Partners Financial Services
Ikona žárovky

Tyto stránky navštíví měsíčně 1 000 000 lidí. Chcete inzerci na míru? Napište nám!

Hermitage Holdings a.s., Praha, IČO: 27146006 - Obchodní rejstřík

Tento výpis z obchodního rejstříku obsahuje údaje o společnosti Hermitage Holdings a.s.. Údaje byly staženy 11. 8. 2023 z datové služby justice.cz
dle IČO 27146006. Z důvodu ochrany osobních údajů nejsou na stránce data narození a úplné adresy fyzických osob. Kompletní výpis včetně dat narození a adres lze zobrazit po zadání IČO 27146006 na originální stránce obchodního rejstříku justice.cz.

Výpis z obchodního rejstříku

Aktuální rejstřík
Úplný rejstřík
RES DPH
Datum vzniku a zápisu
27. 4. 2004
Obchodní firma
Hermitage Holdings s.r.o.
zapsáno 27. 4. 2004 vymazáno 21. 8. 2018
Hermitage Holdings a.s.
zapsáno 21. 8. 2018
Prověřit exekuce Reputace firmy
Firmy na stejné adrese
Lumírova 27/102, 128 00 Praha 2 - Nusle
zapsáno 27. 4. 2004 vymazáno 28. 12. 2008
Sídlo Kraj: Hlavní město Praha
Okres: Hlavní město Praha
Obec: Praha
Část obce: Nové Město
Ulice: Svobodova
Adresní místo: Svobodova 1961/1
IČO
27146006
zapsáno 27. 4. 2004
DIČ
Identifikátor datové schránky
ty7967r
Právní forma
Společnost s ručením omezeným
zapsáno 27. 4. 2004 vymazáno 21. 8. 2018
Akciová společnost
zapsáno 21. 8. 2018
Spisová značka
C 99755/MSPH Městský soud v Praze
zapsáno 27. 4. 2004 vymazáno 21. 8. 2018
B 23758/MSPH Městský soud v Praze
zapsáno 21. 8. 2018
Rizikovost společnosti

Poslední změny a události

26. 8. 2022
Změna funkce: Richard Henry Stewart Ness z člen správní rady na předseda správní rady
13. 4. 2022
Zapsán člen statutárního orgánu Barry Alexander Cullen, jako člen správní rady
13. 4. 2022
Zapsán člen statutárního orgánu Richard Henry Stewart Ness, jako člen správní rady
13. 4. 2022
Počet členů statutárního orgánu: 2
13. 4. 2022
Zapsán způsob jednání: Společnost zastupuje člen správní rady.

Všechny změny a události ve společnosti

Vizualizace obchodních vztahů a vazeb Více o vizualizacích

Hermitage Holdings a.s., IČO: 27146006: vizualizace vztahů osob a společností

Hermitage Holdings a.s., IČO: 27146006

Zobrazit vztahy a firmy
Předmět podnikání
Hostinská činnost
zapsáno 7. 3. 2013 vymazáno 25. 10. 2017
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
zapsáno 28. 12. 2008 vymazáno 13. 4. 2022
Pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor
zapsáno 21. 8. 2018
Hostinská činnost
zapsáno 13. 4. 2022
Ostraha majetku a osob
zapsáno 13. 4. 2022
Prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin
zapsáno 13. 4. 2022
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona, a to v těchto oborech činnosti: - zprostředkování obchodu a služeb. - velkoobchod a maloobchod. - skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě. - nákup, prodej, správa a údržba nemovitostí. - reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení. - služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy. - provozování kulturních, kulturně-vzdělávacích a zábavních zařízení, pořádání kulturních produkcí, zábav, výstav, veletrhů, přehlídek, prodejních a obdobných akcí. - provozování tělovýchovných a sportovních zařízení a organizování sportovní činnosti.
zapsáno 13. 4. 2022
Předmět činnosti
Pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor bez poskytování jiných než základních služeb spojených s pronájmem a zajišťující řádný provoz nemovitostí, bytů a nebytových prostor
zapsáno 27. 4. 2004 vymazáno 14. 4. 2010
Pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor
zapsáno 14. 4. 2010 vymazáno 25. 10. 2017
Základní kapitál
200 000 Kč
zapsáno 27. 4. 2004 vymazáno 25. 10. 2017
180 000 Kč
zapsáno 25. 10. 2017 vymazáno 21. 8. 2018
2 000 001 Kč
Splaceno: 100,00 %
zapsáno 21. 8. 2018
Akcie
2000001 ks kmenové akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 1 Kč Práva a povinnosti akcionáře stanoví zejména čl. 6 stanov společnosti. Akcionář je oprávněn převést akcii / akcie na jiného akcionáře nebo na osobu, která není akcionářem, jen se souhlasem valné hromady společnosti.
zapsáno 21. 8. 2018 vymazáno 13. 4. 2022
2000001 ks kmenové akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 1 Kč
zapsáno 13. 4. 2022
Ostatní skutečnosti
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
zapsáno 25. 10. 2017
Na základě rozhodnutí valné hromady ze dne 19. 7. 2018 změnila společnost Hermitage Holdings s.r.o., IČ 27146006, se sídlem Praha 2 - Nové Město, Svobodova 1961/1, PSČ 12800, svoji právní formu ze společnosti s ručením omezeným na akciovou společnost s obchodní firmou Hermitage Holdings a.s.
zapsáno 21. 8. 2018
Dne 17.12.2019 přijala valná hromada společnosti Hermitage Holdings a.s., IČ 27146006 (dále jen Společnost) následující usnesení: Valná hromada Společnosti tímto, v souladu s ustanovením § 474 a násl. ZOK činí následující rozhodnutí: - základní kapitál Společnosti se zvyšuje ze současné výše 2.000.001 Kč (slovy: dva miliony a jedna koruna česká) o částku ve výši 274.999 Kč (slovy: dvě stě sedmdesát čtyři tisíc devět set devadesát devět korun českých) na částku v celkové výši 2.275.000 Kč (slovy: dva miliony dvě stě sedmdesát pět tisíc korun českých). Upisování akcií nad částku zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. Upisování akcií pod částku zvýšení základního kapitálu se připouští. - zvýšení základního kapitálu Společnosti bude provedeno upsáním 274.999 ks (slovy: dvou set sedmdesáti čtyř tisíc devíti set devadesáti devíti kusů) nových kmenových akcií ve formě na jméno, v listinné podobě, o jmenovité hodnotě každé akcie 1 Kč (slovy: jedna koruna česká), nepřijatých k obchodování na evropském regulovaném trhu nebo zahraničním trhu obdobném regulovanému trhu (dále jen Nové akcie). - s Novými akciemi budou spojena stejná práva jako s akciemi dosavadními. - emisní kurs za jednu upisovanou Novou akcii se nebude rovnat její jmenovité hodnotě, ale bude činit 293,25 Kč (slovy: dvě stě devadesát tři korun českých a dvacet pět haléřů). - akcie budou upsány po zápisu usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu Společnosti do obchodního rejstříku s využitím přednostního práva akcionářů. - statutární ředitel (představenstvo) zašle akcionářům způsobem stanoveným ZOK a stanovami Společnosti pro svolání valné hromady a současně zveřejní informaci obsahující: - údaj o místě a lhůtě pro vykonání přednostního práva, která nesmí být kratší než 2 (slovy: dva) týdny od okamžiku doručení, s uvedením, jak bude akcionářům oznámen počátek běhu této lhůty, - údaj o tom, jaký podíl na 1 Nové akcii připadá na jednu dosavadní akcii o určité jmenovité hodnotě s tím, že lze upisovat pouze celé akcie, a - jmenovitou hodnotu, počet a druh akcií upisovaných s využitím přednostního práva, jejich formu, a jejich emisní kurs. - akcionáři mohou upsat akcie ve lhůtě 20 (slovy: dvaceti) dnů, která začne běžet dnem, který bude následovat po dni, kdy bude statutárním ředitelem (představenstvem) Společnosti doručena akcionářům informace dle předchozího bodu, a to zápisem do listiny upisovatelů v kancelářích Red group s.r.o. na adrese Praha 5 - Smíchov, Radlická 180/50, PSČ 150 00. statutární ředitel (představenstvo) po doručení informace akcionářům oznámí akcionářům prostřednictvím e-mailové zprávy datum zahájení upisování akcií. - na 1 ks Nové akcie připadá podíl ve výši 0,13 Kč (slovy: třináct haléřů) na 1 ks akcie Společnosti o jmenovité hodnotě 1 (slovy: jedna koruna česká) Kč s tím, že lze upisovat pouze celé akcie. - s využitím přednostního práva lze upsat 274.999 ks (slovy: dvě stě sedmdesát čtyři tisíc devět set devadesát devět kusů) Nových akcií, tj. kmenových akcií ve formě na jméno, v listinné podobě, o jmenovité hodnotě každé akcie 1 Kč (slovy: jedna koruna česká) za emisní kurs, který se nebude rovnat jejich jmenovité hodnotě a bude činit 293,25 Kč (slovy: dvě stě devadesát tři korun českých a dvacet pět haléřů), přičemž akcionář: - Barry Alexander Cullen má právo upsat celkem 225.632 ks (slovy: dvě stě dvacet pět tisíc šest set třicet dva kusů) Nových akcií, - Richard Henry Stewart Ness má právo upsat celkem 27.500 ks (slovy: dvacet sedm tisíc pět set kusů) Nových akcií, - Francis Henry Nourse má právo upsat celkem 16.348 ks (slovy: šestnáct tisíc tři sta čtyřicet osm kusů) Nových akcií, a - Colin Glover má právo upsat celkem 5.519 ks (slovy: pět tisíc pět set devatenáct kusů) Nových akcií. - Nové akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního práva, nebudou dále nabídnuty k upsání. - veřejný úpis Nových akcií se nepřipouští. - upisovatelé splatí peněžitým vkladem emisní kurs upsaných Nových akcií až do celkové výše 80.643.456,75 Kč (slovy: osmdesát milionů šest set čtyřicet tři tisíc čtyři sta padesát šest korun českých a sedmdesát pět haléřů), z čehož na akcionáře: - Barryho Alexandera Cullena připadá peněžitý vklad ve výši 66.166.584 Kč (slovy: šedesát šest milionů sto šedesát šest tisíc pět set osmdesát čtyři korun českých), - Richarda Henryho Stewarta Nesse připadá peněžitý vklad ve výši 8.064.375 Kč (slovy: osm milionů šedesát čtyři tisíc tři sta sedmdesát pět korun českých), - Francise Henryho Nourse připadá peněžitý vklad ve výši 4.794.051 Kč (slovy: čtyři miliony sedm set devadesát čtyři tisíc padesát jedna korun českých), a - Colina Glovera připadá peněžitý vklad ve výši 1.618.446,75 Kč (slovy: jeden milion šest set osmnáct tisíc čtyři sta čtyřicet šest korun českých a sedmdesát pět haléřů). - splacení upsaných Nových akcií peněžitým vkladem bude provedeno připsáním příslušné částky na účet č. 5010011718/5500 (IBAN: CZ10 5500 0000 0050 1001 1718. BIC: RZBCCZPP) vedený u Raiffeisenbank a.s. bez zbytečného odkladu po upsání Nových akcií, nejpozději však do 20 (slovy: dvaceti) dnů ode dne skončení lhůty pro upsání Nových akcií. - bez zbytečného odkladu po zápisu zvýšení základního kapitálu Společnosti do obchodního rejstříku vyzve statutární ředitel (představenstvo) akcionáře způsobem určeným ZOK a stanovami Společnosti pro svolání valné hromady, aby se do 20 (slovy: dvaceti) dnů od doručení výzvy dostavili k převzetí upsaných Nových akcií. - s účinností ode dne zápisu zvýšení základního kapitálu Společnosti do obchodního rejstříku se stanovy Společnosti mění tak, že se: - čl. 4.1. nahrazuje textem, který zní: Výše základního kapitálu společnosti je [],-- Kč ([]). - čl. 4.2. nahrazuje textem, který zní: Celkový počet hlasů ve společnosti je [] ([]). - čl. 5.1. nahrazuje textem, který zní: Základní kapitál společnosti tvoří [] ks ([]) kmenových akcií na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě jedné akcie 1,-- Kč (jedna koruna česká)., přičemž konkrétní výše základního kapitálu, počtu hlasů a počtu akcií bude doplněna statutárním ředitelem (představenstvem) Společnosti v závislosti na počtu upsaných Nových akcií.
zapsáno 2. 1. 2020

Statutární orgán

Jednatel
Francis Nourse
Malá Michnovka, Praha 5
Den vzniku funkce: 27. 4. 2004
Den zániku funkce: 24. 3. 2010
zapsáno 27. 4. 2004 vymazáno 23. 4. 2010
Jednatel
Barry A. Cullen
Lumírova, Praha 2
Den vzniku funkce: 13. 1. 2005
zapsáno 12. 8. 2005 vymazáno 28. 12. 2008
Jednatel
Barry A. Cullen
Na Hřebenkách, 150 00 Praha 5 - Smíchov
Den vzniku funkce: 13. 1. 2005
Den zániku funkce: 12. 12. 2012
zapsáno 28. 12. 2008 vymazáno 7. 3. 2013
Jednatel
Richard Henry Stewart Ness
Na Parukářce, 130 00 Praha 3 - Žižkov
Den vzniku funkce: 24. 3. 2010
zapsáno 23. 4. 2010 vymazáno 7. 3. 2013
Jednatel
Richard Henry Stewart Ness
Na hvězdárně, 159 00 Praha - Velká Chuchle
Den vzniku funkce: 24. 3. 2010
Den zániku funkce: 21. 8. 2018
zapsáno 7. 3. 2013 vymazáno 21. 8. 2018
Počet členů
1
zapsáno 25. 10. 2017 vymazáno 21. 8. 2018
Způsob jednání
Jednatel jedná za společnost samostatně. Jednatel společnosti se podepisuje za společnost tak, že k razítku společnosti nebo k jejímu napsanému či vytištěnému obchodnímu jménu připojí svůj podpis s poznámkou \"jednatel\".
zapsáno 27. 4. 2004 vymazáno 12. 8. 2005
Jednatelé jsou oprávněni jednat jménem společnosti samostatně.
zapsáno 12. 8. 2005 vymazáno 29. 4. 2008
Každý z jednatelů je oprávněn jednat jménem společnosti samostatně.
zapsáno 29. 4. 2008 vymazáno 25. 10. 2017
Společnost zastupuje jednatel samostatně.
zapsáno 25. 10. 2017 vymazáno 21. 8. 2018

Statutární ředitel

Statutární ředitel
Richard Henry Stewart Ness
Na hvězdárně, 159 00 Praha - Velká Chuchle
Den vzniku funkce: 21. 8. 2018
Den zániku funkce: 17. 12. 2019
zapsáno 21. 8. 2018 vymazáno 4. 5. 2020
Počet členů
1
zapsáno 21. 8. 2018 vymazáno 4. 5. 2020
Způsob jednání
Za společnost jedná statutární ředitel samostatně ve všech záležitostech.
zapsáno 21. 8. 2018 vymazáno 4. 5. 2020

Statutární orgán - představenstvo

Předseda představenstva
Richard Henry Stewart Ness
Na hvězdárně, 159 00 Praha - Velká Chuchle
Den vzniku funkce: 14. 1. 2020
Den zániku funkce: 15. 3. 2022
Den vzniku členstvi: 17. 12. 2019
Den zániku členstvi: 15. 3. 2022
zapsáno 4. 5. 2020 vymazáno 13. 4. 2022
Člen představenstva
Barry Alexander Cullen
Na Hřebenkách, 150 00 Praha - Smíchov
Den zániku funkce: 15. 3. 2022
Den vzniku členstvi: 17. 12. 2019
Den zániku členstvi: 15. 3. 2022
zapsáno 4. 5. 2020 vymazáno 13. 4. 2022
Počet členů
2
zapsáno 4. 5. 2020 vymazáno 13. 4. 2022
Způsob jednání
Za společnost jedná představenstvo ve všech záležitostech. Každý člen představenstva zastupuje společnost samostatně.
zapsáno 4. 5. 2020 vymazáno 13. 4. 2022

Správní rada

Člen správní rady
Richard Henry Stewart Ness
Na hvězdárně, 159 00 Praha - Velká Chuchle
Den vzniku členstvi: 15. 3. 2022
zapsáno 13. 4. 2022 vymazáno 26. 8. 2022
Člen správní rady
Barry Alexander Cullen
Na Hřebenkách, 150 00 Praha - Smíchov
Den vzniku členstvi: 15. 3. 2022
zapsáno 13. 4. 2022
Předseda správní rady
Richard Henry Stewart Ness
Na hvězdárně, 159 00 Praha - Velká Chuchle
Den vzniku funkce: 20. 6. 2022
Den vzniku členstvi: 15. 3. 2022
zapsáno 26. 8. 2022
Počet členů
2
zapsáno 13. 4. 2022
Způsob jednání
Společnost zastupuje člen správní rady.
zapsáno 13. 4. 2022

Správní rada

Předseda správní rady
Richard Henry Stewart Ness
Na hvězdárně, 159 00 Praha - Velká Chuchle
Den vzniku funkce: 21. 8. 2018
Den zániku funkce: 17. 12. 2019
Den vzniku členstvi: 21. 8. 2018
Den zániku členstvi: 17. 12. 2019
zapsáno 21. 8. 2018 vymazáno 4. 5. 2020
Počet členů
1
zapsáno 21. 8. 2018 vymazáno 4. 5. 2020

Dozorčí rada

Člen dozorčí rady
Mark Hutch
20 Garville Avenue, Dublin 6, Irsko
Den zániku funkce: 15. 3. 2022
Den vzniku členstvi: 17. 12. 2019
Den zániku členstvi: 15. 3. 2022
zapsáno 4. 5. 2020 vymazáno 13. 4. 2022
Počet členů
1
zapsáno 4. 5. 2020 vymazáno 13. 4. 2022

Společníci

Společník
Barry A. Cullen
Lumírova, 128 00 Praha 2
zapsáno 27. 4. 2004 vymazáno 12. 8. 2005
Podíl
Vklad 200 000 Kč
Splaceno 100,00 %
Obchodní podíl 100 %
zapsáno 27. 4. 2004 vymazáno 12. 8. 2005
Společník
Barry A. Cullen
Lumírova, 128 00 Praha 2
zapsáno 12. 8. 2005 vymazáno 27. 9. 2006
Podíl
Vklad 80 000 Kč
Splaceno 100,00 %
Obchodní podíl 40 %
zapsáno 12. 8. 2005 vymazáno 27. 9. 2006
Společník
Declan Sweeney
18 Villarea Pard, Glenageary, Co Dublin, Irsko
zapsáno 12. 8. 2005 vymazáno 27. 9. 2006
Podíl
Vklad 20 000 Kč
Splaceno 100,00 %
Obchodní podíl 10 %
zapsáno 12. 8. 2005 vymazáno 27. 9. 2006
Společník
Ivor Mcelveen
Mount Leinster Emmiscorthy, Co Wexford, Irsko
zapsáno 12. 8. 2005 vymazáno 27. 9. 2006
Podíl
Vklad 20 000 Kč
Splaceno 100,00 %
Obchodní podíl 10 %
zapsáno 12. 8. 2005 vymazáno 27. 9. 2006
Společník
John Reihill
30 Park Avenue, Sandymount, Dublin 4, Irsko
zapsáno 12. 8. 2005 vymazáno 27. 9. 2006
Podíl
Vklad 20 000 Kč
Splaceno 100,00 %
Obchodní podíl 10 %
zapsáno 12. 8. 2005 vymazáno 27. 9. 2006
Společník
Mark Hutch
1st Floor Warrington Place, Dublin 2, Irsko
zapsáno 12. 8. 2005 vymazáno 27. 9. 2006
Podíl
Vklad 20 000 Kč
Splaceno 100,00 %
Obchodní podíl 10 %
zapsáno 12. 8. 2005 vymazáno 27. 9. 2006
Společník
NETALON limited
Arch. Makariou III. 22, P.C. 1065, Nicosia, Kyperská republika
zapsáno 12. 8. 2005 vymazáno 27. 9. 2006
Podíl
Vklad 20 000 Kč
Splaceno 100,00 %
Obchodní podíl 10 %
zapsáno 12. 8. 2005 vymazáno 27. 9. 2006
Společník
PHINTORA limited
Arch Makariou III. 22, P.C. 1065, Nicosia, Kyperská republika
zapsáno 12. 8. 2005 vymazáno 27. 9. 2006
Podíl
Vklad 20 000 Kč
Splaceno 100,00 %
Obchodní podíl 10 %
zapsáno 12. 8. 2005 vymazáno 27. 9. 2006
Společník
Barry A. Cullen
Lumírova, 128 00 Praha 2
zapsáno 27. 9. 2006 vymazáno 25. 4. 2008
Podíl
Vklad 80 000 Kč
Splaceno 100,00 %
Obchodní podíl 40 %
zapsáno 27. 9. 2006 vymazáno 25. 4. 2008
Společník
Declan Sweeney
18 Villarea Pard, Glenageary, Co Dublin, Irsko
zapsáno 27. 9. 2006 vymazáno 29. 4. 2008
Podíl
Vklad 20 000 Kč
Splaceno 100,00 %
Obchodní podíl 10 %
zapsáno 27. 9. 2006 vymazáno 29. 4. 2008
Společník
Ivor Mcelveen
Mount Leinster Emmiscorthy, Co Wexford, Irsko
zapsáno 27. 9. 2006 vymazáno 25. 4. 2008
Podíl
Vklad 20 000 Kč
Splaceno 100,00 %
Obchodní podíl 10 %
zapsáno 27. 9. 2006 vymazáno 25. 4. 2008
Společník
John Reihill
30 Park Avenue, Sandymount, Dublin 4, Irsko
zapsáno 27. 9. 2006 vymazáno 29. 4. 2008
Podíl
Vklad 20 000 Kč
Splaceno 100,00 %
Obchodní podíl 10 %
zapsáno 27. 9. 2006 vymazáno 29. 4. 2008
Společník
Mark Hutch
1st Floor Warrington Place, Dublin 2, Irsko
zapsáno 27. 9. 2006 vymazáno 29. 4. 2008
Podíl
Vklad 20 000 Kč
Splaceno 100,00 %
Obchodní podíl 10 %
zapsáno 27. 9. 2006 vymazáno 29. 4. 2008
Společník
PHINTORA limited
Pindarou Street, Alpha Business Centre 2nd floor 27, Nicosia, Kyperská republika
zapsáno 27. 9. 2006 vymazáno 29. 4. 2008
Podíl
Vklad 20 000 Kč
Splaceno 100,00 %
Obchodní podíl 10 %
zapsáno 27. 9. 2006 vymazáno 29. 4. 2008
Společník
NETALON limited
Pindarou Street, Alpha Business Centre 2nd floor 27, Nicosia, Kyperská republika
zapsáno 27. 9. 2006 vymazáno 29. 4. 2008
Podíl
Vklad 20 000 Kč
Splaceno 100,00 %
Obchodní podíl 10 %
zapsáno 27. 9. 2006 vymazáno 29. 4. 2008
Společník
Barry A. Cullen
Lumírova, 128 00 Praha 2
zapsáno 25. 4. 2008 vymazáno 29. 4. 2008
Podíl
Vklad 100 000 Kč
Splaceno 100,00 %
Obchodní podíl 50 %
zapsáno 25. 4. 2008 vymazáno 29. 4. 2008
Společník
Barry A. Cullen
Lumírova, 128 00 Praha 2
zapsáno 29. 4. 2008 vymazáno 4. 6. 2008
Podíl
Vklad 100 000 Kč
Splaceno 100,00 %
Obchodní podíl 63,65 %
zapsáno 29. 4. 2008 vymazáno 4. 6. 2008
Společník
Declan Sweeney
18 Villarea Park, Glenageary, Co Dublin, Irsko
zapsáno 29. 4. 2008 vymazáno 4. 6. 2008
Podíl
Vklad 20 000 Kč
Splaceno 100,00 %
Obchodní podíl 7,27 %
zapsáno 29. 4. 2008 vymazáno 4. 6. 2008
Společník
John Reihill
30 Park Avenue, Sandymount, Dublin 4, Irsko
zapsáno 29. 4. 2008 vymazáno 4. 6. 2008
Podíl
Vklad 20 000 Kč
Splaceno 100,00 %
Obchodní podíl 12,73 %
zapsáno 29. 4. 2008 vymazáno 4. 6. 2008
Společník
Mark Hutch
1st Floor Warrington Place, Dublin 2, Irsko
zapsáno 29. 4. 2008 vymazáno 4. 6. 2008
Podíl
Vklad 20 000 Kč
Splaceno 100,00 %
Obchodní podíl 7,27 %
zapsáno 29. 4. 2008 vymazáno 4. 6. 2008
Společník
NETALON limited
Pindarou Street, Alpha Business Centre 2nd floor 27, Nicosia, Kyperská republika
zapsáno 29. 4. 2008 vymazáno 4. 6. 2008
Podíl
Vklad 20 000 Kč
Splaceno 100,00 %
Obchodní podíl 5,45 %
zapsáno 29. 4. 2008 vymazáno 4. 6. 2008
Společník
PHINTORA limited
Pindarou Street, Alpha Business Centre 2nd floor 27, Nicosia, Kyperská republika
zapsáno 29. 4. 2008 vymazáno 4. 6. 2008
Podíl
Vklad 20 000 Kč
Splaceno 100,00 %
Obchodní podíl 3,63 %
zapsáno 29. 4. 2008 vymazáno 4. 6. 2008
Společník
Barry A. Cullen
Lumírova, 128 00 Praha 2
zapsáno 4. 6. 2008 vymazáno 21. 12. 2010
Podíl
Vklad 100 000 Kč
Splaceno 100,00 %
Obchodní podíl 63,65 %
zapsáno 4. 6. 2008 vymazáno 21. 12. 2010
Společník
Declan Sweeney
18 Villarea Park, Glenageary, Co Dublin, Irsko
zapsáno 4. 6. 2008 vymazáno 24. 1. 2011
Podíl
Vklad 20 000 Kč
Splaceno 100,00 %
Obchodní podíl 7,27 %
zapsáno 4. 6. 2008 vymazáno 24. 1. 2011
Společník
John Reihill
30 Park Avenue, Sandymount, Dublin 4, Irsko
zapsáno 4. 6. 2008 vymazáno 24. 1. 2011
Podíl
Vklad 20 000 Kč
Splaceno 100,00 %
Obchodní podíl 12,73 %
zapsáno 4. 6. 2008 vymazáno 24. 1. 2011
Společník
Mark Hutch
1st Floor Warrington Place, Dublin 2, Irsko
zapsáno 4. 6. 2008 vymazáno 24. 1. 2011
Podíl
Vklad 20 000 Kč
Splaceno 100,00 %
Obchodní podíl 7,27 %
zapsáno 4. 6. 2008 vymazáno 24. 1. 2011
Společník
NETALON limited
Pindarou Street, Alpha Business Centre 2nd floor 27, Nicosia, Kyperská republika
zapsáno 4. 6. 2008 vymazáno 25. 2. 2010
Podíl
Vklad 20 000 Kč
Splaceno 100,00 %
Obchodní podíl 5,45 %
zapsáno 4. 6. 2008 vymazáno 25. 2. 2010
Společník
PHINTORA limited
Pindarou Street, Alpha Business Centre 2nd floor 27, Nicosia, Kyperská republika
zapsáno 4. 6. 2008 vymazáno 25. 2. 2010
Podíl
Vklad 20 000 Kč
Splaceno 100,00 %
Obchodní podíl 3,63 %
zapsáno 4. 6. 2008 vymazáno 25. 2. 2010
Společník
Francis Nourse
Malá Michnovka, 152 00 Praha 5 - Hlubočepy
zapsáno 25. 2. 2010 vymazáno 7. 3. 2013
Podíl
Vklad 20 000 Kč
Splaceno 100,00 %
Obchodní podíl 5,45 %
zapsáno 25. 2. 2010 vymazáno 7. 3. 2013
Společník
Richard Henry Stewart Ness
Na Parukářce, 130 00 Praha 3 - Žižkov
zapsáno 25. 2. 2010 vymazáno 7. 3. 2013
Podíl
Vklad 20 000 Kč
Splaceno 100,00 %
Obchodní podíl 3,63 %
zapsáno 25. 2. 2010 vymazáno 7. 3. 2013
Společník
Barry A. Cullen
Na Hřebenkách, 150 00 Praha 5 - Smíchov
zapsáno 21. 12. 2010 vymazáno 24. 1. 2011
Podíl
Vklad 80 000 Kč
Splaceno 100,00 %
Obchodní podíl 75,62 %
zapsáno 21. 12. 2010 vymazáno 24. 1. 2011
Společník
Colin Glover
Horní Bezděkov, 273 51 Horní Bezděkov
zapsáno 21. 12. 2010 vymazáno 10. 9. 2013
Podíl
Vklad 20 000 Kč
Splaceno 100,00 %
Obchodní podíl 1,84 %
zapsáno 21. 12. 2010 vymazáno 10. 9. 2013
Společník
Barry A. Cullen
Na Hřebenkách, 150 00 Praha 5 - Smíchov
zapsáno 24. 1. 2011 vymazáno 10. 9. 2013
Podíl
Vklad 80 000 Kč
Splaceno 100,00 %
Obchodní podíl 75,62 %
zapsáno 24. 1. 2011 vymazáno 10. 9. 2013
Společník
Declan Sweeney
Dublin, Glenageary, Villarea Park 18, Irsko
zapsáno 24. 1. 2011 vymazáno 10. 9. 2013
Podíl
Vklad 20 000 Kč
Splaceno 100,00 %
Obchodní podíl 2,57 %
zapsáno 24. 1. 2011 vymazáno 10. 9. 2013
Společník
John Reihill
Dublin 4, Sandymount, Park Avenue 30, Irsko
zapsáno 24. 1. 2011 vymazáno 30. 4. 2014
Podíl
Vklad 20 000 Kč
Splaceno 100,00 %
Obchodní podíl 8,32 %
zapsáno 24. 1. 2011 vymazáno 30. 4. 2014
Společník
Mark Hutch
Dublin 2, Warrington Place, 1st Floor, Irsko
zapsáno 24. 1. 2011 vymazáno 10. 9. 2013
Podíl
Vklad 20 000 Kč
Splaceno 100,00 %
Obchodní podíl 2,57 %
zapsáno 24. 1. 2011 vymazáno 10. 9. 2013
Společník
Barry A. Cullen
Na Hřebenkách, 150 00 Praha 5 - Smíchov
zapsáno 24. 1. 2011 vymazáno 24. 1. 2011
Podíl
Vklad 80 000 Kč
Splaceno 100,00 %
Obchodní podíl 61,81 %
zapsáno 24. 1. 2011 vymazáno 24. 1. 2011
Společník
Francis Nourse
Na Žvahově, 152 00 Praha 5 - Hlubočepy
zapsáno 7. 3. 2013 vymazáno 10. 9. 2013
Podíl
Vklad 20 000 Kč
Splaceno 100,00 %
Obchodní podíl 5,45 %
zapsáno 7. 3. 2013 vymazáno 10. 9. 2013
Společník
Richard Henry Stewart Ness
Na hvězdárně, 159 00 Praha 5 - Velká Chuchle
zapsáno 7. 3. 2013 vymazáno 10. 9. 2013
Podíl
Vklad 20 000 Kč
Splaceno 100,00 %
Obchodní podíl 3,63 %
zapsáno 7. 3. 2013 vymazáno 10. 9. 2013
Společník
Barry A. Cullen
Na Hřebenkách, 150 00 Praha 5 - Smíchov
zapsáno 10. 9. 2013 vymazáno 21. 8. 2018
Podíl
Vklad 80 000 Kč
Splaceno 100,00 %
Obchodní podíl 75,62 %
zapsáno 10. 9. 2013 vymazáno 25. 10. 2017
Podíl
Vklad 80 000 Kč
Splaceno 100,00 %
Obchodní podíl 82,4825479930192 %
Druh podílu základní
Kmenový list není
zapsáno 25. 10. 2017 vymazáno 21. 8. 2018
Společník
Colin Glover
Horní Bezděkov, 273 51 Horní Bezděkov
zapsáno 10. 9. 2013 vymazáno 21. 8. 2018
Podíl
Vklad 20 000 Kč
Splaceno 100,00 %
Obchodní podíl 1,84 %
zapsáno 10. 9. 2013 vymazáno 25. 10. 2017
Podíl
Vklad 20 000 Kč
Splaceno 100,00 %
Obchodní podíl 2,00698080279232 %
Druh podílu základní
Kmenový list není
zapsáno 25. 10. 2017 vymazáno 21. 8. 2018
Společník
Declan Sweeney
Dublin, Glenageary, Villarea Park 18, Irsko
zapsáno 10. 9. 2013 vymazáno 3. 5. 2017
Podíl
Vklad 20 000 Kč
Splaceno 100,00 %
Obchodní podíl 2,57 %
zapsáno 10. 9. 2013 vymazáno 3. 5. 2017
Společník
Mark Hutch
Dublin 2, Warrington Place, 1st Floor, Irsko
zapsáno 10. 9. 2013 vymazáno 21. 8. 2018
Podíl
Vklad 20 000 Kč
Splaceno 100,00 %
Obchodní podíl 2,57 %
zapsáno 10. 9. 2013 vymazáno 25. 10. 2017
Podíl
Vklad 20 000 Kč
Splaceno 100,00 %
Obchodní podíl 2,80322862129145 %
Druh podílu základní
Kmenový list není
zapsáno 25. 10. 2017 vymazáno 21. 8. 2018
Společník
Francis Nourse
Na Žvahově, 152 00 Praha 5 - Hlubočepy
zapsáno 10. 9. 2013 vymazáno 7. 6. 2017
Podíl
Vklad 20 000 Kč
Splaceno 100,00 %
Obchodní podíl 5,45 %
zapsáno 10. 9. 2013 vymazáno 7. 6. 2017
Společník
Richard Henry Stewart Ness
Na hvězdárně, 159 00 Praha - Velká Chuchle
zapsáno 10. 9. 2013 vymazáno 21. 8. 2018
Podíl
Vklad 20 000 Kč
Splaceno 100,00 %
Obchodní podíl 3,63 %
zapsáno 10. 9. 2013 vymazáno 25. 10. 2017
Podíl
Vklad 20 000 Kč
Splaceno 100,00 %
Obchodní podíl 3,95942408376963 %
Druh podílu základní
Kmenový list není
zapsáno 25. 10. 2017 vymazáno 21. 8. 2018
Společník
Hermitage Holdings s.r.o., IČO: 27146006
Svobodova 1961/1, 128 00 Praha 2 - Nové Město
The High Court of Justice svým rozhodnutím ze dne 28.2.2013, číslo 737 z roku 2013, rozhodl o prohlášení konkursu na majetek pana Johna Reihilla, nar. 31.10.1958, bytem Dublin 4, Sandymount, Park Avenue 30, Irsko. Prohlášením konkursu na majetek pana Johna Reihilla byla v souladu s ust. § 148 odst. 2 písm. a) zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník zrušena účast pana Johna Reihilla ve společnosti Hermitage Holdings s.r.o. a jeho obchodní podíl v souladu s ust. § 148 odst. 1, 2 a § 113 odst. 5 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník přešel s účinností k 28.2.2013 na společnost Hermitage Holdings s.r.o.
zapsáno 30. 4. 2014 vymazáno 25. 10. 2017
Podíl
Vklad 20 000 Kč
Splaceno 100,00 %
Obchodní podíl 8,32 %
zapsáno 30. 4. 2014 vymazáno 25. 10. 2017
Společník
Helena Harvey
9 Sandycove Avenue West Sandycove Co., Dublin, Irsko
zapsáno 3. 5. 2017 vymazáno 21. 8. 2018
Podíl
Vklad 20 000 Kč
Splaceno 100,00 %
Obchodní podíl 2,57 %
zapsáno 3. 5. 2017 vymazáno 25. 10. 2017
Podíl
Vklad 20 000 Kč
Splaceno 100,00 %
Obchodní podíl 2,80322862129145 %
Druh podílu základní
Kmenový list není
zapsáno 25. 10. 2017 vymazáno 21. 8. 2018
Společník
Francis Henry Nourse
Hlubočepská, 152 00 Praha - Hlubočepy
zapsáno 7. 6. 2017 vymazáno 21. 8. 2018
Podíl
Vklad 20 000 Kč
Splaceno 100,00 %
Obchodní podíl 5,45 %
zapsáno 7. 6. 2017 vymazáno 25. 10. 2017
Podíl
Vklad 20 000 Kč
Splaceno 100,00 %
Obchodní podíl 5,94458987783595 %
Druh podílu základní
Kmenový list není
zapsáno 25. 10. 2017 vymazáno 21. 8. 2018

Skuteční majitelé

Přímý skutečný majitel; Skutečný majitel podle § 4 zákona č. 37/2021 Sb.
Barry Alexander Cullen
Automatický průpis: ne
Den, od kterého je osoba skutečným majitelem: 7. 12. 2021
Údaje o skutečnostech zakládajících postavení skutečného majitele:
Podíl na hlasovacích právech - velikost podílu: 84,06 %
Podíl - velikost podílu: 84,06 %
zapsáno 18. 8. 2021

Hodnocení firmy

0
-
+

Sídlo společnosti na mapě

Sbírka listin

Peníze.cz zobrazuje pouze údaje, které byly zveřejněny na základě zákona v různých rejstřících. Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na této stránce. Vydavatel tímto způsobem zpracovává osobní údaje v souladu s čl. 6 odst. 1 odst. f) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů, tedy pro účely oprávněných zájmů uživatelů této webové služby, která umožňuje, mimojiné, vyhledávání v rejstřících z jednoho místa, aniž by údaje z těchto rejstříků sdružovala.

Pokud jste na našich stránkách objevili, že uváděná data neodpovídají realitě, zkontrolujte prosím nejdříve, zda chyba není přímo v příslušném zdrojovém rejstříku. Pokud je, obraťte se s žádostí o opravu dat na příslušnou instituci uvedenou na této stránce. Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích.

Celebrity v rejstříku

Patrik Hezucký

Patrik Hezucký

moderátor

579
-
+
Tomáš Břínek

Tomáš Břínek

výtvarník, TMBK

-320
-
+
Marek Dospiva

Marek Dospiva

miliardář, Penta

-430
-
+
Jakub Štáfek

Jakub Štáfek

herec

1112
-
+
Martin Kasa

Martin Kasa

podnikatel, Pilulka.cz

-311
-
+
Jiří Šlégr

Jiří Šlégr

hokejista, olympijský vítěz

768
-
+

A tohle už jste četli?

Firmy s podobným IČO

Firmy s podobným názvem

Srovnávat se vyplatí

Kalkulátor.cz je srovnávač, který lidem šetří peníze ve světě energií, pojištění a financí. My počítáme, vy šetříte.