Používáte nástroj pro blokování reklamy. Pokud nám chcete pomoci, vypněte si blokování reklamy na našem webu. Zde najdete jednoduchý návod. Děkujeme.

Project International a.s.
IČO: 26447240

Tento výpis má pouze informativní charakter. Doporučujeme informace ověřit v oficiálním veřejném rejstříku.
Tyto stránky navštíví měsíčně 1 000 000 lidí. Chcete inzerci na míru? Napište nám!

Výpis z obchodního rejstříku

Rejstřík
ARES
 
DPH
 
 
 
 
 
Datum zápisu18. 4. 2001
Obchodní firma
od 18. 4. 2001

Project International a.s.

Sídlo
od 18. 4. 2001 do 2. 11. 2002
Praha 5, Jinonická 804, PSČ 154 00
IČO
od 18. 4. 2001

26447240

DIČ

CZ26447240

Identifikátor datové schránky:d6fft9f
Právní forma
od 18. 4. 2001
Akciová společnost
Spisová značka7181 B, Městský soud v Praze
Předmět podnikání
od 17. 5. 2010
- Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
od 17. 5. 2010
- Montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení
od 17. 5. 2010
- Výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení
od 25. 4. 2007 do 17. 5. 2010
- montáž, opravy, revize a zkoušky vyhrazených elektrických zařízení
od 2. 11. 2002 do 17. 5. 2010
- montáž, údržba a servis telekomunikačních zařízení
od 2. 11. 2002 do 17. 5. 2010
- výroba, instalace a opravy elektrických strojů a přístrojů
od 2. 11. 2002 do 17. 5. 2010
- projektování elektrických zařízení
od 2. 11. 2002 do 6. 1. 2017
- provádění staveb, jejich změn a odstraňování
od 2. 11. 2002 do 6. 1. 2017
- projektová činnost ve výstavbě
od 18. 4. 2001 do 17. 5. 2010
- zprostředkování obchodu
od 18. 4. 2001 do 17. 5. 2010
- zprostředkování služeb
od 18. 4. 2001 do 17. 5. 2010
- inženýrská činnost v investiční výstavbě
od 18. 4. 2001 do 17. 5. 2010
- velkoobchod
Ostatní skutečnosti
od 5. 9. 2014 do 25. 11. 2014
- „Jediný akcionář společnosti Project International a.s., pan Sassan Gazvini, rozhodl takto: I. Schvaluje návrh smlouvy o započtení pohledávky jediného akcionáře společnosti Project International a.s., pana Sassana Gazviniho, nar. 11.09.1968, bytem Praha 6 - Hradčany, Na valech 284/14, PSČ 160 00, za touto společností, proti pohledávce společno sti Project International a.s. na splacení emisního kurzu 72 (slovy: sedmdesáti dvou) kusů kmenových akcií na jméno, každá o jmenovité hodnotě 50.000,- Kč (slovy: padesát tisíc korun českých), v listinné podobě, nekótovaných, které budou vydány na zvýšení základního kapitálu společnosti; Návrh smlouvy o započtení pohledávky tvoří součást tohoto notářského zápisu jako příloha č. 1. II. Zvyšuje základní kapitál společnosti následovně: 1) rozhoduje o zvýšení základního kapitálu společnosti peněžitým vkladem z původní částky 2.000.000,- Kč (slovy: dva miliony korun českých) o částku 3.600.000,- Kč (slovy: tři miliony šest set tisíc korun českých) upsáním nových akcií s tím, že se nepřipo uští upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu; 2) stanovuje, že na zvýšení základního kapitálu bude vydáno 72 (slovy: sedmdesát dva) kusů kmenových akcií na jméno, každá o jmenovité hodnotě 50.000,- Kč (slovy: padesát tisíc korun českých), v listinné podobě, nekótovaných; 3) využívá přednostního práva na upisování akcií v souvislosti s navrhovaným zvýšením základního kapitálu společnosti, s tím, že veškeré akcie, které mají být na zvýšení základního kapitálu vydány, to je 72 (slovy: sedmdesát dva) kusů kmenových akcií na jméno, každá o jmenovité hodnotě 50.000,- Kč (slovy: padesát tisíc korun českých), v listinné podobě, nekótované, upíše jediný akcionář společnosti - pan Sassan Gazvini, nar. 11.09.1968, bytem Praha 6 - Hradčany, Na valech 284/14, PSČ 160 00; Údaje pro využití přednostního práva na upisování akcií nejsou uváděny, neboť všechny akcie upisuje jediný akcionář společnosti. 4) rozhoduje, že všechny akcie budou upsány výlučně započtením pohledávky; 5) vyslovuje souhlas se započtením pohledávky upisovatele - pana Sassana Gazviniho, nar. 11.09.1968, bytem Praha 6 - Hradčany, Na valech 284/14, PSČ 160 00, za společností, v celkové výši 3.600.000,- Kč (slovy: tři miliony šest set tisíc korun českých), a to: • celé pohledávky ve výši 3.541.040,18 Kč (slovy: tři miliony pět set čtyřicet jedna tisíc čtyřicet korun českých a osmnáct haléřů) z titulu smlouvy o půjčce ze dne 18.08.2003, uzavřené mezi společností Project International a.s., jako dlužníkem a s polečností PROJECT Int., kom. spol., IČ: 463 55 464, jako věřitelem, ve znění dodatku č. 1 ze dne 11.08.2004, dodatku č. 2 ze dne 14.05.2007 a dodatku č. 3 ze dne 13.10.2010, která byla následně dne 21.01.2014 postoupena společností PROJECT Int., kom. spo l., IČ: 463 55 464, jako postupitelem, na pana Sassana Gazviniho, jako postupníka; • části pohledávky ve výši 58.959,82 Kč (slovy: padesát osm tisíc devět set padesát devět korun českých a osmdesát dva haléřů) z titulu „závazku ke společníkům při rozdělení zisku“ a „pohledávky ke společníkům komanditní společnost i“, s tím, že tyto závazky přešly ze společnosti PROJECT Int., kom. spol., IČ: 463 55 464, na společnost Project International a.s. na základě smlouvy o prodeji podniku ze dne 30.04.2003; proti pohledávce společnosti na splacení emisního kurzu 72 (slovy: sedmdesáti dvou) kusů kmenových akcií na jméno, každá o jmenovité hodnotě 50.000,- Kč (slovy: padesát tisíc korun českých), v listinné podobě, nekótovaných, které budou vydány na zvýšení z ákladního kapitálu společnosti; Existence výše uvedené pohledávky byla doložena vyjádřením daňového poradce ze dne 22.04.2014, které tvoří součást tohoto notářského zápisu jako příloha č. 2. 6) konstatuje, že předem určený zájemce upisuje akcie ve smlouvě o upsání akcií, kterou uzavírá se společností, přičemž tato smlouva musí mít písemnou formu a podpisy na ní musí být úředně ověřeny; 7) určuje, že mezi společností a upisovatelem bude uzavřena písemná smlouva (dohoda) o započtení pohledávky (dále jen „smlouva o započtení“); 8) určuje pravidla postupu pro uzavření smlouvy o započtení takto: • smlouva o započtení musí mít náležitosti stanovené obecně závaznými právními předpisy, to je zejména ustanovením § 1982 a násl. občanského zákoníku a musí být uzavřena před podáním návrhu na zápis nové výše základního kapitálu do obchodního rejstř íku; • smlouva o započtení musí být uzavřena písemně, nejpozději ve lhůtě 30 (slovy: třiceti) dnů ode dne uzavření smlouvy o úpisu akcií, a v této lhůtě musí být upisovatelem doručena do sídla společnosti na adresu Praha 5 - Košíře, Jinonická 804/80, PSČ 158 00; • v dohodě o započtení musí být přesně specifikována pohledávka, která je předmětem započtení, s uvedením, že se jedná o pohledávku, jejíž započtení bylo schváleno rozhodnutím jediného akcionáře. • předmětem započtení bude pohledávka upisovatele - pana Sassana Gazviniho, nar. 11.09.1968, bytem Praha 6 - Hradčany, Na valech 284/14, PSČ 160 00, za společností, v celkové výši 3.600.000,- Kč (slovy: tři miliony šest set tisíc korun českých), a t o celá pohledávka z titulu smlouvy o půjčce ze dne 18.08.2003 ve výši 3.541.040,18 Kč (slovy: tři miliony pět set čtyřicet jedna tisíc čtyřicet korun českých a osmnáct haléřů), a část pohledávky z titulu „závazku ke společníkům při rozdělení zisku&# 8220; a „pohledávky ke společníkům komanditní společnosti“ ve výši 58.959,82 Kč (slovy: padesát osm tisíc devět set padesát devět korun českých a osmdesát dva haléřů), proti pohledávce společnosti na splacení emisního kurzu 72 (slovy: sedmdesá ti dvou) kusů kmenových akcií na jméno, každá o jmenovité hodnotě 50.000,- Kč (slovy: padesát tisíc korun českých), v listinné podobě, nekótovaných, které budou vydány na zvýšení základního kapitálu společnosti. • dnem podpisu dohody o započtení pohledávky dochází k započtení předmětné pohledávky, specifikované v tomto rozhodnutí jediného akcionáře. Účinností dohody o započtení tato pohledávka zaniká a tím je splněna povinnost upisovatele splatit emisní kur z akcií vydaných na zvýšení základního kapitálu společnosti. 9) určuje, že nová výše základního kapitálu po zvýšení bude činit částku 5.600.000,- Kč (slovy: pět milionů šest set tisíc korun českých).“
od 20. 2. 2014
- Počet členů statutárního orgánu: 4
Kapitál
od 5. 9. 2014
Základní kapitál err Kč, splaceno 100 %.
od 2. 11. 2002 do 5. 9. 2014
Základní kapitál 2 000 000 Kč, splaceno 100 %.
od 18. 4. 2001 do 2. 11. 2002
Základní kapitál 2 000 000 Kč, splaceno 30 %.
od 5. 9. 2014
Kmenové akcie na jméno 50 000, počet akcií: 112.
od 5. 9. 2014
Podoba akcií: listinná. Převod akcií spoelčnosti je podmíněn souhlasem valné hromady společnosti.
od 21. 8. 2006 do 5. 9. 2014
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 40.
od 21. 8. 2006 do 5. 9. 2014
Podoba akcií: listinná. Převod akcií spoelčnosti je podmíněn souhlasem valné hromady společnosti.
od 18. 4. 2001 do 21. 8. 2006
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 4 000.
od 18. 4. 2001 do 21. 8. 2006
Podoba akcií: listinná. Převod akcií spoelčnosti je podmíněn souhlasem valné hromady společnosti.
Dluží vám tato firma
Statutární orgán
od 29. 8. 2015
SASSAN GAZVINI - předseda
Praha - Holešovice, Kamenická, PSČ 170 00
den vzniku členství: 4. 2. 2009
den vzniku funkce: 4. 2. 2009
od 4. 9. 2013 do 29. 8. 2015
SASSAN GAZVINI - předseda
Praha - Hradčany, Na valech, PSČ 160 00
den vzniku členství: 4. 2. 2009
den vzniku funkce: 4. 2. 2009
od 29. 8. 2013
RADEK LÍBAL - člen představenstva
Praha - Kobylisy, Tanvaldská, PSČ 182 00
den vzniku členství: 4. 2. 2009
od 17. 5. 2010
Jiří Šíma - člen
Bratkovice - Dominikální Paseky, 121, PSČ 262 23
den vzniku členství: 4. 2. 2009
od 24. 3. 2009
Robert Mahovský - člen představenstva
Praha 8, Střížkovská 434/31, PSČ 180 00
den vzniku členství: 4. 2. 2009
od 24. 3. 2009 do 17. 5. 2010
Jiří Šíma - člen
Praha 5, Pražského 637, PSČ 152 00
den vzniku členství: 4. 2. 2009
od 24. 3. 2009 do 29. 8. 2013
Radek Líbal - člen představenstva
Praha 8, Tanvaldská 1337/5, PSČ 182 00
den vzniku členství: 4. 2. 2009
od 24. 3. 2009 do 4. 9. 2013
Sassan Gazvini - předseda
Praha 6 - Břevnov, Šlikova 313/58, PSČ 169 00
den vzniku členství: 4. 2. 2009
den vzniku funkce: 4. 2. 2009
od 21. 1. 2009 do 24. 3. 2009
Sassan Gazvini - předseda
Praha 6 - Břevnov, Šlikova 58, PSČ 169 00
den vzniku členství: 18. 4. 2001 - 4. 2. 2009
den vzniku funkce: 18. 4. 2001 - 4. 2. 2009
od 2. 11. 2002 do 21. 1. 2009
Sassan Ghazvini - předseda
Praha 6 - Břevnov, Šlikova 58, PSČ 169 00
den vzniku členství: 18. 4. 2001
den vzniku funkce: 18. 4. 2001
od 18. 4. 2001 do 2. 11. 2002
Sassan Ghazvini - předseda
Praha 6, Zavadilova 5, PSČ 160 00
den vzniku členství: 18. 4. 2001
den vzniku funkce: 18. 4. 2001
od 18. 4. 2001 do 21. 8. 2006
Michal Doskočil - člen
Praha 4, Hviezdoslavova 507, PSČ 149 00
den vzniku členství: 18. 4. 2001 - 13. 7. 2006
den vzniku funkce: 18. 4. 2001
od 18. 4. 2001 do 24. 3. 2009
Jiří Šíma - člen
Praha 5, Pražského 637, PSČ 152 00
den vzniku členství: 18. 4. 2001 - 4. 2. 2009
den vzniku funkce: 18. 4. 2001 - 4. 2. 2009
od 18. 4. 2001 do 24. 3. 2009
Pavel Pik - člen
Praha 2, Rumunská 27/14
den vzniku členství: 18. 4. 2001 - 4. 2. 2009
den vzniku funkce: 18. 4. 2001 - 4. 2. 2009
od 25. 11. 2014
Za společnost jedná samostatně předseda představenstva nebo společně tři členové představenstva.
od 24. 3. 2009 do 25. 11. 2014
Jménem společnosti jedná samostatně předseda představenstva nebo společně tři členové představenstva.
od 18. 4. 2001 do 24. 3. 2009
Jménem společnosti jedná samostatně předseda nebo společně všichni členové představenstva. Podepisování za společnost se děje tak, že k napsané nebo vytištěné firmě společnosti připojí svůj podpis samostatně předseda nebo společně všichni členové představenstva.
Dozorčí rada
od 19. 1. 2017
LENKA HANÁKOVÁ - člen dozorčí rady
Olomouc - Nová Ulice, Jílová, PSČ 779 00
den vzniku členství: 4. 2. 2009
od 24. 3. 2009 do 21. 7. 2010
Vladimír Hlaváček - člen dozorčí rady
Vítkovice, 379, PSČ 512 38
den vzniku členství: 4. 2. 2009 - 28. 6. 2010
od 24. 3. 2009 do 20. 2. 2014
Ing. Allen Khairi - předseda dozorčí rady
Stevnsgade 13 4-sal, 2200 N-kbh, Dánské království
den vzniku členství: 4. 2. 2009 - 12. 2. 2014
den vzniku funkce: 4. 2. 2009 - 12. 2. 2014
od 24. 3. 2009 do 19. 1. 2017
Lenka Hanáková - člen dozorčí rady
Olomouc, Jílová 269/4, PSČ 779 00
den vzniku členství: 4. 2. 2009
od 21. 8. 2006 do 24. 3. 2009
Robert Mahovský - člen dozorčí rady
Praha 8, Střížkovská 434/31, PSČ 180 00
den vzniku členství: 13. 7. 2006 - 4. 2. 2009
od 5. 11. 2003 do 21. 8. 2006
Ján Mocko - člen dozorčí rady
Praha 5 - Smíchov, U Santošky 9/2286, PSČ 158 00
den vzniku členství: 30. 6. 2003 - 13. 7. 2006
od 2. 11. 2002 do 24. 3. 2009
Radek Líbal - člen dozorčí rady
Praha 8 - Střížkov, Tanvaldská 1337, PSČ 182 00
den vzniku členství: 28. 5. 2002 - 4. 2. 2009
od 18. 4. 2001 do 2. 11. 2002
Ondřej Jirák - člen
Praha 9, Rožďalovická 634, PSČ 197 00
den vzniku členství: 18. 4. 2001 - 28. 5. 2002
den vzniku funkce: 18. 4. 2001 - 28. 5. 2002
od 18. 4. 2001 do 5. 11. 2003
Boris Musil - člen
Praha 10, Janovská 399, PSČ 109 00
den vzniku členství: 18. 4. 2001 - 30. 6. 2003
den vzniku funkce: 18. 4. 2001 - 30. 6. 2003
od 18. 4. 2001 do 24. 3. 2009
Ing. Allen Khairi - předseda
Stevnsgade 13 4-sal, 2200 N-kbh, Dánské království
den vzniku členství: 18. 4. 2001 - 4. 2. 2009
den vzniku funkce: 18. 4. 2001 - 4. 2. 2009
Akcionáři
od 29. 8. 2015
SASSAN GAZVINI
Praha - Holešovice, Kamenická, PSČ 170 00
od 20. 2. 2014 do 29. 8. 2015
SASSAN GAZVINI
Praha - Hradčany, Na valech, PSČ 160 00
Hodnocení firmy
0
+
-

Další odkazy

Aktualizovat data

Peníze.cz zobrazuje pouze údaje, které byly zveřejněny na základě zákona v různých rejstřících. Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na této stránce. Vydavatel tímto způsobem zpracovává osobní údaje v souladu s čl. 6 odst. 1 odst. f) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů, tedy pro účely oprávněných zájmů uživatelů této webové služby, která umožňuje, mimojiné, vyhledávání v rejstřících z jednoho místa, aniž by údaje z těchto rejstříků sdružovala.

Pokud jste na našich stránkách objevili, že uváděná data neodpovídají realitě, zkontrolujte prosím nejdříve, zda chyba není přímo v příslušném zdrojovém rejstříku. Pokud je, obraťte se s žádostí o opravu dat na příslušnou instituci uvedenou na této stránce. Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích. Pokud je na zdrojové stránce všechno v pořádku a chyba je pouze u nás, klikněte níž na tlačítko Aktualizovat data a vyčkejte. Aktualizace může trvat i několik málo desítek sekund.

Články o podnikání

Nová omezení: Vnitřní akce 10 lidí, venku 20, sport bez diváků

30. 9. 2020 | | Petr Kučera

Nová omezení: Vnitřní akce 10 lidí, venku 20, sport bez diváků

Vláda od pondělí 5. října vyhlásí další výrazná omezení s cílem zpomalit šíření epidemie Covid-19. Podle ministra zdravotnictví Romana Prymuly (za ANO) půjde o plošné rozhodnutí bez ohledu na takzvaný semafor.

Stát dá lidem 70 % mzdy, když zůstanou v krizi doma

25. 9. 2020 | | Jiří Hovorka | 9 komentářů

Stát dá lidem 70 % mzdy, když zůstanou v krizi doma

Vláda se dohodla na pravidlech takzvaného stálého kurzarbeitu. Firmy budou moci při ekonomických potížích poslat zaměstnance na část týdne domů, na mzdy jim přispěje stát.

Podnikatelé můžou žádat o terminál na rok zdarma

23. 9. 2020 | | Jiří Hovorka

Podnikatelé můžou žádat o terminál na rok zdarma

Drobní obchodníci a živnostníci si mohou říci o platební terminál, který dostanou na rok zdarma. Projekt Česko platí kartou prodloužil do konce roku termín, ve kterém se podnikatelé o terminály mohou hlásit. Nově je dostanou i provozovatelé e-shopů.

Restaurace zavřou už v deset. Prymula oznámil nová opatření

23. 9. 2020 | | Jiří Hovorka | 11 komentářů

Restaurace zavřou už v deset. Prymula oznámil nová opatření

Restaurace a další stravovací zařízení budou muset zavírat v deset hodin večer. Omezí se také počet povolených osob na hromadných akcích. Nová opatření, které reagují na nárůst počet nakažených koronavirem z posledních dnů, představil ministr zdravotnictví Roman Prymula.

Nekopu do hráče, jdu po míči. Jak se staví tým pro finanční poradenství

19. 9. 2020 | | Martin Vlnas | 7 komentářů

Nekopu do hráče, jdu po míči. Jak se staví tým pro finanční poradenství

Kariéra finančního poradce se vám slibně rozjíždí, klientů přibývá a vy najednou zjistíte, že by bylo fajn nebýt na všechno sám. Jenže kde sehnat ty správné lidi, jak je namotivovat a hlavně jak je udržet, aby vám po dvou měsících nedali košem? Michal Krejčí, který vede v Partners tým 230 lidí, má v rukávu pár tipů, které by vám mohly usnadnit krušné začátky.

Nejlepší kurz

NázevCelkem zaplatíte
Czech Exchange 2 725,00 Kč
Exchange s.r.o. VIP 2 730,00 Kč
Exchange s.r.o. 2 740,00 Kč
Poštovní spořitelna 2 792,80 Kč
ČSOB 2 792,80 Kč
Komerční banka 2 797,61 Kč
Expobank CZ 2 803,70 Kč
Česká spořitelna 2 812,00 Kč
Raiffeisenbank 2 841,00 Kč
UnicreditBank Czech Republic 2 851,40 Kč
TIP: Získejte výhodný VIP kurz na výměnu valut
vytiskněte si slevový kupón.
TIP: Jak na platby do zahraničí ZDARMA? - šetřete na poplatcích, podmínky ZDE.

Ušetřete s Peníze.cz

Naši čtenáři s námi ušetřili už  12 850 242 Kč. Podívejte se na poslední poptávky a vyzkoušejte nás také. Vše je zcela zdarma.

Celebrity v rejstříku

Jsou to frajeři, nebo lupiči? Hlasujte v hitparádě o krále a největšího podvraťáka našeho obchodního rejstříku. Pokud nevidíte svého favorita, zkuste si stránku znovu načíst, objeví se další várka…

1.Václav Bláha

Václav Bláha

- zpěvák, kytarista, frotman kapely Divoký Bill

+81
+
-
2.Martin Kasa

Martin Kasa

- podnikatel, Pilulka.cz

-7
+
-
3.Karel Schwarzenberg

Karel Schwarzenberg

- šlechtic, podnikatel

-169
+
-
4.Roman Berbr

Roman Berbr

- fotbalový funkcionář

-169
+
-
5.Martin Michal

Martin Michal

- podnikatel a manžel zpěvačky Heleny Vondráčkové

-432
+
-

Články na Heroine.cz

Nevěř nikomu nad třicet. Nová kniha Eleny Ferrante vypráví o těžkostech dívčího dospívání

Nevěř nikomu nad třicet. Nová kniha Eleny Ferrante vypráví o těžkostech dívčího dospívání

Dlouho očekávaný nový román italské prozaičky skrývající se za jménem Elena Ferrante vyšel...více

Bravo pro nové divadlo! Za špičkovými akrobaty do Braníka

Bravo pro nové divadlo! Za špičkovými akrobaty do Braníka

Skupina Losers Cirque Company bude od podzimu poprvé ve své historii účinkovat ve vlastním...více

Stačí málo. Jan Němec radí, jak žít minimalisticky v miniaturních domech

Stačí málo. Jan Němec radí, jak žít minimalisticky v miniaturních domech

V rámci festivalu minimalismu Stačí málo, jehož je Heroine mediálním partnerem, bude přednášet...více

Ušetřete za elektřinu a plyn

Zdají se vám vaše účty za elektřinu a plyn podezřele vysoké, ale nechce se vám do srovnávání nabídek? Odrazuje vás od změny dodavatele nekonečné papírování? Máme řešení: porovnáme distribuční sazby za elektřinu i plyn a vybereme tu pro vás nejvýhodnější. A pokud budete chtít, zařídíme za vás i změnu dodavatele.

Průměrně šetříme 2320 korun ročně na elektřině a 2560 korun na plynu.

Víte, kde najdete nejlevnější benzin ve svém okolí? My ano. Vyzkoušejte naše vyhledávání čerpacích stanic podle adresy nebo místa, kde se právě nacházíte.

Vývoj ceny benzinu a ceny nafty

Poradna

Poslední dotaz: Automatické prodloužení reklamace
Poradna > Spotřebitelská poradna > Automatické prodloužení reklamace

Otázka: Dobrý den, píši z pozice pracovnice na reklamačním oddělení. Lhůty pro reklamaci / odstoupení, výměnu vždy splňujeme, jak nám je ukládá zákon. Bohužel stále tápeme nad tím, jak vyřešit reklamaci, když...Více

Právní poradna

Sociální poradna

Investiční poradna

Interaktivní grafiky

Spočítejte si osobní inflaci

Spočítejte si osobní inflaci

Inflace se měří indexem cen průměrného koše výrobků a služeb. Jenže každý kupuje něco jiného, proto na každého inflace působí jinak.

Jak se vyvíjejí v Česku mzdy a nezaměstnanost

Jak se vyvíjejí v Česku mzdy a nezaměstnanost

Unikátní mapa, na které můžete sledovat vývoj nezaměstnanosti a průměrných platů v jednotlivých českých krajích od roku 2006.

Průvodce výpisem z katastru nemovitostí

Průvodce výpisem z katastru nemovitostí

Vyznat se ve výpisu z katastru nemovitostí je často složité. Připravili jsme průvodce, který vám pomůže se zorientovat v jeho jednotlivých částech.

Partners Financial Services