Používáte nástroj pro blokování reklamy. Pokud nám chcete pomoci, vypněte si blokování reklamy na našem webu. Zde najdete jednoduchý návod. Děkujeme.

PORTEAN CONSULTING, a.s. v likvidaci
IČO: 26460939

Tento výpis má pouze informativní charakter. Doporučujeme informace ověřit v oficiálním veřejném rejstříku.
Tyto stránky navštíví měsíčně 1 000 000 lidí. Chcete inzerci na míru? Napište nám!

Výpis z obchodního rejstříku

Rejstřík
ARES
 
 
 
Finanční subjekty
 
 
 
Datum zápisu20. 6. 2001
Obchodní firma
od 12. 3. 2018

PORTEAN CONSULTING, a.s. v likvidaci

od 17. 10. 2011 do 12. 3. 2018

PORTEAN CONSULTING, a.s.

od 10. 1. 2007 do 17. 10. 2011

APOGEO Tax, a.s.

od 8. 1. 2007 do 10. 1. 2007

APOGEO TAX, a.s.

od 28. 2. 2005 do 8. 1. 2007

ASSET TAX, a.s.

od 9. 4. 2003 do 28. 2. 2005

ASSET TAX & COMPANY, a.s.

od 26. 11. 2001 do 9. 4. 2003

GLOBAL FINANCIAL ADVISERS Czech, a.s.

od 20. 6. 2001 do 26. 11. 2001

Tarper Company, a.s.

Sídlo
od 7. 8. 2002 do 17. 10. 2011
Praha 3, Koněvova 2660/141, PSČ 130 83
od 26. 11. 2001 do 7. 8. 2002
Praha 3, Husitská 160/49, PSČ 130 00
od 20. 6. 2001 do 26. 11. 2001
Praha 3, Táboritská 1000/23, PSČ 130 87
IČO
od 20. 6. 2001

26460939

Identifikátor datové schránky:tt4cu2m
Právní forma
od 20. 6. 2001
Akciová společnost
Spisová značka7241 B, Městský soud v Praze
Předmět podnikání
od 1. 10. 2009
- Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
od 26. 4. 2006 do 1. 10. 2009
- daňové poradenství
od 11. 8. 2004
- činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence
od 11. 8. 2004
- směnárenská činnost
od 7. 8. 2002 do 18. 1. 2006
- velkoobchod
od 26. 11. 2001 do 1. 10. 2009
- zprostředkování služeb
od 26. 11. 2001 do 1. 10. 2009
- zprostředkování obchodu
od 26. 11. 2001 do 1. 10. 2009
- činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců
od 26. 11. 2001 do 1. 10. 2009
- služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy u fyzických a právnických osob
od 20. 6. 2001
- Pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor bez poskytování jiných než základních služeb spojených s pronájmem
Ostatní skutečnosti
od 12. 3. 2018
- Usnesením Městského soudu v Praze č.j. 85 Cm 2649/2017 - 6 ze dne 24.1.2018, které nabylo právní moci dnem 24.2.2018, byla společnost zrušena s likvidací a jmenován likvidátor.
od 16. 7. 2009 do 1. 2. 2010
- Obchodní společnost NATLAND Consulting Group B. V.,reg. číslo: 342 67 501, Amsterdam, Herengracht 268, 1016 BW, Nizozemské království (dále jen "jediný akcionář"), která je jediným akcionářem obchodní společnosti APOGEO Tax, a.s., IČ: 264 60 939, se sídle m Praha 3, Koněvova 2660/141, PSČ: 130 83, zapsané v obchodní rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddíle B, vložce 7421 (dále jen "APOGEO Tax"), rozhodl dne 30. června 2009 v působnosti valné hromady o snížení základního kapitálu společnosti APOG EO Tax, a.s. takto: Důvodem pro snížení základního kapitálu společnosti APOGEO Tax je efektivní využití finančních prostředků v rámci holdingu, kam společnost APOGEO Tax náleží, a tedy jejich vyplacení jedinému akcionáři. Základní kapitál společnosti APOGEO Tax se snižuje o částku 4,968.000,- Kč (slovy: čtyři miliony devět set šedesát osm tisíc korun českých), z částky 13,800.000,- Kč (slovy:třináct milionů osm set tisíc korun českých) na konečnou výši základního kapitálu 8,832.000,- Kč (slovy: osm milionů osm set třicet dva tisíc korun českých). Snížení základního kapitálu společnosti bude provedeno v souladu s ustanovením § 213a zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, a se stanovami společnosti APOGEO Tax, a to snížením jmenovité hodnoty všech 138 kusů akcií, přičemž kaž dá jednotlivá akcie ve jmenovité hodnotě 100.000,- Kč bude snížena na jmenovitou hodnotu 64.000,- Kč. Společnost APOGEO Tax vydala akcie na jméno a snížení jmenovité hodnoty bude provedeno vyznačením snížení jejich jmenovité hodnoty (výměnou za nové listi nné akcie s nižší hodnotou). Zdroje získané snížením základního kapitálu, tedy částka ve výši 4,968.000,- Kč (čtyři miliony devět set šedesát osm tisíc korun českých) bude uhrazena jedinému akcionáři společnosti APOGEO Tax. Zdroje získané snížením základn ího kapitálu, tedy částka ve výši 4,968.000,- Kč (čtyři miliony devět set šedesát osm tisíc korun českých) budou vyplaceny jedinému akcionáři ve lhůtě 15 (patnáct) dnů ode dne předložení předmětných akcií společnosti APOGEO Tax, ne však dříve než v den ná sledující zápis snížení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Předmětné akcie musí být předloženy společnosti APOGEO Tax za účelem vyznačení jejich snížené jmenovité hodnoty (výměny za akcie o nižší jmenovité hodnotě) ve lhůtě 15 (patnácti) dnů ode dne zápisu snížení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Pro snížení jmenovité hodnoty akcií se použije ustanovení § 215 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník. Tato pravidla postupu při snížení základního kapitálu společnosti APOGEO Tax jediný akcionář schvaluje.
od 18. 1. 2006 do 6. 2. 2006
- NATLAND CZ, a.s., IČ: 271 39 786, se sídlem Praha 3, Žižkov, Koněvova 2660/141, PSČ: 130 83, jako jediný akcionář akciové společnosti ASSET TAX, a.s., a to při výkonu působnosti valné hromady dle § 190 obch. zák. , rozhodl a schvaluje zvýšení základního k apitálu společnosti ASSET TAX, a.s., IČ: 264 60 939, se sídlem Praha 3, Žižkov, Koněvova 2660/141, PSČ: 130 83, takto: Částka, o kterou má být základní kapitál zvýšen: Zvyšuje se základní kapitál společnosti ASSET TAX, a.s. o 10,800.000,- Kč tj. z částky 3,000.000,- Kč na částku 13,800.000,- Kč s tím, že upisování nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. Počet, jmenovitá hodnota, druh, forma a podoba upisovaných akcií: Zvýšení základního kapitálu společnosti ASSET TAX, a.s. bude provedeno upsáním nových akcií - 108 kusů, o jmenovité hodnotě jedné akcie 100.000,- Kč. Nově upsané akcie nebudou kótované; s nově upisovanými akciemi nebudou spojena žádná zvláštní práva, budou s nimi spojena stejná práva jako s dosud vydanými akciemi. Nově upsané akcie jsou kmenové, znějící na jméno a v listinné podobě. Předem určený zájemce: Veškeré nově upisované akcie budou nabídnuty určitému zájemci, kterým bude stávající jediný akcionář společnosti ASSET TAX, a.s. - tj. společnosti NATLAND CZ, a.s., který upíše všech 108 kusů kmenových, listinných akcií, znějících na jméno, o jmenovité ho dnotě jedné akcie 100.000,- Kč, a to jako předem určený zájemce. Emisní kurs: Emisní kurs nově upisovaných akcií se rovná jejich jmenovité hodnotě. Místo pro upisování akcií předem určeným zájemcem: Místem pro úpis akcií předem určeným zájemcem je sídlo společnosti ASSET TAX, a.s., na adrese Praha 3, Žižkov, Koněvova 2660/141, PSČ 130 83, v době od 9.00 hod. do 16.00 hod. Lhůta pro upsání akcií předem určeným zájemcem: Lhůta pro úpis akcií předem určeným zájemcem bude činit 14 dnů ode dne doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií dle § 204 odst. 5 obch. zák., který bude obsahovat náležitosti uvedené v ustanovení § 205 odst. 3 obch. zák. a bude doručen předem ur čenému zájemci - jedinému akcionáři společnosti ASSET TAX, a.s. - tj. společnosti NATLAND CZ, a.s. do 14 dnů ode dne právní moci usnesení soudu o zápisu rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu společnosti ASSET TAX, a.s. do obchodního rejstříku. Představenstvo společnosti je povinno písemně sdělit předem určenému zájemci emisní kurs upisovaných akcií, počátek a délku lhůty pro upsání akcií a den nabytí právní moci usnesení o zápisu tohoto rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu do obchodního rej stříku do 14 dnů ode dne právní moci usnesení soudu o zápisu rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu společnosti ASSET TAX, a.s. do obchodního rejstříku a současně ve stejné lhůtě předložit upisovateli návrh na uzavření smlouvy o upsán í akcií dle ust. § 204 odst. 5 obch. zák. , s tím že doručení návrhu na uzavření smlouvy se bere za počátek běhu shora uvedené lhůty pro úpis akcií. Peněžitý vklad a způsob jeho splacení: Emisní kurs upsaných akcií je předem určený zájemce povinen splatiti peněžitým vkladem. Peněžitý vklad je upisovatel povinen splatit započtením peněžitých pohledávek NATLAND CZ, a.s. vůči společnosti ASSET TAX, a.s. proti pohledávce společnosti ASSET TAX, a.s. na splacení emisního kursu. Připouští se započtení těchto peněžitých pohledávek sp olečnosti NATLAND CZ, a.s. za společností ASSET TAX, a.s. do celkové výše 10,800.000,- Kč: - pohledávky ve výši 10,875.000,- Kč s příslušenstvím, která vznikla společnosti NATLAND CZ, a.s. na základě smlouvy o úvěru uzavřené mezi společností NATLAND CZ, a.s. jako věřitelem a společností ASSET TAX, a.s. jako dlužníkem dne 1. prosince 2005, na je jímž základě se věřitel zavázal poskytnout dlužníkovi úvěr do celkové výše 11,000.000,- Kč ; dne 23. prosince 2005 pak věřitel a dlužník uzavřeli dohodu o ukončení úvěru ze dne 1.12.2005, kterou se smluvní strany dohodly o splacení poskytnutého úvěru a je ho příslušenství v celkové výši 10,882.740,- Kč ke dni 3.1.2006. Tento způsob splacení emisního kursu nově upisovaných akcií se schvaluje. Pravidla postupu při splácení emisního kursu upsaných akcií: Předem určený zájemce společnost NATLAND CZ, a.s., jako upisovatel, splatí emisní kurs akcií, které upíše na základě rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu v souladu s ustanovením § 204 odst. 2 obch. zák., takto: emisní kurs upsaných akcií, tedy částku ve výši 10,800.000,- Kč splatí společnost NATLAND CZ, a.s., jako upisovatel, dnem uzavření smlouvy o započtení mezi společností ASSET TAX, a.s. a společností NATLAND CZ, a.s. Tato pravidla postupu při splácení emisního kursu upsaných akcií jediný akcionář schvaluje. Pravidla postupu pro smlouvu o započtení: Pravidla postupu pro uzavření smlouvy o započtení se stanoví takto: Lhůta 14 dnů pro uzavření smlouvy o započtení počne běžet ode dne doručení návrhu na uzavření smlouvy o započtení, který bude doručen upisovateli jako předem určenému zájemci - společnosti NATLAND CZ, a.s. do 14 dnů ode dne uzavření smlouvy o upsání akcií .
od 2. 3. 2005 do 14. 3. 2005
- Rozhodnutí jediného akcionáře v působnosti valné hromady ze dne 31. ledna 2005 sepsané ve formě notářského zápisu N 44/2005, NZ 39/2005 ze dne 31. ledna 2005. Dne 31. ledna 2005 rozhodl jediný akcionář společnosti ASSET TAX & COMPANY, a.s., vykonávající působnost valné hromady ve smyslu ustanovení § 190 odst. 1 obchodního zákoníku o zvýšení základního kapitálu společnosti ASSET TAX & COMPANY, a.s., a to následo vně. 1. Konstatuje se, že emisní kurs dříve upsaných akcií společnosti je zcela splacen. 2. Zvyšuje se základní kapitál společnosti ASSET TAX & COMPANY, a.s. peněžitým vkladem z dosavadního kapitálu ve výši 1,000.000,- Kč o částku ve výši 2,000.000,- Kč a to upsáním nových akcií tak, že základní kapitál po tomto zvýšení bude činit 3,000.000,- Kč. Upisování nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu, tj. 2,000.000,- Kč se nepřipouští. 3. Jediný akcionář společnosti ASSET TAX & COMPANY, a.s. a to společnost SILVER WINGS COMPANY LLC se tímto vzdává dle § 204a odst. 7 obch. zák. přednosního práva na upisování nových akcií. 4.Určuje se počet, jmenovitá hodnota, druh, forma a podoba upisovaných akcií takto: Počet: 20 akcií Jmenovitá hodnota: 100.000,- Kč, přičemž emisní kurs každé akcie se rovná její jmenovité hodnotě Druh: kmenové Forma: na jméno Podoba: listinné akcie 5. Určuje se, že všechny nové akcie budou nabídnuty k upsání určitému zájemci a to společnosti RS ICG, a.s., se sídlem Praha 3, Koněvova 2660/141, IČ : 271 39 786, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 9262. 6. Určuje se místo a lhůta pro upisování nových akcií takto: Místem pro úpis akcií je sídlo společnosti ASSET TAX & COMPANY, a.s.. Úpis akcií bude proveden ve smyslu § 204 odst. 5 obch. zák. uzavřením smlouvy o upsání akcií mezi určitým zájemcem a společností. Zájemce je oprávněn upsat tyto nové akcie společnosti v e lhůtě třiceti dnů ode dne doručení návrhu smlouvy o upsání akcií. Návrh na uzavření smlouvy o upsání akcií zašle společnost určitému zájemci do třiceti dnů ode dne právní moci soudního rozhodnutí o zápisu usnesení jediného akcionáře při výkonu působnost i valné hromady o zvýšení základního kapitálu společnosti do obchodního rejstříku. Podpisy účastníků na smlouvě o upsání akcií musí být úředně ověřeny. Smlouva o upsání akcií musí obsahovat počet, jmenovitou hodnotu, formu, podobu a druh upisovaných akcií , emisní kurs akcií. 7. Určuje se způsob a lhůta pro splacení emisního kursu takto: Ve lhůtě třiceti dnů po uzavření smlouvy o upsání akcií bude uzavřena dohoda o započtení peněžité pohledávky určitého zájemce za společností proti pohledávce společnosti vůči určitému zájemci na splacení emisního kursu nově upsaných akcií, a to pohledávky určitého zájemce ve výši 2,000.000,- Kč z titulu nároku na vrácení půjčky dle Smlouvy o půjčce uzavřené dne 12.12.2004, jenž byla splatná ke dni 12.1.2005. 8. Vyslovuje se souhlas se započtením pohledávky určitého zájemce za společností proti pohledávce společnosti vůči určitému zájemci na splacení emisního kursu nově upsaných akcií, pokud určitý zájemce upíše nové akcie společnosti, a to pohledávky určitého zájemce ve výši 2,000.000,- Kč z titulu nároku na vrácení půjčky dle Smlouvy o půjčce uzavřené dne 12.12.2004, jenž byla splatná ke dni 12.1.2005. Souhlas se započtením pohledávky shora uvedené, se vyslovuje zejména z důvodu narovnání vztahů mezi společností a určitým zájemcem, který je jedním z největších věřitelů společnosti.
Kapitál
od 1. 2. 2010
Základní kapitál 8 832 000 Kč, splaceno 100 %.
od 6. 2. 2006 do 1. 2. 2010
Základní kapitál 13 800 000 Kč, splaceno 100 %.
od 14. 3. 2005 do 6. 2. 2006
Základní kapitál 3 000 000 Kč, splaceno 100 %.
od 20. 6. 2001 do 14. 3. 2005
Základní kapitál 1 000 000 Kč, splaceno 100 %.
od 1. 2. 2010
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 138.
od 6. 2. 2006 do 1. 2. 2010
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 138.
od 14. 3. 2005 do 6. 2. 2006
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 30.
od 14. 3. 2005 do 6. 2. 2006
Omezení převoditelnosti akcií na jméno: převod akcií vyžaduje předchozí písemný souhlas dozorčí rady
od 28. 2. 2005 do 14. 3. 2005
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 10.
od 28. 2. 2005 do 14. 3. 2005
Omezení převoditelnosti akcií na jméno: převod akcií vyžaduje předchozí písemný souhlas dozorčí rady
od 7. 8. 2002 do 28. 2. 2005
Kmenové akcie na majitele err, počet akcií: 10.
od 7. 8. 2002 do 28. 2. 2005
v listinné podobě
od 20. 6. 2001 do 7. 8. 2002
Akcie na jméno err, počet akcií: 10.
od 20. 6. 2001 do 7. 8. 2002
v listinné podobě
Statutární orgán
od 13. 6. 2017
EVA HUDECOVÁ - člen představenstva
Kladno, náměstí starosty Pavla, PSČ 272 01
den vzniku členství: 25. 8. 2011
od 1. 8. 2015
VERONIKA HORVÁTHOVÁ - předseda představenstva
Slaný, Lázeňská, PSČ 274 01
den vzniku členství: 25. 8. 2011
den vzniku funkce: 25. 8. 2011
od 16. 9. 2011
Alexandr Bubnár - člen představenstva
Ústí nad Labem - Předlice, Prostřední, PSČ 400 01
den vzniku funkce: 25. 8. 2011
od 16. 9. 2011 do 1. 8. 2015
Veronika Horváthová - předseda představenstva
Slaný, Velvarská, PSČ 274 01
den vzniku členství: 25. 8. 2011
den vzniku funkce: 25. 8. 2011
od 16. 9. 2011 do 13. 6. 2017
Eva Hudecová - člen představenstva
Kladno - Kročehlavy, Vitry, PSČ 272 01
den vzniku členství: 25. 8. 2011
od 19. 10. 2009 do 16. 9. 2011
Ing. Jan Koťátko
Praha 9 - Letňany, Chotěšovská 678/2, PSČ 190 00
den vzniku členství: 2. 10. 2009 - 25. 8. 2011
od 18. 12. 2008 do 19. 10. 2009
Ing. Dalibor Meier - člen představenstva
Droužkovice, SNP 288, PSČ 431 44
den vzniku členství: 1. 12. 2008 - 1. 10. 2009
od 18. 7. 2007 do 18. 12. 2008
Ing. Jan Koťátko - předseda
Praha 9 - Letňany, Chotěšovská 678/2, PSČ 199 00
den vzniku členství: 5. 6. 2007 - 30. 11. 2008
den vzniku funkce: 5. 6. 2007 - 30. 11. 2008
od 17. 10. 2005 do 18. 7. 2007
Ing. Jan Koťátko - předseda
Praha 9 - Letňany, Chotěšovská 678/2, PSČ 199 00
den vzniku členství: 18. 1. 2005 - 5. 6. 2007
den vzniku funkce: 18. 1. 2005 - 5. 6. 2007
od 17. 10. 2005 do 18. 7. 2007
Josef Jaroš, MBA - člen
Lidice, Oradourská 139, PSČ 273 54
den vzniku členství: 10. 10. 2005 - 5. 6. 2007
od 28. 2. 2005 do 17. 10. 2005
Ing. Jan Koťátko - předseda
Praha 9, Českolipská 388/11, PSČ 190 00
den vzniku členství: 18. 1. 2005
den vzniku funkce: 18. 1. 2005
od 28. 2. 2005 do 17. 10. 2005
Ing. Kateřina Molová - člen
Orlová - Lutyně, Masarykova třída 1006, PSČ 735 14
den vzniku členství: 19. 1. 2005 - 10. 10. 2005
od 28. 2. 2005 do 28. 2. 2006
Vladimír Chylík - člen
Kaplice, Míru 749, PSČ 382 41
den vzniku členství: 19. 1. 2005 - 28. 2. 2006
od 11. 8. 2004 do 28. 2. 2005
Tomáš Raška - člen
Praha 9, Teplická 276/28, PSČ 190 00
den vzniku členství: 3. 10. 2001 - 18. 1. 2005
od 9. 9. 2003 do 11. 8. 2004
Ing. Jan Zimmermann - člen
Bojkovice, Nádražní 941, PSČ 687 71
den vzniku členství: 27. 6. 2003 - 16. 3. 2004
od 9. 4. 2003 do 11. 8. 2004
Miroslav Hron - předseda
Praha 3, Vinohradská 2029/124, PSČ 130 00
den vzniku členství: 11. 12. 2002 - 16. 3. 2004
den vzniku funkce: 11. 12. 2002 - 16. 3. 2004
od 26. 11. 2001 do 9. 4. 2003
Jan Živora - předseda
Ostrava Poruba, plk. R. Prchaly 4479, PSČ 708 00
den vzniku členství: 3. 10. 2001 - 1. 11. 2002
den vzniku funkce: 3. 10. 2001 - 1. 11. 2002
od 26. 11. 2001 do 9. 9. 2003
JUDr. Olga Uhrová - člen
Praha 8, Katovická 407/12, PSČ 181 00
den vzniku členství: 3. 10. 2001 - 27. 6. 2003
od 26. 11. 2001 do 11. 8. 2004
Tomáš Raška - Místopředseda
Soběslav, Luční 718/III, PSČ 392 01
den vzniku členství: 3. 10. 2001
den vzniku funkce: 3. 10. 2001
od 20. 6. 2001 do 26. 11. 2001
Lenka Říhová - předseda
Protivín, Sportovní 727, PSČ 398 11
od 20. 6. 2001 do 26. 11. 2001
Vendula Petrželková - člen
Vsetín, Jiráskova 1817, PSČ 755 01
od 20. 6. 2001 do 26. 11. 2001
Lenka Straková - člen
Brandýs nad Labem, Lipová 1498, PSČ 250 01
od 28. 2. 2005
Jménem společnosti v celém rozsahu jedná představenstvo, a to předseda představenstva samostatně anebo dva členové představenstva společně, z nichž jeden je předseda představenstva. Má-li společnost pouze jednoho člena představenstva, jedná jménem společn osti tento člen představenstva samostatně.
od 26. 11. 2001 do 28. 2. 2005
Jménem společnosti jedná představenstvo, a to tak, že navenek za něj jedná jménem společnosti každý z členů představenstva samostatně. Podepisování za společnost se děje tak, že některý z členů představenstva připojí svůj podpis k nadepsané nebo vytištěné obchodní firmě společnosti.
od 20. 6. 2001 do 26. 11. 2001
Jménem společnosti jedná představenstvo, a to tak, že navenek za něj jedná jménem společnosti každý z členů představenstva samostatně. Podepisování za společnost se děje tak, že některý z členů představenstva připojí svůj podpis k nadepsanému nebo vytištěnému obchodnímu jménu společnosti.
Likvidace
od 12. 3. 2018
JUDr. PAVEL ČÍŽKOVSKÝ
Praha - Nové Město, Václavské náměstí, PSČ 110 00
Dozorčí rada
od 9. 6. 2018
MICHAL DOLEJŠ - člen dozorčí rady
Praha - Chodov, Machkova, PSČ 149 00
den vzniku členství: 24. 8. 2011
od 16. 9. 2011
Petr Koudela - předseda dozorčí rady
Teplice - Prosetice, Na Konečné, PSČ 415 01
den vzniku členství: 24. 8. 2011
den vzniku funkce: 24. 8. 2011
od 16. 9. 2011
Lucie Strnadová - člen dozorčí rady
Jirkov, Pionýrů, PSČ 431 11
den vzniku členství: 24. 8. 2011
od 16. 9. 2011 do 9. 6. 2018
Michal Dolejš - člen dozorčí rady
Praha 4 - Chodov, Machkova, PSČ 149 00
den vzniku členství: 24. 8. 2011
od 19. 10. 2009 do 29. 9. 2010
Ing. Dalibor Meier
Droužkovice, SNP 288, PSČ 431 44
den vzniku členství: 2. 10. 2009 - 31. 8. 2010
od 1. 10. 2009 do 16. 9. 2011
Ing. Libor Matura - člen dozorčí rady
Praha 10, Přetlucká 2154/1, PSČ 100 00
den vzniku členství: 12. 8. 2009 - 24. 8. 2011
od 18. 12. 2008 do 1. 10. 2009
JUDr. Milan Kantor - člen dozorčí rady
Praha 5 - Jinonice, Pučova 679/29, PSČ 158 00
den vzniku členství: 1. 12. 2008 - 12. 8. 2009
od 18. 12. 2008 do 19. 10. 2009
Ing. Jan Koťátko - člen dozorčí rady
Praha 9 - Letňany, Chotěšovská 678/2, PSČ 199 00
den vzniku členství: 1. 12. 2008 - 1. 10. 2009
od 18. 7. 2007 do 18. 12. 2008
Mgr. Petra Šimková - člen dozorčí rady
Praha 8, Braunerova 2325/10, PSČ 180 00
den vzniku členství: 5. 6. 2007 - 30. 11. 2008
od 18. 7. 2007 do 18. 12. 2008
Ing Zdeňka Maršálková - člen dozorčí rady
Štětí, Čs. Armády 506, PSČ 411 08
den vzniku členství: 5. 6. 2007 - 30. 11. 2008
od 28. 2. 2005 do 26. 4. 2006
Gabriela Vyoralová - člen
Kryry - Louny, Zahradní 324, PSČ 439 81
den vzniku členství: 18. 1. 2005 - 13. 4. 2006
od 28. 2. 2005 do 18. 7. 2007
Tomáš Uhrík - člen
Ostrava, Karla Pokorného 1411/4, PSČ 708 00
den vzniku členství: 18. 1. 2005 - 5. 6. 2007
od 28. 2. 2005 do 16. 9. 2011
Tomáš Raška - předseda
Praha 9, Teplická 276/28, PSČ 190 00
den vzniku členství: 18. 1. 2005 - 24. 8. 2011
den vzniku funkce: 18. 1. 2005 - 24. 8. 2011
od 11. 8. 2004 do 28. 2. 2005
Ing. Jan Koťátko - předseda
Praha 9, Českolipská 388/11
den vzniku členství: 16. 3. 2004 - 18. 1. 2005
den vzniku funkce: 16. 3. 2004 - 18. 1. 2005
od 7. 8. 2002 do 11. 8. 2004
Ing. Jaroslav Klíma - předseda
Jilemnice, Benecko-Mrklov 73, PSČ 514 01
den vzniku členství: 31. 1. 2002 - 16. 3. 2004
den vzniku funkce: 31. 1. 2002 - 16. 3. 2004
od 7. 8. 2002 do 28. 2. 2005
Gabriela Vyoralová - člen
Kryry, Zahradní 324, PSČ 439 81
den vzniku členství: 31. 1. 2002 - 18. 1. 2005
od 26. 11. 2001 do 7. 8. 2002
Jaroslav Kmotras - předseda
Benešov, Jiřího Horáka 1696, PSČ 256 01
den vzniku členství: 3. 10. 2001 - 31. 1. 2002
den vzniku funkce: 3. 10. 2001 - 31. 1. 2002
od 26. 11. 2001 do 7. 8. 2002
Ivo Hradecký - člen
Praha 3, Koněvova 2366/191, PSČ 130 00
den vzniku členství: 3. 10. 2001 - 31. 1. 2002
od 26. 11. 2001 do 28. 2. 2005
Tomáš Uhrík - Místopředseda
Ostrava Poruba, Karla Pokorného 1411/4, PSČ 708 00
den vzniku členství: 3. 10. 2001 - 18. 1. 2005
den vzniku funkce: 3. 10. 2001 - 18. 1. 2005
od 20. 6. 2001 do 26. 11. 2001
Martin Hospodár - předseda
Košice, Šafárikova 9, Slovenská republika
od 20. 6. 2001 do 26. 11. 2001
Hana Hospodárová - člen
Košice, Šafárikova 9, Slovenská republika
od 20. 6. 2001 do 26. 11. 2001
Valéria Janusová - člen
Košice, Mudroňova 25, Slovenská republika
Akcionáři
od 16. 9. 2011 do 17. 10. 2011
COMPLEX SUPPORT, Ltd.
Mahe, Victoria, Sham Peng Tong Plaza 103, Seychelská republika
od 6. 5. 2011 do 16. 9. 2011
APOGEO Group B.V.
Amsterdam, WTC Amsterdam, Tower C-11, Strawinskylaan 1143, PSČ:1077 XX, Nizozemské království
od 28. 6. 2010 do 6. 5. 2011
NATLAND Consulting Group B.V.
Amsterdam, WTC Amsterdam, Tower C-11, Strawinskylaan 1143, PSČ:1077 XX, Nizozemské království
od 18. 7. 2007 do 28. 6. 2010
NATLAND Consulting Group B.V.
Amsterdam, Herengracht 268, 1016BW, Nizozemské království
od 18. 7. 2007 do 28. 6. 2010
- reg. číslo v zemi původu: 342 67 501
od 18. 1. 2006 do 18. 7. 2007
NATLAND CZ, a.s., IČO: 27139786
Praha 3 - Žižkov, Koněvova 2660/141, PSČ 130 83
od 26. 2. 2005 do 20. 4. 2005
Silver Wings Company LLC
46 State Street, 3rd Floor, Albany, 12207 NY, Spojené státy americké
od 9. 4. 2003 do 11. 8. 2004
ASSET HOLDING, a.s., IČO: 26744422
Praha 3, Koněvova č.p.2660/141, PSČ 130 83
od 26. 11. 2001 do 9. 4. 2003
GLOBAL FINANCIAL ADVISERS LLC
1331 Airport Road, Suite # J, PMB 152, Hot Springs, Arkansas 71913, Spojené státy americké
Hodnocení firmy
0
+
-

Další odkazy

Peníze.cz zobrazuje pouze údaje, které byly zveřejněny na základě zákona v různých rejstřících. Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na této stránce.Vydavatel tímto způsobem zpracovává osobní údaje v souladu s čl. 6 odst. 1 odst. f) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů, tedy pro účely oprávněných zájmů uživatelů této webové služby, která umožňuje, mimojiné, vyhledávání v rejstřících z jednoho místa, aniž by údaje z těchto rejstříků sdružovala.

Pokud jste na našich stránkách objevili, že uváděná data neodpovídají realitě, zkontrolujte prosím nejdříve, zda chyba není přímo v příslušném zdrojovém rejstříku. Pokud je tomu tak, obraťte se s opravou dat na příslušnou instituci uvedenou na této stránce. Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích. Pokud je na zdrojové stránce vše v pořádku a chyba je pouze u nás, kontaktujte nás prosím na emailu redakce@penize.cz a uveďte stránku, na níž se nesrovnalost na našem webu nachází, případně IČ subjektu. S maximálním úsilím chybu co nejdříve opravíme.

Články o podnikání

Zlevni jízdné, zabij konzum na vsi

9. 6. 2019 | | Adam Páleníček | 24 komentářů

Zlevni jízdné, zabij konzum na vsi

Jízdné skoro zadarmo, to nejsou jen stovky a tisíce šťastných seniorů a studentů, kteří teď můžou brázdit Českem a nemyslet na to, kolik jim cinká v kapse. Dotované jízdenky můžou taky být po EET další hřebíček do rakve některých malých živností.

Rozšíření EET neuteče skoro nikdo. Projděte si, co schválili poslanci

7. 6. 2019 | | Petr Kučera | 41 komentářů

Rozšíření EET neuteče skoro nikdo. Projděte si, co schválili poslanci

Další vlna elektronické evidence tržeb má zelenou. Vládní koalice odmítla většinu opozičních zlepšováků. Láká na nižší DPH a úlevu pro drobné podnikatele.

Můžu vystavit fakturu, i když nejsem podnikatel? Poradíme

30. 5. 2019 | | Šárka Pelikánová | 5 komentářů

 Můžu vystavit fakturu, i když nejsem podnikatel? Poradíme

Chtěli jste si jenom výjimečně přivydělat. A najednou po vás někdo chce fakturu. Co s tím?

Můžeme dělat stejně dobrá vína jako ve Francii

25. 5. 2019 | | Ondřej Tůma

Můžeme dělat stejně dobrá vína jako ve Francii

„Autentisté nejedou na jistotu, neřeší všechno postřiky a pytli s pochybným práškem, co pak končí v nás konzumentech a v půdě,“ říká v obsáhlém rozhovoru o víně Bogdan Trojak.

Poslední hradba offline světa

11. 5. 2019 | | Ondřej Tůma | 2 komentáře

Poslední hradba offline světa

Proč papírové knížky nedopadly jako cédéčka? „Čtečky se sice zdokonalují, pořád se ale jen snaží tvářit jako kniha, přitom jí nesahají ani na paty,“ říkají zakladatelé úspěšného nakladatelství Jan Melvil Publishing.

Nejlepší kurz

NázevCelkem zaplatíte
Exchange s.r.o. VIP 2 570,00 Kč
Broadway Change 2 575,00 Kč
Czech Exchange 2 578,00 Kč
Exchange s.r.o. 2 580,00 Kč
Česká spořitelna 2 631,00 Kč
Komerční banka 2 634,82 Kč
Expobank CZ 2 636,80 Kč
Sberbank CZ 2 650,00 Kč
UnicreditBank Czech Republic 2 688,70 Kč
TIP: Získejte výhodný VIP kurz na výměnu valut
vytiskněte si slevový kupón.
TIP: Jak na platby do zahraničí ZDARMA? - šetřete na poplatcích, podmínky ZDE.

Ušetřete s Peníze.cz

Naši čtenáři s námi ušetřili už  10 480 644 Kč. Podívejte se na poslední poptávky a vyzkoušejte nás také. Vše je zcela zdarma.

Celebrity v rejstříku

Jsou to frajeři, nebo lupiči? Hlasujte v hitparádě o krále a největšího podvraťáka našeho obchodního rejstříku. Pokud nevidíte svého favorita, zkuste si stránku znovu načíst, objeví se další várka…

1.Stanislav Bernard

Stanislav Bernard

- podnikatel, politik a pivovarník

+61
+
-
2.Karel Poborský

Karel Poborský

- fotbalista

+17
+
-
3.Tomáš Sedláček

Tomáš Sedláček

- ekonom

+14
+
-
4.Petr Kellner

Petr Kellner

- podnikatel, majoritní vlastník holdingové společnosti PPF Group N.V

-23
+
-
5.Tomio Okamura

Tomio Okamura

- moravsko-japonský podnikatel

-25
+
-

Články na Heroine.cz

Moje dítě hraje Minecraft

Moje dítě hraje Minecraft

Proč se nebojím o své děti, když paří bez limitu.

Ikonické parfémy. Neviditelná síla stylu

Ikonické parfémy. Neviditelná síla stylu

Parfumerie jsou přeplněny stovkami vůní. Orientovat se můžeme svým vkusem nebo věhlasem...více

Porodem vchod! #9 Přirozený porod

Porodem vchod! #9 Přirozený porod

Porodní asistentka Alžběta Samková a záchranář Vít Samek se střídají v psaní o situacích,...více

Ušetřete za elektřinu a plyn

Zdají se vám vaše účty za elektřinu a plyn podezřele vysoké, ale nechce se vám do srovnávání nabídek? Odrazuje vás od změny dodavatele nekonečné papírování? Máme řešení: porovnáme distribuční sazby za elektřinu i plyn a vybereme tu pro vás nejvýhodnější. A pokud budete chtít, zařídíme za vás i změnu dodavatele.

Průměrně šetříme 2320 korun ročně na elektřině a 2560 korun na plynu.

Víte, kde najdete nejlevnější benzin ve svém okolí? My ano. Vyzkoušejte naše vyhledávání čerpacích stanic podle adresy nebo místa, kde se právě nacházíte.

Vývoj ceny benzinu a ceny nafty

Poradna

Poslední dotaz: vypocet duchodu
Poradna > Sociální poradna > Ostatní > vypocet duchodu

Otázka: dobry den, chtel bych se zeptat, jakym zpusobem mi bude vypocitan starobni duchod, pokud budu mit odpracovano cca 20 let v CR a cca 18 let v zahranici (Rakousko) Dekuji Alex SimikVíce

Právní poradna

Sociální poradna

Investiční poradna

Interaktivní grafiky

Spočítejte si osobní inflaci

Spočítejte si osobní inflaci

Inflace se měří indexem cen průměrného koše výrobků a služeb. Jenže každý kupuje něco jiného, proto na každého inflace působí jinak.

Jak se vyvíjejí v Česku mzdy a nezaměstnanost

Jak se vyvíjejí v Česku mzdy a nezaměstnanost

Unikátní mapa, na které můžete sledovat vývoj nezaměstnanosti a průměrných platů v jednotlivých českých krajích od roku 2006.

Průvodce výpisem z katastru nemovitostí

Průvodce výpisem z katastru nemovitostí

Vyznat se ve výpisu z katastru nemovitostí je často složité. Připravili jsme průvodce, který vám pomůže se zorientovat v jeho jednotlivých částech.

Partners Financial Services