Používáte nástroj pro blokování reklamy. Pokud nám chcete pomoci, vypněte si blokování reklamy na našem webu. Zde najdete jednoduchý návod. Děkujeme.

Apartments Chorvatská, a.s.
IČO: 27423506

Tento výpis má pouze informativní charakter. Doporučujeme informace ověřit v oficiálním veřejném rejstříku.
Tyto stránky navštíví měsíčně 1 000 000 lidí. Chcete inzerci na míru? Napište nám!

Výpis z obchodního rejstříku

Rejstřík
ARES
 
DPH
 
 
 
 
 
Datum zápisu7. 2. 2006
Obchodní firma
od 7. 2. 2006

Apartments Chorvatská, a.s.

Sídlo
IČO
od 7. 2. 2006

27423506

DIČ

CZ27423506

Identifikátor datové schránky:bcdcusb
Právní forma
od 7. 2. 2006
Akciová společnost
Spisová značka10517 B, Městský soud v Praze
Předmět podnikání
od 7. 2. 2006
- Realitní činnost
od 7. 2. 2006
- Zprostředkování obchodu a služeb
od 7. 2. 2006
- Velkoobchod
Předmět činnosti
od 7. 2. 2006
- Pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor bez poskytování jiných než základních služeb zajišťujících řádný provoz nemovitostí, bytů a nebytových prostor
Ostatní skutečnosti
od 15. 12. 2017
- Na společnost přešla část jmění rozdělované společnosti DF International Consulting, s.r.o., se sídlem Chorvatská 1400/11, Vinohrady, 101 00 Praha 10, identifikační číslo: 256 82 270, která byla uvedena v projektu rozdělení odštěpením sloučením ze dne 30. 6.2017.
od 20. 1. 2017 do 28. 6. 2017
- Dne 19.1.2017 schválil jediný akcionář při výkonu působnosti valné hromady Společnosti snížení základního kapitálu společnosti Apartments Chorvatská, a.s., se sídlem Praha 10 - Vinohrady, Chorvatská 1400/11, PSČ 10100, IČO 274 23 506, spisová značka B 105 17 vedená u Městského soudu v Praze (dále v rozhodnutí též jen Společnost) v souladu s ustanovením § 516 a následujících ZOK takto: 1.Důvody a účel navrhovaného snížení základního kapitálu: Důvodem snížení základního kapitálu je přebytek vlastních zdrojů Společnosti a účelem je vyplatit tyto zdroje akcionáři. Snížením základního kapitálu se nezhorší dobytnost pohledávek věřitelů. 2.Rozsah a způsob provedení navrhovaného snížení základního kapitálu: Základní kapitál Společnosti se sníží o pevnou částku 71.852.750,-- Kč (sedmdesát jeden milion osm set padesát dva tisíce sedm set padesát korun českých), a to v souladu s ustanovením § 532 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) ve znění pozdějších předpisů, (dále též jen ZOK), vzetím akcií z oběhu na základě veřejného návrhu smlouvy o úplatném vzetí akcií z oběhu. Po provedeném s nížení základního kapitálu bude základní kapitál Společnosti činit 23.284.250,-- Kč (dvacet tři miliony dvě stě osmdesát čtyři tisíce dvě stě padesát korun českých). Na základě veřejného návrhu smlouvy bude nabídnuto vzetí z oběhu těchto akcií Společnosti: a)3 (tří) kusů kmenových akcií, každá o jmenovité hodnotě 23.284.250,-- Kč (dvacet tři miliony dvě stě osmdesát čtyři tisíce dvě stě padesát korun českých), b)10 (deseti) kusů kmenových akcií, každá o jmenovité hodnotě 200.000,-- Kč (dvě stě tisíc korun českých), přičemž všechny akcie jsou cennými papíry na jméno. 3.Způsob, jak bude naloženo s částkou odpovídající snížení základního kapitálu: Částka ve výši 71.852.750,-- Kč (sedmdesát jeden milion osm set padesát dva tisíce sedm set padesát korun českých), tj. částka odpovídající snížení základního kapitálu, bude použita na úhradu úplaty za akcie vzaté z oběhu na základě veřejného návrhu smlou vy. 4.Výše úplaty při vzetí akcií z oběhu na základě veřejného návrhu smlouvy: Akcie Společnosti budou brány z oběhu úplatně, přičemž výše úplaty za akcie je stanovena takto: a)za jeden (1) kus akcie Společnosti o jmenovité hodnotě 23.284.250,-- Kč (dvacet tři miliony dvě stě osmdesát čtyři tisíce dvě stě padesát korun českých) bude vyplacena kupní cena ve výši 23.284.250,-- Kč (dvacet tři miliony dvě stě osmdesát čtyři tisíce dvě stě padesát korun českých), b)za jeden (1) kus akcie Společnosti o jmenovité hodnotě 200.000,-- Kč (dvě stě tisíc korun českých) bude vyplacena kupní cena ve výši 200.000,-- Kč (dvě stě tisíc korun českých). Kupní cena je splatná nejpozději do 3 (tří) měsíců od účinnosti snížení zák ladního kapitálu, přičemž lhůta splatnosti kupní ceny počíná běžet dnem účinnosti snížení základního kapitálu. 5.Lhůta pro předložení akcií Akcionář je povinen akcie, ohledně nichž akceptoval veřejný návrh smlouvy, vrátit Společnosti ve lhůtě 3 (tří) měsíců od účinnosti snížení základního kapitálu, přičemž tato lhůta počíná běžet dnem účinnosti snížení základního kapitálu. Akcionář nevykonává od účinnosti snížení základního kapitálu s těmito akciemi akcionářská práva a v případě, že akcie nevrátí Společnosti, představenstvo Společnosti uplatní postup podle § 537 až § 541 ZOK.
od 27. 8. 2014
- Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
od 27. 8. 2014 do 21. 4. 2016
- Počet členů statutárního orgánu: 1
od 27. 8. 2014 do 20. 1. 2017
- Počet členů dozorčí rady: 1
od 31. 7. 2006
- Dne 9.6.2006 učinil jediný akcionář společnosti dle § 190 odst. 1 obchodního zákoníku rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu společnosti o částku 93137000,-Kč; nebylo připuštěno upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu. Zvýšen í základního kapitálu bylo provedeno úpisem nových 4 kusů kmenových listinných akcií na jméno, každá o jmenovité hodnotě 23.284.250,-Kč. Emisní kurs každé nové akcie se rovná její jmenovité hodnotě. Emisní kurs je splatný v českých korunách. Nové akcie by ly upsány bez využití přednostního práva předem určeným zájemcem,kterým je jediný akcionář, společnost FID GROUP a.s. se sídlem Praha 10, Vinohrady, Chorvatská 1400/11, PSČ: 100 00, IČ: 26416425. Úpis akcií byl proveden podpisem Smlouvy o upsání akcií, kt erou uzavřela společnost Apartments Chorvatská, a.s. se sídlem Praha 10, Vinohrady, IČ: 27423506 a její jediný akcionář - společnost FID GROUP a.s., se sídlem Praha 10, Vinohrady , Chorvatská 1400/11, PSČ: 100 00, IČ: 26416425. Základní kapitál byl zvýšen nepeněžitým vkladem, kterým je část podniku obchodní společnosti FID GROUP a.s. , se sídlem Praha 10, Vinohrady, Chorvatská 1400/11, PSČ: 100 00, IČ: 26416425. Předmět vkladu je část podniku sestávající z nebytové jednotky č. 1400/1 a bytových jednotek č . 1400/3 až 1400/17 a jednotky č. 1400/18 v budově č.p. 1400 postavené na parcele č. 2948 zastavěná plocha a nádvoří včetně příslušného spoluvlastnického podílu na společných částech budovy č.p. 1400 a na parcele parc.č.2948 - zastavěná plocha, vše v obc i Praha , kat. území Vinohrady, dále věci, práva a povinnosti z uzavřených nájemních smluv, pojistných smluv, smluv o dodávkách energií a služeb, z pracovně právních vztahů zaměstnanců ke vkládané části podniku. Nepeněžitý vklad je specifikován ve znaleck ém posudku vypracovaném Ing. Tomášem Krolupperem, znalcem v oboru ekonomika, Krohova 2210, Praha 6. Hodnota nepeněžitého vkladu je znaleckým posudkem stanovena na částku 93.137.000,-Kč. Vkladem části podniku získala společnost majetek potřebný pro výkon p odnikatelské činnosti zapsané v obchodním rejstříku. Možnost započtení peněžité pohledávky vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kursu upsaných akcií se nepřipouští. Místem úpisu akcií je sídlo obou společností na adrese Praha 10, Vinohra dy, Chorvatská 1400/11. Jediný akcionář schválil znění návrhu Smlouvy o vkladu části podniku obchodní společnosti FID GROUP a.s. se sídlem Praha 10, Vinohrady, Chorvatská 1400/11, IČ: 26416425, která byla uzavřena mezi společností FID GROUP a.s. se sídlem Praha 10, Vinohrady, Chorvatská 1400/11, IČ: 26416425 a společností Apartments Chorvatská, a.s. se sídlem Praha 10, Vinohrady, Chorvatská 1400/11, PSČ: 100 00,IČ: 27423506.
od 11. 7. 2006
- Dne 9.6.2006 učinil jediný akcionář společnosti dle § 190 odst. 1 obch. zák. následující rozhodnutí: Základní kapitál společnosti se zvyšuje o částku 93.137.000,-Kč; nepřipouští se upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu. Zvýšení základního kapitálu bude provedeno úpisem nových 4 kusů kmenových listinných akcií na jméno, každá o jmenovité hodnotě 23.284.250,-Kč. Emisní kurz každé nové akcie se bude rovnat její jmenovité hodnotě. Emisní kurs je splatný v českých korunách. Nové akcie budou upsány bez využití přednostního práva předem určeným zájemcem, kterým je jediný akcionář, společnost FID GROUP a.s. se sídlem Praha 10, Vinohrady, Chorvatksá 1400/11, PSČ 100 00,IČ 26416425. Úpis akcií bude proveden podpisem Smlouvy o upsání akcií, kterou uzavře společnost Apartments Chorvatská, a.s. se sídlem Praha 10, Vinohrady, Chorvatská 1400/11, PSČ 100 00, IČ 27423506 a její jediný akcionář - společnost FID GROUP a.s. se sídlem Praha 10 , Vinohrady, Chorvatksá 1400/11, PSČ 100 00,IČ 26416425. Návrh Smlouvy o upsání akcií je představenstvo společnosti povinno předat jedinému akcionáři bezodkladně, nejdříve však následující den po podání návrhu na zápis tohoto rozhodnutí restříkovému soudu. Lhůta pro uzavření Smlouvy o upsání akcií činí 15 dnů o d převzetí jejího návrhu akcionářem s tím, že upisování akcií bude vázáno na rozvazovací podmínku, jíž je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis tohoto rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Základní kapitál bude zvýšen nepeněžitým vkladem, kterým je část podniku obchodní společnosti FID GROUP a.s. se sídlem Praha 10, Vinohrady, Chorvatksá 1400/11, PSČ 100 00,IČ 26416425. Předmět vkladu je část podniku sestávající se z nebytové jednotky č. 14 00/1 a bytových jednotek č. 1400/3 až 1400/17 a jednotky č. 1400/18 v budově č.p. 1400 postavené na parcele č. 2948 zastavěná plocha a nádvoří včetně příslušného spoluvlastnického podílu na společných částech budovy č.p. 1400 a na parcele č. 2948 zastavěn á plocha a nádvoří, vše v obci Praha, kat. území Vinohrady, dále věci, práva a povinnosti z uzavřených nájemních smluv, pojistných smluv, smluv o dodávkách energií a služeb, z pracovně právních vztahů zaměstanců ke vkládané části podniku. Nepeněžitý vklad je specifikován ve znaleckém posudku vypracovaném Ing. Tomášem Krolupperem, znalecem v oboru ekonomika, Krohova 2210, Praha 6. hodnota nepeněžitého vkladu je znaleckým posudkem stanovena na částku 93.137.000,-Kč. Vkladem části podniku získá společnost ma jetek potřebný pro výkon podnikatelské činnosti zapsané v obchodním rejstříku. Možnost započtení peněžité pohledávky vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kursu upsaných akcií se nepřipuští. Místem úpisu akcií je sídlo obou společností na adrese Praha 10, Binohrady, Chorvatksá 1400/11. Schválil znění návrhu Smlouvy o vkladu části podniku obchodní společnosti FID GROUP a.s. se sídlem Praha 10, Vinohrady, Chorvatská 1400/11, PSČ 100 00,IČ 26416425, která bude uzavřena mezi společností FID GROUP a.s. se sídlem Praha 10, Vinohrady, Chorvatk sá 1400/11, PSČ 100 00,IČ 26416425 a společností Apartments Chorvatská, a.s. se sídlem Praha 10, Vinohrady, Chorvatská 1400/11, PSČ 100 00, IČ 27423506
Kapitál
od 15. 12. 2017
Základní kapitál 25 000 000 Kč, splaceno 100 %.
od 28. 6. 2017 do 15. 12. 2017
Základní kapitál 23 284 250 Kč, splaceno 100 %.
od 31. 7. 2006 do 28. 6. 2017
Základní kapitál 95 137 000 Kč, splaceno 100 %.
od 7. 2. 2006 do 31. 7. 2006
Základní kapitál 2 000 000 Kč, splaceno 100 %.
od 15. 12. 2017
Kmenové akcie na jméno 1 715 750, počet akcií: 1 v listinné podobě.
od 28. 6. 2017
Kmenové akcie na jméno 23 284 250, počet akcií: 1 v listinné podobě.
od 31. 7. 2006 do 28. 6. 2017
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 4 v listinné podobě.
od 31. 7. 2006 do 28. 6. 2017
Akcie na jméno err, počet akcií: 10 v listinné podobě.
od 31. 7. 2006 do 28. 6. 2017
Za akcie "A" považuje navrhovatel původní emisi 10 ks akcií na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 200 000,-Kč, u které zůstává zápis v obchodním rejstříku nezměněn.
od 7. 2. 2006 do 31. 7. 2006
Akcie na jméno err, počet akcií: 10 v listinné podobě.
Dluží vám tato firma
Statutární orgán
od 9. 12. 2016
Mgr. JIŘÍ GOLDA - předseda představenstva
Praha - Dolní Měcholupy, Nad zatáčkou, PSČ 107 00
den vzniku členství: 1. 12. 2016
den vzniku funkce: 1. 12. 2016
od 21. 4. 2016 do 9. 12. 2016
DANIEL FARNBAUER - předseda představenstva
Jesenice - Osnice, Mečíková, PSČ 252 42
den vzniku členství: 7. 2. 2015 - 1. 12. 2016
den vzniku funkce: 7. 2. 2015 - 1. 12. 2016
od 27. 6. 2013 do 27. 8. 2014
IMRICH FARNBAUER - člen představenstva
Praha 6 - Bubeneč, Rooseveltova, PSČ 160 00
den vzniku členství: 7. 2. 2011 - 26. 6. 2014
od 2. 9. 2011 do 27. 6. 2013
Imrich Farnbauer - člen představenstva
Praha 6, Rooseveltova 166/10, PSČ 160 00
den vzniku členství: 7. 2. 2011 - 26. 6. 2014
od 2. 9. 2011 do 27. 8. 2014
Lucie Farnbauerová - člen představenstva
Jesenice - Osnice, Mečíková 447, PSČ 252 42
den vzniku členství: 7. 2. 2011 - 26. 6. 2014
od 2. 9. 2011 do 21. 4. 2016
Daniel Farnbauer - předseda představenstva
Jesenice - Osnice, Mečíková 447, PSČ 252 42
den vzniku členství: 7. 2. 2011 - 6. 2. 2015
den vzniku funkce: 7. 2. 2011 - 6. 2. 2015
od 25. 8. 2008 do 2. 9. 2011
Daniel Farnbauer - předseda představenstva
Jesenice - Osnice, Mečíková 447, PSČ 252 42
den vzniku členství: 7. 2. 2006 - 7. 2. 2011
den vzniku funkce: 7. 2. 2006 - 7. 2. 2011
od 25. 8. 2008 do 2. 9. 2011
Lucie Farnbauerová - člen představenstva
Jesenice - Osnice, Mečíková 447, PSČ 252 42
den vzniku členství: 7. 2. 2006 - 7. 2. 2011
den vzniku funkce: 7. 2. 2006 - 7. 2. 2011
od 7. 2. 2006 do 25. 8. 2008
Daniel Farnbauer - předseda představenstva
Jesenice - Osnice, Jiřinková 210, PSČ 252 42
den vzniku členství: 7. 2. 2006
den vzniku funkce: 7. 2. 2006
od 7. 2. 2006 do 25. 8. 2008
Lucie Farnbauerová - člen představenstva
Jesenice - Osnice, Jiřinková 210, PSČ 252 42
den vzniku členství: 7. 2. 2006
den vzniku funkce: 7. 2. 2006
od 7. 2. 2006 do 2. 9. 2011
Imrich Farnbauer - člen představenstva
Praha 6, Rooseveltova 166/10, PSČ 160 00
den vzniku členství: 7. 2. 2006 - 7. 2. 2011
den vzniku funkce: 7. 2. 2006
od 27. 8. 2014
Společnost zastupuje vůči třetím osobám, před soudy a před jinými orgány v celém rozsahu představenstvo
od 7. 2. 2006 do 27. 8. 2014
Jménem společnosti jedná představenstvo, a to tak, že navenek za něj jedná jménem společnosti předseda představenstva samostatně nebo ostatní členové představenstva vždy jednají společně s předsedou představenstva nebo na základě plné moci vystavené předs edou představenstva.
Dozorčí rada
od 9. 12. 2016
DANIEL FARNBAUER - člen dozorčí rady
Jesenice - Osnice, Mečíková, PSČ 252 42
den vzniku členství: 1. 12. 2016
od 27. 8. 2014 do 9. 12. 2016
JIŘÍ GOLDA - člen dozorčí rady
Praha - Dolní Měcholupy, Nad zatáčkou, PSČ 107 00
den vzniku členství: 26. 6. 2014 - 1. 12. 2016
od 13. 9. 2013 do 27. 8. 2014
PAVLA MUSÍLKOVÁ - předseda dozorčí rady
Praha 9 - Střížkov, Habartická, PSČ 190 00
den vzniku členství: 28. 6. 2013 - 26. 6. 2014
den vzniku funkce: 28. 6. 2013 - 26. 6. 2014
od 12. 6. 2013 do 13. 9. 2013
RADKA TŘEŠTÍKOVÁ - předseda dozorčí rady
Praha 7 - Holešovice, Kostelní, PSČ 170 00
den vzniku členství: 6. 12. 2011 - 28. 6. 2013
den vzniku funkce: 6. 12. 2011 - 28. 6. 2013
od 6. 6. 2012 do 27. 8. 2014
Antonín Hrůza - člen dozorčí rady
Praha 4, Matúškova 795/16, PSČ 149 00
den vzniku členství: 7. 2. 2012 - 26. 6. 2014
od 6. 6. 2012 do 27. 8. 2014
Petra Nocarová - člen dozorčí rady
Praha 4, Hasova 3092/04, PSČ 143 00
den vzniku členství: 7. 2. 2012 - 26. 6. 2014
od 4. 1. 2012 do 12. 6. 2013
Radka Velikovská - předseda dozorčí rady
Veselí nad Moravou, Masarykova, PSČ 698 01
den vzniku členství: 6. 12. 2011 - 28. 6. 2013
den vzniku funkce: 6. 12. 2011 - 28. 6. 2013
od 25. 8. 2008 do 4. 1. 2012
Hana Farnbauerová - předseda dozorčí rady
Praha 6, Rooseveltova 166/10, PSČ 160 00
den vzniku členství: 7. 2. 2007 - 6. 12. 2011
den vzniku funkce: 7. 2. 2007 - 6. 12. 2011
od 25. 8. 2008 do 6. 6. 2012
Antonín Hrůza - člen dozorčí rady
Praha 4, Matúškova 795/16, PSČ 149 00
den vzniku členství: 7. 2. 2007 - 7. 2. 2012
den vzniku funkce: 7. 2. 2007 - 7. 2. 2012
od 25. 8. 2008 do 6. 6. 2012
Petra Nocarová - člen dozorčí rady
Praha 4, Hasova 3092/04, PSČ 143 00
den vzniku členství: 7. 2. 2007 - 7. 2. 2012
den vzniku funkce: 7. 2. 2007 - 7. 2. 2012
od 7. 2. 2006 do 25. 8. 2008
Hana Farnbauerová - předseda dozorčí rady
Praha 6, Rooseveltova 166/10, PSČ 160 00
den vzniku členství: 7. 2. 2006 - 7. 2. 2007
den vzniku funkce: 7. 2. 2006 - 7. 2. 2007
od 7. 2. 2006 do 25. 8. 2008
Antonín Hrůza - člen dozorčí rady
Praha 4, Matúškova 795/16, PSČ 149 00
den vzniku členství: 7. 2. 2006 - 7. 2. 2007
den vzniku funkce: 7. 2. 2006 - 7. 2. 2007
od 7. 2. 2006 do 25. 8. 2008
Petra Nocarová - člen dozorčí rady
Praha 4, Hasova 3092/04, PSČ 143 00
den vzniku členství: 7. 2. 2006 - 7. 2. 2007
den vzniku funkce: 7. 2. 2006 - 7. 2. 2007
Akcionáři
od 1. 7. 2020
LUCIE FARNBAUEROVÁ
Jesenice - Osnice, Mečíková, PSČ 252 42
od 12. 5. 2020 do 1. 7. 2020
LUCIE FARNBAUEROVÁ
Praha - Chodov, U kolonie, PSČ 149 00
od 20. 1. 2017 do 12. 5. 2020
DANIEL FARNBAUER
Jesenice - Osnice, Mečíková, PSČ 252 42
od 7. 2. 2006 do 24. 8. 2006
FID GROUP a.s., IČO: 26416425
Praha 10 - Vinohrady, Chorvatská 1400/1, PSČ 100 00
Hodnocení firmy
-21
+
-

Další odkazy

Aktualizovat data

Peníze.cz zobrazuje pouze údaje, které byly zveřejněny na základě zákona v různých rejstřících. Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na této stránce. Vydavatel tímto způsobem zpracovává osobní údaje v souladu s čl. 6 odst. 1 odst. f) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů, tedy pro účely oprávněných zájmů uživatelů této webové služby, která umožňuje, mimojiné, vyhledávání v rejstřících z jednoho místa, aniž by údaje z těchto rejstříků sdružovala.

Pokud jste na našich stránkách objevili, že uváděná data neodpovídají realitě, zkontrolujte prosím nejdříve, zda chyba není přímo v příslušném zdrojovém rejstříku. Pokud je, obraťte se s žádostí o opravu dat na příslušnou instituci uvedenou na této stránce. Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích. Pokud je na zdrojové stránce všechno v pořádku a chyba je pouze u nás, klikněte níž na tlačítko Aktualizovat data a vyčkejte. Aktualizace může trvat i několik málo desítek sekund.

Články o podnikání

Technické normy budou zdarma, podnikatelé ušetří

18. 9. 2020 | | Petr Kučera

Technické normy budou zdarma, podnikatelé ušetří

Veřejnost získá bezplatný přístup k závazným technickým normám. Rozhodli o tom poslanci na návrh Pirátů. Elektrikáři, stavaři a další živnostníci tak mohou ušetřit tisíce korun ročně na poplatcích.

Banky zpřísnily úvěry pro firmy. Někomu nepůjčí vůbec

18. 9. 2020 | | Jiří Hovorka

Banky zpřísnily úvěry pro firmy. Někomu nepůjčí vůbec

Banky jsou při poskytování podnikatelských úvěrů výrazněji opatrnější. Ukazují to zkušenosti finanční skupiny SFG Holding, která pomáhá firmám zajistit bankovní financování investic do nemovitostí, developmentu, podnikání a startupů.

Končí prodloužený termín pro přehledy OSVČ

17. 9. 2020 | | Jiří Hovorka

Končí prodloužený termín pro přehledy OSVČ

V pátek končí prodloužený termín, do kterého musí osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ) odevzdat přehledy sociálního a zdravotního pojištění za rok 2019.

Omezení Airbnb: Jak má vypadat, až se vrátí turisté?

17. 9. 2020 | | Veronika Hejná | 5 komentářů

Omezení Airbnb: Jak má vypadat, až se vrátí turisté?

Hlasy kritiků „platforem pro sdílené ubytování“ sílí. Ve hře je hned několik návrhů na regulaci.

Dodávka na každý den. Multivan vydá za tři auta, ukázal test

17. 9. 2020 | | Vojtěch Dobeš

Dodávka na každý den. Multivan vydá za tři auta, ukázal test

Pro mnoho lidí je Volkswagen Transporter synonymem dodávky. Nedávno na trh dorazil facelift jeho šesté generace, označovaný jako T6.1. Vyzkoušeli jsem ho v bohatě vybavené variantě Multivan. Jaká je dodávka v roli osobního auta?

Nejlepší kurz

NázevCelkem zaplatíte
Czech Exchange 2 680,00 Kč
Exchange s.r.o. VIP 2 685,00 Kč
Exchange s.r.o. 2 695,00 Kč
Poštovní spořitelna 2 743,90 Kč
ČSOB 2 743,90 Kč
Expobank CZ 2 749,10 Kč
Komerční banka 2 752,03 Kč
Česká spořitelna 2 768,00 Kč
Raiffeisenbank 2 796,00 Kč
UnicreditBank Czech Republic 2 809,00 Kč
TIP: Získejte výhodný VIP kurz na výměnu valut
vytiskněte si slevový kupón.
TIP: Jak na platby do zahraničí ZDARMA? - šetřete na poplatcích, podmínky ZDE.

Ušetřete s Peníze.cz

Naši čtenáři s námi ušetřili už  12 778 436 Kč. Podívejte se na poslední poptávky a vyzkoušejte nás také. Vše je zcela zdarma.

Celebrity v rejstříku

Jsou to frajeři, nebo lupiči? Hlasujte v hitparádě o krále a největšího podvraťáka našeho obchodního rejstříku. Pokud nevidíte svého favorita, zkuste si stránku znovu načíst, objeví se další várka…

1.Simona Kijonková

Simona Kijonková

- podnikatelka, investorka, Zásilkovna.cz

+20
+
-
2.Jiří Král

Jiří Král

- bývalý youtuber

-31
+
-
3.Jiří Bartoška

Jiří Bartoška

- herec a ředitel filmového festivalu

-70
+
-
4.Mikuláš Minář

Mikuláš Minář

- aktivista

-105
+
-
5.Karel Komárek

Karel Komárek

- miliardář, Sazka

-167
+
-

Články na Heroine.cz

Chcete mít ve skříni šaty od českého návrháře? Kde začít a jak se neztratit na módní scéně

Chcete mít ve skříni šaty od českého návrháře? Kde začít a jak se neztratit na módní scéně

Už dávno neplatí, že autorská móda přímo od návrháře musí být drahá, a zároveň pro ženy...více

Užít si sama sebe. Proč se téměř nebavíme o ženské masturbaci?

Užít si sama sebe. Proč se téměř nebavíme o ženské masturbaci?

Můžu si sama sebe užít? Můžu. Chci o tom mluvit? Chci, nebo možná nechci. Musím o tom...více

Deprese a vyhoření můžou potkat každého. Nezlehčujte je, často jde o čas

Deprese a vyhoření můžou potkat každého. Nezlehčujte je, často jde o čas

Lenka Krákorová je zdravá devětatřicetiletá žena, která dělá práci snů na manažerské pozici....více

Ušetřete za elektřinu a plyn

Zdají se vám vaše účty za elektřinu a plyn podezřele vysoké, ale nechce se vám do srovnávání nabídek? Odrazuje vás od změny dodavatele nekonečné papírování? Máme řešení: porovnáme distribuční sazby za elektřinu i plyn a vybereme tu pro vás nejvýhodnější. A pokud budete chtít, zařídíme za vás i změnu dodavatele.

Průměrně šetříme 2320 korun ročně na elektřině a 2560 korun na plynu.

Víte, kde najdete nejlevnější benzin ve svém okolí? My ano. Vyzkoušejte naše vyhledávání čerpacích stanic podle adresy nebo místa, kde se právě nacházíte.

Vývoj ceny benzinu a ceny nafty

Poradna

Poslední dotaz: Kde platit sociální a zdravotnípojištění
Poradna > Daně > Pojistné na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění > Kde platit sociální a zdravotnípojištění

Otázka: Dobrý den, ráda bych se zeptala na platbu sociálního a zdravotního pojištění v případě, kdy jsem nastoupila od 1.9. k pojišťovně na smlouvu o obchodním zastoupení a pomoci při správě. Bylo mi řečeno,...Více

Právní poradna

Sociální poradna

Investiční poradna

Interaktivní grafiky

Spočítejte si osobní inflaci

Spočítejte si osobní inflaci

Inflace se měří indexem cen průměrného koše výrobků a služeb. Jenže každý kupuje něco jiného, proto na každého inflace působí jinak.

Jak se vyvíjejí v Česku mzdy a nezaměstnanost

Jak se vyvíjejí v Česku mzdy a nezaměstnanost

Unikátní mapa, na které můžete sledovat vývoj nezaměstnanosti a průměrných platů v jednotlivých českých krajích od roku 2006.

Průvodce výpisem z katastru nemovitostí

Průvodce výpisem z katastru nemovitostí

Vyznat se ve výpisu z katastru nemovitostí je často složité. Připravili jsme průvodce, který vám pomůže se zorientovat v jeho jednotlivých částech.

Partners Financial Services