Partners Financial Services
Ikona žárovky

Tyto stránky navštíví měsíčně 1 000 000 lidí. Chcete inzerci na míru? Napište nám!

Branické mezivrší, a.s., IČO: 27371701 - Obchodní rejstřík

Tento výpis z obchodního rejstříku obsahuje údaje o společnosti Branické mezivrší, a.s.. Údaje byly staženy 11. 8. 2023 z datové služby justice.cz
dle IČO 27371701. Z důvodu ochrany osobních údajů nejsou na stránce data narození a úplné adresy fyzických osob. Kompletní výpis včetně dat narození a adres lze zobrazit po zadání IČO 27371701 na originální stránce obchodního rejstříku justice.cz.

Výpis z obchodního rejstříku

Aktuální rejstřík
Úplný rejstřík
RES DPH
Datum vzniku a zápisu
25. 8. 2005
Obchodní firma
Branické mezivrší, a.s.
zapsáno 25. 8. 2005
Firmy na stejné adrese
Na Kolejním statku 308/6, 140 00 Praha 4
zapsáno 25. 8. 2005 vymazáno 2. 3. 2007
IČO
27371701
zapsáno 25. 8. 2005
DIČ
Identifikátor datové schránky
kzkc8ft
Právní forma
Akciová společnost
zapsáno 25. 8. 2005
Spisová značka
B 10123/MSPH Městský soud v Praze
zapsáno 25. 8. 2005
Rizikovost společnosti

Poslední změny a události - Branické mezivrší, a.s.

27. 1. 2023
Zapsán skutečný majitel Peter Foglar, jako nepřímý skutečný majitel; náhradní skutečný majitel podle § 5 zákona č. 3. 7/2. 02. 1. sb.
27. 1. 2023
Vymazán skutečný majitel Ing. Arch. Daniel Škarda
27. 1. 2023
Vymazán skutečný majitel Ing. Tomáš Červenka
27. 1. 2023
Změna informací: skutečný majitel Ing. Radek Husák
27. 1. 2023
Změna informací: skutečný majitel Ing. Radek Tůma

Všechny změny a události ve společnosti

Vizualizace obchodních vztahů a vazeb - Branické mezivrší, a.s.
Více o vizualizacích

Branické mezivrší, a.s., IČO: 27371701: vizualizace vztahů osob a společností

Branické mezivrší, a.s., IČO: 27371701

Zobrazit vztahy a firmy
Předmět podnikání
Pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor bez poskytování jiných než základních služeb zajišťujících jejich řádný provoz
zapsáno 25. 8. 2005 vymazáno 30. 5. 2012
Činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců
zapsáno 2. 3. 2007 vymazáno 30. 5. 2012
Inženýrská činnost v investiční výstavbě
zapsáno 2. 3. 2007 vymazáno 30. 5. 2012
Realitní činnost
zapsáno 2. 3. 2007 vymazáno 30. 5. 2012
Výroba, obchod a služby neuvedené v příloze 1-3 živnostenského zákona
zapsáno 30. 5. 2012
Pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor
zapsáno 30. 7. 2014
Základní kapitál
2 000 000 Kč
Splaceno: 30,00 %
zapsáno 25. 8. 2005 vymazáno 8. 11. 2005
37 188 000 Kč
Splaceno: 100,00 %
V období od 5. září 2005 do 16. září byl ze strany zakladatelů, resp. akcionářů společnosti splacen v plné výši peněžitý vklad do společnosti, a sice tak, že akcionář Ing. Nosál i akcionářka Ing. Nosálová splatili každý částku 700 000,- Kč, odpovídající dosud nesplacené části základního kapitálu 2.000.000,- Kč. Dne 12.října 2005 nabylo právní moci usnesení Městského soudu v Praze, kterým bylo zapsáno usnesení valné hromady ze dne 21.září 2005 o zvýšení základního kapitálu společnosti o částku 35.188.000,- Kč. Následně došlo k upsání akcií a k jejich splacení určeným nepeněžitým vkladem, oceněným znaleckým posudkem.
zapsáno 8. 11. 2005
Akcie
2000 ks kmenové akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 1 000 Kč Převoditelnost akcií je omezena souhlasem valné hromady
zapsáno 25. 8. 2005 vymazáno 8. 11. 2005
37188 ks kmenové akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 1 000 Kč Převoditelnost akcií je omezena souhlasem valné hromady
zapsáno 8. 11. 2005
Ostatní skutečnosti
Valná hromada konaná dne 21. září 2005 schválila rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu takto: 1. Základní kapitál společnosti se zvýší o částku 35.188.000,- Kč. Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. 2. Na zvýšení základního kapitálu bude upsáno 35.188 kusů listinných akcií společnosti o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč znějících na jméno, jejichž převoditelnost bude omezena souhlasem valné hromady. Všechny akcie budou akciemi kmenovými, tedy stejného druhu, a nebudou kótované. 3. Upsání všech 35.188 kusů kmenových listinných akcií společnosti o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč znějících na jméno, jejichž převoditelnost bude omezena souhlasem valné hromady, bude nabídnuto určitém zájemcům - manželům Ing. Jiřímu Nosálovi, CSc., r.č. 46 04 05 /034, bytem Praha 10, Želivecká 2811, PSČ: 106 00, a Ing. Janě Nosálové, r.č. 48 55 14/112, bytem Praha 10, Želivecká 2811, PSČ: 106 00. 4. Akcie je možno upsat v sídle společnosti Branické mezivrší, a.s. v Praze 4, Na Kolejním statku 308/6, PSČ. 140 00, v pracovních dnech od 8,00 do 16,00 hodin. Lhůta pro upsání akcií činí dva měsíce a počíná běžet dnem doručení návrhu smlouvy o upsání akcií určitým zájemcům. 5. Předem určený zájemce upisuje akcie ve smlouvě o upsání akcií, kterou uzavírá se společností. Smlouva o upsání akcií musí mít písemnou formu, podpisy musí být úředně ověřeny. Smlouva o upsání akcií musí obsahovat alespoň náležitosti uvedené v §205 odstavci 3) obchodního zákoníku. 6.Počátek běhu lhůty k upsání akcií sdělí společnost určitým zájemcům písemným oznámením zaslaným doporučeným dopisem nebo předaným určitým zájemcům osobně proti podpisu, přičemž nedílnou součástí oznámení musí být návrh smlouvy o upsání akcií. Společnost je tak povinna učinit nejpozději do jednoho týdne ode dne zápisu tohoto usnesení valné hromady do obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze. 7. Emisní kurs upsaných akcií je shodný s jejich jmenovitou hodnotou, tzn. jedna akcie společnosti o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč bude upsána emisním kurzem 1.000,- Kč. 8. Emisní kurs všech akcií vydávaných na zvýšení základního kapitálu dle tohoto usnesení bude upsán nejpozději do tří měsíců ode dne upsání splacen nepeněžitým vkladem spočívajícím ve vložení nemovitostí, a to: a) nemovitostí zapsaných v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Hlavní město Prahu, Katastrálním pracovištěm Praha, na listu vlastnictví č. 4444 pro obec Praha a katastrální území Braník, tj. pozemku evidovaného jako pozemková parcela parc.č. 939/2 o výměře 420 m2 - zastavěná plocha a nádvoří, pozemku evidovaného jako pozemková parcela parc. č. 2877/2 o výměře 117m2 - ostatní plocha, ostatní komunikace, vše v katastrálním území Braník, b) ideálního spoluvlastnického podílu ve výši devíti desetin nemovitostí zapsaných v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Hlavní město Prahu, Katastrálním pracovištěm Praha, na listu vlastnictví č. 4450 pro obec Praha a katastrální území Braník, tj. pozemku evidovaného jako pozemková parcela parc.č. 937 o výměře 443m2 - ostatní plocha, jiná plocha, pozemku evidovaného jako pozemková parcela parc. č. 939/1 o výměře 356m2 - zastavěná plocha a nádvoří, zbořeniště, pozemku evidovaného jako pozemková parcela parc. č. 941 o výměře 300m2 - ostatní plocha, ostatní komunikace, pozemku evidovaného jako pozemková parcela parc.č. 942 o výměře 145m2 - ostatní plocha, ostatní komunikace, pozemku evidovaného jako pozemková parcela parc. č. 943 o výměře 182 m2 - ostatní plocha, ostatní komunikace, pozemku evidovaného jako pozemková parcela parc. č. 944 o výměře 153m2 - ostatní plocha, zeleň, pozemku evidovaného jako pozemková parcela parc. č. 945 o výměře 55m2 - ostatní plocha, zeleň, pozemku evidovaného jako pozemková parcela parc. č. 946 o výměře 28 m2 - ostatní plocha , zeleň, pozemku evidovaného jako pozemková parcela parc. č. 948 o výměře 4m2 - ostatní plocha, zeleň, pozemku evidovaného jako pozemková parcela parc.č. 951/1 o výměře 5202m2 - ostatní plocha, zeleň, pozemku evidovaného jako pozemková parcela parc.č. 951/2 o výměře 348m2 - zastavěná plocha a nádvoří, pozemku evidovaného jako pozemková parcela parc.č. 951/3 o výměře 4483m2 - ostatní plocha, zeleň, pozemku evidovaného jako pozemková parcela parc.č. 951/4 o výměře 608m2 - ostatní plocha, zeleň, pozemku evidovaného jako pozemková parcela č. 951/5 o výměře 587m2 - ostatní plocha, zeleň, pozemku evidovaného jako pozemková parcela parc.č. 957/1 o výměře 382m2 - ostatní plocha, zeleň, vše v katastrálním území Braník. Nepeněžitý vklad byl v souladu s § 59 odstavcem 3) obchodního zákoníku popsán a oceněn znaleckým posudkem č. 120/02/2005 ze dne 13. září 2005 soudního znalce Ing. Lubora Doležala, ustanoveného usnesením Městského soudu v Praze ze dne 9. září 2005 pod č.j. Nc 4603/2005-5, které nabylo právní moci dne 14.září 2005. Shora uvedený znalecký posudek stanovuje hodnotu nepeněžitého vkladu částkou 35.188.000,- Kč. Za nepeněžitý vklad výše popsaný bude vydáno 35.188 kusů kmenových listinných akcií společnosti o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč znějících na jméno, jejichž převoditelnost bude omezena souhlasem valné hromady. Nepeněžitý vklad je splacen uzavřením smlouvy o vložení nepeněžitého vkladu do společnosti Branické mezivrší, a.s. v sídle společnosti Branické mezivrší, a.s. a faktickým předáním nepeněžitého vkladu.
zapsáno 12. 10. 2005 vymazáno 8. 11. 2005
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
zapsáno 30. 7. 2014

Statutární orgán - představenstvo - Branické mezivrší, a.s.

Předseda představenstva
Ing. Jiří Nosál, CSc.
Želivecká, 106 00 Praha 10
Den vzniku funkce: 25. 8. 2005
Den zániku funkce: 16. 5. 2006
Den vzniku členstvi: 25. 8. 2005
Den zániku členstvi: 16. 5. 2006
zapsáno 25. 8. 2005 vymazáno 4. 7. 2006
Člen představenstva
Mgr. Ondřej Nosál
Pražského povstání, 148 00 Praha 4
Den vzniku funkce: 25. 8. 2005
Den zániku funkce: 16. 5. 2006
Den vzniku členstvi: 25. 8. 2005
Den zániku členstvi: 16. 5. 2006
zapsáno 25. 8. 2005 vymazáno 4. 7. 2006
Člen představenstva
Michaela Nosálová
Štúrova, 142 00 Praha 4
Den vzniku funkce: 25. 8. 2005
Den zániku funkce: 21. 9. 2005
zapsáno 25. 8. 2005 vymazáno 12. 10. 2005
Člen představenstva
Mgr. Gabriela Hyklová
U Svobodárny, 190 00 Praha 9
Den vzniku členstvi: 21. 9. 2005
zapsáno 12. 10. 2005 vymazáno 17. 12. 2012
Předseda představenstva
Ing. Radek Husák
Evropská, 160 00 Praha 6
Den vzniku funkce: 17. 5. 2006
Den vzniku členstvi: 16. 5. 2006
zapsáno 4. 7. 2006 vymazáno 17. 12. 2012
Člen představenstva
Ing. Robert Höhne
Laudova, 163 00 Praha 6
Den vzniku funkce: 16. 5. 2006
Den zániku funkce: 22. 8. 2007
Den vzniku členstvi: 16. 5. 2006
Den zániku členstvi: 22. 8. 2007
zapsáno 4. 7. 2006 vymazáno 25. 9. 2007
Člen představenstva
Ing. Radek Tůma
Polepská, 190 16 Praha 9 - Újezd nad Lesy
Den vzniku funkce: 22. 8. 2007
Den vzniku členstvi: 22. 8. 2007
zapsáno 25. 9. 2007 vymazáno 17. 12. 2012
Předseda představenstva
Ing. Radek Husák
Evropská, 160 00 Praha 6
Den vzniku funkce: 17. 5. 2012
Den vzniku členstvi: 17. 5. 2012
zapsáno 17. 12. 2012 vymazáno 11. 7. 2014
Člen představenstva
Mgr. Gabriela Hyklová
U Svobodárny, 190 00 Praha 9
Den vzniku členstvi: 22. 9. 2010
zapsáno 17. 12. 2012 vymazáno 29. 11. 2013
Člen představenstva
Ing. Radek Tůma
Polepská, 190 16 Praha 9 - Újezd nad Lesy
Den vzniku členstvi: 23. 8. 2012
zapsáno 17. 12. 2012 vymazáno 31. 12. 2015
Člen představenstva
Mgr. Gabriela Hyklová
Javorová, 182 00 Praha - Kobylisy
Den vzniku členstvi: 22. 9. 2010
Den zániku členstvi: 22. 9. 2015
zapsáno 29. 11. 2013 vymazáno 31. 12. 2015
Předseda představenstva
Ing. Radek Husák
Evropská, 160 00 Praha - Dejvice
Den vzniku funkce: 17. 5. 2012
Den zániku funkce: 2. 2. 2017
Den vzniku členstvi: 17. 5. 2012
Den zániku členstvi: 2. 2. 2017
zapsáno 11. 7. 2014 vymazáno 6. 4. 2017
Člen představenstva
Ing. Radek Tůma
Polepská, 190 16 Praha - Újezd nad Lesy
Den vzniku členstvi: 23. 8. 2012
Den zániku členstvi: 2. 2. 2017
zapsáno 31. 12. 2015 vymazáno 6. 4. 2017
Člen představenstva
Gabriela Hyklová
Javorová, 182 00 Praha - Kobylisy
Den vzniku funkce: 23. 9. 2015
Den zániku funkce: 23. 9. 2020
Den vzniku členstvi: 23. 9. 2015
Den zániku členstvi: 23. 9. 2020
zapsáno 31. 12. 2015 vymazáno 8. 4. 2022
Předseda představenstva
Radek Husák
Evropská, 160 00 Praha - Dejvice
Den vzniku funkce: 3. 2. 2017
Den zániku funkce: 3. 2. 2022
Den vzniku členstvi: 3. 2. 2017
Den zániku členstvi: 3. 2. 2022
zapsáno 6. 4. 2017 vymazáno 8. 4. 2022
Člen představenstva
Radek Tůma
Polepská, 190 16 Praha - Újezd nad Lesy
Den vzniku členstvi: 3. 2. 2017
Den zániku členstvi: 3. 2. 2022
zapsáno 6. 4. 2017 vymazáno 8. 4. 2022
Místopředseda představenstva
Mgr. Gabriela Hyklová
Javorová, 182 00 Praha - Kobylisy
Den vzniku funkce: 3. 2. 2022
Den vzniku členstvi: 23. 9. 2020
zapsáno 8. 4. 2022
Předseda představenstva
Ing. Radek Husák
Evropská, 160 00 Praha - Dejvice
Den vzniku funkce: 3. 2. 2022
Den vzniku členstvi: 3. 2. 2022
zapsáno 8. 4. 2022
Člen představenstva
Ing. Radek Tůma
Polepská, 190 16 Praha - Újezd nad Lesy
Den vzniku členstvi: 3. 2. 2022
zapsáno 8. 4. 2022
Způsob jednání
Za představenstvo jedná navenek jménem společnosti předseda a jeden člen představenstva.
zapsáno 25. 8. 2005 vymazáno 12. 10. 2005
Za představenstvo jednají navenek jménem společnosti společně všichni členové představenstva.
zapsáno 12. 10. 2005 vymazáno 30. 7. 2014
Za společnost je oprávněno jednat ve všech věcech představenstvo, a to buď společně všichni členové představenstva, nebo každý člen představenstva samostatně. Podepisování za společnost se děje tak, že k napsané, vytištěné nebo jinak vyznačené obchodní firmě společnosti připojí svůj vlastnoruční podpis předseda a místopředseda představenstva nebo místopředseda a člen představenstva.
zapsáno 30. 7. 2014

Dozorčí rada - Branické mezivrší, a.s.

Předseda dozorčí rady
Ing. Jana Nosálová
Želivecká, 106 00 Praha 10
Den vzniku funkce: 25. 8. 2005
Den zániku funkce: 16. 5. 2006
Den vzniku členstvi: 25. 8. 2005
Den zániku členstvi: 16. 5. 2006
zapsáno 25. 8. 2005 vymazáno 4. 7. 2006
Člen dozorčí rady
Mgr. Vilém Nosál
Průběžná, 100 00 Praha 10
Den vzniku funkce: 25. 8. 2005
Den zániku funkce: 16. 5. 2006
Den vzniku členstvi: 25. 8. 2005
Den zániku členstvi: 16. 5. 2006
zapsáno 25. 8. 2005 vymazáno 4. 7. 2006
Člen dozorčí rady
RNDr. Jarmila Nosálová
Průběžná, 100 00 Praha 10
Den vzniku funkce: 25. 8. 2005
Den zániku funkce: 16. 5. 2006
Den vzniku členstvi: 25. 8. 2005
Den zániku členstvi: 16. 5. 2006
zapsáno 25. 8. 2005 vymazáno 4. 7. 2006
Člen dozorčí rady
Veronika Bauerová
V Horkách, 289 11 Pečky
Den vzniku funkce: 16. 5. 2006
Den zániku funkce: 22. 8. 2007
Den vzniku členstvi: 16. 5. 2006
Den zániku členstvi: 22. 8. 2007
zapsáno 4. 7. 2006 vymazáno 25. 9. 2007
Člen dozorčí rady
Hana Horská
Nad Turbovou, 150 00 Praha 5
Den vzniku funkce: 16. 5. 2006
Den vzniku členstvi: 16. 5. 2006
zapsáno 4. 7. 2006 vymazáno 28. 11. 2006
Předseda dozorčí rady
Ing. Tomáš Červenka
Kašparovo nám., 180 00 Praha 8
Den vzniku funkce: 17. 5. 2006
Den vzniku členstvi: 16. 5. 2006
zapsáno 4. 7. 2006 vymazáno 24. 6. 2009
Člen dozorčí rady
Hana Horská
Ke Klimentce, 150 00 Praha 5
Den vzniku funkce: 16. 5. 2006
Den vzniku členstvi: 16. 5. 2006
zapsáno 28. 11. 2006 vymazáno 17. 12. 2012
Člen dozorčí rady
Ing. arch. Daniel Škarda
Dukelských hrdinů, 170 00 Praha 7 - Holešovice
Den vzniku funkce: 22. 8. 2007
Den vzniku členstvi: 22. 8. 2007
zapsáno 25. 9. 2007 vymazáno 17. 12. 2012
Předseda dozorčí rady
Ing. Tomáš Červenka
Litoměřická, 190 00 Praha 9 - Prosek
Den vzniku funkce: 17. 5. 2006
Den vzniku členstvi: 16. 5. 2006
zapsáno 24. 6. 2009 vymazáno 17. 12. 2012
Člen dozorčí rady
Hana Horská
Ke Klimentce, 150 00 Praha 5
Den vzniku členstvi: 17. 5. 2011
zapsáno 17. 12. 2012 vymazáno 29. 11. 2013
Předseda dozorčí rady
Ing. Tomáš Červenka
Litoměřická, 190 00 Praha 9 - Prosek
Den vzniku funkce: 17. 5. 2011
Den vzniku členstvi: 17. 5. 2011
zapsáno 17. 12. 2012 vymazáno 26. 9. 2013
Člen dozorčí rady
Ing. arch. Daniel Škarda
Dukelských hrdinů, 170 00 Praha 7 - Holešovice
Den vzniku členstvi: 23. 8. 2012
zapsáno 17. 12. 2012 vymazáno 31. 12. 2015
Předseda dozorčí rady
Ing. Tomáš Červenka
Litoměřická, 190 00 Praha - Prosek
Den vzniku funkce: 17. 5. 2011
Den zániku funkce: 17. 5. 2016
Den vzniku členstvi: 17. 5. 2011
Den zániku členstvi: 17. 5. 2016
zapsáno 26. 9. 2013 vymazáno 6. 4. 2017
Člen dozorčí rady
Hana Horská
Ke Klimentce, 150 00 Praha - Smíchov
Den vzniku členstvi: 17. 5. 2011
Den zániku členstvi: 17. 5. 2016
zapsáno 29. 11. 2013 vymazáno 6. 4. 2017
Člen dozorčí rady
Ing. arch. Daniel Škarda
Dukelských hrdinů, 170 00 Praha - Holešovice
Den vzniku členstvi: 23. 8. 2012
Den zániku členstvi: 2. 2. 2017
zapsáno 31. 12. 2015 vymazáno 6. 4. 2017
Předseda dozorčí rady
Tomáš Červenka
Litoměřická, 190 00 Praha - Prosek
Den vzniku funkce: 3. 2. 2017
Den zániku funkce: 3. 2. 2022
Den vzniku členstvi: 3. 2. 2017
Den zániku členstvi: 3. 2. 2022
zapsáno 6. 4. 2017 vymazáno 8. 4. 2022
Člen dozorčí rady
Daniel Škarda
Dukelských hrdinů, 170 00 Praha - Holešovice
Den vzniku členstvi: 3. 2. 2017
Den zániku členstvi: 3. 2. 2022
zapsáno 6. 4. 2017 vymazáno 8. 4. 2022
Člen dozorčí rady
Hana Horská
Ke Klimentce, 150 00 Praha - Smíchov
Den vzniku členstvi: 3. 2. 2017
Den zániku členstvi: 3. 2. 2022
zapsáno 6. 4. 2017 vymazáno 8. 4. 2022
Předseda dozorčí rady
Ing. Tomáš Červenka
Litoměřická, 190 00 Praha - Prosek
Den vzniku funkce: 3. 2. 2022
Den vzniku členstvi: 3. 2. 2022
zapsáno 8. 4. 2022
Člen dozorčí rady
Ing. arch. Daniel Škarda
Dukelských hrdinů, 170 00 Praha - Holešovice
Den vzniku členstvi: 3. 2. 2022
zapsáno 8. 4. 2022
Člen dozorčí rady
Peter Foglar
Bílkova, 110 00 Praha - Staré Město
Den vzniku členstvi: 3. 2. 2022
zapsáno 8. 4. 2022

Skuteční majitelé - Branické mezivrší, a.s.

Skutečný majitel
Ing. Václav Foglar
Automatický průpis: ne
Den, do kterého byla osoba skutečným majitelem: 31. 5. 2021
Den, od kterého je osoba skutečným majitelem: 6. 2. 2019
zapsáno 6. 2. 2019 vymazáno 27. 1. 2023
Skutečný majitel
Martin Vajda
Automatický průpis: ne
Den, od kterého je osoba skutečným majitelem: 6. 2. 2019
zapsáno 6. 2. 2019 vymazáno 27. 1. 2023
Skutečný majitel
Ing. Vladimír Rajčák
Automatický průpis: ne
Den, od kterého je osoba skutečným majitelem: 6. 2. 2019
zapsáno 6. 2. 2019 vymazáno 27. 1. 2023
Skutečný majitel
Andrea Králová
Automatický průpis: ne
Den, od kterého je osoba skutečným majitelem: 6. 2. 2019
zapsáno 6. 2. 2019 vymazáno 27. 1. 2023
Skutečný majitel
Ing. Michal Kamas
Automatický průpis: ne
Den, od kterého je osoba skutečným majitelem: 6. 2. 2019
zapsáno 6. 2. 2019 vymazáno 27. 1. 2023
Skutečný majitel
Ing. Radek Tůma
Automatický průpis: ne
Den, od kterého je osoba skutečným majitelem: 6. 2. 2019
zapsáno 6. 2. 2019 vymazáno 27. 1. 2023
Skutečný majitel
Ing. Radek Husák
Automatický průpis: ne
Den, od kterého je osoba skutečným majitelem: 6. 2. 2019
zapsáno 6. 2. 2019 vymazáno 27. 1. 2023
Skutečný majitel
Ing. Tomáš Červenka
Automatický průpis: ne
Den, do kterého byla osoba skutečným majitelem: 25. 1. 2023
Den, od kterého je osoba skutečným majitelem: 6. 2. 2019
zapsáno 6. 2. 2019 vymazáno 27. 1. 2023
Skutečný majitel
Ing. arch. Daniel Škarda
Automatický průpis: ne
Den, do kterého byla osoba skutečným majitelem: 25. 1. 2023
Den, od kterého je osoba skutečným majitelem: 6. 2. 2019
zapsáno 6. 2. 2019 vymazáno 27. 1. 2023
Skutečný majitel
Martin Vajda
Automatický průpis: ne
Den, od kterého je osoba skutečným majitelem: 6. 2. 2019
zapsáno 27. 1. 2023
Skutečný majitel
Ing. Vladimír Rajčák
Automatický průpis: ne
Den, od kterého je osoba skutečným majitelem: 6. 2. 2019
zapsáno 27. 1. 2023
Skutečný majitel
Andrea Králová
Automatický průpis: ne
Den, od kterého je osoba skutečným majitelem: 6. 2. 2019
zapsáno 27. 1. 2023
Skutečný majitel
Ing. Michal Kamas
Automatický průpis: ne
Den, od kterého je osoba skutečným majitelem: 6. 2. 2019
zapsáno 27. 1. 2023
Skutečný majitel
Ing. Radek Tůma
Automatický průpis: ne
Den, od kterého je osoba skutečným majitelem: 6. 2. 2019
zapsáno 27. 1. 2023
Skutečný majitel
Ing. Radek Husák
Automatický průpis: ne
Den, od kterého je osoba skutečným majitelem: 6. 2. 2019
zapsáno 27. 1. 2023
Nepřímý skutečný majitel; Náhradní skutečný majitel podle § 5 zákona č. 37/2021 Sb.
Peter Foglar
Automatický průpis: ne
Den, od kterého je osoba skutečným majitelem: 1. 6. 2021
zapsáno 27. 1. 2023

Hodnocení firmy - Branické mezivrší, a.s.

0
-
+

Sbírka listin

Peníze.cz zobrazuje pouze údaje, které byly zveřejněny na základě zákona v různých rejstřících. Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na této stránce. Vydavatel tímto způsobem zpracovává osobní údaje v souladu s čl. 6 odst. 1 odst. f) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů, tedy pro účely oprávněných zájmů uživatelů této webové služby, která umožňuje, mimojiné, vyhledávání v rejstřících z jednoho místa, aniž by údaje z těchto rejstříků sdružovala.

Pokud jste na našich stránkách objevili, že uváděná data neodpovídají realitě, zkontrolujte prosím nejdříve, zda chyba není přímo v příslušném zdrojovém rejstříku. Pokud je, obraťte se s žádostí o opravu dat na příslušnou instituci uvedenou na této stránce. Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích.

Celebrity v rejstříku

Richard Chlad

Richard Chlad

bývalý automobilový závodník

7
-
+
Stanislav Bernard

Stanislav Bernard

podnikatel, politik a pivovarník

-788
-
+
Tomio Okamura

Tomio Okamura

moravsko-japonský podnikatel

1260
-
+
Ewa Farna

Ewa Farna

zpěvačka

-777
-
+
Helena Vondráčková

Helena Vondráčková

zpěvačka

123
-
+
Vojtěch Kotek

Vojtěch Kotek

herec, režisér

-1017
-
+

A tohle už jste četli?

Firmy s podobným IČO

Firmy s podobným názvem

Penzijko s finančním bonusem

Založte si penzijko Conseq a získejte nejen státní příspěvky a daňovou úsporu, ale i bonus pro věrné klienty.