Používáte nástroj pro blokování reklamy. Pokud nám chcete pomoci, vypněte si blokování reklamy na našem webu. Zde najdete jednoduchý návod. Děkujeme.

Zámek Koloděje a.s.
IČO: 27448398

Tento výpis má pouze informativní charakter. Doporučujeme informace ověřit v oficiálním veřejném rejstříku.
Tyto stránky navštíví měsíčně 1 000 000 lidí. Chcete inzerci na míru? Napište nám!

Výpis z obchodního rejstříku

Rejstřík
ARES
 
DPH
 
 
 
 
 
Datum zápisu19. 4. 2006
Obchodní firma
od 29. 4. 2010

Zámek Koloděje a.s.

od 12. 7. 2006 do 29. 4. 2010

PURA VIDA, a.s.

od 19. 4. 2006 do 12. 7. 2006

SPRINGHILL a.s.

Sídlo
od 12. 7. 2006 do 29. 12. 2008
Praha 7, Ostrov Štvanice 28, PSČ 170 00
od 19. 4. 2006 do 12. 7. 2006
Praha 3, Roháčova 188/37, PSČ 130 00
IČO
od 19. 4. 2006

27448398

DIČ

CZ27448398

Identifikátor datové schránky:cf2fwey
Právní forma
od 19. 4. 2006
Akciová společnost
Spisová značka10710 B, Městský soud v Praze
Předmět činnosti
od 30. 3. 2015
- Zemědělská výroba
od 13. 10. 2014
- Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
od 13. 10. 2014
- Myslivost
od 13. 10. 2014
- Hostinská činnost
od 13. 10. 2014
- Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence
od 19. 4. 2006
- Pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor bez poskytování jiných než základních služeb zajišťujících řádný provoz nemovitostí, bytů a nebytových prostor.
Ostatní skutečnosti
od 13. 10. 2014
- V souvislosti s realizací fúze formou sloučení společností PRABA REALITY a.s., se sídlem Praha 1, Jungmannova 28/17, PSČ 110 00, IČ 275 83 465, PRABA a.s., se sídlem Jungmannova 28/17, PSČ 110 00, IČ 267 76 171, Vlkovská myslivecká a.s., se sídlem Praha 1 , Jungmannova 28/17, PSČ 110 00, IČ 282 47 558, jakožto společnostmi zanikajícími se společností Zámek Koloděje a.s., se sídlem Praha 1, Jungmannova 28/17, PSČ 110 00, IČ 274 48 398, jakožto společností nástupnickou, přešlo na nástupnickou společnost Zám ek Koloděje a.s. jmění zanikajících společností PRABA REALITY a.s., PRABA a.s. a Vlkovská myslivecká a.s.
od 8. 7. 2010 do 8. 7. 2010
- 1. Základní kapitál společnosti Zámek Koloděje a.s. bude zvýšen o částku 250.000.000,-Kč ( slovy: dvěstěpadesátmilionů korun českých ) v souladu s § 202 a následujících obchodního zákoníku peněžitým vkladem. Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. 2. Na zvýšení základního kapitálu bude upsán 1 (jeden) kus kmenové listinné akcie společnosti Zámek Koloděje a.s. o jmenovité hodnotě 250.000.000,-Kč ( slovy: dvěstěpadesátmilionů korun českých) znějící na majitele, kt erá nebude kótována. 3. Upsání 1 ( jednoho) kusu kmenové listinné akcie společnosti Zámek Koloděje a.s.o jmenovité hodnotě 250.000.000,-Kč ( slovy: dvěstěpadesátmilionů korun českých ) znějící na majitele bude nabídnuto určitému zájemci-stávajícímu jediné mu akcionáři společnosti Zámek Koloděje a.s., tj.společnosti PRABA a.s., se sídlem Praha 1, Jungmannova 28/17, PSČ 110 00, IČ 26776171, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddíle B, číslo vložky 8198, ( dále jen "PRABA a.s." nebo je "určitý zájemce"). Tímto rovněž jediný akcionář společnosti využije svého přednostního práva akcionáře na upisování akcií dle ustanovení § 204a obchodního zákoníku. 4. Akcii je možné upsat v sídle společnosti Zámek Koloděje a.s. v Praze 1, Jungman nova 28/17, PSČ 110 00, v pracovních dnech od 8,00 do 16,00 hodin. Lhůta pro upsání akcie činí dva měsíce a počíná běžet dnem doručení návrhu smlouvy o upsání akcií určitému zájemci. 5. Určitý zájemce upisuje akcii ve smlouvě o upsání akcií, kterou uzavír á se společností. Smlouva o upsání akcií musí mít písemnou formu, podpisy musí být úředně ověřeny.Smlouva o upsání akcií musí obsahovat alespoň náležitosti uvedené v § 205 odstavci3) obchodního zákoníku. 6. Počátek běhu lhůty k upsání akcie sdělí společno st Zámek Koloděje a.s. určitému zájemci písemným oznámením zaslaným doporučeným dopisem nebo předaným určitému zájemci osobně proti podpisu, přičemž nedílnou součástí oznámení musí být návrh smlouvy o upsání akcií. Společnost je tak povinna učinit nejpozd ějido jednoho týdne ode dne zápisu tohoto rozhodnutí při výkonu působnosti valné hromady do obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze. 7. Emisní kurs upsané akcie je shodný s její jmenovitou hodnotou, tzn. akcie společnosti o jmenovité hodnotě 250.000.000,-Kč ( slovy: dvěstěpadesátmilionů korun českých ) bude upsána emisním kursem 250.000.000,-Kč ( slovy: dvěstěpadesátmilionů korun českých ). 8. Emisní kurs upsané akcie bude splacen penežitým vkladem nejpozději do dvou měsíců ode dne upsání akcie. 9. Schvaluje se možnost, aby emisní kurs akcie byl splacen výhradně započtením pohledávek tak, že proti pohledávce společnosti Zámek Koloděje a.s. ve výši 250.000.000,-Kč ( slovy: dvěstěpadesátmilionů korun českých) za určitým zájemcem z titulu sp lacení emisního kursu upsané akcie byly započteny penežité pohledávky společnosti PRABA, a.s. za společností Zámek Koloděje a.s. v celkové výši 250.000.000,-Kč ( slovy: dvěstěpadesátmilionů korun českých ) vzniklé z níže uvedených titulů: a) z titulu smlo uvy o půjčce uzavřené dne 23. června 2010 mezi společností PRABA, a.s., na straně jedné jako věřitelem, a společností Zámek Koloděje a.s., na straně druhé jako dlužníkem, ohledně poskytnutí půjčky ve výši 17.500.000,- Kč ( slovy: sedmnáctmilionůpětsettisí c korun českých ), b) z titulu smlouvy o půjčce uzavřené dne 29. ledna 2010 mezi společností PRABA, a.s., na straně jedné jako věřitelem, a společností Zámek Koloděje a.s., na straně druhé jako dlužníkem, ohledně poskytnutí půjčky ve výši 9.221.222,-EUR ( slovy: devětmilionůdvěstědvacetjedentisíc euro). 10. Pravidla postupu pro uzavření smlouvy o započtení: Návrh smlouvy o započtení pohledávek předloží představenstvo společnosti Zámek Koloděje a.s. určitímu zájemci současně s návrhem smlouvy o upsání akc ií dle bodu 6 strana čtvrtá tohoto rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu. Návrhem smlouvy o započtení pohledávek je společnost vázána po dobu lhůty pro splacení emisního kursu upsané akcie. Podpisy účastníků smlouvy budou úředně ověřeny. 11. Představen stvo společnosti je povinno do třiceti dnů ode dne přijetí tohoto rozhodnutí o zvýšení základního kapitálupodat návrh na zápis tohoto rozhodnutí do obchodního rejstříku.
od 8. 7. 2010 do 6. 9. 2010
- 1. Základní kapitál společnosti Zámek Koloděje a.s. bude zvýšen o částku 250.000.000,-Kč ( slovy: dvěstěpadesátmilionů korun českých ) v souladu s § 202 a následujících obchodního zákoníku peněžitým vkladem. Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. 2. Na zvýšení základního kapitálu bude upsán 1 (jeden) kus kmenové listinné akcie společnosti Zámek Koloděje a.s. o jmenovité hodnotě 250.000.000,-Kč ( slovy: dvěstěpadesátmilionů korun českých) znějící na majitele, kt erá nebude kótována. 3. Upsání 1 ( jednoho) kusu kmenové listinné akcie společnosti Zámek Koloděje a.s.o jmenovité hodnotě 250.000.000,-Kč ( slovy: dvěstěpadesátmilionů korun českých ) znějící na majitele bude nabídnuto určitému zájemci-stávajícímu jediné mu akcionáři společnosti Zámek Koloděje a.s., tj.společnosti PRABA a.s., se sídlem Praha 1, Jungmannova 28/17, PSČ 110 00, IČ 26776171, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddíle B, číslo vložky 8198, ( dále jen "PRABA a.s." nebo je "určitý zájemce"). Tímto rovněž jediný akcionář společnosti využije svého přednostního práva akcionáře na upisování akcií dle ustanovení § 204a obchodního zákoníku. 4. Akcii je možné upsat v sídle společnosti Zámek Koloděje a.s. v Praze 1, Jungman nova 28/17, PSČ 110 00, v pracovních dnech od 8,00 do 16,00 hodin. Lhůta pro upsání akcie činí dva měsíce a počíná běžet dnem doručení návrhu smlouvy o upsání akcií určitému zájemci. 5. Určitý zájemce upisuje akcii ve smlouvě o upsání akcií, kterou uzavír á se společností. Smlouva o upsání akcií musí mít písemnou formu, podpisy musí být úředně ověřeny.Smlouva o upsání akcií musí obsahovat alespoň náležitosti uvedené v § 205 odstavci 3) obchodního zákoníku. 6. Počátek běhu lhůty k upsání akcie sdělí společn ost Zámek Koloděje a.s. určitému zájemci písemným oznámením zaslaným doporučeným dopisem nebo předaným určitému zájemci osobně proti podpisu, přičemž nedílnou součástí oznámení musí být návrh smlouvy o upsání akcií. Společnost je tak povinna učinit nejpoz ději do jednoho týdne ode dne zápisu tohoto rozhodnutí při výkonu působnosti valné hromady do obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze. 7. Emisní kurs upsané akcie je shodný s její jmenovitou hodnotou, tzn. akcie společnosti o jmenovité hodno tě 250.000.000,-Kč ( slovy: dvěstěpadesátmilionů korun českých ) bude upsána emisním kursem 250.000.000,-Kč ( slovy: dvěstěpadesátmilionů korun českých ). 8. Emisní kurs upsané akcie bude splacen penežitým vkladem nejpozději do dvou měsíců ode dne upsán í akcie. 9. Schvaluje se možnost, aby emisní kurs akcie byl splacen výhradně započtením pohledávek tak, že proti pohledávce společnosti Zámek Koloděje a.s. ve výši 250.000.000,-Kč ( slovy: dvěstěpadesátmilionů korun českých) za určitým zájemcem z titulu splacení emisního kursu upsané akcie byly započteny penežité pohledávky společnosti PRABA, a.s. za společností Zámek Koloděje a.s. v celkové výši 250.000.000,-Kč ( slovy: dvěstěpadesátmilionů korun českých ) vzniklé z níže uvedených titulů: a) z titulu sm louvy o půjčce uzavřené dne 23. června 2010 mezi společností PRABA, a.s., na straně jedné jako věřitelem, a společností Zámek Koloděje a.s., na straně druhé jako dlužníkem, ohledně poskytnutí půjčky ve výši 17.500.000,- Kč ( slovy: sedmnáctmilionůpětsetti síc korun českých ), b) z titulu smlouvy o půjčce uzavřené dne 29. ledna 2010 mezi společností PRABA, a.s., na straně jedné jako věřitelem, a společností Zámek Koloděje a.s., na straně druhé jako dlužníkem, ohledně poskytnutí půjčky ve výši 9.221.222,-EU R ( slovy: devětmilionůdvěstědvacetjedentisíc euro). 10. Pravidla postupu pro uzavření smlouvy o započtení: Návrh smlouvy o započtení pohledávek předloží představenstvo společnosti Zámek Koloděje a.s. určitému zájemci současně s návrhem smlouvy o upsání a kcií dle bodu 6 strana čtvrtá tohoto rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu. Návrhem smlouvy o započtení pohledávek je společnost vázána po dobu lhůty pro splacení emisního kursu upsané akcie. Podpisy účastníků smlouvy budou úředně ověřeny. 11. Představ enstvo společnosti je povinno do třiceti dnů ode dne přijetí tohoto rozhodnutí o zvýšení základního kapitálupodat návrh na zápis tohoto rozhodnutí do obchodního rejstříku.
Kapitál
od 6. 9. 2010
Základní kapitál 252 000 000 Kč, splaceno 100 %.
od 19. 4. 2006 do 6. 9. 2010
Základní kapitál 2 000 000 Kč, splaceno 100 %.
od 6. 9. 2010
Kmenové akcie na majitele err, počet akcií: 1 v listinné podobě.
od 19. 4. 2006
Kmenové akcie na majitele err, počet akcií: 10 v listinné podobě.
Dluží vám tato firma
Statutární orgán
od 19. 6. 2020
LUCIA TOMÁŠIK CHRENEKOVÁ - člen představenstva
Ivánka pri Dunaji, Dobšinského 26, PSČ 900 28, Slovenská republika
den vzniku členství: 30. 1. 2020
od 14. 5. 2020
JUDr. TOMÁŠ CHRENEK, LL.M. - místopředseda představenstva
Nitra, Gaštanová 16, Slovenská republika
den vzniku členství: 28. 6. 2018
den vzniku funkce: 28. 6. 2018
od 27. 2. 2020
JUDr. JAKUB KOTRBA - předseda představenstva
Říčany, Olivova, PSČ 251 01
den vzniku členství: 28. 6. 2018
den vzniku funkce: 28. 6. 2018
od 27. 2. 2020 do 14. 5. 2020
JUDr. TOMÁŠ CHRENEK, LL.M. - člen představenstva
Nitra, Gaštanová 16, Slovenská republika
den vzniku členství: 28. 6. 2018
od 26. 5. 2016 do 10. 12. 2019
Ing. JIŘÍ JANOTA - člen představenstva
Ralsko - Ploužnice, , PSČ 471 24
den vzniku členství: 1. 6. 2016 - 30. 11. 2019
den vzniku funkce: 1. 6. 2016 - 30. 11. 2019
od 30. 3. 2015 do 19. 6. 2020
LUCIA CHRENEKOVÁ - člen představenstva
Ivánka pri Dunaji, Dobšinského 26, PSČ 900 28, Slovenská republika
den vzniku členství: 1. 2. 2015 - 30. 1. 2020
den vzniku funkce: 1. 2. 2015 - 30. 1. 2020
od 13. 10. 2014 do 27. 2. 2020
JUDr. TOMÁŠ CHRENEK, LL.M. - místopředseda představenstva
Nitra, Gaštanová 16, Slovenská republika
den vzniku členství: 1. 1. 2014 - 28. 6. 2018
den vzniku funkce: 16. 9. 2014 - 28. 6. 2018
od 13. 2. 2014 do 13. 10. 2014
JUDr. TOMÁŠ CHRENEK, LL.M. - člen představenstva
Nitra, Gaštanová 16, Slovenská republika
den vzniku členství: 1. 1. 2014
od 4. 12. 2013 do 13. 2. 2014
JIŘÍ ČERNOŠEK - místopředseda přestavenstva
Prostějov, Anenská, PSČ 796 01
den vzniku členství: 28. 6. 2013 - 1. 1. 2014
den vzniku funkce: 28. 6. 2013 - 1. 1. 2014
od 29. 7. 2013 do 4. 12. 2013
JIŘÍ ČERNOŠEK - člen přestavenstva
Prostějov, Anenská, PSČ 796 01
den vzniku členství: 28. 6. 2013 - 1. 1. 2014
od 29. 7. 2013 do 30. 3. 2015
KATARÍNA UHRÍKOVÁ - člen přestavenstva
Bratislava, Dulovo námestie 1011/2, PSČ 821 08, Slovenská republika
den vzniku členství: 28. 6. 2013 - 1. 2. 2015
od 29. 7. 2013 do 27. 2. 2020
JAKUB KOTRBA - předseda přestavenstva
Říčany, Olivova, PSČ 251 01
den vzniku členství: 28. 6. 2013 - 28. 6. 2018
den vzniku funkce: 28. 6. 2013 - 28. 6. 2018
od 21. 5. 2012 do 29. 7. 2013
JUDr. Pavlína Vondráčková - člen představenstva
Praha 4, Jarníkova, PSČ 148 00
den vzniku členství: 24. 11. 2010 - 26. 6. 2013
od 26. 1. 2011 do 21. 5. 2012
JUDr. Pavlína Vondráčková - člen představenstva
Praha 4 - Chodov, Hráského, PSČ 148 00
den vzniku členství: 24. 11. 2010 - 26. 6. 2013
od 26. 1. 2011 do 21. 5. 2012
Martin Kafka - předseda představenstva
Nové Zámky, Výpalisko 8A, PSČ 840 01, Slovenská republika
den vzniku členství: 14. 9. 2009 - 24. 2. 2012
den vzniku funkce: 24. 11. 2010 - 24. 2. 2012
od 13. 10. 2009 do 29. 11. 2010
Mgr. Kateřina Kašeová, MBA - předseda představenstva
Jablonec nad Nisou - Mšeno nad Nisou, U kostela 3840/21, PSČ 466 04
den vzniku členství: 8. 11. 2007 - 3. 11. 2010
den vzniku funkce: 24. 9. 2009 - 3. 11. 2010
od 13. 10. 2009 do 26. 1. 2011
Martin Kafka - člen představenstva
Nové Zámky, Výpalisko 8A, PSČ 840 01, Slovenská republika
den vzniku členství: 14. 9. 2009
od 23. 3. 2009 do 29. 7. 2013
Mgr. Petr Kaplan - člen představenstva
Němčice, 85, PSČ 533 52
den vzniku funkce: 9. 2. 2009
od 29. 12. 2008 do 13. 10. 2009
Kateřina Kašeová, MBA - člen představenstva
Jablonec nad Nisou - Mšeno nad Nisou, U kostela 3840/21, PSČ 466 04
den vzniku členství: 8. 11. 2007
od 31. 7. 2008 do 29. 12. 2008
Kateřina Faltejsková, MBA - člen představenstva
Jablonec nad Nisou - Mšeno nad Nisou, U kostela 3840/21, PSČ 466 04
den vzniku členství: 8. 11. 2007
od 31. 7. 2008 do 23. 3. 2009
Ing. Jan Matušík - člen představenstva
Praha 9, Horoušanská 682/15, PSČ 198 00
den vzniku členství: 8. 11. 2007 - 9. 2. 2009
od 31. 7. 2008 do 13. 10. 2009
JUDr. Ladislav Jančo - předseda představenstva
Bratislava, Talichova 3180/1, PSČ 841 02, Slovenská republika
den vzniku členství: 8. 11. 2007 - 14. 9. 2009
den vzniku funkce: 8. 11. 2007 - 14. 9. 2009
od 12. 7. 2006 do 31. 7. 2008
Paed.Dr. Zdeněk Dlesk - předseda představenstva
Praha 4, Filipova 2019/12, PSČ 148 00
den vzniku členství: 11. 5. 2006 - 8. 11. 2007
den vzniku funkce: 11. 5. 2006 - 8. 11. 2007
od 12. 7. 2006 do 31. 7. 2008
Martin Kafka - člen představenstva
Nové Zámky, Výpalisko 8A, PSČ 940 01, Slovenská republika
den vzniku členství: 11. 5. 2006 - 8. 11. 2007
den vzniku funkce: 11. 5. 2006
od 12. 7. 2006 do 31. 7. 2008
Helena Krajčírová - člen představenstva
Praha 1, Staroměstské nám. 929/8, PSČ 110 00
den vzniku členství: 11. 5. 2006 - 8. 11. 2007
den vzniku funkce: 11. 5. 2006
od 19. 4. 2006 do 12. 7. 2006
Zuzana Herichová - člen představenstva
Praha 3, Koněvova 188, PSČ 130 00
den vzniku členství: 19. 4. 2006 - 11. 5. 2006
od 13. 10. 2014
Za společnost jedná představenstvo, a to tak, že navenek za ně jedná předseda nebo místopředseda samostatně nebo dva členové představenstva společně.
od 6. 9. 2010 do 13. 10. 2014
Jménem společnosti jedná představenstvo, a to tak, že navenek za něj jedná jménem společnosti předseda nebo místopředseda samostatně nebo dva členové představenstva společně.
od 12. 7. 2006 do 6. 9. 2010
Způsob jednání za společnost: Jménem společnosti jedná představenstvo a to tak, že navenek za něj jedná jménem společnosti předseda představenstva samsotatně nebo dva členové předstvenstva společně.
od 19. 4. 2006 do 12. 7. 2006
Jménem společnosti jedná představenstvo, a to tak, že navenek za něj jedná jménem společnosti jediný člen představenstva.
Dozorčí rada
od 22. 6. 2018
PhDr. DUŠANA CHRENEKOVÁ, MBA - člen dozorčí rady
Praha - Koloděje, Podzámecká, PSČ 190 16
den vzniku členství: 1. 2. 2015
den vzniku funkce: 1. 2. 2015
od 16. 6. 2018 do 22. 6. 2018
PhDr. DUŠANA CHRENEKOVÁ, MBA - člen dozorčí rady
Praha - Koloděje, K jízdárně, PSČ 190 16
den vzniku členství: 1. 2. 2015
den vzniku funkce: 1. 2. 2015
od 17. 6. 2016
Ing. TOMÁŠ CHRENEK, Ph.D. - předseda dozorčí rady
Praha - Koloděje, Podzámecká, PSČ 190 16
den vzniku členství: 1. 2. 2015
den vzniku funkce: 1. 2. 2015
od 17. 6. 2016 do 16. 6. 2018
PhDr. DUŠANA CHRENEKOVÁ, MBA - člen dozorčí rady
Praha - Koloděje, Podzámecká, PSČ 190 16
den vzniku členství: 1. 2. 2015
den vzniku funkce: 1. 2. 2015
od 26. 5. 2016 do 17. 6. 2016
PhDr. DUŠANA CHRENEKOVÁ, MBA - člen dozorčí rady
Bratislava, Zvončeková 65/B, PSČ 831 06, Slovenská republika
den vzniku členství: 1. 2. 2015
den vzniku funkce: 1. 2. 2015
od 14. 4. 2015 do 26. 5. 2016
PhDr. DUŠANA CHRENEKOVÁ, MBA - člen dozorčí rady
Bratislava, Zvončeková 65/B, PSČ 831 06, Slovenská republika
den vzniku členství: 1. 2. 2015
den vzniku funkce: 1. 2. 2015
od 14. 4. 2015 do 17. 6. 2016
Ing. TOMÁŠ CHRENEK, Ph.D. - předseda dozorčí rady
Bratislava, Zvončeková 65/B, PSČ 831 06, Slovenská republika
den vzniku členství: 1. 2. 2015
den vzniku funkce: 1. 2. 2015
od 30. 3. 2015 do 14. 4. 2015
PhDr. DUŠANA CHRENEKOVÁ, MBA - člen dozorčí rady
Praha - Koloděje, Podzámecká, PSČ 190 16
den vzniku členství: 1. 2. 2015
den vzniku funkce: 1. 2. 2015
od 30. 3. 2015 do 14. 4. 2015
Ing. TOMÁŠ CHRENEK, PhD. - předseda dozorčí rady
Praha 9 - Koloděje, Podzámecká, PSČ 190 16
den vzniku členství: 1. 2. 2015
den vzniku funkce: 1. 2. 2015
od 29. 7. 2013 do 30. 3. 2015
VENDULKA STOJNOVA PŘIBYLOVÁ - předseda dozorčí rady
Praha 6 - Liboc, Pavlovská, PSČ 162 00
den vzniku členství: 28. 6. 2013 - 1. 2. 2015
den vzniku funkce: 28. 6. 2013 - 1. 2. 2015
od 29. 7. 2013 do 30. 3. 2015
BEÁTA KAFKOVÁ - člen dozorčí rady
Nové Zámky, Výpalisko 1397/8, PSČ 940 01, Slovenská republika
den vzniku členství: 28. 6. 2013 - 1. 2. 2015
od 29. 7. 2013 do 30. 3. 2015
ŠÁRKA NESPĚCHALOVÁ - člen dozorčí rady
Česká Třebová - Lhotka, , PSČ 560 02
den vzniku členství: 28. 6. 2013 - 1. 2. 2015
od 29. 4. 2010 do 29. 7. 2013
Beáta Sokolová - člen dozorčí rady
Nové Zámky, Cyrilometódska, PSČ 940 01, Slovenská republika
den vzniku členství: 26. 3. 2010 - 28. 6. 2013
od 29. 4. 2010 do 29. 7. 2013
Vendulka Stojnova Přibylová - předseda dozorčí rady
Praha 6, Pavlovská 11/590
den vzniku členství: 9. 2. 2009 - 28. 6. 2013
den vzniku funkce: 12. 4. 2010 - 28. 6. 2013
od 13. 10. 2009 do 29. 7. 2013
Mgr. Miroslava Laňková - člen dozorčí rady
Litoměřice, 5.května 154/1, PSČ 412 01
den vzniku členství: 14. 9. 2009 - 28. 6. 2013
od 23. 3. 2009 do 29. 4. 2010
Vendulka Stojnova Přibylová - člen dozorčí rady
Praha 6, Pavlovská 11/590
den vzniku funkce: 9. 2. 2009
od 31. 7. 2008 do 23. 3. 2009
Jana Matušíková, DiS - člen dozorčí rady
Praha 9, Horoušanská 682/15, PSČ 198 00
den vzniku členství: 8. 11. 2007 - 9. 2. 2009
od 31. 7. 2008 do 13. 10. 2009
Martin Kafka - člen dozorčí rady
Nové Zámky, Výpalisko 8A, PSČ 940 01, Slovenská republika
den vzniku členství: 8. 11. 2007 - 14. 9. 2009
od 31. 7. 2008 do 29. 4. 2010
Ing. Miroslav Zámečník - předseda dozorčí rady
Praha 4 - Šeberov, Za Kovářským rybníkem 270, PSČ 149 00
den vzniku členství: 11. 5. 2006 - 26. 3. 2010
den vzniku funkce: 8. 11. 2007 - 26. 3. 2010
od 12. 7. 2006 do 31. 7. 2008
JUDr. Ladislav Jančo - předseda dozorčí rady
Bratislava, Jána Stanislava 39, PSČ 841 05, Slovenská republika
den vzniku členství: 11. 5. 2006 - 8. 11. 2007
den vzniku funkce: 11. 5. 2006 - 8. 11. 2007
od 12. 7. 2006 do 31. 7. 2008
Ing. Miroslav Zámečník - člen dozorčí rady
Praha 4 - Šeberov, Za Kovářským rybníkem 270, PSČ 149 00
den vzniku členství: 11. 5. 2006 - 8. 11. 2007
den vzniku funkce: 11. 5. 2006
od 12. 7. 2006 do 31. 7. 2008
Ing. Jana Dlesková - člen dozorčí rady
Praha 4, Filipova 2019/12, PSČ 148 00
den vzniku členství: 11. 5. 2006 - 8. 11. 2007
den vzniku funkce: 11. 5. 2006
od 19. 4. 2006 do 12. 7. 2006
Petra Matoušková - předseda dozorčí rady
Čerčany, Jiráskova 393, PSČ 257 22
den vzniku členství: 19. 4. 2006 - 11. 5. 2006
den vzniku funkce: 19. 4. 2006 - 11. 5. 2006
od 19. 4. 2006 do 12. 7. 2006
Petr Malivánek - člen dozorčí rady
Chrudim, U stadionu 730, PSČ 537 03
den vzniku členství: 19. 4. 2006 - 11. 5. 2006
od 19. 4. 2006 do 12. 7. 2006
Peter Herich - člen dozorčí rady
Brezno, Hradby 5, PSČ 977 01, Slovenská republika
den vzniku členství: 19. 4. 2006 - 11. 5. 2006
Akcionáři
od 17. 6. 2016
Ing. TOMÁŠ CHRENEK, Ph.D.
Praha - Koloděje, Podzámecká, PSČ 190 16
od 14. 3. 2016 do 17. 6. 2016
Ing. TOMÁŠ CHRENEK, Ph.D.
Praha - Koloděje, Podzámecká, PSČ 190 16
od 14. 3. 2016 do 17. 6. 2016
- 83106 Bratislava, Zvončeková 65/B, Slovenská republika
od 3. 8. 2015 do 14. 3. 2016
Ing. TOMÁŠ CHRENEK, Ph.D.
Praha - Koloděje, Podzámecká, PSČ 190 16
od 14. 4. 2015 do 3. 8. 2015
Ing. TOMÁŠ CHRENEK, Ph.D.
Bratislava, Zvončeková 65/B, PSČ 831 06, Slovenská republika
od 13. 10. 2014 do 14. 4. 2015
Ing. TOMÁŠ CHRENEK, Ph.D.
Praha 9 - Koloděje, Podzámecká, PSČ 190 16
od 29. 4. 2010 do 9. 2. 2011
PRABA a.s., IČO: 26776171
Praha 1, Jungmannova 28/17, PSČ 110 00
od 15. 3. 2008 do 29. 4. 2010
PRABA a.s., IČO: 26776171
Praha 3, Prokopova 148/15, PSČ 130 00
od 12. 7. 2006 do 15. 3. 2008
JUDr. Ladislav Jančo
Bratislava, Jána Stanislava 39, PSČ 841 05, Slovenská republika
od 19. 4. 2006 do 12. 7. 2006
BRAXTON INVEST s.r.o., IČO: 27159591
Praha 10, Na Výsluní 201/13, PSČ 100 00
Hodnocení firmy
-2
+
-

Další odkazy

Aktualizovat data

Peníze.cz zobrazuje pouze údaje, které byly zveřejněny na základě zákona v různých rejstřících. Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na této stránce. Vydavatel tímto způsobem zpracovává osobní údaje v souladu s čl. 6 odst. 1 odst. f) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů, tedy pro účely oprávněných zájmů uživatelů této webové služby, která umožňuje, mimojiné, vyhledávání v rejstřících z jednoho místa, aniž by údaje z těchto rejstříků sdružovala.

Pokud jste na našich stránkách objevili, že uváděná data neodpovídají realitě, zkontrolujte prosím nejdříve, zda chyba není přímo v příslušném zdrojovém rejstříku. Pokud je, obraťte se s žádostí o opravu dat na příslušnou instituci uvedenou na této stránce. Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích. Pokud je na zdrojové stránce všechno v pořádku a chyba je pouze u nás, klikněte níž na tlačítko Aktualizovat data a vyčkejte. Aktualizace může trvat i několik málo desítek sekund.

Články o podnikání

Nekopu do hráče, jdu po míči. Jak se staví tým pro finanční poradenství

19. 9. 2020 | | Martin Vlnas | 5 komentářů

Nekopu do hráče, jdu po míči. Jak se staví tým pro finanční poradenství

Kariéra finančního poradce se vám slibně rozjíždí, klientů přibývá a vy najednou zjistíte, že by bylo fajn nebýt na všechno sám. Jenže kde sehnat ty správné lidi, jak je namotivovat a hlavně jak je udržet, aby vám po dvou měsících nedali košem? Michal Krejčí, který vede v Partners tým 230 lidí, má v rukávu pár tipů, které by vám mohly usnadnit krušné začátky.

Technické normy budou zdarma, podnikatelé ušetří

18. 9. 2020 | | Petr Kučera | 7 komentářů

Technické normy budou zdarma, podnikatelé ušetří

Veřejnost získá bezplatný přístup k závazným technickým normám. Rozhodli o tom poslanci na návrh Pirátů. Elektrikáři, stavaři a další živnostníci tak mohou ušetřit tisíce korun ročně na poplatcích.

Banky zpřísnily úvěry pro firmy. Někomu nepůjčí vůbec

18. 9. 2020 | | Jiří Hovorka

Banky zpřísnily úvěry pro firmy. Někomu nepůjčí vůbec

Banky jsou při poskytování podnikatelských úvěrů výrazněji opatrnější. Ukazují to zkušenosti finanční skupiny SFG Holding, která pomáhá firmám zajistit bankovní financování investic do nemovitostí, developmentu, podnikání a startupů.

Končí prodloužený termín pro přehledy OSVČ

17. 9. 2020 | | Jiří Hovorka

Končí prodloužený termín pro přehledy OSVČ

V pátek končí prodloužený termín, do kterého musí osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ) odevzdat přehledy sociálního a zdravotního pojištění za rok 2019.

Omezení Airbnb: Jak má vypadat, až se vrátí turisté?

17. 9. 2020 | | Veronika Hejná | 5 komentářů

Omezení Airbnb: Jak má vypadat, až se vrátí turisté?

Hlasy kritiků „platforem pro sdílené ubytování“ sílí. Ve hře je hned několik návrhů na regulaci.

Nejlepší kurz

NázevCelkem zaplatíte
Exchange s.r.o. VIP 2 680,00 Kč
Czech Exchange 2 680,00 Kč
Exchange s.r.o. 2 690,00 Kč
ČSOB 2 743,90 Kč
Poštovní spořitelna 2 746,60 Kč
Expobank CZ 2 749,10 Kč
Komerční banka 2 752,03 Kč
Česká spořitelna 2 767,00 Kč
Raiffeisenbank 2 796,00 Kč
UnicreditBank Czech Republic 2 805,30 Kč
TIP: Získejte výhodný VIP kurz na výměnu valut
vytiskněte si slevový kupón.
TIP: Jak na platby do zahraničí ZDARMA? - šetřete na poplatcích, podmínky ZDE.

Ušetřete s Peníze.cz

Naši čtenáři s námi ušetřili už  12 814 339 Kč. Podívejte se na poslední poptávky a vyzkoušejte nás také. Vše je zcela zdarma.

Celebrity v rejstříku

Jsou to frajeři, nebo lupiči? Hlasujte v hitparádě o krále a největšího podvraťáka našeho obchodního rejstříku. Pokud nevidíte svého favorita, zkuste si stránku znovu načíst, objeví se další várka…

1.Ivo Lukačovič

Ivo Lukačovič

- zakladatel Seznam.cz

+92
+
-
2.Martin Dejdar

Martin Dejdar

- herec

-36
+
-
3.Jan  Hrušínský

Jan Hrušínský

- herec

-66
+
-
4.Simona Janoušková

Simona Janoušková

– podnikatelka a manželka Romana Janouška, která se nerada fotí

-95
+
-
5.Marek Dalík

Marek Dalík

- lobbista a podnikatel

-256
+
-

Články na Heroine.cz

Chcete mít ve skříni šaty od českého návrháře? Kde začít a jak se neztratit na módní scéně

Chcete mít ve skříni šaty od českého návrháře? Kde začít a jak se neztratit na módní scéně

Už dávno neplatí, že autorská móda přímo od návrháře musí být drahá, a zároveň pro ženy...více

Užít si sama sebe. Proč se téměř nebavíme o ženské masturbaci?

Užít si sama sebe. Proč se téměř nebavíme o ženské masturbaci?

Můžu si sama sebe užít? Můžu. Chci o tom mluvit? Chci, nebo možná nechci. Musím o tom...více

Deprese a vyhoření můžou potkat každého. Nezlehčujte je, často jde o čas

Deprese a vyhoření můžou potkat každého. Nezlehčujte je, často jde o čas

Lenka Krákorová je zdravá devětatřicetiletá žena, která dělá práci snů na manažerské pozici....více

Ušetřete za elektřinu a plyn

Zdají se vám vaše účty za elektřinu a plyn podezřele vysoké, ale nechce se vám do srovnávání nabídek? Odrazuje vás od změny dodavatele nekonečné papírování? Máme řešení: porovnáme distribuční sazby za elektřinu i plyn a vybereme tu pro vás nejvýhodnější. A pokud budete chtít, zařídíme za vás i změnu dodavatele.

Průměrně šetříme 2320 korun ročně na elektřině a 2560 korun na plynu.

Víte, kde najdete nejlevnější benzin ve svém okolí? My ano. Vyzkoušejte naše vyhledávání čerpacích stanic podle adresy nebo místa, kde se právě nacházíte.

Vývoj ceny benzinu a ceny nafty

Poradna

Poslední dotaz: Kde platit sociální a zdravotnípojištění
Poradna > Daně > Pojistné na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění > Kde platit sociální a zdravotnípojištění

Otázka: Dobrý den, ráda bych se zeptala na platbu sociálního a zdravotního pojištění v případě, kdy jsem nastoupila od 1.9. k pojišťovně na smlouvu o obchodním zastoupení a pomoci při správě. Bylo mi řečeno,...Více

Právní poradna

Sociální poradna

Investiční poradna

Interaktivní grafiky

Spočítejte si osobní inflaci

Spočítejte si osobní inflaci

Inflace se měří indexem cen průměrného koše výrobků a služeb. Jenže každý kupuje něco jiného, proto na každého inflace působí jinak.

Jak se vyvíjejí v Česku mzdy a nezaměstnanost

Jak se vyvíjejí v Česku mzdy a nezaměstnanost

Unikátní mapa, na které můžete sledovat vývoj nezaměstnanosti a průměrných platů v jednotlivých českých krajích od roku 2006.

Průvodce výpisem z katastru nemovitostí

Průvodce výpisem z katastru nemovitostí

Vyznat se ve výpisu z katastru nemovitostí je často složité. Připravili jsme průvodce, který vám pomůže se zorientovat v jeho jednotlivých částech.

Partners Financial Services