Partners Financial Services
Ikona žárovky

Tyto stránky navštíví měsíčně 1 000 000 lidí. Chcete inzerci na míru? Napište nám!

AZ PALÁC ZDAR a.s., Ústí nad Labem, IČO: 27290140 - Obchodní rejstřík

Tento výpis z obchodního rejstříku obsahuje údaje o společnosti AZ PALÁC ZDAR a.s.. Údaje byly staženy 25. 10. 2023 z datové služby justice.cz
dle IČO 27290140. Z důvodu ochrany osobních údajů nejsou na stránce data narození a úplné adresy fyzických osob. Kompletní výpis včetně dat narození a adres lze zobrazit po zadání IČO 27290140 na originální stránce obchodního rejstříku justice.cz.

Výpis z obchodního rejstříku

Aktuální rejstřík
Úplný rejstřík
RES DPH Registr dotací

Prověřte si

Prověřit exekuce Reputace firmy Rizikovost společnosti
Datum vzniku a zápisu
20. 3. 2006
Obchodní firma
AZ PALÁC ZDAR a.s.
zapsáno 20. 3. 2006
Firmy na stejné adrese
Pražská 53/37, 400 01 Ústí nad Labem - Vaňov
zapsáno 20. 3. 2006 vymazáno 11. 7. 2014
Sídlo Kraj: Ústecký kraj
Okres: Ústí nad Labem
Obec: Ústí nad Labem
Část obce: Vaňov
Ulice: Pražská
Adresní místo: Pražská 53/37
IČO
27290140
zapsáno 20. 3. 2006
DIČ
Identifikátor datové schránky
3yxczqq
Právní forma
Akciová společnost
zapsáno 20. 3. 2006
Spisová značka
B 1672/KSUL Krajský soud v Ústí nad Labem
zapsáno 20. 3. 2006

Poslední změny a události

20. 10. 2023
Zapsán člen statutárního orgánu Natálie Zavoralová, jako člen představenstva
20. 10. 2023
Vymazán člen statutárního orgánu Barbora Zavoralová Smělíková
20. 10. 2023
Zapsán člen dozorčí rady Ing. Aleš Dvořák, jako člen dozorčí rady
20. 10. 2023
Vymazán člen dozorčí rady JUDr. Václav Smělík
20. 7. 2023
Změna adresy: člen statutárního orgánu Ivana Dvořáková

Všechny změny a události ve společnosti

Předmět podnikání
Inženýrská činnost v investiční výstavbě
zapsáno 20. 3. 2006 vymazáno 27. 5. 2013
Realitní činnost
zapsáno 20. 3. 2006 vymazáno 27. 5. 2013
Správa a údržba nemovitostí
zapsáno 20. 3. 2006 vymazáno 27. 5. 2013
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 a 3 živnostenského zákona
zapsáno 27. 5. 2013
Základní kapitál
2 000 000 Kč
Splaceno: 100,00 %
zapsáno 20. 3. 2006 vymazáno 27. 1. 2009
3 000 000 Kč
Splaceno: 100,00 %
zapsáno 27. 1. 2009 vymazáno 18. 3. 2010
4 000 000 Kč
Splaceno: 100,00 %
zapsáno 18. 3. 2010 vymazáno 17. 6. 2010
32 000 000 Kč
Splaceno: 100,00 %
zapsáno 17. 6. 2010 vymazáno 20. 5. 2014
58 320 000 Kč
Splaceno: 100,00 %
zapsáno 20. 5. 2014
Akcie
200 ks akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 10 000 Kč
zapsáno 20. 3. 2006 vymazáno 27. 1. 2009
300 ks kmenové akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 10 000 Kč Akcie na jméno jsou podle stanov společnosti převoditelné pouze s předchozím souhlasem valné hromady společnosti.
zapsáno 27. 1. 2009 vymazáno 17. 6. 2010
3100 ks kmenové akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 10 000 Kč Akcie na jméno jsou podle stanov společnosti převoditelné pouze s předchozím souhlasem valné hromady společnosti.
zapsáno 17. 6. 2010 vymazáno 20. 5. 2014
10 ks kmenové akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 100 000 Kč
zapsáno 18. 3. 2010
5732 ks kmenové akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 10 000 Kč Akcie na jméno jsou podle stanov společnosti převoditelné pouze spředchozím souhlasem valné hromady společnosti.
zapsáno 20. 5. 2014
Ostatní skutečnosti
Jediný akcionář usnesením ze dne 14.5.2008 rozhodl že základní kapitál společnosti AZ PALÁC ZDAR a.s. se zvyšuje o částku 1.000.000,- Kč, slovy jeden milion korun českých. Upisování základního kapitálu nad částku určenou pro jeho zvýšení se nepřipouští. Společnost AZ PALÁC ZDAR a.s. pro účely zvýšení základního kapitálu emituje 100 ks kmenových listinných akcií na jméno, každá o jmenovité hodnotě 10.000,-Kč. Emisní kurs každé akcie je 600.000,-Kč. Jediný akcionář využívá svého práva k přednostnímu upsání všech nově emitovaných akcií. Nebudou tedy k dispozici žádné akcie bez využití přednostního práva ve smyslu § 203 odst. 2, písm. d) obch. zák. Veřejná výzva k úpisu je vyloučena. Nové akcie budou upsány dle ust. § 204 odst. 5 obch. zák. písemnou smlouvou s úředně ověřenými podpisy, kterou jediný akcionář uzavře se společností. Návrh smlouvy předloží představenstvo společnosti jedinému akcionáři v termínu do 14 dnů ode dne zápisu rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Lhůta k úpisu činí 30 dnů. Připouští se započtení peněžité pohledávky společnosti AZ SANACE a.s. za společností AZ PALÁC ZDAR a.s. ve výši 51.076.680,91 Kč \"proti\" pohledávce společnosti AZ PALÁC ZDAR a.s. za společností AZ SANACE a.s. na splacení emisního kursu za upsané akcie ve výši 60.000.000,- Kč, a to až do výše 51.076.680,91 Kč. Částku 51.076.680,91 Kč sestává z těchto pohledávek společnosti AZ SANACE a.s.: a) faktura č. 71102, ze dne 4.6.2007: Touto fakturou společnost AZ SANACE, a.s. (jako prodávající) vyúčtovala společnosti AZ PALÁC ZDAR, a.s. (jako kupující) kupní cenu za prodej nedokončené investiční akce \"Palác ZDAR Ústí nad Labem, Mírové náměstí\" a to ve fázi přípravy tak, jak byla nedokončená investice popsána v kupní smlouvě ze dne 4.6.2007, v čl. II, bod 2 uvedené kupní smlouvy. Faktura byla vystavena na částku 28.005.184,85 Kč a kupující na její úhradu zaplatil částku 4.471.416,07 Kč, takže na uvedenou fakturu má společnost AZ PALÁC ZDAR a.s. uhradit ještě částku 23.533.768,78 Kč. b) faktura číslo 71156, ze dne 4.6.2007: Touto fakturou společnost AZ SANACE a.s. (jako zhotovitel) vyúčtovala společnosti AZ PALÁC ZDAR, a.s. (jako objednateli) práce dle smlouvy o dílo ze dne 20.3.2006. Faktura byla vystavena na částku 31.610.639,20 Kč a kupující na její úhradu zaplatil částku 5.047.076,84 Kč, takže na uvedenou fakturu má společnost AZ PALÁC ZDAR a.s. uhradit ještě částku 26.563.562,33 Kč. c) faktura číslo 71381, ze dne 31.12.2007: Touto fakturou společnost AZ SANACE a.s. (jako zhotovitel) vyúčtovala společnosti AZ PALÁC ZDAR, a.s. (jako objednateli) dle smlouvy o dílo ze dne 20.3.2006 práce, které byly provedeny v období 10 - 12/2007. Faktura byla vystavena na částku 979.349,80 Kč a do dnešního dne nebyla uhrazena, a to ani z části. Dohoda o započtení bude uzavřena bez odkladu po uzavření smlouvy o upsání akcií. Dnem započtení bude den uzavření dohody o započtení. Zbylou část emisního kursu ve výši 8. 923.319,09 složí společnost AZ SANACE, a.s. na účet společnosti AZ PALÁC ZDAR, a.s. vedený u ČSOB, a.s. číslo účtu 222176204/0300, a to do jednoho roku od zápisu tohoto usnesení o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Rozdíl mezi emisním kursem upsaných akcií a jmenovitou hodnotou upsaných akcií po započtení bude zaúčtován na účet emisního ážia společnosti AZ PALÁC ZDAR, a.s.
zapsáno 19. 6. 2008 vymazáno 27. 1. 2009
1. Základní kapitál společnosti AZ PALÁC ZDAR a.s. se zvyšuje o částku 1.000.000,- Kč, slovy jeden milion korun českých, tj. z částky 3 mil Kč na částku 4 mil Kč. Upisování základního kapitálu nad částku určenou pro jeho zvýšení se nepřipouští. 2. Společnost AZ PALÁC ZDAR a.s. pro účely zvýšení základního kapitálu emituje 10 ks kmenových listinných akcií na jméno, každá o jmenovité hodnotě 100.000,-Kč. Emisní kurs každé akcie je 3.829.900,-Kč, slovy třimilionyosmsetdvacetdevěttisícdevětsetkorunčeských. 3. Jediný akcionář využívá svého práva k přednostnímu upsání všech nově emitovaných akcií určených v bodu 2 tohoto rozhodnutí. Všechny akcie tedy budou upsány s využitím přednostního práva jediného akcionáře společnosti a nebudou k dispozici žádné akcie bez využití přednostního práva. Veřejná výzva k úpisu nově emitovaných akcií je vyloučena. 4. Místem pro vykonání přednostního práva k upsání všech nově emitovaných akcií je sídlo společnosti AZ PALÁC ZDAR, a.s. na adrese Ústí nad Labem, Vaňov, Pražská 53/37. 5. Lhůta pro vykonání přednostního práva k upsání všech nově emitovaných akcií jsou 2 týdny. Lhůta začne běžet dnem, kdy bude jedinému akcionáři doručena výzva k výkonu přednostního práva na upsání všech nově emitovaných akcií. Tato výzva bude zaslána jedinému akcionáři písemně a doporučeně na doručenku na adresu sídla jediného akcionáře zapsanou v obchodním rejstříku. Den doručení této výzvy jedinému akcionáři se považuje za počátek běhu dvoutýdenní lhůty pro výkon přednostního práva k upsání akcií. Přílohou této výzvy, jako její nedílná součást, musí být návrh \"Smlouvy o upsání akcií\". 6. K upsání akcií dochází uzavřením smlouvy mezi společností AZ PALÁC ZDAR a.s. a jediným akcionářem této společnosti. Upisování akcií však nemůže začít dříve než bude zapsáno do obchodního rejstříku toto rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu ve společnosti AZ PALÁC ZDAR a.s. 7. Na jednu dosavadní akcii připadá podíl 1/10, slovy jedna desetina na každé nově emitované akcii. 8. Připouští se započtení \"pohledávky společnosti AZ PALÁC ZDAR a.s. za společností AZ SANACE a.s.\" na splacení emisního kursu za upsané akcie ve výši 38.299.000,-Kč slovy třicet osm milionů dvěstě devadesát devět tisíc korunčeských proti \"pohledávkám společnosti AZ SANACE a.s. za společností AZ PALÁC ZDAR a.s. ve výši 38.299.000,-Kč, slovy třicet osm milionů dvěstě devadesát devět tisíc korunčeských, uvedeným níže v bodu 9 tohoto rozhodnutí, a to až do výše 38.299.000,-Kč, slovy třicet osm milionů dvěstě devadesát devět tisíc korun českých. 9. Částka 38.299.000,-Kč slovy třicet osm milionů dvěstě devadesát devět tisíc korun českých, určená k započtení proti pohledávce na splacení emisního kurzu za akcie se stává z těchto pohledávek společnosti AZ SANACE a.s. proti společnosti AZ PALÁC ZDAR, a.s.: Smlouva o půjčce ze dne 3.4.2008 a) Dne 9.4.2008 připsáno na účet dlužníka 300.000,-Kč. b) Dne 6.5.2008 připsáno na účet dlužníka 350.000,-Kč. Celkem v Kč 650000,00 Úrok z prodlení dle smlouvy o půjčce z 3.4. 2008 ve výši: a) 140% diskontní sazby p.a. tj. 2,75 % z částky 300.000,-Kč od 9.4.2008 do 5.5.2008. b) 140% diskontní sazby p.a. tj. 2,75 % z částky 650.000,-Kč od 6.5.2008 do 31.12. 2009. Úrok celkem v Kč 42313,18 Kč Smlouva o půjčce ze dne 31.7.2008 Dne 6.8.2008 připsáno na účet dlužníka 1.200.000,-Kč Celkem v Kč 1200000,00 Úrok z prodlení dle smlouvy o půjčce z 31.7.2008, a to ve výši 1M Pribor + 0,95% p.a., což činí 4,8% p.a. z půjčené částky od 7.8.2008 do 31.12.2009, Celkem v Kč 80577,05. Smlouva o půjčce ze dne 1.8.2008. Dne 4.8.2008 připsáno na účet dlužníka 7.028.700,-Kč. Celkem v Kč 7028700,00. Úrok z prodlení dle smlouvy o půjčce z 1.8.2008, a to ve výši 1M Pribor + 0,95% p.a., což činí 4,8% p.a. z půjčené částky od 4.8.2008 do 31.12.2009. Celkem v Kč 474725,31. Práce a služby za období od 01 do 03 roku 2008, dle soupisu prací pořízeného Ing. Šartnerovou, přiloženého k faktuře společnosti AZ SANACE a.s. a vyúčtované fa. č. 81232, ze dne 15.9.2008, splatno dne 15.10.2008. Celkem v Kč 667892,30. Práce a služby za období od 04 do 06 roku 2008, dle soupisu prací pořízeného Ing. Šartnerovou, přiloženého k faktuře společnosti AZ SANACE a.s. a vyúčtované fa. č. 81233, ze dne 15.9.2008, splatno dne 15.10.2008. Celkem v Kč 615749,00. Smlouva o půjčce ze dne 6.10.2008. Dne 13.10.2008 připsáno na účet dlužníka 3.000.000,-Kč. Celkem v Kč 3000000,00. Úrok z prodlení dle smlouvy o půjčce z 6.10.2008, a to ve výši 1M Pribor + 0,95% p.a., což činí 4,62% p.a. z půjčené částky od 13.10.2008 do 31.12.2009. Celkem v Kč 168516,39. Smlouva o půjčce ze dne 22.10.2008 Dne 22.10.2008 připsáno na účet dlužníka 2.600.000,-Kč. Celkem v Kč 2600000,00. Úrok z prodlení dle smlouvy o půjčce z 22.10.2008, a to ve výši 1M Pribor + 0,95% p.a., což činí 4,62% p.a. z půjčené částky od 22.10.2008 do 31.12.2009. Celkem v Kč 143093,77. Smlouva o půjčce ze dne 6.11.2008. a) Dne 10.11.2008 připsáno na účet dlužníka 500.000,-Kč. b) Dne 13.11.2008 připsáno na účet dlužníka 900.000,-Kč. c) Dne 18.11.2008 připsáno na účet dlužníka 300.000,-Kč. Celkem v Kč 1700000,00. Úrok z prodlení dle smlouvy o půjčce z 6.11.2008, a to ve výši: a) 1M Pribor + 0,95% p.a., což činí 4,95% p.a. z částky 500.000,-Kč od 10.11.2008 do 12.11.2008. b) 1M Pribor + 0,95%, což činí 4,95% p.a. z částky 1.200.000,-Kč od 13.11.2008 do 17.11.2008. c) 1M Pribor + 0,95%, což činí 4,95% p.a. z částky 1.700.000,-Kč od 18.11.2008 do 31.12.2009. Celkem v Kč 95050,82. Práce a služby za období od 07 do 09 roku 2008, dle soupisu prací pořízeného Ing. Šartnerovou, přiloženého k faktuře společnosti AZ SANACE a.s. č. 81377, ze dne 15.12.2008, splatno dne 15.1.2009. Celkem v Kč 1265842,40. Smlouva o půjčce ze dne 20.12.2008 Dne 23.12.2008 připsáno na účet dlužníka 500.000,-Kč. Celkem v Kč 500000,00. Úrok z prodlení dle smlouvy o půjčce z 20.12.2008, a to ve výši 1M Pribor + 0,95% p.a., což činí 5,48% p.a. z půjčené částky od 23.12.2008 do 31.12.2009. Celkem v Kč 27849,18. Smlouva o půjčce ze dne 7.1.2009 Dne 8.1.2009 připsáno na účet dlužníka 3.000.000,-Kč Celkem v Kč 3000000,00. Úrok z prodlení dle smlouvy o půjčce z 7.1.2009, a to ve výši 1M Pribor + 1,5% p.a., což činí 5,11% p.a. z půjčené částky od 8.1.2009 do 31.12.2009. Celkem v Kč 149530,33. Smlouva o půjčce ze dne 26.1.2009 Dne 26.1.2009 připsáno 3.000.000,-Kč. Celkem v Kč 3000000,00. Úrok z prodlení dle smlouvy o půjčce z 26.1.2009, a to ve výši 1M Pribor + 1,5% p.a., což činí 5,11% p.a. z půjčené částky od 26.1.2009 do 31.12.2009. Celkem v Kč 141990,98. Smlouva o půjčce ze dne 10.4.2009 a) Dne 15.4.2009 připsáno na účet dlužníka 500.000,-Kč b) Dne 20.4.2009 připsáno na účet dlužníka 2.000.000,-Kč c) Dne 27.4.2009 připsáno na účet dlužníka 2.000.000,-Kč Celkem v Kč 4500000,00. Úrok z prodlení dle smlouvy o půjčce z 10.4.2009, a to ve výši: a) 1M Pribor + 1,5% p.a., což činí 3,77% p.a. z částky 500.000,-Kč od 15.4.2009 do 19.4.2009. b) 1M Pribor + 1,5% p.a., což činí 3,77% p.a. z částky 2 500.000,-Kč od 20.4.2009 do 26.4.2009. c) 1M Pribor + 1,5% p.a., což činí 3,77% p.a. z částky 4.500.000,-Kč od 27.4.2009 do 31.12.2009. Celkem v Kč 117014,21. Smlouva o půjčce ze dne 2.5.2009 Dne 6.5.2009 připsáno na účet dlužníka 2.000.000,-Kč. Celkem v Kč 2000000,00. Úrok z prodlení dle smlouvy o půjčce z 2.5.2009, a to ve výši 1M Pribor + 1,5% p.a., což činí 3,74% z půjčené částky od 6.5.2009 do 31.12.2009. Celkem v Kč 48844,81. Smlouva o půjčce ze dne 10.6.2009 Dne 16.6.2009 připsáno na účet dlužníka 3.000.000,-Kč. Celkem v Kč 3000000,00. Úrok z prodlení dle smlouvy o půjčce z 10.6.2009, a to ve výši 1M Pribor + 1,5% p.a., což činí 3,47% p.a. z půjčené částky od 16.6.2009 do 31.12.2009. Celkem v Kč 56316,39. Smlouva o půjčce ze dne 14.8.2009 Dne 18.8.2009 převedeno na účet dlužníka 2.000.000,-Kč. Celkem v Kč 2000000,00. Úrok z prodlení dle smlouvy o půjčce z 18.8.2009, a to ve výši 1M Pribor + 1,5 % p.a., což činí 3,35% p.a. z půjčené částky od 18.8.2009 do 31.12.2009. Celkem v Kč 24713,11. fa.č. 9315 z 30.9.2009. Celkem v Kč 280,80 Celkem v Kč 38299000,03 10. Dohoda o započtení bude uzavřena bez odkladu po uzavření smlouvy o upsání akcií a před podáním návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu společnosti AZ PALÁC ZDAR a.s. do obchodního rejstříku. Dnem započtení bude den uzavření dohody o započtení. Tímto zápočtem bude splacen celý emisní kurz ve výši 38.299.000,-Kč.slovy třicet osm milionů dvěstě devadesát devět tisíc korun českých. 11. Rozdíl mezi emisním kursem upsaných akcií a jmenovitou hodnotou upsaných akcií po započtení bude zúčtován na účet emisního ažia společnosti AZ PALÁC ZDAR a.s. 12. Poukázky na akcie vydávány nebudou. 13. Účet u banky se neuvádí vzhledem k tomu, že emisní kurs nově emitovaných akcií bude uhrazen formou vzájemného započtení pohledávek mezi společností AZ SANACE a.s. a jejím jediným akcionářem. 14. Představenstvo společnosti ZA PALÁC ZDAR a.s. je povinno podat do 30 dnů od rozhodnutí jediného společníka o zvýšení základního kapitálu návrh na zápis tohoto rozhodnutí do obchodního rejstříku. 15. Společnost AZ PALÁC ZDAR a.s. emitovala pouze listinné akcie, nemá žádné zaknihované akcie, proto se v tomto rozhodnutí neuvádí \"rozhodný den\"
zapsáno 17. 12. 2009 vymazáno 18. 3. 2010
Valná hromada konaná dne 23.3.2010 rozhodla o zvýšení základního kapitálu takto: 1. Základní kapitál společnosti AZ PALÁC ZDAR a.s. se zvyšuje o částku 28.000.000,- Kč, slovy: dvacet osm milionů korun českých, tj. z částky 4.000.000,- Kč, slovy: čtyři miliony korun českých, na částku 32.000.000,- Kč, slovy: třicet dva milionů korun českých. Upisování základního kapitálu nad částku určenou pro jeho zvýšení se nepřipouští.
zapsáno 6. 5. 2010 vymazáno 17. 6. 2010
2. Společnost AZ PALÁC ZDAR a.s. pro účely zvýšení základního kapitálu emituje 2800 ks kmenových listinných akcií na jméno, každá o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč, slovy: deset tisíc korun českých. Emisní kurs každé nově emitované akcie je 10.000,- Kč, slovy: deset tisíc korun českých.
zapsáno 6. 5. 2010 vymazáno 17. 6. 2010
3. Jediný akcionář využívá svého práva k přednostnímu upsání všech nově emitovaných akcií určených v bodu 2 tohoto rozhodnutí. Všechny akcie tedy budou upsány s využitím přednostního práva jediného akcionáře společnosti a nebudou k dispozici žádné akcie bez využití přednostního práva. Veřejná výzva k úpisu nově emitovaných akcií je vyloučena.
zapsáno 6. 5. 2010 vymazáno 17. 6. 2010
4. Místem pro vykonání přednostního práva k upsání všech nově emitovaných akcií je sídlo společnosti AZ PALÁC ZDAR, a.s. na adrese Ústí nad Labem, Vaňov, Pražská 53/37.
zapsáno 6. 5. 2010 vymazáno 17. 6. 2010
5. Lhůta pro vykonání přednostního práva k upsání všech nově emitovaných akcií je 2 týdny. Počátek běhu této lhůty oznámí společnost AZ PALÁC ZDAR a.s. jedinému akcionáři doručením výzvy k výkonu přednostního práva na upsání všech nově emitovaných akcií. Tato výzva bude zaslána jedinému akcionáři písemně a doporučeně na doručenku na adresu sídla jediného akcionáře zapsanou v obchodním rejstříku. Den doručení této výzvy se považuje za počátek běhu lhůty. Přílohou výzvy bude návrh \"Smlouvy o upsání akcié\".
zapsáno 6. 5. 2010 vymazáno 17. 6. 2010
6. K upsání akcií dochází uzavřením smlouvy mezi společností AZ PALÁC ZDAR a.s. a jediným akcionářem této společnosti. Upisování akcií však nemůže začít dříve než bude zapsáno do obchodního rejstříku toto rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu ve společnosti AZ PALÁC ZDAR a.s.
zapsáno 6. 5. 2010 vymazáno 17. 6. 2010
7. Na jednu dosavadní akcii o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč připadne 7, slovy: sedm nových akcií každá o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč, slovy: desettisíc korun českých. Na každou jednu dosavadní akcii o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč připadne 70, slovy: sedmdesát, nových akcií každá o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč, slovy: desettisíc korun českých.
zapsáno 6. 5. 2010 vymazáno 17. 6. 2010
8. Emisní kurs za upsané akcie bude splacen v rozsahu 100% do 31.12.2010. Předčasné splacení emisního kursu před uplynutím shora stanovené lhůty se připouští.
zapsáno 6. 5. 2010 vymazáno 17. 6. 2010
9. Připouští se započtení pohledávky společnosti AZ PALÁC ZDAR a.s. za společností AZ SANACE a.s. na splacení emisního kursu za upsané akcie ve výši celkem 28.000.000,- Kč, slovy: dvacet osm milionů korun českých, proti pohledávce společnosti AZ SANACE a.s. za společností AZ PALÁC ZDAR a.s. ve výši 30.000.000,- Kč, slovy: třicet milionů korun českých, z titulu půjčky dle smlouvy o půjčce ze dne 15.3.2010, slovy: patnáctého března roku dva tisíce deset, a to až do výše 28.000.000,- Kč, slovy: dvacetosm milionů korun českých.
zapsáno 6. 5. 2010 vymazáno 17. 6. 2010
10. Dohoda o započtení bude uzavřena před podáním návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu společnosti AZ PALÁC ZDAR a.s. do obchodního rejstříku. Dnem započtení bude den uzavření dohody o započtení. Tímto zápočtem bude splacen celý emisní kurz ve výši 28.000.000,- Kč, slovy: dvacet osm milionů korun českých.
zapsáno 6. 5. 2010 vymazáno 17. 6. 2010
11. Poukázky na akcie vydávány nebudou.
zapsáno 6. 5. 2010 vymazáno 17. 6. 2010
12. Účet u banky se neuvádí vzhledem k tomu, že emisní kurs nově emitovaných akcií bude uhrazen formou vzájemného započtení pohledávek mezi společností AZ SANACE a.s. a jejím jediným akcionářem, který využívá přednostního práva na upsání nově emitovaných akcií.
zapsáno 6. 5. 2010 vymazáno 17. 6. 2010
13. Představenstvo společnosti AZ PALÁC ZDAR a.s. je povinno podat do 30, slovy: třiceti, dnů od rozhodnutí jediného společníka o zvýšení základního kapitálu návrh na zápis tohoto rozhodnutí do obchodního rejstříku.
zapsáno 6. 5. 2010 vymazáno 17. 6. 2010
14. Společnost AZ PALÁC ZDAR a.s. emitovala pouze listinné akcie nemá žádné zaknihované akcie, proto se v tomto rozhodnutí neuvádí \"rozhodný den\".
zapsáno 6. 5. 2010 vymazáno 17. 6. 2010
Počet členů statutárního orgánu: 3
zapsáno 11. 7. 2014 vymazáno 26. 11. 2014
Počet členů dozorčí rady: 3
zapsáno 11. 7. 2014 vymazáno 26. 11. 2014
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
zapsáno 11. 7. 2014

Statutární orgán - představenstvo

Předseda představenstva
Ing. Jakub Zavoral, Ph.D.
Hoření, 400 11 Ústí nad Labem
Den vzniku funkce: 20. 3. 2006
Den vzniku členstvi: 20. 3. 2006
zapsáno 20. 3. 2006 vymazáno 6. 1. 2010
Člen představenstva
Zdeněk Pejša
Pasteurova, 400 01 Ústí nad Labem
Den vzniku členstvi: 20. 3. 2006
zapsáno 20. 3. 2006 vymazáno 6. 1. 2010
Člen představenstva
Ing. Eva Šartnerová
Nová, 400 03 Ústí nad Labem
Den vzniku členstvi: 20. 3. 2006
Den zániku členstvi: 11. 5. 2011
zapsáno 20. 3. 2006 vymazáno 16. 1. 2012
Předseda představenstva
Ing. Jakub Zavoral, Ph.D.
Zlatá stezka, 403 21 Ústí nad Labem
Den vzniku funkce: 20. 3. 2006
Den zániku funkce: 11. 5. 2011
Den vzniku členstvi: 20. 3. 2006
Den zániku členstvi: 11. 5. 2011
zapsáno 6. 1. 2010 vymazáno 16. 1. 2012
Člen představenstva
Zdeněk Pejša
Rudé Armády, 403 01 Dolní Zálezly
Den vzniku členstvi: 20. 3. 2006
Den zániku členstvi: 24. 1. 2011
zapsáno 6. 1. 2010 vymazáno 2. 3. 2011
Člen představenstva
Ing. Martin Ohňaník
SNP, 400 11 Ústí nad Labem
Den vzniku členstvi: 24. 1. 2011
Den zániku členstvi: 2. 8. 2011
zapsáno 2. 3. 2011 vymazáno 13. 6. 2012
Předseda představenstva
Ing. Jakub Zavoral, Ph.D.
Zlatá stezka, 403 21 Ústí nad Labem
Den vzniku funkce: 11. 5. 2011
Den zániku funkce: 10. 4. 2013
Den vzniku členstvi: 11. 5. 2011
Den zániku členstvi: 10. 4. 2013
zapsáno 16. 1. 2012 vymazáno 10. 5. 2013
Člen představenstva
Ing. Eva Šartnerová
Nová, 400 03 Ústí nad Labem
Den vzniku členstvi: 11. 5. 2011
Den zániku členstvi: 10. 4. 2013
zapsáno 16. 1. 2012 vymazáno 10. 5. 2013
Člen představenstva
Irena Militká
Pincova, 400 11 Ústí nad Labem - Severní Terasa
Den vzniku členstvi: 14. 5. 2012
zapsáno 13. 6. 2012 vymazáno 11. 7. 2014
Předseda představenstva
Tomáš Reichelt
Hřbitovní, 405 02 Děčín - Děčín II-Nové Město
Den vzniku funkce: 11. 4. 2013
Den zániku funkce: 30. 11. 2016
Den vzniku členstvi: 10. 4. 2013
Den zániku členstvi: 30. 11. 2016
zapsáno 10. 5. 2013 vymazáno 29. 12. 2016
Člen představenstva
Eliška Zavoralová
Hoření, 400 11 Ústí nad Labem - Ústí nad Labem-centrum
Den vzniku členstvi: 11. 4. 2013
Den zániku členstvi: 11. 4. 2017
zapsáno 10. 5. 2013 vymazáno 4. 1. 2019
Člen představenstva
Irena Militká
Pincova, 400 11 Ústí nad Labem - Severní Terasa
Den vzniku členstvi: 14. 5. 2012
Den zániku členstvi: 14. 5. 2016
zapsáno 11. 7. 2014 vymazáno 4. 1. 2019
Předseda představenstva
Ing. Jakub Zavoral, Ph.D.
Zlatá stezka, 403 21 Ústí nad Labem - Brná
Den vzniku funkce: 12. 12. 2018
Den vzniku členstvi: 12. 12. 2018
zapsáno 4. 1. 2019
Člen představenstva
Barbora Zavoralová Smělíková
Dražického náměstí, 118 00 Praha - Malá Strana
Den vzniku členstvi: 12. 12. 2018
Den zániku členstvi: 7. 8. 2023
zapsáno 4. 1. 2019 vymazáno 20. 10. 2023
Místopředseda představenstva
Ivana Dvořáková
Karlovarská, 161 00 Praha - Ruzyně
Den vzniku funkce: 12. 12. 2018
Den vzniku členstvi: 12. 12. 2018
zapsáno 4. 1. 2019 vymazáno 20. 7. 2023
Místopředseda představenstva
Ivana Dvořáková
Nušlova, 158 00 Praha - Stodůlky
Den vzniku funkce: 12. 12. 2018
Den vzniku členstvi: 12. 12. 2018
zapsáno 20. 7. 2023
Člen představenstva
Natálie Zavoralová
Hoření, 400 11 Ústí nad Labem - Ústí nad Labem-centrum
Den vzniku členstvi: 8. 8. 2023
zapsáno 20. 10. 2023
Počet členů
3
zapsáno 26. 11. 2014
Způsob jednání
Za představenstvo jsou oprávněni jednat a podepisovat: a) společně všichni členové představenstva, b) společně předseda představenstva a další jeden člen představenstva, c) společně dva členové představenstva, d) jeden člen představenstva, který byl k samostatnému jednání písemně zmocněn ostatními členy představenstva.
zapsáno 20. 3. 2006 vymazáno 11. 7. 2014
Za představenstvo jsou oprávněni jednat a podepisovat vždy dva členové představenstva.
zapsáno 11. 7. 2014

Dozorčí rada

Předseda dozorčí rady
Ing. Jiří Zavoral, CSc.
Svatojiřská, 400 01 Ústí nad Labem
Den vzniku funkce: 20. 3. 2006
Den zániku funkce: 11. 5. 2011
Den vzniku členstvi: 20. 3. 2006
Den zániku členstvi: 11. 5. 2011
zapsáno 20. 3. 2006 vymazáno 16. 1. 2012
Člen dozorčí rady
Ing. Dagmar Wágnerová
Vrchlického, 410 02 Lovosice
Den vzniku členstvi: 20. 3. 2006
Den zániku členstvi: 23. 8. 2007
zapsáno 20. 3. 2006 vymazáno 6. 1. 2010
Člen dozorčí rady
Ing. Zdeněk Avenarius
Dvořákova, 400 01 Ústí nad Labem
Den vzniku členstvi: 20. 3. 2006
Den zániku členstvi: 11. 5. 2011
zapsáno 20. 3. 2006 vymazáno 16. 1. 2012
Člen dozorčí rady
Eliška Zavoralová
Hoření, 400 11 Ústí nad Labem
Den vzniku členstvi: 25. 6. 2009
Den zániku členstvi: 10. 4. 2013
zapsáno 6. 1. 2010 vymazáno 10. 5. 2013
Předseda dozorčí rady
Ing. Jiří Zavoral, CSc.
Svatojiřská, 400 01 Ústí nad Labem
Den vzniku funkce: 11. 5. 2011
Den vzniku členstvi: 11. 5. 2011
zapsáno 16. 1. 2012 vymazáno 11. 7. 2014
Člen dozorčí rady
Ing. Zdeněk Avenarius
Dvořákova, 400 01 Ústí nad Labem
Den vzniku členstvi: 11. 5. 2011
zapsáno 16. 1. 2012 vymazáno 11. 7. 2014
Člen dozorčí rady
Petr Vacek
Na Kopečku, 400 11 Ústí nad Labem - Severní Terasa
Den vzniku členstvi: 10. 4. 2013
Den zániku členstvi: 20. 2. 2014
zapsáno 10. 5. 2013 vymazáno 11. 7. 2014
Předseda dozorčí rady
Jiří Zavoral
Svatojiřská, 400 03 Ústí nad Labem - Střekov
Den vzniku funkce: 11. 5. 2011
Den zániku funkce: 27. 4. 2016
Den vzniku členstvi: 11. 5. 2011
Den zániku členstvi: 27. 4. 2016
zapsáno 11. 7. 2014 vymazáno 10. 5. 2016
Člen dozorčí rady
Zdeněk Avenarius
Dvořákova, 400 01 Ústí nad Labem - Ústí nad Labem-centrum
Den vzniku členstvi: 11. 5. 2011
Den zániku členstvi: 11. 5. 2016
zapsáno 11. 7. 2014 vymazáno 4. 1. 2019
Člen dozorčí rady
Lukáš Svoboda
Komenského, 413 01 Roudnice nad Labem - Roudnice nad Labem
Den vzniku členstvi: 17. 6. 2014
Den zániku členstvi: 31. 12. 2016
zapsáno 11. 7. 2014 vymazáno 31. 12. 2016
Předseda dozorčí rady
JUDr. Václav Smělík
Třebízského, 400 03 Ústí nad Labem - Střekov
Den vzniku funkce: 12. 12. 2018
Den zániku funkce: 7. 8. 2023
Den vzniku členstvi: 12. 12. 2018
Den zániku členstvi: 7. 8. 2023
zapsáno 4. 1. 2019 vymazáno 20. 10. 2023
Místopředseda dozorčí rady
Ing. Lukáš Avenarius
Nad Potoky, 403 40 Ústí nad Labem - Božtěšice
Den vzniku funkce: 12. 12. 2018
Den vzniku členstvi: 12. 12. 2018
zapsáno 4. 1. 2019
Člen dozorčí rady
Eliška Zavoralová
Hoření, 400 11 Ústí nad Labem - Ústí nad Labem-centrum
Den vzniku členstvi: 12. 12. 2018
zapsáno 4. 1. 2019
Člen dozorčí rady
Ing. Aleš Dvořák
Hroznová, 118 00 Praha - Malá Strana
Den vzniku členstvi: 8. 8. 2023
zapsáno 20. 10. 2023
Počet členů
3
zapsáno 26. 11. 2014

Jediný akcionář

Jediný akcionář
AZ SANACE a.s., IČO: 25033514
Pražská 53/37, 400 01 Ústí nad Labem - Vaňov
zapsáno 20. 3. 2006 vymazáno 26. 11. 2014
Jediný akcionář
AZ ZDAR INVEST a.s., IČO: 03475654
Pražská 53/37, 400 01 Ústí nad Labem - Vaňov
zapsáno 26. 11. 2014

Skuteční majitelé

Nepřímý skutečný majitel; Skutečný majitel podle § 4 zákona č. 37/2021 Sb.
Ivana Dvořáková
Automatický průpis: ne
Den, od kterého je osoba skutečným majitelem: 4. 6. 2021
zapsáno 21. 10. 2021

Hodnocení firmy

0
-
+

Sídlo společnosti na mapě

Sbírka listin

Peníze.cz zobrazuje pouze údaje, které byly zveřejněny na základě zákona v různých rejstřících. Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na této stránce. Vydavatel tímto způsobem zpracovává osobní údaje v souladu s čl. 6 odst. 1 odst. f) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů, tedy pro účely oprávněných zájmů uživatelů této webové služby, která umožňuje, mimojiné, vyhledávání v rejstřících z jednoho místa, aniž by údaje z těchto rejstříků sdružovala.

Pokud jste na našich stránkách objevili, že uváděná data neodpovídají realitě, zkontrolujte prosím nejdříve, zda chyba není přímo v příslušném zdrojovém rejstříku. Pokud je, obraťte se s žádostí o opravu dat na příslušnou instituci uvedenou na této stránce. Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích.

Celebrity v rejstříku

Jiří Šlégr

Jiří Šlégr

hokejista, olympijský vítěz

10
-
+
Vít Bárta

Vít Bárta

podnikatel, bývalý politik

-468
-
+
Pavel Bém

Pavel Bém

psychiatr, horolezec, podnikatel a bývalý pražský primátor

-582
-
+
Karel Poborský

Karel Poborský

fotbalista

146
-
+
Šárka Grossová

Šárka Grossová

manželka bývalého premiéra Stanislava Grosse a podnikatelka

-259
-
+
Richard Krajčo

Richard Krajčo

zpěvák

241
-
+

A tohle už jste četli?

Firmy s podobným IČO

Firmy s podobným názvem

Spořící účet plně online

Jedinečná nabídka neveřejných nemovitostí k bydlení i investici, kterou nenajdete na běžných realitních portálech.