FAST ČR, a.s., IČO: 26726548 - Vymazáno - Obchodní rejstřík

Tento výpis z obchodního rejstříku obsahuje údaje o společnosti FAST ČR, a.s. Údaje byly staženy 2. 9. 2022 z datové služby justice.cz dle IČO 26726548. Z důvodu ochrany osobních údajů nejsou na stránce data narození a úplné adresy fyzických osob. Kompletní výpis včetně dat narození a adres lze zobrazit po zadání IČO 26726548 na originální stránce obchodního rejstříku justice.cz.

Tyto stránky navštíví měsíčně 1 000 000 lidí. Chcete inzerci na míru? Napište nám!

Výpis z obchodního rejstříku

Rejstřík
ARES
 
DPH
 
 
 
Pracovní místa
 
Datum zápisu22. 10. 2002
Datum zániku31. 12. 2021
StavVymazáno
Obchodní firma
od 22. 10. 2002 do 31. 12. 2021

FAST ČR, a.s.

Prověřit exekuceReputace firmy
Adresa sídla
od 22. 10. 2002 do 31. 12. 2021
Kraj: Hlavní město Praha
Okres: Hlavní město Praha
Obec: Praha
Část obce: Strašnice
Ulice: Černokostelecká
Adresní místo: Černokostelecká 2111/131
PSČ: 10000
IČO
od 22. 10. 2002 do 31. 12. 2021

26726548

DIČ

CZ26726548

Identifikátor datové schránky:zgrd3k5
Právní forma
od 22. 10. 2002 do 31. 12. 2021
Akciová společnost
Spisová značka7977 B, Městský soud v Praze
Předmět podnikání
od 10. 11. 2021 do 31. 12. 2021
- Hostinská činnost
od 10. 11. 2021 do 31. 12. 2021
- Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona Obory činnosti: - vydavatelské činnosti, polygrafická výroba, knihařské a kopírovací práce - výroba, rozmnožování, distribuce, prodej, pronájem zvukových a zvukově-obrazových záznamů a výroba nenahraných nosičů údajů a záznamů - zprostředkování obchodu a služeb - velkoobchod a maloobchod - poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály - pronájem a půjčování věcí movitých - poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků - reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení
od 23. 10. 2009 do 10. 11. 2021
- Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
od 23. 10. 2009 do 31. 12. 2021
- Výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení
od 8. 11. 2004 do 23. 10. 2009
- výroba, rozmnožování a nahrávání zvukových a zvukově-obrazových záznamů
od 8. 11. 2004 do 23. 10. 2009
- kopírovací práce
od 8. 11. 2004 do 23. 10. 2009
- zpracování dat, služby databank, správa sítí
od 1. 9. 2004 do 23. 10. 2009
- maloobchodní prodej a pronájem zvukových a zvukově-obrazových záznamů a jejich nenahraných nosičů
od 25. 7. 2003 do 23. 10. 2009
- výroba, instalace a opravy elektrických strojů a přístrojů
od 25. 7. 2003 do 23. 10. 2009
- výroba, instalace a opravy elektronických zařízení
od 25. 7. 2003 do 10. 11. 2021
- hostinská činnost
od 22. 10. 2002 do 23. 10. 2009
- specializovaný maloobchod
od 22. 10. 2002 do 23. 10. 2009
- velkoobchod
od 22. 10. 2002 do 23. 10. 2009
- zprostředkování obchodu
od 22. 10. 2002 do 23. 10. 2009
- zprostředkování služeb
od 22. 10. 2002 do 23. 10. 2009
- poskytování software a poradenství v oblasti hardware a software
od 22. 10. 2002 do 23. 10. 2009
- činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců
od 22. 10. 2002 do 23. 10. 2009
- reklamní činnost a marketing
Ostatní skutečnosti
od 2. 7. 2014 do 10. 11. 2021
- Počet členů statutárního orgánu: 3
od 2. 7. 2014 do 10. 11. 2021
- Počet členů dozorčí rady: 3
od 2. 7. 2014 do 31. 12. 2021
- Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
od 25. 7. 2003 do 30. 10. 2003
- Jediný akcionář společnosti při výkonu působnosti valné hromady učinil dne 14. července 2003 toto rozhodnutí: 1) zvyšuje základní kapitál o částku 208.000.000,- Kč (slovy: dvestěosmmilionů korun českých) upsáním nových akcií podle ustanovení § 203 obchodn ího zákoníku s tím, že se nepřipouští upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu, 2) v souladu s ustanovením § 203 odst. 2 písm. b) obchodního zákoníku stanovuje, že na zvýšení základního kapitálu bude vydán 1 (slovy: jeden) kus k menové akcie o jmenovité hodnotě jedné akcie 208.000.000,- Kč (slovy: dvěstěosmmilionů korun českých), znějící na majitele a mající listinou podobu, 3) akcie bude upsána peněžitým vkladem, 4) konstatuje, že jediný akcionář společnosti se v souladu s ustan ovením § 204a odst. 7 obchodního zákoníku před přijetím tohoto rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu, učiněného při výkonu působnosti valné hromady, v plném rozsahu vzdal svého přednostního práva na upisování akcií, a to formou písem ného prohlášení s úředně ověřeným podpisem, 5) konstatuje, že s přihlédnutím ke skutečnosti, že jediný akcionář společnosti se vzdal svého přednostního práva na upisování akcií, nejsou v tomto rozhodnutí uváděny údaje týkající se přednostního práva ve smyslu ustanovení § 203 odst. 2 písm. c) obchod ního zákoníku, 6) ve smyslu ustanovení § 203 odst. 2 písm. d) obchodního zákoníku a s přihlédnutím ke skutečnosti, že jediný akcionář se vzdal svého přednostního práva na upisování akcií, určuje, že kmenové akcie, které nebudou upsány s využitím přednostn ího práva, tj. 1 (slovy: jeden) kus kmenové akcie o jmenovité hodnotě 208.000.000,- Kč (slovy: dvěstěosmmilionů korun českých), znějící na majitele a mající listinou podobu, která má být na zvýšení základního kapitálu vydána, bude nabídnuta určitému (před em určenému) zájemci, a to panu Ing. Tomáši Smrčkovi, r.č. xxxx, bytem Praha 10, Černokostelecká 2111, PSČ: 100 00, 7) konstatuje, že ve smysl u ustanovení § 204 odst.5 obchodního zákoníku určitý (předem určený) zájemce upisuje akcie ve smlouvě o upsání akcií, kterou uzavírá se společností, přičemž tato smlouva musí mít písemnou formu a podpisy na ní musí být úředně ověřeny, 8) ve smyslu ustanovení § 203 odst. 2 písm. e) obchodního zákoníku stanovuje, že akcii upisovanou bez přednostního práva lze upsat v sídle společnosti FAST ČR, a.s. na adrese Praha 10, Černokostelecká 2111, PSČ: 100 00, ve lhůtě 14 (slovy: čtrnácti) dnů, počínaje dnem následujícím po dni doručení návrhu smlouvy o upsání akcie společnosti upisovateli - tj. určitému (předem urče nému) zájemci; tento návrh smlouvy o upsání akcie společnost upisovateli - t.j. určitému (předem určenému) zájemci předá tak, že jej buď zašle doporučeným dopisem na adresu jeho bydliště nebo mu jej osobně předá proti písemnému potvrzení o jeho převzetí , a to do 10 (slovy: deseti) dnů ode dne, kdy nabylo pr ávní moci usnesení soudu o zápisu tohoto rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku; počátek běhu lhůty pro upisování akcie bez využití přednostního práva bude upisovateli - tj. určitému (předem určenému) zájemci oznámen tím, že mu bude doručen uvedený návrh smlouvy o upsání akcie; součástí zásilky obsahující návrh smlouvy o upsání akcie bude navíc sdělení představenstva, že lhůta pro upisování akcie bez využití přednostního prá va počíná běžet dnem následujícím po dni doručení návrhu smlouvy o upsání akcie; emisní kurs akcie upisované bez využití přednostního práva činí částku 208.000.000,- Kč (slovy: dvěstěosmmilionů korun českých), 9) v souladu s ustanovením § 203 odst. 2 písm. j) a § 187 odst. 1 písm. b) obchodního zákoníku se připouští možnost započtení níže specifikované peněžité pohledávky určitého (předem určeného) zájemce - pana ing. Tomáše Smrčky, r.č. xxxx, bytem Čern okostelecká 2111, Praha 10 vůči společnosti proti pohledávce společnosti na splacení emisního kursu akcie, která má být vydána na toto zvýšení základního kapitálu, přičemž se jedná o tuto pohledávku pana ing. Tomáše Smrčky: - pohledávka je peněžitá a její celková výše činí částku 256.549.000,- Kč (slovy: dvěstěpadesátšestmilionůpětsetčtyřicetdevěttisíc korun českých) s tím, že k započtení bude použita pouze část této pohledávky ve výši 208.000.000,- Kč (slovy dvěstěosmmilionů korun českých); pohledávka vyplývá ze Smlouvy o převodu obchodního podílu uzavřené dne 24.10.2002 (slovy: dvacátého čtvrtého října roku dva tisí ce dva) mezi společností FAST ČR, a.s. a panem ing. Tomášem Smrčkou, na základě které pan Ing. Tomáš Smrčka převedl 100% (slovy: jednosto procent) obchodního podílu ve společnosti FAST, spol. s r.o. na společnost FAST ČR, a.s. a společnost FAST ČR, a.s. s e zavázala zaplatit za tento obchodní podíl kupní cenu ve výši určené znaleckým posudkem; na základě znaleckého posudku č. 13/1101207/02 vypracovaného dne 6.12.2002 znalcem ERNST & YOUNG, s.r.o., znalecký ústav, Mánesova 28, 120 00 Praha 2, byla výše kupní ceny stanovena na částku 256.549.000,- Kč (slovy: dvěstěpadesátšestmilionůpětsetčtyřicetdevěttisíc korun českých); splatnost kupní ceny byla stanovena do 12 (dvanácti) měsíců ode dne podpisu Smlouvy o převodu obchodního podílu, tj. do 24.10.2003 (sl ovy: dvacátého čtvrtého října roku dva tisíce tři); existence pohledávky je současně doložena též vyjádřením auditora - Ing. Ireny Krejcárkové, osvědčení KAČR č. 701; 10) v souladu s ustanovením § 203 odst. 2 písm. j) obchodního zákoníku stanovuje tato pravidla pro uzavření smlouvy o započtení pohledávek: - při upsání akcie bude určitému (předem určenému) zájemci předán představenstvem společnosti návrh smlouvy o započ tení pohledávek, - lhůta pro uzavření smlouvy o započtení pohledávek činí 2 (slovy: dva) měsíce ode dne upsání akcie, - smlouvu o započtení pohledávek lze uzavřít ve stanovené lhůtě v sídle společnosti FAST ČR, a.s. nebo na jiném místě dohodnutém oběma smluvními stranami, 11) s přihlédnutím ke skutečnosti, že emisní kurs akcie upsané na toto zvýšení základního kapitálu b ude v plném rozsahu splacen výhradně započtením, neobsahuje toto rozhodnutí v souladu s ustanovením § 203 odst. 2 písm. j) obchodního zákoníku údaje podle § 203 odst. 2 písm. f) obchodního zákoníku, 12) konstatuje, že celková výše základního kapitálu po r ealizaci jeho zvýšení v souladu s tímto rozhodnutím bude činit 210.000.000,- Kč (slovy: dvěstědesetmilionů korun českých).
od 30. 6. 2003 do 31. 12. 2021
- Na společnost přešlo jmění obchodní společnosti FAST, spol. s r.o. se sídlem Praha 10, Černokostelecká 2111, PSČ 100 00, identifikační číslo 480 25 062, která byla zrušena bez likvidace s převodem jmění na společníka.
Kapitál
od 29. 6. 2006 do 31. 12. 2021
Základní kapitál 500 000 000 Kč, splaceno 100 %.
od 27. 4. 2005 do 29. 6. 2006
Základní kapitál 400 000 000 Kč, splaceno 100 %.
od 21. 4. 2004 do 27. 4. 2005
Základní kapitál 300 000 000 Kč, splaceno 100 %.
od 13. 9. 2003 do 21. 4. 2004
Základní kapitál 210 000 000 Kč, splaceno 100 %.
od 22. 10. 2002 do 13. 9. 2003
Základní kapitál 2 000 000 Kč, splaceno 100 %.
od 10. 11. 2021 do 31. 12. 2021
Akcie na jméno err, počet akcií: 50 v listinné podobě.
od 13. 1. 2015 do 10. 11. 2021
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 50 v listinné podobě.
od 29. 6. 2006 do 13. 1. 2015
Kmenové akcie na majitele err, počet akcií: 50 v listinné podobě.
od 27. 4. 2005 do 29. 6. 2006
Kmenové akcie na majitele err, počet akcií: 1 v listinné podobě.
od 27. 4. 2005 do 29. 6. 2006
Kmenové akcie na majitele err, počet akcií: 19 v listinné podobě.
od 21. 4. 2004 do 27. 4. 2005
Kmenové akcie na majitele err, počet akcií: 9.
od 21. 4. 2004 do 27. 4. 2005
v listinné podobě
od 13. 9. 2003 do 27. 4. 2005
Kmenové akcie na majitele err, počet akcií: 1.
od 13. 9. 2003 do 27. 4. 2005
v listinné podobě
od 22. 10. 2002 do 27. 4. 2005
Kmenové akcie na majitele err, počet akcií: 20.
od 22. 10. 2002 do 27. 4. 2005
v listinné podobě
Statutární orgán
od 10. 11. 2021 do 31. 12. 2021
LIBOR KOLÍŠEK - Předseda představenstva
Úvaly, Modřínová, PSČ 250 82
den vzniku členství: 9. 11. 2021
den vzniku funkce: 9. 11. 2021
od 10. 11. 2021 do 31. 12. 2021
PETR KOUBA - Místopředseda představenstva
Praha - Modřany, Karasova, PSČ 143 00
den vzniku členství: 9. 11. 2021
den vzniku funkce: 9. 11. 2021
od 10. 11. 2021 do 31. 12. 2021
TOMÁŠ OPLUŠTIL - Místopředseda představenstva
Babice, Lomená, PSČ 251 01
den vzniku členství: 9. 11. 2021
den vzniku funkce: 9. 11. 2021
od 10. 11. 2021 do 31. 12. 2021
VOJTĚCH VILHUM - Člen představenstva
Mnichovice - Myšlín, V loučkách, PSČ 251 64
den vzniku členství: 9. 11. 2021
od 10. 11. 2021 do 31. 12. 2021
ROBERT ŠIML - Člen představenstva
Praha - Hlubočepy, Silurská, PSČ 152 00
den vzniku členství: 9. 11. 2021
od 13. 1. 2015 do 10. 11. 2021
Ing. ZDENĚK PECH - předseda představenstva
Praha - Řepy, Mrkvičkova, PSČ 163 00
den vzniku členství: 6. 6. 2014 - 9. 11. 2021
den vzniku funkce: 6. 6. 2014 - 9. 11. 2021
od 13. 1. 2015 do 10. 11. 2021
Ing. PETR ŠTANCL - místopředseda představenstva
Praha - Koloděje, Nad mokřinou, PSČ 190 16
den vzniku členství: 6. 6. 2014 - 9. 11. 2021
den vzniku funkce: 6. 6. 2014 - 9. 11. 2021
od 13. 1. 2015 do 10. 11. 2021
VOJTĚCH VILHUM - člen představenstva
Mnichovice - Myšlín, V loučkách, PSČ 251 64
den vzniku členství: 6. 6. 2014 - 9. 11. 2021
den vzniku funkce: 6. 6. 2014 - 9. 11. 2021
od 18. 1. 2014 do 13. 1. 2015
Ing. PETR ŠTANCL - místopředseda představenstva
Praha 9 - Koloděje, Nad mokřinou, PSČ 190 16
den vzniku členství: 11. 6. 2009 - 6. 6. 2014
den vzniku funkce: 20. 10. 2009 - 6. 6. 2014
od 3. 11. 2013 do 13. 1. 2015
Ing. ZDENĚK PECH - předseda představenstva
Praha 6 - Řepy, Mrkvičkova, PSČ 163 00
den vzniku členství: 11. 6. 2009 - 6. 6. 2014
den vzniku funkce: 20. 10. 2009 - 6. 6. 2014
od 23. 10. 2009 do 3. 11. 2013
Ing. Zdeněk Pech - předseda představenstva
Praha 6, Mrkvičkova 1359
den vzniku členství: 11. 6. 2009
den vzniku funkce: 20. 10. 2009
od 23. 10. 2009 do 18. 1. 2014
Ing. Petr Štancl - místopředseda představenstva
Praha 9 - Koloděje, Nad Mokřinou 329
den vzniku členství: 11. 6. 2009
den vzniku funkce: 20. 10. 2009
od 23. 10. 2009 do 13. 1. 2015
Vojtěch Vilhum - člen představenstva
Mnichovice, Hlavní 6e, PSČ 251 64
den vzniku členství: 20. 10. 2009 - 6. 6. 2014
od 7. 7. 2009 do 23. 10. 2009
Ing. Tomáš Smrčka - předseda představenstva
Praha 10, Černokostelecká 2111
den vzniku členství: 11. 6. 2009 - 29. 8. 2009
den vzniku funkce: 11. 6. 2009 - 29. 8. 2009
od 7. 7. 2009 do 23. 10. 2009
Ing. Petr Štancl - člen představenstva
Praha 9 - Koloděje, Nad Mokřinou 329
den vzniku členství: 11. 6. 2009
od 7. 7. 2009 do 23. 10. 2009
Ing. Zdeněk Pech - člen představenstva
Praha 6, Mrkvičkova 1359
den vzniku členství: 11. 6. 2009
od 22. 10. 2002 do 7. 7. 2009
Ing. Tomáš Smrčka - předseda představenstva
Praha 10, Černokostelecká 2111
den vzniku členství: 22. 10. 2002 - 11. 6. 2009
den vzniku funkce: 22. 10. 2002 - 11. 6. 2009
od 22. 10. 2002 do 7. 7. 2009
Ing. Petr Štancl - člen představenstva
Praha 9 - Koloděje, Nad Mokřinou 329
den vzniku členství: 22. 10. 2002 - 11. 6. 2009
od 22. 10. 2002 do 7. 7. 2009
Ing. Zdeněk Pech - člen představenstva
Praha 6, Mrkvičkova 1359
den vzniku členství: 22. 10. 2002 - 11. 6. 2009
od 10. 11. 2021 do 31. 12. 2021
Společnost zastupují ve všech záležitostech vždy společně dva členové představenstva, z nichž jeden vždy musí být buď předsedou představenstva nebo místopředsedou představenstva.
od 22. 10. 2002 do 10. 11. 2021
Jménem společnosti jedná představenstvo. Za představenstvo podepisuje a jedná navenek jménem společnosti každý člen představenstva samostatně. Podepisování za společnost se uskutečňuje tak, že k vytištěné, otištěné nebo napsané firmě společnosti připojí člen představenstva samostatně svůj podpis.
Dozorčí rada
od 10. 11. 2021 do 31. 12. 2021
Ing. ZDENĚK PECH - Předseda dozorčí rady
Praha - Řepy, Mrkvičkova, PSČ 163 00
den vzniku členství: 9. 11. 2021
den vzniku funkce: 9. 11. 2021
od 10. 11. 2021 do 31. 12. 2021
JAN HARRER - Místopředseda dozorčí rady
Praha - Dolní Počernice, K čihadlům, PSČ 190 12
den vzniku členství: 9. 11. 2021
den vzniku funkce: 9. 11. 2021
od 10. 11. 2021 do 31. 12. 2021
BRANISLAV MIŠKOVIČ - Člen dozorčí rady
Praha - Břevnov, Nad Závěrkou, PSČ 169 00
den vzniku členství: 9. 11. 2021
od 10. 11. 2021 do 31. 12. 2021
ROBERT CHMELAŘ - Člen dozorčí rady
Praha - Bubeneč, Rooseveltova, PSČ 160 00
den vzniku členství: 9. 11. 2021
od 1. 7. 2021 do 10. 11. 2021
Ing. PETR KOUBA - člen dozorčí rady
Praha - Modřany, Karasova, PSČ 143 00
den vzniku členství: 1. 7. 2021 - 9. 11. 2021
od 13. 1. 2015 do 1. 7. 2021
ŠÁRKA KUBÍČKOVÁ - člen dozorčí rady
Praha - Chodov, Starochodovská, PSČ 149 00
den vzniku členství: 6. 6. 2014 - 30. 6. 2021
den vzniku funkce: 6. 6. 2014 - 30. 6. 2021
od 13. 1. 2015 do 10. 11. 2021
LIBOR KOLÍŠEK - člen dozorčí rady
Úvaly, Modřínová, PSČ 250 82
den vzniku členství: 6. 6. 2014 - 9. 11. 2021
den vzniku funkce: 6. 6. 2014 - 9. 11. 2021
od 13. 1. 2015 do 31. 12. 2021
ZDENĚK VÁVRA - člen dozorčí rady
Tehov, Na Hůře, PSČ 251 01
den vzniku členství: 6. 6. 2014
den vzniku funkce: 6. 6. 2014
od 23. 7. 2014 do 13. 1. 2015
ŠÁRKA KUBÍČKOVÁ - předseda dozorčí rady
Praha 4 - Chodov, Starochodovská, PSČ 149 00
den vzniku členství: 20. 10. 2009 - 6. 6. 2014
den vzniku funkce: 20. 10. 2009 - 6. 6. 2014
od 23. 10. 2009 do 23. 7. 2014
Šárka Kubíčková - předseda dozorčí rady
Praha 4, Žateckých 1224/12, PSČ 140 00
den vzniku členství: 20. 10. 2009
den vzniku funkce: 20. 10. 2009
od 23. 10. 2009 do 13. 1. 2015
Ing. Zdeněk Vávra - člen dozorčí rady
Jablůnka, 238, PSČ 756 23
den vzniku členství: 11. 6. 2009 - 6. 6. 2014
od 7. 7. 2009 do 7. 7. 2009
Libor Kolísek - člen dozorčí rady
Český Brod, Jungmannova 440, PSČ 282 01
den vzniku členství: 11. 6. 2009
od 7. 7. 2009 do 23. 10. 2009
Vojtěch Vilhum - předseda dozorčí rady
Mnichovice, Hlavní 6e
den vzniku členství: 11. 6. 2009 - 20. 10. 2009
den vzniku funkce: 11. 6. 2009 - 20. 10. 2009
od 7. 7. 2009 do 23. 10. 2009
Zdeněk Vávra - člen dozorčí rady
Jablůnka, 238, PSČ 756 23
den vzniku členství: 11. 6. 2009
od 7. 7. 2009 do 13. 1. 2015
Libor Kolíšek - člen dozorčí rady
Český Brod, Jungmannova 440, PSČ 282 01
den vzniku členství: 11. 6. 2009 - 6. 6. 2014
od 22. 10. 2002 do 7. 7. 2009
Ing. Martin Smrčka - předseda dozorčí rady
Praha 4, Senohrabská 10/2943
den vzniku členství: 22. 10. 2002 - 11. 6. 2009
den vzniku funkce: 22. 10. 2002 - 11. 6. 2009
od 22. 10. 2002 do 7. 7. 2009
Ivana Smrčková - člen dozorčí rady
Praha 10, Černokostelecká 2111
den vzniku členství: 22. 10. 2002 - 11. 6. 2009
od 22. 10. 2002 do 7. 7. 2009
Vojtěch Vilhum - člen dozorčí rady
Mnichovice, Hlavní 6e
den vzniku členství: 22. 10. 2002 - 11. 6. 2009
Akcionáři
od 10. 11. 2021 do 31. 12. 2021
SLUGGERIA a.s., IČO: 24777749
Praha - Josefov, Pařížská, PSČ 110 00
Hodnocení firmy
-664
+
-

Další odkazy

Aktualizovat data

Peníze.cz zobrazuje pouze údaje, které byly zveřejněny na základě zákona v různých rejstřících. Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na této stránce. Vydavatel tímto způsobem zpracovává osobní údaje v souladu s čl. 6 odst. 1 odst. f) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů, tedy pro účely oprávněných zájmů uživatelů této webové služby, která umožňuje, mimojiné, vyhledávání v rejstřících z jednoho místa, aniž by údaje z těchto rejstříků sdružovala.

Pokud jste na našich stránkách objevili, že uváděná data neodpovídají realitě, zkontrolujte prosím nejdříve, zda chyba není přímo v příslušném zdrojovém rejstříku. Pokud je, obraťte se s žádostí o opravu dat na příslušnou instituci uvedenou na této stránce. Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích. Pokud je na zdrojové stránce všechno v pořádku a chyba je pouze u nás, klikněte níž na tlačítko Aktualizovat data a vyčkejte. Aktualizace může trvat i několik málo desítek sekund.

Celebrity v rejstříku

Karel Poborský

Karel Poborský

- fotbalista

+46

+
-
Roman Vaněk

Roman Vaněk

- kuchař

+11

+
-
Tomáš  Břínek

Tomáš Břínek

- výtvarník, TMBK

-2

+
-
Kamil Bartošek

Kamil Bartošek

- bavič

-16

+
-
Viktor Kožený

Viktor Kožený

- mezinárodně stíhaný podnikatel

-280

+
-
Radim Jančura

Radim Jančura

- podnikatel a majitel Student Agency

-321

+
-

A tohle už jste četli?

EET definitivně končí. Nevrátí se ani jako dobrovolná

EET definitivně končí. Nevrátí se ani jako dobrovolná

Podnikatelé se už nebudou muset znovu zapojit do elektronické evidence tržeb (EET), jejímž původním cílem bylo omezit daňové úniky. Definitivní zrušení této povinnosti dnes potvrdili poslanci na návrh koaliční vlády ODS, STAN, KDU-ČSL, TOP 09 a Pirátů.

Sociální pojištění OSVČ 2023. Minimální zálohy a pravidla

Sociální pojištění OSVČ 2023. Minimální zálohy a pravidla

Jak se platí zálohy na důchodové pojištění podnikatelů? Kolik dělá nemocenské pojištění? A co se mění pro rok 2023? Tady je přehled.

Zdravotní pojištění OSVČ 2023. Minimální zálohy a pravidla

Zdravotní pojištění OSVČ 2023. Minimální zálohy a pravidla

Novou výši minimální zálohy musí podnikatelé zaslat na účet zdravotní pojišťovny nejpozději do osmého února.

Doporučujeme

Vláda mění plány. Energetická krize zbourala její pravicovou politiku

Vláda mění plány. Energetická krize zbourala její pravicovou politiku

Pravicová politika – taková, kterou si nalinkovala občanskými demokraty vedená pětikoalice – bere za...

„Někdy jen brečím bolestí a zoufalstvím.“ Nemoc typickou pro ženy po čtyřicítce medicína neřeší

„Někdy jen brečím bolestí a zoufalstvím.“ Nemoc typickou pro ženy po čtyřicítce medicína neřeší

Bolest přichází nečekaně a nesmyslně. Spouštěče mohou být naprosto nevinné – jídlo, dotek, únava, stres....

Partners Financial Services