Používáte nástroj pro blokování reklamy. Pokud nám chcete pomoci, vypněte si blokování reklamy na našem webu. Zde najdete jednoduchý návod. Děkujeme.

Filmové laboratoře Zlín, a.s.
IČO: 26737523

Tento výpis má pouze informativní charakter. Doporučujeme informace ověřit v oficiálním veřejném rejstříku.
Tyto stránky navštíví měsíčně 1 000 000 lidí. Chcete inzerci na míru? Napište nám!

Výpis z obchodního rejstříku

Firmy se stejným IČO


Rejstřík
 
 
 
 
 
 
 
 
Datum zápisu1. 1. 2003
Obchodní firma
od 6. 12. 2019

Filmové laboratoře Zlín, a.s.

od 1. 1. 2003 do 6. 12. 2019

Bonton a.s.

Sídlo
od 2. 8. 2012 do 14. 5. 2013
Praha 1, V Jámě
od 6. 4. 2004 do 2. 8. 2012
Praha 1, Vodičkova 38/1935
od 1. 1. 2003 do 6. 4. 2004
Praha 7, Štvanice 858, PSČ 170 21
IČO
od 1. 1. 2003

26737523

Identifikátor datové schránky:bp4nqg3
Právní forma
od 1. 1. 2003
Akciová společnost
Spisová značka7997 B, Městský soud v Praze
Předmět podnikání
od 14. 10. 2013
- výroba, obchod a služby neuvedené v přílohácch 1 až 3
od 1. 5. 2005 do 14. 10. 2013
- vydavatelské a nakladatelské činnosti
od 1. 5. 2005 do 14. 10. 2013
- výroba, rozmnožování a nahrávání zvukových a zvukově - obrazových záznamů
od 1. 5. 2005 do 14. 10. 2013
- provozování kulturních a kulturně - vzdělávacích zařízení
od 1. 5. 2005 do 14. 10. 2013
- maloobchodní prodej a pronájem zvukových a zvukově - obrazových záznamů a jejich nenahraných nosičů
od 1. 5. 2005 do 14. 10. 2013
- poskytování software a poradenství v oblasti hardware a software
od 1. 5. 2005 do 14. 10. 2013
- zpracování dat, služby databank, správa sítí
od 1. 5. 2005 do 14. 10. 2013
- činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců
od 1. 5. 2005 do 14. 10. 2013
- služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy u fyzických a právnických osob
od 1. 5. 2005 do 14. 10. 2013
- činnost účetních poradců, vedení účetnictví
od 1. 1. 2003 do 3. 2. 2005
- vydavatelské a nakladatelské činnosti;
od 1. 1. 2003 do 3. 2. 2005
- výroba, rozmnožování a nahrávání zvukových a zvukově- obrazových záznamů;
od 1. 1. 2003 do 3. 2. 2005
- provozování kulturních a kulturně-vzdělávacích zařízení;
od 1. 1. 2003 do 3. 2. 2005
- maloobchodní prodej a pronájem zvukových a zvukově-obrazových záznamů a jejich nenahraných nosičů;
od 1. 1. 2003 do 3. 2. 2005
- poskytování software a poradenství v oblasti hardware a software;
od 1. 1. 2003 do 3. 2. 2005
- zpracování dat, služby databank, správa sítí;
od 1. 1. 2003 do 3. 2. 2005
- činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců;
od 1. 1. 2003 do 3. 2. 2005
- služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně ekonomické povahy u právnických osob;
od 1. 1. 2003 do 3. 2. 2005
- činnost účetních poradců, vedení účetnictví.
Ostatní skutečnosti
od 9. 12. 2019
- Na základě projektu Rozdělení odštěpením se vznikem nové společnosti ze dne 30.6.2019 se od obchodní společnosti Bonton a.s. (jejíž obchodní firma nově zní Filmové laboratoře Zlín, a.s.), IČ 26737523, se sídlem 110 00 Praha 1, Vodičkova 1935/38, odštěpila nově vznikající nástupnická společnost Bonton a.s., právní nástupce, IČ 08752508, se sídlem 110 00 Praha 1, Nové Město, Palackého 740/1.
od 6. 12. 2019 do 9. 12. 2019
- Na základě projektu Rozdělení odštěpením se vznikem nové společnosti ze dne 30.6.2019 se od obchodní společnosti Bonton a.s., IČ 26737523, se sídlem 110 00 Praha 1, Vodičkova 1935/38, odštěpila nově vznikající nástupnická společnost Bonton a.s., IČ 087525 08, se sídlem 110 00 Praha 1, Nové Město, Palackého 740/1.
od 30. 3. 2017 do 16. 8. 2017
- Valná hromada společnosti přijala dne 9.2.2017 rozhodnutí o snížení základního kapitálu společnosti: Základní kapitál společnosti se snižuje z dosavadní hodnoty 12.012.000,- Kč o částku 9.724.000,- Kč na novou hodnotu 2.288.000,- Kč. Důvodem snížení zákla dního kapitálu společnosti je skutečnost, že společnost nepotřebuje pro svoji činnost základní kapitál v dosavadní výši. Účelem snížení je výplata akcionářům. Snížení základního kapitálu společnosti bude provedeno snížením jmenovité hodnoty každé akcie z dosavadní hodnoty 21.000,- Kč na novou hodnotu 4.000,- Kč. Částka rovnající se snížení jmenovité hodnoty akcie bude každému akcionáři majícímu takovou akcii vyplacena do 5 let ode dne zápisu nové výše základního kapitálu do obchodního rejstříku na účet ak cionáře uvedený v seznamu akcionářů společnosti.
od 1. 12. 2016
- V důsledku realizace fúze sloučením na obchodní společnost Bonton a.s., IČ 267 37 523, se sídlem na adrese 110 00 Praha 1, Nové Město, Vodičkova 1935/38, jako nástupnickou společnost přešlo jmění zanikající obchodní společnosti Ateliéry Bonton Zlín a.s., IČ 453 56 483, se sídlem na adrese 110 00 Praha 1, Vodičkova 38/1935, a nástupnická obchodní společnost Bonton a.s., tak vstoupila do právního postavení zanikající obchodní společnosti Ateliéry Bonton Zlín a.s.
od 1. 1. 2014
- Společnost se podřizuje ve smyslu ustanovení §777 odst.5 č.90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech(zákona o obchodních korporacích), tomuto zákonu jako celku.
od 27. 4. 2012 do 5. 10. 2012
- Základní kapitál společnosti se snižuje z dosavadní výše 9.741.830,05 Kč (devětmilionůsedmsetčtyřicetjednatisícosmsetřicet a 5/100 korun českých) na základní kapitál ve výši 9.723.000,- Kč (devětmilionůsedmsetdvacettřitisíc korun českých) o pevnou částku 18.830,05 Kč (osmnácttisícosmsettřicet a 5/100 korun českých) v rozsahu jmenovitých hodnot akcií, které budou vzaty z oběhu na základě veřejného návrhu smlouvy, přičemž vzato z oběhu bude 283 ks (dvěstěosmdesáttři kusů) akcií o jmenovité hodnotě 2,- Kč (d vě koruny české) a 52.183 ks (padesátdvatisícjednotstoosmdestáttři kusů) akcií o jmenovité hodnotě 0,35 Kč (třicetpět setin koruny české). Částka, o kterou se sníží základní kapitál, bude použita k úplatnému vzetí akcií z oběhu a sníží se o ni majetek spo lečnosti. Důvodem snížení základního kapitálu společnosti je zjednodušení struktury akcií pro jejich navržené sloučení a přebytek vlastních zdrojů společnosti. Účelem snížení základního kapitálu je mj. uvolnění a vyplacení přebývajících finančních prostře dků akcionářům společnosti až do výše navrženého snížení základního kapitálu společnosti a umožnění akionářům, aby přijali veřejný návrh smlouvy o úplatném vzetí akcií z oběhu. Snížení základního kapitálu bude provedeno úplatným vzetím akcií z oběhu na zá kladě veřejného návrhu smlouvy podle § 213c zák. č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, a jejich následným zničením nebo prohlášením za neplatné. Výše úplaty za jednu akcii se stanoví částkou odpovidající její jmenovité hodnotě, tedy 2,- Kč (dvě koruny české) u akcie o jmenovité hodnotě 2,- Kč (dvě koruny české) a 0,35 (třicetpět setin koruny české) u akcie o jmenovité hodnotě 0,35 Kč (třicetpět setin koruny české). Akcionáři jsou povinni předložit akcie společnosti ve lhůtě tří (3) měsíců ode dne zápisu nové výše základního kapitálu společnosti do obchodního rejstříku.
od 16. 8. 2007 do 16. 2. 2008
- Valná hromada společnosti Bonto a.s. schvaluje snížení základního kapitálu společnosti ze stávající hodnoty 10 131 830,05,- Kč (desetmilionůstotřicetjednatisícomssettřicet a 5/100 korun českých) o částku 390 000,- Kč (třistadevadesáttisíc korun č eských) na novou hodnotu 9 741 830,05 Kč (devětmilionůsedmsetčtyřicetjednatisícosmesettřicet a 5/100 korun českých). Důvodem snížení základního kapitálu je plnění zákonné povinnosti společnosti, která má ve svém majetku vlastní akcie, nabyté v důsledku pr ávního nástupnictví po rozdělení společnosti BONTON, a.s. se sídlem 110 00 Praha 1, Vodičkova 38/1935, IČ 267 37 523, snížit o jejich jmenovitou hodnotu základní kapitál. O částku odpovídající snížení základního kapitálu bude snížen majetek společnosti. S nížení základního kapitálu bude provedeno prostřednictvím 195 000 ks (jednostodevadesátipětitisíc kusů) akcií, z nichž každý má jmenovitou hodnotu 2,- Kč (dvě koruny české), které nahrazuje 7 ks (sedm kusů) hromadných listinných akcií, jejichž majitelem j e obchodní společnost Bonton a.s. Tyto akcie budou do třiceti dnů ode dne zápisu snížení základního kapitálu protokolárně zničeny.
od 18. 9. 2006 do 29. 3. 2007
- Řádná valná hromada, konaná dne 1.srpna 2006, přijala toto usnesení: Valná hromada společnosti Bonton a.s. schvaluje snížení základního kapitálu společnosti z dosavadní hodnoty 10.471.906,55 Kč (slovy: desetmiliónůčtyřistasedmdesátjednatisícdevětsetšestkorun českých, 0,55), maximálně o částku 2,585.000,00 Kč (slovy: dvamil ionypětsetosmdesátpěttisíckorun českých). Důvodem pro snížení základního kapitálu společnosti je přebytek vlastních zdrojů společnosti a snaha o zjednodušení vlastnické struktury. Účelem snížení základního kapitálu je uvolnění a vyplacení přebývajících fi nančních prostředků akcionářům společnosti až do výše navrženého snížení základního kapitálu společnosti a umožnění akcionářům, aby přijali veřejný návrh o úplatném vzetí jejich akcií z oběhu. Snížení základního kapitálu bude provedeno úplatným vzetí akci í z oběhu na základě veřejného návrhu smlouvy podle § 213c zá. č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník a jejich následným zničením nebo prohlášením za neplatné. Částka o kterou se sníží základní kapitál, bude použita k úplatnému vzetí akcií z oběhu a sníží se o  ni majetek společnosti. Výše úplaty činí 1,- Kč (slovy: jednakoruna česká) za jednu listinnou akcii na majitele akcii s jmenovitou hodnotou 2,- Kč (slovy: dvěkoruny české) a 0,175 Kč (slovy: 0, stosedmdesátpět haléřů) za jednu listinnou akcii na majitele s jmenovitou hodnotou 0,35 Kč (slovy: 0, třicetpět haléřů). Akcionáři jsou povinni předložit listinnné akcie společnosti ve lhůtě 3 měsíců po dni zápisu snížení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Valná hromada společnosti současně pověřuje před stavenstvo společnosti podat návrh na zápis snížení základního kapitálu společnosti v takovém rozsahu, v jakém akcionáři přijmou veřejný návrh smlouvy.
od 1. 5. 2005
- Na společnost přešlo na základě sloučení jmění společnosti Bonton Disc a.s. se sídlem Praha 1, Vodičkova 38/1935, identifikační číslo 26737507.
od 6. 4. 2004 do 18. 9. 2006
- Základní kapitál společnosti se snižuje ze stávající hodnoty 8.970.346,- Kč (osm milionů devět set sedmdesát tisíc tři sta čtyřicet šest korun českých)o částku 388.498,- Kč (tři sta osmdesát osm tisíc čtyři sta devadesát osm korun českých) na novou hodnot u 8.581.848,- Kč (osm milionů pět set osmdesát jedna tisíc osm set čtyřicet osm korun českých). Důvodem snížení základního kapitálu je plnění zákonné povinnosti společnosti, která má ve svém majetku vlastní akcie nabyté v důsledku právního nástupnictví po rozdělení společnosti BONTON, a.s., se sídlem 170 21 Praha 7, Štvanice 858, IČ 004 72 549, snížit o jejich jmenovitou hodnotu základní kapitál. O částku odpovídající snížení základního kapitálu bude snížen majetek společnosti. Snížení základního kapitálu bude provedeno prostřednictvím 194.249 ks (jedno sto devadesát čtyři tisíc dvě stě čtyřicet devět kusů) akcií, z nichž každá má jmenovitou hodnotu 2,- Kč (dvě koruny české), které nahrazuje 7 ks (sedm kusů) hromadných listinnýc h akcií, jejichž majitelem je obchodní společnost Bonton a.s. Tyto akcie budou do třiceti dnů ode dne zápisu snížení základního kapitálu do obchodního rejstříku protokolárně zničeny.
od 1. 1. 2003
- Společnost vznikla rozdělením společnosti BONTON, a.s., se sídlem Praha 7, Štvanice 858, PSČ 170 21, IČ:00472549, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka č. 297. Na společnost přešlo jmění zanikající společnosti BONTON, a.s. uvedené v projektu rozdělení. Ostatní právnické osoby, které vznikly rozdělením společnosti BONTON, a.s.,jsou: -Bonton Film Entertainment, a.s., se sídlem Praha 7, Štvanice 858, PSČ 170 21, IČ:26737493, -Bonton Book a.s., se sídlem Praha 7, Štvanice 858, PSČ 170 21, IČ:26737515, -Bonton Music a.s., se sídlem Praha 7, Štvanice 858, PSČ 170 21, IČ:26737531, -Bonton Discs a.s., se sídlem Praha 7, Štvanice 858, PSČ 170 21, IČ:26737507, -Bonton Pictures a.s., se sídlem Praha 7, Štvanice 858, PSČ 170 21, IČ:26737451
Kapitál
od 30. 3. 2017
Základní kapitál 2 288 000 Kč, splaceno 100 %.
od 22. 7. 2015 do 30. 3. 2017
Základní kapitál 12 012 000 Kč, splaceno 100 %.
od 5. 10. 2012 do 22. 7. 2015
Základní kapitál 9 723 000 Kč, splaceno 100 %.
od 16. 2. 2008 do 5. 10. 2012
Základní kapitál 9741830,05 Kč, splaceno 100 %.
od 29. 3. 2007 do 16. 2. 2008
Základní kapitál 10 131 830,05 Kč, splaceno 100 %.
od 1. 5. 2005 do 29. 3. 2007
Základní kapitál 10 471 906 Kč, splaceno 100 %.
od 1. 1. 2003 do 1. 5. 2005
Základní kapitál 8 970 346 Kč, splaceno 100 %.
od 4. 10. 2018
Akcie na jméno 4 000, počet akcií: 572 v zaknihované podobě.
od 4. 10. 2018
Převoditelnost akcií je omezena vzájemným předkupním právem akcionářů společnosti způsobem dle čl. V odst. 3 stanov společnosti.
od 30. 3. 2017 do 4. 10. 2018
Akcie na jméno 4 000, počet akcií: 572 v zaknihované podobě.
od 31. 10. 2016 do 30. 3. 2017
Akcie na jméno 21 000, počet akcií: 572 v zaknihované podobě.
od 22. 7. 2015 do 31. 10. 2016
Akcie na jméno 21 000, počet akcií: 572 v listinné podobě.
od 1. 1. 2014 do 22. 7. 2015
Akcie na jméno 21 000, počet akcií: 463 v listinné podobě.
od 4. 12. 2012 do 1. 1. 2014
Kmenové akcie na majitele 21 000, počet akcií: 463 v listinné podobě.
od 5. 10. 2012 do 4. 12. 2012
Kmenové akcie na majitele err, počet akcií: 4 147 500 v listinné podobě.
od 5. 10. 2012 do 4. 12. 2012
Kmenové akcie na majitele err, počet akcií: 4 080 000 v listinné podobě.
od 16. 2. 2008 do 5. 10. 2012
Kmenové akcie na majitele err, počet akcií: 4 147 783 v listinné podobě.
od 29. 3. 2007 do 16. 2. 2008
Kmenové akcie na majitele err, počet akcií: 4 342 783.
od 29. 3. 2007 do 16. 2. 2008
v listinné podobě
od 29. 3. 2007 do 5. 10. 2012
Kmenové akcie na majitele err, počet akcií: 4 132 183 v listinné podobě.
od 1. 5. 2005 do 29. 3. 2007
Kmenové akcie na majitele err, počet akcií: 4 290 173 v listinné podobě.
od 1. 1. 2003 do 29. 3. 2007
Kmenové akcie na majitele err, počet akcií: 4 485 173.
od 1. 1. 2003 do 29. 3. 2007
v listinné podobě
Statutární orgán
od 30. 3. 2017
JUDr. ZDENĚK KOZÁK - člen představenstva
Dolní Břežany - Lhota, Javorová, PSČ 252 41
den vzniku členství: 18. 9. 2013
od 1. 12. 2016
PhDr. MILOŠ PETANA - předseda představenstva
Praha - Hodkovičky, Nad údolím, PSČ 147 00
den vzniku členství: 1. 12. 2016
den vzniku funkce: 1. 12. 2016
od 1. 12. 2016
KATARÍNA MORVAI - člen představenstva
Praha - Podolí, Nedvědovo náměstí, PSČ 147 00
den vzniku členství: 1. 12. 2016
den vzniku funkce: 1. 12. 2016
od 14. 10. 2013 do 30. 3. 2017
ZDENĚK KOZÁK - člen představenstva
Dolní Břežany - Lhota, Javorová, PSČ 252 41
den vzniku členství: 18. 9. 2013
od 29. 12. 2011 do 4. 12. 2012
Mgr. Oldřiška Rychtaříková - člen představenstva
Praha 9, Pelušková, PSČ 198 00
den vzniku členství: 20. 12. 2011 - 6. 11. 2012
od 29. 12. 2011 do 4. 12. 2012
Ing. Petr Kozák - člen představenstva
Brandýs nad Labem, Na Vinici, PSČ 250 01
den vzniku členství: 20. 12. 2011 - 6. 11. 2012
od 10. 10. 2011 do 29. 12. 2011
Ing. Hana Chrástecká - člen představenstva
Jirny - Nové Jirny, V Alejích, PSČ 250 90
den vzniku členství: 9. 9. 2011 - 20. 12. 2011
od 13. 7. 2009 do 29. 12. 2011
John Frederick Martin - Člen
Londýn - SW3 2AX, Alexander Square 19, Spojené království Velké Británie a Severního Irska
den vzniku členství: 21. 10. 2008 - 20. 12. 2011
od 13. 7. 2009 do 14. 10. 2013
JUDr. Zdeněk Kozák - předseda představenstva
Dolní Břežany - Lhota, 101, PSČ 252 41
den vzniku členství: 21. 10. 2008 - 18. 9. 2013
den vzniku funkce: 1. 7. 2009 - 18. 9. 2013
od 23. 1. 2009 do 13. 7. 2009
JUDr. Zdeněk Kozák - Člen
Lhota, Dolní Břežany 101, PSČ 252 41
den vzniku členství: 21. 10. 2008
od 23. 1. 2009 do 25. 7. 2011
Michael John Hawk - člen představenstva
Praha 1, Panská 7, PSČ 110 00
den vzniku členství: 21. 10. 2008 - 30. 6. 2011
od 23. 1. 2009 do 25. 7. 2011
- trvale bytem 5831 Blacks Road, Pataskala, 432 60 Ohio
od 23. 1. 2009 do 29. 12. 2011
PhDr. Martin Kratochvíl - člen představenstva
Mnichovice, 508, PSČ 251 64
den vzniku členství: 21. 10. 2008 - 20. 12. 2011
od 23. 1. 2009 do 29. 12. 2011
Tamas Szalai - Člen
Budapest, Mártonhefyi út 11/a, 1121, Maďarská republika
den vzniku členství: 21. 10. 2008 - 20. 12. 2011
od 1. 1. 2003 do 23. 1. 2009
PhDr. Martin Kratochvíl - Předseda
Mnichovice, 508, PSČ 251 64
den vzniku členství: 1. 1. 2003 - 21. 10. 2008
den vzniku funkce: 1. 1. 2003 - 21. 10. 2008
od 1. 1. 2003 do 23. 1. 2009
JUDr. Zdeněk Kozák - Člen
Lhota 101, Dolní Břežany, PSČ 252 41
den vzniku členství: 1. 1. 2003 - 21. 10. 2008
den vzniku funkce: 1. 1. 2003 - 21. 10. 2008
od 1. 1. 2003 do 23. 1. 2009
Michael John Hawk - Člen
Praha 1, Panská 7
den vzniku členství: 1. 1. 2003 - 21. 10. 2008
od 1. 1. 2003 do 23. 1. 2009
- trvale bytem 5831 Blacks Road, Pataskala, 432 60 Ohio Spojené státy americké
od 1. 1. 2003 do 23. 1. 2009
Michal Otradovec - Člen
Mníšek 105, Chrastava, PSČ 463 31
den vzniku členství: 1. 1. 2003 - 21. 10. 2008
od 1. 1. 2003 do 13. 7. 2009
John Frederick Martin - Člen
Uničov, Bratří Čapků 1188, PSČ 783 91
den vzniku členství: 1. 1. 2003 - 21. 10. 2008
od 1. 1. 2003 do 13. 7. 2009
- trvale bytem 818 Sherry Street, Kallahassee, Florida, USA
od 2. 12. 2016
Společnost zastupují dva členové představenstva společně.
od 1. 1. 2014 do 2. 12. 2016
Společnost zastupuje člen představenstva samostatně.
od 4. 12. 2012 do 1. 1. 2014
Za společnost jedná jediný člen představenstva.
od 1. 1. 2003 do 4. 12. 2012
Za představenstvo jednají navenek jménem společnosti dva členové představenstva společně. Členové představenstva podepisují za společnost tak, že k vytištěné, otištěné nebo napsané obchodní firmě společnosti připojí svůj podpis s označením funkce.
Dozorčí rada
od 1. 12. 2016
PETR MASOPUST - člen dozorčí rady
Litoměřice - Předměstí, Alšova, PSČ 412 01
den vzniku členství: 1. 12. 2016
den vzniku funkce: 1. 12. 2016
od 1. 12. 2016
JUDr. ANDREA CHAIBIOVÁ - předseda dozorčí rady
Praha - Slivenec, Opálová, PSČ 154 00
den vzniku členství: 1. 12. 2016
den vzniku funkce: 1. 12. 2016
od 29. 5. 2014 do 1. 12. 2016
Mgr. OLDŘIŠKA RYCHTAŘÍKOVÁ - člen
Praha - Běchovice, Hasičská, PSČ 190 11
den vzniku členství: 6. 11. 2012 - 1. 12. 2016
od 4. 12. 2012 do 29. 5. 2014
Mgr. Oldřiška Rychtaříková - člen
Praha 9 - Kyje, Pelušková, PSČ 198 00
den vzniku členství: 6. 11. 2012
od 4. 12. 2012 do 1. 12. 2016
Petr Kozák - člen
Brandýs nad Labem-Stará Boleslav - Brandýs nad Labem, Na vinici, PSČ 250 01
den vzniku členství: 6. 11. 2012 - 1. 12. 2016
od 29. 12. 2011 do 4. 12. 2012
Martin Zralý - člen dozorčí rady
Praha 9, Kučerova, PSČ 198 00
den vzniku členství: 20. 12. 2011 - 6. 11. 2012
od 29. 12. 2011 do 4. 12. 2012
Štěpán Kozák - člen dozorčí rady
Praha 2, Vratislavova, PSČ 128 00
den vzniku členství: 20. 12. 2011 - 6. 11. 2012
od 29. 12. 2011 do 1. 1. 2014
Mgr. Jolana Žáčková - člen dozorčí rady
Čelákovice, Volmanova, PSČ 258 00
den vzniku členství: 20. 12. 2011 - 1. 1. 2014
od 23. 1. 2009 do 25. 7. 2011
Ing. Petr Kantner - Člen
Praha 9, Fryčovická 461, PSČ 199 00
den vzniku členství: 21. 10. 2008 - 30. 6. 2011
od 23. 1. 2009 do 29. 12. 2011
Mgr. Oldřiška Rychtaříková - člen dozorčí rady
Praha 9, Peluškova 1346, PSČ 198 00
den vzniku členství: 21. 10. 2008 - 20. 12. 2011
od 23. 1. 2009 do 29. 12. 2011
Krisztina Havas - Člen
Budapest, Zsolt u.10/A 1016, Maďarská republika
den vzniku členství: 21. 10. 2008 - 20. 12. 2011
od 25. 6. 2003 do 23. 1. 2009
Tamas Szalai - Člen
1016 Budapest Berényi u. 9/b, Maďarská republika
den vzniku členství: 3. 2. 2003 - 21. 10. 2008
od 1. 1. 2003 do 25. 6. 2003
Fabio Massimo Giuseppetii - Člen
32 Westmoreland Terrace, London, SW1 V4AL, Spojené království Velké Británie a Severního Irska
den vzniku členství: 1. 1. 2003 - 3. 2. 2003
od 1. 1. 2003 do 23. 1. 2009
Mgr. Oldřiška Rychtaříková - Předseda
Praha 9, Peluškova 1346, PSČ 198 00
den vzniku členství: 1. 1. 2003 - 21. 10. 2008
od 1. 1. 2003 do 23. 1. 2009
Ing. Petr Kantner - Člen
Praha 9, Fryčovická 461, PSČ 199 00
den vzniku členství: 1. 1. 2003 - 21. 10. 2008
Akcionáři
od 5. 10. 2012 do 15. 12. 2015
JUDr. Zdeněk Kozák
Dolní Břežany - Lhota, Javorová 101, PSČ 252 41
Hodnocení firmy
0
+
-

Další odkazy

Peníze.cz zobrazuje pouze údaje, které byly zveřejněny na základě zákona v různých rejstřících. Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na této stránce.Vydavatel tímto způsobem zpracovává osobní údaje v souladu s čl. 6 odst. 1 odst. f) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů, tedy pro účely oprávněných zájmů uživatelů této webové služby, která umožňuje, mimojiné, vyhledávání v rejstřících z jednoho místa, aniž by údaje z těchto rejstříků sdružovala.

Pokud jste na našich stránkách objevili, že uváděná data neodpovídají realitě, zkontrolujte prosím nejdříve, zda chyba není přímo v příslušném zdrojovém rejstříku. Pokud je tomu tak, obraťte se s opravou dat na příslušnou instituci uvedenou na této stránce. Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích. Pokud je na zdrojové stránce vše v pořádku a chyba je pouze u nás, kontaktujte nás prosím na emailu redakce@penize.cz a uveďte stránku, na níž se nesrovnalost na našem webu nachází, případně IČ subjektu. S maximálním úsilím chybu co nejdříve opravíme.

Články o podnikání

Karty má přijímat víc podnikatelů. Dostanou terminál na rok zdarma

25. 2. 2020 | | Petr Kučera | 3 komentáře

Karty má přijímat víc podnikatelů. Dostanou terminál na rok zdarma

O deset tisíc terminálů bez poplatků mohou živnostníci žádat od 1. března.

Daňové slevy 2019 a 2020. Neplaťte zbytečně víc

24. 2. 2020 | | Petr Kučera

Daňové slevy 2019 a 2020. Neplaťte zbytečně víc

Jak si snížit daň z příjmů fyzických osob? Poradíme, co všechno si můžete odečíst. Tady je přehled daňových slev.

Petr Stuchlík o cestě od financí k Babišovi a zase zpátky

22. 2. 2020 | | Ondřej Tůma | 5 komentářů

Petr Stuchlík o cestě od financí k Babišovi a zase zpátky

O podnikatelském vyhoření, krátké štaci v politice, filantropických aktivitách, investičních návycích Čechů a přivolávání krize.

Tak jednoduchý, že se nestačíte divit. S EET pomůže nový formulář

21. 2. 2020 | | Jiří Hovorka | 4 komentáře

Tak jednoduchý, že se nestačíte divit. S EET pomůže nový formulář

Finanční správa výrazně zjednodušila formulář pro zvláštní režim evidence tržeb.

Přísnější pravidla pro realitky jsou tu. Ochrana klientů má ale díry

18. 2. 2020 | | Veronika Hejná | 8 komentářů

Přísnější pravidla pro realitky jsou tu. Ochrana klientů má ale díry

Zákon o realitním zprostředkování včera vyšel ve Sbírce zákonů a začne tak být účinný 3. března. Co přináší vůbec první samostatná úprava tohoto byznysu?

Firmy se stejným IČO

Nejlepší kurz

NázevCelkem zaplatíte
Exchange s.r.o. VIP 2 540,00 Kč
Exchange s.r.o. 2 550,00 Kč
Czech Exchange 2 550,00 Kč
Broadway Change 2 555,00 Kč
Česká spořitelna 2 602,00 Kč
Expobank CZ 2 602,80 Kč
Sberbank CZ 2 603,00 Kč
Komerční banka 2 608,61 Kč
UnicreditBank Czech Republic 2 659,70 Kč
TIP: Získejte výhodný VIP kurz na výměnu valut
vytiskněte si slevový kupón.
TIP: Jak na platby do zahraničí ZDARMA? - šetřete na poplatcích, podmínky ZDE.

Ušetřete s Peníze.cz

Naši čtenáři s námi ušetřili už  11 737 249 Kč. Podívejte se na poslední poptávky a vyzkoušejte nás také. Vše je zcela zdarma.

Celebrity v rejstříku

Jsou to frajeři, nebo lupiči? Hlasujte v hitparádě o krále a největšího podvraťáka našeho obchodního rejstříku. Pokud nevidíte svého favorita, zkuste si stránku znovu načíst, objeví se další várka…

1.Karel Gott

Karel Gott

- zpěvák

+160
+
-
2.Tomáš Sedláček

Tomáš Sedláček

- ekonom

+36
+
-
3.Tomáš Berdych

Tomáš Berdych

- tenista

+29
+
-
4.Jiří Bartoška

Jiří Bartoška

- herec a ředitel filmového festivalu

+4
+
-
5.Aleš Řebíček

Aleš Řebíček

- podnikatel a bývalý ministr dopravy

-60
+
-

Články na Heroine.cz

Smutek jako diagnóza. Proč ztráta někdy bolí tak dlouho

Smutek jako diagnóza. Proč ztráta někdy bolí tak dlouho

Je smutným faktem, že většina z nás v životě zažije ztrátu milovaného člověka. Každý rok...více

Žena s klíči mezi prsty není hysterka. Má jen jinou zkušenost než muži

Žena s klíči mezi prsty není hysterka. Má jen jinou zkušenost než muži

Na sociálních sítích se nedávno rozvinula bouřlivá debata kolem tweetu muže, který nechtěně...více

Vnímám teď chlapy přes filtr, říká herečka Anežka Pithartová

Vnímám teď chlapy přes filtr, říká herečka Anežka Pithartová

Za dvanáctiletou Týnu se při natáčení dokumentu V síti vydávala jedenadvacetiletá Anežka...více

Ušetřete za elektřinu a plyn

Zdají se vám vaše účty za elektřinu a plyn podezřele vysoké, ale nechce se vám do srovnávání nabídek? Odrazuje vás od změny dodavatele nekonečné papírování? Máme řešení: porovnáme distribuční sazby za elektřinu i plyn a vybereme tu pro vás nejvýhodnější. A pokud budete chtít, zařídíme za vás i změnu dodavatele.

Průměrně šetříme 2320 korun ročně na elektřině a 2560 korun na plynu.

Víte, kde najdete nejlevnější benzin ve svém okolí? My ano. Vyzkoušejte naše vyhledávání čerpacích stanic podle adresy nebo místa, kde se právě nacházíte.

Vývoj ceny benzinu a ceny nafty

Poradna

Poslední dotaz: Výše podpory v nezaměstnanosti
Poradna > Sociální poradna > Ostatní > Výše podpory v nezaměstnanosti

Otázka: Dobrý den. Pokud ukončím pracovní neschopnost a zaregistruji se na úřadu práce, počítá se mi výše podpory v nezaměstnanosti z dávek pracovní neschopnosti nebo z posledních dnů mzdy od zaměstnavatele. Děkuji.Více

Právní poradna

Sociální poradna

Investiční poradna

Interaktivní grafiky

Spočítejte si osobní inflaci

Spočítejte si osobní inflaci

Inflace se měří indexem cen průměrného koše výrobků a služeb. Jenže každý kupuje něco jiného, proto na každého inflace působí jinak.

Jak se vyvíjejí v Česku mzdy a nezaměstnanost

Jak se vyvíjejí v Česku mzdy a nezaměstnanost

Unikátní mapa, na které můžete sledovat vývoj nezaměstnanosti a průměrných platů v jednotlivých českých krajích od roku 2006.

Průvodce výpisem z katastru nemovitostí

Průvodce výpisem z katastru nemovitostí

Vyznat se ve výpisu z katastru nemovitostí je často složité. Připravili jsme průvodce, který vám pomůže se zorientovat v jeho jednotlivých částech.

Partners Financial Services