Partners Financial Services
Ikona žárovky

Tyto stránky navštíví měsíčně 1 000 000 lidí. Chcete inzerci na míru? Napište nám!

SHANGHAI MALING (CZECH) a.s., Praha, IČO: 27419762 - Obchodní rejstřík

Tento výpis z obchodního rejstříku obsahuje údaje o společnosti SHANGHAI MALING (CZECH) a.s.. Údaje byly staženy 4. 5. 2024 z datové služby justice.cz
dle IČO 27419762. Z důvodu ochrany osobních údajů nejsou na stránce data narození a úplné adresy fyzických osob. Kompletní výpis včetně dat narození a adres lze zobrazit po zadání IČO 27419762 na originální stránce obchodního rejstříku justice.cz.

Výpis z obchodního rejstříku

Aktuální rejstřík
Úplný rejstřík
RES Registr dotací DPH
Datum vzniku a zápisu
25. 1. 2006
Obchodní firma
SHANGHAI MALING (CZECH) a.s.
zapsáno 25. 1. 2006
Firmy na stejné adrese
Pilská 6, 198 00 Praha 9 - Hostavice
zapsáno 25. 1. 2006 vymazáno 7. 12. 2016
Sídlo Kraj: Hlavní město Praha
Okres: Hlavní město Praha
Obec: Praha
Část obce: Košíře
Ulice: Plzeňská
Adresní místo: Plzeňská 155/113
IČO
27419762
zapsáno 25. 1. 2006
DIČ
Identifikátor datové schránky
ypgf9w2
Právní forma
Akciová společnost
zapsáno 25. 1. 2006
Spisová značka
B 10490/MSPH Městský soud v Praze
zapsáno 25. 1. 2006
Rizikovost společnosti

Poslední změny a události - SHANGHAI MALING (CZECH) a.s.

7. 12. 2016
Změna sídla z Pilská 6, 198 00 Praha 9 - Hostavice na Plzeňská 155/113, 150 00 Praha - Košíře
26. 9. 2016
Zapsán člen statutárního orgánu Ing. Jan Ander, jako člen představenstva
26. 9. 2016
Zapsán člen statutárního orgánu Dezhong Chu, jako člen představenstva
26. 9. 2016
Zapsán člen statutárního orgánu Dong Liao, jako místopředseda představenstva
26. 9. 2016
Zapsán člen statutárního orgánu Qiujing Yu, jako člen představenstva

Všechny změny a události ve společnosti

Vizualizace obchodních vztahů a vazeb - SHANGHAI MALING (CZECH) a.s.
Více o vizualizacích

SHANGHAI MALING (CZECH) a.s., IČO: 27419762: vizualizace vztahů osob a společností

SHANGHAI MALING (CZECH) a.s., IČO: 27419762

Zobrazit vztahy a firmy
Předmět podnikání
Reklamní činnost a marketing
zapsáno 25. 1. 2006
Specializovaný maloobchod a maloobchod se smíšeným zbožím
zapsáno 25. 1. 2006
Velkoobchod
zapsáno 25. 1. 2006
Výroba potravinářských výrobků
zapsáno 25. 1. 2006
Zprostředkování obchodu a služeb
zapsáno 25. 1. 2006
Základní kapitál
100 000 000 Kč
Splaceno: 60,00 %
zapsáno 25. 1. 2006 vymazáno 4. 1. 2007
100 000 000 Kč
Splaceno: 100,00 %
zapsáno 4. 1. 2007 vymazáno 11. 8. 2007
160 000 000 Kč
Splaceno: 100,00 %
zapsáno 11. 8. 2007 vymazáno 7. 9. 2009
310 000 000 Kč
Splaceno: 265/310
zapsáno 7. 9. 2009 vymazáno 25. 11. 2009
310 000 000 Kč
Splaceno: 100,00 %
zapsáno 25. 11. 2009
Akcie
100 ks akcie na majitele v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 1 000 000 Kč
zapsáno 25. 1. 2006 vymazáno 11. 8. 2007
160 ks akcie na majitele v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 1 000 000 Kč
zapsáno 11. 8. 2007 vymazáno 7. 9. 2009
310 ks kmenové akcie na majitele v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 1 000 000 Kč
zapsáno 7. 9. 2009
Ostatní skutečnosti
Rozhodnutím jediného společníka v působnosti valné hromady ze dne 3.4.2007 bylo rozhodnuto o zvýšení základního kapitálu z dosavadní výše 100,000.000,- Kč peněžitým vkladem o částku 60,000.000,- Kč tak, že základní kapitál po tomto zvýšení bude činit 160,000.000,- Kč LTD a to upsáním 60 kusů kmenových akcií o jmenovité hodnotě 1,000.000,- Kč znějící na majitele. Bude využito přednostní právo akcionáře na upisování nových akcií. Úpis akcií bude proveden ve smyslu § 204 odst. 5 Obchodního zákoníku uzavřením smlouvy o upsání akcií mezi upisovatelem a společností. Návrh na uzavření smlouvy bude doručen akcionáři do tří dnů po podání návrhu na zápis usnesení o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Doručením návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií počne běžet 14-ti denní lhůta k upsání akcií. Upisovatel je povinen splatit emisní kurz upisovaných akcií na zvláštní účet založený u Československé obchodní banky a.s., č. účtu 17798303/0300 ve lhůtě 3 měsíců ode dne upsání nových akcií. Emisní kurs akcií je roven jejich jmenovité hodnotě.
zapsáno 11. 4. 2007 vymazáno 11. 8. 2007
Valná hromada přijala dne 17.6.2009 rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu takto: a) Základní kapitál společnosti se zvyšuje peněžitými vklady o částku ve výši 150,000.000,- Kč (slovy: jedno sto padesát milionů korun českých) tak, že základní kapitál ve výši 160,000.000,--Kč (slovy: jedno sto šedesát milionů korun českých) po tomto zvýšení bude činit 310,000.000,- Kč (slovy: tři sta deset milionů korun českých) s tím, že upisování nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu, tj. nad částku 150,000.000,- Kč (slovy: jedno sto padesát milionů korun českých) se nepřipouští. b) Určuje se počet, jmenovitá hodnota, druh, forma a podoba upisovaných akcí takto: Počet: 150 (slovy: jedno sto padesát ) kusů akcií Jmenovitá hodnota: 1,000.000,--Kč (slovy: jeden milion korun českých), přičemž emisní kurs každé akcie se rovná její jmenovité hodnotě. Druh: kmenové Forma: na majitele Podoba: listinné akcie c) Určuje se, že vzhledem k tomu, že se akcionáři vzdali a to i písemně s úředně ověřenými podpisy dle § 204a odst. 7 ObchZ svého přednostního práva na upisování nových akcií, budou všechny nové akcie nabídnuty určitým zájemcům a to společnosti SHANGHAI MALING AQUARIUS Co., LTD, se sídlem Nová čtvrť Puding, Shanghai, ul. Chuanqiao 1501, Čínská lidová republika, paní Chaoping Zhang, nar. 16.5.1963, bytem Praha 10, Pod Areálem 367/13 a panu Heng Qidong, r.č. 720123/9969, bytem Praha 10, Pod Areálem 367/13. d) Určuje se místo a lhůta pro upisování akcií bez využití přednostního práva, určuje se způsobu oznámení počátku běhu lhůty pro upisování akcií a stanoví se emisní kurs upisovaných akcií takto: - místem pro upisování akcií novými zájemci je kancelář společnosti SHANGHAI MALING (CZECH) a.s. na adrese Praha 9, Hostavice, Pilská 6, PSČ 198 00. - lhůta pro upisování nových akcií je 30 (slovy: třicet) dnů a její běh počíná ode dne, kdy bude předem určeným zájemcům doručen návrh na uzavření smlouvy o upsání nových akcií (dle § 204 odst. 5 obchodního zákoníku), tento návrh na uzavření smlouvy o upsání nových akcií bude představenstvem odeslán předem určeným zájemcům nejpozději do 10 (slovy: deseti) pracovních dnů po zápisu usnesení o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. - lhůta pro upisování akcií počne běžet dnem doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií prvnímu z předem určených zájemců a neskončí dříve, než uplyne lhůta třiceti (30) dnů ode dne doručení návrhu na uzavření smlouvy poslednímu z předem určených zájemců. - počátek běhu lhůty pro upisování akcií podle tohoto usnesení bude předem určeným zájemcům oznámen při doručení návrhu této smlouvy. - smlouva o upsání akcií musí mít písemnou formu, podpisy musí být úředně ověřeny, smlouva musí obsahovat alespoň náležitosti stanovené v § 205 odst. 3 obchodního zákoníku. - úpis nových akcií však nemůže začít dříve, než rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu bude zapsáno do obchodního rejstříku, ledaže byl podán návrh na zápis tohoto usnesení do obchodního rejstříku a upisování akcií je vázáno na rozvazovací podmínku, jíž je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí valné hromady do obchodního rejstříku. - emisní kurs nově upisovaných akcií je roven jmenovité hodnotě upisovaných akcií, přičemž jmenovitá hodnota jedné akcie je 1,000.000,-- Kč (slovy: jeden milion korun českých). e) Předem určení zájemci jsou povinni splatit celkovou jmenovitou hodnotu akcií, tj. emisní kurs upsaných nových akcií na účet č. 117103863/0300, vedený u Československé obchodní banky, a.s. a to ve lhůtě 180 (slovy: jedno sto osmdesát) dnů s tím, že tato lhůta počíná běžet prvním dnem, který následuje po uplynutí lhůty pro uzavření smlouvy o upsání akcií dle § 204, odst. 5 obchodního zákoníku, a to tak, že ve lhůtě do 10 (slovy: deseti) dnů ode dne úpisu akcií, ne však později, než bude podán návrh na zápis zvýšení základního kapitálu společnosti do obchodního rejstříku je povinen každý z předem určených zájemců splatit nejméně 30 % jmenovité hodnoty upsaných akcií.
zapsáno 17. 7. 2009 vymazáno 25. 11. 2009

Údaje o insolvencích - SHANGHAI MALING (CZECH) a.s.

Údaje o insolvenci
Insolvenční zápis: Insolvenční řízení bylo zahájeno na základě vyhlášky Městského soudu v Praze č.j. MSPH 59 INS 14190/2014-A-2 ze dne 23.05.2014. Účinky zahájení insolvenčního řízení nastaly dne 23.5.2014 v 08:45 hodin.
zapsáno 26. 5. 2014 vymazáno 25. 6. 2014
Insolvenční zápis: Na základě usnesení Městského soudu v Praze č.j. MSPH 59 INS 14190/2014-A-11 ze dne 04.06.2014 bylo insolvenční řízení zastaveno. Usnesení nabylo právní moci dne 21.6.2014.
zapsáno 25. 6. 2014 vymazáno 25. 6. 2014
Insolvenční zápis: Vyhláškou Městského soudu v Praze č.j. MSPH 59 INS 33038/2014-A-2 ze dne 08.12.2014 bylo oznámeno zahájení insolvenčního řízení. Vyhláška byla zveřejněna v insolvenčním rejstříku dne 08.12.2014 v 9:16 hod.
zapsáno 12. 12. 2014 vymazáno 8. 4. 2015
Insolvenční zápis: Na základě usnesení Městského soudu v Praze č.j. MSPH 59 INS 33038/2014-A-14 ze dne 14.1.2015, které nabylo právní moci dne 31.1.2015, bylo zastaveno insolvenční řízení pro zpětvzetí návrhu.
zapsáno 8. 4. 2015 vymazáno 8. 4. 2015
Insolvenční zápis: Na základě usnesení Městského soudu v Praze č.j. MSPH 59 INS 26062/2015-A-21 ze dne 3.2.2016 bylo rozhodnuto o úpadku dlužníka. Účinky tohoto rozhodnutí nastaly dne 3.2.2016 v 10:35 hod.
zapsáno 8. 2. 2016
Insolvenční zápis: Insolvenční řízení bylo zahájeno na základě vyhlášky Městského soudu v Praze č.j. MSPH 59 INS 26062/2015-A-2 ze dne 19.10.2015. Účinky zahájení insolvenčního řízení nastaly dne 19.10.2015 v 16:47 hodin.
zapsáno 20. 10. 2015
Insolvenční zápis: Na základě usnesení Městského soudu v Praze č.j. MSPH 59 INS 26062/2015-B-41 ze dne 12.7.2016 bylo rozhodnuto o povolení reorganizace dlužníka. Účinky tohoto rozhodnutí nastaly dne 20.7.2016 v 14:37 hodin.
zapsáno 22. 7. 2016
Insolvenční zápis: Na základě usnesení Městského soudu v Praze č.j. MSPH 59 INS 26062/2015-B-45 ze dne 21.7.2016 bylo rozhodnuto o prohlášení konkursu na majetek dlužníka. Účinky tohoto rozhodnutí nastaly dne 21.7.2016 v 14:20 hodin.
zapsáno 25. 7. 2016
Insolvenční správce
AS ZIZLAVSKY v.o.s., IČO: 28490738
Široká 36/5, 110 00 Praha - Josefov
zapsáno 8. 2. 2016

Statutární orgán - představenstvo - SHANGHAI MALING (CZECH) a.s.

Předseda představenstva
Yongjie Lu
Shangcheng, Shanghai, Čínská lidová republika
Den vzniku funkce: 25. 1. 2006
Den zániku funkce: 3. 4. 2007
Den zániku členstvi: 3. 4. 2007
zapsáno 25. 1. 2006 vymazáno 26. 6. 2008
Místopředseda představenstva
Qidong Heng
Pod Areálem, 100 00 Praha 10
Den vzniku funkce: 25. 1. 2006
zapsáno 25. 1. 2006 vymazáno 4. 1. 2007
Člen představenstva
Haiming Zhou
Bansongyuan road, Shanghai, Čínská lidová republika
Den vzniku funkce: 25. 1. 2006
zapsáno 25. 1. 2006 vymazáno 8. 4. 2013
Člen představenstva
Rong Ju Xu
Wangangdu road b., Shanghai, Čínská lidová republika
Den vzniku funkce: 25. 1. 2006
Den zániku funkce: 3. 1. 2011
zapsáno 25. 1. 2006 vymazáno 8. 4. 2013
Člen představenstva
Yazhu Zhou
Changdao road b., Shanghai, Čínská lidová republika
Den vzniku funkce: 25. 1. 2006
Den zániku funkce: 3. 1. 2011
zapsáno 25. 1. 2006 vymazáno 8. 4. 2013
Člen představenstva
Zhang Ping Chao
Pod Areálem, 100 00 Praha 10
Den vzniku funkce: 25. 1. 2006
Den zániku funkce: 3. 1. 2011
zapsáno 25. 1. 2006 vymazáno 8. 4. 2013
Člen představenstva
Wang Donghua
Pod Areálem, 100 00 Praha 10
Den vzniku funkce: 25. 1. 2006
Den zániku funkce: 3. 1. 2011
zapsáno 25. 1. 2006 vymazáno 8. 4. 2013
Místopředseda představenstva
Qidong Heng
Pod Areálem, 100 00 Praha 10
Den vzniku funkce: 25. 1. 2006
Den zániku funkce: 3. 1. 2011
zapsáno 4. 1. 2007 vymazáno 8. 4. 2013
Předseda představenstva
Zhou Haiming
Shanghai, Bansongyuan road 606/301, Čínská lidová republika
Den vzniku funkce: 3. 4. 2007
Den zániku funkce: 3. 1. 2011
Den vzniku členstvi: 25. 1. 2006
Den zániku členstvi: 3. 1. 2011
zapsáno 26. 6. 2008 vymazáno 8. 4. 2013
Předseda představenstva
Haiming Zhou
Bansongyuan road, Shanghai, Čínská lidová republika
Den vzniku funkce: 3. 1. 2011
Den zániku funkce: 3. 1. 2013
Den vzniku členstvi: 3. 1. 2011
Den zániku členstvi: 3. 1. 2013
zapsáno 8. 4. 2013 vymazáno 8. 4. 2013
Místopředseda představenstva
Qidong Heng
Pod Areálem, 100 00 Praha 10
Den vzniku funkce: 3. 1. 2011
Den zániku funkce: 19. 2. 2013
Den vzniku členstvi: 3. 1. 2011
Den zániku členstvi: 19. 2. 2013
zapsáno 8. 4. 2013 vymazáno 8. 4. 2013
Místopředseda představenstva
Qidong Heng
Pod Areálem, 100 00 Praha 10
Den vzniku funkce: 19. 2. 2013
Den vzniku členstvi: 19. 2. 2013
zapsáno 8. 4. 2013 vymazáno 19. 3. 2014
Člen představenstva
Rongjun Xu
Wangangdu road, b. 829, Shanghai, Čínská lidová republika
Den vzniku členstvi: 3. 1. 2011
Den zániku členstvi: 19. 2. 2013
zapsáno 8. 4. 2013 vymazáno 8. 4. 2013
Člen představenstva
Yazhu Zhou
Changdao road b., Shanghai, Čínská lidová republika
Den vzniku členstvi: 3. 1. 2011
Den zániku členstvi: 19. 2. 2013
zapsáno 8. 4. 2013 vymazáno 8. 4. 2013
Člen představenstva
Chaoping Zhang
Pod areálem, 102 00 Praha 10 - Štěrboholy
Den vzniku členstvi: 3. 1. 2011
Den zániku členstvi: 19. 2. 2013
zapsáno 8. 4. 2013 vymazáno 8. 4. 2013
Člen představenstva
Chaoping Zhang
Pod areálem, 102 00 Praha - Štěrboholy
Den vzniku členstvi: 19. 2. 2013
Den zániku členstvi: 18. 7. 2016
zapsáno 8. 4. 2013 vymazáno 26. 9. 2016
Člen představenstva
Donghua Wang
Pod areálem, 102 00 Praha 10 - Štěrboholy
Den vzniku členstvi: 3. 1. 2011
Den zániku členstvi: 19. 2. 2013
zapsáno 8. 4. 2013 vymazáno 8. 4. 2013
Člen představenstva
Donghua Wang
Pod areálem, 102 00 Praha - Štěrboholy
Den vzniku členstvi: 19. 2. 2013
Den zániku členstvi: 18. 7. 2016
zapsáno 8. 4. 2013 vymazáno 26. 9. 2016
Člen představenstva
Min Shi
M. Švabinského, 418 01 Bílina - Teplické Předměstí
Den vzniku členstvi: 19. 2. 2013
zapsáno 8. 4. 2013 vymazáno 11. 11. 2015
Předseda představenstva
Haiming Zhou
Bansongyuan road 606/301, Shanghai, Čínská lidová republika
Den vzniku funkce: 19. 2. 2013
Den zániku funkce: 18. 7. 2016
Den vzniku členstvi: 19. 2. 2013
Den zániku členstvi: 18. 7. 2016
zapsáno 20. 7. 2013 vymazáno 26. 9. 2016
Člen představenstva
Rongjun Xu
Wangangdu road b. 829, Shanghai, Čínská lidová republika
Den vzniku členstvi: 19. 2. 2013
Den zániku členstvi: 18. 7. 2016
zapsáno 20. 7. 2013 vymazáno 26. 9. 2016
Místopředseda představenstva
Qidong Heng
Pod areálem, 102 00 Praha - Štěrboholy
Den vzniku funkce: 19. 2. 2013
Den zániku funkce: 18. 7. 2016
Den vzniku členstvi: 19. 2. 2013
Den zániku členstvi: 18. 7. 2016
zapsáno 19. 3. 2014 vymazáno 26. 9. 2016
Člen představenstva
Min Shi
Den vzniku členstvi: 19. 2. 2013
Den zániku členstvi: 18. 7. 2016
zapsáno 11. 11. 2015 vymazáno 26. 9. 2016
Předseda představenstva
Changlin Wang
Huoshang č. 121 Lane 652, Šanghaj, Čínská lidová republika
Den vzniku funkce: 3. 8. 2016
Den vzniku členstvi: 18. 7. 2016
zapsáno 26. 9. 2016
Člen představenstva
Minxia Xu
No. 10 Lane 322 Dansui Road, Šanghaj, Čínská lidová republika
Den vzniku funkce: 18. 7. 2016
Den vzniku členstvi: 18. 7. 2016
zapsáno 26. 9. 2016
Člen přestavenstva
Nan Jiang
Changpin Road Rm 202 No. 900, Šanghaj, Čínská lidová republika
Den vzniku funkce: 18. 7. 2016
Den vzniku členstvi: 18. 7. 2016
zapsáno 26. 9. 2016
Člen představenstva
Qiujing Yu
Zhaojiabang Road Rm A No. 366 Floor 25, Šanghaj, Čínská lidová republika
Den vzniku funkce: 18. 7. 2016
Den vzniku členstvi: 18. 7. 2016
zapsáno 26. 9. 2016
Místopředseda představenstva
Dong Liao
Guanlin No. 1 Road, Rm 304 č. 54, Šanghaj, Čínská lidová republika
Den vzniku funkce: 3. 8. 2016
Den vzniku členstvi: 18. 7. 2016
zapsáno 26. 9. 2016
Člen představenstva
Dezhong Chu
Wangyue Road Rm 701 No. 35 Lane 909, Šanghaj, Čínská lidová republika
Den vzniku funkce: 18. 7. 2016
Den vzniku členstvi: 18. 7. 2016
zapsáno 26. 9. 2016
Člen představestva
Ing. Jan Ander
Volutová, 158 00 Praha - Stodůlky
Den vzniku funkce: 18. 7. 2016
Den vzniku členstvi: 18. 7. 2016
zapsáno 26. 9. 2016
Způsob jednání
Jménem společnosti jedná představenstvo. Společnost zastupuje předseda představenstva nebo místopředseda představenstva samostatně nebo člen představenstva společně s předsedou představenstva nebo místopředsedou představenstva.
zapsáno 25. 1. 2006

Dozorčí rada - SHANGHAI MALING (CZECH) a.s.

Předseda dozorčí rady
Jiří Vančura
Nad Přehradou, 100 00 Praha 10
Den vzniku funkce: 25. 1. 2006
Den zániku funkce: 3. 1. 2011
Den zániku členstvi: 3. 1. 2011
zapsáno 25. 1. 2006 vymazáno 8. 4. 2013
Člen dozorčí rady
Radim Lion
Nechvalická, 190 00 Praha 9
Den vzniku funkce: 25. 1. 2006
Den zániku členstvi: 3. 4. 2007
zapsáno 25. 1. 2006 vymazáno 26. 6. 2008
Člen dozorčí rady
Robert Dvořák
Okružní, Zruč nad Sázavou
Den vzniku funkce: 25. 1. 2006
Den zániku členstvi: 3. 4. 2007
zapsáno 25. 1. 2006 vymazáno 26. 6. 2008
Člen dozorčí rady
Denisa Seifertová
Slancova, Praha 8
Den vzniku členstvi: 3. 4. 2007
Den zániku členstvi: 3. 1. 2011
zapsáno 26. 6. 2008 vymazáno 8. 4. 2013
Člen dozorčí rady
Denisa Seifertová
Slancova, 182 00 Praha 8 - Kobylisy
Den vzniku členstvi: 3. 1. 2011
Den zániku členstvi: 19. 2. 2013
zapsáno 8. 4. 2013 vymazáno 8. 4. 2013
Člen dozorčí rady
Eliška Pulchartová
Jiráskova, 418 01 Bílina - Újezdské Předměstí
Den vzniku členstvi: 19. 2. 2013
Den zániku členstvi: 18. 7. 2016
zapsáno 8. 4. 2013 vymazáno 26. 9. 2016
Předseda dozorčí rady
Jiří Vančura
Do Nehvizdek, 250 81 Nehvizdy - Nehvizdy
Den vzniku funkce: 3. 1. 2011
Den zániku funkce: 19. 2. 2013
Den vzniku členstvi: 3. 1. 2011
Den zániku členstvi: 19. 2. 2013
zapsáno 8. 4. 2013 vymazáno 8. 4. 2013
Předseda dozorčí rady
Jiří Vančura
Do Nehvizdek, 250 81 Nehvizdy - Nehvizdy
Den vzniku funkce: 19. 2. 2013
Den zániku funkce: 18. 7. 2016
Den vzniku členstvi: 19. 2. 2013
Den zániku členstvi: 18. 7. 2016
zapsáno 8. 4. 2013 vymazáno 26. 9. 2016
Člen dozorčí rady
Ying Li
Dong Fang Road Lane 1800, No. 63, Shanghai, Čínská lidová republika
Den vzniku členstvi: 19. 2. 2013
Den zániku členstvi: 18. 7. 2016
zapsáno 20. 7. 2013 vymazáno 26. 9. 2016
Člen dozorčí rady
Jiawei Zhen
Rm 402 No. 58, Area 10, Caobao Road, Šanghaj, Čínská lidová republika
Den vzniku funkce: 18. 7. 2016
Den vzniku členstvi: 18. 7. 2016
zapsáno 26. 9. 2016
Předseda dozorčí rady
Jun Guan
Rm 203 No. 13 Lane 277 Pusan Road, Šanghaj, Čínská lidová republika
Den vzniku funkce: 5. 8. 2016
Den vzniku členstvi: 18. 7. 2016
zapsáno 26. 9. 2016
Člen dozorčí rady
Yuanjian Yue
Xinsong, Weiyuandao Rm 903 č. 41, Lane 958, Šanghaj, Čínská lidová republika
Den vzniku funkce: 18. 7. 2016
Den vzniku členstvi: 18. 7. 2016
zapsáno 26. 9. 2016

Jediný akcionář - SHANGHAI MALING (CZECH) a.s.

Jediný akcionář
SHANGHAI MALING AQUARIUS Co., LTD
Shanghai, Nová čtvrť Pudong, Chuanqiao 1501, Čínská lidová republika
zapsáno 11. 8. 2007 vymazáno 17. 12. 2007

Hodnocení firmy - SHANGHAI MALING (CZECH) a.s.

0
-
+

Sídlo společnosti na mapě - SHANGHAI MALING (CZECH) a.s.

Sbírka listin

Peníze.cz zobrazuje pouze údaje, které byly zveřejněny na základě zákona v různých rejstřících. Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na této stránce. Vydavatel tímto způsobem zpracovává osobní údaje v souladu s čl. 6 odst. 1 odst. f) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů, tedy pro účely oprávněných zájmů uživatelů této webové služby, která umožňuje, mimojiné, vyhledávání v rejstřících z jednoho místa, aniž by údaje z těchto rejstříků sdružovala.

Pokud jste na našich stránkách objevili, že uváděná data neodpovídají realitě, zkontrolujte prosím nejdříve, zda chyba není přímo v příslušném zdrojovém rejstříku. Pokud je, obraťte se s žádostí o opravu dat na příslušnou instituci uvedenou na této stránce. Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích.

Celebrity v rejstříku

Richard Chlad

Richard Chlad

bývalý automobilový závodník

-7
-
+
Marek Dospiva

Marek Dospiva

miliardář, Penta

-2288
-
+
Zdeněk Pohlreich

Zdeněk Pohlreich

kuchař

-1478
-
+
Erika Eliášová

Erika Eliášová

podnikatelka v oblasti módy, ErikaFashion.cz

-59
-
+
Tomio Okamura

Tomio Okamura

moravsko-japonský podnikatel

1914
-
+
Jaroslav Kotlár

Jaroslav Kotlár

influencer, rapper, sekuriťák

-132
-
+

A tohle už jste četli?

Firmy s podobným IČO

Firmy s podobným názvem