Používáte nástroj pro blokování reklamy. Pokud nám chcete pomoci, vypněte si blokování reklamy na našem webu. Zde najdete jednoduchý návod. Děkujeme.

PATOK a.s.
IČO: 27356248

Tento výpis má pouze informativní charakter. Doporučujeme informace ověřit v oficiálním veřejném rejstříku.
Tyto stránky navštíví měsíčně 1 000 000 lidí. Chcete inzerci na míru? Napište nám!

Výpis z obchodního rejstříku

Rejstřík
ARES
 
DPH
 
 
 
Pracovní místa
 
Datum zápisu1. 5. 2008
Obchodní firma
od 1. 5. 2008

PATOK a.s.

Sídlo
IČO
od 1. 5. 2008

27356248

DIČ

CZ27356248

Identifikátor datové schránky:qy8fkyg
Právní forma
od 1. 5. 2008
Akciová společnost
Spisová značka1925 B, Krajský soud v Ústí nad Labem
Předmět podnikání
od 4. 6. 2014
- silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmo tnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí
od 4. 6. 2014
- zámečnictví, nástrojářství
od 4. 6. 2014
- projektová činnost ve výstavbě
od 4. 6. 2014
- montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení
od 4. 6. 2014
- výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení
od 4. 6. 2014
- opravy silničních vozidel
od 4. 6. 2014
- opravy ostatních dopravních prostředků a pracovních strojů
od 2. 4. 2009
- výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
od 2. 4. 2009 do 4. 6. 2014
- silniční motorová doprava
od 1. 5. 2008
- podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady
od 1. 5. 2008
- provádění staveb, jejich změn a odstraňování
od 1. 5. 2008 do 4. 6. 2014
- poskytování technických služeb
Ostatní skutečnosti
od 4. 6. 2014
- Počet členů statutárního orgánu: 1
od 4. 6. 2014
- Počet členů správní rady: 1
od 4. 6. 2014
- Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb. o obchodních společnostech a družstvech.
od 11. 3. 2009 do 20. 4. 2009
- Valná hromada dne 04.03.2009: 1) rozhodla o zvýšení základního kapitálu nepeněžitým vkladem o částku 94.000.000,- Kč (slovy: devadesát čtyři milionů korun českých) upsáním nových akcií podle ustanovení § 203 obchodního zákoníku s tím, že se nepřipouští upisování akcií nad částku n avrhovaného zvýšení základního kapitálu; 2) v souladu s ustanovením § 203 odst. 2 písm. b) obchodního zákoníku stanovila, že na zvýšení základního kapitálu bude vydáno: 940 (slovy: devět set čtyřicet) kusů kmenových akcií znějících na jméno, každá o jmenovité hodnotě 10 0.000,- Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých), v listinné podobě; 3) rozhodla, že všechny akcie budou upsány nepeněžitým vkladem ve vlastnictví jednoho ze stávajících akcionářů společnosti - pana Josefa Paclta, r.č. xxxx, bytem Hřivice 168, okres Louny, PSČ 439 65, který podniká jako fyzická osoba - podnikate l pod obchodní firmou Josef Paclt - PATOK, IČ: 183 34 059, místo podnikání Louny, U porcelánky 2903, PSČ 440 01. Nepeněžitým vkladem je část podniku, který je provozován panem Josefem Pacltem - fyzickou osobou - podnikatelem pod obchodní firmou Josef Paclt - PATOK, IČ: 183 34 059, místo podnikání Louny, U Porcelánky 2903, PSČ 440 01, kterou představují vešker é věci, práva a jiné majetkové hodnoty, které slouží k provozování předmětné části podniku, včetně závazků souvisejících s předmětnou částí podniku. Součástí vkládané části podniku jsou mimo jiné též nemovitosti, a to: budova domu čp. 2903 (část obce Louny) na stavebním pozemku parcelní č. 3735/2, budova bez čp/če - garáž na stavebním pozemku parcelní č. 3732/2, budova bez čp/če na stavebním pozemku parcelní č. 3733/2, budova bez čp/če na stavebním pozemku parcelní č. 3734/2, budova bez čp/če na stavebním pozemku parcelní č. 3738/59, budova bez čp/če na stavebním pozemku parcelní č. 3738/320, budova bez čp/če na stavebním pozemku parcelní č. 3738/321, stavební pozemek parcelní č. 3732/2 "zastavěná plocha a nádvoří", stavební pozemek parcelní č. 3733/2 "zastavěná plocha a nádvoří", stavební pozemek parcelní č. 3734/2 "zastavěná plocha a nádvoří", stavební pozemek parcelní č. 3735/2 "zastavěná plocha a nádvoří", stavební pozemek parcelní č. 3738/1 "zastavěná plocha a nádvoří", stavební pozemek parcelní č. 3738/59 "zastavěná plocha a nádvoří", pozemek parcelní č. 3738/60 "ostatní plocha", pozemek parcelní č. 3738/123 "ostatní plocha", stavební pozemek parcelní č. 3738/198 "zastavěná plocha a nádvoří", stavební pozemek parcelní č. 3738/222 "zastavěná plocha a nádvoří", stavební pozemek parcelní č. 3738/223 "zastavěná plocha a nádvoří", pozemek parcelní č. 3738/227 "ostatní plocha", stavební pozemek parcelní č. 3738/233 "zastavěná plocha a nádvoří", pozemek parcelní č. 3738/234 "ostatní plocha", stavební pozemek parcelní č. 3738/235 "zastavěná plocha a nádvoří", pozemek parcelní č. 3738/241 "ostatní plocha", stavební pozemek parcelní č. 3738/270 "zastavěná plocha a nádvoří", pozemek parcelní č. 3738/273 "ostatní plocha", stavební pozemek parcelní č. 3738/320 "zastavěná plocha a nádvoří" a stavební pozemek parcelní č. 3738/321 "zastavěná plocha a nádvoří", včetně veškerého příslušenství a součástí, zejména venkovních úprav, zapsáno na listu vlastnictví č. 5849 pro katastrální území Louny, obec Louny, okres Louny. Nepeněžitý vklad do základního kapitálu společnosti je podrobně popsán ve znaleckém posudku soudního znalce Ing. Luboše Marka, znalce z oboru ekonomika - ceny a odhady podniků, ze dne 30.01.2009. Posudek byl vypracován pod číslem položky znaleckého deníku č. 02-473-2009. Znalec pro určení hodnoty nepeněžitého vkladu pro účely zvýšení základního kapitálu společnosti byl jmenován usnesením Krajského soudu v Ústí nad Labem čj. 71 Nc 1165/2008-9 ze dne 11.12.2008, které nabylo právní moci dne 06.01.2009. 4) určila, že hodnota nepeněžitého vkladu byla stanovena shora citovaným znaleckým posudkem na částku 94.000.000,- Kč (slovy: devadesát čtyři milionů korun českých); za nepeněžitý vklad bude vydáno 940 (slovy: devět set čtyřicet) kusů kmenových akcií znějících na jméno, každá o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých), v listinné podobě; 5) konstatovala, že mezi hodnotou nepeněžitého vkladu a jmenovitou hodnotou akcií, které mají být vydány akcionáři jako protiplnění, není žádný rozdíl. Emisní kurz akcií, které budou vydány na zvýšení základního kapitálu společnosti, je shodný se jmen ovitou hodnotou těchto akcií (§ 163a obchodního zákoníku); 6) konstatovala, že představenstvo společnosti předložilo valné hromadě zprávu o hodpodářské využitelnosti nepeněžitého vkladu ve vztahu k předmětu podnikání společnosti, v níž uvedlo též důvody upisování akcií nepeněžitým vkladem a odůvodnilo výši na vrhovaného emisního kurzu akcií; 7) konstatovala, že dozorčí rada vyjádřila s navrhovaným zvýšením základního kapitálu společnosti formou nepeněžitého vkladu, jehož předmětem je část podniku souhlas; 8) konstatovala, že ve smyslu ust. § 13 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, v platném znění, není v daném případě zvýšení základního kapitálu nepeněžitým vkladem, jehož předmětem je část podniku, vyžadováno povolení Úřadu pro ochran u hospodářské soutěže; 9) konstatovala, že přednostní právo upsat nové akcie společnosti, upisované ke zvýšení základního kapitálu, akcionářům společnosti nevzniká, neboť akcie se neupisují peněžitými vklady. Proto nejsou v tomto rozhodnutí uváděny údaje týkající se přednos tního práva ve smyslu ust. § 203 odst. 2 písm. c) obchodního zákoníku; 10) ve smyslu ustanovení § 203 odst. 2 písm. d) obchodního zákoníku a s přihlédnutím ke skutečnosti, že akcionářům nevzniklo přednostní právo upsat nové akcie společnosti, určila, že veškeré akcie, které mají být na zvýšení základního kapitálu vydány, to je 940 (slovy: devět set čtyřicet) kusů kmenových akcií znějících na jméno, každá o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých), v listinné podobě, budou nabídnuty předem určenému zájemci, to je panu Josefu Pacltovi, r.č. 6703 21/0657, bytem Hřivice 168, okres Louny, PSČ 439 65; 11) konstatovala, že ve smyslu ustanovení § 204 odst. 5 obchodního zákoníku předem určený zájemce upisuje akcie ve smlouvě o upsání akcií, kterou uzavírá se společností, přičemž tato smlouva musí mít písemnou formu a podpisy na ní musí být úředně ověře ny; 12) ve smyslu ustanovení § 203 odst. 2 písm. e) obchodního zákoníku stanovila, že akcie lze upsat v sídle společnosti na adrese Louny, U Porcelánky 2903, PSČ 440 01, ve lhůtě 30 (slovy: třiceti) dnů, počínaje dnem následujícím po dni doručení návrhu sm louvy o upsání akcií společností upisovateli (předem určenému zájemci); tento návrh smlouvy o upsání akcií společnost doručí upisovateli (předem určenému zájemci) do 10 (slovy: deseti dnů) po zápisu rozhodnutí valné hromady společnosti o zvýšení základníh o kapitálu do obchodního rejstříku. Počátek běhu lhůty pro upisování akcií bude oznámen upisovateli (předem určenému zájemci) doručením uvedeného návrhu smlouvy o upsání akcií, a to formou doručeného dopisu zaslaného na adresu bydliště upisovatele (předem určeného zájemce) nebo osob ním předáním proti písemnému potvrzení. Emisní kurz jedné upisované akcie činí částku 100.000,- Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých); 13) v souladu s ustanovením § 203 odst. 2 písm. f) obchodního zákoníku určila, že lhůta pro splacení emisního kurzu akcií bude činit 3 (slovy: tři) měsíce ode dne upsání akcií. Místem pro splacení nepeněžitého vkladu je sídlo společnosti na adrese Loun y, U Porcelánky 2903, PSČ 440 01; 14) určila, že o splacení vkladů bude uzavřena mezi společností a upisovatelem písemná smlouva o vkladu části podniku do základního kapitálu společnosti, s tím, že smlouva bude obsahovat též prohlášení vkladatele dle § 60 odst. 1 obchodního zákoníku, a  zároveň dojde ke dni účinnosti smlouvy o vkladu části podniku do základního kapitálu společnosti k předání části podniku, včetně nemovitostí, které tvoří součást vkládané části podniku; 15) určila, že nová výše základního kapitálu po zvýšení bude činit částku 96.000.000,- Kč (slovy: devadesát šest milionů korun českých).
Kapitál
od 2. 4. 2009
Základní kapitál 96 000 000 Kč, splaceno 100 %.
od 1. 5. 2008 do 2. 4. 2009
Základní kapitál 2 000 000 Kč, splaceno 100 %.
od 2. 12. 2016
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 960.
od 2. 12. 2016
Zaknihované akcie jsou převoditelné se souhlasem statutárního ředitele.
od 2. 4. 2009 do 2. 12. 2016
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 960.
od 1. 5. 2008 do 2. 4. 2009
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 20.
Statutární orgán
od 4. 6. 2014
JOSEF PACLT
Hřivice, , PSČ 439 65
den vzniku funkce: 23. 4. 2014
od 10. 8. 2012 do 4. 6. 2014
Oldřich Vajsejtl - Místopředseda představenstva
Louny, U Porcelánky, PSČ 440 01
den vzniku členství: 12. 6. 2012 - 23. 4. 2014
den vzniku funkce: 20. 6. 2012 - 23. 4. 2014
od 11. 3. 2009 do 10. 8. 2012
Lumír Ráž - Místopředseda představenstva
Koštice, 121, PSČ 439 21
den vzniku členství: 27. 2. 2009 - 12. 6. 2012
den vzniku funkce: 2. 3. 2009 - 12. 6. 2012
od 1. 5. 2008 do 11. 3. 2009
Ing. Martin Kučera - Místopředseda představenstva
Teplice, Josefa Suka 1354/13, PSČ 415 01
den vzniku členství: 1. 5. 2008 - 27. 2. 2009
den vzniku funkce: 1. 5. 2008 - 27. 2. 2009
od 1. 5. 2008 do 4. 6. 2014
Josef Paclt - Předseda představenstva
Hřivice, 168, PSČ 439 65
den vzniku členství: 1. 5. 2008 - 23. 4. 2014
den vzniku funkce: 1. 5. 2008 - 23. 4. 2014
od 1. 5. 2008 do 4. 6. 2014
Jaroslava Pacltová - Místopředseda představenstva
Cítoliby, Boženy Němcové 161, PSČ 439 02
den vzniku členství: 1. 5. 2008 - 23. 4. 2014
den vzniku funkce: 1. 5. 2008 - 23. 4. 2014
od 4. 6. 2014
Za společnost je oprávněn jednat statutární ředitel samostatně.
od 1. 5. 2008 do 4. 6. 2014
Za společnost je oprávněn jednat předseda představenstva samostatně nebo místopředsedové představenstva společně.
Správní rada
od 4. 6. 2014
JOSEF PACLT - Člen správní rady
Hřivice, , PSČ 439 65
den vzniku členství: 23. 4. 2014
Prokura
od 10. 5. 2019
JIŘÍ PACLT
Hřivice, , PSČ 439 65
od 10. 5. 2019
Prokurista jedná samostatně. Prokurista není oprávněn zcizit nebo zatížit nemovitou věc.
Dozorčí rada
od 22. 9. 2010 do 4. 6. 2014
Jiří Házl - Předseda dozorčí rady
Louny, Zahradní 2474, PSČ 440 01
den vzniku členství: 27. 2. 2009 - 23. 4. 2014
den vzniku funkce: 27. 7. 2010 - 23. 4. 2014
od 22. 9. 2010 do 4. 6. 2014
Václav Jonák - Člen dozorčí rady
Cítoliby, Fibichova, PSČ 439 02
den vzniku členství: 14. 7. 2010 - 23. 4. 2014
od 22. 9. 2010 do 4. 6. 2014
Ing. Jaroslava Hrušovská - Člen dozorčí rady
Libočany, , PSČ 439 75
den vzniku členství: 19. 7. 2010 - 23. 4. 2014
od 11. 3. 2009 do 22. 9. 2010
Josef Paclt - Předseda dozorčí rady
Cítoliby, Boženy Němcové 161, PSČ 439 02
den vzniku členství: 27. 2. 2009 - 14. 7. 2010
den vzniku funkce: 27. 2. 2009 - 14. 7. 2010
od 11. 3. 2009 do 22. 9. 2010
PaedDr. Kateřina Pacltová - Člen dozorčí rady
Hřivice, 168, PSČ 439 65
den vzniku členství: 27. 2. 2009 - 14. 7. 2010
od 11. 3. 2009 do 22. 9. 2010
Jiří Házl - Člen dozorčí rady
Louny, Zahradní 2474, PSČ 440 01
den vzniku členství: 27. 2. 2009
od 1. 5. 2008 do 11. 3. 2009
Josef Paclt - Předseda dozorčí rady
Cítoliby, Boženy Němcové 161, PSČ 439 02
den vzniku členství: 1. 5. 2008 - 27. 2. 2009
den vzniku funkce: 1. 5. 2008 - 27. 2. 2009
od 1. 5. 2008 do 11. 3. 2009
PaedDr. Kateřina Pacltová - Člen dozorčí rady
Hřivice, 168, PSČ 439 65
den vzniku členství: 1. 5. 2008 - 27. 2. 2009
od 1. 5. 2008 do 11. 3. 2009
Jitka Maršíková - Člen dozorčí rady
Chotěšov, Libochovická 126, PSČ 410 02
den vzniku členství: 1. 5. 2008 - 27. 2. 2009
Hodnocení firmy
+3
+
-

Další odkazy

Peníze.cz zobrazuje pouze údaje, které byly zveřejněny na základě zákona v různých rejstřících. Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na této stránce.Vydavatel tímto způsobem zpracovává osobní údaje v souladu s čl. 6 odst. 1 odst. f) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů, tedy pro účely oprávněných zájmů uživatelů této webové služby, která umožňuje, mimojiné, vyhledávání v rejstřících z jednoho místa, aniž by údaje z těchto rejstříků sdružovala.

Pokud jste na našich stránkách objevili, že uváděná data neodpovídají realitě, zkontrolujte prosím nejdříve, zda chyba není přímo v příslušném zdrojovém rejstříku. Pokud je tomu tak, obraťte se s opravou dat na příslušnou instituci uvedenou na této stránce. Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích. Pokud je na zdrojové stránce vše v pořádku a chyba je pouze u nás, kontaktujte nás prosím na emailu redakce@penize.cz a uveďte stránku, na níž se nesrovnalost na našem webu nachází, případně IČ subjektu. S maximálním úsilím chybu co nejdříve opravíme.

Články o podnikání

Pětadvacet tisíc pro OSVČ. Tady jsou podrobnosti a formulář

10. 4. 2020 | | Petr Kučera | 66 komentářů

Pětadvacet tisíc pro OSVČ. Tady jsou podrobnosti a formulář

Poslanci schválili jednorázový příspěvek 25 000 korun pro podnikatele. Kdo na něj dosáhne a jaké jsou podmínky? Projděte si odpovědi na časté otázky kolem programu Pětadvacítka.

Boj o přežití. Koronakrize očima podnikatelů

10. 4. 2020 | | Ondřej Tůma | 3 komentáře

Boj o přežití. Koronakrize očima podnikatelů

Jak pandemie koronaviru zasáhla české podnikatele? Jsou vládní opatření přiměřená, nebo jimi stát napáchal víc škody než užitku? A co si ze současné situace vzít pro chvíle, až se život zase vrátí do normálu?

Nová aplikace umožní online prodej i bez e-shopu

9. 4. 2020 | | Jiří Hovorka | 1 komentářů

Nová aplikace umožní online prodej i bez e-shopu

Novou aplikaci, díky níž bude možné prodávat zboží přes internet i bez nutnosti e-shopu, spouští společnost Global Payments. Chce tím pomoci obchodníkům, kteří kvůli koronaviru museli zavřít kamenné prodejny.

Platbu nájemného odložíte u bytu i provozovny. Schváleno

9. 4. 2020 | | Petr Kučera | 7 komentářů

Platbu nájemného odložíte u bytu i provozovny. Schváleno

Lidé a firmy můžou odložit platby nájmu, jestliže kvůli dopadům koronaviru nemají peníze. Lhůty jsou ale nakonec kratší, než předpokládaly původní návrhy. Vyplývá to z dvou zákonů, které schválili poslanci.

Podpora firem? Zmatek a nejistota. Odpusťte pojistné u zaměstnanců

9. 4. 2020 | | Petr Zámečník | 1 komentářů

Podpora firem? Zmatek a nejistota. Odpusťte pojistné u zaměstnanců

Vládní programy na pomoc podnikatelům a firmám přinášejí v praxi řadu překážek a nedorozumění.

Nejlepší kurz

NázevCelkem zaplatíte
Broadway Change 2 555,00 Kč
Sberbank CZ 2 603,00 Kč
Czech Exchange 2 710,00 Kč
Exchange s.r.o. 2 720,00 Kč
Exchange s.r.o. VIP 2 720,00 Kč
Komerční banka 2 771,90 Kč
Expobank CZ 2 788,20 Kč
Česká spořitelna 2 819,00 Kč
UnicreditBank Czech Republic 2 850,40 Kč
TIP: Získejte výhodný VIP kurz na výměnu valut
vytiskněte si slevový kupón.
TIP: Jak na platby do zahraničí ZDARMA? - šetřete na poplatcích, podmínky ZDE.

Ušetřete s Peníze.cz

Naši čtenáři s námi ušetřili už  11 952 667 Kč. Podívejte se na poslední poptávky a vyzkoušejte nás také. Vše je zcela zdarma.

Celebrity v rejstříku

Jsou to frajeři, nebo lupiči? Hlasujte v hitparádě o krále a největšího podvraťáka našeho obchodního rejstříku. Pokud nevidíte svého favorita, zkuste si stránku znovu načíst, objeví se další várka…

1.Jaromír Jágr

Jaromír Jágr

- hokejista, mistr světa a olympijský vítěz

+39
+
-
2.Ladislav  Vízek

Ladislav Vízek

- fotbalový internacionál

+10
+
-
3.Tomáš Čupr

Tomáš Čupr

- podnikatel, Rohlik.cz, Slevomat

0
+
-
4.Martin Kasa

Martin Kasa

- podnikatel, Pilulka.cz

-2
+
-
5.Jiří Mádl

Jiří Mádl

- herec, režisér

-4
+
-

Články na Heroine.cz

Nudíte se? Nezoufejte, může to být cesta z šedivé každodennosti

Nudíte se? Nezoufejte, může to být cesta z šedivé každodennosti

Nuda je velice nepříjemný pocit a většina lidí se jí snaží za každou cenu vyhnout. Pokud...více

Karanténa nám sex bere i dává, babyboom ale nejspíš nezpůsobí

Karanténa nám sex bere i dává, babyboom ale nejspíš nezpůsobí

Marie je na mateřské se dvěma dětmi a kvůli karanténě s nimi tráví veškerý čas. Její manžel...více

Deník zdravotní sestry v době pandemie 3: Pohodové dny v nás vzbuzují nervozitu

Deník zdravotní sestry v době pandemie 3: Pohodové dny v nás vzbuzují nervozitu

Pandemie koronaviru a s ní spojená globální krize dopadla nejrychleji a nejhůře na zdravotnictví....více

Ušetřete za elektřinu a plyn

Zdají se vám vaše účty za elektřinu a plyn podezřele vysoké, ale nechce se vám do srovnávání nabídek? Odrazuje vás od změny dodavatele nekonečné papírování? Máme řešení: porovnáme distribuční sazby za elektřinu i plyn a vybereme tu pro vás nejvýhodnější. A pokud budete chtít, zařídíme za vás i změnu dodavatele.

Průměrně šetříme 2320 korun ročně na elektřině a 2560 korun na plynu.

Víte, kde najdete nejlevnější benzin ve svém okolí? My ano. Vyzkoušejte naše vyhledávání čerpacích stanic podle adresy nebo místa, kde se právě nacházíte.

Vývoj ceny benzinu a ceny nafty

Poradna

Poslední dotaz: Ukončení PP během mateřské dovolené
Poradna > Sociální poradna > Mateřská dovolená > Ukončení PP během mateřské dovolené

Otázka: Dobrý den, chtěla bych se zeptat na svoji situaci. Jsem zaměstnaná na dobu určitou - smlouva mi končí 31.7.2020, na mateřskou dovolenou bych měla nastoupit cca od 1.7. (termín porodu mám 22.8.), do konce...Více

Právní poradna

Sociální poradna

Investiční poradna

Interaktivní grafiky

Spočítejte si osobní inflaci

Spočítejte si osobní inflaci

Inflace se měří indexem cen průměrného koše výrobků a služeb. Jenže každý kupuje něco jiného, proto na každého inflace působí jinak.

Jak se vyvíjejí v Česku mzdy a nezaměstnanost

Jak se vyvíjejí v Česku mzdy a nezaměstnanost

Unikátní mapa, na které můžete sledovat vývoj nezaměstnanosti a průměrných platů v jednotlivých českých krajích od roku 2006.

Průvodce výpisem z katastru nemovitostí

Průvodce výpisem z katastru nemovitostí

Vyznat se ve výpisu z katastru nemovitostí je často složité. Připravili jsme průvodce, který vám pomůže se zorientovat v jeho jednotlivých částech.

Partners Financial Services