Používáte nástroj pro blokování reklamy. Pokud nám chcete pomoci, vypněte si blokování reklamy na našem webu. Zde najdete jednoduchý návod. Děkujeme.

AKOV METAL, a.s.
IČO: 27383202

Tento výpis má pouze informativní charakter. Doporučujeme informace ověřit v oficiálním veřejném rejstříku.
Tyto stránky navštíví měsíčně 1 000 000 lidí. Chcete inzerci na míru? Napište nám!

Výpis z obchodního rejstříku

Rejstřík
ARES
 
DPH
 
 
 
 
 
Datum zápisu12. 10. 2005
Obchodní firma
od 12. 10. 2005

AKOV METAL, a.s.

Sídlo
od 29. 10. 2018
Kraj: Středočeský kraj
Okres: Kladno
Obec: Kamenné Žehrovice
Část obce: Kamenné Žehrovice
Ulice: Karlovarská třída
Adresní místo: Karlovarská třída 593
PSČ: 27301
od 12. 10. 2005 do 29. 10. 2018
Kamenné Žehrovice, Na Spáleništi 2, PSČ 273 01
IČO
od 12. 10. 2005

27383202

DIČ

CZ27383202

Identifikátor datové schránky:wm8cpuc
Právní forma
od 12. 10. 2005
Akciová společnost
Spisová značka10205 B, Městský soud v Praze
Předmět podnikání
od 9. 12. 2014
- výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
od 9. 12. 2014
- pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor
od 12. 10. 2005
- specializovaný maloobchod
od 12. 10. 2005
- zprostředkování obchodu a služeb
od 12. 10. 2005 do 9. 12. 2014
- nakládání s odpady ( vyjma nebezpečných)
od 12. 10. 2005 do 9. 12. 2014
- pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor bez poskytování jiných než základních služeb zajišťujících řádný provoz nemovitostí, bytů a nebytových prostor
Ostatní skutečnosti
od 9. 11. 2006 do 9. 1. 2007
- Rozhodnutí jediného akcionáře v působnosti valné hromady ze dne 9.10.2006 o zvýšení základního kapitálu společnosti: 1. Zvyšuje se základní kapitál společnosti AKOV METAL, a.s. se sídlem Kamenné Žehrovice, Na Spáleništi 2, PSČ 273 01, IČ: 273 83 202, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddílu B, vložce 10205 z částky 2,000.000,- Kč (slovy: d va miliony korun českých) o částku 15,000.000,- Kč (slovy: patnáct milionů korun českých) na celkovou částku ve výši 17,000.000,- Kč (slovy: sedmnáct milionů korun českých) takto: nepeněžitým vkladem ve výši 15,000.000,- Kč (slovy: patnáct milionů korun českých), a to následujícími nemovitostmi: budovou čp. 2 v Kamenných Žehrovicích (objekt bydlení), postavené na pozemku parc.č. St. 6 - zastavěná plocha a nádvoří, pozemkem par.č. St. 6 - zastavěná plocha a nádvoří, pozemkem par.č. 56/1 - zahrada, pozemkem par.č. 56/2 - zahrada a pozemkem par.č. 59/2 - zahrada, katastrální území Kamenné Žehrovice, zapsané na listu vlastnictví č. 834 pro katastrální území Kamenné Žehrovice, obec Kamenné Žehrovice, u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Kladno. Hodnota nepeněžitého vkladu byla zjištěna znaleckým posudkem znalce Ing. Tomáše Moláčka, bytem Praha 6- Suchdol, Kamýcká 685, jmenovaného rozhodnutím Krajského soudu v Praze, ze dne 26.10.1993, čj. Spr. 4130/92, který byl pro ocenění nepeněžitého vkladu j menován na základě usnesení Městského soudu v Praze ze dne 16.03.2006, čj. Nc 4223/2006-12, které nabylo právní moci dne 26.04.2006, a to znaleckým posudkem č. 1333 174/2006 ze dne 09.10.2006 a činí 15,000.000,- Kč (slovy: patnáct milionů korun českých) s  tím, že upsání akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. 2. Na zvýšení základního kapitálu nepeněžitým vkladem bude upsáno: - třicet kusů kmenových akcií na majitele, v listinné podobě, každá o jmenovité hodnotě 500.000,- Kč (slovy: pět set tisíc korun českých). 3. Třicet kusů kmenových akcií na majitele, v listinné podobě, každá o jmenovité hodnotě 500.000,- Kč (slovy: pět set tisíc korun českých), splácených nepeněžitým vkladem bude nabídnuto k upsání předem určenému zájemci - a to panu Alexandru Kopačinskému, r.č. xxxx, bytem Kamenné Žehrovice, Na Spáleništi 2 a paní Renatě Kopačinské, r.č. xxxx, bytem Kamenné Žehrovice, Na Spáleništi 2, rovným dílem do jejich podílového spoluvlastnictví (ověřená fotokopie Rozsudku Okresního soudu v Kladně o zúže ní společného jmění manželů Alexandra a Renaty Kopačinských, ze dne 9.12.2005, č.j. 17 C 232/2002-23 tvoří přílohu č. 2 notářského zápisu). 4. Akcie společnosti AKOV METAL, a.s. budou upsány bez využití přednostního práva v sídle společnosti AKOV METAL, a.s., IČ: 273 83 202, na adrese Kamenné Žehrovice, Na Spáleništi 2 v pracovní dny v době od 10,00 do 18,00 hodin. 5. Lhůta pro upsání nových akcií společnosti AKOV METAL, a.s. předem určenému zájemci činí třicet (30) dnů a počíná běžet prvý den následující po dni, v němž mu bude doručena písemná informace o možnosti upsání akcií bez využití přednostního práva obsahuj ící náležitosti podle ustanovení § 203, odst. 2, písm. e) obchodního zákoníku a návrh smlouvy o upsání akcií obsahující alespoň náležitosti podle ustanovení § 205, odst. 3 obchodního zákoníku. 6. Upsání nových akcií předem určeným zájemcem bude ve smyslu ustanovení § 203 odst. 4 obchod. zák. provedeno ve lhůtě třiceti (30) dnů po podání návrhu na zápis rozhodnutí jediného akcionáře v působnosti valné hromady o zvýšení základního kapitálu spole čnosti do obchodního rejstříku, a to uzavřením smlouvy o upsání akcií a tím, že účinnost smlouvy o upsání akcií bude vázána na rozvazovací podmínku, jíž bude právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základn ího kapitálu do obchodního rejstříku. 7. Představenstvo společnosti odešle předem určenému zájemci, a to v souladu s ust. § 156, odst. 9 obchod. zák. paní Renatě Kopačinské, r.č. xxxx, bytem Kamenné Žehrovice, Na Spáleništi 2 návrh smlouvy o upsání akcií, obsahující alespoň náležitosti podle § 205 odst. 3 obchodního zákoníku, do třiceti (30) dnů ode dne podání návrhu na zápis rozhodnutí jediného akcionáře v působnosti valné hromady o zvýšení základního kapitálu společnosti do obchodního rejstříku (dohoda tvoří přílohu č. 3 notářského z ápisu). 8. Třicet kusů nových kmenových akcií na majitele, v listinné podobě, každá o jmenovité hodnotě 500.000,- Kč (slovy: pět set tisíc korun českých), bude splaceno nepeněžitým vkladem, ve lhůtě třiceti (30) ode dne podpisu smlouvy o úpisu akcií, a to následu jícími nemovitostmi: budovou čp. 2 v Kamenných Žehrovicích (objekt bydlení), postavené na pozemku parc.č. St. 6 - zastavěná plocha a nádvoří, pozemkem par.č. St. 6 - zastavěná plocha a nádvoří, pozemkem par.č. 56/1 - zahrada, pozemkem par.č. 56/2 - zahrada a pozemkem par.č. 5 9/2 - zahrada, katastrální území Kamenné Žehrovice, zapsané na listu vlastnictví č. 834 pro katastrální území Kamenné Žehrovice, obec Kamenné Žehrovice, u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Kladno. Hodnota nepeněžitého vkladu byla zjištěna znaleckým posudkem znalce Ing. Tomáše Moláčka, bytem Praha 6- Suchdol, Kamýcká 685, jmenovaného rozhodnutím Krajského soudu v Praze, ze dne 26.10.1993, čj. Spr. 4130/92, který byl pro ocenění nepeněžitého vkladu j menován na základě usnesení Městského soudu v Praze ze dne 16.03.2006, čj. Nc 4223/2006-12, které nabylo právní moci dne 26.04.2006, a to znaleckým posudkem č. 1333 174/2006 ze dne 09.10.2006 a činí 15,000.000,- Kč (slovy: patnáct milionů korun českých). Nepeněžitý vklad je splacen předáním písemného prohlášení upisovatele pana Alexandra Kopačinského, r.č. xxxx, bytem Kamenné Žehrovice, Na Spáleništi 2 a paní Renaty Kopačinské, r.č. xxxx, bytem Kamenné Žehrovice, Na Spáleništi 2 v souladu s  ust.§ 60 odst. 2 obchod. zák. určeným společnosti AKOV METAL, a.s., uzavřením smlouvy o převodu nemovitostí, a.s. spolu s předáním předmětných nemovitostí na adrese Kamenné Žehrovice, Na Spáleništi 2. Na tento nepeněžitý vklad bude vydáno třicet kusů kmenových akcií na majitele, v listinné podobě, každá o jmenovité hodnotě 500.000,- Kč (slovy: pět set tisíc korun českých). 9. Emisní kurz nově vydaných akcií bude roven její jmenovité hodnotě. 10. S nově vydanými akciemi budou spojena stejná práva jako s akciemi dosavadními. 11. Veřejný úpis se nepřipouští.
Kapitál
od 9. 1. 2007
Základní kapitál 17 000 000 Kč, splaceno 100 %.
od 12. 10. 2005 do 9. 1. 2007
Základní kapitál 2 000 000 Kč, splaceno 100 %.
od 9. 12. 2014
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 20.
od 9. 12. 2014
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 30.
od 9. 1. 2007 do 9. 12. 2014
Kmenové akcie na majitele err, počet akcií: 30.
od 12. 10. 2005 do 9. 12. 2014
Kmenové akcie na majitele err, počet akcií: 20.
Dluží vám tato firma
Statutární orgán
od 29. 10. 2018
RENATA KOPAČINSKÁ - statutární ředitel
Kamenné Žehrovice, Na Spáleništi, PSČ 273 01
den vzniku funkce: 9. 12. 2014
od 9. 12. 2014 do 29. 10. 2018
RENATA KOPAČINSKÁ - statutární ředitel
Kamenné Žehrovice, Na Spáleništi, PSČ 273 01
den vzniku funkce: 9. 12. 2014
od 12. 10. 2005 do 9. 12. 2014
Renata Kopačinská - předseda představenstva
Kamenné Žehrovice, Na Spáleništi 2, PSČ 273 01
den vzniku členství: 12. 10. 2005
den vzniku funkce: 12. 10. 2005 - 9. 12. 2014
od 12. 10. 2005 do 9. 12. 2014
Rostislav Kopačinský - místopředseda představenstva
Kamenné Žehrovice, Na Spáleništi 2, PSČ 273 01
den vzniku členství: 12. 10. 2005
den vzniku funkce: 12. 10. 2005 - 9. 12. 2014
od 12. 10. 2005 do 9. 12. 2014
Vladimír Kopačinský - člen představenstva
Doksy, Okružní 165, PSČ 273 64
den vzniku členství: 12. 10. 2005
den vzniku funkce: 12. 10. 2005 - 9. 12. 2014
od 9. 12. 2014
Statutární ředitel jedná za společnost ve všech věcech samostatně.
od 12. 10. 2005 do 9. 12. 2014
Jménem společnosti jedná za představenstvo navenek předseda nebo místopředseda představenstva, a to samostatně. Podepisování za společnost se uskutečňuje tak, že k vytištěné nebo napsané obchodní firmě společnosti připojí svůj podpis předseda nebo místopř edseda představenstva.
Správní rada
od 29. 10. 2018
RENATA KOPAČINSKÁ - předseda správní rady
Kamenné Žehrovice, Na Spáleništi, PSČ 273 01
den vzniku členství: 9. 12. 2014
den vzniku funkce: 9. 12. 2014
od 9. 12. 2014 do 29. 10. 2018
RENATA KOPAČINSKÁ - předseda správní rady
Kamenné Žehrovice, Na Spáleništi, PSČ 273 01
den vzniku členství: 9. 12. 2014
den vzniku funkce: 9. 12. 2014
Dozorčí rada
od 12. 10. 2005 do 9. 12. 2014
Miroslav Kopačinský - předseda dozorčí rady
Kladno - Kročehlavy, Mostecká 3221, PSČ 272 01
den vzniku členství: 12. 10. 2005 - 9. 12. 2014
den vzniku funkce: 12. 10. 2005 - 9. 12. 2014
od 12. 10. 2005 do 9. 12. 2014
Antonie Švestková - místopředseda dozorčí rady
Kamenné Žehrovice, V Zelnišťatech 237, PSČ 273 01
den vzniku členství: 12. 10. 2005 - 9. 12. 2014
den vzniku funkce: 12. 10. 2005 - 9. 12. 2014
od 12. 10. 2005 do 9. 12. 2014
Ing. Luděk Čepička - člen dozorčí rady
Praha 9 - Újezd nad Lesy, Chvalečská 1259, PSČ 190 16
den vzniku členství: 12. 10. 2005 - 9. 12. 2014
den vzniku funkce: 12. 10. 2005 - 9. 12. 2014
Hodnocení firmy
-3
+
-

Další odkazy

Aktualizovat data

Peníze.cz zobrazuje pouze údaje, které byly zveřejněny na základě zákona v různých rejstřících. Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na této stránce. Vydavatel tímto způsobem zpracovává osobní údaje v souladu s čl. 6 odst. 1 odst. f) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů, tedy pro účely oprávněných zájmů uživatelů této webové služby, která umožňuje, mimojiné, vyhledávání v rejstřících z jednoho místa, aniž by údaje z těchto rejstříků sdružovala.

Pokud jste na našich stránkách objevili, že uváděná data neodpovídají realitě, zkontrolujte prosím nejdříve, zda chyba není přímo v příslušném zdrojovém rejstříku. Pokud je, obraťte se s žádostí o opravu dat na příslušnou instituci uvedenou na této stránce. Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích. Pokud je na zdrojové stránce všechno v pořádku a chyba je pouze u nás, klikněte níž na tlačítko Aktualizovat data a vyčkejte. Aktualizace může trvat i několik málo desítek sekund.

Články o podnikání

Nová omezení: Vnitřní akce 10 lidí, venku 20, sport bez diváků

30. 9. 2020 | | Petr Kučera

Nová omezení: Vnitřní akce 10 lidí, venku 20, sport bez diváků

Vláda od pondělí 5. října vyhlásí další výrazná omezení s cílem zpomalit šíření epidemie Covid-19. Podle ministra zdravotnictví Romana Prymuly (za ANO) půjde o plošné rozhodnutí bez ohledu na takzvaný semafor.

Stát dá lidem 70 % mzdy, když zůstanou v krizi doma

25. 9. 2020 | | Jiří Hovorka | 9 komentářů

Stát dá lidem 70 % mzdy, když zůstanou v krizi doma

Vláda se dohodla na pravidlech takzvaného stálého kurzarbeitu. Firmy budou moci při ekonomických potížích poslat zaměstnance na část týdne domů, na mzdy jim přispěje stát.

Podnikatelé můžou žádat o terminál na rok zdarma

23. 9. 2020 | | Jiří Hovorka

Podnikatelé můžou žádat o terminál na rok zdarma

Drobní obchodníci a živnostníci si mohou říci o platební terminál, který dostanou na rok zdarma. Projekt Česko platí kartou prodloužil do konce roku termín, ve kterém se podnikatelé o terminály mohou hlásit. Nově je dostanou i provozovatelé e-shopů.

Restaurace zavřou už v deset. Prymula oznámil nová opatření

23. 9. 2020 | | Jiří Hovorka | 11 komentářů

Restaurace zavřou už v deset. Prymula oznámil nová opatření

Restaurace a další stravovací zařízení budou muset zavírat v deset hodin večer. Omezí se také počet povolených osob na hromadných akcích. Nová opatření, které reagují na nárůst počet nakažených koronavirem z posledních dnů, představil ministr zdravotnictví Roman Prymula.

Nekopu do hráče, jdu po míči. Jak se staví tým pro finanční poradenství

19. 9. 2020 | | Martin Vlnas | 7 komentářů

Nekopu do hráče, jdu po míči. Jak se staví tým pro finanční poradenství

Kariéra finančního poradce se vám slibně rozjíždí, klientů přibývá a vy najednou zjistíte, že by bylo fajn nebýt na všechno sám. Jenže kde sehnat ty správné lidi, jak je namotivovat a hlavně jak je udržet, aby vám po dvou měsících nedali košem? Michal Krejčí, který vede v Partners tým 230 lidí, má v rukávu pár tipů, které by vám mohly usnadnit krušné začátky.

Nejlepší kurz

NázevCelkem zaplatíte
Czech Exchange 2 725,00 Kč
Exchange s.r.o. VIP 2 730,00 Kč
Exchange s.r.o. 2 740,00 Kč
Poštovní spořitelna 2 792,80 Kč
ČSOB 2 792,80 Kč
Komerční banka 2 797,61 Kč
Expobank CZ 2 803,70 Kč
Česká spořitelna 2 812,00 Kč
Raiffeisenbank 2 841,00 Kč
UnicreditBank Czech Republic 2 851,40 Kč
TIP: Získejte výhodný VIP kurz na výměnu valut
vytiskněte si slevový kupón.
TIP: Jak na platby do zahraničí ZDARMA? - šetřete na poplatcích, podmínky ZDE.

Ušetřete s Peníze.cz

Naši čtenáři s námi ušetřili už  12 850 242 Kč. Podívejte se na poslední poptávky a vyzkoušejte nás také. Vše je zcela zdarma.

Celebrity v rejstříku

Jsou to frajeři, nebo lupiči? Hlasujte v hitparádě o krále a největšího podvraťáka našeho obchodního rejstříku. Pokud nevidíte svého favorita, zkuste si stránku znovu načíst, objeví se další várka…

1.Vladimír Šmicer

Vladimír Šmicer

- fotbalista

+12
+
-
2.Jaroslav  Hřebík

Jaroslav Hřebík

- fotbalový trenér

+10
+
-
3.Jan  Hrušínský

Jan Hrušínský

- herec

-176
+
-
4.Vít Bárta

Vít Bárta

- podnikatel, bývalý politik

-189
+
-
5.Zdeněk  Pohlreich

Zdeněk Pohlreich

- kuchař

-307
+
-

Články na Heroine.cz

Bravo pro nové divadlo! Za špičkovými akrobaty do Braníka

Bravo pro nové divadlo! Za špičkovými akrobaty do Braníka

Skupina Losers Cirque Company bude od podzimu poprvé ve své historii účinkovat ve vlastním...více

Stačí málo. Jan Němec radí, jak žít minimalisticky v miniaturních domech

Stačí málo. Jan Němec radí, jak žít minimalisticky v miniaturních domech

V rámci festivalu minimalismu Stačí málo, jehož je Heroine mediálním partnerem, bude přednášet...více

Nebát se a pomáhat. Alice Masaryková prosazovala myšlenky, které provokují i dnes

Nebát se a pomáhat. Alice Masaryková prosazovala myšlenky, které provokují i dnes

S Masarykovým „nebát se a nekrást“ si ani po sto letech tak úplně nevíme rady. Moralizujícímu...více

Ušetřete za elektřinu a plyn

Zdají se vám vaše účty za elektřinu a plyn podezřele vysoké, ale nechce se vám do srovnávání nabídek? Odrazuje vás od změny dodavatele nekonečné papírování? Máme řešení: porovnáme distribuční sazby za elektřinu i plyn a vybereme tu pro vás nejvýhodnější. A pokud budete chtít, zařídíme za vás i změnu dodavatele.

Průměrně šetříme 2320 korun ročně na elektřině a 2560 korun na plynu.

Víte, kde najdete nejlevnější benzin ve svém okolí? My ano. Vyzkoušejte naše vyhledávání čerpacích stanic podle adresy nebo místa, kde se právě nacházíte.

Vývoj ceny benzinu a ceny nafty

Poradna

Poslední dotaz: Automatické prodloužení reklamace
Poradna > Spotřebitelská poradna > Automatické prodloužení reklamace

Otázka: Dobrý den, píši z pozice pracovnice na reklamačním oddělení. Lhůty pro reklamaci / odstoupení, výměnu vždy splňujeme, jak nám je ukládá zákon. Bohužel stále tápeme nad tím, jak vyřešit reklamaci, když...Více

Právní poradna

Sociální poradna

Investiční poradna

Interaktivní grafiky

Spočítejte si osobní inflaci

Spočítejte si osobní inflaci

Inflace se měří indexem cen průměrného koše výrobků a služeb. Jenže každý kupuje něco jiného, proto na každého inflace působí jinak.

Jak se vyvíjejí v Česku mzdy a nezaměstnanost

Jak se vyvíjejí v Česku mzdy a nezaměstnanost

Unikátní mapa, na které můžete sledovat vývoj nezaměstnanosti a průměrných platů v jednotlivých českých krajích od roku 2006.

Průvodce výpisem z katastru nemovitostí

Průvodce výpisem z katastru nemovitostí

Vyznat se ve výpisu z katastru nemovitostí je často složité. Připravili jsme průvodce, který vám pomůže se zorientovat v jeho jednotlivých částech.

Partners Financial Services