BERENIKA - Vysoké Mýto, o.p.s., IČO: 26668149 - Obchodní rejstřík

Tento výpis z obchodního rejstříku obsahuje údaje o společnosti BERENIKA - Vysoké Mýto, o.p.s. Údaje byly staženy 20. 9. 2022 z datové služby justice.cz dle IČO 26668149. Z důvodu ochrany osobních údajů nejsou na stránce data narození a úplné adresy fyzických osob. Kompletní výpis včetně dat narození a adres lze zobrazit po zadání IČO 26668149 na originální stránce obchodního rejstříku justice.cz.

Tyto stránky navštíví měsíčně 1 000 000 lidí. Chcete inzerci na míru? Napište nám!

Výpis z obchodního rejstříku

Rejstřík
ARES
 
 
 
 
 
 
 
Datum zápisu21. 1. 2014
Obchodní firma
od 21. 1. 2014

BERENIKA - Vysoké Mýto, o.p.s.

Prověřit exekuceReputace firmy
Adresa sídla
IČO
od 21. 1. 2014

26668149

Identifikátor datové schránky:fnw46ng
Právní forma
od 21. 1. 2014
Obecně prospěšná společnost
Spisová značka419 O, Krajský soud v Hradci Králové
Předmět podnikání
od 21. 1. 2014
- Sociální služby
od 21. 1. 2014
- Služby zaměstnanosti
Rizikovost společnosti

Rizikovost společnosti
Statutární orgán
od 21. 1. 2014
PETRA ŘEHÁKOVÁ
Vysoké Mýto - Litomyšlské Předměstí, Jiřinková, PSČ 566 01
od 21. 1. 2014
- 1. Ředitel je statutárním orgánem obecně prospěšné společnosti, jenž řídí činnost společnosti a jedná jejím jménem. Společnost zastupuje navenek samostatně a podepisuje se tak, že k napsanému nebo vytištěnému jménu společnosti připojí svůj podpis. 2. Ředitele společnosti jmenuje a odvolává správní rada. Ředitelem může být jmenována pouze fyzická osoba, která je bezúhonná a má způsobilost k právním úkonům. 3. Ředitel vykonává svou funkci ve smluvním poměru. Formu smluvního poměru stanoví správní rada v dohodě s ředitelem. Výši odměny ředitele stanoví správní rada. 4. Ředitel je povinen vykonávat svou funkci s péčí řádného hospodáře a zachovávat mlčenlivost o důvěrných informacích a skutečnostech, jejichž prozrazení by mohlo způsobit společnosti škodu. V případě pochybností o zachování těchto povinností je ředitel p ovinen prokázat, že jednal s péčí řádného hospodáře. 5. Ředitel nemůže být členem správní rady ani dozorčí rady, je však oprávněn dát podnět k jednání správní rady a účastnit se jednání správní rady i dozorčí rady s hlasem poradním. 6. Ředitel zejména rozhoduje po předchozím písemném souhlasu správní rady o a) nabytí, zcizení nebo zatížení nemovitých věcí, b) nabytí nebo zcizení movitých věcí, zřizování věcných břemen nebo předkupního práva u movitých věcí, je-li hodnota movité věci vyšší než hodnota veřejné zakázky malého rozsahu podle zákona upravujícího veřejné zakázky, c) nabytí nebo zcizení autorských nebo průmyslových práv, d) založení jiných právnických osob a vkladech majetku do těchto právnických osob. 7. Ředitel předkládá správní radě ke schválení a) rozpočet společnosti, b) řádnou a mimořádnou účetní závěrku, c) výroční zprávu společnosti. 8. Ředitelem společnosti je k rozhodnému dni, kterým je zápis do rejstříku obecně prospěšných společností Petra Řeháková, r.č. xxxx bytem Jiřinková 871, Vysoké Mýto 56601
Správní rada
od 3. 2. 2021
Mgr. MICHAELA TAUCHMANOVÁ ŘEHÁKOVÁ - předseda
Vysoké Mýto - Choceňské Předměstí, Choceňská, PSČ 566 01
den vzniku členství: 21. 1. 2017
den vzniku funkce: 21. 1. 2017
od 14. 3. 2020 do 3. 2. 2021
Mgr. MICHAELA TAUCHMANOVÁ ŘEHÁKOVÁ - předseda
Vysoké Mýto - Choceňské Předměstí, Choceňská, PSČ 566 01
den vzniku členství: 21. 1. 2017
den vzniku funkce: 21. 1. 2017
od 10. 5. 2018
KLÁRA VOLÁKOVÁ - člen správní rady
Vraclav, , PSČ 565 42
den vzniku členství: 16. 4. 2018
od 2. 8. 2017
ALENA ŠLÉZOVÁ - člen
Vysoké Mýto - Litomyšlské Předměstí, Polní, PSČ 566 01
den vzniku členství: 21. 1. 2017
od 2. 8. 2017 do 10. 5. 2018
MARTIN LOUDA - člen
Libecina, , PSČ 566 01
den vzniku členství: 21. 1. 2017 - 16. 4. 2018
od 2. 8. 2017 do 14. 3. 2020
Mgr. MICHAELA TAUCHMANOVÁ ŘEHÁKOVÁ - předseda
Praha - Strašnice, Uhříněveská, PSČ 100 00
den vzniku členství: 21. 1. 2017
den vzniku funkce: 21. 1. 2017
od 22. 2. 2017 do 2. 8. 2017
MICHAELA TAUCHMANOVÁ ŘEHÁKOVÁ - předseda
Praha - Strašnice, Uhříněveská, PSČ 100 00
den vzniku členství: 6. 9. 2013 - 21. 1. 2017
den vzniku funkce: 6. 9. 2013 - 21. 1. 2017
od 6. 5. 2016 do 2. 8. 2017
ALENA ŠLÉZOVÁ - člen
Vysoké Mýto - Litomyšlské Předměstí, Polní, PSČ 566 01
den vzniku členství: 17. 6. 2014 - 21. 1. 2017
od 9. 8. 2014 do 6. 5. 2016
ALENA ŠLÉZOVÁ - člen
Vysoké Mýto - Litomyšlské Předměstí, Slov. nár. povstání, PSČ 566 01
den vzniku členství: 17. 6. 2014
od 21. 1. 2014 do 9. 8. 2014
LUKÁŠ KOPECKÝ - člen
Vysoké Mýto - Pražské Předměstí, V Peklovcích, PSČ 566 01
den vzniku členství: 6. 9. 2013 - 17. 6. 2014
od 21. 1. 2014 do 22. 2. 2017
MICHAELA ŘEHÁKOVÁ - předseda
Vysoké Mýto - Litomyšlské Předměstí, Jiřinková, PSČ 566 01
den vzniku členství: 6. 9. 2013
den vzniku funkce: 6. 9. 2013
od 21. 1. 2014 do 2. 8. 2017
MARTIN LOUDA - člen
Libecina, , PSČ 566 01
den vzniku členství: 6. 9. 2013 - 21. 1. 2017
od 21. 1. 2014
Správní rada se schází dle potřeby, nejméně však 1x ročně. Při rozhodování je hlasovací právo členů správní rady rovné. Při rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy správní rady. Jednání správní rady je usnášeníschopné, je-li přítomna nadpoloviční většina j ejich členů a k rozhodnutí je třeba souhlasu většiny přítomných členů. Zakladatelé mají právo zúčastnit se jednání bez práva hlasovat. Požádá-li zakladatel o slovo, musí mu být uděleno.
Dozorčí rada
od 10. 5. 2018
MARTINA KOPECKÁ - člen dozorčí rady
Vysoké Mýto - Pražské Předměstí, V Peklovcích, PSČ 566 01
den vzniku členství: 16. 4. 2018
od 31. 1. 2018 do 10. 5. 2018
LUDMILA VOSTRČILOVÁ - člen
Vendolí, , PSČ 569 14
den vzniku členství: 21. 1. 2017 - 16. 4. 2018
od 2. 8. 2017
LENKA BLAHOVÁ - předseda
Bor u Skutče, , PSČ 539 44
den vzniku členství: 21. 1. 2017
den vzniku funkce: 21. 1. 2017
od 2. 8. 2017
HANA SZOBONYOVÁ - člen
Choceň, Bj. Krawce, PSČ 565 01
den vzniku členství: 21. 1. 2017
od 2. 8. 2017 do 31. 1. 2018
LUDMILA VOSTRČILOVÁ - člen
Vysoké Mýto - Pražské Předměstí, Čermákova, PSČ 566 01
den vzniku členství: 21. 1. 2017
od 24. 7. 2014 do 2. 8. 2017
LENKA BLAHOVÁ - předseda
Bor u Skutče, , PSČ 539 44
den vzniku členství: 6. 9. 2013 - 21. 1. 2017
den vzniku funkce: 6. 9. 2013 - 21. 1. 2017
od 21. 1. 2014 do 24. 7. 2014
LENKA BLAHOVÁ - předseda
Vysoké Mýto - Litomyšlské Předměstí, Rokycanova, PSČ 566 01
den vzniku členství: 6. 9. 2013
den vzniku funkce: 6. 9. 2013
od 21. 1. 2014 do 2. 8. 2017
LUDMILA VOSTRČILOVÁ - člen
Vysoké Mýto - Pražské Předměstí, Čermákova, PSČ 566 01
den vzniku členství: 6. 9. 2013 - 21. 1. 2017
od 21. 1. 2014 do 2. 8. 2017
HANA SZOBONYOVÁ - člen
Choceň, Bj. Krawce, PSČ 565 01
den vzniku členství: 6. 9. 2013 - 21. 1. 2017
od 21. 1. 2014
1. Dozorčí rada je kontrolním orgánem společnosti. 2. Dozorčí rada je tříčlenná. V pracovně právním vztahu k o.p.s. může být nejvýše jedna třetina členů dozorčí rady. 3. Členem dozorčí rady může být pouze fyzická osoba, která je bezúhonná a má způsobilost k právním úkonům. Členství v dozorčí radě společnosti je neslučitelné s členstvím ve správní radě. 4. Členům dozorčí rady nepřísluší odměna za výkon funkce člena. 5. Funkční období členů dozorčí rady je tříleté. Opětovné členství v dozorčí radě je možné. 6. Členové dozorčí rady volí ze svého středu předsedu, který svolává a řídí jednání dozorčí rady. 7. Při rozhodování je hlasovací právo členů dozorčí rady rovné. Při rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy dozorčí rady. Jednání dozorčí rady je usnášeníschopné, je-li přítomna nadpoloviční většina jejích členů a k rozhodnutí je třeba souhlasu většiny pří tomných členů. 8. Dozorčí rada se schází dle potřeby, nejméně však 1x ročně. Zakladatelé mají právo zúčastnit se jednání správní rady bez práva hlasovat. Požádá-li zakladatel o slovo, musí mu být uděleno. 9. Dozorčí radu jmenují a odvolávají zakladatelé. 10. Členství v dozorčí radě zaniká a) uplynutím funkčního období, b) úmrtím, c) odstoupením, d) odvoláním. 11. Zakladatelé odvolávají člena dozorčí rady, přestane-li tento člen splňovat podmínky pro členství v dozorčí radě (obdobně ustanovení o správní radě podle čl. VIII. odst. 11 této zakládací smlouvy). 12. Dozorčí rada a) přezkoumává řádnou a mimořádnou účetní uzávěrku, b) nejméně jedenkrát ročně podává zprávu řediteli a správní radě o výsledcích své kontrolní činnosti, c) dohlíží na to, že společnost vyvíjí činnost v souladu se zákony a zakládací smlouvou společnosti. 13. Dozorčí rada je oprávněna a) nahlížet do účetních knih a jiných dokladů a kontrolovat tam obsažené údaje, b) svolat mimořádné jednání správní rady, jestliže to vyžadují zájmy společnosti. 14. Členové dozorčí rady mají právo účastnit se jednání správní rady, musí jim být uděleno slovo, pokud o ně požádají. 15. Dozorčí rada je povinna upozornit ředitele a správní radu na porušení zákonů, ustanovení zakládací smlouvy na nehospodárné postupy, popřípadě na další nedostatky v činnosti společnosti. Dozorčí rada je oprávněna stanovit řediteli nebo správní radě lhů tu k zjednání nápravy. Není-li náprava zjednána, dozorčí rada neprodleně informuje o zjištěných nedostatcích zakladatele.
Nadační fond
od 21. 1. 2014
PETRA ŘEHÁKOVÁ
Vysoké Mýto - Litomyšlské Předměstí, Jiřinková, PSČ 566 01
Hodnocení firmy
0
+
-

Další odkazy

Aktualizovat data

Peníze.cz zobrazuje pouze údaje, které byly zveřejněny na základě zákona v různých rejstřících. Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na této stránce. Vydavatel tímto způsobem zpracovává osobní údaje v souladu s čl. 6 odst. 1 odst. f) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů, tedy pro účely oprávněných zájmů uživatelů této webové služby, která umožňuje, mimojiné, vyhledávání v rejstřících z jednoho místa, aniž by údaje z těchto rejstříků sdružovala.

Pokud jste na našich stránkách objevili, že uváděná data neodpovídají realitě, zkontrolujte prosím nejdříve, zda chyba není přímo v příslušném zdrojovém rejstříku. Pokud je, obraťte se s žádostí o opravu dat na příslušnou instituci uvedenou na této stránce. Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích. Pokud je na zdrojové stránce všechno v pořádku a chyba je pouze u nás, klikněte níž na tlačítko Aktualizovat data a vyčkejte. Aktualizace může trvat i několik málo desítek sekund.

Celebrity v rejstříku

Ivan Mládek

Ivan Mládek

- hudebník

+191

+
-
Jaromír Jágr

Jaromír Jágr

- hokejista, mistr světa a olympijský vítěz

+149

+
-
Kamil Bartošek

Kamil Bartošek

- bavič

-25

+
-
Libuše Šmuclerová

Libuše Šmuclerová

- bývalá programová ředitelka TV Nova, dnes vede nakladatelství Ringier

-146

+
-
Radovan Krejčíř

Radovan Krejčíř

- kontroverzní podnikatel

-178

+
-
Radim Jančura

Radim Jančura

- podnikatel a majitel Student Agency

-235

+
-

A tohle už jste četli?

Přihlaste se o přeplatek na silniční dani. Zbývá přes 1,5 miliardy

Přihlaste se o přeplatek na silniční dani. Zbývá přes 1,5 miliardy

Podnikatelé a firmy mají na daňových účtech celkový přeplatek ve výši 1,5 miliardy, který vznikl z uhrazených záloh na silniční daň. Ty byly v průběhu roku 2022 zrušeny. Finanční správa proto podnikatele upozorňuje, aby si zkontrolovali stav svých daňových účtů a případně zažádali o vrácení přeplatku či o jeho převedení na jinou daň.

Pomoc s drahými energiemi přijde i pro firmy

Pomoc s drahými energiemi přijde i pro firmy

Firmy, na které se nebude vztahovat cenový strop oznámený vládou v pondělí, by měly mít od listopadu k dispozici dotační program na úlevu od vysokých cen energií. Po jednání vlády to oznámil ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela.

Firmám chybějí zaměstnanci. Výše mzdy je teď důležitější než jistota práce

Firmám chybějí zaměstnanci. Výše mzdy je teď důležitější než jistota práce

Nedostatek zaměstnanců se prohlubuje v celém Česku, a to napříč všemi obory. Firmy musí bojovat o pracovníky, jenže ne všechny jim mohou zvýšit mzdu tak, jak lidé chtějí. Vyplývá to z rozsáhlého průzkumu personální agentury Grafton Recruitment, která sleduje 300 pracovních pozic v osmi hlavních oborech ekonomiky.

Ušetřete s Peníze.cz

Naši čtenáři s námi ušetřili už  16 584 154 Kč. Podívejte se na poslední poptávky a vyzkoušejte nás také. Vše je zcela zdarma.

Doporučujeme

Na Česko se valí sociální bouře. Smete i vládu?

Na Česko se valí sociální bouře. Smete i vládu?

Vláda konečně naznačila, jak chce zvládnout energetickou krizi. Podoba a výsledek jejího záchranného...

Tvůrci série Pozadí událostí nevidí, v čem je problém. A to je právě ten problém

Tvůrci série Pozadí událostí nevidí, v čem je problém. A to je právě ten problém

Uvedení detektivní minisérie v režii Jana Hřebejka vyvolalo u části kritiky značné pobouření. Zatímco...

Partners Financial Services