EcoPoint, a.s., IČO: 27375251 - Obchodní rejstřík

Tento výpis z obchodního rejstříku obsahuje údaje o společnosti EcoPoint, a.s. Údaje byly staženy 31. 3. 2023 z datové služby justice.cz dle IČO 27375251. Z důvodu ochrany osobních údajů nejsou na stránce data narození a úplné adresy fyzických osob. Kompletní výpis včetně dat narození a adres lze zobrazit po zadání IČO 27375251 na originální stránce obchodního rejstříku justice.cz.

Tyto stránky navštíví měsíčně 1 000 000 lidí. Chcete inzerci na míru? Napište nám!

Výpis z obchodního rejstříku

Rejstřík
ARES
 
DPH
 
 
 
Pracovní místa
 
Datum zápisu14. 9. 2005
Obchodní firma
od 30. 1. 2006

EcoPoint, a.s.

od 14. 9. 2005 do 30. 1. 2006

Innovatio Corporation, a.s.

Prověřit exekuceReputace firmy
Adresa sídla
od 14. 9. 2005 do 27. 12. 2007
Praha 4, Kolářova 902/28, PSČ 143 00
IČO
od 14. 9. 2005

27375251

DIČ

CZ27375251

Identifikátor datové schránky:cqadtz6
Právní forma
od 14. 9. 2005
Akciová společnost
Spisová značka10143 B, Městský soud v Praze
Předmět podnikání
od 23. 6. 2014
- výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách č. 1 až 3 živnostenského zákona
od 23. 6. 2014
- podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady
od 23. 5. 2013
- činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence
Předmět činnosti
od 30. 1. 2006 do 23. 6. 2014
- nakládání s odpady ( vyjma nebezpečných )
od 30. 1. 2006 do 23. 6. 2014
- podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady
od 30. 1. 2006 do 23. 6. 2014
- činnost technických poradců v oblasti nakládání s odpady
od 30. 1. 2006 do 23. 6. 2014
- pronájem a půjčování věcí movitých
od 30. 1. 2006 do 23. 6. 2014
- zprostředkování obchodu a služeb
od 30. 1. 2006 do 23. 6. 2014
- činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců
od 30. 1. 2006 do 23. 6. 2014
- služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy
od 14. 9. 2005
- pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor s poskytováním pouze základních služeb zajišťujících jejich řádný provoz
Ostatní skutečnosti
od 30. 6. 2022
- Valná hromada rozhodla na základě rozhodnutí jediného akcionáře ze dne 22.06.2022 o upsání nových akcií společnosti, a to peněžitým vkladem do základního kapitálu společnosti EcoPoint a.s. o částku 9.790.000,- Kč v počtu 11 ks akcií o jmenovité hodnotě k aždé jedné akcie ve výši 890.000,- Kč. Peněžitý vklad byl splacen ke dni 22.06.2022.
od 31. 12. 2018
- Společnost EcoPoint, a.s. se sídlem se sídlem Praha 4 - Modřany, Barrandova 409, PSČ 143 00, IČ 273 75 251, jako společnost rozdělovaná, byla rozdělena odštěpením se založením deseti nových společností společnosti ECP Benátky, a.s. se sídlem Praha 4, Cho dov, Starochodovská 866/10, PSČ 149 00, společnosti ECP Celní, a.s. se sídlem Praha 4, Chodov, Starochodovská 866/10, PSČ 149 00, společnosti ECP Davle, a.s. se sídlem Praha 1, Staré Město, Smetanovo nábřeží 330/16, PSČ 110 00, společnosti ECP Hořovice, a .s. se sídlem Praha 1, Staré Město, Smetanovo nábřeží 330/16, PSČ 110 00, společnosti ECP Mělnická, a.s. se sídlem Praha 4, Chodov, Starochodovská 866/10, PSČ 149 00, společnosti ECP Pražská, a.s. se sídlem Praha 1, Staré Město, Smetanovo nábřeží 330/16, PSČ 110 00, společnosti ECP Starochodovská, a.s. se sídlem Praha 4, Chodov, Starochodovská 866/10, PSČ 149 00, společnosti ECP Švermov, a.s. se sídlem Praha 1, Staré Město, Smetanovo nábřeží 330/16, PSČ 110 00, společnosti ECP trading, a.s. se sídlem Prah a 4, Chodov, Starochodovská 866/10, PSČ 149 00, společnosti ECP Wilsonova, a.s. se sídlem Praha 1, Staré Město, Smetanovo nábřeží 330/16, PSČ 110 00, na které přešly části jmění rozdělované společnosti tak, jak je uvedeno Projektu rozdělení ze dne 08.11.2 018.
od 1. 8. 2018
- V důsledku realizace fúze sloučením došlo k zániku společnosti ČSS - nemovitosti, a.s. se sídlem Slaný, Pražská 357, PSČ 27401, IČ 281 99 456, s přechodem veškerého jejího jmění na nástupnickou společnost EcoPoint, a.s. se sídlem Praha 4 - Modřany, Barran dova 409, PSČ 143 00, IČ 273 75 251 tak, jak je uvedeno v projektu fúze sloučením ze dne 21.06.2018.
od 23. 6. 2014
- Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
od 23. 6. 2014 do 8. 4. 2015
- Počet členů statutárního orgánu: 1
od 23. 6. 2014 do 8. 4. 2015
- Počet členů dozorčí rady: 3
od 24. 5. 2013 do 11. 6. 2013
- 1) bere na vědomí, že zvýšení základního kapitálu společnosti je přípustné neboť akcionář podle § 203 odst. 1 obchodního zákoníku zcela splatil emisní kurs dříve upsaných akcií, 2) schvaluje zvýšení základního kapitálu společnosti z částky 17.800.000,- Kč (sedmnáctmilionů osmset tisíc korun českých) o 17.800.000,- Kč (sedmnáctmilionů osmset tisíce korun českých) na celkových 35.600.000,- Kč ( třicetpět milionů šestset tisíc koru n českých) s tím, že upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští, 3) bere na vědomí, že důvodem zvýšení základního kapitálu společnosti je zlepšení cash-flow situace společností ve skupině. 4) stanoví, že zvýšení základního kapitálu bude provedeno vydáním nových akcií v počtu 20 ks (dvacet kusů), každé o jmenovité hodnotě 890 000,- Kč (osmsetdevadesát tisíc korun českých), kmenové, znějící na majitele vydané v listinné podobě, přičemž s každou z těchto akcií budou spojena stejná práva a žádná z těchto akcií nebude kótovaná, výše emisního kurzu je rovna jmenovité hodnotě jedné akcie, 5) na základě zprávy představenstva s uvedenými důvody zvýšení základního kapitálu schvaluje, že na zvýšení základního kapitálu se bude bez vyloučení přednostního práva podílet stávající akcionář , kterým je: - Ing. Vladimír Kubiš, CSc. nar.26.04.1959, který upíše na nové akcie v počtu 20 ks (dvacet kusů), každé o jmenovité hodnotě 890 000,- Kč ( osmsetdevadesát tisíc korun českých) částku ve výši 17.800.000,- Kč (sedmnáctmilionů osmset tisí c korun českých) . 6) stanoví, že místem úpisu akcií je sídlo společnosti. 7) stanoví, lhůtu pro upisování akcií přičemž tato lhůta pro upisování akcií činí 15 (patnáct) dnů a její počátek se stanoví tak, že lhůta 15 (patnácti) dnů začne běžet okamžikem, kdy návrh na uzavření smlouvy o upsání akcií bude doručen určenému zájemc i, t.j. stávajícímu akcionáři. Ve stanovené lhůtě je určený zájemce, t.j. stávající akcionář oprávněn na výše uvedeném místě upisování akcií upsat akcie každý pracovní den vždy od 10:00 hodin do 16:00 hodin, a to tím způsobem, že zájemce uzavře se společ ností smlouvu o upsání akcií a dále s tím, že upisování akcií bude vázáno na rozvazovací podmínku ve smyslu ustanovení § 203 odst. 4 obch. zák. Upisovateli bude oznámen počátek běhu této lhůty písemnou výzvou spolu s předáním návrhu Smlouvy o úpisu akcií ,-nebo mu bude zaslána doporučeným dopisem na adresu jeho bydliště, nebo mu bude osobně předána proti písemnému potvrzení o jejím převzetí a to ve lhůtě do 15 dnů ode dne rozhodnutí jediného akcionáře v působnosti valné hromady Společnosti o zvýšení základního kapitálu, 8) připouští možnost započtení pohledávky předem určeného zájemce proti pohledávce společnosti na splacení emisního kursu akcií, upsaných předem určeným zájemcem a vyslovuje souhlas se započtením této pohledávky Ing. Vladimíra Kubiše, CSc. ve výši 17.80 0.000,- Kč, ( sedmnáctmilionů osmsettisíc korun českých) vyplývající ze smluv: - z kupní Smlouvy o úplatném převodu listinných cenných papírů ze dne 13. října 2011 uzavřené mezi Ing. Vladimírem Kubišem, CSc. a společnosti EcoPoint, a.s. na prod ej 25.687 ks akcií ve společnosti České sběrné suroviny a.s - z kupní Smlouvy o úplatném převodu listinných cenných papírů ze dne 13. října 2011 uzavřené mezi Ing. Jakubem Mošem a společností EcoPoint, a.s. na prodej 19.470 ks akcií ve společnost i České sběrné suroviny a.s. a následně postoupené dne 21.9.2012 Ing. Vladimíru Kubišovi , CSc., - prohlašuje, že části pohledávky upisovatele akcií v hodnotě nad stanovenou výši 17.800.000,-Kč z výše citovaných smlouvy t.j. ve výši 42.020,-Kč ( čtyřicetdva tisíc dvacet korun českých) se upisovatel ve smlouvě o započtení peněžité pohledá vky vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kursu výslovně se souhlasem společnosti vzdává, čímž tato část pohledávky upisovatele zanikne a upisovatele se ve smlouvě o započtení dále zaváže, že tuto část pohledávky nebude po společnosti dá le požadovat ani nijak vymáhat. 9) bere na vědomí zprávu nezávislého auditora paní Ing. Jiřiny Kuncové, číslo dekretu 197, ze dne 29.04.2013 o tom, že z předložených dokladů vyplývá, že výše uvedených pohledávek Ing. Vladimíra Kubiše, CSc. za společností EcoPoint, a.s., které byly předmětem auditu jsou ke dni 29.04.2013 ve výši jak shora uvedeno řádně evidovány v závazcích společnosti EcoPoint, a.s. 10) ukládá upisovateli akcií povinnost splatit celý emisní kurs jim upsaných akcií ve lhůtě 15 (patnácti) dnů po upsání nových akcií, tedy po uzavření smlouvy o upsání akcií, a to uzavřením písemné smlouvy o započtení peněžité pohledávky vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kursu; jinak je upsání příslušného upisovatele neúčinné. 11) schvaluje pravidla pro uzavření smlouvy o započtení: a) smlouva o započtení bude uzavřena ve stanovené lhůtě ve výše uvedeném místě úpisu akcií v některý z pracovních dní vždy od 10:00 hodin do 16:00 hodin. b) upisovatel je oprávněn žádat uzavření smlouvy o započtení pouze tehdy, jestliže dříve uzavřel smlouvu o upsání akcií a jestliže společnosti předloží potvrzení auditora o existenci pohledávek započítávané na emisní kurs akcií, včetně dokladu prokazující ho právní důvod vzniku pohledávky. c) dohoda o započtení nabude účinnosti v souladu s ustanovením §205 odst. 3 obch. zák. ve lhůtě pro splacení emisního kursu upsaných akcií, uvedené ve smlouvě o úpisu akcií. 12) pověřuje představenstvo společnosti, aby provedlo příslušné právní úkony spojené se zvýšením základního kapitálu a vydáním nových akcií.
Kapitál
od 30. 6. 2022
Základní kapitál 19 580 000 Kč, splaceno 100 %.
od 31. 12. 2018 do 30. 6. 2022
Základní kapitál 9 790 000 Kč, splaceno 100 %.
od 24. 6. 2013 do 31. 12. 2018
Základní kapitál 47 170 000 Kč, splaceno 100 %.
od 11. 6. 2013 do 24. 6. 2013
Základní kapitál 35 600 000 Kč, splaceno 100 %.
od 3. 5. 2011 do 11. 6. 2013
Základní kapitál 17 800 000 Kč, splaceno 100 %.
od 16. 12. 2008 do 3. 5. 2011
Základní kapitál 3 000 000 Kč, splaceno 100 %.
od 30. 1. 2006 do 16. 12. 2008
Základní kapitál 2 000 000 Kč, splaceno 100 %.
od 14. 9. 2005 do 30. 1. 2006
Základní kapitál 2 000 000 Kč, splaceno 30 %.
od 30. 6. 2022
Kmenové akcie na jméno 890 000, počet akcií: 22 v listinné podobě.
od 31. 12. 2018 do 30. 6. 2022
Kmenové akcie na jméno 890 000, počet akcií: 11 v listinné podobě.
od 23. 6. 2014 do 31. 12. 2018
Kmenové akcie na jméno 890 000, počet akcií: 53 v listinné podobě.
od 24. 6. 2013 do 23. 6. 2014
Kmenové akcie na majitele 890 000, počet akcií: 53 v listinné podobě.
od 11. 6. 2013 do 24. 6. 2013
Kmenové akcie na majitele 890 000, počet akcií: 40 v listinné podobě.
od 3. 5. 2011 do 11. 6. 2013
Kmenové akcie na majitele err, počet akcií: 20 v listinné podobě.
od 16. 12. 2008 do 3. 5. 2011
Kmenové akcie na majitele err, počet akcií: 20 v listinné podobě.
od 14. 9. 2005 do 16. 12. 2008
Kmenové akcie na majitele err, počet akcií: 20 v listinné podobě.
Rizikovost společnosti

Rizikovost společnosti
Statutární orgán
od 13. 8. 2018
KATEŘINA KUBIŠOVÁ - člen představenstva
Praha - Stodůlky, Symfonická, PSČ 158 00
den vzniku funkce: 13. 8. 2018
od 8. 3. 2018 do 13. 8. 2018
Ing. MIROSLAVA VORLÍČKOVÁ - člen představenstva
Bašť, Kostelecká, PSČ 250 65
den vzniku funkce: 7. 3. 2018 - 13. 8. 2018
od 24. 5. 2013 do 8. 3. 2018
PAVEL MERKL - člen představenstva
Roztoky, Nad Vltavou, PSČ 252 63
den vzniku členství: 15. 5. 2013
od 26. 7. 2012 do 24. 5. 2013
Kateřina Kubišová - člen představenstva
Praha 13 - Stodůlky, Symfonická, PSČ 158 00
den vzniku členství: 30. 6. 2012 - 15. 5. 2013
od 26. 7. 2012 do 24. 5. 2013
Ing. Jakub Moš - člen představenstva
Hostivice, V Uličce, PSČ 253 01
den vzniku členství: 30. 6. 2012 - 15. 5. 2013
od 16. 12. 2011 do 24. 5. 2013
Ing. Ondřej Dvořák, Ph.D. - předseda představenstva
Praha 6 - Vokovice, Na Pastvinách, PSČ 160 00
den vzniku členství: 18. 10. 2011 - 15. 5. 2013
den vzniku funkce: 19. 10. 2011 - 15. 5. 2013
od 19. 10. 2010 do 16. 12. 2011
Ing. Karel Voříšek - předseda představenstva
Kralupy nad Vltavou, V Zátiší 1016, PSČ 278 01
den vzniku členství: 1. 9. 2008 - 18. 10. 2011
den vzniku funkce: 2. 8. 2010 - 18. 10. 2011
od 19. 10. 2010 do 26. 7. 2012
Ing. Zuzana Merklová - člen představenstva
Roztoky, Nad Vltavou, PSČ 252 63
den vzniku členství: 2. 8. 2010 - 29. 6. 2012
od 26. 5. 2010 do 26. 7. 2012
Thi Cam Huong Kubišová Vo - člen představenstva
Libušín, Přemyslova, PSČ 273 06
den vzniku členství: 28. 12. 2009 - 29. 6. 2012
od 16. 12. 2008 do 19. 10. 2010
Ing. Karel Voříšek - člen představenstva
Kralupy nad Vltavou, V Zátiší 1016, PSČ 278 01
den vzniku členství: 1. 9. 2008
od 30. 1. 2006 do 16. 12. 2008
Tereza Sýkorová - člen
Lochovice, 40, PSČ 267 23
den vzniku členství: 21. 11. 2005 - 1. 9. 2008
od 30. 1. 2006 do 26. 5. 2010
RNDr., PhDr. Miroslav Holub, DrSC. - člen
Praha 9 - 5, Koclířova 26, PSČ 190 00
den vzniku členství: 21. 11. 2005 - 13. 2. 2009
od 30. 1. 2006 do 19. 10. 2010
Ing. Petr Červenka - předseda
Kralupy nad Vltavou, Nábřeží Jana Rysa 243, PSČ 278 01
den vzniku členství: 21. 11. 2005 - 2. 8. 2010
den vzniku funkce: 22. 11. 2005 - 2. 8. 2010
od 14. 9. 2005 do 30. 1. 2006
Martin Žižka - předseda představenstva
Praha 4 - Modřany, Kolářova 902/28, PSČ 143 00
den vzniku členství: 14. 9. 2005 - 21. 11. 2005
den vzniku funkce: 14. 9. 2005 - 21. 11. 2005
od 14. 9. 2005 do 30. 1. 2006
Ivo Siegel - člen představenstva
Brno, Brigádnická 177/51, PSČ 621 00
den vzniku členství: 14. 9. 2005 - 21. 11. 2005
den vzniku funkce: 14. 9. 2005
od 14. 9. 2005 do 30. 1. 2006
Martin Beník - člen představenstva
Horoměřice, J.K.Tyla 717, PSČ 252 62
den vzniku členství: 14. 9. 2005 - 21. 11. 2005
den vzniku funkce: 14. 9. 2005
od 23. 6. 2014
Společnost zastupuje ve všech záležitostech jediný člen představenstva.
od 24. 5. 2013 do 23. 6. 2014
Jménem společnosti jedná představenstvo. Za představenstvo jednají navenek jménem společnosti vždy dva členové představenstva společně. Má-li představenstvo jediného člena jedná jménem společnosti tento člen samostatně.
od 3. 5. 2011 do 24. 5. 2013
Jménem společnosti jedná představenstvo. Za představenstvo jednají navenek jménem společnosti vždy dva členové představenstva společně.
od 26. 5. 2010 do 3. 5. 2011
Za představenstvo jedná navenek jménem společnosti předseda představenstva nebo dva členové představenstva společně.
od 14. 9. 2005 do 26. 5. 2010
Za představenstvo jedná navenek jménem společnosti předseda představenstva společnosti samostatně.
Dozorčí rada
od 8. 3. 2018
Ing. JINDŘICH KUNC - člen dozorčí rady
Sýkořice, , PSČ 270 24
den vzniku funkce: 7. 3. 2018
od 29. 6. 2017 do 8. 3. 2018
Ing. MIROSLAVA VORLÍČKOVÁ - člen dozorčí rady
Bašť, Kostelecká, PSČ 250 65
den vzniku členství: 20. 6. 2017
od 8. 4. 2015 do 29. 6. 2017
Ing. FRANTIŠEK SKOK - člen dozorčí rady
Obrataň, , PSČ 394 12
den vzniku členství: 19. 3. 2015 - 20. 6. 2017
od 31. 5. 2013 do 8. 4. 2015
MIROSLAVA VORLÍČKOVÁ - člen dozorčí rady
Bašť, Kostelecká, PSČ 250 65
den vzniku členství: 27. 5. 2013 - 19. 3. 2015
od 24. 5. 2013 do 31. 5. 2013
KATEŘINA CHUDÁ - člen dozorčí rady
Mělník, Řepínská, PSČ 277 31
den vzniku členství: 15. 5. 2013 - 27. 5. 2013
od 24. 5. 2013 do 8. 4. 2015
ONDŘEJ DVOŘÁK - předseda dozorčí rady
Praha 6 - Vokovice, Na pastvinách, PSČ 160 00
den vzniku členství: 15. 5. 2013 - 19. 3. 2015
den vzniku funkce: 17. 5. 2013 - 19. 3. 2015
od 24. 5. 2013 do 8. 4. 2015
KATEŘINA KUBIŠOVÁ - člen dozorčí rady
Praha 5 - Stodůlky, Symfonická, PSČ 158 00
den vzniku členství: 15. 5. 2013 - 19. 3. 2015
od 16. 12. 2011 do 24. 5. 2013
Luděk Rudolf - předseda dozorčí rady
Praha 1 - Nové Město, Vodičkova, PSČ 110 00
den vzniku členství: 18. 10. 2011 - 15. 5. 2013
den vzniku funkce: 19. 10. 2011 - 15. 5. 2013
od 16. 12. 2011 do 24. 5. 2013
Tereza Sýkorová - člen dozorčí rady
Lochovice, , PSČ 267 23
den vzniku členství: 18. 10. 2011 - 15. 5. 2013
od 19. 10. 2010 do 24. 5. 2013
Ing. Vladimír Kubiš, CSc. - člen dozorčí rady
Libušín, Přemyslova, PSČ 273 06
den vzniku funkce: 5. 9. 2008 - 15. 5. 2013
od 30. 1. 2006 do 19. 10. 2010
Bc. Jakub Dvořák - člen
Světlá Hora, Podlesí 16, PSČ 793 31
den vzniku členství: 21. 11. 2005 - 2. 8. 2010
od 30. 1. 2006 do 16. 12. 2011
Luděk Rudolf - předseda
Praha 1, Loretánská 3, PSČ 110 00
den vzniku členství: 21. 11. 2005 - 21. 11. 2010
den vzniku funkce: 22. 11. 2005 - 21. 11. 2010
od 30. 1. 2006 do 16. 12. 2011
Ing. Ondřej Dvořák - člen
Praha 6, Na Pastvinách 10, PSČ 162 00
den vzniku členství: 21. 11. 2005 - 21. 11. 2010
od 14. 9. 2005 do 30. 1. 2006
Terezie Forejtová - předseda dozorčí rady
Praha 5, Klausova 2575/9, PSČ 252 62
den vzniku členství: 14. 9. 2005 - 21. 11. 2005
den vzniku funkce: 14. 9. 2005 - 21. 11. 2005
od 14. 9. 2005 do 30. 1. 2006
Monika Procházková - člen dozorčí rady
Rudolfov, Luční 686/9, PSČ 373 71
den vzniku členství: 14. 9. 2005 - 21. 11. 2005
den vzniku funkce: 14. 9. 2005
od 14. 9. 2005 do 30. 1. 2006
Hana Mitterová - člen dozorčí rady
Šumperk, Pod Vodárnou 2936/1, PSČ 787 01
den vzniku členství: 14. 9. 2005 - 21. 11. 2005
den vzniku funkce: 14. 9. 2005
Akcionáři
od 1. 5. 2020
VLADIMÍR KUBIŠ
Praha - Nové Město, Školská, PSČ 110 00
od 18. 10. 2017 do 1. 5. 2020
VLADIMÍR KUBIŠ
Praha - Staré Město, Smetanovo nábřeží, PSČ 110 00
od 14. 5. 2013 do 18. 10. 2017
VLADIMÍR KUBIŠ
Libušín, Přemyslova, PSČ 273 06
Hodnocení firmy
+7
+
-

Další odkazy

Aktualizovat data

Peníze.cz zobrazuje pouze údaje, které byly zveřejněny na základě zákona v různých rejstřících. Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na této stránce. Vydavatel tímto způsobem zpracovává osobní údaje v souladu s čl. 6 odst. 1 odst. f) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů, tedy pro účely oprávněných zájmů uživatelů této webové služby, která umožňuje, mimojiné, vyhledávání v rejstřících z jednoho místa, aniž by údaje z těchto rejstříků sdružovala.

Pokud jste na našich stránkách objevili, že uváděná data neodpovídají realitě, zkontrolujte prosím nejdříve, zda chyba není přímo v příslušném zdrojovém rejstříku. Pokud je, obraťte se s žádostí o opravu dat na příslušnou instituci uvedenou na této stránce. Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích. Pokud je na zdrojové stránce všechno v pořádku a chyba je pouze u nás, klikněte níž na tlačítko Aktualizovat data a vyčkejte. Aktualizace může trvat i několik málo desítek sekund.

Celebrity v rejstříku

Stanislav Bernard

Stanislav Bernard

- podnikatel, politik a pivovarník

-36

+
-
Karel Komárek

Karel Komárek

- miliardář, Sazka

-46

+
-
Jiří Král

Jiří Král

- bývalý youtuber

-48

+
-
Radim Jančura

Radim Jančura

- podnikatel a majitel Student Agency

-116

+
-
Roman Berbr

Roman Berbr

- fotbalový funkcionář

-173

+
-
Martin Michal

Martin Michal

- podnikatel a manžel zpěvačky Heleny Vondráčkové

-321

+
-

A tohle už jste četli?

Změny v zákoníku práce prošly. Co čeká zaměstnance?

Změny v zákoníku práce prošly. Co čeká zaměstnance?

Dohodáři získají nárok na dovolenou i na příplatky. Rodiče malých dětí si mohou říct o home office. Novela, kterou definitivně potvrdili poslanci, přináší i řadu dalších změn.

Air Bank nabízí podnikatelům jednoduchou fakturaci v aplikaci

Air Bank nabízí podnikatelům jednoduchou fakturaci v aplikaci

Podnikatelé s účtem od Air Bank mohou nově jednoduše fakturovat přímo v mobilní aplikaci My Air. Služba je propojená s bankovním účtem a umožňuje klientům snadno a zdarma vystavovat profesionální faktury, upozornit na faktury po splatnosti nebo třeba přidat na fakturu QR kód pro snadné zaplacení.

Maloobchodní centra a kancelářské budovy prožívají zlaté období

Maloobchodní centra a kancelářské budovy prožívají zlaté období

Nejsme Amerika, rádi chodíme do práce a při nakupování nedáme dopustit na živý kontakt. Fondy zaměřené na maloobchodní centra a kancelářské budovy zažívají poslední roky v regionu střední Evropy velmi dobré období. Krizím navzdory.

Získejte nyní 5 % zpět z každého tankování

Spořící účet plně online

Spořící účet plně online

Spořte s úrokem 5,3 % ročně bez podmínek

Doporučujeme

Zkušený lékař zakládá kliniku celostní medicíny. Pacient není jen diagnóza, říká

Zkušený lékař zakládá kliniku celostní medicíny. Pacient není jen diagnóza, říká

Stál u zrodu tří zdravotnických zařízení, které prodal, když mohla naplno fungovat bez něj. Pak ale v...

Partners Financial Services