Partners Financial Services
Ikona žárovky

Tyto stránky navštíví měsíčně 1 000 000 lidí. Chcete inzerci na míru? Napište nám!

CEDEX - CZ a.s., Praha, IČO: 26468603 - Obchodní rejstřík

Tento výpis z obchodního rejstříku obsahuje údaje o společnosti CEDEX - CZ a.s.. Údaje byly staženy 11. 8. 2023 z datové služby justice.cz
dle IČO 26468603. Z důvodu ochrany osobních údajů nejsou na stránce data narození a úplné adresy fyzických osob. Kompletní výpis včetně dat narození a adres lze zobrazit po zadání IČO 26468603 na originální stránce obchodního rejstříku justice.cz.

Výpis z obchodního rejstříku

Aktuální rejstřík
Úplný rejstřík
RES DPH
Datum vzniku a zápisu
30. 7. 2001
Obchodní firma
CEDEX -CZ a.s.
zapsáno 30. 7. 2001 vymazáno 14. 8. 2014
CEDEX - CZ a.s.
zapsáno 14. 8. 2014
Prověřit exekuce Reputace firmy
Firmy na stejné adrese
Velehradská 26/837, 130 00 Praha 3
zapsáno 30. 7. 2001 vymazáno 3. 11. 2006
Blešnovská 588, 190 14 Praha 9 - Klánovice
zapsáno 3. 11. 2006 vymazáno 31. 3. 2021
Sídlo Kraj: Hlavní město Praha
Okres: Hlavní město Praha
Obec: Praha
Část obce: Klánovice
Ulice: Blešnovská
Adresní místo: Blešnovská 588/4
IČO
26468603
zapsáno 30. 7. 2001
DIČ
Identifikátor datové schránky
6umdbnx
Právní forma
Akciová společnost
zapsáno 30. 7. 2001
Spisová značka
B 7301/MSPH Městský soud v Praze
zapsáno 30. 7. 2001
Rizikovost společnosti

Poslední změny a události

31. 3. 2021
Změna sídla z Blešnovská 588, 190 14 Praha 9 - Klánovice na Blešnovská 588/4, 190 14 Praha - Klánovice
2. 8. 2019
Změna adresy: člen statutárního orgánu Ing. Tomáš Rys
30. 10. 2018
Zapsán skutečný majitel Ing. David Rys, jako přímý skutečný majitel
30. 10. 2018
Zapsán skutečný majitel Ing. Tomáš Rys, jako přímý skutečný majitel
25. 8. 2015
Vymazán akcionář TEGNER HOLDING LIMITED

Všechny změny a události ve společnosti

Předmět podnikání
Činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců
zapsáno 30. 7. 2001
Návrhářská, designérská a aranžérská činnost
zapsáno 30. 7. 2001
Realitní činnost
zapsáno 30. 7. 2001
Správa a údržba nemovitostí
zapsáno 30. 7. 2001
Velkoobchod
zapsáno 30. 7. 2001
Zprostředkování obchodu
zapsáno 30. 7. 2001
Zprostředkování služeb
zapsáno 30. 7. 2001
Základní kapitál
2 000 000 Kč
Splaceno: 30,00 %
zapsáno 30. 7. 2001 vymazáno 7. 9. 2002
2 000 000 Kč
Splaceno: 100,00 %
zapsáno 7. 9. 2002 vymazáno 30. 8. 2007
13 770 000 Kč
Splaceno: 100,00 %
zapsáno 30. 8. 2007
Akcie
200 ks akcie na jméno ve jmenovité hodnotě 10 000 Kč v listinné podobě - akcie je možno převádět nebo dát do zástavy pouze se souhlasem představenstva společnosti
zapsáno 30. 7. 2001 vymazáno 30. 8. 2007
1377 ks akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 10 000 Kč v listinné podobě - akcie je možno převádět nebo dát do zástavy pouze se souhlasem představenstva společnosti
zapsáno 30. 8. 2007 vymazáno 14. 8. 2014
1377 ks kmenové akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 10 000 Kč
zapsáno 14. 8. 2014
Ostatní skutečnosti
Valná hromada rozhoduje o zvýšení základního kapitálu společnosti takto: 1. Důvodem zvýšení základního kapitálu je snížení závazků společnosti jejich započtení a tím posílení finanční stability společnosti a dále získání disponibilních peněžních zdrojů nezbytných pro financování provozu společnosti. 2. Základní kapitál se zvyšuje vydáním nových akcií o částku 11,770 000,-Kč tedy z výše 2,000.000.,-Kč na novou výši 13,770 000,-Kč -Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. Nepřipouští se rovněž upisování akcií nepeněžitými vklady. 3. Počet, jmenovitá hodnota, druh, forma a podoba upisovaných akcií: Počet 1.177 Jmenovitá hodnota : 10.000,-Kč Druh : kmenové Forma: na jméno Podoba : listinná Emisní kurs: 10.000,-Kč za jednu akcii je shodný s její jmenovitou hodnotou. Převoditelnost akcií je v souladu s článkem šestým, odstavcem pátým stanov společnosti omezena souhlasem představenstva společnosti, akcie nebudou kótovanými účastnickými cennými papíry. 4. Místo, lhůta pro upisování akcií bez využití přednostního práva, jelikož se všichni akcionáři tohoto práva vzdali před hlasováním o zvýšení základního kapitálu: - Lhůta pro upsání nových akcií bez využití přednostního práva činí 60 (šedesát) dnů a začne běžet následující den po podání návrhu na zápis rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Upisování akcií je vázáno na rozvazovací podmínku, jíž je právní moc rozhodnutí Městského soudu v Praze o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. ?Místo pro úpis akcií, tedy místo, kde bude uzavřena smlouva o upsání akcií, je sídlo společnosti CEDEX-CZ a.s. na adrese Blešnovská 588, Praha 9 - Klánovice v pracovní dny v době od. 9.00 hod do 15.00. hod. Všechny nové akcie budou upsány peněžitým vkladem upisovatele, a to předem určeného a určitého zájemce, kterým je akcionář společnost TEGNER HOLDING LIMITED, se sídlem na adrese Limassol, NEOCLEOUS HOUSE, Arch. Makariou III 199, PSČ 3030, Kyperská republika, identifikační číslo 135526, a to smlouvou o upsání akcií podle § 204 odst. 5 obchodního zákoníku, kterou uzavře zájemce se Společností. Zájemce je oprávněn upsat všech 1.177 nových kmenových akcií ve jmenovité hodnotě 10.000,- Kč znějících na jméno, v listinné podobě, nekótovaných, s omezenou převoditelností. Emisní kurs každé nové, upisované akcie se rovná její jmenovité hodnotě a činí 10.000,- Kč. Upisovatel upsané akcie splatí peněžitým vkladem ve výši 11,770.000,- Kč. Upisování akcií je vázáno na rozvazovací podmínku, jíž je právní moc rozhodnutí Městského soudu v Praze o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Ostatní způsoby upsání akcií bez využití přednostního práva uvedené v ustanovení § 203 odst. 2 písmo d) obchodního zákoníku (tj. dohoda akcionářů podle § 205 obchodního zákoníku a upsání na základě veřejné nabídky) se vylučují. 5. Schválení možnosti započtení peněžité pohledávky vůči Společnosti proti pohledávce Společnosti na splacení emisního kurzu: Z důvodů snížení závazků Společnosti a tím zlepšení její obchodní bilance a hospodaření se připouští dle ust. § 203 odst. 2 písmo j) obchodního zákoníku možnost, aby zájemce společnost TEGNER HOLDING LIMITED, se sídlem na adrese Limassol, NEOCLEOUS HOUSE, Arch. Makariou III 199, PSČ 3030, Kyperská republika, identifikační číslo 135526 započetl své peněžité pohledávky vůči Společnosti proti pohledávce Společnosti na splacení 100% emisního kurzu zájemcem upsaných akcií. Možnost započtení se připouští tak, že proti pohledávce Společnosti na splacení emisního kursu upsaných akcií ve výši 11,770.000 Kč se připouští možnost započítat pohledávku společnosti TEGNER HOLDING LIMITED, se sídlem na adrese Limassol, NEOCLEOUS HOUSE, Arch. Makariou III 199, PSČ 3030, Kyperská republika, identifikační číslo 135526, ve výši 5,923.447,- Kč, slovy: pět milionů devět set dvacet tři tisíce čtyři sta čtyřicet sedm korun českých, vzniklou na základě Smlouvy o půjčce ze dne 19. 11. 2002 uzavřené mezi Společností jakožto dlužníkem a společností AICT A jakožto věřitelem - na upisovatele přešla uvedená pohledávka na základě smlouvy o postoupení pohledávek ze dne 18. 6. 2004, a dále část pohledávky ve výši 5,849.363,83 Kč, slovy: pět milionů osm set čtyřicet devět tisíc tři sta šedesát tři korun českých a osmdesát tři haléře, vzniklou na základě Smlouvy o půjčce ze dne 1. 2. 2004 a 2. 5. 2005, uzavřené mezi Společností jakožto dlužníkem a společností Pragoexport s. r.o. jakožto věřitelem - na upisovatele přešla uvedená pohledávka na základě smlouvy o postoupení pohledávek ze dne 21. 2. 2007. Splacení emisního kursu započtením bude provedeno na základě smlouvy o započtení. Smlouva o započtení musí být uzavřena před podáním návrhu na zápis zvýšeného základního kapitálu do obchodního rejstříku, nejpozději však do 7 (sedmi) dnů ode dne, kdy zájemce upsal akcie za současného respektování lhůt uvedených shora pro upsání akcií. Zájemce společnost TEGNER HOLDING LIMITED, se sídlem na adrese Limassol, NEOCLEOUS HOUSE, Arch. Makariou III 199, PSČ 3030, Kyperská republika, identifikační číslo 135526, bude upisovat akcie na základě písemné smlouvy o upsání akcií, která musí obsahovat náležitosti dle § 205 odst. 3 obchodního zákoníku. Podpisy na smlouvě o upsání akcií musí být úředně ověřeny. Lhůta pro úpis akcií zájemcem bude činit 15 (patnáct) dnů a počíná běžet ode dne doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií představenstvem Společnosti předem určenému zájemci. Počátek běhu lhůty k upisování akcií, za současného respektování lhůty uvedené shora v bodě 4 tohoto notářského zápisu, bude předem určenému zájemci oznámen doručením návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií. Místo pro úpis akcií, tedy místo, kde bude uzavřena smlouva o upsání akcií, je sídlo společnosti CEDEX-CZ a.s. na adrese Blešnovská 588, Praha 9 -Klánovice. 6. Účet u banky, na který bude upisovatel povinen splatit emisní kurs upsaných akcií: Vzhledem ke skutečnosti, že se připouští možnost započtení peněžité pohledávky vůči společnosti proti pohledávce na splacení celého emisního kursu, který bude splacen výhradně započtením, není v souladu s ust. § 203, odst. 2 písmo j) obchodního zákoníku třeba uvádět údaje podle § 203, odst. 2, písmo f) obchodního zákoníku - účet u banky, na který bude upisovatel povinen splatit emisní kurs upsaných akcií. Před rozhodnutím o zvýšení základního kapitálu společnosti všichni tři akcionáři shodně, každý za svojí osobu prohlásili, že se vzdávají v souladu s ust. § 204a odst. 7 ve spojitosti s ust. § 220b odst.5 obchodního zákoníku svého přednostního práva na upisování akcií akcie nebudou upisovány s využitím přednostního práva a proto představenstvo společnosti není povinno zveřejňovat a oznamovat informace dle § 204a odst. 2 obchodního zákoníku.
zapsáno 25. 4. 2007 vymazáno 30. 8. 2007
Na základě smlouvy o fúzi převzala společnst CEDEX-CZ a.s., IČ 26468603, se sídlem Praha 9, Klánovice, Blešnovská 588, PSČ 190 14, jako nástupnická společnost, jmění, včetně práv a povinností z pracovněprávních vztahů, zanikající společnosti Pragoexport s.r.o., IČ 261 84 681, se sídlem Praha 10, V Olšinách 16/82, PSČ 100 00.
zapsáno 1. 11. 2007
Počet členů statutárního orgánu: 1
zapsáno 14. 8. 2014
Počet členů dozorčí rady: 1
zapsáno 14. 8. 2014
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
zapsáno 14. 8. 2014

Statutární orgán - představenstvo

Předseda představenstva
Ing. Tomáš Rys
Jordánská, Praha 9
Den vzniku funkce: 30. 7. 2001
Den zániku funkce: 29. 7. 2006
Den vzniku členstvi: 30. 7. 2001
Den zániku členstvi: 29. 7. 2006
zapsáno 30. 7. 2001 vymazáno 3. 10. 2007
Člen představenstva
David Rys, Dipl. oec.
Byšická, Praha 8
Den vzniku členstvi: 30. 7. 2001
Den zániku členstvi: 29. 7. 2006
zapsáno 30. 7. 2001 vymazáno 3. 10. 2007
Člen představenstva
Ing. Markéta Rysová
Jordánská, Praha 9
Den vzniku členstvi: 30. 7. 2001
Den zániku členstvi: 29. 7. 2006
zapsáno 30. 7. 2001 vymazáno 3. 10. 2007
Předseda představenstva
Ing. Tomáš Rys
Jordánská, 198 00 Praha 9
Den vzniku funkce: 31. 7. 2006
Den zániku funkce: 11. 7. 2011
Den vzniku členstvi: 31. 7. 2006
Den zániku členstvi: 11. 7. 2011
zapsáno 3. 10. 2007 vymazáno 24. 5. 2013
Člen představenstva
David Rys, Dipl. oec.
Byšická, 181 00 Praha 8
Den vzniku členstvi: 31. 7. 2006
Den zániku členstvi: 11. 7. 2011
zapsáno 3. 10. 2007 vymazáno 24. 5. 2013
Člen představenstva
Ing. Markéta Rysová
Jordánská, Praha 9
Den vzniku členstvi: 31. 7. 2006
Den zániku členstvi: 11. 7. 2011
zapsáno 3. 10. 2007 vymazáno 24. 5. 2013
Přeseda představenstva
Tomáš Rys
Jordánská, 198 00 Praha 9 - Kyje
Den vzniku funkce: 11. 7. 2011
Den zániku funkce: 14. 8. 2014
Den vzniku členstvi: 11. 7. 2011
Den zániku členstvi: 14. 8. 2014
zapsáno 24. 5. 2013 vymazáno 14. 8. 2014
Člen představenstva
David Rys
Byšická, 181 00 Praha 8 - Čimice
Den vzniku členstvi: 11. 7. 2011
Den zániku členstvi: 14. 8. 2014
zapsáno 24. 5. 2013 vymazáno 14. 8. 2014
Člen představenstva
Markéta Rysová
Jordánská, 198 00 Praha 9 - Kyje
Den vzniku členstvi: 11. 7. 2011
Den zániku členstvi: 14. 8. 2014
zapsáno 24. 5. 2013 vymazáno 23. 7. 2014
Člen představenstva
Markéta Rysová
Na Marsu, 252 28 Černošice - Černošice
Den vzniku členstvi: 11. 7. 2011
Den zániku členstvi: 14. 8. 2014
zapsáno 23. 7. 2014 vymazáno 14. 8. 2014
Předseda představenstva
Ing. Tomáš Rys
Jordánská, 198 00 Praha - Kyje
Den vzniku funkce: 14. 8. 2014
Den vzniku členstvi: 14. 8. 2014
zapsáno 14. 8. 2014 vymazáno 2. 8. 2019
Předseda představenstva
Ing. Tomáš Rys
Na Marsu, 252 28 Černošice - Černošice
Den vzniku funkce: 14. 8. 2014
Den vzniku členstvi: 14. 8. 2014
zapsáno 2. 8. 2019
Způsob jednání
Za společnost jedná představenstvo a jednotliví členové představenstva.
zapsáno 30. 7. 2001 vymazáno 14. 8. 2014
Společnost zastupuje předseda představenstva samostatně.
zapsáno 14. 8. 2014

Dozorčí rada

Předseda dozorčí rady
František Šmejkal
Havlovská, Praha 6
Den vzniku funkce: 30. 7. 2001
Den zániku funkce: 29. 7. 2002
Den vzniku členstvi: 30. 7. 2001
Den zániku členstvi: 29. 7. 2002
zapsáno 30. 7. 2001 vymazáno 3. 10. 2007
Člen dozorčí rady
Mgr. Jan Fencl
Pod Strání, Praha 10
Den vzniku členstvi: 30. 7. 2001
Den zániku členstvi: 29. 7. 2002
zapsáno 30. 7. 2001 vymazáno 3. 10. 2007
Člen dozorčí rady
Hana Šmejkalová
Havlovská, Praha 6
Den vzniku členstvi: 30. 7. 2001
Den zániku členstvi: 29. 7. 2002
zapsáno 30. 7. 2001 vymazáno 3. 10. 2007
Předseda dozorčí rady
František Šmejkal
Havlovská, 160 00 Praha 6
Den vzniku funkce: 31. 7. 2002
Den zániku funkce: 30. 7. 2007
Den vzniku členstvi: 31. 7. 2002
Den zániku členstvi: 30. 7. 2007
zapsáno 3. 10. 2007 vymazáno 3. 10. 2007
Člen dozorčí rady
Mgr. Jan Fencl
Pod Strání, 100 00 Praha 10
Den vzniku členstvi: 31. 7. 2002
Den zániku členstvi: 30. 7. 2007
zapsáno 3. 10. 2007 vymazáno 3. 10. 2007
Člen dozorčí rady
Hana Šmejkalová
Havlovská, 160 00 Praha 6
Den vzniku členstvi: 31. 7. 2002
Den zániku členstvi: 30. 7. 2007
zapsáno 3. 10. 2007 vymazáno 3. 10. 2007
Předseda dozorčí rady
Mgr. Jan Fencl
Pod Strání, 100 00 Praha 10
Den vzniku funkce: 31. 7. 2007
Den zániku funkce: 11. 7. 2011
Den vzniku členstvi: 31. 7. 2007
Den zániku členstvi: 11. 7. 2011
zapsáno 3. 10. 2007 vymazáno 24. 5. 2013
Člen dozorčí rady
Ing. Jaroslav Krčmář
Uhlířskojanovická, 285 06 Sázava
Den zániku funkce: 11. 7. 2011
Den vzniku členstvi: 31. 7. 2007
Den zániku členstvi: 11. 7. 2011
zapsáno 3. 10. 2007 vymazáno 24. 5. 2013
Člen dozorčí rady
Renata Vlachynská
Kloknerova, 148 00 Praha 4
Den vzniku členstvi: 31. 7. 2007
Den zániku členstvi: 11. 7. 2011
zapsáno 3. 10. 2007 vymazáno 24. 5. 2013
Předseda dozorčí rady
Jan Fencl
Pod strání, 100 00 Praha 10 - Strašnice
Den vzniku funkce: 11. 7. 2011
Den zániku funkce: 14. 8. 2014
Den vzniku členstvi: 11. 7. 2011
Den zániku členstvi: 14. 8. 2014
zapsáno 24. 5. 2013 vymazáno 14. 8. 2014
Člen dozorčí rady
Renata Hasse Vlachynská
Kloknerova, 148 00 Praha 4 - Chodov
Den vzniku členstvi: 11. 7. 2011
Den zániku členstvi: 14. 8. 2014
zapsáno 24. 5. 2013 vymazáno 14. 8. 2014
Člen dozorčí rady
Ivana Garčeková
Partyzánská, 251 63 Strančice - Strančice
Den vzniku členstvi: 11. 7. 2011
Den zániku členstvi: 14. 8. 2014
zapsáno 24. 5. 2013 vymazáno 14. 8. 2014
Předseda dozorčí rady
David Rys
Byšická, 181 00 Praha - Čimice
Den vzniku funkce: 14. 8. 2014
Den vzniku členstvi: 14. 8. 2014
zapsáno 14. 8. 2014

Jediný akcionář

Jediný akcionář
TEGNER HOLDING LIMITED
Arch. Makariou III. 199, P.C. 3030 Limassol - NEOCLEOUS HOUSE, Kyperská republika
zapsáno 3. 10. 2007 vymazáno 14. 8. 2014
Jediný akcionář
TEGNER HOLDING LIMITED
195, Arch Makarios III Ave., NEOCLEOUS HOUSE, Limassol, Kyperská republika
Registrační číslo: 135526
zapsáno 14. 8. 2014 vymazáno 25. 8. 2015

Skuteční majitelé

Přímý skutečný majitel
Ing. Tomáš Rys
Automatický průpis: ne
Údaje o skutečnostech zakládajících postavení skutečného majitele:
Postavení skutečného majitele je založeno na přímé účasti. Vlastnictví podílu na hlasovacích právech. Velikost podílu: 94.41%.
Den, od kterého je osoba skutečným majitelem: 30. 10. 2018
zapsáno 30. 10. 2018
Přímý skutečný majitel
Ing. David Rys
Automatický průpis: ne
Údaje o skutečnostech zakládajících postavení skutečného majitele:
Postavení skutečného majitele je založeno na přímé účasti. Vlastnictví podílu na hlasovacích právech. Velikost podílu: 5.59%.
Den, od kterého je osoba skutečným majitelem: 30. 10. 2018
zapsáno 30. 10. 2018

Hodnocení firmy

0
-
+

Sídlo společnosti na mapě

Sbírka listin

Peníze.cz zobrazuje pouze údaje, které byly zveřejněny na základě zákona v různých rejstřících. Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na této stránce. Vydavatel tímto způsobem zpracovává osobní údaje v souladu s čl. 6 odst. 1 odst. f) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů, tedy pro účely oprávněných zájmů uživatelů této webové služby, která umožňuje, mimojiné, vyhledávání v rejstřících z jednoho místa, aniž by údaje z těchto rejstříků sdružovala.

Pokud jste na našich stránkách objevili, že uváděná data neodpovídají realitě, zkontrolujte prosím nejdříve, zda chyba není přímo v příslušném zdrojovém rejstříku. Pokud je, obraťte se s žádostí o opravu dat na příslušnou instituci uvedenou na této stránce. Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích.

Celebrity v rejstříku

Daniel Křetínský

Daniel Křetínský

miliardář, spoluvlastník AC Sparta Praha a Le Monde

-90
-
+
Zdeněk Bakala

Zdeněk Bakala

podnikatel a uhlobaron

-161
-
+
Jaromír Soukup

Jaromír Soukup

moderátor, mediální magnát

13
-
+
Taťána Kuchařová

Taťána Kuchařová

modelka, vítězka Miss World

-4
-
+
Marek Dalík

Marek Dalík

lobbista a podnikatel

-90
-
+
Viktor Kožený

Viktor Kožený

mezinárodně stíhaný podnikatel

-110
-
+

A tohle už jste četli?

Firmy s podobným IČO

Firmy s podobným názvem

Investujte do indexu S&P 500!

Jedinečná nabídka neveřejných nemovitostí k bydlení i investici, kterou nenajdete na běžných realitních portálech.