. Anna Matyášová Michalcová - člen
Praha 7, Antonínská 4, PSČ 170 00
den vzniku funkce: 29. 4. 2008
od 2. 6. 2008 do 10. 6. 2013
Mgr. Jan Nekola - člen
Jíloviště, 237
den vzniku členství: 29. 4. 2008 - 29. 5. 2013
od 13. 1. 2003 do 2. 6. 2008
Mgr. Zuzana Myšáková - předseda
Říčany u Prahy, Legií 684
den vzniku funkce: 21. 11. 2002 - 28. 4. 2008
od 13. 1. 2003 do 2. 6. 2008
Mgr. Anna Michalcová - člen
Praha 7, Antonínská 4, PSČ 170 00
den vzniku funkce: 21. 11. 2002 - 28. 4. 2008
od 13. 1. 2003 do 2. 6. 2008
Mgr. Jan Nekola - člen
Jíloviště, 237
den vzniku funkce: 21. 11. 2002 - 28. 4. 2008
od 2. 4. 2001 do 13. 1. 2003
Martin Hospodár - předseda
Košice, Šafárikova 9, Slovenská republika
den vzniku funkce: 2. 4. 2001 - 21. 11. 2002
od 2. 4. 2001 do 13. 1. 2003
Hana Hospodárová - člen
Košice, Šafárikova 9, Slovenská republika
den vzniku členství: 2. 4. 2001 - 21. 11. 2002
den vzniku funkce: 2. 4. 2001
od 2. 4. 2001 do 13. 1. 2003
Valéria Janusová - člen
Košice, Mudroňova 25, Slovenská republika
den vzniku funkce: 2. 4. 2001 - 21. 11. 2002
Hodnocení firmy
0
+
-

Další odkazy

Aktualizovat data

Peníze.cz zobrazuje pouze údaje, které byly zveřejněny na základě zákona v různých rejstřících. Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na této stránce. Vydavatel tímto způsobem zpracovává osobní údaje v souladu s čl. 6 odst. 1 odst. f) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů, tedy pro účely oprávněných zájmů uživatelů této webové služby, která umožňuje, mimojiné, vyhledávání v rejstřících z jednoho místa, aniž by údaje z těchto rejstříků sdružovala.

Pokud jste na našich stránkách objevili, že uváděná data neodpovídají realitě, zkontrolujte prosím nejdříve, zda chyba není přímo v příslušném zdrojovém rejstříku. Pokud je, obraťte se s žádostí o opravu dat na příslušnou instituci uvedenou na této stránce. Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích. Pokud je na zdrojové stránce všechno v pořádku a chyba je pouze u nás, klikněte níž na tlačítko Aktualizovat data a vyčkejte. Aktualizace může trvat i několik málo desítek sekund.

Celebrity v rejstříku

Karel Poborský

Karel Poborský

- fotbalista

+49

+
-
Václav Bláha

Václav Bláha

- zpěvák, kytarista, frotman kapely Divoký Bill

0

+
-
Leoš Mareš

Leoš Mareš

- moderátor

-95

+
-
Milan Richtr

Milan Richtr

- politik a oděvní podnikatel

-129

+
-
Marek Dalík

Marek Dalík

- lobbista a podnikatel

-179

+
-
Karel Janeček

Karel Janeček

- miliardář, bojovník s korupcí

-235

+
-

A tohle už jste četli?

Přihlaste se o přeplatek na silniční dani. Zbývá přes 1,5 miliardy

Přihlaste se o přeplatek na silniční dani. Zbývá přes 1,5 miliardy

Podnikatelé a firmy mají na daňových účtech celkový přeplatek ve výši 1,5 miliardy, který vznikl z uhrazených záloh na silniční daň. Ty byly v průběhu roku 2022 zrušeny. Finanční správa proto podnikatele upozorňuje, aby si zkontrolovali stav svých daňových účtů a případně zažádali o vrácení přeplatku či o jeho převedení na jinou daň.

Pomoc s drahými energiemi přijde i pro firmy

Pomoc s drahými energiemi přijde i pro firmy

Firmy, na které se nebude vztahovat cenový strop oznámený vládou v pondělí, by měly mít od listopadu k dispozici dotační program na úlevu od vysokých cen energií. Po jednání vlády to oznámil ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela.

Firmám chybějí zaměstnanci. Výše mzdy je teď důležitější než jistota práce

Firmám chybějí zaměstnanci. Výše mzdy je teď důležitější než jistota práce

Nedostatek zaměstnanců se prohlubuje v celém Česku, a to napříč všemi obory. Firmy musí bojovat o pracovníky, jenže ne všechny jim mohou zvýšit mzdu tak, jak lidé chtějí. Vyplývá to z rozsáhlého průzkumu personální agentury Grafton Recruitment, která sleduje 300 pracovních pozic v osmi hlavních oborech ekonomiky.

Ušetřete s Peníze.cz

Naši čtenáři s námi ušetřili už  16 584 154 Kč. Podívejte se na poslední poptávky a vyzkoušejte nás také. Vše je zcela zdarma.

Doporučujeme

Na Česko se valí sociální bouře. Smete i vládu?

Na Česko se valí sociální bouře. Smete i vládu?

Vláda konečně naznačila, jak chce zvládnout energetickou krizi. Podoba a výsledek jejího záchranného...

Tvůrci série Pozadí událostí nevidí, v čem je problém. A to je právě ten problém

Tvůrci série Pozadí událostí nevidí, v čem je problém. A to je právě ten problém

Uvedení detektivní minisérie v režii Jana Hřebejka vyvolalo u části kritiky značné pobouření. Zatímco...

Partners Financial Services