Používáte nástroj pro blokování reklamy. Pokud nám chcete pomoci, vypněte si blokování reklamy na našem webu. Zde najdete jednoduchý návod. Děkujeme.

ARMEX ENERGY, a.s.
IČO: 27266141

Tento výpis má pouze informativní charakter. Doporučujeme informace ověřit v oficiálním veřejném rejstříku.
Tyto stránky navštíví měsíčně 1 000 000 lidí. Chcete inzerci na míru? Napište nám!

Výpis z obchodního rejstříku

Firmy se stejným IČO


Rejstřík
ARES
 
DPH
 
 
 
Pracovní místa
 
Datum zápisu1. 4. 2005
Obchodní firma
od 1. 4. 2005

ARMEX ENERGY, a.s.

Sídlo
od 1. 4. 2005 do 20. 10. 2016
Děčín, Folknářská 1246/21, PSČ 405 02
IČO
od 1. 4. 2005

27266141

DIČ

CZ27266141

Identifikátor datové schránky:9rdcv5u
Právní forma
od 1. 4. 2005
Akciová společnost
Spisová značka1602 B, Krajský soud v Ústí nad Labem
Předmět podnikání
od 26. 9. 2015
- Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
od 1. 4. 2005
- obchod s elektřinou
od 1. 4. 2005
- obchod s plynem
Ostatní skutečnosti
od 7. 7. 2014
- Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
od 7. 7. 2014 do 20. 4. 2015
- Počet členů statutárního orgánu: 3
od 7. 7. 2014 do 20. 4. 2015
- Počet členů dozorčí rady: 1
od 7. 7. 2014 do 20. 4. 2015
- Valná hromada společnosti ARMEX ENERGY, a.s. rozhodla dne 30.6.2014 o zvýšení základního kapitálu společnosti ARMEX ENERGY, a.s. takto: a)Základní kapitál se zvyšuje o částku 10.000.000,- Kč (deset milionů korun českých), ze současné výše základního kapitálu 12.500.000,- Kč (dvanáct milionů pět set tisíc korun českých) na celkovou částku 22.500.000 Kč (dvacet dva milionů pět set tisíc kor un českých), b)základní kapitál se zvyšuje z vlastních zdrojů vykázaných v řádné účetní závěrce společnosti sestavené ke dni 31.12.2013, která byla ověřena nezávislým auditorem Ing. Petrem Dostálem, MBA, zapsaným v seznamu Komory auditorů České republiky oprávnění č. 1361, jeho zprávou ze dne 6.6.2014, bez výhrad, a schválené rozhodnutím valné hromady společnosti ve výše uvedeném bodě 1 (dále jen Schválená řádná účetní závěrka ověřená auditorem), a to z čistého zisku společnosti (v rozvaze označeno v pasivech bod A.V. Výsledek hospodaření běžného účetního období v celkové výši 20.713.894,04 Kč (dvacet milionů sedm set třináct tisíc osm set devadesát čtyři korun českých a čtyři haléře). Zvýšení základního kapitálu není vyšší, než kolik činí rozdíl mezi výší vlastního k apitálu a součtem základního kapitálu a jiných vlastních zdrojů, které jsou účelově vázány, c)v důsledku zvýšení základního kapitálu se nominální hodnota akcií zvyšuje z původní nominální hodnoty 100.000,- Kč (jedno sto tisíc korun českých) na 180.000,-Kč (jedno sto osmdesát tisíc korun českých), d)Představenstvo vyzve do 30 (třiceti) dnů ode dne zápisu zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku akcionáře, a to způsobem stanoveným pro svolání valné hromady, aby předložili akcie k výměně nebo k vyznačení vyšší jmenovité hodnoty, a to ve lh ůtě nejpozději do 60 (šedesáti), ode dne zápisu zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku.
od 15. 12. 2010 do 27. 5. 2011
- Usnesení valné hromady společnosti ARMEX ENERGY, a.s., konané dne 6.12.2010: Základní kapitál společnosti se zvyšuje o 10.000.000,- Kč (deset miliónů korun českých) a upisování akcií nad tuto částku se nepřipouští. Základní kapitál se zvyšuje upisováním nových akcií v počtu 100 (sto) kusů, jmenovitá hodnota jedné upisované akcie činí 100.000,- Kč (sto tisíc korun českých), jedná se o kmenové akcie, akcie na jméno a v listinné podobě. Všechny akcie na zvýšení základního kapitálu se upisují peněžitými vklady. Všechny tyto akcie tedy nebudou upsány s využitím přednostního práva a budou nabídnuty těmto zájemcům: akcionáři Ing. Aleši Klaudymu bude nabídnuto k upsání 16 (šestnáct) kusů akcií, akcionáři obchodní společnosti ARMEX HOLDING, a.s. bude nabídnuto k upsání 42 (čtyřicet dva) kusů akcií, akcionáři obchodní společnosti GLOBAL HOLDING, a.s. bude nabídnuto k upsání 42 (čtyřicet dva) kusů akcií (dále jen zájemci). Lhůta pro upsání akcií počíná podáním návrhu na zápis tohoto usnesení valné hromady do obchodního rejstříku s tím, že upisování je vázáno na rozvazovací podmínku, jíž je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis tohoto rozhodnutí valné hromady o z výšení základního kapitálu do obchodního rejstříku, přičemž zájemcům musí být doručen návrh na uzavření smlouvy do 10 (deseti) dnů od podání výše uvedeného návrhu včetně níže uvedené lhůty pro upisování akcií, a smlouva o upsání akcií musí být uzavřena v sídle společnosti, tedy v Děčíně, Děčín II - Nové Město, Folknářská 1246/21, PSČ 405 02, do 10 (deseti) dnů po uplynutí lhůty 14 (čtrnácti) dnů ode dne doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií zájemcům. Emisní kurs upisovaných akcií je stejný jako jejich jmenovitá hodnota. Každý upisovatel je povinen splatit celý emisní kurs jím upsaných akcií do 31.3.2011 (třicátého prvního března dva tisíce jedenáct) na zvláštní účet číslo 117xxxx u Českoslovens ké obchodní banky, a.s., který za tím účelem společnost ARMEX ENERGY, a.s. otevřela na své jméno.
od 5. 8. 2005 do 1. 9. 2005
- Mimořádná valná hromada rozhodla dne 31.5.2005 o zvýšení základního kapitálu z částky 2 000 000,-- Kč na částku 2 500 000,-- Kč. Základní kapitál společnosti se zvyšuje o 500 000,-- Kč, upisování akcií nad tuto částku se nepřipouští. Základní kapitál se z vyšuje upisováním nových akcií v počtu 5 kusů, jmenovitá hodnota jedné upisované akcie činí 100 000,-- Kč, jedná se o kmenové akcie, akcie na jméno a v listinné podobě. Emisní kurs akcií pak bude výhradně splacen peněžitým vkladem ve výši 500 000,-- Kč, a  to na zvláštní účet číslo 78-5223xxxx u Komerční banky, a.s. pobočka Děčín, který za tímto účelem společnost otevřela na své jméno. Emisní kurs upisovaných akcií je stejný jako jejich jmenovitá hodnota. Upisovatel je povinen splatit emisní kurs up saných akcií tak, že 30% emisního kursu splatí do 30 dnů od konání této valné hromady a 70% emisního kursu splatí do 3 měsíců ode dne upsání akcií. Všechny akcie, které tedy nebudou upsány na základě vzdání se přednostního práva všemi akcionáři s využití m přednostního práva akcionářů, budou nabídnuty k upsání Ing. Jaromíru Svobodovi, r.č. xxxx, bytem Česká Lípa, Náměstí T.G. Masaryka 168. Lhůta pro upsání akcií počíná podáním návrhu na zápis usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku s tím, že upisování je vázáno na rozvazovací podmínku, jíž je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku, přičemž Ing. Jaromíru Svobodovi musí být d oručen návrh na uzavření smlouvy do 10 dnů od podání výše uvedeného návrhu a smlouva o upsání akcií musí být uzavřena v sídle společnosti do deseti dnů po uplynutí lhůty 14 dnů ode dne doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií Ing. Jaromíru Svobo dovi.
Kapitál
od 12. 7. 2016
Základní kapitál 37 500 000 Kč, splaceno 100 %.
od 9. 7. 2015 do 12. 7. 2016
Základní kapitál 27 500 000 Kč, splaceno 100 %.
od 7. 7. 2014 do 9. 7. 2015
Základní kapitál 22 500 000 Kč, splaceno 100 %.
od 27. 5. 2011 do 7. 7. 2014
Základní kapitál 12 500 000 Kč, splaceno 100 %.
od 23. 1. 2006 do 27. 5. 2011
Základní kapitál 2 500 000 Kč, splaceno 100 %.
od 1. 9. 2005 do 23. 1. 2006
Základní kapitál 2 500 000 Kč, splaceno 86 %.
od 5. 8. 2005 do 1. 9. 2005
Základní kapitál 2 000 000 Kč, splaceno 100 %.
od 1. 4. 2005 do 5. 8. 2005
Základní kapitál 2 000 000 Kč, splaceno 30 %.
od 6. 4. 2018
Akcie na jméno 300 000, počet akcií: 125.
od 6. 4. 2018
Omezení převoditelnosti akcií na jméno: Akcie jsou převoditelné pouze s předchozím souhlasem nadpoloviční většiny představenstva společnosti. Podpis člena představenstva na souhlasu s převodem akcií musí být úředně ověřen, jinak platí, že souhlas nebyl udělen. Nebude-li souhlas s převodem akcií takto předem udělen, je smlouva o převodu akcií neplatná. O udělení souhlasu s převodem akcií je akcionář povinen požádat představenstvo písemně před uzavřením smlouvy o převodu akcií. Představenstvo je povinno rozhodnout o žádosti akcionáře do 2 měsíců od jejího doručení.
od 12. 7. 2016 do 6. 4. 2018
Akcie na jméno 300 000, počet akcií: 125.
od 12. 7. 2016 do 6. 4. 2018
Omezení převoditelnosti akcií na jméno: Akcie jsou převoditelné pouze s předchozím souhlasem nadpoloviční většiny představenstva společnosti. Podpis člena představenstva na souhlasu s převodem akcií musí být úředně ověřen, jinak platí, že souhlas nebyl udělen. Nebude-li souhlas s převodem akcií takto předem udělen, je smlouva o převodu akcií neplatná. O udělení souhlasu s převodem akcií je akcionář povinen požádat představenstvo písemně před uzavřením smlouvy o převodu akcií. Představenstvo je povinno rozhodnout o žádosti akcionáře do 2 měsíců od jejího doručení.
od 9. 7. 2015 do 12. 7. 2016
Akcie na jméno 220 000, počet akcií: 125.
od 9. 7. 2015 do 12. 7. 2016
Omezení převoditelnosti akcií na jméno: Akcie jsou převoditelné pouze s předchozím souhlasem nadpoloviční většiny představenstva společnosti. Podpis člena představenstva na souhlasu s převodem akcií musí být úředně ověřen, jinak platí, že souhlas nebyl udělen. Nebude-li souhlas s převodem akcií takto předem udělen, je smlouva o převodu akcií neplatná. O udělení souhlasu s převodem akcií je akcionář povinen požádat představenstvo písemně před uzavřením smlouvy o převodu akcií. Představenstvo je povinno rozhodnout o žádosti akcionáře do 2 měsíců od jejího doručení.
od 7. 7. 2014 do 9. 7. 2015
Akcie na jméno 180 000, počet akcií: 125.
od 7. 7. 2014 do 9. 7. 2015
Omezení převoditelnosti akcií na jméno: Akcie jsou převoditelné pouze s předchozím souhlasem nadpoloviční většiny představenstva společnosti. Podpis člena představenstva na souhlasu s převodem akcií musí být úředně ověřen, jinak platí, že souhlas nebyl udělen. Nebude-li souhlas s převodem akcií takto předem udělen, je smlouva o převodu akcií neplatná. O udělení souhlasu s převodem akcií je akcionář povinen požádat představenstvo písemně před uzavřením smlouvy o převodu akcií. Představenstvo je povinno rozhodnout o žádosti akcionáře do 2 měsíců od jejího doručení.
od 27. 5. 2011 do 7. 7. 2014
Akcie na jméno err, počet akcií: 125.
od 27. 5. 2011 do 7. 7. 2014
Omezení převoditelnosti akcií na jméno: Převod akcií na jméno je podmíněn souhlasem představenstva. O udělení souhlasu k převedení akcií je akcionář povinen požádat představenstvo písemně před uzavřením smlouvy o převodu akcií. Představenstvo je povinno rozhodnout o žádosti akcionáře do 2 (dvou ) měsíců od jejího doručení.
od 1. 9. 2005 do 1. 9. 2005
Akcie na majitele err, počet akcií: 25.
od 1. 9. 2005 do 1. 9. 2005
Omezení převoditelnosti akcií na jméno: Převod akcií na jméno je podmíněn souhlasem představenstva. O udělení souhlasu k převedení akcií je akcionář povinen požádat představenstvo písemně před uzavřením smlouvy o převodu akcií. Představenstvo je povinno rozhodnout o žádosti akcionáře do 2 (dvou ) měsíců od jejího doručení.
od 1. 9. 2005 do 27. 5. 2011
Akcie na jméno err, počet akcií: 25.
od 1. 9. 2005 do 27. 5. 2011
Omezení převoditelnosti akcií na jméno: Převod akcií na jméno je podmíněn souhlasem představenstva. O udělení souhlasu k převedení akcií je akcionář povinen požádat představenstvo písemně před uzavřením smlouvy o převodu akcií. Představenstvo je povinno rozhodnout o žádosti akcionáře do 2 (dvou ) měsíců od jejího doručení.
od 1. 4. 2005 do 1. 9. 2005
Akcie na jméno err, počet akcií: 20.
od 1. 4. 2005 do 1. 9. 2005
Omezení převoditelnosti akcií na jméno: Převod akcií na jméno je podmíněn souhlasem představenstva. O udělení souhlasu k převedení akcií je akcionář povinen požádat představenstvo písemně před uzavřením smlouvy o převodu akcií. Představenstvo je povinno rozhodnout o žádosti akcionáře do 2 (dvou ) měsíců od jejího doručení.
Statutární orgán
od 17. 3. 2017
Bc. JAN VÁVROVEC - člen představenstva
Lovečkovice - Touchořiny, , PSČ 411 45
den vzniku členství: 14. 3. 2017
od 20. 4. 2015
HYNEK SAGAN - předseda představenstva
Děčín - Děčín VI-Letná, Mánesova, PSČ 405 02
den vzniku členství: 14. 4. 2015
den vzniku funkce: 14. 4. 2015
od 20. 4. 2015
Ing. ANTONÍN HLAVSA - člen představenstva
Bynovec, , PSČ 405 02
den vzniku členství: 14. 4. 2015
od 20. 4. 2015 do 17. 3. 2017
Ing. JAN NESMĚRÁK - člen představenstva
Jílové - Kamenná, Vilová, PSČ 407 01
den vzniku členství: 14. 4. 2015 - 14. 3. 2017
od 24. 2. 2015 do 20. 4. 2015
HYNEK SAGAN - Předseda představenstva
Děčín - Děčín VI-Letná, Mánesova, PSČ 405 02
den vzniku členství: 7. 6. 2010 - 14. 4. 2015
den vzniku funkce: 7. 6. 2010 - 14. 4. 2015
od 25. 1. 2012 do 20. 4. 2015
Ing. Jan Nesměrák - Člen představenstva
Jílové - Kamenná, Vilová, PSČ 407 01
den vzniku členství: 27. 12. 2011 - 14. 4. 2015
od 16. 3. 2011 do 25. 1. 2012
Ing. Aleš Klaudy - Člen představenstva
Děčín - Děčín II-Nové Město, Sukova, PSČ 405 02
den vzniku členství: 3. 1. 2011 - 27. 12. 2011
od 16. 3. 2011 do 20. 4. 2015
Ing. Antonín Hlavsa - Místopředseda představenstva
Bynovec, , PSČ 405 02
den vzniku členství: 7. 6. 2010 - 14. 4. 2015
den vzniku funkce: 3. 1. 2011 - 14. 4. 2015
od 21. 1. 2011 do 16. 3. 2011
Ing. Jaromír Svoboda - Místopředseda představenstva
Radvanec, , PSČ 473 01
den vzniku členství: 7. 6. 2010 - 3. 1. 2011
den vzniku funkce: 7. 6. 2010 - 3. 1. 2011
od 21. 1. 2011 do 16. 3. 2011
Ing. Antonín Hlavsa - Člen představenstva
Bynovec, , PSČ 405 02
den vzniku členství: 7. 6. 2010
od 21. 1. 2011 do 24. 2. 2015
Hynek Sagan - Předseda představenstva
Děčín - Děčín VI-Letná, Thunská, PSČ 405 02
den vzniku členství: 7. 6. 2010
den vzniku funkce: 7. 6. 2010
od 4. 5. 2010 do 21. 1. 2011
Hynek Sagan - Předseda představenstva
Děčín - Děčín VI., Thunská 1674/10A, PSČ 405 02
den vzniku členství: 1. 4. 2005 - 7. 6. 2010
den vzniku funkce: 1. 3. 2010 - 7. 6. 2010
od 4. 5. 2010 do 21. 1. 2011
Ing. Antonín Hlavsa - Člen představenstva
Bynovec, Bynovec, PSČ 407 14
den vzniku členství: 31. 5. 2005 - 7. 6. 2010
od 2. 7. 2009 do 21. 1. 2011
Ing. Jaromír Svoboda - Místopředseda představenstva
Radvanec, 120, PSČ 470 01
den vzniku členství: 31. 5. 2005 - 7. 6. 2010
den vzniku funkce: 30. 6. 2005 - 7. 6. 2010
od 1. 9. 2005 do 2. 7. 2009
Ing. Jaromír Svoboda - Místopředseda představenstva
Česká Lípa, nám. T.G. Masaryka 168, PSČ 407 01
den vzniku členství: 31. 5. 2005
den vzniku funkce: 30. 6. 2005
od 1. 9. 2005 do 4. 5. 2010
Hynek Sagan - Člen představenstva
Děčín VI, Thunská 1674/10A, PSČ 405 02
den vzniku členství: 1. 4. 2005
od 1. 9. 2005 do 4. 5. 2010
Ing. Antonín Hlavsa - Předseda představenstva
Bynovec 139, pošta Arnoltice, PSČ 407 14
den vzniku členství: 31. 5. 2005
den vzniku funkce: 30. 6. 2005 - 1. 3. 2010
od 5. 8. 2005 do 1. 9. 2005
Ing. Antonín Hlavsa - Člen představenstva
Bynovec 139, pošta Arnoltice, PSČ 407 14
den vzniku členství: 31. 5. 2005
od 5. 8. 2005 do 1. 9. 2005
Ing. Jaromír Svoboda - Člen představenstva
Česká Lípa, nám. T.G. Masaryka 168, PSČ 407 01
den vzniku členství: 31. 5. 2005
od 1. 4. 2005 do 5. 8. 2005
Petra Müllerová - Místopředseda představenstva
Jílové, Lipová 48, PSČ 407 01
den vzniku členství: 1. 4. 2005 - 31. 5. 2005
den vzniku funkce: 1. 4. 2005 - 31. 5. 2005
od 1. 4. 2005 do 5. 8. 2005
JUDr. Zdeněk Landa - Člen představenstva
Benešov nad Ploučnicí, Palackého 63, PSČ 407 22
den vzniku členství: 1. 4. 2005 - 31. 5. 2005
od 1. 4. 2005 do 1. 9. 2005
Hynek Sagan - Předseda představenstva
Děčín VI, Thunská 1674/10A, PSČ 405 02
den vzniku členství: 1. 4. 2005
den vzniku funkce: 1. 4. 2005 - 30. 6. 2005
od 7. 7. 2014
Za představenstvo jedná každý člen představenstva samostatně, vyjma následujících jednání, při kterých jednají za společnost alespoň dva členové představenstva společně: (a)zřizování a rušení poboček, (b)nakládání (právní dispozice) s majetkovými účastmi v jiných právnických osobách, včetně upisování peněžitých i nepeněžitých vkladů do jiných právnických osob, (c)uzavření, změny a zrušení smluv o společnosti nebo o tiché společnosti, (d)zcizení a nabytí nemovitého majetku, (e)přijetí nebo poskytnutí zápůjček nebo úvěrů, (f)uzavření zástavních smluv a smluv o zřízení věcných břemen vedoucích k zatížení nemovitostí společnosti, (g)pracovně právní úkony vůči vedoucím zaměstnancům v přímé řídící působnosti statutárního orgánu. (h)uzavření jakékoliv smlouvy, ve které je sjednán peněžitý závazek společnosti nad 12.000.000,- Kč (dvanáct milionů korun českých) bez DPH z jedné smlouvy ročně, anebo nad 1.000.000,- Kč (jeden milion korun českých) bez DPH z jedné smlouvy měsíčně, (i) uzavření dohody nebo smlouvy o převzetí, přistoupení nebo uznáni dluhu nad 1.000.000,- Kč (jeden milion korun českých) bez DPH."
od 4. 5. 2010 do 7. 7. 2014
Za představenstvo jedná navenek jménem společnosti každý člen představenstva samostatně, vyjma následujících právních úkonů, při kterých jménem společnosti jednají alespoň 2 členové představenstva: a) zřizování a rušení organizačních složek podniku, b) n akládání (právní dispozice) s majetkovými účastmi v jiných právnických osobách, včetně upisování peněžitých a nepeněžité vklady do jiných právnických osob, c) uzavření, změny a zrušení smluv o sdružení nebo o tichém společenství, d) zcizení a nabytí nemov itého majetku, e) přijetí nebo poskytnutí půjček nebo úvěrů, f) uzavření zástavních smluv a smluv o zřízení věcného břemene vedoucích k zatížení nemovitostí společnosti, g) pracovně právní úkony vůči vedoucím zaměstnancům v přímé řídící působnosti statutá rního orgánu, h) uzavření jakékoliv smlouvy, ve které je sjednán peněžitý závazek společnosti nad 12 000 000,- Kč bez DPH z jedné smlouvy ročně, anebo nad 1 000 000,- Kč bez DPH z jedné smlouvy měsíčně, i) uzavření dohody nebo smlouvy o převzetí, přistoup ení nebo uznání závazku nad 1 000 000,- Kč bez DPH.
od 1. 4. 2005 do 4. 5. 2010
Za představenstvo jedná navenek jménem společnosti samostatně předseda představenstva nebo místopředseda představenstva. Předseda nebo místopředseda za společnost podepisuje tak, že k obchodní firmě společnosti připojí svůj vlastnoruční podpis.
Dozorčí rada
od 7. 7. 2014
JAN MUŽÍK - člen
Huntířov, , PSČ 405 02
den vzniku členství: 30. 6. 2014
od 6. 5. 2011 do 7. 7. 2014
Jan Mužík - Předseda dozorčí rady
Huntířov, , PSČ 405 02
den vzniku členství: 7. 6. 2010 - 30. 6. 2014
den vzniku funkce: 7. 6. 2010 - 30. 6. 2014
od 6. 5. 2011 do 7. 7. 2014
Ing. Štěpán Hlavsa - Člen dozorčí rady
Ústí nad Labem - Severní Terasa, Šumavská, PSČ 400 11
den vzniku členství: 7. 6. 2010 - 30. 6. 2014
od 6. 5. 2011 do 7. 7. 2014
Mgr. Martin Kolář - Člen dozorčí rady
Děčín - Děčín IV-Podmokly, Na Vinici, PSČ 405 02
den vzniku členství: 7. 6. 2010 - 30. 6. 2014
od 21. 1. 2011 do 6. 5. 2011
Jan Mužík - Předseda dozorčí rady
Huntířov, , PSČ 405 02
den vzniku členství: 31. 3. 2006 - 7. 6. 2010
den vzniku funkce: 31. 3. 2006 - 7. 6. 2010
od 21. 1. 2011 do 6. 5. 2011
Ing. Štěpán Hlavsa - Člen dozorčí rady
Ústí nad Labem - Severní Terasa, Šumavská, PSČ 400 11
den vzniku členství: 31. 3. 2006 - 7. 6. 2010
od 21. 1. 2011 do 6. 5. 2011
Mgr. Martin Kolář - Člen dozorčí rady
Děčín - Děčín IV-Podmokly, Na Vinici, PSČ 405 02
den vzniku členství: 31. 3. 2006 - 7. 6. 2010
od 1. 9. 2005 do 21. 1. 2011
Jan Mužík - Předseda dozorčí rady
407 42 Huntířov 190
den vzniku členství: 1. 4. 2005 - 31. 3. 2006
den vzniku funkce: 15. 7. 2005 - 31. 3. 2006
od 1. 4. 2005 do 1. 9. 2005
Jan Mužík - Člen dozorčí rady
407 42 Huntířov 190
den vzniku členství: 1. 4. 2005
od 1. 4. 2005 do 21. 1. 2011
Ing. Štěpán Hlavsa - Člen dozorčí rady
Ústí nad Labem, Šumavská 2961/33, PSČ 400 01
den vzniku členství: 1. 4. 2005 - 31. 3. 2006
od 1. 4. 2005 do 21. 1. 2011
Mgr. Martin Kolář - Člen dozorčí rady
Česká Kamenice, Kamenická Nová Víska 30, PSČ 407 21
den vzniku členství: 1. 4. 2005 - 31. 3. 2006
Hodnocení firmy
+4
+
-

Další odkazy

Peníze.cz zobrazuje pouze údaje, které byly zveřejněny na základě zákona v různých rejstřících. Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na této stránce.Vydavatel tímto způsobem zpracovává osobní údaje v souladu s čl. 6 odst. 1 odst. f) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů, tedy pro účely oprávněných zájmů uživatelů této webové služby, která umožňuje, mimojiné, vyhledávání v rejstřících z jednoho místa, aniž by údaje z těchto rejstříků sdružovala.

Pokud jste na našich stránkách objevili, že uváděná data neodpovídají realitě, zkontrolujte prosím nejdříve, zda chyba není přímo v příslušném zdrojovém rejstříku. Pokud je tomu tak, obraťte se s opravou dat na příslušnou instituci uvedenou na této stránce. Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích. Pokud je na zdrojové stránce vše v pořádku a chyba je pouze u nás, kontaktujte nás prosím na emailu redakce@penize.cz a uveďte stránku, na níž se nesrovnalost na našem webu nachází, případně IČ subjektu. S maximálním úsilím chybu co nejdříve opravíme.

Články o podnikání

Podpora firmám? Zmatek a nejistota. Odpusťte pojistné u zaměstnanců

9. 4. 2020 | | Petr Zámečník | 1 komentářů

Podpora firmám? Zmatek a nejistota. Odpusťte pojistné u zaměstnanců

Vládní programy na pomoc podnikatelům a firmám přinášejí v praxi řadu překážek a nedorozumění.

Platbu nájemného odložíte u bytu i provozovny. Schváleno

8. 4. 2020 | | Petr Kučera | 2 komentáře

Platbu nájemného odložíte u bytu i provozovny. Schváleno

Lidé a firmy můžou odložit platby nájmu, jestliže kvůli dopadům koronaviru nemají peníze. Lhůty jsou ale nakonec kratší, než předpokládaly původní návrhy. Vyplývá to z dvou zákonů, které schválili poslanci.

Pětadvacet tisíc pro OSVČ. Schváleno, tady jsou podrobnosti

7. 4. 2020 | | Petr Kučera | 13 komentářů

Pětadvacet tisíc pro OSVČ. Schváleno, tady jsou podrobnosti

Poslanci schválili jednorázový příspěvek 25 000 korun pro podnikatele. Kdo na něj dosáhne a jaké jsou podmínky? Projděte si odpovědi na časté otázky kolem programu Pětadvacítka.

Nový žebříček nejbohatších lidí světa: Bezos, Gates, ale kdo dál?

7. 4. 2020 | | Petr Kučera

Nový žebříček nejbohatších lidí světa: Bezos, Gates, ale kdo dál?

Nejbohatším člověkem světa zůstává Jeff Bezos. Nejnovější žebříček, který dnes zveřejnil časopis Forbes, spočítal hodnotu jeho majetku na 113 miliard dolarů (přibližně 2,8 bilionu korun).

Na 25 tisíc dosáhnou skoro všichni podnikatelé, couvá Schillerová

4. 4. 2020 | | Petr Kučera | 21 komentářů

Na 25 tisíc dosáhnou skoro všichni podnikatelé, couvá Schillerová

Na jednorázový příspěvek 25 000 korun by mělo dosáhnout mnohem víc živnostníků a dalších podnikatelů, než jak to vypadalo podle původně plánovaných podmínek. Oznámila to ministryně financí Alena Schillerová.

Firmy se stejným IČO

Nejlepší kurz

NázevCelkem zaplatíte
Broadway Change 2 555,00 Kč
Sberbank CZ 2 603,00 Kč
Exchange s.r.o. 2 740,00 Kč
Exchange s.r.o. VIP 2 740,00 Kč
Czech Exchange 2 740,00 Kč
Česká spořitelna 2 790,00 Kč
Komerční banka 2 793,10 Kč
Expobank CZ 2 802,60 Kč
UnicreditBank Czech Republic 2 850,40 Kč
TIP: Získejte výhodný VIP kurz na výměnu valut
vytiskněte si slevový kupón.
TIP: Jak na platby do zahraničí ZDARMA? - šetřete na poplatcích, podmínky ZDE.

Ušetřete s Peníze.cz

Naši čtenáři s námi ušetřili už  11 952 667 Kč. Podívejte se na poslední poptávky a vyzkoušejte nás také. Vše je zcela zdarma.

Celebrity v rejstříku

Jsou to frajeři, nebo lupiči? Hlasujte v hitparádě o krále a největšího podvraťáka našeho obchodního rejstříku. Pokud nevidíte svého favorita, zkuste si stránku znovu načíst, objeví se další várka…

1.Vojta Kotek

Vojta Kotek

- herec, režisér

+11
+
-
2.Tomáš Berdych

Tomáš Berdych

- bývalý tenista

-3
+
-
3.Jan  Hrušínský

Jan Hrušínský

- herec

-6
+
-
4.Milan Richtr

Milan Richtr

- politik a oděvní podnikatel

-12
+
-
5.Tomio Okamura

Tomio Okamura

- moravsko-japonský podnikatel

-30
+
-

Články na Heroine.cz

Karanténa nám sex bere i dává, babyboom ale nejspíš nezpůsobí

Karanténa nám sex bere i dává, babyboom ale nejspíš nezpůsobí

Marie je na mateřské se dvěma dětmi a kvůli karanténě s nimi tráví veškerý čas. Její manžel...více

Deník zdravotní sestry v době pandemie 3: Pohodové dny v nás vzbuzují nervozitu

Deník zdravotní sestry v době pandemie 3: Pohodové dny v nás vzbuzují nervozitu

Pandemie koronaviru a s ní spojená globální krize dopadla nejrychleji a nejhůře na zdravotnictví....více

Ubavit se v karanténě. Seriálové tipy pro neurotiky i masochisty

Ubavit se v karanténě. Seriálové tipy pro neurotiky i masochisty

V době nucené izolace zkrátka koukáme na seriály, a to hodně. Máme ovšem k dispozici tak...více

Ušetřete za elektřinu a plyn

Zdají se vám vaše účty za elektřinu a plyn podezřele vysoké, ale nechce se vám do srovnávání nabídek? Odrazuje vás od změny dodavatele nekonečné papírování? Máme řešení: porovnáme distribuční sazby za elektřinu i plyn a vybereme tu pro vás nejvýhodnější. A pokud budete chtít, zařídíme za vás i změnu dodavatele.

Průměrně šetříme 2320 korun ročně na elektřině a 2560 korun na plynu.

Víte, kde najdete nejlevnější benzin ve svém okolí? My ano. Vyzkoušejte naše vyhledávání čerpacích stanic podle adresy nebo místa, kde se právě nacházíte.

Vývoj ceny benzinu a ceny nafty

Poradna

Poslední dotaz: Ukončení PP během mateřské dovolené
Poradna > Sociální poradna > Mateřská dovolená > Ukončení PP během mateřské dovolené

Otázka: Dobrý den, chtěla bych se zeptat na svoji situaci. Jsem zaměstnaná na dobu určitou - smlouva mi končí 31.7.2020, na mateřskou dovolenou bych měla nastoupit cca od 1.7. (termín porodu mám 22.8.), do konce...Více

Právní poradna

Sociální poradna

Investiční poradna

Interaktivní grafiky

Spočítejte si osobní inflaci

Spočítejte si osobní inflaci

Inflace se měří indexem cen průměrného koše výrobků a služeb. Jenže každý kupuje něco jiného, proto na každého inflace působí jinak.

Jak se vyvíjejí v Česku mzdy a nezaměstnanost

Jak se vyvíjejí v Česku mzdy a nezaměstnanost

Unikátní mapa, na které můžete sledovat vývoj nezaměstnanosti a průměrných platů v jednotlivých českých krajích od roku 2006.

Průvodce výpisem z katastru nemovitostí

Průvodce výpisem z katastru nemovitostí

Vyznat se ve výpisu z katastru nemovitostí je často složité. Připravili jsme průvodce, který vám pomůže se zorientovat v jeho jednotlivých částech.

Partners Financial Services