Používáte nástroj pro blokování reklamy. Pokud nám chcete pomoci, vypněte si blokování reklamy na našem webu. Zde najdete jednoduchý návod. Děkujeme.

Zemědělská společnost Jedlí, a.s.
IČO: 26821427

Tento výpis má pouze informativní charakter. Doporučujeme informace ověřit v oficiálním veřejném rejstříku.
Tyto stránky navštíví měsíčně 1 000 000 lidí. Chcete inzerci na míru? Napište nám!

Výpis z obchodního rejstříku

Rejstřík
ARES
 
DPH
 
 
 
Pracovní místa
 
Datum zápisu19. 11. 2003
Obchodní firma
od 19. 11. 2003

Zemědělská společnost Jedlí, a.s.

Sídlo
od 25. 11. 2016
Jedlí 83, PSČ 789 01
od 19. 11. 2003 do 25. 11. 2016
Jedlí, 83, PSČ 789 01
IČO
od 19. 11. 2003

26821427

DIČ

CZ26821427

Identifikátor datové schránky:eitg5aw
Právní forma
od 19. 11. 2003
Akciová společnost
Spisová značka2735 B, Krajský soud v Ostravě
Předmět podnikání
od 17. 3. 2012
- výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
od 17. 12. 2003
- hostinská činnost
od 17. 12. 2003
- opravy silničních vozidel
od 17. 12. 2003 do 17. 3. 2012
- ubytovací služby
od 17. 12. 2003 do 17. 3. 2012
- velkoobchod
od 17. 12. 2003 do 17. 3. 2012
- maloobchod motorovými vozidly a jejich příslušenstvím
od 19. 11. 2003
- zemědělská výroba
Ostatní skutečnosti
od 15. 8. 2014
- K převodu akcií na jméno je třeba souhlas představenstva. Představenstvo je povinno rozhodnout o písemné žádosti akcionáře do dvou měsíců od doručení žádosti akcionáře. Pokud tak neučiní má se za to, že s převodem souhlasí. Smlouva o převodu akcií na j méno nemůže nabýt účinnosti dříve, než představenstvo udělí souhlas.
od 15. 8. 2014
- Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
od 15. 8. 2014 do 25. 11. 2016
- Počet členů statutárního orgánu: 5
od 15. 8. 2014 do 25. 11. 2016
- Počet členů dozorčí rady: 3
od 24. 10. 2007
- Usnesení řádné valné hromady ze dne 13.62007 o záměru snížit základní kapitál společnosti, a to o hodnotu vlastních akcií nabytých na základě rozhodnutí valné hromady ze dne 16.12.2005 v nominální hodnotě 2.950.000,- Kč jejich vzetím z oběhu z důvodu neus kutečněného prodeje ve stanovené 18 měsíční lhůtě, čímž dojde ke snížení základního kapitálu z 29.520.000,- Kč na částku 26.570.000,- Kč, a to přeúčtováním částky 2,315.750,- Kč proti účtu 25200 - vlastní akcie a částky 634.250,- Kč proti účtu 421200 - zv láštní rezervní fond.
od 17. 12. 2003 do 24. 2. 2004
- Jediný akcionář společnosti v působnosti valné hromady rozhodl dne 10. prosince 2003 o zvýšení základního kapitálu společnosti takto: 1. Zvyšujeme základní kapitál společnosti v souladu s ust. § 202 a následujícími obchodního zákoníku o částku 27,520.000,- Kč (slovy: dvacet sedm milionů pět set dvacet tisíc korun českých), a to upsáním nových akcií za hodnotu nepeněžitého vkladu. Upsání akcií nad tuto částku se nepřipouští. Důvodem zvýšení je vytvoření předpokladů pro podnikání v souladu s předmětem činnosti společnosti. Upsané akcie budou akciemi kmenovými, na jméno, v listinné podobě, neregistrovanými, v počtu 2700 (slovy: dva tisíce sedm set) kusů jmenovité hodnoty 10.000,- Kč (slovy: deset tisíc korun českých) a 520 (slovy: pět set dvacet) kusů jmenovité hodnoty 1.000 ,- Kč. Emisní kurs akcií se bude rovnat jejich jmenovité hodnotě. Předmětem nepeněžitého vkladu jsou: 1. nemovitosti evidované u Katastrálního úřadu v Šumperku v katastru nemovitostí - na LV č. 152 pro obec Zborov a kat. území Zborov na Moravě, a to zemědělská stavba bez čp/če na pozemku p.č. st. 108, jiná stavba bez čp/če na pozemku p.č. st. 120, - na LV č. 153 pro obec Zábřeh a kat. území Václavov u Zábřeha, a to zemědělská stavba bez čp/če na pozemku p.č. st. 111, zemědělská stavba bez čp/če na pozemku p.č. st. 120, zemědělská stavba bez čp/če na pozemku p.č. st. 121, - na LV č. 321 pro obec a kat území Svébohov, a to zemědělská stavba bez čp/če na pozemku p.č. st. 184, zemědělská stavba bez čp/če na pozemku p.č. st. 185, zemědělská stavba bez čp/če na pozemku p.č. st. 195, zemědělská stavba bez čp/če na pozemku p.č. s t. 196, - na LV č. 369 pro obec a kat. území Drozdov, a to zemědělská stavba bez čp/če na pozemku p.č. st. 209, zemědělská stavba bez čp/če na pozemku p.č. st. 210, zemědělská stavba bez čp/če na pozemku p.č. st. 214, jiná stavba bez čp/če na pozemku p.č. st. 215 , zemědělská stavba bez čp/če na pozemku p.č. st. 216, jiná stavba bez čp/če na pozemku p.č. st. 217, technická vybavenost bez čp/če na pozemku p.č. st. 223, zemědělská stavba bez čp/če na pozemku p.č. st. 245, technická vybavenost bez čp/če na pozemku p. č. st. 246, technická vybavenost bez čp/če na pozemku p.č. st. 247, technická vybavenost bez čp/če na pozemku p.č. st. 248, technická vybavenost bez čp/če na pozemku p.č. st. 249, - na LV č. 442 pro obec a kat. území Jedlí, a to občanská vybavenost č.p. 83 v části obce Jedlí na pozemku p.č. st. 371 a pozemek p.č. st. 371 zastavěná plocha a nádvoří, objekt bydlení č.p. 267 v části obce Jedlí na pozemku p.č. st. 480, zemědělská stav ba bez čp/če na pozemku p.č. st. 359, zemědělská stavba bez čp/če na pozemku p.č. st. 373, zemědělská stavba bez čp/če na pozemku p.č. st. 374, jiná stavba bez čp/če na pozemku p.č. st. 375, jiná stavba bez čp/če na pozemku p.č. st. 376, jiná stavba bez čp/če na pozemku p.č. st. 377, jiná stavba bez čp/če na pozemku p.č. st. 378, jiná stavba bez čp/če na pozemku p.č. st. 379, jiná stavba bez čp/če na pozemku p.č. st. 381, jiná stavba bez čp/če na pozemku p.č. st. 382, zemědělská stavba bez čp/če na pozem ku p.č. st. 407, jiná stavba bez čp/če na pozemku p.č. st. 408, jiná stavba bez čp/če na pozemku p.č. st. 409, zemědělská stavba bez čp/če na pozemku p.č. st. 422, zemědělská stavba bez čp/če na pozemku p.č. st. 427, zemědělská stavba bez čp/če na pozemku p.č. st. 432, zemědělská stavba bez čp/če na pozemku p.č. st. 464, zemědělská stavba bez čp/če na pozemku p.č. st. 465, zemědělská stavba bez čp/če na pozemku p.č. st. 466, zemědělská stavba bez čp/če na pozemku p.č. st. 467, zemědělská stavba bez čp/če na pozemku p.č. st. 468, zemědělská stavba bez čp/če na pozemku p.č. st. 469, technická vybavenost bez čp/če na pozemku p.č. st. 470, zemědělská stavba bez čp/če na pozemku p.č. st. 483, zemědělská stavba bez čp/če na pozemku p.č. st. 498, zemědělská sta vba bez čp/če na pozemku p.č. st. 507, - na LV č. 459 pro obec a kat. území Jedlí, a to podíl 8272/10000 zemědělské stavby bez čp/če na pozemku p.č. st. 463, ve vlastnictví Zemědělského družstva Jedlí, se sídlem Jedlí, PSČ 789 92, IČ: 60 79 36 27. Tyto nemovitosti byly oceněny znaleckým posudkem ze dne 5.12.2003, číslo 3109-399/2003, znalce Ing. Václava Hoplíčka, bytem Zábřeh, Severovýchod 43, jmenovaného usnesením Krajského soudu v Ostravě ze dne 21.11.2003 č.j. Nc 5231/2003-8, na částku 11,550.00 0,- Kč, slovy: jedenáct milionů pět set padesát tisíc korun českých. 2. Movité věci - stroje, zařízení, základní stádo a zásoby - ve vlastnictví Zemědělského družstva Jedlí, se sídlem Jedlí, PSČ 789 92, IČ: 60 79 36 27, jak jsou uvedeny ve znaleckém posudku ze dne 10.12.2003, číslo 7563-366/03, znalce Ing. Ivana Krejsy, by tem Zábřeh, Severovýchod 43, jmenovaného usnesením Krajského soudu v Ostravě ze dne 21.11.2003 č.j. Nc 5231/2003-8, na částku 15,974.000,- Kč, slovy: patnáct milionů devět set sedmdesát čtyři tisíce korun českých. Nepeněžitý vklad oceňujeme jménem jediného akcionáře vykonávajícího působnost valné hromady ve smyslu ustanovení § 190 obchodního zákoníku na částku 27,520.000,- Kč slovy: dvacet sedm milionů pět set dvacet tisíc korun českých. Za tento nepeněžitý vklad bude vydáno 2.700 kusů kmenových akcií na jméno, v listinné podobě, neregistrovaných, nominální hodnoty 10.000,- Kč a 520 kusů kmenových akcií na jméno v listinné podobě, neregistrovaných, nominální hodnoty 1.000,- Kč. Všechny akcie budou upsány a splaceny předem určeným zájemcem - Zemědělským družstvem Jedlí, se sídlem Jedlí, PSČ 789 92, okres Šumperk, IČ: 60 79 36 27. Místo a lhůta pro upsání a splacení nepeněžitého vkladu: Místem pro upsání a splacení je sídlo společnosti, tj. Jedlí 83, PSČ 789 01, a to v pracovní dny od 10.00 hodin do 14.00 hod. Lhůta pro upsání a splacení nepeněžitého vkladu je patnáct dnů s počátkem běhu lhůty následující den poté, co společnost doručí u pisovateli návrh na uzavření smlouvy o upsání akcií podle § 204 odst. 5 obchodního zákoníku, a to po té, co byl podán návrh na zápis usnesení o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Upisování akcií je vázáno na rozvazovací podmínku, jíž je právní moc rozhodnutí Krajského soudu v Ostravě o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí valné hromady ve smyslu ust. § 203 odstavce 4. obch. zák. o zvýšení základního kapitálu společnosti do obchodního rejstříku. Pokud Krajský soud v Ostravě zamítne návrh na zápis zvýšení základního kapitálu společnosti do obchodního rejstříku, bude úpis neúčinný. Nepeněžitý vklad bude splacen takto: a) u nemovitostí předáním písemného prohlášení vkladatele o vkladu nemovitostí s úředně ověřeným podpisem a podpisem zápisu o předání a převzetí, včetně faktického předání nemovitostí, b) u věcí movitých předáním písemného prohlášení vkladatele s úředně ověřeným podpisem, včetně faktického předání věcí.
od 19. 11. 2003 do 15. 8. 2014
- Omezení převoditelnosti akcií na jméno: Akcie na jméno je převoditelná se souhlasem představesntva s tím, že představenstvo je povinno rozhodnout o žádosti akcionáře do tří měsíců od jejího doručení společnosti.
Kapitál
od 13. 5. 2015
Základní kapitál 26 570 000 Kč, splaceno 26 570 000 Kč.
od 9. 9. 2004 do 13. 5. 2015
Základní kapitál 29 520 000 Kč, splaceno 29 520 000 Kč.
od 24. 2. 2004 do 9. 9. 2004
Základní kapitál 29 520 000 Kč, splaceno 28 120 000 Kč.
od 19. 11. 2003 do 24. 2. 2004
Základní kapitál 2 000 000 Kč, splaceno 600 000 Kč.
od 13. 5. 2015
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 2 605.
od 24. 2. 2004
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 520.
od 24. 2. 2004
v listinné podobě
od 24. 2. 2004 do 13. 5. 2015
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 2 900.
od 24. 2. 2004 do 13. 5. 2015
v listinné podobě
od 19. 11. 2003 do 24. 2. 2004
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 200.
od 19. 11. 2003 do 24. 2. 2004
v listinné podobě
Dluží vám tato firma
Statutární orgán
od 31. 7. 2018
Ing. LADISLAV TOMÁŠEK - předseda představenstva
Svébohov, , PSČ 789 01
den vzniku členství: 27. 6. 2018
den vzniku funkce: 10. 7. 2018
od 31. 7. 2018
Ing. JIŘÍ BARTOŠ - člen představenstva
Zábřeh, Sázavská, PSČ 789 01
den vzniku členství: 27. 6. 2018
od 31. 7. 2018
Ing. JOSEF JURÁSEK - člen představenstva
Zborov, , PSČ 789 01
den vzniku členství: 27. 6. 2018
od 31. 7. 2018
MILAN IVANOVIČ - člen představenstva
Bruntál, Alšova, PSČ 792 01
den vzniku členství: 27. 6. 2018
od 31. 7. 2018
TEREZA KVAPILOVÁ - člen představenstva
Zábřeh - Václavov, , PSČ 789 01
den vzniku členství: 27. 6. 2018
od 10. 7. 2017 do 31. 7. 2018
JIŘÍ BARTOŠ - člen
Zábřeh, Sázavská, PSČ 789 01
den vzniku členství: 25. 5. 2017 - 27. 6. 2018
od 27. 2. 2017 do 10. 7. 2017
JIŘÍ BARTOŠ - člen představenstva
Zábřeh, Sázavská, PSČ 789 01
den vzniku členství: 16. 12. 2016 - 25. 5. 2017
od 25. 11. 2016 do 31. 7. 2018
Ing. MIROSLAV LAPČÁK - člen představenstva
Opatov, , PSČ 569 12
den vzniku členství: 20. 6. 2014 - 27. 6. 2018
od 10. 2. 2016 do 31. 7. 2018
Ing. LADISLAV TOMÁŠEK - předseda představenstva
Svébohov, , PSČ 789 01
den vzniku členství: 28. 6. 2013 - 27. 6. 2018
den vzniku funkce: 1. 1. 2016 - 27. 6. 2018
od 10. 2. 2016 do 31. 7. 2018
MILAN IVANOVIČ - člen představenstva
Bruntál, Alšova, PSČ 792 01
den vzniku členství: 28. 6. 2013 - 27. 6. 2018
od 12. 8. 2014 do 25. 11. 2016
Ing. Miroslav Lapčak - člen představenstva
Opatov, , PSČ 569 12
den vzniku členství: 20. 6. 2014
od 9. 8. 2013 do 12. 8. 2014
VLADIMÍRA KYSELÁ - člen představenstva
Zábřeh, Lesnická, PSČ 789 01
den vzniku členství: 28. 6. 2013 - 27. 2. 2014
od 9. 8. 2013 do 10. 2. 2016
MILAN IVANOVIČ - předseda představenstva
Bruntál, Alšova, PSČ 792 01
den vzniku členství: 28. 6. 2013
den vzniku funkce: 10. 7. 2013 - 31. 12. 2015
od 9. 8. 2013 do 10. 2. 2016
LADISLAV TOMÁŠEK - člen představenstva
Svébohov, , PSČ 789 01
den vzniku členství: 28. 6. 2013
od 9. 8. 2013 do 23. 11. 2016
LADISLAV TYLŠAR - člen představenstva
Zábřeh, Na Vyhlídce, PSČ 789 01
den vzniku členství: 28. 6. 2013 - 29. 9. 2016
od 9. 8. 2013 do 31. 7. 2018
JOSEF JURÁSEK - člen představenstva
Zborov, , PSČ 789 01
den vzniku členství: 28. 6. 2013 - 27. 6. 2018
od 15. 1. 2010 do 9. 8. 2013
Ing. Ladislav Tylšar - předseda představenstva
Zábřeh, Na Vyhlídce 22, PSČ 789 01
den vzniku členství: 27. 6. 2008 - 28. 6. 2013
den vzniku funkce: 10. 12. 2009 - 28. 6. 2013
od 15. 1. 2010 do 9. 8. 2013
Ing. Ladislav Tomášek - člen představenstva
Svébohov, 50, PSČ 789 01
den vzniku členství: 27. 6. 2008 - 28. 6. 2013
od 15. 1. 2010 do 9. 8. 2013
Vladimíra Kyselá - člen představenstva
Zábřeh, Lesnická 4, PSČ 789 01
den vzniku členství: 10. 12. 2009 - 28. 6. 2013
od 30. 10. 2008 do 15. 1. 2010
Ing. Ladislav Tomášek - předseda představenstva
Svébohov, 50, PSČ 789 01
den vzniku členství: 27. 6. 2008
den vzniku funkce: 22. 9. 2008 - 10. 12. 2009
od 30. 10. 2008 do 15. 1. 2010
Ing. Ladislav Tylšar - člen představenstva
Zábřeh, Na Vyhlídce 22, PSČ 789 01
den vzniku členství: 27. 6. 2008
od 30. 10. 2008 do 15. 1. 2010
Ing. Alois Tomášek - člen představenstva
Svébohov, 11, PSČ 789 01
den vzniku členství: 27. 6. 2008 - 10. 12. 2009
od 30. 10. 2008 do 9. 8. 2013
Petra Hrochová - člen představenstva
Václavov, 45, PSČ 789 01
den vzniku členství: 27. 6. 2008 - 28. 6. 2013
od 30. 10. 2008 do 9. 8. 2013
Ing. Hana Nimrichterová - člen představenstva
Brníčko, 30, PSČ 789 75
den vzniku členství: 27. 6. 2008 - 28. 6. 2013
od 24. 10. 2007 do 30. 10. 2008
Ing. Hana Nimmrichterová - člen představenstva
Brníčko, 30, PSČ 789 75
den vzniku členství: 25. 5. 2007 - 27. 6. 2008
od 17. 2. 2006 do 30. 10. 2008
Ing. Ladislav Tomášek - předseda představenstva
Svébohov, 50, PSČ 789 01
den vzniku členství: 19. 11. 2003 - 27. 6. 2008
den vzniku funkce: 12. 1. 2006 - 27. 6. 2008
od 17. 2. 2006 do 30. 10. 2008
Petra Hrochová - člen představenstva
Václavov, 45, PSČ 789 01
den vzniku členství: 12. 1. 2006 - 27. 6. 2008
od 17. 12. 2003 do 24. 10. 2007
Ing. Josef Jurásek - člen představenstva
Zborov, 24, PSČ 789 01
den vzniku členství: 10. 12. 2003 - 25. 5. 2007
od 17. 12. 2003 do 30. 10. 2008
Ing. Alois Tomášek - člen představenstva
Svébohov, 11, PSČ 789 01
den vzniku členství: 10. 12. 2003 - 27. 6. 2008
od 19. 11. 2003 do 17. 2. 2006
Ing. Jaroslav Vařeka - předseda představenstva
Rovensko, 82
den vzniku členství: 19. 11. 2003 - 16. 12. 2005
den vzniku funkce: 19. 11. 2003
od 19. 11. 2003 do 17. 2. 2006
Ing. Ladislav Tomášek - člen představenstva
Svébohov, 50
den vzniku členství: 19. 11. 2003
od 19. 11. 2003 do 30. 10. 2008
Ing. Ladislav Tylšar - člen představenstva
Zábřeh, Na Vyhlídce 22
den vzniku členství: 19. 11. 2003 - 27. 6. 2008
od 15. 8. 2014
Za představenstvo jedná předseda společně s dalším členem představenstva.
od 19. 11. 2003 do 15. 8. 2014
Jednání: Za společnost jedná vždy předseda představenstva společně s dalším členem představenstva.
Dozorčí rada
od 31. 7. 2018
ANTONÍN PAVLÍK - člen dozorčí rady
Jedlí, , PSČ 789 01
den vzniku členství: 27. 6. 2018
od 31. 7. 2018
JOSEF PROKOP - člen dozorčí rady
Jedlí, , PSČ 789 01
den vzniku členství: 27. 6. 2018
od 31. 7. 2018
MIROSLAV POSPÍŠIL - předseda dozorčí rady
Zábřeh, Severovýchod, PSČ 789 01
den vzniku členství: 27. 6. 2018
den vzniku funkce: 10. 7. 2018
od 10. 7. 2017 do 31. 7. 2018
JOSEF PROKOP - předseda
Jedlí, , PSČ 789 01
den vzniku členství: 25. 5. 2017 - 27. 6. 2018
den vzniku funkce: 5. 6. 2017 - 27. 6. 2018
od 10. 7. 2017 do 31. 7. 2018
ANTONÍN PAVLÍK - člen
Jedlí, , PSČ 789 01
den vzniku členství: 25. 5. 2017 - 27. 6. 2018
od 25. 11. 2016 do 27. 2. 2017
JOSEF PROKOP - člen dozorčí rady
Jedlí, , PSČ 789 01
den vzniku členství: 29. 11. 2011 - 29. 11. 2016
od 9. 8. 2013 do 27. 2. 2017
JIŘÍ BARTOŠ - předseda dozorčí rady
Zábřeh, Sázavská, PSČ 789 01
den vzniku členství: 28. 6. 2013 - 16. 12. 2016
den vzniku funkce: 10. 7. 2013 - 16. 12. 2016
od 9. 8. 2013 do 25. 6. 2018
MARIE LUŇÁČKOVÁ - člen dozorčí rady
Svébohov, , PSČ 789 01
den vzniku členství: 28. 6. 2013 - 10. 6. 2018
od 17. 3. 2012 do 25. 11. 2016
Josef Prokop - člen dozorčí rady
Jedlí, , PSČ 789 01
den vzniku členství: 29. 11. 2011
od 4. 4. 2007 do 9. 8. 2013
Ing. Jiří Bartoš - předseda dozorčí rady
Zábřeh, Sázavská 11, PSČ 789 01
den vzniku členství: 30. 6. 2006 - 30. 9. 2011
den vzniku funkce: 30. 6. 2006 - 30. 9. 2011
od 4. 4. 2007 do 9. 8. 2013
Marie Luňáčková - člen dozorčí rady
Svébohov, 43, PSČ 789 01
den vzniku členství: 30. 6. 2006 - 30. 9. 2011
od 9. 3. 2005 do 17. 3. 2012
Jan Šanovec - člen
Zborov, 57, PSČ 789 01
den vzniku členství: 30. 9. 2004 - 30. 12. 2009
od 19. 11. 2003 do 9. 3. 2005
Stanislava Skřipcová - člen
Václavov, 15
den vzniku členství: 19. 11. 2003 - 1. 10. 2004
od 19. 11. 2003 do 13. 2. 2007
Ing. Jiří Bartoš - předseda
Zábřeh, Sázavská 11
den vzniku členství: 19. 11. 2003 - 20. 2. 2005
den vzniku funkce: 19. 11. 2003 - 20. 2. 2005
od 19. 11. 2003 do 13. 2. 2007
Marie Luňáčková - člen
Svébohov, 43
den vzniku členství: 19. 11. 2003 - 20. 2. 2005
Akcionáři
od 19. 11. 2003 do 9. 9. 2004
Zemědělské družstvo Jedlí, IČO: 60793627
Jedlí, , PSČ 789 92
od 19. 11. 2003 do 9. 9. 2004
- zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě v oddílu Dr, vložce 364.
Hodnocení firmy
0
+
-

Další odkazy

Aktualizovat data

Peníze.cz zobrazuje pouze údaje, které byly zveřejněny na základě zákona v různých rejstřících. Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na této stránce. Vydavatel tímto způsobem zpracovává osobní údaje v souladu s čl. 6 odst. 1 odst. f) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů, tedy pro účely oprávněných zájmů uživatelů této webové služby, která umožňuje, mimojiné, vyhledávání v rejstřících z jednoho místa, aniž by údaje z těchto rejstříků sdružovala.

Pokud jste na našich stránkách objevili, že uváděná data neodpovídají realitě, zkontrolujte prosím nejdříve, zda chyba není přímo v příslušném zdrojovém rejstříku. Pokud je, obraťte se s žádostí o opravu dat na příslušnou instituci uvedenou na této stránce. Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích. Pokud je na zdrojové stránce všechno v pořádku a chyba je pouze u nás, klikněte níž na tlačítko Aktualizovat data a vyčkejte. Aktualizace může trvat i několik málo desítek sekund.

Články o podnikání

Stát dá lidem 70 % mzdy, když zůstanou v krizi doma

25. 9. 2020 | | Jiří Hovorka | 9 komentářů

Stát dá lidem 70 % mzdy, když zůstanou v krizi doma

Vláda se dohodla na pravidlech takzvaného stálého kurzarbeitu. Firmy budou moci při ekonomických potížích poslat zaměstnance na část týdne domů, na mzdy jim přispěje stát.

Podnikatelé můžou žádat o terminál na rok zdarma

23. 9. 2020 | | Jiří Hovorka

Podnikatelé můžou žádat o terminál na rok zdarma

Drobní obchodníci a živnostníci si mohou říci o platební terminál, který dostanou na rok zdarma. Projekt Česko platí kartou prodloužil do konce roku termín, ve kterém se podnikatelé o terminály mohou hlásit. Nově je dostanou i provozovatelé e-shopů.

Restaurace zavřou už v deset. Prymula oznámil nová opatření

23. 9. 2020 | | Jiří Hovorka | 11 komentářů

Restaurace zavřou už v deset. Prymula oznámil nová opatření

Restaurace a další stravovací zařízení budou muset zavírat v deset hodin večer. Omezí se také počet povolených osob na hromadných akcích. Nová opatření, které reagují na nárůst počet nakažených koronavirem z posledních dnů, představil ministr zdravotnictví Roman Prymula.

Nekopu do hráče, jdu po míči. Jak se staví tým pro finanční poradenství

19. 9. 2020 | | Martin Vlnas | 7 komentářů

Nekopu do hráče, jdu po míči. Jak se staví tým pro finanční poradenství

Kariéra finančního poradce se vám slibně rozjíždí, klientů přibývá a vy najednou zjistíte, že by bylo fajn nebýt na všechno sám. Jenže kde sehnat ty správné lidi, jak je namotivovat a hlavně jak je udržet, aby vám po dvou měsících nedali košem? Michal Krejčí, který vede v Partners tým 230 lidí, má v rukávu pár tipů, které by vám mohly usnadnit krušné začátky.

Technické normy budou zdarma, podnikatelé ušetří

18. 9. 2020 | | Petr Kučera | 9 komentářů

Technické normy budou zdarma, podnikatelé ušetří

Veřejnost získá bezplatný přístup k závazným technickým normám. Rozhodli o tom poslanci na návrh Pirátů. Elektrikáři, stavaři a další živnostníci tak mohou ušetřit tisíce korun ročně na poplatcích.

Nejlepší kurz

NázevCelkem zaplatíte
Exchange s.r.o. VIP 2 720,00 Kč
Czech Exchange 2 720,00 Kč
Exchange s.r.o. 2 730,00 Kč
Poštovní spořitelna 2 784,70 Kč
ČSOB 2 784,70 Kč
Expobank CZ 2 792,30 Kč
Komerční banka 2 796,68 Kč
Česká spořitelna 2 804,00 Kč
Raiffeisenbank 2 834,00 Kč
UnicreditBank Czech Republic 2 840,30 Kč
TIP: Získejte výhodný VIP kurz na výměnu valut
vytiskněte si slevový kupón.
TIP: Jak na platby do zahraničí ZDARMA? - šetřete na poplatcích, podmínky ZDE.

Ušetřete s Peníze.cz

Naši čtenáři s námi ušetřili už  12 850 242 Kč. Podívejte se na poslední poptávky a vyzkoušejte nás také. Vše je zcela zdarma.

Celebrity v rejstříku

Jsou to frajeři, nebo lupiči? Hlasujte v hitparádě o krále a největšího podvraťáka našeho obchodního rejstříku. Pokud nevidíte svého favorita, zkuste si stránku znovu načíst, objeví se další várka…

1.Simona Kijonková

Simona Kijonková

- podnikatelka, investorka, Zásilkovna.cz

+43
+
-
2.Pavel Novotný

Pavel Novotný

- starosta

-162
+
-
3.Radim Passer

Radim Passer

- miliardář

-275
+
-
4.Radovan Krejčíř

Radovan Krejčíř

- kontroverzní podnikatel

-315
+
-
5.Marek Dalík

Marek Dalík

- lobbista a podnikatel

-337
+
-

Články na Heroine.cz

Nebát se a pomáhat. Alice Masaryková prosazovala myšlenky, které provokují i dnes

Nebát se a pomáhat. Alice Masaryková prosazovala myšlenky, které provokují i dnes

S Masarykovým „nebát se a nekrást“ si ani po sto letech tak úplně nevíme rady. Moralizujícímu...více

Ve snech vycházíme své duši vstříc. Zkusme jim rozumět, říká terapeut Lukáš Karas

Ve snech vycházíme své duši vstříc. Zkusme jim rozumět, říká terapeut Lukáš Karas

Práce se sny připomíná komunikaci s cizincem, jemuž nerozumíme. Pokud chceme, můžeme se...více

Covidová revoluce: Home office bude standard, pracoviště se přizpůsobí

Covidová revoluce: Home office bude standard, pracoviště se přizpůsobí

Práce z domova kombinovaná s efektivními pracovními setkáními. Tak bude podle Magdalény...více

Ušetřete za elektřinu a plyn

Zdají se vám vaše účty za elektřinu a plyn podezřele vysoké, ale nechce se vám do srovnávání nabídek? Odrazuje vás od změny dodavatele nekonečné papírování? Máme řešení: porovnáme distribuční sazby za elektřinu i plyn a vybereme tu pro vás nejvýhodnější. A pokud budete chtít, zařídíme za vás i změnu dodavatele.

Průměrně šetříme 2320 korun ročně na elektřině a 2560 korun na plynu.

Víte, kde najdete nejlevnější benzin ve svém okolí? My ano. Vyzkoušejte naše vyhledávání čerpacích stanic podle adresy nebo místa, kde se právě nacházíte.

Vývoj ceny benzinu a ceny nafty

Poradna

Poslední dotaz: Bazos.cz - klamavá koupě zboží
Poradna > Spotřebitelská poradna > Bazos.cz - klamavá koupě zboží

Otázka: Dobrý den, chtěl bych se zeptat. Na portále Bazos.cz jsem koupil PC komponent. Jednalo se o RAM paměti. Zboží jsem zakoupil od fyzické osoby. Po předání jsem zboží zkoušel doma. Dotyčná osoba tvrdila,...Více

Právní poradna

Sociální poradna

Investiční poradna

Interaktivní grafiky

Spočítejte si osobní inflaci

Spočítejte si osobní inflaci

Inflace se měří indexem cen průměrného koše výrobků a služeb. Jenže každý kupuje něco jiného, proto na každého inflace působí jinak.

Jak se vyvíjejí v Česku mzdy a nezaměstnanost

Jak se vyvíjejí v Česku mzdy a nezaměstnanost

Unikátní mapa, na které můžete sledovat vývoj nezaměstnanosti a průměrných platů v jednotlivých českých krajích od roku 2006.

Průvodce výpisem z katastru nemovitostí

Průvodce výpisem z katastru nemovitostí

Vyznat se ve výpisu z katastru nemovitostí je často složité. Připravili jsme průvodce, který vám pomůže se zorientovat v jeho jednotlivých částech.

Partners Financial Services