AKOV METAL, a.s., IČO: 27383202 - Obchodní rejstřík

Tento výpis z obchodního rejstříku obsahuje údaje o společnosti AKOV METAL, a.s. Údaje byly staženy 29. 6. 2022 z datové služby justice.cz dle IČO 27383202. Z důvodu ochrany osobních údajů nejsou na stránce data narození a úplné adresy fyzických osob. Kompletní výpis včetně dat narození a adres lze zobrazit po zadání IČO 27383202 na originální stránce obchodního rejstříku justice.cz.

Tyto stránky navštíví měsíčně 1 000 000 lidí. Chcete inzerci na míru? Napište nám!

Výpis z obchodního rejstříku

Rejstřík
ARES
 
DPH
 
 
 
 
 
Datum zápisu12. 10. 2005
Obchodní firma
od 12. 10. 2005

AKOV METAL, a.s.

Prověřit exekuceReputace firmy
Adresa sídla
od 16. 10. 2020
Kraj: Hlavní město Praha
Okres: Hlavní město Praha
Obec: Praha
Část obce: Staré Město
Ulice: Revoluční
Adresní místo: Revoluční 724/7
PSČ: 11000
od 29. 10. 2018 do 16. 10. 2020
Kamenné Žehrovice, Karlovarská třída , PSČ 273 01
od 12. 10. 2005 do 29. 10. 2018
Kamenné Žehrovice, Na Spáleništi 2, PSČ 273 01
IČO
od 12. 10. 2005

27383202

DIČ

CZ27383202

Identifikátor datové schránky:wm8cpuc
Právní forma
od 12. 10. 2005
Akciová společnost
Spisová značka10205 B, Městský soud v Praze
Předmět podnikání
od 9. 12. 2014
- výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
od 9. 12. 2014
- pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor
od 12. 10. 2005
- specializovaný maloobchod
od 12. 10. 2005
- zprostředkování obchodu a služeb
od 12. 10. 2005 do 9. 12. 2014
- nakládání s odpady ( vyjma nebezpečných)
od 12. 10. 2005 do 9. 12. 2014
- pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor bez poskytování jiných než základních služeb zajišťujících řádný provoz nemovitostí, bytů a nebytových prostor
Ostatní skutečnosti
od 7. 3. 2022
- Městský soud v Praze rozhodnutím č. j. 70 Cm 20/2022-3 zahajuje řízení o zrušení obchodní korporace AKOV METAL, a.s.. Usnesení nabylo právní moci 4. 2. 2022.
od 9. 11. 2006 do 9. 1. 2007
- Rozhodnutí jediného akcionáře v působnosti valné hromady ze dne 9.10.2006 o zvýšení základního kapitálu společnosti: 1. Zvyšuje se základní kapitál společnosti AKOV METAL, a.s. se sídlem Kamenné Žehrovice, Na Spáleništi 2, PSČ 273 01, IČ: 273 83 202, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddílu B, vložce 10205 z částky 2,000.000,- Kč (slovy: d va miliony korun českých) o částku 15,000.000,- Kč (slovy: patnáct milionů korun českých) na celkovou částku ve výši 17,000.000,- Kč (slovy: sedmnáct milionů korun českých) takto: nepeněžitým vkladem ve výši 15,000.000,- Kč (slovy: patnáct milionů korun českých), a to následujícími nemovitostmi: budovou čp. 2 v Kamenných Žehrovicích (objekt bydlení), postavené na pozemku parc.č. St. 6 - zastavěná plocha a nádvoří, pozemkem par.č. St. 6 - zastavěná plocha a nádvoří, pozemkem par.č. 56/1 - zahrada, pozemkem par.č. 56/2 - zahrada a pozemkem par.č. 59/2 - zahrada, katastrální území Kamenné Žehrovice, zapsané na listu vlastnictví č. 834 pro katastrální území Kamenné Žehrovice, obec Kamenné Žehrovice, u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Kladno. Hodnota nepeněžitého vkladu byla zjištěna znaleckým posudkem znalce Ing. Tomáše Moláčka, bytem Praha 6- Suchdol, Kamýcká 685, jmenovaného rozhodnutím Krajského soudu v Praze, ze dne 26.10.1993, čj. Spr. 4130/92, který byl pro ocenění nepeněžitého vkladu j menován na základě usnesení Městského soudu v Praze ze dne 16.03.2006, čj. Nc 4223/2006-12, které nabylo právní moci dne 26.04.2006, a to znaleckým posudkem č. 1333 174/2006 ze dne 09.10.2006 a činí 15,000.000,- Kč (slovy: patnáct milionů korun českých) s  tím, že upsání akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. 2. Na zvýšení základního kapitálu nepeněžitým vkladem bude upsáno: - třicet kusů kmenových akcií na majitele, v listinné podobě, každá o jmenovité hodnotě 500.000,- Kč (slovy: pět set tisíc korun českých). 3. Třicet kusů kmenových akcií na majitele, v listinné podobě, každá o jmenovité hodnotě 500.000,- Kč (slovy: pět set tisíc korun českých), splácených nepeněžitým vkladem bude nabídnuto k upsání předem určenému zájemci - a to panu Alexandru Kopačinskému, r.č. xxxx, bytem Kamenné Žehrovice, Na Spáleništi 2 a paní Renatě Kopačinské, r.č. xxxx, bytem Kamenné Žehrovice, Na Spáleništi 2, rovným dílem do jejich podílového spoluvlastnictví (ověřená fotokopie Rozsudku Okresního soudu v Kladně o zúže ní společného jmění manželů Alexandra a Renaty Kopačinských, ze dne 9.12.2005, č.j. 17 C 232/2002-23 tvoří přílohu č. 2 notářského zápisu). 4. Akcie společnosti AKOV METAL, a.s. budou upsány bez využití přednostního práva v sídle společnosti AKOV METAL, a.s., IČ: 273 83 202, na adrese Kamenné Žehrovice, Na Spáleništi 2 v pracovní dny v době od 10,00 do 18,00 hodin. 5. Lhůta pro upsání nových akcií společnosti AKOV METAL, a.s. předem určenému zájemci činí třicet (30) dnů a počíná běžet prvý den následující po dni, v němž mu bude doručena písemná informace o možnosti upsání akcií bez využití přednostního práva obsahuj ící náležitosti podle ustanovení § 203, odst. 2, písm. e) obchodního zákoníku a návrh smlouvy o upsání akcií obsahující alespoň náležitosti podle ustanovení § 205, odst. 3 obchodního zákoníku. 6. Upsání nových akcií předem určeným zájemcem bude ve smyslu ustanovení § 203 odst. 4 obchod. zák. provedeno ve lhůtě třiceti (30) dnů po podání návrhu na zápis rozhodnutí jediného akcionáře v působnosti valné hromady o zvýšení základního kapitálu spole čnosti do obchodního rejstříku, a to uzavřením smlouvy o upsání akcií a tím, že účinnost smlouvy o upsání akcií bude vázána na rozvazovací podmínku, jíž bude právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základn ího kapitálu do obchodního rejstříku. 7. Představenstvo společnosti odešle předem určenému zájemci, a to v souladu s ust. § 156, odst. 9 obchod. zák. paní Renatě Kopačinské, r.č. xxxx, bytem Kamenné Žehrovice, Na Spáleništi 2 návrh smlouvy o upsání akcií, obsahující alespoň náležitosti podle § 205 odst. 3 obchodního zákoníku, do třiceti (30) dnů ode dne podání návrhu na zápis rozhodnutí jediného akcionáře v působnosti valné hromady o zvýšení základního kapitálu společnosti do obchodního rejstříku (dohoda tvoří přílohu č. 3 notářského z ápisu). 8. Třicet kusů nových kmenových akcií na majitele, v listinné podobě, každá o jmenovité hodnotě 500.000,- Kč (slovy: pět set tisíc korun českých), bude splaceno nepeněžitým vkladem, ve lhůtě třiceti (30) ode dne podpisu smlouvy o úpisu akcií, a to následu jícími nemovitostmi: budovou čp. 2 v Kamenných Žehrovicích (objekt bydlení), postavené na pozemku parc.č. St. 6 - zastavěná plocha a nádvoří, pozemkem par.č. St. 6 - zastavěná plocha a nádvoří, pozemkem par.č. 56/1 - zahrada, pozemkem par.č. 56/2 - zahrada a pozemkem par.č. 5 9/2 - zahrada, katastrální území Kamenné Žehrovice, zapsané na listu vlastnictví č. 834 pro katastrální území Kamenné Žehrovice, obec Kamenné Žehrovice, u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Kladno. Hodnota nepeněžitého vkladu byla zjištěna znaleckým posudkem znalce Ing. Tomáše Moláčka, bytem Praha 6- Suchdol, Kamýcká 685, jmenovaného rozhodnutím Krajského soudu v Praze, ze dne 26.10.1993, čj. Spr. 4130/92, který byl pro ocenění nepeněžitého vkladu j menován na základě usnesení Městského soudu v Praze ze dne 16.03.2006, čj. Nc 4223/2006-12, které nabylo právní moci dne 26.04.2006, a to znaleckým posudkem č. 1333 174/2006 ze dne 09.10.2006 a činí 15,000.000,- Kč (slovy: patnáct milionů korun českých). Nepeněžitý vklad je splacen předáním písemného prohlášení upisovatele pana Alexandra Kopačinského, r.č. xxxx, bytem Kamenné Žehrovice, Na Spáleništi 2 a paní Renaty Kopačinské, r.č. xxxx, bytem Kamenné Žehrovice, Na Spáleništi 2 v souladu s  ust.§ 60 odst. 2 obchod. zák. určeným společnosti AKOV METAL, a.s., uzavřením smlouvy o převodu nemovitostí, a.s. spolu s předáním předmětných nemovitostí na adrese Kamenné Žehrovice, Na Spáleništi 2. Na tento nepeněžitý vklad bude vydáno třicet kusů kmenových akcií na majitele, v listinné podobě, každá o jmenovité hodnotě 500.000,- Kč (slovy: pět set tisíc korun českých). 9. Emisní kurz nově vydaných akcií bude roven její jmenovité hodnotě. 10. S nově vydanými akciemi budou spojena stejná práva jako s akciemi dosavadními. 11. Veřejný úpis se nepřipouští.
Kapitál
od 9. 1. 2007
Základní kapitál 17 000 000 Kč, splaceno 100 %.
od 12. 10. 2005 do 9. 1. 2007
Základní kapitál 2 000 000 Kč, splaceno 100 %.
od 9. 12. 2014
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 20 v listinné podobě.
od 9. 12. 2014
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 30 v listinné podobě.
od 9. 1. 2007 do 9. 12. 2014
Kmenové akcie na majitele err, počet akcií: 30 v listinné podobě.
od 12. 10. 2005 do 9. 12. 2014
Kmenové akcie na majitele err, počet akcií: 20 v listinné podobě.
Rizikovost společnosti

Rizikovost společnosti
Statutární orgán
od 10. 11. 2020 do 1. 1. 2021
MICHAL IMRAMOVSKÝ - statutární ředitel
Praha - Libeň, Zenklova, PSČ 180 00
den vzniku funkce: 10. 11. 2020
od 10. 11. 2020 do 5. 5. 2021
MICHAL IMRAMOVSKÝ - předseda správní rady
Praha - Libeň, Zenklova, PSČ 180 00
den vzniku funkce: 10. 11. 2020 - 18. 12. 2020
od 29. 10. 2018 do 10. 11. 2020
RENATA KOPAČINSKÁ - statutární ředitel
Kamenné Žehrovice, Na Spáleništi, PSČ 273 01
den vzniku funkce: 9. 12. 2014 - 10. 11. 2020
od 29. 10. 2018 do 10. 11. 2020
RENATA KOPAČINSKÁ - předseda správní rady
Kamenné Žehrovice, Na Spáleništi, PSČ 273 01
den vzniku členství: 9. 12. 2014 - 10. 11. 2020
den vzniku funkce: 9. 12. 2014 - 10. 11. 2020
od 9. 12. 2014 do 29. 10. 2018
RENATA KOPAČINSKÁ - předseda správní rady
Kamenné Žehrovice, Na Spáleništi, PSČ 273 01
den vzniku členství: 9. 12. 2014
den vzniku funkce: 9. 12. 2014
od 9. 12. 2014 do 29. 10. 2018
RENATA KOPAČINSKÁ - statutární ředitel
Kamenné Žehrovice, Na Spáleništi, PSČ 273 01
den vzniku funkce: 9. 12. 2014
od 12. 10. 2005 do 9. 12. 2014
Renata Kopačinská - předseda představenstva
Kamenné Žehrovice, Na Spáleništi 2, PSČ 273 01
den vzniku členství: 12. 10. 2005
den vzniku funkce: 12. 10. 2005 - 9. 12. 2014
od 12. 10. 2005 do 9. 12. 2014
Rostislav Kopačinský - místopředseda představenstva
Kamenné Žehrovice, Na Spáleništi 2, PSČ 273 01
den vzniku členství: 12. 10. 2005
den vzniku funkce: 12. 10. 2005 - 9. 12. 2014
od 12. 10. 2005 do 9. 12. 2014
Vladimír Kopačinský - člen představenstva
Doksy, Okružní 165, PSČ 273 64
den vzniku členství: 12. 10. 2005
den vzniku funkce: 12. 10. 2005 - 9. 12. 2014
od 9. 12. 2014 do 1. 1. 2021
Statutární ředitel jedná za společnost ve všech věcech samostatně.
od 12. 10. 2005 do 9. 12. 2014
Jménem společnosti jedná za představenstvo navenek předseda nebo místopředseda představenstva, a to samostatně. Podepisování za společnost se uskutečňuje tak, že k vytištěné nebo napsané obchodní firmě společnosti připojí svůj podpis předseda nebo místopř edseda představenstva.
Dozorčí rada
od 12. 10. 2005 do 9. 12. 2014
Miroslav Kopačinský - předseda dozorčí rady
Kladno - Kročehlavy, Mostecká 3221, PSČ 272 01
den vzniku členství: 12. 10. 2005 - 9. 12. 2014
den vzniku funkce: 12. 10. 2005 - 9. 12. 2014
od 12. 10. 2005 do 9. 12. 2014
Antonie Švestková - místopředseda dozorčí rady
Kamenné Žehrovice, V Zelnišťatech 237, PSČ 273 01
den vzniku členství: 12. 10. 2005 - 9. 12. 2014
den vzniku funkce: 12. 10. 2005 - 9. 12. 2014
od 12. 10. 2005 do 9. 12. 2014
Ing. Luděk Čepička - člen dozorčí rady
Praha 9 - Újezd nad Lesy, Chvalečská 1259, PSČ 190 16
den vzniku členství: 12. 10. 2005 - 9. 12. 2014
den vzniku funkce: 12. 10. 2005 - 9. 12. 2014
Akcionáři
od 17. 2. 2021
JOSE NEIRA
Ciudad de Panama, Altos del Bosque, Panamská republika
od 10. 11. 2020 do 17. 2. 2021
MICHAL IMRAMOVSKÝ
Praha - Libeň, Zenklova, PSČ 180 00
od 16. 10. 2020 do 10. 11. 2020
RENATA KOPAČINSKÁ
Kamenné Žehrovice, Na Spáleništi, PSČ 273 01
Hodnocení firmy
-5
+
-

Další odkazy

Aktualizovat data

Peníze.cz zobrazuje pouze údaje, které byly zveřejněny na základě zákona v různých rejstřících. Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na této stránce. Vydavatel tímto způsobem zpracovává osobní údaje v souladu s čl. 6 odst. 1 odst. f) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů, tedy pro účely oprávněných zájmů uživatelů této webové služby, která umožňuje, mimojiné, vyhledávání v rejstřících z jednoho místa, aniž by údaje z těchto rejstříků sdružovala.

Pokud jste na našich stránkách objevili, že uváděná data neodpovídají realitě, zkontrolujte prosím nejdříve, zda chyba není přímo v příslušném zdrojovém rejstříku. Pokud je, obraťte se s žádostí o opravu dat na příslušnou instituci uvedenou na této stránce. Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích. Pokud je na zdrojové stránce všechno v pořádku a chyba je pouze u nás, klikněte níž na tlačítko Aktualizovat data a vyčkejte. Aktualizace může trvat i několik málo desítek sekund.

Celebrity v rejstříku

Ivan Mládek

Ivan Mládek

- hudebník

+189

+
-
Martin Kasa

Martin Kasa

- podnikatel, Pilulka.cz

+17

+
-
Jiří Šlégr

Jiří Šlégr

- hokejista, olympijský vítěz

-114

+
-
Pavel Tykač

Pavel Tykač

- podnikatel, jeden z nejbohatších Čechů

-138

+
-
Jaroslav  Starka

Jaroslav Starka

- podnikatel, vlastník 1. FK Příbram

-152

+
-
Vladimír Franz

Vladimír Franz

- výtvarník, bývalý kandidát na prezidenta

-176

+
-

A tohle už jste četli?

Přihlaste se o přeplatek na silniční dani. Zbývá přes 1,5 miliardy

Přihlaste se o přeplatek na silniční dani. Zbývá přes 1,5 miliardy

Podnikatelé a firmy mají na daňových účtech celkový přeplatek ve výši 1,5 miliardy, který vznikl z uhrazených záloh na silniční daň. Ty byly v průběhu roku 2022 zrušeny. Finanční správa proto podnikatele upozorňuje, aby si zkontrolovali stav svých daňových účtů a případně zažádali o vrácení přeplatku či o jeho převedení na jinou daň.

Pomoc s drahými energiemi přijde i pro firmy

Pomoc s drahými energiemi přijde i pro firmy

Firmy, na které se nebude vztahovat cenový strop oznámený vládou v pondělí, by měly mít od listopadu k dispozici dotační program na úlevu od vysokých cen energií. Po jednání vlády to oznámil ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela.

Firmám chybějí zaměstnanci. Výše mzdy je teď důležitější než jistota práce

Firmám chybějí zaměstnanci. Výše mzdy je teď důležitější než jistota práce

Nedostatek zaměstnanců se prohlubuje v celém Česku, a to napříč všemi obory. Firmy musí bojovat o pracovníky, jenže ne všechny jim mohou zvýšit mzdu tak, jak lidé chtějí. Vyplývá to z rozsáhlého průzkumu personální agentury Grafton Recruitment, která sleduje 300 pracovních pozic v osmi hlavních oborech ekonomiky.

Ušetřete s Peníze.cz

Naši čtenáři s námi ušetřili už  16 584 154 Kč. Podívejte se na poslední poptávky a vyzkoušejte nás také. Vše je zcela zdarma.

Doporučujeme

Na Česko se valí sociální bouře. Smete i vládu?

Na Česko se valí sociální bouře. Smete i vládu?

Vláda konečně naznačila, jak chce zvládnout energetickou krizi. Podoba a výsledek jejího záchranného...

Tvůrci série Pozadí událostí nevidí, v čem je problém. A to je právě ten problém

Tvůrci série Pozadí událostí nevidí, v čem je problém. A to je právě ten problém

Uvedení detektivní minisérie v režii Jana Hřebejka vyvolalo u části kritiky značné pobouření. Zatímco...

Partners Financial Services