Používáte nástroj pro blokování reklamy. Pokud nám chcete pomoci, vypněte si blokování reklamy na našem webu. Zde najdete jednoduchý návod. Děkujeme.

ALU CZ a.s. v likvidaci
IČO: 27088600

Tento výpis má pouze informativní charakter. Doporučujeme informace ověřit v oficiálním veřejném rejstříku.
Tyto stránky navštíví měsíčně 1 000 000 lidí. Chcete inzerci na míru? Napište nám!

Výpis z obchodního rejstříku

Rejstřík
ARES
 
DPH
 
 
 
 
 
Datum zápisu17. 9. 2003
Obchodní firma
od 7. 10. 2010

ALU CZ a.s. v likvidaci

od 7. 4. 2009 do 7. 10. 2010

ALU CZ a.s.

od 4. 12. 2008 do 7. 4. 2009

ALUGROUP CZ a.s.

od 17. 9. 2003 do 4. 12. 2008

WARRINGTON a.s.

Sídlo
od 5. 11. 2007 do 28. 11. 2016
Tetčice, Rosická 343, PSČ 664 17
od 11. 8. 2005 do 5. 11. 2007
Praha 5, Žitavského 496, PSČ 156 00
od 15. 7. 2004 do 11. 8. 2005
Praha 5, 523, PSČ 155 31
od 17. 9. 2003 do 15. 7. 2004
Praha 4, U Habrovky 247/11, PSČ 140 00
IČO
od 17. 9. 2003

27088600

DIČ

CZ27088600

Identifikátor datové schránky:tydcrga
Právní forma
od 17. 9. 2003
Akciová společnost
Spisová značka5527 B, Krajský soud v Brně
Předmět podnikání
od 7. 4. 2009
- Zámečnictví, nástrojářství
od 7. 4. 2009
- Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
od 17. 9. 2007
- provádění staveb, jejich změn a odstraňování
od 17. 9. 2007 do 7. 4. 2009
- zámečnictví
od 17. 9. 2007 do 7. 4. 2009
- výroba kovových konstrukcí, kotlů, těles a kontejnerů
od 24. 2. 2006 do 7. 4. 2009
- činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců
od 11. 8. 2005
- projektová činnost ve výstavbě
od 11. 8. 2005 do 7. 4. 2009
- činnost technických poradců v oblasti stavebnictví a architektury
od 17. 9. 2003 do 7. 4. 2009
- Pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor bez poskytování jiných než základních služeb spojených s pronájmem
Ostatní skutečnosti
od 7. 10. 2010
- Rozhodnutím jediného akcionáře společnosti při výkonu působnosti valné hromady společnosti ze dne 06.09.2010, sepsaného formou notářského zápisu jménem JUDr. Marie Tláškové, notářky v Praze se sídlem Praha 2, nám. I.P.Pavlova 1785/3, její zástupkyní ustan ovenou podle § 24 notářského řádu Mgr. Šárkou Tláškovou, sp.zn. NZ 280/2010, N 340/2010, bylo rozhodnuto o zrušení společnosti s likvidací a o jmenování likvidátora.
od 7. 12. 2009 do 2. 3. 2010
- Jediný akcionář vykonávající dle ustanovení § 190 obchodního zákoníku působnost valné hromady, rozhodl dne 13.11.2009 takto: Zvyšuje v souladu s § 203 obchodního zákoníku základní kapitál společnosti ALU CZ a.s., se sídlem Tetčice, Rosická 343, PSČ 664 17, IČ 270 88 600, zapsané v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 5527, z částky 12.000.000,-- Kč (sl ovy: dvanáct milionů korun českých) o částku 8.000.000,-- Kč (slovy: osm milionů korun českých) na částku 20.000.000,-- Kč (slovy: dvacet milionů korun českých), a to úpisem nových akcií bez veřejné nabídky na úpis akcií, za následujících podmínek: 1) Bude upsáno 40 (slovy: čtyřicet) kusů nových akcií na majitele, v listinné podobě o jmenovité hodnotě každé akcie 200.000,-- Kč (slovy: dvě stě tisíc korun českých). Nově upisované akcie nebudou kotované, 2) Součet jmenovitých hodnot nově vydaných akcií je 8.000.000,-- Kč (slovy: osm milionů korun českých) a je roven částce, o kterou je zvyšován základní kapitál společnosti. 3) Upisování nad částku navrženého zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. 4) Důvodem zvýšení základního kapitálu je potřeba posílení vlastního kapitálu společnosti a její ekonomické a personální stability. 5) Zvýšení je přípustné, neboť emisní kurz dříve upsaných akcií je zcela splacen. 6) Jediný akcionář se vzdal svého přednostního práva na úpis nových akcií. Údaje dle § 203 odstavce 2 písmeno c) obchodního zákoníku (ve spojení s § 204a odstavec 2 obchodního zákoníku) se proto neuvádí. 7) Akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního práva, budou nabídnuty předem určenému zájemci, a to společnosti FLAME Investments a.s.. 8) Emisní kurz jedné akcie o jmenovité hodnotě 200.000,-- Kč (slovy: dvě stě tisíc korun českých) je roven její jmenovité hodnotě a je bez emisního ážia. 9) Místem upisování je sídlo jediného akcionáře - společnosti FLAME Investments a.s.. 10) Upisovatel - společnost FLAME Investments a.s. provede úpis akcií uzavřením smlouvy o úpisu akcí se společností ALU CZ a.s. 11) Lhůta pro upisování akcií je 14 (čtrnáct) dnů a začíná běžet dnem následujícím po dni, ve kterém byl doručen návrh smlouvy o upsání akcií. Představenstvu společnosti ALU CZ a.s. se ukládá doručit návrh smlouvy o upsání akcií bez zbytečného odkladu pot é, co bude podán návrh usnesení jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku s tím, že upisování akcií bude vázáno na rozvazovací podmínku, jíž je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Připadne-li poslední den lhůty na den pracovního volna nebo klidu, je posledním dnem lhůty nejbližší následující pracovní den. S polečnost oznámí počátek běhu lhůty pro upisování akcií upisovateli doručením návrhu smlouvy o upsání nových akcií. 12) Právo upsat akcie zaniká marným uplynutím výše uvedené lhůty pro jeho vykonání. 13) Emisní kurs 40 (slovy: čtyřiceti) kusů nových akcií na majitele, v listinné podobě, o jmenovité hodnotě každé akcie 200.000,-- Kč (slovy: dvě stě tisíc korun českých), bude splacen peněžitým vkladem - započtením peněžitých pohledávek jediného akcion áře - společnosti FLAME Investments a.s., ve výši 8.000.000,-- Kč (slovy: osm milionů korun českých) za společností ALU CZ a.s. proti pohledávce společností ALU CZ a.s. na splacení emisního kurzu akcií ve výši 8.000.000,-- Kč (slovy: osm milionů korun če ských). Jediný akcionář v působnosti valné hromady schválil splacení emisního kurzu akcií upisovaných ke zvýšení základního kapitálu peněžitým vkladem v celkové výši 8.000.000,-- Kč (slovy: osm milionů korun českých) započtením peněžitých pohledávek jediného akci onáře - společnosti FLAME Investments a.s. ve výši 8.000.000,-- Kč (slovy: osm milionů korun českých) za společností ALU CZ a.s. proti pohledávce společnosti ALU CZ a.s. na splacení emisního kurzu akcií ve výši 8.000.000,-- Kč (slovy: osm milionů korun českých). Ke dni 13.11.2009 existují peněžité pohledávky jediného akcionáře - společnosti FLAME Investments a.s., IČ: 285 17 415 za společností ALU CZ a.s., se sídlem Tetčice, Rosická 343, PSČ 664 17, IČ 270 88 600, z titulu poskytnutých úvěrů v celkové výši 8.000 .000,-- Kč (slovy: osm milionů korun českých). Jedná se o následující pohledávky jediného akcionáře - společnosti FLAME Investments a.s. vůči společnosti ALU CZ a.s., které budou započteny proti pohledávce společnosti ALU CZ a.s. na splacení emisního kurzu 40 (slovy: čtyřiceti) kusů nových akcií na ma jitele, v listinné podobě, o jmenovité hodnotě každé akcie 200.000,-- Kč (slovy: dvě stě tisíc korun českých): a) Pohledávka vzniklá ze Smlouvy o úvěru uzavřené dne 13. 3. 2009 mezi společností Alkona Invest CZ a.s., se sídlem Praha 1, Klimentská 22, PSČ 11000, IČ 44684690, zapsanou v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1113, jako věřite lem, a společností ALU CZ a.s., se sídlem Tetčice, Rosická 343, PSČ 664 17, IČ 270 88 600, zapsanou v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 5527, jako dlužníkem, na základě které vznikla společnosti ALU CZ a.s. povinnost splatit po skytnutý úvěr ve výši 3.000.000,-- Kč (slovy: tři miliony korun českých) spolu se sjednanými úroky, přičemž tato pohledávka co do částky 1.324.000,-- Kč (slovy: jeden milion tři sta dvacet čtyři tisíc korun českých) zanikla a k započtení dojde ohledně zby lé jistiny této pohledávky, tj. částky ve výši 1.676.000,-- Kč; b) Pohledávka ze Smlouvy o úvěru uzavřené dne 3. 4. 2009 mezi společností Alkona Invest CZ a.s., se sídlem Praha 1, Klimentská 22, PSČ 11000, IČ 44684690, zapsanou v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1113, jako věřitelem, a sp olečností ALU CZ a.s., se sídlem Tetčice, Rosická 343, PSČ 664 17, IČ 270 88 600, zapsanou v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 5527, jako dlužníkem, na základě které vznikla společnosti ALU CZ a.s. povinnost splatit poskytnutý úvěr ve výši 1.900.000,-- Kč (slovy: jeden milion devět set tisíc korun českých) spolu se sjednanými úroky, přičemž k započtení dojde ohledně jistiny této pohledávky, tj. částky ve výši 1.900.000,-- Kč; c) Pohledávka ze Smlouvy o úvěru uzavřené dne 9. 4. 2009 mezi společností Alkona Invest CZ a.s., se sídlem Praha 1, Klimentská 22, PSČ 11000, IČ 44684690, zapsanou v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1113, jako věřitelem, a sp olečností ALU CZ a.s., se sídlem Tetčice, Rosická 343, PSČ 664 17, IČ 270 88 600, zapsanou v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 5527, jako dlužníkem, na základě které vznikla společnosti ALU CZ a.s. povinnost splatit poskytnutý úvěr ve výši 1.500.000,-- Kč (slovy: jeden milion pět set tisíc korun českých) spolu se sjednanými úroky, přičemž k započtení dojde ohledně jistiny této pohledávky, tj. částky ve výši 1.500.000,-- Kč; d) Pohledávka ze Smlouvy o úvěru uzavřené dne 15. 4. 2009 mezi společností Alkona Invest CZ a.s., se sídlem Praha 1, Klimentská 22, PSČ 11000, IČ 44684690, zapsanou v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1113, jako věřitelem, a s polečností ALU CZ a.s., se sídlem Tetčice, Rosická 343, PSČ 664 17, IČ 270 88 600, zapsanou v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 5527, jako dlužníkem, na základě které vznikla společnosti ALU CZ a.s. povinnost splatit poskytnutý úvěr ve výši 1.600.000,-- Kč (slovy: jeden milion šest set tisíc korun českých) spolu se sjednanými úroky, přičemž k započtení dojde ohledně jistiny této pohledávky, tj. částky ve výši 1.600.000,-- Kč; e) Pohledávka ze Smlouvy o úvěru uzavřené dne 20. 4. 2009 mezi společností Alkona Invest CZ a.s., se sídlem Praha 1, Klimentská 22, PSČ 11000, IČ 44684690, zapsanou v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1113, jako věřitelem, a s polečností ALU CZ a.s., se sídlem Tetčice, Rosická 343, PSČ 664 17, IČ 270 88 600, zapsanou v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 5527, jako dlužníkem, na základě které vznikla společnosti ALU CZ a.s. povinnost splatit poskytnutý úvěr ve výši 500.000,-- Kč (slovy: pět set tisíc korun českých) spolu se sjednanými úroky, přičemž k započtení dojde ohledně jistiny této pohledávky, tj. částky ve výši 500.000,-- Kč; f) Pohledávka ze Smlouvy o úvěru uzavřené dne 21. 4. 2009 mezi společností Alkona Invest CZ a.s., se sídlem Praha 1, Klimentská 22, PSČ 11000, IČ 44684690, zapsanou v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1113, jako věřitelem, a s polečností ALU CZ a.s., se sídlem Tetčice, Rosická 343, PSČ 664 17, IČ 270 88 600, zapsanou v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 5527, jako dlužníkem, na základě které vznikla společnosti ALU CZ a.s. povinnost splatit poskytnutý úvěr ve výši 600.000,-- Kč (slovy: šest set tisíc korun českých) spolu se sjednanými úroky, přičemž k započtení dojde ohledně jistiny této pohledávky, tj. částky ve výši 600.000,-- Kč; g) Pohledávka ze Smlouvy o úvěru uzavřené dne 23. 4. 2009 mezi společností Alkona Invest CZ a.s., se sídlem Praha 1, Klimentská 22, PSČ 11000, IČ 44684690, zapsanou v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1113, jako věřitelem, a s polečností ALU CZ a.s., se sídlem Tetčice, Rosická 343, PSČ 664 17, IČ 270 88 600, zapsanou v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 5527, jako dlužníkem, na základě které vznikla společnosti ALU CZ a.s. povinnost splatit poskytnutý úvěr ve výši 5.500.000,-- Kč (slovy: pět milionů pět set tisíc korun českých) spolu se sjednanými úroky, přičemž k započtení dojde ohledně části jistiny této pohledávky, a to co do částky 224.000,-- Kč. Uvedené pohledávky nabyl jediný akcionář - společnost FLAME Investments a.s. na základě smlouvy o postoupení pohledávek ze dne 30. 6. 2009 uzavřené mezi společností Alkona Invest CZ a.s. jako postupitelem a společností FLAME Investments a.s. jako postupní kem. Společnost FLAME Investments a.s. se na základě uvedené smlouvy o postoupení pohledávek stala věřitelem společnosti namísto společnosti Alkona Invest CZ a.s. Existence pohledávek, které mají být použity na splacení emisního kurzu nově upsaných akcií ve výši 8.000.000,-- Kč (slovy: osm milionů korun českých) započtením pohledávek společnosti FLAME Investments a.s. za společností ALU CZ a.s. proti pohledávce spo lečnosti ALU CZ a.s. na splacení emisního kurzu akcií, byla ověřena nezávislým auditorem - Ing. Silvií Bělkovou, číslo licence auditora 1916 (BT Audit, s.r.o., se sídlem Mnichovice, Smetanova 23, PSČ 251 64, IČ 270 91 775, nezávislá auditorská společnost) . Důvodem započtení uvedených pohledávek je snížení rozsahu závazků společnosti ALU CZ a.s. Jediný akcionář v působnosti valné hromady udělil v souladu s § 59 odst. 8 a § 163 odst. 3 obchodního zákoníku souhlas se započtením peněžitých pohledávek společnosti FLAME Investments a.s. vůči společnosti ALU CZ a.s. ve výši 8.000.000,-- Kč (slovy: osm milionů korun českých), jak jsou uvedeny výše, proti pohledávce společnosti ALU CZ a.s. na splacení emisního kurzu akcií ve výši 8.000.000,-- Kč (slovy: osm milionů korun českých). K započtení se stanoví tato pravidla postupu pro uzavření smlouvy o započtení: Návrh smlouvy o započtení pohledávek doručí společnost ALU CZ a.s. jedinému akcionáři - společnosti FLAME Investments a.s. spolu s návrhem smlouvy o upsání akcií, jak je uvedeno shora, přičemž smlouva o započtení musí být uzavřena ve lhůtě čtrnácti dnů od doručení návrhu, tj. před podáním návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Smlouva o započtení bude mj. obsahovat specifikace pohledávek, právní důvod jejich vzniku, počet a jmenovitou hodnotu akcií a jejich emisní kurz, jehož splacení bude provedeno formou započtení. Podpisy účastníků smlouvy budou úředně ověřeny.
od 28. 11. 2008 do 29. 12. 2008
- Jediný akcionář ALKONA a.s. rozhodl dne 29.9.2008 v působnosti mimořádné valné hromady o zvýšení základního kapitálu společnosti takto: Zvyšuje v souladu s § 203 obchodního zákoníku základní kapitál společnosti, z částky 7.140.000,- Kč o částku 4.860.000,- Kč na částku 12.000.000,- Kč za následujících podmínek: 1) Zvýšení bude provedeno peněžitými vklady, přičemž emisní kurs dříve upsaných akcií akcionáři zcela splatili. 2) Bude upsáno 24 kusů nových kmenových akcií znějících na majitele, v listinné podobě, které nebudou kótované, o jmenovité hodnotě každé akcie 200.000,- Kč, a dále 3 kusy nových kmenových akcií znějících na majitele, v listinné podobě, které nebudou k ótované, o jmenovité hodnotě každé akcie 20.000,- Kč. 3) Součet jmenovitých hodnot nově vydaných akcií je 4.860.000,- Kč a je roven částce, o kterou je zvyšován základní kapitál společnosti. 4) Upisování nad částku navrženého zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. 5) Všechny akcie budou upsány s vyloučením přednostního práva jediného akcionáře k nově upisovaným akciím v plném rozsahu, bez veřejné výzvy k upisování akcií, a tudíž toto rozhodnutí neobsahuje náležitosti dle ustanovení § 203 odstavec 2 písmeno c) ObchZ . 6) Upisování nových akcií bude provedeno předem určeným zájemcem, což odpovídá zájmům společnosti na posílení její ekonomické a personální stability. Tímto způsobem dojde k posílení vlastního kapitálu společnosti. Všechny akcie budou nabídnuty k úpisu jed inému akcionáři, společnosti ALKONA a.s., se sídlem Praha 1, Klimentská 22, IČ: 25103024, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka číslo 4521. Veškeré akcie tedy budou nabídnuty k úpisu jedinému akcionáři a procedura spojená s přednostním právem je nadbytečná. Představenstvo společnosti v souladu s § 204a odstavec 5 ObchZ předložilo jedinému akcionáři v působnosti valné hromady písemnou zprávu, ve které jsou uvedeny důvody vyloučení přednostního práva. 7) Emisní kurs každé nově upisované akcie, tj. kmenové akcie, znějící na majitele, v listinné podobě, která nebude kótovaná, jejíž jmenovitá hodnota bude činit 200.000,- Kč, činí 200.000,- Kč, a emisní kurs každé nově upisované akcie, tj. kmenové akcie, znějící na majitele, v listinné podobě, která nebude kótovaná, jejíž jmenovitá hodnota bude činit 20.000,- Kč, činí 20.000,- Kč. Emisní ážio je nulové. 8) Místem pro upsání akcií je sídlo jediného akcionáře, tedy společnosti ALKONA a.s., IČ: 25103024, na adrese Praha 1, Klimentská 22. 9) Jediný akcionář upíše akcie uzavřením smlouvy o upsání nových akcií se společností, a to ve lhůtě čtrnácti (14) dnů, která počne běžet dnem následujícím po doručení návrhu smlouvy o upsání akcií. Představenstvu společnosti WARRINGTON a.s. se ukládá do ručit návrh smlouvy o upsání akcií bez zbytečného odkladu poté, co bude podán návrh usnesení jediného akcionáře při výkonu působnosti mimořádné valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku s tím, že upisování akcií bude vázáno na ro zvazovací podmínku, jíž je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti mimořádné valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Společnost oznámí počátek běhu lhůty pro upisov ání akcií upisovateli doručením návrhu smlouvy o upsání. 10) Emisní kurs dvaceti čtyř (24) kusů nových kmenových akcií znějících na majitele, v listinné podobě, které nebudou kótované, jejichž jmenovitá hodnota bude činit 200.000,- Kč (slovy: dvě stě tisíc korun českých), bude splacen peněžitým vkladem - zap očtením peněžitých pohledávek jediného akcionáře, společnosti ALKONA a.s. proti pohledávce společnosti WARRINGTON a.s. na splacení emisního kurzu akcií ve výši 4.800.000,- Kč (slovy: čtyři miliony osm set korun českých). 11) Emisní kurs tří (3) kusů nových kmenových akcií znějících na majitele, v listinné podobě, které nebudou kótované, jejichž jmenovitá hodnota bude činit 20.000,- Kč (slovy: dvacet tisíc korun českých), bude splacen peněžitým vkladem jediného akcionáře v penězích. Jediný akcionář je povinen splatit emisní kurs těchto akcií na zvláštní účet společnosti číslo 4200xxxx vedený u Volksbank CZ, a.s., a to do čtrnácti dnů od uzavření smlouvy o upsání akcií. Jediný akcionář v působnosti valné hromady schvaluje splacení emisního kurzu akcií upisovaných na zvýšení základního kapitálu peněžitým vkladem v celkové výši 4.800.000,- Kč (slovy: čtyři miliony osm set tísíc korun českých) započtením peněžitých pohledáv ek jediného akcionáře ALKONA a.s. ve výši 4.800.000,- Kč za společností WARRINGTON a.s. proti pohledávce společnosti WARRINGTON a.s. na splacení emisního kurzu akcií ve výši 4.800.000,- Kč (slovy: čtyři miliony osm set tisíc korun českých). Jedná se o následující pohledávky jediného akcionáře vůči společnosti, které budou započteny proti pohledávce na splacení emisního kursu dvaceti čtyř kusů nových kmenových akcií znějících na majitele, v listinné podobě, které nebudou kótované, jej ichž jmenovitá hodnota bude činit 200.000,- Kč (slovy: dvěstě tisíc korun českých): - Pohledávka vzniklá ze Smlouvy o úvěru uzavřené dne 22. dubna 2008 ve znění dodatku č. 1 ze dne 1. května 2008 mezi jediným akcionářem jakožto věřitelem a společností jakožto dlužníkem, na základě níž vznikla společnosti povinnost splatit poskytnutý úvěr spolu se sjednanými úroky, tj. povinnost vrátit jedinému akcionáři jistinu úvěru ve výši 4.000.000,- Kč (slovy: čtyři miliony korun českých) a sjednaný úrok do 31. 12. 2008, přičemž k započtení dojde ohledně jistiny této pohledávky, tj. částky 4.000.000, - Kč (slovy: čtyři miliony korun českých). - Pohledávka vzniklá ze Smlouvy o úvěru uzavřené dne 1. července 2008 mezi Alkona Invest CZ a.s. se sídlem Praha 1, Klimentská 22, PSČ 110 00, IČ: 44684690, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka číslo 1113 jakožt o věřitelem a společností jakožto dlužníkem, na základě níž vznikla společnosti povinnost splatit společnosti Alkona Invest CZ a.s. poskytnutý úvěr spolu se sjednanými úroky, tj. povinnost vrátit společnosti Alkona Invest CZ a.s. jistinu úvěru ve výši 800 .000,- Kč ((slovy: osm set tisíc korun českých) do 31.12.2008 a sjednané úroky. Tato pohledávka byla postoupena společností Alkona Invest CZ a.s. jakožto postupitelem jedinému akcionáři jakožto postupníkovi Smlouvou o postoupení pohledávek uzavřenou dne 1 .července 2008, na základě níž je jediný akcionář co do uvedené pohledávky a jejího příslušenství věřitelem společnosti namísto Alkona Invest CZ a.s. K započtení dojde ohledně jistiny této pohledávky, tj. částky 800.000,- Kč (slovy: osm set tisíc korun če ských). Existence pohledávek, které mají být použity na splacení emisního kursu nově upsaných akcií započtením pohledávky společnosti ALKONA a.s. za společností WARRINGTON a.s. proti pohledávce společnosti WARRINGTON a.s. na splacení emisního kurzu akcií, byla ověřena nezávislým auditorem - BT Audit, s.r.o., nezávislá auditorská společnost, číslo licence 424. Důvodem započtení uvedených pohledávek je snížení rozsahu závazků společnosti. K započtení se stanoví tato pravidla postupu pro uzavření smlouvy o započtení: Návrh smlouvy o započtení pohledávek doručí společnost jedinému akcionáři spolu s návrhem smlouvy o upsání akcií, jak je uvedeno shora, přičemž smlouva o započtení musí být uzavřena ve lhůtě čtrnácti dnů od doručení návrhu, tj. před podáním návrhu na zápi s zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Smlouva o započtení bude mj. obsahovat specifikace pohledávek, právní důvod jejich vzniku, počet a jmenovitou hodnotu akcií a jejich emisní kurs, jehož splacení bude provedeno formou započtení. Podpis y účastníků smlouvy budou úředně ověřeny.
od 28. 1. 2008 do 5. 3. 2008
- Mimořádná valná hromada přijala dne 30.11.2007 rozhodnutí následujícího obsahu: a) Základní kapitál společnosti WARRINGTON a.s., IČ: 270 88 600, se zvyšuje peněžitými vklady, přičemž emisní kurs dříve upsaných akcií akcionáři zcela splatili. Základní kapitál společnosti se zvyšuje o částku 5.120.000,- Kč. Upisování akcií nad částku n avrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. b) Za účelem zvýšení základního kapitálu společnost vydá 23 kusů nových kmenových akcií znějících na majitele, v listinné podobě, které nebudou kótované, jejichž jmenovitá hodnota bude činit 200.000,- Kč, a dále 26 kusů nových kmenových akcií znějících na majitele, v listinné podobě, které nebudou kótované, jejichž jmenovitá hodnota bude činit 20.000,- Kč c) Všichni dosavadní akcionáři společnosti se vzdávají přednostního práva upsat nové akcie, a to zejména s ohledem na zaokrouhlení jmenovité hodnoty nově vydávaných akcií a počet hlasů s nimi spojených, přičemž všechny nově vydávané akcie společnosti upíš í všichni dosavadní akcionáři společnosti na základě dohody dle § 205 obchodního zákoníku s těmito náležitostmi: Akcionář - ALKONA a.s. se sídlem Praha 1, Klimentská 22, IČ: 25103024, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka číslo 4521 upíše 17 kusů akcií o jmenovité hodnotě 200.000,- Kč u každé z těchto nových akcií a 10 kusů a kcií o jmenovité hodnotě 20.000,- Kč u každé z těchto nových akcií. Akcionář - PERSEUS Consulting s.r.o. se sídlem Praha 5, Lipence 523, PSČ 155 31, IČ: 26497727, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka číslo 85924 upíše 6 kusů akcií o jmenovité hodnotě 200.000,- Kč u každé z těchto nových akcií a 16 kusů akcií o jmenovité hodnotě 20.000,- Kč u každé z těchto nových akcií. d) Dohoda dle § 205 obchodního zákoníku bude pořízena ve formě notářského zápisu v notářské kanceláři JUDr. Marie Tláškové, Praha 2, Sokolská 31. Upisování akcií bude v dohodě dle § 205 obchodního zákoníku vázáno na rozvazovací podmínku, jíž je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí mimořádné valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Tato dohoda bude uzavřena ve lhůtě 14 (čtrnácti) dnů počítané ode dne, kdy společnost doručí poslednímu z akcionářů návrh na uzavření této dohody. Počátek běhu této lhůty bude oznámen akcionářům na základě písemného sdělení představenstva vyvěšeného v sídle společnosti. e) Emisní kurs každé nově upisované akcie, tj. kmenové akcie, znějící na majitele, v listinné podobě, která nebude kótovaná, jejíž jmenovitá hodnota bude činit 200.000,- Kč, činí pro všechny upisovatele 200.000,- Kč a emisní kurs každé nově upisované akci e, tj. kmenové akcie, znějící na majitele, v listinné podobě, která nebude kótovaná, jejíž jmenovitá hodnota bude činit 20.000,- Kč, činí pro všechny upisovatele 20.000,- Kč. Emisní ážio je nulové. f) Mimořádná valná hromada vyslovuje souhlas se započtením peněžitých pohledávek stávajícího akcionáře společnosti, a to ALKONA a.s. se sídlem Praha 1, Klimentská 22, IČ: 25103024, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vl ožka číslo 4521 vůči společnosti v úhrnné výši 3.600.000,- Kč proti pohledávce na splacení emisního kursu akcií v úhrnné výši 3.600.000,- Kč. Jedná se o následující pohledávky akcionáře ALKONA a.s. vůči společnosti, které budou započteny proti pohledávce na splacení emisního kursu akcií: Pohledávka vzniklá ze Smlouvy o úvěru uzavřené dne 31.5.2007 ve znění dodatku č. 1 ze dne 27.6.2007 mezi ALKONA a.s. jakožto věřitelem a společností jakožto dlužníkem, na základě níž vznikla společnosti povinnost splatit poskytnutý úvěr spolu se sjednaným i úroky, tj. povinnost vrátit společnosti ALKONA a.s. jistinu úvěru ve výši 600.000,- Kč a sjednaný úrok do 31.12.2007, přičemž k započtení dojde ohledně jistiny této pohledávky; Pohledávka vzniklá ze Smlouvy o úvěru uzavřené dne 19.6.2007 mezi ALKONA a.s. jakožto věřitelem a společností jakožto dlužníkem, na základě níž vznikla společnosti povinnost splatit poskytnutý úvěr spolu se sjednanými úroky, tj. povinnost vrátit společnos ti ALKONA a.s. jistinu úvěru ve výši 3.000.000,- Kč do 31.12.2007 a sjednané úroky, přičemž k započtení dojde ohledně jistiny této pohledávky. g) Mimořádná valná hromada vyslovuje souhlas se započtením peněžité pohledávky stávajícího akcionáře společnosti, a to PERSEUS Consulting s.r.o. se sídlem Praha 5, Lipence 523, PSČ 155 31, IČ: 26497727, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soude m v Praze, oddíl C, vložka číslo 85924 vůči společnosti v úhrnné výši 500.000,- Kč proti pohledávce na splacení emisního kursu akcií v úhrnné výši 500.000,- Kč. Jedná se o následující pohledávku akcionáře PERSEUS Consulting s.r.o. vůči společnosti, která bude započtena proti pohledávce na splacení emisního kursu akcií: Pohledávka vzniklá ze Smlouvy o půjčce uzavřené dne 31.8.2007 mezi PERSEUS Consulting s.r.o. jakožto věřitelem a společností jakožto dlužníkem, na základě níž vznikla Společnosti povinnost vrátit půjčku spolu se sjednanými úroky, tj. povinnost vrátit spol ečnosti PERSEUS Consulting s.r.o. jistinu půjčky ve výši 500.000,- Kč do 31.12.2007 a sjednané úroky, přičemž k započtení dojde ohledně jistiny této pohledávky. h) Důvodem započtení uvedených pohledávek je snížení rozsahu závazků společnosti. ch) Pravidla postupu pro uzavření smlouvy o započtení shora uvedených pohledávek: Návrh smlouvy o započtení pohledávek doručí společnost upisovatelům spolu s návrhem dohody dle § 205 Obchodního zákoníku, jak je uvedeno shora, přičemž smlouva o započtení musí být uzavřena ve lhůtě 14 (čtrnácti) dnů od doručení návrhu, tj. před podáním n ávrhu na zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Smlouvy o započtení budou mj. obsahovat specifikace pohledávek, právní důvod jejich vzniku, počet a jmenovitou hodnotu akcií a jejich emisní kurs, jehož splacení bude provedeno formou zap očtení. Podpisy účastníků smlouvy budou úředně ověřeny. i) Emisní kurs nově vydaných akcií, jejichž majitelem bude akcionář ALKONA a.s. /tj. 17ti kusů nových akcií o jmenovité hodnotě 200.000,- Kč u každé z těchto nových akcií a 10ti kusů nových akcií o jmenovité hodnotě 20.000,- Kč u každé z těchto nových akc ií/, bude splacen výhradně formou započtení /tj. ve výši 3.600.000,- Kč/. j) Emisní kurs 2 kusů nových akcií o jmenovité hodnotě 200.000,- Kč u každé z těchto nových akcií a 5ti kusů nových akcií o jmenovité hodnotě 20.000,- Kč u každé z těchto nových akcií, jejichž majitelem bude akcionář PERSEUS Consulting s.r.o., bude v část ce 500.000,- Kč splacen formou započtení. Emisní kurs 4 kusů nových akcií o jmenovité hodnotě 200.000,- Kč u každé z těchto nových akcií a 11ti kusů nových akcií o jmenovité hodnotě 20.000,- Kč u každé z těchto nových akcií, jejichž majitelem bude akcioná ř PERSEUS Consulting s.r.o., bude v úhrnné částce 1.020.000,- Kč v souladu s ujednáními v dohodě dle § 205 Obchodního zákoníku splacen na účet společnosti číslo 4200xxxx vedený Volksbank a.s., a to nejpozději do 20.12.2007. Pro případ, že by tento akcionář nesplnil povinnost uhradit emisní kurs akcií ve výši 1.020.000,- Kč řádně a včas, bude v dohodě sjednána rozvazovací podmínka, při jejímž splnění je úpis 4 kusů nových akcií o jmenovité hodnotě 200.000,- Kč u každé z těcht o nových akcií a 11ti (jedenácti) kusů nových akcií o jmenovité hodnotě 20.000,- Kč u každé z těchto nových akcií akcionářem PERSEUS Consulting s.r.o. neúčinný. V takovém případě by akcionář PERSEUS Consulting s.r.o. účinně upsal 2 kusy nových akcií o jm enovité hodnotě 200.000,- Kč u každé z těchto nových akcií a 5 kusů nových akcií o jmenovité hodnotě 20.000,- Kč u každé z těchto nových akcií. k) Při splnění rozvazovací podmínky dle bodu j) budou 4 kusy nových kmenových akcií znějících na majitele, v listinné podobě, které nebudou kótované, o jmenovité hodnotě každé jedné akcie 200.000,- Kč a 11 kusů nových kmenových akcií znějících na majitele , v listinné podobě, které nebudou kótované, o jmenovité hodnotě každé jedné akcie 20.000,- Kč nabídnuty k úpisu určitému zájemci z řad akcionářů, a to společnosti ALKONA a.s. Emisním kursem všech těchto akcií je jejich jmenovitá hodnota. Tyto akcie budou upsány v sídle společnosti, a to ve lhůtě 14ti dnů ode dne doručení návrhu na uzavření smlouvy o uspání akcií, přičemž návrh této smlouvy o upsání akcií doručí představenstvo společnosti určitému zájemci bezodkladně, nejpozději do čtrnácti dnů ode dne sp lnění rozvazovací podmínky /dle bodu j)/. l) Mimořádná valná hromada vyslovuje souhlas se započtením peněžitých pohledávek určitého zájemce - ALKONA a.s. proti pohledávce na splacení emisního kursu akcií ve výši 1.020.000,- Kč pro případ postupu dle bodu k). Jedná se o následující pohledávky akcionáře ALKONA a.s. vůči společnosti, které budou započteny proti pohledávce na splacení emisního kursu akcií: Pohledávka vzniklá ze Smlouvy o úvěru uzavřené dne 15.3.2007 mezi ALKONA a.s. jakožto věřitelem a společností jakožto dlužníkem, na základě níž vznikla společnosti povinnost splatit poskytnutý úvěr spolu se sjednanými úroky, tj. povinnost vrátit společnos ti ALKONA a.s. jistinu úvěru ve výši 500.000,- Kč a sjednaný úrok do 31.12.2007, přičemž k započtení dojde ohledně jistiny této pohledávky; Pohledávka vzniklá ze Smlouvy o úvěru uzavřené dne 17.7.2007 mezi ALKONA a.s. jakožto věřitelem a společností jakožto dlužníkem, na základě níž vznikla společnosti povinnost splatit poskytnutý úvěr spolu se sjednanými úroky, tj. povinnost vrátit společnos ti ALKONA a.s. jistinu úvěru ve výši 1.000.000,- Kč a sjednaný úrok do 31.12.2007, přičemž k započtení dojde ohledně části jistiny této pohledávky ve výši 520.000,- Kč. Důvodem započtení uvedených pohledávek je snížení rozsahu závazků společnosti a dodržení podmínek stanovených financující bankou společnosti. m) Pravidla postupu pro uzavření smlouvy o započtení shora uvedených pohledávek: Návrh smlouvy o započtení pohledávek doručí společnost do sídla ALKONA a.s., přičemž smlouva o započtení musí být uzavřena ve lhůtě čtrnácti dnů od doručení návrhu. Smlouva o započtení bude mimo jiné obsahovat specifikace pohledávek, právní důvod jejich v zniku, počet a jmenovitou hodnotu akcií a jejich emisní kurs, jehož splacení bude provedeno formou započtení. Podpisy účastníků smlouvy budou úředně ověřeny.
od 5. 11. 2007 do 11. 12. 2007
- Základní kapitál společnosti WARRINGTON a.s. se zvyšuje o částku 20.000,- Kč (slovy: dvacet tisíc korun českých) ze stávající výše 2,000.000,- Kč (slovy: dva miliony korun českých) na částku 2,020.000,- Kč (slovy: dva miliony dvacet tisíc korun českých) u psáním nové akcie. Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. Za účelem zvýšení základního kapitálu společnost vydá 1 (jeden) kus kmenové akcie na majitele v listinné podobě, ve jmenovité hodnotě 20.000,- kč (slovy: dvacet tisíc korun českých). Emisní kurs upisovéné akcie činí 20.000,- Kč (slovy: dvacet tisíc korun českých). Akcie nebude upsána s využitím přednostního práva ve smyslu § 204a obchodního zákoníku. Akcie vydaná za účelem zvýšení základního kapitálu bude upsána na základě dohody akcionářů na rozsahu jejich účati na zvýšení základního kapitálu společnosti podle ust. § 205 obchodního zákoníku s těmito náležitostmi. Akcionáři společnosti se vzdají přednostního práva na upisování akcie, kterou společnost WARRINGTON a.s. vydá za účelem zvýšení základního kapitálu. Akcionář - společnost ALKONA a.s. se sídlem Praha 1, Klimentská 22, IČ: 251 03 024 upíše 1 (jeden) kus kmenové akcie na majitele v listinné podobě, ve jmenovité hodnotě 20.000,- Kč (slovy: dvacet tisíc korun českých). Akcionář - společnost PERSEUS Consulting s.r.o., se sídlem Praha 5, Lipence 523, PSČ 155 31, IČ: 264 97 727 neupíše žádnou novou akcii. Dohoda dle § 205 obchodního zákoníku bude pořízena ve formě notářského zápisu v notářské kanceláři JUDr. Aleny Procházkové na adrese Praha 5, Smíchov, Štefánikova 26, ve lhůtě nejpozději do 20 (dvaceti) dnů ode dne podání návrhu na zápis tohoto usnesení v alné hromady do obchodního rejstříku. Počátek běhu této lhůty bude akcionářům oznámen písemným sdělením představenstva společnosti vyvěšením v sídle společnosti. Upisování akcie bude v dohodě podle § 205 obchodního zákoníku vázáno rozvazovací podmínkou, j íž bude právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Emisní kurs upisované akcie je roven její jmenovité hodnotě a činí 20.000,- Kč (slovy: dvacet tisíc korun českých). Emisní kurs upisované akcie bude splacen peněžitým vkladem. Upisovatel, tj. společnost ALKONA a.s, se sídlem Praha 1, Klimentská 22, IČ: 251 03 024 je povinen splatit emisní kurs upisované akcie peněžitým vkladem ve výši 20.000,- Kč (slovy: dvacet tisíc korun českých) na zvláštní účet společnosti č.: 166xxxx 0 ve lhůtě 30 (třiceti) dnů ode dne sepsání dohody dle § 205 obchodního zákoníku.
Kapitál
od 2. 3. 2010
Základní kapitál 20 000 000 Kč, splaceno 100 %.
od 29. 12. 2008 do 2. 3. 2010
Základní kapitál 12 000 000 Kč, splaceno 100 %.
od 5. 3. 2008 do 29. 12. 2008
Základní kapitál 7 140 000 Kč, splaceno 100 %.
od 11. 12. 2007 do 5. 3. 2008
Základní kapitál 2 020 000 Kč, splaceno 100 %.
od 17. 9. 2003 do 11. 12. 2007
Základní kapitál 2 000 000 Kč, splaceno 100 %.
od 2. 3. 2010
Kmenové akcie na majitele err, počet akcií: 97 v listinné podobě.
od 29. 12. 2008
Kmenové akcie na majitele err, počet akcií: 30 v listinné podobě.
od 29. 12. 2008 do 2. 3. 2010
Kmenové akcie na majitele err, počet akcií: 57 v listinné podobě.
od 5. 3. 2008 do 29. 12. 2008
Kmenové akcie na majitele err, počet akcií: 33 v listinné podobě.
od 5. 3. 2008 do 29. 12. 2008
Kmenové akcie na majitele err, počet akcií: 27 v listinné podobě.
od 11. 12. 2007 do 5. 3. 2008
Kmenové akcie na majitele err, počet akcií: 1 v listinné podobě.
od 17. 9. 2003 do 5. 3. 2008
Akcie na majitele err, počet akcií: 10.
od 17. 9. 2003 do 5. 3. 2008
v listinné podobě
Dluží vám tato firma
Statutární orgán
od 28. 11. 2016
PAVEL VACEK - člen představenstva
Hostěradice, , PSČ 671 71
den vzniku členství: 20. 7. 2009
od 10. 8. 2009 do 28. 11. 2016
Pavel Vacek - člen představenstva
Hostěradice, 459, PSČ 671 71
den vzniku členství: 20. 7. 2009
od 28. 11. 2008 do 7. 4. 2009
Ing. Peter Kutlák - předseda představenstva
Stupava, Pod Kremenicou 3, PSČ 900 31, Slovenská republika
den vzniku členství: 26. 9. 2008 - 6. 3. 2009
den vzniku funkce: 26. 9. 2008 - 6. 3. 2009
od 28. 11. 2008 do 7. 4. 2009
Ing. Dušan Horecký - člen představenstva
Bratislava, Matúšova 26/A, PSČ 811 04, Slovenská republika
den vzniku členství: 26. 9. 2008 - 6. 3. 2009
od 28. 11. 2008 do 10. 8. 2009
Ing. Milan Bubeníček - člen představenstva
Praha 10 - Horní Měcholupy, Padovská 585/4, PSČ 109 00
den vzniku členství: 26. 9. 2008 - 20. 7. 2009
od 5. 11. 2007 do 28. 11. 2008
Jaroslav Šístek - předseda představenstva
Mělník, Náměstí Míru 29, PSČ 760 1
den vzniku funkce: 26. 9. 2007 - 26. 9. 2008
od 5. 11. 2007 do 28. 11. 2008
Josef Stručovský - člen představenstva
Římov, 142, PSČ 675 22
den vzniku funkce: 26. 9. 2007 - 26. 9. 2008
od 2. 7. 2007 do 5. 11. 2007
Ing. Jiří Malý - předseda představenstva
Praha 4, Choceradská 2749, PSČ 141 00
den vzniku členství: 17. 6. 2005
den vzniku funkce: 10. 5. 2007 - 26. 9. 2007
od 2. 7. 2007 do 28. 11. 2008
David Štědra - člen představenstva
Praha 4, Mirotická 770, PSČ 142 00
den vzniku členství: 28. 3. 2007 - 26. 9. 2008
od 11. 8. 2005 do 2. 7. 2007
Tomáš Němeček - předseda představenstva
Praha 4, Dačického 1220/2, PSČ 140 00
den vzniku členství: 17. 6. 2005 - 28. 3. 2007
den vzniku funkce: 17. 6. 2005 - 28. 3. 2007
od 11. 8. 2005 do 2. 7. 2007
Ing. Jiří Malý - člen představenstva
Praha 4, Choceradská 2749, PSČ 141 00
den vzniku členství: 17. 6. 2005
den vzniku funkce: 17. 6. 2005
od 11. 8. 2005 do 5. 11. 2007
Radka Šalamounová - člen představenstva
Praha 4 - Krč, Ružinovská 1227, PSČ 142 00
den vzniku členství: 17. 6. 2005
den vzniku funkce: 17. 6. 2005 - 26. 9. 2007
od 15. 1. 2004 do 15. 1. 2004
Ing. Stanislva Pavel, MBA - předseda
Praha 5, Lipence 523, PSČ 155 31
den vzniku členství: 29. 10. 2003
den vzniku funkce: 29. 10. 2003
od 15. 1. 2004 do 15. 1. 2004
Ing. Zdeněk Žilka - člen
Praha 9, Litoměřická 9, PSČ 190 00
od 15. 1. 2004 do 11. 8. 2005
Ing. Stanislav Pavel, MBA - předseda
Praha 5, Lipence 523, PSČ 155 31
den vzniku členství: 29. 10. 2003 - 17. 6. 2005
den vzniku funkce: 29. 10. 2003 - 17. 6. 2005
od 15. 1. 2004 do 11. 8. 2005
JUDr. Jan Malo - člen
Kladno, Vojtěcha Lanny 3271, PSČ 272 01
den vzniku členství: 29. 10. 2003 - 17. 6. 2005
den vzniku funkce: 29. 10. 2003 - 17. 6. 2005
od 15. 1. 2004 do 11. 8. 2005
Ing. Vladimír Žilka - člen
Praha 9, Litoměřická 9, PSČ 190 00
den vzniku členství: 29. 10. 2003 - 17. 6. 2005
den vzniku funkce: 29. 10. 2003 - 17. 6. 2005
od 15. 1. 2004 do 11. 8. 2005
Ing. Jan Hendrych - člen
Sadská, Pražská 560, PSČ 289 12
den vzniku členství: 29. 10. 2003 - 17. 6. 2005
den vzniku funkce: 29. 10. 2003 - 17. 6. 2005
od 17. 9. 2003 do 15. 1. 2004
Pavla Smetanová - Člen
Praha 6, Brunnerova 993/14, PSČ 163 00
den vzniku členství: 17. 9. 2003 - 29. 10. 2003
den vzniku funkce: 17. 9. 2003 - 29. 10. 2003
od 7. 4. 2009
Způsob jednání: Představenstvo jedná jménem společnosti, a to každý člen představenstva samostatně.
od 2. 7. 2007 do 7. 4. 2009
Představenstvo jedná jménem společnosti, a to předseda představenstva samostatně nebo dva členové představenstva společně.
od 24. 2. 2006 do 2. 7. 2007
Za představenstvo jedná navenek jménem společnosti každý člen představenstva samostatně a to tím způsobem, že k napsané obchodní firmě či otisku razítka společnosti připojí svůj podpis kterýkoliv člen představenstva.
od 15. 1. 2004 do 24. 2. 2006
Způsob jednání jménem společnosti : Jménem společnosti jedná představenstvo, a to tak, že navenek za něj jedná jménem společnostipředseda představentva.
od 17. 9. 2003 do 15. 1. 2004
Jménem společnosti jedná představenstvo, a to tak, že navenek za něj jedná jménem společnosti jediný člen představenstva. Podepisování za společnost se děje tak, že jediný člen představenstva připojí svůj podpis k nadepsané nebo vytištěné obchodní firmě s polečnosti.
Likvidace
od 13. 6. 2020
Ing. STANISLAV PAVEL
Praha - Lipence, Na Lhotkách, PSČ 155 31
od 11. 8. 2015 do 13. 6. 2020
Ing. STANISLAV PAVEL
Praha - Lipence, , PSČ 155 31
od 7. 10. 2010 do 11. 8. 2015
Ing. Stanislav Pavel
Praha 5 - Lipence, , PSČ 155 31
od 7. 10. 2010
Po dobu likvidace jedná jménem společnosti likvidátor samostatně.
Dozorčí rada
od 23. 7. 2009 do 4. 1. 2011
Ing. Ivo Hryzák - člen dozorčí rady
Praha 9, Domkovská 2555/54, PSČ 193 00
den vzniku členství: 12. 6. 2009 - 2. 11. 2010
od 28. 11. 2008 do 23. 7. 2009
Ing. Pavol Kosnáč - člen dozorčí rady
Bratislava - Karlova Ves, Majerníkova 3043/54, PSČ 841 05, Slovenská republika
den vzniku členství: 26. 9. 2008 - 12. 6. 2009
od 28. 11. 2008 do 11. 4. 2012
Josef Růžička - člen dozorčí rady
Vysoké Popovice, 161, PSČ 664 84
den vzniku členství: 26. 9. 2008 - 15. 6. 2011
od 2. 7. 2007 do 28. 11. 2008
Ing. Aleš Rozmanitý - člen dozorčí rady
Praha 5, Borovanského 2208/2, PSČ 155 00
den vzniku členství: 28. 3. 2007 - 26. 9. 2008
od 2. 7. 2007 do 28. 11. 2008
Ing. Stanislav Pavel - člen dozorčí rady
Praha 5 - Lipence, 532, PSČ 155 31
den vzniku členství: 28. 3. 2007 - 26. 9. 2008
od 2. 7. 2007 do 4. 1. 2011
Ing. Tomáš Rešl - člen dozorčí rady
Praha 9, Klíčovská 791/7, PSČ 190 00
den vzniku členství: 28. 3. 2007 - 2. 11. 2010
od 17. 9. 2003 do 15. 1. 2004
Ing. Zuzana Beladičová - Předseda
Bratislava, Pri Šajbách 7755/26, PSČ 831 06, Slovenská republika
den vzniku členství: 17. 9. 2003 - 29. 10. 2003
den vzniku funkce: 17. 9. 2003 - 29. 10. 2003
od 17. 9. 2003 do 15. 1. 2004
Peter Herich - Člen
Brezno, Hradby 5, PSČ 977 01, Slovenská republika
den vzniku členství: 17. 9. 2003 - 29. 10. 2003
od 17. 9. 2003 do 15. 1. 2004
Albert Matějka - Člen
Praha 6, U Valu 862/2, PSČ 161 00
den vzniku členství: 17. 9. 2003 - 29. 10. 2003
Akcionáři
od 25. 11. 2011 do 13. 12. 2012
PERSEUS Consulting s.r.o., IČO: 26497727
Praha 5 - Lipence, , PSČ 155 31
od 4. 2. 2011 do 25. 11. 2011
FLAME Consulting Limited
Manchester - Salford, Bexley Square, Spojené království Velké Británie a Severního Irska
od 4. 2. 2011 do 25. 11. 2011
- IČ: 6326655
od 7. 12. 2009 do 4. 2. 2011
FLAME Investments a.s., IČO: 28517415
Praha 1, Klimentská 1515/22, PSČ 110 00
od 1. 7. 2009 do 7. 12. 2009
FLAME Investments a.s., IČO: 28517415
Praha 5 - Zličín, Strojírenská 47/18, PSČ 155 21
od 28. 11. 2008 do 1. 7. 2009
ALKONA a.s., IČO: 25103024
Praha 1, Klimentská 22, PSČ 110 00
od 24. 2. 2006 do 2. 7. 2007
Tomáš Němeček
Praha 4, Dačického 1220/2, PSČ 140 00
od 15. 7. 2004 do 11. 8. 2005
PERSEUS Consulting s.r.o., IČO: 26497727
Praha 5 - Lipence, 523, PSČ 155 31
od 17. 9. 2003 do 15. 7. 2004
CITY PROJECT, spol. s r.o., IČO: 26444071
Praha 3, Táboritská 1000/23, PSČ 130 87
Hodnocení firmy
-4
+
-

Další odkazy

Aktualizovat data

Peníze.cz zobrazuje pouze údaje, které byly zveřejněny na základě zákona v různých rejstřících. Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na této stránce. Vydavatel tímto způsobem zpracovává osobní údaje v souladu s čl. 6 odst. 1 odst. f) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů, tedy pro účely oprávněných zájmů uživatelů této webové služby, která umožňuje, mimojiné, vyhledávání v rejstřících z jednoho místa, aniž by údaje z těchto rejstříků sdružovala.

Pokud jste na našich stránkách objevili, že uváděná data neodpovídají realitě, zkontrolujte prosím nejdříve, zda chyba není přímo v příslušném zdrojovém rejstříku. Pokud je, obraťte se s žádostí o opravu dat na příslušnou instituci uvedenou na této stránce. Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích. Pokud je na zdrojové stránce všechno v pořádku a chyba je pouze u nás, klikněte níž na tlačítko Aktualizovat data a vyčkejte. Aktualizace může trvat i několik málo desítek sekund.

Články o podnikání

Stát dá lidem 70 % mzdy, když zůstanou v krizi doma

25. 9. 2020 | | Jiří Hovorka | 9 komentářů

Stát dá lidem 70 % mzdy, když zůstanou v krizi doma

Vláda se dohodla na pravidlech takzvaného stálého kurzarbeitu. Firmy budou moci při ekonomických potížích poslat zaměstnance na část týdne domů, na mzdy jim přispěje stát.

Podnikatelé můžou žádat o terminál na rok zdarma

23. 9. 2020 | | Jiří Hovorka

Podnikatelé můžou žádat o terminál na rok zdarma

Drobní obchodníci a živnostníci si mohou říci o platební terminál, který dostanou na rok zdarma. Projekt Česko platí kartou prodloužil do konce roku termín, ve kterém se podnikatelé o terminály mohou hlásit. Nově je dostanou i provozovatelé e-shopů.

Restaurace zavřou už v deset. Prymula oznámil nová opatření

23. 9. 2020 | | Jiří Hovorka | 11 komentářů

Restaurace zavřou už v deset. Prymula oznámil nová opatření

Restaurace a další stravovací zařízení budou muset zavírat v deset hodin večer. Omezí se také počet povolených osob na hromadných akcích. Nová opatření, které reagují na nárůst počet nakažených koronavirem z posledních dnů, představil ministr zdravotnictví Roman Prymula.

Nekopu do hráče, jdu po míči. Jak se staví tým pro finanční poradenství

19. 9. 2020 | | Martin Vlnas | 7 komentářů

Nekopu do hráče, jdu po míči. Jak se staví tým pro finanční poradenství

Kariéra finančního poradce se vám slibně rozjíždí, klientů přibývá a vy najednou zjistíte, že by bylo fajn nebýt na všechno sám. Jenže kde sehnat ty správné lidi, jak je namotivovat a hlavně jak je udržet, aby vám po dvou měsících nedali košem? Michal Krejčí, který vede v Partners tým 230 lidí, má v rukávu pár tipů, které by vám mohly usnadnit krušné začátky.

Technické normy budou zdarma, podnikatelé ušetří

18. 9. 2020 | | Petr Kučera | 9 komentářů

Technické normy budou zdarma, podnikatelé ušetří

Veřejnost získá bezplatný přístup k závazným technickým normám. Rozhodli o tom poslanci na návrh Pirátů. Elektrikáři, stavaři a další živnostníci tak mohou ušetřit tisíce korun ročně na poplatcích.

Nejlepší kurz

NázevCelkem zaplatíte
Exchange s.r.o. VIP 2 720,00 Kč
Czech Exchange 2 720,00 Kč
Exchange s.r.o. 2 730,00 Kč
Poštovní spořitelna 2 784,70 Kč
ČSOB 2 784,70 Kč
Expobank CZ 2 792,30 Kč
Komerční banka 2 796,68 Kč
Česká spořitelna 2 804,00 Kč
Raiffeisenbank 2 834,00 Kč
UnicreditBank Czech Republic 2 840,30 Kč
TIP: Získejte výhodný VIP kurz na výměnu valut
vytiskněte si slevový kupón.
TIP: Jak na platby do zahraničí ZDARMA? - šetřete na poplatcích, podmínky ZDE.

Ušetřete s Peníze.cz

Naši čtenáři s námi ušetřili už  12 850 242 Kč. Podívejte se na poslední poptávky a vyzkoušejte nás také. Vše je zcela zdarma.

Celebrity v rejstříku

Jsou to frajeři, nebo lupiči? Hlasujte v hitparádě o krále a největšího podvraťáka našeho obchodního rejstříku. Pokud nevidíte svého favorita, zkuste si stránku znovu načíst, objeví se další várka…

1.Tomáš Rosický

Tomáš Rosický

- fotbalista

+19
+
-
2.Pavel Novotný

Pavel Novotný

- starosta

-162
+
-
3.Michal Horáček

Michal Horáček

- hudebník, podnikatel, kandidát na prezidenta

-165
+
-
4.Libuše Šmuclerová

Libuše Šmuclerová

- bývalá programová ředitelka TV Nova, dnes vede nakladatelství Ringier

-333
+
-
5.Jaromír  Soukup

Jaromír Soukup

- moderátor, mediální magnát

-516
+
-

Články na Heroine.cz

Nebát se a pomáhat. Alice Masaryková prosazovala myšlenky, které provokují i dnes

Nebát se a pomáhat. Alice Masaryková prosazovala myšlenky, které provokují i dnes

S Masarykovým „nebát se a nekrást“ si ani po sto letech tak úplně nevíme rady. Moralizujícímu...více

Ve snech vycházíme své duši vstříc. Zkusme jim rozumět, říká terapeut Lukáš Karas

Ve snech vycházíme své duši vstříc. Zkusme jim rozumět, říká terapeut Lukáš Karas

Práce se sny připomíná komunikaci s cizincem, jemuž nerozumíme. Pokud chceme, můžeme se...více

Covidová revoluce: Home office bude standard, pracoviště se přizpůsobí

Covidová revoluce: Home office bude standard, pracoviště se přizpůsobí

Práce z domova kombinovaná s efektivními pracovními setkáními. Tak bude podle Magdalény...více

Ušetřete za elektřinu a plyn

Zdají se vám vaše účty za elektřinu a plyn podezřele vysoké, ale nechce se vám do srovnávání nabídek? Odrazuje vás od změny dodavatele nekonečné papírování? Máme řešení: porovnáme distribuční sazby za elektřinu i plyn a vybereme tu pro vás nejvýhodnější. A pokud budete chtít, zařídíme za vás i změnu dodavatele.

Průměrně šetříme 2320 korun ročně na elektřině a 2560 korun na plynu.

Víte, kde najdete nejlevnější benzin ve svém okolí? My ano. Vyzkoušejte naše vyhledávání čerpacích stanic podle adresy nebo místa, kde se právě nacházíte.

Vývoj ceny benzinu a ceny nafty

Poradna

Poslední dotaz: Bazos.cz - klamavá koupě zboží
Poradna > Spotřebitelská poradna > Bazos.cz - klamavá koupě zboží

Otázka: Dobrý den, chtěl bych se zeptat. Na portále Bazos.cz jsem koupil PC komponent. Jednalo se o RAM paměti. Zboží jsem zakoupil od fyzické osoby. Po předání jsem zboží zkoušel doma. Dotyčná osoba tvrdila,...Více

Právní poradna

Sociální poradna

Investiční poradna

Interaktivní grafiky

Spočítejte si osobní inflaci

Spočítejte si osobní inflaci

Inflace se měří indexem cen průměrného koše výrobků a služeb. Jenže každý kupuje něco jiného, proto na každého inflace působí jinak.

Jak se vyvíjejí v Česku mzdy a nezaměstnanost

Jak se vyvíjejí v Česku mzdy a nezaměstnanost

Unikátní mapa, na které můžete sledovat vývoj nezaměstnanosti a průměrných platů v jednotlivých českých krajích od roku 2006.

Průvodce výpisem z katastru nemovitostí

Průvodce výpisem z katastru nemovitostí

Vyznat se ve výpisu z katastru nemovitostí je často složité. Připravili jsme průvodce, který vám pomůže se zorientovat v jeho jednotlivých částech.

Partners Financial Services