Používáte nástroj pro blokování reklamy. Pokud nám chcete pomoci, vypněte si blokování reklamy na našem webu. Zde najdete jednoduchý návod. Děkujeme.

Pojišťovna VZP, a.s.
IČO: 27116913

Tento výpis má pouze informativní charakter. Doporučujeme informace ověřit v oficiálním veřejném rejstříku.
Tyto stránky navštíví měsíčně 1 000 000 lidí. Chcete inzerci na míru? Napište nám!

Výpis z obchodního rejstříku

Rejstřík
ARES
 
 
 
Finanční subjekty
 
Pracovní místa
 
Datum zápisu16. 1. 2004
Obchodní firma
od 16. 1. 2004

Pojišťovna VZP, a.s.

Sídlo
od 6. 12. 2007 do 6. 1. 2015
Praha 7, Jankovcova 1566/2b, PSČ 170 00
od 29. 3. 2005 do 6. 12. 2007
Praha 7, Jankovcova 1566/2b, PSČ 170 04
od 16. 1. 2004 do 29. 3. 2005
Praha 3, Orlická 4/2020, PSČ 130 00
IČO
od 16. 1. 2004

27116913

Identifikátor datové schránky:2cbfqmx
Právní forma
od 16. 1. 2004
Akciová společnost
Spisová značka9100 B, Městský soud v Praze
Předmět podnikání
od 6. 12. 2017
- 1. pojišťovací činnost podle zákona č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o pojišťovnictví"), a to v rozsahu pojistných odvětví neživotních pojištění uvedených v části B přílohy č. 1 zákona o pojišťovnictví pod b ody 1, 2, 3, 7, 8, 9, 10 písm. a), b), c), 13 písm. a), c), d), 14 písm. a), c), d), 15 písm. a), b), 16 písm. a), b), d), e), h) a j), 17 a 18
od 14. 8. 2013
- 3.zajišťovací činnosti pro neživotní zajištění
od 28. 7. 2011
- 2. činnosti související s pojišťovací činností, a to - zprostředkovatelská činnost prováděná v souvislosti s pojišťovací činností dle zákona o pojišťovnictví, - poradenská činnost související s pojištěním fyzických a právnických osob podle zákona o pojišťovnictví, - šetření pojistných událostí prováděné na základě smlouvy s pojišťovnou podle zákona o pojišťovnictví, - činnost vzdělávací v oblasti pojišťovnictví a jiných finančních služeb.
od 28. 7. 2011 do 6. 12. 2017
- 1. pojišťovací činnost podle zákona č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o pojišťovnictví"), a to v rozsahu pojistných odvětví neživotních pojištění uvedených v části B přílohy č. 1 zákona o pojišťovnictví pod body 1, 2, 3, 8, 9, 13 písm. d), 16 písm. b), h) a j), 17 a 18
od 14. 1. 2011 do 28. 7. 2011
- 3. pojišťovací činnosti podle zákona č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví, v platném znění (dále jen "ZPOJ"), a to v rozsahu pojistných odvětví uvedených v příloze č. 1 k ZPOJ: B 1. - Úrazové pojištění a) s jednorázovým plněním, b) s plněním povahy náhrady škody, c) s kombinovaným plněním, d) cestujících. B 2. - Pojištění nemoci a) s jednorázovým plněním, b) s plněním povahy náhrady škody, c) s kombinovaným plněním. B 3. - Pojištění škod na pozemních dopravních prostředcích jiných než drážních vozidlech a) motorových, b) nemotorových. B 8. - Pojištění škod na majetku jiném než uvedeném v bodech 3 až 7 způsobených a) požárem, b) výbuchem, c) vichřicí, d) přírodními živly jinými než vichřicí (např. blesk, povodeň, záplava), e) jadernou energií, f) sesuvem nebo poklesem půdy. B 9. - Pojištění jiných škod na majetku jiném než uvedeném v bodech 3 až 7 vzniklých krupobitím nebo mrazem, anebo jinými pojistnými nebezpečími (např. loupeží, krádeží nebo škody způsobené lesní zvěří), nejsou-li tato zahrnuta v bodě 8, včetně pojištění škod na hospodářských zvířetech způsobených nákazou nebo jinými pojistnými nebezpečími. B 13. - Všeobecné pojištění odpovědnosti za škodu jinou, než uvedenou v odvětvích č. 10 až 12 d) ostatní. B 16. - Pojištění různých finančních ztrát vyplývajících b) z nedostatečného příjmu, h) ze ztráty pravidelného zdroje příjmu, j) z ostatních finančních ztrát. B 17. - Pojištění právní ochrany. B 18. - Pojištění pomoci osobám v nouzi během cestování nebo pobytu mimo místa svého bydliště, včetně pojištění finančních ztrát bezprostředně souvisejícíh s cestováním.
od 14. 1. 2011 do 28. 7. 2011
- 4. činnost související s pojišťovací činností podle ZPOJ, a to: - činnost vzdělávací v oblasti pojišťovnictví a jiných finančních služeb.
od 16. 1. 2004 do 28. 7. 2011
- 1. pojišťovací činnost podle § 7 odt. 3 zákona č. 363/1999 Sb., o pojišťovnictví a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojišťovnictví), ve znění pozdějších předpisů - v rozsahu pojistného odvětví 2 písm. d) neživotních pojištění uvedených v části B Přílohy k zákonu o pojišťovnictví
od 16. 1. 2004 do 28. 7. 2011
- 2. činnosti související s pojišťovací činností podle § 3 odst. 4 zákona o pojišťovnictví - zprostředkovatelská činnost prováděná v souvislosti s pojišťovací činností podle zákona o pojišťovnictví, - poradenská činnost související s pojištěním fyzických a právnických osob podle zákona o pojišťovnictví - šetření pojistných událostí prováděné na základě smlouvy s pojišťovnou podle zákona o pojišťovnictví
Ostatní skutečnosti
od 11. 5. 2020
- Rozhodnutím jediného akcionáře společnosti v působnosti valné hromady společnosti podle ust. § 12 zákona o obchodních společnostech a družstev ze dne 27.4.2020 bylo rozhodnuto o zvýšení základního kapitálu společnosti z vlastních zdrojů společnosti, a to ze zisku vykázaného v řádné účetní závěrce za rok 2019, ověřené auditorem bez výhrad. Zvýšení základního kapitálu bude provedeno zvýšením jmenovité hodnoty stávajících akcií, kdy jmenovitá hodnota každé akcie bude zvýšena z dosavadní částky 308 000 Kč (tř i sta osm tisíc korun českých) o částku 10 000 Kč (deset tisíc korun českých) na novou jmenovitou hodnotu 318 000 Kč (tři sta osmnáct tisíc korun českých).
od 10. 5. 2018 do 11. 5. 2020
- Rozhodnutím jediného akcionáře společnosti v působnosti valné hromady společnosti podle ust. § 12 zákona o obchodních společnostech a družstev ze dne 18.4.2018 bylo rozhodnuto o zvýšení základního kapitálu společnosti z vlastních zdrojů společnosti, a to ze zisku vykázaného v řádné účetní závěrce za rok 2017, ověřené auditorem bez výhrad. Zvýšení základního kapitálu bude provedeno zvýšením jmenovité hodnoty stávajících akcií, kdy jmenovitá hodnota každé akcie bude zvýšena z dosavadní částky 300 000 Kč (tř i sta tisíc korun českých) o částku 8 000 Kč (osm tisíc korun českých) na novou jmenovitou hodnotu 308 000 Kč (tři sta osm tisíc korun českých).
od 18. 7. 2014
- Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
od 18. 7. 2014 do 11. 7. 2016
- Počet členů statutárního orgánu: 5
od 18. 7. 2014 do 11. 7. 2016
- Počet členů dozorčí rady: 3
od 1. 9. 2010 do 30. 9. 2010
- Rozhodnutí Všeobecné zdravotní pojišťovny České republiky, jediného akcionáře společnosti Pojišťovna VZP, a.s., o zvýšení základního kapitálu ze dne 26.8.2010: 1. Základní kapitál společnosti se zvyšuje peněžitým vkladem o částku 4.800.000,- Kč. Zvýšení základního kapitálu bude provedeno emisí nových 30 kusů akcií společnosti, které budou znít na jméno, budou vydány v zaknihované podobě, jmenovitá hodnota každé upsané akcie bude činit 160.000,- Kč. Nově vydané akcie nebudou kótované a budou převoditelné pouze s předchozím souhlasem představenstva společnosti. 2. Nepřipouští se upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu. 3. V souladu s ustanovením § 204 odst. 5 zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, bylo určeno, že všechny nové akcie budou upsány předem určeným zájemcem, kterým je: Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky, se sídlem Praha 3, Orlická 4/2020, PS Č 130 00, IČ 411 97 518. 4. Předem určený zájemce upíše akcie ve smlouvě o upsání akcií, kterou uzavře se společností Pojišťovna VZP, a.s., IČ 271 16 913. 5. Lhůta pro upsání akcií činí 30 dnů a začíná běžet ode dne doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií. Za tímto účelem jediný akcionář pověřuje představenstvo společnosti, aby písemným oznámením, zaslaným nejpozději do 30 dnů ode dne nabytí práv ní moci rozhodnutí Městského soudu v Praze o zápisu tohoto rozhodnutí do obchodního rejstříku, oznámilo tuto skutečnost upisovateli a spolu s tímto oznámením zaslalo upisovateli návrh smlouvy o upsání akcií. Aby bylo upsání akcií účinné, je upisovatel pov inen doručit jím podepsanou smlouvu o upsání akcií (s úředně ověřeným podpisem) nejpozději ve lhůtě určené pro upsání akcií do místa upisování. 6. Místem upisování bude sídlo společnosti Pojišťovna VZP, a.s., na adrese Praha 7, Holešovice, Jankovcova 1566/2b. 7. Emisní kurs nově upsaných akcií bude odpovídat jejich jmenovité hodnotě a činí 160.000,- Kč za jednu akcii. Emisní kurs bude splacen v penězích na zvláštní účet společnosti Pojišťovna VZP, a.s., vedený u Československé obchodní banky, a.s., číslo účtu 239xxxx. 8. Předem určený zájemce je povinen splatit emisní kurs nově upsaných akcií v celé výši ve lhůtě nejpozději do 30 dnů ode dne uzavření smlouvy o upsání akcií.
od 8. 12. 2004 do 29. 3. 2005
- Zapisuje se usnesení o zvýšení základního kapitálu: a) Z důvodu posílení kapitálové stability a finanční situace společnosti se základní kapitál společnosti zvyšuje o 40.000.000,- Kč (slovy: čtyřicet milionů korun českých), tj. na celkovou výši 100.000.000,- Kč (slovy: jedno sto milionů korun českých), a t o upsáním nových akcií dosavadním jediným akcionářem společnosti - Všeobecnou zdravotní pojišťovnou České republiky. Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. b) Základní kapitál se zvyšuje upsáním 400 ks nových kmenových akcií znějících na jméno v zaknihované podobě o jmenovité hodnotě 100.000,- každá. c) Místo úpisu akcií je sídlo společnosti. K upsání akcií dosavadním jediným akcionářem společnosti dojde uzavřením smlouvy o upsání akcií, kterou uzavře tento akcionář se společností, a to ve lhůtě nejpozději do 30 dnů od nabytí právní moci usnesení přís lušného rejstříkového soudu o zápisu rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Počátek běhu této lhůty bude předem určenému zájemci jako upisovateli oznámen současně se zasláním návrhu na uzavření smlouvy o upsán í akcií. K upsání akcií dojde na základě návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií, který předloží společnost tomuto jedinému akcionáři ve lhůtě nejpozději do 14 dnů od nabytí právní moci usnesení příslušného rejstříkového soudu o zápisu rozhodnutí jediné ho akcionáře o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. K uzavření této smlouvy (k upsání akcií) poskytne společnost jedinému akcionáři lhůtu čtrnáct dnů od jejího předložení. d) Emisní kurs nových upisovaných akcií se rovná jejich jmenovité hodnotě. e) Jediný akcionář společnosti, který se podílí na zvýšení základního kapitálu společnosti, splatí jím upsané akcie v plné výši peněžitým vkladem ve lhůtě nejpozději do 10 dnů od upsání nových akcií, a to v bezhotovostní podobě zasláním na zvláštní účet s polečnosti ve smyslu § 204 odst. 3 obchodního zákoníku č.účtu 171xxxx u GE Capital Bank, a.s. Za datum splacení se považuje datum připsání celé ceny za upsané akcie na účet společnosti. Možnost započtení peněžité pohledávky vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kursu se nepřipouští.
od 16. 1. 2004
- Společnost byla dne 7.10.2003 založena jediným zakladatelem Všeobecnou zdravotní pojišťovnou České republiky se sídlem v Praze 3, Orlická 4/2020, PSČ 130 00, IČ: 41197518, a to zakladatelskou listinou a rozhodnutím jediného zakladatele sepsanými ve formě notářského zápisu sp. zn. NZ 398/2003, N 409/2003.
Kapitál
od 11. 5. 2020
Základní kapitál 318 000 000 Kč, splaceno 100 %.
od 10. 5. 2018 do 11. 5. 2020
Základní kapitál 308 000 000 Kč, splaceno 100 %.
od 25. 4. 2017 do 10. 5. 2018
Základní kapitál 300 000 000 Kč, splaceno 100 %.
od 27. 4. 2016 do 25. 4. 2017
Základní kapitál 291 000 000 Kč, splaceno 100 %.
od 23. 4. 2015 do 27. 4. 2016
Základní kapitál 284 000 000 Kč, splaceno 100 %.
od 22. 4. 2014 do 23. 4. 2015
Základní kapitál 253 000 000 Kč, splaceno 100 %.
od 26. 4. 2013 do 22. 4. 2014
Základní kapitál 230 000 000 Kč, splaceno 100 %.
od 25. 4. 2012 do 26. 4. 2013
Základní kapitál 210 000 000 Kč, splaceno 100 %.
od 29. 4. 2011 do 25. 4. 2012
Základní kapitál 164 800 000 Kč, splaceno 100 %.
od 30. 9. 2010 do 29. 4. 2011
Základní kapitál 149 800 000 Kč, splaceno 100 %.
od 21. 4. 2010 do 30. 9. 2010
Základní kapitál 145 000 000 Kč, splaceno 100 %.
od 23. 7. 2009 do 21. 4. 2010
Základní kapitál 120 000 000 Kč, splaceno 100 %.
od 29. 3. 2005 do 23. 7. 2009
Základní kapitál 100 000 000 Kč, splaceno 100 %.
od 16. 1. 2004 do 29. 3. 2005
Základní kapitál 60 000 000 Kč, splaceno 100 %.
od 11. 5. 2020
Kmenové akcie na jméno 318 000, počet akcií: 1 000 v zaknihované podobě.
od 11. 5. 2020
Akcie společnosti jsou převoditelné pouze s předchozím souhlasem představenstva společnosti. Popis práv a povinností spojených s akciemi je uveden v článku 2. a 3. stanov společnosti.
od 10. 5. 2018 do 11. 5. 2020
Kmenové akcie na jméno 308 000, počet akcií: 1 000 v zaknihované podobě.
od 10. 5. 2018 do 11. 5. 2020
Akcie společnosti jsou převoditelné pouze s předchozím souhlasem představenstva společnosti. Popis práv a povinností spojených s akciemi je uveden v článku 2. a 3. stanov společnosti.
od 25. 4. 2017 do 10. 5. 2018
Kmenové akcie na jméno 300 000, počet akcií: 1 000 v zaknihované podobě.
od 25. 4. 2017 do 10. 5. 2018
Akcie společnosti jsou převoditelné pouze s předchozím souhlasem představenstva společnosti. Popis práv a povinností spojených s akciemi je uveden v článku 2. a 3. stanov společnosti.
od 27. 4. 2016 do 25. 4. 2017
Kmenové akcie na jméno 291 000, počet akcií: 1 000 v zaknihované podobě.
od 27. 4. 2016 do 25. 4. 2017
Akcie společnosti jsou převoditelné pouze s předchozím souhlasem představenstva společnosti. Popis práv a povinností spojených s akciemi je uveden v článku 2. a 3. stanov společnosti.
od 23. 4. 2015 do 27. 4. 2016
Kmenové akcie na jméno 284 000, počet akcií: 1 000 v zaknihované podobě.
od 23. 4. 2015 do 27. 4. 2016
Akcie společnosti jsou převoditelné pouze s předchozím souhlasem představenstva společnosti. Popis práv a povinností spojených s akciemi je uveden v článku 2. a 3. stanov společnosti.
od 18. 7. 2014 do 23. 4. 2015
Kmenové akcie na jméno 253 000, počet akcií: 1 000 v zaknihované podobě.
od 18. 7. 2014 do 23. 4. 2015
Akcie společnosti jsou převoditelné pouze s předchozím souhlasem představenstva společnosti. Popis práv a povinností spojených s akciemi je uveden v článku 2. a 3. stanov společnosti.
od 22. 4. 2014 do 18. 7. 2014
Kmenové akcie na jméno 253 000, počet akcií: 1 000 v zaknihované podobě.
od 22. 4. 2014 do 18. 7. 2014
Akcie společnosti jsou převoditelné pouze s předchozím souhlasem představenstva společnosti.
od 26. 4. 2013 do 22. 4. 2014
Kmenové akcie na jméno 230 000, počet akcií: 1 000 v zaknihované podobě.
od 26. 4. 2013 do 22. 4. 2014
Akcie společnosti jsou převoditelné pouze s předchozím souhlasem představenstva společnosti.
od 25. 4. 2012 do 26. 4. 2013
Akcie na jméno err, počet akcií: 1 000 v zaknihované podobě.
od 25. 4. 2012 do 26. 4. 2013
Akcie společnosti jsou převoditelné pouze s předchozím souhlasem představenstva společnosti.
od 29. 4. 2011 do 25. 4. 2012
Akcie na jméno err, počet akcií: 1 000 v zaknihované podobě.
od 29. 4. 2011 do 25. 4. 2012
Akcie společnosti jsou převoditelné pouze s předchozím souhlasem představenstva společnosti.
od 30. 9. 2010 do 25. 4. 2012
Akcie na jméno err, počet akcií: 30 v zaknihované podobě.
od 30. 9. 2010 do 25. 4. 2012
Akcie společnosti jsou převoditelné pouze s předchozím souhlasem představenstva společnosti.
od 21. 4. 2010 do 29. 4. 2011
Akcie na jméno err, počet akcií: 1 000 v zaknihované podobě.
od 21. 4. 2010 do 29. 4. 2011
Akcie společnosti jsou převoditelné pouze s předchozím souhlasem představenstva společnosti.
od 23. 7. 2009 do 21. 4. 2010
Akcie na jméno err, počet akcií: 1 000 v zaknihované podobě.
od 23. 7. 2009 do 21. 4. 2010
Akcie společnosti jsou převoditelné pouze s předchozím souhlasem představenstva společnosti.
od 29. 3. 2005 do 23. 7. 2009
Akcie na jméno err, počet akcií: 1 000 v zaknihované podobě.
od 29. 3. 2005 do 23. 7. 2009
Akcie společnosti jsou převoditelné pouze s předchozím souhlasem představenstva společnosti.
od 16. 1. 2004 do 29. 3. 2005
Akcie na jméno err, počet akcií: 600.
od 16. 1. 2004 do 29. 3. 2005
akcie jsou vydány v zaknihované podobě Akcie společnosti jsou převoditelné pouze s předchozím souhlasem představenstva společnosti.
Statutární orgán
od 11. 7. 2016
ROBERT KAREŠ - předseda představenstva
Praha - Strašnice, Michelangelova, PSČ 100 00
den vzniku členství: 1. 7. 2016
den vzniku funkce: 1. 7. 2016
od 11. 7. 2016
Ing. HALINA TRSKOVÁ - místopředsedkyně představenstva
Praha - Čimice, Ouholická, PSČ 181 00
den vzniku členství: 1. 7. 2016
den vzniku funkce: 1. 7. 2016
od 11. 7. 2016
PAVEL PTÁČNÍK - člen představenstva
Křenice, Třešňová, PSČ 250 84
den vzniku členství: 1. 7. 2016
od 24. 2. 2015 do 11. 7. 2016
Ing. ALEŠ ZBOŽÍNEK - člen představenstva
Karviná - Mizerov, Mickiewiczova, PSČ 733 01
den vzniku členství: 5. 12. 2013 - 1. 7. 2016
od 15. 11. 2014 do 11. 7. 2016
Ing. JIŘÍ MRÁZEK, MBA - místopředseda představenstva
Tábor - Měšice, Okružní, PSČ 391 56
den vzniku členství: 12. 5. 2014 - 1. 7. 2016
den vzniku funkce: 15. 9. 2014 - 1. 7. 2016
od 18. 7. 2014 do 18. 7. 2014
Ing. JAROMÍR JUNGBAUER - člen představenstva
Praha 9 - Hrdlořezy, Pod Smetankou, PSČ 190 00
den vzniku členství: 18. 7. 2013 - 12. 5. 2014
od 18. 7. 2014 do 24. 2. 2015
Ing. ALEŠ ZBOŽÍNEK - člen představenstva
Václavovice, Pod Křížem, PSČ 739 34
den vzniku členství: 5. 12. 2013
od 18. 7. 2014 do 11. 7. 2016
MUDr. BORIS ŠŤASTNÝ - člen představenstva
Praha - Malešice, Nad vodovodem, PSČ 108 00
den vzniku členství: 13. 5. 2014 - 1. 7. 2016
od 18. 6. 2014 do 15. 11. 2014
Ing. JIŘÍ MRÁZEK, MBA - člen představenstva
Tábor - Měšice, Okružní, PSČ 391 56
den vzniku členství: 12. 5. 2014
od 22. 4. 2014 do 11. 7. 2016
Mgr. RADOMÍRA JAHODÁŘOVÁ - člen představenstva
Brno - Kohoutovice, Stamicova, PSČ 623 00
den vzniku členství: 1. 4. 2014 - 1. 7. 2016
od 18. 10. 2013 do 11. 7. 2016
PETR HONĚK - předseda představenstva
Líbeznice, Kojetická, PSČ 250 65
den vzniku členství: 9. 9. 2013 - 1. 7. 2016
den vzniku funkce: 24. 9. 2013 - 1. 7. 2016
od 3. 10. 2013 do 18. 10. 2013
PETR HONĚK - člen představenstva
Líbeznice, Kojetická, PSČ 250 65
den vzniku členství: 9. 9. 2013
od 14. 8. 2013 do 18. 6. 2014
MAREK ŽENÍŠEK - člen
Plzeň - Jižní Předměstí, 17. listopadu, PSČ 301 00
den vzniku členství: 17. 7. 2013 - 26. 10. 2013
od 22. 10. 2009 do 3. 10. 2013
MUDr. Pavel Horák, CSc., MBA - předseda představenstva
Praha 9 - Horní Počernice, Chvalkovická 1136/28, PSČ 193 00
den vzniku členství: 1. 9. 2009 - 9. 9. 2013
den vzniku funkce: 17. 9. 2009 - 9. 9. 2013
od 23. 7. 2009 do 22. 4. 2014
Ing. Jan Halama - místopředseda představenstva
Žďár nad Sázavou, U Hrázek 2260/26, PSČ 591 01
den vzniku členství: 28. 5. 2009 - 1. 4. 2014
den vzniku funkce: 11. 6. 2009 - 1. 4. 2014
od 17. 12. 2008 do 17. 12. 2008
Ing. Aleš Zbožínek - člen představenstva
Karviná - Hranice, Bratr. Veverkových 2809, PSČ 733 01
den vzniku členství: 5. 12. 2007
od 17. 12. 2008 do 18. 7. 2014
Ing. Aleš Zbožínek - člen představenstva
Karviná - Hranice, Bratr. Veverkových 2809, PSČ 733 01
den vzniku členství: 5. 12. 2008 - 5. 12. 2013
od 1. 9. 2008 do 14. 8. 2013
JUDr. Stanislav Trojan - člen představenstva
Praha 10, Stadická 174, PSČ 109 00
den vzniku členství: 18. 7. 2008 - 17. 7. 2013
od 1. 9. 2008 do 18. 7. 2014
Ing. Jaromír Jungbauer - člen představenstva
Praha 9, Pod Smetankou 76/10, PSČ 190 00
den vzniku členství: 18. 7. 2008 - 18. 7. 2013
od 14. 7. 2006 do 17. 12. 2008
RNDr. Aleš Svárovský - místopředseda představenstva
Praha 2, Lublaňská 13, PSČ 120 00
den vzniku členství: 1. 6. 2006 - 27. 11. 2008
den vzniku funkce: 15. 6. 2006 - 27. 11. 2008
od 14. 7. 2006 do 22. 10. 2009
JUDr. Karel Hlaváček - předseda představenstva
Jesenice u Prahy - Osnice, Mátová 275, PSČ 252 42
den vzniku členství: 1. 6. 2006 - 31. 8. 2009
den vzniku funkce: 8. 6. 2006 - 31. 8. 2009
od 16. 5. 2006 do 17. 12. 2008
Ing. Lubomír Burian - člen představenstva
Praha 4 - Modřany, Nikoly Vapcarova 3270, PSČ 143 00
den vzniku funkce: 1. 4. 2006
od 25. 11. 2005 do 16. 5. 2006
Jitka Schmiedová - člen představenstva
Zdiby - Brnky, Roztocká 60, PSČ 250 66
den vzniku členství: 17. 10. 2005
od 30. 7. 2005 do 25. 11. 2005
Mgr. Šárka Malíková Petříčková - člen představenstva
Praha 10 - Benice, Okrasná 127, PSČ 103 00
den vzniku členství: 13. 5. 2005 - 16. 10. 2005
od 29. 6. 2005 do 14. 7. 2006
Ing. František Hýbner - člen představenstva
Kamenice - Kostelec u Křížků, 137, PSČ 251 68
den vzniku členství: 26. 1. 2005 - 26. 5. 2006
od 29. 3. 2005 do 14. 7. 2006
Karel Pfabigan - člen představenstva
Praha 4 - Komořany, Pod Lesem 35, PSČ 140 00
den vzniku členství: 15. 1. 2005 - 26. 5. 2006
od 24. 8. 2004 do 29. 3. 2005
JUDr. Karel Hlaváček - místopředseda představenstva
Jesenice u Prahy - Osnice, Mátová 275, PSČ 252 42
den vzniku členství: 16. 1. 2004 - 15. 1. 2005
den vzniku funkce: 28. 4. 2004 - 15. 1. 2005
od 24. 8. 2004 do 14. 7. 2006
Ing. Libor Tejnil - předseda představenstva
Liberec XV, Nad Kolejemi 793, PSČ 460 15
den vzniku členství: 27. 4. 2004 - 26. 5. 2006
den vzniku funkce: 28. 4. 2004 - 26. 5. 2006
od 24. 8. 2004 do 6. 12. 2007
Ing. Vratislav Matys - člen představenstva
Libčice nad Vltavou, Na Vrchách 592, PSČ 252 66
den vzniku členství: 27. 4. 2004 - 30. 11. 2007
od 16. 1. 2004 do 24. 8. 2004
Ing. Jiří Zahradník - Předseda
Praha 10, Ke Strašnické 1796/6, PSČ 100 00
den vzniku členství: 16. 1. 2004 - 31. 3. 2004
den vzniku funkce: 16. 1. 2004 - 31. 3. 2004
od 16. 1. 2004 do 24. 8. 2004
RNDr. Aleš Svárovský - Místopředseda
Praha 2, Lublaňská 13, PSČ 120 00
den vzniku členství: 16. 1. 2004 - 14. 4. 2004
den vzniku funkce: 16. 1. 2004 - 14. 4. 2004
od 16. 1. 2004 do 24. 8. 2004
JUDr. Karel Hlaváček - Člen
Jesenice u Prahy - Osnice, Mátová 275, PSČ 252 42
den vzniku členství: 16. 1. 2004 - 28. 4. 2004
od 18. 7. 2014
Za společnost jednají společně dva členové představenstva.
od 16. 1. 2004 do 18. 7. 2014
Jménem společnosti jednají společně dva členové představenstva. Podepisování za společnost se děje tak, že k obchodní firmě společnosti připojí svůj podpis dva členové představenstva.
Dozorčí rada
od 21. 12. 2019
Ing. ZDENĚK KABÁTEK - předseda dozorčí rady
Písek - Václavské Předměstí, Václavské nám., PSČ 397 01
den vzniku členství: 3. 5. 2018
den vzniku funkce: 1. 8. 2019
od 21. 12. 2019
PETR NOSEK - místopředseda dozorčí rady
Praha - Libeň, Kurta Konráda, PSČ 190 00
den vzniku členství: 17. 7. 2013
den vzniku funkce: 1. 8. 2019
od 18. 12. 2019
Ing DAVID ŠMEHLÍK, MHA - člen dozorčí rady
Karviná - Ráj, U Farmy, PSČ 734 01
den vzniku členství: 1. 10. 2019
od 18. 12. 2019 do 21. 12. 2019
Ing. ZDENĚK KABÁTEK - předseda dozorčí rady
Písek - Václavské Předměstí, Václavské nám., PSČ 397 01
den vzniku členství: 3. 5. 2018
den vzniku funkce: 1. 8. 2019
od 18. 12. 2019 do 21. 12. 2019
PETR NOSEK - místopředseda dozorčí rady
Praha - Libeň, Kurta Konráda, PSČ 190 00
den vzniku členství: 17. 7. 2013
den vzniku funkce: 1. 8. 2019
od 13. 7. 2018 do 18. 12. 2019
Ing. ZDENĚK KABÁTEK - místopředseda dozorčí rady
Písek - Václavské Předměstí, Václavské nám., PSČ 397 01
den vzniku členství: 3. 5. 2018
den vzniku funkce: 1. 6. 2018 - 1. 8. 2019
od 17. 5. 2018 do 13. 7. 2018
Ing. ZDENĚK KABÁTEK - člen dozorčí rady
Písek - Václavské Předměstí, Václavské nám., PSČ 397 01
den vzniku členství: 3. 5. 2018
od 21. 4. 2017 do 18. 12. 2019
PETR NOSEK - člen dozorčí rady
Praha - Libeň, Kurta Konráda, PSČ 190 00
den vzniku členství: 17. 7. 2013
od 19. 12. 2016
Mgr. LUBOŠ VANĚK - člen
Praha - Uhříněves, U židovského hřbitova, PSČ 104 00
den vzniku členství: 15. 11. 2016
od 19. 12. 2016
Ing. MARTIN FASSMANN - člen
Praha - Bubeneč, Ovenecká, PSČ 170 00
den vzniku členství: 15. 11. 2016
od 27. 10. 2016 do 21. 4. 2017
PETR NOSEK - člen dozorčí rady
Nová Paka, Tulkova, PSČ 509 01
den vzniku členství: 17. 7. 2013
od 27. 10. 2016 do 17. 5. 2018
Ing. JIŘÍ MRÁZEK, MBA - místopředseda dozorčí rady
Tábor - Měšice, Okružní, PSČ 391 56
den vzniku členství: 1. 7. 2016 - 3. 5. 2018
den vzniku funkce: 15. 8. 2016 - 3. 5. 2018
od 27. 10. 2016 do 18. 12. 2019
MUDr. JUDr. PETR HONĚK - předseda dozorčí rady
Líbeznice, Kojetická, PSČ 250 65
den vzniku členství: 1. 7. 2016 - 31. 7. 2019
den vzniku funkce: 15. 8. 2016 - 31. 7. 2019
od 11. 7. 2016 do 27. 10. 2016
Ing. JIŘÍ MRÁZEK, MBA - člen dozorčí rady
Tábor - Měšice, Okružní, PSČ 391 56
den vzniku členství: 1. 7. 2016
od 11. 7. 2016 do 27. 10. 2016
MUDr. JUDr. PETR HONĚK - člen dozorčí rady
Líbeznice, Kojetická, PSČ 250 65
den vzniku členství: 1. 7. 2016
od 11. 7. 2016 do 19. 12. 2016
Ing. ALEŠ ZBOŽÍNEK, MBA - člen dozorčí rady
Karviná - Mizerov, Mickiewiczova, PSČ 733 01
den vzniku členství: 1. 7. 2016 - 14. 11. 2016
od 11. 7. 2016 do 19. 12. 2016
Mgr. RADOMÍRA JAHODÁŘOVÁ - členka dozorčí rady
Brno - Kohoutovice, Stamicova, PSČ 623 00
den vzniku členství: 1. 7. 2016 - 14. 11. 2016
od 3. 8. 2015 do 11. 7. 2016
Ing. PAVEL PTÁČNÍK - člen dozorčí rady
Křenice, Třešňová, PSČ 250 84
den vzniku členství: 2. 8. 2015 - 1. 7. 2016
den vzniku funkce: 2. 8. 2015 - 1. 7. 2016
od 18. 6. 2014 do 11. 7. 2016
Ing. MILOSLAVA ŠLAJSOVÁ - člen dozorčí rady
Plzeň - Koterov, Mezi Ploty, PSČ 326 00
den vzniku členství: 12. 5. 2014 - 1. 7. 2016
od 3. 10. 2013 do 27. 10. 2016
PETR NOSEK - předseda dozorčí rady
Nová Paka, Tulkova, PSČ 509 01
den vzniku členství: 17. 7. 2013
den vzniku funkce: 26. 8. 2013 - 15. 8. 2016
od 14. 8. 2013 do 3. 10. 2013
PETR NOSEK - člen
Nová Paka, Tulkova, PSČ 509 01
den vzniku členství: 17. 7. 2013
od 14. 8. 2013 do 18. 6. 2014
MUDr. JIŘÍ BĚHOUNEK - člen
Pelhřimov, Osvobození, PSČ 393 01
den vzniku členství: 17. 7. 2013 - 26. 10. 2013
od 14. 9. 2010 do 14. 8. 2013
Ing. Martina Šrůtová - předseda dozorčí rady
Beroun, Slavašovská 592/16, PSČ 266 01
den vzniku členství: 6. 1. 2010 - 17. 7. 2013
den vzniku funkce: 8. 9. 2010 - 17. 7. 2013
od 14. 9. 2010 do 3. 8. 2015
Ing. Pavel Ptáčník - místopředseda dozorčí rady
Praha 10 - Záběhlice, Jetelová, PSČ 106 00
den vzniku členství: 1. 8. 2010 - 1. 8. 2015
den vzniku funkce: 8. 9. 2010 - 1. 8. 2015
od 2. 8. 2010 do 14. 9. 2010
Ing. Pavel Ptáčník - člen dozorčí rady
Praha 10 - Záběhlice, Jetelová, PSČ 106 00
den vzniku členství: 1. 8. 2010
od 21. 1. 2010 do 14. 9. 2010
Ing. Martina Šrůtová - místopředseda dozorčí rady
Beroun, Slavašovská 592/16, PSČ 266 01
den vzniku členství: 6. 1. 2010
den vzniku funkce: 7. 1. 2010 - 8. 9. 2010
od 1. 9. 2008 do 14. 8. 2013
MUDr. Pavel Vepřek - člen dozorčí rady
Praha 4, Podjavorinské 1596, PSČ 149 00
den vzniku členství: 1. 8. 2008 - 17. 7. 2013
od 8. 8. 2006 do 21. 1. 2010
Ing. Miloslav Pavelka - místopředseda dozorčí rady
Dolní Břežany - Libeř, 89, PSČ 252 41
den vzniku členství: 15. 6. 2006 - 6. 1. 2010
den vzniku funkce: 28. 6. 2006 - 6. 1. 2010
od 8. 8. 2006 do 2. 8. 2010
Ing. Jiří Zahradník - předseda dozorčí rady
Praha 10 - Strašnice, Ke Strašnické 1796/6, PSČ 110 00
den vzniku členství: 1. 6. 2006 - 31. 7. 2010
den vzniku funkce: 28. 6. 2006 - 31. 7. 2010
od 13. 3. 2006 do 1. 9. 2008
Mgr. Šárka Malíková Petříková - člen dozorčí rady
Praha 10 - Benice, Okrasná 127, PSČ 103 00
den vzniku členství: 5. 1. 2006 - 31. 7. 2008
den vzniku funkce: 5. 1. 2006
od 29. 6. 2005 do 14. 7. 2006
Ing. Libor Neužil - předseda dozorčí rady
Rokycany, V. Nového 333, PSČ 337 03
den vzniku členství: 26. 1. 2005 - 26. 5. 2006
den vzniku funkce: 26. 1. 2005 - 26. 5. 2006
od 29. 6. 2005 do 14. 7. 2006
Ing. Jitka Rypáčková - člen dozorčí rady
Praha 4, Za Bažantnicí 10, PSČ 148 00
den vzniku členství: 26. 1. 2005 - 26. 5. 2006
od 16. 1. 2004 do 14. 7. 2004
Ing. Vratislav Matys - Místopředseda
Libčice nad Vltavou, Na Vrchách 592, PSČ 252 66
den vzniku členství: 16. 1. 2004
den vzniku funkce: 16. 1. 2004 - 26. 4. 2004
od 16. 1. 2004 do 29. 6. 2005
Ing. Libor Neužil - Předseda
Rokycany, V. Nového 333, PSČ 337 03
den vzniku členství: 16. 1. 2004 - 16. 1. 2005
den vzniku funkce: 16. 1. 2004 - 16. 1. 2005
od 16. 1. 2004 do 29. 6. 2005
Ing. Jitka Rypáčková - Člen
Praha 4, Za Bažantnicí 10, PSČ 148 00
den vzniku členství: 16. 1. 2004 - 16. 1. 2005
Akcionáři
od 16. 1. 2004
Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky, IČO: 41197518
Praha 3, Orlická 4/2020, PSČ 130 00
Hodnocení firmy
-1
+
-

Další odkazy

Aktualizovat data

Peníze.cz zobrazuje pouze údaje, které byly zveřejněny na základě zákona v různých rejstřících. Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na této stránce. Vydavatel tímto způsobem zpracovává osobní údaje v souladu s čl. 6 odst. 1 odst. f) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů, tedy pro účely oprávněných zájmů uživatelů této webové služby, která umožňuje, mimojiné, vyhledávání v rejstřících z jednoho místa, aniž by údaje z těchto rejstříků sdružovala.

Pokud jste na našich stránkách objevili, že uváděná data neodpovídají realitě, zkontrolujte prosím nejdříve, zda chyba není přímo v příslušném zdrojovém rejstříku. Pokud je, obraťte se s žádostí o opravu dat na příslušnou instituci uvedenou na této stránce. Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích. Pokud je na zdrojové stránce všechno v pořádku a chyba je pouze u nás, klikněte níž na tlačítko Aktualizovat data a vyčkejte. Aktualizace může trvat i několik málo desítek sekund.

Články o podnikání

Zaplať paušál a máš klid. Novinka bude pro méně OSVČ

30. 6. 2020 | | Jiří Hovorka, Petr Kučera | 62 komentářů

Zaplať paušál a máš klid. Novinka bude pro méně OSVČ

Paušální daň má fungovat už od příštího roku. Oproti původnímu návrhu od ministerstva financí se vláda dohodla na kompromisu - paušál budou moci využít podnikatelé s ročním příjmem do 800 000 korun.

Končí příjem žádostí o kompenzační bonus za první období

26. 6. 2020 | | Petr Kučera

Končí příjem žádostí o kompenzační bonus za první období

V pondělí 29. června je poslední den pro podání žádosti o „kompenzační bonus“ z programu Pětadvacítka za období od 12. března do 30. dubna.

Zmatek v termínu pro přehledy OSVČ. Ministři spolu nemluví

26. 6. 2020 | | Petr Kučera

Zmatek v termínu pro přehledy OSVČ. Ministři spolu nemluví

Vláda připravila další absurditu: Lhůta pro podání přehledu zdravotní pojišťovně letos skončí dřív než pro samotné daňové přiznání.

Stát zaplatí podnikatelům polovinu nájmu. Startuje příjem žádostí

26. 6. 2020 | | Petr Kučera | 8 komentářů

Stát zaplatí podnikatelům polovinu nájmu. Startuje příjem žádostí

O podporu mohou požádat podnikatelé a firmy, kterým stát zakázal prodej zboží nebo poskytování služeb zákazníkům v provozovnách alespoň v části období od 13. března do 30. června.

Dárek podnikatelům i továrna na švarcsystém. Paušální daň očima expertů

26. 6. 2020 | | Gabriel Pleska | 17 komentářů

Dárek podnikatelům i továrna na švarcsystém. Paušální daň očima expertů

Paušální daň má drobným podnikatelům ulevit od papírování a prý i hrozby kontrol. Návrh projedná vláda a pak zamíří do parlamentu. Pokud to půjde hladce, má novinka fungovat už pro příjmy za rok 2021.

Nejlepší kurz

NázevCelkem zaplatíte
Czech Exchange 2 675,00 Kč
Exchange s.r.o. VIP 2 680,00 Kč
Exchange s.r.o. 2 690,00 Kč
Poštovní spořitelna 2 730,70 Kč
ČSOB 2 730,70 Kč
Komerční banka 2 736,92 Kč
Expobank CZ 2 739,80 Kč
Česká spořitelna 2 751,00 Kč
Raiffeisenbank 2 782,00 Kč
UnicreditBank Czech Republic 2 792,00 Kč
TIP: Získejte výhodný VIP kurz na výměnu valut
vytiskněte si slevový kupón.
TIP: Jak na platby do zahraničí ZDARMA? - šetřete na poplatcích, podmínky ZDE.

Ušetřete s Peníze.cz

Naši čtenáři s námi ušetřili už  12 383 503 Kč. Podívejte se na poslední poptávky a vyzkoušejte nás také. Vše je zcela zdarma.

Celebrity v rejstříku

Jsou to frajeři, nebo lupiči? Hlasujte v hitparádě o krále a největšího podvraťáka našeho obchodního rejstříku. Pokud nevidíte svého favorita, zkuste si stránku znovu načíst, objeví se další várka…

1.Martin Dejdar

Martin Dejdar

- herec

+4
+
-
2.Vojta Kotek

Vojta Kotek

- herec, režisér

+3
+
-
3.Šárka Grossová

Šárka Grossová

- manželka bývalého premiéra Stanislava Grosse a podnikatelka

-1
+
-
4.Marek Dospiva

Marek Dospiva

- miliardář, Penta

-2
+
-
5.Roman Berbr

Roman Berbr

- fotbalový funkcionář

-2
+
-

Články na Heroine.cz

Nemáte s kým vyrazit do hor? Nebojte se. Vandr o samotě zvládne každá z nás

Nemáte s kým vyrazit do hor? Nebojte se. Vandr o samotě zvládne každá z nás

Zavřené hranice spoustu z nás donutily plánovat prázdniny v Česku. Chcete taky vyrazit...více

Stříhat za dvojí ceny muže a ženy není fér, říká kadeřnice Klára Váňová z Barberette

Stříhat za dvojí ceny muže a ženy není fér, říká kadeřnice Klára Váňová z Barberette

Klára Váňová samu sebe nenazývá kadeřnicí, ale holičkou, přesněji anglickou slovní hříčkou...více

Sdílíte na Facebooku fotky svých dětí? Nejspíš zaděláváte na jejich stud a kyberšikanu

Sdílíte na Facebooku fotky svých dětí? Nejspíš zaděláváte na jejich stud a kyberšikanu

Všichni víme, že děti jsou v online prostoru velmi zranitelné. Zdánlivě nevinná a roztomilá...více

Ušetřete za elektřinu a plyn

Zdají se vám vaše účty za elektřinu a plyn podezřele vysoké, ale nechce se vám do srovnávání nabídek? Odrazuje vás od změny dodavatele nekonečné papírování? Máme řešení: porovnáme distribuční sazby za elektřinu i plyn a vybereme tu pro vás nejvýhodnější. A pokud budete chtít, zařídíme za vás i změnu dodavatele.

Průměrně šetříme 2320 korun ročně na elektřině a 2560 korun na plynu.

Víte, kde najdete nejlevnější benzin ve svém okolí? My ano. Vyzkoušejte naše vyhledávání čerpacích stanic podle adresy nebo místa, kde se právě nacházíte.

Vývoj ceny benzinu a ceny nafty

Poradna

Poslední dotaz: Hypotéka a záznam v registru
Poradna > Hypoteční úvěr > Hypotéka a záznam v registru

Otázka: Dobrý den, rada bych se zeptala jaká je šance získat hypotéku. Bohužel jsem se záznamem v registru a v solusu za nevcasne splacení kreditní karty a zamítnutí žádosti o půjčku u airbank. Karta je již...Více

Právní poradna

Sociální poradna

Investiční poradna

Interaktivní grafiky

Spočítejte si osobní inflaci

Spočítejte si osobní inflaci

Inflace se měří indexem cen průměrného koše výrobků a služeb. Jenže každý kupuje něco jiného, proto na každého inflace působí jinak.

Jak se vyvíjejí v Česku mzdy a nezaměstnanost

Jak se vyvíjejí v Česku mzdy a nezaměstnanost

Unikátní mapa, na které můžete sledovat vývoj nezaměstnanosti a průměrných platů v jednotlivých českých krajích od roku 2006.

Průvodce výpisem z katastru nemovitostí

Průvodce výpisem z katastru nemovitostí

Vyznat se ve výpisu z katastru nemovitostí je často složité. Připravili jsme průvodce, který vám pomůže se zorientovat v jeho jednotlivých částech.

Partners Financial Services