Používáte nástroj pro blokování reklamy. Pokud nám chcete pomoci, vypněte si blokování reklamy na našem webu. Zde najdete jednoduchý návod. Děkujeme.

TERRAFIN GROUP, a.s.
IČO: 27134571

Tento výpis má pouze informativní charakter. Doporučujeme informace ověřit v oficiálním veřejném rejstříku.
Tyto stránky navštíví měsíčně 1 000 000 lidí. Chcete inzerci na míru? Napište nám!

Výpis z obchodního rejstříku

Rejstřík
ARES
 
 
 
 
 
 
 
Datum zápisu24. 3. 2004
Obchodní firma
od 24. 3. 2005

TERRAFIN GROUP, a.s.

od 24. 3. 2004 do 24. 3. 2005

CORNELIUS  SERVICES  a.s.

Sídlo
od 24. 3. 2004 do 24. 3. 2005
Praha 4, U Habrovky 247/11, PSČ 140 00
IČO
od 24. 3. 2004

27134571

Identifikátor datové schránky:t8kgm2a
Právní forma
od 24. 3. 2004
Akciová společnost
Spisová značka9224 B, Městský soud v Praze
Předmět podnikání
od 20. 12. 2014
- pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor a poskytování základních služeb s tímto pronájmem spojených
od 24. 3. 2004 do 20. 12. 2014
- pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor bez poskytování jiných než základních služeb spojených s pronájmem
Ostatní skutečnosti
od 12. 3. 2007 do 29. 6. 2007
- Dne 28.2.2007 rozhodla valná hromada společnosti o snížení základního kapitálu společnosti z 913.600.000,- Kč o částku 152.000.000,- Kč na novou výši 761.600.000,- Kč ( sedm set šedesát jedna milionů šest set tisíc korun českých) za následujících podmíne k: 1) Důvodem snížení základního kapitálu společnosti je naplnění ostatních kapitálových fondů společnosti. 2) S celou částkou odpovídající snížení základnícho kapitálu společnosti bude naloženo tak, že bude převedena ( zaúčtována ) ve prospěch účtu ostatní kapitálové fondy. 3) Základní kapitál společnosti se snižuje z dosavadní výše 913.600.000,- Kč ( devět set třináct milionů šest set tisíc korun českých ) o částku 152.000.000,- Kč ( jedno sto padesát dva milionů korun českých ) na novou výši 761.600.000,- Kč ( sedm set čedesát jedna milionů šest set tisíc korun českých ). 4) Snížení základního kapitálu společnosti bude provedeno vzetím akcií z oběhu na základě veřejného návrhu smlouvy o bezpatném vzetí akcií z oběhu dle § 213c) obchodního zákoníku a jejich zničením. Lhůta pro předložení listinných akcií nebo hromadných li stin je 30 ( třicet ) dnů ode dne zápisu snížení základního kapitálu do obchodního rejstříku.
od 16. 8. 2006 do 6. 9. 2006
- Základní kapitál společnosti ve výši 2.000.000,- Kč ( dva miliony korun českých) byl zcela splacen. Zvyšuje se základní kapitál společnosti z dosavadní výše 2.000.000,- Kč ( dva miliony korun českých) o částku 911.600.000,- Kč ( devět set jedenáct milion ů šest set tisíc korun českých) na novou výši 913.600.000,- Kč ( devět set třináct milionů šest set tisíc korun českých) za následujících podmínek : - upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští, - nové akcie mohou být upsány výlučně peněžitým vkladem, - počet, jmenovitá hodnota, druh, forma, podoba upisovaných akcií: - počet : 9.116 ( devět tisíc jedno sto šestnáct) kusů, - jmenovitá hodnota : 100.000,- Kč ( jedno sto tisíc korun českých) každá, - druh: kmenové, - forma: na jméno, - podoba : listinná, - všechny nově upisované akcie budou omezeně převoditelné dle stanov společnosti, - akcie nebudou upisovány s využitím přednostního práva ve smyslu § 204a obch. zák. vzhledem k tomu, že se všichni akcionáři vzdali svého přednostního práva před tímto rozhodnutím valné hromady, - všechny nově upisované akcie budou nabídnuty k úpisu předem určeným zájemcům, kterými jsou společnost TERRAFIN, a.s., se sídlem Praha 4, U Rakovky 849, PSČ: 148 00, IČ: 271 92 075, společnost S u b t e r r a a.s., se sídlem Praha 4, Bezová čp. 1658, P SČ: 147 14, IČ: 453 09 612 a společnost D O A S, a.s., se sídlem Košická 5590/56, Bratislava, 821 08,Slovenská republika, IČO: 31 373 917, a to Smlouvami o upsání akcií, které budou uzavřeny mezi společností a předem určenými zájemci, dle ustanovení § 204 odst. 5 obch. zák, - Akcie budou představenstvem společnosti nabídnuty k upsání výše uvedeným předem určeným zájemcům v souladu s ustanovením § 203 odst. 2 písm. d) obchodního zákoníku v níže uvedené struktuře: - společnost TERRAFIN, a.s., se sídlem Praha 4, U Rakovky 849, PSČ: 148 00 , IČ: 271 92 075: 4.558 akcií; - společnost S u b t e r r a a.s., se sídlem Praha 4, Bezová čp. 1658, PSČ: 147 14, IČ: 453 09 612: 2.279 akcií; - společnost D O A S, a.s., se sídlem Košická 5590/56, Bratislava, 821 08, Slovenská republika, IČO: 31 373 917: 2.279 akcií, - místo a lhůta pro úpis nových akcií bez využití přednostního práva: úpis nových akcií bude proveden v advokátní kanceláři Havel, Kuchař a partneři, s adresou advokátní kanceláře Praha 1, Králodvorská 664/11. Lhůta pro upsání akcií předem určenými zájem ci činí 14 ( čtrnáct) dnů ode dne doručení návrhu na uzavření Smlouy o upsání akcií předem určenému zájemci. Tento návrh na uzavření Smlouvy o upsání akcií je představenstvo povinno zaslat či předat předem určeným zájemcům po podání návrhu na zápis usnese ní valné hromady do obchodního rejstříku, nejpozději však do 15 ( patnácti) dnů od jeho podání. Upisování akcií předem určeným zájemcem může začít dříve, než usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu bude zapsáno do obchodního rejstříku, je vša k vázáno na rozvazovací podmínku, jíž je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. - emisní kurs každé akcie z takto upisovaných akcií se rovná jmenovité hodnotě jedné akcie. Připouští se možnost započtení části peněžité pohledávky předem určeného zájemce, společnosti TERRAFIN, a.s., proti pohledávce společnosti TERRAFIN GROUP, a.s. na splacení emisního kursu všech akcií společnosti, upsaných tímto předem určeným zájemcem. Poh ledávkou předem určeného zájemce, společnosti TERRAFIN, a.s., je dosud nesplacená kupní cena v celkové nominální hodnotě 602.634.408, - Kč ( šest set dva milionů šest set třicet čtyři tisíc čtyři sta osm korun českých) a příslušenství, které ke dni konání valné hromady činí 3.247.786,70 Kč ( tři miliony dvě stě čtyřicet sedm tisíc sedm set osmdesát šest korun českých sedmdesát haléřů), tj.pohledávka v celkové výši 605.882.194,70 Kč ( šest set pět milionů osmset osmdesát dva tisíc jedno sto devadesát čtyři tisíc korun českých sedmdesát haléřů), vyplývající ze Smlouvy o převodu cenných papírů, uzavřené mezi společností TERRAFIN GROUP, a.s., jako kupujícím a předem určeným zájemcem, společností TERRAFIN, a.s. jako prodávajícím, dne 27.01.2006 ( dvacátého sed mého ledna roku dvoutisícího šestého) ve znění dodatku č.1 ze dne 02.05.2006 ( druhého května roku dvoutisícího šestého) ( dále jen " Smlouva o převodu cenných papírů "). Pohledávka předem určeného zájemce, společnosti TERRAFIN, a.s. vůči společnosti TERR AFIN GROUP, a.s., vyplývající ze shora uvedené Smlouvy o převodu cenných papírů, činí dle přiložené zprávy auditora vydané společností HAYEK, spol. s.r.o., holding dne 09.08.2006 ( devátého srpna roku dvoutisícího šestého) k dnešnímu dni jistina 602.634.4 08,- Kč ( šest set dva milionů šest set třicet čtyři tisíc čtyři sta osm korun českých) a příslušenství 3.247.786,70 Kč ( tři miliony dvě stě čtyřicet sedm tisíc sedm set osmdesát šest korun českých sedmdesát haléřů), tj. celkem 605.882.194,70 Kč ( šest s et pět milionů osm set osmdesát dva tisíc jedno sto devadesát čtyři tisíc korun českých sedmdesát haléřů), a bude započtena ve výši 455.800.000,- Kč ( čtyři sta padesát pět milionů osm set tisíc korun českých). Připouští se možnost započtení části peněžité pohledávky předem určeného zájemce, společnosti S u b t e r r a a.s., proti pohledávce společnosti TERRAFIN GROUP, a.s., na splacení emisního kursu všech akcií společnosti, upsaných tímto předem určeným zájem cem. Pohledávkou předem určeného zájemce, společnosti S u b t e r r a a.s., je dosud nesplacená půjčka v celkové nominální hodnotě 222.500.000,- Kč ( dvě stě dvacet dva milionů pět set tisíc korun českých) a příslušenství které ke dni konání valné hromady čin í 5.409.391,935 (pět milionů čtyři sta devět tisíc tři sta devadesát jedna celých devět set třicet pět tisícin korun českých), tj. pohledávka v celkové výši 227.909.391,935 ( dvě stě dvacet sedm milionů devět set devět tisíc tři sta devadesát jedna celých devět set třicet pět tisícin korun českých), vyplývajících z Dohody o nahrazení Smlouvy o akvizičním úvěru Smlouvou o půjčce, uzavřené mezi společností TERRAFIN GROUP a.s, jako dlužníkem a společností Metrostav a.s., se sídlem Praha 8, Koželužská 2246, P SČ: 182 00 , IČ: 000 149 15 ( dále jen " Metrostav a.s."), jako věřitelem, dne 09.05.2006 ( devátého května roku dvoutisícího šestého) a ze Smlouvy o převodu akcií a postoupení pohledávky, uzavřené mezi společností Metrostav a.s., jako převodcem a předem určeným zájemcem, společností S u b t e r r a a.s., jako nabyvatelem, dne 08.08.2006 ( osmého srpna roku dvoutisícího šestého). Pohledávka předem určeného zájemce společnosti S u b t e r r a a.s. vůči společnosti TERRAFIN GROUP , a.s., vyplývající ze sh ora uvedené Dohody o nahrazení Smlouvy o akvizičním úvěru Smlouvou o půjčce a Smlouvy o převodu akcií a postoupení pohledávky, činí dle předložené zprávy auditora vydané společností HAYEK spol s.r.o. holding dne 09.08.2006 ( devátého srpna roku dvoutisící ho šestého) k dnešnímu dni jistina 222.500.000,- Kč ( dvě stě dvacet dva milionů pět set tisíc korun českých) a příslušenství 5.409.391,935 ( pět milionů čtyři sta devět tisíc třista devadesát jedna celých devět set třicet pět tisícin korun českých), tj. celkem 227.909.391,935 ( dvě stě dvacet milionů devět set devět tisíc tři sta devadesát jedna celých devět set třicet pět tisícin korun českých), a bude započtena ve výši 227.900.000,- Kč ( dvě stě dvacet sedm milionů devět set tisíc korun českých). Připouští se možnost započtení části peněžité pohledávky předem určeného zájemce, společnosti D O A S , a.s., proti pohledávce společnosti TERRAFIN GROUP , a.s., na splacení emisního kursu všech akcií společnosti, upsaných tímto předem určeným zájemcem. Pohledávkou předem určeného zájemce, společnosti D O A S , a.s., je dosud nesplacené půjčka v celkové nominální hodnotě 222.500.000,- Kč ( dvě stě dvacet dva milionů pět set tisíc korun českých) a příslušenství které ke dni konání valné hromady činí 5.409 .391,935 ( pět milionů čtyři sta devět tisíc tři sta devadesát jedna celých devět set třicet pět tisícin korun českých) tj. pohledávka v celkové výši 227.909.391,935 ( dvě stě dvacet sedm milionů devět set devět tisíc tři sta devadesát jedna celých devět set třicet pět tisícin korun českých ), vyplývajících z Dohody o nahrazení Smlouvy o akvizičním úvěru Smlouvou o půjčce, uzavřené mezi společností TERRAFIN GROUP, a.s., jako dlužníkem a společností Metrostav , a.s. jako věřitelem, dne 09.05.2006 ( deváté ho května roku dvoutisícího šestého) a ze Smlouvy o převodu akcií a postoupení pohledávky uzavřené mezi společností Metrostav, a.s., jako převodcem a předem určeným zájemcem, společností D O A S , a.s., jako nabyvatelem, dne 08.08.2006 ( osmého srpna roku dvoutisícího šestého ). Pohledávka předem určeného zájemce společnosti D O A S , a.s. vůči společnosti TERRAFIN GROUP, a.s., vyplývající ze shora uvedené Dohody o nahrazení Smlouvy o akvizičním úvěru Smlouvou o půjčce a Smlouvy o převodu akcií a postoup ení pohledávky, činí dle předložené zprávy auditora vydané společností HAYEK , spol. s.r.o., holding, dne 09.08.2006 ( devátého srpna roku dvoutisícího šestého ) k dnešnímu dni jistina 222.500.000,- Kč ( dvě stě dvacet dva milionů pět set tisíc korun česk ých) a příslušenství 5.409.391,935 ( pět milionů čtyři sta devět tisíc tři sta devadesát jedna celých devět set třicet pět tisícin korun českých), tj. pohledávka v celkové výši 227.909.391,935 ( dvě stě dvacet sedm milonů devět set devět tisíc tři sta de vadesát jedna celých devět set třicet pět tisícin korun českých), a bude započtena ve výši 27.900.000,- Kč ( dvě stě dvacet sedm milionů devět set tisíc korun českých). Schvalují se pravidla postupu pro uzavření Dohod o započtení pohledávek : Dohoda o započtení pohledávek musí být uzavřena v advokátní kanceláři Havel, Kuchař a partneři, s adresou advokátní kanceláře Praha 1, Králodvorská 664/11, nejdéle do 3 ( tří) dnů od úpisu nových akcií, tj. od uzavření Smlouvy o upsání nových akcií. Návrh Dohody o započtení pohledávek bude akcionáři předložen současně se Smlouvou o upsání nových akcií. V případě, že nebudou předem určenými zájemci upsány všechny jim nabídnuté akcie v souladu s tímto rozhodnutím, je upisování akcií v souladu s tímto rozhodnutím neúčinné dle § 167 Obch.Z. Ve smyslu § 173 odst. 3 obchodního zákoníku nahrazuje výše uvedené rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu rozhodnutí o změně stanov společnosti a nabývá v souladu s § 173 odst. 2 obchodního zákoníku účinnosti ke dni zápisu této skutečnosti do obchodního rejstříku.
Kapitál
od 20. 6. 2007
Základní kapitál 761 600 000 Kč, splaceno 100 %.
od 6. 9. 2006 do 20. 6. 2007
Základní kapitál 913 600 000 Kč, splaceno 100 %.
od 24. 3. 2004 do 6. 9. 2006
Základní kapitál 2 000 000 Kč, splaceno 100 %.
od 20. 6. 2007
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 7 616 v listinné podobě.
od 20. 6. 2007
převoditelnost akcií na jméno je omezena dle stanov společnosti
od 6. 9. 2006 do 20. 6. 2007
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 9 136 v listinné podobě.
od 6. 9. 2006 do 20. 6. 2007
převoditelnost akcií na jméno je omezena dle stanov společnosti
od 14. 6. 2006 do 6. 9. 2006
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 20 v listinné podobě.
od 14. 6. 2006 do 6. 9. 2006
převoditelnost akcií na jméno je omezena dle stanov společnosti
od 24. 3. 2004 do 14. 6. 2006
Kmenové akcie na majitele err, počet akcií: 10.
od 24. 3. 2004 do 14. 6. 2006
akcie v listinné podobě
Statutární orgán
od 15. 5. 2020
Ing. ZDENĚK ŠINOVSKÝ - Člen představenstva
Praha - Libeň, Nad Okrouhlíkem, PSČ 182 00
den vzniku členství: 29. 3. 2017
od 6. 5. 2020
Ing. ZDENĚK RATAJ - Předseda představenstva
Praha - Nusle, Marie Cibulkové, PSČ 140 00
den vzniku členství: 29. 3. 2017
den vzniku funkce: 29. 3. 2017
od 6. 5. 2020
Ing. MILAN KRÁL - Člen představenstva
Vědomice, Na průhonu, PSČ 413 01
den vzniku členství: 29. 3. 2017
od 6. 5. 2020
Ing. JIŘÍ BĚLOHLAV - Člen představenstva
Praha - Prosek, Na vyhlídce, PSČ 190 00
den vzniku členství: 29. 3. 2017
od 6. 5. 2020 do 15. 5. 2020
Ing. ZDENĚK ŠINOVSKÝ - Člen představenstva
Praha - Libeň, Nad Okrouhlíkem, PSČ 180 00
den vzniku členství: 29. 3. 2017
od 12. 3. 2020 do 6. 5. 2020
Ing. ZDENĚK ŠINOVSKÝ - člen představenstva
Praha - Libeň, Nad Okrouhlíkem, PSČ 182 00
den vzniku členství: 24. 5. 2011 - 24. 8. 2016
od 10. 10. 2015 do 6. 5. 2020
Ing. ZDENĚK RATAJ - předseda představenstva
Praha - Nusle, Marie Cibulkové, PSČ 140 00
den vzniku členství: 24. 5. 2011 - 24. 8. 2016
den vzniku funkce: 24. 5. 2011 - 24. 8. 2016
od 10. 10. 2015 do 6. 5. 2020
Ing. MILAN KRÁL - člen představenstva
Vědomice, Na průhonu, PSČ 413 01
den vzniku členství: 24. 5. 2011 - 24. 8. 2016
od 31. 8. 2014 do 12. 3. 2020
Ing. ZDENĚK ŠINOVSKÝ - člen představenstva
Praha - Libeň, Nad Okrouhlíkem, PSČ 180 00
den vzniku členství: 24. 5. 2011
od 31. 8. 2014 do 6. 5. 2020
Ing. JIŘÍ BĚLOHLAV - člen představenstva
Praha - Prosek, Na vyhlídce, PSČ 190 00
den vzniku členství: 24. 5. 2011 - 24. 8. 2016
od 8. 7. 2011 do 31. 8. 2014
Ing. Jiří Bělohlav - člen představenstva
Praha 59 - Prosek, Na Vyhlídce, PSČ 190 00
den vzniku členství: 24. 5. 2011
od 8. 7. 2011 do 31. 8. 2014
Ing. Zdeněk Šinovský - člen představenstva
Praha 8 - Libeň, Nad Okrouhlíkem 2351/4, PSČ 182 00
den vzniku členství: 24. 5. 2011
od 8. 7. 2011 do 10. 10. 2015
Ing. Zdeněk Rataj - předseda představenstva
Praha 4 - Nusle, Marie Cibulkové 1615, PSČ 140 00
den vzniku členství: 24. 5. 2011
den vzniku funkce: 24. 5. 2011
od 8. 7. 2011 do 10. 10. 2015
Ing. Milan Král - člen představenstva
Vědomice, Na Průhonu 309, PSČ 413 01
den vzniku členství: 24. 5. 2011
od 22. 9. 2010 do 8. 7. 2011
Ing. Jiří Bělohlav - člen představenstva
Praha 59 - Prosek, Na Vyhlídce, PSČ 190 00
den vzniku členství: 24. 5. 2006 - 24. 5. 2011
od 14. 6. 2006 do 22. 9. 2010
Ing. Jiří Bělohlav - člen představenstva
Praha 5 - Stodůlky, K Brance 1011/17, PSČ 155 00
den vzniku členství: 24. 5. 2006
od 14. 6. 2006 do 8. 7. 2011
Ing. Zdeněk Rataj - předseda představenstva
Praha 4 - Nusle, Marie Cibulkové 1615, PSČ 140 00
den vzniku členství: 24. 5. 2006 - 24. 5. 2011
den vzniku funkce: 25. 5. 2006 - 24. 5. 2011
od 14. 6. 2006 do 8. 7. 2011
Ing. Milan Král - člen představenstva
Vědomice, Na Průhonu 309, PSČ 413 01
den vzniku členství: 24. 5. 2006 - 24. 5. 2011
od 14. 6. 2006 do 8. 7. 2011
Ing. Zdeněk Šinovský - člen představenstva
Praha 8 - Libeň, Nad Okrouhlíkem 2351/4, PSČ 182 00
den vzniku členství: 24. 5. 2006 - 24. 5. 2011
od 24. 3. 2005 do 14. 6. 2006
Ing. Zdeněk Rataj - předseda
Praha 4, Marie Cibulkové 1615, PSČ 140 00
den vzniku členství: 22. 12. 2004 - 24. 5. 2006
den vzniku funkce: 22. 12. 2004 - 24. 5. 2006
od 24. 3. 2005 do 14. 6. 2006
Ing. Ladislav Holík - člen
Praha 4, K Lukám 650, PSČ 140 00
den vzniku členství: 22. 12. 2004 - 24. 5. 2006
od 24. 3. 2005 do 14. 6. 2006
Ing. Milan Král - člen
Vědomice, Na Průhonu 309, PSČ 413 01
den vzniku členství: 22. 12. 2004 - 24. 5. 2006
od 24. 3. 2005 do 14. 6. 2006
Ing. František Peč - člen
Praha 9, Na Vysočanských vinicích 823/6, PSČ 190 00
den vzniku členství: 22. 12. 2004 - 24. 5. 2006
od 24. 3. 2004 do 24. 3. 2005
Pavla Smetanová - člen
Praha 6, Brunnerova 993/14, PSČ 163 00
den vzniku členství: 24. 3. 2004 - 22. 12. 2004
od 24. 3. 2005
Jménem společnosti jednají společně vždy dva členové představenstva. Podepisování jménem společnosti se provádí tak, že k napsané nebo vytištěné obchodní firmě společnosti připojí dva členové představenstva svůj podpis.
od 24. 3. 2004 do 24. 3. 2005
Jménem společnosti jedná představenstvo, a to tak, že navenek za něj jedná jménem společnosti jediný člen představenstva. Podepisování za společnost se děje tak, že jediný člen představenstva připojí svůj podpis k nadepsané nebo vytištěné obchodní firmě s polečnosti.
Dozorčí rada
od 15. 5. 2020
Ing. ŠTĚPÁNKA LEBDUŠKOVÁ - Člen dozorčí rady
Roudnice nad Labem, Budovatelů, PSČ 413 01
den vzniku členství: 29. 3. 2017
od 15. 5. 2020
Ing. PAVEL PILÁT - Člen dozorčí rady
Praha - Libeň, Nad Okrouhlíkem, PSČ 182 00
den vzniku členství: 29. 3. 2017
od 6. 5. 2020
Ing. PAVEL ZYKÁN - Předseda dozorčí rady
Praha - Záběhlice, Hyacintová, PSČ 106 00
den vzniku členství: 29. 3. 2017
den vzniku funkce: 29. 3. 2017
od 6. 5. 2020
Ing. LADISLAV HOLÍK - Člen dozorčí rady
Praha - Libuš, K lukám, PSČ 142 00
den vzniku členství: 29. 3. 2017
od 6. 5. 2020
Ing. FRANTIŠEK PEČ - Člen dozorčí rady
Praha - Vysočany, Na vysočanských vinicích, PSČ 190 00
den vzniku členství: 29. 3. 2017
od 6. 5. 2020
Ing. ONDŘEJ FUCHS - Člen dozorčí rady
Kladno - Rozdělov, Ve Strnadovně, PSČ 272 04
den vzniku členství: 29. 3. 2017
od 6. 5. 2020 do 15. 5. 2020
Ing. ŠTĚPÁNKA LEBDUŠKOVÁ - Člen dozorčí rady
Vědomice, Ovocná, PSČ 413 01
den vzniku členství: 29. 3. 2017
od 6. 5. 2020 do 15. 5. 2020
Ing. PAVEL PILÁT - Člen dozorčí rady
Praha - Libeň, Nad Okrouhlíkem, PSČ 180 00
den vzniku členství: 29. 3. 2017
od 12. 3. 2020 do 6. 5. 2020
Ing. PAVEL PILÁT - člen dozorčí rady
Praha - Libeň, Nad Okrouhlíkem, PSČ 182 00
den vzniku členství: 24. 5. 2011 - 24. 8. 2016
od 30. 11. 2019 do 6. 5. 2020
Ing. ŠTĚPÁNKA LEBDUŠKOVÁ - člen dozorčí rady
Roudnice nad Labem, Budovatelů, PSČ 413 01
den vzniku členství: 24. 5. 2011 - 24. 8. 2016
od 18. 3. 2016 do 6. 5. 2020
Ing. PAVEL ZYKÁN - předseda dozorčí rady
Praha - Záběhlice, Hyacintová, PSČ 106 00
den vzniku členství: 24. 5. 2011 - 24. 8. 2016
den vzniku funkce: 24. 5. 2011 - 24. 8. 2016
od 25. 2. 2016 do 30. 11. 2019
Ing. ŠTĚPÁNKA LEBDUŠKOVÁ - člen dozorčí rady
Vědomice, Ovocná, PSČ 413 01
den vzniku členství: 24. 5. 2011
od 14. 2. 2016 do 12. 3. 2020
Ing. PAVEL PILÁT - člen dozorčí rady
Praha - Libeň, Nad Okrouhlíkem, PSČ 180 00
den vzniku členství: 24. 5. 2011
od 16. 1. 2016 do 6. 5. 2020
ONDŘEJ FUCHS - člen dozorčí rady
Kladno - Rozdělov, Ve Strnadovně, PSČ 272 04
den vzniku členství: 24. 5. 2011 - 24. 8. 2016
od 10. 10. 2015 do 6. 5. 2020
Ing. FRANTIŠEK PEČ - člen dozorčí rady
Praha - Vysočany, Na vysočanských vinicích, PSČ 190 00
den vzniku členství: 24. 5. 2011 - 24. 8. 2016
od 28. 11. 2013 do 6. 5. 2020
Ing. LADISLAV HOLÍK - člen dozorčí rady
Praha - Libuš, K lukám, PSČ 142 00
den vzniku členství: 24. 5. 2011 - 24. 8. 2016
od 8. 7. 2011 do 28. 11. 2013
Ing. Ladislav Holík - člen dozorčí rady
Praha 4 - Libuš, K Lukám, PSČ 140 00
den vzniku členství: 24. 5. 2011
od 8. 7. 2011 do 10. 10. 2015
Ing. František Peč - člen dozorčí rady
Praha 9 - Vysočany, Na Vysočanských vinicích, PSČ 190 00
den vzniku členství: 24. 5. 2011
od 8. 7. 2011 do 16. 1. 2016
Ondřej Fuchs - člen dozorčí rady
Kladno - Rozdělov, Ve strnadově 944, PSČ 272 04
den vzniku členství: 24. 5. 2011
od 8. 7. 2011 do 14. 2. 2016
Ing. Pavel Pilát - člen dozorčí rady
Praha 8 - Libeň, Nad Okrouhlíkem, PSČ 182 00
den vzniku členství: 24. 5. 2011
od 8. 7. 2011 do 25. 2. 2016
Ing. Štěpánka Lebdušková - člen dozorčí rady
Praha 4 - Modřany, Komořanská, PSČ 143 00
den vzniku členství: 24. 5. 2011
od 8. 7. 2011 do 18. 3. 2016
Ing. Pavel Zykán - předseda dozorčí rady
Praha 10 - Záběhlice, Hyacintová, PSČ 106 00
den vzniku členství: 24. 5. 2011
den vzniku funkce: 24. 5. 2011
od 9. 4. 2008 do 8. 7. 2011
Ondřej Fuchs - člen dozorčí rady
Kladno - Rozdělov, Ve strnadově 944, PSČ 272 04
den vzniku členství: 29. 2. 2008 - 24. 5. 2011
od 14. 6. 2006 do 9. 4. 2008
Ing. Daniel Knotek - člen dozorčí rady
Bratislava, Mierová 36, PSČ 821 05, Slovenská republika
den vzniku členství: 24. 5. 2006 - 29. 2. 2008
od 14. 6. 2006 do 8. 7. 2011
Ing. Pavel Zykán - předseda dozorčí rady
Praha 10 - Záběhlice, Hyacintová 3208/8, PSČ 106 00
den vzniku členství: 24. 5. 2006 - 24. 5. 2011
den vzniku funkce: 25. 5. 2006 - 24. 5. 2011
od 14. 6. 2006 do 8. 7. 2011
Ing. Ladislav Holík - člen dozorčí rady
Praha 4 - Libuš, K Lukám 650, PSČ 140 00
den vzniku členství: 24. 5. 2006 - 24. 5. 2011
od 14. 6. 2006 do 8. 7. 2011
Ing. František Peč - člen dozorčí rady
Praha 9 - Vysočany, Na Vysočanských vinicích 823/6, PSČ 190 00
den vzniku členství: 24. 5. 2006 - 24. 5. 2011
od 14. 6. 2006 do 8. 7. 2011
Ing. Štěpánka Králová - člen dozorčí rady
Vědomice, Na Průhonu 309, PSČ 413 01
den vzniku členství: 24. 5. 2006 - 24. 5. 2011
od 14. 6. 2006 do 8. 7. 2011
Ing. Pavel Pilát - člen dozorčí rady
Praha 5 - Jinonice, U Kříže 611/3, PSČ 158 00
den vzniku členství: 24. 5. 2006 - 24. 5. 2011
od 24. 3. 2005 do 14. 6. 2006
Ing. Štěpánka Králová - předseda
Vědomice, Na Průhonu 309, PSČ 413 01
den vzniku členství: 22. 12. 2004 - 24. 5. 2006
den vzniku funkce: 22. 12. 2004 - 24. 5. 2006
od 24. 3. 2005 do 14. 6. 2006
Ing. Jana Ratajová - člen
Praha 4, Na Kavčích horách 1109/12, PSČ 140 00
den vzniku členství: 22. 12. 2004 - 24. 5. 2006
od 24. 3. 2005 do 14. 6. 2006
Michal Peč - člen
Praha 4, Podolská 12/8, PSČ 140 00
den vzniku členství: 22. 12. 2004 - 24. 5. 2006
od 24. 3. 2004 do 24. 3. 2005
Ing. Zuzana Herichová - předseda
Bratislava, Pri Šajbách 7755/26, PSČ 831 06, Slovenská republika
den vzniku členství: 24. 3. 2004 - 22. 12. 2004
den vzniku funkce: 24. 3. 2004 - 22. 12. 2004
od 24. 3. 2004 do 24. 3. 2005
Peter Herich - člen
Brezno, Hradby 5, PSČ 977 01, Slovenská republika
den vzniku členství: 24. 3. 2004 - 22. 12. 2004
od 24. 3. 2004 do 24. 3. 2005
Petr Malivánek - člen
Chrudim, U Stadionu 730, PSČ 537 03
den vzniku členství: 24. 3. 2004 - 22. 12. 2004
Akcionáři
od 24. 3. 2005 do 14. 6. 2006
TERRAFIN, a.s., IČO: 27192075
Praha 4, U Rakovky 849, PSČ 148 00
od 24. 3. 2004 do 24. 3. 2005
CITY PROJECT, spol.s r.o., IČO: 26444071
Praha 3, Táboritská 1000/23, PSČ 130 87
Hodnocení firmy
+2
+
-

Další odkazy

Aktualizovat data

Peníze.cz zobrazuje pouze údaje, které byly zveřejněny na základě zákona v různých rejstřících. Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na této stránce. Vydavatel tímto způsobem zpracovává osobní údaje v souladu s čl. 6 odst. 1 odst. f) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů, tedy pro účely oprávněných zájmů uživatelů této webové služby, která umožňuje, mimojiné, vyhledávání v rejstřících z jednoho místa, aniž by údaje z těchto rejstříků sdružovala.

Pokud jste na našich stránkách objevili, že uváděná data neodpovídají realitě, zkontrolujte prosím nejdříve, zda chyba není přímo v příslušném zdrojovém rejstříku. Pokud je, obraťte se s žádostí o opravu dat na příslušnou instituci uvedenou na této stránce. Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích. Pokud je na zdrojové stránce všechno v pořádku a chyba je pouze u nás, klikněte níž na tlačítko Aktualizovat data a vyčkejte. Aktualizace může trvat i několik málo desítek sekund.

Články o podnikání

Koho a jak zachraňovat? Vládní pomoc očima expertů

5. 6. 2020 | | Ondřej Tůma | 5 komentářů

Koho a jak zachraňovat? Vládní pomoc očima expertů

Má vláda ještě pomáhat české ekonomice? Jsou dosavadní podpůrná opatření dostatečná? A na koho konkrétně se při pomoci úplně zapomnělo?

Hledá se Absurdita roku. Vyberte, co zbytečně komplikuje podnikání

3. 6. 2020 | | Petr Kučera | 3 komentáře

Hledá se Absurdita roku. Vyberte, co zbytečně komplikuje podnikání

Čtrnáctý ročník ankety o Absurditu roku odstartoval. Akci opět pořádají Hospodářské noviny v rámci soutěží Vodafone Firma roku a Moneta Živnostník roku.

Ztrátu půjde odepsat zpětně. Klesne DPH na ubytování a vstupné

29. 5. 2020 | | Jiří Hovorka | 1 komentářů

Ztrátu půjde odepsat zpětně. Klesne DPH na ubytování a vstupné

Vládní koalice prosadila možnost zpětného odepisování ztráty i přes varování expertů. Součástí daňového balíčku je i snížení DPH nebo úlevy v silniční dani.

Daně konečně vyřídíte online. Schillerové vlajková loď proplula

28. 5. 2020 | | Petr Kučera | 6 komentářů

Daně konečně vyřídíte online. Schillerové vlajková loď proplula

Novelu daňového řádu, která umožní vznik online finančního úřadu a projektu Moje daně, schválili poslanci. Už bez trojského koně, kterého do něj vláda původně umístila.

Pětistovku na den dostanou i menší firmy, pěstouni a dobrovolníci

27. 5. 2020 | | Jiří Hovorka | 47 komentářů

Pětistovku na den dostanou i menší firmy, pěstouni a dobrovolníci

Na kompenzační bonus dosáhnou majitelé malých a rodinných společností s ručením omezeným. Prošel i návrh Pirátů na další rozšíření.

Nejlepší kurz

NázevCelkem zaplatíte
Czech Exchange 2 670,00 Kč
Exchange s.r.o. 2 680,00 Kč
Exchange s.r.o. VIP 2 680,00 Kč
Komerční banka 2 730,98 Kč
ČSOB 2 737,10 Kč
Poštovní spořitelna 2 737,10 Kč
Expobank CZ 2 739,80 Kč
Česká spořitelna 2 757,00 Kč
Raiffeisenbank 2 771,00 Kč
UnicreditBank Czech Republic 2 796,40 Kč
TIP: Získejte výhodný VIP kurz na výměnu valut
vytiskněte si slevový kupón.
TIP: Jak na platby do zahraničí ZDARMA? - šetřete na poplatcích, podmínky ZDE.

Ušetřete s Peníze.cz

Naši čtenáři s námi ušetřili už  12 275 794 Kč. Podívejte se na poslední poptávky a vyzkoušejte nás také. Vše je zcela zdarma.

Celebrity v rejstříku

Jsou to frajeři, nebo lupiči? Hlasujte v hitparádě o krále a největšího podvraťáka našeho obchodního rejstříku. Pokud nevidíte svého favorita, zkuste si stránku znovu načíst, objeví se další várka…

1.Tomáš Berdych

Tomáš Berdych

- bývalý tenista

-1
+
-
2.Daniel Křetínský

Daniel Křetínský

- miliardář, spoluvlastník AC Sparta Praha a Le Monde

-13
+
-
3.Šárka Grossová

Šárka Grossová

- manželka bývalého premiéra Stanislava Grosse a podnikatelka

-21
+
-
4.Miroslav Pelta

Miroslav Pelta

- podnikatel a majitel fotbalového klubu z Jablonce nad Nisou

-42
+
-
5.Václav Klaus

Václav Klaus

- bývalý prezident

-90
+
-

Články na Heroine.cz

„Chceme vidět svět ve všech barvách,“ říkají vydavatelé knižních reportáží Absyntu

„Chceme vidět svět ve všech barvách,“ říkají vydavatelé knižních reportáží Absyntu

Vracím se dnes večer z Angoly, která právě jen těsně ubránila život svého prezidenta i...více

Udělají vás psychedelika lepším rodičem? Mikrodávkují matky i manažeři

Udělají vás psychedelika lepším rodičem? Mikrodávkují matky i manažeři

Britské mámy sahají po překvapivém prostředku, jak si ulevit. Je mikrodávkování psychedelik...více

Vít Samek Na vlastní otvor 2. Vyšetření karpálního tunelu

Vít Samek Na vlastní otvor 2. Vyšetření karpálního tunelu

Dneska se podíváme na otravnou diagnózu, kterou si mohou uhnat jak kancelářské krysy,...více

Ušetřete za elektřinu a plyn

Zdají se vám vaše účty za elektřinu a plyn podezřele vysoké, ale nechce se vám do srovnávání nabídek? Odrazuje vás od změny dodavatele nekonečné papírování? Máme řešení: porovnáme distribuční sazby za elektřinu i plyn a vybereme tu pro vás nejvýhodnější. A pokud budete chtít, zařídíme za vás i změnu dodavatele.

Průměrně šetříme 2320 korun ročně na elektřině a 2560 korun na plynu.

Víte, kde najdete nejlevnější benzin ve svém okolí? My ano. Vyzkoušejte naše vyhledávání čerpacích stanic podle adresy nebo místa, kde se právě nacházíte.

Vývoj ceny benzinu a ceny nafty

Poradna

Poslední dotaz: Vymáhání po roce a půl neužívání služeb
Poradna > Spotřebitelská poradna > Vymáhání po roce a půl neužívání služeb

Otázka: Dobrý den, od srpna 2018, kdy jsem měla autonehodu, nepoužívám služby firmy T-Mobile. Plně chápu, že mi poté přišlo vymáhání na cca 4500 Kč, které jsem uhradila a v dopise bylo uvedeno, ze tímto vymáháním...Více

Právní poradna

Sociální poradna

Investiční poradna

Interaktivní grafiky

Spočítejte si osobní inflaci

Spočítejte si osobní inflaci

Inflace se měří indexem cen průměrného koše výrobků a služeb. Jenže každý kupuje něco jiného, proto na každého inflace působí jinak.

Jak se vyvíjejí v Česku mzdy a nezaměstnanost

Jak se vyvíjejí v Česku mzdy a nezaměstnanost

Unikátní mapa, na které můžete sledovat vývoj nezaměstnanosti a průměrných platů v jednotlivých českých krajích od roku 2006.

Průvodce výpisem z katastru nemovitostí

Průvodce výpisem z katastru nemovitostí

Vyznat se ve výpisu z katastru nemovitostí je často složité. Připravili jsme průvodce, který vám pomůže se zorientovat v jeho jednotlivých částech.

Partners Financial Services