Partners Financial Services
Ikona žárovky

Tyto stránky navštíví měsíčně 1 000 000 lidí. Chcete inzerci na míru? Napište nám!

KERAMIKA OZNICE a.s., Oznice, IČO: 26823438 - Obchodní rejstřík

Tento výpis z obchodního rejstříku obsahuje údaje o společnosti KERAMIKA OZNICE a.s.. Údaje byly staženy 13. 9. 2023 z datové služby justice.cz
dle IČO 26823438. Z důvodu ochrany osobních údajů nejsou na stránce data narození a úplné adresy fyzických osob. Kompletní výpis včetně dat narození a adres lze zobrazit po zadání IČO 26823438 na originální stránce obchodního rejstříku justice.cz.

Výpis z obchodního rejstříku

Aktuální rejstřík
Úplný rejstřík
RES DPH
Datum vzniku a zápisu
15. 12. 2003
Obchodní firma
KERAMIKA OZNICE a.s.
zapsáno 15. 12. 2003
Prověřit exekuce Reputace firmy
Firmy na stejné adrese
Oznice 139, 756 24 Oznice
zapsáno 15. 12. 2003 vymazáno 3. 11. 2016
zapsáno 3. 11. 2016
Sídlo Kraj: Zlínský kraj
Okres: Vsetín
Obec: Oznice
Část obce: Oznice
Adresní místo: Oznice 139
IČO
26823438
zapsáno 15. 12. 2003
DIČ
Identifikátor datové schránky
dkwerjn
Právní forma
Akciová společnost
zapsáno 15. 12. 2003
Spisová značka
B 2752/KSOS Krajský soud v Ostravě
zapsáno 15. 12. 2003
Rizikovost společnosti

Poslední změny a události

6. 9. 2023
Zapsán předmět podnikání: Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona v oboru: Výroba porcelánových a keramických výrobků (kromě pro stavebnictví)
6. 9. 2023
Vymazán předmět podnikání: Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
1. 10. 2022
Změna funkce: Vladislav Stoklasa z přímý skutečný majitel; koncový příjemce i osoba s koncovým vlivem na přímý skutečný majitel; skutečný majitel podle § 4 zákona č. 37/2021 sb.
1. 6. 2021
Zapsán skutečný majitel Vladislav Stoklasa, jako přímý skutečný majitel; koncový příjemce i osoba s koncovým vlivem
3. 11. 2016
Změna sídla z Oznice 139, 756 24 Oznice na Oznice 139, 756 24 Oznice - Oznice

Všechny změny a události ve společnosti

Předmět podnikání
Výroba porcelánových a keramických výrobků
zapsáno 15. 12. 2003 vymazáno 16. 5. 2016
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
zapsáno 16. 5. 2016 vymazáno 6. 9. 2023
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona v oboru: Výroba porcelánových a keramických výrobků (kromě pro stavebnictví)
zapsáno 6. 9. 2023
Základní kapitál
2 000 000 Kč
Splaceno: 600 000 Kč
zapsáno 15. 12. 2003 vymazáno 8. 7. 2004
2 000 000 Kč
Splaceno: 2 000 000 Kč
zapsáno 8. 7. 2004 vymazáno 15. 2. 2005
6 500 000 Kč
Splaceno: 6 500 000 Kč
zapsáno 15. 2. 2005
Akcie
10 ks kmenové akcie na jméno ve jmenovité hodnotě 200 000 Kč v listinné podobě
zapsáno 15. 12. 2003
4 ks kmenové akcie na jméno ve jmenovité hodnotě 1 000 000 Kč v listinné podobě
zapsáno 15. 2. 2005
2 ks kmenové akcie na jméno ve jmenovité hodnotě 250 000 Kč v listinné podobě
zapsáno 15. 2. 2005
Ostatní skutečnosti
Jediný akcionář při výkonu působnosti valné hromady rozhodl o vyloučení přednostního práva na upisování akcií pro jediného akcionáře v důležitém zájmu společnosti, kterým je skutečnost, že rozvoje podnikatelských aktivit nelze dosáhnout bez navýšení základního kapitálu. Všechny nově upisované akcie budou nabídnuty k upsání , tedy tyto nově upisované akcie upíší předem určení zájemci, a to pan Ing. Rudolf Bzonek, r.č. 480708/468, bytem Oznice čp. 69 a paní Ludmila Bzonková, r.č. 495329/275, bytem Oznice čp. 69, smlouvou o upsání akcií podle § 204 odstavce 5 obchodního zákoníku tak, že pan Ing. Rudolf Bzonek upíše 2 (dva) kusy kmenových akcií v listinné podobě znějících na jméno, každá o jmenovité hodnotě 1 000 000,-Kč, slovy: jedenmilión korun českých a 1 (jednu) kmenovou akcii znějící na jméno o jmenovité hodnotě 250 000,-Kč, slovy: dvěstěpadesáttisíc korun českých a paní Ludmila Bzonková upíše 2 (dva) kusy kmenových akcií v listinné podobě znějících na jméno, každá o jmenovité hodnotě 1 000 000,-Kč, slovy: jedenmilión korun českých a 1 (jednu) kmenovou akcii znějící na jméno o jmenovité hodnotě 250 000,-Kč, slovy: dvěstěpadesáttisíc korun českých.
zapsáno 4. 1. 2005 vymazáno 15. 2. 2005
Emisní kurs každé upisované akcie se rovná její jmenovité hodnotě a činí 1 000 000,-Kč, slovy: jedenmilión korun českých, u akcie o jmenovité hodnotě 1 000 000,-Kč, slovy: jedenmilión korun českých a 250 000,-Kč, slovy: dvěstěpadesáttisíc korun českých, u akcie o jmenovité hodnotě 250 000,-Kč, slovy: dvěstěpadesáttisíc korun českých.
zapsáno 4. 1. 2005 vymazáno 15. 2. 2005
Ukládá představenstvu, aby ve lhůtě tří dnů po nabytí právní moci usnesení o zápisu tohoto rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku, doporučeným dopisem anebo osobně, doručilo na adresu pana Ing. Rudolfa Bzonka, bytem Oznice č.p. 69 a paní Ludmily Bzonkové, bytem Oznice čp. 69, oznámení o počátku běhu lhůty pro upisování akcií a návrh smlouvy na upsání všech akcií schváleného zvýšeného základního kapitálu. Úpis akcií mohou pan Ing. Rudolf Bzonek a paní Ludmila Bzonková provést ve lhůtě 30 (třiceti) dnů od doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií v sídle akciové společnosti s obchodní firmou KERAMIKa OZNICE a.s., se sídlem Oznice 139, PSČ 756 24, každý pracovní den v době od 8.00 (osmi) do 14.00 (čtrnácti) hodin.
zapsáno 4. 1. 2005 vymazáno 15. 2. 2005
Splacení emisního kursu bude provedeno nepeněžitým vkladem nemovitostí, resp. nemovitým majetkem, který je blíže specifikován ve znaleckém posudku číslo 147/2004 a 48/2004 ze dne 6.9.2004 vypracovaným soudními znalci Ladislavem Bartoněm a Ing. Antonínem Vencálkem na základě a v souladu s pravomocným usnesením Krajského soudu v Ostravě ze dne 27.7.2004, číslo jednací Nc 5155/2004-7 a jehož hodnota byla stanovena na částku 4 500 000,-Kč , slovy: čtyřimiliónypětsettisíc korun českých. Upisovatelé jsou povinni fyzicky předat vkládaný nemovitý majetek (nemovitosti) spolu s prohlášením podle § 60 obchodního zákoníku do sedmi dnů ode dne úpisu akcií.
zapsáno 4. 1. 2005 vymazáno 15. 2. 2005
V souvislosti se zvýšením základního kapitálu nepeněžitým vkladem jediný akcionář schvaluje, resp. připouští předmět nepeněžitého vkladu, jímž jsou nemovitosti (nemovitý majetek) zapsané u Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj, Katastrální pracoviště Valašské Meziříčí na listu vlastnictví číslo 237, obec a katastrální území Oznice, a to budova číslo popisné 139 na parcele číslo St. 213, část obce Oznice a pozemky parcelní číslo St. 213 zastavěná plocha a nádvoří, 316 ostatní plocha, manipulační plocha a 317 ostatní plocha, manipulační plocha, včetně veškerého faktického i právního příslušenství a součástí, tj. stavby hlavní: výrobní budova, expediční sklady, sklad paliva, kopaná studna, venkovní úpravy (přípojka vodovodu, přípojka kanalizace splaškové, čistírna odpadních vod EKOL 1 stavební část, čistírna odpadních vod EKOL 1 strojní část, dešťová kanalizace, kanalizační šachty, přípojka plynovodu, oplocení západní, plot přední východní, odvodňovací rigol, plotová vrata, plotová vrátka). Citované nemovitosti tvoří společně jmění manželů pana Ing. Rudolfa Bzonka a paní Ludmily Bzonkové. Tyto nemovitosti jsou popsány ve znaleckém posudku číslo 147/2004a 48/2004 ze dne 6.9.2004 vypracovaným soudními znalci Ladislavem Bartoněm a Ing. Antonínem Vencálkem, shora blíže uvedeným.
zapsáno 4. 1. 2005 vymazáno 15. 2. 2005
Základní kapitál společnosti se zvyšuje o částku 4 500 000,-Kč , slovy: čtyřimiliónypětsettisíc korun českých, úpisem nových akcií, přičemž se nepřipouští úpis nad částku schváleného navýšení základního kapitálu. Základní kapitál společnosti se zvyšuje ze stávající výše 2 000 000,-Kč, slovy: dvoumiliónů korun českých, na částku ve výši 6 500 000,-Kč, slovy: šestmiliónůpětsettisíc korun českých.
zapsáno 4. 1. 2005 vymazáno 16. 5. 2016
Upisovat se bude 4 (čtyři) kusy kmenových akcií v listinné podobě 2. (druhé) emise znějících na jméno, každá o jmenovité hodnotě 1 000 000,-Kč , slovy: jedenmilión korun českých a 2 (dva) kusy kmenových akcií v listinné podobě 2. (druhé) emise znějících na jméno, každá o jmenovité hodnotě 250 000,-Kč, slovy: dvěstěpadesáttisíc korun českých.
zapsáno 4. 1. 2005 vymazáno 16. 5. 2016
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
zapsáno 16. 5. 2016

Statutární orgán - představenstvo

Člen představenstva
Ing. Rudolf Bzonek
Oznice, Oznice
Den vzniku členstvi: 15. 12. 2003
Den zániku členstvi: 15. 9. 2006
zapsáno 15. 12. 2003 vymazáno 16. 11. 2006
Člen představenstva
Vladislav Stoklasa
Úzká, 735 64 Havířov - Prostřední Suchá
Den vzniku členstvi: 15. 9. 2006
Den zániku členstvi: 15. 8. 2011
zapsáno 16. 11. 2006 vymazáno 9. 5. 2016
Člen představenstva
Vladislav Stoklasa
Straník, 741 01 Nový Jičín - Straník
Den vzniku členstvi: 15. 8. 2011
Den zániku členstvi: 1. 4. 2016
zapsáno 9. 5. 2016 vymazáno 16. 5. 2016
Člen představenstva
Vladislav Stoklasa
Straník, 741 01 Nový Jičín - Straník
Den vzniku členstvi: 1. 4. 2016
zapsáno 16. 5. 2016
Počet členů
1
zapsáno 16. 5. 2016
Způsob jednání
J e d n á n í : Jednat jménem společnosti je oprávněn každý člen představenstva samostatně.
zapsáno 15. 12. 2003 vymazáno 16. 5. 2016
Společnost zastupuje člen představenstva ve všech záležitostech samostatně.
zapsáno 16. 5. 2016

Dozorčí rada

Člen
Ludmila Bzonková
Oznice, Oznice
Den vzniku členstvi: 15. 12. 2003
Den zániku členstvi: 20. 8. 2007
zapsáno 15. 12. 2003 vymazáno 16. 10. 2007
Člen
Radka Bzonková
Oznice, Oznice
Den vzniku členstvi: 15. 12. 2003
Den zániku členstvi: 20. 8. 2007
zapsáno 15. 12. 2003 vymazáno 16. 10. 2007
Člen
Olga Bzonková
Sokolská, Valašské Meziříčí
Den vzniku členstvi: 15. 12. 2003
Den zániku členstvi: 20. 8. 2007
zapsáno 15. 12. 2003 vymazáno 16. 10. 2007
Člen dozorčí rady
Bc. Marie Stoklasová
Úzká, 735 64 Havířov - Prostřední Suchá
Den vzniku členstvi: 20. 8. 2007
zapsáno 16. 10. 2007 vymazáno 8. 5. 2014
Člen dozorčí rady
Mgr. Veronika Růžičková, Ph.D.
Trnkova, 779 00 Olomouc - Nové Sady
Den vzniku členstvi: 20. 8. 2007
zapsáno 16. 10. 2007 vymazáno 23. 8. 2013
Člen dozorčí rady
Marie Černohorská
Vrchlického, 716 00 Ostrava - Radvanice
Den vzniku členstvi: 20. 8. 2007
Den zániku členstvi: 15. 8. 2011
zapsáno 16. 10. 2007 vymazáno 9. 5. 2016
Člen dozorčí rady
Mgr. Veronika Růžičková, Ph.D.
Profesora Fuky, 779 00 Olomouc - Nová Ulice
Den vzniku členstvi: 20. 8. 2007
Den zániku členstvi: 15. 8. 2011
zapsáno 23. 8. 2013 vymazáno 9. 5. 2016
Člen dozorčí rady
Bc. Marie Stoklasová
Straník, 741 01 Nový Jičín - Straník
Den vzniku členstvi: 20. 8. 2007
Den zániku členstvi: 15. 8. 2011
zapsáno 8. 5. 2014 vymazáno 9. 5. 2016
Člen dozorčí rady
Ing. Marie Stoklasová
Straník, 741 01 Nový Jičín - Straník
Den vzniku členstvi: 15. 8. 2011
Den zániku členstvi: 1. 4. 2016
zapsáno 9. 5. 2016 vymazáno 16. 5. 2016
Člen dozorčí rady
Mgr. Veronika Růžičková, Ph.D.
Profesora Fuky, 779 00 Olomouc - Nová Ulice
Den vzniku členstvi: 15. 8. 2011
Den zániku členstvi: 1. 4. 2016
zapsáno 9. 5. 2016 vymazáno 16. 5. 2016
Člen dozorčí rady
Marie Černohorská
Vrchlického, 716 00 Ostrava - Radvanice
Den vzniku členstvi: 15. 8. 2011
Den zániku členstvi: 1. 4. 2016
zapsáno 9. 5. 2016 vymazáno 16. 5. 2016
Člen dozorčí rady
Ing. Marie Stoklasová
Straník, 741 01 Nový Jičín - Straník
Den vzniku členstvi: 1. 4. 2016
zapsáno 16. 5. 2016
Počet členů
1
zapsáno 16. 5. 2016

Jediný akcionář

Jediný akcionář
Euro Management Consult s.r.o., IČO: 60774525
Šemberova 66/9, 772 00 Olomouc - Město
zapsáno 15. 12. 2003 vymazáno 2. 4. 2004
Jediný akcionář
Ing. Rudolf Bzonek
Oznice, Oznice
zapsáno 2. 4. 2004 vymazáno 16. 11. 2006
Jediný akcionář
Vladislav Stoklasa
Úzká, 735 64 Havířov - Prostřední Suchá
zapsáno 16. 11. 2006 vymazáno 11. 5. 2016
Jediný akcionář
Vladislav Stoklasa
Straník, 741 01 Nový Jičín - Straník
zapsáno 11. 5. 2016

Skuteční majitelé

Přímý skutečný majitel; Koncový příjemce i osoba s koncovým vlivem
Vladislav Stoklasa
Straník, 741 01 Nový Jičín - Straník
Automatický průpis: ano
Podíl na hlasování: 100,00 %
Podíl na prospěchu: 100,00 %
Den, do kterého byla osoba skutečným majitelem: 1. 10. 2022
Den, od kterého je osoba skutečným majitelem: 11. 5. 2016
Údaje o skutečnostech zakládajících postavení skutečného majitele:
Vlastnictví podílu na hlasovacích právech.
Vlastnictví podílu na prospěchu.
zapsáno 1. 6. 2021 vymazáno 1. 10. 2022
Přímý skutečný majitel; Skutečný majitel podle § 4 zákona č. 37/2021 Sb.
Vladislav Stoklasa
Straník, 741 01 Nový Jičín - Straník
Automatický průpis: ano
Den, od kterého je osoba skutečným majitelem: 16. 11. 2006
Údaje o skutečnostech zakládajících postavení skutečného majitele:
Podíl na hlasovacích právech - velikost podílu: 100,00 %
Podíl - velikost podílu: 100,00 %
zapsáno 1. 10. 2022

Hodnocení firmy

0
-
+

Sídlo společnosti na mapě

Sbírka listin

Peníze.cz zobrazuje pouze údaje, které byly zveřejněny na základě zákona v různých rejstřících. Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na této stránce. Vydavatel tímto způsobem zpracovává osobní údaje v souladu s čl. 6 odst. 1 odst. f) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů, tedy pro účely oprávněných zájmů uživatelů této webové služby, která umožňuje, mimojiné, vyhledávání v rejstřících z jednoho místa, aniž by údaje z těchto rejstříků sdružovala.

Pokud jste na našich stránkách objevili, že uváděná data neodpovídají realitě, zkontrolujte prosím nejdříve, zda chyba není přímo v příslušném zdrojovém rejstříku. Pokud je, obraťte se s žádostí o opravu dat na příslušnou instituci uvedenou na této stránce. Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích.

Celebrity v rejstříku

Andrej Babiš

Andrej Babiš

podnikatel, majitel holdingu Agrofert a jeden z nejbohatších Čechů

111
-
+
Kamil Bartošek

Kamil Bartošek

bavič

-60
-
+
Jiří Šlégr

Jiří Šlégr

hokejista, olympijský vítěz

10
-
+
Miloš Knor

Miloš Knor

moderátor, bavič

30
-
+
Miroslav Pelta

Miroslav Pelta

podnikatel a majitel fotbalového klubu z Jablonce nad Nisou

-100
-
+
Helena Vondráčková

Helena Vondráčková

zpěvačka

10
-
+

A tohle už jste četli?

Firmy s podobným IČO

Firmy s podobným názvem

KREDITNÍ KARTA SMART

Jedinečná nabídka neveřejných nemovitostí k bydlení i investici, kterou nenajdete na běžných realitních portálech.