KZET a.s., IČO: 27399532 - Obchodní rejstřík

Tento výpis z obchodního rejstříku obsahuje údaje o společnosti KZET a.s. Údaje byly staženy 4. 4. 2023 z datové služby justice.cz dle IČO 27399532. Z důvodu ochrany osobních údajů nejsou na stránce data narození a úplné adresy fyzických osob. Kompletní výpis včetně dat narození a adres lze zobrazit po zadání IČO 27399532 na originální stránce obchodního rejstříku justice.cz.

Tyto stránky navštíví měsíčně 1 000 000 lidí. Chcete inzerci na míru? Napište nám!

Výpis z obchodního rejstříku

Rejstřík
ARES
 
DPH
 
 
 
 
 
Datum zápisu23. 11. 2005
Obchodní firma
od 9. 1. 2006

KZET a.s.

od 23. 11. 2005 do 9. 1. 2006

GISTON a.s.

Prověřit exekuceReputace firmy
Adresa sídla
od 9. 1. 2006 do 9. 9. 2014
Praha 1, Opletalova 1535/4, PSČ 110 00
od 23. 11. 2005 do 9. 1. 2006
Praha 1, Ovocný trh 572/11, PSČ 110 00
IČO
od 23. 11. 2005

27399532

DIČ

CZ27399532

Identifikátor datové schránky:j38evmx
Právní forma
od 23. 11. 2005
Akciová společnost
Spisová značka10325 B, Městský soud v Praze
Předmět podnikání
od 9. 9. 2014
- silniční motorová doprava - osobní provozovaná vozidly určenými pro přepravu nejvýše 9 osob včetně řidiče
od 9. 9. 2014
- činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence
od 12. 5. 2009
- Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
od 12. 5. 2009 do 9. 9. 2014
- Silniční motorová doprava - vnitrostátní příležitostná osobní, - mezinárodní příležitostná osobní,
Předmět činnosti
od 9. 9. 2014
- Pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor
od 25. 2. 2006 do 12. 5. 2009
- provozování cestovní agentury
od 25. 2. 2006 do 12. 5. 2009
- činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců
od 25. 2. 2006 do 12. 5. 2009
- pořádání výstav, veletrhů, přehlídek, prodejních a obdobných akcí
od 25. 2. 2006 do 12. 5. 2009
- realitní činnost
od 25. 2. 2006 do 12. 5. 2009
- reklamní činnost a marketing
od 25. 2. 2006 do 12. 5. 2009
- specializovaný maloobchod a maloobchod se smíšeným zbožím
od 25. 2. 2006 do 12. 5. 2009
- velkoobchod
od 25. 2. 2006 do 12. 5. 2009
- zprostředkování obchodu a služeb
od 25. 2. 2006 do 12. 5. 2009
- silniční motorová doprava osobní
od 23. 11. 2005 do 9. 9. 2014
- Pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor bez poskytování jiných než základních služeb zajišťujících řádný provoz nemovitostí, bytů a nebytových prostor
Ostatní skutečnosti
od 9. 9. 2014
- Počet členů statutárního orgánu: 2
od 9. 9. 2014
- Počet členů dozorčí rady: 3
od 9. 9. 2014
- Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
od 8. 12. 2009 do 3. 8. 2010
- Valná hromada společnosti KZET a.s. rozhodla o zvýšení základního kapitálu společnosti KZET a.s. takto : 1. Základní kapitál společnosti se zvyšuje o částku 80.800.000,- Kč ( slovy : osmdesát milionů osm set tisíc korun českých ), tzn. že dosavadní výše základního kapitálu v hodnotě 122.000.000,- Kč ( slovy : jedno sto dvacet milionů korun českých) bude po z výšení základního kapitálu činit 202.800.000,- Kč ( slovy : dvě stě dva milionů osm set tisíc korun českých). Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. 2. Zvýšení základního kapitálu bude provedeno úpisem nových kmenových akcií, které budou emitovány jako akcie znějící na majitele, v listinné podobě, ve jmenovité hodnotě jedné akcie 200.000,- Kč ( slovy : dvě stě tisíc korun českých), a v celkovém počtu kusů ( čtyři sta čtyři) kusů. Emitované akcie nebudou kótované a budou s nimi spojena stejná práva, která jsou vtělena do stávající emise akcií společnosti. Akcie nového druhu nebudou vydávány. Emise akcií může být provedena dle § 5 odst. 3 z.č. 591/1992 Sb. ve znění pozdějších právních předpisů, ve formě hromadných akcií zastupujících jednotlivé akcie. 3. Oba akcionáři společnosti, kteří vlastní 100% akcií, na které je rozvržen základní kapitál společnosti, se prohlášením tvořícím obsah notářského zápisu o rozhodnutí valné hromady dle § 204a odst. 7 obchodního zákoníku přednostního práva na upisování ak cií vzdali. 4. Výše emisního kursu všech nových akcií je totožná s jmenovitou hodnotou nových upisovaných akcií a činí 200.000,- Kč ( slovy : dvě stě tisíc korun českých). 5. Upsání všech 404 ( čtyři sta čtyři) kusů kmenových akcií znějících na majitele o jmenovité hodnotě 200.000,- Kč ( dvě stě tisíc korun českých), bude nabídnuto předem určenému zájemci, a to panu Amirzham Mulbayev, nar. 18.11.1975, bytem Astana, mikrora jon AL-FARABI 55, byt 62, Republika Kazachstán ( dále též jen " Určený zájemce"). 6. Akcie je možné upsat v advokátní kanceláři JUDr. Pavla Tomka, na adrese Karlovy Vary, Polská 4, a to v pracovních dnech od 8.00 hodin do 16.00 hodin. Lhůta pro upsání akcií činí jeden měsíc a počíná běžet dnem doručení návrhu smlouvy o upsání akcií pře dem určenému zájemci. 7. Určený zájemce upíše akcie ve smlouvě o upsání akcií, kterou uzavře se společností. Smlouva o upsání akcií musí mít písemnou formu, podpisy musí být úředně ověřeny. Smlouva o upsání akcií musí obsahovat alespoň náležitosti uvedené v ustanovení § 205 od st. 3 obchodního zákoníku. 8. počátek běhu lhůty k upsání akcií oznámí společnost Určenému zájemci písemným oznámením zaslaným doporučeným dopisem nebo předaným Určenému zájemci osobně proti podpisu, přičemž nedílnou součástí oznámení o počátku běhu lhůty bude návrh smlouvy o upsán í akcií. Společnost je povinna odeslat toto oznámení Určenému zájemci do třiceti kalendářních dní ode dne zápisu tohoto rozhodnutí valné hromady do obchodního rejstříku. 9. Pro případ, že 404 ( čtyři sta čtyři) kusů nových akcií bude zcela upsáno Určeným zájemcem, připouští se započetí pohledávky Určeného zájemce vůči společnosti KZET a.s. ve výši 80.800.000,- Kč, která vznikla jako (i) závazek společnosti KZET a.s. vráti t Určenému zájemci poskytnutou půjčku podle Smlouvy o půjčce ze dne 19.12.2005, přičemž hodnota závazku společnosti KZET a.s. podle smlouvy o půjčce činí ke dni 22.05.2009 částku 80.086.149,97 Kč; a (ii) závazek společnosti KZET a.s. vrátit Určenému zájem ci částku ve výši 742.048,75 Kč z titulu přeplatku, který vznikl při splacení emisního kursu akcií v rámci navýšení základního kapitálu v předchozí emisi, proti závazku ke splacení emisního kursu Určeným zájemcem upsaných akcií při zvýšení základního kapi tálu společnosti, a to v hodnotě Určeným zájemcem převzatého závazku ke splacení emisního kursu upsaných akcií. Zprávou auditora pro zvláštní účely, kterou zpracoval Ing. Vladimír Vostrý, osvědčení Komory auditorů České republiky č.2017, dne 22.05.2009, b yla ověřena existence závazků společnosti vůči Určenému zájemci, a to jak co do důvodu vzniku, tak i co do své výše. Zpráva auditora tvoří přílohu notářského zápisu o rozhodnutí této valné hromady a přílohu č. 4 tohoto zápisu. 10. Emisní kurs 404 ( čtyři sta čtyř) kusů nových akcií emitovaných při zvýšení základního kapitálu bude splacen výhradně započtením proti pohledávce Určeného zájemce vůči společnosti KZET a.s., specifikované v bodě 9 tohoto rozhodnutí. 11. Pravidla postupu pro uzavření smlouvy o započtení pohledávek: Návrh smlouvy o započtení pohledávek předloží představenstvo společnosti KZET a.s. určenému zájemci současně s návrhem smlouvy o upsání akcií dle bodu 7 a bodu 8 tohoto rozhodnutí. Návrhem smlouvy o započtení pohledávek je Společnost vázána po dobu lhůty určené k upsání akcií v bodu tohoto rozhodnutí. Podpisy účastníků smlouvy musí být úředně ověřeny. 12. představenstvo Společnosti je povinno do třiceti dnů ode dne přijetí tohoto rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu podat návrh na jeho zápis do obchodního rejstříku.
od 25. 2. 2006 do 25. 7. 2006
- Ján Žižka, r.č. xxxx, bytem Praha 4, Velké Kunratické 1312, PSČ: 148 00 , při výkonu působnosti valné hromady GISTON a.s., se sídlem Praha 1, Opletalova 1535/4, PSČ 110 00, identifikační číslo 27399532, v působnosti její valné hromady rozhoduje, že - zvyšuje základní kapitál společnosti ve výši 2.000.000,- Kč ( slovy : dvamiliony korun českých) s tím, že a) částka, o kterou zvyšuje základní kapitál společnosti činí 120.000.000,- Kč ( slovy: jednostodvacetmilionů korun českých), b) základní kapitál společnosti se zvyšuje upsáním nových akcií, a to upisováním 600 ( šesti set) akcií kmenových, znějících na majitele, v listinné podobě, každá ve jmenovité hodnotě 200.000,- Kč ( slovy : dvěstětisíc korun českých), c) emisní kurs každé takto upsané akcie je 200.000,- Kč ( slovy : dvěstětisíc korun českých), d) se nepřipouští upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu, e) všechny nové akcie budou nabídnuty k upsání jedinému zájemci, a to Mulbayev Amirzhanov Alkenovich, nar. 18.11.1975, bytem Astana, mikrorajon AL-FARABI, dom. 55, kv. 62, Kazachstán ( dále též " zájemce" nebo též " upisovatel"), f) místem pro upisování akcií smlouvou o upsání akcií podle § 204 odst. 5 obchodního zákoníku mezi společností a zájemcem je Praha 1, Opletalova 1535/4, PSČ 110 00 g) lhůta pro upsání akcií zájemcem smlouvou o upsání akcií je 15 ( patnáct) dnů s tím, že počátek běhu této lhůty nastává v den následujícím po dni zápisu tohoto rozhodnutí do obchodního rejstříku; představenstvo společnosti je povinno písemné oznámení o  počátku běhu této lhůty zájemci, popřípadně jeho zástupci, bude-li společnosti před počátkem běhu lhůty pro upsání akcií doručena plná moc, kterou zájemce zmocní zástupce k uzavření smlouvy o upsání akcií, doručit společně s návrhem smlouvy o upsání akci í podle § 204 odst. 5 obchodního zákoníku v den počátku běhu této lhůty pro upsání akcií h) smlouvou o upsání akcií je oprávněn případně za zájemce jeho jménem uzavřít ve shora uvedeném místě a ve shora uvedené lhůtě jeho zástupce, kterému zájemce za tímto účelem udělí plnou moc; i) upisovatel je povinen splatit část emisního kursu jím upsaných akcií ve výši 30% tj. ve výši 36.000.000,- Kč ( slovy : třicetšestmilionů korun českých) před podáním návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku a to nejdéle do 1. 6.2006 ( prvního června roku dvoutisícího šestého) na zvláštní účet za tímto účelem společností otevřený u banky, a to na účet číslo účtu 200xxxx, otevřený u Československé obchodní banky a.s.; zbývajícíc část emisního kursu je upisovatel podle § 204 odst. 1 a § 177 obchodního zákoníku povinen splatit společnosti na tento účet do 1 ( jednoho) roku ode dne zápisu zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku.
Kapitál
od 7. 1. 2010
Základní kapitál 202 800 000 Kč, splaceno 100 %.
od 12. 5. 2009 do 7. 1. 2010
Základní kapitál 122 000 000 Kč, splaceno 100 %.
od 25. 7. 2006 do 12. 5. 2009
Základní kapitál 122 000 000 Kč, splaceno 38 000 000 Kč.
od 23. 11. 2005 do 25. 7. 2006
Základní kapitál 2 000 000 Kč, splaceno 100 %.
od 9. 9. 2014
Kmenové akcie na jméno 200 000, počet akcií: 1 014 v listinné podobě.
od 7. 1. 2010 do 9. 9. 2014
Kmenové akcie na majitele err, počet akcií: 1 014 v listinné podobě.
od 25. 7. 2006 do 7. 1. 2010
Kmenové akcie na majitele err, počet akcií: 610 v listinné podobě.
od 23. 11. 2005 do 25. 7. 2006
Kmenové akcie na majitele err, počet akcií: 10 v listinné podobě.
Rizikovost společnosti

Rizikovost společnosti
Statutární orgán
od 1. 12. 2022
ABAY SARMANOV - Člen představenstva
Almaty, Dostyk 707, PSČ 500 01
den vzniku členství: 1. 6. 2021
den vzniku funkce: 1. 6. 2021
od 1. 12. 2022
Ing. JAN LUKEŠ - Předseda představenstva
Praha - Stodůlky, Fantova, PSČ 155 00
den vzniku členství: 1. 9. 2018
den vzniku funkce: 1. 10. 2022
od 28. 12. 2018 do 3. 3. 2022
Ing. JÁN ŽIŽKA - předseda představenstva
Praha - Hostivař, Bratislavská, PSČ 102 00
den vzniku členství: 1. 7. 2014 - 31. 5. 2021
den vzniku funkce: 1. 7. 2014 - 31. 5. 2021
od 28. 12. 2018 do 1. 12. 2022
Ing. JAN LUKEŠ - člen představenstva
Praha - Stodůlky, Fantova, PSČ 155 00
den vzniku členství: 1. 9. 2018
od 19. 1. 2017 do 28. 12. 2018
JAROMÍRA OLŠEROVÁ - člen představenstva
Ostrov, Kollárova, PSČ 363 01
den vzniku členství: 1. 12. 2016 - 31. 8. 2018
od 9. 9. 2014 do 19. 1. 2017
Ing. JAN LUKEŠ - člen představenstva
Praha - Stodůlky, Fantova, PSČ 155 00
den vzniku členství: 1. 7. 2014 - 30. 11. 2016
od 9. 9. 2014 do 19. 1. 2017
-
od 9. 9. 2014 do 28. 12. 2018
Ing. JÁN ŽIŽKA - předseda představenstva
Praha - Kunratice, Velké Kunratické, PSČ 148 00
den vzniku členství: 1. 7. 2014
den vzniku funkce: 1. 7. 2014
od 9. 9. 2014 do 28. 12. 2018
-
od 25. 1. 2012 do 9. 9. 2014
Alexandr Kurbanov - člen představenstva
Almaty, Mirkorayon 10 21
den vzniku členství: 28. 11. 2011 - 30. 6. 2014
od 25. 1. 2012 do 9. 9. 2014
- PSČ 050035
od 25. 1. 2012 do 9. 9. 2014
Ing. Jan Lukeš - člen představenstva
Praha 5, Fantova 1754, PSČ 155 00
den vzniku členství: 28. 11. 2011 - 30. 6. 2014
od 3. 8. 2010 do 9. 9. 2014
Ing. Ján Žižka - předseda představenstva
Praha 4 - Kunratice, Velké Kunratické, PSČ 148 00
den vzniku členství: 1. 7. 2010 - 30. 6. 2014
den vzniku funkce: 1. 7. 2010 - 30. 6. 2014
od 26. 2. 2007 do 25. 1. 2012
Alexandr Kurbanov - člen představenstva
Almaty, Mirkorayon 10 21
den vzniku funkce: 27. 11. 2006 - 27. 11. 2011
od 26. 2. 2007 do 25. 1. 2012
- PSČ 050035
od 11. 12. 2006 do 3. 8. 2010
Ing. Ján Žižka - předseda představenstva
Praha 4 - Kunratice, Velké Kunratické 1312/6, PSČ 148 00
den vzniku členství: 9. 12. 2005 - 30. 6. 2010
den vzniku funkce: 28. 11. 2006 - 29. 6. 2010
od 11. 12. 2006 do 25. 1. 2012
Ing. Jan Lukeš - člen představenstva
Praha 5, Fantova 1754, PSČ 155 00
den vzniku funkce: 27. 11. 2006 - 27. 11. 2011
od 9. 1. 2006 do 11. 12. 2006
Ing. Jan Žižka - člen představenstva
Praha 4 - Kunratice, Velké Kunratické 1312/6, PSČ 148 00
den vzniku členství: 9. 12. 2005
od 23. 11. 2005 do 9. 1. 2006
Zuzana Herichová - člen představenstva
Praha 3, Koněvova 188, PSČ 130 00
den vzniku členství: 23. 11. 2005 - 9. 12. 2005
od 9. 9. 2014
Za společnost jedná představenstvo. Za představenstvo jedná navenek samostatně předseda představenstva nebo samostatně člen představenstva.
od 11. 12. 2006 do 9. 9. 2014
Způsob jednání za společnost: Jménem společnosti jedná představenstvo. Za představenstvo jednají všichni členové představenstva samostatně.
od 23. 11. 2005 do 11. 12. 2006
Jménem společnosti jedná představenstvo, a to tak, že navenek za něj jedná jménem společnosti jediný člen představenstva.
Dozorčí rada
od 1. 12. 2022
FRANTIŠEK COZMA - člen dozorčí rady
Karlovy Vary - Rybáře, Mládežnická, PSČ 360 05
den vzniku členství: 1. 10. 2022
den vzniku funkce: 1. 10. 2022
od 28. 12. 2018
JAROMÍRA OLŠEROVÁ - předseda dozorčí rady
Ostrov, Kollárova, PSČ 363 01
den vzniku členství: 1. 9. 2018
den vzniku funkce: 5. 9. 2018
od 19. 1. 2017 do 28. 12. 2018
Ing. JAN LUKEŠ - předeseda dozorčí rady
Praha - Stodůlky, Fantova, PSČ 155 00
den vzniku členství: 1. 12. 2016 - 31. 8. 2018
den vzniku funkce: 1. 12. 2016 - 31. 8. 2018
od 9. 9. 2014
RAISA HYNKOVÁ - člen dozorčí rady
Karlovy Vary - Rybáře, U Koupaliště, PSČ 360 05
den vzniku členství: 1. 7. 2014
od 9. 9. 2014
-
od 9. 9. 2014 do 19. 1. 2017
JAROMÍRA OLŠEROVÁ - předseda dozorčí rady
Ostrov, Kollárova, PSČ 363 01
den vzniku členství: 1. 7. 2014 - 30. 11. 2016
den vzniku funkce: 1. 7. 2014 - 30. 11. 2016
od 9. 9. 2014 do 1. 12. 2022
EMÍLIA ŽIŽKOVÁ - člen dozorčí rady
Nové Město na Moravě, Budovatelů, PSČ 592 31
den vzniku členství: 1. 7. 2014
od 9. 9. 2014 do 1. 12. 2022
-
od 19. 12. 2011 do 9. 9. 2014
Jan Neveselý - předseda dozorčí rady
Karlovy Vary, Klínovecká
den vzniku členství: 28. 6. 2011 - 30. 6. 2014
den vzniku funkce: 28. 6. 2011 - 30. 6. 2014
od 3. 8. 2010 do 9. 9. 2014
Emília Žižková - člen dozorčí rady
Nové Město na Moravě, Budovatelů, PSČ 592 31
den vzniku členství: 1. 7. 2010 - 30. 6. 2014
od 3. 8. 2010 do 9. 9. 2014
Raisa Hynková - člen dozorčí rady
Karlovy Vary - Rybáře, U Koupaliště, PSČ 360 05
den vzniku členství: 1. 7. 2010 - 30. 6. 2014
od 30. 8. 2007 do 3. 8. 2010
Raisa Hynková - člen dozorčí rady
Karlovy Vary - Rybáře, U Koupaliště 841/6, PSČ 360 05
den vzniku členství: 9. 12. 2005 - 30. 6. 2010
od 30. 8. 2007 do 19. 12. 2011
Anatoliy Lukanin - předseda dozorčí rady
Almaty, Temirjazieva 57a/1
den vzniku členství: 1. 7. 2007 - 28. 6. 2011
den vzniku funkce: 2. 7. 2007 - 28. 6. 2011
od 9. 1. 2006 do 30. 8. 2007
Raisa Hynková - předseda dozorčí rady
Karlovy Vary - Rybáře, U Koupaliště 841/6, PSČ 360 05
den vzniku členství: 9. 12. 2005
den vzniku funkce: 9. 12. 2005 - 2. 7. 2007
od 9. 1. 2006 do 30. 8. 2007
Jana Průchová - člen dozorčí rady
Praha 9 - Vysočany, Na břehu 298/25, PSČ 190 00
den vzniku členství: 9. 12. 2005 - 30. 6. 2007
od 9. 1. 2006 do 3. 8. 2010
Emília Žižková - člen dozorčí rady
Nové Město na Moravě, Budovatelů 1483, PSČ 592 31
den vzniku členství: 9. 12. 2005 - 30. 6. 2010
od 23. 11. 2005 do 9. 1. 2006
Petra Matoušková - předseda dozorčí rady
Čerčany, Jiráskova 393, PSČ 257 22
den vzniku členství: 23. 11. 2005 - 9. 12. 2005
den vzniku funkce: 23. 11. 2005 - 9. 12. 2005
od 23. 11. 2005 do 9. 1. 2006
Petr Malivánek - člen dozorčí rady
Chrudim, U stadionu 730, PSČ 537 03
den vzniku členství: 23. 11. 2005 - 9. 12. 2005
od 23. 11. 2005 do 9. 1. 2006
Peter Herich - člen dozorčí rady
Brezno, Hradby 5, PSČ 977 01, Slovenská republika
den vzniku členství: 23. 11. 2005 - 9. 12. 2005
Akcionáři
od 9. 1. 2006 do 25. 7. 2006
Ing. Jan Žižka
Praha 4 - Kunratice, Velké Kunratické 1312/6, PSČ 148 00
od 23. 11. 2005 do 9. 1. 2006
NORDIC VICTORY s.r.o., IČO: 27135403
Praha 10, Na Výsluní 201/13, PSČ 100 00
Hodnocení firmy
0
+
-

Další odkazy

Aktualizovat data

Peníze.cz zobrazuje pouze údaje, které byly zveřejněny na základě zákona v různých rejstřících. Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na této stránce. Vydavatel tímto způsobem zpracovává osobní údaje v souladu s čl. 6 odst. 1 odst. f) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů, tedy pro účely oprávněných zájmů uživatelů této webové služby, která umožňuje, mimojiné, vyhledávání v rejstřících z jednoho místa, aniž by údaje z těchto rejstříků sdružovala.

Pokud jste na našich stránkách objevili, že uváděná data neodpovídají realitě, zkontrolujte prosím nejdříve, zda chyba není přímo v příslušném zdrojovém rejstříku. Pokud je, obraťte se s žádostí o opravu dat na příslušnou instituci uvedenou na této stránce. Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích. Pokud je na zdrojové stránce všechno v pořádku a chyba je pouze u nás, klikněte níž na tlačítko Aktualizovat data a vyčkejte. Aktualizace může trvat i několik málo desítek sekund.

Celebrity v rejstříku

Michael Kocáb

Michael Kocáb

- zpěvák

+338

+
-
Jaromír Jágr

Jaromír Jágr

- hokejista, mistr světa a olympijský vítěz

+238

+
-
Jaroslav  Hřebík

Jaroslav Hřebík

- fotbalový trenér

+1

+
-
Kateřina Neumannová

Kateřina Neumannová

- klasická lyžařka a manažerka

-31

+
-
Jaroslav  Starka

Jaroslav Starka

- podnikatel, vlastník 1. FK Příbram

-67

+
-
Tomáš Čupr

Tomáš Čupr

- podnikatel, Rohlik.cz, Slevomat

-141

+
-

A tohle už jste četli?

Změny v zákoníku práce prošly. Co čeká zaměstnance?

Změny v zákoníku práce prošly. Co čeká zaměstnance?

Dohodáři získají nárok na dovolenou i na příplatky. Rodiče malých dětí si mohou říct o home office. Novela, kterou definitivně potvrdili poslanci, přináší i řadu dalších změn.

Air Bank nabízí podnikatelům jednoduchou fakturaci v aplikaci

Air Bank nabízí podnikatelům jednoduchou fakturaci v aplikaci

Podnikatelé s účtem od Air Bank mohou nově jednoduše fakturovat přímo v mobilní aplikaci My Air. Služba je propojená s bankovním účtem a umožňuje klientům snadno a zdarma vystavovat profesionální faktury, upozornit na faktury po splatnosti nebo třeba přidat na fakturu QR kód pro snadné zaplacení.

Maloobchodní centra a kancelářské budovy prožívají zlaté období

Maloobchodní centra a kancelářské budovy prožívají zlaté období

Nejsme Amerika, rádi chodíme do práce a při nakupování nedáme dopustit na živý kontakt. Fondy zaměřené na maloobchodní centra a kancelářské budovy zažívají poslední roky v regionu střední Evropy velmi dobré období. Krizím navzdory.

Získejte nyní 5 % zpět z každého tankování

Spořící účet plně online

Spořící účet plně online

Spořte s úrokem 5,3 % ročně bez podmínek

Doporučujeme

Zkušený lékař zakládá kliniku celostní medicíny. Pacient není jen diagnóza, říká

Zkušený lékař zakládá kliniku celostní medicíny. Pacient není jen diagnóza, říká

Stál u zrodu tří zdravotnických zařízení, které prodal, když mohla naplno fungovat bez něj. Pak ale v...

Partners Financial Services