Bílovecká nemocnice, a.s., IČO: 26865858 - Obchodní rejstřík

Tento výpis z obchodního rejstříku obsahuje údaje o společnosti Bílovecká nemocnice, a.s. Údaje byly staženy 23. 6. 2022 z datové služby justice.cz dle IČO 26865858. Z důvodu ochrany osobních údajů nejsou na stránce data narození a úplné adresy fyzických osob. Kompletní výpis včetně dat narození a adres lze zobrazit po zadání IČO 26865858 na originální stránce obchodního rejstříku justice.cz.

Tyto stránky navštíví měsíčně 1 000 000 lidí. Chcete inzerci na míru? Napište nám!

Výpis z obchodního rejstříku

Rejstřík
ARES
 
DPH
 
 
 
Pracovní místa
 
Datum zápisu11. 7. 2005
Obchodní firma
od 11. 7. 2005

Bílovecká nemocnice, a.s.

Prověřit exekuceReputace firmy
Adresa sídla
od 29. 7. 2006 do 10. 6. 2014
Bílovec, 17. listopadu 538, PSČ 743 01
od 11. 7. 2005 do 29. 7. 2006
Bílovec, 17. listopadu 538, PSČ 734 01
IČO
od 11. 7. 2005

26865858

DIČ

CZ26865858

Identifikátor datové schránky:p7kc5px
Právní forma
od 11. 7. 2005
Akciová společnost
Spisová značka2911 B, Krajský soud v Ostravě
Předmět podnikání
od 14. 4. 2015
- Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
od 14. 4. 2015
- Hostinská činnost
od 18. 4. 2006
- Nestátní zdravotnické zařízení Druh a rozsah poskytované péče: ústavní (lůžková), ambulantní a komplementární zdravotní péče a) lůžková péče v oborech: - vnitřní lékařství - interní oddělení s multioborovou jednotkou intenzivní péče - chirurgie - chirurgické oddělení s operačními sály - lůžka následné péče b) ambulantní a komplementární péče v oborech: - vnitřní lékařství - interní ambulance, poradna pro diagnostiku a léčbu osteoporózy - kardiologie - ambulance kardiologická - gastroenterologie - gastroenterologická ambulance - praktický lékař pro děti a dorost - dětská ambulance - chirurgie - chirurgická ambulance, chirurgická poradna pro onemocnění cévní, poradna mammologická, poradna proktologická, poradna pro léčbu chronických ran, poradna pro pacienty se stomií - rehabilitační a fyzikální medicína - rehabilitační ambulance, pracoviště fyzioterapie - gynekologie a porodnictví - gynekologická ambulance, poradna pro rizikové gravidity, pracoviště endoskopické - anesteziologie a resuscitace - radiologie a zobrazovací metody - praktické lékařství pro dospělé - závodní preventivní péče - neurologie - pracoviště EEG
od 18. 4. 2006 do 14. 4. 2015
- specializovaný maloobchod a maloobchod se smíšeným zbožím
od 18. 4. 2006 do 14. 4. 2015
- realitní činnost
od 18. 4. 2006 do 14. 4. 2015
- hostinská činnost
od 18. 4. 2006 do 14. 4. 2015
- praní, žehlení, opravy a údržba oděvů, bytového textilu a osobního zboží
od 18. 4. 2006 do 14. 4. 2015
- správa a údržba nemovitostí
od 11. 7. 2005 do 14. 4. 2015
- činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců
Ostatní skutečnosti
od 11. 10. 2019
- Rada kraje v působnosti valné hromady podle ust. § 12 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění zákona č. 458/2016 Sb., obchodní společnosti Bílovecká nemocnice, a.s., se sídlem 17. listopadu 538/57, 743 01 Bílovec, IČO 26865858, jejímž jediným společníkem je Moravskoslezský kraj, rozhodla usnesením číslo 66/5937 ze dne 16.7.2019, za účelem úhrady ztráty společnosti z minulých let, snížit základní kapitál společnosti Bílovecká nemocnice, a.s. , IČO 26865858, ze stávajících 95.320.400 Kč (slovy: devadesát pět milionů tři sta dvacet tisíc čtyři sta korun českých) o 21.520.400 Kč (slovy: dvacet jedna milionů pět set dvacet tisíc čtyři sta korun českých) na 73.800.000 Kč (slovy: sedmdesát tři mili onů osm set tisíc korun českých) a dále rozhodla, že celá částka odpovídající snížení základního kapitálu bude použita na úhradu ztráty společnosti z minulých let. Dále týmž usnesením rozhodla, že snížení základního kapitálu bude provedeno na základě návr hu akcionáři na bezplatné vzetí akcií z oběhu; základní kapitál bude snížen o pevnou částku stanovenou tímto rozhodnutím; z oběhu budou vzaty následující akcie: a) 214 kusů (slovy: dvě stě čtrnáct kusů) kmenových akcií na jméno v listinné podobě o jmenovi té hodnotě 100.000 Kč (slovy: sto tisíc korun českých) každá b) 1 kus (slovy: jeden kus) kmenových akcií na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě 82.300 Kč (slovy: osmdesát dva tisíc tři sta korun českých) c) 1 kus (slovy: jeden kus) kmenových akcií na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě 38.100 Kč (slovy: třicet osm tisíc sto korun českých) Dále týmž usnesením rozhodla o lhůtě pro předložení akcií společnosti, která činí 3 měsíce ode dne zapsání výše základního kapitálu po jeho snížení do ob chodního rejstříku a schválila veřejný návrh smlouvy o bezplatném vzetí akcií z oběhu.
od 25. 5. 2018
- Jediný akcionář při výkonu působnosti valné hromady rozhodl o zvýšení základního kapitálu obchodní společnosti Bílovecká nemocnice, a.s., upsáním nových akcií, a to o částku 4.500.000 Kč, s tím, že: a) upisování akcií nad tuto částku se nepřipouští; b) zá kladní kapitál se zvyšuje upsáním 45 kusů nových kmenových akcií na jméno o jmenovité hodnotě 100.000 Kč každá; c) všechny akcie budou emitovány v listinné podobě s charakterem nekótovaných akcií; d) emisní kurs se rovná jmenovité hodnotě akcie a činí 100 .000 Kč za jednu akcii; e) zvýšení základního kapitálu bude provedeno peněžitým vkladem; f) všechny akcie budou upsány jediným akcionářem Moravskoslezským krajem, se sídlem 28. října 117, 702 18 Ostrava, IČO 708 90 692, a budou splaceny peněžitým vkladem ve výši 4.500.000,- Kč; údaje pro využití přednostního práva se s ohledem na ust. § 485 odst. 2 zákona o obchodních korporacích neupravují; g) akcie ani její část nebude upisována na základě veřejné nabídky dle § 480 až § 483 zákona o obchodních korporací ch; h) místem upsání akcií jediným akcionářem je sídlo zájemce (akcionáře) Moravskoslezského kraje 28. října 117, 702 18 Ostrava; i) lhůta pro upisování akcií činí 30 dnů ode dne podání návrhu na zápis rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu do obchodn ího rejstříku; počátek běhu lhůty bude upisovateli oznámen představenstvem společnosti písemně, emisní kurs takto upisovaných akcií se rovná jejich jmenovité hodnotě a činí 100.000 Kč za jednu akcii; j) upisování akcií je vázáno na rozvazovací podmínku, k terou je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku; k) peněžitý vklad ve výši 4.500.000,- Kč bude splacen celý před podáním návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku na zvláštní účet pro ten účel zřízený u Československé obchodní banky, a.s., č. ú. 219xxxx, nejpozději však do 14 dnů od uzavření smlouvy o upsání akcií.
od 6. 9. 2016
- Jediný akcionář při výkonu působnosti valné hromady rozhodl dne 4.7.2016 o zvýšení základního kapitálu obchodní společnosti Bílovecká nemocnice, a.s., upsáním nových akcií, a to o částku 8.000.000 Kč, s tím, že: a) upisování akcií nad tuto částku se nepři pouští, b) základní kapitál se zvyšuje upsáním 80 kusů nových kmenových akcií na jméno o jmenovité hodnotě 100.000 Kč každá, c) všechny akcie budou emitovány v listinné podobě s charakterem nekótovaných akcií, emisní kurs se rovná jmenovité hodnotě akcie a činí 100.000 Kč, d) zvýšení základního kapitálu bude provedeno peněžitým vkladem, e) všechny akcie budou nabídnuty k úpisu peněžitým vkladem ve výši 8.000.000 Kč předem určenému zájemci Moravskoslezskému kraji, se sídlem 28. října 117, 702 18 Ostrava, IČ 708 90 692, f) peněžitý vklad bude rozdělen na 80 kmenových akcií na jméno o jmenovité hodnotě 100.000 Kč, v listinné podobě, celkem zájemce - Moravskoslezský kraj upíše 80 ks akcií, g) místem upsání akcií bez využití přednostního práva je sídlo zájemc e Moravskoslezského kraje 28. října 117, 702 18 Ostrava, h) lhůta pro upisování akcií bez využití přednostního práva činí 30 dnů ode dne přijetí rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu; počátek běhu lhůty bude upisovateli oznámen pře dstavenstvem společnosti písemně, emisní kurs takto upisovaných akcií se rovná jejich jmenovité hodnotě a činí 100.000 Kč, i) upisování akcií je vázáno na rozvazovací podmínku, kterou je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí valné h romady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku, j) peněžitý vklad ve výši 8.000.000 Kč bude splacen celý před podáním žádosti o přímý zápis zvýšeného základního kapitálu do obchodního rejstříku notářem, na zvláštní účet pro ten účel zřízený u Československé obchodní banky, a.s., č. ú. 275xxxx, nejpozději však do 14 dnů od uzavření smlouvy o upsání akcií.
od 5. 9. 2016 do 6. 9. 2016
- Jediný akcionář při výkonu působnosti valné hromady rozhodl o zvýšení základního kapitálu obchodní společnosti Bílovecká nemocnice, a.s., upsáním nových akcií, a to o částku 8.000.000 Kč, s tím, že: a) upisování akcií nad tuto částku se nepřipouští, b) zá kladní kapitál se zvyšuje upsáním 80 kusů nových kmenových akcií na jméno o jmenovité hodnotě 100.000 Kč každá, c) všechny akcie budou emitovány v listinné podobě s charakterem nekótovaných akcií, emisní kurs se rovná jmenovité hodnotě akcie a činí 100.00 0 Kč, d) zvýšení základního kapitálu bude provedeno peněžitým vkladem, e) všechny akcie budou nabídnuty k úpisu peněžitým vkladem ve výši 8.000.000 Kč předem určenému zájemci Moravskoslezskému kraji, se sídlem 28. října 117, 702 18 Ostrava, IČ 708 90 692 , f) peněžitý vklad bude rozdělen na 80 kmenových akcií na jméno o jmenovité hodnotě 100.000 Kč, v listinné podobě, celkem zájemce - Moravskoslezský kraj upíše 80 ks akcií, g) místem upsání akcií bez využití přednostního práva je sídlo zájemce Moravskosl ezského kraje 28. října 117, 702 18 Ostrava, h) lhůta pro upisování akcií bez využití přednostního práva činí 30 dnů ode dne přijetí rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu; počátek běhu lhůty bude upisovateli oznámen představenstvem společnosti písemně, emisní kurs takto upisovaných akcií se rovná jejich jmenovité hodnotě a činí 100.000 Kč, i) upisování akcií je vázáno na rozvazovací podmínku, kterou je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí valné hromady o zvýš ení základního kapitálu do obchodního rejstříku, j) peněžitý vklad ve výši 8.000.000 Kč bude splacen celý před podáním žádosti o přímý zápis zvýšeného základního kapitálu do obchodního rejstříku notářem, na zvláštní účet pro ten účel zřízený u Českosloven ské obchodní banky, a.s., č. ú. 275xxxx, nejpozději však do 14 dnů od uzavření smlouvy o upsání akcií.
od 22. 4. 2014 do 9. 6. 2014
- Rada kraje v působnosti valné hromady podle ust. § 12 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), obchodní společnosti Bílovecká nemocnice, a.s., se sídlem Bílovec, 17. listopadu 538, PSČ 743 01, IČ 268 65 858, jejímž jediným akcionářem je Moravskoslezský kraj, za přítomnosti notáře, k usnesení rady kraje č. 35/2640 ze dne 11.2.2014 a k usnesení zastupitelstva kraje č. 8/647 ze dne 27.2. 2014: r o z h o d l a o zvýšení základního kapitálu obchod ní společnosti Bílovecká nemocnice, a.s., upsáním nových akcií, a to o částku 8.700.000 Kč (slovy: osm miliónů sedm set tisíc korun českých), s tím, že a) upisování akcií nad tuto částku se nepřipouští b) základní kapitál se zvyšuje upsáním 87 (slovy: osmdesáti sedmi) kusů nových kmenových akcií na jméno o jmenovité hodnotě 100.000 Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých) každá c) všechny akcie budou emitovány v listinné podobě s charakterem nekótovaných akcií d) emisní kurs se rovná jmenovité hodnotě akcie a činí 100.000 Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých) za jednu akcii e) zvýšení základního kapitálu bude provedeno peněžitým vkladem f) všechny akcie budou nabídnuty k úpisu peněžitým vkladem ve výši 8.700.000 Kč (slovy: osm miliónů sedm set tisíc korun českých) předem určenému zájemci Moravskoslezskému kraji, se sídlem 28. října 117, 702 18 Ostrava, IČ 70890692; peněžitý vklad bude r ozdělen na 87 kmenových akcií na jméno o jmenovité hodnotě 100.000 Kč, v listinné podobě, celkem zájemce Moravskoslezský kraj upíše 87 ks akcií g) Na základě veřejné nabídky podle ust. § 480- 483 zák. č. 90/2012 Sb. nebudou upisovány žádné akcie; h) místem upsání akcií bez využití přednostního práva je sídlo zájemce Moravskoslezského kraje 28. října 117, 702 18 Ostrava i) lhůta pro upisování akcií bez využití přednostního práva činí 30 dnů ode dne podání návrhu na zápis rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku; počátek běhu lhůty bude upisovateli oznámen představenstvem společnosti písemně, emisn í kurs takto upisovaných akcií se rovná jejich jmenovité hodnotě a činí 100.000 Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých) za jednu akcii, j) upisování akcií je vázáno na rozvazovací podmínku, kterou je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku k) peněžitý vklad ve výši 8.700.000,- Kč (slovy: osm miliónů sedm set tisíc korun českých) bude splacen celý před podáním návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku na zvláštní účet pro ten účel zřízený u Československé obchodní b anky, a.s., č. ú. 263xxxx, nejpozději však do 14 dnů od uzavření smlouvy o upsání akcií.
od 7. 7. 2008 do 1. 8. 2008
- Valná hromada společnosti konaná dne 26.6.2008 rozhodla o zvýšení základního kapitálu obchodní společnosti Bílovecká nemocnice, a.s., ze stávajících 23.282.300,- Kč (slovy: dvacet tři miliónů dvě stě osmdesát dva tisíc tři sta korun českých) o 50.838.100, - Kč (slovy: padesát miliónů osm set třicet osm tisíc jedno sto korun českých) na 74.120.400,- Kč (slovy: sedmdesát čtyři miliónů jedno sto dvacet tisíc čtyři sta korun českých) s tím, že: a) Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. b) Základní kapitál se zvyšuje upsáním 508 ks(slovy: pět set osm kusů) nových kmenových akcií na jméno o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých) každá, v listinné podobě a 1 ks (slovy: jeden kus) nové kmenové akcie na jméno o jmenovité hodnotě 38.100,- Kč (slovy: třicet osm tisíc jedno sto korun českých) v listinné podobě. Akcie nebudou registrované (kótované). c) Přednostní právo na upisování akcií nebude využito, neboť všechny nové akcie budou upisovány nepeněžitým vkladem. Všechny nové akcie budou nabídnuty k úpisu předem určenému zájemci, jedinému akcionáři - Moravskoslezský kraj, se sídlem 28. října 117, 70 2 18 Ostrava, IČ 70890692. d) Místem pro upisování akcií určitým zájemcem je sídlo zájemce - jediného akcionáře Moravskoslezského kraje, Ostrava, 28. října 117, PSČ 702 18. Jediný akcionář upíše akcie ve smlouvě u upsání akcií. Lhůta pro upsání akcií určitým zájemcem činí 30 dnů, ode dne podání návrhu na zápis rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Počátek běhu této lhůty oznámí představenstvo akcionáři písemně a spolu s oznámením doručí jedinému akcio náři návrh smlouvy o upsání akcií. Upisování akcií je vázáno na rozvazovací podmínku, kterou je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Emisní kurs takto upisovaných akcií se rovná jejich jmenovité hodnotě a činí 100.000,- Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých na jednu akcii o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých) a 38.100,- Kč (slovy: třicet osm tisíc j edno sto korun českých) na jednu akcii o jmenovité hodnotě 38.100,- Kč (slovy: třicet osm tisíc jedno sto korun českých) e) Místem pro splacení nepeněžitého vkladu je sídlo společnosti Bílovecká nemocnice, a.s., Bílovec, 17. listopadu 538, PSČ 743 01. Lhůta pro splacení nepeněžitého vkladu je nejpozději dne 31. 7. 2008. f) Schvaluje se upisování akcií nepeněžitým vkladem, jehož předmětem je movitý majetek (samostatné movité věci a soubory movitých věcí a drobný dlouhodobý hmotný majetek) ve vlastnictví Moravskoslezského kraje svěřený do správy Nemocnici s poliklinikou v Novém Jičíně, příspěvková organizace, pronajatý Bílovecké nemocnici, a.s., jehož přesný soupis je uveden v přílohách č. 1 a 2 tohoto notářského zápisu, a následující nemovitosti, jejichž je Moravskoslezský kraje výlučným vlastníkem: I) Budovy a stavby v k.ú. Bílovec-město: parc. č. 1069 čp/če 538, Bílovec způsob využití obč. vybavenost parc. č. 1074 čp/če 540, Bílovec způsob využití obč. vybavenost parc. č. 1065 čp/če bez čp/če způsob využití obč. vybavenost parc. č. 1070 čp/če bez čp/če způsob využití obč. vybavenost parc. č. 1071/2 čp/če bez čp/če způsob využití tech. vybavenost parc. č. 1071/3 čp/če bez čp/če způsob využití obč. vybavenost parc. č. 1071/4 čp/če bez čp/če způsob využití tech.vybavenost parc. č. 1072/1 čp/če bez čp/če způsob využití jiná stavba parc. č. 1072/2 čp/če bez čp/če způsob využití obč. vybavenost parc. č. 1073 čp/če bez čp/če způsob využití tech. vybavenost parc. č. 1075 čp/če bez čp/če způsob využití obč. vybavenost parc. č. 1076 čp/če bez čp/če způsob využití obč. vybavenost II) Pozemky - včetně staveb nepodléhajících zápisu do katastru nemovitostí umístěných na těchto pozemcích v k.ú. Bílovec-město: parc. č. 1065 výměra 697 m2 druh zast. plocha a nádvoří parc. č. 1066 výměra 1056 m2 druh zahrada parc. č. 1069 výměra 1092 m2 druh zast.plocha a nádvoří parc. č. 1070 výměra 955 m2 druh zast. plocha a nádvoří parc. č. 1071/1 výměra 22638 m2 druh ostatní plocha parc. č. 1071/2 výměra 88 m2 druh zast. plocha a nádvoří parc. č. 1071/3 výměra 967 m2 druh zast. plocha a nádvoří parc. č. 1071/4 výměra 48 m2 druh zast. plocha a nádvoří parc. č. 1072/1 výměra 196 m2 druh zast. plocha a nádvoří parc. č. 1072/2 výměra 31 m2 druh zast. plocha a nádvoří parc. č. 1073 výměra 143 m2 druh zast. plocha a nádvoří parc. č. 1074 výměra 628 m2 druh zast. plocha a nádvoří parc. č. 1075 výměra 253 m2 druh zast. plocha a nádvoří parc. č. 1076 výměra 212 m2 druh zast. plocha a nádvoří parc. č. 1077 výměra 22 m2 druh ostatní plocha parc. č. 2212/2 výměra 1359 m2 druh orná půda vše v katastrálním území Bílovec - město, zapsáno na LV č. 7 tohoto k. ú. a obec Bílovec, okres Nový Jičín, u Katastrálního úřadu v Novém Jičíně. g) Předmět nepeněžitého vkladu - movitý majetek byl oceněn znaleckým posudkem znalce jmenovaného usnesením Krajského soudu v Ostravě ze dne 9. 5. 2008, čj. 29Nc 4127/2008 Ing. Ivana Krejsy, znalecký posudek č. 8845-103/08 ze dne 31. 5. 2008, celkovou část kou 1.463.100,- Kč (slovy: jeden milión čtyři sta šedesát tři tisíc jedno sto korun českých). Předmět nepeněžitého vkladu - nemovitý majetek byl oceněn znaleckým posudkem znalce jmenovaného usnesením Krajského soudu v Ostravě ze dne 17. 3. 2008, čj. 24Nc 4062/2008-18 Ing. Václava Hoplíčka, tržní oceněním č. 5811-53/2008 ze dne 22. 3. 2008, celkovo u částkou 49.375.000,- Kč (slovy: čtyřicet devět miliónů tři sta sedmdesát pět tisíc korun českých). h) Za tento nepeněžitý vklad v celkové výši 50.838.100,- Kč (slovy: padesát miliónů osm set třicet osm tisíc jedno sto korun českých) se vydává 508 ks (slovy: pět set osm kusů) nových kmenových akcií na jméno o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých) každá, v listinné podobě a 1 ks (slovy: jeden kus) nové kmenové akcie na jméno o jmenovité hodnotě 38.100,- Kč (slovy: třicet osm tisíc jedno sto korun českých) v listinné podobě.
od 14. 1. 2008 do 19. 2. 2008
- a) Jediný akcionář při výkonu působnosti valné hromady rozhodl o zvýšení základního kapitálu společnosti ze stávajících 2.000.000,- Kč (slovy: dva milióny korun českých) o 21.282.300,- Kč (slovy: dvacet jeden milión dvě stě osmdesát dva tisíc tři sta koru n českých), na 23.282.300,- Kč (slovy: dvacet tři miliónů dvě stě osmdesát dva tisíc tři sta korun českých). Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští.
od 14. 1. 2008 do 19. 2. 2008
- b) Základní kapitál se zvyšuje upsáním 212 ks (slovy: dvě stě dvanáct) nových kmenových akcií na jméno o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých) každá, v listinné podobě a 1 ks (slovy: jeden kus) nové kmenové akcie na jméno o  jmenovité hodnotě 82.300,- Kč (slovy: osmdesát dva tisíc tři sta korun českých) v listinné podobě. Akcie nebudou registrované (kótované).
od 14. 1. 2008 do 19. 2. 2008
- c) Přednostní právo na upisování akciií nebude využito, neboť všechny nové akcie budou upisovány nepeněžitým vkladem. Všechny nové akcie budou nabídnuty k úpisu předem určenému zájemci, jedinému akcionáři - Moravskoslezský kraj, se sídlem 28. října 117, 7 02 18 Ostrava, IČ 708 90 692.
od 14. 1. 2008 do 19. 2. 2008
- d) Místem pro upisování akcií určitým zájemcem je sídlo zájemce - jediného akcionáře Moravskoslezského kraje, Ostrava, ul. 28. října 117, PSČ 702 18. Jediný akcionář upíše akcie ve smlouvě u upsání akcií. Lhůta pro upsání akcií určitým zájemcem činí 30 dnů, ode dne podání návrhu na zápis rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Počátek běhu této lhůty oznámí představenstvo akcionáři písemně a spolu s oznámením doručí jedinému akcio náři návrh smlouvy o upsání akcií. Upisování akcií je vázáno na rozvazovací podmínku, kterou je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Emisní kurs takto upisovaných akcií se rovná jejich jmenovité hodnotě a činí 100.000,- Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých) na jednu akcii o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých) a 82.300,- Kč (slovy: osmdesát dva tisí c tři sta korun českých).
od 14. 1. 2008 do 19. 2. 2008
- e) Místem pro splacení nepeněžitého vkladu je sídlo společnosti Bílovecká nemocnice, a.s., Bílovec, 17. listopadu 538, PSČ 743 01. Lhůta pro splacení nepeněžitého vkladu je nejpozději dne 31.1.2008.
od 14. 1. 2008 do 19. 2. 2008
- f) Schvaluje se upisování akcií nepeněžitým vkladem, jehož předmětem jsou movité věci (hmotný a nehmotný majetek) ve vlastnictví Moravskoslezského kraje umístěný a používaný v Nemocnici v Bílovci podrobně popsaný v příloze č. 1 tohoto notářského zápisu.
od 14. 1. 2008 do 19. 2. 2008
- g) Předmět nepeněžitého vkladu byl oceněn znaleckým posudkem znalce jmenovaného Usnesením Krajského soudu v Ostravě ze dne 2.11.2007, č.j. 24 Nc 4426/2007-8 pana Ing. Ivana Krejsy, znalecký posudek č. 8709-218/2007 ze dne 25.11.2007 (slovy: dvacátého páté ho listopadu roku dva tisíce sedm), celkovou částkou 21.282.300,- Kč (slovy: dvacet jeden milión dvě stě osmdesát dva tisíc tři sta korun českých). Za tento nepeněžitý vklad v celkové výši 21.282.300,- Kč (slovy: dvacet jeden milión dvě stě osmdesát dva tisíc tři sta korun českých) se vydává 212 ks (slovy: dvě stě dvanáct) nových kmenových akcií na jméno o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých) každá, v listinné podobě a 1 ks (slovy: jeden kus) nové kmenové akcie na jméno o jmenovité hodnotě 82.300,- Kč (slovy: osmdesát dva tisíc tři sta korun českých) v listinné podobě.
Kapitál
od 11. 10. 2019
Základní kapitál 73 800 000 Kč, splaceno 100 %.
od 25. 5. 2018 do 11. 10. 2019
Základní kapitál 95 320 400 Kč, splaceno 100 %.
od 5. 9. 2016 do 25. 5. 2018
Základní kapitál 90 820 400 Kč, splaceno 100 %.
od 9. 6. 2014 do 5. 9. 2016
Základní kapitál 82 820 400 Kč, splaceno 100 %.
od 1. 8. 2008 do 9. 6. 2014
Základní kapitál 74 120 400 Kč, splaceno 100 %.
od 19. 2. 2008 do 1. 8. 2008
Základní kapitál 23 282 300 Kč, splaceno 100 %.
od 11. 7. 2005 do 19. 2. 2008
Základní kapitál 2 000 000 Kč
od 11. 10. 2019
Kmenové akcie na jméno 100 000, počet akcií: 738 v listinné podobě.
od 25. 5. 2018 do 11. 10. 2019
Kmenové akcie na jméno 100 000, počet akcií: 952 v listinné podobě.
od 5. 9. 2016 do 25. 5. 2018
Kmenové akcie na jméno 100 000, počet akcií: 907 v listinné podobě.
od 9. 6. 2014 do 5. 9. 2016
Kmenové akcie na jméno 100 000, počet akcií: 827 v listinné podobě.
od 1. 8. 2008 do 9. 6. 2014
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 508 v listinné podobě.
od 1. 8. 2008 do 11. 10. 2019
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 1 v listinné podobě.
od 19. 2. 2008 do 9. 6. 2014
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 212 v listinné podobě.
od 19. 2. 2008 do 11. 10. 2019
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 1 v listinné podobě.
od 11. 7. 2005 do 9. 6. 2014
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 20 v listinné podobě.
Rizikovost společnosti

Rizikovost společnosti
Statutární orgán
od 25. 2. 2022
Mgr. LUKÁŠ CHALÁS - člen představenstva
Ostrava - Zábřeh, Břenkova, PSČ 700 30
den vzniku členství: 9. 12. 2019
od 11. 12. 2020
MUDr. TOMÁŠ NYKEL - předseda představenstva
Ostrava - Nová Bělá, Na Šancích, PSČ 724 00
den vzniku členství: 7. 8. 2018
den vzniku funkce: 1. 8. 2019
od 14. 1. 2020 do 25. 2. 2022
Mgr. LUKÁŠ CHALÁS - člen představenstva
Ostrava - Zábřeh, Zimmlerova, PSČ 700 30
den vzniku členství: 9. 12. 2019
od 11. 10. 2019
Ing. JOSEF ZAJÍC - místopředseda představenstva
Ostrava - Hrabůvka, Cholevova, PSČ 700 30
den vzniku členství: 8. 9. 2018
den vzniku funkce: 1. 8. 2019
od 11. 10. 2019 do 11. 12. 2020
MUDr. TOMÁŠ NYKEL - předseda představenstva
Český Těšín, Slezská, PSČ 737 01
den vzniku členství: 7. 8. 2018
den vzniku funkce: 1. 8. 2019
od 9. 9. 2019 do 23. 11. 2019
Ing. KAREL PLUNDER, Ph.D., MBA - člen představenstva
Ostrava - Moravská Ostrava, Nádražní, PSČ 702 00
den vzniku členství: 1. 8. 2019 - 16. 10. 2019
od 27. 10. 2018 do 11. 10. 2019
Ing. JOSEF ZAJÍC - člen představenstva
Ostrava - Hrabůvka, Cholevova, PSČ 700 30
den vzniku členství: 8. 9. 2018
od 11. 9. 2018 do 11. 10. 2019
MUDr. TOMÁŠ NYKEL - místopředseda představenstva
Český Těšín, Slezská, PSČ 737 01
den vzniku členství: 7. 8. 2018
den vzniku funkce: 10. 8. 2018 - 1. 8. 2019
od 12. 9. 2017 do 27. 10. 2018
Ing. PAVEL RYDRYCH - člen představenstva
Ostrava - Poruba, 17. listopadu, PSČ 708 00
den vzniku členství: 27. 6. 2017 - 7. 9. 2018
od 22. 6. 2017 do 11. 9. 2018
Bc. VRATISLAVA KRNÁČOVÁ - místopředseda představenstva
Ostrava - Zábřeh, Petruškova, PSČ 700 30
den vzniku členství: 21. 3. 2013 - 21. 6. 2018
den vzniku funkce: 3. 4. 2017 - 21. 6. 2018
od 22. 6. 2017 do 9. 9. 2019
JUDr. ZDENĚK HORÁK, MBA - předseda představenstva
Přerov - Přerov I-Město, Horní náměstí, PSČ 750 02
den vzniku členství: 28. 3. 2017 - 1. 8. 2019
den vzniku funkce: 3. 4. 2017 - 1. 8. 2019
od 9. 12. 2015 do 22. 6. 2017
VRATISLAVA KRNÁČOVÁ - předseda představenstva
Ostrava - Zábřeh, Petruškova, PSČ 700 30
den vzniku členství: 21. 3. 2013
den vzniku funkce: 7. 10. 2015 - 3. 4. 2017
od 9. 12. 2015 do 22. 6. 2017
Ing. TOMÁŠ STEJSKAL - místopředseda představenstva
Ostrava - Stará Bělá, Povětronní, PSČ 724 00
den vzniku členství: 6. 10. 2015 - 16. 2. 2017
den vzniku funkce: 7. 10. 2015 - 16. 2. 2017
od 9. 12. 2015 do 12. 9. 2017
MUDr. RADOMÍR MARÁČEK - člen představenstva
Frýdek-Místek - Místek, Bohuslava Martinů, PSČ 738 01
den vzniku členství: 6. 10. 2015 - 15. 5. 2017
od 7. 8. 2013 do 9. 12. 2015
KAMIL MAŠÍK - předseda představenstva
Bolatice, Padoly, PSČ 747 23
den vzniku členství: 20. 6. 2013 - 4. 10. 2015
den vzniku funkce: 3. 7. 2013 - 4. 10. 2015
od 7. 8. 2013 do 9. 12. 2015
DAGMAR PALASOVÁ - místopředseda představenstva
Ostrava - Krásné Pole, Družební, PSČ 725 26
den vzniku členství: 18. 11. 2009 - 2. 10. 2015
den vzniku funkce: 3. 7. 2013 - 2. 10. 2015
od 29. 4. 2013 do 9. 12. 2015
VRATISLAVA KRNÁČOVÁ - člen představenstva
Ostrava - Zábřeh, Petruškova, PSČ 700 30
den vzniku členství: 21. 3. 2013
od 18. 7. 2011 do 3. 6. 2013
Ing. Tomáš Stejskal - místopředseda představenstva
Ostrava - Stará Bělá, Povětronní, PSČ 724 00
den vzniku členství: 22. 6. 2011 - 16. 4. 2013
den vzniku funkce: 22. 6. 2011 - 16. 4. 2013
od 22. 4. 2011 do 29. 4. 2013
Ing. Petra Tomanová, Ph.D. - člen představenstva
Bílovec, Beskydská, PSČ 743 01
den vzniku členství: 23. 3. 2011 - 3. 1. 2013
od 22. 4. 2011 do 7. 8. 2013
MUDr. Dagmar Palasová - předseda představenstva
Ostrava - Krásné Pole, Družební, PSČ 725 26
den vzniku členství: 18. 11. 2009
den vzniku funkce: 30. 3. 2011
od 28. 12. 2010 do 22. 4. 2011
Ing. Martin Rais - předseda představenstva
Nový Jičín, Lesní, PSČ 741 01
den vzniku členství: 30. 9. 2010 - 23. 3. 2011
den vzniku funkce: 30. 9. 2010 - 23. 3. 2011
od 28. 12. 2010 do 18. 7. 2011
Ing. Zuzana Bartošová - místopředseda představenstva
Ostrava, S.K.Neumanna, PSČ 702 00
den vzniku členství: 12. 7. 2010 - 22. 6. 2011
den vzniku funkce: 12. 7. 2010 - 22. 6. 2011
od 19. 4. 2010 do 22. 4. 2011
MUDr. Dagmar Palasová - člen představenstva
Ostrava - Krásné Pole, Družební, PSČ 725 26
den vzniku členství: 18. 11. 2009 - 18. 11. 2009
od 8. 12. 2008 do 19. 4. 2010
Libor Tisovský - člen představenstva
Hlušovice, 110, PSČ 783 14
den vzniku členství: 1. 10. 2008 - 2. 11. 2009
od 8. 12. 2008 do 28. 12. 2010
MUDr. Václav Kameníček - místopředseda představenstva
Bílovec, Jiráskova 1088, PSČ 743 01
den vzniku členství: 11. 7. 2005 - 11. 7. 2010
den vzniku funkce: 8. 10. 2008 - 11. 7. 2010
od 18. 4. 2006 do 28. 12. 2010
Ing. Martin Rais - předseda představenstva
Nový Jičín, Lesní 1876/36, PSČ 741 01
den vzniku členství: 29. 9. 2005 - 29. 9. 2010
den vzniku funkce: 17. 10. 2005 - 29. 9. 2010
od 11. 7. 2005 do 18. 4. 2006
MUDr. Filip Horák - předseda představenstva
Ostrava - Lhotka, Bobrovnická 347, PSČ 725 28
den vzniku členství: 11. 7. 2005 - 29. 9. 2005
den vzniku funkce: 11. 7. 2005 - 29. 9. 2005
od 11. 7. 2005 do 8. 12. 2008
Ing. Hana Heryánová - místopředseda představenstva
Nový Jičín - Loučka, Na Lani 266, PSČ 741 03
den vzniku členství: 11. 7. 2005 - 1. 10. 2008
den vzniku funkce: 11. 7. 2005 - 1. 10. 2008
od 11. 7. 2005 do 8. 12. 2008
MUDr. Václav Kameníček - člen představenstva
Bílovec, Jiráskova 1088, PSČ 743 01
den vzniku členství: 11. 7. 2005
od 14. 4. 2015
Jménem společnosti jedná představenstvo navenek tak, že jednají společně vždy dva členové představenstva, znichž jeden musí být předsedou představenstva nebo místopředsedou představenstva.
od 11. 7. 2005 do 14. 4. 2015
J e d n á n í : Jménem společnosti jedná představenstvo navenek tak, že jednají společně vždy dva členové představenstva, z nichž jeden musí být předsedou představenstva nebo místopředsedou představenstva.
Dozorčí rada
od 15. 7. 2021
Mgr. LUKÁŠ SEIBERT - člen dozorčí rady
Frenštát pod Radhoštěm, Školská čtvrť, PSČ 744 01
den vzniku členství: 14. 6. 2021
od 10. 2. 2021
Ing. TOMÁŠ KOTYZA, MBA - člen dozorčí rady
Zbyslavice, Dolní, PSČ 742 83
den vzniku členství: 14. 12. 2020
od 29. 8. 2020
JAN BOHÁČ - člen dozorčí rady
Slatina, , PSČ 742 93
den vzniku členství: 20. 7. 2020
od 29. 8. 2020
MUDr. JAN ANDRLE - člen dozorčí rady
Ostrava - Svinov, Psohlavců, PSČ 721 00
den vzniku členství: 20. 7. 2020
od 11. 7. 2019 do 7. 12. 2019
JAN BOHÁČ - člen dozorčí rady
Slatina, , PSČ 742 93
den vzniku členství: 11. 9. 2014 - 11. 9. 2019
od 7. 3. 2019
Mgr. RENATA MIKOLAŠOVÁ - člen dozorčí rady
Bílovec, Bezručova, PSČ 743 01
den vzniku členství: 8. 1. 2019
od 22. 6. 2017
Ing. VÁCLAV POMIKÁLEK, MBA - předseda dozorčí rady
Studénka - Butovice, Malá strana, PSČ 742 13
den vzniku členství: 22. 12. 2016
den vzniku funkce: 27. 1. 2017
od 22. 6. 2017 do 29. 8. 2020
MUDr. JAN ANDRLE - místopředseda dozorčí rady
Ostrava - Svinov, Psohlavců, PSČ 721 00
den vzniku členství: 25. 6. 2015 - 25. 6. 2020
den vzniku funkce: 27. 1. 2017 - 25. 6. 2020
od 22. 6. 2017 do 10. 2. 2021
PETR GLONČÁK - člen dozorčí rady
Krnov - Pod Bezručovým vrchem, Horova, PSČ 794 01
den vzniku členství: 22. 12. 2016 - 14. 12. 2020
od 22. 6. 2017 do 15. 7. 2021
Mgr. MARTINA NOVÁKOVÁ, DiS. - člen dozorčí rady
Krnov - Pod Cvilínem, Svatováclavská, PSČ 794 01
den vzniku členství: 22. 12. 2016 - 14. 6. 2021
od 8. 10. 2015 do 22. 6. 2017
MUDr. JAN ANDRLE - člen dozorčí rady
Ostrava - Svinov, Psohlavců, PSČ 721 00
den vzniku členství: 25. 6. 2015
od 22. 5. 2015 do 7. 3. 2019
Mgr. PAVEL MRVA - člen dozorčí rady
Bílovec, Ostravská, PSČ 743 01
den vzniku členství: 5. 3. 2015 - 27. 12. 2018
od 11. 12. 2014 do 11. 7. 2019
JAN BOHÁČ - člen dozorčí rady
Skřipov - Hrabství, , PSČ 747 41
den vzniku členství: 11. 9. 2014
od 27. 8. 2014 do 11. 12. 2014
ZDEŇKA BUCHTOVÁ - člen dozorčí rady
Jeseník, Karla Čapka, PSČ 790 01
den vzniku členství: 28. 5. 2010 - 11. 9. 2014
od 10. 6. 2014 do 8. 10. 2015
TÁŇA HONAJZROVÁ - člen dozorčí rady
Velké Albrechtice, , PSČ 742 91
den vzniku členství: 28. 5. 2010 - 28. 5. 2015
od 11. 10. 2013 do 22. 5. 2015
PETR KLIMEK - člen dozorčí rady
Bílovec, Sokolovská, PSČ 743 01
den vzniku členství: 23. 3. 2011 - 10. 12. 2014
od 29. 4. 2013 do 27. 8. 2014
ZDEŇKA BUCHTOVÁ - člen dozorčí rady
Nový Jičín - Loučka, Na Lani, PSČ 741 01
den vzniku členství: 28. 5. 2010
od 29. 4. 2013 do 22. 6. 2017
VÁCLAV POMIKÁLEK - předseda dozorčí rady
Studénka - Butovice, Malá strana, PSČ 742 13
den vzniku členství: 20. 12. 2012 - 22. 12. 2016
den vzniku funkce: 28. 1. 2013 - 22. 12. 2016
od 29. 4. 2013 do 22. 6. 2017
KAREL KONEČNÝ - místopředseda dozorčí rady
Starý Jičín, , PSČ 742 31
den vzniku členství: 20. 12. 2012 - 22. 12. 2016
den vzniku funkce: 28. 1. 2013 - 22. 12. 2016
od 29. 4. 2013 do 22. 6. 2017
JAROSLAV DVOŘÁK - člen dozorčí rady
Nový Jičín - Loučka, Na Lani, PSČ 741 01
den vzniku členství: 20. 12. 2012 - 22. 12. 2016
od 22. 4. 2011 do 11. 10. 2013
Petr Klimek - člen dozorčí rady
Bílovec, Sokolovská, PSČ 743 01
den vzniku členství: 23. 3. 2011
od 29. 7. 2010 do 29. 4. 2013
Zdeňka Buchtová - člen dozorčí rady
Bílovec, Na Lani, PSČ 741 01
den vzniku členství: 28. 5. 2010
od 29. 7. 2010 do 10. 6. 2014
Táňa Honajzrová - člen dozorčí rady
Velké Albrechtice, Velké Albrechtice, PSČ 742 91
den vzniku členství: 28. 5. 2010
od 19. 4. 2010 do 22. 4. 2011
Ing. Ivan Krupník - člen dozorčí rady
Brušperk, K Šištotu, PSČ 739 44
den vzniku členství: 18. 12. 2008 - 23. 3. 2011
od 19. 4. 2010 do 29. 4. 2013
Ing. Václav Pomikálek - předseda dozorčí rady
Studénka, Malá Strana, PSČ 742 13
den vzniku členství: 18. 12. 2008 - 20. 12. 2012
den vzniku funkce: 26. 3. 2009 - 20. 12. 2012
od 19. 4. 2010 do 29. 4. 2013
Ing. Zdeněk Besta - místopředseda dozorčí rady
Klimkovice - Zbyslavice, , PSČ 742 83
den vzniku členství: 18. 12. 2008 - 20. 12. 2012
den vzniku funkce: 26. 3. 2009 - 20. 12. 2012
od 19. 4. 2010 do 29. 4. 2013
Mgr. Ivan Týle - člen dozorčí rady
Nový Jičín, Gregorova, PSČ 741 01
den vzniku členství: 18. 12. 2008 - 20. 12. 2012
od 11. 7. 2005 do 19. 4. 2010
Ing. Václav Pomikálek - předseda dozorčí rady
Studénka - Malá Strana, 794, PSČ 742 13
den vzniku členství: 11. 7. 2005
den vzniku funkce: 11. 7. 2005 - 18. 12. 2008
od 11. 7. 2005 do 19. 4. 2010
Vít Gola - místopředseda dozorčí rady
Bílovec, Slezské náměstí 42, PSČ 743 01
den vzniku členství: 11. 7. 2005 - 18. 12. 2008
den vzniku funkce: 11. 7. 2005 - 18. 12. 2008
od 11. 7. 2005 do 19. 4. 2010
Ing. Zdeněk Besta - člen dozorčí rady
Klimkovice - Zbyslavice, 149, PSČ 742 83
den vzniku členství: 11. 7. 2005 - 18. 12. 2008
od 11. 7. 2005 do 19. 4. 2010
Miluška Kupková - člen dozorčí rady
Bílovec, 17.listopadu 317/34, PSČ 743 01
den vzniku členství: 11. 7. 2005 - 18. 11. 2009
od 11. 7. 2005 do 19. 4. 2010
MUDr. Václav Sosna - člen dozorčí rady
Bohumín, Studentská 604, PSČ 735 81
den vzniku členství: 11. 7. 2005 - 18. 11. 2009
od 11. 7. 2005 do 19. 4. 2010
Ing. Ivan Krupník - člen dozorčí rady
Brušperk, K Šištotu 527, PSČ 739 44
den vzniku členství: 11. 7. 2005 - 18. 12. 2008
Akcionáři
od 11. 7. 2005
Moravskoslezský kraj, IČO: 70890692
Ostrava, 28. října 117, PSČ 702 18
Hodnocení firmy
+2
+
-

Další odkazy

Aktualizovat data

Peníze.cz zobrazuje pouze údaje, které byly zveřejněny na základě zákona v různých rejstřících. Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na této stránce. Vydavatel tímto způsobem zpracovává osobní údaje v souladu s čl. 6 odst. 1 odst. f) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů, tedy pro účely oprávněných zájmů uživatelů této webové služby, která umožňuje, mimojiné, vyhledávání v rejstřících z jednoho místa, aniž by údaje z těchto rejstříků sdružovala.

Pokud jste na našich stránkách objevili, že uváděná data neodpovídají realitě, zkontrolujte prosím nejdříve, zda chyba není přímo v příslušném zdrojovém rejstříku. Pokud je, obraťte se s žádostí o opravu dat na příslušnou instituci uvedenou na této stránce. Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích. Pokud je na zdrojové stránce všechno v pořádku a chyba je pouze u nás, klikněte níž na tlačítko Aktualizovat data a vyčkejte. Aktualizace může trvat i několik málo desítek sekund.

Celebrity v rejstříku

Zdeněk Bakala

Zdeněk Bakala

- podnikatel a uhlobaron

+62

+
-
Tomáš Berdych

Tomáš Berdych

- bývalý tenista

+3

+
-
Miloš Knor

Miloš Knor

- moderátor, bavič

+2

+
-
Marek Dospiva

Marek Dospiva

- miliardář, Penta

-7

+
-
Daniel Křetínský

Daniel Křetínský

- miliardář, spoluvlastník AC Sparta Praha a Le Monde

-10

+
-
Václav Klaus

Václav Klaus

- bývalý prezident

-65

+
-

A tohle už jste četli?

Nové fastfoody i netradiční fitness. Tyhle franšízy chtějí do Česka

Nové fastfoody i netradiční fitness. Tyhle franšízy chtějí do Česka

Na jaké značky se můžete jako spotřebitel těšit, když najdou v Česku obchodní partnery? Nebo jim chcete pomoct se vstupem na trh rovnou jako franšízant?

Přihlaste se o přeplatek na silniční dani. Zbývá přes 1,5 miliardy

Přihlaste se o přeplatek na silniční dani. Zbývá přes 1,5 miliardy

Podnikatelé a firmy mají na daňových účtech celkový přeplatek ve výši 1,5 miliardy, který vznikl z uhrazených záloh na silniční daň. Ty byly v průběhu roku 2022 zrušeny. Finanční správa proto podnikatele upozorňuje, aby si zkontrolovali stav svých daňových účtů a případně zažádali o vrácení přeplatku či o jeho převedení na jinou daň.

Pomoc s drahými energiemi přijde i pro firmy

Pomoc s drahými energiemi přijde i pro firmy

Firmy, na které se nebude vztahovat cenový strop oznámený vládou v pondělí, by měly mít od listopadu k dispozici dotační program na úlevu od vysokých cen energií. Po jednání vlády to oznámil ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela.

Ušetřete s Peníze.cz

Naši čtenáři s námi ušetřili už  16 620 057 Kč. Podívejte se na poslední poptávky a vyzkoušejte nás také. Vše je zcela zdarma.

Doporučujeme

Kam zaparkovat peníze, aby moc neztrácely, ale byly po ruce? Čtyři možnosti

Kam zaparkovat peníze, aby moc neztrácely, ale byly po ruce? Čtyři možnosti

Jak se dostat na vyšší výnos než na běžném účtu, ale zároveň nepodstupovat příliš velké riziko a mít...

Tvůrci série Pozadí událostí nevidí, v čem je problém. A to je právě ten problém

Tvůrci série Pozadí událostí nevidí, v čem je problém. A to je právě ten problém

Uvedení detektivní minisérie v režii Jana Hřebejka vyvolalo u části kritiky značné pobouření. Zatímco...

Partners Financial Services