Partners Financial Services
Ikona žárovky

Tyto stránky navštíví měsíčně 1 000 000 lidí. Chcete inzerci na míru? Napište nám!

AKOV METAL, a.s., IČO: 27383202 - Obchodní rejstřík

Tento výpis z obchodního rejstříku obsahuje údaje o společnosti AKOV METAL, a.s.. Údaje byly staženy 13. 9. 2023 z datové služby justice.cz
dle IČO 27383202. Z důvodu ochrany osobních údajů nejsou na stránce data narození a úplné adresy fyzických osob. Kompletní výpis včetně dat narození a adres lze zobrazit po zadání IČO 27383202 na originální stránce obchodního rejstříku justice.cz.

Výpis z obchodního rejstříku: subjekt byl z rejstříku odstraněn

Aktuální rejstřík
Úplný rejstřík
RES DPH
Datum vzniku a zápisu
12. 10. 2005
Datum výmazu
12. 9. 2023
Obchodní firma
AKOV METAL, a.s.
zapsáno 12. 10. 2005 vymazáno 12. 9. 2023
Prověřit exekuce Reputace firmy
Adresa firmy
Na Spáleništi 2, 273 01 Kamenné Žehrovice
zapsáno 12. 10. 2005 vymazáno 29. 10. 2018
Karlovarská třída 593, 273 01 Kamenné Žehrovice - Kamenné Žehrovice
zapsáno 29. 10. 2018 vymazáno 16. 10. 2020
Revoluční 724/7, 110 00 Praha - Staré Město
zapsáno 16. 10. 2020 vymazáno 12. 9. 2023
IČO
27383202
zapsáno 12. 10. 2005 vymazáno 12. 9. 2023
DIČ
Identifikátor datové schránky
wm8cpuc
Právní forma
Akciová společnost
zapsáno 12. 10. 2005 vymazáno 12. 9. 2023
Spisová značka
B 10205/MSPH Městský soud v Praze
zapsáno 12. 10. 2005 vymazáno 12. 9. 2023
Rizikovost společnosti

Poslední změny a události

12. 9. 2023
Vymazán skutečný majitel Renata Kopačinská
12. 9. 2023
Vymazán předmět podnikání: výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
12. 9. 2023
Vymazán předmět podnikání: pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor
12. 9. 2023
Vymazán předmět podnikání: zprostředkování obchodu a služeb
12. 9. 2023
Vymazán předmět podnikání: specializovaný maloobchod

Všechny změny a události ve společnosti

Vizualizace obchodních vztahů a vazeb Více o vizualizacích

AKOV METAL, a.s., IČO: 27383202: vizualizace vztahů osob a společností

AKOV METAL, a.s., IČO: 27383202

Zobrazit vztahy a firmy
Předmět podnikání
Nakládání s odpady ( vyjma nebezpečných)
zapsáno 12. 10. 2005 vymazáno 9. 12. 2014
Pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor bez poskytování jiných než základních služeb zajišťujících řádný provoz nemovitostí, bytů a nebytových prostor
zapsáno 12. 10. 2005 vymazáno 9. 12. 2014
Specializovaný maloobchod
zapsáno 12. 10. 2005 vymazáno 12. 9. 2023
Zprostředkování obchodu a služeb
zapsáno 12. 10. 2005 vymazáno 12. 9. 2023
Pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor
zapsáno 9. 12. 2014 vymazáno 12. 9. 2023
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
zapsáno 9. 12. 2014 vymazáno 12. 9. 2023
Základní kapitál
2 000 000 Kč
Splaceno: 100,00 %
zapsáno 12. 10. 2005 vymazáno 9. 1. 2007
17 000 000 Kč
Splaceno: 100,00 %
zapsáno 9. 1. 2007 vymazáno 12. 9. 2023
Akcie
20 ks kmenové akcie na majitele v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 100 000 Kč
zapsáno 12. 10. 2005 vymazáno 9. 12. 2014
30 ks kmenové akcie na majitele v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 500 000 Kč
zapsáno 9. 1. 2007 vymazáno 9. 12. 2014
20 ks kmenové akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 100 000 Kč
zapsáno 9. 12. 2014 vymazáno 12. 9. 2023
30 ks kmenové akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 500 000 Kč
zapsáno 9. 12. 2014 vymazáno 12. 9. 2023
Ostatní skutečnosti
Rozhodnutí jediného akcionáře v působnosti valné hromady ze dne 9.10.2006 o zvýšení základního kapitálu společnosti: 1. Zvyšuje se základní kapitál společnosti AKOV METAL, a.s. se sídlem Kamenné Žehrovice, Na Spáleništi 2, PSČ 273 01, IČ: 273 83 202, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddílu B, vložce 10205 z částky 2,000.000,- Kč (slovy: dva miliony korun českých) o částku 15,000.000,- Kč (slovy: patnáct milionů korun českých) na celkovou částku ve výši 17,000.000,- Kč (slovy: sedmnáct milionů korun českých) takto: nepeněžitým vkladem ve výši 15,000.000,- Kč (slovy: patnáct milionů korun českých), a to následujícími nemovitostmi: budovou čp. 2 v Kamenných Žehrovicích (objekt bydlení), postavené na pozemku parc.č. St. 6 - zastavěná plocha a nádvoří, pozemkem par.č. St. 6 - zastavěná plocha a nádvoří, pozemkem par.č. 56/1 - zahrada, pozemkem par.č. 56/2 - zahrada a pozemkem par.č. 59/2 - zahrada, katastrální území Kamenné Žehrovice, zapsané na listu vlastnictví č. 834 pro katastrální území Kamenné Žehrovice, obec Kamenné Žehrovice, u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Kladno. Hodnota nepeněžitého vkladu byla zjištěna znaleckým posudkem znalce Ing. Tomáše Moláčka, bytem Praha 6- Suchdol, Kamýcká 685, jmenovaného rozhodnutím Krajského soudu v Praze, ze dne 26.10.1993, čj. Spr. 4130/92, který byl pro ocenění nepeněžitého vkladu jmenován na základě usnesení Městského soudu v Praze ze dne 16.03.2006, čj. Nc 4223/2006-12, které nabylo právní moci dne 26.04.2006, a to znaleckým posudkem č. 1333 174/2006 ze dne 09.10.2006 a činí 15,000.000,- Kč (slovy: patnáct milionů korun českých) s tím, že upsání akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. 2. Na zvýšení základního kapitálu nepeněžitým vkladem bude upsáno: - třicet kusů kmenových akcií na majitele, v listinné podobě, každá o jmenovité hodnotě 500.000,- Kč (slovy: pět set tisíc korun českých). 3. Třicet kusů kmenových akcií na majitele, v listinné podobě, každá o jmenovité hodnotě 500.000,- Kč (slovy: pět set tisíc korun českých), splácených nepeněžitým vkladem bude nabídnuto k upsání předem určenému zájemci - a to panu Alexandru Kopačinskému, r.č. 561015/1316, bytem Kamenné Žehrovice, Na Spáleništi 2 a paní Renatě Kopačinské, r.č. 655904/1401, bytem Kamenné Žehrovice, Na Spáleništi 2, rovným dílem do jejich podílového spoluvlastnictví (ověřená fotokopie Rozsudku Okresního soudu v Kladně o zúžení společného jmění manželů Alexandra a Renaty Kopačinských, ze dne 9.12.2005, č.j. 17 C 232/2002-23 tvoří přílohu č. 2 notářského zápisu). 4. Akcie společnosti AKOV METAL, a.s. budou upsány bez využití přednostního práva v sídle společnosti AKOV METAL, a.s., IČ: 273 83 202, na adrese Kamenné Žehrovice, Na Spáleništi 2 v pracovní dny v době od 10,00 do 18,00 hodin. 5. Lhůta pro upsání nových akcií společnosti AKOV METAL, a.s. předem určenému zájemci činí třicet (30) dnů a počíná běžet prvý den následující po dni, v němž mu bude doručena písemná informace o možnosti upsání akcií bez využití přednostního práva obsahující náležitosti podle ustanovení § 203, odst. 2, písm. e) obchodního zákoníku a návrh smlouvy o upsání akcií obsahující alespoň náležitosti podle ustanovení § 205, odst. 3 obchodního zákoníku. 6. Upsání nových akcií předem určeným zájemcem bude ve smyslu ustanovení § 203 odst. 4 obchod. zák. provedeno ve lhůtě třiceti (30) dnů po podání návrhu na zápis rozhodnutí jediného akcionáře v působnosti valné hromady o zvýšení základního kapitálu společnosti do obchodního rejstříku, a to uzavřením smlouvy o upsání akcií a tím, že účinnost smlouvy o upsání akcií bude vázána na rozvazovací podmínku, jíž bude právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. 7. Představenstvo společnosti odešle předem určenému zájemci, a to v souladu s ust. § 156, odst. 9 obchod. zák. paní Renatě Kopačinské, r.č. 655904/1401, bytem Kamenné Žehrovice, Na Spáleništi 2 návrh smlouvy o upsání akcií, obsahující alespoň náležitosti podle § 205 odst. 3 obchodního zákoníku, do třiceti (30) dnů ode dne podání návrhu na zápis rozhodnutí jediného akcionáře v působnosti valné hromady o zvýšení základního kapitálu společnosti do obchodního rejstříku (dohoda tvoří přílohu č. 3 notářského zápisu). 8. Třicet kusů nových kmenových akcií na majitele, v listinné podobě, každá o jmenovité hodnotě 500.000,- Kč (slovy: pět set tisíc korun českých), bude splaceno nepeněžitým vkladem, ve lhůtě třiceti (30) ode dne podpisu smlouvy o úpisu akcií, a to následujícími nemovitostmi: budovou čp. 2 v Kamenných Žehrovicích (objekt bydlení), postavené na pozemku parc.č. St. 6 - zastavěná plocha a nádvoří, pozemkem par.č. St. 6 - zastavěná plocha a nádvoří, pozemkem par.č. 56/1 - zahrada, pozemkem par.č. 56/2 - zahrada a pozemkem par.č. 59/2 - zahrada, katastrální území Kamenné Žehrovice, zapsané na listu vlastnictví č. 834 pro katastrální území Kamenné Žehrovice, obec Kamenné Žehrovice, u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Kladno. Hodnota nepeněžitého vkladu byla zjištěna znaleckým posudkem znalce Ing. Tomáše Moláčka, bytem Praha 6- Suchdol, Kamýcká 685, jmenovaného rozhodnutím Krajského soudu v Praze, ze dne 26.10.1993, čj. Spr. 4130/92, který byl pro ocenění nepeněžitého vkladu jmenován na základě usnesení Městského soudu v Praze ze dne 16.03.2006, čj. Nc 4223/2006-12, které nabylo právní moci dne 26.04.2006, a to znaleckým posudkem č. 1333 174/2006 ze dne 09.10.2006 a činí 15,000.000,- Kč (slovy: patnáct milionů korun českých). Nepeněžitý vklad je splacen předáním písemného prohlášení upisovatele pana Alexandra Kopačinského, r.č. 561015/1316, bytem Kamenné Žehrovice, Na Spáleništi 2 a paní Renaty Kopačinské, r.č. 655904/1401, bytem Kamenné Žehrovice, Na Spáleništi 2 v souladu s ust.§ 60 odst. 2 obchod. zák. určeným společnosti AKOV METAL, a.s., uzavřením smlouvy o převodu nemovitostí, a.s. spolu s předáním předmětných nemovitostí na adrese Kamenné Žehrovice, Na Spáleništi 2. Na tento nepeněžitý vklad bude vydáno třicet kusů kmenových akcií na majitele, v listinné podobě, každá o jmenovité hodnotě 500.000,- Kč (slovy: pět set tisíc korun českých). 9. Emisní kurz nově vydaných akcií bude roven její jmenovité hodnotě. 10. S nově vydanými akciemi budou spojena stejná práva jako s akciemi dosavadními. 11. Veřejný úpis se nepřipouští.
zapsáno 9. 11. 2006 vymazáno 9. 1. 2007
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č.90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
zapsáno 9. 12. 2014 vymazáno 12. 9. 2023
Městský soud v Praze rozhodnutím č. j. 70 Cm 20/2022-3 zahajuje řízení o zrušení obchodní korporace AKOV METAL, a.s.. Usnesení nabylo právní moci 4. 2. 2022.
zapsáno 7. 3. 2022 vymazáno 12. 9. 2023
Obchodní korporace AKOV METAL, a.s., IČO 273 83 202, sídlem Revoluční 724/7, Staré Město, 110 00 Praha 1, se vymazává z obchodního rejstříku včetně všech zapsaných skutečností. Právním důvodem výmazu je zrušení obchodní korporace bez likvidace dle § 105a odst. 5 zák. č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob a o evidenci svěřenských fondů, a to usnesením Městského soudu v Praze č.j. 70 Cm 20/2022-14 ze dne 15.3.2023, které nabylo právní moci dne 4.7.2023.
zapsáno 12. 9. 2023 vymazáno 12. 9. 2023

Statutární orgán - představenstvo

Předseda představenstva
Renata Kopačinská
Na Spáleništi, 273 01 Kamenné Žehrovice
Den vzniku funkce: 12. 10. 2005
Den zániku funkce: 9. 12. 2014
Den vzniku členstvi: 12. 10. 2005
zapsáno 12. 10. 2005 vymazáno 9. 12. 2014
Místopředseda představenstva
Rostislav Kopačinský
Na Spáleništi, 273 01 Kamenné Žehrovice
Den vzniku funkce: 12. 10. 2005
Den zániku funkce: 9. 12. 2014
Den vzniku členstvi: 12. 10. 2005
zapsáno 12. 10. 2005 vymazáno 9. 12. 2014
Člen představenstva
Vladimír Kopačinský
Okružní, 273 64 Doksy
Den vzniku funkce: 12. 10. 2005
Den zániku funkce: 9. 12. 2014
Den vzniku členstvi: 12. 10. 2005
zapsáno 12. 10. 2005 vymazáno 9. 12. 2014
Způsob jednání
Jménem společnosti jedná za představenstvo navenek předseda nebo místopředseda představenstva, a to samostatně. Podepisování za společnost se uskutečňuje tak, že k vytištěné nebo napsané obchodní firmě společnosti připojí svůj podpis předseda nebo místopředseda představenstva.
zapsáno 12. 10. 2005 vymazáno 9. 12. 2014

Statutární ředitel

Statutární ředitel
Renata Kopačinská
Na Spáleništi, 273 01 Kamenné Žehrovice - Kamenné Žehrovice
Den vzniku funkce: 9. 12. 2014
zapsáno 9. 12. 2014 vymazáno 29. 10. 2018
Statutární ředitel
Renata Kopačinská
Na Spáleništi, 273 01 Kamenné Žehrovice - Kamenné Žehrovice
Den vzniku funkce: 9. 12. 2014
Den zániku funkce: 10. 11. 2020
zapsáno 29. 10. 2018 vymazáno 10. 11. 2020
Statutární ředitel
Michal Imramovský
Zenklova, 180 00 Praha - Libeň
Den vzniku funkce: 10. 11. 2020
zapsáno 10. 11. 2020 vymazáno 1. 1. 2021
Počet členů
1
zapsáno 9. 12. 2014 vymazáno 1. 1. 2021
Způsob jednání
Statutární ředitel jedná za společnost ve všech věcech samostatně.
zapsáno 9. 12. 2014 vymazáno 1. 1. 2021

Správní rada

Předseda správní rady
Renata Kopačinská
Na Spáleništi, 273 01 Kamenné Žehrovice - Kamenné Žehrovice
Den vzniku funkce: 9. 12. 2014
Den vzniku členstvi: 9. 12. 2014
zapsáno 9. 12. 2014 vymazáno 29. 10. 2018
Předseda správní rady
Renata Kopačinská
Na Spáleništi, 273 01 Kamenné Žehrovice - Kamenné Žehrovice
Den vzniku funkce: 9. 12. 2014
Den zániku funkce: 10. 11. 2020
Den vzniku členstvi: 9. 12. 2014
Den zániku členstvi: 10. 11. 2020
zapsáno 29. 10. 2018 vymazáno 10. 11. 2020
Předseda správní rady
Michal Imramovský
Zenklova, 180 00 Praha - Libeň
Den vzniku funkce: 10. 11. 2020
Den zániku funkce: 18. 12. 2020
Den zániku členstvi: 18. 12. 2020
zapsáno 10. 11. 2020 vymazáno 5. 5. 2021
Počet členů
1
zapsáno 9. 12. 2014 vymazáno 5. 5. 2021

Dozorčí rada

Předseda dozorčí rady
Miroslav Kopačinský
Mostecká, 272 01 Kladno - Kročehlavy
Den vzniku funkce: 12. 10. 2005
Den zániku funkce: 9. 12. 2014
Den vzniku členstvi: 12. 10. 2005
Den zániku členstvi: 9. 12. 2014
zapsáno 12. 10. 2005 vymazáno 9. 12. 2014
Místopředseda dozorčí rady
Antonie Švestková
V Zelnišťatech, 273 01 Kamenné Žehrovice
Den vzniku funkce: 12. 10. 2005
Den zániku funkce: 9. 12. 2014
Den vzniku členstvi: 12. 10. 2005
Den zániku členstvi: 9. 12. 2014
zapsáno 12. 10. 2005 vymazáno 9. 12. 2014
Člen dozorčí rady
Ing. Luděk Čepička
Chvalečská, 190 16 Praha 9 - Újezd nad Lesy
Den vzniku funkce: 12. 10. 2005
Den zániku funkce: 9. 12. 2014
Den vzniku členstvi: 12. 10. 2005
Den zániku členstvi: 9. 12. 2014
zapsáno 12. 10. 2005 vymazáno 9. 12. 2014

Jediný akcionář

Jediný akcionář
Renata Kopačinská
Na Spáleništi, 273 01 Kamenné Žehrovice - Kamenné Žehrovice
zapsáno 16. 10. 2020 vymazáno 10. 11. 2020
Jediný akcionář
Michal Imramovský
Zenklova, 180 00 Praha - Libeň
zapsáno 10. 11. 2020 vymazáno 17. 2. 2021
Jediný akcionář
Jose Neira
Altos del Bosque, Ciudad de Panama, Panamská republika
zapsáno 17. 2. 2021 vymazáno 12. 9. 2023

Skuteční majitelé

Přímý skutečný majitel
Renata Kopačinská
Automatický průpis: ne
Údaje o skutečnostech zakládajících postavení skutečného majitele:
Postavení skutečného majitele je založeno na přímé účasti. Vlastnictví podílu na hlasovacích právech. Velikost podílu: 100%.
Den, od kterého je osoba skutečným majitelem: 12. 6. 2020
zapsáno 12. 6. 2020 vymazáno 12. 9. 2023

Hodnocení firmy

0
-
+

Sídlo společnosti na mapě

Sbírka listin

Peníze.cz zobrazuje pouze údaje, které byly zveřejněny na základě zákona v různých rejstřících. Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na této stránce. Vydavatel tímto způsobem zpracovává osobní údaje v souladu s čl. 6 odst. 1 odst. f) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů, tedy pro účely oprávněných zájmů uživatelů této webové služby, která umožňuje, mimojiné, vyhledávání v rejstřících z jednoho místa, aniž by údaje z těchto rejstříků sdružovala.

Pokud jste na našich stránkách objevili, že uváděná data neodpovídají realitě, zkontrolujte prosím nejdříve, zda chyba není přímo v příslušném zdrojovém rejstříku. Pokud je, obraťte se s žádostí o opravu dat na příslušnou instituci uvedenou na této stránce. Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích.

Celebrity v rejstříku

Martin Dejdar

Martin Dejdar

herec

676
-
+
Milan Hnilička

Milan Hnilička

hokejový brankář, olympijský vítěz, poslanec

1468
-
+
Lucie Borhyová

Lucie Borhyová

moderátorka

621
-
+
Pavel Tykač

Pavel Tykač

podnikatel, jeden z nejbohatších Čechů

-414
-
+
Simona Krainová

Simona Krainová

modelka

-413
-
+
Vít Bárta

Vít Bárta

podnikatel, bývalý politik

-681
-
+

A tohle už jste četli?

Firmy s podobným IČO

Firmy s podobným názvem

Srovnávat se vyplatí

Kalkulátor.cz je srovnávač, který lidem šetří peníze ve světě energií, pojištění a financí. My počítáme, vy šetříte.