PATOK a.s., IČO: 27356248 - Obchodní rejstřík

Tento výpis z obchodního rejstříku obsahuje údaje o společnosti PATOK a.s. Údaje byly staženy 1. 2. 2023 z datové služby justice.cz dle IČO 27356248. Z důvodu ochrany osobních údajů nejsou na stránce data narození a úplné adresy fyzických osob. Kompletní výpis včetně dat narození a adres lze zobrazit po zadání IČO 27356248 na originální stránce obchodního rejstříku justice.cz.

Tyto stránky navštíví měsíčně 1 000 000 lidí. Chcete inzerci na míru? Napište nám!

Výpis z obchodního rejstříku

Rejstřík
ARES
 
DPH
 
 
 
Pracovní místa
 
Datum zápisu1. 5. 2008
Obchodní firma
od 1. 5. 2008

PATOK a.s.

Prověřit exekuceReputace firmy
Adresa sídla
od 1. 5. 2008
Kraj: Ústecký kraj
Okres: Louny
Obec: Louny
Část obce: Louny
Ulice: U Porcelánky
Adresní místo: U Porcelánky 2903
PSČ: 44001
IČO
od 1. 5. 2008

27356248

DIČ

CZ27356248

Identifikátor datové schránky:qy8fkyg
Právní forma
od 1. 5. 2008
Akciová společnost
Spisová značka1925 B, Krajský soud v Ústí nad Labem
Předmět podnikání
od 4. 6. 2014
- silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmo tnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí
od 4. 6. 2014
- zámečnictví, nástrojářství
od 4. 6. 2014
- projektová činnost ve výstavbě
od 4. 6. 2014
- montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení
od 4. 6. 2014
- výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení
od 4. 6. 2014
- opravy silničních vozidel
od 4. 6. 2014
- opravy ostatních dopravních prostředků a pracovních strojů
od 2. 4. 2009
- výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
od 2. 4. 2009 do 4. 6. 2014
- silniční motorová doprava
od 1. 5. 2008
- podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady
od 1. 5. 2008
- provádění staveb, jejich změn a odstraňování
od 1. 5. 2008 do 4. 6. 2014
- poskytování technických služeb
Ostatní skutečnosti
od 4. 6. 2014
- Počet členů statutárního orgánu: 1
od 4. 6. 2014
- Počet členů správní rady: 1
od 4. 6. 2014
- Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb. o obchodních společnostech a družstvech.
od 11. 3. 2009 do 20. 4. 2009
- Valná hromada dne 04.03.2009: 1) rozhodla o zvýšení základního kapitálu nepeněžitým vkladem o částku 94.000.000,- Kč (slovy: devadesát čtyři milionů korun českých) upsáním nových akcií podle ustanovení § 203 obchodního zákoníku s tím, že se nepřipouští upisování akcií nad částku n avrhovaného zvýšení základního kapitálu; 2) v souladu s ustanovením § 203 odst. 2 písm. b) obchodního zákoníku stanovila, že na zvýšení základního kapitálu bude vydáno: 940 (slovy: devět set čtyřicet) kusů kmenových akcií znějících na jméno, každá o jmenovité hodnotě 10 0.000,- Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých), v listinné podobě; 3) rozhodla, že všechny akcie budou upsány nepeněžitým vkladem ve vlastnictví jednoho ze stávajících akcionářů společnosti - pana Josefa Paclta, r.č. xxxx, bytem Hřivice 168, okres Louny, PSČ 439 65, který podniká jako fyzická osoba - podnikate l pod obchodní firmou Josef Paclt - PATOK, IČ: 183 34 059, místo podnikání Louny, U porcelánky 2903, PSČ 440 01. Nepeněžitým vkladem je část podniku, který je provozován panem Josefem Pacltem - fyzickou osobou - podnikatelem pod obchodní firmou Josef Paclt - PATOK, IČ: 183 34 059, místo podnikání Louny, U Porcelánky 2903, PSČ 440 01, kterou představují vešker é věci, práva a jiné majetkové hodnoty, které slouží k provozování předmětné části podniku, včetně závazků souvisejících s předmětnou částí podniku. Součástí vkládané části podniku jsou mimo jiné též nemovitosti, a to: budova domu čp. 2903 (část obce Louny) na stavebním pozemku parcelní č. 3735/2, budova bez čp/če - garáž na stavebním pozemku parcelní č. 3732/2, budova bez čp/če na stavebním pozemku parcelní č. 3733/2, budova bez čp/če na stavebním pozemku parcelní č. 3734/2, budova bez čp/če na stavebním pozemku parcelní č. 3738/59, budova bez čp/če na stavebním pozemku parcelní č. 3738/320, budova bez čp/če na stavebním pozemku parcelní č. 3738/321, stavební pozemek parcelní č. 3732/2 "zastavěná plocha a nádvoří", stavební pozemek parcelní č. 3733/2 "zastavěná plocha a nádvoří", stavební pozemek parcelní č. 3734/2 "zastavěná plocha a nádvoří", stavební pozemek parcelní č. 3735/2 "zastavěná plocha a nádvoří", stavební pozemek parcelní č. 3738/1 "zastavěná plocha a nádvoří", stavební pozemek parcelní č. 3738/59 "zastavěná plocha a nádvoří", pozemek parcelní č. 3738/60 "ostatní plocha", pozemek parcelní č. 3738/123 "ostatní plocha", stavební pozemek parcelní č. 3738/198 "zastavěná plocha a nádvoří", stavební pozemek parcelní č. 3738/222 "zastavěná plocha a nádvoří", stavební pozemek parcelní č. 3738/223 "zastavěná plocha a nádvoří", pozemek parcelní č. 3738/227 "ostatní plocha", stavební pozemek parcelní č. 3738/233 "zastavěná plocha a nádvoří", pozemek parcelní č. 3738/234 "ostatní plocha", stavební pozemek parcelní č. 3738/235 "zastavěná plocha a nádvoří", pozemek parcelní č. 3738/241 "ostatní plocha", stavební pozemek parcelní č. 3738/270 "zastavěná plocha a nádvoří", pozemek parcelní č. 3738/273 "ostatní plocha", stavební pozemek parcelní č. 3738/320 "zastavěná plocha a nádvoří" a stavební pozemek parcelní č. 3738/321 "zastavěná plocha a nádvoří", včetně veškerého příslušenství a součástí, zejména venkovních úprav, zapsáno na listu vlastnictví č. 5849 pro katastrální území Louny, obec Louny, okres Louny. Nepeněžitý vklad do základního kapitálu společnosti je podrobně popsán ve znaleckém posudku soudního znalce Ing. Luboše Marka, znalce z oboru ekonomika - ceny a odhady podniků, ze dne 30.01.2009. Posudek byl vypracován pod číslem položky znaleckého deníku č. 02-473-2009. Znalec pro určení hodnoty nepeněžitého vkladu pro účely zvýšení základního kapitálu společnosti byl jmenován usnesením Krajského soudu v Ústí nad Labem čj. 71 Nc 1165/2008-9 ze dne 11.12.2008, které nabylo právní moci dne 06.01.2009. 4) určila, že hodnota nepeněžitého vkladu byla stanovena shora citovaným znaleckým posudkem na částku 94.000.000,- Kč (slovy: devadesát čtyři milionů korun českých); za nepeněžitý vklad bude vydáno 940 (slovy: devět set čtyřicet) kusů kmenových akcií znějících na jméno, každá o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých), v listinné podobě; 5) konstatovala, že mezi hodnotou nepeněžitého vkladu a jmenovitou hodnotou akcií, které mají být vydány akcionáři jako protiplnění, není žádný rozdíl. Emisní kurz akcií, které budou vydány na zvýšení základního kapitálu společnosti, je shodný se jmen ovitou hodnotou těchto akcií (§ 163a obchodního zákoníku); 6) konstatovala, že představenstvo společnosti předložilo valné hromadě zprávu o hodpodářské využitelnosti nepeněžitého vkladu ve vztahu k předmětu podnikání společnosti, v níž uvedlo též důvody upisování akcií nepeněžitým vkladem a odůvodnilo výši na vrhovaného emisního kurzu akcií; 7) konstatovala, že dozorčí rada vyjádřila s navrhovaným zvýšením základního kapitálu společnosti formou nepeněžitého vkladu, jehož předmětem je část podniku souhlas; 8) konstatovala, že ve smyslu ust. § 13 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, v platném znění, není v daném případě zvýšení základního kapitálu nepeněžitým vkladem, jehož předmětem je část podniku, vyžadováno povolení Úřadu pro ochran u hospodářské soutěže; 9) konstatovala, že přednostní právo upsat nové akcie společnosti, upisované ke zvýšení základního kapitálu, akcionářům společnosti nevzniká, neboť akcie se neupisují peněžitými vklady. Proto nejsou v tomto rozhodnutí uváděny údaje týkající se přednos tního práva ve smyslu ust. § 203 odst. 2 písm. c) obchodního zákoníku; 10) ve smyslu ustanovení § 203 odst. 2 písm. d) obchodního zákoníku a s přihlédnutím ke skutečnosti, že akcionářům nevzniklo přednostní právo upsat nové akcie společnosti, určila, že veškeré akcie, které mají být na zvýšení základního kapitálu vydány, to je 940 (slovy: devět set čtyřicet) kusů kmenových akcií znějících na jméno, každá o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých), v listinné podobě, budou nabídnuty předem určenému zájemci, to je panu Josefu Pacltovi, r.č. 6703 21/0657, bytem Hřivice 168, okres Louny, PSČ 439 65; 11) konstatovala, že ve smyslu ustanovení § 204 odst. 5 obchodního zákoníku předem určený zájemce upisuje akcie ve smlouvě o upsání akcií, kterou uzavírá se společností, přičemž tato smlouva musí mít písemnou formu a podpisy na ní musí být úředně ověře ny; 12) ve smyslu ustanovení § 203 odst. 2 písm. e) obchodního zákoníku stanovila, že akcie lze upsat v sídle společnosti na adrese Louny, U Porcelánky 2903, PSČ 440 01, ve lhůtě 30 (slovy: třiceti) dnů, počínaje dnem následujícím po dni doručení návrhu sm louvy o upsání akcií společností upisovateli (předem určenému zájemci); tento návrh smlouvy o upsání akcií společnost doručí upisovateli (předem určenému zájemci) do 10 (slovy: deseti dnů) po zápisu rozhodnutí valné hromady společnosti o zvýšení základníh o kapitálu do obchodního rejstříku. Počátek běhu lhůty pro upisování akcií bude oznámen upisovateli (předem určenému zájemci) doručením uvedeného návrhu smlouvy o upsání akcií, a to formou doručeného dopisu zaslaného na adresu bydliště upisovatele (předem určeného zájemce) nebo osob ním předáním proti písemnému potvrzení. Emisní kurz jedné upisované akcie činí částku 100.000,- Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých); 13) v souladu s ustanovením § 203 odst. 2 písm. f) obchodního zákoníku určila, že lhůta pro splacení emisního kurzu akcií bude činit 3 (slovy: tři) měsíce ode dne upsání akcií. Místem pro splacení nepeněžitého vkladu je sídlo společnosti na adrese Loun y, U Porcelánky 2903, PSČ 440 01; 14) určila, že o splacení vkladů bude uzavřena mezi společností a upisovatelem písemná smlouva o vkladu části podniku do základního kapitálu společnosti, s tím, že smlouva bude obsahovat též prohlášení vkladatele dle § 60 odst. 1 obchodního zákoníku, a  zároveň dojde ke dni účinnosti smlouvy o vkladu části podniku do základního kapitálu společnosti k předání části podniku, včetně nemovitostí, které tvoří součást vkládané části podniku; 15) určila, že nová výše základního kapitálu po zvýšení bude činit částku 96.000.000,- Kč (slovy: devadesát šest milionů korun českých).
Kapitál
od 2. 4. 2009
Základní kapitál 96 000 000 Kč, splaceno 100 %.
od 1. 5. 2008 do 2. 4. 2009
Základní kapitál 2 000 000 Kč, splaceno 100 %.
od 2. 12. 2016
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 960 v zaknihované podobě.
od 2. 12. 2016
Zaknihované akcie jsou převoditelné se souhlasem statutárního ředitele.
od 2. 4. 2009 do 2. 12. 2016
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 960 v listinné podobě.
od 1. 5. 2008 do 2. 4. 2009
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 20 v listinné podobě.
Rizikovost společnosti

Rizikovost společnosti
Statutární orgán
od 13. 7. 2021
JOSEF PACLT - Člen správní rady
Hřivice, , PSČ 439 65
den vzniku členství: 8. 7. 2021
od 4. 6. 2014 do 1. 1. 2021
JOSEF PACLT
Hřivice, , PSČ 439 65
den vzniku funkce: 23. 4. 2014
od 4. 6. 2014 do 13. 7. 2021
JOSEF PACLT - Člen správní rady
Hřivice, , PSČ 439 65
den vzniku členství: 23. 4. 2014
od 10. 8. 2012 do 4. 6. 2014
Oldřich Vajsejtl - Místopředseda představenstva
Louny, U Porcelánky, PSČ 440 01
den vzniku členství: 12. 6. 2012 - 23. 4. 2014
den vzniku funkce: 20. 6. 2012 - 23. 4. 2014
od 11. 3. 2009 do 10. 8. 2012
Lumír Ráž - Místopředseda představenstva
Koštice, 121, PSČ 439 21
den vzniku členství: 27. 2. 2009 - 12. 6. 2012
den vzniku funkce: 2. 3. 2009 - 12. 6. 2012
od 1. 5. 2008 do 11. 3. 2009
Ing. Martin Kučera - Místopředseda představenstva
Teplice, Josefa Suka 1354/13, PSČ 415 01
den vzniku členství: 1. 5. 2008 - 27. 2. 2009
den vzniku funkce: 1. 5. 2008 - 27. 2. 2009
od 1. 5. 2008 do 4. 6. 2014
Josef Paclt - Předseda představenstva
Hřivice, 168, PSČ 439 65
den vzniku členství: 1. 5. 2008 - 23. 4. 2014
den vzniku funkce: 1. 5. 2008 - 23. 4. 2014
od 1. 5. 2008 do 4. 6. 2014
Jaroslava Pacltová - Místopředseda představenstva
Cítoliby, Boženy Němcové 161, PSČ 439 02
den vzniku členství: 1. 5. 2008 - 23. 4. 2014
den vzniku funkce: 1. 5. 2008 - 23. 4. 2014
od 13. 7. 2021
Společnost zastupuje člen správní rady samostatně.
od 4. 6. 2014 do 1. 1. 2021
Za společnost je oprávněn jednat statutární ředitel samostatně.
od 1. 5. 2008 do 4. 6. 2014
Za společnost je oprávněn jednat předseda představenstva samostatně nebo místopředsedové představenstva společně.
Prokura
od 10. 5. 2019
JIŘÍ PACLT
Hřivice, , PSČ 439 65
od 10. 5. 2019
Prokurista jedná samostatně. Prokurista není oprávněn zcizit nebo zatížit nemovitou věc.
Dozorčí rada
od 22. 9. 2010 do 4. 6. 2014
Jiří Házl - Předseda dozorčí rady
Louny, Zahradní 2474, PSČ 440 01
den vzniku členství: 27. 2. 2009 - 23. 4. 2014
den vzniku funkce: 27. 7. 2010 - 23. 4. 2014
od 22. 9. 2010 do 4. 6. 2014
Václav Jonák - Člen dozorčí rady
Cítoliby, Fibichova, PSČ 439 02
den vzniku členství: 14. 7. 2010 - 23. 4. 2014
od 22. 9. 2010 do 4. 6. 2014
Ing. Jaroslava Hrušovská - Člen dozorčí rady
Libočany, , PSČ 439 75
den vzniku členství: 19. 7. 2010 - 23. 4. 2014
od 11. 3. 2009 do 22. 9. 2010
Josef Paclt - Předseda dozorčí rady
Cítoliby, Boženy Němcové 161, PSČ 439 02
den vzniku členství: 27. 2. 2009 - 14. 7. 2010
den vzniku funkce: 27. 2. 2009 - 14. 7. 2010
od 11. 3. 2009 do 22. 9. 2010
PaedDr. Kateřina Pacltová - Člen dozorčí rady
Hřivice, 168, PSČ 439 65
den vzniku členství: 27. 2. 2009 - 14. 7. 2010
od 11. 3. 2009 do 22. 9. 2010
Jiří Házl - Člen dozorčí rady
Louny, Zahradní 2474, PSČ 440 01
den vzniku členství: 27. 2. 2009
od 1. 5. 2008 do 11. 3. 2009
Josef Paclt - Předseda dozorčí rady
Cítoliby, Boženy Němcové 161, PSČ 439 02
den vzniku členství: 1. 5. 2008 - 27. 2. 2009
den vzniku funkce: 1. 5. 2008 - 27. 2. 2009
od 1. 5. 2008 do 11. 3. 2009
PaedDr. Kateřina Pacltová - Člen dozorčí rady
Hřivice, 168, PSČ 439 65
den vzniku členství: 1. 5. 2008 - 27. 2. 2009
od 1. 5. 2008 do 11. 3. 2009
Jitka Maršíková - Člen dozorčí rady
Chotěšov, Libochovická 126, PSČ 410 02
den vzniku členství: 1. 5. 2008 - 27. 2. 2009
Hodnocení firmy
+3
+
-

Další odkazy

Aktualizovat data

Peníze.cz zobrazuje pouze údaje, které byly zveřejněny na základě zákona v různých rejstřících. Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na této stránce. Vydavatel tímto způsobem zpracovává osobní údaje v souladu s čl. 6 odst. 1 odst. f) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů, tedy pro účely oprávněných zájmů uživatelů této webové služby, která umožňuje, mimojiné, vyhledávání v rejstřících z jednoho místa, aniž by údaje z těchto rejstříků sdružovala.

Pokud jste na našich stránkách objevili, že uváděná data neodpovídají realitě, zkontrolujte prosím nejdříve, zda chyba není přímo v příslušném zdrojovém rejstříku. Pokud je, obraťte se s žádostí o opravu dat na příslušnou instituci uvedenou na této stránce. Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích. Pokud je na zdrojové stránce všechno v pořádku a chyba je pouze u nás, klikněte níž na tlačítko Aktualizovat data a vyčkejte. Aktualizace může trvat i několik málo desítek sekund.

Celebrity v rejstříku

František Chvalovský

František Chvalovský

- podnikatel a kontroverzní fotbalový funkcionář

-4

+
-
Richard Krajčo

Richard Krajčo

- zpěvák

-4

+
-
Milan Jančík

Milan Jančík

- podnikatel, bývalý místopředseda pražské ODS a starosta Prahy 5

-5

+
-
Leoš Mareš

Leoš Mareš

- moderátor

-8

+
-
Ivo Lukačovič

Ivo Lukačovič

- zakladatel Seznam.cz

-9

+
-
Zdeněk Bakala

Zdeněk Bakala

- podnikatel a uhlobaron

-14

+
-

A tohle už jste četli?

Podnikatelské účty mají novou konkurenci. Porovnali jsme nabídku

Podnikatelské účty mají novou konkurenci. Porovnali jsme nabídku

Nabídka podnikatelských účtů na trhu roste. Nově s ním v květnu přišla Air Bank. Čím chce zaujmout a jaké jsou další možnosti?

Změny odvodů zabolí hlavně drobné OSVČ. Připlatí si nejvíc

Změny odvodů zabolí hlavně drobné OSVČ. Připlatí si nejvíc

Vládní balíček počítá s postupným zvýšením odvodů u osob samostatně výdělečně činných. Většina z nich na pojistném zaplatí o víc než 20 tisíc korun ročně. Reforma více dopadá na drobné živnostníky, nikoliv na ty „bohaté“, ukazují výpočty.

Další milostivé léto schváleno. Dluhů se teď zbaví i živnostníci

Další milostivé léto schváleno. Dluhů se teď zbaví i živnostníci

Penále na sociálním pojištění nebo nedoplatky daní. To jsou nejčastější dluhy, které živnostníci a malé firmy mají u státní správy. Můžou se jich zbavit od letošního července do listopadu. Zjistili jsme, jak postupovat.

Investice s výnosem až 11 %

@SubmitCaption

Roční výnos, který je čtvrtletně nebo měsíčně vyplácen na účet. Zajímavé české projekty. Zpravidla zajištěné dluhopisy.

Doporučujeme

Předvídá budoucnost a radí tak firmám. Přichází velký náraz, varuje Louženská

Předvídá budoucnost a radí tak firmám. Přichází velký náraz, varuje Louženská

Co bude zákazníky zajímat v nejbližších letech, jaké trendy budou klíčové a na co se v byznysu zaměřit?...

Partners Financial Services