ECO-INVESTMENT, a.s., IČO: 27385574 - Obchodní rejstřík

Tento výpis z obchodního rejstříku obsahuje údaje o společnosti ECO-INVESTMENT, a.s. Údaje byly staženy 12. 9. 2022 z datové služby justice.cz dle IČO 27385574. Z důvodu ochrany osobních údajů nejsou na stránce data narození a úplné adresy fyzických osob. Kompletní výpis včetně dat narození a adres lze zobrazit po zadání IČO 27385574 na originální stránce obchodního rejstříku justice.cz.

Tyto stránky navštíví měsíčně 1 000 000 lidí. Chcete inzerci na míru? Napište nám!

Výpis z obchodního rejstříku

Rejstřík
ARES
 
DPH
 
 
 
 
 
Datum zápisu10. 10. 2005
Obchodní firma
od 14. 12. 2005

ECO-INVESTMENT, a.s.

od 10. 10. 2005 do 14. 12. 2005

WILDOMAR a.s.

Prověřit exekuceReputace firmy
Adresa sídla
od 26. 5. 2016
Kraj: Hlavní město Praha
Okres: Hlavní město Praha
Obec: Praha
Část obce: Nové Město
Ulice: náměstí Republiky
Adresní místo: náměstí Republiky 1037/3
PSČ: 11000
od 14. 7. 2006 do 26. 5. 2016
Praha 1, Jungmannova 24, PSČ 110 00
od 10. 10. 2005 do 14. 7. 2006
Praha 3, Roháčova 188/37, PSČ 130 00
IČO
od 10. 10. 2005

27385574

DIČ

CZ27385574

Identifikátor datové schránky:28wdtv3
Právní forma
od 10. 10. 2005
Akciová společnost
Spisová značka10225 B, Městský soud v Praze
Předmět podnikání
od 28. 7. 2021
- Zprostředkování obchodu a služeb
od 28. 7. 2021
- Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály
od 28. 7. 2021
- Nákup, prodej, správa a údržba nemovitostí
od 28. 7. 2021
- Pronájem a půjčování věcí movitých
od 28. 7. 2021
- Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků
od 28. 7. 2021
- Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení
od 28. 7. 2021
- Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy
od 5. 1. 2011
- Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence
od 17. 8. 2010 do 28. 7. 2021
- Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
Předmět činnosti
od 14. 7. 2006 do 17. 8. 2010
- správa a údržba nemovitostí
od 14. 7. 2006 do 17. 8. 2010
- pronájem a půjčování věcí movitých
od 14. 7. 2006 do 17. 8. 2010
- činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců
od 14. 7. 2006 do 17. 8. 2010
- reklamní činnost a marketing
od 14. 7. 2006 do 17. 8. 2010
- zprostředkování obchodu a služeb
od 14. 7. 2006 do 17. 8. 2010
- zpracování dat, služby databank, správa sítí
od 14. 7. 2006 do 17. 8. 2010
- služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy
od 14. 7. 2006 do 17. 8. 2010
- realitní činnost
od 10. 10. 2005 do 1. 11. 2016
- Pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor bez poskytování jiných než základních služeb zajišťujících řádný provoz nemovitostí, bytů a nebytových prostor.
Ostatní skutečnosti
od 28. 7. 2021
- Akcionář je oprávněn převést nebo zastavit akcie společnosti ECO-INVESTMENT, a.s., se sídlem na adrese náměstí Republiky 1037/3, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČ: 27385574, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 10225 , pouze s předchozím písemným souhlasem dozorčí rady.
od 24. 7. 2018
- Řádná valná hromada společnosti konaná dne 12. července 2018 přijala toto usnesení: Řádná valná hromada společnosti ECO-INVESTMENT, a.s., se sídlem náměstí Republiky 1037/3, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČ: 273 85 574, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 10225 (dále jen Společnost) v souladu s § 375 a násl. zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech, v platném znění (dále jen ZOK): (1) určuje, že hlavním akcionářem Společnosti je pan Ing. Milan Fiľo, trvale bytem Na višňovce 1026/11, Ruzyně, 161 00, Praha 6 (dále jen Hlavní akcionář), který vlastní ve Společnosti akcie, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota ke dni doručení jeho žádosti o svolání této valné hromady (tj. ke dni 24. května 2018) přesahovala a k rozhodnému dni pro konání této valné hromady přesahuje 90 % (devadesát procent) základního kapitálu Společnosti a je s nimi spojen více než 90 % (devadesát procent) podíl na hlasov acích právech ve Společnosti. Tato skutečnost byla osvědčena opisem ze seznamu akcionářů Společnosti ze dne 23. května 2018. Hlavní akcionář je tedy osobou oprávněnou vykonat právo nuceného přechodu všech účastnických cenných papírů ostatních vlastníků ú častnických cenných papírů Společnosti na Hlavního akcionáře v souladu s § 375 a násl. ZOK; (2) rozhoduje ve smyslu § 375 a násl. ZOK o nuceném přechodu vlastnického práva ke všem účastnickým cenným papírům Společnosti ve vlastnictví vlastníků účastnických cenných papírů Společnosti odlišných od Hlavního akcionáře, na Hlavního akcionáře, a to s účinností ke dni uplynutí jednoho měsíce od zveřejnění zápisu tohoto usnesení valné hromady do obchodního rejstříku (dále jen Den účinnosti přechodu). Na Hlavního akcionáře tedy ke Dni účinnosti přechodu přejde vlastnické právo ke všem účastnickým cenným papírům Společnosti, jejichž vlastníkem budou k takovému okamžiku osoby odlišné od Hlavního akcionáře; (3) určuje, že Hlavní akcionář Společnosti poskytne všem ostatním vlastníkům účastnických cenných papírů Společnosti protiplnění ve výši 100.000,- Kč (jedno sto tisíc korun českých) za jednu akcii Společnosti o jmenovité hodnotě 1.357,- Kč (jeden tisíc tř i sta padesát sedm), a dále určuje, že protiplnění (zvýšené o případné úroky) poskytne Hlavní akcionář, resp. jím pověřená osoba bez zbytečného odkladu (a nejpozději do 30 dnů) po Dni účinnosti přechodu, případně po dni kdy vlastník účastnických cenných p apírů sdělí Hlavnímu akcionáři nebo pověřené osobě číslo svého bankovního účtu pro účely výplaty protiplnění. Tato výše protiplnění byla určena v souladu s ustanovením § 376 ZOK a její přiměřenost byla doložena znaleckým posudkem. Peněžní prostředky ve vý ši potřebné k výplatě protiplnění předal Hlavní akcionář Společnosti pověřené osobě. Skutečnost, že Hlavní akcionář předal pověřené osobě peněžní prostředky ve výši odpovídající celkové částce protiplnění pro všechny ostatní vlastníky účastnických cenných papírů Společnosti, doložil Hlavní akcionář předáním potvrzení vydaného pověřenou osobou před konáním této valné hromady představenstvu Společnosti; a (4) schvaluje, že Hlavní akcionář poskytne protiplnění na své náklady prostřednictvím pověřené osoby. Pověřená osoba poskytne protiplnění tomu, kdo bude vlastníkem účastnických cenných papírů Společnosti ke Dni účinnosti přechodu, ledaže bude prokázán vzn ik zástavního práva k těmto cenným papírům, pak poskytne protiplnění zástavnímu věřiteli - to neplatí, prokáže-li vlastník, že zástavní právo ještě před přechodem vlastnického práva zaniklo, a to nejpozději do 30 (třiceti) dní po Dni účinnosti přechodu.
od 1. 11. 2016
- Společnost ECO-INVESTMENT, a.s., se sídlem náměstí Republiky 1037/3, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČ 27385574, se jako nástupnická společnost sloučila se zanikající společností ECO-INVEST, a.s., společností založenou dle slovenského práva, se sídlem Bystr ická cesta 1, Ružomberok 034 01, Slovenská republika, IČ 36409111, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Okresním soudem v Žilině v oddílu Sa, vložce 10852/L. Sloučením na společnost ECO-INVESTMENT, a.s. přešlo jmění zanikající společnosti ECO-INVEST, a. s.
od 18. 9. 2014
- Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
od 30. 5. 2013 do 11. 11. 2013
- Rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu ve formě notářského zápisu N 97/2013, NZ 87/2013 ze dne 26. 2. 2013: Jediný akcionář rozhodl o zvýšení základního kapitálu z dosavadní výše základního kapitálu 253,000.000,-- Kč (slovy: dvě stě padesát tři milionů korun českých) peněžitým vkladem o částku 87,000.000,-- Kč (slovy: osmdesát sedm milionů korun českých) na celkovou novou výši základního kapitálu 340,000.000,-- Kč (slovy: tři sta čtyřicet milionů korun českých) upsáním nových akcií. Upisování akcií nad částku tohoto navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. Základní kapitál společnosti se zvyšuje vydáním 87 kusů nových kmenových akcií, na jméno, v listinné podobě, o jmenovité hodnotě každé akcie 1,000.000,--Kč (slovy: jeden milion korun českých), tedy akcií o celkové jmenovité hodnotě 87,000.000,- Kč (slovy: osmdesát sedm milionů korun českých). Akcie nejsou účastnickými cennými papíry přijatými k obchodování na evropském regulovaném trhu nebo zahraničním trhu obdobném regulovanému trhu ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, v pla tném znění. Emisní kurs nových akcií se rovná jejich jmenovité hodnotě a bude splácen výlučně peněžitými vklady. Vzhledem ke vzdání se přednostního práva jediného akcionáře k upsání nových akcií v souvislosti s tímto konkrétním výše uvedeným zvýšením základního kapitálu budou všechny nové akcie společnosti nabídnuty k upsání předem určenému zájemci, kterým je obchod ní společnost ECO-INVEST, a.s., se sídlem Námestie SNP - Obchodná ulica 2 - 6, Bratislava, Slovenská republika, PSČ 811 08, IČO: 36 409 111, zapsaná v obchodním registru Okresního soudu Bratislava I, oddíl: Sa, vložka číslo: 3875/B. Nově emitované akcie budou upsány na základě Smlouvy o upsání akcií podle § 204 odst. 5 zákona č. 513/1991 Sb. obchodní zákoník, v platném znění. Nové akcie upíše jediný akcionář ve Smlouvě o upsání akcií ve lhůtě počínající dnem doručení návrhu Smlouvy o upsání akcií určenému zájemci, ne však dříve než dnem právní moci zápisu tohoto rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu obcho dní společnosti ECO-INVESTMENT, a.s. do obchodního rejstříku a končící uplynutím jednoho měsíce ode dne počátku úpisu. Místem úpisu je sídlo společnosti ECO-INVESTMENT, a.s. Počátek běhu lhůty k úpisu akcií bude určenému zájemci oznámen písemně spolu s do ručením návrhu na uzavření Smlouvy o upsání akcií. Jediný akcionář připouští možnost započtení peněžitých pohledávek vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kurzu nových akcií. Upisovatel je povinen při upsání akcií splatit 100 % (slovy: jedno sto procent) emisního kursu jím upsaných akcií, a to podpisem Smlouvy o započtení peněžitých pohledávek obchodní společnosti ECO-INVEST, a.s. vůči obchodní společnosti ECO-INVESTMENT, a.s. v celkové výši 87,000.000,-- Kč (slovy: osmdesát sedm milionů korun českých) proti pohledávce obchodní společnost i ECO-INVESTMENT, a.s. na splacení emisního kurzu upsaných akcií obchodní společností ECO-INVEST, a.s. ve výši 87,000.000,-- Kč (slovy: osmdesát sedm milionů korun českých). Smlouva o započtení pohledávek podle tohoto rozhodnutí jediného akcionáře bude uz avřena v sídle společnosti, v den podpisu Smlouvy o upsání akcií. Návrh Smlouvy o započtení pohledávek bude určenému zájemci předložen zároveň s návrhem Smlouvy o upsání akcií ve lhůtě stanovené výše. Celková výše pohledávek obchodní společnosti ECO-INVEST, a.s. za obchodní společností ECO-INVESTMENT, a.s., jež se započítávají na splacení emisního kurzu upsaných akcií činí ke dni 15.01.2013 - 87,736.314,91 Kč (slovy: osmdesát sedm milionů sedm set třic et šest tisíc tři sta čtrnáct korun českých a devadesát jeden haléřů). Z celkové výše pohledávek 87,736.314,91 Kč (slovy: osmdesát sedm milionů sedm set třicet šest tisíc tři sta čtrnáct korun českých a devadesát jeden haléřů) tvoří jistina 87,736.314,91 Kč (slovy: osmdesát sedm milionů sedm set třicet šest tisíc tři sta čtrnáct korun českých a devadesát jeden haléřů) a 0,--Kč (slovy: nula korun českých) tvoří úroky. Existence započítávaných pohledávek obchodní společnosti ECO-INVEST, a.s. za obchodní sp olečností ECO-INVESTMENT, a.s. byla potvrzena ve zprávě auditora - BDO Audit s.r.o. ze dne 14.02.2013. Představenstvo obchodní společnosti ECO-INVEST, a.s. rozhodlo o zvýšení základního kapitálu společnosti o částku 87,000.000,-- Kč (slovy: osmdesát sedm milionů korun českých) a o možnosti započtení pohledávek obchodní společnosti ECO-INVEST, a.s. za ob chodní společností ECO-INVESTMENT, a.s. na svém zasedání konaném dne 15.01.2013. Vzhledem k zastavenému úročení ke dni 15.01.2013, se celková výše pohledávek nemění a činí 87,736.314,91 Kč (slovy: osmdesát sedm milionů sedm set třicet šest tisíc tři sta čtrnáct korun českých a devadesát jeden haléřů), přičemž na splacení emisního kurz u upsaných akcií se započítává částka ve výši Kč 87,000.000,-- Kč (slovy: osmdesát sedm milionů korun českých) a částka ve výši 736.314,91 Kč (slovy: sedm set třicet šest tisíc tři sta čtrnáct korun českých a devadesát jeden haléřů) zůstává i nadále pohle dávkou obchodní společnosti ECO-INVEST, a.s. za obchodní společností ECO-INVESTMENT, a.s. Jednotlivé pohledávky, právní titul jejich vzniku, jejich celková výše k dnešnímu dni a rozsah jejich započtení jsou: a) pohledávka v celkové výši 23,000.000,-- Kč (slovy: dvacet tři milionů korun českých), jež se započítává v plné výši a která vznikla na základě Smlouvy o půjčce ze dne 03.07.2008, včetně dodatku č. 1 ze dne 10.06.2010, včetně dodatku č. 2 ze dne 30.06.2 011 a včetně dodatku č. 3 ze dne 11.12.2012, b) pohledávka v celkové výši 6,547.731,91 Kč (slovy: šest milionů pět set čtyřicet sedm tisíc sedm set třicet jedna korun českých a devadesát jedna haléřů), jež se započítává v plné výši a která vznikla na základě Smlouvy o půjčce ze dne 18.09.2008, včetn ě dodatku č. 1 ze dne 10.06.2010, včetně dodatku č. 2 ze dne 10.09.2011 a včetně dodatku č. 3 ze dne 11.12.2012 (Jedná se o půjčku v původní výši 6,800.000,-- Kč. Tato půjčka byla v rámci započtení pohledávek v roce 2010 částečně uhrazena částkou 252.268, 09 Kč. Zůstatek dlužné částky je tedy ve výši 6,547.731,91 Kč), c) pohledávka v celkové výši 21,000.000,-- Kč (slovy: dvacet jedna milionů korun českých), jež se započítává v plné výši a která vznikla na základě Smlouvy o půjčce ze dne 01.10.2008, včetně dodatku č. 1 ze dne 10.06.2010, včetně dodatku č. 2 ze dne 30.09 .2011 a včetně dodatku č. 3 ze dne 11.12.2012, d) pohledávka v celkové výši 30,000.000,-- Kč (slovy: třicet milionů korun českých), jež se započítává v plné výši a která vznikla na základě Smlouvy o půjčce ze dne 16.12.2008, včetně dodatku č. 1 ze dne 18.12.2009, včetně dodatku č. 2 ze dne 20.12.2011 a včetně dodatku č. 3 ze dne 11.12.2012, e) pohledávka v celkové výši 1,747.874,-- Kč (slovy: jeden milion sedm set čtyřicet sedm tisíc osm set sedmdesát čtyři koruny české), jež se započítává v plné výši a která vznikla na základě Smlouvy o půjčce ze dne 07.07.2009, včetně dodatku č. 1 ze dne 1 0.06.2010, včetně dodatku č. 2 ze dne 01.07.2011 a včetně dodatku č. 3 ze dne 11.12.2012, f) pohledávka v celkové výši 5,440.709,-- Kč (slovy: pět milionů čtyři sta čtyřicet tisíc sedm set devět korun českých), jež se započítává částečně, a to ve výši 4,704.394,09 Kč (slovy: čtyři miliony sedm set čtyři tisíce tři sta devadesát čtyři koruny če ské a devět haléřů) a která vznikla na základě Smlouvy o půjčce ze dne 20.01.2010, včetně dodatku č. 1 ze dne 30.12.2011 a včetně dodatku č. 2 ze dne 11.12.2012. Účelem zvýšení základního kapitálu je posílení finančních zdrojů společnosti a snížení závazků společnosti.
od 2. 12. 2010 do 5. 1. 2011
- Rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu ve formě notářského zápisu N 423/ 2010, NZ 396/2010 ze dne 11.11.2010: základní kapitál společnosti se zvyšuje o částku 159.000.000,- Kč ( jedno sto padesát devět milionů korun českých ), tedy z výše 94.000.000,- K č ( devadesátčtyři milionů korun českých) na novou výši 253.000.000,- Kč ( dvěstě padesát tři milionů korun českých), a to bez veřejné nabídky na úpis akcií. Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. Základní kap itál se společnosti se zvyšuje vydáním 159 kusů nových kmenových akcií, na jméno, v listinné podobě , o jmenovité hodnotě každé akcie Kč 1.000.000,- Kč ( slovy: jeden milion korun českých). Akcie nejsou kótovány. Emisní kurs nových akcií se rovná jejich j menovité hodnotě a bude splacen výlučně peněžitými vklady. Vzhledem ke vzdání se přednostního práva jedniného akcionáře k upsání nových akcií v souvislosti s tímto konkrétním zvýšením základního kapitálu budou všechny nové akcie nabídnuty k upsání předem určenému zájemci, kterým je společnost ECO-INVEST , a.s., se sídlem Slovenská republika, 811 08 Bratislava, Námestie SNP - Obchodná ulica 2-6, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Okresním soudem v Bratislavě, oddíl Sa, vložka 3875/B. Nově emitované akc ie budou upsány na základě Smlouvy o upsání akcií podle § 204 odst. 5 zákona č. 513/1991 Sb. obchodní zákoník , ve znění pozdějších předpisů. Nové akcie upíše jediný akcionář ve Smlouvě o upsání akcií ve lhůtě počínající dnem doručení návrhu Smlouvy o ups ání akcií určenému zájemci, ne však dříve než dnem právní moci zápisu tohoto rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu společnosti ECO-INVESTMENT, a.s. do obchodního rejstříku a končí uplynutím jednoho měsíce ode dne počátku úpisu. Místem úpisu je sídlo společnosti. Počátek běhu lhůty k úpisu akcií bude určenému zájemci oznámen písemně spolu s doručením návrhu na uzavření Smlouvy o upsání akcií. Připouští se možnost započtení peněžitých pohledávek. Upisovatel je povinen při upsání a kcií splatit 100% emisního kursu jím upsaných akcií, a to podpisem Smlouvy o započtení peněžitých pohledávek společnosti ECO-INVEST , a.s. vůči společnosti ECO-INVESTMENT, a.s. v celkové výši Kč 159.000.000,- ( slovy: jedno sto padesát devět milionů korun českých) proti pohledávce společnosti ECO-INVESTMENT, a.s. na splacení emisního kursu upsaných akcií společností ECO-INVEST, a.s. ve výši Kč 159.000.000,- ( slovy: jedno sto padesát devět milionů korun českých). Smlouva o započtení pohledávek podle toho to rozhodnutí jediného akcionáře bude uzavřena v sídle společnosti, v den podpisu Smlouvy o upsání akcií. Návrh Smlouvy o započtení pohledávek bude určenému zájemci předložen zároveň s návrhem Smlouvy o upsání akcií ve lhůtě stanovené výše. Celková výše pohledávek společnosti ECO-INVEST, a.s. za společností ECO-INVESTMENT, a.s. jež se započítávají na splacení emisního kurzu upsaných akcií, činí ke dni 31.10.2010 Kč 165.547.731,91 ( slovy: jednostošedesát pět milionů pětsetčtyřicetsedmtisícsedmsettřicet j edna koruna česká a devadesát jeden haléřů), přičemž částka půjčky poskytnuté v eurech byla přepočtena na české koruny kurzem ČNB střed 24,605 ze dne 29.10.2010. Z celkové výše pohledávek Kč tvoří 156.169.022,- ( slovy : jedno sto padesát šest milionů j edno sto šedesát devět tisíc dvacet dvě koruny české) jistina a Kč 9.378.709,91 ( slovy: devět milionů tři sta sedmdesát osm tisíc sedm set devět korun českých a devadesát jeden haléřů) tvoří úroky. Existence pohledávek společnosti ECO-INVEST a.s. za spol ečností ECO-INVESTMENT , a.s. byla potvrzena ve zprávě auditora - společnosti BDO Audit s.r.o. ze dne 8.11.2010. Vzhledem k zastavenému úročení ke dni 31.10.2010, se celková výše pohledávek dále již nemění a činí K4 165.547.731,91 ( slovy : jedno sto šedesát pět milionů pět set čtyřicet sedm tisíc sedmset třicet jedna koruna česká a devadesát jeden haléřů), přičemž na splacení emisního kursu upsaných akcií se započítává částka ve výši Kč 159.000.000,- ( slovy : jedno sto padesát devět milionů korun českých) a částka ve výši Kč 6.547.731, 91 ( slovy: šest milionů pět set čtyřicet sedm tisíc sedm set třicet jedna kor una česká a devadesát jeden haléřů) zůstává i nadále pohledávkou společnosti ECO - INVEST , a.s. za společností ECO-INVESTMENT, a.s. Jednotlivé pohledávky, právní titul jejich vzniku, jejich celková výše k dnešnímu dni a rozsah jejich započtení jsou : a) pohledávka v celkové výši Kč 5.299.466,32 ( slovy : pět milionů dvě stě devadesát devět tisíc čtyři sta šedesát šest korun českých a třicet dva haléřů), jež se započítává v plné výši a vznikla na základě Smlouvy o půjčce ze dne 27.4.2007, b) pohledávka v celkové výši Kč 38.309.353,65 ( slovy : třicet osm milionů tři sta devět tisíc tři sta padesát tři koruny české a šedesát pět haléřů), jež se započítává v plné výši a vznikla na základě Smlouvy o půjčce ze dne 31.05.2007, c) pohledávka v celkové výši Kč 544.925, 73 ( slovy: pět set čtyřicet čtyři tisíce devět set dvacet pět korun českých a sedmdesát tři haléřů), jejíž jistina ve výši EUR 20.720 ( slovy: dvacet tisíc sedm set dvacet eur) činí po přepočtu na české koruny kur zem ČNB střed 24,605 z 29.10.2010 Kč 509.815,60 ( slovy: pět set devět tisíc osm set patnáct korun českých a šedesát haléřů), jež se započítává v plné výši a vznikla na základě Smlouvy o půjčce ze dne 20.07.2007, d) pohledávka v celkové výši Kč 1.951.886, 93 ( slovy: jeden milion devět set padesát jeden tisíc osm set osmdesát šest korun českých a devadesát tři haléřů), jež se započítává v plné výši a vznikla na základě Smlouvy o půjčce ze dne 31.07.2007, e) pohledávka v celkové výši Kč 19.062.328, 46 ( slovy : devatenáct milionů šedesát dva tisíce tři sta dvacet osm korun českých a čtyřicet šest haléřů), jež se započítává v plné výši a vznikla na základě Smlouvy o půjčce ze dne 02.08.2007, f) pohledávka v celkové výši Kč 7.729.816, 74 ( slovy : sedm milionů sedm set dvacet devět tisíc osm set šestnáct korun českých a sedmdesát čtyři haléřů), jež se započítává v plné výši a vznikla na základě Smlouvy o půjčce ze dne 22.11.2007, g)pohledávka v celkové výši Kč 64.352.354,07 ( slovy: šedesát čtyři milionů tři sta padesát dva tisíce tři sta padesát čtyři koruny české a sedm haléřů), jež se započítává v plné výši a vznikla na základě Smlouvy o půjčce ze dne 15.08.2007, h) pohledávka v celkové výši Kč 7.179.309,59 ( slovy: sedm milionů jedno sto sedmdesát devět tisíc tři sta devět korun českých a padesát devět haléřů), jež se započítává v plné výši a vznikla na základě Smlouvy o půjčce ze dne 16.01.2008, i) pohledávka v celkové výši Kč 10.539.178,08 ( slovy : deset milionů pět set třicet devět tisíc jedno sto sedmdesát osm korun českých a osm haléřů), jež se započítává v plné výši a vznikla na základě Smlouvy o půjčce ze dne 21.02.2008, j) pohledávka v celkové výši Kč 3.779.112, 33 ( slovy : tři miliony sedm set sedmdesát devět tisíc jedno sto dvanáct korun českých a třicet tři haléřů), jež se započítává v plné výši a vznikla na základě Smlouvy o půjčce ze dne 09.05.2008, k) pohledávka v celkové výši Kč 6.800.000,- ( slovy : šest milionů osm set tisíc korun českých), jež se započítává částečně , a to ve výši Kč 252.268,09 ( slovy : dvě stě padesát dva tisíce dvě stě šedesát osm korun českých a devět haléřů) a vznikla na základě Smlouvy o půjčce ze dne 18.09.2008. Účelem zvýšení základního kapitálu je posílení finančních zdrojů společnosti a snížení závazků společnosti.
od 20. 3. 2007 do 18. 4. 2007
- Jediný akcionář společnosti ECO-INVESTMENT, a.s., vykonávající dle ust. § 190 obchodního zákoníku působnost valné hromady, rozhodl takto: zvyšuje v souladu s § 203 obchodního zákoníku základní kapitál společnosti ECO-INVESTMENT, a.s., se sídlem Praha 1, J ungmannova 24, PSČ 110 00, IČ: 273 85 574, zapsané v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 10225, z částky 2.000.000,- Kč ( slovy : dva miliony korun českých) o částku 92.000.000,- Kč ( slovy : devadesátdva milionů korun č eských) na částku 94.000.000,- Kč ( slovy: devadesátčtyři miliony korun českých) za následujících podmínek: 1) Bude upsáno 92 ( slovy : devadesátdva) kusů nových kmenových akcií na jméno, v listinné podobě o jmenovité hodnotě každé 1.000.000 Kč. 2) Součet jmenovitých hodnot nově vydaných akcií je 92.000.000,- Kč ( slovy: devadesátdva milionů korun českých) a je roven částce, o kterou je zvyšován základní kapitál společnosti. 3) Upisování nad částku navrženého zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. 4) Jediný akcionář se dle § 204a odstavec 7 vzdává přednostního práva na upisování akcií. Všechny akcie budou upsány s vyloučením přednostního práva jediného akcionáře k nově upisovaným akciím v plném rozsahu, bez veřejné výzvy k upisování akcií, a tudíž toto rozhodnutí neobsahuje náležitosti dle ustanovení § 203 odstavec 2 písmeno c) obchodního zákoníku. 5) Upisování nových akcií bude provedeno předem určeným zájemcem, což odpovídá zájmům společnosti na posílení její ekonomické a personální stability v případě peněžitého vkladu a navrhovaného způsobu jeho splacení, a zlepšení podmínek pro vlastní činnost společnosti v případě nepeněžitého vkladu. Tímto způsobem dojde k oddlužení společnosti a k získání dalších prostor k vlastní činnosti. Všechny akcie budou nabídnuty k úpisu akcionáři, společnosti ECO-INVEST, a.s., se sídlem Slovenská republika, Námestie SNP, Obchodná ulica 2-6, Bratislava 811 08, IČ: 36409111, zapsaná v obchodnom registru Okresného súdu Bratislava I, Oddiel. Sa, vložka číslo 3875/B. 6) Emisní kurz jedné akcie o jmenovité hodnotě 1.000.000,- Kč ( slovy : jeden milion korun českých) je roven její jmenovité hodnotě a je bez emisního ážia. 7) Místem upisování je sídlo společnosti ECO-INVESTMENT, a.s., se sídlem Praha 1, Jungmannova 24, PSČ 110 00. 8) Upisovatel, společnost ECO-INVEST, a.s., provede úpis akcií uzavřením smlouvy o úpisu akcií se společností s možností využití § 203 odst. 4 obchodního zákoníku s rozvazovací podmínkou.7) Místem upisování je sídlo společnosti ECO-INVESTMENT, a.s., se sí dlem Praha 1, Jungmannova 24, PSČ 110 00. 9) Lhůta pro upisování akcií je 14 ( čtrnáct) dnů počínaje dnem následujícím po doručení návrhu smlouvy o upsání akcií společnosti upisovateli. Návrh smlouvy o upsání akcií doručí společnost upisovateli do 10 ( deseti) dnů po zápisu rozhodnutí jediného ak cionáře o zvýšení základního kapitálu společnosti do obchodního rejstříku. Společnost oznámí počátek běhu lhůty pro upisování akcií upisovateli doručením návrhu smlouvy o upsání. 10) Emisní kurs nově upsaných akcií bude splacen částečně peněžitým vkladem - započtením peněžitých pohledávek jediného akcionáře ECO-INVEST, a.s. ve výši 58.000.000,- Kč ( slovy : padesátosm milionů korun českých) za společností ECO-INVESTMENT, a.s. prot i pohledávce společnosti ECO-INVESTMENT, a.s. na splacení emisního kurzu akcií ve výši 58.000.000,- Kč ( slovy: padesátosm milionů korun českých), a čátečně nepeněžitým vkladem ve výši 34.000.000,- Kč ( slovy: třicetčtyři milionů korun českých). Jediný akcionář v působnosti valné hromady schválil splacení emisního kurzu akcií upisovaných na zvýšení základního kapitálu peněžitým vkladem v celkové výši 58.000.000,- Kč ( slovy : padesátosm milonů korun českých) započtením peněžitých pohledávek jedi ného akcionáře ECO-INVEST, a.s. ve výši 58.000.000,- Kč ( slovy : padesátosm milionů korun českých) za společností ECO-INVESTMENT, a.s. proti pohledávce společnosti ECO_INVESTMENT, a.s. na splacení emisního kurzu akcií ve výši 58.000.000,- Kč ( slovy : pa desátosm milionů korun českých). Ke dni 28.2.2007 ( slovy : dvacátého osmého února roku dvoutisícího sedmého) existuje závazek společnosti ECO-INVESTMENT, a.s. vůči společnosti ECO-INVEST, a.s. z titulu přijatých půjček v českých korunách a v eurech. K 28.2.2007 ( slovy: dvacátého osmého února roku dvoutisícího sedmého) činí výše závazku v eurech celkem 1.427.880,03 EUR ( slovy : jeden milion čtyři sta dvacet sedm tisíc osmset osmdesát eur a 0,03 eurocent), z toho 1.418.951,50 EUR ( slovy : jeden milion čtyři sta osmnáct tisíc devět set padesát jedno euro a padesát eurocentů) tvoří jistina a 8.928,53 EUR ( slovy : osm tisíc devět set dvacet osm eura a padesáttři eurocentů) tvoří úroky. Výše závazku k 28.2.2007 ( slovy : dvacátého osmého února roku dvoutisícího sedmého) v českých koruná ch činí 18.040.194,92 Kč ( slovy : osmnáct milionů čtyřicet tisíc jedno sto devadesát čtyři koruny české a devadesát dva haléře), z toho 17.820.738,- Kč ( slovy : sedmnáct milionů osm set dvacet tisíc sedmset třicet osm korun českých) tvoří jistina a 21 9.456,92 Kč ( slovy : dvěstě devatenáct tisíc čtyřista padesát šest korun českých a devadesát dva haléře) tvoří úroky. Závazek společnosti ECO-INVESTMENT,a.s. vůči společnosti ECO-INVEST, a.s. vznikl z titulu přijatých půjček v českých korunách a eurech na základě následujících smluv: Smlouvy o půjčce uzavřené dne 8.2.2006 mezi společností ECO-INVEST, a.s. jako věřitelem a společností ECO-INVESTMENT, a.s. jako dlužníkem ve výši 3.500.000,- Kč ( slovy : tři miliony pět set tisíc korun českých) s úrokem 3% p.a. ( slovy : tři procenta roč ně) od 9.2.2006 až do splacení půjčky, poskytnuté za účelem zlepšení finanční situace dlužníka, Smlouvy o půjčce uzavřené dne 31.3.2006 mezi společností ECO-INVEST, a.s. jako věřitelem a společností ECO-INVESTMENT, a.s. jako dlužníkem ve výši 12.451,50 EUR ( slovy : dvanáct tisíc čtyři sta padesát jedno Euro a padesát eurocentů) s úrokem 2% p.a. ( s lovy : dvě procenta ročně) od 3.4.2006 až do splacení půjčky, poskytnuté za účelem zlepšení finanční situace dlužníka, Smlouvy o půjčce uzavřené dne 31.3.2006 mezi společností ECO-INVEST, a.s. jako věřitelem a společností ECO-INVESTMENT, a.s. jako dlužníkem ve výši 67.637,- Kč ( slovy : šedesát sedm tisíc šest set třicet sedm korun českých) s úrokem 2% p.a. ( slovy : d vě procenta ročně) od 3.4.2006 až do splacení půjčky, poskytnuté za účelem zlepšení finanční situace dlužníka, Smlouvy o půjčce uzavřené dne 14.4.2006 mezi společností ECO-INVEST, a.s. jako věřitelem a společností ECO-INVESTMENT, a.s. jako dlužníkem ve výši 1.711.983,- Kč ( slovy : jeden milion sedm set jedenáct tisíc devět set osmdesát tři koruny české) s úrokem 2% p.a. ( slovy : dvě procenta ročně) od 19.4.2006 až do splacení půjčky, poskytnuté za účelem zlepšení finanční situace dlužníka, Smlouvy o půjčce uzavřené dne 14.4.2006 mezi společností ECO-INVEST, a.s. jako věřitelem a společností ECO-INVESTMENT, a.s. jako dlužníkem ve výši 7.500,- Kč ( slovy : sedm tisíc pět set Euro) s úrokem 2% p.a. ( slovy: dvě procenta ročně) od 19.4.2006 a ž do splacení půjčky, poskytnuté za účelem zlepšení finanční situace dlužníka, Smlouvy o půjčce uzavřené dne 12.6.2006 mezi společností ECO-INVEST, a.s. jako věřitelem a společností ECO-INVESTMENT, a.s. jako dlužníkem ve výši 975.298,- Kč ( slovy : devět set sedmdesát pět tisíc dvě stě devadesát osm korun českých) s úrokem 2% p.a. ( slovy : dvě procenta ročně) od 14.6.2006 až do splacení půjčky, poskytnuté za účelem zlepšení finanční situace dlužníka, Smlouvy o půjčce uzavřené dne 12.6.2006 mezi společností ECO-INVEST, a.s. jako věřitelem a společností ECO-INVESTMENT, a.s. jako dlužníkem ve výši 3.000,- EUR ( slovy : tři tisíce Euro) s úrokem 2% p.a. ( slovy : dvě procenta ročně) od 14.6.2006 až do s placení půjčky, poskytnuté za účelem zlepšení finanční situace dlužníka, Smlouvy o půjčce uzavřené dne 12.6.2006 mezi společností ECO-INVEST, a.s. jako věřitelem a společností ECO-INVESTMENT, a.s. jako dlužníkem ve výši 7.500,- EUR ( slovy : sedm tisíc pět set euro) úrok 2% p.a. ( slovy : dvě procenta ročně) od 14.6.2006 až d o splacení půjčky, poskytnuté za účelem zlepšení finanční situace dlužníka, Smlouvy o půjčce uzavřené dne 21.7.2006 mezi společností ECO-INVEST, a.s. jako věřitelem a společností ECO-INVESTMENT, a.s. jako dlužníkem ve výši 5.500,- EUR ( slovy : pět tisíc pět set Euro) s úrokem 2% p.a. ( slovy : dvě procenta ročně ) od 25.7.2006 až do splacení půjčky , poskytnuté za účelem zlepšení finanční situace dlužníka, Smlouvy o půjčce uzavřené dne 8.9.2006 mezi společností ECO-INVEST, a.s. jako věřitelem a společností ECO-INVESTMENT, a.s. jako dlužníkem ve výši 21.000,- EUR ( slovy : dvacet jeden tisíc Euro) s úrokem 2% p.a. ( slovy : dvě procenta ročně) od 12.9.2006 až do splacení půjčky, poskytnuté za účelem zlepšení finanční situace dlužníka, Smlouvy o půjčce uzavřené dne 8.9.2006 mezi společností ECO-INVEST, a.s. jako věřitelem a společností ECO-INVESTMENT, a.s. jako dlužníkem ve výši 3.057.000,- Kč ( slovy : tři miliony padesát sedm tisíc korun českých) s úrokem 2% p.a. ( slovy : dvě procen ta ročně ) od 12.9.2006 až do splacení půjčky, poskytnuté za účelem zlepšení finanční situace dlužníka, Smlouvy o půjčce uzavřené dne 3.10.2006 mezi společností ECO-INVEST, a.s. jako věřitelem a společností ECO-INVESTMENT, a.s. jako dlužníkem ve výši 1.400.000,- Kč ( slovy : jeden milion čtyřista tisíc korun českých) s úrokem 1,5% p.a. ( slovy: jedna celá pět desetin procenta ročně ) od 5.10.2006 až do splacení půjčky, poskytnuté za účelem zlepšení finanční situace dlužníka , Smlouvy o půjčce uzavřené dne 3.10.2006 mezi společností ECO-INVEST, a.s. jako věřitelem a společností ECO-INVESTMENT, a.s. jako dlužníkem ve výši 1.341.000,- EUR ( slovy : jeden milion tři sta čtyřicet jeden tisíc euro) s úrokem 1,5 p.a. ( slovy: jedna celá pět desetin procenta ročně) od 5.10.2006 až do splacení půjčky, poskytnuté za účelem zlepšení finanční situace dlužníka, Smlouvy o půjčce uzavřené dne 21.11.2006 mezi společností ECO-INVEST, a.s. jako věřitelem a společností ECO-INVESTMENT, a.s. jako dlužníkem ve výši 718.000,- Kč ( slovy : sedm set osmnáct tisíc korun českých) s úrokem 2% p.a. ( slovy : dvě procenta ročně ) od 23.11.2006 až do splacení půjčky, poskytnuté za účelem zlepšení finanční situace dlužníka, Smlouvy o půjčce uzavřené dne 22.11.2006 mezi společností ECO-INVEST, a.s. jako věřitelem a společností ECO-INVESTMENT, a.s. jako dlužníkem ve výši 4.377.197,- Kč ( slovy : čtyři miliony tři sta sedmdesát sedm tisíc jedno sto devadesát sedm korun českýc h) s úrokem 1,5 % p.a. ( slovy : jedna celá pět desetin procenta ročně) od 22.11.2006 až do splacení půjčky , poskytnuté za účelem zlepšení finanční situace dlužníka, Smlouvy o půjčce uzavřené dne 5.1.2007 mezi společností ECO-INVEST, a.s. jako věřitelem a společností ECO-INVESTMENT, a.s. jako dlužníkem ve výši 21.500,- EUR ( slovy : dvacet jedna tisíc Euro) s úrokem 2% p.a. ( slovy: dvě procenta ročně ) od 5.1.2007 a ž do splacení půjčky, poskytnuté za účelem zlepšení finanční situace dlužníka , Smlouvy o půjčce uzavřené dne 5.1.2007 mezi společností ECO-INVEST, a.s. jako věřitelem a společností ECO-INVESTMENT, a.s. jako dlužníkem ve výši 913.623,- Kč ( slovy : devětsettřináctšestsetdvacet tři koruny české) s úrokem 2% p.a. ( slovy : dvě procent a ročně ročně) od 5.1.2007 až do splacení půjčky, poskytnuté za účelem zlepšení finanční situace dlužníka, Smlouvy o půjčce uzavřené dne 15.1.2007 mezi společností ECO-INVEST, a.s. jako věřitelem a společností ECO-INVESTMENT, a.s. jako dlužníkem ve výši 1.000.000,- Kč ( slovy : jeden milion korun českých) s úrokem 2% p.a. ( slovy : dvě procenta ročně) od 15.1 .2007 až do splacení půjčky, poskytnuté za účelem zlepšení finanční situace dlužníka, Celková výše pohledávek vyplývajících ze shora uvedených smluv je v eurech a českých korunách ke dni 28.2.2007 ( slovy : dvacátéhoosméhoúnorarokudvatisícesedm) 1.427.830,03 EUR ( slovy : jeden milion čtyřista dvacet sedm tisíc osmset osmdesát eur a 0,03 eurocent), z toho 1.418.951,50 EUR ( slovy : jeden milion čtyři sta osmnáct tisíc devět set padesát jedno euro a padesát eurocentu) tvoří jistina a 8.928,53 EUR ( slovy : osm tisíc devět set dvacet osm eura a padesáttři eurocentu) tvoří úroky. Výše závazk u k 28.2.2007 ( slovy : dvacátého osmého února roku dvoutisícího sedmého) v čekých korunách činí 18.040.194,- 92 Kč ( slovy : osmnáct milionů čtyřicet tisíc jedno sto devadesát čtyři koruny české a devadesát dva haléře), z toho 17.820.738,- Kč ( slovy : s edmnáct milionů osm set dvacet tisíc sedmset třicet osm korun českých) tvoří jistina a 219.456,92 Kč ( slovy : dvě stě devatenáct tisíc čtyři sta padesát šest korun českých a devadesát dva haléře) tvoří úroky. Jediný akcionář v působnosti valné hromady udělil v souladu s §59 odst. 8 a § 163 odst. 3 obchodního zákoníku souhlas se započtením peněžitých pohledávek jediného akcionáře ECO-INVEST, a.s. ve výši 58.000.000,- Kč ( slovy : padesátosm milionů korun českýc h) za společností ECO-INVESTMENT, a.s. jak jsou uvedeny výše proti pohledávce společnosti ECO-INVESTMENT , a.s. na splacení emisního kurzu akcií ve výši 58.000.000,-Kč ( slovy : padesátosm milionů korun českých). Existence pohledávek, které mají být použity na splacení emisního kursu nově upsaných akcií započtením pohledávky společnosti ECO-INVEST, a.s. za společností ECO-INVESTMENT, a.s. proti pohledávce společnosti ECO-INVESTMENT, a.s. na splacení emisního kurzu akcií byla ověřena nezávislím auditorem - společností TACOMA Auditing s.r.o., se sídlem Praha 1, Olivova 4/2096, PSČ 110 00 , IČ: 256 39 471, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze , v oddíle C, vložka 117 328. Číslo osvědčení 284 . Zpráva nezávislého auditora tvoří přílohu číslo 4 tohoto notářského zápisu , zpráva představenstva ke zvýšení základního kapitálu peněžitým vkladem tvoří přílohu č.5 tohoto notářského zápisu. K započtení se stanoví nová pravidla Smlouva o započtení musí splňovat náležitosti stanovené platnými právními předpisy, musí být stranami společností ECO-INVEST, a.s. a společností ECO-INVESTMENT a.s. uzavřena písemnou formou, a to osobně či v zastoupení. Smlouva o započtení musí být uzavře na před podáním návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Ve smlouvě o započtení musí být přesně definována pohledávka, která je předmětem započtení proti pohledávce společnosti ECO-INVESTMENT, a.s. na splacení emisního kurzu no vě upsaných akcií a dále zde musí být uvedeno, že se jedná o pohledávku, s jejímž započtením vyslovil souhlas jediný akcionář při výkonu působnosti valné hromady. Účinností smlouvy o započtení tato pohledávka v rozsahu, v jakém se setkala s pohledávkou sp olečnosti ECO-INVESTMENT, a.s. na splacení emisního kursu nově upsaných akcií zaniká a spolu s ním zaniká i povinnost upisovatele splatit emisní kurz nově upsaných akcií. Společnost ECO-INVEST, a.s. se sídlem Slovenská republika, Námestie SNP, Obchodná ulica 2-6, Bratislava, 811 08, IČ: 36409111, zapsaná v Obchodnom registru Okresného súdu Bratislava I , Oddiel. Sa, vložka číslo 3875/B jako předem určený zájemce upíše a sp latí 58 kusů kmenových akcií na jméno, v listinné podobě o jmenovité hodnotě každé 1.000.000,- Kč. Místem upisování je sídlo společnosti ECO-INVESTMENT, a.s. se sídlem Praha 1, Jungmannova 24, PSČ 110 00. Upisovatel, společnost ECO-INVEST, a.s., provede úpis akcií uzavřením smlouvy o úpisu akcií se společností s možností využití § 203 ods. 4 obchodního zákoníku s rozvazovací podmínkou. Lhůta pro upisování akcií je 14 ( čtrnáct) dnů počínaje dnem následujícím po doručení návrhu smlouvy o upsání akcií společnosti upisovateli. Návrh smlouvy o upsání akcií doručí společnost upisovateli do 10 ( deseti) dnů po zápisu rozhodnutí jediného akci onáře o zvýšení základního kapitálu společnosti do obchodního rejstříku. Společnost oznámí počátek běhu lhůty pro upisování akcií upisovateli doručením návrhu smlouvy o upsání. Jediný akcionář v působnosti valné hromady schválil splacení emisního kursu akcií upisovaných na zvýšení základního kapitálu v částce 34.000.000,- Kč ( slovy : třicetčtyřimilionů korun českých). Předmět nepeněžitého vkladu předem určeného zájemce, společnosti ECO-INVEST, a.s., tvoří: A) Pozemky zapsané na listu vlastnictví číslo 2269 pro katastrální území 728071 Lhotka, obec 554782 Praha v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Hlavní město Prahu, Katastrálním pracovištěm Praha. parcela číslo 65, výměra 13028 m2, ostatní plocha, sportoviště a rekreační plocha, parcela číslo 66, výměra 920 m2 , ostatní plocha, neplodná půda, parcela číslo 67, výměra 8520 m2, vodníplocha, vodní nádrž umělá, parcela číslo 140/ 83, výměra 4925 m2, ostatní plocha, sportoviště a rekreační plocha, parcela číslo 140/102, výměra 78 m2, ostatní plocha, jiná plocha, parcela číslo 140/114, výměra 85 m2, zastavěná plocha a nádvoří, parcela číslo 140/115, výměra 67 m2, zastavěná plocha a nádvoří, parcela číslo 140/133, výměra 471 m2,zastavěná plocha a nádvoří, parcela číslo 140/134, výměra 129 m2, zastavěná plocha a nádvoří, parcela číslo 140/135, výměra 67 m2, zastavěná plocha a nádvoří. B) Budovy zapsané na listu vlastnictví číslo 2269 pro katatstrální území 728071 Lhotka, obec 554782 Praha v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Hlavní město Prahu, Katastrálním pracovištěm Praha. budova bez čísla popisného / čísla evidenčního postavená na parcele číslo140/133 ( občanská vybavenost), budova bez čísla popisného / čísla evidenčního postavená na parcele číslo 140/134 ( občanská vybavenost), budova bez čísla popisného / čísla evidenčního postavená na parcele číslo140/135 ( občanská vybavenost. Tyto nemovitosti jsou popsány ve znaleckém posudku vypracovaném znalcem Ing. Vlastimilem Outlým, znalcem pro základní obory stavebnictví, odvětví stavby obytné a ekonomika, odvětví ceny a odhady se specializací na nemovitosti a použité zboží jmenovaným u snesením Městského soudu v Praze ze dne 19.1.2007 pod čj. 2Nc 4035/2007-6, které nabylo právní moci dne 14.2.2007. V citovaném znaleckém posudku jsou nemovitosti oceněny částkou 34.000.000,-Kč ( slovy: třicetčtyřimilionů korun českých). Znalecký posudek v četně usnesení o ustanovení uznalce tvoří přílohu č.6 tohoto notářského zápisu. Jediný akcionář v působnosti valné hromady schvaluje ocenění výše uvedeného nepeněžitého vkladu částkou 34.000.000,- Kč ( slovy : třicetčtyřimilionů korun českých). Důvodem zvýšení základního kapitálu nepeněžitým vkladem je zlepšení ekonomické situace a ú četních stavů. Zpráva představenstva ke zvýšení základního kapitálu nepeněžitým vkladem tvoří přílohu č.7 tohoto notářského zápisu. Společnost ECO-INVEST, a.s., se sídlem Slovenská republika, Námestie SNP, Obchodná ulica 2-6, Bratislava 811 08, IČ: 364091 11, zapsaná v obchodnom registru Okresného súdu Bratislava I, Oddiel. Sa, vložka číslo 3875/B jako předem určený zájemce upíše a splatí 34 kusů kmenových akcií na jméno, v listinné podobě o jmenovité hodnotě každé 1.000.000,- Kč, které splatí výše popsaný m nepeněžitým vkladem. Místem upisování je sídlo společnosti ECO-INVESTMENT, a.s., se sídlem Praha 1, Jungmannova 24, PSČ: 110 00. Společnost ECO-INVEST, a.s. je povinna splatit emisní kurs upsaných akcií předáním písemného prohlášení podle § 60 odstavec 1 obchodního zákoníku společnosti ECO-INVESTMENT, a.s., na jehož základě se provádí vklad do katastru nemovitostí před zápisem zvýš ení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Předáním tohoto prohlášení spolu s předáním vkládaných nemovitostí je vklad na zvýšení základního kapitálu spočívající v nemovitostech splacen. Ke splacení nepeněžitého vkladu písemným prohlášením podle § 60 odstavec 1 obchodního zákoníku se stanoví následující pravidla: Lhůta pro upisování akcií je 14 ( čtrnáct) dnů počínaje dnem následujícím po doručení návrhu smlouvy o upsání akcií společnosti upisovateli. Návrh smlouvy o upsání akcií doručí společnost upisovateli do 10 ( deseti) dnů po zápisu rozhodnutí jediného akcio náře o zvýšení základního kapitálu společnosti do obchodního rejstříku. Společnost oznámí počátek běhu lhůty pro upisování akcií upisovateli doručením návrhu smlouvy o upsání. Lhůta deseti pracovních dnů pro předání písemného prohlášení podle § 60 odstave c 1 obchodního zákoníku a předání nemovitostí počne běžet ode dne uzavření smlouvy o upsání akcií. Písemné prohlášení podle § 60 odstavec 1 obchodního zákoníku předá vkladatel společnosti. Předáním tohoto prohlášení spolu s předáním vkládaných nemovitost í je vklad na zvýšení základního kapitálu spočívající v nemovitostech splacen.
Kapitál
od 24. 7. 2013
Základní kapitál 340 000 000 Kč, splaceno 100 %.
od 5. 1. 2011 do 24. 7. 2013
Základní kapitál 253 000 000 Kč, splaceno 100 %.
od 18. 4. 2007 do 5. 1. 2011
Základní kapitál 94 000 000 Kč, splaceno 100 %.
od 10. 10. 2005 do 18. 4. 2007
Základní kapitál 2 000 000 Kč, splaceno 100 %.
od 1. 11. 2016
Kmenové akcie na jméno 1 357, počet akcií: 117 v listinné podobě.
od 1. 11. 2016
Kmenové akcie na jméno 1 000, počet akcií: 339 841 v listinné podobě.
od 1. 11. 2016
Kmenové akcie na jméno 231, počet akcií: 1 v listinné podobě.
od 24. 7. 2013 do 1. 11. 2016
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 338 v listinné podobě.
od 5. 1. 2011 do 24. 7. 2013
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 251 v listinné podobě.
od 18. 4. 2007 do 5. 1. 2011
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 92 v listinné podobě.
od 8. 9. 2006 do 1. 11. 2016
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 10 v listinné podobě.
od 10. 10. 2005 do 8. 9. 2006
Kmenové akcie na majitele err, počet akcií: 10 v listinné podobě.
Rizikovost společnosti

Rizikovost společnosti
Statutární orgán
od 2. 11. 2021
Ing. MIROSLAV VAJS - Předseda představenstva
Banská Bystrica - Sásová, Haškova 6663/85, PSČ 974 11, Slovenská republika
den vzniku členství: 2. 11. 2021
den vzniku funkce: 2. 11. 2021
od 8. 10. 2021
Ing. MILOSLAV ČURILLA - Člen představenstva
Bratislava, Bažantia 16454/4, PSČ 821 05, Slovenská republika
den vzniku členství: 2. 11. 2021
den vzniku funkce: 2. 11. 2021
od 28. 7. 2021
JUDr. ANDREJ FARKAŠ - člen představenstva
Bratislava, Rusovská cesta 3903/56, PSČ 851 05, Slovenská republika
den vzniku členství: 21. 7. 2021
den vzniku funkce: 21. 7. 2021
od 28. 7. 2021 do 8. 10. 2021
Ing. MIROSLAV VAJS - předseda představenstva
Banská Bystrica - Sásová, Haškova 6663/85, PSČ 974 11, Slovenská republika
den vzniku členství: 1. 11. 2016 - 1. 11. 2021
den vzniku funkce: 21. 7. 2021 - 1. 11. 2021
od 12. 6. 2019 do 28. 7. 2021
Ing. MILAN FIĽO - předseda představenstva
Praha - Nové Město, náměstí Republiky, PSČ 110 00
den vzniku členství: 1. 11. 2016 - 21. 7. 2021
den vzniku funkce: 1. 11. 2016 - 21. 7. 2021
od 3. 6. 2019 do 12. 6. 2019
Ing. MILAN FIĹO - předseda představenstva
Praha - Nové Město, náměstí Republiky, PSČ 110 00
den vzniku členství: 1. 11. 2016
den vzniku funkce: 1. 11. 2016
od 17. 5. 2019 do 3. 6. 2019
Ing. MILAN FIĽO - předseda představenstva
Praha - Nové Město, náměstí Republiky, PSČ 110 00
den vzniku členství: 1. 11. 2016
den vzniku funkce: 1. 11. 2016
od 7. 4. 2017 do 17. 5. 2019
Ing. MILAN FIĹO - předseda představenstva
Bratislava - Ružinov, Bažantia 16454/4, PSČ 821 05, Slovenská republika
den vzniku členství: 1. 11. 2016
den vzniku funkce: 1. 11. 2016
od 1. 11. 2016 do 7. 4. 2017
Ing. MILAN FIĹO - člen představenstva
Bratislava - Ružinov, Bažantia 16454/4, PSČ 821 05, Slovenská republika
den vzniku členství: 1. 11. 2016
den vzniku funkce: 1. 11. 2016
od 1. 11. 2016 do 28. 7. 2021
Ing. MIROSLAV VAJS - člen představenstva
Banská Bystrica - Sásová, Haškova 6663/85, PSČ 974 11, Slovenská republika
den vzniku členství: 1. 11. 2016
den vzniku funkce: 1. 11. 2016 - 21. 7. 2021
od 1. 11. 2016 do 8. 10. 2021
Ing. MILOSLAV ČURILLA - člen představenstva
Bratislava, Bažantia 16454/4, PSČ 821 05, Slovenská republika
den vzniku členství: 1. 11. 2016 - 1. 11. 2021
den vzniku funkce: 1. 11. 2016 - 1. 11. 2021
od 4. 10. 2016 do 4. 10. 2016
Ing. MILAN FIL´O - předseda představenstva
Bratislava, nám. SNP 7127/2, PSČ 811 08, Slovenská republika
den vzniku členství: 30. 11. 2010 - 30. 11. 2015
den vzniku funkce: 30. 11. 2010 - 30. 11. 2015
od 4. 10. 2016 do 1. 11. 2016
Ing. MILAN FIL´O - předseda představenstva
Bratislava, nám. SNP 7127/2, PSČ 811 08, Slovenská republika
den vzniku členství: 30. 11. 2015 - 1. 11. 2016
den vzniku funkce: 30. 11. 2015 - 1. 11. 2016
od 11. 11. 2013 do 1. 11. 2016
ING.VLADIMÍR ŠEVČÍK - člen představenstva
Ružomberok, Laziny 597/5, PSČ 034 01, Slovenská republika
den vzniku členství: 24. 10. 2013 - 1. 11. 2016
den vzniku funkce: 24. 10. 2013 - 1. 11. 2016
od 30. 5. 2013 do 4. 10. 2016
Ing. Milan Fiľo - předseda představenstva
Bratislava - Staré město, Námestie SNP 7127/2, PSČ 811 08, Slovenská republika
den vzniku členství: 30. 11. 2005 - 30. 11. 2010
den vzniku funkce: 30. 11. 2005 - 30. 11. 2010
od 19. 11. 2012 do 1. 11. 2016
Ing. Subhi Brož, Ph.D. - člen představenstva
Praha 4 - Chodov, Dědinova, PSČ 148 00
den vzniku členství: 7. 11. 2012 - 1. 11. 2016
den vzniku funkce: 7. 11. 2012 - 1. 11. 2016
od 22. 12. 2010 do 22. 12. 2010
Ing. Miloslav Čurila - člen představenstva
Košice, Trieda SNP 60, PSČ 040 00, Slovenská republika
den vzniku členství: 30. 11. 2005
od 22. 12. 2010 do 19. 11. 2012
Ing. Miloslav Čurilla - člen představenstva
Košice, Trieda SNP 60, PSČ 040 00, Slovenská republika
den vzniku členství: 30. 11. 2005 - 7. 11. 2012
od 17. 8. 2010 do 11. 11. 2013
Ing. Peter Hlaváč - člen představenstva
Košice - Nová Ves, Na doline 106/14, PSČ 040 01, Slovenská republika
den vzniku členství: 1. 7. 2010 - 23. 10. 2013
od 14. 12. 2005 do 17. 8. 2010
Mgr. Alexander Mackanič - člen představenstva
Žilina, Gaštanová 5/29, PSČ 010 01, Slovenská republika
den vzniku členství: 30. 11. 2005 - 30. 6. 2010
od 14. 12. 2005 do 22. 12. 2010
Ing. Milan Čurila - člen představenstva
Košice, Trieda SNP 60, PSČ 040 00, Slovenská republika
den vzniku členství: 30. 11. 2005
od 14. 12. 2005 do 30. 5. 2013
Ing. Milan Fiľo - předseda představenstva
Rozhanovce, Poštová 528/9, PSČ 044 42, Slovenská republika
den vzniku členství: 30. 11. 2005
den vzniku funkce: 30. 11. 2005
od 10. 10. 2005 do 14. 12. 2005
Ing. Zuzana Herichová - člen představenstva
Praha 3, Koněvova 188, PSČ 130 00
den vzniku členství: 10. 10. 2005 - 30. 11. 2005
od 1. 11. 2016
Za Společnost jsou oprávněni jednat vždy dva členové představenstva společně.
od 8. 9. 2006 do 1. 11. 2016
Jménem společnosti je oprávněn jednat a společnost zavazovat předseda představenstva samostatně nebo kterýkoliv z členů představenstva spolu s předsedou představenstva tak, že k vytištěné nebo vypsané obchodní firmě společnosti připojí svůj vlastnoruční p odpis.
od 14. 12. 2005 do 8. 9. 2006
Jménem společnosti jedná představenstvo, a to tak, že navenek za něj jedná jménem společnosti předseda představenstva samostatně.
od 10. 10. 2005 do 14. 12. 2005
Jménem společnosti jedná představenstvo, a to tak, že navenek za něj jedná jménem společnosti jediný člen představenstva.
Dozorčí rada
od 8. 10. 2021
Ing. JANA SEDLÁKOVÁ - Člen dozorčí rady
Bratislava, Zadunajská cesta 8, PSČ 851 01, Slovenská republika
den vzniku členství: 2. 11. 2021
den vzniku funkce: 2. 11. 2021
od 28. 7. 2021
doc. Ing. MILAN FIĽO, PhD., Dr. h. c. - předseda dozorčí rady
Praha - Nové Město, náměstí Republiky, PSČ 110 00
den vzniku členství: 21. 7. 2021
den vzniku funkce: 21. 7. 2021
od 13. 7. 2020
Ing. RICHARD ŽIGMUND, MBA - člen dozorčí rady
Bratislava, Palackého 54/16, PSČ 811 02, Slovenská republika
den vzniku členství: 1. 7. 2020
od 17. 5. 2019 do 28. 7. 2021
JUDr. ANDREJ FARKAŠ - předseda dozorčí rady
Bratislava, Rusovská cesta 3903/56, PSČ 851 05, Slovenská republika
den vzniku členství: 1. 11. 2016 - 21. 7. 2021
den vzniku funkce: 1. 11. 2016 - 21. 7. 2021
od 7. 4. 2017 do 17. 5. 2019
JUDr. ANDREJ FARKAŠ - předseda dozorčí rady
Bratislava - Nové mesto, Račianska 1509/31, PSČ 831 02, Slovenská republika
den vzniku členství: 1. 11. 2016
den vzniku funkce: 1. 11. 2016
od 1. 11. 2016 do 7. 4. 2017
JUDr. ANDREJ FARKAŠ - člen dozorčí rady
Bratislava - Nové mesto, Račianska 1509/31, PSČ 831 02, Slovenská republika
den vzniku členství: 1. 11. 2016
den vzniku funkce: 1. 11. 2016
od 1. 11. 2016 do 13. 7. 2020
Ing. SUBHI BROŽ, PhD. - člen dozorčí rady
Praha - Chodov, Dědinova, PSČ 148 00
den vzniku členství: 1. 11. 2016 - 30. 6. 2020
den vzniku funkce: 1. 11. 2016 - 30. 6. 2020
od 1. 11. 2016 do 8. 10. 2021
Bc. JANA SEDLÁKOVÁ - člen dozorčí rady
Bratislava, Zadunajská cesta, PSČ 851 01, Slovenská republika
den vzniku členství: 1. 11. 2016 - 1. 11. 2021
den vzniku funkce: 1. 11. 2016 - 1. 11. 2021
od 4. 10. 2016 do 4. 10. 2016
Ing. MIROSLAV VAJS - předseda dozorčí rady
Banská Bystrica, Haškova 85, PSČ 794 01, Slovenská republika
den vzniku členství: 30. 11. 2010 - 30. 11. 2015
den vzniku funkce: 30. 11. 2010 - 30. 11. 2015
od 4. 10. 2016 do 1. 11. 2016
Ing. MIROSLAV VAJS - předseda dozorčí rady
Banská Bystrica, Haškova 85, PSČ 794 01, Slovenská republika
den vzniku členství: 30. 11. 2015 - 1. 11. 2016
den vzniku funkce: 30. 11. 2015 - 1. 11. 2016
od 19. 11. 2012 do 1. 11. 2016
Ing. Miloslav Čurilla - člen dozorčí rady
Bratislava, Bažantia, PSČ 821 05, Slovenská republika
den vzniku členství: 7. 11. 2012 - 1. 11. 2016
den vzniku funkce: 7. 11. 2012 - 1. 11. 2016
od 19. 11. 2012 do 1. 11. 2016
JUDr. Andrej Farkaš - člen dozorčí rady
Bratislava, Dopravná, PSČ 831 06, Slovenská republika
den vzniku členství: 7. 11. 2012 - 1. 11. 2016
den vzniku funkce: 7. 11. 2012 - 1. 11. 2016
od 5. 10. 2011 do 19. 11. 2012
Jana Sedláková - člen dozorčí rady
Bratislava, Zadunajská cesta, PSČ 851 01, Slovenská republika
den vzniku členství: 1. 7. 2011 - 7. 11. 2012
od 5. 10. 2011 do 19. 11. 2012
Peter Veselovský - člen dozorčí rady
Liptovská Lúžna, , PSČ 034 72, Slovenská republika
den vzniku členství: 1. 7. 2011 - 7. 11. 2012
od 17. 8. 2010 do 5. 10. 2011
Ing. Ivan Duda - člen dozorčí rady
Praha 10, Kubánské nám., PSČ 100 00
den vzniku členství: 1. 7. 2010 - 1. 7. 2011
od 1. 12. 2009 do 17. 8. 2010
Ing. Peter Hlaváč - člen dozorčí rady
Košice - Nová Ves, Na doline 106/14, PSČ 040 01, Slovenská republika
den vzniku členství: 24. 4. 2009 - 30. 6. 2010
od 14. 12. 2005 do 1. 12. 2009
Ing. Ľubomír Klinka - člen dozorčí rady
Ružomberok, Š.Moyzesa 1568/31, PSČ 034 01, Slovenská republika
den vzniku členství: 30. 11. 2005 - 24. 4. 2009
od 14. 12. 2005 do 5. 10. 2011
Ing. Daniel Krchňavý - člen dozorčí rady
Slovenská Ĺupča, Lichardová 3, PSČ 976 13, Slovenská republika
den vzniku členství: 30. 11. 2005 - 30. 6. 2011
od 14. 12. 2005 do 4. 10. 2016
Ing. Miroslav Vajs - předseda dozorčí rady
Banská Bystrica, Haškova 85, PSČ 794 01, Slovenská republika
den vzniku členství: 30. 11. 2005 - 30. 11. 2010
den vzniku funkce: 30. 11. 2005 - 30. 11. 2010
od 10. 10. 2005 do 14. 12. 2005
Petra Matoušková - předseda dozorčí rady
Čerčany, Jiráskova 393, PSČ 257 22
den vzniku členství: 10. 10. 2005 - 30. 11. 2005
den vzniku funkce: 10. 10. 2005 - 30. 11. 2005
od 10. 10. 2005 do 14. 12. 2005
Petr Malivánek - člen dozorčí rady
Chrudim, U stadionu 730, PSČ 537 03
den vzniku členství: 10. 10. 2005 - 30. 11. 2005
od 10. 10. 2005 do 14. 12. 2005
Jana Bartošová - člen dozorčí rady
Uničov, Hrubého 699, PSČ 783 91
den vzniku členství: 10. 10. 2005 - 30. 11. 2005
Akcionáři
od 1. 12. 2009 do 1. 11. 2016
ECO-INVEST, a.s.
Bratislava - Staré mesto, Námestie SNP - Obchodná ulica 2-6, PSČ 811 08, Slovenská republika
od 14. 7. 2006 do 1. 12. 2009
ECO-INVEST, a.s.
Ružomberok, Bystrická cesta 13, PSČ 034 01, Slovenská republika
od 14. 12. 2005 do 14. 7. 2006
ECO-INVEST,a.s.
Ružomberok, Bystrická cesta 13, PSČ 034 01, Slovenská republika
od 10. 10. 2005 do 14. 12. 2005
NORDIC VICTORY s.r.o., IČO: 27135403
Praha 10, Na Výsluní 201/13, PSČ 100 00
Hodnocení firmy
0
+
-

Další odkazy

Aktualizovat data

Peníze.cz zobrazuje pouze údaje, které byly zveřejněny na základě zákona v různých rejstřících. Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na této stránce. Vydavatel tímto způsobem zpracovává osobní údaje v souladu s čl. 6 odst. 1 odst. f) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů, tedy pro účely oprávněných zájmů uživatelů této webové služby, která umožňuje, mimojiné, vyhledávání v rejstřících z jednoho místa, aniž by údaje z těchto rejstříků sdružovala.

Pokud jste na našich stránkách objevili, že uváděná data neodpovídají realitě, zkontrolujte prosím nejdříve, zda chyba není přímo v příslušném zdrojovém rejstříku. Pokud je, obraťte se s žádostí o opravu dat na příslušnou instituci uvedenou na této stránce. Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích. Pokud je na zdrojové stránce všechno v pořádku a chyba je pouze u nás, klikněte níž na tlačítko Aktualizovat data a vyčkejte. Aktualizace může trvat i několik málo desítek sekund.

Celebrity v rejstříku

Tomáš Berdych

Tomáš Berdych

- bývalý tenista

+102

+
-
Jaroslav  Hřebík

Jaroslav Hřebík

- fotbalový trenér

+12

+
-
Miluše Bittnerová
+
-
Vojta Kotek

Vojta Kotek

- herec, režisér

-110

+
-
Tomáš Čupr

Tomáš Čupr

- podnikatel, Rohlik.cz, Slevomat

-116

+
-
David Rath

David Rath

- podnikatel a sociálnědemokratický politik

-236

+
-

A tohle už jste četli?

Přihlaste se o přeplatek na silniční dani. Zbývá přes 1,5 miliardy

Přihlaste se o přeplatek na silniční dani. Zbývá přes 1,5 miliardy

Podnikatelé a firmy mají na daňových účtech celkový přeplatek ve výši 1,5 miliardy, který vznikl z uhrazených záloh na silniční daň. Ty byly v průběhu roku 2022 zrušeny. Finanční správa proto podnikatele upozorňuje, aby si zkontrolovali stav svých daňových účtů a případně zažádali o vrácení přeplatku či o jeho převedení na jinou daň.

Pomoc s drahými energiemi přijde i pro firmy

Pomoc s drahými energiemi přijde i pro firmy

Firmy, na které se nebude vztahovat cenový strop oznámený vládou v pondělí, by měly mít od listopadu k dispozici dotační program na úlevu od vysokých cen energií. Po jednání vlády to oznámil ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela.

Firmám chybějí zaměstnanci. Výše mzdy je teď důležitější než jistota práce

Firmám chybějí zaměstnanci. Výše mzdy je teď důležitější než jistota práce

Nedostatek zaměstnanců se prohlubuje v celém Česku, a to napříč všemi obory. Firmy musí bojovat o pracovníky, jenže ne všechny jim mohou zvýšit mzdu tak, jak lidé chtějí. Vyplývá to z rozsáhlého průzkumu personální agentury Grafton Recruitment, která sleduje 300 pracovních pozic v osmi hlavních oborech ekonomiky.

Ušetřete s Peníze.cz

Naši čtenáři s námi ušetřili už  16 584 154 Kč. Podívejte se na poslední poptávky a vyzkoušejte nás také. Vše je zcela zdarma.

Doporučujeme

Na Česko se valí sociální bouře. Smete i vládu?

Na Česko se valí sociální bouře. Smete i vládu?

Vláda konečně naznačila, jak chce zvládnout energetickou krizi. Podoba a výsledek jejího záchranného...

Tvůrci série Pozadí událostí nevidí, v čem je problém. A to je právě ten problém

Tvůrci série Pozadí událostí nevidí, v čem je problém. A to je právě ten problém

Uvedení detektivní minisérie v režii Jana Hřebejka vyvolalo u části kritiky značné pobouření. Zatímco...

Partners Financial Services