Partners Financial Services
Ikona žárovky

Tyto stránky navštíví měsíčně 1 000 000 lidí. Chcete inzerci na míru? Napište nám!

BERENIKA - Vysoké Mýto, o.p.s., Vysoké Mýto, IČO: 26668149 - Obchodní rejstřík

Tento výpis z obchodního rejstříku obsahuje údaje o společnosti BERENIKA - Vysoké Mýto, o.p.s.. Údaje byly staženy 11. 8. 2023 z datové služby justice.cz
dle IČO 26668149. Z důvodu ochrany osobních údajů nejsou na stránce data narození a úplné adresy fyzických osob. Kompletní výpis včetně dat narození a adres lze zobrazit po zadání IČO 26668149 na originální stránce obchodního rejstříku justice.cz.

Výpis z obchodního rejstříku

Aktuální rejstřík
Úplný rejstřík
RES Registr dotací
Datum vzniku a zápisu
21. 1. 2014
Název
BERENIKA - Vysoké Mýto, o.p.s.
zapsáno 21. 1. 2014
Firmy na stejné adrese
Sídlo Kraj: Pardubický kraj
Okres: Ústí nad Orlicí
Obec: Vysoké Mýto
Část obce: Litomyšlské Předměstí
Ulice: Plk. B. Kohouta
Adresní místo: Plk. B. Kohouta 914
IČO
26668149
zapsáno 21. 1. 2014
Právní forma
Obecně prospěšná společnost
zapsáno 21. 1. 2014
Spisová značka
O 419/KSHK Krajský soud v Hradci Králové
zapsáno 21. 1. 2014
Rizikovost společnosti

Poslední změny a události

1. 6. 2021
Zapsán skutečný majitel Mgr. Michaela Tauchmanová Řeháková, jako přímý skutečný majitel; skutečný majitel podle § 6 zákona č. 3. 7/2. 02. 1. sb.
1. 6. 2021
Zapsán skutečný majitel Martina Kopecká, jako přímý skutečný majitel; skutečný majitel podle § 6 zákona č. 3. 7/2. 02. 1. sb.
1. 6. 2021
Zapsán skutečný majitel Klára Voláková, jako přímý skutečný majitel; skutečný majitel podle § 6 zákona č. 3. 7/2. 02. 1. sb.
1. 6. 2021
Zapsán skutečný majitel Hana Szobonyová, jako přímý skutečný majitel; skutečný majitel podle § 6 zákona č. 3. 7/2. 02. 1. sb.
1. 6. 2021
Zapsán skutečný majitel Lenka Blahová, jako přímý skutečný majitel; skutečný majitel podle § 6 zákona č. 3. 7/2. 02. 1. sb.

Všechny změny a události ve společnosti

Vizualizace obchodních vztahů a vazeb Více o vizualizacích

BERENIKA - Vysoké Mýto, o.p.s., IČO: 26668149: vizualizace vztahů osob a společností

BERENIKA - Vysoké Mýto, o.p.s., IČO: 26668149

Zobrazit vztahy a firmy
Druh obecně prospěšných služeb
Služby zaměstnanosti
zapsáno 21. 1. 2014
Sociální služby
zapsáno 21. 1. 2014

Statutární orgán - ředitel

Člen statutárního orgánu
Petra Řeháková
Jiřinková, 566 01 Vysoké Mýto - Litomyšlské Předměstí
1. Ředitel je statutárním orgánem obecně prospěšné společnosti, jenž řídí činnost společnosti a jedná jejím jménem. Společnost zastupuje navenek samostatně a podepisuje se tak, že k napsanému nebo vytištěnému jménu společnosti připojí svůj podpis. 2. Ředitele společnosti jmenuje a odvolává správní rada. Ředitelem může být jmenována pouze fyzická osoba, která je bezúhonná a má způsobilost k právním úkonům. 3. Ředitel vykonává svou funkci ve smluvním poměru. Formu smluvního poměru stanoví správní rada v dohodě s ředitelem. Výši odměny ředitele stanoví správní rada. 4. Ředitel je povinen vykonávat svou funkci s péčí řádného hospodáře a zachovávat mlčenlivost o důvěrných informacích a skutečnostech, jejichž prozrazení by mohlo způsobit společnosti škodu. V případě pochybností o zachování těchto povinností je ředitel povinen prokázat, že jednal s péčí řádného hospodáře. 5. Ředitel nemůže být členem správní rady ani dozorčí rady, je však oprávněn dát podnět k jednání správní rady a účastnit se jednání správní rady i dozorčí rady s hlasem poradním. 6. Ředitel zejména rozhoduje po předchozím písemném souhlasu správní rady o a) nabytí, zcizení nebo zatížení nemovitých věcí, b) nabytí nebo zcizení movitých věcí, zřizování věcných břemen nebo předkupního práva u movitých věcí, je-li hodnota movité věci vyšší než hodnota veřejné zakázky malého rozsahu podle zákona upravujícího veřejné zakázky, c) nabytí nebo zcizení autorských nebo průmyslových práv, d) založení jiných právnických osob a vkladech majetku do těchto právnických osob. 7. Ředitel předkládá správní radě ke schválení a) rozpočet společnosti, b) řádnou a mimořádnou účetní závěrku, c) výroční zprávu společnosti. 8. Ředitelem společnosti je k rozhodnému dni, kterým je zápis do rejstříku obecně prospěšných společností Petra Řeháková, r.č. 675925/0751 bytem Jiřinková 871, Vysoké Mýto 56601
zapsáno 21. 1. 2014

Správní rada

Předseda
Michaela Řeháková
Jiřinková, 566 01 Vysoké Mýto - Litomyšlské Předměstí
Den vzniku funkce: 6. 9. 2013
Den vzniku členstvi: 6. 9. 2013
zapsáno 21. 1. 2014 vymazáno 22. 2. 2017
Člen
Lukáš Kopecký
V Peklovcích, 566 01 Vysoké Mýto - Pražské Předměstí
Den vzniku členstvi: 6. 9. 2013
Den zániku členstvi: 17. 6. 2014
zapsáno 21. 1. 2014 vymazáno 9. 8. 2014
Člen
Martin Louda
Libecina, 566 01 Libecina - Libecina
Den vzniku členstvi: 6. 9. 2013
Den zániku členstvi: 21. 1. 2017
zapsáno 21. 1. 2014 vymazáno 2. 8. 2017
Člen
Alena Šlézová
Slov. nár. povstání, 566 01 Vysoké Mýto - Litomyšlské Předměstí
Den vzniku členstvi: 17. 6. 2014
zapsáno 9. 8. 2014 vymazáno 6. 5. 2016
Člen
Alena Šlézová
Polní, 566 01 Vysoké Mýto - Litomyšlské Předměstí
Den vzniku členstvi: 17. 6. 2014
Den zániku členstvi: 21. 1. 2017
zapsáno 6. 5. 2016 vymazáno 2. 8. 2017
Předseda
Michaela Tauchmanová Řeháková
Uhříněveská, 100 00 Praha - Strašnice
Den vzniku funkce: 6. 9. 2013
Den zániku funkce: 21. 1. 2017
Den vzniku členstvi: 6. 9. 2013
Den zániku členstvi: 21. 1. 2017
zapsáno 22. 2. 2017 vymazáno 2. 8. 2017
Předseda
Mgr. Michaela Tauchmanová Řeháková
Uhříněveská, 100 00 Praha - Strašnice
Den vzniku funkce: 21. 1. 2017
Den vzniku členstvi: 21. 1. 2017
zapsáno 2. 8. 2017 vymazáno 14. 3. 2020
Člen
Martin Louda
Libecina, 566 01 Libecina - Libecina
Den vzniku členstvi: 21. 1. 2017
Den zániku členstvi: 16. 4. 2018
zapsáno 2. 8. 2017 vymazáno 10. 5. 2018
Člen
Alena Šlézová
Polní, 566 01 Vysoké Mýto - Litomyšlské Předměstí
Den vzniku členstvi: 21. 1. 2017
zapsáno 2. 8. 2017
Člen správní rady
Klára Voláková
Vraclav, 565 42 Vraclav - Vraclav
Den vzniku členstvi: 16. 4. 2018
zapsáno 10. 5. 2018
Předseda
Mgr. Michaela Tauchmanová Řeháková
Choceňská, 566 01 Vysoké Mýto - Choceňské Předměstí
Den vzniku funkce: 21. 1. 2017
Den vzniku členstvi: 21. 1. 2017
zapsáno 14. 3. 2020 vymazáno 3. 2. 2021
Předseda
Mgr. Michaela Tauchmanová Řeháková
Choceňská, 566 01 Vysoké Mýto - Choceňské Předměstí
Den vzniku funkce: 21. 1. 2017
Den vzniku členstvi: 21. 1. 2017
zapsáno 3. 2. 2021
Počet členů
3
zapsáno 2. 8. 2017
Způsob jednání
Správní rada se schází dle potřeby, nejméně však 1x ročně. Při rozhodování je hlasovací právo členů správní rady rovné. Při rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy správní rady. Jednání správní rady je usnášeníschopné, je-li přítomna nadpoloviční většina jejich členů a k rozhodnutí je třeba souhlasu většiny přítomných členů. Zakladatelé mají právo zúčastnit se jednání bez práva hlasovat. Požádá-li zakladatel o slovo, musí mu být uděleno.
zapsáno 21. 1. 2014

Zakladatel

Zakladatel
Petra Řeháková
Jiřinková, 566 01 Vysoké Mýto - Litomyšlské Předměstí
zapsáno 21. 1. 2014
1. Zakladatel se může vzdát svého práva zakladatele. 2. Zakladatel může převést svá práva zakladatele na jinou osobu. 3. Zakladatel odvolává člena správní rady a) přestane-li tento člen splňovat podmínky pro členství ve správní radě podle § 10 odst. 3 zákona č. 231/2010 Sb. , b) porušil-li závažným způsobem nebo opakovaně tento zákon nebo zakládací smlouvu společnosti. Zakladatel může člena správní rady odvolat pokud c) člen svým vystupováním na veřejnosti poškozuje jméno a pověst společnosti, d) člen poruší mlčenlivost o důvěrných informacích a skutečnostech, jejichž prozrazení by mohlo způsobit společnosti škodu, e) člen nevykonává svou funkci s péčí řádného hospodáře, f) člen se nezúčastní ani jednoho jednání správní rady v kalendářním roce. 4. Zakladatel nejpozději do 60 dnů po uvolnění místa ve správní radě jmenuje nového člena.
zapsáno 21. 1. 2014

Dozorčí rada

Předseda
Lenka Blahová
Rokycanova, 566 01 Vysoké Mýto - Litomyšlské Předměstí
Den vzniku funkce: 6. 9. 2013
Den vzniku členstvi: 6. 9. 2013
zapsáno 21. 1. 2014 vymazáno 24. 7. 2014
Člen
Ludmila Vostrčilová
Čermákova, 566 01 Vysoké Mýto - Pražské Předměstí
Den vzniku členstvi: 6. 9. 2013
Den zániku členstvi: 21. 1. 2017
zapsáno 21. 1. 2014 vymazáno 2. 8. 2017
Člen
Hana Szobonyová
Bj. Krawce, 565 01 Choceň - Choceň
Den vzniku členstvi: 6. 9. 2013
Den zániku členstvi: 21. 1. 2017
zapsáno 21. 1. 2014 vymazáno 2. 8. 2017
Předseda
Lenka Blahová
Bor u Skutče, 539 44 Bor u Skutče - Bor u Skutče
Den vzniku funkce: 6. 9. 2013
Den zániku funkce: 21. 1. 2017
Den vzniku členstvi: 6. 9. 2013
Den zániku členstvi: 21. 1. 2017
zapsáno 24. 7. 2014 vymazáno 2. 8. 2017
Předseda
Lenka Blahová
Bor u Skutče, 539 44 Bor u Skutče - Bor u Skutče
Den vzniku funkce: 21. 1. 2017
Den vzniku členstvi: 21. 1. 2017
zapsáno 2. 8. 2017
Člen
Ludmila Vostrčilová
Čermákova, 566 01 Vysoké Mýto - Pražské Předměstí
Den vzniku členstvi: 21. 1. 2017
zapsáno 2. 8. 2017 vymazáno 31. 1. 2018
Člen
Hana Szobonyová
Bj. Krawce, 565 01 Choceň - Choceň
Den vzniku členstvi: 21. 1. 2017
zapsáno 2. 8. 2017
Člen
Ludmila Vostrčilová
Vendolí, 569 14 Vendolí - Vendolí
Den vzniku členstvi: 21. 1. 2017
Den zániku členstvi: 16. 4. 2018
zapsáno 31. 1. 2018 vymazáno 10. 5. 2018
Člen dozorčí rady
Martina Kopecká
V Peklovcích, 566 01 Vysoké Mýto - Pražské Předměstí
Den vzniku členstvi: 16. 4. 2018
zapsáno 10. 5. 2018
Počet členů
3
zapsáno 2. 8. 2017
1. Dozorčí rada je kontrolním orgánem společnosti. 2. Dozorčí rada je tříčlenná. V pracovně právním vztahu k o.p.s. může být nejvýše jedna třetina členů dozorčí rady. 3. Členem dozorčí rady může být pouze fyzická osoba, která je bezúhonná a má způsobilost k právním úkonům. Členství v dozorčí radě společnosti je neslučitelné s členstvím ve správní radě. 4. Členům dozorčí rady nepřísluší odměna za výkon funkce člena. 5. Funkční období členů dozorčí rady je tříleté. Opětovné členství v dozorčí radě je možné. 6. Členové dozorčí rady volí ze svého středu předsedu, který svolává a řídí jednání dozorčí rady. 7. Při rozhodování je hlasovací právo členů dozorčí rady rovné. Při rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy dozorčí rady. Jednání dozorčí rady je usnášeníschopné, je-li přítomna nadpoloviční většina jejích členů a k rozhodnutí je třeba souhlasu většiny přítomných členů. 8. Dozorčí rada se schází dle potřeby, nejméně však 1x ročně. Zakladatelé mají právo zúčastnit se jednání správní rady bez práva hlasovat. Požádá-li zakladatel o slovo, musí mu být uděleno. 9. Dozorčí radu jmenují a odvolávají zakladatelé. 10. Členství v dozorčí radě zaniká a) uplynutím funkčního období, b) úmrtím, c) odstoupením, d) odvoláním. 11. Zakladatelé odvolávají člena dozorčí rady, přestane-li tento člen splňovat podmínky pro členství v dozorčí radě (obdobně ustanovení o správní radě podle čl. VIII. odst. 11 této zakládací smlouvy). 12. Dozorčí rada a) přezkoumává řádnou a mimořádnou účetní uzávěrku, b) nejméně jedenkrát ročně podává zprávu řediteli a správní radě o výsledcích své kontrolní činnosti, c) dohlíží na to, že společnost vyvíjí činnost v souladu se zákony a zakládací smlouvou společnosti. 13. Dozorčí rada je oprávněna a) nahlížet do účetních knih a jiných dokladů a kontrolovat tam obsažené údaje, b) svolat mimořádné jednání správní rady, jestliže to vyžadují zájmy společnosti. 14. Členové dozorčí rady mají právo účastnit se jednání správní rady, musí jim být uděleno slovo, pokud o ně požádají. 15. Dozorčí rada je povinna upozornit ředitele a správní radu na porušení zákonů, ustanovení zakládací smlouvy na nehospodárné postupy, popřípadě na další nedostatky v činnosti společnosti. Dozorčí rada je oprávněna stanovit řediteli nebo správní radě lhůtu k zjednání nápravy. Není-li náprava zjednána, dozorčí rada neprodleně informuje o zjištěných nedostatcích zakladatele.
zapsáno 21. 1. 2014

Skuteční majitelé

Přímý skutečný majitel
Petra Řeháková
Automatický průpis: ne
Údaje o skutečnostech zakládajících postavení skutečného majitele:
Postavení skutečného majitele je založeno na přímé účasti. Vlastnictví podílu na hlasovacích právech. Velikost podílu: 100%.
Den, od kterého je osoba skutečným majitelem: 24. 5. 2019
zapsáno 24. 5. 2019
Přímý skutečný majitel; Skutečný majitel podle § 6 zákona č. 37/2021 Sb.
Petra Řeháková
Jiřinková, 566 01 Vysoké Mýto - Litomyšlské Předměstí
Automatický průpis: ano
Den, od kterého je osoba skutečným majitelem: 21. 1. 2014
Údaje o skutečnostech zakládajících postavení skutečného majitele:
Pozice člena správní rady.
Pozice zakladatele.
zapsáno 1. 6. 2021
Přímý skutečný majitel; Skutečný majitel podle § 6 zákona č. 37/2021 Sb.
Alena Šlézová
Polní, 566 01 Vysoké Mýto - Litomyšlské Předměstí
Automatický průpis: ano
Den, od kterého je osoba skutečným majitelem: 2. 8. 2017
Údaje o skutečnostech zakládajících postavení skutečného majitele:
Pozice člena dozorčí rady.
zapsáno 1. 6. 2021
Přímý skutečný majitel; Skutečný majitel podle § 6 zákona č. 37/2021 Sb.
Lenka Blahová
Bor u Skutče, 539 44 Bor u Skutče - Bor u Skutče
Automatický průpis: ano
Den, od kterého je osoba skutečným majitelem: 2. 8. 2017
Údaje o skutečnostech zakládajících postavení skutečného majitele:
Pozice člena dozorčí rady.
zapsáno 1. 6. 2021
Přímý skutečný majitel; Skutečný majitel podle § 6 zákona č. 37/2021 Sb.
Hana Szobonyová
Bj. Krawce, 565 01 Choceň - Choceň
Automatický průpis: ano
Den, od kterého je osoba skutečným majitelem: 2. 8. 2017
Údaje o skutečnostech zakládajících postavení skutečného majitele:
Pozice člena dozorčí rady.
zapsáno 1. 6. 2021
Přímý skutečný majitel; Skutečný majitel podle § 6 zákona č. 37/2021 Sb.
Klára Voláková
Vraclav, 565 42 Vraclav - Vraclav
Automatický průpis: ano
Den, od kterého je osoba skutečným majitelem: 10. 5. 2018
Údaje o skutečnostech zakládajících postavení skutečného majitele:
Pozice člena dozorčí rady.
zapsáno 1. 6. 2021
Přímý skutečný majitel; Skutečný majitel podle § 6 zákona č. 37/2021 Sb.
Martina Kopecká
V Peklovcích, 566 01 Vysoké Mýto - Pražské Předměstí
Automatický průpis: ano
Den, od kterého je osoba skutečným majitelem: 10. 5. 2018
Údaje o skutečnostech zakládajících postavení skutečného majitele:
Pozice člena dozorčí rady.
zapsáno 1. 6. 2021
Přímý skutečný majitel; Skutečný majitel podle § 6 zákona č. 37/2021 Sb.
Mgr. Michaela Tauchmanová Řeháková
Choceňská, 566 01 Vysoké Mýto - Choceňské Předměstí
Automatický průpis: ano
Den, od kterého je osoba skutečným majitelem: 3. 2. 2021
Údaje o skutečnostech zakládajících postavení skutečného majitele:
Pozice člena dozorčí rady.
zapsáno 1. 6. 2021

Hodnocení firmy

0
-
+

Sídlo společnosti na mapě

Sbírka listin

Peníze.cz zobrazuje pouze údaje, které byly zveřejněny na základě zákona v různých rejstřících. Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na této stránce. Vydavatel tímto způsobem zpracovává osobní údaje v souladu s čl. 6 odst. 1 odst. f) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů, tedy pro účely oprávněných zájmů uživatelů této webové služby, která umožňuje, mimojiné, vyhledávání v rejstřících z jednoho místa, aniž by údaje z těchto rejstříků sdružovala.

Pokud jste na našich stránkách objevili, že uváděná data neodpovídají realitě, zkontrolujte prosím nejdříve, zda chyba není přímo v příslušném zdrojovém rejstříku. Pokud je, obraťte se s žádostí o opravu dat na příslušnou instituci uvedenou na této stránce. Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích.

Celebrity v rejstříku

Karel Janeček

Karel Janeček

miliardář, bojovník s korupcí

497
-
+
Martin Dejdar

Martin Dejdar

herec

-72
-
+
Václav Klaus

Václav Klaus

bývalý prezident

-35
-
+
Libuše Šmuclerová

Libuše Šmuclerová

bývalá programová ředitelka TV Nova, dnes vede nakladatelství Ringier

-270
-
+
Richard Krajčo

Richard Krajčo

zpěvák

372
-
+
Pavel Novotný

Pavel Novotný

starosta

-945
-
+

A tohle už jste četli?

Firmy s podobným IČO

Firmy s podobným názvem