Sportscars a.s., IČO: 27446123 - Obchodní rejstřík

Tento výpis z obchodního rejstříku obsahuje údaje o společnosti Sportscars a.s. Údaje byly staženy 12. 5. 2022 z datové služby justice.cz dle IČO 27446123. Z důvodu ochrany osobních údajů nejsou na stránce data narození a úplné adresy fyzických osob. Kompletní výpis včetně dat narození a adres lze zobrazit po zadání IČO 27446123 na originální stránce obchodního rejstříku justice.cz.

Tyto stránky navštíví měsíčně 1 000 000 lidí. Chcete inzerci na míru? Napište nám!

Výpis z obchodního rejstříku

Rejstřík
ARES
 
 
 
 
 
 
 
Datum zápisu10. 4. 2006
Obchodní firma
od 1. 7. 2008

Sportscars a.s.

od 10. 4. 2006 do 1. 7. 2008

Sportscars, s.r.o.

Prověřit exekuceReputace firmy
Adresa sídla
od 25. 9. 2006 do 3. 6. 2011
Praha 6, U Prioru 1046/1A, PSČ 160 00
od 10. 4. 2006 do 25. 9. 2006
Praha 1, Václavské náměstí 1601/47, PSČ 110 00
IČO
od 10. 4. 2006

27446123

Identifikátor datové schránky:hmkgemv
Právní forma
od 1. 7. 2008
Akciová společnost
od 10. 4. 2006 do 1. 7. 2008
Společnost s ručením omezeným
Spisová značka14415 B, Městský soud v Praze
Předmět podnikání
od 5. 4. 2013
- Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
od 10. 4. 2006 do 5. 4. 2013
- maloobchod motorovými vozidly a jejich příslušenstvím
od 10. 4. 2006 do 5. 4. 2013
- zprostředkování obchodu a služeb
od 10. 4. 2006 do 5. 4. 2013
- činnost podnikatelských, finančních , organizačních a ekonomických poradců
Ostatní skutečnosti
od 19. 9. 2014 do 19. 9. 2014
- Jediný akcionář ve výkonu působnosti valné hromady rozhodl dne 01. 09. 2014 takto: Rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu společnosti: Zvyšuje se základní kapitál společnosti o částku 24.000.000,-Kč (slovy: dvacet čtyři miliony korun českých), a to z částky ve výši 50.000.000,-Kč (slovy: padesát milionů korun českých) na částku 74.000.000,-Kč (slovy: sedmdesát čtyři miliony korun českých ), peněžitým vkladem a upsáním nových akcií s tím, že upisování akcií nad nebo pod navrhovanou částku zvýšení základního kapitálu společnosti se nepřipouští. Počet, jmenovitá hodnota, druh, forma a podoba upisovaných akcií: Zvýšení základního kapitálu společnosti bude provedeno upsáním 24 kusů nových kmenových akcií, znějících na jméno, v listinné podobě, každá o jmenovité hodnotě 1.000.000,-Kč (slovy: jeden milion korun českých). S nově upisovanými akciemi nebudou spojena ž ádná zvláštní práva, budou s nimi spojena stejná práva jako s dosud vydanými akciemi. Způsob upisování akcií: Jediný akcionář se vzdal přednostního práva na upisování nových akcií ve smyslu § 490 odst. 2 zákona o obchodních korporacích. Veškeré nově upisované akcie nebudou upsány na základě veřejné nabídky, ale budou nabídnuty k upsání předem určenému zájemci, a to obchodní společnosti Penta Funding, a.s., IČ: 35937513, se sídlem Digital Park II, Einsteinova 25, Bratislava 851 01, Sloven ská republika, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Okresním soudem v Bratislavě I, v oddíle Sa, vložce 3597/B (dále jen Předem určený zájemce), který tak upíše všech 24 kusů nových kmenových akcií, znějících na jméno, v listinné podobě, o jmenovité hodn otě každé jedné akcie 1.000.000,-Kč (slovy: jeden milion korun českých). Emisní kurs nově upisovaných akcií se rovná jejich jmenovité hodnotě, tj. u každé nově upsané akcie částce ve výši 1.000.000,-Kč (slovy: jeden milion korun českých) a lze jej splatit výhradně v penězích. Lhůta pro upisování akcií bez využití přednostního práva a emisní kurs takto upisovaných akcií: Lhůta pro upsání akcií Předem určeným zájemcem bude činit třicet (30) dnů ode dne doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií, který bude obsahovat náležitosti uvedené v ust. § 479 zákona o obchodních korporacích, s tím, že návrh bude doručen Přede m určenému zájemci do třiceti (30) dnů ode dne rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu společnosti. Doručení návrhu na uzavření smlouvy o úpisu akcií Předem určenému zájemci se bere za počátek běhu shora uvedené lhůty pro úpis akcií. Splacení emisního kursu upisovaných akcií: Připouští se možnost započtení peněžité pohledávky společnosti za předem určeným zájemcem na splacení emisního kursu jím upsaných nových akcií ve výši 24.000.000,-Kč (slovy: dvacet čtyři miliony korun českých) proti části pohledávky Předem určeného zájemc e za společností ve výši 24.000.000,-Kč (slovy: dvacet čtyři miliony korun českých), která ke dni 01.09.2014 (slovy: prvního září roku dvoutisícího čtrnáctého) činí celkem 24.817.367,95 Kč (slovy: dvacet čtyři miliony osm set sedmnáct tisíc tři sta šedesá t sedm korun českých a devadesát pět haléřů), vzniklé z titulu: Smlouvy o úvěru č. 48/06 uzavřené dne 19.04.2006 mezi společností, jako dlužníkem, a společností LBBW Bank CZ, a.s., IČ: 14893649, se sídlem Praha 5, Vítězná 1/126, 150 00 (dále jen společnost LBBW Bank CZ, a.s.), jako věřitelem, ve znění dodatku č. 1 až č. 3, postoupené na základě Smlouvy o postoupení úvěru uzavřené dne 20.12.2010 mezi společností LBBW Bank CZ, a.s., jako postupitelem, a společností Privatbanka, a.s., IČ: 31634419, se sídlem Einsteinova 25, Bratislava, 851 01, Slovenská republika (dále j en společnost Privatbanka, a.s.), jako postupníkem, ve znění dodatku č. 4 a č. 5, která byla následně postoupena na základě Smlouvy o postoupení uzavřené dne 26.08.2014 mezi společností Privatbanka, a.s., jako postupitelem a Předem určeným zájemcem, jako postupníkem. Předem určený zájemce jako upisovatel splatí emisní kurs nově upisovaných akcií, které upíše na základě rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu společnosti v souladu s ust. § 478 odst. 2 zákona o obchodních korporacích tak, že emisní kurs nově upisovanýc h akcií, tedy částku ve výši 24.000.000,-Kč (slovy: dvacet čtyři miliony korun českých) splatí dnem, kdy se společností uzavře Smlouvu o započtení. Společnost zašle Předem určenému zájemci návrh Smlouvy o započtení nejpozději do třiceti (30) dnů ode dne upsání nově upisovaných akcií, a Předem určený zájemce je povinen Smlouvu o započtení uzavřít nejpozději do třiceti (30) dnů ode dne doručení takovéh o návrhu smlouvy tak, že v uvedené lhůtě doručí společnosti podepsanou Smlouvu o započtení do sídla Společnosti.
od 19. 4. 2011 do 5. 5. 2011
- Dne 8.4.2011 rozhodl jediný akcionář o zvýšení základního kapitálu společnosti. Základní kapitál společnosti se zvyšuje upsáním nových akcií, a to o částku 48.000.000,- Kč (čtyřicet osm milionů korun českých), jejichž emisní kurs se splácí peněžitým vklad em. Upisování akcií nad částku tohoto navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. Upisováno bude 48 kusů kmenových akcií ve formě na majitele v podobě listinné, každá o jmenovité hodnotě l.000.000,--Kč (jeden milion korun českých). Emisní kurs upisovaných akcií je shodný s jejich jmenovitou hodnotou. Akcie nebudou upsány s využitím přednostního práva jediného akcionáře, a budou všeclmy v rozsahu, v jakém nebyly upsány, nabídnuty jedinému akcionáři - Mgr. Robert Perglovi, nar. 7.12.1968, bytem Beroun, Beroun ? město, Branislavova 1420/11, okr. Beroun, který bude oprávněn upsat nabídnuté akcie ve lhůtě 14 (čtrnácti) dnů ode dne, kdy mu bude představenstvem společnosti doručen návrh smlouvy o upsání akcií. Upsat akcie je oprávněn v pracovních dnech v době od 8:00 hod. do 17:00 hod. v sídle společnosti Sportscars a.s. na adrese: Praha 6, U Prioru 1046/lA, PSČ 160 00. Návrh smlouvy o upsání akcií doručí představenstvo společnosti k rukám Mgr. Roberta Pergla nejpozději ve lhůtě 10 (deseti) dnů ode dne, kdy bylo učiněno toto rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu společnosti. Doručením písemného návrhu smlouvy o upsání akcií Mgr. Robertu Perglovi bude oznámen Mgr. Robertu Perglovi počátek běhu čtrnáctidenní lhůty pro upsání akcií. Emisní kurs nově upisovaných akcií bez využití přednostního práva činí částku 1 .000.000,--Kč (jeden milion korun českých) za jednu akcii. U pisování akcií je vázáno na rozvazovací podmínku, jíž je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí jediného akcionáře v působnosti valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku ve smyslu ust. § 203 odst. 4 zákona č . 513/1991 Sb., obchodního zákoníku v platném znění. Za účelem splacení emisního kursu všech nově vydávaných akcií se připouští a schvaluje možnost započtení peněžité pohledávky Mgr. Roberta Pergla vůči společnosti Sportscars a.s. ve výši 48.000.000,--Kč (čtyřicet osm milionů korun českých) proti pohledávce společnosti Sportscars a.s. vůči Mgr. Robertovi Perglovi na splacení emisního kursu nových akcií, vydaných v souvislosti se zvýšením základního kapitálu dle tohoto rozhodnutí. Existence pohledávky Mgr. Roberta Pergla vůči společnosti Sportscars a.s. ve výši 48 .000.000,- Kč (čtyřicet osm milionů korun českých) byla ověřena dne 1.3.2011 auditorem Audit EU s.r.o., IČ: 27505570, číslo osvědčení 458 a Ing. Jitkou Homolovou, číslo o svědčení č. 2051. Dohoda o započtení mezi společností Sportscars a.s. a Mgr. Robertem Perglem bude uzavřena ve lhůtě 14 (čtrnácti) dnů ode dne, kdy bude představenstvem společnosti doručen Mgr. Robertu Perglovi návrh dohody o započtení. Návrh dohody o započtení doručí před stavenstvo společnosti k rukám Mgr. Roberta Pergla nejpozději ve lhůtě 10 (deseti) dnů ode dne upsání akcií. Doručením písemného návrhu dohody o započtení Mgr. Robertu Perglovi bude oznámen Mgr. Robertu Perglovi počátek běhu čtrnáctidenní lhůty pro uzavře ní dohody o započtení se společností Sportscars a.s. Dohoda o započtení bude uzavřena v pracovních dnech v době od 8:00 hod. do 17:00 hod. v sídle společnosti Sportscars a.s. na adrese: Praha 6, U Prioru 1046/1A, PSČ 160 00.
od 1. 7. 2008
- Společnost Sportscars, s.r.o. změnila právní formu na akciovou společnost Sportscars a.s., IČ 27446123.
Kapitál
od 19. 9. 2014
Základní kapitál 74 000 000 Kč, splaceno 100 %.
od 5. 5. 2011 do 19. 9. 2014
Základní kapitál 50 000 000 Kč, splaceno 100 %.
od 1. 7. 2008 do 5. 5. 2011
Základní kapitál 2 000 000 Kč, splaceno 100 %.
od 10. 4. 2006 do 1. 7. 2008
Základní kapitál 200 000 Kč, splaceno 100 %.
od 19. 9. 2014
Kmenové akcie na jméno 100 000, počet akcií: 20.
od 19. 9. 2014
Kmenové akcie na jméno 1 000 000, počet akcií: 72.
od 5. 5. 2011 do 19. 9. 2014
Kmenové akcie na majitele err, počet akcií: 48.
od 29. 12. 2010 do 19. 9. 2014
Akcie na majitele err, počet akcií: 20.
od 1. 7. 2008 do 29. 12. 2010
Akcie na jméno err, počet akcií: 20.
Rizikovost společnosti

Rizikovost společnosti
Statutární orgán
od 16. 12. 2016
Ing. ZDENĚK KUBÁT - člen představenstva
Praha - Smíchov, Na Hřebenkách, PSČ 150 00
den vzniku členství: 6. 12. 2016
od 27. 4. 2016 do 16. 12. 2016
JIŘÍ ROZKOŠNÝ - člen představenstva
Praha - Krč, Točitá, PSČ 140 00
den vzniku členství: 8. 12. 2010 - 8. 12. 2015
od 13. 8. 2014 do 16. 12. 2016
Ing. JAN FECHTNER - člen představenstva
Psáry, Ve Stráži, PSČ 252 44
den vzniku členství: 8. 12. 2010 - 8. 12. 2015
od 4. 9. 2012 do 16. 12. 2016
Mgr. Robert Pergl - předseda představenstva
Praha 1 - Hradčany, Loretánská, PSČ 118 00
den vzniku členství: 8. 12. 2010 - 8. 12. 2015
den vzniku funkce: 8. 12. 2010 - 8. 12. 2015
od 29. 12. 2010 do 4. 9. 2012
Mgr. Robert Pergl - předseda představenstva
Beroun, Branislavova 1420, PSČ 266 01
den vzniku členství: 8. 12. 2010
den vzniku funkce: 8. 12. 2010
od 29. 12. 2010 do 13. 8. 2014
Ing. Jan Fechtner - člen představenstva
Psáry, Ve Stráži, PSČ 252 44
den vzniku členství: 8. 12. 2010
od 29. 12. 2010 do 27. 4. 2016
Jiří Rozkošný - člen představenstva
Bášť, Kojetická, PSČ 250 65
den vzniku členství: 8. 12. 2010
od 1. 7. 2008 do 29. 12. 2010
Mgr. Robert Pergl - člen představenstva
Beroun, Branislavova 1420, PSČ 266 01
den vzniku členství: 1. 7. 2008 - 8. 12. 2010
od 10. 4. 2006 do 1. 7. 2008
Mgr. Robert Pergl - jednatel
Beroun - Město, Branislavova 1420/11, PSČ 266 01
den vzniku funkce: 10. 4. 2006 - 1. 7. 2008
od 16. 12. 2016
Společnost zastupuje člen představenstva.
od 1. 7. 2008 do 16. 12. 2016
Jménem společnosti jedná představenstvo. Za představenstvo jednají navenek jménem společnosti předseda představenstva spolu s jedním dalším členem představenstva. Pokud má společnost jediného akcionáře a jednoho člena představenstva, jedná za představenst vo jménem společnosti jeho jediný člen samostatně.
od 10. 4. 2006 do 1. 7. 2008
Způsob jednání za společnost: Jménem společnosti jedná jednatel samostatně. Jménem společnosti podepisuje jedantel tak, že k napsané nebo vytištěné obchodní firmě společnosti připojí svůj podpis.
Dozorčí rada
od 16. 12. 2016
Mgr. ROBERT PERGL - člen dozorčí rady
Praha - Hradčany, Loretánská, PSČ 118 00
den vzniku členství: 6. 12. 2016
od 5. 2. 2016 do 16. 12. 2016
MILAN FRITZ - člen dozorčí rady
Holešov, Bezručova, PSČ 769 01
den vzniku členství: 10. 1. 2013 - 6. 12. 2016
od 24. 1. 2013 do 5. 2. 2016
MILAN FRITZ - člen dozorčí rady
Holešov - Všetuly, Dukelská, PSČ 769 01
den vzniku členství: 10. 1. 2013
od 3. 6. 2011 do 2. 3. 2015
Ing. Pavel Hadinec - předseda dozorčí rady
Kralupy nad Vltavou, Třída Legií 806, PSČ 278 01
den vzniku členství: 1. 7. 2008 - 1. 10. 2013
den vzniku funkce: 1. 7. 2008 - 1. 10. 2013
od 1. 7. 2008 do 3. 6. 2011
Ing. Pavel Hadinec - předseda dozorčí rady
Kralupy nad Vltavou, Sídliště Hůrka 1030, PSČ 278 01
den vzniku členství: 1. 7. 2008
den vzniku funkce: 1. 7. 2008
od 1. 7. 2008 do 24. 1. 2013
Mgr. Vít Veselý - člen dozorčí rady
Praha 8 - Kobylisy, Jedlová 1359/9, PSČ 182 00
den vzniku členství: 1. 7. 2008 - 10. 1. 2013
od 1. 7. 2008 do 16. 12. 2016
Simona Jurášková - člen dozorčí rady
Nedakonice, 383, PSČ 687 38
den vzniku členství: 1. 7. 2008 - 1. 10. 2013
Společníci s vkladem
od 6. 6. 2006 do 1. 7. 2008
Mgr. Robert Pergl
Beroun - Město, Branislavova 1420/11, PSČ 266 01
Vklad: 200 000 Kč, splaceno 100 %. Obchodní podíl 100%
od 6. 6. 2006 do 1. 7. 2008
- Obchodní podíl společníka Mgr. Roberta Pergla, r.č. xxxx, Berou, Město, Branislavova 1420/11, PSČ 266 01 ve výši 100 % se splaceným vkladem na základní kapitál společnosti Sportscars, s.r.o. ve výši 200.000,- Kč je na základě Smlouvy o zřízení zás tavního práva k obchodnímu podílu č. 1/48/06 ze dne 19.4.2006 zastaven ve prospěch společnosti BAWAG Bank CZ a.s., IČ: 14893648, sse sídlem Praha 5, Vítězná 1, PSČ 150 00 za účelem zajištění veškerých pohledávek společnosti BAWAG Bank CZ a.s., které vzn ikly nebo vzniknou vůči společnosti Sportscars, s.r.o. na základě nebo v souvislosti S Rámcovou úvěrovou smlouvou č. 48/06 ze dne 19.4.2006.
od 10. 4. 2006 do 6. 6. 2006
Mgr. Robert Pergl
Beroun - Město, Branislavova 1420/11, PSČ 266 01
Vklad: 200 000 Kč, splaceno 100 %. Obchodní podíl 100%
Akcionáři
od 1. 7. 2008 do 29. 12. 2010
Mgr. Robert Pergl
Beroun, Branislavova 1420, PSČ 266 01
Hodnocení firmy
0
+
-

Další odkazy

Aktualizovat data

Peníze.cz zobrazuje pouze údaje, které byly zveřejněny na základě zákona v různých rejstřících. Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na této stránce. Vydavatel tímto způsobem zpracovává osobní údaje v souladu s čl. 6 odst. 1 odst. f) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů, tedy pro účely oprávněných zájmů uživatelů této webové služby, která umožňuje, mimojiné, vyhledávání v rejstřících z jednoho místa, aniž by údaje z těchto rejstříků sdružovala.

Pokud jste na našich stránkách objevili, že uváděná data neodpovídají realitě, zkontrolujte prosím nejdříve, zda chyba není přímo v příslušném zdrojovém rejstříku. Pokud je, obraťte se s žádostí o opravu dat na příslušnou instituci uvedenou na této stránce. Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích. Pokud je na zdrojové stránce všechno v pořádku a chyba je pouze u nás, klikněte níž na tlačítko Aktualizovat data a vyčkejte. Aktualizace může trvat i několik málo desítek sekund.

Celebrity v rejstříku

Roman Vaněk

Roman Vaněk

- kuchař

+57

+
-
Šárka Grossová

Šárka Grossová

- manželka bývalého premiéra Stanislava Grosse a podnikatelka

+55

+
-
Tomáš  Břínek

Tomáš Břínek

- výtvarník, TMBK

+19

+
-
Mikuláš Minář

Mikuláš Minář

- aktivista

-145

+
-
Karel Janeček

Karel Janeček

- miliardář, bojovník s korupcí

-205

+
-
Miroslav  Topolánek

Miroslav Topolánek

- bývalý premiér,podnikatel

-239

+
-

A tohle už jste četli?

Limit pro paušální daň a registraci k DPH stoupne

Limit pro paušální daň a registraci k DPH stoupne

Zavádění dalších sazeb paušální daně kritizují podnikatelské sdružení, daňaři i ekonomové. Místo zjednodušení podle nich přinese komplikace.

Koupil si vstupenku, porušil pravidla. Pokuta platí, řekl soud

Koupil si vstupenku, porušil pravidla. Pokuta platí, řekl soud

Obchodní podmínky a návštěvní řád nejspíš podrobně nestudujete. Přesto: nákupem vstupenky s nimi souhlasíte. A když pak porušíte pravidla, můžete dostat smluvní pokutu. Třeba i od fotbalového klubu, potvrdil soud.

Tři nováčci na burze. Vyberete dividendy, nebo vsadíte na růst?

Tři nováčci na burze. Vyberete dividendy, nebo vsadíte na růst?

Jak lákavá je nabídka akcií společností Gevorkyan a M&T 1997? Máte čekat na Coloseum? Zeptali jsme se investičních expertů.

Ušetřete s Peníze.cz

Naši čtenáři s námi ušetřili už  16 117 415 Kč. Podívejte se na poslední poptávky a vyzkoušejte nás také. Vše je zcela zdarma.

Doporučujeme

Je tohle konec bitcoinu? Proč hlavní kryptoměna ztrácí na hodnotě

Je tohle konec bitcoinu? Proč hlavní kryptoměna ztrácí na hodnotě

Cena jednoho bitcoinu se propadla už o víc než milion korun, jako nikdy v historii. Je to jeho konec?

Neviditelné padesátnice. Už nejsou juniorky, ale do důchodu mají daleko. Čemu čelí ženy, které dospěly za komunismu?

Neviditelné padesátnice. Už nejsou juniorky, ale do důchodu mají daleko. Čemu čelí ženy, které dospěly za komunismu?

Současná generace 50+ a v těsném závěsu za ní i takzvané Husákovy děti z počátku 70. let tvoří početnou...

Partners Financial Services