Používáte nástroj pro blokování reklamy. Pokud nám chcete pomoci, vypněte si blokování reklamy na našem webu. Zde najdete jednoduchý návod. Děkujeme.

EMULZ a.s.
IČO: 26830400

Tento výpis má pouze informativní charakter. Doporučujeme informace ověřit v oficiálním veřejném rejstříku.
Tyto stránky navštíví měsíčně 1 000 000 lidí. Chcete inzerci na míru? Napište nám!

Výpis z obchodního rejstříku

Rejstřík
ARES
 
DPH
 
 
 
 
 
Datum zápisu22. 3. 2004
Obchodní firma
od 22. 3. 2004

EMULZ a.s.

Sídlo
od 22. 3. 2004 do 22. 6. 2006
Ostrava, Nádražní 545/166, PSČ 702 00
IČO
od 22. 3. 2004

26830400

DIČ

CZ26830400

Identifikátor datové schránky:2wpdv86
Právní forma
od 22. 3. 2004
Akciová společnost
Spisová značka10991 B, Městský soud v Praze
Předmět podnikání
od 25. 11. 2009
- výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
od 25. 11. 2009
- výroba nebezpečných chemických látek a nebezpečných chemických přípravků a prodej chemických látek a chemických přípravků klasifikovaných jako vysoce toxické a toxické
od 5. 11. 2007
- zprostředkování zaměstnání českým občanům na území České republiky
od 5. 11. 2007
- zprostředkování zaměstnání občanům států Evropské unie a cizincům na území České republiky
od 29. 4. 2004
- podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady
od 29. 4. 2004 do 25. 11. 2009
- výroba a dovoz chemických látek a chemických přípravků klasifikovaných jako výbušné, oxidující, extrémně hořlavé, vysoce hořlavé, vysoce toxické, toxické, karcinogenní, mutogenní, toxické pro reprodukci, nebezpečné pro životní prostředí a prodej chemickýc h látek a chemických přípravků klasifikovaných jako vysoce toxické a toxické
od 22. 3. 2004 do 25. 11. 2009
- nákup, prodej a skladování paliv a maziv včetně jejich dovozu s výjimkou výhradního nákupu, prodeje a skladování paliv a maziv ve spotřebitelském balení do 50 kg na jeden kus balení - velkoobchod
od 22. 3. 2004 do 25. 11. 2009
- velkoobchod
Ostatní skutečnosti
od 21. 2. 2006 do 20. 3. 2006
- Dne 6. února 2006 učinil jediný akcionář společnosti EMULZ a.s., při výkonu působnosti valné hromady rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu společnosti EMULZ a.s., takto:
od 21. 2. 2006 do 20. 3. 2006
- 1. Základní kapitál společnosti se zvýší o částku 250.000.000,-Kč. Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští.
od 21. 2. 2006 do 20. 3. 2006
- 2. Na zvýšení základního kapitálu bude upsáno 250 kusů listinných akcií společnosti o jmenovité hodnotě 1.000.000,-Kč znějících na majitele. Všechny akcie budou akciemi kmenovými, tedy stejného druhu, a nebudou kótované.
od 21. 2. 2006 do 20. 3. 2006
- 3. Jediný akcionář společnosti se přednostního práva akcionářů na upisování akcií vzdal prohlášením učiněným ve smyslu ust. § 204a, odstavce 7 obchodního zákoníku do notářského zápisu.
od 21. 2. 2006 do 20. 3. 2006
- 4. Upsání všech 250 kusů kmenových listinných akcií společnosti o jmenovité hodnotě 1.000.000,-Kč znějících na majitele bude nabídnuto určitým zájemcům takto: a) upsání 92 kusů kmenových listinných akcií společnosti o jmenovité hodnotě 1.000.000,-Kč znějících na majitele bude nabídnuto určitému zájemci - společnosti Sokolovská uhelná, právní nástupce, a.s., se sídlem Sokolov, Staré náměstí 69, PSČ 356 00, IČ 26 8 30 400, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, v oddíle B., číslo vložky 980, (dále též jen "Sokolovská uhelná, právní nástupce, a.s." nebo "určitý zájemce"), b) upsání 158 kusů kmenových listinných akcií společnosti o jmenovité hodnotě 1.000.000,-Kč znějících na majitele bude nabídnuto určitému zájemci - Ing. Karlu Krištofovi, r.č. 48 01 25 /092, bytem Chodová Planá 204,(dále též jen "Ing. Karel Krištof" nebo "určitý zájemce").
od 21. 2. 2006 do 20. 3. 2006
- 5. Akcie je možno upsat v sídle společnosti EMULZ a.s. v Ostravě, Přívoz, Nádražní 545/166, PSČ 702 00, v pracovních dnech od 8,00 do 16,00 hodin. Lhůta pro upsání akcií činí jeden měsíc a počíná běžet dnem doručení návrhu smlouvy o upsání akcií určitému zájemci.
od 21. 2. 2006 do 20. 3. 2006
- 6. Předem určený zájemce upisuje akcie ve smlouvě o upsání akcií, kterou uzavírá se společností. Smlouva o upsání akcií musí mít písemnou formu, podpisy musí být úředně ověřeny. Smlouva o upsání akcií musí obsahovat alespoň náležitosti uvedené v § 205 ods tavci 3) obchodního zákoníku.
od 21. 2. 2006 do 20. 3. 2006
- 7. Počátek běhu lhůty k upsání akcií sdělí společnost EMULZ a.s. určitým zájemcům písemným oznámením zaslaným doporučeným dopisem nebo předaným určitému zájemci osobně proti podpisu, přičemž nedílnou součástí oznámení musí být návrh smlouvy o upsání akcií . Společnost je tak povinna učinit nejpozději do jednoho týdne ode dne zápisu tohoto rozhodnutí při výkonu působnosti valné hromady do obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Ostravě.
od 21. 2. 2006 do 20. 3. 2006
- 8. Emisní kurs upsaných akcií je shodný s jejich jmenovitou hodnotou, tzn. jedna akcie společnosti o jmenovité hodnotě 1.000.000,-Kč bude upsána emisním kurzem 1.000.000,-Kč.
od 21. 2. 2006 do 20. 3. 2006
- 9. Celý emisní kurs upsaných akcií jsou určití zájemci povinni splatit peněžitými vklady ve lhůtě nejpozději do jednoho měsíce ode dne upsání akcií, a to složením na zvláštní účet společnosti číslo 277836xxxx vedený u společnosti Komerční banka, a .s., který za tím účelem společnost otevřela na své jméno. Dle ustanovení § 204 odstavce 2) obchodního zákoníku banka nesmí umožnit společnosti disponovat se splaceným vkladem vloženým na tento účet před zápisem zvýšení základního kapitálu do obchodního r ejstříku. Připouští se možnost, aby emisní kurs akcií upsaných určitým zájemcem společností Sokolovská uhelná, právní nástupce, a.s. byl výhradně splacen započtením pohledávek tak, že proti pohledávce společnosti EMULZ a.s. ve výši 92.000.000,-Kč za určitým zájemce m společností Sokolovská uhelná, právní nástupce, a.s., z titulu splacení upsaného emisního kursu akcií byla započtena část peněžité pohledávky společnosti Sokolovská uhelná, právní nástupce, a.s. za společností EMULZ a.s. ve výši 92.000.000,-Kč z titul u úplaty za postoupení pohledávky dle smlouvy o postoupení pohledávky uzavřené dne 2. února 2006 mezi společností Sokolovská uhelná, právní nástupce, a.s., na straně jedné jako postupitelem, a společností EMULZ a.s., na straně druhé jako postupníkem, ohl edně pohledávky za společností LUKR a.s., se sídlem Pohraniční stráže 192, 348 13 Chodová Planá, IČ 252 30 280, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl B, vložka 785, z titulu smlouvy o půjčce reg. číslo SP/2/2004 uzavřené d ne 8. dubna 2004 ve výši 92.358.904,-Kč. Připouští se možnost, aby část emisního kursu akcií upsaných určitým zájemcem Ing. Karlem Krištofem byla splacena započtením pohledávek tak, že proti části pohledávky společnosti EMULZ a.s. za určitým zájemcem Ing. Karlem Krištofem z titulu splacení upsan ého emisního kursu akcií ve výši 157.641.096,-Kč byla započtena peněžitá pohledávka Ing. Karla Krištofa za společností EMULZ a.s. ve výši 157.641.096,-Kč z titulu kupní ceny ze smlouvy o převodu cenných papírů uzavřené dne 3. února 2006 mezi Ing. Karlem K rištofem, na straně jedné jako převodcem, a společností EMULZ a.s., na straně druhé jako nabyvatelem, ohledně převodu 250 kusů kmenových akcií o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000.000,-Kč emitovaných v listinné podobě společností IMPERIO REGERE, a.s., se sídlem Praha 1, Václavské náměstí 33, PSČ 110 00, IČ 259 20 049, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 6228.
od 21. 2. 2006 do 20. 3. 2006
- 10. Pravidla postupu pro uzavření smlouvy o započtení: Návrh smlouvy o započtení pohledávek předloží představenstvo společnosti EMULZ a.s. určitému zájemci současně s návrhem smlouvy o upsání akcií dle bodu 7 tohoto rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu. Návrhem smlouvy o započtení pohledávek je společnost vázána po dobu lhůty pro splácení emisního kursu upsaných akcií. Podpisy účastníků smlouvy budou úředně ověřeny.
od 21. 2. 2006 do 20. 3. 2006
- 11. Představenstvo společnosti je povinno do třiceti dnů ode dne přijetí tohoto usnesení podat návrh na zápis tohoto usnesení do obchodního rejstříku.
od 1. 1. 2005 do 21. 2. 2006
- Rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady obchodní společnosti EMULZ a.s. o zvýšení základního kapitálu
od 1. 1. 2005 do 21. 2. 2006
- a) Důvodem zvýšení základního kapitálu společnosti je zejména zajištění předpokladů pro další rozvoj podnikatelské činnosti, zvýšení bonity jejího postavení na trhu a tím i zajištění zvýšení ochrany věřitelů, posílení stability hospodářské a ekonomické si tuace společnosti, jakož i ta skutečnost, že společnost může vklad využít k svému podnikání.
od 1. 1. 2005 do 21. 2. 2006
- b) Základní kapitál obchodní společnosti EMULZ a.s. se zvyšuje upsáním nových akcií o částku ve výši 8,000.000,-Kč, slovy: osmmilionů korun českých, ze stávajících 2,000.000,- Kč, slovy: dvoumilionů korun českých, na výši 10,000.000,- Kč, slovy: desetmili onů korun českých. Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští.
od 1. 1. 2005 do 21. 2. 2006
- c) Základní kapitál bude zvýšen upsáním nových akcií, a to: 80 ks kmenových akcií na majitele ve jmenovité hodnotě 100.000,- Kč v listinné podobě,
od 1. 1. 2005 do 21. 2. 2006
- d) Všechny akcie budou upsány bez využití přednostního práva a budou nabídnuty určitému zájemci - jedinému akcionáři : Tomáši Kusákovi, rodné číslo xxxx, bytem Slovanská 13/1226, Havířov - Město a budou upsány na základě smlouvy o upsání akcií podl e § 204 odst. 5 ObchZ.
od 1. 1. 2005 do 21. 2. 2006
- e) Místem upsání akcií je sídlo společnosti na adrese Nádražní 545/166, Ostrava - Přívoz, PSČ 702 00 a lhůta k upsání akcií činí 30, slovy: třicet, dnů ode dne nabytí právní moci Usnesení Krajského soudu v Ostravě o zápisu tohoto rozhodnutí jediného akci onáře o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku; počátek běhu lhůty je povinno oznámit představenstvo upisovateli písemně zásilkou doručenou jemu osobně nebo do jeho vlastních rukou na adresu jeho bydliště výše uvedenou.
od 1. 1. 2005 do 21. 2. 2006
- f) Emisní kurs nově upisovaných akcií se rovná jejich jmenovité hodnotě a činí 100.000,- Kč, slovy: stotisíc korun českých, na jednu akcii ve jmenovité hodnotě 100.000,- Kč.
od 1. 1. 2005 do 21. 2. 2006
- g) Celý emisní kurs nově upsaných akcií je upisovatel povinen splatit ve lhůtě 30-ti dnů ode dne úpisu akcií na účet společnosti č. 277836xxxx.
od 1. 1. 2005 do 21. 2. 2006
- h) Započtení peněžité pohledávky vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kursu se nepřipouští.
od 1. 1. 2005 do 21. 2. 2006
- i) Zápisem nové výše základního kapitálu do obchodního rejstříku dojde současně ke změně stanov v části týkající se výše základního kapitálu a počtu akcií.
od 1. 1. 2005 do 21. 2. 2006
- j) Jediný akcionář ukládá představenstvu společnosti, aby bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30, slovy: třiceti, dnů od dnešního rozhodnutí, podalo návrh na zápis rozhodnutí jediného akcionáře v působnosti valné hromady o zvýšení základního kapitálu sp olečnosti do obchodního rejstříku.
Kapitál
od 20. 3. 2006
Základní kapitál 252 000 000 Kč, splaceno 100 %.
od 22. 3. 2004 do 20. 3. 2006
Základní kapitál 2 000 000 Kč
od 28. 7. 2010
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 200.
od 28. 7. 2010
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 250.
od 20. 3. 2006 do 28. 7. 2010
Kmenové akcie na majitele err, počet akcií: 250.
od 22. 3. 2004 do 28. 7. 2010
Kmenové akcie na majitele err, počet akcií: 200.
od 22. 3. 2004 do 28. 7. 2010
v listinné podobě
Dluží vám tato firma
Statutární orgán
od 10. 12. 2016
JAN ABT - člen představenstva
Líšnice, , PSČ 252 10
den vzniku členství: 6. 2. 2006
den vzniku funkce: 25. 4. 2006
od 3. 12. 2012 do 10. 12. 2016
Jan Abt - člen představenstva
Líšnice, 17
den vzniku členství: 6. 2. 2006
den vzniku funkce: 25. 4. 2006
od 8. 10. 2008 do 30. 11. 2012
Ing. Karel Krištof - předseda představenstva
Chodová Planá, Slovany 472, PSČ 348 13
den vzniku členství: 6. 2. 2006 - 26. 10. 2012
den vzniku funkce: 6. 2. 2006 - 26. 10. 2012
od 8. 10. 2008 do 30. 11. 2012
Bc. Luboš Krištof - člen představenstva
Planá, Fučíkova 700, PSČ 348 15
den vzniku členství: 24. 9. 2008 - 26. 10. 2012
od 5. 11. 2007 do 3. 12. 2012
Jan Abt - místopředseda představenstva
Líšnice, 17
den vzniku členství: 6. 2. 2006
den vzniku funkce: 25. 4. 2006
od 2. 3. 2007 do 8. 10. 2008
Ing. Josef Vohlídal - člen představenstva
Mariánské Lázně, Dyleňská 702
den vzniku členství: 15. 2. 2007 - 23. 9. 2008
od 22. 6. 2006 do 5. 11. 2007
Jan Abt - místopředseda představenstva
Praha 4, Sdružení 1309/29, PSČ 140 00
den vzniku členství: 6. 2. 2006
den vzniku funkce: 25. 4. 2006
od 21. 2. 2006 do 22. 6. 2006
Jan Abt - člen představenstva
Praha 4, Sdružení 1309/29, PSČ 140 00
den vzniku členství: 6. 2. 2006
od 21. 2. 2006 do 8. 10. 2008
Ing. Karel Krištof - předseda představenstva
Chodová Planá, 204, PSČ 348 13
den vzniku členství: 6. 2. 2006
den vzniku funkce: 6. 2. 2006
od 1. 1. 2005 do 2. 3. 2007
Robert Krajczy - člen představenstva
Dolní Lutyně, U Stanoviště 56
den vzniku členství: 2. 12. 2004 - 15. 2. 2007
od 22. 3. 2004 do 1. 1. 2005
Marek Soldán - člen představenstva
Krnov, Budovatelů 12
den vzniku členství: 22. 3. 2004 - 2. 12. 2004
od 22. 3. 2004 do 21. 2. 2006
Jaroslav Neuwirth - předseda představenstva
Ostrava - Mariánské Hory, M. Pujmanové 1075/17
den vzniku členství: 22. 3. 2004 - 6. 2. 2006
den vzniku funkce: 22. 3. 2004 - 6. 2. 2006
od 22. 3. 2004 do 21. 2. 2006
Ing. Andrea Papadopulosová - místopředseda představenstva
Ostrava - Krásné Pole, Vodárenská 604
den vzniku členství: 22. 3. 2004 - 6. 2. 2006
den vzniku funkce: 22. 3. 2004 - 6. 2. 2006
od 30. 11. 2012
Jednání: Za představenstvo jedná navenek ve všech věcech samostatně předseda představenstva nebo samostatně místopředseda představenstva. Má-li společnost jediného akcionáře, za představenstvo jedná navenek jménem společnosti samostatně člen představenstv a.
od 22. 6. 2006 do 30. 11. 2012
Jednání: Za představenstvo jedná navenek ve všech věcech samostatně předseda představenstva nebo samostatně místopředseda představenstva.
od 1. 1. 2005 do 22. 6. 2006
Jednání: Jménem společnosti jsou oprávněni jednat vždy dva členové představenstva společně.
od 22. 3. 2004 do 1. 1. 2005
Jednání: Jménem společnosti je oprávněn jednat předseda a místopředseda představenstva samostatně.
Dozorčí rada
od 13. 1. 2016
Ing. JOSEF VOHLÍDAL - člen dozorčí rady
Mariánské Lázně - Úšovice, Dyleňská, PSČ 353 01
den vzniku členství: 24. 9. 2008
od 14. 8. 2015
PETR ABRAMOVIČ - člen dozorčí rady
Praha - Dejvice, Na Hanspaulce, PSČ 160 00
den vzniku členství: 15. 7. 2010
od 28. 6. 2013
BOHUMIL KOKEŠ - člen dozorčí rady
Praha - Kyje, Travná, PSČ 198 00
den vzniku členství: 15. 2. 2007
od 20. 7. 2010 do 14. 8. 2015
Petr Abramovič - člen dozorčí rady
Praha 6 - Dejvice, Na Hanspaulce, PSČ 160 00
den vzniku členství: 15. 7. 2010
od 8. 10. 2008 do 13. 1. 2016
Ing. Josef Vohlídal - člen dozorčí rady
Mariánské Lázně, Dyleňská 702/6, PSČ 353 01
den vzniku členství: 24. 9. 2008
od 2. 3. 2007 do 8. 10. 2008
Bc. Luboš Krištof - člen dozorčí rady
Planá, Fučíkova 701
den vzniku členství: 25. 4. 2006 - 23. 9. 2008
od 2. 3. 2007 do 20. 7. 2010
JUDr. Pavel Tomek - člen dozorčí rady
Žlutice, Nádražní 308, PSČ 364 52
den vzniku členství: 25. 4. 2006 - 15. 7. 2010
od 2. 3. 2007 do 28. 6. 2013
Bohumil Kokeš - člen dozorčí rady
Praha 9, Travná 1295
den vzniku členství: 15. 2. 2007
od 21. 2. 2006 do 2. 3. 2007
Milan Kašuba - člen dozorčí rady
Havířov - Podlesí, Želivského 1338/3, PSČ 736 01
den vzniku členství: 22. 3. 2004 - 15. 2. 2007
od 22. 3. 2004 do 21. 2. 2006
Milan Kašuba - předseda
Havířov - Podlesí, Želivského 1338/3
den vzniku členství: 22. 3. 2004
den vzniku funkce: 22. 3. 2004 - 6. 2. 2006
od 22. 3. 2004 do 21. 2. 2006
Dana Plešívková - člen
Karviná - Nové Město, Erbenova 1412/26
den vzniku členství: 22. 3. 2004 - 6. 2. 2006
od 22. 3. 2004 do 21. 2. 2006
David Pohanka - člen
Ostrava - Michálkovice, Sládečkova 10
den vzniku členství: 22. 3. 2004 - 6. 2. 2006
Akcionáři
od 8. 10. 2012
EXCELLENT WIDE INDUSTRIAL LIMITED
Hong Kong, Wan Chai, SUITE 1703, 17TH FLOOR, OFFICE TOWER, CONVENTION PLAZA, Harbour Road 1, Čínská lidová republika
od 8. 10. 2012 do 8. 10. 2012
EXCELLENT WIDE INDURSTRIAL LIMITED
Hong Kong, Wan Chai, SUITE 1703, 17TH FLOOR, OFFICE TOWER, CONVENTION PLAZA, Harbour Road 1, Čínská lidová republika
od 20. 7. 2010 do 10. 8. 2010
Jan Abt
Líšnice, 17, PSČ 252 10
Hodnocení firmy
0
+
-

Další odkazy

Aktualizovat data

Peníze.cz zobrazuje pouze údaje, které byly zveřejněny na základě zákona v různých rejstřících. Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na této stránce. Vydavatel tímto způsobem zpracovává osobní údaje v souladu s čl. 6 odst. 1 odst. f) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů, tedy pro účely oprávněných zájmů uživatelů této webové služby, která umožňuje, mimojiné, vyhledávání v rejstřících z jednoho místa, aniž by údaje z těchto rejstříků sdružovala.

Pokud jste na našich stránkách objevili, že uváděná data neodpovídají realitě, zkontrolujte prosím nejdříve, zda chyba není přímo v příslušném zdrojovém rejstříku. Pokud je, obraťte se s žádostí o opravu dat na příslušnou instituci uvedenou na této stránce. Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích. Pokud je na zdrojové stránce všechno v pořádku a chyba je pouze u nás, klikněte níž na tlačítko Aktualizovat data a vyčkejte. Aktualizace může trvat i několik málo desítek sekund.

Články o podnikání

Nekopu do hráče, jdu po míči. Jak se staví tým pro finanční poradenství

19. 9. 2020 | | Martin Vlnas | 1 komentářů

Nekopu do hráče, jdu po míči. Jak se staví tým pro finanční poradenství

Kariéra finančního poradce se vám slibně rozjíždí, klientů přibývá a vy najednou zjistíte, že by bylo fajn nebýt na všechno sám. Jenže kde sehnat ty správné lidi, jak je namotivovat a hlavně jak je udržet, aby vám po dvou měsících nedali košem? Michal Krejčí, který vede v Partners tým 230 lidí, má v rukávu pár tipů, které by vám mohly usnadnit krušné začátky.

Technické normy budou zdarma, podnikatelé ušetří

18. 9. 2020 | | Petr Kučera | 3 komentáře

Technické normy budou zdarma, podnikatelé ušetří

Veřejnost získá bezplatný přístup k závazným technickým normám. Rozhodli o tom poslanci na návrh Pirátů. Elektrikáři, stavaři a další živnostníci tak mohou ušetřit tisíce korun ročně na poplatcích.

Banky zpřísnily úvěry pro firmy. Někomu nepůjčí vůbec

18. 9. 2020 | | Jiří Hovorka

Banky zpřísnily úvěry pro firmy. Někomu nepůjčí vůbec

Banky jsou při poskytování podnikatelských úvěrů výrazněji opatrnější. Ukazují to zkušenosti finanční skupiny SFG Holding, která pomáhá firmám zajistit bankovní financování investic do nemovitostí, developmentu, podnikání a startupů.

Končí prodloužený termín pro přehledy OSVČ

17. 9. 2020 | | Jiří Hovorka

Končí prodloužený termín pro přehledy OSVČ

V pátek končí prodloužený termín, do kterého musí osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ) odevzdat přehledy sociálního a zdravotního pojištění za rok 2019.

Omezení Airbnb: Jak má vypadat, až se vrátí turisté?

17. 9. 2020 | | Veronika Hejná | 5 komentářů

Omezení Airbnb: Jak má vypadat, až se vrátí turisté?

Hlasy kritiků „platforem pro sdílené ubytování“ sílí. Ve hře je hned několik návrhů na regulaci.

Nejlepší kurz

NázevCelkem zaplatíte
Czech Exchange 2 680,00 Kč
Exchange s.r.o. VIP 2 685,00 Kč
Exchange s.r.o. 2 695,00 Kč
Poštovní spořitelna 2 743,90 Kč
ČSOB 2 743,90 Kč
Expobank CZ 2 749,10 Kč
Komerční banka 2 752,03 Kč
Česká spořitelna 2 768,00 Kč
Raiffeisenbank 2 796,00 Kč
UnicreditBank Czech Republic 2 809,00 Kč
TIP: Získejte výhodný VIP kurz na výměnu valut
vytiskněte si slevový kupón.
TIP: Jak na platby do zahraničí ZDARMA? - šetřete na poplatcích, podmínky ZDE.

Ušetřete s Peníze.cz

Naši čtenáři s námi ušetřili už  12 778 436 Kč. Podívejte se na poslední poptávky a vyzkoušejte nás také. Vše je zcela zdarma.

Celebrity v rejstříku

Jsou to frajeři, nebo lupiči? Hlasujte v hitparádě o krále a největšího podvraťáka našeho obchodního rejstříku. Pokud nevidíte svého favorita, zkuste si stránku znovu načíst, objeví se další várka…

1.Ester Ledecká

Ester Ledecká

- sportovkyně, olympijská vítězka

+120
+
-
2.Lucie Borhyová

Lucie Borhyová

- moderátorka

+29
+
-
3.Dara Rolins

Dara Rolins

- zpěvačka

+16
+
-
4.Jan  Hrušínský

Jan Hrušínský

- herec

-93
+
-
5.Patrik Hezucký

Patrik Hezucký

- moderátor

-166
+
-

Články na Heroine.cz

Chcete mít ve skříni šaty od českého návrháře? Kde začít a jak se neztratit na módní scéně

Chcete mít ve skříni šaty od českého návrháře? Kde začít a jak se neztratit na módní scéně

Už dávno neplatí, že autorská móda přímo od návrháře musí být drahá, a zároveň pro ženy...více

Užít si sama sebe. Proč se téměř nebavíme o ženské masturbaci?

Užít si sama sebe. Proč se téměř nebavíme o ženské masturbaci?

Můžu si sama sebe užít? Můžu. Chci o tom mluvit? Chci, nebo možná nechci. Musím o tom...více

Deprese a vyhoření můžou potkat každého. Nezlehčujte je, často jde o čas

Deprese a vyhoření můžou potkat každého. Nezlehčujte je, často jde o čas

Lenka Krákorová je zdravá devětatřicetiletá žena, která dělá práci snů na manažerské pozici....více

Ušetřete za elektřinu a plyn

Zdají se vám vaše účty za elektřinu a plyn podezřele vysoké, ale nechce se vám do srovnávání nabídek? Odrazuje vás od změny dodavatele nekonečné papírování? Máme řešení: porovnáme distribuční sazby za elektřinu i plyn a vybereme tu pro vás nejvýhodnější. A pokud budete chtít, zařídíme za vás i změnu dodavatele.

Průměrně šetříme 2320 korun ročně na elektřině a 2560 korun na plynu.

Víte, kde najdete nejlevnější benzin ve svém okolí? My ano. Vyzkoušejte naše vyhledávání čerpacích stanic podle adresy nebo místa, kde se právě nacházíte.

Vývoj ceny benzinu a ceny nafty

Poradna

Poslední dotaz: Kde platit sociální a zdravotnípojištění
Poradna > Daně > Pojistné na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění > Kde platit sociální a zdravotnípojištění

Otázka: Dobrý den, ráda bych se zeptala na platbu sociálního a zdravotního pojištění v případě, kdy jsem nastoupila od 1.9. k pojišťovně na smlouvu o obchodním zastoupení a pomoci při správě. Bylo mi řečeno,...Více

Právní poradna

Sociální poradna

Investiční poradna

Interaktivní grafiky

Spočítejte si osobní inflaci

Spočítejte si osobní inflaci

Inflace se měří indexem cen průměrného koše výrobků a služeb. Jenže každý kupuje něco jiného, proto na každého inflace působí jinak.

Jak se vyvíjejí v Česku mzdy a nezaměstnanost

Jak se vyvíjejí v Česku mzdy a nezaměstnanost

Unikátní mapa, na které můžete sledovat vývoj nezaměstnanosti a průměrných platů v jednotlivých českých krajích od roku 2006.

Průvodce výpisem z katastru nemovitostí

Průvodce výpisem z katastru nemovitostí

Vyznat se ve výpisu z katastru nemovitostí je často složité. Připravili jsme průvodce, který vám pomůže se zorientovat v jeho jednotlivých částech.

Partners Financial Services