IES MORAVIA REAL a.s., IČO: 26839881 - Obchodní rejstřík

Tento výpis z obchodního rejstříku obsahuje údaje o společnosti IES MORAVIA REAL a.s. Údaje byly staženy 15. 9. 2021 z datové služby justice.cz dle IČO 26839881. Z důvodu ochrany osobních údajů nejsou na stránce data narození a úplné adresy fyzických osob. Kompletní výpis včetně dat narození a adres lze zobrazit po zadání IČO 26839881 na originální stránce obchodního rejstříku justice.cz.

Tyto stránky navštíví měsíčně 1 000 000 lidí. Chcete inzerci na míru? Napište nám!

Výpis z obchodního rejstříku

Rejstřík
ARES
 
DPH
 
 
 
Pracovní místa
 
Datum zápisu4. 8. 2004
Obchodní firma
od 4. 8. 2004

IES MORAVIA REAL a.s.

Prověřit exekuceVizibilita firmy
Adresa sídla
od 4. 8. 2004 do 28. 11. 2016
Olomouc, Ostružnická 325/6, PSČ 772 00
IČO
od 4. 8. 2004

26839881

DIČ

CZ26839881

Identifikátor datové schránky:jk2ehmg
Právní forma
od 4. 8. 2004
Akciová společnost
Spisová značka2816 B, Krajský soud v Ostravě
Předmět podnikání
od 15. 3. 2011
- výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
od 4. 8. 2004 do 15. 3. 2011
- realitní činnost
od 4. 8. 2004 do 15. 3. 2011
- činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců
Ostatní skutečnosti
od 13. 5. 2014
- Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
od 13. 5. 2014 do 9. 6. 2014
- Valná hromada rozhodla o zvýšení základního kapitálu společnosti upsáním nových akcií ze stávající výše 176.200.000,-- Kč, slovy: jedno sto sedmdesát šest milionů dvě stě tisíc korun českých, o částku 40.000.000,-- Kč, slovy: čtyřicet milionů korun českýc h, na základní kapitál ve výši 216.200.000,-- Kč, slovy: dvě stě šestnáct milionů dvě stě tisíc korun českých. Upisování akcií nad ani pod navrženou částku, o kterou má být zvýšen základní kapitál, se nepřipouští. Na zvýšení základního kapitálu bude vydáno 40 kusů kmenových akcií znějící na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě 1.000.000,-- Kč. Akcie na zvýšení základního kapitálu, které nebudou upsány na základě přednostního práva akcionářů, budou nabídnuty k upsání předem určenému zájemci, kterým je MUDr. Mgr. Ivan Langer, nar. 1. 1. 1967, bytem Olomouc, 8. května 504/25. Akcie budou upsány smlouvou o upsání akcií uzavřenou mezi společností a předem určeným zájemcem. Emisní kurz akcií je roven jejich jmenovité hodnotě. Upisovací lhůta činí třicet dnů ode dne přijetí tohoto rozhodnutí valnou hromadou. Emisní kurz akcií je splatný na účet č. 264xxxx vedený u Československé obchodní banky, a.s. Lhůta pro splacení emisního kurzu akcií činí třicet dnů ode dne přijetí tohoto rozhodnutí valnou hromadou.
od 13. 5. 2014 do 19. 2. 2019
- Počet členů statutárního orgánu: 3
od 13. 5. 2014 do 19. 2. 2019
- Počet členů dozorčí rady: 3
od 15. 3. 2011 do 25. 3. 2011
- Obchodní společnost IES REAL & CONSULTING spol. s r.o. jednající jednatelem Ing. Ivanem Kyselým jako jediný akcionář obchodní společnosti IES MORAVIA REAL a.s. rozhodla o zvýšení základního kapitálu společnosti ze stávající výše 96.200.000,-- Kč, slovy : devadesát šest milionů dvě stě tisíc korun českých, o částku 80.000.000,-- Kč, slovy : osmdesát milionů korun českých, na základní kapitál ve výši 176.200.000,-- Kč, slovy : jedno sto sedmdesát šest milionů dvě stě tisíc korun českých. Upisování akcií nad uvedenou výši základního kapitálu se nepřipouští. Na zvýšení základního kapitálu bude vydáno 80 kusů kmenových akcií o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000.000,-- Kč, slovy : jeden milion korun českých, znějících na majitele v listinné podobě. Emisní kurz akcií je roven jejich jmenovité hodnotě, tj. emisní kurz jedné akcie činí 1.000.000,-- Kč, slovy : jeden milion korun českých. Emisní kurz akcií bude splacen peněžitým vkladem. Akcie na zvýšení základního kapitálu budou nabídnuty k upsání předem určenému zájemci, kterým je Ing. Ivan Kyselý, nar. 17.9.1958, bytem Olomouc, Horní náměstí 285/8, kterému bude nabídnuto k upsání 80 kmenových akcií znějících na majitele o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000.000,-- Kč. Akcie budou upsány smlouvou o upsání akcií uzavřenou mezi společností a určeným zájemcem. Návrh smlouvy o upsání akcií vyhotoví představenstvo společnosti. Lhůta pro upsání akcií činí třicet dní ode dne zápisu usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. O počátku běhu lhůty bude představenstvo společnosti informovat předem určeného zájemce a spolu s informací o začátku lhůty k upisování akcií bude předem určenému zájemci zaslán i návrh smlouvy o upsání akcií. Lhůta k přijetí návrhu smlouvy o upsání akcií končí kon cem lhůty pro upisování akcií nejdříve však po čtrnácti dnech ode dne doručení návrhu smlouvy o upsání akcií určenému zájemci. Místem pro upisování akcií - uzavření smlouvy o upsání akcií - je sídlo společnosti IES MORAVIA REAL a.s., tedy Olomouc, Ostruž nická 325/6, PSČ 772 00. Upisovatel je povinen ve lhůtě do 30, slovy : třiceti, dnů od uzavření smlouvy o upsání akcií splatit emisní kurz upsaných akcií na zvláštní účet společnosti, č. účtu 242xxxx vedený u Československé obchodní banky, a.s.
od 1. 9. 2009 do 23. 9. 2009
- Obchodní společnosti IES REAL & CONSULTING spol. s r.o. jednající jednatelem Ing. Ivanem Kyselým jako jediný akcionář obchodní společnosti IES MORAVIA REAL a.s. rozhodla o zvýšení základního kapitálu společnosti ze stávající výše 54.200.000,--Kč, slovy pa desát čtyři milionů dvě stě tisíc korun českých, o částku 42.000.000,--Kč, slovy : čtyřicet dva milionů korun českých, na základní kapitál ve výši 96.200.000,--Kč, slovy : devadesát šest milionů dvě stě tisíc korun českých. Upisování akcií nad uvedenou výši základního kapitálu se nepřipouští. Na zvýšení základního kapitálu bude vydáno 42 kusů kmenových akcií o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000.000,--Kč, slovy : je den milion korun českých, znějících na majitele v listinné podobě. Emisní kurz akcií je roven jejich jmenovité hodnotě, tj. emisní kurz jedné akcie činí 1.000.000,--Kč, slovy : jeden milion korun Obchodní společnosti IES REAL & CONSULTING spol. s r.o. jednající jednatelem Ing. Ivanem Kyselým jako jediný akcionář obchodní společnosti IES MORAVIA REAL a.s. rozhodla o schválení upsání akcií nepeněžitým vkladem jediného akcionáře obchodní společnosti IES REAL & CONSULTING spol. s r.o. se sídlem v Olomouci - Hodolanech, Sladkovského 609/5, PSČ 772 00, IČ 60704080, jehož předm ětem jsou nemovitosti : dům čp. 326 stojící na pozemku parcela č. St. 275 a zastavěná plocha a nádvoří parcela č. St. 275, zapsané na listu vlastnictví č. 4134 pro okres a obec Olomouc a katastrální území Olomouc-město, vedeném u Katastrálního úřadu pro O lomoucký kraj, Katastrální pracoviště Olomouc. Hodnota nepeněžitého vkaldu byla stanovena znaleckým posudkem Josefa Skuhravého, se sídlem v Olomouci, Žerotínovo nám. 6, znalce z oboru ekonomika, ceny a odhady nemovitostí, ustanoveného k jeho ocenění usnesením Krajského soudu v Ostravě, pobočka v Olomo uci, č.j. 30 Nc 6051/2009-5 ze dne 22.04.2009, částkou ve výši 42.000.000,-- Kč. Za nepeněžitý vklad bude vydáno 42 kusů kmenových akcií o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000.000,--Kč, znějících na majitele v listinné podobě. Akcie budou upsány smlouvou o upsání akcií uzavřenou mezi společností a jediným akcionářem. Návrh smlouvy o upsání akcií vyhotoví představenstvo společnosti a zašle jej akcionáři nejpozději do sedmi dnů ode dne zápisu usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodníh o rejstříku. Lhůta k uzavření smlouvy o upsání akcií činí dvacet dnů ode dne doručení návrhu na její uzavření jedinému akcionáři. Lhůta pro splacení nepeněžitého vkladu je tři týdny ode dne uzavření smlouvy o upsání akcií mezi společností a jediným akcion ářem. Místem pro upisování akcií a po splacení nepeněžitého vkladu je sídlo společnosti, tj. Olomouc, Ostružnická 325/6.
od 16. 11. 2004 do 6. 12. 2004
- Obchodní společnost IES REAL & CONSULTING spol. s r.o. jednající jednatelem Ing. Ivanem Kyselým jako jediný akcionář obchodní společnosti IES MORAVIA REAL a.s. rozhodla o zvýšení základního kapitálu společnosti ze stávající výše 2.000.000,- Kč, slovy: dva milionykorunčeských, o částku 52.200.000,- Kč, slovy: padesátdvamilionůdvěstětisíckorunčeských, na základní kapitál ve výši 54.200.000,- Kč, slovy: padesátčtyřimilionůdvěstětisíckorunčeských.
od 16. 11. 2004 do 6. 12. 2004
- Upisování akcií nad uvedenou výši základního kapitálu se nepřipouští.
od 16. 11. 2004 do 6. 12. 2004
- Na zvýšení základního kapitálu bude vydáno 522 kusů kmenových akcií o jmenovité hodnotě jedné akcie 100.000,- Kč, slovy: jednostotisíckorunčeských, znějících na majitele v listinné podobě.
od 16. 11. 2004 do 6. 12. 2004
- Emisní kurz akcií je roven jejich nominální hodnotě, tj. emisní kurz jedné akcie činí 100.000,- Kč, slovy: jednostotisíckorunčeských.
od 16. 11. 2004 do 6. 12. 2004
- Obchodní společnost IES REAL & CONSULTING spol. s r.o. jednající jednatelem Ing. Ivanem Kyselým jako jediný akcionář obchodní společnosti IES MORAVIA REAL a.s. rozhodla o schválení upsání akcií nepeněžitým vkladem jediného akcionáře obchodní společnosti IES REAL & CONSULTING spol. s r.o. se sídlem v Olomouci - Hodolanech, Sladkovského 609/5, PSČ 772 00, IČ 60704080, jehož předmětem jsou nemovitosti : občanská vybavenost čp. 184 na pozemku parcela č. St. 605, část obce Olomouc, zastavěná plocha a nádvoří parcela č. St. 605, dům čp. 325 na pozemku parcela č. St. 274, část obce Olomouc, zastavěná plocha a nádvoří parcela č. St. 274, občanská vybavenost čp. 457 na pozemku parcela č. St. 345, část obce Olomouc, zastavěná plocha a nádvoří parcela č. St. 345, j iná stavba čp. 1141 na pozemku parcela č. St. 636/3, část obce Olomouc, zastavěná plocha a nádvoří parcela č. St. 636/3 a zastavěné plochy a nádvoří parcely č. St. 634/4 a St. 636/4, vše zapsáno na listě vlastnictví č. 627 pro okres a obec Olomouc a katas trální území Olomouc - město.
od 16. 11. 2004 do 6. 12. 2004
- Hodnota nepeněžitého vkladu byla stanovena znaleckými posudky Josefa Skuhravého, se sídlem v Olomouci, Žerotínovo nám. 6, znalce z oboru ekonomika, ceny a odhady nemovitostí, ustanoveného usnesením Krajského soudu v Ostravě č.j. Nc 5179/2004-4 ze 19.8.200 4, následovně: - hodnota občanské vybavenosti čp. 184 na pozemku parcela č. St. 605, část obce Olomouc, a zastavěné plochy a nádvoří parcela č. St. 605 v katastrálním území Olomouc - město byla stanovena znaleckým posudkem č. 2775-243/2004 částkou 12.000.000,- Kč, - hodnota domu čp. 325 na pozemku parcela č. St. 274, část obce Olomouc, a zastavěné plochy a nádvoří parcela č. St. 274 v katastrálním území Olomouc - město byla stanovena znaleckým posudkem č. 2778-246/2004 částkou 10.200.000,- Kč, - hodnota občanské vybavenosti čp. 457 na pozemku parcela č. St. 345, část obce Olomouc, a zastavěné plochy a nádvoří parcela č. St. 345 v katastrálním území Olomouc - město byla stanovena znaleckým posudkem č. 2776-244/2004 částkou 22.100.000,- Kč, - hodnota jiné stavby čp. 1141 na pozemku parcela č. St. 636/3, část obce Olomouc, a zastavěné plochy a nádvoří parcela č. St. 636/3 a zastavěných ploch a nádvoří parcely č. St. 634/4 a 634/4 v katastrálním území Olomouc - město byla stanovena znaleckým posudkem č. 2777-245/2004 částkou 7.900.000,- Kč.
od 16. 11. 2004 do 6. 12. 2004
- Za nepeněžitý vklad bude vydáno 522 kusů kmenových akcií v nominální hodnotě jedné akcie 100.000,- Kč, znějících na majitele v listinné podobě.
od 16. 11. 2004 do 6. 12. 2004
- Akcie budou upsány smlouvou o upsání akcií uzavřenou mezi společností a jediným akcionářem. Návrh smlouvy o upsání akcií vyhotoví představenstvo společnosti a zašle jej akcionáři nejpozději do sedmi dnů ode dne zápisu usnesení valné hromady o zvýšení zák ladního kapitálu do obchodního rejstříku. Lhůta k uzavření smlouvy o upsání akcií činí dvacet dnů ode dne doručení návrhu na její uzavření jedinému akcionáři.
od 16. 11. 2004 do 6. 12. 2004
- Lhůta pro splacení nepeněžitého vkladu je tři týdny ode dne uzavření smlouvy o upsání akcií mezi společností a jediným akcionářem. Místem pro upisování akcií - uzavření smlouvy o upsání akcií je sídlo společnosti, tj. Olomouc, Ostružnická 325/6.
Kapitál
od 9. 6. 2014
Základní kapitál 216 200 000 Kč, splaceno 100 %.
od 13. 5. 2014 do 9. 6. 2014
Základní kapitál err Kč, splaceno 100 %.
od 25. 3. 2011 do 13. 5. 2014
Základní kapitál 176 200 000 Kč, splaceno 100 %.
od 23. 9. 2009 do 25. 3. 2011
Základní kapitál 96 200 000 Kč, splaceno 100 %.
od 6. 12. 2004 do 23. 9. 2009
Základní kapitál 54 200 000 Kč, splaceno 100 %.
od 4. 8. 2004 do 6. 12. 2004
Základní kapitál 2 000 000 Kč, splaceno 100 %.
od 13. 5. 2014
Kmenové akcie na jméno 100 000, počet akcií: 2.
od 13. 5. 2014
Kmenové akcie na jméno 1 000 000, počet akcií: 216.
od 25. 3. 2011 do 13. 5. 2014
Kmenové akcie na majitele err, počet akcií: 176.
od 23. 9. 2009 do 25. 3. 2011
Kmenové akcie na majitele err, počet akcií: 96.
od 11. 2. 2005 do 23. 9. 2009
Kmenové akcie na majitele err, počet akcií: 54.
od 11. 2. 2005 do 23. 9. 2009
v listinné podobě
od 11. 2. 2005 do 13. 5. 2014
Kmenové akcie na majitele err, počet akcií: 2.
od 11. 2. 2005 do 13. 5. 2014
v listinné podobě
od 6. 12. 2004 do 11. 2. 2005
Kmenové akcie na majitele err, počet akcií: 522.
od 6. 12. 2004 do 11. 2. 2005
v listinné podobě
od 4. 8. 2004 do 11. 2. 2005
Kmenové akcie na majitele err, počet akcií: 2.
od 4. 8. 2004 do 11. 2. 2005
v listinné podobě
Rizikovost společnosti

Rizikovost společnosti
Statutární orgán
od 28. 11. 2016
Ing. IVAN KYSELÝ - předseda představenstva
Olomouc, Horní náměstí, PSČ 779 00
den vzniku členství: 4. 8. 2004
den vzniku funkce: 4. 8. 2004
od 28. 11. 2016
LUKÁŠ KYSELÝ - člen představenstva
Olomouc - Droždín, U kříže, PSČ 779 00
den vzniku členství: 2. 3. 2011
od 28. 11. 2016
ALENA NEVIMOVÁ - člen představenstva
Olomouc, Ostružnická, PSČ 779 00
den vzniku členství: 2. 3. 2011
od 6. 6. 2014 do 28. 11. 2016
ALENA NEVIMOVÁ - člen představenstva
Olomouc, Ostružnická, PSČ 779 00
den vzniku členství: 2. 3. 2011
od 28. 6. 2013 do 28. 11. 2016
Ing. IVAN KYSELÝ - předseda představenstva
Olomouc, Horní náměstí, PSČ 779 00
den vzniku členství: 4. 8. 2004
den vzniku funkce: 4. 8. 2004
od 15. 3. 2011 do 28. 6. 2013
Ing. Ivan Kyselý - předseda představenstva
Olomouc, Horní náměstí, PSČ 779 00
den vzniku členství: 4. 8. 2004
den vzniku funkce: 4. 8. 2004
od 15. 3. 2011 do 6. 6. 2014
Alena Nevimová - člen představenstva
Horka nad Moravou, Berkova, PSČ 783 35
den vzniku členství: 2. 3. 2011
od 15. 3. 2011 do 28. 11. 2016
Lukáš Kyselý - člen představenstva
Olomouc - Droždín, U Kříže, PSČ 779 00
den vzniku členství: 2. 3. 2011
od 4. 8. 2004 do 15. 3. 2011
Ing. Ivan Kyselý - předseda představenstva
Olomouc - Droždín, U Kříže 302/4
den vzniku členství: 4. 8. 2004
den vzniku funkce: 4. 8. 2004
od 13. 5. 2014
Společnost zastupuje předseda představenstva samostatně nebo jím pověřený člen představenstva.
od 15. 3. 2011 do 13. 5. 2014
Za představenstvo jedná navenek jménem společnosti předseda představenstva samostatně nebo pověřený člen představenstva.
od 4. 8. 2004 do 15. 3. 2011
Jednání: Za představenstvo jedná navenek jménem společnosti předseda představenstva samostatně.
Dozorčí rada
od 28. 11. 2016
PETRA NEVIMOVÁ - předseda dozorčí rady
Olomouc, Horní náměstí, PSČ 779 00
den vzniku členství: 28. 4. 2006
den vzniku funkce: 28. 4. 2006
od 26. 11. 2015
JAROSLAVA NOVOTNÍKOVÁ - člen dozorčí rady
Olomouc - Černovír, U stavu, PSČ 779 00
den vzniku členství: 28. 4. 2006
od 26. 11. 2015
VERONIKA UVÍZLOVÁ - člen dozorčí rady
Prostějov, Emila Králíka, PSČ 796 04
den vzniku členství: 2. 3. 2011
od 6. 6. 2014 do 28. 11. 2016
PETRA NEVIMOVÁ - předseda dozorčí rady
Olomouc, Horní náměstí, PSČ 779 00
den vzniku členství: 28. 4. 2006
den vzniku funkce: 28. 4. 2006
od 15. 3. 2011 do 26. 11. 2015
Veronika Uvízlová - člen dozorčí rady
Prostějov, J. V. Myslbeka, PSČ 796 04
den vzniku členství: 2. 3. 2011
od 10. 8. 2006 do 15. 3. 2011
Jana Vitásková - člen dozorčí rady
Příkazy, 143
den vzniku členství: 28. 4. 2006 - 2. 3. 2011
od 10. 8. 2006 do 6. 6. 2014
Petra Nevimová - předseda dozorčí rady
Olomouc, Peškova 487/2, PSČ 779 00
den vzniku členství: 28. 4. 2006
den vzniku funkce: 28. 4. 2006
od 10. 8. 2006 do 26. 11. 2015
Jaroslava Novotníková - člen dozorčí rady
Olomouc, U Stavu 9, PSČ 779 00
den vzniku členství: 28. 4. 2006
od 4. 8. 2004 do 10. 8. 2006
Milan Karásek - předseda
Olomouc, Lazecká 20B
den vzniku členství: 4. 8. 2004 - 28. 4. 2006
den vzniku funkce: 4. 8. 2004 - 28. 4. 2006
od 4. 8. 2004 do 10. 8. 2006
Jaroslava Novotníková - člen
Olomouc, U Stavu 9
den vzniku členství: 4. 8. 2004 - 28. 4. 2006
od 4. 8. 2004 do 10. 8. 2006
Jana Vitásková - člen
Příkazy, 143
den vzniku členství: 4. 8. 2004 - 28. 4. 2006
Akcionáři
od 4. 8. 2004 do 25. 3. 2011
IES REAL & CONSULTING spol. s r.o., IČO: 60704080
Olomouc - Hodolany, Sladkovského 609/5, PSČ 772 00
Hodnocení firmy
-22
+
-

Další odkazy

Aktualizovat data

Peníze.cz zobrazuje pouze údaje, které byly zveřejněny na základě zákona v různých rejstřících. Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na této stránce. Vydavatel tímto způsobem zpracovává osobní údaje v souladu s čl. 6 odst. 1 odst. f) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů, tedy pro účely oprávněných zájmů uživatelů této webové služby, která umožňuje, mimojiné, vyhledávání v rejstřících z jednoho místa, aniž by údaje z těchto rejstříků sdružovala.

Pokud jste na našich stránkách objevili, že uváděná data neodpovídají realitě, zkontrolujte prosím nejdříve, zda chyba není přímo v příslušném zdrojovém rejstříku. Pokud je, obraťte se s žádostí o opravu dat na příslušnou instituci uvedenou na této stránce. Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích. Pokud je na zdrojové stránce všechno v pořádku a chyba je pouze u nás, klikněte níž na tlačítko Aktualizovat data a vyčkejte. Aktualizace může trvat i několik málo desítek sekund.

Celebrity v rejstříku

Tomáš Sedláček

Tomáš Sedláček

- ekonom

+113

+
-
Jaroslav  Beck

Jaroslav Beck

- hudební skladatel, tvůrce Beat Saber

+16

+
-
Simona Krainová

Simona Krainová

- modelka

-7

+
-
Leoš Mareš

Leoš Mareš

- moderátor

-111

+
-
Milan Jančík

Milan Jančík

- podnikatel, bývalý místopředseda pražské ODS a starosta Prahy 5

-163

+
-
Ivo Rittig

Ivo Rittig

- podnikatel a lobbista

-368

+
-

A tohle už jste četli?

Držte si cashflow! Tok peněz zrychluje

Držte si cashflow! Tok peněz zrychluje

Nejistota, výpadky dodávek, rostoucí inflace, ale i ekonomický růst nutí mnohé firmy k přehodnocení svých byznysových modelů. Průměrná splatnost faktur se prodlužuje, což může narušit cashflow především menších firem. Jak na to nedoplatit?

Pomáhá léčit lidi, na své dluhy ale nestačí. Jak z toho ven?

Pomáhá léčit lidi, na své dluhy ale nestačí. Jak z toho ven?

Zdálo by se, že kdo podniká ve farmacii, nemůže se mít špatně. Zvlášť v době, kdy svět ochromila pandemie. Příběh lékárníka Pavla Veselého, jednoho z protagonistů pořadu Krotitelů dluhů, ale ukázal, že skutečnost je jiná. Finanční problémy mu pomáhal řešit Daniel Šobáň z Partners.

Smlouvu potvrdíte jako heslo do banky. Startuje Sign

Smlouvu potvrdíte jako heslo do banky. Startuje Sign

Lidé dostanou jednodušší a levnější alternativu ke klasickému digitálnímu podpisu – takzvanému kvalifikovanému certifikátu. Novinka staví na bankovní identitě.

Ušetřete s Peníze.cz

Naši čtenáři s námi ušetřili už  14 681 295 Kč. Podívejte se na poslední poptávky a vyzkoušejte nás také. Vše je zcela zdarma.

Doporučujeme

Co nás čeká na podzim? Stačí se podívat do Ameriky…

Co nás čeká na podzim? Stačí se podívat do Ameriky…

České zpravodajství v minulých týdnech plnily v souvislosti s USA hlavně novinky kolem zpackané evakuace...

Nemůžu mít sex. Příběh ženy s vaginismem

Nemůžu mít sex. Příběh ženy s vaginismem

Bolestivý nebo nemožný průnik penisu, prstu nebo jakéhokoliv předmětu do vagíny, a to navzdory výslovnému...

Partners Financial Services