Používáte nástroj pro blokování reklamy. Pokud nám chcete pomoci, vypněte si blokování reklamy na našem webu. Zde najdete jednoduchý návod. Děkujeme.

RENTERA, a.s.
IČO: 27445992

Tento výpis má pouze informativní charakter. Doporučujeme informace ověřit v oficiálním veřejném rejstříku.
Tyto stránky navštíví měsíčně 1 000 000 lidí. Chcete inzerci na míru? Napište nám!

Výpis z obchodního rejstříku

Rejstřík
ARES
 
 
 
 
 
 
 
Datum zápisu11. 4. 2006
Obchodní firma
od 11. 4. 2006

RENTERA, a.s.

Sídlo
od 11. 4. 2006 do 6. 9. 2012
Praha 5, Nad Santoškou 1420/8, PSČ 150 00
IČO
od 11. 4. 2006

27445992

Identifikátor datové schránky:ed2fz98
Právní forma
od 11. 4. 2006
Akciová společnost
Spisová značka10689 B, Městský soud v Praze
Předmět podnikání
od 26. 10. 2009
- výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
od 11. 4. 2006 do 26. 10. 2009
- Správa a údržba nemovitostí
Ostatní skutečnosti
od 11. 9. 2014
- Počet členů dozorčí rady: 3
od 11. 9. 2014
- Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
od 29. 6. 2009 do 27. 10. 2009
- Představenstvo obchodní společnosti RENTERA, a.s. se sídlem Praha 5, Smíchov, Nad Santoškou 1420/8, PSČ 150 00, IČ: 27445992, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 10689, na základě pověření valné hromady ze dne 6. 8.2007 přijalo toto usnesení o zvýšení základního kapitálu: a) Z důvodu potřeby dalších finančních zdrojů pro rozvoj podnikání společnosti, tedy z důvodu kapitálového posílení společnosti, se základní kapitál společnosti RENTERA, a.s. se sídlem Praha 5, Smíchov, Nad Santoškou 1420/8, PSČ 150 00, IČ: 27445992, zaps ané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 10689 (dále jen společnost), zvyšuje z dosavadní částky...................359,000.000,-- Kč (slovy: tři sta padesát devět miliónů korun českých) o částku........................................30,000.000,-- Kč (slovy: třicet milionů korun českých) na celkovou výši základního kapitálu..........................389,000.000,-- Kč (slovy: tři sta osmdesát devět miliónů korun českých), s tím, že se připouští upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu s omezením do maximální výše základního kapitálu..........................459,000.000,-- Kč (slovy: čtyři sta padesát devět milionů korun českých), tj. maximálně o..................................100,000.000,-- Kč (slovy: jedno sto miliónů korun českých). Konečnou výši upsaného základního kapitálu stanoví představenstvo. b) Základní kapitál společnosti bude zvýšen upsáním nových akcií společnosti, jejichž emisní kurs bude splacen peněžitými vklady. Upisovaní akcií nepeněžitými vklady se nepřipouští. Proti pohledávkám společnosti vůči jednotlivým upisovatelům na splacení č ásti nebo celého emisního kurzu nově upsaných akcií se nepřipouští možnost započtení peněžité pohledávky jednotlivých upisovatelů vůči společnosti. c) Zvýšení základního kapitálu společnosti o 30,000.000,-- Kč (slovy: třicet miliónů korun českých) bude realizováno tak, že společnost vydá 30 ks (slovy: třicet kusů) nových kmenových akcií, každá v listinné podobě, každá znějící na jméno, každá o jmeno vité hodnotě 1,000.000,-- Kč (slovy: jeden milión korun českých), každá s emisním kursem 1,100.000,-- Kč (slovy: jeden milión jedno sto tisíc korun českých), který bude splacen peněžitými vklady. Nově vydané akcie nebudou kótované (registrované) a budou s nimi spojena stejná práva jako s dosavadními akciemi. Poukázky na akcie nebudou vydány. d) Pro zvýšení základního kapitálu s využitím přednostního práva platí: - každý dosavadní akcionář má přednostní právo upsat část nových akcií společnosti upisovaných ke zvýšení základního kapitálu v rozsahu jeho podílu na základním kapitálu společnosti, přičemž nové akcie mohou být podmíněně upisovány akcionáři s přednostním právem po podání návrhu na zápis usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku pod rozvazovací podmínkou, kterou je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku; vzhledem k tomu, že je připuštěno upisování akcií nad částku navrženého zvýšení základního kapitálu s omezením do maximální výše základního kapitálu 459,000.000,-Kč (slovy: čtyři sta padesát devět miliónů korun českých), tj. maximál ně o 100,000.000,-- Kč (slovy: jedno sto milionů korun českých), na jednu dosavadní akcii o jmenovité hodnotě 1,000.000,-Kč (slovy: jeden milión korun českých) připadá podíl na jedné nové akcii o jmenovité hodnotě 1,000.000,- Kč (slovy: jeden milión korun českých) 0,278551532, přičemž lze upisovat pouze celé akcie; Informace o přednostním právu dle § 204a odst. 2 obchodního zákoníku: - místem pro vykonání přednostního práva je kancelář společnosti RENTERA, a.s., Na Pankráci 17, 19, Praha 4, akcie zde lze upsat v pracovní dny v době od 10:00 do 14:00 hodin; - lhůta pro vykonání přednostního práva činí 21 (slovy: dvacet jedna) dnů; prvním dnem této lhůty je 31. (slovy: třicátý první) den ode dne, kdy představenstvo zveřejní v Obchodním věstníku informaci o přednostním právu. Představenstvo je povinno informac i o přednostním právu včetně informace o počátku běhu lhůty pro vykonání přednostního práva zveřejnit v Obchodním věstníku a způsobem určeným zákonem a stanovami pro svolání valné hromady oznámit akcionářům nejpozději do 30 dnů ode dne, kdy rozhodnutí pře dstavenstva o zvýšení základního kapitálu bude zapsáno do obchodního rejstříku; - přednostní právo spojené s akciemi je samostatně převoditelné od rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu. Přednostní právo zanikne uplynutím lhůty stanovené pro jeho vykonání, - vzhledem k tomu, že je připuštěno upisování akcií nad částku navrženého zvýšení základního kapitálu s omezením do maximální výše základního kapitálu 459,000.000,-Kč (slovy: čtyři sta padesát devět miliónů korun českých), tj. maximálně o 100,000.000,-- K č (slovy: jedno sto milionů korun českých), na jednu dosavadní akcii o jmenovité hodnotě 1,000.000,-Kč (slovy: jeden milión korun českých) připadá podíl na jedné nové akcii o jmenovité hodnotě 1,000.000,- Kč (slovy: jeden milión korun českých) 0,278551532 s tím, že lze upisovat pouze celé akcie, - všechny nové akcie budou akciemi kmenovými, každá v listinné podobě, každá znějící na jméno, každá o jmenovité hodnotě 1,000.000,- Kč (slovy: jeden milión korun českých), každá s emisním kursem 1,100.000,- Kč (slovy: jeden milión jedno sto tisíc korun č eských); - upisovatel je povinen splatit alespoň 30 % jmenovité hodnoty upsaných akcií a celé emisní ážio nejpozději v poslední den lhůty pro vykonání přednostního práva, a to připsáním na zvláštní účet číslo: 43-4439xxxx (IBAN: CZ43 0100 0000 434439680207 , BIC KOMBCZPP), který byl za tím účelem zřízen společností u Komerční banky a.s.. e) Pokud s využitím přednostního práva budou upsány akcie alespoň o celkové jmenovité hodnotě 30,000.000,-- Kč (slovy: třicet miliónů Kč), nebude se konat upisování akcií bez využití přednostního práva a upisování akcií bude účinné. V případě, že s využit ím přednostního práva budou upsány akcie o celkové jmenovité hodnotě nižší než 30,000.000,-- Kč (slovy: třicet miliónů Kč), bude část akcií, které nebyly upsány s využitím přednostního práva, o takové jmenovité hodnotě, aby po jejich upsání byly celke m upsány akcie o celkové jmenovité hodnotě alespoň 30,000.000,-- Kč (slovy: třicet miliónů Kč), nabídnuty určitému zájemci nebo několika určitým zájemcům. Určitý zájemce nebo určití zájemci budou vybráni představenstvem ve dvou kolech podle následuj ících pravidel a tímto způsobem: - v prvním kole výběru budou přednostně vybráni ti zájemci ze stávajících akcionářů společnosti, kteří při upisování akcií neměli při přednostním upisování k dispozici dostatek přednostních práv tak, aby mohli upsat alespoň jednu celou nově vydávanou akci i o jmenovité hodnotě 1,000.000,- Kč (slovy: jeden milion korun českých), těm bude v prvním kole nabídnuta (umožněna upsat) vždy jedna celá akcie, - pro druhé kolo výběru jsou tato pravidla: 1. určitým zájemcem musí být stávající akcionář společnosti,-- 2. zájemce musí být osobou vhodnou z hlediska zdravého a obezřetného vedení společnosti. Výběr může být představenstvem ukončen ve chvíli, kdy bude poptávka vybraných zájemců převyšovat částku potřebnou k upsání alespoň 30,000.000,-- Kč (slovy: třicet miliónů Kč). V prvním i druhém kole výběru platí, že pokud bude podmínky splňovat více zájemců a poptávka bude převyšovat hodnotu 100,000.000,-- Kč, (slovy: jedno sto miliónů korun českých) nově upisovaných akcií bude jejich poptávka rovnoměrně krácena. Pro zvýšení základního kapitálu bez využití přednostního práva platí: fa) místem pro vykonání přednostního práva je kancelář společnosti RENTERA, a.s., Praha 4, Na Pankráci 17, 19, akcie zde lze upsat v pracovní dny v době od 10:00 do 14:00 hodin; fb) lhůta pro úpis akcií bez využití přednostního práva činí 21 (dvacet jedna) dnů a počne běžet uplynutím desátého dne ode dne odeslání informace o upisování akcií určitému zájemci, přičemž upisování akcií je vázáno na rozvazovací podmínku, kterou je prá vní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku; fc) počátek běhu lhůty pro upisování akcií bez využití přednostního práva bude určeným zájemcům oznámen v uvedené písemné nabídce o upisování akcií; fd) emisní kurz nových akcií upisovaných bez využití přednostního práva je 1,100.000,-- Kč (slovy: jeden milión jedno sto tisíc korun českých), všechny akcie budou akciemi kmenovými, listinné podoby a budou znít na jméno. Každý upisovatel je povinen splatit emisní kurz jím upsaných akcií na účet 43-4439xxxx (IBAN: CZ43 0100 0000 434439680207, BIC KOMBCZPP), který byl za tím účelem zřízen společností u Komerční banky a.s. Každý upisovatel je povinen splatit 30% (třicet procent) emisního kurzu jím upsaných akcií nejpozději ve lhůtě 15-ti (patnácti) dnů ode dne upsání akcií. Zbývajících 70% (sedmdesát procent) emisního kurzu upsaných akcií jsou upisovatelé povinni splatit ve lhůtě jednoho roku ode dne zápisu zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Upisování akcií nepeněžitými vklady se nepřipouští. Proti pohledávkám společnosti vůči jednotlivým upisovatelům na splacení části nebo celého emisního kurzu nově upsaných akcií se nepřipouští možnost započtení peněžité pohledávky jednotlivých upisovatelů vůči společnosti.
od 18. 7. 2008 do 13. 10. 2008
- Z důvodu potřeby dalších finančních zdrojů pro rozvoj podnikání společnosti, tedy z důvodů kapitálového posílení společnosti, se základní kapitál společnosti RENTERA, a.s. se sídlem 150 00 Praha 5 - Smíchov, Nad Santoškou 1420/8, IČ: 27445992 zvyšuje z do savadní částky 300.000.000,- Kč (slovy: tři sta milionů korun českých) na částku 359.000.000,- Kč (slovy: tři sta padesát devět milionů korun českých), tedy o 59.000.000,- Kč ( slovy: padesát devět milionů korun českých), to upsáním nových akcií společnos ti, když jejich emisní kurz bude splacen peněžitými vklady. Zvýšení základního kapitálu společnosti o 59.000.000,- kč (slovy: padesát devět milionů korun českých) bude realizováno tak, že společnost vydá 59 ks (slovy: padesát devět kusů) nových kmenových akcií, každá v listinné podobě, každá znějící na jméno, každ á o jmenovité hodnotě 1.000.000,- kč (slovy. jeden milion korun českých), každá s emisním kurzem 1.100.000,- Kč (slovy: jeden milion jedno sto tisíc korun českých), který bude splacen peněžitými vklady. Nově vydané akcie nebudou kótované (registrované), p řičemž s nově upisovanými akciemi budou spojena stejná práva jako dosavadními akciemi. Poukázky na akcie nebudou vydány. Místem pro upisování akcií bez využití přednostního práva je sídlo obchodní společnosti RENTERA, a.s. na adrese 150 00 Praha 5 - Smíchov, Nad Santoškou 1420/8, a to každý pracovní den v době od 10.00 do 17.00 hodin. Upisovatel upíše akcie ve smlouvě o up sání akcií, kterou uzavře se společností. Lhůta pro upsání akcií činí dva měsíce od rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu společnosti a končí v pondělí 25.8.2008 v 17.00 hodin. Upisování akcií je vázáno na rozvazovací podmínku, kterou je právní moc rozhodnutí rejstříkového soudu o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Emisní kurz akcií upisovaných bez využití přednostního práva činí 1.100.000,- Kč (slovy: jeden milion korun českých). Valná hromada uděluje souhlas s tím, aby proti pohledávce společnosti vůči upisovateli na splacení emisního kurzu akcií byla započtena pohledávka: - paní RNDr. Ireny Bártové, nar. 30.3.1951, bytem 148 00 Praha 4, Kloboukova 1263/73, ve výši 1.100.000,- kč z titulu uzavřené smlouvy o půjčce se společností ze dne 1.10.2007, - pana Ing. Jiřího Bastla, nar. 7.2.1944, bytem 108 00 Praha 10 - Malešice, Chládkova 6, ve výši 1.100.000,- Kč z titulu uzavřené smlouvy o půjčce společností ze dne 20.9.2007, - pana Petra Buršíka, nar. 11.3.1962, bytem 500 09 Hradec Králové, Fučíkova 656/5 ve výši 1.100.000,- Kč z titulu uzavřené smlouvy o půjčce společností ze dne 8.11.2007, - pana Jiřího Frankla, nar. 21.4.1938, bytem 120 00 Praha 2, Korunní 588/4, ve výši 3.300.000,- Kč z titulu uzavřené smlouvy o půjčce společností ze dne 12.10.2007, - paní Zdeňky Franklové, nar. 11.5.1942, bytem 120 00 Praha 2, Korunní 588/4, ve výši 2.200.000,- Kč z titulu uzavřené smlouvy o půjčce společností ze dne 12.10.2007, - pana Alexandra Gjuriče, nar. 29.10.1940, bytem 101 00 Praha 10, Na Šafránce 28, ve výši 1.100.000,- Kč z titulu uzavřené smlouvy o půjčce společností ze dne 6.9.2007, - paní PhDr. Šárky Gjuričové, nar. 10.8.1946, bytem 101 00 Praha 10, Na Šafránce28, ve výši 1.100.000,- Kč z titulu uzavřené smlouvy o půjčce společností ze dne 26.11.2007, - pana Ivana Hábovčíka, nar. 15.3.1961, bytem 250 65 Bašť, Mratínská 572, ve výši 3.300.000,- Kč z titulu uzavřené smlouvy o půjčce společností ze dne 19.9.2007, - pana Michala Handzuše, nar. 11.3.1977, bytem 974 01 Banská Bystrica, Vansovej 14, Slovenská republika, ve výši 4.400.000,- Kč z titulu uzavřené smlouvy o půjčce společností ze dne 7.1.2008, - pana Ing. Františka Hucla, nar. 25.2.1943, bytem 130 00 Praha 3, Kunešova 2651, ve výši 3.300.000,- Kč z titulu uzavřené smlouvy o půjčce společností ze dne 18.10.2007, - pana Karla Jandy, nar. 7.6.1951, bytem 108 00 Praha 10, Útulná 22, ve výši 1.100.000,- Kč z titulu uzavřené smlouvy o půjčce společností ze dne 11.10.2007, - pana Ing. Bedřicha Kareise, nar. 5.2.1942, bytem 460 01 Liberec, Masarykova 26, ve výši 1.100.000,- Kč z titulu uzavřené smlouvy o půjčce společností ze dne 11.10.2007, - pana Michala Kříže, nar. 3.8.1955, bytem 150 00 Praha 5, Na Brabenci 318/12, ve výši 2.200.000,- Kč z titulu uzavřené smlouvy o půjčce společností ze dne 2.10.2007, - pana Ing. Josefa Nováka, nar. 28.11.1954, bytem 550 01 Broumov, Branka 142, ve výši 1.100.000,- Kč z titulu uzavřené smlouvy o půjčce společností ze dne 26.10.2007, - pana Ing. Vladimíra Ondrouška, nar. 22.5.1946, bytem 277 41 Kly, Záboří 99, ve výši 1.100.000,- Kč z titulu uzavřené smlouvy o půjčce společností ze dne 23.10.2007, - pana Jidřicha Rašnera, nar. 24.1.1944, bytem 738 01 Frýdek-Místek, Jiráskova 566, ve výši 1.100.000,- Kč z titulu uzavřené smlouvy o půjčce společností ze dne 28.4.2007, - společnosti RENTERA CENTRAL EUROPE S.A., se sídlem ADR Bulding, 13th Floor, Samuel Lewis Avenue, P.O.BOX 5216, Panama 5, Panamská republika, ve výši 22.000.000,- Kč z titulu uzavřené smlouvy o půjčce společností ze dne 20.6.2008, - pana Pavla Rudy, nar. 15.9.1951, bytem 180 00 Praha 8, Vizovická 604/7, ve výši 1.100.000,- Kč z titulu uzavřené smlouvy o půjčce společností ze dne 17.10.2007, - pana Doc. RNDr. Jana Řeháka, nar. 12.9.1939, bytem 120 00 Praha 2, Chodská 1366/9, ve výši 1.100.000,- Kč z titulu uzavřené smlouvy o půjčce společností ze dne 1.10.2007, - společnosti Sedwick Properties Inc., se sídlem ADR Bulding, 13th Floor, Samuel Lewis Avenue, P.O.BOX. 5216, Panama 5, Panamská republika, ve výši 3.300.000,- Kč z titulu uzavřené smlouvy o půjčce společností ze dne 15.1.2008, - pana Ing. Ladislava Šelepy, nar. 1.8.1957, bytem 143 00 Praha 4 - Modřany, Hubičkova 886/24, ve výši 2.200.000,- Kč z titulu uzavřené smlouvy o půjčce společností ze dne 7.9.2007, - pana RNDr. Pavla Šišky, nar. 30.4.1951, bytem 149 00 Praha 4, Markušova 1633/4, ve výši 1.100.000,- Kč z titulu uzavřené smlouvy o půjčce společností ze dne 13.9.2007, - pana Mgr. Bohumila Štěpaře, nar. 11.5.1950, bytem 181 00 Praha 8, Minická 4, ve výši 1.100.000,- Kč z titulu uzavřené smlouvy o půjčce společností ze dne 22.1.2008, - pana Františka Vojtěchovského, nar. 19.1.1950, bytem 150 00 Praha 5, Zborovská 26, ve výši 1.100.000,- Kč z titulu uzavřené smlouvy o půjčce společností ze dne 22.1.2008, - pana Milana Zachariáše, nar. 20.9.1954, bytem 362 25 Nová Rokle, K Lávce 282, ve výši 1.100.000,- Kč z titulu uzavřené smlouvy o půjčce společností ze dne 6.9.2007, - pana Ing. Zdeňka Weila, nar. 5.4.1955, bytem 180 00 Praha 8, U Pošty 1097/8, ve výši 1.100.000,- Kč z titulu uzavřené smlouvy o půjčce společností ze dne 17.10.2007. Proti pohledávkám společnosti vůči upisovateli na splacení celého emisního kurzu nově upsaných akcií se tedy připouští možnost započtení nebo částečného započtení a tím i možnost splacení emisního kurzu nových akcií výhradně započtením peněžitých pohledá vek, jak v tomto usnesení uvedeno. Celý emisní kurz bude splacen ke dni účinnosti smlouvy o započtení a bude splacen výhradně započtením. Vzhledem k tomu, že smlouva o započtení může být uzavřena dříve než usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu bude zapsáno do obchodního rejstříku, bude započtení pohledávek ve smlouvě o započtení vázáno na rozvazovací podmínku, kterou je právn í moc rozhodnutí rejstříkového soudu o zamítnutí návrhu na zápis usnesení o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku, pokud k započtení pohledávek dojde ještě před zápisem usnesení o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. pravidla postupu pro uzavření smlouvy o započtení jsou: - zájemce je povinen ve stanovené lhůtě upsat akcie v celém rozsahu zvýšení základního kapitálu, - smlouva o započtení musí být uzavřena písemně před podáním návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku - návrh smlouvy o započtení předloží zájemci společnost a to ve lhůtě 30ti dnů od uzavření smlouvy o úpisu akcií, - zájemce je povinen smlouvu o započtení uzavřít ve lhůtě 30ti dnů od předložení návrhu smlouvy o započtení společností. Upisovaní akcií nepeněžitými vklady se nepřipouští.
od 20. 4. 2007 do 1. 6. 2007
- Z důvodu potřeby dalších finančních zdrojů pro rozvoj podnikání, za účelem posílení vlastních finančních zdrojů a snížení nákladů společnosti spojených s financováním z úrokového zatížení se základní kapitál obchodní společnosti RENTERA, a.s., se sídlem P raha 5, Nad Santoškou 1420/8, IČ: 27445992, zvyšuje z dosavadní výše 3,000.000,-- Kč (slovy: tři milióny Kč) o částku 297,000.000,-- Kč (slovy: dvě stě devadesát sedm miliónů Kč) upsáním nových akcií na základní kapitál ve výši 300,000.000,-- Kč (slovy: t ři sta miliónů Kč), který bude splacen peněžitými vklady. Nepřipouští se upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení. Společnost vydá tři sta (300) ks nových kmenových akcií, v listinné podobě, znějící na jméno, přičemž každá z nich bude mít jmenovitou hodnotu 990.000,-- Kč (slovy: devět set devadesát tisíc korun českých). Akcie nebudou kótované (registrované). Nové akcie nebudou upsány s využitím přednostního práva dle § 204a obchodního zákoníku, když všichni stávající akcionáři se svého práva na přednostní právo upsat část nových akcií společnosti ke zvýšení základního kapitálu společnosti dle § 204a obchodníh o zákoníku výslovně vzdali, ale budou všechny nabídnuty předem určeným zájemcům a to: - obchodní společnost TAXIR s.r.o., se sídlem Praha 4, Dědinova 1986, IČ: 26460441, které bude nabídnuto (která upíše) dvě stě devadesát devět (299) kusů nových kmenových akcií, v listinné podobě, znějící na jméno, přičemž každá z nich bude mít jmenovitou hodnotu 990.000,-- Kč (slovy: devět set devadesát tisíc korun českých), akcie nebudou kótované (registrované). - Jan Čížek, rodné číslo : 75 02 16/1722, bytem Praha 4, Větrovcova 1493/1, kterému bude nabídnut (který upíše) jeden kus nové kmenové akcie, v listinné podobě, znějící na jméno, přičemž tato bude mít jmenovitou hodnotu 990.000,--Kč (slovy: devět set deva desát tisíc korun českých), akcie nebude kótovaná (registrovaná), kteří tedy upíší tímto způsobem všechny akcie v celém rozsahu. Místem pro upisování akcií bez využití přednostního práva je sídlo obchodní společnosti RENTERA, a.s., na adrese Praha 5, Nad Santoškou 1420/8, IČ: 27445992, v pracovní dny v době od 10,00 hodin do 17,00 hodin, Lhůta k upsání akcií je jeden (1) měsíc od doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií předem určeným zájemcům, čímž bude zároveň oznámen počátek běhu této lhůty, přičemž upisování akcií je vázáno na rozvazovací podmínku, kterou je právní moc rozho dnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Návrh smlouvy o upsání akcií bude předem určeným zájemcům zaslán doporučeným dopisem po podání návrhu na zápis usnesení valné hromady o záměru zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku, a to bez zbytečného odkladu, nejpozději však do třiceti dnů od podání návrhu. Předem určení zájemci upíší akcie ve smlouvě o upsání akcií, kterou uzavřou se společností. Emisní kurz akcií upisovaných bez využití přednostního práva je roven jejich jmenovité hodnotě, všechny akcie budou akciemi kmenovými, vydanými v listinné podobě a budou znít na jméno, Proti pohledávkám společnosti vůči upisovateli na splacení celého emisního kurzu nově upsaných akcií se připouští možnost započtení nebo částečného započtení a tím možnost splacení emisního kursu nových akcií výhradně započtením peněžitých pohledávek před em určených zájemců proti společnosti a to: - pohledávky ve výši 296,010.000,-- Kč (slovy: dvě stě devadesát šest miliónů deset tisíc Kč) dle dohody o narovnání ze dne 7.3.2007 uzavřené mezi obchodní společnost TAXIR s.r.o., se sídlem Praha 4, Dědinova 1986, IČ: 26460441 a společností, - pohledávky ve výši 990.000,-- Kč (slovy: devět set devadesát tisíc Kč) dle smlouvy o půjčce ze dne 15.9.2006 uzavřené mezi Janem Čížkem, rodné číslo: 75 02 16/1722, bytem Praha 4, Větrovcova 1493/1 a společností. Celý emisní kurz bude splacen ke dni účinnosti smlouvy o započtení a bude splacen výhradně započtením. Vzhledem k tomu, že smlouva o započtení může být uzavřena dříve, než usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu bude zapsáno do obchodního rejstříku, bude započtení pohledávek ve smlouvě o započtení vázáno na rozvazovací podmínku, jíž je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis usnesení o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku, pokud k započtení pohledávek předem určeným zájemcem dojde ještě před zápisem usnesení o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Pouká zky na akcie nebudou vydány. Pravidla postupu pro uzavření smlouvy o započtení jsou: - předem určený zájemce je povinen ve stanovené lhůtě upsat akcie v celém rozsahu zvýšení základního kapitálu, - smlouva o započtení musí být uzavřena písemně před podáním návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku, - návrh smlouvy o započtení předloží předem určenému zájemci společnost, a to ve lhůtě třiceti dnů od uzavření smlouvy o úpisu akcií, - předem určený zájemce je povinen smlouvu o započtení uzavřít ve lhůtě třiceti dnů od předložení návrhu smlouvy o započtení společnosti. Upisování akcií nepeněžitými vklady se nepřipouští. Pro případ započtení shora uvedených pohledávek vůči společnosti proti pohledávce společnosti vůči určitým zájemcům na splacení emisního kurzu akcií souhlasíme s tímto započtením.
Kapitál
od 14. 9. 2010
Základní kapitál 407 000 000 Kč, splaceno 100 %.
od 27. 10. 2009 do 14. 9. 2010
Základní kapitál 407 000 000 Kč
od 13. 10. 2008 do 27. 10. 2009
Základní kapitál 359 000 000 Kč, splaceno 100 %.
od 1. 6. 2007 do 13. 10. 2008
Základní kapitál 300 000 000 Kč, splaceno 100 %.
od 11. 4. 2006 do 1. 6. 2007
Základní kapitál 3 000 000 Kč, splaceno 100 %.
od 13. 5. 2013
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 407 v listinné podobě.
od 13. 5. 2013
Akcie společnosti jsou volně převoditelné, tzn., že akcionáři jsou oprávněni převádět akcie společnosti i bez souhlasu orgánů společnosti, a to i na třetí osoby.
od 27. 10. 2009 do 13. 5. 2013
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 407 v listinné podobě.
od 27. 10. 2009 do 13. 5. 2013
Převod akcií a jejich zástava jsou možné pouze se souhlasem valné hromady společnosti. Souhlas valné hromady společnosti se nevyžaduje, jedná-li se o převod akcií na akcionáře společnosti.
od 13. 10. 2008 do 27. 10. 2009
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 59 v listinné podobě.
od 8. 6. 2007 do 8. 6. 2007
Akcie na jméno err, počet akcií: 300 v listinné podobě.
od 8. 6. 2007 do 27. 10. 2009
Akcie na jméno err, počet akcií: 300 v listinné podobě.
od 8. 6. 2007 do 27. 10. 2009
Převod akcií a jejich zástava jsou možné pouze se souhlasem valné hromady společnosti. Souhlas valné hromady společnosti se nevyžaduje, jedná-li se o převod akcií na akcionáře společnosti.
od 1. 6. 2007 do 8. 6. 2007
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 300 v listinné podobě.
od 11. 4. 2006 do 8. 6. 2007
Akcie na jméno err, počet akcií: 300 v listinné podobě.
od 11. 4. 2006 do 8. 6. 2007
Převod akcií a jejich zástava jsou možné pouze se souhlasem valné hromady společnosti. Souhlas valné hromady společnosti se nevyžaduje, jedná-li se o převod akcií na akcionáře společnosti.
Dluží vám tato firma
Statutární orgán
od 4. 12. 2019
JAN VONDRÁČEK - člen představenstva
Vrchlabí, Hřbitovní, PSČ 543 01
den vzniku členství: 25. 10. 2019
od 13. 12. 2017
Mgr. MONIKA ZUŠČÁKOVÁ - člen představenstva
Praha - Vršovice, Košická, PSČ 101 00
den vzniku členství: 25. 10. 2017
od 23. 5. 2016
MILAN RŮŽIČKA - předseda představenstva
Praha - Smíchov, Na Konvářce, PSČ 150 00
den vzniku členství: 13. 4. 2016
den vzniku funkce: 13. 4. 2016
od 1. 8. 2015 do 23. 5. 2016
MILAN RŮŽIČKA - předseda představenstva
Praha - Smíchov, Na Konvářce, PSČ 150 00
den vzniku členství: 12. 4. 2011 - 12. 4. 2016
den vzniku funkce: 12. 4. 2011 - 12. 4. 2016
od 4. 2. 2015 do 2. 3. 2017
JUDr. MARTINA VAŠKOVÁ - místopředseda představenstva
Praha - Zličín, Sazovická, PSČ 155 21
den vzniku členství: 30. 6. 2014 - 9. 2. 2017
den vzniku funkce: 30. 6. 2014 - 9. 2. 2017
od 4. 2. 2015 do 4. 12. 2019
JAN VONDRÁČEK - člen představenstva
Vrchlabí, Hřbitovní, PSČ 543 01
den vzniku členství: 11. 12. 2014 - 25. 10. 2019
od 11. 9. 2014 do 4. 2. 2015
JUDr. MARTINA ŠUTEROVÁ VAŠKOVÁ - místopředseda představenstva
Praha 5 - Zličín, Sazovická, PSČ 155 21
den vzniku členství: 30. 6. 2014
den vzniku funkce: 30. 6. 2014
od 11. 9. 2014 do 4. 2. 2015
TIBOR HORVÁTH - člen představenstva
Bratislava, Mlynarovičova 1590/15, Slovenská republika
den vzniku členství: 30. 6. 2014 - 11. 12. 2014
od 11. 10. 2011 do 11. 9. 2014
JUDr. Martina Šuterová Vašková - místopředseda představenstva
Bratislava, Tbiliská 27, PSČ 831 06, Slovenská republika
den vzniku členství: 30. 6. 2009
den vzniku funkce: 30. 6. 2009
od 6. 10. 2011 do 11. 10. 2011
JUDr. Martina Šusterová Vašková - místopředseda představenstva
Bratislava, Tbiliská 27, PSČ 831 06, Slovenská republika
den vzniku členství: 30. 6. 2009
den vzniku funkce: 30. 6. 2009
od 6. 10. 2011 do 1. 8. 2015
Milan Růžička - předseda představenstva
Praha 5 - Smíchov, Na Konvářce, PSČ 150 00
den vzniku členství: 12. 4. 2011
den vzniku funkce: 12. 4. 2011
od 15. 6. 2010 do 6. 10. 2011
Milan Růžička - předseda představenstva
Praha 5 - Smíchov, Na Konvářce, PSČ 150 00
den vzniku členství: 11. 4. 2006
den vzniku funkce: 11. 4. 2006
od 27. 10. 2009 do 6. 10. 2011
JUDr. Martina Vašková - místopředseda představenstva
Bratislava, Tbiliská 27, PSČ 831 06, Slovenská republika
den vzniku členství: 30. 6. 2009
den vzniku funkce: 30. 6. 2009
od 14. 5. 2009 do 11. 9. 2014
Tibor Horváth - člen představenstva
Bratislava, Mlynarovičova 1590/15, PSČ 851 04, Slovenská republika
den vzniku členství: 4. 4. 2009
od 30. 7. 2008 do 8. 4. 2009
Pavel Vágner - člen představenstva
Praha 10 - Uhříněves, Dopravní 1013/5, PSČ 104 00
den vzniku funkce: 1. 7. 2008 - 4. 2. 2009
od 11. 4. 2006 do 30. 7. 2008
Tomáš Plojhar - Člen představenstva
Písek, Vratislavova 150, PSČ 397 01
den vzniku členství: 11. 4. 2006 - 30. 6. 2008
od 11. 4. 2006 do 14. 5. 2009
JUDr. Stanislava Formáčková - Místopředseda představenstva
Mělník, Vlasákova 2684/14, PSČ 276 01
den vzniku členství: 11. 4. 2006 - 3. 4. 2009
den vzniku funkce: 11. 4. 2006 - 3. 4. 2009
od 11. 4. 2006 do 15. 6. 2010
Milan Růžička - Předseda představenstva
Jičín, Na Tobolce 212, PSČ 506 01
den vzniku členství: 11. 4. 2006
den vzniku funkce: 11. 4. 2006
od 11. 4. 2006
Jménem společnosti jednají společně vždy předseda představenstva a další člen představenstva společnosti.
Dozorčí rada
od 20. 9. 2018
JAN ČÍŽEK - Člen dozorčí rady
Praha - Modřany, Větrovcova, PSČ 143 00
den vzniku členství: 28. 6. 2018
den vzniku funkce: 28. 6. 2018
od 23. 5. 2016 do 20. 9. 2018
Ing. ANDREA ČÍŽKOVÁ - člen dozorčí rady
Praha - Smíchov, Pod Děvínem, PSČ 150 00
den vzniku členství: 27. 6. 2014 - 28. 6. 2018
od 11. 9. 2014 do 23. 5. 2016
Ing. ANDREA ČÍŽKOVÁ - člen dozorčí rady
Bánská Bystrica, Trieda Hradca Králové 3999/13, Slovenská republika
den vzniku členství: 27. 6. 2014
od 11. 9. 2014 do 20. 9. 2018
Mgr. ALENA HAPLOVÁ - člen dozorčí rady
Praha - Žižkov, Nad Ohradou, PSČ 130 00
den vzniku členství: 27. 6. 2014 - 28. 6. 2018
od 11. 9. 2014 do 20. 9. 2018
JAN ČÍŽEK - předseda dozorčí rady
Praha - Modřany, Větrovcova, PSČ 143 00
den vzniku členství: 27. 6. 2014 - 28. 6. 2018
den vzniku funkce: 27. 6. 2014 - 28. 6. 2018
od 30. 1. 2014 do 11. 9. 2014
Ing. ANDREA ČÍŽKOVÁ - člen dozorčí rady
Banská Bystrica, Trieda Hradca Králové, PSČ 974 01, Slovenská republika
den vzniku členství: 29. 6. 2011
od 29. 1. 2014 do 30. 1. 2014
Ing. ANDREA ČÍŽKOVÁ - člen dozorčí rady
Praha 5 - Smíchov, Pod Děvínem, PSČ 150 00
den vzniku členství: 29. 6. 2011
od 23. 8. 2011 do 29. 1. 2014
Ing. Andrea Homolová - člen dozorčí rady
Banská Bystrica, Trieda Hradca Králové 3999/13, PSČ 974 01, Slovenská republika
den vzniku členství: 29. 6. 2011
od 23. 8. 2011 do 11. 9. 2014
Jan Čížek - předseda dozorčí rady
Praha 4 - Modřany, Větrovcova 1571/3, PSČ 143 00
den vzniku členství: 29. 6. 2011
den vzniku funkce: 29. 6. 2011
od 11. 11. 2009 do 23. 8. 2011
Jan Čížek - předseda dozorčí rady
Praha 4 - Modřany, Větrovcova 1571/3, PSČ 143 00
den vzniku členství: 12. 4. 2007
den vzniku funkce: 12. 4. 2007
od 9. 4. 2009 do 11. 9. 2014
Pavel Vágner - člen dozorčí rady
Praha 10 - Uhříněves, Dopravní 1013/5, PSČ 104 00
den vzniku členství: 28. 2. 2009
od 10. 7. 2007 do 9. 4. 2009
Mgr. Stanislav Šrámek - člen dozorčí rady
Praha 6, Verdunská 9, PSČ 160 00
den vzniku členství: 30. 6. 2007 - 9. 2. 2009
od 17. 4. 2007 do 10. 7. 2007
Tibor Horváth - člen dozorčí rady
Bratislava, Mlynarovičova 1590/15, PSČ 851 04, Slovenská republika
den vzniku členství: 12. 4. 2007 - 29. 6. 2007
od 17. 4. 2007 do 11. 11. 2009
Jan Čížek - předseda dozorčí rady
Praha - Praha 4, Větrovcova 1493/1, PSČ 140 00
den vzniku členství: 12. 4. 2007
den vzniku funkce: 12. 4. 2007
od 17. 4. 2007 do 23. 8. 2011
Ing. Andrea Homolová - člen dozorčí rady
Banská Bystrica, Trieda Hradca Králové 3999/13, PSČ 974 01, Slovenská republika
den vzniku členství: 12. 4. 2007
od 11. 4. 2006 do 17. 4. 2007
Jan Čížek - Předseda
Praha 4, Větrovcova 1493/1, PSČ 143 00
den vzniku členství: 11. 4. 2006 - 11. 4. 2007
den vzniku funkce: 11. 4. 2006 - 11. 4. 2007
od 11. 4. 2006 do 17. 4. 2007
Tibor Horváth - Člen
Bratislava, Mlynarovičova 1590/15, PSČ 851 04, Slovenská republika
den vzniku členství: 11. 4. 2006 - 11. 4. 2007
od 11. 4. 2006 do 17. 4. 2007
Andrea Homolová - Člen
Banská Bystrica, Trieda Hradca Králové 3999/13, PSČ 974 01, Slovenská republika
den vzniku členství: 11. 4. 2006 - 11. 4. 2007
Hodnocení firmy
-16
+
-

Další odkazy

Aktualizovat data

Peníze.cz zobrazuje pouze údaje, které byly zveřejněny na základě zákona v různých rejstřících. Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na této stránce. Vydavatel tímto způsobem zpracovává osobní údaje v souladu s čl. 6 odst. 1 odst. f) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů, tedy pro účely oprávněných zájmů uživatelů této webové služby, která umožňuje, mimojiné, vyhledávání v rejstřících z jednoho místa, aniž by údaje z těchto rejstříků sdružovala.

Pokud jste na našich stránkách objevili, že uváděná data neodpovídají realitě, zkontrolujte prosím nejdříve, zda chyba není přímo v příslušném zdrojovém rejstříku. Pokud je, obraťte se s žádostí o opravu dat na příslušnou instituci uvedenou na této stránce. Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích. Pokud je na zdrojové stránce všechno v pořádku a chyba je pouze u nás, klikněte níž na tlačítko Aktualizovat data a vyčkejte. Aktualizace může trvat i několik málo desítek sekund.

Články o podnikání

Nekopu do hráče, jdu po míči. Jak se staví tým pro finanční poradenství

19. 9. 2020 | | Martin Vlnas | 5 komentářů

Nekopu do hráče, jdu po míči. Jak se staví tým pro finanční poradenství

Kariéra finančního poradce se vám slibně rozjíždí, klientů přibývá a vy najednou zjistíte, že by bylo fajn nebýt na všechno sám. Jenže kde sehnat ty správné lidi, jak je namotivovat a hlavně jak je udržet, aby vám po dvou měsících nedali košem? Michal Krejčí, který vede v Partners tým 230 lidí, má v rukávu pár tipů, které by vám mohly usnadnit krušné začátky.

Technické normy budou zdarma, podnikatelé ušetří

18. 9. 2020 | | Petr Kučera | 6 komentářů

Technické normy budou zdarma, podnikatelé ušetří

Veřejnost získá bezplatný přístup k závazným technickým normám. Rozhodli o tom poslanci na návrh Pirátů. Elektrikáři, stavaři a další živnostníci tak mohou ušetřit tisíce korun ročně na poplatcích.

Banky zpřísnily úvěry pro firmy. Někomu nepůjčí vůbec

18. 9. 2020 | | Jiří Hovorka

Banky zpřísnily úvěry pro firmy. Někomu nepůjčí vůbec

Banky jsou při poskytování podnikatelských úvěrů výrazněji opatrnější. Ukazují to zkušenosti finanční skupiny SFG Holding, která pomáhá firmám zajistit bankovní financování investic do nemovitostí, developmentu, podnikání a startupů.

Končí prodloužený termín pro přehledy OSVČ

17. 9. 2020 | | Jiří Hovorka

Končí prodloužený termín pro přehledy OSVČ

V pátek končí prodloužený termín, do kterého musí osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ) odevzdat přehledy sociálního a zdravotního pojištění za rok 2019.

Omezení Airbnb: Jak má vypadat, až se vrátí turisté?

17. 9. 2020 | | Veronika Hejná | 5 komentářů

Omezení Airbnb: Jak má vypadat, až se vrátí turisté?

Hlasy kritiků „platforem pro sdílené ubytování“ sílí. Ve hře je hned několik návrhů na regulaci.

Nejlepší kurz

NázevCelkem zaplatíte
Czech Exchange 2 680,00 Kč
Exchange s.r.o. VIP 2 685,00 Kč
Exchange s.r.o. 2 695,00 Kč
Poštovní spořitelna 2 743,90 Kč
ČSOB 2 743,90 Kč
Expobank CZ 2 749,10 Kč
Komerční banka 2 752,03 Kč
Česká spořitelna 2 768,00 Kč
Raiffeisenbank 2 796,00 Kč
UnicreditBank Czech Republic 2 809,00 Kč
TIP: Získejte výhodný VIP kurz na výměnu valut
vytiskněte si slevový kupón.
TIP: Jak na platby do zahraničí ZDARMA? - šetřete na poplatcích, podmínky ZDE.

Ušetřete s Peníze.cz

Naši čtenáři s námi ušetřili už  12 814 339 Kč. Podívejte se na poslední poptávky a vyzkoušejte nás také. Vše je zcela zdarma.

Celebrity v rejstříku

Jsou to frajeři, nebo lupiči? Hlasujte v hitparádě o krále a největšího podvraťáka našeho obchodního rejstříku. Pokud nevidíte svého favorita, zkuste si stránku znovu načíst, objeví se další várka…

1.Ivan Mládek

Ivan Mládek

- hudebník

+199
+
-
2.Jan  Hrušínský

Jan Hrušínský

- herec

-83
+
-
3.Stanislav Bernard

Stanislav Bernard

- podnikatel, politik a pivovarník

-146
+
-
4.Radim Passer

Radim Passer

- miliardář

-202
+
-
5.Milan Jančík

Milan Jančík

- podnikatel, bývalý místopředseda pražské ODS a starosta Prahy 5

-209
+
-

Články na Heroine.cz

Chcete mít ve skříni šaty od českého návrháře? Kde začít a jak se neztratit na módní scéně

Chcete mít ve skříni šaty od českého návrháře? Kde začít a jak se neztratit na módní scéně

Už dávno neplatí, že autorská móda přímo od návrháře musí být drahá, a zároveň pro ženy...více

Užít si sama sebe. Proč se téměř nebavíme o ženské masturbaci?

Užít si sama sebe. Proč se téměř nebavíme o ženské masturbaci?

Můžu si sama sebe užít? Můžu. Chci o tom mluvit? Chci, nebo možná nechci. Musím o tom...více

Deprese a vyhoření můžou potkat každého. Nezlehčujte je, často jde o čas

Deprese a vyhoření můžou potkat každého. Nezlehčujte je, často jde o čas

Lenka Krákorová je zdravá devětatřicetiletá žena, která dělá práci snů na manažerské pozici....více

Ušetřete za elektřinu a plyn

Zdají se vám vaše účty za elektřinu a plyn podezřele vysoké, ale nechce se vám do srovnávání nabídek? Odrazuje vás od změny dodavatele nekonečné papírování? Máme řešení: porovnáme distribuční sazby za elektřinu i plyn a vybereme tu pro vás nejvýhodnější. A pokud budete chtít, zařídíme za vás i změnu dodavatele.

Průměrně šetříme 2320 korun ročně na elektřině a 2560 korun na plynu.

Víte, kde najdete nejlevnější benzin ve svém okolí? My ano. Vyzkoušejte naše vyhledávání čerpacích stanic podle adresy nebo místa, kde se právě nacházíte.

Vývoj ceny benzinu a ceny nafty

Poradna

Poslední dotaz: Kde platit sociální a zdravotnípojištění
Poradna > Daně > Pojistné na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění > Kde platit sociální a zdravotnípojištění

Otázka: Dobrý den, ráda bych se zeptala na platbu sociálního a zdravotního pojištění v případě, kdy jsem nastoupila od 1.9. k pojišťovně na smlouvu o obchodním zastoupení a pomoci při správě. Bylo mi řečeno,...Více

Právní poradna

Sociální poradna

Investiční poradna

Interaktivní grafiky

Spočítejte si osobní inflaci

Spočítejte si osobní inflaci

Inflace se měří indexem cen průměrného koše výrobků a služeb. Jenže každý kupuje něco jiného, proto na každého inflace působí jinak.

Jak se vyvíjejí v Česku mzdy a nezaměstnanost

Jak se vyvíjejí v Česku mzdy a nezaměstnanost

Unikátní mapa, na které můžete sledovat vývoj nezaměstnanosti a průměrných platů v jednotlivých českých krajích od roku 2006.

Průvodce výpisem z katastru nemovitostí

Průvodce výpisem z katastru nemovitostí

Vyznat se ve výpisu z katastru nemovitostí je často složité. Připravili jsme průvodce, který vám pomůže se zorientovat v jeho jednotlivých částech.

Partners Financial Services