Faerch Liberec s.r.o., IČO: 27302849 - Obchodní rejstřík

Tento výpis z obchodního rejstříku obsahuje údaje o společnosti Faerch Liberec s.r.o. Údaje byly staženy 25. 7. 2021 z datové služby justice.cz dle IČO 27302849. Z důvodu ochrany osobních údajů nejsou na stránce data narození a úplné adresy fyzických osob. Kompletní výpis včetně dat narození a adres lze zobrazit po zadání IČO 27302849 na originální stránce obchodního rejstříku justice.cz.

Tyto stránky navštíví měsíčně 1 000 000 lidí. Chcete inzerci na míru? Napište nám!

Výpis z obchodního rejstříku

Rejstřík
ARES
 
DPH
 
 
 
Pracovní místa
 
Datum zápisu4. 9. 2006
Obchodní firma
od 19. 3. 2019

Faerch Liberec s.r.o.

od 4. 9. 2006 do 19. 3. 2019

Faerch Plast s.r.o.

Prověřit exekuceReputace firmy
Adresa sídla
od 4. 2. 2009 do 20. 8. 2014
Liberec 2, Techniků 535, PSČ 462 19
od 22. 1. 2009 do 4. 2. 2009
Liberec, Techniků 535, PSČ 463 12
od 4. 9. 2006 do 22. 1. 2009
Liberec 1, Gorkého 658/15, PSČ 460 01
IČO
od 4. 9. 2006

27302849

DIČ

CZ27302849

Identifikátor datové schránky:uk75n95
Právní forma
od 4. 9. 2006
Společnost s ručením omezeným
Spisová značka23419 C, Krajský soud v Ústí nad Labem
Předmět podnikání
od 16. 10. 2009
- výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
od 4. 9. 2006 do 16. 10. 2009
- velkoobchod
od 4. 9. 2006 do 16. 10. 2009
- výroba plastových výrobků a pryžových výrobků
Ostatní skutečnosti
od 6. 5. 2017 do 9. 11. 2017
- Obchodní závod společnosti, tedy organizovaný soubor jmění, který společnost vytvořila a který z její vůle slouží k provozování její činnosti, jenž je v současné době umístěn zejména na adrese Liberec 2, Techniků 535, PSČ 46219, byl zastaven ve prospěch z ástavního věřitele, společnosti Nordea Bank AB (publ), se sídlem 105 71 Stockholm, Švédské království, zapsané u Švédského úřadu pro obchodní rejstřík (Bolagsverket) pod číslem 516406-0120, a to k zajištění úplného a včasného splacení veškerých dluhů, kte ré odpovídají pohledávkám na včasné a plné splacení všech peněžitých dluhů, současných či budoucích, podmíněných či nepodmíněných, včetně zejména, nikoli však výlučně, všech: (a) jistin úvěrů čerpaných na základě Stávajících finančních dokumentů; (b) úroků přirostlých ke kterýmkoli částkám vzniklým na základě Stávajících finančních dokumentů; (c) úroků z prodlení přirostlých k nesplaceným splatným částkám na základě kteréhokoli Stávajícího finančního dokumentu; (d) smluvních pokut a jiných sankčních plateb sjednaných v kterémkoli Stávajícím finančním dokumentu; (e) poplatků sjednaných v kterémkoli Stávajícím finančním dokumentu; (f) nákladů a výdajů vzniklých v souvislosti s kterýmkoli Stávajícím finančním dokumentem, včetně takových, které vznikly v souvislosti s uzavřením takového Stávajícího finančního dokumentu, vymáháním jakýchkoli práv, založených kterýmkoli Stávajícím fina nčním dokumentem nebo právními předpisy aplikovatelnými na příslušný Stávající finanční dokument (včetně nákladů na rozhodčí nebo soudní řízení a nákladů na výkon rozhodnutí v takových řízeních vynesených); (g) nároků na náhradu újmy vzniklé porušením povinností založených kterýmkoli Stávajícím finančním dokumentem nebo právním předpisem, jež se na příslušný Stávající finanční dokument vztahuje, a nároků na náhradu újmy, jež se v kterémkoli Stávajícím finanč ním dokumentu Zástavce zavázal odčinit; a (h) jiných částek dlužných na základě nebo v souvislosti se Stávajícími finančními dokumenty, s tím, že jsou zajištěny výše uvedené dluhy vzniklé na základě kteréhokoli Finančního dokumentu, Vedlejšího ujednání a/nebo článku 3.2 (Security: Senior Facilities Creditors) Mezivěřitelské dohody, které budou vznikat do dne, kdy uplyne 8 (osm) let od dat a uzavření Úvěrové smlouvy, až do celkové výše 1.809.000.000 DKK (slovy: jedna miliarda osm set devět milionů dánských korun), které, pro vyloučení pochybností, odpovídají: (a) Dluhům vzniklým na základě Úvěrové smlouvy, které odpovídají pohledávkám na splacení jistin jakýchkoli úvěrů čerpaných na základě Úvěrové smouvy až do celkové výše 1.206.000.000 DKK (slovy: jedna miliarda dvě stě šest milionů dánských korun), spolu s příslušnými úroky přírostlými k těmto jistinám; (b) jiné splatné nesplacené Dluhy Zástavce na základě nebo v souvislosti s Úvěrovou smlouvou, touto Smlouvou nebo jiným Finančním dokumentem, lhostejno zda je Zástavce jejich přímým dlužníkem nebo ručitelem podle kteréhokoli Finančního dokumentu.
od 6. 5. 2017 do 9. 11. 2017
- Obchodní závod společnosti, tedy organizovaný soubor jmění, který společnost vytvořila a který z její vůle slouží k provozování její činnosti, jenž je v současné době umístěn zejména na adrese Liberec, Liberec XXIII-Doubí, Techniků 535, PSČ 463 12, byl za staven ve prospěch zástavního věřitele, společnosti Nordea Bank AB (publ), se sídlem 105 71 Stockholm, Švédské království, zapsané u Švédského úřadu pro obchodní rejstřík (Bolagsverket) pod číslem 516406-0120 (dále jen "Zástavní věřitel"), a to k zajištěn í úplného a včasného splacení veškerých dluhů, které odpovídají pohledávkám na včasné a plné splacení všech peněžitých dluhů, současných či budoucích, podmíněných či nepodmíněných, včetně zejména, nikoli však výlučně, všech: (a) jistin úvěrů čerpaných na základě Stávajících finančních dokumentů (jak definováno ve Smlouvě o zastavení obchodního závodu ze dne 30. října 2015, dále jen "Zástavní smlouva"); (b) úroků přirostlých ke kterýmkoli částkám vzniklým na základě Stávajících finančních dokumentů; (c) úr oků z prodlení přirostlých k nesplaceným splatným částkám na základě kteréhokoli Stávajícího finančního dokumentu; (d) smluvních pokut a jiných sankčních plateb sjednaných v kterémkoli Stávajícím finančním dokumentu; (e) poplatků sjednaných v kterémkoli S távajícím finančním dokumentu; (f) nákladů a výdajů vzniklých v souvislosti s kterýmkoli Stávajícím finančním dokumentem, včetně takových, které vznikly v souvislosti s uzavřením takového Stávajícího finančního dokumentu, vymáháním jakýchkoli práv, založe ných kterýmkoli Stávajícím finančním dokumentem nebo právními předpisy aplikovatelnými na příslušný Stávající finanční dokument (včetně nákladů na rozhodčí nebo soudní řízení a nákladů na výkon rozhodnutí v takových řízeních vynesených); (g) nároků na náh radu újmy vzniklé porušením povinností založených kterýmkoli Stávajícím finančním dokumentem nebo právním předpisem, jež se na příslušný Stávající finanční dokument vztahuje, a nároků na náhradu újmy, jež se v kterémkoli Stávajícím finančním dokumentu spo lečnost Faerch Plast s.r.o., se sídlem Liberec, Liberec XXIII-Doubí, Techniků 535, PSČ 463 12, IČ: 273 02 849, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 23419 (dále jen "Zástavce") zavázal odčinit; a (h) jinýc h částek dlužných na základě nebo v souvislosti se Stávajícími finančními dokumenty (dále jen "Dluhy"), s tím, že jsou zajištěny A) Dluhy dlužné Zástavcem Zástavnímu věřiteli ve spojení s Tranší A2 a/nebo Tranší B2 až do maximální výše 69.750.000 GBP (šed esát devět milionů sedm set padesát tisíc britských liber) vznikající v období ode dne uzavření dodatku k Původní úvěrové smlouvě (jak definováno v Zástavní smlouvě) a Původní mezivěřitelské dohodě (jak definováno v Zástavní smlouvě) ze dne 15. dubna 2015 do 31. března 2023 na základě kteréhokoli Finančního dokumentu (jak definováno v Zástavní smlouvě) dle článku 18.23 (Security Agent as Joint and Several Creditor - Czech Transaction Security) Mezivěřitelské dohody (jak definováno v Zástavní smlouvě), vče tně: (i) Dluhů vznikajících na základě Úvěrové smlouvy (jak definováno v Zástavní smlouvě), které odpovídají pohledávkám na splacení jistin jakýchkoli úvěrů čerpaných na základě Tranše A2 a/nebo Tranše B2 až do výše 46.500.000 GBP (čtyřicet šest milionů p ět set tisíc britských liber), spolu s příslušnými úroky přirostlými k jistině takových úvěrů; (ii) jiné splatné nesplacené Dluhy Zástavce na základě nebo v souvislosti s Tranší A2 a/nebo Tranší B2 nebo Zástavní smlouvou, lhostejno zda je Zástavce jejich přímým dlužníkem nebo ručitelem podle kteréhokoli Finančního dokumentu; a B) Dluhy dlužné Zástavcem Zástavnímu věřiteli ve spojení s Tranší A3 a/nebo Tranší B3 až do maximální výše 35.550.000 EUR (třicet pět milionů pět set padesát tisíc euro) vznikající v období ode dne uzavření Dodatku (jak definováno v Zástavní smlouvě) až do 31. března 2023 na základě kteréhokoli Finančního dokumentu dle článku 18.23 (Security Agent as Joint and Several Creditor - Czech Transaction Security) Mezivěřitelské dohody, vče tně: (i) Dluhů vznikajících na základě Úvěrové smlouvy, které odpovídají pohledávkám na splacení jistin jakýchkoli úvěrů čerpaných na základě Tranše A3 a/nebo Tranše B3 až do výše 23.700.000 EUR (dvacet tři milionů sedm set tisíc euro), spolu s příslušným i úroky přirostlými k jistině takových úvěrů; (ii) jiné splatné nesplacené Dluhy Zástavce na základě nebo v souvislosti s Tranší A3 a/nebo Tranší B3 nebo Zástavní smlouvou, lhostejno zda je Zástavce jejich přímým dlužníkem nebo ručitelem podle kteréhokoli Finančního dokumentu, přičemž se ujednává, že jakékoliv Dluhy zajištěné zástavním právem zřízeným Zástavcem na základě Smlouvy o zastavení obchodního závodu prvního pořadí (jak definováno v Zástavní smlouvě) jsou vyloučeny.
od 6. 11. 2015 do 6. 5. 2017
- Obchodní závod společnosti, tedy organizovaný soubor jmění, který společnost vytvořila a který z její vůle slouží k provozování její činnosti, jenž je v současné době umístěn zejména na adrese Liberec, Liberec XXIII-Doubí, Techniků 535, PSČ 463 12, byl za staven ve prospěch zástavního věřitele, společnosti Nordea Bank Danmark A/S, se sídlem Strandgade 3, DK-1401 Kodaň, Dánsko, zapsaná v dánském rejstříku obchodních společností (centrale virksomhedsregister) pod číslem 13 52 21 97 (dále jen "Zástavní věřite l"), a to k zajištění úplného a včasného splacení veškerých dluhů, které odpovídají pohledávkám na včasné a plné splacení všech peněžitých dluhů, současných či budoucích, podmíněných či nepodmíněných, včetně zejména, nikoli však výlučně, všech: (a) jistin úvěrů čerpaných na základě Stávajících finančních dokumentů (jak definováno ve Smlouvě o zastavení obchodního závodu ze dne 30. října 2015, dále jen "Zástavní smlouva"); (b) úroků přirostlých ke kterýmkoli částkám vzniklým na základě Stávajících finanční ch dokumentů; (c) úroků z prodlení přirostlých k nesplaceným splatným částkám na základě kteréhokoli Stávajícího finančního dokumentu; (d) smluvních pokut a jiných sankčních plateb sjednaných v kterémkoli Stávajícím finančním dokumentu; (e) poplatků sjedn aných v kterémkoli Stávajícím finančním dokumentu; (f) nákladů a výdajů vzniklých v souvislosti s kterýmkoli Stávajícím finančním dokumentem, včetně takových, které vznikly v souvislosti s uzavřením takového Stávajícího finančního dokumentu, vymáháním jak ýchkoli práv, založených kterýmkoli Stávajícím finančním dokumentem nebo právními předpisy aplikovatelnými na příslušný Stávající finanční dokument (včetně nákladů na rozhodčí nebo soudní řízení a nákladů na výkon rozhodnutí v takových řízeních vynesených ); (g) nároků na náhradu újmy vzniklé porušením povinností založených kterýmkoli Stávajícím finančním dokumentem nebo právním předpisem, jež se na příslušný Stávající finanční dokument vztahuje, a nároků na náhradu újmy, jež se v kterémkoli Stávajícím fin ančním dokumentu společnost Faerch Plast s.r.o., se sídlem Liberec, Liberec XXIII-Doubí, Techniků 535, PSČ 463 12, IČ: 273 02 849, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 23419 (dále jen "Zástavce") zavázal odčinit; a (h) jiných částek dlužných na základě nebo v souvislosti se Stávajícími finančními dokumenty (dále jen "Dluhy"), s tím, že jsou zajištěny A) Dluhy dlužné Zástavcem Zástavnímu věřiteli ve spojení s Tranší A2 a/nebo Tranší B2 až do maximální výše 69.750.000 GBP (šedesát devět milionů sedm set padesát tisíc britských liber) vznikající v období ode dne uzavření dodatku k Původní úvěrové smlouvě (jak definováno v Zástavní smlouvě) a Původní mezivěřitelské dohodě (jak definováno v Zástavní smlouvě) z e dne 15. dubna 2015 do 31. března 2023 na základě kteréhokoli Finančního dokumentu (jak definováno v Zástavní smlouvě) dle článku 18.23 (Security Agent as Joint and Several Creditor - Czech Transaction Security) Mezivěřitelské dohody (jak definováno v Zá stavní smlouvě), včetně: (i) Dluhů vznikajících na základě Úvěrové smlouvy (jak definováno v Zástavní smlouvě), které odpovídají pohledávkám na splacení jistin jakýchkoli úvěrů čerpaných na základě Tranše A2 a/nebo Tranše B2 až do výše 46.500.000 GBP (čty řicet šest milionů pět set tisíc britských liber), spolu s příslušnými úroky přirostlými k jistině takových úvěrů; (ii) jiné splatné nesplacené Dluhy Zástavce na základě nebo v souvislosti s Tranší A2 a/nebo Tranší B2 nebo Zástavní smlouvou, lhostejno zda je Zástavce jejich přímým dlužníkem nebo ručitelem podle kteréhokoli Finančního dokumentu; a B) Dluhy dlužné Zástavcem Zástavnímu věřiteli ve spojení s Tranší A3 a/nebo Tranší B3 až do maximální výše 35.550.000 EUR (třicet pět milionů pět set padesát tis íc euro) vznikající v období ode dne uzavření Dodatku (jak definováno v Zástavní smlouvě) až do 31. března 2023 na základě kteréhokoli Finančního dokumentu dle článku 18.23 (Security Agent as Joint and Several Creditor - Czech Transaction Security) Mezivě řitelské dohody, včetně: (i) Dluhů vznikajících na základě Úvěrové smlouvy, které odpovídají pohledávkám na splacení jistin jakýchkoli úvěrů čerpaných na základě Tranše A3 a/nebo Tranše B3 až do výše 23.700.000 EUR (dvacet tři milionů sedm set tisíc euro) , spolu s příslušnými úroky přirostlými k jistině takových úvěrů; (ii) jiné splatné nesplacené Dluhy Zástavce na základě nebo v souvislosti s Tranší A3 a/nebo Tranší B3 nebo Zástavní smlouvou, lhostejno zda je Zástavce jejich přímým dlužníkem nebo ručitel em podle kteréhokoli Finančního dokumentu, přičemž se ujednává, že jakékoliv Dluhy zajištěné zástavním právem zřízeným Zástavcem na základě Smlouvy o zastavení obchodního závodu prvního pořadí (jak definováno v Zástavní smlouvě) jsou vyloučeny.
od 20. 8. 2014
- Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech
od 20. 8. 2014 do 6. 11. 2015
- Počet členů statutárního orgánu: 1
od 15. 7. 2014 do 6. 5. 2017
- Obchodní závod společnosti, tedy organizovaný soubor jmění, který společnost vytvořila a který z její vůle slouží k provozování její činnosti, jenž je v současné době umístěn zejména na adrese Liberec 2, Techniků 535, PSČ 46219, byl zastaven ve prospěch z ástavního věřitele, společnosti Nordea Bank Danmark A/S, se sídlem Strandgade 3, DK-1401 Kodaň, Dánsko, zapsaná v dánském rejstříku obchodních společností (centrale virksomhedsregister) pod číslem 13 52 21 97, a to k zajištění úplného a včasného splacení veškerých dluhů, které odpovídají pohledávkám na včasné a plné splacení všech peněžitých dluhů, současných či budoucích, podmíněných či nepodmíněných, včetně zejména, nikoli však výlučně, všech: (a) jistin úvěrů čerpaných na základě Stávajících finančních dokumentů; (b) úroků přirostlých ke kterýmkoli částkám vzniklým na základě Stávajících finančních dokumentů; (c) úroků z prodlení přirostlých k nesplaceným splatným částkám na základě kteréhokoli Stávajícího finančního dokumentu; (d) smluvních pokut a jiných sankčních plateb sjednaných v kterémkoli Stávajícím finančním dokumentu; (e) poplatků sjednaných v kterémkoli Stávajícím finančním dokumentu; (f) nákladů a výdajů vzniklých v souvislosti s kterýmkoli Stávajícím finančním dokumentem, včetně takových, které vznikly v souvislosti s uzavřením takového Stávajícího finančního dokumentu, vymáháním jakýchkoli práv, založených kterýmkoli Stávajícím fina nčním dokumentem nebo právními předpisy aplikovatelnými na příslušný Stávající finanční dokument (včetně nákladů na rozhodčí nebo soudní řízení a nákladů na výkon rozhodnutí v takových řízeních vynesených); (g) nároků na náhradu újmy vzniklé porušením povinností založených kterýmkoli Stávajícím finančním dokumentem nebo právním předpisem, jež se na příslušný Stávající finanční dokument vztahuje, a nároků na náhradu újmy, jež se v kterémkoli Stávajícím finanč ním dokumentu Zástavce zavázal odčinit; a (h) jiných částek dlužných na základě nebo v souvislosti se Stávajícími finančními dokumenty, s tím, že jsou zajištěny výše uvedené dluhy vzniklé na základě kteréhokoli Finančního dokumentu, Vedlejšího ujednání a/nebo článku 3.2 (Security: Senior Facilities Creditors) Mezivěřitelské dohody, které budou vznikat do dne, kdy uplyne 8 (osm) let od dat a uzavření Úvěrové smlouvy, až do celkové výše 1.809.000.000 DKK (slovy: jedna miliarda osm set devět milionů dánských korun), které, pro vyloučení pochybností, odpovídají: (a) Dluhům vzniklým na základě Úvěrové smlouvy, které odpovídají pohledávkám na splacení jistin jakýchkoli úvěrů čerpaných na základě Úvěrové smouvy až do celkové výše 1.206.000.000 DKK (slovy: jedna miliarda dvě stě šest milionů dánských korun), spolu s příslušnými úroky přírostlými k těmto jistinám; (b) jiné splatné nesplacené Dluhy Zástavce na základě nebo v souvislosti s Úvěrovou smlouvou, touto Smlouvou nebo jiným Finančním dokumentem, lhostejno zda je Zástavce jejich přímým dlužníkem nebo ručitelem podle kteréhokoli Finančního dokumentu.
Kapitál
od 9. 10. 2009
Základní kapitál 500 200 000 Kč
od 24. 10. 2007 do 9. 10. 2009
Základní kapitál 100 200 000 Kč
od 4. 9. 2006 do 24. 10. 2007
Základní kapitál 200 000 Kč
Rizikovost společnosti

Rizikovost společnosti
Statutární orgán
od 10. 9. 2018
TOM SAND-KRISTENSEN - jednatel
Viborg, Gylfesvej 2, PSČ 880 0, Dánské království
den vzniku funkce: 20. 8. 2018
od 7. 2. 2018 do 10. 9. 2018
JAKOB WULFF MOESKJAER - Jednatel
Herning, Knudmoseparken 104, Lind, PSČ 740 0, Dánské království
den vzniku funkce: 15. 1. 2018 - 20. 8. 2018
od 20. 5. 2009 do 7. 2. 2018
Henning Sandal - jednatel
Struer, Sneppevej 19, PSČ 7600, Dánské království
den vzniku funkce: 20. 3. 2009 - 15. 1. 2018
od 4. 12. 2008 do 20. 5. 2009
Jens Bornstein - jednatel
Holstebro, Laerkesporen 4, 7500 Mejrup, Dánské království
den vzniku funkce: 7. 10. 2008 - 20. 3. 2009
od 4. 9. 2006 do 4. 12. 2008
Kurt Mathiasen - jednatel
Holstebro, Elme Alle 15, 7500, Dánské království
den vzniku funkce: 4. 9. 2006 - 7. 10. 2008
od 4. 9. 2006
Jednatel jedná jménem Společnosti samostatně.
Společníci s vkladem
od 19. 3. 2019
Faerch A/S
Holstebro, Rasmus Faerchs Vej 1, 7500, Dánské království
Vklad: 500 200 000 Kč, splaceno 100 %. Obchodní podíl 100%
od 20. 8. 2014 do 19. 3. 2019
R.Faerch Plast A/S
Holstebro, Rasmus Faerchs Vej 1, 7500, Dánské království
Vklad: 500 200 000 Kč, splaceno 100 %. Obchodní podíl 100%
od
- Obchodní podíl byl zastaven ve prospěch zástavního věřitele, společnosti Nordea Bank AB (publ), se sídlem 105 71 Stockholm, Švédské království, zapsané u Švédského úřadu pro obchodní rejstřík (Bolagsverket) pod číslem 516406-0120, a to k zajištění úplného a včasného splacení veškerých dluhů, které odpovídají pohledávkám na včasné a plné splacení všech peněžitých dluhů, současných či budoucích, podmíněných či nepodmíněných, včetně zejména, nikoli však výlučně, všech: (a) jistin úvěrů čerpaných na základě Stávajících finančních dokumentů; (b) úroků přirostlých ke kterýmkoli částkám vzniklým na základě Stávajících finančních dokumentů; (c) úroků z prodlení přirostlých k nesplaceným splatným částkám na základě kteréhokoli Stávajícího finančního dokumentu; (d) smluvních pokut a jiných sankčních plateb sjednaných v kterémkoli Stávajícím finančním dokumentu; (e) poplatků sjednaných v kterémkoli Stávajícím finančním dokumentu; (f) nákladů a výdajů vzniklých v souvislosti s kterýmkoli Stávajícím finančním dokumentem, včetně takových, které vznikly v souvislosti s uzavřením takového Stávajícího finančního dokumentu, vymáháním jakýchkoli práv, založených kterýmkoli Stávajícím fina nčním dokumentem nebo právními předpisy aplikovatelnými na příslušný Stávající finanční dokument (včetně nákladů na rozhodčí nebo soudní řízení a nákladů na výkon rozhodnutí v takových řízeních vynesených); (g) nároků na náhradu újmy vzniklé porušením povinností založených kterýmkoli Stávajícím finančním dokumentem nebo právním předpisem, jež se na příslušný Stávající finanční dokument vztahuje, a nároků na náhradu újmy, jež se v kterémkoli Stávajícím finanč ním dokumentu Zástavce zavázal odčinit; a (h) jiných částek dlužných na základě nebo v souvislosti se Stávajícími finančními dokumenty, s tím, že jsou zajištěny výše uvedené dluhy vzniklé na základě kteréhokoli Finančního dokumentu, Vedlejšího ujednání a/nebo článku 3.2 (Security: Senior Facilities Creditors) Mezivěřitelské dohody, které budou vznikat do dne, kdy uplyne 8 (osm) let od dat a uzavření Úvěrové smlouvy, až do celkové výše 1.809.000.000 DKK (slovy: jedna miliarda osm set devět milionů dánských korun), které, pro vyloučení pochybností, odpovídají: (a) Dluhům vzniklým na základě Úvěrové smlouvy, které odpovídají pohledávkám na splacení jistin jakýchkoli úvěrů čerpaných na základě Úvěrové smouvy až do celkové výše 1.206.000.000 DKK (slovy: jedna miliarda dvě stě šest milionů dánských korun), spolu s příslušnými úroky přírostlými k těmto jistinám; (b) jiné splatné nesplacené Dluhy Zástavce na základě nebo v souvislosti s Úvěrovou smlouvou, touto Smlouvou nebo jiným Finančním dokumentem, lhostejno zda je Zástavce jejich přímým dlužníkem nebo ručitelem podle kteréhokoli Finančního dokumentu.
od
- Obchodní podíl byl zastaven ve prospěch zástavního věřitele, společnosti Nordea Bank AB (publ), se sídlem 105 71 Stockholm, Švédské království, zapsané u Švédského úřadu pro obchodní rejstřík (Bolagsverket) pod číslem 516406-0120 (dále jen "Zástavní věřit el"), a to k zajištění úplného a včasného splacení veškerých dluhů, které odpovídají pohledávkám na včasné a plné splacení všech peněžitých dluhů, současných či budoucích, podmíněných či nepodmíněných, včetně zejména, nikoli však výlučně, všech: (a) jisti n úvěrů čerpaných na základě Stávajících finančních dokumentů (jak definováno ve Smlouvě o zřízení zástavního práva k podílu ze dne 30. října 2015, dále jen "Zástavní smlouva"); (b) úroků přirostlých ke kterýmkoli částkám vzniklým na základě Stávajících f inančních dokumentů; (c) úroků z prodlení přirostlých k nesplaceným splatným částkám na základě kteréhokoli Stávajícího finančního dokumentu; (d) smluvních pokut a jiných sankčních plateb sjednaných v kterémkoli Stávajícím finančním dokumentu; (e) poplatk ů sjednaných v kterémkoli Stávajícím finančním dokumentu; (f) nákladů a výdajů vzniklých v souvislosti s kterýmkoli Stávajícím finančním dokumentem, včetně takových, které vznikly v souvislosti s uzavřením takového Stávajícího finančního dokumentu, vymáhá ním jakýchkoli práv, založených kterýmkoli Stávajícím finančním dokumentem nebo právními předpisy aplikovatelnými na příslušný Stávající finanční dokument (včetně nákladů na rozhodčí nebo soudní řízení a nákladů na výkon rozhodnutí v takových řízeních vyn esených); (g) nároků na náhradu újmy vzniklé porušením povinností založených kterýmkoli Stávajícím finančním dokumentem nebo právním předpisem, jež se na příslušný Stávající finanční dokument vztahuje, a nároků na náhradu újmy, jež se v kterémkoli Stávají cím finančním dokumentu společnost R.Faerch Plast A/S, se sídlem Rasmus Faerchs Vej 1, DK-7500 Holstebro, Dánsko, zapsaná v dánském rejstříku obchodních společností (centrale virksomhedsregister) pod číslem 13 72 35 40 (dále jen "Zástavce") zavázal odčini t; a/nebo (h) jiných částek dlužných na základě nebo v souvislosti se Stávajícími finančními dokumenty (dále jen "Dluhy"), s tím, že jsou zajištěny A) Dluhy dlužné Zástavcem Zástavnímu věřiteli ve spojení s Tranší A2 a/nebo Tranší B2 až do maximální výše 69.750.000 GBP (šedesát devět milionů sedm set padesát tisíc britských liber) vznikající v období ode dne uzavření dodatku k Původní úvěrové smlouvě (jak definováno v Zástavní smlouvě) a Původní mezivěřitelské dohodě (jak definováno v Zástavní smlouvě) ze dne 15. dubna 2015 do 31. března 2023 na základě kteréhokoli Finančního dokumentu (jak definováno v Zástavní smlouvě) dle článku 18.23 (Security Agent as Joint and Several Creditor - Czech Transaction Security) Mezivěřitelské dohody (jak definováno v Zás tavní smlouvě), včetně: (i) Dluhů vznikajících na základě Úvěrové smlouvy (jak definováno v Zástavní smlouvě), které odpovídají pohledávkám na splacení jistin jakýchkoli úvěrů čerpaných na základě Tranše A2 a/nebo Tranše B2 až do výše 46.500.000 GBP (čtyř icet šest milionů pět set tisíc britských liber), spolu s příslušnými úroky přirostlými k jistině takových úvěrů; (ii) jiné splatné nesplacené Dluhy Zástavce na základě nebo v souvislosti s Tranší A2 a/nebo Tranší B2 nebo Zástavní smlouvou, lhostejno zda je Zástavce jejich přímým dlužníkem nebo ručitelem podle kteréhokoli Finančního dokumentu; a B) Dluhy dlužné Zástavcem Zástavnímu věřiteli ve spojení s Tranší A3 a/nebo Tranší B3 až do maximální výše 35.550.000 EUR (třicet pět milionů pět set padesát tisí c euro) vznikající v období ode dne uzavření Dodatku (jak definováno v Zástavní smlouvě) až do 31. března 2023 na základě kteréhokoli Finančního dokumentu dle článku 18.23 (Security Agent as Joint and Several Creditor - Czech Transaction Security) Mezivěř itelské dohody, včetně: (i) Dluhů vznikajících na základě Úvěrové smlouvy, které odpovídají pohledávkám na splacení jistin jakýchkoli úvěrů čerpaných na základě Tranše A3 a/nebo Tranše B3 až do výše 23.700.000 EUR (dvacet tři milionů sedm set tisíc euro), spolu s příslušnými úroky přirostlými k jistině takových úvěrů; (ii) jiné splatné nesplacené Dluhy Zástavce na základě nebo v souvislosti s Tranší A3 a/nebo Tranší B3 nebo Zástavní smlouvou, lhostejno zda je Zástavce jejich přímým dlužníkem nebo ručitele m podle kteréhokoli Finančního dokumentu, přičemž se ujednává, že jakékoliv Dluhy zajištěné zástavním právem zřízeným Zástavcem na základě Smlouvy o zřízení zástavního práva prvního pořadí k podílu (jak definováno v Zástavní smlouvě) jsou vyloučeny.
od
- Obchodní podíl byl zastaven ve prospěch zástavního věřitele, společnosti Nordea Bank Danmark A/S, se sídlem Strandgade 3, DK-1401 Kodaň, Dánsko, zapsané v dánském rejstříku obchodních společností (centrale virksomhedsregister) pod číslem 13 52 21 97 (dále jen "Zástavní věřitel"), a to k zajištění úplného a včasného splacení veškerých dluhů, které odpovídají pohledávkám na včasné a plné splacení všech peněžitých dluhů, současných či budoucích, podmíněných či nepodmíněných, včetně zejména, nikoli však výluč ně, všech: (a) jistin úvěrů čerpaných na základě Stávajících finančních dokumentů (jak definováno ve Smlouvě o zřízení zástavního práva k podílu ze dne 30. října 2015, dále jen "Zástavní smlouva"); (b) úroků přirostlých ke kterýmkoli částkám vzniklým na z ákladě Stávajících finančních dokumentů; (c) úroků z prodlení přirostlých k nesplaceným splatným částkám na základě kteréhokoli Stávajícího finančního dokumentu; (d) smluvních pokut a jiných sankčních plateb sjednaných v kterémkoli Stávajícím finančním do kumentu; (e) poplatků sjednaných v kterémkoli Stávajícím finančním dokumentu; (f) nákladů a výdajů vzniklých v souvislosti s kterýmkoli Stávajícím finančním dokumentem, včetně takových, které vznikly v souvislosti s uzavřením takového Stávajícího finanční ho dokumentu, vymáháním jakýchkoli práv, založených kterýmkoli Stávajícím finančním dokumentem nebo právními předpisy aplikovatelnými na příslušný Stávající finanční dokument (včetně nákladů na rozhodčí nebo soudní řízení a nákladů na výkon rozhodnutí v t akových řízeních vynesených); (g) nároků na náhradu újmy vzniklé porušením povinností založených kterýmkoli Stávajícím finančním dokumentem nebo právním předpisem, jež se na příslušný Stávající finanční dokument vztahuje, a nároků na náhradu újmy, jež se v kterémkoli Stávajícím finančním dokumentu společnost R.Faerch Plast A/S, se sídlem Rasmus Faerchs Vej 1, DK-7500 Holstebro, Dánsko, zapsaná v dánském rejstříku obchodních společností (centrale virksomhedsregister) pod číslem 13 72 35 40 (dále jen "Zásta vce") zavázal odčinit; a/nebo (h) jiných částek dlužných na základě nebo v souvislosti se Stávajícími finančními dokumenty (dále jen "Dluhy"), s tím, že jsou zajištěny A) Dluhy dlužné Zástavcem Zástavnímu věřiteli ve spojení s Tranší A2 a/nebo Tranší B2 a ž do maximální výše 69.750.000 GBP (šedesát devět milionů sedm set padesát tisíc britských liber) vznikající v období ode dne uzavření dodatku k Původní úvěrové smlouvě (jak definováno v Zástavní smlouvě) a Původní mezivěřitelské dohodě (jak definováno v Zástavní smlouvě) ze dne 15. dubna 2015 do 31. března 2023 na základě kteréhokoli Finančního dokumentu (jak definováno v Zástavní smlouvě) dle článku 18.23 (Security Agent as Joint and Several Creditor - Czech Transaction Security) Mezivěřitelské dohody ( jak definováno v Zástavní smlouvě), včetně: (i) Dluhů vznikajících na základě Úvěrové smlouvy (jak definováno v Zástavní smlouvě), které odpovídají pohledávkám na splacení jistin jakýchkoli úvěrů čerpaných na základě Tranše A2 a/nebo Tranše B2 až do výše 46.500.000 GBP (čtyřicet šest milionů pět set tisíc britských liber), spolu s příslušnými úroky přirostlými k jistině takových úvěrů; (ii) jiné splatné nesplacené Dluhy Zástavce na základě nebo v souvislosti s Tranší A2 a/nebo Tranší B2 nebo Zástavní smlo uvou, lhostejno zda je Zástavce jejich přímým dlužníkem nebo ručitelem podle kteréhokoli Finančního dokumentu; a B) Dluhy dlužné Zástavcem Zástavnímu věřiteli ve spojení s Tranší A3 a/nebo Tranší B3 až do maximální výše 35.550.000 EUR (třicet pět milionů pět set padesát tisíc euro) vznikající v období ode dne uzavření Dodatku (jak definováno v Zástavní smlouvě) až do 31. března 2023 na základě kteréhokoli Finančního dokumentu dle článku 18.23 (Security Agent as Joint and Several Creditor - Czech Transacti on Security) Mezivěřitelské dohody, včetně: (i) Dluhů vznikajících na základě Úvěrové smlouvy, které odpovídají pohledávkám na splacení jistin jakýchkoli úvěrů čerpaných na základě Tranše A3 a/nebo Tranše B3 až do výše 23.700.000 EUR (dvacet tři milionů s edm set tisíc euro), spolu s příslušnými úroky přirostlými k jistině takových úvěrů; (ii) jiné splatné nesplacené Dluhy Zástavce na základě nebo v souvislosti s Tranší A3 a/nebo Tranší B3 nebo Zástavní smlouvou, lhostejno zda je Zástavce jejich přímým dlu žníkem nebo ručitelem podle kteréhokoli Finančního dokumentu, přičemž se ujednává, že jakékoliv Dluhy zajištěné zástavním právem zřízeným Zástavcem na základě Smlouvy o zřízení zástavního práva prvního pořadí k podílu (jak definováno v Zástavní smlouvě) j sou vyloučeny.
od
- Obchodní podíl byl zastaven ve prospěch zástavního věřitele, společnosti Nordea Bank Danmark A/S, se sídlem Strandgade 3, DK-1401 Kodaň, Dánsko, zapsaná v dánském rejstříku obchodních společností (centrale virksomhedsregister) pod číslem 13 52 21 97, a to k zajištění úplného a včasného splacení veškerých dluhů, které odpovídají pohledávkám na včasné a plné splacení všech peněžitých dluhů, současných či budoucích, podmíněných či nepodmíněných, včetně zejména, nikoli však výlučně, všech: (a) jistin úvěrů čerpaných na základě Stávajících finančních dokumentů; (b) úroků přirostlých ke kterýmkoli částkám vzniklým na základě Stávajících finančních dokumentů; (c) úroků z prodlení přirostlých k nesplaceným splatným částkám na základě kteréhokoli Stávajícího finančního dokumentu; (d) smluvních pokut a jiných sankčních plateb sjednaných v kterémkoli Stávajícím finančním dokumentu; (e) poplatků sjednaných v kterémkoli Stávajícím finančním dokumentu; (f) nákladů a výdajů vzniklých v souvislosti s kterýmkoli Stávajícím finančním dokumentem, včetně takových, které vznikly v souvislosti s uzavřením takového Stávajícího finančního dokumentu, vymáháním jakýchkoli práv, založených kterýmkoli Stávajícím fina nčním dokumentem nebo právními předpisy aplikovatelnými na příslušný Stávající finanční dokument (včetně nákladů na rozhodčí nebo soudní řízení a nákladů na výkon rozhodnutí v takových řízeních vynesených); (g) nároků na náhradu újmy vzniklé porušením povinností založených kterýmkoli Stávajícím finančním dokumentem nebo právním předpisem, jež se na příslušný Stávající finanční dokument vztahuje, a nároků na náhradu újmy, jež se v kterémkoli Stávajícím finanč ním dokumentu Zástavce zavázal odčinit; a (h) jiných částek dlužných na základě nebo v souvislosti se Stávajícími finančními dokumenty, s tím, že jsou zajištěny výše uvedené dluhy vzniklé na základě kteréhokoli Finančního dokumentu, Vedlejšího ujednání a/nebo článku 3.2 (Security: Senior Facilities Creditors) Mezivěřitelské dohody, které budou vznikat do dne, kdy uplyne 8 (osm) let od dat a uzavření Úvěrové smlouvy, až do celkové výše 1.809.000.000 DKK (slovy: jedna miliarda osm set devět milionů dánských korun), které, pro vyloučení pochybností, odpovídají: (a) Dluhům vzniklým na základě Úvěrové smlouvy, které odpovídají pohledávkám na splacení jistin jakýchkoli úvěrů čerpaných na základě Úvěrové smouvy až do celkové výše 1.206.000.000 DKK (slovy: jedna miliarda dvě stě šest milionů dánských korun), spolu s příslušnými úroky přírostlými k těmto jistinám; (b) jiné splatné nesplacené Dluhy Zástavce na základě nebo v souvislosti s Úvěrovou smlouvou, touto Smlouvou nebo jiným Finančním dokumentem, lhostejno zda je Zástavce jejich přímým dlužníkem nebo ručitelem podle kteréhokoli Finančního dokumentu.
od 15. 7. 2014 do 20. 8. 2014
R.Faerch Plast A/S
Holstebro, Rasmus Faerchs Vej 1, 7500, Dánské království
Vklad: 500 200 000 Kč, splaceno 100 %. Obchodní podíl 100%
od
- Obchodní podíl byl zastaven ve prospěch zástavního věřitele, společnosti Nordea Bank Danmark A/S, se sídlem Strandgade 3, DK-1401 Kodaň, Dánsko, zapsaná v dánském rejstříku obchodních společností (centrale virksomhedsregister) pod číslem 13 52 21 97, a to k zajištění úplného a včasného splacení veškerých dluhů, které odpovídají pohledávkám na včasné a plné splacení všech peněžitých dluhů, současných či budoucích, podmíněných či nepodmíněných, včetně zejména, nikoli však výlučně, všech: (a) jistin úvěrů čerpaných na základě Stávajících finančních dokumentů; (b) úroků přirostlých ke kterýmkoli částkám vzniklým na základě Stávajících finančních dokumentů; (c) úroků z prodlení přirostlých k nesplaceným splatným částkám na základě kteréhokoli Stávajícího finančního dokumentu; (d) smluvních pokut a jiných sankčních plateb sjednaných v kterémkoli Stávajícím finančním dokumentu; (e) poplatků sjednaných v kterémkoli Stávajícím finančním dokumentu; (f) nákladů a výdajů vzniklých v souvislosti s kterýmkoli Stávajícím finančním dokumentem, včetně takových, které vznikly v souvislosti s uzavřením takového Stávajícího finančního dokumentu, vymáháním jakýchkoli práv, založených kterýmkoli Stávajícím fina nčním dokumentem nebo právními předpisy aplikovatelnými na příslušný Stávající finanční dokument (včetně nákladů na rozhodčí nebo soudní řízení a nákladů na výkon rozhodnutí v takových řízeních vynesených); (g) nároků na náhradu újmy vzniklé porušením povinností založených kterýmkoli Stávajícím finančním dokumentem nebo právním předpisem, jež se na příslušný Stávající finanční dokument vztahuje, a nároků na náhradu újmy, jež se v kterémkoli Stávajícím finanč ním dokumentu Zástavce zavázal odčinit; a (h) jiných částek dlužných na základě nebo v souvislosti se Stávajícími finančními dokumenty, s tím, že jsou zajištěny výše uvedené dluhy vzniklé na základě kteréhokoli Finančního dokumentu, Vedlejšího ujednání a/nebo článku 3.2 (Security: Senior Facilities Creditors) Mezivěřitelské dohody, které budou vznikat do dne, kdy uplyne 8 (osm) let od dat a uzavření Úvěrové smlouvy, až do celkové výše 1.809.000.000 DKK (slovy: jedna miliarda osm set devět milionů dánských korun), které, pro vyloučení pochybností, odpovídají: (a) Dluhům vzniklým na základě Úvěrové smlouvy, které odpovídají pohledávkám na splacení jistin jakýchkoli úvěrů čerpaných na základě Úvěrové smouvy až do celkové výše 1.206.000.000 DKK (slovy: jedna miliarda dvě stě šest milionů dánských korun), spolu s příslušnými úroky přírostlými k těmto jistinám; (b) jiné splatné nesplacené Dluhy Zástavce na základě nebo v souvislosti s Úvěrovou smlouvou, touto Smlouvou nebo jiným Finančním dokumentem, lhostejno zda je Zástavce jejich přímým dlužníkem nebo ručitelem podle kteréhokoli Finančního dokumentu.
od 9. 10. 2009 do 15. 7. 2014
R.Faerch Plast A/S
Holstebro, Rasmus Faerchs Vej 1, 7500, Dánské království
Vklad: 500 200 000 Kč, splaceno 100 %. Obchodní podíl 100%
od 24. 10. 2007 do 9. 10. 2009
R.Faerch Plast A/S
Holstebro, Rasmus Faerchs Vej 1, 7500, Dánské království
Vklad: 100 200 000 Kč, splaceno 100 %. Obchodní podíl 100%
od 4. 9. 2006 do 24. 10. 2007
R.Faerch Plast A/S
Holstebro, Rasmus Faerchs Vej 1, 7500, Dánské království
Vklad: 200 000 Kč, splaceno 100 %. Obchodní podíl 100%
Hodnocení firmy
0
+
-

Další odkazy

Aktualizovat data

Peníze.cz zobrazuje pouze údaje, které byly zveřejněny na základě zákona v různých rejstřících. Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na této stránce. Vydavatel tímto způsobem zpracovává osobní údaje v souladu s čl. 6 odst. 1 odst. f) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů, tedy pro účely oprávněných zájmů uživatelů této webové služby, která umožňuje, mimojiné, vyhledávání v rejstřících z jednoho místa, aniž by údaje z těchto rejstříků sdružovala.

Pokud jste na našich stránkách objevili, že uváděná data neodpovídají realitě, zkontrolujte prosím nejdříve, zda chyba není přímo v příslušném zdrojovém rejstříku. Pokud je, obraťte se s žádostí o opravu dat na příslušnou instituci uvedenou na této stránce. Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích. Pokud je na zdrojové stránce všechno v pořádku a chyba je pouze u nás, klikněte níž na tlačítko Aktualizovat data a vyčkejte. Aktualizace může trvat i několik málo desítek sekund.

Celebrity v rejstříku

Jakub Štáfek

Jakub Štáfek

- herec

+26

+
-
Jiří Král

Jiří Král

- bývalý youtuber

-56

+
-
Tomáš Sedláček

Tomáš Sedláček

- ekonom

-69

+
-
Boleslav Polívka
+
-
Viktor Kožený

Viktor Kožený

- mezinárodně stíhaný podnikatel

-176

+
-
Michael Kocáb

Michael Kocáb

- zpěvák

-221

+
-

A tohle už jste četli?

Proplať to! Recept, jak neumřít na splatnost faktur. A jak na ní vydělat

Proplať to! Recept, jak neumřít na splatnost faktur. A jak na ní vydělat

Loni na jaře se zastavil byznys a s proplácením faktur to začalo být ještě horší než dřív. A to jsou čeští podnikatelé zvyklí čekat! Že se tou dobou právě rozjížděla služba s výmluvným názvem proplat.to, byla sice náhoda – ale svým způsobem šťastná.

eKasa od O2 končí kvůli EET. Klienty přebírá konkurence

eKasa od O2 končí kvůli EET. Klienty přebírá konkurence

Služba eKasa operátora O2 k 25. říjnu končí. Přes tři tisíce podnikatelů, kteří tento pokladní systém využívají, přebírá společnost Storyous.

Tečka se ruší. Respirátory jsou znovu povinné všude uvnitř

Tečka se ruší. Respirátory jsou znovu povinné všude uvnitř

Končící vláda Andreje Babiše reaguje na rostoucí počet pozitivních testů na covid-19. Chce předejít zahlcení nemocnic, které by mohlo znovu omezit dostupnost zdravotní péče nesouvisející s koronavirem.

Ušetřete s Peníze.cz

Naši čtenáři s námi ušetřili už  14 860 810 Kč. Podívejte se na poslední poptávky a vyzkoušejte nás také. Vše je zcela zdarma.

Doporučujeme

Radost z pádu Babiše střídá strach z ODS. Co čekat od Fialy?

Radost z pádu Babiše střídá strach z ODS. Co čekat od Fialy?

Občanská demokratická strana bude dominovat budoucí vládě a mnoho lidí se ptá: co čekat od strany, která...

Nejde o to, kdo vynese koš, ale kdo na to myslí. Mentální zátěž je neviditelná domácí práce

Nejde o to, kdo vynese koš, ale kdo na to myslí. Mentální zátěž je neviditelná domácí práce

Mentální zátěž označuje nerovnost v rozložení činností v domácnosti, které zpravidla organizuje žena....

Partners Financial Services