Používáte nástroj pro blokování reklamy. Pokud nám chcete pomoci, vypněte si blokování reklamy na našem webu. Zde najdete jednoduchý návod. Děkujeme.

StarComm a.s.
IČO: 27396100

Tento výpis má pouze informativní charakter. Doporučujeme informace ověřit v oficiálním veřejném rejstříku.
Tyto stránky navštíví měsíčně 1 000 000 lidí. Chcete inzerci na míru? Napište nám!

Výpis z obchodního rejstříku

Rejstřík
ARES
 
DPH
 
 
 
 
 
Datum zápisu11. 11. 2005
Obchodní firma
od 6. 6. 2013

StarComm a.s.

od 11. 11. 2005 do 6. 6. 2013

Star Communications a.s.

Sídlo
od 6. 2. 2006 do 9. 8. 2007
Praha 2, Štěpánská 535/6, PSČ 120 00
od 11. 11. 2005 do 6. 2. 2006
Praha 1, Panská 7, PSČ 110 00
IČO
od 11. 11. 2005

27396100

DIČ

CZ27396100

Identifikátor datové schránky:jy8gfcz
Právní forma
od 11. 11. 2005
Akciová společnost
Spisová značka10292 B, Městský soud v Praze
Předmět podnikání
od 12. 7. 2016
- Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
od 19. 4. 2006 do 12. 7. 2016
- Vydavatelské a nakladatelské činnosti
od 19. 4. 2006 do 12. 7. 2016
- Zprostředkování obchodu a služeb
od 19. 4. 2006 do 12. 7. 2016
- Velkoobchod
od 19. 4. 2006 do 12. 7. 2016
- Specializovaný maloobchod a maloobchod se smíšeným zbožím
od 19. 4. 2006 do 12. 7. 2016
- Maloobchod provozovaný mimo řádné provozovny
od 19. 4. 2006 do 12. 7. 2016
- Poskytování software a poradenství v oblasti hardware a software
od 19. 4. 2006 do 12. 7. 2016
- Zpracování dat, služby databank, správa sítí
od 19. 4. 2006 do 12. 7. 2016
- Reklamní činnost a marketing
Předmět činnosti
od 12. 7. 2016
- Pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor
od 11. 11. 2005 do 12. 7. 2016
- pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor bez poskytování jiných než základních služeb zajišťujících řádný provoz nemovitostí, bytů a nebytových prostor
Ostatní skutečnosti
od 6. 6. 2013
- Valná hromada obchodní společnosti Star Communications a.s. rozhodla dne 10. května 2013 o snížení základního kapitálu této společnosti takto: Důvodem snížení základního kapitálu je optimalizace kapitálové struktury. Základní kapitál obchodní společnosti Star Communications a.s. se snižuje až o částku 4.000.000,- Kč, slovy čtyři milióny korun českých, tedy ze zcela splacené částky 6.000.000,- Kč, slovy šest miliónů korun českých až na částku 2.000.000,- Kč, slovy dva milióny korun českých. Základní kapitál bude snížen v rozsahu jmenovitých hodnot akcií, které budou vzaty z oběhu podle § 213c odst. 1 písm. a) obchodního zákoníku. Snížení základního kapitálu společnosti bude provedeno úplatným vzetím akcií z oběhu na základě veřejného návrhu smlouvy akcionářům. Výše úplaty bude rovna jmenovité hodnotě akcií, tedy 40.000,- Kč za každou jednu akcii společnosti. S částkou odpovídající snížení základního kapitálu bude naloženo tak, že částka snížení základního kapitálu bude vyplacena akcionářům, kteří přijali veřejný návrh smlouvy o úplatném vzetí akcií z oběhu. Obchodní společnost Star Communications a.s. zašle nejpozději do jednoho měsíce ode dne zápisu usnesení valné hromady o snížení základního kapitálu do obchodního rejstříku každému z akcionářů na adresu jeho bydliště či sídla, uvedených v seznamu akcionářů , návrh smlouvy o úplatném vzetí akcií z oběhu. V tomto návrhu společnost Star Communications a.s. jako navrhovatel uvede zejména: - Podstatné náležitosti kupní smlouvy, včetně údaje o výši protiplnění v částce 40.000,- Kč, za každou akcii společnosti a splatnosti tohoto protiplnění ve lhůtě tří měsíců s počátkem běhu této lhůty dnem zápisu nové výše základního kapitálu do obchodníh o rejstříku. - Dobu závaznosti veřejného návrhu smlouvy, a to v trvání 3 měsíců ode dne doručení tohoto návrhu akcionáři, s tím, že závaznost tohoto návrhu končí okamžikem, kdy společnost obdrží přijetí tohoto návrhu, kterým je naplněna maximální částka snížení základ ního kapitálu, tedy částka 4.000.000,- Kč. Pokud přijetí návrhu akcionářem podané nejpozději překročí tuto maximální celkovou částku, je společnost oprávněna jeho přijetí návrhu akceptovat pouze do výše maximálního snížení základního kapitálu. Akcionáři, kteří využijí veřejného návrhu na uzavření smlouvy o úplatném vzetí akcií z oběhu, jsou povinni předložit listinné akcie společnosti ve lhůtě 30 dnů od zápisu snížení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Valná hromada pověřuje představenstvo společnosti ve smyslu § 213c odst. 6 obchodního zákoníku, aby podalo návrh na zápis výše základního kapitálu do obchodního rejstříku v rozsahu, v jakém bude akcionáři přijat veřejný návrh smlouvy, jakož i na zápis nov ého počtu akcií.
od 30. 1. 2012
- Usnesení valné hromady obchodní společnosti Star Communications a.s. ze dne 20. 1. 2012 o zvýšení základního kapitálu: Základní kapitál obchodní společnosti Star Communications a.s. se zvyšuje o částku 400.000,- Kč, slovy čtyřista tisíc korun českých, tedy ze zcela splacené částky 5,600.000,- Kč, slovy pět miliónů šestset tisíc korun českých, na novou výši základního kapi tálu 6,000.000,- Kč, slovy šest miliónů korun českých, s tím, že se nepřipouští upisování nad tuto částku zvýšení základního kapitálu a tato částka je konečná. Zvýšení základního kapitálu obchodní společnosti Star Communications a.s. bude provedeno upsáním nových akcií, jejichž emisní kurs se splácí peněžitým vkladem, a to bez veřejné nabídky k upsání akcií. Celkem bude upisováno 10 ( (slovy deset) kusů nových kmenových akcií ve formě na jméno, v listinné podobě, každá o jmenovité hodnotě 40.000,- Kč slovy čtyřicet tisíc korun českých. Jelikož se všichni akcionáři vzdali před tímto rozhodnutím o výšení základního kapitálu svého přednostního práva na upisování nových akcií peněžitými vklady, budou všechny nové akcie upisovány bez využití přednostního práva, a to tak, že tyto nové akcie b udou nabídnuty k upsání určitému zájemci, a to panu Mgr. Robertu Hordossy, narozenému 16. 3. 1977, bytem Praha 6, U Beránky 2140/4. Tomuto určitému zájemci bude nabídnuto k upsání všech 10 (slovy deset) kusů nových kmenových akcií ve formě na jméno, v lis tinné podobě, každá o jmenovité hodnotě 40.000,- Kč, slovy čtyřicet tisíc korun českých, za emisní kurs shodný s jejich jmenovitou hodnotou, tedy akcie o celkové jmenovité hodnotě 400.000,- Kč, slovy čtyřista tisíc korun českých, za celkový emisní kurs 40 0.000,- Kč, slovy čtyřista tisíc korun českých. Emisní kurs všech nových upisovaných akcií, tedy emisní kurs každé nové akcie o jmenovité hodnotě 40.000,- Kč, slovy čtyřicet tisíc korun českých, je 40.000,- Kč, slovy čtyřicet tisíc korun českých, tedy emisní ážio je nulové. Místem pro upisování nových akcií, tedy místem pro uzavření smlouvy o upsání akcií mezi výše uvedeným určitým zájemcem panem Mgr. Robertem Hordossy a obchodní společností Star Communications a.s. je sídlo této obchodní společnosti na adrese Praha 1, Rybná 682/14. Lhůta pro upisování nových akcií určitým zájemcem panem Mgr. Robertem Hordossy, tedy lhůta pro uzavření smlouvy o upsání akcií mezi tímto určitým zájemcem a obchodní společností Star Communications a.s. činí šest měsíců. Společnost Star Communications a.s. doručí určitému zájemci, tedy panu Mgr. Robertu Hordossy, písemný návrh na uzavření smlouvy o upsání akcií, a to formou doporučeného dopisu nebo osobním předáním oproti podpisu, s tím, že v tomto návrhu společnost uvede , že den doručení tohoto návrhu je dnem počátku běhu lhůty pro upisování akcií. Upisování akcií nemůže začít dříve, než usnesení valné hromady bude zapsáno do obchodního rejstříku, ledaže byl podán návrh na zápis tohoto usnesení do obchodního rejstříku a  upisování akcií je vázáno na rozvazovací podmínku, jíž je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Určitý zájemce, pan Mgr. Robert Hordossy, je povinen splatit emisní kurs jím upsaných akcií, tedy částku 400.000,- Kč, slovy čtyřista tisíc korun českých, peněžitým vkladem ve výši 400.000,- Kč, slovy čtyřista tisíc korun českých, a to tak, že 100 % (slov y jednosto procent) celkového emisního kurzu jím upsaných akcií, tedy částku 400.000,- Kč, slovy čtyřista tisíc korun českých, je povinen splatit nejpozději do šesti měsíců ode dne upsání akcií, a to na zvláštní účet číslo 6777xxxx, vedený u Raiffe isenbank a.s., který za tímto účelem společnost Star Communications a.s. otevřela na své jméno.
od 20. 12. 2011
- Valná hromada obchodní společnosti Star Communications a.s. rozhodla o zvýšení základního kapitálu této společnosti takto: Základní kapitál obchodní společnosti Star Communications a.s. se zvyšuje o částku 1,600.000,- Kč, slovy jeden milión šestset tisíc korun českých, tedy ze zcela splacené částky 4,000.000,- Kč, slovy čtyři milióny korun českých, na novou výši základního ka pitálu 5,600.000,- Kč, slovy pět miliónů šestset tisíc korun českých, s tím, že se nepřipouští upisování nad tuto částku zvýšení základního kapitálu a tato částka je konečná. Zvýšení základního kapitálu obchodní společnosti Star Communications a.s. bude provedeno upsáním nových akcií, jejichž emisní kurs se splácí peněžitým vkladem, a to bez veřejné nabídky k upsání akcií. Celkem bude upisováno 40 (slovy čtyřicet) kusů nových kmenových akcií ve formě na jméno, v listinné podobě, každá o jmenovité hodnotě 40.000,- Kč slovy čtyřicet tisíc korun českých. Jelikož se všichni akcionáři vzdali před tímto rozhodnutím o zvýšení základního kapitálu svého přednostního práva na upisování nových akcií peněžitými vklady, budou všechny nové akcie upisovány bez využití přednostního práva, a to tak, že tyto nové akcie budou nabídnuty k upsání určitému zájemci, a to panu Mgr. Robertu Hordossy, narozenému 16. 3. 1977, bytem Praha 6, U Beránky 2140/4. Tomuto určitému zájemci bude nabídnuto k upsání všech 40 (slovy čtyřicet) kusů nových kmenových akcií ve formě na majitele , v listinné podobě, každá o jmenovité hodnotě 40.000,- Kč, slovy čtyřicet tisíc korun českých, za emisní kurs shodný s jejich jmenovitou hodnotou, tedy akcie o celkové jmenovité hodnotě 1,600.000,- Kč, slovy jeden milión šestset tisíc korun českých. Emisní kurs všech nových upisovaných akcií je tedy shodný se jmenovitou hodnotou nových upisovaných akcií, tedy emisní kurs každé nové akcie o jmenovité hodnotě 40.000,- Kč, slovy čtyřicet tisíc korun českých, je 40.000,- Kč, slovy čtyřicet tisíc korun če ských, tedy emisní ážio je nulové. Místem pro upisování nových akcií, tedy místem pro uzavření smlouvy o upsání akcií mezi výše uvedeným určitým zájemcem panem Mgr. Robertem Hordossy a obchodní společností Star Communications a.s. je sídlo této obchodní společnosti na adrese Praha 1, Rybná 682/14. Lhůta pro upisování nových akcií určitým zájemcem panem Mgr. Robertem Hordossy, tedy lhůta pro uzavření smlouvy o upsání akcií mezi tímto určitým zájemcem a obchodní společností Star Communications a.s. činí šest měsíců. Společnost Star Communications a.s. doručí určitému zájemci, tedy panu Mgr. Robertu Hordossy, písemný návrh na uzavření smlouvy o upsání akcií, a to formou doporučeného dopisu nebo osobním předáním oproti podpisu, s tím, že v tomto návrhu společnost uvede , že den doručení tohoto návrhu je dnem počátku běhu lhůty pro upisování akcií. Upisování akcií nemůže začít dříve, než usnesení valné hromady bude zapsáno do obchodního rejstříku, ledaže byl podán návrh na zápis tohoto usnesení do obchodního rejstříku a  upisování akcií je vázáno na rozvazovací podmínku, jíž je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Určitý zájemce, pan Mgr. Robert Hordossy, je povinen splatit emisní kurs jím upsaných akcií, tedy částku 1,600.000,- Kč, slovy jeden milión šest set tisíc korun českých, a to tak, že 100 % (slovy jednosto procent) celkového emisního kurzu jím upsaných akc ií, tedy částku 1,600.000,- Kč, slovy jeden milión šestset tisíc korun českých, je povinen splatit nejpozději do šesti měsíců ode dne upsání akcií, a to na zvláštní účet číslo 6777xxxx, vedený u Raiffeisenbank a.s., který za tímto účelem společnost Star Communications a.s. otevřela na své jméno.
Kapitál
od 17. 12. 2013
Základní kapitál 2 000 000 Kč, splaceno 100 %.
od 28. 3. 2012 do 17. 12. 2013
Základní kapitál 6 000 000 Kč, splaceno 100 %.
od 18. 1. 2012 do 28. 3. 2012
Základní kapitál 5 600 000 Kč, splaceno 100 %.
od 11. 11. 2005 do 18. 1. 2012
Základní kapitál 4 000 000 Kč, splaceno 100 %.
od 12. 7. 2016
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 50.
od 17. 12. 2013 do 12. 7. 2016
Akcie na jméno 40 000, počet akcií: 50.
od 28. 3. 2012 do 17. 12. 2013
Akcie na jméno err, počet akcií: 150.
od 18. 1. 2012 do 28. 3. 2012
Akcie na jméno err, počet akcií: 140.
od 11. 11. 2005 do 18. 1. 2012
Akcie na jméno err, počet akcií: 100.
Statutární orgán
od 25. 11. 2016
PATRIK HES - Předseda představenstva
Praha - Střešovice, Na Ořechovce, PSČ 162 00
den vzniku členství: 10. 5. 2013
den vzniku funkce: 10. 5. 2013
od 17. 6. 2016 do 12. 7. 2016
BIRGITTA HES
Praha - Bubeneč, Čs. armády, PSČ 160 00
den vzniku členství: 10. 5. 2013 - 29. 6. 2016
od 12. 5. 2016 do 17. 6. 2016
RUTH BIRGITTA HES
Praha - Bubeneč, Čs. armády, PSČ 160 00
den vzniku členství: 10. 5. 2013
od 24. 7. 2013
ROBERT HORDOSSY - místopředseda představenstva
Praha - Dejvice, U Beránky, PSČ 160 00
den vzniku členství: 10. 5. 2013
den vzniku funkce: 10. 5. 2013
od 6. 6. 2013 do 24. 7. 2013
ROBERT HORDOSSY - místopředseda představenstva
Praha 6, U Beránky, PSČ 160 00
den vzniku členství: 10. 5. 2013
den vzniku funkce: 10. 5. 2013
od 6. 6. 2013 do 12. 5. 2016
RUTH BIRGITTA HES
Praha - Střešovice, Na Ořechovce, PSČ 162 00
den vzniku členství: 10. 5. 2013
od 6. 6. 2013 do 25. 11. 2016
PATRIK HES - Předseda představenstva
Praha 6 - Střešovice, Na Ořechovce, PSČ 162 00
den vzniku členství: 10. 5. 2013
den vzniku funkce: 10. 5. 2013
od 20. 12. 2011 do 6. 6. 2013
Mgr. Robert Hordossy - člen představenstva
Praha 6, U Beránky, PSČ 160 00
den vzniku funkce: 14. 12. 2011 - 10. 5. 2013
od 20. 10. 2011 do 20. 12. 2011
Ing. Ruth Brigita Hes - člen představenstva
Praha 6 - Střešovice, Na Ořechovce, PSČ 162 00
den vzniku členství: 1. 11. 2010 - 14. 12. 2011
od 20. 10. 2011 do 6. 6. 2013
Ing. Patrik Hes - předseda představenstva
Praha 6 - Střešovice, Na Ořechovce, PSČ 162 00
den vzniku členství: 1. 11. 2010 - 10. 5. 2013
den vzniku funkce: 1. 11. 2010 - 10. 5. 2013
od 20. 10. 2011 do 6. 6. 2013
Ing. Michal Heřman - místopředseda představenstva
Praha 6, Na Malé Šárce 786, PSČ 164 00
den vzniku členství: 1. 11. 2010 - 10. 5. 2013
den vzniku funkce: 1. 11. 2010 - 10. 5. 2013
od 11. 11. 2005 do 20. 10. 2011
Ing. Patrik Hes - předseda představenstva
Praha 10, Ruská 878/68, PSČ 101 00
den vzniku členství: 11. 11. 2005 - 1. 11. 2010
den vzniku funkce: 11. 11. 2005 - 1. 11. 2010
od 11. 11. 2005 do 20. 10. 2011
Ing. Michal Heřman - místopředseda představenstva
Praha 6, Na Malé Šárce 786, PSČ 164 00
den vzniku členství: 11. 11. 2005 - 1. 11. 2010
den vzniku funkce: 11. 11. 2005 - 1. 11. 2010
od 11. 11. 2005 do 20. 10. 2011
Ing. Petr Hejma - člen představenstva
Praha 1, Havelská 501/23, PSČ 110 00
den vzniku členství: 11. 11. 2005 - 1. 11. 2010
den vzniku funkce: 11. 11. 2005 - 1. 11. 2010
od 12. 7. 2016
Za společnost jedná navenek každý člen představenstva samostatně.
od 30. 1. 2012 do 12. 7. 2016
Za představenstvo jedná navenek jménem společnosti každý člen představenstva samostatně.
od 11. 11. 2005 do 30. 1. 2012
Za představenstvo jedná navenek jménem společnosti samostatně předseda nebo místopředseda představenstva.
Dozorčí rada
od 12. 7. 2016
RUTH BIRGITTA HES - člen dozorčí rady
Praha - Bubeneč, Čs. armády, PSČ 160 00
den vzniku členství: 30. 6. 2016
od 6. 6. 2013
JANA HORDOSSY - Předseda dozorčí rady
Roztoky, Bernáškova, PSČ 252 63
den vzniku členství: 10. 5. 2013
den vzniku funkce: 10. 5. 2013
od 6. 6. 2013 do 12. 7. 2016
JIŘÍ HES
Praha 10 - Vršovice, Ruská, PSČ 101 00
den vzniku členství: 10. 5. 2013 - 29. 6. 2016
od 6. 6. 2013 do 12. 7. 2016
KVĚTOSLAVA HESOVÁ
Praha 10 - Vršovice, Ruská, PSČ 101 00
den vzniku členství: 10. 5. 2013 - 29. 6. 2016
od 20. 12. 2011 do 20. 12. 2011
Ing. Ruth Brigita Hes - člen dozorčí rady
Praha 6 - Střešovice, Na Ořechovce, PSČ 162 00
den vzniku členství: 14. 12. 2011
od 20. 12. 2011 do 6. 6. 2013
Ing. Birgitta Ruth Hes - člen dozorčí rady
Praha 6 - Střešovice, Na Ořechovce, PSČ 162 00
den vzniku členství: 14. 12. 2011 - 10. 5. 2013
od 20. 10. 2011 do 20. 10. 2011
Květoslava Hesová - předseda dozorčí rady
Praha 10 - Vršovice, Ruská, PSČ 101 00
den vzniku členství: 12. 11. 2006 - 1. 11. 2010
den vzniku funkce: 12. 11. 2006 - 1. 11. 2010
od 20. 10. 2011 do 20. 10. 2011
Karel Sláma - člen dozorčí rady
Praha 10 - Vršovice, Ruská, PSČ 101 00
den vzniku členství: 12. 11. 2006
den vzniku funkce: 1. 11. 2010
od 20. 10. 2011 do 20. 10. 2011
Jiří Hes - člen dozorčí rady
Praha 10 - Vršovice, Ruská, PSČ 101 00
den vzniku členství: 12. 11. 2006
den vzniku funkce: 1. 11. 2010
od 20. 10. 2011 do 20. 12. 2011
Karel Sláma - člen dozorčí rady
Praha 10 - Vršovice, Ruská, PSČ 101 00
den vzniku členství: 1. 11. 2010 - 14. 12. 2011
od 20. 10. 2011 do 6. 6. 2013
Květoslava Hesová - předseda dozorčí rady
Praha 10 - Vršovice, Ruská, PSČ 101 00
den vzniku členství: 1. 11. 2010 - 10. 5. 2013
den vzniku funkce: 1. 11. 2010 - 10. 5. 2013
od 20. 10. 2011 do 6. 6. 2013
Jiří Hes - člen dozorčí rady
Praha 10 - Vršovice, Ruská, PSČ 101 00
den vzniku členství: 1. 11. 2010 - 10. 5. 2013
od 11. 11. 2005 do 20. 10. 2011
Simona Doniniová - předseda dozorčí rady
Praha 1, Platnéřská 13, PSČ 110 00
den vzniku členství: 11. 11. 2005 - 11. 11. 2006
den vzniku funkce: 11. 11. 2005 - 11. 11. 2006
od 11. 11. 2005 do 20. 10. 2011
Mgr.A. Martin Folprecht - člen dozorčí rady
Kolín - Krakovany, 87, PSČ 281 27
den vzniku členství: 11. 11. 2005 - 11. 11. 2006
den vzniku funkce: 11. 11. 2005 - 11. 11. 2006
od 11. 11. 2005 do 20. 10. 2011
Daniel Jablonský - člen dozorčí rady
Praha 6, Na Dlouhém Lánu 2, PSČ 162 00
den vzniku členství: 11. 11. 2005 - 11. 11. 2006
den vzniku funkce: 11. 11. 2005 - 11. 11. 2006
Hodnocení firmy
-2
+
-

Další odkazy

Aktualizovat data

Peníze.cz zobrazuje pouze údaje, které byly zveřejněny na základě zákona v různých rejstřících. Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na této stránce. Vydavatel tímto způsobem zpracovává osobní údaje v souladu s čl. 6 odst. 1 odst. f) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů, tedy pro účely oprávněných zájmů uživatelů této webové služby, která umožňuje, mimojiné, vyhledávání v rejstřících z jednoho místa, aniž by údaje z těchto rejstříků sdružovala.

Pokud jste na našich stránkách objevili, že uváděná data neodpovídají realitě, zkontrolujte prosím nejdříve, zda chyba není přímo v příslušném zdrojovém rejstříku. Pokud je, obraťte se s žádostí o opravu dat na příslušnou instituci uvedenou na této stránce. Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích. Pokud je na zdrojové stránce všechno v pořádku a chyba je pouze u nás, klikněte níž na tlačítko Aktualizovat data a vyčkejte. Aktualizace může trvat i několik málo desítek sekund.

Články o podnikání

Ztrátu půjde odepsat zpětně. Klesne DPH na ubytování a vstupné

29. 5. 2020 | | Jiří Hovorka | 1 komentářů

Ztrátu půjde odepsat zpětně. Klesne DPH na ubytování a vstupné

Vládní koalice prosadila možnost zpětného odepisování ztráty i přes varování expertů. Součástí daňového balíčku je i snížení DPH nebo úlevy v silniční dani.

Daně konečně vyřídíte online. Schillerové vlajková loď proplula

28. 5. 2020 | | Petr Kučera | 6 komentářů

Daně konečně vyřídíte online. Schillerové vlajková loď proplula

Novelu daňového řádu, která umožní vznik online finančního úřadu a projektu Moje daně, schválili poslanci. Už bez trojského koně, kterého do něj vláda původně umístila.

Pětistovku na den dostanou i menší firmy, pěstouni a dobrovolníci

27. 5. 2020 | | Jiří Hovorka | 46 komentářů

Pětistovku na den dostanou i menší firmy, pěstouni a dobrovolníci

Na kompenzační bonus dosáhnou majitelé malých a rodinných společností s ručením omezeným. Prošel i návrh Pirátů na další rozšíření.

Ošetřovné vyplácejte i OSVČ v exekuci, vzkazuje ombudsman

26. 5. 2020 | | Jiří Hovorka

Ošetřovné vyplácejte i OSVČ v exekuci, vzkazuje ombudsman

Ombudsman Stanislav Křeček se zastal osob samostatně výdělečně činných, které jsou v exekuci. Ty totiž ministerstvo průmyslu a obchodu vyloučilo z možnosti čerpání ošetřovného pro OSVČ.

Stát odpustí menším firmám pojištění. Když udrží lidi

25. 5. 2020 | | Jiří Hovorka | 2 komentáře

Stát odpustí menším firmám pojištění. Když udrží lidi

Firmám do 50 zaměstnanců stát odpustí sociální pojištění za letošní červen až srpen. Návrh ministerstva práce a sociálních věcí schválili poslanci.

Nejlepší kurz

NázevCelkem zaplatíte
Czech Exchange 2 710,00 Kč
Exchange s.r.o. 2 720,00 Kč
Exchange s.r.o. VIP 2 720,00 Kč
Komerční banka 2 773,19 Kč
ČSOB 2 774,40 Kč
Poštovní spořitelna 2 774,40 Kč
Expobank CZ 2 782,00 Kč
Česká spořitelna 2 787,00 Kč
Raiffeisenbank 2 813,00 Kč
UnicreditBank Czech Republic 2 830,80 Kč
TIP: Získejte výhodný VIP kurz na výměnu valut
vytiskněte si slevový kupón.
TIP: Jak na platby do zahraničí ZDARMA? - šetřete na poplatcích, podmínky ZDE.

Ušetřete s Peníze.cz

Naši čtenáři s námi ušetřili už  12 239 891 Kč. Podívejte se na poslední poptávky a vyzkoušejte nás také. Vše je zcela zdarma.

Celebrity v rejstříku

Jsou to frajeři, nebo lupiči? Hlasujte v hitparádě o krále a největšího podvraťáka našeho obchodního rejstříku. Pokud nevidíte svého favorita, zkuste si stránku znovu načíst, objeví se další várka…

1.Vojta Kotek

Vojta Kotek

- herec, režisér

+44
+
-
2.Tomáš  Břínek

Tomáš Břínek

- výtvarník, TMBK

+1
+
-
3.Leoš Mareš

Leoš Mareš

- moderátor

-34
+
-
4.Karel Komárek

Karel Komárek

- miliardář, Sazka

-223
+
-
5.Andrej Babiš

Andrej Babiš

- podnikatel, majitel holdingu Agrofert a jeden z nejbohatších Čechů

-473
+
-

Články na Heroine.cz

Špičky za lodičky. Monika Souza zvládla kariéru baletky i úspěšné finanční poradkyně

Špičky za lodičky. Monika Souza zvládla kariéru baletky i úspěšné finanční poradkyně

Balet je náročná disciplína. Monika Souza se mu naplno věnovala šestnáct let. Pak se rozhodla...více

Babička je víc než Marie Kondo. Každý v sobě máme kus nostalgického hoardera

Babička je víc než Marie Kondo. Každý v sobě máme kus nostalgického hoardera

Už léta se na mě odevšad hrnou dobré rady o tom, jak mám mít v bytě minimalistický pořádek,...více

Minisérie Mrs. America ukazuje, že bez vzájemné solidarity ženy svá práva nevybojují

 Minisérie Mrs. America ukazuje, že bez vzájemné solidarity ženy svá práva nevybojují

Když rozčarovaná Gloria Steinem v sedmé epizodě Mrs. America říká „Je mi zle z utahování...více

Ušetřete za elektřinu a plyn

Zdají se vám vaše účty za elektřinu a plyn podezřele vysoké, ale nechce se vám do srovnávání nabídek? Odrazuje vás od změny dodavatele nekonečné papírování? Máme řešení: porovnáme distribuční sazby za elektřinu i plyn a vybereme tu pro vás nejvýhodnější. A pokud budete chtít, zařídíme za vás i změnu dodavatele.

Průměrně šetříme 2320 korun ročně na elektřině a 2560 korun na plynu.

Víte, kde najdete nejlevnější benzin ve svém okolí? My ano. Vyzkoušejte naše vyhledávání čerpacích stanic podle adresy nebo místa, kde se právě nacházíte.

Vývoj ceny benzinu a ceny nafty

Poradna

Poslední dotaz: Vymáhání po roce a půl neužívání služeb
Poradna > Spotřebitelská poradna > Vymáhání po roce a půl neužívání služeb

Otázka: Dobrý den, od srpna 2018, kdy jsem měla autonehodu, nepoužívám služby firmy T-Mobile. Plně chápu, že mi poté přišlo vymáhání na cca 4500 Kč, které jsem uhradila a v dopise bylo uvedeno, ze tímto vymáháním...Více

Právní poradna

Sociální poradna

Investiční poradna

Interaktivní grafiky

Spočítejte si osobní inflaci

Spočítejte si osobní inflaci

Inflace se měří indexem cen průměrného koše výrobků a služeb. Jenže každý kupuje něco jiného, proto na každého inflace působí jinak.

Jak se vyvíjejí v Česku mzdy a nezaměstnanost

Jak se vyvíjejí v Česku mzdy a nezaměstnanost

Unikátní mapa, na které můžete sledovat vývoj nezaměstnanosti a průměrných platů v jednotlivých českých krajích od roku 2006.

Průvodce výpisem z katastru nemovitostí

Průvodce výpisem z katastru nemovitostí

Vyznat se ve výpisu z katastru nemovitostí je často složité. Připravili jsme průvodce, který vám pomůže se zorientovat v jeho jednotlivých částech.

Partners Financial Services