Rock Point a.s., IČO: 26707233 - Obchodní rejstřík

Tento výpis z obchodního rejstříku obsahuje údaje o společnosti Rock Point a.s. Údaje byly staženy 7. 5. 2022 z datové služby justice.cz dle IČO 26707233. Z důvodu ochrany osobních údajů nejsou na stránce data narození a úplné adresy fyzických osob. Kompletní výpis včetně dat narození a adres lze zobrazit po zadání IČO 26707233 na originální stránce obchodního rejstříku justice.cz.

Tyto stránky navštíví měsíčně 1 000 000 lidí. Chcete inzerci na míru? Napište nám!

Výpis z obchodního rejstříku

Rejstřík
ARES
 
DPH
 
 
 
 
 
Datum zápisu24. 6. 2002
Obchodní firma
od 21. 2. 2006

Rock Point a.s.

od 28. 5. 2003 do 21. 2. 2006

Unity Bohemia, a.s.

od 24. 6. 2002 do 28. 5. 2003

SINDERBAY SOLUTIONS a.s.

Prověřit exekuceReputace firmy
Adresa sídla
od 24. 3. 2006
Kraj: Hlavní město Praha
Okres: Hlavní město Praha
Obec: Praha
Část obce: Radotín
Ulice: Vrážská
Adresní místo: Vrážská 1507
PSČ: 15300
od 24. 6. 2002 do 24. 3. 2006
Praha 4, U Habrovky 247/11, PSČ 140 00
IČO
od 24. 6. 2002

26707233

DIČ

CZ26707233

Identifikátor datové schránky:gxkf37h
Právní forma
od 24. 6. 2002
Akciová společnost
Spisová značka7747 B, Městský soud v Praze
Předmět podnikání
od 9. 10. 2014
- Pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor
od 26. 4. 2011
- Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
od 24. 3. 2006 do 26. 4. 2011
- velkoobchod
od 24. 3. 2006 do 26. 4. 2011
- specializovaný maloobchod a maloobchod se smíšeným zbožím
od 24. 3. 2006 do 26. 4. 2011
- reklamní činnost a marketing
od 24. 3. 2006 do 26. 4. 2011
- Činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců
od 24. 6. 2002 do 9. 10. 2014
- pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor bez poskytování jiných než základních služeb spojených s pronájmem
Ostatní skutečnosti
od 29. 1. 2007 do 26. 2. 2007
- Rozhodnutí valné hromady společnosti ze dne 17.1.2007 o zvýšení základního kapitálu: Valná hromada schvaluje, z důvodu oddlužení společnosti a získání finančních prostředků k rozvoji společnosti, zvýšení základního kapitálu společnosti Rock Point a.s. peněžitým vkladem z dosavadní výše 4.000.000,-- Kč (čtyři miliony korun českých) o částk u 76.000.000,-- Kč (sedmdesát šest milionů korun českých) na částku 80.000.000,-- Kč (osmdesát milionů korun českých). Upisování akcií nad navrhovanou částku zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. Na zvýšení základního kapitálu bude upsáno 76 (sedmdesát šest) kusů kmenových listinných akcií vydaných na majitele o jmenovité hodnotě 1.000.000,-- Kč (jeden milion korun českých) za jednu akcii. Emisní kurs každé z upisovaných akcií se rovná její jmenov ité hodnotě. S těmito akciemi nejsou spojena žádná zvláštní práva. Valná hromada schválila vyloučení přednostního práva všech stávajících akcionářů k úpisu akcií na zvýšení základního kapitálu společnosti. Všechny akcie budou nabídnuty předem určenému zájemci - obchodní společnosti CRANFIELD MANAGEMENT LIMITED, reg. č. 5866039, 214 Golders Green Road, London NW11 9 AT, Velká Británie. Předem určený zájemce upíše nové akcie ve smlouvě o upsání akcií, kterou uzavře se společností Rock Point a.s. Smlouva o upsání akcií musí mít písemnou formu, musí obsahovat veškeré zákonné náležitosti uvedené v § 205 odst. 3 obch. zák., včetně určení po čtu, druhu, formy, podoby a jmenovité hodnoty upisovaných akcií, výše emisního kursu a lhůty pro jeho splácení, s tím, že podpisy smluvních stran musí být úředně ověřeny. Lhůta pro upsání akcií činí (patnáct) dní ode dne doručení návrhu smlouvy o upsání akcií. Představenstvo je povinno doručit předem určenému zájemci návrh na uzavření smlouvy o upsání akcií nejpozději 15 (patnáct) dní, ode nabytí právní moci Usnesení Městs kého soudu v Praze o zápisu usnesení o zvýšení základního kapitálu společnosti do obchodního rejstříku. Spolu s tímto návrhem představenstvo předem určenému zájemci doručí oznámení ve kterém uvede, že lhůta k uzavření smlouvy o upsání akcií počítá běžet doručením návrhu smlouvy o upsání akcií. Místo pro úpis akcií je v sídle společnosti Rock Point a.s. v Praze 5, Radotín, Vrážská 1507, PSČ 153 00, a to v kanceláři představenstva společnosti v pracovní dny od 8.00 hodin do 15.00 hodin. Připouští se možnost, že emisní kurs nově upsaných akcií bude splacen výhradně započtením peněžité pohledávky předem určeného zájemce - obchodní společnosti CRANFIELD MANAGEMENT LIMITED, reg. č. 5866039, 214 Golders Green Road, London NW11 9AT, Velká Brit ánie vůči společnosti Rock Point a.s., tj. pohledávky zájemce v celkové výši 76.000.000,-- Kč (sedmdesát šest milionů českých) vzniklé z titulu smlouvy o postoupení pohledávky uzavřené dne 29.12.2006. Důvodem tohoto započtení je snížení zadlužení společ nosti a získání finančních prostředků pro rozvoj společnosti bez nutnosti vynaložení vlastních aktiv na splacení uvedené pohledávky zájemce. Existence této pohledávky a její řádné zaúčtování v účetnictví společnosti byla ověřena zprávou auditora Ing. Lub oše Marka, ze dne 15.1.2007 se závěrečným výrokem "bez výhrad". Pravidla pro uzavření dohody o započtení pohledávky mezi společností a předem určeným zájemcem: K uzavření dohody o započtení pohledávky mezi předem určeným zájemcem a společností Rock Point a.s. je stanovena lhůta 15 (patnácti dní) od doručení návrhu dohody o započtení pohledávky. Dohoda o započtení bude obsahovat veškeré zákonné náležitosti. Předs tavenstvo společnosti je povinno doručit návrh na uzavření dohody o započtení pohledávky předem určenému zájemci, obchodní společnosti GRANFIELD MANAGEMENT LIMITED do 60 (šedesáti) dnů ode dne upsání akcií. Spolu s tímto návrhem představenstvo předem urče nému zájemci doručí oznámení ve kterém uvede, že lhůta k uzavření dohody o započtení počíná běžet doručením návrhu smlouvy. Dohoda o započtení musí být uzavřena před podáním návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku.
od 17. 1. 2006 do 29. 1. 2007
- Rozhodnutí jediného akcionáře v působnosti valné hromady ze dne 28.12.2005: Základní kapitál společnosti Unity Bohemia, a.s. (dále jen Společnost) se zvyšuje o částku ve výši 2.000.000,- Kč (slovy: dva miliony korun českých) a to úpisem nových akcií, jejichž emisní kurs bude splacen peněžitými vklady. Dojde ke zvýšení základního kapitálu z částky ve výši 2.000.000,- Kč (slovy: dva miliony korun českých) na částku ve výši 4.000.000,- Kč (slovy: čtyři miliony korun českých). Nepřipouští se upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu. Předmětem úpisu budou níže uvedené kmenové akcie znějící na majitele, jež budou vydány v listinné podobě: 20 (dvacet) kusů akcií o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých) každé z nich. Vzhledem k tomu, že se jediný akcionář vzdal svého přednostního práva na upisování nových akcií určených na zvýšení základního kapitálu společnosti, schvaluje se, že veškeré nové akcie budou nabídnuty předem určenému zájemci a to Miroslavu Martincovi, r.č . 66-11-06/1754, bytem Praha 5, Pod Kesnerkou 2312/47, PSČ 150 00. Miroslavu Martincovi bude nabídnuto k úpisu 2 (dvacet) kusů akcií o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých) každé z nich. Emisní kurs takto upisovaných akcií bude činit 100.000,- Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých) za jednu akcii. Všechny akcie budou upsány předem určeným zájemcem a to Miroslavem Martincem, r.č. 66-11-06/1754, bytem Praha 5, Pod Kesnerkou 2312/47, PSČ 150 00, a to způsobem, jež stanoví ustanovení § 204 odst. 5 obchodního zákoníku na základě smlouvy o upsání akcií, jež musí obsahovat náležitosti podle § 205 odst. 3 obchodního zákoníku. Tato smlouva musí mít písemnou formu s úředně ověřenými podpisy. Místem úpisu akcií Společnosti, tedy místem uzavření smlouvy o upsání akcií podle § 204 odst. 5 obchodního zákoníku, bude sídlo Společnosti tj. Praha 5 - Radotín, Vrážská 1507. Upisování akcií bude provedeno poté, co bude podán návrh na zápis tohoto rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku, s tím, že úpis akcií bude ve smyslu § 203 odst. 4 věty druhé obchodního zákoníku vázán na rozvazovací podmínku, jíž je právní moc rozhodnutí, kterým rejstříkový soud zamítne návrh na zápis tohoto rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Představenstvo společnosti do jednoho měsíce ode dne podání návrhu na zápis tohoto rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku doručí Miroslavu Martincovi, jako předem určenému zájemci, návrh smlouvy o upsání akcií ve smyslu ustanoven í § 204 odst. 5 obchodního zákoníku. K přijetí návrhu smlouvy o upsání akcií bude poskytnuta lhůta jednoho měsíce od doručení návrhu. Tato lhůta bude dodržena, pokud během ní bude doručen společnosti návrh smlouvy o upsání akcií akceptovaný ze strany Miro slava Martince, r.č. 66-11-06/1754, bytem Praha 5, Pod Kesnerkou 2312/47, PSČ 150 00. Předem určený zájemce má právo upsat 20 kmenových akcií na majitele v celkové jmenovité hodnotě 2.000.000,- Kč, jež mají listinnou podobu a emisní kurs upsaných akcií bude roven jejich jmenovité hodnotě, tj. emisní kurs 1 ks akcie ve jmenovité hodnotě 100 .000,- Kč bude roven hodnotě 100.000,- Kč. Emisní kurs upsaných akcií bude splacen peněžitým vkladem takto: Emisní kurs 20 (dvaceti) kusů upsaných akcií v celkové hodnotě 2.000.000,- Kč (slovy: dva miliony korun českých) bude uhrazen na účet č. ú. 2513xxxx, vedený u City Bank, a.s. Jde o zvláštní účet založený ve smyslu ustanovení § 204 odst. 2 obchodníh o zákoníku. Emisní kurs 20 (dvaceti) kusů upsaných akcií bude splacen tak, že sto procent bude splaceno do čtrnácti dnů ode dne úpisu akcií tj. ode dne uzavření smlouvy o upsání akcií podle § 204 odst. 5.
Kapitál
od 26. 2. 2007
Základní kapitál 80 000 000 Kč, splaceno 80 000 000 Kč.
od 5. 4. 2006 do 26. 2. 2007
Základní kapitál 4 000 000 Kč, splaceno 100 %.
od 24. 6. 2002 do 5. 4. 2006
Základní kapitál 2 000 000 Kč, splaceno 100 %.
od 13. 8. 2013
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 10.
od 13. 8. 2013
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 20.
od 13. 8. 2013
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 76.
od 26. 2. 2007 do 13. 8. 2013
Kmenové akcie na majitele err, počet akcií: 76.
od 5. 4. 2006 do 13. 8. 2013
Kmenové akcie na majitele err, počet akcií: 20.
od 24. 6. 2002 do 13. 8. 2013
Kmenové akcie na majitele err, počet akcií: 10.
od 24. 6. 2002 do 13. 8. 2013
akcie v listinné podobě
Rizikovost společnosti

Rizikovost společnosti
Statutární orgán
od 2. 4. 2019
STANISLAV KRPEJŠ - předseda představenstva
Plzeň - Východní Předměstí, Rychtaříkova, PSČ 326 00
den vzniku členství: 1. 3. 2019
den vzniku funkce: 1. 3. 2019
od 8. 1. 2014
Ing. ROMAN ČIVIŠ - člen
Plzeň - Bolevec, Plaská, PSČ 323 00
den vzniku členství: 29. 11. 2013
od 8. 1. 2014 do 2. 4. 2019
MICHAL STRAŇÁK - předseda
Praha - Suchdol, Návazná, PSČ 165 00
den vzniku členství: 29. 11. 2013 - 28. 2. 2019
den vzniku funkce: 2. 12. 2013 - 28. 2. 2019
od 26. 4. 2011 do 9. 10. 2014
Vladimír Urbanec - člen
Batňovice, 103, PSČ 542 32
den vzniku členství: 22. 2. 2011 - 28. 8. 2014
od 29. 10. 2009 do 29. 10. 2009
Andras Sárközy - předseda představenstva
Pilismarót, Ady Endre Utca 1, PSČ 2028, Maďarská republika
den vzniku členství: 22. 9. 2009 - 2. 10. 2009
den vzniku funkce: 22. 9. 2009 - 2. 10. 2009
od 29. 10. 2009 do 8. 1. 2014
Andras Sárközy - předseda představenstva
Pilismarót, Ady Endre Utca 1, PSČ 2028, Maďarská republika
den vzniku členství: 2. 10. 2009 - 29. 11. 2013
den vzniku funkce: 2. 10. 2009 - 29. 11. 2013
od 27. 11. 2008 do 8. 1. 2014
Ing. Roman Čiviš - člen
Plzeň - Bolevec, Plaská 1269/15, PSČ 323 27
den vzniku členství: 12. 11. 2008 - 12. 11. 2013
od 21. 2. 2006 do 27. 11. 2008
Ing. Roman Čiviš - člen
Plzeň - Bolevec, Plaská 1269/15, PSČ 323 27
den vzniku členství: 20. 3. 2003 - 20. 6. 2008
den vzniku funkce: 20. 3. 2003 - 28. 12. 2005
od 21. 2. 2006 do 29. 10. 2009
Miroslav Martinec - předseda
Praha 5, Pod Kesnerkou 2312/47, PSČ 150 00
den vzniku členství: 16. 12. 2005 - 21. 9. 2009
den vzniku funkce: 28. 12. 2005 - 19. 9. 2009
od 21. 2. 2006 do 26. 4. 2011
Vladimír Urbanec - člen
Batňovice, 103, PSČ 542 32
den vzniku členství: 16. 12. 2005 - 22. 11. 2011
od 28. 5. 2003 do 21. 2. 2006
Ing. Roman Čiviš - Předseda
Plzeň - Bolevec, Plaská 1269/15, PSČ 323 27
den vzniku členství: 20. 3. 2003
den vzniku funkce: 20. 3. 2003
od 28. 5. 2003 do 21. 2. 2006
Michal Kincl - Člen
Nové Hrady, Zahradní čtvrť 314, PSČ 373 33
den vzniku členství: 16. 12. 2002 - 16. 12. 2005
od 28. 5. 2003 do 21. 2. 2006
Věnceslava Čivišová - Člen
Plzeň - Bolevec, Plaská 1269/15, PSČ 323 27
den vzniku členství: 20. 3. 2003 - 16. 12. 2005
od 24. 6. 2002 do 28. 5. 2003
Lukáš Sýkora - člen
Klobouky u Brna, Vinařská 694/25A, PSČ 691 72
den vzniku členství: 24. 6. 2002 - 16. 12. 2002
od 9. 10. 2014
Za společnost jednají vždy dva členové představenstva společně.
od 8. 1. 2014 do 9. 10. 2014
Jménem společnosti jedná a podepisuje vždy předseda představenstva a jeden člen představenstva.
od 28. 4. 2010 do 8. 1. 2014
Jménem společnosti jedná a podepisuje předseda představenstva.
od 27. 11. 2008 do 28. 4. 2010
Jménem společnosti jedná představenstvo. Za představenstvo jedná a podepisuje jménem společnosti předseda představenstva společně s dalším členem představenstva.
od 28. 5. 2003 do 27. 11. 2008
Jménem společnosti jedná představenstvo, a to tak, že navenek za něj jedná jménem společnosti předseda představenstva samostatně. Podepisování za společnost se děje tak, že předseda představenstva připojí svůj podpis k nadepsané nebo vytištěné obchodní firmě společnosti.
od 24. 6. 2002 do 28. 5. 2003
Jménem společnosti jedná představenstvo, a to tak, že navenek za něj jedná jménem společnosti jediný člen představenstva. Podepisování za společnost se děje tak, že jediný člen představenstva připojí svůj podpis k nadepsané nebo vytištěné obchodní firmě společnosti.
Dozorčí rada
od 9. 10. 2014
MARTIN METLICKÝ - člen dozorčí rady
Plzeň - Doubravka, Smrková, PSČ 312 00
den vzniku členství: 28. 8. 2014
od 29. 10. 2009 do 9. 10. 2014
Pavel Liška - Člen
Praha 4 - Chodov, Augustinova 2081, PSČ 148 00
den vzniku členství: 2. 10. 2009 - 28. 8. 2014
od 29. 10. 2009 do 9. 10. 2014
Ing. Jiří Osvald - Člen
České Budějovice, Millauera 303/3, PSČ 370 10
den vzniku členství: 2. 10. 2009 - 28. 8. 2014
od 28. 5. 2003 do 29. 1. 2007
Ing. Václav Vaněček - Předseda
Včelná, Lesní kolonie 370, PSČ 373 82
den vzniku členství: 16. 12. 2002 - 17. 1. 2007
den vzniku funkce: 16. 12. 2002 - 17. 1. 2007
od 28. 5. 2003 do 29. 10. 2009
Pavel Liška - Člen
Praha 4 - Chodov, Augustinova 2081, PSČ 148 00
den vzniku členství: 16. 12. 2002 - 16. 3. 2008
od 28. 5. 2003 do 29. 10. 2009
Ing. Jiří Osvald - Člen
České Budějovice, Millauera 303/3, PSČ 370 10
den vzniku členství: 16. 12. 2002 - 16. 3. 2008
od 24. 6. 2002 do 28. 5. 2003
Pavla Smetanová - předseda
Praha 6, Brunnerova 993/14, PSČ 163 00
den vzniku členství: 24. 6. 2002 - 16. 12. 2002
den vzniku funkce: 24. 6. 2002 - 16. 12. 2002
od 24. 6. 2002 do 28. 5. 2003
Lukáš Vrtílek - člen
Brno, Nezamyslova 1659/5, PSČ 615 00
den vzniku členství: 24. 6. 2002 - 16. 12. 2002
od 24. 6. 2002 do 28. 5. 2003
Lenka Petrlová - člen
Suchohrdly u Miroslavi, 170, PSČ 671 72
den vzniku členství: 24. 6. 2002 - 16. 12. 2002
Akcionáři
od 24. 6. 2002 do 28. 5. 2003
OLIVIER CAPITAL, spol. s r.o., IČO: 26435853
Praha 3, Táboritská 1000/23, PSČ 130 87
Hodnocení firmy
+3
+
-

Další odkazy

Aktualizovat data

Peníze.cz zobrazuje pouze údaje, které byly zveřejněny na základě zákona v různých rejstřících. Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na této stránce. Vydavatel tímto způsobem zpracovává osobní údaje v souladu s čl. 6 odst. 1 odst. f) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů, tedy pro účely oprávněných zájmů uživatelů této webové služby, která umožňuje, mimojiné, vyhledávání v rejstřících z jednoho místa, aniž by údaje z těchto rejstříků sdružovala.

Pokud jste na našich stránkách objevili, že uváděná data neodpovídají realitě, zkontrolujte prosím nejdříve, zda chyba není přímo v příslušném zdrojovém rejstříku. Pokud je, obraťte se s žádostí o opravu dat na příslušnou instituci uvedenou na této stránce. Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích. Pokud je na zdrojové stránce všechno v pořádku a chyba je pouze u nás, klikněte níž na tlačítko Aktualizovat data a vyčkejte. Aktualizace může trvat i několik málo desítek sekund.

Celebrity v rejstříku

Roman Vaněk

Roman Vaněk

- kuchař

+65

+
-
Karel Poborský

Karel Poborský

- fotbalista

+35

+
-
Miloš Knor

Miloš Knor

- moderátor, bavič

+30

+
-
Taťána Kuchařová

Taťána Kuchařová

- modelka, vítězka Miss World

-180

+
-
Zdeněk  Pohlreich

Zdeněk Pohlreich

- kuchař

-202

+
-
Milan Jančík

Milan Jančík

- podnikatel, bývalý místopředseda pražské ODS a starosta Prahy 5

-217

+
-

A tohle už jste četli?

Limit pro paušální daň a registraci k DPH stoupne

Limit pro paušální daň a registraci k DPH stoupne

Zavádění dalších sazeb paušální daně kritizují podnikatelské sdružení, daňaři i ekonomové. Místo zjednodušení podle nich přinese komplikace.

Koupil si vstupenku, porušil pravidla. Pokuta platí, řekl soud

Koupil si vstupenku, porušil pravidla. Pokuta platí, řekl soud

Obchodní podmínky a návštěvní řád nejspíš podrobně nestudujete. Přesto: nákupem vstupenky s nimi souhlasíte. A když pak porušíte pravidla, můžete dostat smluvní pokutu. Třeba i od fotbalového klubu, potvrdil soud.

Tři nováčci na burze. Vyberete dividendy, nebo vsadíte na růst?

Tři nováčci na burze. Vyberete dividendy, nebo vsadíte na růst?

Jak lákavá je nabídka akcií společností Gevorkyan a M&T 1997? Máte čekat na Coloseum? Zeptali jsme se investičních expertů.

Ušetřete s Peníze.cz

Naši čtenáři s námi ušetřili už  16 117 415 Kč. Podívejte se na poslední poptávky a vyzkoušejte nás také. Vše je zcela zdarma.

Doporučujeme

Užijeme si moře letos naposledy? Češi a dovolená očima expertů

Užijeme si moře letos naposledy? Češi a dovolená očima expertů

Dovolená u moře letos konečně může proběhnout bez covidových omezení. Můžou si ji však Češi v současné...

Neviditelné padesátnice. Už nejsou juniorky, ale do důchodu mají daleko. Čemu čelí ženy, které dospěly za komunismu?

Neviditelné padesátnice. Už nejsou juniorky, ale do důchodu mají daleko. Čemu čelí ženy, které dospěly za komunismu?

Současná generace 50+ a v těsném závěsu za ní i takzvané Husákovy děti z počátku 70. let tvoří početnou...

Partners Financial Services