Používáte nástroj pro blokování reklamy. Pokud nám chcete pomoci, vypněte si blokování reklamy na našem webu. Zde najdete jednoduchý návod. Děkujeme.

Benefita, a.s.
IČO: 27225038

Tento výpis má pouze informativní charakter. Doporučujeme informace ověřit v oficiálním veřejném rejstříku.
Tyto stránky navštíví měsíčně 1 000 000 lidí. Chcete inzerci na míru? Napište nám!

Výpis z obchodního rejstříku

Rejstřík
ARES
 
DPH
 
Finanční subjekty
 
Pracovní místa
 
Datum zápisu3. 3. 2005
Obchodní firma
od 3. 3. 2005

Benefita, a.s.

Sídlo
od 27. 3. 2013 do 8. 1. 2015
Praha 1, Templová , PSČ 110 00
od 19. 4. 2005 do 27. 3. 2013
Praha 3, U Nákladového nádraží č.p. 3265/10, PSČ 130 00
od 3. 3. 2005 do 19. 4. 2005
Praha 1, Opletalova 1626/36, PSČ 110 00
IČO
od 3. 3. 2005

27225038

DIČ

CZ27225038

Identifikátor datové schránky:2jvc4bd
Právní forma
od 3. 3. 2005
Akciová společnost
Spisová značka9832 B, Městský soud v Praze
Předmět podnikání
od 1. 6. 2011 do 8. 1. 2015
- poskytování nebo zprostředkování spotřebitelského úvěru
od 21. 7. 2009
- výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
od 19. 4. 2005 do 8. 1. 2015
- činnost investičního zprostředkovatele, dle zák. č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu
od 19. 4. 2005 do 26. 4. 2019
- zprostředkovatelská činnost dle zák. č. 38/2004 Sb., o pojišťovacích zprostředkovatelích a samostatných likvidátorech pojistných událostí
od 3. 3. 2005 do 21. 7. 2009
- zprostředkování obchodu a služeb
od 3. 3. 2005 do 21. 7. 2009
- zpracování dat, služby databank, správa sítí
od 3. 3. 2005 do 21. 7. 2009
- činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců
od 3. 3. 2005 do 21. 7. 2009
- pořádání odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí včetně lektorské činnosti
Ostatní skutečnosti
od 10. 7. 2014
- Počet členů statutárního orgánu: 3
od 10. 7. 2014
- Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
od 10. 7. 2014 do 23. 6. 2017
- Počet členů dozorčí rady: 3
od 12. 12. 2011 do 10. 7. 2014
- Rozhodnutí představenstva společnosti Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group, jednající Ing. Martinem Divišem, MBA, předsedou představenstva a Mag. Gerhardem Lahnerem, členem představenstva, jako jediného akcionáře, při výkonu působnosti mi mořádné valné hromady společnosti Benefita, a.s. rozhodlo dne 30. 11. 2011 o: a) O snížení základního kapitálu společnosti Benefita, a.s. dle § 216a odst. 1, písm. a) obchodního zákoníku za účelem úhrady ztráty. b) Rozsah snížení základního kapitálu: Základní kapitál společnosti Benefita, a.s. ve výši 17 000 000,- Kč se snižuje o částku 4 335 000,- Kč na novou výši 12 665 000,- Kč. c) Důvod snížení základního kapitálu: Snížení základního kapitálu se provádí za účelem úhrady neuhrazené ztráty minulých let společnosti Benefita, a.s. vykázané k 21.11.2011 na účtu ,,Neuhrazené ztráty minulých let? v celkové výši 4 341 935,- Kč. Zbylá zt ráta ve výši rozdílu mezi celkovou výši ztráty a celkovým rozsahem snížení základního kapitálu společnosti Benefita, a.s. ve výši 6 935,- Kč zůstane neuhrazená na účtu neuhrazené ztráty minulých let. d) Vzhledem k důvodu snížení základního kapitálu nebude částka odpovídající snížení základního kapitálu vyplacena jedinému akcionáři společnosti Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group a snížení základního kapitálu se projeví odpovídajícím zp ůsobem toliko změnami údajů v účetnictví společnosti Benefita, a.s. e) Způsob snížení základního kapitálu: Způsob snížení základního kapitálu bude určen, ve smyslu ustanovení § 213a obchodního zákoníku, jako snížení jmenovité hodnoty akcií společnosti Benefita, a.s. tak, že počet akcií zůstává nezměněn, tedy 1 700 kusů. S nížení jmenovité hodnoty listinných akcií se provede výměnou dosavadních akcií společnosti Benefita, a.s. o jmenovité hodnotě každé jedné akcie 10 000,- Kč za akcie o jmenovité hodnotě každé jedné akcie 7 450,- Kč. f) Lhůta k předložení listinných akcií: Lhůta k předložení akcií za účelem jejich výměny za akcie o nižší jmenovité hodnotě bude činit 45 dnů ode dne zveřejnění výzvy představenstva společnosti Benefita, a.s., kterou je představenstvo společnosti Benefit a, a.s. povinno zveřejnit ve lhůtě 30 dnů ode dne zápisu snížení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Pokud akcionář ve stanovené lhůtě akcie nepředloží, není oprávněn až do jejich předložení vykonávat práva s nimi spojená a představenstvo uplatní postup podle § 214 obchodního zákoníku.
od 6. 4. 2010 do 15. 4. 2010
- 1. Jediný akcionář rozhodl o zvýšení dosavadního základního kapitálu ve výši 2.000.000,- Kč dvamilionykorunčeských) o částku 15.000.000,- Kč (patnáctmiliónůkorunčeských) na částku 17.000.000,- Kč (sedmnáctmiliónůkorunčeských), a to peněžitým vkladem s ups áním nových akcií. Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. Akcie budou upsány s využitím přednostního práva jediného akcionáře. Důvodem navrhovaného zvýšení základního kapitálu je posílení finanční situace a eko nomické stability společnosti Benefita, a.s. a započtení pohledávky, kterou má společnost Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group, IČ: 471 16 617, se sídlem Templová 747, 110 01 Praha 1, ve výši 15 000 000,- Kč (slovy patnáct miliónů korun če ských) za společností Benefita, a.s. Navrhovaný počet, jmenovitá hodnota, druh, forma a podoba upisovaných akcií: Počet upsaných akcií - 1 500, druh akcií ? kmenové, forma akcií - na majitele, podoba akcií listinné, jmenovitá hodnota jedné akcie -10.000,- Kč (desettisíckorunčeských), emisní kurz jedné akcie - 10.000,- Kč (desettisíckorunčeských). Emisní kurz bude splacen výhradně započtením, a to níže uvedenou peněžitou pohledávkou upisujícího jediného akcionáře společnosti Kooperativa pojišťovna, a.s., V ienna Insurance Group, vůči společnosti proti pohledávce společnosti Benefita, a.s. na splacení emisního kurzu akcií. Lhůta pro upsání nových akcií: Lhůta pro upsání nových akcií, tedy pro uzavření smlouvy o upsání nových akcií mezi společností Benefita, a.s. a jediným akcionářem, činí 2 (dva) týdny od doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií jedinému akcionáři společnosti Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group, přičemž návrh na uzavření smlouvy o upsání akcií jediným akcionářem mů že být doručen před zápisemtohoto rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Společnost doručí určenému akcionáři písemný návrh smlouvy o upsání akcií nejpozději do 30 (třiceti) dnů ode dne právní moci usnesení o zapsání záměru zvýš it základní kapitál společnosti Benefita, a.s. do obchodního rejstříku, a to osobním předáním určenému jedinému akcionáři oproti podpisu. V návrhu smlouvy zároveň uvede, že den doručení tohoto návrhu určenému zájemci se považuje za den počátku běhu lhůty pro upsání akcií. Místem upisování nových akcií, tedy pro uzavření smlouvy o upsání nových akcií mezi společností Benefita, a.s. a určeným jediným akcionářem, je sídlo společnosti Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group, 110 01 Praha 1, Templ ová 747/5, v 5. patře.2. Specifikace pohledávky, která má být započtena: Připouští se započtení pohledávky, kterou má společnost Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group, identifikační číslo 471 16 617, se sídlem Praha 1, Templová 747, PSČ 110 01, ve výši 15.000.000,- Kč (patnáctmiliónůkorunčeských) za společností Benefita, a.s. vůči pohledávce společnosti Benefita, a.s. na splacení emisního kurzu upsaných akcií, které upíše jediný akcionář. Peněžitá pohledávka upisujícího jediného akcionáře s polečnosti Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group, vůči společnosti Benefita, a.s., kterou lze započíst proti pohledávce na splacení emisního kurzu akcií, vznikla jako nárok na zaplacení 3 (tří) smluv o půjčce a to: smlouva o půjčce ze dne 5 . 4. 2006, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 15. 2. 2010, smlouva o půjčce ze dne 4. 4. 2005, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 5. 4. 2006, Dodatku č. 2 ze dne 10. 12. 2009 a Dodatku č. 3 ze dne 15. 2. 2010, smlouva o půjčce ze dne 23. 8. 2005, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 5. 4. 2006, Dodatku č. 2 ze dne 10. 12. 2009 a Dodatku č. 3 ze dne 15. 2. 2010. Důvodem započtení je snížení závazků společnosti. Předmětné pohledávky se staly splatné dne 28. 2. 2010. Celková výše pohledávek, určených k započtení, činí 15.000.00 0,-- Kč (patnáctmiliónůkorun-českých) - jistina z těchto půjček. Auditor společnosti Benefita, a.s., společnost PRIMASKA AUDIT, a.s., se sídlem Praha 10, Nad Primaskou 27, PSČ 100 00, vydal dne 16.3.2010 potvrzení o existenci a výši pohledávky. Společnost Benefita, a.s. a jediný akcionář společnost Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group, jsou povinni uzavřít smlouvu o započtení pohledávky, shora uvedené, zároveň s uzavřením smlouvy o upsání akcií.
Kapitál
od 12. 12. 2011
Základní kapitál 12 665 000 Kč, splaceno 100 %.
od 15. 4. 2010 do 12. 12. 2011
Základní kapitál 17 000 000 Kč, splaceno 100 %.
od 3. 3. 2005 do 15. 4. 2010
Základní kapitál 2 000 000 Kč
od 12. 12. 2011
Akcie na jméno err, počet akcií: 1 700.
od 15. 4. 2010 do 12. 12. 2011
Akcie na jméno err, počet akcií: 1 700.
od 3. 3. 2005 do 15. 4. 2010
Kmenové akcie na majitele err, počet akcií: 200.
Statutární orgán
od 13. 12. 2017
Ing. ALEŠ ZETHNER, MBA - předseda představenstva
Praha - Nové Město, V tůních, PSČ 120 00
den vzniku členství: 1. 7. 2014
den vzniku funkce: 1. 7. 2016
od 20. 7. 2016
Mgr. MICHAL VELÍŠEK - člen představenstva
Sulice - Želivec, Platanová, PSČ 251 68
den vzniku členství: 1. 7. 2016
od 20. 7. 2016 do 13. 12. 2017
Ing. ALEŠ ZETHNER, MBA - předseda představenstva
Strančice - Předboř, , PSČ 251 63
den vzniku členství: 1. 7. 2014
den vzniku funkce: 1. 7. 2016
od 10. 7. 2014
Ing. MICHAL NOVOTNÝ - člen představenstva
Praha - Háje, Mnichovická, PSČ 149 00
den vzniku členství: 1. 7. 2014
den vzniku funkce: 1. 7. 2014
od 10. 7. 2014
-
od 10. 7. 2014 do 20. 7. 2016
JUDr. EVA VOLFOVÁ - předseda představenstva
Praha - Holešovice, Přístavní, PSČ 170 00
den vzniku členství: 1. 7. 2014 - 30. 6. 2016
den vzniku funkce: 1. 7. 2014 - 30. 6. 2016
od 10. 7. 2014 do 20. 7. 2016
-
od 10. 7. 2014 do 20. 7. 2016
Ing. ALEŠ ZETHNER, MBA - člen představenstva
Strančice - Předboř, , PSČ 251 63
den vzniku členství: 1. 7. 2014
den vzniku funkce: 1. 7. 2014 - 30. 6. 2016
od 10. 7. 2014 do 20. 7. 2016
-
od 1. 6. 2011 do 10. 7. 2014
Ing. Ondřej Witowski - předseda představenstva
Praha 8 - Kobylisy, Březiněveská, PSČ 182 00
den vzniku členství: 1. 11. 2010 - 30. 6. 2014
den vzniku funkce: 1. 11. 2010 - 30. 6. 2014
od 29. 12. 2010 do 1. 6. 2011
Ing. Ondřej Witowski - předseda představenstva
Praha 9 - Satalice, Dany Medřické, PSČ 190 15
den vzniku členství: 1. 11. 2010
den vzniku funkce: 1. 11. 2010
od 12. 10. 2010 do 10. 7. 2014
Zdeněk Šoufek - člen představenstva
Krupka - Bohosudov, Kollárova, PSČ 417 42
den vzniku členství: 1. 10. 2010 - 30. 6. 2014
od 12. 3. 2010 do 29. 12. 2010
Ing. Michal Šrubař - předseda představenstva
Líbeznice, Zlonínská 573, PSČ 250 65
den vzniku členství: 1. 1. 2010 - 31. 10. 2010
den vzniku funkce: 4. 3. 2010 - 31. 10. 2010
od 12. 3. 2010 do 10. 7. 2014
Ing. Miriam Hanáková - člen představenstva
Šestajovice, Havlíčkova 297/7, PSČ 250 92
den vzniku členství: 4. 3. 2010 - 30. 6. 2014
od 6. 1. 2010 do 12. 3. 2010
Ing. Michal Šrubař - člen představenstva
Líbeznice, Zlonínská 573, PSČ 250 65
den vzniku členství: 1. 1. 2010
od 14. 10. 2009 do 6. 1. 2010
Pavel Herma - člen představenstva
Praha 3 - Žižkov, Sudoměřská 1412/4, PSČ 130 00
den vzniku členství: 22. 9. 2009 - 31. 12. 2009
od 14. 10. 2009 do 12. 3. 2010
Ing. Miriam Hanáková - předseda představenstva
Šestajovice, Havlíčkova 297/7, PSČ 250 92
den vzniku členství: 3. 3. 2005 - 3. 3. 2010
den vzniku funkce: 22. 9. 2009 - 3. 3. 2010
od 14. 10. 2009 do 1. 7. 2010
Ing. Petr Svoboda - člen představenstva
Rudná, Hořelické náměstí 1220, PSČ 252 19
den vzniku členství: 22. 9. 2009 - 14. 6. 2010
od 21. 7. 2009 do 14. 10. 2009
Ing. Miriam Hanáková - člen představenstva
Šestajovice, Havlíčkova 297/7, PSČ 250 92
den vzniku členství: 3. 3. 2005
den vzniku funkce: 3. 3. 2005
od 3. 3. 2005 do 21. 7. 2009
Ing. Miriam Hanáková - člen představenstva
Praha 9 - Černý Most, Bryksova 952/11, PSČ 198 00
den vzniku členství: 3. 3. 2005
den vzniku funkce: 3. 3. 2005
od 10. 7. 2014
Společnost zastupují vždy dva členové představenstva společně.
od 15. 4. 2010 do 10. 7. 2014
Jménem společnosti jedná představenstvo a to tak, že navenek za něj jednají jménem společnosti dva členové představenstva společně. Podepisování za společnost se děje tak, že dva členové představenstva připojí společně své podpisy k nadepsanému nebo vytiš těné firmě společnosti.
od 3. 3. 2005 do 15. 4. 2010
Jménem společnosti jedná představenstvo a to tak, že navenek za něj jedná jménem společnosti každý člen představenstva samostatně. Podepisování za společnost se děje tak, že člen představenstva připojí svůj podpis k nadepsané nebo vytištěné obchodní firmě společnosti.
Dozorčí rada
od 26. 4. 2019
Ing. LUDĚK MAREK - předseda dozorčí rady
Praha - Strašnice, Počernická, PSČ 100 00
den vzniku členství: 27. 6. 2017
den vzniku funkce: 10. 4. 2019
od 26. 4. 2019
Ing. MICHAL JÍLEK - člen dozorčí rady
Praha - Černý Most, Kpt. Stránského, PSČ 198 00
den vzniku členství: 10. 4. 2019
od 27. 7. 2018
Ing. JIŘÍ CITA, MBA - člen dozorčí rady
Staré Hradiště, Na Hledíku, PSČ 533 52
den vzniku členství: 15. 6. 2016
od 23. 2. 2018 do 27. 7. 2018
Ing. JIŘÍ CITA, MBA - člen dozorčí rady
Pardubice - Zelené Předměstí, Bratranců Veverkových, PSČ 530 02
den vzniku členství: 15. 6. 2016
od 23. 6. 2017 do 1. 2. 2018
Ing. RICHARD PROCHÁZKA - člen dozorčí rady
Praha - Hlubočepy, Štěpařská, PSČ 152 00
den vzniku členství: 1. 6. 2017 - 10. 1. 2018
od 23. 6. 2017 do 26. 4. 2019
Ing. LUDĚK MAREK - člen dozorčí rady
Praha - Strašnice, Počernická, PSČ 100 00
den vzniku členství: 27. 6. 2017
od 20. 7. 2016 do 23. 2. 2018
Ing. JIŘÍ CITA, MBA - člen dozorčí rady
Pardubice - Rosice, Prokopa Holého, PSČ 533 51
den vzniku členství: 15. 6. 2016
od 20. 7. 2016 do 26. 4. 2019
Ing. MICHAL NĚMEC - předseda dozorčí rady
Kralupy nad Vltavou - Lobeček, Lidická, PSČ 278 01
den vzniku členství: 24. 2. 2016 - 31. 3. 2019
den vzniku funkce: 21. 6. 2016 - 31. 3. 2019
od 30. 3. 2016 do 20. 7. 2016
Ing. MICHAL NĚMEC - člen dozorčí rady
Kralupy nad Vltavou - Lobeček, Lidická, PSČ 278 01
den vzniku členství: 24. 2. 2016
od 12. 6. 2015 do 30. 3. 2016
Ing. VÁCLAV RUNŠTUK - člen dozorčí rady
Praha - Libeň, Společná, PSČ 182 00
den vzniku členství: 23. 4. 2015 - 9. 2. 2016
od 6. 6. 2015 do 12. 6. 2015
Ing. VÁCLAV RUNŠTUK - člen dozorčí rady
Praha 8 - Libeň, Společná, PSČ 182 00
den vzniku členství: 23. 4. 2015
od 10. 7. 2014 do 6. 6. 2015
Ing. RICHARD PROCHÁZKA - člen dozorčí rady
Praha 5 - Hlubočepy, Štěpařská, PSČ 152 00
den vzniku členství: 1. 7. 2014 - 22. 4. 2015
den vzniku funkce: 1. 7. 2014
od 10. 7. 2014 do 6. 6. 2015
-
od 10. 7. 2014 do 20. 7. 2016
Ing. RADEK BURIAN - předseda dozorčí rady
Plzeň - Božkov, Vřesinská, PSČ 326 00
den vzniku funkce: 1. 7. 2014 - 31. 3. 2016
od 10. 7. 2014 do 20. 7. 2016
-
od 29. 11. 2013 do 23. 6. 2017
Ing. LUDĚK MAREK - člen dozorčí rady
Praha - Strašnice, Počernická, PSČ 100 00
den vzniku členství: 27. 6. 2012 - 26. 6. 2017
od 3. 6. 2013 do 10. 7. 2014
Ing. RICHARD PROCHÁZKA - předseda dozorčí rady
Praha 5 - Hlubočepy, Štěpařská, PSČ 152 00
den vzniku členství: 1. 7. 2009 - 30. 6. 2014
den vzniku funkce: 1. 7. 2009 - 30. 6. 2014
od 3. 6. 2013 do 10. 7. 2014
RADEK BURIAN - člen dozorčí rady
Plzeň - Božkov, Vřesinská, PSČ 326 00
den vzniku členství: 16. 5. 2013
od 12. 7. 2012 do 29. 11. 2013
Ing. Luděk Marek - člen dozorčí rady
Praha 10 - Strašnice, Počernická, PSČ 100 00
den vzniku členství: 27. 6. 2012
od 1. 6. 2011 do 3. 6. 2013
Ing. Michal Jílek - člen dozorčí rady
Praha 9 - Černý Most, Kpt. Stránského, PSČ 198 00
den vzniku členství: 20. 4. 2011 - 15. 5. 2013
od 29. 12. 2010 do 12. 12. 2011
Ing. Milan Houžvic - člen dozorčí rady
Mělník, Studentská, PSČ 276 01
den vzniku členství: 1. 11. 2010 - 31. 8. 2011
od 21. 7. 2009 do 29. 12. 2010
Jiří Filla - člen dozorčí rady
Praha 5 - Zbraslav, Jaromíra Vejvody 1436, PSČ 156 00
den vzniku členství: 1. 7. 2009 - 30. 9. 2010
od 21. 7. 2009 do 3. 6. 2013
Ing. Richard Procházka - předseda dozorčí rady
Brno-Bystrc - Bystrc, Laštůvkova 714/12, PSČ 635 00
den vzniku členství: 1. 7. 2009 - 30. 6. 2014
den vzniku funkce: 1. 7. 2009 - 30. 6. 2014
od 1. 7. 2006 do 1. 6. 2011
Ing. Michal Jílek - člen dozorčí rady
Praha 9 - Černý Most, Kpt. Stránského 1000/7, PSČ 198 00
den vzniku členství: 3. 3. 2006 - 2. 3. 2011
od 15. 5. 2006 do 1. 7. 2006
Ing. Michal Jílek - člen dozorčí rady
Praha 9 - Černý Most, Kpt. Stránského 1000/7, PSČ 198 00
den vzniku členství: 2. 3. 2006
od 15. 5. 2006 do 21. 7. 2009
Ing. Ivana Štíchová - předseda dozorčí rady
Praha 7 - Holešovice, Na Maninách 880/10, PSČ 170 00
den vzniku členství: 3. 3. 2006 - 30. 6. 2009
den vzniku funkce: 3. 3. 2006 - 30. 6. 2009
od 15. 5. 2006 do 21. 7. 2009
Michal Novotný - člen dozorčí rady
Praha 4 - Háje, Mnichovická 720/2, PSČ 149 00
den vzniku členství: 3. 3. 2006 - 30. 6. 2009
od 3. 3. 2005 do 15. 5. 2006
Ing. Ivana Štíchová - předseda dozorčí rady
Praha 7 - Holešovice, Na Maninách 880/10, PSČ 170 00
den vzniku členství: 3. 3. 2005 - 2. 3. 2006
den vzniku funkce: 3. 3. 2005 - 2. 3. 2006
od 3. 3. 2005 do 15. 5. 2006
Ing. Michal Jílek - člen dozorčí rady
Praha 9 - Černý Most, Kpt. Stránského 1000/7, PSČ 198 00
den vzniku členství: 3. 3. 2005 - 2. 3. 2006
od 3. 3. 2005 do 15. 5. 2006
Michal Novotný - člen dozorčí rady
Praha 4 - Háje, Mnichovická 720/2, PSČ 149 00
den vzniku členství: 3. 3. 2005 - 2. 3. 2006
Akcionáři
od 27. 3. 2013
Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group, IČO: 47116617
Praha 8, Pobřežní, PSČ 186 00
od 15. 4. 2010 do 27. 3. 2013
Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group, IČO: 47116617
Praha 1, Templová 747, PSČ 110 01
od 3. 3. 2005 do 15. 4. 2010
Kooperativa, pojišťovna, a.s., IČO: 47116617
Praha 1, Templová 747, PSČ 110 01
Hodnocení firmy
-6
+
-

Další odkazy

Peníze.cz zobrazuje pouze údaje, které byly zveřejněny na základě zákona v různých rejstřících. Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na této stránce.Vydavatel tímto způsobem zpracovává osobní údaje v souladu s čl. 6 odst. 1 odst. f) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů, tedy pro účely oprávněných zájmů uživatelů této webové služby, která umožňuje, mimojiné, vyhledávání v rejstřících z jednoho místa, aniž by údaje z těchto rejstříků sdružovala.

Pokud jste na našich stránkách objevili, že uváděná data neodpovídají realitě, zkontrolujte prosím nejdříve, zda chyba není přímo v příslušném zdrojovém rejstříku. Pokud je tomu tak, obraťte se s opravou dat na příslušnou instituci uvedenou na této stránce. Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích. Pokud je na zdrojové stránce vše v pořádku a chyba je pouze u nás, kontaktujte nás prosím na emailu redakce@penize.cz a uveďte stránku, na níž se nesrovnalost na našem webu nachází, případně IČ subjektu. S maximálním úsilím chybu co nejdříve opravíme.

Články o podnikání

Zlevni jízdné, zabij konzum na vsi

9. 6. 2019 | | Adam Páleníček | 22 komentářů

Zlevni jízdné, zabij konzum na vsi

Jízdné skoro zadarmo, to nejsou jen stovky a tisíce šťastných seniorů a studentů, kteří teď můžou brázdit Českem a nemyslet na to, kolik jim cinká v kapse. Dotované jízdenky můžou taky být po EET další hřebíček do rakve některých malých živností.

Rozšíření EET neuteče skoro nikdo. Projděte si, co schválili poslanci

7. 6. 2019 | | Petr Kučera | 38 komentářů

Rozšíření EET neuteče skoro nikdo. Projděte si, co schválili poslanci

Další vlna elektronické evidence tržeb má zelenou. Vládní koalice odmítla většinu opozičních zlepšováků. Láká na nižší DPH a úlevu pro drobné podnikatele.

Můžu vystavit fakturu, i když nejsem podnikatel? Poradíme

30. 5. 2019 | | Šárka Pelikánová | 2 komentáře

 Můžu vystavit fakturu, i když nejsem podnikatel? Poradíme

Chtěli jste si jenom výjimečně přivydělat. A najednou po vás někdo chce fakturu. Co s tím?

Můžeme dělat stejně dobrá vína jako ve Francii

25. 5. 2019 | | Ondřej Tůma

Můžeme dělat stejně dobrá vína jako ve Francii

„Autentisté nejedou na jistotu, neřeší všechno postřiky a pytli s pochybným práškem, co pak končí v nás konzumentech a v půdě,“ říká v obsáhlém rozhovoru o víně Bogdan Trojak.

Poslední hradba offline světa

11. 5. 2019 | | Ondřej Tůma | 2 komentáře

Poslední hradba offline světa

Proč papírové knížky nedopadly jako cédéčka? „Čtečky se sice zdokonalují, pořád se ale jen snaží tvářit jako kniha, přitom jí nesahají ani na paty,“ říkají zakladatelé úspěšného nakladatelství Jan Melvil Publishing.

Nejlepší kurz

NázevCelkem zaplatíte
Exchange s.r.o. VIP 2 565,00 Kč
Broadway Change 2 570,00 Kč
Czech Exchange 2 575,00 Kč
Exchange s.r.o. 2 575,00 Kč
Česká spořitelna 2 625,00 Kč
Expobank CZ 2 629,60 Kč
Komerční banka 2 631,10 Kč
Sberbank CZ 2 643,00 Kč
UnicreditBank Czech Republic 2 680,70 Kč
TIP: Získejte výhodný VIP kurz na výměnu valut
vytiskněte si slevový kupón.
TIP: Jak na platby do zahraničí ZDARMA? - šetřete na poplatcích, podmínky ZDE.

Ušetřete s Peníze.cz

Naši čtenáři s námi ušetřili už  10 444 741 Kč. Podívejte se na poslední poptávky a vyzkoušejte nás také. Vše je zcela zdarma.

Celebrity v rejstříku

Jsou to frajeři, nebo lupiči? Hlasujte v hitparádě o krále a největšího podvraťáka našeho obchodního rejstříku. Pokud nevidíte svého favorita, zkuste si stránku znovu načíst, objeví se další várka…

1.Dominik Hašek

Dominik Hašek

- hokejista, olympijský vítěz a držitel Stanley Cupu

-2
+
-
2.Petr Kellner

Petr Kellner

- podnikatel, majoritní vlastník holdingové společnosti PPF Group N.V

-4
+
-
3.Šárka Grossová

Šárka Grossová

- manželka bývalého premiéra Stanislava Grosse a podnikatelka

-45
+
-
4.Zdeněk Bakala

Zdeněk Bakala

- podnikatel a uhlobaron

-77
+
-
5.Andrej Babiš

Andrej Babiš

- podnikatel, majitel holdingu Agrofert a jeden z nejbohatších Čechů

-178
+
-

Články na Heroine.cz

Slovensko má prezidentku. Čaputová je silná, ale má svázané ruce

Slovensko má prezidentku. Čaputová je silná, ale má svázané ruce

Slovenský prezident nemůže skoro nic. Když s ním – nebo s ní – nespolupracuje vláda, prosadí...více

Peterson radí: Nehrb se, pochlap se

Peterson radí: Nehrb se, pochlap se

Konzervativní kanadský aktivista a psycholog nesnáší frázi „toxická maskulinita“. Jeho...více

Zdravím z noční. #10 Cukrovka

Zdravím z noční. #10 Cukrovka

Záchranář Vít Samek a porodní asistentka Alžběta Samková se střídají v psaní o situacích,...více

Ušetřete za elektřinu a plyn

Zdají se vám vaše účty za elektřinu a plyn podezřele vysoké, ale nechce se vám do srovnávání nabídek? Odrazuje vás od změny dodavatele nekonečné papírování? Máme řešení: porovnáme distribuční sazby za elektřinu i plyn a vybereme tu pro vás nejvýhodnější. A pokud budete chtít, zařídíme za vás i změnu dodavatele.

Průměrně šetříme 2320 korun ročně na elektřině a 2560 korun na plynu.

Víte, kde najdete nejlevnější benzin ve svém okolí? My ano. Vyzkoušejte naše vyhledávání čerpacích stanic podle adresy nebo místa, kde se právě nacházíte.

Vývoj ceny benzinu a ceny nafty

Poradna

Poslední dotaz: Snížení platové třídy (služební zákon)
Poradna > Právní poradna > Pracovní právo > Snížení platové třídy (služební zákon)

Otázka: Dobrý den, pracuji jako státní zaměstnanec na ministerstvu a vztahuje se na mne služební zákon. Smlouvu mám na plný úvazek na dobu neurcitou a jsem zařazena do 11. platové třídy, mé dosazene vzdělání magisterske....Více

Právní poradna

Sociální poradna

Investiční poradna

Interaktivní grafiky

Spočítejte si osobní inflaci

Spočítejte si osobní inflaci

Inflace se měří indexem cen průměrného koše výrobků a služeb. Jenže každý kupuje něco jiného, proto na každého inflace působí jinak.

Jak se vyvíjejí v Česku mzdy a nezaměstnanost

Jak se vyvíjejí v Česku mzdy a nezaměstnanost

Unikátní mapa, na které můžete sledovat vývoj nezaměstnanosti a průměrných platů v jednotlivých českých krajích od roku 2006.

Průvodce výpisem z katastru nemovitostí

Průvodce výpisem z katastru nemovitostí

Vyznat se ve výpisu z katastru nemovitostí je často složité. Připravili jsme průvodce, který vám pomůže se zorientovat v jeho jednotlivých částech.

Partners Financial Services