CEDEX -CZ a.s., IČO: 26468603 - Obchodní rejstřík

Tento výpis z obchodního rejstříku obsahuje údaje o společnosti CEDEX -CZ a.s. Údaje byly staženy 3. 5. 2014 z datové služby justice.cz dle IČO 26468603. Z důvodu ochrany osobních údajů nejsou na stránce data narození a úplné adresy fyzických osob. Kompletní výpis včetně dat narození a adres lze zobrazit po zadání IČO 26468603 na originální stránce obchodního rejstříku justice.cz.

Tyto stránky navštíví měsíčně 1 000 000 lidí. Chcete inzerci na míru? Napište nám!

Výpis z obchodního rejstříku

Firmy se stejným IČO


Rejstřík
ARES
 
DPH
 
 
 
 
 
Datum zápisu30. 7. 2001
Obchodní firma
od 30. 7. 2001

CEDEX -CZ a.s.

Prověřit exekuceReputace firmy
Adresa sídla
od 30. 7. 2001 do 3. 11. 2006
Praha 3, Velehradská 26/837, PSČ 130 00
IČO
od 30. 7. 2001

26468603

DIČ

CZ26468603

Identifikátor datové schránky:6umdbnx
Právní forma
od 30. 7. 2001
Akciová společnost
Spisová značka7301 B, Městský soud v Praze
Předmět podnikání
od 30. 7. 2001
- Velkoobchod
od 30. 7. 2001
- Realitní činnost
od 30. 7. 2001
- Správa a údržba nemovitostí
od 30. 7. 2001
- Zprostředkování obchodu
od 30. 7. 2001
- Zprostředkování služeb
od 30. 7. 2001
- Činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců
od 30. 7. 2001
- Návrhářská, designérská a aranžérská činnost
Ostatní skutečnosti
od 1. 11. 2007
- Na základě smlouvy o fúzi převzala společnst CEDEX-CZ a.s., IČ 26468603, se sídlem Praha 9, Klánovice, Blešnovská 588, PSČ 190 14, jako nástupnická společnost, jmění, včetně práv a povinností z pracovněprávních vztahů, zanikající společnosti Pragoexport s.r.o., IČ 261 84 681, se sídlem Praha 10, V Olšinách 16/82, PSČ 100 00.
od 25. 4. 2007 do 30. 8. 2007
- Valná hromada rozhoduje o zvýšení základního kapitálu společnosti takto: 1. Důvodem zvýšení základního kapitálu je snížení závazků společnosti jejich započtení a tím posílení finanční stability společnosti a dále získání disponibilních peněžních zdrojů nezbytných pro financování provozu společnosti. 2. Základní kapitál se zvyšuje vydáním nových akcií o částku 11,770 000,-Kč tedy z výše 2,000.000.,-Kč na novou výši 13,770 000,-Kč -Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. Nepřipouští se rovněž upisování akcií nepeněžitými vklady. 3. Počet, jmenovitá hodnota, druh, forma a podoba upisovaných akcií: Počet 1.177 Jmenovitá hodnota : 10.000,-Kč Druh : kmenové Forma: na jméno Podoba : listinná Emisní kurs: 10.000,-Kč za jednu akcii je shodný s její jmenovitou hodnotou. Převoditelnost akcií je v souladu s článkem šestým, odstavcem pátým stanov společnosti omezena souhlasem představenstva společnosti, akcie nebudou kótovanými účastnickými cennými papíry. 4. Místo, lhůta pro upisování akcií bez využití přednostního práva, jelikož se všichni akcionáři tohoto práva vzdali před hlasováním o zvýšení základního kapitálu: - Lhůta pro upsání nových akcií bez využití přednostního práva činí 60 (šedesát) dnů a začne běžet následující den po podání návrhu na zápis rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Upisování akcií je vázáno na rozvazovací podmínku, jíž je právní moc rozhodnutí Městského soudu v Praze o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. ?Místo pro úpis akcií, tedy místo, kde bude uzavřena smlouva o upsání akcií, je sídlo společnosti CEDEX-CZ a.s. na adrese Blešnovská 588, Praha 9 - Klánovice v pracovní dny v době od. 9.00 hod do 15.00. hod. Všechny nové akcie budou upsány peněžitým vkladem upisovatele, a to předem určeného a určitého zájemce, kterým je akcionář společnost TEGNER HOLDING LIMITED, se sídlem na adrese Limassol, NEOCLEOUS HOUSE, Arch. Makariou III 199, PSČ 3030, Kyperská republika, identifikační číslo 135526, a to smlouvou o upsání akcií podle § 204 odst. 5 obchodního zákoníku, kterou uzavře zájemce se Společností. Zájemce je oprávněn upsat všech 1.177 nových kmenových akcií ve jmenovité hodnotě 10.000,- Kč znějících na jméno, v listinné podobě, nekótovaných, s omezenou převoditelností. Emisní kurs každé nové, upisované akcie se rovná její jmenovité hodnotě a činí 10.000,- Kč. Upisovatel upsané akcie splatí peněžitým vkladem ve výši 11,770.000,- Kč. Upisování akcií je vázáno na rozvazovací podmínku, jíž je právní moc rozhodnutí Městského soudu v Praze o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Ostatní způsoby upsání akcií bez využití přednostního práva uvedené v ustanovení § 203 odst. 2 písmo d) obchodního zákoníku (tj. dohoda akcionářů podle § 205 obchodního zákoníku a upsání na základě veřejné nabídky) se vylučují. 5. Schválení možnosti započtení peněžité pohledávky vůči Společnosti proti pohledávce Společnosti na splacení emisního kurzu: Z důvodů snížení závazků Společnosti a tím zlepšení její obchodní bilance a hospodaření se připouští dle ust. § 203 odst. 2 písmo j) obchodního zákoníku možnost, aby zájemce společnost TEGNER HOLDING LIMITED, se sídlem na adrese Limassol, NEOCLEOUS HOUSE, Arch. Makariou III 199, PSČ 3030, Kyperská republika, identifikační číslo 135526 započetl své peněžité pohledávky vůči Společnosti proti pohledávce Společnosti na splacení 100% emisního kurzu zájemcem upsaných akcií. Možnost započtení se připouští tak, že proti pohledávce Společnosti na splacení emisního kursu upsaných akcií ve výši 11,770.000 Kč se připouští možnost započítat pohledávku společnosti TEGNER HOLDING LIMITED, se sídlem na adrese Limassol, NEOCLEOUS HOUSE, Arch. Makariou III 199, PSČ 3030, Kyperská republika, identifikační číslo 135526, ve výši 5,923.447,- Kč, slovy: pět milionů devět set dvacet tři tisíce čtyři sta čtyřicet sedm korun českých, vzniklou na základě Smlouvy o půjčce ze dne 19. 11. 2002 uzavřené mezi Společností jakožto dlužníkem a společností AICT A jakožto věřitelem - na upisovatele přešla uvedená pohledávka na základě smlouvy o postoupení pohledávek ze dne 18. 6. 2004, a dále část pohledávky ve výši 5,849.363,83 Kč, slovy: pět milionů osm set čtyřicet devět tisíc tři sta šedesát tři korun českých a osmdesát tři haléře, vzniklou na základě Smlouvy o půjčce ze dne 1. 2. 2004 a 2. 5. 2005, uzavřené mezi Společností jakožto dlužníkem a společností Pragoexport s. r.o. jakožto věřitelem - na upisovatele přešla uvedená pohledávka na základě smlouvy o postoupení pohledávek ze dne 21. 2. 2007. Splacení emisního kursu započtením bude provedeno na základě smlouvy o započtení. Smlouva o započtení musí být uzavřena před podáním návrhu na zápis zvýšeného základního kapitálu do obchodního rejstříku, nejpozději však do 7 (sedmi) dnů ode dne, kdy zájemce upsal akcie za současného respektování lhůt uvedených shora pro upsání akcií. Zájemce společnost TEGNER HOLDING LIMITED, se sídlem na adrese Limassol, NEOCLEOUS HOUSE, Arch. Makariou III 199, PSČ 3030, Kyperská republika, identifikační číslo 135526, bude upisovat akcie na základě písemné smlouvy o upsání akcií, která musí obsahovat náležitosti dle § 205 odst. 3 obchodního zákoníku. Podpisy na smlouvě o upsání akcií musí být úředně ověřeny. Lhůta pro úpis akcií zájemcem bude činit 15 (patnáct) dnů a počíná běžet ode dne doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií představenstvem Společnosti předem určenému zájemci. Počátek běhu lhůty k upisování akcií, za současného respektování lhůty uvedené shora v bodě 4 tohoto notářského zápisu, bude předem určenému zájemci oznámen doručením návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií. Místo pro úpis akcií, tedy místo, kde bude uzavřena smlouva o upsání akcií, je sídlo společnosti CEDEX-CZ a.s. na adrese Blešnovská 588, Praha 9 -Klánovice. 6. Účet u banky, na který bude upisovatel povinen splatit emisní kurs upsaných akcií: Vzhledem ke skutečnosti, že se připouští možnost započtení peněžité pohledávky vůči společnosti proti pohledávce na splacení celého emisního kursu, který bude splacen výhradně započtením, není v souladu s ust. § 203, odst. 2 písmo j) obchodního zákoníku třeba uvádět údaje podle § 203, odst. 2, písmo f) obchodního zákoníku - účet u banky, na který bude upisovatel povinen splatit emisní kurs upsaných akcií. Před rozhodnutím o zvýšení základního kapitálu společnosti všichni tři akcionáři shodně, každý za svojí osobu prohlásili, že se vzdávají v souladu s ust. § 204a odst. 7 ve spojitosti s ust. § 220b odst.5 obchodního zákoníku svého přednostního práva na upisování akcií akcie nebudou upisovány s využitím přednostního práva a proto představenstvo společnosti není povinno zveřejňovat a oznamovat informace dle § 204a odst. 2 obchodního zákoníku.
Kapitál
od 30. 8. 2007
Základní kapitál 13 770 000 Kč, splaceno 100 %.
od 7. 9. 2002 do 30. 8. 2007
Základní kapitál 2 000 000 Kč, splaceno 100 %.
od 30. 7. 2001 do 7. 9. 2002
Základní kapitál 2 000 000 Kč, splaceno 30 %.
od 30. 8. 2007
Akcie na jméno 10 000, počet akcií: 1 377 v listinné podobě.
od 30. 8. 2007
v listinné podobě - akcie je možno převádět nebo dát do zástavy pouze se souhlasem představenstva společnosti
od 30. 7. 2001 do 30. 8. 2007
Akcie na jméno 10 000, počet akcií: 200.
od 30. 7. 2001 do 30. 8. 2007
v listinné podobě - akcie je možno převádět nebo dát do zástavy pouze se souhlasem představenstva společnosti
Rizikovost společnosti

Rizikovost společnosti
Statutární orgán - představenstvo
od 24. 5. 2013
TOMÁŠ RYS - přeseda představenstva
Praha 9 - Kyje, Jordánská, PSČ 198 00
den vzniku členství: 11. 7. 2011
den vzniku funkce: 11. 7. 2011
od 24. 5. 2013
DAVID RYS - člen představenstva
Praha 8 - Čimice, Byšická, PSČ 181 00
den vzniku členství: 11. 7. 2011
od 24. 5. 2013
MARKÉTA RYSOVÁ - člen představenstva
Praha 9 - Kyje, Jordánská, PSČ 198 00
den vzniku členství: 11. 7. 2011
od 3. 10. 2007 do 24. 5. 2013
Ing. Tomáš Rys - předseda představenstva
Praha 9, Jordánská 706/15, PSČ 198 00
den vzniku členství: 31. 7. 2006 - 11. 7. 2011
den vzniku funkce: 31. 7. 2006 - 11. 7. 2011
od 3. 10. 2007 do 24. 5. 2013
David Rys, Dipl. oec. - člen představenstva
Praha 8, Byšická 13/715, PSČ 181 00
den vzniku členství: 31. 7. 2006 - 11. 7. 2011
od 3. 10. 2007 do 24. 5. 2013
Ing. Markéta Rysová - člen představenstva
Praha 9, Jordánská 706/15
den vzniku členství: 31. 7. 2006 - 11. 7. 2011
od 30. 7. 2001 do 3. 10. 2007
Ing. Tomáš Rys - předseda představenstva
Praha 9, Jordánská 706/15
den vzniku členství: 30. 7. 2001 - 29. 7. 2006
den vzniku funkce: 30. 7. 2001 - 29. 7. 2006
od 30. 7. 2001 do 3. 10. 2007
David Rys, Dipl. oec. - člen představenstva
Praha 8, Byšická 13/715
den vzniku členství: 30. 7. 2001 - 29. 7. 2006
od 30. 7. 2001 do 3. 10. 2007
Ing. Markéta Rysová - člen představenstva
Praha 9, Jordánská 706/15
den vzniku členství: 30. 7. 2001 - 29. 7. 2006
od 30. 7. 2001
Za společnost jedná představenstvo a jednotliví členové představenstva.
Dozorčí rada
od 24. 5. 2013
JAN FENCL - předseda dozorčí rady
Praha 10 - Strašnice, Pod strání, PSČ 100 00
den vzniku členství: 11. 7. 2011
den vzniku funkce: 11. 7. 2011
od 24. 5. 2013
RENATA HASSE VLACHYNSKÁ - člen dozorčí rady
Praha 4 - Chodov, Kloknerova, PSČ 148 00
den vzniku členství: 11. 7. 2011
od 24. 5. 2013
IVANA GARČEKOVÁ - člen dozorčí rady
Strančice, Partyzánská, PSČ 251 63
den vzniku členství: 11. 7. 2011
od 3. 10. 2007 do 3. 10. 2007
Mgr. Jan Fencl - člen dozorčí rady
Praha 10, Pod Strání 2220/22, PSČ 100 00
den vzniku členství: 31. 7. 2002 - 30. 7. 2007
od 3. 10. 2007 do 3. 10. 2007
František Šmejkal - předseda dozorčí rady
Praha 6, Havlovská 1129/24, PSČ 160 00
den vzniku členství: 31. 7. 2002 - 30. 7. 2007
den vzniku funkce: 31. 7. 2002 - 30. 7. 2007
od 3. 10. 2007 do 3. 10. 2007
Hana Šmejkalová - člen dozorčí rady
Praha 6, Havlovská 1129/24, PSČ 160 00
den vzniku členství: 31. 7. 2002 - 30. 7. 2007
od 3. 10. 2007 do 24. 5. 2013
Mgr. Jan Fencl - předseda dozorčí rady
Praha 10, Pod Strání 2220/22, PSČ 100 00
den vzniku členství: 31. 7. 2007 - 11. 7. 2011
den vzniku funkce: 31. 7. 2007 - 11. 7. 2011
od 3. 10. 2007 do 24. 5. 2013
Ing. Jaroslav Krčmář - člen dozorčí rady
Sázava, Uhlířskojanovická 103, PSČ 285 06
den vzniku členství: 31. 7. 2007 - 11. 7. 2011
od 3. 10. 2007 do 24. 5. 2013
Renata Vlachynská - člen dozorčí rady
Praha 4, Kloknerova 2285/16, PSČ 148 00
den vzniku členství: 31. 7. 2007 - 11. 7. 2011
od 30. 7. 2001 do 3. 10. 2007
František Šmejkal - předseda dozorčí rady
Praha 6, Havlovská 24/1129
den vzniku členství: 30. 7. 2001 - 29. 7. 2002
den vzniku funkce: 30. 7. 2001 - 29. 7. 2002
od 30. 7. 2001 do 3. 10. 2007
Mgr. Jan Fencl - člen dozorčí rady
Praha 10, Pod Strání 2220/22
den vzniku členství: 30. 7. 2001 - 29. 7. 2002
od 30. 7. 2001 do 3. 10. 2007
Hana Šmejkalová - člen dozorčí rady
Praha 6, Havlovská 24/1129
den vzniku členství: 30. 7. 2001 - 29. 7. 2002
Akcionáři
od 3. 10. 2007
TEGNER HOLDING LIMITED
P.C. 3030 Limassol - NEOCLEOUS HOUSE, Arch. Makariou III. 199, Kyperská republika
Hodnocení firmy
0
+
-

Další odkazy

Aktualizovat data

Peníze.cz zobrazuje pouze údaje, které byly zveřejněny na základě zákona v různých rejstřících. Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na této stránce. Vydavatel tímto způsobem zpracovává osobní údaje v souladu s čl. 6 odst. 1 odst. f) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů, tedy pro účely oprávněných zájmů uživatelů této webové služby, která umožňuje, mimojiné, vyhledávání v rejstřících z jednoho místa, aniž by údaje z těchto rejstříků sdružovala.

Pokud jste na našich stránkách objevili, že uváděná data neodpovídají realitě, zkontrolujte prosím nejdříve, zda chyba není přímo v příslušném zdrojovém rejstříku. Pokud je, obraťte se s žádostí o opravu dat na příslušnou instituci uvedenou na této stránce. Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích. Pokud je na zdrojové stránce všechno v pořádku a chyba je pouze u nás, klikněte níž na tlačítko Aktualizovat data a vyčkejte. Aktualizace může trvat i několik málo desítek sekund.

Celebrity v rejstříku

Zdeněk  Pohlreich

Zdeněk Pohlreich

- kuchař

+123

+
-
Zdeněk Bakala

Zdeněk Bakala

- podnikatel a uhlobaron

+46

+
-
Marek Dalík

Marek Dalík

- lobbista a podnikatel

-37

+
-
Jiří Mádl

Jiří Mádl

- herec, režisér

-50

+
-
David Rath

David Rath

- podnikatel a sociálnědemokratický politik

-127

+
-
Andrej Babiš

Andrej Babiš

- podnikatel, majitel holdingu Agrofert a jeden z nejbohatších Čechů

-287

+
-

A tohle už jste četli?

Velký bratr dohlédne i na knihu jízd. Policie smí dávat data

Velký bratr dohlédne i na knihu jízd. Policie smí dávat data

Údaje ze statických policejních kamer podél silnic se uchovávají až pět let. A neslouží zdaleka jen k pátrání po ukradených autech. Nejvyšší správní soud rozhodl, že je v pořádku, když si je finanční správa vyžádá a využije pro daňovou kontrolu.

Vláda chce zvýšit limit pro podání daňového přiznání

Vláda chce zvýšit limit pro podání daňového přiznání

Lidé, kteří mají roční příjmy do 25 tisíc korun, by od příštího roku nemuseli podávat daňové přiznání. Limit se má zvýšit z dosavadních 15 tisíc – jde o hrubý příjem před odečtením výdajů. Počítá s tím vládní návrh, který projednají poslanci.

Nová regulace Airbnb. Jde ubytovacím službám po krku, nebo na ruku?

Nová regulace Airbnb. Jde ubytovacím službám po krku, nebo na ruku?

Česko i hlavní město se už několik let snaží krátkodobé pronajímání zregulovat. Neúspěšně. Ministerstvo pro místní rozvoj teď přichází s novým návrhem. Podle kritiků ale problémy nevyřeší. Možná naopak.

Firmy se stejným IČO

Ušetřete s Peníze.cz

Naši čtenáři s námi ušetřili už  16 332 833 Kč. Podívejte se na poslední poptávky a vyzkoušejte nás také. Vše je zcela zdarma.

Doporučujeme

Proč jsme doteď ksakru spali? Tahle malá součástka mění celý svět

Proč jsme doteď ksakru spali? Tahle malá součástka mění celý svět

Ta částka je až absurdní: 289 miliard dolarů, bezmála sedm bilionů Kč, na čipy. Spojené státy reagují...

Najít koš na prádlo není superschopnost vyhrazená matkám. Ženy, které se obětují pro rodinu, ubližují svým dětem

Najít koš na prádlo není superschopnost vyhrazená matkám. Ženy, které se obětují pro rodinu, ubližují svým dětem

Všichni je známe. Buď byla taková naše vlastní matka, tchyně nebo máme podobnou kamarádku. Mučednice....

Partners Financial Services