Používáte nástroj pro blokování reklamy. Pokud nám chcete pomoci, vypněte si blokování reklamy na našem webu. Zde najdete jednoduchý návod. Děkujeme.

8MM a.s.
IČO: 27376257

Tento výpis má pouze informativní charakter. Doporučujeme informace ověřit v oficiálním veřejném rejstříku.
Tyto stránky navštíví měsíčně 1 000 000 lidí. Chcete inzerci na míru? Napište nám!

Výpis z obchodního rejstříku

Rejstřík
ARES
 
 
 
 
 
 
 
Datum zápisu5. 9. 2005
Obchodní firma
od 26. 9. 2012

8MM a.s.

od 5. 9. 2005 do 26. 9. 2012

AMBOY a.s.

Sídlo
od 26. 9. 2012 do 12. 2. 2015
Praha 12, Komořanská , PSČ 143 00
od 28. 1. 2011 do 26. 9. 2012
Praha 1, V Jámě , PSČ 110 00
od 4. 10. 2005 do 28. 1. 2011
Praha 4, Roškotova 1737/6, PSČ 140 00
od 5. 9. 2005 do 4. 10. 2005
Praha 1, Ovocný trh 572/11, PSČ 110 00
IČO
od 5. 9. 2005

27376257

Identifikátor datové schránky:9y3crsh
Právní forma
od 5. 9. 2005
Akciová společnost
Spisová značka10155 B, Městský soud v Praze
Předmět podnikání
od 26. 9. 2012
- daňové poradenství provozované daňovým poradcem Ing. Vladimírem Samkem (ev.číslo 669)
od 4. 10. 2005 do 26. 9. 2012
- daňové poradenství provozované daňovým poradcem Ing. Vladimírem Smakem (ev.číslo 669)
od 5. 9. 2005
- pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor bez poskytování jiných než základních služeb zajišťujících řádný provoz nemovitostí, bytů a nebytových prostor
Ostatní skutečnosti
od 26. 6. 2015 do 30. 10. 2015
- Akcionáři společnosti přijali dne 26.6.2015 per rollam toto usnesení: Schvaluje se snížení základního kapitálu společnosti 8MM a.s. takto: Rozsah snížení základního kapitálu Snižuje se základní kapitál obchodní společnosti 8MM a.s. z dosavadních 15 600 000,00 Kč (slovy: patnáct miliónů šest set tisíc korun českých) o 8 580 000,00 Kč (slovy: osm miliónů pět set osmdesát tisíc korun českých) nově na 7 020 000,00 Kč (slovy: sedm miliónů dvacet tisíc korun českých). Důvod a účel snížení základního kapitálu Důvodem snížení základního kapitálu je přebytek provozního kapitálu a účelem snížení základního je pak rozdělení tohoto přebytku provozního kapitálu mezi akcionáře. Způsob provedení snížení základního kapitálu, naložení s částkou odpovídající snížení Základní kapitál bude snížen snížením jmenovité hodnoty akcií z dosavadní jmenovité hodnoty 200 000,00 Kč (slovy: dvě stě tisíc korun českých) na novou jmenovitou hodnotu 90 000,00 Kč (slovy: devadesát tisíc korun českých). Snížení jmenovité hodnoty listinných akcií se provede výměnou akcií za akcie s nižší jmenovitou hodnotou. Částka odpovídající snížení základního kapitálu bude vyplacena akcionářům společnosti. Předložení akcií Akcionáři, kteří mají listinné akcie, budou povinni je předložit společnosti k výměně za akcie s novou jmenovitou hodnotou ve lhůtě 2 (dvou) měsíců ode dne zápisu nové výše základního kapitálu do obchodního rejstříku.
od 12. 5. 2014
- Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
od 12. 5. 2014 do 12. 2. 2015
- Počet členů správní rady: 1
od 12. 5. 2014 do 30. 10. 2015
- Počet členů statutárního orgánu: 1
od 10. 7. 2013 do 14. 8. 2013
- 1. Zvýšení základního kapitálu 1.1. Zvyšuje se základní kapitál společnosti 8MM a.s. upsáním nových akcií. 1.2. Důvodem zvýšení základního kapitálu je majetkové posílení společnosti. 2. Rozsah zvýšení základního kapitálu 2.1. Základní kapitál společnosti se upsáním nových akcií zvyšuje z částky 8 600 000,00 Kč (slovy osm milionů šest set tisíc korun českých) o částku 7 000 000,00 Kč (slovy sedm milionů korun českých) na částku 15 600 000,00 Kč (slovy patnáct milionů šest set tisíc korun českých). 2.2. Zvýšení základního kapitálu se takto provede úpisem nových akcií bez veřejné nabídky na úpis akcií. 2.3. Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. 3. Nové akcie 3.1. Ke zvýšení základního kapitálu upisováním nových akcií bude upisováno celkem 35 (slovy třicet pět) kusů nových kmenových akcií na majitele v listinné podobě o jmenovité hodnotě jedné akcie 200 000,00 Kč (dvě stě tisíc korun českých), které nebudou př ijaty k obchodování na evropském regulovaném trhu nebo zahraničním trhu obdobném regulovaném trhu. 4. Emisní kurs 4.1. Emisní kurs každé jedné nově upisované akcie činí 200 000,00 Kč (dvě stě tisíc korun českých). Emisní kurs bude splácen nepeněžitým vkladem. 4.2. Schvaluje se upisování akcií pouze dále uvedeným nepeněžitým vkladem v dále uvedené ceně. Z toho důvodu nevzniká dosavadním akcionářům přednostní právo k upisování akcií ke zvýšení základního kapitálu. 4.3. Akcie mohou být upisovány pouze nepeněžitým vkladem Jany Samkové, nar. 3.11.1986, r.č. xxxx, bytem Praha 4, Modřany, Komořanská 2065/9, jehož předmětem bude dům č.p. 126 v Malých Svatoňovicích na pozemku - stavební parcele st. číslo parcelní 1 37, pozemek - stavební parcela st. číslo parcelní 137 a pozemky - pozemkové parcely čísla parcelní 707 a 180/37, vše v katastrálním území Malé Svatoňovice, včetně příslušenství. Předmět nepeněžitého vkladu byl oceněn znalcem Ing. Václavem Jiránkem jmenovaným za tím účelem usnesením Městského soudu v Praze číslo jednací 2Nc 4956/2013-5 ve znaleckém posudku č. 135-13/13 ze dne 22.6.2013, a to tak, že cena tohoto majetku byla stanov ena částkou 7 060 000,00 Kč (slovy sedm milionů šedesát tisíc korun českých); na splacení emisního kursu akcií se tento vklad započítává částkou 7 000 000,00 Kč (slovy sedm milionů korun českých); část hodnoty tohoto vkladu nad výši, kterou se započítává na splacení emisního kursu akcií, tj. částku 60 000,00 Kč (slovy šedesát tisíc korun českých), poskytne tento vkladatel jako příplatek nad emisní kurs akcií na vytvoření rezervního fondu společnosti 8MM a.s. při zvýšení základního kapitálu; za tento nepen ěžitý vklad se vydá 35 (slovy třicet pět) kusů nových kmenových akcií na majitele v listinné podobě o jmenovité hodnotě jedné akcie 200 000,00 Kč (dvě stě tisíc korun českých), které nebudou přijaty k obchodování na evropském regulovaném trhu nebo zahrani čním trhu obdobném regulovaném trhu. 4.4. Předmět vkladu společnost hospodářsky využije, kdy kromě jiného je možné předmět vkladu pronajímat, přičemž pronájem nemovitostí je jednou z činností společnosti zakotvenou ve stanovách. 4.5. Za nepeněžitý vklad uvedený v bodu 4.3 budou vydány akcie uvedené v bodu 3.1 tohoto usnesení. 5. Přednostní právo 5.1. Jelikož se nové akcie upisují pouze nepeněžitým vkladem, akcionáři nemají přednostní právo na úpis nových akcií upisovaných ke zvýšení základního kapitálu a údaje dle § 203 odstavec 2 písmeno c) obchodního zákoníku se proto neuvádí. 6. Akcie neupsané s využitím přednostního práva 6.1. Akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního práva, budou nabídnuty předem určenému zájemci Janě Samkové, nar. 3.11.1986, r.č. xxxx, bytem Praha 4, Modřany, Komořanská 2065/9. 6.2. Předem určený zájemce Jana Samková, nar. 3.11.1986, r.č. xxxx, bytem Praha 4, Modřany, Komořanská 2065/9 bude upisovat akcie na základě písemné smlouvy o upsání akcií, která musí obsahovat náležitosti dle § 205 odstavec 3 obchodního zákoníku. Podpisy na smlouvě o upsání akcií musí být úředně ověřeny. Lhůta pro úpis akcií bude činit 60 (šedesát) dnů a počíná běžet ode dne doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií představenstvem společnosti předem určenému zájemci. Počátek běhu lhůty k upisování akcií a emisní kurs upisovaných akcií bude předem určenému zájemci oznámen doručením návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií, který je představenstvo společnosti povinno odeslat upisovateli do 30 (třiceti) dnů po zápisu usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. 6.3. Místo pro úpis akcií je sídlo společnosti 8MM a.s. na adrese Praha 12 - Modřany, Komořanská 2065/9, PSČ 143 00. 6.4. Emisní kurs upsaných akcií je upisovatel povinen splatit v celé výši nejpozději do 2 (dvou) měsíců ode dne úpisu akcií, a to v sídle společnosti 8MM a.s. na adrese Praha 12 - Modřany, Komořanská 2065/9, PSČ 143 00.
od 24. 2. 2012 do 24. 3. 2012
- Mimořádná valná hromada společnosti konaná dne 23.1.2012 přijala toto usnesení: 1. Zvýšení základního kapitálu 1.1. Zvyšuje se základní kapitál společnosti AMBOY a.s. upsáním nových akcií. 1.2. Důvodem zvýšení základního kapitálu je majetkové posílení společnosti. 2. Rozsah zvýšení základního kapitálu 2.1. Základní kapitál společnosti se upsáním nových akcií zvyšuje z částky 2 000 000,00 Kč (slovy dva miliony korun českých) o částku 6 600 000,00 Kč (slovy šest milionů šest set tisíc korun českých) na částku 8 600 000,00 Kč (slovy osm milionů šest set t isíc korun českých). 2.2. Zvýšení základního kapitálu se takto provede úpisem nových akcií bez veřejné nabídky na úpis akcií. 2.3. Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. 3. Nové akcie 3.1. Ke zvýšení základního kapitálu upisováním nových akcií bude upisováno celkem 33 (slovy třicet tři) kusů nových kmenových akcií na majitele v listinné podobě o jmenovité hodnotě jedné akcie 200 000,00 Kč (dvě stě tisíc korun českých), které nebudou kótovány. 4. Emisní kurs 4.1. Emisní kurs každé jedné nově upisované akcie činí 200 000,00 Kč (dvě stě tisíc korun českých). Emisní kurs bude splácen nepeněžitým vkladem. 4.2. Schvaluje se upisování akcií pouze dále uvedeným nepeněžitým vkladem v dále uvedené ceně. Z toho důvodu nevzniká dosavadním akcionářům přednostní právo k upisování akciíke zvýšení základního kapitálu. 4.3. Akcie mohou být upisovány pouze nepeněžitým vkladem Ing. Vladimíra Samka, nar. 25.6.1965, r.č. xxxx, bytem Dvůr Králové nad Labem, Na Příčce 1688, jehož předmětem bude byt (bytová jednotka) č. 2065/180 v 5. nadzemním podlaží bytového domu č.p. 2063, 2064, 2065, 2066, 2067, 2068 v obci Praha, části obce Modřany stojícího na pozemcích čísla parcelní 94/7, 94/8, 94/9, 94/10, 98/8, 98/9 v katastrálním území Modřany a se spoluvlastnickým podílem o velikosti 1199/113083 na - společných částech uvedeného domu společných všem vlastníkům jednotek, - na shora uvedených pozemcích a na pozemcích čísla parcelní 94/1, 98/1 a 4097/8 v katastrálním území Modřany a se spoluvlastnickým podílem o velikosti 1199/102339 na společných částech budovy společných jen vlastníkům některých jednotek, které mají spoluvlastnický podíl na těchto vyhraz ených společných částech vymezených v prohlášení vlastníka o vymezení jednotek v budově (dále jen "Vyhrazené společné části") a ke kterým tak náleží právo parkovat ve Vyhrazených společných částech, přičemž tento spoluvlastnický podíl na Vyhrazených společných částech je odvozen od vlastnického práva k bytové jednotce a odpovídá poměru velikosti podlahové plochy bytové jednotky k celkové podlah ové ploše všech jednotek v budově, jejichž vlastníci mají podíl na Vyhrazených společných částech a mají tak právo užívat Vyhrazené společné části; se spoluvlastnickým podílem na Vyhrazených společných částech je v prohlášení vlastníka spojeno výlučné prá vo užívání dvou garážových stání č. 178 + 179 (dále jen "Garážové stání"), nacházejících se ve Vyhrazených společných částech v 1. podzemním podlaží Budovy; předmět nepeněžitého vkladu byl oceněn znalcem Ing. Václavem Jiránkem jmenovaným za tím účelem usn esením Městského soudu v Praze číslo jednací 2Nc 5844/2011-18 ve znaleckém posudku č. 110-12/11 ze dne 25.11.2011, a to tak, že cena tohoto majetku byla stanovena částkou 6 714 400,00 Kč (slovy šest milionů sedm set čtrnáct tisíc čtyři sta korun českých); na splacení emisního kursu akcií se tento vklad započítává částkou 6 600 000,00 Kč (slovy šest milionů šest set tisíc korun českých); část hodnoty tohoto vkladu nad výši, kterou se započítává na splacení emisního kursu akcií, tj. částku 114 400,00 Kč (sl ovy sto čtrnáct tisíc čtyři sta korun českých), poskytne tento vkladatel jako příplatek nad emisní kurs akcií na vytvoření rezervního fondu společnosti AMBOY a.s. při zvýšení základního kapitálu; za tento nepeněžitý vklad se vydá 33 (slovy třicet tři) kus ů nových kmenových akcií na majitele v listinné podobě o jmenovité hodnotě jedné akcie 200 000,00 Kč (dvě stě tisíc korun českých), které nebudou kótovány. 4.4. Předmět vkladu společnost hospodářsky využije, kdy jednak plánuje do objektu umístit své sídlo a jednak možné předmět vkladu pronajímat, přičemž pronájem nemovitostí je jednou z činností společnosti zakotvenou ve stanovách. 4.5. Za nepeněžitý vklad uvedený v bodu 4.3 budou vydány akcie uvedené v bodu 3.1 tohoto usnesení. 5. Přednostní právo 5.1. Jelikož se nové akcie upisují pouze nepeněžitým vkladem, akcionáři nemají přednostní právona úpis nových akcií upisovaných ke zvýšení základního kapitálu a údaje dle § 203 odstavec 2 písmeno c) obchodního zákoníku se proto neuvádí. 6. Akcie neupsané s využitím přednostního práva 6.1. Akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního práva, budou nabídnuty předem určenému zájemci Ing. Vladimíru Samkovi, nar. 25.6.1965, r.č. xxxx, bytem Dvůr Králové nad Labem, Na Příčce 1688. 6.2. Předem určený zájemce Ing. Vladimír Samek, nar. 25.6.1965, r.č. xxxx, bytem Dvůr Králové nad Labem, Na Příčce 1688 bude upisovat akcie na základě písemné smlouvy o upsání akcií, která musí obsahovat náležitosti dle § 205 odstavec 3 obchodního zákoníku. Podpisy na smlouvě o upsání akcií musí být úředně ověřeny. Lhůta pro úpis akcií bude činit 60 (šedesát) dnů a počíná běžet ode dne doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií představenstvem společnosti předem určenému zájemci. Počátek bě hu lhůty k upisování akcií a emisní kurs upisovaných akcií bude předem určenému zájemci oznámen doručením návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií, který je představenstvo společnosti povinno odeslat upisovateli do 30 (třiceti) dnů po zápisu usnesení val né hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. 6.3. Místo pro úpis akcií je sídlo společnosti AMBOY a.s. na adrese Praha 1, Nové Město, V Jámě 1371/8, PSČ 110 00. 6.4. Emisní kurs upsaných akcií je upisovatel povinen splatit v celé výši nejpozději do 2 (dvou) měsíců ode dne úpisu akcií, a to v sídle společnosti AMBOY a.s. na adrese Praha 1, Nové Město, V Jámě 1371/8, PSČ 110 00.
Kapitál
od 30. 10. 2015
Základní kapitál 7 020 000 Kč, splaceno 100 %.
od 14. 8. 2013 do 30. 10. 2015
Základní kapitál 15 600 000 Kč, splaceno 100 %.
od 24. 3. 2012 do 14. 8. 2013
Základní kapitál 8 600 000 Kč, splaceno 100 %.
od 5. 9. 2005 do 24. 3. 2012
Základní kapitál 2 000 000 Kč, splaceno 100 %.
od 30. 10. 2015
Kmenové akcie na jméno 90 000, počet akcií: 78.
od 12. 5. 2014 do 30. 10. 2015
Kmenové akcie na jméno 200 000, počet akcií: 78.
od 14. 8. 2013 do 12. 5. 2014
Kmenové akcie na majitele err, počet akcií: 78.
od 24. 3. 2012 do 14. 8. 2013
Kmenové akcie na majitele err, počet akcií: 43.
od 5. 9. 2005 do 24. 3. 2012
Kmenové akcie na majitele err, počet akcií: 10.
Statutární orgán
od 8. 5. 2018
Ing. VLADIMÍR SAMEK - statutární ředitel
Jaroměř - Pražské Předměstí, Na Studánkách, PSČ 551 01
den vzniku funkce: 13. 4. 2018
od 20. 5. 2016 do 8. 5. 2018
JANA MCCALLUM - statutární ředitel
Malé Svatoňovice, Úpická, PSČ 542 34
den vzniku funkce: 10. 3. 2016 - 13. 4. 2018
od 18. 5. 2016 do 20. 5. 2016
JANA MCCALLUM - statutární ředitel
Malé Svatoňovice, Hornická, PSČ 542 34
den vzniku funkce: 10. 3. 2016
od 9. 4. 2016 do 18. 5. 2016
JANA SAMKOVÁ - statutární ředitel
Malé Svatoňovice, Hornická, PSČ 542 34
den vzniku funkce: 10. 3. 2016
od 10. 2. 2016 do 9. 4. 2016
Ing. MIROSLAV KRÁL - statutární ředitel
Červený Kostelec - Lhota za Červeným Kostelcem, , PSČ 549 41
den vzniku funkce: 2. 5. 2014 - 10. 3. 2016
od 26. 1. 2016 do 10. 2. 2016
Ing. VLADIMÍR KRÁL - statutární ředitel
Červený Kostelec - Lhota za Červeným Kostelcem, , PSČ 549 41
den vzniku funkce: 2. 5. 2014
od 20. 1. 2016 do 26. 1. 2016
Ing. VLADIMÍR SAMEK - statutární ředitel
Červený Kostelec - Lhota za Červeným Kostelcem, , PSČ 549 41
den vzniku funkce: 2. 5. 2014
od 30. 10. 2015 do 20. 1. 2016
Ing. VLADIMÍR SAMEK - statutární ředitel
Dvůr Králové nad Labem, Na Příčce, PSČ 544 01
den vzniku funkce: 2. 5. 2014
od 12. 5. 2014 do 30. 10. 2015
Ing. VLADIMÍR SAMEK
Dvůr Králové nad Labem, Na Příčce, PSČ 544 01
den vzniku funkce: 2. 5. 2014
od 5. 9. 2012 do 12. 5. 2014
Ing. Vladimír Samek - předseda představenstva
Dvůr Králové nad Labem, Na Příčce, PSČ 544 01
den vzniku členství: 27. 8. 2012 - 2. 5. 2014
den vzniku funkce: 27. 8. 2012 - 2. 5. 2014
od 5. 9. 2012 do 12. 5. 2014
Silvie Pavlíčková - člen představenstva
Praha 10 - Vršovice, Volyňská, PSČ 100 00
den vzniku členství: 27. 8. 2012 - 2. 5. 2014
od 27. 7. 2011 do 5. 9. 2012
Jana Samková - předseda představenstva
Praha 4, Komořanská, PSČ 143 00
den vzniku členství: 19. 12. 2010 - 27. 8. 2012
den vzniku funkce: 21. 6. 2011 - 27. 8. 2012
od 27. 7. 2011 do 5. 9. 2012
Barbora Linková - člen představenstva
Trutnov, Horská, PSČ 541 02
den vzniku členství: 21. 6. 2011 - 27. 8. 2012
od 27. 7. 2011 do 12. 5. 2014
Kateřina Brejtrová - člen představenstva
Malé Svatoňovice, J. Masaryka, PSČ 542 34
den vzniku členství: 21. 6. 2011 - 2. 5. 2014
od 28. 1. 2011 do 27. 7. 2011
Jana Samková - člen představenstva
Praha 4, Komořanská, PSČ 143 00
den vzniku členství: 19. 12. 2010
od 4. 10. 2005 do 28. 1. 2011
Vladimír Samek - člen představenstva
Dvůr Králové nad Labem, Na Příčce 1688, PSČ 544 01
den vzniku funkce: 26. 9. 2005 - 19. 12. 2010
od 5. 9. 2005 do 4. 10. 2005
Ing. Zuzana Herichová - člen představenstva
Praha 3, Koněvova 188, PSČ 130 00
den vzniku členství: 5. 9. 2005 - 26. 9. 2005
den vzniku funkce: 5. 9. 2005 - 26. 9. 2005
od 12. 5. 2014
Statutární ředitel zastupuje společnost samostatně.
od 26. 9. 2012 do 12. 5. 2014
Za představenstvo jedná navenek jménem společnosti předseda představenstva samostatně.
od 5. 9. 2005 do 26. 9. 2012
Jménem společnosti jedná představenstvo, a to tak, že navenek za něj jedná jménem společnosti jediný člen představenstva.
Správní rada
od 8. 5. 2018
Ing. VLADIMÍR SAMEK - předseda správní rady
Jaroměř - Pražské Předměstí, Na Studánkách, PSČ 551 01
den vzniku členství: 13. 4. 2018
den vzniku funkce: 13. 4. 2018
od 20. 5. 2016 do 8. 5. 2018
JANA MCCALLUM - předseda správní rady
Malé Svatoňovice, Úpická, PSČ 542 34
den vzniku členství: 10. 3. 2016 - 13. 4. 2018
den vzniku funkce: 10. 3. 2016 - 13. 4. 2018
od 18. 5. 2016 do 20. 5. 2016
JANA MCCALLUM - předseda správní rady
Malé Svatoňovice, Hornická, PSČ 542 34
den vzniku členství: 10. 3. 2016
den vzniku funkce: 10. 3. 2016
od 9. 4. 2016 do 18. 5. 2016
JANA SAMKOVÁ - předseda správní rady
Malé Svatoňovice, Hornická, PSČ 542 34
den vzniku členství: 10. 3. 2016
den vzniku funkce: 10. 3. 2016
od 10. 2. 2016 do 9. 4. 2016
Ing. MIROSLAV KRÁL - předseda správní rady
Červený Kostelec - Lhota za Červeným Kostelcem, , PSČ 549 41
den vzniku členství: 2. 5. 2014 - 10. 3. 2016
den vzniku funkce: 2. 5. 2014 - 10. 3. 2016
od 26. 1. 2016 do 10. 2. 2016
Ing. VLADIMÍR KRÁL - předseda správní rady
Červený Kostelec - Lhota za Červeným Kostelcem, , PSČ 549 41
den vzniku členství: 2. 5. 2014
den vzniku funkce: 2. 5. 2014
od 20. 1. 2016 do 26. 1. 2016
Ing. VLADIMÍR SAMEK - předseda správní rady
Červený Kostelec - Lhota za Červeným Kostelcem, , PSČ 549 41
den vzniku členství: 2. 5. 2014
den vzniku funkce: 2. 5. 2014
od 30. 10. 2015 do 20. 1. 2016
Ing. VLADIMÍR SAMEK - předseda správní rady
Dvůr Králové nad Labem, Na Příčce, PSČ 544 01
den vzniku členství: 2. 5. 2014
den vzniku funkce: 2. 5. 2014
od 12. 5. 2014 do 30. 10. 2015
Ing. VLADIMÍR SAMEK - předseda správní rady
Dvůr Králové nad Labem, Na Příčce, PSČ 544 01
den vzniku členství: 2. 5. 2014
den vzniku funkce: 2. 5. 2014
Dozorčí rada
od 22. 2. 2014 do 12. 5. 2014
Ing. JAN KÁBRT - předseda dozorčí rady
Trutnov - Kryblice, Boženy Němcové, PSČ 541 01
den vzniku členství: 19. 12. 2010 - 2. 5. 2014
den vzniku funkce: 19. 12. 2010 - 2. 5. 2014
od 10. 7. 2013 do 12. 5. 2014
KATEŘINA DLABOVÁ - člen dozorčí rady
Trutnov - Kryblice, Kryblická, PSČ 541 01
den vzniku členství: 2. 7. 2013 - 2. 5. 2014
od 27. 7. 2011 do 12. 5. 2014
Izabela Magdalena Pacanová - člen dozorčí rady
Trutnov, Husitská, PSČ 541 01
den vzniku členství: 21. 6. 2011 - 2. 5. 2014
od 28. 1. 2011 do 27. 7. 2011
Zuzana Stojanová - člen dozorčí rady
Praha 8, Benákova, PSČ 182 00
den vzniku členství: 19. 12. 2010 - 21. 6. 2011
od 28. 1. 2011 do 10. 7. 2013
Iveta Chaloupková - člen dozorčí rady
Trutnov, Krakonošovo nám., PSČ 541 01
den vzniku členství: 19. 12. 2010 - 18. 2. 2013
od 28. 1. 2011 do 22. 2. 2014
Ing. Jan Kábrt - předseda dozorčí rady
Trutnov, Strojnická, PSČ 541 01
den vzniku členství: 19. 12. 2010 - 2. 5. 2014
den vzniku funkce: 19. 12. 2010 - 2. 5. 2014
od 4. 10. 2005 do 28. 1. 2011
Petr Svoboda - předseda
Černošice, Školní 1681, PSČ 252 28
den vzniku funkce: 26. 9. 2005 - 19. 12. 2010
od 4. 10. 2005 do 28. 1. 2011
Silvie Pavlíčková - člen
Praha 10, Volyňská 933/20, PSČ 100 00
den vzniku funkce: 26. 9. 2005 - 19. 12. 2010
od 4. 10. 2005 do 28. 1. 2011
Jana Samková - člen
Dvůr Králové nad Labem, Na Příčce 1688, PSČ 544 01
den vzniku funkce: 26. 9. 2005 - 19. 12. 2010
od 5. 9. 2005 do 4. 10. 2005
Petra Matoušková - předseda dozorčí rady
Čerčany, Jiráskova 393, PSČ 257 22
den vzniku členství: 5. 9. 2005 - 26. 9. 2005
den vzniku funkce: 5. 9. 2005 - 26. 9. 2005
od 5. 9. 2005 do 4. 10. 2005
Petr Malivánek - člen dozorčí rady
Chrudim, U stadionu 730, PSČ 537 03
den vzniku členství: 5. 9. 2005 - 26. 9. 2005
den vzniku funkce: 5. 9. 2005 - 26. 9. 2005
od 5. 9. 2005 do 4. 10. 2005
Jana Bartošová - člen dozorčí rady
Uničov, Hrubého 699, PSČ 783 91
den vzniku členství: 5. 9. 2005 - 26. 9. 2005
den vzniku funkce: 5. 9. 2005 - 26. 9. 2005
Akcionáři
od 4. 10. 2005 do 20. 7. 2009
Ing. Lenka Novotná
Praha 4, Roškotova 1737/6, PSČ 140 00
od 5. 9. 2005 do 4. 10. 2005
NORDIC VICTORY s.r.o., IČO: 27135403
Praha 10, Na Výsluní 201/13, PSČ 100 00
Hodnocení firmy
-5
+
-

Další odkazy

Peníze.cz zobrazuje pouze údaje, které byly zveřejněny na základě zákona v různých rejstřících. Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na této stránce.Vydavatel tímto způsobem zpracovává osobní údaje v souladu s čl. 6 odst. 1 odst. f) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů, tedy pro účely oprávněných zájmů uživatelů této webové služby, která umožňuje, mimojiné, vyhledávání v rejstřících z jednoho místa, aniž by údaje z těchto rejstříků sdružovala.

Pokud jste na našich stránkách objevili, že uváděná data neodpovídají realitě, zkontrolujte prosím nejdříve, zda chyba není přímo v příslušném zdrojovém rejstříku. Pokud je tomu tak, obraťte se s opravou dat na příslušnou instituci uvedenou na této stránce. Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích. Pokud je na zdrojové stránce vše v pořádku a chyba je pouze u nás, kontaktujte nás prosím na emailu redakce@penize.cz a uveďte stránku, na níž se nesrovnalost na našem webu nachází, případně IČ subjektu. S maximálním úsilím chybu co nejdříve opravíme.

Články o podnikání

Pět set rodin ze dna do bytů. Podaří se porazit stereotypy?

17. 8. 2018 | Rozhovor | Táňa Zabloudilová | 18 komentářů

Pět set rodin ze dna do bytů. Podaří se porazit stereotypy?

Podle výsledků brněnského experimentu s padesáti byty a padesáti rodinami se zdá, že i v Česku funguje to, co jinde ve světě. Když chcete pomoct lidem ze sociálních problémů, nepůjde vám to, dokud nebudou mít solidní bydlení. Dosavadní přístup je ale hodně jiný.

Očima expertů: Turecko se potápí. Koho stáhne ke dnu?

17. 8. 2018 | Očima expertů | Ondřej Tůma | 3 komentáře

Očima expertů: Turecko se potápí. Koho stáhne ke dnu?

Turecká ekonomika je v pořádném průšvihu. Co krizi způsobilo? A kdo bude další? Zeptali jsme se ekonomů, investorů a analytiků.

Brno dává lidem bez domova střechu nad hlavou. Funguje to

16. 8. 2018 | Rozhovor | Táňa Zabloudilová | 9 komentářů

Brno dává lidem bez domova střechu nad hlavou. Funguje to

Skupina českých odborníků tvrdí, že když se místo starého úřednického uvažování uplatní koncept založený na datech, bezdomovectví se u nás dá radikálně redukovat. Teď má za sebou brněnský experiment s 50 rodinami, který jí dává zapravdu, a peníze od Evropské komise na šíření receptu i do dalších měst.

Jak se zvýší důchody? Senát chce víc peněz pro větší počet seniorů

16. 8. 2018 | Co se děje | Monika Veselíková | 9 komentářů

Jak se zvýší důchody? Senát chce víc peněz pro větší počet seniorů

Senátoři chtějí změnu vládní důchodové novely. Co konkrétně jim vadí a o kolik se penze zvýší? Poradí náš článek a také kalkulačka, na které si snadno spočítáte, kolik peněz navíc vám zavedení nových pravidel přinese.

Křestní jméno: Jak můžete pojmenovat dítě? A co vám neprojde

15. 8. 2018 | Jak na to | Petra Dlouhá | 2 komentáře

Křestní jméno: Jak můžete pojmenovat dítě? A co vám neprojde

Chcete dát dítěti dvě křestní jména? Nebo jste vybrali nějaké hodně netradiční a nevíte, jestli vám na matrice projde? Přečtěte si, jaká jsou pravidla.

Další čtení na flowee.cz - Peníze.cz doporučují

Objetí nás může zachránit od depresí

Objetí nás může zachránit od depresí

Takovou otázku si položil psycholog Harry Harlow v 50. letech minulého století. A jako správný vědec se pustil do zkoumání. Součástí jeho pokusu byla mláďata makaka, dvě figuríny...více

Byrokratická cesta do nejkrásnější země plné migrantů

Byrokratická cesta do nejkrásnější země plné migrantů

Konečně jsme odeslali žádost o můj a synův trvalý pobyt v Kanadě. Večer jsme s manželem radostně otevřeli to šampaňské, co jsme si šetřili na důležité životní momenty, a tohle,...více

Proč si čínské mámy nečistí v šestinedělí zuby?

Proč si čínské mámy nečistí v šestinedělí zuby?

Pár dní poté, co jsme si přivezli domů z porodnice náš malý poklad, už jezdil pyšný tatínek s kočárkem okolo domu. Já, abych sdílela naši radost, poslala jsem jejich fotku...více

Nejlepší kurz

NázevCelkem zaplatíte
Broadway Change 2 580,00 Kč
Czech Exchange 2 585,00 Kč
Exchange s.r.o. VIP 2 585,00 Kč
Exchange s.r.o. 2 600,00 Kč
MONETA Money Bank 2 641,00 Kč
Expobank CZ 2 649,20 Kč
Česká spořitelna 2 684,00 Kč
Sberbank CZ 2 701,00 Kč
ČSOB 2 690,60 Kč
Komerční banka 2 703,30 Kč
UnicreditBank Czech Republic 2 728,80 Kč
Raiffeisenbank 2 767,00 Kč
TIP: Získejte výhodný VIP kurz na výměnu valut
vytiskněte si slevový kupón.
TIP: Jak na platby do zahraničí ZDARMA? - šetřete na poplatcích, podmínky ZDE.

Ušetřete s Peníze.cz

Naši čtenáři s námi ušetřili už  8 865 009 Kč. Podívejte se na poslední poptávky a vyzkoušejte nás také. Vše je zcela zdarma.

Celebrity v rejstříku

Jsou to frajeři, nebo lupiči? Hlasujte v hitparádě o krále a největšího podvraťáka našeho obchodního rejstříku. Pokud nevidíte svého favorita, zkuste si stránku znovu načíst, objeví se další várka…

1.Jiří Pomeje

Jiří Pomeje

- herec a producent, bývalý manžel zpěvačky Ivety Bartošové

+77
+
-
2.Bohumír Ďuričko

Bohumír Ďuričko

- podnikatel toho času ve výkonu trestu

0
+
-
3.Simona Janoušková

Simona Janoušková

– podnikatelka a manželka Romana Janouška, která se nerada fotí

-375
+
-
4.Aleš Řebíček

Aleš Řebíček

- podnikatel a bývalý ministr dopravy

-376
+
-
5.Marek Dalík

Marek Dalík

- lobbista a podnikatel

-388
+
-

Další čtení na flowee.cz

Objetí nás může zachránit od depresí

Objetí nás může zachránit od depresí

Takovou otázku si položil psycholog Harry Harlow v 50. letech minulého století. A jako...více

Byrokratická cesta do nejkrásnější země plné migrantů

Byrokratická cesta do nejkrásnější země plné migrantů

Konečně jsme odeslali žádost o můj a synův trvalý pobyt v Kanadě. Večer jsme s manželem...více

Proč si čínské mámy nečistí v šestinedělí zuby?

Proč si čínské mámy nečistí v šestinedělí zuby?

Pár dní poté, co jsme si přivezli domů z porodnice náš malý poklad, už jezdil pyšný tatínek...více

Zdroj: Logo Flowee
Ušetřete za elektřinu a plyn

Zdají se vám vaše účty za elektřinu a plyn podezřele vysoké, ale nechce se vám do srovnávání nabídek? Odrazuje vás od změny dodavatele nekonečné papírování? Máme řešení: porovnáme distribuční sazby za elektřinu i plyn a vybereme tu pro vás nejvýhodnější. A pokud budete chtít, zařídíme za vás i změnu dodavatele.

Průměrně šetříme 2320 korun ročně na elektřině a 2560 korun na plynu.

Víte, kde najdete nejlevnější benzin ve svém okolí? My ano. Vyzkoušejte naše vyhledávání čerpacích stanic podle adresy nebo místa, kde se právě nacházíte.

Vývoj ceny benzinu a ceny nafty

Poradna

Poslední dotaz: Reklamace - 3x stejná vada
Poradna > Spotřebitelská poradna > Reklamace - 3x stejná vada

Otázka: Dobrý den, prosím o Vaši radu. V prosinci 2017 jsem koupila mobil a od té doby se mi stává, že když volám, tak druhá strana mě někdy neslyší. Dvakrát jsem mobil reklamovala s touto vadou. Reklamace mi...Více

Právní poradna

Sociální poradna

Investiční poradna

Interaktivní grafiky

Spočítejte si osobní inflaci

Spočítejte si osobní inflaci

Inflace se měří indexem cen průměrného koše výrobků a služeb. Jenže každý kupuje něco jiného, proto na každého inflace působí jinak.

Jak se vyvíjejí v Česku mzdy a nezaměstnanost

Jak se vyvíjejí v Česku mzdy a nezaměstnanost

Unikátní mapa, na které můžete sledovat vývoj nezaměstnanosti a průměrných platů v jednotlivých českých krajích od roku 2006.

Průvodce výpisem z katastru nemovitostí

Průvodce výpisem z katastru nemovitostí

Vyznat se ve výpisu z katastru nemovitostí je často složité. Připravili jsme průvodce, který vám pomůže se zorientovat v jeho jednotlivých částech.

Muzeum bankovek a mincí

Na Peníze.cz najdete největší sbírku platných i historických bankovek a mincí.

Muzeum bankovek
Partners Financial Services