Partners Financial Services
Ikona žárovky

Tyto stránky navštíví měsíčně 1 000 000 lidí. Chcete inzerci na míru? Napište nám!

Basketbalový klub NH Ostrava a.s., Ostrava, IČO: 26823314 - Obchodní rejstřík

Tento výpis z obchodního rejstříku obsahuje údaje o společnosti Basketbalový klub NH Ostrava a.s.. Údaje byly staženy 11. 8. 2023 z datové služby justice.cz
dle IČO 26823314. Z důvodu ochrany osobních údajů nejsou na stránce data narození a úplné adresy fyzických osob. Kompletní výpis včetně dat narození a adres lze zobrazit po zadání IČO 26823314 na originální stránce obchodního rejstříku justice.cz.

Výpis z obchodního rejstříku

Aktuální rejstřík
Úplný rejstřík
RES DPH
Datum vzniku a zápisu
12. 12. 2003
Obchodní firma
Basketbalový klub NH Ostrava a.s.
zapsáno 12. 12. 2003
Prověřit exekuce Reputace firmy
Firmy na stejné adrese
Cingrova 1627/10, 702 00 Ostrava - Moravská Ostrava
zapsáno 12. 12. 2003 vymazáno 5. 12. 2014
Sídlo Kraj: Moravskoslezský kraj
Okres: Ostrava-město
Obec: Ostrava
Část obce: Moravská Ostrava
Ulice: Cingrova
Adresní místo: Cingrova 1627/10
IČO
26823314
zapsáno 12. 12. 2003
DIČ
Identifikátor datové schránky
qwjc2zx
Právní forma
Akciová společnost
zapsáno 12. 12. 2003
Spisová značka
B 2750/KSOS Krajský soud v Ostravě
zapsáno 12. 12. 2003
Rizikovost společnosti

Poslední změny a události

17. 7. 2023
Zapsán předmět podnikání: Zprostředkování obchodu a služeb Velkoobchod a maloobchod Nákup, prodej, správa a údržba nemovitostí Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení Provozování kulturních, kulturně-vzdělávacích a zábavních zařízení, pořádání kulturních produkcí, zábav, výstav, veletrhů, přehlídek, prodejních a obdobných akcí Provozování tělovýchovných a sportovních zařízení a organizování sportovní činnosti
17. 7. 2023
Vymazán předmět podnikání: výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
7. 6. 2023
Změna funkce: Tomáš Vrátný z nepřímý skutečný majitel na nepřímý skutečný majitel; skutečný majitel podle § 4 zákona č. 37/2021 sb.
20. 11. 2021
Změna adresy: člen dozorčí rady Martin Berka
29. 8. 2020
Změna adresy: člen dozorčí rady Ing. Tomáš Vrátný

Všechny změny a události ve společnosti

Vizualizace obchodních vztahů a vazeb Více o vizualizacích

Basketbalový klub NH Ostrava a.s., IČO: 26823314: vizualizace vztahů osob a společností

Basketbalový klub NH Ostrava a.s., IČO: 26823314

Zobrazit vztahy a firmy
Předmět podnikání
Organizování sportovních soutěží
zapsáno 12. 12. 2003 vymazáno 24. 8. 2009
Realitní činnost
zapsáno 12. 12. 2003 vymazáno 24. 8. 2009
Reklamní činnost a marketing
zapsáno 12. 12. 2003 vymazáno 24. 8. 2009
Specializovaný maloobchod
zapsáno 12. 12. 2003 vymazáno 24. 8. 2009
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
zapsáno 24. 8. 2009 vymazáno 17. 7. 2023
Zprostředkování obchodu a služeb Velkoobchod a maloobchod Nákup, prodej, správa a údržba nemovitostí Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení Provozování kulturních, kulturně-vzdělávacích a zábavních zařízení, pořádání kulturních produkcí, zábav, výstav, veletrhů, přehlídek, prodejních a obdobných akcí Provozování tělovýchovných a sportovních zařízení a organizování sportovní činnosti
zapsáno 17. 7. 2023
Základní kapitál
2 000 000 Kč
Splaceno: 30,00 %
zapsáno 12. 12. 2003 vymazáno 26. 1. 2005
2 000 000 Kč
Splaceno: 100,00 %
zapsáno 26. 1. 2005 vymazáno 16. 9. 2009
16 000 000 Kč
Splaceno: 100,00 %
zapsáno 16. 9. 2009
Akcie
50 ks kmenové akcie na majitele ve jmenovité hodnotě 1 000 Kč v listinné podobě
zapsáno 12. 12. 2003 vymazáno 5. 12. 2014
195 ks kmenové akcie na majitele ve jmenovité hodnotě 10 000 Kč v listinné podobě
zapsáno 12. 12. 2003 vymazáno 5. 12. 2014
14 ks kmenové akcie na majitele v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 1 000 000 Kč
zapsáno 16. 9. 2009 vymazáno 5. 12. 2014
14 ks kmenové akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 1 000 000 Kč
zapsáno 5. 12. 2014
50 ks kmenové akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 1 000 Kč
zapsáno 5. 12. 2014
195 ks kmenové akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 10 000 Kč
zapsáno 5. 12. 2014
Ostatní skutečnosti
Rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu ze dne 17.08.2009: a) Jediný akcionář rozhoduje o zvýšení základního kapitálu společnosti obchodní společnosti Basketbalový klub NH Ostrava a.s. se sídlem Ostrava, Moravská Ostrava, Cingrova 1627/10, PSČ 702 00, identifikační číslo: 268 23 314, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě v oddíle B, vložka 2750 ( dále též jen \"Společnost\" ) ze stávající výše 2.000.000,- Kč (slovy: dvamiliony korun českých) o částku ve výši 14.000.000,- Kč ( slovy: čtrnáctmilionů korun českých ) na 16.000.000,- Kč ( slovy: šestnáctmilionů korun českých). Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. Základní kapitál Společnosti ve výši 2.000.000,-Kč je v plném rozsahu splacen. b) Základní kapitál se zvyšuje upsáním 14 ks ( slovy: čtrnácti kusů ) kmenových akcií na majitele v listinné podobě ve jmenovité hodnotě jedné akcie ve výši 1.000.000,- Kč ( slovy: jedenmilion korun českých ). emisní kurs všech upisovaných akcií bude činit částku ve výši 14.000.000,- Kč ( slovy: čtrnáctmilionů korun českých ), tedy emisní kurs každé jedné upisované akcie bude činit částku ve výši 1.000.000,- Kč ( slovy: jedenmilion korun českých ). c) Akcie budou nabídnuty předem určenému zájemci, kterým je obchodní společnost ČSAD LOGISTIK Ostrava a.s. se sídlem Ostrava, Moravská Ostrava, Vítkovická 3083/1, PSČ 702 00, identifikační číslo: 258 29 653, zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě v oddíle C, vložka 2079 (dále též jen \"předem určený zájemce\"). d) bez využití přednostního práva lze upsat akcie v sídle Společnosti na adrese Ostrava, Moravská Ostrava, Cingrova 1627/10, PSČ 702 00. představenstvo společnosti je povinno ve lhůtě tří dnů ode dne nabytí právní moci usnesení rejstříkového soudu o zápisu tohoto rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku Krajského soudu v Ostravě nebo od zápisu tohoto rozhodnutí do příslušného obchodního rejstříku oznámit předem určenému zájemci písemně doporučeným dopisem odeslaným nebo osobně předaným počátek běhu lhůty pro upsání akcie s tím, že akcie budou upsány způsobem dle § 204 odst. 5 obchodního zákoníku, tedy písemnou smlouvou o upsání akcií s úředně ověřenými podpisy smluvních stran s tím, že k upsání akcií je povinna společnost poskytnout lhůtu 15 ( patnáct ) dnů od doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií, a to vše s odkládací podmínkou podání návrhu na zápis tohoto rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku a rozvazovací podmínkou, jíž je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. e) připouští započtení peněžité pohledávky předem určeného zájemce, tedy společnosti ČSAD LOGISTIK Ostrava a.s., vůči Společnosti proti pohledávce Společnosti na splacení emisního kursu upsaných akcií. tato pohledávka bude započtena proti peněžité pohledávce předem určeného zájemce za Společností na vrácení poskytnutých peněžních prostředků vyplývajících z tohoto závazku: z titulu Dohody o privativní novaci závazků uzavřené mezi obchodní společností ČSAD LOGISTIK Ostrava a.s. jako věřitelem a společností Basketbalový klub NH Ostrava a.s. jako dlužníkem dne 17.8.2009. f) Smlouva o započtení pohledávek bude uzavřena ve lhůtě 15 ( patnácti ) dnů ode dne úpisu nových akcií společnosti. Počátek běhu této lhůty oznámí představenstvo předem určenému zájemci písemně doporučeným dopisem odeslaným nebo osobně předaným nejpozději první den běhu této lhůty. Současně s tím zašle nebo předá představenstvo Společnosti předem určenému zájemci návrh smlouvy o započtení. g) Stanoví pravidla postupu pro uzavření smlouvy o započtení takto : - smlouva o započtení musí mít náležitosti stanovené obecně platnými právními předpisy, a to zejména ust. § 580 a násl. zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů a ust. § 358 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník ve znění pozdějších předpisů, - ve smlouvě o započtení musí být přesně specifikovány pohledávky, které jsou předmětem započtení s uvedením, že se jedná o pohledávky, jejichž započtení bylo schváleno rozhodnutím jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady společnosti. - peněžitá pohledávka upisovatele bude započtena ve 14.000.000,- Kč ( slovy: čtrnáctmilionů korun českých ) na splacení emisního kursu akcií upsaných na zvýšení základního kapitálu. - dnem podpisu smlouvy o započtení dochází k započtení předmětných pohledávek specifikovaných v rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady, účinností smlouvy o započtení tato pohledávka ve výši 14.000.000,- Kč ( slovy: čtrnáctmilionů korun českých ) zanikne a je tímto splněna povinnost upisovatele splatit emisní kurs akcií na zvýšení základního kapitálu.
zapsáno 24. 8. 2009 vymazáno 16. 9. 2009
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č.90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
zapsáno 5. 12. 2014

Statutární orgán - představenstvo

Předseda přestavenstva
Ing. Ladislav Kudela
Sokolská třída, Ostrava - Moravská Ostrava
Den vzniku funkce: 12. 12. 2003
Den zániku funkce: 12. 12. 2008
Den vzniku členstvi: 12. 12. 2003
Den zániku členstvi: 12. 12. 2008
zapsáno 12. 12. 2003 vymazáno 5. 11. 2009
Člen představenstva
Ing. Břetislav Hodan
Ludvíka Podéště, Ostrava - Poruba
Den vzniku členstvi: 12. 12. 2003
Den zániku členstvi: 27. 9. 2006
zapsáno 12. 12. 2003 vymazáno 19. 3. 2007
Člen představenstva
Miroslav Kocián
Šeříková, Ostrava - Jih, Výškovice
Den vzniku členstvi: 12. 12. 2003
Den zániku členstvi: 27. 9. 2006
zapsáno 12. 12. 2003 vymazáno 19. 3. 2007
Předseda přestavenstva
Ing. Ladislav Kudela
Sokolská třída, 702 00 Ostrava - Moravská Ostrava
Den vzniku funkce: 12. 12. 2008
Den vzniku členstvi: 12. 12. 2008
zapsáno 5. 11. 2009 vymazáno 5. 12. 2014
Předseda přestavenstva
Ing. Ladislav Kudela
Keltičkova, 710 00 Ostrava - Slezská Ostrava
Den vzniku funkce: 12. 12. 2008
Den zániku funkce: 29. 5. 2010
Den vzniku členstvi: 12. 12. 2008
Den zániku členstvi: 29. 5. 2010
zapsáno 5. 12. 2014 vymazáno 23. 4. 2015
Předseda představenstva
Ing. Ladislav Kudela
Keltičkova, 710 00 Ostrava - Slezská Ostrava
Den vzniku funkce: 29. 5. 2010
Den zániku funkce: 5. 12. 2014
Den vzniku členstvi: 29. 5. 2010
Den zániku členstvi: 5. 12. 2014
zapsáno 23. 4. 2015 vymazáno 9. 6. 2015
Člen představenstva
Marek Stuchlý
Nový Malín, 788 03 Nový Malín - Nový Malín
Den vzniku členstvi: 29. 5. 2010
Den zániku členstvi: 5. 12. 2014
zapsáno 23. 4. 2015 vymazáno 9. 6. 2015
Člen představenstva
Václav Němec
Františka Formana, 700 30 Ostrava - Dubina
Den vzniku členstvi: 29. 5. 2010
Den zániku členstvi: 5. 12. 2014
zapsáno 23. 4. 2015 vymazáno 9. 6. 2015
Člen představenstva
Ing. Ladislav Kudela
Keltičkova, 710 00 Ostrava - Slezská Ostrava
Den vzniku členstvi: 5. 12. 2014
Den zániku členstvi: 23. 10. 2017
zapsáno 9. 6. 2015 vymazáno 2. 11. 2017
Člen představenstva
Tomáš Ostarek
Komerční, 710 00 Ostrava - Slezská Ostrava
Den vzniku členstvi: 23. 10. 2017
zapsáno 2. 11. 2017 vymazáno 11. 1. 2019
Člen představenstva
Tomáš Ostarek
Vítězná, 702 00 Ostrava - Moravská Ostrava
Den vzniku členstvi: 23. 10. 2017
zapsáno 11. 1. 2019 vymazáno 13. 1. 2019
Člen představenstva
Tomáš Ostarek
Komerční, 710 00 Ostrava - Slezská Ostrava
Den vzniku členstvi: 23. 10. 2017
zapsáno 13. 1. 2019
Počet členů
1
zapsáno 5. 12. 2014
Způsob jednání
Jednání: Jménem společnosti jedná předseda představenstva v plném rozsahu samostatně nebo dva členové představenstva společně.
zapsáno 12. 12. 2003 vymazáno 5. 12. 2014
Za společnost jedná člen představenstva samostatně.
zapsáno 5. 12. 2014

Dozorčí rada

Předseda
Ing. Tomáš Vrátný
Zakončená, Ostrava - Slezská Ostrava
Den vzniku funkce: 12. 12. 2003
Den zániku funkce: 27. 9. 2006
Den vzniku členstvi: 12. 12. 2003
Den zániku členstvi: 27. 9. 2006
zapsáno 12. 12. 2003 vymazáno 19. 3. 2007
Člen
Ing. Milan Kostka
Malenovice, Malenovice
Den vzniku členstvi: 12. 12. 2003
Den zániku členstvi: 27. 9. 2006
zapsáno 12. 12. 2003 vymazáno 19. 3. 2007
Člen
Ing. Dalibor Šplíchal
Pavlovova, Ostrava - Zábřeh
Den vzniku členstvi: 12. 12. 2003
Den zániku členstvi: 27. 9. 2006
zapsáno 12. 12. 2003 vymazáno 19. 3. 2007
Předseda dozorčí rady
Ing. Tomáš Vrátný
Keltičkova, Ostrava - Slezská Ostrava
Den vzniku funkce: 10. 1. 2008
Den vzniku členstvi: 10. 1. 2008
zapsáno 14. 3. 2008 vymazáno 9. 8. 2013
Člen dozorčí rady
Ing. Petr Nemrava
Štramberská, Kopřivnice
Den vzniku členstvi: 10. 1. 2008
zapsáno 14. 3. 2008 vymazáno 9. 8. 2013
Člen dozorčí rady
Dušan Medvecký
Prokešovo náměstí, 702 00 Ostrava - Moravská Ostrava
Den vzniku členstvi: 10. 1. 2008
zapsáno 14. 3. 2008 vymazáno 5. 12. 2014
Předseda dozorčí rady
Ing. Tomáš Vrátný
Keltičkova, 710 00 Ostrava - Slezská Ostrava
Den vzniku funkce: 10. 1. 2008
Den vzniku členstvi: 10. 1. 2008
zapsáno 9. 8. 2013 vymazáno 5. 12. 2014
Člen dozorčí rady
Ing. Petr Nemrava
Štramberská, 742 21 Kopřivnice - Kopřivnice
Den vzniku členstvi: 10. 1. 2008
zapsáno 9. 8. 2013 vymazáno 5. 12. 2014
Předseda dozorčí rady
Ing. Tomáš Vrátný
Keltičkova, 710 00 Ostrava - Slezská Ostrava
Den vzniku funkce: 10. 1. 2008
Den zániku funkce: 29. 5. 2010
Den vzniku členstvi: 10. 1. 2008
Den zániku členstvi: 29. 5. 2010
zapsáno 5. 12. 2014 vymazáno 23. 4. 2015
Člen dozorčí rady
Ing. Petr Nemrava
Štramberská, 742 21 Kopřivnice - Kopřivnice
Den vzniku členstvi: 10. 1. 2008
Den zániku členstvi: 29. 5. 2010
zapsáno 5. 12. 2014 vymazáno 23. 4. 2015
Člen dozorčí rady
Dušan Medvecký
Orebitská, 702 00 Ostrava - Přívoz
Den vzniku členstvi: 10. 1. 2008
Den zániku členstvi: 29. 5. 2010
zapsáno 5. 12. 2014 vymazáno 23. 4. 2015
Předseda dozorčí rady
Ing. Tomáš Vrátný
Keltičkova, 710 00 Ostrava - Slezská Ostrava
Den vzniku funkce: 29. 5. 2010
Den zániku funkce: 5. 12. 2014
Den vzniku členstvi: 29. 5. 2010
Den zániku členstvi: 5. 12. 2014
zapsáno 23. 4. 2015 vymazáno 9. 6. 2015
Člen dozorčí rady
Ing. Petr Nemrava
Štramberská, 742 21 Kopřivnice - Kopřivnice
Den vzniku členstvi: 29. 5. 2010
Den zániku členstvi: 5. 12. 2014
zapsáno 23. 4. 2015 vymazáno 9. 6. 2015
Člen dozorčí rady
Dušan Medvecký
Orebitská, 702 00 Ostrava - Přívoz
Den vzniku členstvi: 29. 5. 2010
Den zániku členstvi: 5. 12. 2014
zapsáno 23. 4. 2015 vymazáno 9. 6. 2015
Předseda dozorčí rady
Ing. Tomáš Vrátný
Keltičkova, 710 00 Ostrava - Slezská Ostrava
Den vzniku funkce: 5. 12. 2014
Den vzniku členstvi: 5. 12. 2014
zapsáno 9. 6. 2015 vymazáno 29. 8. 2020
Člen dozorčí rady
Ing. Petr Nemrava
Štramberská, 742 21 Kopřivnice - Kopřivnice
Den vzniku členstvi: 5. 12. 2014
zapsáno 9. 6. 2015
Člen dozorčí rady
Dušan Medvecký
Orebitská, 702 00 Ostrava - Přívoz
Den vzniku členstvi: 5. 12. 2014
Den zániku členstvi: 16. 9. 2019
zapsáno 9. 6. 2015 vymazáno 30. 10. 2019
Člen dozorčí rady
Martin Berka
Sadová, 702 00 Ostrava - Moravská Ostrava
Den vzniku členstvi: 16. 9. 2019
zapsáno 30. 10. 2019 vymazáno 20. 11. 2021
Předseda dozorčí rady
Ing. Tomáš Vrátný
Sadová, 702 00 Ostrava - Moravská Ostrava
Den vzniku funkce: 5. 12. 2014
Den vzniku členstvi: 5. 12. 2014
zapsáno 29. 8. 2020
Člen dozorčí rady
Martin Berka
Blahoslavova, 702 00 Ostrava - Moravská Ostrava
Den vzniku členstvi: 16. 9. 2019
zapsáno 20. 11. 2021
Počet členů
3
zapsáno 5. 12. 2014

Jediný akcionář

Jediný akcionář
Ing. Tomáš Vrátný
Keltičkova, Ostrava - Slezská Ostrava
zapsáno 19. 3. 2007 vymazáno 21. 9. 2010

Skuteční majitelé

Nepřímý skutečný majitel
Tomáš Vrátný
Automatický průpis: ne
Údaje o skutečnostech zakládajících postavení skutečného majitele:
Postavení skutečného majitele je založeno na nepřímé účasti právnické osoby. Skutečný majitel má podíl v osobě, která disponuje podílem na hlasovacích právech.
Den, od kterého je osoba skutečným majitelem: 5. 2. 2019
zapsáno 5. 2. 2019 vymazáno 7. 6. 2023
Nepřímý skutečný majitel; Skutečný majitel podle § 4 zákona č. 37/2021 Sb.
Tomáš Vrátný
Automatický průpis: ne
Den, od kterého je osoba skutečným majitelem: 5. 2. 2019
Údaje o skutečnostech zakládajících postavení skutečného majitele:
Nepřímý podíl:
Podíl - velikost podílu: 100,00 %
zapsáno 7. 6. 2023

Hodnocení firmy

0
-
+

Sídlo společnosti na mapě

Sbírka listin

Peníze.cz zobrazuje pouze údaje, které byly zveřejněny na základě zákona v různých rejstřících. Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na této stránce. Vydavatel tímto způsobem zpracovává osobní údaje v souladu s čl. 6 odst. 1 odst. f) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů, tedy pro účely oprávněných zájmů uživatelů této webové služby, která umožňuje, mimojiné, vyhledávání v rejstřících z jednoho místa, aniž by údaje z těchto rejstříků sdružovala.

Pokud jste na našich stránkách objevili, že uváděná data neodpovídají realitě, zkontrolujte prosím nejdříve, zda chyba není přímo v příslušném zdrojovém rejstříku. Pokud je, obraťte se s žádostí o opravu dat na příslušnou instituci uvedenou na této stránce. Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích.

Celebrity v rejstříku

Jakub Štáfek

Jakub Štáfek

herec

1051
-
+
Martin Kasa

Martin Kasa

podnikatel, Pilulka.cz

-280
-
+
Simona Kijonková

Simona Kijonková

podnikatelka, investorka, Zásilkovna.cz

686
-
+
Marek Dospiva

Marek Dospiva

miliardář, Penta

-370
-
+
Jan Ledecký

Jan Ledecký

zpěvák

618
-
+
Pavel Tykač

Pavel Tykač

podnikatel, jeden z nejbohatších Čechů

-406
-
+

A tohle už jste četli?

Firmy s podobným IČO

Firmy s podobným názvem

Srovnávat se vyplatí

Kalkulátor.cz je srovnávač, který lidem šetří peníze ve světě energií, pojištění a financí. My počítáme, vy šetříte.