Project International a.s., IČO: 26447240 - Obchodní rejstřík

Tento výpis z obchodního rejstříku obsahuje údaje o společnosti Project International a.s. Údaje byly staženy 4. 5. 2023 z datové služby justice.cz dle IČO 26447240. Z důvodu ochrany osobních údajů nejsou na stránce data narození a úplné adresy fyzických osob. Kompletní výpis včetně dat narození a adres lze zobrazit po zadání IČO 26447240 na originální stránce obchodního rejstříku justice.cz.

Tyto stránky navštíví měsíčně 1 000 000 lidí. Chcete inzerci na míru? Napište nám!

Výpis z obchodního rejstříku

Rejstřík
ARES
 
DPH
 
 
 
Pracovní místa
 
Datum zápisu18. 4. 2001
Obchodní firma
od 18. 4. 2001

Project International a.s.

Prověřit exekuceReputace firmy
Adresa sídla
od 18. 4. 2001 do 2. 11. 2002
Praha 5, Jinonická 804, PSČ 154 00
IČO
od 18. 4. 2001

26447240

DIČ

CZ26447240

Identifikátor datové schránky:d6fft9f
Právní forma
od 18. 4. 2001
Akciová společnost
Spisová značka7181 B, Městský soud v Praze
Předmět podnikání
od 8. 3. 2021
- Poskytování technických služeb k ochraně majetku a osob
od 17. 5. 2010
- Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
od 17. 5. 2010
- Montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení
od 17. 5. 2010
- Výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení
od 25. 4. 2007 do 17. 5. 2010
- montáž, opravy, revize a zkoušky vyhrazených elektrických zařízení
od 2. 11. 2002 do 17. 5. 2010
- montáž, údržba a servis telekomunikačních zařízení
od 2. 11. 2002 do 17. 5. 2010
- výroba, instalace a opravy elektrických strojů a přístrojů
od 2. 11. 2002 do 17. 5. 2010
- projektování elektrických zařízení
od 2. 11. 2002 do 6. 1. 2017
- provádění staveb, jejich změn a odstraňování
od 2. 11. 2002 do 6. 1. 2017
- projektová činnost ve výstavbě
od 18. 4. 2001 do 17. 5. 2010
- zprostředkování obchodu
od 18. 4. 2001 do 17. 5. 2010
- zprostředkování služeb
od 18. 4. 2001 do 17. 5. 2010
- inženýrská činnost v investiční výstavbě
od 18. 4. 2001 do 17. 5. 2010
- velkoobchod
Ostatní skutečnosti
od 4. 8. 2021
- Jediný akcionář společnosti Project International a.s., se sídlem Praha 5, Košíře, Jinonická 804/80, PSČ 158 00, IČ: 264 47 240 v působnosti valné hromady přijal dne 03.08.2021 usnesení o snížení základního kapitálu za těchto podmínek a tímto způsobem: Úč el snížení základního kapitálu společnosti: jediný akcionář společnosti vlastní 112 kusů akcií o jmenovité hodnotě 50.000,-- Kč, čísla akcií 1-112. Aktuální výše ztráty společnosti z minulých let po zaúčtování zisku za rok 2020 je mínusová, proto z pomě rů společnosti vyplývá potřeba úhrady vzniklé ztráty společnosti. Rozsah snížení základního kapitálu: základní kapitál společnosti se snižuje ze stávající výše 5.600.000,-- Kč na 2.000.000,-- Kč, tedy o 3.600.000,-- Kč. Způsob provedení snížení základní ho kapitálu: 72 kusů akcií o nominální hodnotě 50.000,-- Kč, čísla akcií 41-112, všechny vydány v listinné podobě na jméno tak, že tyto akcie budou zničeny v souladu s ust. § 522 zákona o obchodních korporacích. Celá částka odpovídající snížení základního kapitálu bude použita k úhradě ztráty společnosti. Lhůta pro předložení akcií: pan Sassan Gazvini je povinen předložit představenstvu společnosti 72 kusů zničených listinných akcií na jméno, číslo 41-112, a to do 30 dnů ode dne, kdy bude v obchodním rej stříku zapsáno rozhodnutí jediného akcionáře o snížení základního kapitálu.
od 5. 9. 2014 do 25. 11. 2014
- „Jediný akcionář společnosti Project International a.s., pan Sassan Gazvini, rozhodl takto: I. Schvaluje návrh smlouvy o započtení pohledávky jediného akcionáře společnosti Project International a.s., pana Sassana Gazviniho, nar. 11.09.1968, bytem Praha 6 - Hradčany, Na valech 284/14, PSČ 160 00, za touto společností, proti pohledávce společno sti Project International a.s. na splacení emisního kurzu 72 (slovy: sedmdesáti dvou) kusů kmenových akcií na jméno, každá o jmenovité hodnotě 50.000,- Kč (slovy: padesát tisíc korun českých), v listinné podobě, nekótovaných, které budou vydány na zvýšení základního kapitálu společnosti; Návrh smlouvy o započtení pohledávky tvoří součást tohoto notářského zápisu jako příloha č. 1. II. Zvyšuje základní kapitál společnosti následovně: 1) rozhoduje o zvýšení základního kapitálu společnosti peněžitým vkladem z původní částky 2.000.000,- Kč (slovy: dva miliony korun českých) o částku 3.600.000,- Kč (slovy: tři miliony šest set tisíc korun českých) upsáním nových akcií s tím, že se nepřipo uští upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu; 2) stanovuje, že na zvýšení základního kapitálu bude vydáno 72 (slovy: sedmdesát dva) kusů kmenových akcií na jméno, každá o jmenovité hodnotě 50.000,- Kč (slovy: padesát tisíc korun českých), v listinné podobě, nekótovaných; 3) využívá přednostního práva na upisování akcií v souvislosti s navrhovaným zvýšením základního kapitálu společnosti, s tím, že veškeré akcie, které mají být na zvýšení základního kapitálu vydány, to je 72 (slovy: sedmdesát dva) kusů kmenových akcií na jméno, každá o jmenovité hodnotě 50.000,- Kč (slovy: padesát tisíc korun českých), v listinné podobě, nekótované, upíše jediný akcionář společnosti - pan Sassan Gazvini, nar. 11.09.1968, bytem Praha 6 - Hradčany, Na valech 284/14, PSČ 160 00; Údaje pro využití přednostního práva na upisování akcií nejsou uváděny, neboť všechny akcie upisuje jediný akcionář společnosti. 4) rozhoduje, že všechny akcie budou upsány výlučně započtením pohledávky; 5) vyslovuje souhlas se započtením pohledávky upisovatele - pana Sassana Gazviniho, nar. 11.09.1968, bytem Praha 6 - Hradčany, Na valech 284/14, PSČ 160 00, za společností, v celkové výši 3.600.000,- Kč (slovy: tři miliony šest set tisíc korun českých), a to: • celé pohledávky ve výši 3.541.040,18 Kč (slovy: tři miliony pět set čtyřicet jedna tisíc čtyřicet korun českých a osmnáct haléřů) z titulu smlouvy o půjčce ze dne 18.08.2003, uzavřené mezi společností Project International a.s., jako dlužníkem a s polečností PROJECT Int., kom. spol., IČ: 463 55 464, jako věřitelem, ve znění dodatku č. 1 ze dne 11.08.2004, dodatku č. 2 ze dne 14.05.2007 a dodatku č. 3 ze dne 13.10.2010, která byla následně dne 21.01.2014 postoupena společností PROJECT Int., kom. spo l., IČ: 463 55 464, jako postupitelem, na pana Sassana Gazviniho, jako postupníka; • části pohledávky ve výši 58.959,82 Kč (slovy: padesát osm tisíc devět set padesát devět korun českých a osmdesát dva haléřů) z titulu „závazku ke společníkům při rozdělení zisku“ a „pohledávky ke společníkům komanditní společnost i“, s tím, že tyto závazky přešly ze společnosti PROJECT Int., kom. spol., IČ: 463 55 464, na společnost Project International a.s. na základě smlouvy o prodeji podniku ze dne 30.04.2003; proti pohledávce společnosti na splacení emisního kurzu 72 (slovy: sedmdesáti dvou) kusů kmenových akcií na jméno, každá o jmenovité hodnotě 50.000,- Kč (slovy: padesát tisíc korun českých), v listinné podobě, nekótovaných, které budou vydány na zvýšení z ákladního kapitálu společnosti; Existence výše uvedené pohledávky byla doložena vyjádřením daňového poradce ze dne 22.04.2014, které tvoří součást tohoto notářského zápisu jako příloha č. 2. 6) konstatuje, že předem určený zájemce upisuje akcie ve smlouvě o upsání akcií, kterou uzavírá se společností, přičemž tato smlouva musí mít písemnou formu a podpisy na ní musí být úředně ověřeny; 7) určuje, že mezi společností a upisovatelem bude uzavřena písemná smlouva (dohoda) o započtení pohledávky (dále jen „smlouva o započtení“); 8) určuje pravidla postupu pro uzavření smlouvy o započtení takto: • smlouva o započtení musí mít náležitosti stanovené obecně závaznými právními předpisy, to je zejména ustanovením § 1982 a násl. občanského zákoníku a musí být uzavřena před podáním návrhu na zápis nové výše základního kapitálu do obchodního rejstř íku; • smlouva o započtení musí být uzavřena písemně, nejpozději ve lhůtě 30 (slovy: třiceti) dnů ode dne uzavření smlouvy o úpisu akcií, a v této lhůtě musí být upisovatelem doručena do sídla společnosti na adresu Praha 5 - Košíře, Jinonická 804/80, PSČ 158 00; • v dohodě o započtení musí být přesně specifikována pohledávka, která je předmětem započtení, s uvedením, že se jedná o pohledávku, jejíž započtení bylo schváleno rozhodnutím jediného akcionáře. • předmětem započtení bude pohledávka upisovatele - pana Sassana Gazviniho, nar. 11.09.1968, bytem Praha 6 - Hradčany, Na valech 284/14, PSČ 160 00, za společností, v celkové výši 3.600.000,- Kč (slovy: tři miliony šest set tisíc korun českých), a t o celá pohledávka z titulu smlouvy o půjčce ze dne 18.08.2003 ve výši 3.541.040,18 Kč (slovy: tři miliony pět set čtyřicet jedna tisíc čtyřicet korun českých a osmnáct haléřů), a část pohledávky z titulu „závazku ke společníkům při rozdělení zisku&# 8220; a „pohledávky ke společníkům komanditní společnosti“ ve výši 58.959,82 Kč (slovy: padesát osm tisíc devět set padesát devět korun českých a osmdesát dva haléřů), proti pohledávce společnosti na splacení emisního kurzu 72 (slovy: sedmdesá ti dvou) kusů kmenových akcií na jméno, každá o jmenovité hodnotě 50.000,- Kč (slovy: padesát tisíc korun českých), v listinné podobě, nekótovaných, které budou vydány na zvýšení základního kapitálu společnosti. • dnem podpisu dohody o započtení pohledávky dochází k započtení předmětné pohledávky, specifikované v tomto rozhodnutí jediného akcionáře. Účinností dohody o započtení tato pohledávka zaniká a tím je splněna povinnost upisovatele splatit emisní kur z akcií vydaných na zvýšení základního kapitálu společnosti. 9) určuje, že nová výše základního kapitálu po zvýšení bude činit částku 5.600.000,- Kč (slovy: pět milionů šest set tisíc korun českých).“
od 20. 2. 2014
- Počet členů statutárního orgánu: 4
Kapitál
od 8. 12. 2021
Základní kapitál 2 000 000 Kč, splaceno err %.
od 5. 9. 2014 do 8. 12. 2021
Základní kapitál err Kč, splaceno 100 %.
od 2. 11. 2002 do 5. 9. 2014
Základní kapitál 2 000 000 Kč, splaceno 100 %.
od 18. 4. 2001 do 2. 11. 2002
Základní kapitál 2 000 000 Kč, splaceno 30 %.
od 8. 12. 2021
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 40 v listinné podobě.
od 8. 12. 2021
Podoba akcií: listinná. Převod akcií společnosti je podmíněn souhlasem valné hromady společnosti.
od 5. 9. 2014 do 8. 12. 2021
Kmenové akcie na jméno 50 000, počet akcií: 112.
od 5. 9. 2014 do 8. 12. 2021
Podoba akcií: listinná. Převod akcií spoelčnosti je podmíněn souhlasem valné hromady společnosti.
od 21. 8. 2006 do 5. 9. 2014
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 40.
od 21. 8. 2006 do 5. 9. 2014
Podoba akcií: listinná. Převod akcií spoelčnosti je podmíněn souhlasem valné hromady společnosti.
od 18. 4. 2001 do 21. 8. 2006
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 4 000.
od 18. 4. 2001 do 21. 8. 2006
Podoba akcií: listinná. Převod akcií spoelčnosti je podmíněn souhlasem valné hromady společnosti.
Rizikovost společnosti

Rizikovost společnosti
Statutární orgán
od 29. 8. 2015
SASSAN GAZVINI - předseda
Praha - Holešovice, Kamenická, PSČ 170 00
den vzniku členství: 4. 2. 2009
den vzniku funkce: 4. 2. 2009
od 4. 9. 2013 do 29. 8. 2015
SASSAN GAZVINI - předseda
Praha - Hradčany, Na valech, PSČ 160 00
den vzniku členství: 4. 2. 2009
den vzniku funkce: 4. 2. 2009
od 29. 8. 2013
RADEK LÍBAL - člen představenstva
Praha - Kobylisy, Tanvaldská, PSČ 182 00
den vzniku členství: 4. 2. 2009
od 17. 5. 2010
Jiří Šíma - člen
Bratkovice - Dominikální Paseky, 121, PSČ 262 23
den vzniku členství: 4. 2. 2009
od 24. 3. 2009
Robert Mahovský - člen představenstva
Praha 8, Střížkovská 434/31, PSČ 180 00
den vzniku členství: 4. 2. 2009
od 24. 3. 2009 do 17. 5. 2010
Jiří Šíma - člen
Praha 5, Pražského 637, PSČ 152 00
den vzniku členství: 4. 2. 2009
od 24. 3. 2009 do 29. 8. 2013
Radek Líbal - člen představenstva
Praha 8, Tanvaldská 1337/5, PSČ 182 00
den vzniku členství: 4. 2. 2009
od 24. 3. 2009 do 4. 9. 2013
Sassan Gazvini - předseda
Praha 6 - Břevnov, Šlikova 313/58, PSČ 169 00
den vzniku členství: 4. 2. 2009
den vzniku funkce: 4. 2. 2009
od 21. 1. 2009 do 24. 3. 2009
Sassan Gazvini - předseda
Praha 6 - Břevnov, Šlikova 58, PSČ 169 00
den vzniku členství: 18. 4. 2001 - 4. 2. 2009
den vzniku funkce: 18. 4. 2001 - 4. 2. 2009
od 2. 11. 2002 do 21. 1. 2009
Sassan Ghazvini - předseda
Praha 6 - Břevnov, Šlikova 58, PSČ 169 00
den vzniku členství: 18. 4. 2001
den vzniku funkce: 18. 4. 2001
od 18. 4. 2001 do 2. 11. 2002
Sassan Ghazvini - předseda
Praha 6, Zavadilova 5, PSČ 160 00
den vzniku členství: 18. 4. 2001
den vzniku funkce: 18. 4. 2001
od 18. 4. 2001 do 21. 8. 2006
Michal Doskočil - člen
Praha 4, Hviezdoslavova 507, PSČ 149 00
den vzniku členství: 18. 4. 2001 - 13. 7. 2006
den vzniku funkce: 18. 4. 2001
od 18. 4. 2001 do 24. 3. 2009
Jiří Šíma - člen
Praha 5, Pražského 637, PSČ 152 00
den vzniku členství: 18. 4. 2001 - 4. 2. 2009
den vzniku funkce: 18. 4. 2001 - 4. 2. 2009
od 18. 4. 2001 do 24. 3. 2009
Pavel Pik - člen
Praha 2, Rumunská 27/14
den vzniku členství: 18. 4. 2001 - 4. 2. 2009
den vzniku funkce: 18. 4. 2001 - 4. 2. 2009
od 25. 11. 2014
Za společnost jedná samostatně předseda představenstva nebo společně tři členové představenstva.
od 24. 3. 2009 do 25. 11. 2014
Jménem společnosti jedná samostatně předseda představenstva nebo společně tři členové představenstva.
od 18. 4. 2001 do 24. 3. 2009
Jménem společnosti jedná samostatně předseda nebo společně všichni členové představenstva. Podepisování za společnost se děje tak, že k napsané nebo vytištěné firmě společnosti připojí svůj podpis samostatně předseda nebo společně všichni členové představenstva.
Dozorčí rada
od 19. 1. 2017
LENKA HANÁKOVÁ - člen dozorčí rady
Olomouc - Nová Ulice, Jílová, PSČ 779 00
den vzniku členství: 4. 2. 2009
od 24. 3. 2009 do 21. 7. 2010
Vladimír Hlaváček - člen dozorčí rady
Vítkovice, 379, PSČ 512 38
den vzniku členství: 4. 2. 2009 - 28. 6. 2010
od 24. 3. 2009 do 20. 2. 2014
Ing. Allen Khairi - předseda dozorčí rady
Stevnsgade 13 4-sal, 2200 N-kbh, Dánské království
den vzniku členství: 4. 2. 2009 - 12. 2. 2014
den vzniku funkce: 4. 2. 2009 - 12. 2. 2014
od 24. 3. 2009 do 19. 1. 2017
Lenka Hanáková - člen dozorčí rady
Olomouc, Jílová 269/4, PSČ 779 00
den vzniku členství: 4. 2. 2009
od 21. 8. 2006 do 24. 3. 2009
Robert Mahovský - člen dozorčí rady
Praha 8, Střížkovská 434/31, PSČ 180 00
den vzniku členství: 13. 7. 2006 - 4. 2. 2009
od 5. 11. 2003 do 21. 8. 2006
Ján Mocko - člen dozorčí rady
Praha 5 - Smíchov, U Santošky 9/2286, PSČ 158 00
den vzniku členství: 30. 6. 2003 - 13. 7. 2006
od 2. 11. 2002 do 24. 3. 2009
Radek Líbal - člen dozorčí rady
Praha 8 - Střížkov, Tanvaldská 1337, PSČ 182 00
den vzniku členství: 28. 5. 2002 - 4. 2. 2009
od 18. 4. 2001 do 2. 11. 2002
Ondřej Jirák - člen
Praha 9, Rožďalovická 634, PSČ 197 00
den vzniku členství: 18. 4. 2001 - 28. 5. 2002
den vzniku funkce: 18. 4. 2001 - 28. 5. 2002
od 18. 4. 2001 do 5. 11. 2003
Boris Musil - člen
Praha 10, Janovská 399, PSČ 109 00
den vzniku členství: 18. 4. 2001 - 30. 6. 2003
den vzniku funkce: 18. 4. 2001 - 30. 6. 2003
od 18. 4. 2001 do 24. 3. 2009
Ing. Allen Khairi - předseda
Stevnsgade 13 4-sal, 2200 N-kbh, Dánské království
den vzniku členství: 18. 4. 2001 - 4. 2. 2009
den vzniku funkce: 18. 4. 2001 - 4. 2. 2009
Akcionáři
od 29. 8. 2015
SASSAN GAZVINI
Praha - Holešovice, Kamenická, PSČ 170 00
od 20. 2. 2014 do 29. 8. 2015
SASSAN GAZVINI
Praha - Hradčany, Na valech, PSČ 160 00
Hodnocení firmy
0
+
-

Další odkazy

Aktualizovat data

Peníze.cz zobrazuje pouze údaje, které byly zveřejněny na základě zákona v různých rejstřících. Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na této stránce. Vydavatel tímto způsobem zpracovává osobní údaje v souladu s čl. 6 odst. 1 odst. f) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů, tedy pro účely oprávněných zájmů uživatelů této webové služby, která umožňuje, mimojiné, vyhledávání v rejstřících z jednoho místa, aniž by údaje z těchto rejstříků sdružovala.

Pokud jste na našich stránkách objevili, že uváděná data neodpovídají realitě, zkontrolujte prosím nejdříve, zda chyba není přímo v příslušném zdrojovém rejstříku. Pokud je, obraťte se s žádostí o opravu dat na příslušnou instituci uvedenou na této stránce. Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích. Pokud je na zdrojové stránce všechno v pořádku a chyba je pouze u nás, klikněte níž na tlačítko Aktualizovat data a vyčkejte. Aktualizace může trvat i několik málo desítek sekund.

Celebrity v rejstříku

Zdeněk Bakala

Zdeněk Bakala

- podnikatel a uhlobaron

+338

+
-
Jaromír Jágr

Jaromír Jágr

- hokejista, mistr světa a olympijský vítěz

+240

+
-
Karel Janeček

Karel Janeček

- miliardář, bojovník s korupcí

0

+
-
Martin Dejdar

Martin Dejdar

- herec

-159

+
-
Radovan Krejčíř

Radovan Krejčíř

- kontroverzní podnikatel

-202

+
-
Šárka Grossová

Šárka Grossová

- manželka bývalého premiéra Stanislava Grosse a podnikatelka

-215

+
-

A tohle už jste četli?

Změny v zákoníku práce prošly. Co čeká zaměstnance?

Změny v zákoníku práce prošly. Co čeká zaměstnance?

Dohodáři získají nárok na dovolenou i na příplatky. Rodiče malých dětí si mohou říct o home office. Novela, kterou definitivně potvrdili poslanci, přináší i řadu dalších změn.

Air Bank nabízí podnikatelům jednoduchou fakturaci v aplikaci

Air Bank nabízí podnikatelům jednoduchou fakturaci v aplikaci

Podnikatelé s účtem od Air Bank mohou nově jednoduše fakturovat přímo v mobilní aplikaci My Air. Služba je propojená s bankovním účtem a umožňuje klientům snadno a zdarma vystavovat profesionální faktury, upozornit na faktury po splatnosti nebo třeba přidat na fakturu QR kód pro snadné zaplacení.

Maloobchodní centra a kancelářské budovy prožívají zlaté období

Maloobchodní centra a kancelářské budovy prožívají zlaté období

Nejsme Amerika, rádi chodíme do práce a při nakupování nedáme dopustit na živý kontakt. Fondy zaměřené na maloobchodní centra a kancelářské budovy zažívají poslední roky v regionu střední Evropy velmi dobré období. Krizím navzdory.

Získejte nyní 5 % zpět z každého tankování

Spořící účet plně online

Spořící účet plně online

Spořte s úrokem 5,3 % ročně bez podmínek

Doporučujeme

Zkušený lékař zakládá kliniku celostní medicíny. Pacient není jen diagnóza, říká

Zkušený lékař zakládá kliniku celostní medicíny. Pacient není jen diagnóza, říká

Stál u zrodu tří zdravotnických zařízení, které prodal, když mohla naplno fungovat bez něj. Pak ale v...

Partners Financial Services