Partners Financial Services
Ikona žárovky

Tyto stránky navštíví měsíčně 1 000 000 lidí. Chcete inzerci na míru? Napište nám!

Apartments Chorvatská, a.s., Praha, IČO: 27423506 - Obchodní rejstřík

Tento výpis z obchodního rejstříku obsahuje údaje o společnosti Apartments Chorvatská, a.s.. Údaje byly staženy 11. 8. 2023 z datové služby justice.cz
dle IČO 27423506. Z důvodu ochrany osobních údajů nejsou na stránce data narození a úplné adresy fyzických osob. Kompletní výpis včetně dat narození a adres lze zobrazit po zadání IČO 27423506 na originální stránce obchodního rejstříku justice.cz.

Výpis z obchodního rejstříku

Aktuální rejstřík
Úplný rejstřík
RES DPH
Datum vzniku a zápisu
7. 2. 2006
Obchodní firma
Apartments Chorvatská, a.s.
zapsáno 7. 2. 2006
Prověřit exekuce Reputace firmy
Firmy na stejné adrese
Sídlo Kraj: Hlavní město Praha
Okres: Hlavní město Praha
Obec: Praha
Část obce: Vinohrady
Ulice: Chorvatská
Adresní místo: Chorvatská 1400/11
IČO
27423506
zapsáno 7. 2. 2006
DIČ
Identifikátor datové schránky
bcdcusb
Právní forma
Akciová společnost
zapsáno 7. 2. 2006
Spisová značka
B 10517/MSPH Městský soud v Praze
zapsáno 7. 2. 2006
Rizikovost společnosti

Poslední změny a události

1. 6. 2021
Vymazán skutečný majitel Lucie Farnbauerová, jako přímý skutečný majitel; koncový příjemce i osoba s koncovým vlivem
1. 6. 2021
Zapsán skutečný majitel Lucie Farnbauerová, jako přímý skutečný majitel; koncový příjemce i osoba s koncovým vlivem
14. 1. 2021
Změna dne vzniku nebo zániku funkce: Mgr. Jiří Golda
14. 1. 2021
Zapsán člen dozorčí rady Lucie Farnbauerová, jako člen dozorčí rady
14. 1. 2021
Vymazán člen dozorčí rady Daniel Farnbauer

Všechny změny a události ve společnosti

Vizualizace obchodních vztahů a vazeb Více o vizualizacích

Apartments Chorvatská, a.s., IČO: 27423506: vizualizace vztahů osob a společností

Apartments Chorvatská, a.s., IČO: 27423506

Zobrazit vztahy a firmy
Předmět podnikání
Realitní činnost
zapsáno 7. 2. 2006
Velkoobchod
zapsáno 7. 2. 2006
Zprostředkování obchodu a služeb
zapsáno 7. 2. 2006
Předmět činnosti
Pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor bez poskytování jiných než základních služeb zajišťujících řádný provoz nemovitostí, bytů a nebytových prostor
zapsáno 7. 2. 2006
Základní kapitál
2 000 000 Kč
Splaceno: 100,00 %
zapsáno 7. 2. 2006 vymazáno 31. 7. 2006
95 137 000 Kč
Splaceno: 100,00 %
zapsáno 31. 7. 2006 vymazáno 28. 6. 2017
23 284 250 Kč
Splaceno: 100,00 %
zapsáno 28. 6. 2017 vymazáno 15. 12. 2017
25 000 000 Kč
Splaceno: 100,00 %
zapsáno 15. 12. 2017
Akcie
10 ks akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 200 000 Kč
zapsáno 7. 2. 2006 vymazáno 31. 7. 2006
4 ks kmenové akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 23 284 250 Kč
zapsáno 31. 7. 2006 vymazáno 28. 6. 2017
10 ks akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 200 000 Kč Za akcie "A" považuje navrhovatel původní emisi 10 ks akcií na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 200 000,-Kč, u které zůstává zápis v obchodním rejstříku nezměněn.
zapsáno 31. 7. 2006 vymazáno 28. 6. 2017
1 ks kmenové akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 23 284 250 Kč
zapsáno 28. 6. 2017
1 ks kmenové akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 1 715 750 Kč
zapsáno 15. 12. 2017
Ostatní skutečnosti
Počet členů statutárního orgánu: 1
zapsáno 27. 8. 2014 vymazáno 21. 4. 2016
Počet členů dozorčí rady: 1
zapsáno 27. 8. 2014 vymazáno 20. 1. 2017
Dne 19.1.2017 schválil jediný akcionář při výkonu působnosti valné hromady Společnosti snížení základního kapitálu společnosti Apartments Chorvatská, a.s., se sídlem Praha 10 - Vinohrady, Chorvatská 1400/11, PSČ 10100, IČO 274 23 506, spisová značka B 10517 vedená u Městského soudu v Praze (dále v rozhodnutí též jen Společnost) v souladu s ustanovením § 516 a následujících ZOK takto: 1.Důvody a účel navrhovaného snížení základního kapitálu: Důvodem snížení základního kapitálu je přebytek vlastních zdrojů Společnosti a účelem je vyplatit tyto zdroje akcionáři. Snížením základního kapitálu se nezhorší dobytnost pohledávek věřitelů. 2.Rozsah a způsob provedení navrhovaného snížení základního kapitálu: Základní kapitál Společnosti se sníží o pevnou částku 71.852.750,-- Kč (sedmdesát jeden milion osm set padesát dva tisíce sedm set padesát korun českých), a to v souladu s ustanovením § 532 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) ve znění pozdějších předpisů, (dále též jen ZOK), vzetím akcií z oběhu na základě veřejného návrhu smlouvy o úplatném vzetí akcií z oběhu. Po provedeném snížení základního kapitálu bude základní kapitál Společnosti činit 23.284.250,-- Kč (dvacet tři miliony dvě stě osmdesát čtyři tisíce dvě stě padesát korun českých). Na základě veřejného návrhu smlouvy bude nabídnuto vzetí z oběhu těchto akcií Společnosti: a)3 (tří) kusů kmenových akcií, každá o jmenovité hodnotě 23.284.250,-- Kč (dvacet tři miliony dvě stě osmdesát čtyři tisíce dvě stě padesát korun českých), b)10 (deseti) kusů kmenových akcií, každá o jmenovité hodnotě 200.000,-- Kč (dvě stě tisíc korun českých), přičemž všechny akcie jsou cennými papíry na jméno. 3.Způsob, jak bude naloženo s částkou odpovídající snížení základního kapitálu: Částka ve výši 71.852.750,-- Kč (sedmdesát jeden milion osm set padesát dva tisíce sedm set padesát korun českých), tj. částka odpovídající snížení základního kapitálu, bude použita na úhradu úplaty za akcie vzaté z oběhu na základě veřejného návrhu smlouvy. 4.Výše úplaty při vzetí akcií z oběhu na základě veřejného návrhu smlouvy: Akcie Společnosti budou brány z oběhu úplatně, přičemž výše úplaty za akcie je stanovena takto: a)za jeden (1) kus akcie Společnosti o jmenovité hodnotě 23.284.250,-- Kč (dvacet tři miliony dvě stě osmdesát čtyři tisíce dvě stě padesát korun českých) bude vyplacena kupní cena ve výši 23.284.250,-- Kč (dvacet tři miliony dvě stě osmdesát čtyři tisíce dvě stě padesát korun českých), b)za jeden (1) kus akcie Společnosti o jmenovité hodnotě 200.000,-- Kč (dvě stě tisíc korun českých) bude vyplacena kupní cena ve výši 200.000,-- Kč (dvě stě tisíc korun českých). Kupní cena je splatná nejpozději do 3 (tří) měsíců od účinnosti snížení základního kapitálu, přičemž lhůta splatnosti kupní ceny počíná běžet dnem účinnosti snížení základního kapitálu. 5.Lhůta pro předložení akcií Akcionář je povinen akcie, ohledně nichž akceptoval veřejný návrh smlouvy, vrátit Společnosti ve lhůtě 3 (tří) měsíců od účinnosti snížení základního kapitálu, přičemž tato lhůta počíná běžet dnem účinnosti snížení základního kapitálu. Akcionář nevykonává od účinnosti snížení základního kapitálu s těmito akciemi akcionářská práva a v případě, že akcie nevrátí Společnosti, představenstvo Společnosti uplatní postup podle § 537 až § 541 ZOK.
zapsáno 20. 1. 2017 vymazáno 28. 6. 2017
Dne 9.6.2006 učinil jediný akcionář společnosti dle § 190 odst. 1 obch. zák. následující rozhodnutí: Základní kapitál společnosti se zvyšuje o částku 93.137.000,-Kč. nepřipouští se upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu. Zvýšení základního kapitálu bude provedeno úpisem nových 4 kusů kmenových listinných akcií na jméno, každá o jmenovité hodnotě 23.284.250,-Kč. Emisní kurz každé nové akcie se bude rovnat její jmenovité hodnotě. Emisní kurs je splatný v českých korunách. Nové akcie budou upsány bez využití přednostního práva předem určeným zájemcem, kterým je jediný akcionář, společnost FID GROUP a.s. se sídlem Praha 10, Vinohrady, Chorvatksá 1400/11, PSČ 100 00,IČ 26416425. Úpis akcií bude proveden podpisem Smlouvy o upsání akcií, kterou uzavře společnost Apartments Chorvatská, a.s. se sídlem Praha 10, Vinohrady, Chorvatská 1400/11, PSČ 100 00, IČ 27423506 a její jediný akcionář - společnost FID GROUP a.s. se sídlem Praha 10, Vinohrady, Chorvatksá 1400/11, PSČ 100 00,IČ 26416425. Návrh Smlouvy o upsání akcií je představenstvo společnosti povinno předat jedinému akcionáři bezodkladně, nejdříve však následující den po podání návrhu na zápis tohoto rozhodnutí restříkovému soudu. Lhůta pro uzavření Smlouvy o upsání akcií činí 15 dnů od převzetí jejího návrhu akcionářem s tím, že upisování akcií bude vázáno na rozvazovací podmínku, jíž je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis tohoto rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Základní kapitál bude zvýšen nepeněžitým vkladem, kterým je část podniku obchodní společnosti FID GROUP a.s. se sídlem Praha 10, Vinohrady, Chorvatksá 1400/11, PSČ 100 00,IČ 26416425. Předmět vkladu je část podniku sestávající se z nebytové jednotky č. 1400/1 a bytových jednotek č. 1400/3 až 1400/17 a jednotky č. 1400/18 v budově č.p. 1400 postavené na parcele č. 2948 zastavěná plocha a nádvoří včetně příslušného spoluvlastnického podílu na společných částech budovy č.p. 1400 a na parcele č. 2948 zastavěná plocha a nádvoří, vše v obci Praha, kat. území Vinohrady, dále věci, práva a povinnosti z uzavřených nájemních smluv, pojistných smluv, smluv o dodávkách energií a služeb, z pracovně právních vztahů zaměstanců ke vkládané části podniku. Nepeněžitý vklad je specifikován ve znaleckém posudku vypracovaném Ing. Tomášem Krolupperem, znalecem v oboru ekonomika, Krohova 2210, Praha 6. hodnota nepeněžitého vkladu je znaleckým posudkem stanovena na částku 93.137.000,-Kč. Vkladem části podniku získá společnost majetek potřebný pro výkon podnikatelské činnosti zapsané v obchodním rejstříku. Možnost započtení peněžité pohledávky vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kursu upsaných akcií se nepřipuští. Místem úpisu akcií je sídlo obou společností na adrese Praha 10, Binohrady, Chorvatksá 1400/11. Schválil znění návrhu Smlouvy o vkladu části podniku obchodní společnosti FID GROUP a.s. se sídlem Praha 10, Vinohrady, Chorvatská 1400/11, PSČ 100 00,IČ 26416425, která bude uzavřena mezi společností FID GROUP a.s. se sídlem Praha 10, Vinohrady, Chorvatksá 1400/11, PSČ 100 00,IČ 26416425 a společností Apartments Chorvatská, a.s. se sídlem Praha 10, Vinohrady, Chorvatská 1400/11, PSČ 100 00, IČ 27423506
zapsáno 11. 7. 2006
Dne 9.6.2006 učinil jediný akcionář společnosti dle § 190 odst. 1 obchodního zákoníku rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu společnosti o částku 93137000,-Kč. nebylo připuštěno upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu. Zvýšení základního kapitálu bylo provedeno úpisem nových 4 kusů kmenových listinných akcií na jméno, každá o jmenovité hodnotě 23.284.250,-Kč. Emisní kurs každé nové akcie se rovná její jmenovité hodnotě. Emisní kurs je splatný v českých korunách. Nové akcie byly upsány bez využití přednostního práva předem určeným zájemcem,kterým je jediný akcionář, společnost FID GROUP a.s. se sídlem Praha 10, Vinohrady, Chorvatská 1400/11, PSČ: 100 00, IČ: 26416425. Úpis akcií byl proveden podpisem Smlouvy o upsání akcií, kterou uzavřela společnost Apartments Chorvatská, a.s. se sídlem Praha 10, Vinohrady, IČ: 27423506 a její jediný akcionář - společnost FID GROUP a.s., se sídlem Praha 10, Vinohrady , Chorvatská 1400/11, PSČ: 100 00, IČ: 26416425. Základní kapitál byl zvýšen nepeněžitým vkladem, kterým je část podniku obchodní společnosti FID GROUP a.s. , se sídlem Praha 10, Vinohrady, Chorvatská 1400/11, PSČ: 100 00, IČ: 26416425. Předmět vkladu je část podniku sestávající z nebytové jednotky č. 1400/1 a bytových jednotek č. 1400/3 až 1400/17 a jednotky č. 1400/18 v budově č.p. 1400 postavené na parcele č. 2948 zastavěná plocha a nádvoří včetně příslušného spoluvlastnického podílu na společných částech budovy č.p. 1400 a na parcele parc.č.2948 - zastavěná plocha, vše v obci Praha , kat. území Vinohrady, dále věci, práva a povinnosti z uzavřených nájemních smluv, pojistných smluv, smluv o dodávkách energií a služeb, z pracovně právních vztahů zaměstnanců ke vkládané části podniku. Nepeněžitý vklad je specifikován ve znaleckém posudku vypracovaném Ing. Tomášem Krolupperem, znalcem v oboru ekonomika, Krohova 2210, Praha 6. Hodnota nepeněžitého vkladu je znaleckým posudkem stanovena na částku 93.137.000,-Kč. Vkladem části podniku získala společnost majetek potřebný pro výkon podnikatelské činnosti zapsané v obchodním rejstříku. Možnost započtení peněžité pohledávky vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kursu upsaných akcií se nepřipouští. Místem úpisu akcií je sídlo obou společností na adrese Praha 10, Vinohrady, Chorvatská 1400/11. Jediný akcionář schválil znění návrhu Smlouvy o vkladu části podniku obchodní společnosti FID GROUP a.s. se sídlem Praha 10, Vinohrady, Chorvatská 1400/11, IČ: 26416425, která byla uzavřena mezi společností FID GROUP a.s. se sídlem Praha 10, Vinohrady, Chorvatská 1400/11, IČ: 26416425 a společností Apartments Chorvatská, a.s. se sídlem Praha 10, Vinohrady, Chorvatská 1400/11, PSČ: 100 00,IČ: 27423506.
zapsáno 31. 7. 2006
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
zapsáno 27. 8. 2014
Na společnost přešla část jmění rozdělované společnosti DF International Consulting, s.r.o., se sídlem Chorvatská 1400/11, Vinohrady, 101 00 Praha 10, identifikační číslo: 256 82 270, která byla uvedena v projektu rozdělení odštěpením sloučením ze dne 30.6.2017.
zapsáno 15. 12. 2017

Statutární orgán - představenstvo

Předseda představenstva
Daniel Farnbauer
Jiřinková, 252 42 Jesenice - Osnice
Den vzniku funkce: 7. 2. 2006
Den vzniku členstvi: 7. 2. 2006
zapsáno 7. 2. 2006 vymazáno 25. 8. 2008
Člen představenstva
Lucie Farnbauerová
Jiřinková, 252 42 Jesenice - Osnice
Den vzniku funkce: 7. 2. 2006
Den vzniku členstvi: 7. 2. 2006
zapsáno 7. 2. 2006 vymazáno 25. 8. 2008
Člen představenstva
Imrich Farnbauer
Rooseveltova, 160 00 Praha 6
Den vzniku funkce: 7. 2. 2006
Den vzniku členstvi: 7. 2. 2006
Den zániku členstvi: 7. 2. 2011
zapsáno 7. 2. 2006 vymazáno 2. 9. 2011
Předseda představenstva
Daniel Farnbauer
Mečíková, 252 42 Jesenice - Osnice
Den vzniku funkce: 7. 2. 2006
Den zániku funkce: 7. 2. 2011
Den vzniku členstvi: 7. 2. 2006
Den zániku členstvi: 7. 2. 2011
zapsáno 25. 8. 2008 vymazáno 2. 9. 2011
Člen představenstva
Lucie Farnbauerová
Mečíková, 252 42 Jesenice - Osnice
Den vzniku funkce: 7. 2. 2006
Den zániku funkce: 7. 2. 2011
Den vzniku členstvi: 7. 2. 2006
Den zániku členstvi: 7. 2. 2011
zapsáno 25. 8. 2008 vymazáno 2. 9. 2011
Předseda představenstva
Daniel Farnbauer
Mečíková, 252 42 Jesenice - Osnice
Den vzniku funkce: 7. 2. 2011
Den zániku funkce: 6. 2. 2015
Den vzniku členstvi: 7. 2. 2011
Den zániku členstvi: 6. 2. 2015
zapsáno 2. 9. 2011 vymazáno 21. 4. 2016
Člen představenstva
Lucie Farnbauerová
Mečíková, 252 42 Jesenice - Osnice
Den vzniku členstvi: 7. 2. 2011
Den zániku členstvi: 26. 6. 2014
zapsáno 2. 9. 2011 vymazáno 27. 8. 2014
Člen představenstva
Imrich Farnbauer
Rooseveltova, 160 00 Praha 6
Den vzniku členstvi: 7. 2. 2011
Den zániku členstvi: 26. 6. 2014
zapsáno 2. 9. 2011 vymazáno 27. 6. 2013
Člen představenstva
Imrich Farnbauer
Rooseveltova, 160 00 Praha 6 - Bubeneč
Den vzniku členstvi: 7. 2. 2011
Den zániku členstvi: 26. 6. 2014
zapsáno 27. 6. 2013 vymazáno 27. 8. 2014
Předseda představenstva
Daniel Farnbauer
Mečíková, 252 42 Jesenice - Osnice
Den vzniku funkce: 7. 2. 2015
Den zániku funkce: 1. 12. 2016
Den vzniku členstvi: 7. 2. 2015
Den zániku členstvi: 1. 12. 2016
zapsáno 21. 4. 2016 vymazáno 9. 12. 2016
Předseda představenstva
Mgr. Jiří Golda
Nad zatáčkou, 107 00 Praha - Dolní Měcholupy
Den vzniku funkce: 1. 12. 2016
Den zániku funkce: 1. 12. 2020
Den vzniku členstvi: 1. 12. 2016
Den zániku členstvi: 1. 12. 2020
zapsáno 9. 12. 2016 vymazáno 14. 1. 2021
Předseda představenstva
Mgr. Jiří Golda
Nad zatáčkou, 107 00 Praha - Dolní Měcholupy
Den vzniku funkce: 1. 12. 2020
Den vzniku členstvi: 1. 12. 2020
zapsáno 14. 1. 2021
Počet členů
1
zapsáno 21. 4. 2016
Způsob jednání
Jménem společnosti jedná představenstvo, a to tak, že navenek za něj jedná jménem společnosti předseda představenstva samostatně nebo ostatní členové představenstva vždy jednají společně s předsedou představenstva nebo na základě plné moci vystavené předsedou představenstva.
zapsáno 7. 2. 2006 vymazáno 27. 8. 2014
Společnost zastupuje vůči třetím osobám, před soudy a před jinými orgány v celém rozsahu představenstvo
zapsáno 27. 8. 2014

Dozorčí rada

Předseda dozorčí rady
Hana Farnbauerová
Rooseveltova, 160 00 Praha 6
Den vzniku funkce: 7. 2. 2006
Den zániku funkce: 7. 2. 2007
Den vzniku členstvi: 7. 2. 2006
Den zániku členstvi: 7. 2. 2007
zapsáno 7. 2. 2006 vymazáno 25. 8. 2008
Člen dozorčí rady
Antonín Hrůza
Matúškova, 149 00 Praha 4
Den vzniku funkce: 7. 2. 2006
Den zániku funkce: 7. 2. 2007
Den vzniku členstvi: 7. 2. 2006
Den zániku členstvi: 7. 2. 2007
zapsáno 7. 2. 2006 vymazáno 25. 8. 2008
Člen dozorčí rady
Petra Nocarová
Hasova, 143 00 Praha 4
Den vzniku funkce: 7. 2. 2006
Den zániku funkce: 7. 2. 2007
Den vzniku členstvi: 7. 2. 2006
Den zániku členstvi: 7. 2. 2007
zapsáno 7. 2. 2006 vymazáno 25. 8. 2008
Předseda dozorčí rady
Hana Farnbauerová
Rooseveltova, 160 00 Praha 6
Den vzniku funkce: 7. 2. 2007
Den zániku funkce: 6. 12. 2011
Den vzniku členstvi: 7. 2. 2007
Den zániku členstvi: 6. 12. 2011
zapsáno 25. 8. 2008 vymazáno 4. 1. 2012
Člen dozorčí rady
Antonín Hrůza
Matúškova, 149 00 Praha 4
Den vzniku funkce: 7. 2. 2007
Den zániku funkce: 7. 2. 2012
Den vzniku členstvi: 7. 2. 2007
Den zániku členstvi: 7. 2. 2012
zapsáno 25. 8. 2008 vymazáno 6. 6. 2012
Člen dozorčí rady
Petra Nocarová
Hasova, 143 00 Praha 4
Den vzniku funkce: 7. 2. 2007
Den zániku funkce: 7. 2. 2012
Den vzniku členstvi: 7. 2. 2007
Den zániku členstvi: 7. 2. 2012
zapsáno 25. 8. 2008 vymazáno 6. 6. 2012
Předseda dozorčí rady
Radka Velikovská
Masarykova, 698 01 Veselí nad Moravou
Den vzniku funkce: 6. 12. 2011
Den zániku funkce: 28. 6. 2013
Den vzniku členstvi: 6. 12. 2011
Den zániku členstvi: 28. 6. 2013
zapsáno 4. 1. 2012 vymazáno 12. 6. 2013
Člen dozorčí rady
Antonín Hrůza
Matúškova, 149 00 Praha 4
Den vzniku členstvi: 7. 2. 2012
Den zániku členstvi: 26. 6. 2014
zapsáno 6. 6. 2012 vymazáno 27. 8. 2014
Člen dozorčí rady
Petra Nocarová
Hasova, 143 00 Praha 4
Den vzniku členstvi: 7. 2. 2012
Den zániku členstvi: 26. 6. 2014
zapsáno 6. 6. 2012 vymazáno 27. 8. 2014
Předseda dozorčí rady
Radka Třeštíková
Kostelní, 170 00 Praha 7 - Holešovice
Den vzniku funkce: 6. 12. 2011
Den zániku funkce: 28. 6. 2013
Den vzniku členstvi: 6. 12. 2011
Den zániku členstvi: 28. 6. 2013
zapsáno 12. 6. 2013 vymazáno 13. 9. 2013
Předseda dozorčí rady
Pavla Musílková
Habartická, 190 00 Praha 9 - Střížkov
Den vzniku funkce: 28. 6. 2013
Den zániku funkce: 26. 6. 2014
Den vzniku členstvi: 28. 6. 2013
Den zániku členstvi: 26. 6. 2014
zapsáno 13. 9. 2013 vymazáno 27. 8. 2014
Člen dozorčí rady
Jiří Golda
Nad zatáčkou, 107 00 Praha - Dolní Měcholupy
Den vzniku členstvi: 26. 6. 2014
Den zániku členstvi: 1. 12. 2016
zapsáno 27. 8. 2014 vymazáno 9. 12. 2016
Člen dozorčí rady
Daniel Farnbauer
Mečíková, 252 42 Jesenice - Osnice
Den vzniku členstvi: 1. 12. 2016
Den zániku členstvi: 1. 12. 2020
zapsáno 9. 12. 2016 vymazáno 14. 1. 2021
Člen dozorčí rady
Lucie Farnbauerová
Mečíková, 252 42 Jesenice - Osnice
Den vzniku členstvi: 1. 12. 2020
zapsáno 14. 1. 2021
Počet členů
1
zapsáno 20. 1. 2017

Jediný akcionář

Jediný akcionář
FID GROUP a.s., IČO: 26416425
Chorvatská 1400/11, 101 00 Praha - Vinohrady
zapsáno 7. 2. 2006 vymazáno 24. 8. 2006
Jediný akcionář
Daniel Farnbauer
Mečíková, 252 42 Jesenice - Osnice
zapsáno 20. 1. 2017 vymazáno 12. 5. 2020
Jediný akcionář
Lucie Farnbauerová
U kolonie, 149 00 Praha - Chodov
zapsáno 12. 5. 2020 vymazáno 1. 7. 2020
Jediný akcionář
Lucie Farnbauerová
Mečíková, 252 42 Jesenice - Osnice
zapsáno 1. 7. 2020

Skuteční majitelé

Přímý skutečný majitel; Koncový příjemce i osoba s koncovým vlivem
Lucie Farnbauerová
Mečíková, 252 42 Jesenice - Osnice
Automatický průpis: ano
Podíl na hlasování: 100,00 %
Podíl na prospěchu: 100,00 %
Den, do kterého byla osoba skutečným majitelem: 3. 10. 2022
Den, od kterého je osoba skutečným majitelem: 1. 7. 2020
Údaje o skutečnostech zakládajících postavení skutečného majitele:
Vlastnictví podílu na hlasovacích právech.
Vlastnictví podílu na prospěchu.
zapsáno 1. 6. 2021 vymazáno 3. 10. 2022
Přímý skutečný majitel; Skutečný majitel podle § 4 zákona č. 37/2021 Sb.
Lucie Farnbauerová
Mečíková, 252 42 Jesenice - Osnice
Automatický průpis: ano
Den, od kterého je osoba skutečným majitelem: 12. 5. 2020
Údaje o skutečnostech zakládajících postavení skutečného majitele:
Podíl na hlasovacích právech - velikost podílu: 100,00 %
Podíl - velikost podílu: 100,00 %
zapsáno 1. 10. 2022

Hodnocení firmy

0
-
+

Sídlo společnosti na mapě

Sbírka listin

Peníze.cz zobrazuje pouze údaje, které byly zveřejněny na základě zákona v různých rejstřících. Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na této stránce. Vydavatel tímto způsobem zpracovává osobní údaje v souladu s čl. 6 odst. 1 odst. f) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů, tedy pro účely oprávněných zájmů uživatelů této webové služby, která umožňuje, mimojiné, vyhledávání v rejstřících z jednoho místa, aniž by údaje z těchto rejstříků sdružovala.

Pokud jste na našich stránkách objevili, že uváděná data neodpovídají realitě, zkontrolujte prosím nejdříve, zda chyba není přímo v příslušném zdrojovém rejstříku. Pokud je, obraťte se s žádostí o opravu dat na příslušnou instituci uvedenou na této stránce. Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích.

Celebrity v rejstříku

Aleš Řebíček

Aleš Řebíček

podnikatel a bývalý ministr dopravy

-526
-
+
Miroslav Pelta

Miroslav Pelta

podnikatel a majitel fotbalového klubu z Jablonce nad Nisou

-483
-
+
Jaromír Jágr

Jaromír Jágr

hokejista, mistr světa a olympijský vítěz

1313
-
+
Jan Hrušínský

Jan Hrušínský

herec

-158
-
+
Radovan Krejčíř

Radovan Krejčíř

kontroverzní podnikatel

-407
-
+
Tomáš Berdych

Tomáš Berdych

bývalý tenista

875
-
+

A tohle už jste četli?

Firmy s podobným IČO

Firmy s podobným názvem