Partners Financial Services
Ikona žárovky

Tyto stránky navštíví měsíčně 1 000 000 lidí. Chcete inzerci na míru? Napište nám!

Sportscars a.s., Praha, IČO: 27446123 - Obchodní rejstřík

Tento výpis z obchodního rejstříku obsahuje údaje o společnosti Sportscars a.s.. Údaje byly staženy 11. 8. 2023 z datové služby justice.cz
dle IČO 27446123. Z důvodu ochrany osobních údajů nejsou na stránce data narození a úplné adresy fyzických osob. Kompletní výpis včetně dat narození a adres lze zobrazit po zadání IČO 27446123 na originální stránce obchodního rejstříku justice.cz.

Výpis z obchodního rejstříku

Aktuální rejstřík
Úplný rejstřík
RES
Datum vzniku a zápisu
10. 4. 2006
Obchodní firma
Sportscars, s.r.o.
zapsáno 10. 4. 2006 vymazáno 1. 7. 2008
Sportscars a.s.
zapsáno 1. 7. 2008
Prověřit exekuce Reputace firmy
Adresa firmy
Václavské náměstí 1601/47, 110 00 Praha 1
zapsáno 10. 4. 2006 vymazáno 25. 9. 2006
U Prioru 1046/1A, 160 00 Praha 6
zapsáno 25. 9. 2006 vymazáno 3. 6. 2011
Čistovická 1707/98, 163 00 Praha 6 - Řepy
zapsáno 3. 6. 2011
Sídlo Kraj: Hlavní město Praha
Okres: Hlavní město Praha
Obec: Praha
Část obce: Řepy
Ulice: Čistovická
Adresní místo: Čistovická 1707/98
IČO
27446123
zapsáno 10. 4. 2006
Právní forma
Společnost s ručením omezeným
zapsáno 10. 4. 2006 vymazáno 1. 7. 2008
Akciová společnost
zapsáno 1. 7. 2008
Spisová značka
C 112829/MSPH Městský soud v Praze
zapsáno 10. 4. 2006 vymazáno 1. 7. 2008
B 14415/MSPH Městský soud v Praze
zapsáno 1. 7. 2008
Rizikovost společnosti

Poslední změny a události

6. 8. 2021
Zapsán skutečný majitel Ing. Zdeněk Kubát, jako nepřímý skutečný majitel; skutečný majitel podle § 4 zákona č. 3. 7/2. 02. 1. sb.
16. 12. 2016
Zapsán člen statutárního orgánu Ing. Zdeněk Kubát, jako člen představenstva
16. 12. 2016
Vymazán člen statutárního orgánu Ing. Jan Fechtner
16. 12. 2016
Vymazán člen statutárního orgánu Jiří Rozkošný
16. 12. 2016
Vymazán člen statutárního orgánu Mgr. Robert Pergl

Všechny změny a události ve společnosti

Předmět podnikání
Činnost podnikatelských, finančních , organizačních a ekonomických poradců
zapsáno 10. 4. 2006 vymazáno 5. 4. 2013
Maloobchod motorovými vozidly a jejich příslušenstvím
zapsáno 10. 4. 2006 vymazáno 5. 4. 2013
Zprostředkování obchodu a služeb
zapsáno 10. 4. 2006 vymazáno 5. 4. 2013
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
zapsáno 5. 4. 2013
Základní kapitál
200 000 Kč
Splaceno: 100,00 %
zapsáno 10. 4. 2006 vymazáno 1. 7. 2008
2 000 000 Kč
Splaceno: 100,00 %
zapsáno 1. 7. 2008 vymazáno 5. 5. 2011
50 000 000 Kč
Splaceno: 100,00 %
zapsáno 5. 5. 2011 vymazáno 19. 9. 2014
74 000 000 Kč
Splaceno: 100,00 %
zapsáno 19. 9. 2014
Akcie
20 ks akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 100 000 Kč
zapsáno 1. 7. 2008 vymazáno 29. 12. 2010
20 ks akcie na majitele v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 100 000 Kč
zapsáno 29. 12. 2010 vymazáno 19. 9. 2014
48 ks kmenové akcie na majitele v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 1 000 000 Kč
zapsáno 5. 5. 2011 vymazáno 19. 9. 2014
20 ks kmenové akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 100 000 Kč
zapsáno 19. 9. 2014
72 ks kmenové akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 1 000 000 Kč
zapsáno 19. 9. 2014
Ostatní skutečnosti
Dne 8.4.2011 rozhodl jediný akcionář o zvýšení základního kapitálu společnosti. Základní kapitál společnosti se zvyšuje upsáním nových akcií, a to o částku 48.000.000,- Kč (čtyřicet osm milionů korun českých), jejichž emisní kurs se splácí peněžitým vkladem. Upisování akcií nad částku tohoto navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. Upisováno bude 48 kusů kmenových akcií ve formě na majitele v podobě listinné, každá o jmenovité hodnotě l.000.000,--Kč (jeden milion korun českých). Emisní kurs upisovaných akcií je shodný s jejich jmenovitou hodnotou. Akcie nebudou upsány s využitím přednostního práva jediného akcionáře, a budou všeclmy v rozsahu, v jakém nebyly upsány, nabídnuty jedinému akcionáři - Mgr. Robert Perglovi, nar. 7.12.1968, bytem Beroun, Beroun ? město, Branislavova 1420/11, okr. Beroun, který bude oprávněn upsat nabídnuté akcie ve lhůtě 14 (čtrnácti) dnů ode dne, kdy mu bude představenstvem společnosti doručen návrh smlouvy o upsání akcií. Upsat akcie je oprávněn v pracovních dnech v době od 8:00 hod. do 17:00 hod. v sídle společnosti Sportscars a.s. na adrese: Praha 6, U Prioru 1046/lA, PSČ 160 00. Návrh smlouvy o upsání akcií doručí představenstvo společnosti k rukám Mgr. Roberta Pergla nejpozději ve lhůtě 10 (deseti) dnů ode dne, kdy bylo učiněno toto rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu společnosti. Doručením písemného návrhu smlouvy o upsání akcií Mgr. Robertu Perglovi bude oznámen Mgr. Robertu Perglovi počátek běhu čtrnáctidenní lhůty pro upsání akcií. Emisní kurs nově upisovaných akcií bez využití přednostního práva činí částku 1 .000.000,--Kč (jeden milion korun českých) za jednu akcii. Upisování akcií je vázáno na rozvazovací podmínku, jíž je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí jediného akcionáře v působnosti valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku ve smyslu ust. § 203 odst. 4 zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku v platném znění. Za účelem splacení emisního kursu všech nově vydávaných akcií se připouští a schvaluje možnost započtení peněžité pohledávky Mgr. Roberta Pergla vůči společnosti Sportscars a.s. ve výši 48.000.000,--Kč (čtyřicet osm milionů korun českých) proti pohledávce společnosti Sportscars a.s. vůči Mgr. Robertovi Perglovi na splacení emisního kursu nových akcií, vydaných v souvislosti se zvýšením základního kapitálu dle tohoto rozhodnutí. Existence pohledávky Mgr. Roberta Pergla vůči společnosti Sportscars a.s. ve výši 48 .000.000,- Kč (čtyřicet osm milionů korun českých) byla ověřena dne 1.3.2011 auditorem Audit EU s.r.o., IČ: 27505570, číslo osvědčení 458 a Ing. Jitkou Homolovou, číslo osvědčení č. 2051. Dohoda o započtení mezi společností Sportscars a.s. a Mgr. Robertem Perglem bude uzavřena ve lhůtě 14 (čtrnácti) dnů ode dne, kdy bude představenstvem společnosti doručen Mgr. Robertu Perglovi návrh dohody o započtení. Návrh dohody o započtení doručí představenstvo společnosti k rukám Mgr. Roberta Pergla nejpozději ve lhůtě 10 (deseti) dnů ode dne upsání akcií. Doručením písemného návrhu dohody o započtení Mgr. Robertu Perglovi bude oznámen Mgr. Robertu Perglovi počátek běhu čtrnáctidenní lhůty pro uzavření dohody o započtení se společností Sportscars a.s. Dohoda o započtení bude uzavřena v pracovních dnech v době od 8:00 hod. do 17:00 hod. v sídle společnosti Sportscars a.s. na adrese: Praha 6, U Prioru 1046/1A, PSČ 160 00.
zapsáno 19. 4. 2011 vymazáno 5. 5. 2011
Jediný akcionář ve výkonu působnosti valné hromady rozhodl dne 01. 09. 2014 takto: Rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu společnosti: Zvyšuje se základní kapitál společnosti o částku 24.000.000,-Kč (slovy: dvacet čtyři miliony korun českých), a to z částky ve výši 50.000.000,-Kč (slovy: padesát milionů korun českých) na částku 74.000.000,-Kč (slovy: sedmdesát čtyři miliony korun českých), peněžitým vkladem a upsáním nových akcií s tím, že upisování akcií nad nebo pod navrhovanou částku zvýšení základního kapitálu společnosti se nepřipouští. Počet, jmenovitá hodnota, druh, forma a podoba upisovaných akcií: Zvýšení základního kapitálu společnosti bude provedeno upsáním 24 kusů nových kmenových akcií, znějících na jméno, v listinné podobě, každá o jmenovité hodnotě 1.000.000,-Kč (slovy: jeden milion korun českých). S nově upisovanými akciemi nebudou spojena žádná zvláštní práva, budou s nimi spojena stejná práva jako s dosud vydanými akciemi. Způsob upisování akcií: Jediný akcionář se vzdal přednostního práva na upisování nových akcií ve smyslu § 490 odst. 2 zákona o obchodních korporacích. Veškeré nově upisované akcie nebudou upsány na základě veřejné nabídky, ale budou nabídnuty k upsání předem určenému zájemci, a to obchodní společnosti Penta Funding, a.s., IČ: 35937513, se sídlem Digital Park II, Einsteinova 25, Bratislava 851 01, Slovenská republika, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Okresním soudem v Bratislavě I, v oddíle Sa, vložce 3597/B (dále jen Předem určený zájemce), který tak upíše všech 24 kusů nových kmenových akcií, znějících na jméno, v listinné podobě, o jmenovité hodnotě každé jedné akcie 1.000.000,-Kč (slovy: jeden milion korun českých). Emisní kurs nově upisovaných akcií se rovná jejich jmenovité hodnotě, tj. u každé nově upsané akcie částce ve výši 1.000.000,-Kč (slovy: jeden milion korun českých) a lze jej splatit výhradně v penězích. Lhůta pro upisování akcií bez využití přednostního práva a emisní kurs takto upisovaných akcií: Lhůta pro upsání akcií Předem určeným zájemcem bude činit třicet (30) dnů ode dne doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií, který bude obsahovat náležitosti uvedené v ust. § 479 zákona o obchodních korporacích, s tím, že návrh bude doručen Předem určenému zájemci do třiceti (30) dnů ode dne rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu společnosti. Doručení návrhu na uzavření smlouvy o úpisu akcií Předem určenému zájemci se bere za počátek běhu shora uvedené lhůty pro úpis akcií. Splacení emisního kursu upisovaných akcií: Připouští se možnost započtení peněžité pohledávky společnosti za předem určeným zájemcem na splacení emisního kursu jím upsaných nových akcií ve výši 24.000.000,-Kč (slovy: dvacet čtyři miliony korun českých) proti části pohledávky Předem určeného zájemce za společností ve výši 24.000.000,-Kč (slovy: dvacet čtyři miliony korun českých), která ke dni 01.09.2014 (slovy: prvního září roku dvoutisícího čtrnáctého) činí celkem 24.817.367,95 Kč (slovy: dvacet čtyři miliony osm set sedmnáct tisíc tři sta šedesát sedm korun českých a devadesát pět haléřů), vzniklé z titulu: Smlouvy o úvěru č. 48/06 uzavřené dne 19.04.2006 mezi společností, jako dlužníkem, a společností LBBW Bank CZ, a.s., IČ: 14893649, se sídlem Praha 5, Vítězná 1/126, 150 00 (dále jen společnost LBBW Bank CZ, a.s.), jako věřitelem, ve znění dodatku č. 1 až č. 3, postoupené na základě Smlouvy o postoupení úvěru uzavřené dne 20.12.2010 mezi společností LBBW Bank CZ, a.s., jako postupitelem, a společností Privatbanka, a.s., IČ: 31634419, se sídlem Einsteinova 25, Bratislava, 851 01, Slovenská republika (dále jen společnost Privatbanka, a.s.), jako postupníkem, ve znění dodatku č. 4 a č. 5, která byla následně postoupena na základě Smlouvy o postoupení uzavřené dne 26.08.2014 mezi společností Privatbanka, a.s., jako postupitelem a Předem určeným zájemcem, jako postupníkem. Předem určený zájemce jako upisovatel splatí emisní kurs nově upisovaných akcií, které upíše na základě rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu společnosti v souladu s ust. § 478 odst. 2 zákona o obchodních korporacích tak, že emisní kurs nově upisovaných akcií, tedy částku ve výši 24.000.000,-Kč (slovy: dvacet čtyři miliony korun českých) splatí dnem, kdy se společností uzavře Smlouvu o započtení. Společnost zašle Předem určenému zájemci návrh Smlouvy o započtení nejpozději do třiceti (30) dnů ode dne upsání nově upisovaných akcií, a Předem určený zájemce je povinen Smlouvu o započtení uzavřít nejpozději do třiceti (30) dnů ode dne doručení takového návrhu smlouvy tak, že v uvedené lhůtě doručí společnosti podepsanou Smlouvu o započtení do sídla Společnosti.
zapsáno 19. 9. 2014 vymazáno 19. 9. 2014
Společnost Sportscars, s.r.o. změnila právní formu na akciovou společnost Sportscars a.s., IČ 27446123.
zapsáno 1. 7. 2008
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
zapsáno 16. 12. 2016

Statutární orgán

Jednatel
Mgr. Robert Pergl
Branislavova, 266 01 Beroun - Město
Den vzniku funkce: 10. 4. 2006
Den zániku funkce: 1. 7. 2008
zapsáno 10. 4. 2006 vymazáno 1. 7. 2008
Způsob jednání
Způsob jednání za společnost: Jménem společnosti jedná jednatel samostatně. Jménem společnosti podepisuje jedantel tak, že k napsané nebo vytištěné obchodní firmě společnosti připojí svůj podpis.
zapsáno 10. 4. 2006 vymazáno 1. 7. 2008

Statutární orgán - představenstvo

Člen představenstva
Mgr. Robert Pergl
Branislavova, 266 01 Beroun
Den vzniku členstvi: 1. 7. 2008
Den zániku členstvi: 8. 12. 2010
zapsáno 1. 7. 2008 vymazáno 29. 12. 2010
Předseda představenstva
Mgr. Robert Pergl
Branislavova, 266 01 Beroun
Den vzniku funkce: 8. 12. 2010
Den vzniku členstvi: 8. 12. 2010
zapsáno 29. 12. 2010 vymazáno 4. 9. 2012
Člen představenstva
Jiří Rozkošný
Kojetická, 250 65 Bášť
Den vzniku členstvi: 8. 12. 2010
zapsáno 29. 12. 2010 vymazáno 27. 4. 2016
Člen představenstva
Ing. Jan Fechtner
Ve Stráži, 252 44 Psáry
Den vzniku členstvi: 8. 12. 2010
zapsáno 29. 12. 2010 vymazáno 13. 8. 2014
Předseda představenstva
Mgr. Robert Pergl
Loretánská, 118 00 Praha 1 - Hradčany
Den vzniku funkce: 8. 12. 2010
Den zániku funkce: 8. 12. 2015
Den vzniku členstvi: 8. 12. 2010
Den zániku členstvi: 8. 12. 2015
zapsáno 4. 9. 2012 vymazáno 16. 12. 2016
Člen představenstva
Ing. Jan Fechtner
Ve Stráži, 252 44 Psáry - Psáry
Den vzniku členstvi: 8. 12. 2010
Den zániku členstvi: 8. 12. 2015
zapsáno 13. 8. 2014 vymazáno 16. 12. 2016
Člen představenstva
Jiří Rozkošný
Točitá, 140 00 Praha - Krč
Den vzniku členstvi: 8. 12. 2010
Den zániku členstvi: 8. 12. 2015
zapsáno 27. 4. 2016 vymazáno 16. 12. 2016
Člen představenstva
Ing. Zdeněk Kubát
Na Hřebenkách, 150 00 Praha - Smíchov
Den vzniku členstvi: 6. 12. 2016
zapsáno 16. 12. 2016
Počet členů
1
zapsáno 16. 12. 2016
Způsob jednání
Jménem společnosti jedná představenstvo. Za představenstvo jednají navenek jménem společnosti předseda představenstva spolu s jedním dalším členem představenstva. Pokud má společnost jediného akcionáře a jednoho člena představenstva, jedná za představenstvo jménem společnosti jeho jediný člen samostatně.
zapsáno 1. 7. 2008 vymazáno 16. 12. 2016
Společnost zastupuje člen představenstva.
zapsáno 16. 12. 2016

Dozorčí rada

Předseda dozorčí rady
Ing. Pavel Hadinec
Sídliště Hůrka, 278 01 Kralupy nad Vltavou
Den vzniku funkce: 1. 7. 2008
Den vzniku členstvi: 1. 7. 2008
zapsáno 1. 7. 2008 vymazáno 3. 6. 2011
Člen dozorčí rady
Mgr. Vít Veselý
Jedlová, 182 00 Praha 8 - Kobylisy
Den vzniku členstvi: 1. 7. 2008
Den zániku členstvi: 10. 1. 2013
zapsáno 1. 7. 2008 vymazáno 24. 1. 2013
Člen dozorčí rady
Simona Jurášková
Nedakonice, 687 38 Nedakonice
Den vzniku členstvi: 1. 7. 2008
Den zániku členstvi: 1. 10. 2013
zapsáno 1. 7. 2008 vymazáno 16. 12. 2016
Předseda dozorčí rady
Ing. Pavel Hadinec
Třída Legií, 278 01 Kralupy nad Vltavou
Den vzniku funkce: 1. 7. 2008
Den zániku funkce: 1. 10. 2013
Den vzniku členstvi: 1. 7. 2008
Den zániku členstvi: 1. 10. 2013
zapsáno 3. 6. 2011 vymazáno 2. 3. 2015
Člen dozorčí rady
Milan Fritz
Dukelská, 769 01 Holešov - Všetuly
Den vzniku členstvi: 10. 1. 2013
zapsáno 24. 1. 2013 vymazáno 5. 2. 2016
Člen dozorčí rady
Milan Fritz
Bezručova, 769 01 Holešov - Holešov
Den vzniku členstvi: 10. 1. 2013
Den zániku členstvi: 6. 12. 2016
zapsáno 5. 2. 2016 vymazáno 16. 12. 2016
Člen dozorčí rady
Mgr. Robert Pergl
Loretánská, 118 00 Praha - Hradčany
Den vzniku členstvi: 6. 12. 2016
zapsáno 16. 12. 2016
Počet členů
1
zapsáno 16. 12. 2016

Jediný akcionář

Jediný akcionář
Mgr. Robert Pergl
Branislavova, 266 01 Beroun
zapsáno 1. 7. 2008 vymazáno 29. 12. 2010

Společníci

Společník
Mgr. Robert Pergl
Branislavova, 266 01 Beroun - Město
zapsáno 10. 4. 2006 vymazáno 6. 6. 2006
Vklad 200 000 Kč
Splaceno 100,00 %
Obchodní podíl 100%
zapsáno 10. 4. 2006 vymazáno 6. 6. 2006
Společník
Mgr. Robert Pergl
Branislavova, 266 01 Beroun - Město
zapsáno 6. 6. 2006 vymazáno 1. 7. 2008
Podíl
Vklad 200 000 Kč
Splaceno 100,00 %
Obchodní podíl 100%
zapsáno 6. 6. 2006 vymazáno 1. 7. 2008

Skuteční majitelé

Nepřímý skutečný majitel; Skutečný majitel podle § 4 zákona č. 37/2021 Sb.
Ing. Zdeněk Kubát
Automatický průpis: ne
Den, od kterého je osoba skutečným majitelem: 31. 10. 2014
Údaje o skutečnostech zakládajících postavení skutečného majitele:
Nepřímý podíl:
Podíl - velikost podílu: 97,45 %
Rozhodující vliv vůči korporaci/korporacím s přímým podílem:
Podíl na hlasovacích právech - velikost podílu: 97,45 %
zapsáno 6. 8. 2021

Hodnocení firmy

0
-
+

Sídlo společnosti na mapě

Sbírka listin

Peníze.cz zobrazuje pouze údaje, které byly zveřejněny na základě zákona v různých rejstřících. Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na této stránce. Vydavatel tímto způsobem zpracovává osobní údaje v souladu s čl. 6 odst. 1 odst. f) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů, tedy pro účely oprávněných zájmů uživatelů této webové služby, která umožňuje, mimojiné, vyhledávání v rejstřících z jednoho místa, aniž by údaje z těchto rejstříků sdružovala.

Pokud jste na našich stránkách objevili, že uváděná data neodpovídají realitě, zkontrolujte prosím nejdříve, zda chyba není přímo v příslušném zdrojovém rejstříku. Pokud je, obraťte se s žádostí o opravu dat na příslušnou instituci uvedenou na této stránce. Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích.

Celebrity v rejstříku

Tomáš Rosický

Tomáš Rosický

fotbalista

10
-
+
Karel Poborský

Karel Poborský

fotbalista

30
-
+
Zdeněk Pohlreich

Zdeněk Pohlreich

kuchař

25
-
+
Ester Ledecká

Ester Ledecká

sportovkyně, olympijská vítězka

72
-
+
Václav Kočka

Václav Kočka

podnikatel, Matějská pouť

-100
-
+
Jaroslav Beck

Jaroslav Beck

hudební skladatel, tvůrce Beat Saber

10
-
+

A tohle už jste četli?

Firmy s podobným IČO

Firmy s podobným názvem

Investujte do indexu S&P 500!

Jedinečná nabídka neveřejných nemovitostí k bydlení i investici, kterou nenajdete na běžných realitních portálech.