SUPER PET , a.s., IČO: 27116808 - Obchodní rejstřík

Tento výpis z obchodního rejstříku obsahuje údaje o společnosti SUPER PET , a.s. Údaje byly staženy 27. 11. 2018 z datové služby justice.cz dle IČO 27116808. Z důvodu ochrany osobních údajů nejsou na stránce data narození a úplné adresy fyzických osob. Kompletní výpis včetně dat narození a adres lze zobrazit po zadání IČO 27116808 na originální stránce obchodního rejstříku justice.cz.

Tyto stránky navštíví měsíčně 1 000 000 lidí. Chcete inzerci na míru? Napište nám!

Výpis z obchodního rejstříku

Firmy se stejným IČO


Rejstřík
ARES
 
DPH
 
 
 
Pracovní místa
 
Datum zápisu13. 1. 2004
Obchodní firma
od 13. 1. 2004

SUPER PET , a.s.

Prověřit exekuceReputace firmy
Adresa sídla
od 20. 11. 2006 do 28. 5. 2012
Praha 10, Na Křečku 365, PSČ 109 04
od 3. 8. 2005 do 20. 11. 2006
Třebíč, Zahraničního odboje 920/33, PSČ 674 02
od 13. 1. 2004 do 3. 8. 2005
Praha 4, Severozápadní I 295/22, PSČ 141 00
IČO
od 13. 1. 2004

27116808

DIČ

CZ27116808

Identifikátor datové schránky:xmeghqc
Právní forma
od 13. 1. 2004
Akciová společnost
Spisová značka9099 B, Městský soud v Praze
Předmět podnikání
od 25. 10. 2010
- Obchod se zvířaty určenými pro zájmové chovy
od 25. 10. 2010
- Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
od 20. 11. 2006 do 25. 10. 2010
- obchod se zvířany určenými pro zájmové chovy
od 13. 1. 2004 do 25. 10. 2010
- velkoobchod
od 13. 1. 2004 do 25. 10. 2010
- specializovaný maloobchod
Ostatní skutečnosti
od 22. 5. 2013 do 5. 6. 2013
- Mimořádníá valná hromada společnosti dne 13.5.2013 rozhodla o zvýšení základního kapitálu: 1) základní kapitál společnosti se zvyšuje o částku Kč 2 400 000,- tedy celkem na částku Kč 10 400 000,- upsáním nových listinných akcií, upisování nad částku Kč 2 400 000,- se nepřipouští 2) při zvýšení základního kapitálu bude upisováno 120ks kmenových akcií znějících na jméno o jmenovité hodnotě Kč 20 000,- každá, v listinné podobě. Emisní kurz je roven její nominální hodnotě ve výši Kč 20 000,-, emisní kurz všech upsaných akcií činní Kč 2 400 000,-. S novými akciemi nejsou spojena žádná zvláštní práva, jejich vydání nemá žádné důsledky na práva spojená s akciemi dříve vydanými. Akcie nebudou registrovány na veřejném trhu. 3) Všech 120 ks kmenových akcií na jméno o jmenovité hodnotě každá Kč 20 000,- bude upsáno stávajícícm jediným akcionářem panem Dušanem Plačkem, nar. 23.7.1973, bytem Opolany, Kanín č.p. 94, s využitím jeho přednostního práva na základě rozhodnutí akc ionáře dle § 204 odst.5 obch.zák. 4) Akcie budou upsány na základě písemné Smlouvy o úpisu akcií uzavřené mezi společností a panem Dušanem Plačkem, nar. 27.3.1973, Opolany, Kanín č.p.94. Lhůta pro upsání akcií činí jeden měsíc, a s tím, že tato lhůta začně běžet okamžikem písemného oznáme ní upisovateli. Písemné oznámení bude obsahovat návrh Smlouvy o úpisu akcií podepsaný společností . Místem k úpisu je sídlo společnosti, každý pracovní den od 8:00hodin do 16:00 hodin. Upisování nemůže začít dříve, než rozhodnutí jediného akcionáře v půso bnosti valné hromady bude zapsáno do obchodního rejstříku. 5) Upisovatel splatí 100% jmenovité hodnoty upsaných akcií do dvou týdnů od podpisu Smlouvy o úpisu akcií převodem na zvláštní účet společnosti č. 2xxxx, který bude za tímto účelem zřízen na její jméno u České spořitelny, a.s. 6
od 25. 10. 2010 do 13. 12. 2010
- 1. Mimořádná valná hromada společnosti SUPER PET, a.s. se sídlem Praha 10, Na Křečku 365, PSČ 109 04, identifikační číslo: 271 16 808, konaná dne 30.09.2010, rozhodla o zvýšení základního kapitálu společnosti z částky 4,000.000,- Kč (slovy: čtyři miliony korun českých) o částku 4,000.000,- Kč (slovy: čtyři miliony korun českých) na částku 8,000.000,- Kč (slovy: osm milionů korun českých). 2. Upisování akcií nad tuto částku se nepřipouští. 3. Zvýšení základního kapitálu bude provedeno upsáním nových listinných kmenových akcií na majitele o celkovém počtu dvě stě kusů. Jmenovitá hodnota nově upisovaných akcií činí 20.000,- Kč (slovy: dvacet tisíc korun českých). S nově vydanými akciemi budou spojena stejná práva akcionářů jako s dosavadními akciemi. 4. Všech 200 kusů kmenových akcií na majitele v listinné podobě o jmenovité hodnotě 20.000,- Kč (slovy: dvacet tisíc korun českých) každé akcie bude upsáno stávajícími akcionáři společnosti: panem Dušanem Plačkem a panem Ing. Daliborem Petrem, na základě dohody akcionářů dle ust. § 205 obchodního zákoníku za těchto podmínek: 5. Dohoda akcionářů bude uzavřena ve lhůtě 30 (třicet) dnů ode dne zápisu usnesení o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku s tím, že místem úpisu je buď sídlo společnosti nebo notářská kancelář Mgr. Jany Bečkové, na adrese Praha 1, Havelská 516/16. 6. Skutečnost, že bylo usnesení o zvýšení základního kapitálu zapsáno do obchodního rejstříku a že tedy počíná běžet lhůta k uzavření dohody akcionářů podle § 205 obchodního zákoníku, oznámí představenstvo do 5 (pěti) dnů písemným oznámením stávajícím akc ionářům společnosti zaslaným na adresu akcionářů uvedenou v listině přítomných akcionářů na mimořádné valné hromadě konané dne 30.09.2010. 7. Emisní kurs každé akcie se rovná její jmenovité hodnotě, tedy emisní kurs každé akcie je 20.000,- Kč (slovy: dvacet tisíc korun českých), emisní kurs akcií bude splacen penežitými vklady. 8. Akcionáři jsou povinni do 30 dnů ode dne uzavření dohody podle § 205 obchodního zákoníku splatit 30 % emistního kursu jimi upsaných akcií, a to na zvláštní účet společnosti SUPER PET, a.s. vedený u České spořitelny, a.s., č.ú. 4xxxx. Zbylých 70 % upsaných akcií jsou akcionáři povinni splatit ve lhůtách určených představenstvem společnosti, nejpozději však do jednoho roku ode dne zápisu zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku.
od 20. 11. 2006 do 25. 10. 2010
- Mimořádná valná hromada společnosti SUPER PET, a.s. rozhodla dne 26.9.2006 o zvýšení základního kapitálu: 1. Mimořádná valná hromada schvaluje zvýšení základního kapitálu společnosti SUPER PET, a.s. o částku 2,000.000,- Kč (slovy: dva miliony korun českých) na částku 4,000.000,- Kč (slovy: čtyři miliony korun českých). 2. Upisování akcií nad tuto částku se nepřipouští. 3. Zvýšení základního kapitálu bude provedeno upsáním nových listinných kmenových akcií na majitele o celkovém počtu jednoho sto kusů. Jmenovitá hodnota nově upisovaných akcií činí 20.000,- Kč (slovy: dvacet tisíc korun českých). S nově vydanými akciemi b udou spojena stejná práva akcionářů jako s dosavadními akciemi. 4. Přednostní právo bude možno vykonat v sídle společnosti na adrese Třebíč, Borovina, Zahraničního odboje 920/33, PSČ 674 02 každý pracovní den od 9,00 hod. do 16,00 hod. ve lhůtě patnácti dnů, která počne běžet pátý pracovní den poté, co představenstvo společnosti zveřejní oznámení o přednostním právu, a to způsobem určeným stanovami pro svolání valné hromady. Na jednu dosavadní akcii o jmenovité hodnotě 20.000,- Kč (slovy: dvacet tisíc korun českých) připadá podíl na jedné nové akcii ve výši 1%. Upisov at lze pouze celé akcie. Emisní kurz nových akcií činí 20.000,- Kč (slovy: dvacet tisíc korun českých) za jednu akcii o jmenovité hodnotě 20.000,- Kč (slovy: dvacet tisíc korun českých). 5. Nově emitované akcie budou upsány na základě dohody akcionářů podle § 205 zákona č. 513/1991 Sb. obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Emisní kurz akcií činí 20.000,- Kč (slovy: dvacet tisíc korun českých) za jednu akcii o jmenovité hodnotě 2 0.000,- Kč (slovy: dvacet tisíc korun českých). 6. Nové akcie mohou akcionáři upsat v dohodě akcionářů ve lhůtě počínající dnem právní moci zápisu tohoto usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu společnosti SUPER PET, a.s. do obchodního rejstříku a končící uplynutím jednoho měsíce ode dne p očátku úpisu. Místem úpisu je sídlo společnosti Třebíč, Borovina, Zahraničního odboje 920/33, PSČ 674 02, a to každý pracovní den od 9,00 hod. do 16,00 hod. Počátek běhu lhůty k úpisu akcií bude akcionářům oznámen písemně. 7. Každý upisovatel je povinen při upsání akcií splatit 30% emisního kursu jím upsaných akcií, a to na účet společnosti SUPER PET, a.s. vedený u ČSOB, a.s., č.ú. 188xxxx zbylých 70% upsaných akcií do jednoho roku ode dne zápisu zvýšeného základního kapitálu do obchodního rejstříku. 8. Připouští se možnost započtení peněžité pohledávky akcionáře pana Dušana Plačka, r.č. xxxx, bytem Opolany, Kanín čp. 94, PSČ 289 07 vůči společnosti SUPER PET, a.s. ve výši 2,000.000,- Kč (slovy: dva miliony korun českých) proti pohledávce na sp lacení emisního kurzu akcionářem upsaných akcií ve výši 2,000.000,- Kč (slovy: dva miliony korun českých). Peněžitá pohledávka akcionáře pana Dušana Plačka vyplývá ze smlouvy o půjčce ze dne 1.5.2004. 9. Smlouva o započtení pohledávky dle bodu 8. tohoto rozhodnutí valné hromady bude uzavřena v den podpisu dohody akcionářů uvedené pod bodem 5. tohoto rozhodnutí valné hromady. Emisní kurz akcií, který nebude uhrazen započtením, musí být splacen v souladu s bodem 7. tohoto rozhodnutí valné hromady.
Kapitál
od 5. 6. 2013
Základní kapitál 10 400 000 Kč, splaceno 100 %.
od 5. 1. 2011 do 5. 6. 2013
Základní kapitál 8 000 000 Kč, splaceno 100 %.
od 13. 12. 2010 do 5. 1. 2011
Základní kapitál 8 000 000 Kč, splaceno 65 %.
od 27. 2. 2007 do 13. 12. 2010
Základní kapitál 4 000 000 Kč, splaceno 100 %.
od 13. 1. 2004 do 27. 2. 2007
Základní kapitál 2 000 000 Kč
od 5. 6. 2013
Akcie na jméno err, počet akcií: 520.
od 5. 6. 2013
Nově emitované akcie byly upsány na základě dohody mezi společností a jediným akcionářem dle § 205 zák.č. 513/1991 Sb.
od 23. 2. 2011 do 5. 6. 2013
Akcie na jméno err, počet akcií: 400.
od 23. 2. 2011 do 5. 6. 2013
Nově emitované akcie byly upsány na základě dohody akcionářů dle § 205 zák.č. 513/1991 Sb.
od 13. 12. 2010 do 23. 2. 2011
Akcie na majitele err, počet akcií: 400.
od 13. 12. 2010 do 23. 2. 2011
Nově emitované akcie byly upsány na základě dohody akcionářů dle § 205 zák.č. 513/1991 Sb.
od 27. 2. 2007 do 13. 12. 2010
Akcie na majitele err, počet akcií: 200.
od 13. 1. 2004 do 27. 2. 2007
Akcie na majitele err, počet akcií: 100.
od 13. 1. 2004 do 27. 2. 2007
v listinné podobě
Rizikovost společnosti

Rizikovost společnosti
Statutární orgán
od 2. 11. 2018
DUŠAN PLAČEK - předseda představenstva
Opolany - Kanín, , PSČ 289 07
den vzniku členství: 24. 4. 2017
den vzniku funkce: 5. 6. 2018
od 2. 11. 2018
PAVEL MACH - člen představenstva
Poděbrady - Poděbrady III, Severní, PSČ 290 01
den vzniku členství: 24. 4. 2017
od 29. 10. 2018
LUBOŠ REJCHRT - místopředseda představenstva
Poděbrady - Poděbrady III, Pátecká, PSČ 290 01
den vzniku členství: 5. 6. 2018
den vzniku funkce: 5. 6. 2018
od 29. 10. 2018 do 2. 11. 2018
DUŠAN PLAČEK - předseda představenstva
Opolany - Kanín, , PSČ 289 07
den vzniku členství: 24. 4. 2017
den vzniku funkce: 5. 6. 2018
od 29. 10. 2018 do 2. 11. 2018
PAVEL MACH - člen představenstva
Poděbrady - Poděbrady III, Severní, PSČ 290 01
den vzniku členství: 24. 4. 2017
od 3. 9. 2018 do 29. 10. 2018
DUŠAN PLAČEK - předseda představenstva
Opolany - Kanín, , PSČ 289 07
den vzniku členství: 24. 4. 2017
den vzniku funkce: 24. 4. 2017 - 5. 6. 2018
od 3. 9. 2018 do 29. 10. 2018
PAVEL MACH - místopředseda představenstva
Poděbrady - Poděbrady III, Severní, PSČ 290 01
den vzniku členství: 24. 4. 2017
den vzniku funkce: 24. 4. 2017 - 5. 6. 2018
od 12. 4. 2017 do 3. 9. 2018
DUŠAN PLAČEK - předseda představenstva
Opolany - Kanín, , PSČ 289 07
den vzniku členství: 23. 4. 2012 - 24. 4. 2017
den vzniku funkce: 23. 4. 2012 - 24. 4. 2017
od 22. 5. 2013 do 3. 9. 2018
MIROSLAV VESELÝ - místopředseda představenstva
Praha - Šeberov, Musilova, PSČ 149 00
den vzniku členství: 14. 5. 2013
den vzniku funkce: 14. 5. 2013 - 24. 4. 2017
od 28. 5. 2012 do 22. 5. 2013
Ivan Dvořák - místopředseda představenstva
Brno, Údolní, PSČ 602 00
den vzniku členství: 23. 4. 2012 - 14. 5. 2013
den vzniku funkce: 23. 4. 2012 - 14. 5. 2013
od 28. 5. 2012 do 12. 4. 2017
Dušan Plaček - předseda představenstva
Opolany - Kanín, 94, PSČ 288 02
den vzniku členství: 23. 4. 2012
den vzniku funkce: 23. 4. 2012
od 28. 5. 2012 do 3. 9. 2018
Pavel Mach - člen představenstva
Poděbrady, Severní, PSČ 290 01
den vzniku členství: 23. 4. 2012 - 24. 4. 2017
od 23. 2. 2011 do 28. 5. 2012
Dušan Plaček - místopředseda
Opolany - Kanín, 94, PSČ 288 02
den vzniku členství: 30. 9. 2010
den vzniku funkce: 20. 1. 2011
od 25. 10. 2010 do 23. 2. 2011
Dušan Plaček - člen představenstva
Opolany - Kanín, 94, PSČ 288 02
den vzniku členství: 30. 9. 2010
od 25. 10. 2010 do 28. 5. 2012
Ing. Dalibor Petr - předseda představenstva
Praha 10 - Křeslice, Heřmánková, PSČ 104 00
den vzniku členství: 30. 9. 2010 - 23. 4. 2012
den vzniku funkce: 30. 9. 2010 - 23. 4. 2012
od 25. 10. 2010 do 28. 5. 2012
Bohuslav Tržil - člen představenstva
Třebíč - Borovina, Zahraničního odboje 920/33, PSČ 674 01
den vzniku členství: 30. 9. 2010 - 23. 4. 2012
od 20. 11. 2006 do 25. 10. 2010
Ing. Dalibor Petr - předseda představenstva
Praha 10, Heřmánková 129, PSČ 104 00
den vzniku členství: 26. 9. 2006 - 30. 9. 2010
den vzniku funkce: 26. 9. 2006 - 30. 9. 2010
od 20. 11. 2006 do 25. 10. 2010
Dušan Plaček - člen představenstva
Opolany - Kanín, čp. 94, PSČ 289 07
den vzniku členství: 26. 9. 2006 - 30. 9. 2010
den vzniku funkce: 26. 9. 2006
od 20. 11. 2006 do 25. 10. 2010
Bohuslav Tržil - člen představenstva
Třebíč - Borovina, Zahraničního odboje 920/33, PSČ 674 02
den vzniku členství: 31. 5. 2005 - 31. 8. 2010
den vzniku funkce: 31. 5. 2005
od 3. 8. 2005 do 20. 11. 2006
Bohuslav Tržil - předseda představenstva
Třebíč - Borovina, Zahraničního odboje 920/33, PSČ 674 02
den vzniku funkce: 31. 5. 2005 - 26. 9. 2006
od 3. 8. 2005 do 20. 11. 2006
Martin Tryml - člen představenstva
Praha 4, Severozápadní I 295/22, PSČ 141 00
den vzniku členství: 13. 1. 2004 - 26. 9. 2006
den vzniku funkce: 13. 1. 2004 - 26. 9. 2006
od 3. 8. 2005 do 20. 11. 2006
Ivana Tržilová - člen představenstva
Třebíč - Borovina, Zahraničního odboje 920/33, PSČ 674 02
den vzniku členství: 31. 5. 2005 - 26. 9. 2006
den vzniku funkce: 31. 5. 2005 - 26. 9. 2006
od 13. 1. 2004 do 3. 8. 2005
Martin Tryml - předseda
Praha 4, Severozápadní I 295/22, PSČ 141 00
den vzniku členství: 13. 1. 2004
den vzniku funkce: 13. 1. 2004
od 13. 1. 2004 do 3. 8. 2005
Zuzana Trymlová - člen
Praha 4, Severozápadní I 295/22, PSČ 141 00
den vzniku členství: 13. 1. 2004 - 31. 5. 2005
den vzniku funkce: 13. 1. 2004 - 31. 5. 2005
od 13. 1. 2004 do 3. 8. 2005
Kateřina Trymlová - člen
Praha 4, Severozápadní I 295/22, PSČ 141 00
den vzniku členství: 13. 1. 2004 - 31. 5. 2005
den vzniku funkce: 13. 1. 2004 - 31. 5. 2005
od 28. 5. 2012
Za společnost navenek jedná předseda představenstva samostatně nebo místopředseda představenstva a člen představenstva společně.
od 23. 2. 2011 do 28. 5. 2012
Za společnost navenek jedná předseda představenstva samostatně nebo místopředseda samostatně nebo člen představenstva společně s předsedou nebo místopředsedou představenstva.
od 13. 1. 2004 do 23. 2. 2011
Za společnost navenek jedná předseda představenstva samostatně. nebo dva členové představenstva společně. K podpisu za společnost dochází tak, že k vypsané nebo vytištěné obchodní firmě společnosti připojí svůj podpis předseda představenstva samostatně, n ebo dva členové představenstva společně, nebo členové představenstva samostatně na základě plné moci od předsedy představenstva.
Dozorčí rada
od 29. 10. 2018
PAVLÍNA JANÁKOVÁ - člen dozorčí rady
Praha - Horní Počernice, Chvalkovická, PSČ 193 00
den vzniku členství: 1. 10. 2015
od 29. 10. 2018
STANISLAVA CEPKOVÁ - předseda dozorčí rady
Poděbrady - Přední Lhota, Průběžná, PSČ 290 01
den vzniku členství: 1. 10. 2015
den vzniku funkce: 1. 10. 2015
od 29. 10. 2018
PAVLÍNA ČERMÁKOVÁ - člen dozorčí rady
Opolany - Kanín, , PSČ 289 07
den vzniku členství: 1. 10. 2015
od 25. 10. 2010 do 29. 10. 2018
Pavlína Janáková - člen dozorčí rady
Praha 9 - Horní Počernice, Chvalkovická, PSČ 193 00
den vzniku členství: 30. 9. 2010 - 1. 10. 2015
od 25. 10. 2010 do 29. 10. 2018
Stanislava Cepková - předseda dozorčí rady
Přední Lhota, 44, PSČ 290 01
den vzniku členství: 30. 9. 2010 - 1. 10. 2015
den vzniku funkce: 30. 9. 2010 - 1. 10. 2015
od 25. 10. 2010 do 29. 10. 2018
Pavlína Čermáková - člen dozorčí rady
Opolany - Kanín, , PSČ 289 07
den vzniku členství: 30. 9. 2010 - 1. 10. 2015
od 3. 8. 2005 do 25. 10. 2010
Stanislava Cepková - člen
Přední Lhota, 44, PSČ 290 01
den vzniku funkce: 31. 5. 2005
od 3. 8. 2005 do 25. 10. 2010
Jana Čemusová - člen
Sokoleč, 301, PSČ 290 01
den vzniku funkce: 31. 5. 2005
od 13. 1. 2004 do 3. 8. 2005
Peter Fábry - člen
Praha 4, Mendelova 543, PSČ 149 00
den vzniku členství: 13. 1. 2004 - 31. 5. 2005
den vzniku funkce: 13. 1. 2004 - 31. 5. 2005
od 13. 1. 2004 do 3. 8. 2005
Noemi Ilczyszynová - člen
Praha 9, Gen. Janouška 889, PSČ 198 00
den vzniku členství: 13. 1. 2004 - 31. 5. 2005
den vzniku funkce: 13. 1. 2004 - 31. 5. 2005
od 13. 1. 2004 do 25. 10. 2010
Pavlína Janáková - předseda
Praha 4, Táborská 23, PSČ 140 00
den vzniku členství: 13. 1. 2004 - 13. 4. 2005
den vzniku funkce: 13. 1. 2004 - 13. 4. 2005
Akcionáři
od 12. 4. 2017
DUŠAN PLAČEK
Opolany - Kanín, , PSČ 289 07
od 22. 5. 2013 do 12. 4. 2017
DUŠAN PLAČEK
Opolany - Kanín, , PSČ 288 02
Hodnocení firmy
-114
+
-

Další odkazy

Aktualizovat data

Peníze.cz zobrazuje pouze údaje, které byly zveřejněny na základě zákona v různých rejstřících. Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na této stránce. Vydavatel tímto způsobem zpracovává osobní údaje v souladu s čl. 6 odst. 1 odst. f) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů, tedy pro účely oprávněných zájmů uživatelů této webové služby, která umožňuje, mimojiné, vyhledávání v rejstřících z jednoho místa, aniž by údaje z těchto rejstříků sdružovala.

Pokud jste na našich stránkách objevili, že uváděná data neodpovídají realitě, zkontrolujte prosím nejdříve, zda chyba není přímo v příslušném zdrojovém rejstříku. Pokud je, obraťte se s žádostí o opravu dat na příslušnou instituci uvedenou na této stránce. Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích. Pokud je na zdrojové stránce všechno v pořádku a chyba je pouze u nás, klikněte níž na tlačítko Aktualizovat data a vyčkejte. Aktualizace může trvat i několik málo desítek sekund.

Celebrity v rejstříku

Dominik Hašek

Dominik Hašek

- hokejista, olympijský vítěz a držitel Stanley Cupu

+505

+
-
Pavel Novotný

Pavel Novotný

- starosta

-1

+
-
Kamil Bartošek

Kamil Bartošek

- bavič

-9

+
-
Libor Bouček

Libor Bouček

- moderátor

-30

+
-
David Rath

David Rath

- podnikatel a sociálnědemokratický politik

-292

+
-
Radim Jančura

Radim Jančura

- podnikatel a majitel Student Agency

-376

+
-

A tohle už jste četli?

EET definitivně končí. Nevrátí se ani jako dobrovolná

EET definitivně končí. Nevrátí se ani jako dobrovolná

Podnikatelé se už nebudou muset znovu zapojit do elektronické evidence tržeb (EET), jejímž původním cílem bylo omezit daňové úniky. Definitivní zrušení této povinnosti dnes potvrdili poslanci na návrh koaliční vlády ODS, STAN, KDU-ČSL, TOP 09 a Pirátů.

Mateřská a rodičovská pro OSVČ v roce 2023. Kdo má nárok a jak se počítá

Mateřská a rodičovská pro OSVČ v roce 2023. Kdo má nárok a jak se počítá

Kdy má podnikatelka nárok na mateřskou a jak je to s čerpáním rodičovského příspěvku? Poradíme. Máme i kalkulačky.

Sociální pojištění OSVČ 2023. Minimální zálohy a pravidla

Sociální pojištění OSVČ 2023. Minimální zálohy a pravidla

Jak se platí zálohy na důchodové pojištění podnikatelů? Kolik dělá nemocenské pojištění? A co se mění pro rok 2023? Tady je přehled.

Firmy se stejným IČO

Doporučujeme

Vláda mění plány. Energetická krize zbourala její pravicovou politiku

Vláda mění plány. Energetická krize zbourala její pravicovou politiku

Pravicová politika – taková, kterou si nalinkovala občanskými demokraty vedená pětikoalice – bere za...

Jak nosit šaty v zimě. Čokoládově hnědé odstíny a pohádkově malebné kombinace, vrstvy dokonale zahřejí

Jak nosit šaty v zimě. Čokoládově hnědé odstíny a pohádkově malebné kombinace, vrstvy dokonale zahřejí

Nosíte ráda šaty a sukně, ale v zimě přecházíte na kalhoty, protože nevíte, jak šaty nakombinovat a jak...

Partners Financial Services