Partners Financial Services
Ikona žárovky

Tyto stránky navštíví měsíčně 1 000 000 lidí. Chcete inzerci na míru? Napište nám!

AKCENT PRAHA GROUP a.s., Praha, IČO: 26463997 - Obchodní rejstřík

Tento výpis z obchodního rejstříku obsahuje údaje o společnosti AKCENT PRAHA GROUP a.s.. Údaje byly staženy 4. 5. 2024 z datové služby justice.cz
dle IČO 26463997. Z důvodu ochrany osobních údajů nejsou na stránce data narození a úplné adresy fyzických osob. Kompletní výpis včetně dat narození a adres lze zobrazit po zadání IČO 26463997 na originální stránce obchodního rejstříku justice.cz.

Výpis z obchodního rejstříku

Obchodní rejstřík
RES DPH

Zobrazit:

Aktuální údaje
Kompletní historie
Datum vzniku a zápisu
4. 7. 2001
Obchodní firma
AKCENT PRAHA GROUP a.s.
zapsáno 4. 7. 2001
Firmy na stejné adrese
Ostrovského 253, 150 00 Praha 5 - Smíchov
zapsáno 4. 7. 2001 vymazáno 6. 12. 2016
Sídlo Kraj: Hlavní město Praha
Okres: Hlavní město Praha
Obec: Praha
Část obce: Smíchov
Ulice: Ostrovského
Adresní místo: Ostrovského 253/3
IČO
26463997
zapsáno 4. 7. 2001
DIČ
Identifikátor datové schránky
3kacpqg
Právní forma
Akciová společnost
zapsáno 4. 7. 2001
Spisová značka
B 7268/MSPH Městský soud v Praze
zapsáno 4. 7. 2001
Rizikovost společnosti

Kontakty - AKCENT PRAHA GROUP a.s.

Telefonní kontakt
257 003 270 - správce objektu
E-mailová adresa
Web stránky
Kontaktní adresa
Ostrovského 253/3, 15000 Praha - Smíchov

Poslední změny a události - AKCENT PRAHA GROUP a.s.

25. 3. 2022
Vymazán skutečný majitel Lucie Šeflová
25. 3. 2022
Změna funkce: Ing. Gustav Šimáček z přímý skutečný majitel; koncový příjemce i osoba s koncovým vlivem na přímý skutečný majitel; skutečný majitel podle § 4 zákona č. 37/2021 sb.
25. 3. 2022
Vymazán skutečný majitel Bc. Ondřej Šťastný
25. 3. 2022
Vymazán skutečný majitel Ing. Josef Šťastný
8. 9. 2021
Změna adresy: člen statutárního orgánu Gustav Šimáček

Všechny změny a události ve společnosti

Vizualizace obchodních vztahů a vazeb - AKCENT PRAHA GROUP a.s.
Více o vizualizacích

AKCENT PRAHA GROUP a.s., IČO: 26463997: vizualizace vztahů osob a společností

AKCENT PRAHA GROUP a.s., IČO: 26463997

Zobrazit vztahy a firmy
Předmět podnikání
Realitní činnost
zapsáno 4. 7. 2001 vymazáno 14. 4. 2010
Reklamní činnost a marketing
zapsáno 4. 7. 2001 vymazáno 14. 4. 2010
Správa a údržba nemovitosti
zapsáno 4. 7. 2001 vymazáno 14. 4. 2010
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
zapsáno 14. 4. 2010
Základní kapitál
2 000 000 Kč
Splaceno: 100,00 %
zapsáno 4. 7. 2001 vymazáno 28. 8. 2007
2 000 000 Kč
Splaceno: 100,00 %
Valná hromada obchodní společnosti AKCENT PRAHA GROUP a.s., se sídlem Praha 5 - Smíchov, Ostrovského 253, PSČ 150 00, identifikační číslo 26463997, rozhodla o zvýšení základního kapitálu obchodní společnosti AKCENT PRAHA GROUP a.s. takto: - Základní kapitál obchodní společnosti AKCENT PRAHA GROUP a.s. se zvyšuje o částku 8,000.000,- Kč, slovy osm miliónů korun českých, tedy ze zcela splacené výše základního kapitálu 2,000.000,- Kč, slovy dva milióny korun českých, na novou výši základního kapitálu 10,000.000,- Kč, slovy deset miliónů korun českých, s tím, že se nepřipouští upisování nad tuto částku zvýšení základního kapitálu a tato částka je konečná. - Zvýšení základního kapitálu obchodní společnosti AKCENT PRAHA GROUP a.s. bude provedeno upsáním nových akcií, jejichž emisní kurs se splácí peněžitými vklady, bez veřejné nabídky k upsání akcií. - Celkem bude upisováno a vydáno 8 (slovy osm) kusů, nových kmenových akcií, s nimiž nejsou spojena žádná zvláštní práva, znějících na jméno, v listinné podobě, o jmenovité hodnotě každé akcie 1,000.000,- Kč, slovy jeden milión korun českých, jejichž emisní kurs se splácí peněžitými vklady. S každou jednou touto akcií bude spojen 1 (slovy jeden) hlas při hlasování na valné hromadě. Převoditelnost těchto akcií bude omezena tak, že jejich převod je podmíněn souhlasem valné hromady. - Jelikož se všichni akcionáři obchodní společnosti AKCENT PRAHA GROUP a.s. vzdali před tímto rozhodnutím o zvýšení základního kapitálu svého přednostního práva na upisování nových akcií, budou všechny nové akcie upisovány bez využití přednostního práva, a to tak, že všechny tyto nové akcie budou nabídnuty k upsání určitým zájemcům, a sice panu Ing. Josefu Šťastnému, rodné číslo 480216/038, bytem Praha 5, Smíchov, Pod Kesnerkou 2826/29, a paní Ivance Šimáčkové, rodné číslo 505627/031, bytem Praha 5, Stodůlky, U Kašny 6, (dále též určití zájemci) tak, že každému tomuto určitému zájemci budou nabídnuty k upsání 4 (slovy čtyři) kusy, nových kmenových akcií, s nimiž nejsou spojena žádná zvláštní práva, znějících na jméno, v listinné podobě, o jmenovité hodnotě každé akcie 1,000.000,- Kč, slovy jeden milión korun českých, jejichž převoditelnost bude omezena tím způsobem, že jejich převod je podmíněn souhlasem valné hromady. - Místem pro upisování nových akcií, tedy pro uzavření smlouvy o upsání akcií mezi určitými zájemci a obchodní společností AKCENT PRAHA GROUP a.s., je sídlo obchodní společnosti AKCENT PRAHA GROUP a.s. na adrese Praha 5 - Smíchov, Ostrovského 253, PSČ 150 00. - Lhůta pro upsání nových akcií určitými zájemci, tedy lhůta pro uzavření smlouvy o upsání akcií, činí tři měsíce. - Bez zbytečného odkladu po zápisu tohoto usnesení o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku obchodní společnost AKCENT PRAHA GROUP a.s. doručí každému určitému zájemci, písemný návrh na uzavření smlouvy o upsání akcií, a to formou doporučeného dopisu nebo osobním předáním oproti podpisu, s tím, že v tomto návrhu uvede, že den následující po doručení tohoto návrhu určitému zájemci je dnem počátku běhu lhůty pro upsání akcií pro tohoto určitého zájemce. - Každému určitému zájemci budou nabídnuty nové akcie k upsání za emisní kurz shodný se jmenovitou hodnotou těchto nových upisovaných akcií, tedy za emisní kurs 1,000.000,- Kč, slovy jeden milión korun českých, za jednu novou akci o jmenovité hodnotě 1,000.000,- Kč, slovy jeden milión korun českých, tedy emisní ážio je nulové. To znamená, že panu Ing. Josefu Šťastnému budou nabídnuty k upsání čtyři nové akcie, každá o jmenovité hodnotě 1,000.000,- Kč, slovy jeden milión korun českých, za emisní kurz 1,000.000,- Kč, slovy jeden milión korun českých, za každou tuto novou akcii, tedy za celkový emisní kurz 4,000.000,- Kč, slovy čtyři milión korun českých, za všechny čtyři nové akcie, a paní Ivance Šimáčkové budou nabídnuty k upsání čtyři nové akcie, každá o jmenovité hodnotě 1,000.000,- Kč, slovy jeden milión korun českých, za emisní kurz 1,000.000,- Kč, slovy jeden milión korun českých, za každou tuto novou akcii, tedy za celkový emisní kurz 4,000.000,- Kč, slovy čtyři milión korun českých, za všechny čtyři nové akcie. - Určitý zájemce pan Ing. Josef Šťastný je povinen splatit celkový emisní kurs jím upsaných akcií ve výši 4,000.000,- Kč, slovy čtyři milióny korun českých, peněžitým vkladem ve výši 4,000.000,- Kč, slovy čtyři milióny korun českých. Celý tento peněžitý vklad je povinen pan Ing. Josef Šťastný splatit na zvláštní účet společnosti AKCENT PRAHA GROUP a.s., vedený u HVB Bank Czech republic a.s., číslo účtu 501083051/2700, který za tímto účelem společnost AKCENT PRAHA GROUP a.s. otevřela na své jméno, a to nejpozději do šesti měsíců ode dne uzavření smlouvy o upsání nových akcií. - Určitý zájemce paní Ivanka Šimáčková je povinna splatit celkový emisní kurs jí upsaných akcií ve výši 4,000.000,- Kč, slovy čtyři milióny korun českých, peněžitým vkladem ve výši 4,000.000,- Kč, slovy čtyři milióny korun českých. Celý tento peněžitý vklad je povinna paní Ivanka Šimáčková splatit na zvláštní účet společnosti AKCENT PRAHA GROUP a.s., vedený u HVB Bank Czech republic a.s., číslo účtu 501083051/2700, který za tímto účelem společnost AKCENT PRAHA GROUP a.s. otevřela na své jméno, a to nejpozději do šesti měsíců ode dne uzavření smlouvy o upsání nových akcií.
zapsáno 28. 8. 2007 vymazáno 18. 12. 2007
2 000 000 Kč
Splaceno: 100,00 %
zapsáno 18. 12. 2007
Akcie
2 ks akcie na jméno ve jmenovité hodnotě 1 000 000 Kč v listinné podobě, Omezení převoditelnosti akcií: v případě, že akcionář hodlá prodat svoji akcii, je povinen ji nejprve přednostně nabídnout k odkoupení druhému akcionáři obchodní společnosti, písemnou nabídkou osobně mu doručenou, a to za cenu zjištěnou na základě znaleckého posudku o stanovení ceny této akcie. Nepřijme-li tento akcionář tuto nabídku do jednoho měsíce ode dne obdržení nabídky, nebo ji přijme avšek do jednoho měsíce od přijetí nabídky neuhradí kupní cenu, je oprávněn akcionář tuto svoji akcii prodat komukoliv. Nejsou-li splněny tyto podmínky pro převod akcie, je smlouva o převodu této akcie neplatná, ledaže nabyvatel akcie jednal v dobré víře.
zapsáno 4. 7. 2001 vymazáno 28. 8. 2007
2 ks akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 1 000 000 Kč Omezení převoditelnosti akcií: Akcie společnosti jsou omezeně převoditelné. Převod všech akcií společnosti je podmíněn souhlasem valné hromady.
zapsáno 28. 8. 2007
Ostatní skutečnosti
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č.90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
zapsáno 7. 10. 2014

Statutární orgán - představenstvo - AKCENT PRAHA GROUP a.s.

Předseda
Ing. Josef Šťastný
Pod Kesnerskou, Praha 5
Den vzniku funkce: 4. 7. 2001
Den vzniku členstvi: 4. 7. 2001
zapsáno 4. 7. 2001 vymazáno 20. 10. 2005
Člen
Ivanka Šimáčková
U Kašny, Praha 5 - Stodůlky
Den vzniku funkce: 4. 7. 2001
Den zániku funkce: 30. 6. 2006
Den vzniku členstvi: 4. 7. 2001
Den zániku členstvi: 30. 6. 2006
zapsáno 4. 7. 2001 vymazáno 5. 10. 2007
Člen
Mgr. Alan Vitouš
Buková, Praha 3 - Žižkov
Den vzniku funkce: 4. 7. 2001
Den zániku funkce: 30. 6. 2006
Den vzniku členstvi: 4. 7. 2001
Den zániku členstvi: 30. 6. 2006
zapsáno 4. 7. 2001 vymazáno 5. 10. 2007
Předseda
Ing. Josef Šťastný
Pod Kesnerkou, Praha 5
Den vzniku funkce: 4. 7. 2001
Den zániku funkce: 30. 6. 2006
Den vzniku členstvi: 4. 7. 2001
Den zániku členstvi: 30. 6. 2006
zapsáno 20. 10. 2005 vymazáno 5. 10. 2007
Předseda
Ing. Josef Šťastný
Pod Kesnerkou, Praha 5
Den vzniku funkce: 4. 7. 2006
Den zániku funkce: 17. 7. 2014
Den vzniku členstvi: 30. 6. 2006
zapsáno 5. 10. 2007 vymazáno 7. 10. 2014
Člen
Ivanka Šimáčková
U Kašny, Praha 5 - Stodůlky
Den vzniku členstvi: 30. 6. 2006
Den zániku členstvi: 22. 7. 2009
zapsáno 5. 10. 2007 vymazáno 14. 4. 2010
Člen
Mgr. Alan Vitouš
Buková, Praha 3 - Žižkov
Den vzniku členstvi: 30. 6. 2006
Den zániku členstvi: 14. 12. 2009
zapsáno 5. 10. 2007 vymazáno 14. 4. 2010
Člen představenstva
Lucie Šeflová
U Kašny, 155 00 Praha 5 - Stodůlky
Den vzniku členstvi: 14. 12. 2009
zapsáno 14. 4. 2010 vymazáno 16. 9. 2014
Člen představenstva
Gustav Šimáček
Mohylová, 155 00 Praha 5 - Stodůlky
Den vzniku členstvi: 14. 12. 2009
zapsáno 14. 4. 2010 vymazáno 16. 9. 2014
Člen představenstva
Lucie Šeflová
U kašny, 155 00 Praha 5 - Stodůlky
Den vzniku členstvi: 14. 12. 2009
Den zániku členstvi: 17. 7. 2014
zapsáno 16. 9. 2014 vymazáno 7. 10. 2014
Člen představenstva
Gustav Šimáček
Ostrovského, 150 00 Praha 5 - Smíchov
Den vzniku členstvi: 14. 12. 2009
Den zániku členstvi: 17. 7. 2014
zapsáno 16. 9. 2014 vymazáno 7. 10. 2014
Předseda představenstva
Ing. Josef Šťastný
Pod Kesnerkou, 150 00 Praha - Smíchov
Den vzniku funkce: 17. 7. 2014
zapsáno 7. 10. 2014
Člen představenstva
Gustav Šimáček
Ostrovského, 150 00 Praha 5 - Smíchov
Den vzniku členstvi: 17. 7. 2014
zapsáno 7. 10. 2014 vymazáno 13. 3. 2015
Člen představenstva
Lucie Šeflová
U kašny, 155 00 Praha - Stodůlky
Den vzniku členstvi: 17. 7. 2014
zapsáno 7. 10. 2014
Člen představenstva
Gustav Šimáček
Ostrovského, 150 00 Praha - Smíchov
Den vzniku členstvi: 17. 7. 2014
zapsáno 13. 3. 2015 vymazáno 4. 5. 2021
Člen představenstva
Gustav Šimáček
Armády, 155 00 Praha - Stodůlky
Den vzniku členstvi: 17. 7. 2014
zapsáno 4. 5. 2021 vymazáno 8. 9. 2021
Člen představenstva
Gustav Šimáček
Ostrovského, 150 00 Praha - Smíchov
Den vzniku členstvi: 17. 7. 2014
zapsáno 8. 9. 2021
Počet členů
3
zapsáno 7. 10. 2014
Způsob jednání
Za obchodní společnost jedná a vůči třetím osobám obchodní společnost zastupuje představenstvo, a to buď předseda a všichni ostatní členové představenstva, nebo samostatně předseda představenstva. Písemné úkony, které činí buď předseda a všichni ostatní členové představenstva společně nebo předseda představenstva samostatně, podepisují tito tak, že k obchodní firmě připojí svůj podpis.
zapsáno 4. 7. 2001 vymazáno 4. 8. 2004
Jménem společnosti jedná představenstvo. Za představenstvo jedná navenek jménem společnosti každý člen představenstva samostatně. Písemné úkony, které činí člen představenstva jménem společnosti, podepisuje tak, že k obchodní firmě společnosti připojí svůj podpis, a to každý člen představenstva samostatně.
zapsáno 4. 8. 2004 vymazáno 7. 10. 2014
Společnost zastupuje a za společnost jedná každý člen představenstva samostatně.
zapsáno 7. 10. 2014

Dozorčí rada - AKCENT PRAHA GROUP a.s.

Předseda
Gustav Šimáček
U Kašny, Praha 5 - Stodůlky
Den vzniku funkce: 4. 7. 2001
Den zániku funkce: 30. 6. 2006
Den vzniku členstvi: 4. 7. 2001
Den zániku členstvi: 30. 6. 2006
zapsáno 4. 7. 2001 vymazáno 5. 10. 2007
Člen
Tomáš Seeman
Zádušní, Mělník
Den vzniku funkce: 4. 7. 2001
Den zániku funkce: 30. 6. 2006
Den vzniku členstvi: 4. 7. 2001
Den zániku členstvi: 30. 6. 2006
zapsáno 4. 7. 2001 vymazáno 5. 10. 2007
Člen
Ing. Alena Hodková
Suchý vršek, Praha 5 - Stodůlky
Den vzniku funkce: 4. 7. 2001
Den zániku funkce: 30. 6. 2006
Den vzniku členstvi: 4. 7. 2001
Den zániku členstvi: 30. 6. 2006
zapsáno 4. 7. 2001 vymazáno 5. 10. 2007
Předseda
Gustav Šimáček
U Kašny, Praha 5 - Stodůlky
Den vzniku funkce: 4. 7. 2006
Den zániku funkce: 14. 12. 2009
Den vzniku členstvi: 30. 6. 2006
Den zániku členstvi: 14. 12. 2009
zapsáno 5. 10. 2007 vymazáno 14. 4. 2010
Člen
Tomáš Seeman
Zádušní, Mělník
Den vzniku členstvi: 30. 6. 2006
Den zániku členstvi: 17. 7. 2014
zapsáno 5. 10. 2007 vymazáno 7. 10. 2014
Člen
Ing. Alena Hodková
Suchý vršek, Praha 5 - Stodůlky
Den vzniku členstvi: 30. 6. 2006
Den zániku členstvi: 4. 4. 2008
zapsáno 5. 10. 2007 vymazáno 12. 11. 2008
Člen dozorčí rady
Ondřej Šťastný
Verdunská, 160 00 Praha 6
Den vzniku členstvi: 4. 4. 2008
zapsáno 12. 11. 2008 vymazáno 22. 6. 2010
Člen dozorčí rady
Ing. Jan Šefl
U Kašny, 155 00 Praha 5 - Stodůlky
Den vzniku členstvi: 14. 12. 2009
Den zániku členstvi: 17. 7. 2014
zapsáno 14. 4. 2010 vymazáno 7. 10. 2014
Předseda dozorčí rady
Bc. Ondřej Šťastný
Jindřicha Plachty, 150 00 Praha 5 - Smíchov
Den vzniku funkce: 5. 4. 2010
Den zániku funkce: 17. 7. 2014
Den vzniku členstvi: 4. 4. 2008
zapsáno 22. 6. 2010 vymazáno 7. 10. 2014
Předseda dozorčí rady
Bc. Ondřej Šťastný
Jindřicha Plachty, 150 00 Praha 5 - Smíchov
Den vzniku funkce: 17. 7. 2014
zapsáno 7. 10. 2014 vymazáno 16. 6. 2016
Člen dozorčí rady
Tomáš Seeman
Zádušní, 276 01 Mělník - Mělník
Den vzniku členstvi: 17. 7. 2014
Den zániku členstvi: 30. 9. 2016
zapsáno 7. 10. 2014 vymazáno 25. 3. 2017
Člen dozorčí rady
Ing. Jan Šefl
U kašny, 155 00 Praha - Stodůlky
Den vzniku členstvi: 17. 7. 2014
zapsáno 7. 10. 2014
Předseda dozorčí rady
Bc. Ondřej Šťastný
Jindřicha Plachty, 150 00 Praha - Smíchov
Den vzniku funkce: 17. 7. 2014
zapsáno 16. 6. 2016
Člen dozorčí rady
Robert Műnzberger
Amforová, 155 00 Praha - Stodůlky
Den vzniku členstvi: 30. 9. 2016
zapsáno 25. 3. 2017
Počet členů
3
zapsáno 7. 10. 2014

Skuteční majitelé - AKCENT PRAHA GROUP a.s.

Přímý skutečný majitel; Koncový příjemce i osoba s koncovým vlivem
Ing. Josef Šťastný
Automatický průpis: ne
Podíl na hlasování: 50/100
Podíl na prospěchu: 50/100
Den, od kterého je osoba skutečným majitelem: 4. 7. 2001
Údaje o skutečnostech zakládajících postavení skutečného majitele:
Vlastnictví podílu na hlasovacích právech.
Vlastnictví podílu na prospěchu.
zapsáno 12. 8. 2021 vymazáno 25. 3. 2022
Přímý skutečný majitel; Koncový příjemce i osoba s koncovým vlivem
Bc. Ondřej Šťastný
Automatický průpis: ne
Podíl na hlasování: 50,10 %
Podíl na prospěchu: 50,10 %
Den, od kterého je osoba skutečným majitelem: 7. 2. 2018
Údaje o skutečnostech zakládajících postavení skutečného majitele:
Vlastnictví podílu na hlasovacích právech.
Vlastnictví podílu na prospěchu.
zapsáno 12. 8. 2021 vymazáno 25. 3. 2022
Přímý skutečný majitel; Koncový příjemce i osoba s koncovým vlivem
Ing. Gustav Šimáček
Automatický průpis: ne
Podíl na hlasování: 56/100
Podíl na prospěchu: 56/100
Den, od kterého je osoba skutečným majitelem: 1. 1. 2010
Údaje o skutečnostech zakládajících postavení skutečného majitele:
Vlastnictví podílu na hlasovacích právech.
Vlastnictví podílu na prospěchu.
zapsáno 12. 8. 2021 vymazáno 25. 3. 2022
Přímý skutečný majitel; Koncový příjemce i osoba s koncovým vlivem
Lucie Šeflová
Automatický průpis: ne
Podíl na hlasování: 44/100
Podíl na prospěchu: 44/100
Den, od kterého je osoba skutečným majitelem: 1. 1. 2010
Údaje o skutečnostech zakládajících postavení skutečného majitele:
Vlastnictví podílu na hlasovacích právech.
Vlastnictví podílu na prospěchu.
zapsáno 12. 8. 2021 vymazáno 25. 3. 2022
Přímý skutečný majitel; Skutečný majitel podle § 4 zákona č. 37/2021 Sb.
Ing. Gustav Šimáček
Automatický průpis: ne
Den, od kterého je osoba skutečným majitelem: 1. 1. 2010
Údaje o skutečnostech zakládajících postavení skutečného majitele:
Podíl - velikost podílu: 28,00 %
zapsáno 25. 3. 2022

Hodnocení firmy - AKCENT PRAHA GROUP a.s.

0
-
+

Sídlo společnosti na mapě - AKCENT PRAHA GROUP a.s.

Sbírka listin

Peníze.cz zobrazuje pouze údaje, které byly zveřejněny na základě zákona v různých rejstřících. Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na této stránce. Vydavatel tímto způsobem zpracovává osobní údaje v souladu s čl. 6 odst. 1 odst. f) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů, tedy pro účely oprávněných zájmů uživatelů této webové služby, která umožňuje, mimojiné, vyhledávání v rejstřících z jednoho místa, aniž by údaje z těchto rejstříků sdružovala.

Pokud jste na našich stránkách objevili, že uváděná data neodpovídají realitě, zkontrolujte prosím nejdříve, zda chyba není přímo v příslušném zdrojovém rejstříku. Pokud je, obraťte se s žádostí o opravu dat na příslušnou instituci uvedenou na této stránce. Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích.

Celebrity v rejstříku

Eva Decastelo

Eva Decastelo

herečka, modelka, moderátorka

1
-
+
Lukáš Hejlík

Lukáš Hejlík

herec, moderátor

0
-
+
Tomáš Knotek

Tomáš Knotek

hokejista

2832
-
+
Kateřina Dolenská

Kateřina Dolenská

lektorka jógy

0
-
+
Eva Burešová

Eva Burešová

zpěvačka, herečka

1
-
+
Kateřina Neumannová

Kateřina Neumannová

klasická lyžařka a manažerka

1443
-
+

A tohle už jste četli?

Firmy s podobným IČO

Firmy s podobným názvem

Penzijko s finančním bonusem

Založte si penzijko Conseq a získejte nejen státní příspěvky a daňovou úsporu, ale i bonus pro věrné klienty.