Používáte nástroj pro blokování reklamy. Pokud nám chcete pomoci, vypněte si blokování reklamy na našem webu. Zde najdete jednoduchý návod. Děkujeme.

ZOSPOL a.s.
IČO: 27463443

Tento výpis má pouze informativní charakter. Doporučujeme informace ověřit v oficiálním veřejném rejstříku.
Tyto stránky navštíví měsíčně 1 000 000 lidí. Chcete inzerci na míru? Napište nám!

Výpis z obchodního rejstříku

Rejstřík
ARES
 
DPH
 
 
 
 
 
Datum zápisu4. 11. 2004
Obchodní firma
od 4. 11. 2004

ZOSPOL a.s.

Sídlo
od 4. 11. 2004 do 12. 6. 2015
Rasošky, 83, PSČ 552 21
IČO
od 4. 11. 2004

27463443

DIČ

CZ27463443

Identifikátor datové schránky:5seg2gs
Právní forma
od 4. 11. 2004
Akciová společnost
Spisová značka2410 B, Krajský soud v Hradci Králové
Předmět podnikání
od 12. 6. 2015
- Pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor
od 4. 11. 2004
- Zemědělská výroba
Ostatní skutečnosti
od 3. 5. 2005 do 26. 5. 2005
- Valná hromada společnosti přijala dne 24.3.2005 toto usnesení: Základní kapitál společnosti ZOSPOL a.s. se zvyšuje takto: 1 Rozsah zvýšení 1.1 Základní kapitál společnosti se zvyšuje z částky 2,054.000,-- Kč (slovy dva miliony padesát čtyři tisíc korun českých) o částku 5,505.000,-- Kč (slovy pět milionů pět set pět tisíc korun českých) na částku 7,559.000,-- Kč (sedm milionů pět set padesát devět tisíc korun českých). 1.2. Zvýšení základního kapitálu bude provedeno upsáním nových akcií, přičemž upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. 2 Upisované akcie 2.1 Upisovány budou kmenové akcie na jméno v listinné podobě, a to: 2.1.1 195 kusů kmenových listinných akcií na jméno o jmenovité hodnotě 1.000,-- Kč (slovy jeden tisíc korun českých), z nichž s každou bude spojen 1 hlas 2.1.2 181 kus kmenových listinných akcií na jméno o jmenovité hodnotě 10.000,-- Kč (slovy deset tisíc korun českých), z nichž s každou bude spojeno 10 hlasů 2.1.3 30 kusů kmenových listinných akcií na jméno o jmenovité hodnotě 50.000,-- Kč (slovy padesát tisíc korun českých), z nichž s každou bude spojeno 50 hlasů 2.1.4 20 kusů kmenových listinných akcií na jméno o jmenovité hodnotě 100.000,-- Kč (slovy jedno sto tisíc korun českých), z nichž s každou bude spojeno 100 hlasů. 3 Vklady 3.1 Schvaluje se upisování akcií pouze dále uvedenými nepeněžitými vklady. 3.2 Akcie mohou být upisovány pouze nepeněžitými vklady, jejichž předmětem budou: 3.2.1 nemovitosti v katastrálním území Rasošky, a to 3.2.1.1 vodovod, stavba nezapsaná v katastru nemovitostí, 3.2.1.2 zemědělská stavba bez č.p. na stavebních parcelách st. čísla parcelní 344/1, 344/2, 344/3 (seník), 3.2.1.3 zemědělská stavba bez č.p. na stavební parcele st. číslo parcelní 335 (náhradní zdroj), 3.2.1.4 zemědělská stavba bez č.p. na stavebních parcelách st. čísla parcelní 319/1 a 319/2 (ocelokolna), které jsou (není-li uvedeno jinak) zapsány v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Královéhradecký kraj, Katastrálního pracoviště Náchod na listu vlastnictví číslo 468 pro katastrální území a obec Rasošky 3.2.2. nemovitosti v katastrálním území Vlkov u Jarměře, a to 3.2.2.1 studna, nezapsaná v katastru nemovitostí, 3.2.2.2 požární nádrž, nezapsaná v katastru nemovitostí, 3.2.2.3 elektropřípojka od trafa, nezapsaná v katastru nemovitostí, 3.2.2.4 zemědělská stavba bez č.p. na stavebních parcelách st. čísla parcelní 129/1, 129/2, 129/3, 129/4, (porodna prasnic s přístavbou), 3.2.2.5 zemědělská stavba bez č.p. na stavebních parcelách st. čísla parcelní 132/1, 132/2, 132/3, (jalové prasnice s příslušenstvím), 3.2.2.6 zemědělská stavba bez č.p. na stavebních parcelách st. čísla parcelní 139/1 a 139/2, (odchovna selat), 3.2.2.7 zemědělská stavba bez č.p. na stavební parcele st. číslo parcelní 154 (mostní váha), 3.2.2.8 zemědělská stavba bez č.p. na stavebních parcelách st. čísla parcelní 134/1 a 134/2, (silážní žlab č. 1 a č. 2), které jsou (není-li uvedeno jinak) zapsány v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Královéhradecký kraj, Katastrální pracoviště Náchod na listu vlastnictví číslo 275 pro katastrální území Vlkov u Jaroměře a obec Vlkov 3.2.3 movité věci, které tvoří technologii vkládaných nemovitostí, a to 3.2.3.1 mostní váha inventární číslo 700505, 3.2.3.2 kovaná konstrukce fóliovníku inventární číslo 1360505 (dříve 3039505), 3.2.3.3 odchovna prasat - technologie ustájení, bez inventárního čísla, 3.2.3.4 zásobník sypkých hmot inventární číslo 17335051, 3.2.3.5 tlaková nádrž na vodu - zásobník, odchovna prasat, bez inventárního čísla, 3.2.3.6 technologie odchovny prasat, bez inventárního čísla, 3.2.3.7 technologie odchovny selat, bez inventárního čísla, 3.2.3.8 venkovní zábrany pro manipulaci s prasaty při naskladnění a vyskladnění, bez inventárního čísla. 3.3 Předmět vkladů uvedený v bodu 3.2.1 a 3.2.2 byl oceněn soudním znalcem dipl. techn. Stanislavem Spoustou, bytem Hradec Králové, Kydlinovská 232 jmenovaným usnesením Krajského soudu v Hradci Králové č.j. 2 Nc 245/2004-3 ze dne 27.12.2004 (dále jen "Zna lec č. 1") ve znaleckém posudku č. 1756/128/2004 a dodatku k němu č. 1 ze dne 30.12.2004, a to tak, že cena vkládaných nemovitostí byla stanovena částkou 5,185.000,-- Kč (slovy pět milionů jedno sto osmdesát pět tisíc korun českých). 3.4 Předmět vkladů uvedený v bodu 3.2.3 byl oceněn soudním znalcem Ing. Ondřejem Štajglem, bytem Jaroměř, nám. ČSA 5 jmenovaným usnesením Krajského soudu v Hradci Králové č.j. 2 Nc 245/2004-3 ze dne 27.12.2004 (dále jen "Znalec č. 2") ve znaleckém posudku č. 1128 ze dne 31.12.2004, a to tak, že cena vkládaných movitých věcí byla stanovena částkou 320.000,-- Kč (slovy tři sta dvacet tisíc korun českých). 3.5 Za tyto nepeněžité vklady bude příslušnému upisovateli vydáno: 3.5.1 195 kusů kmenových listinných akcií na jméno o jmenovité hodnotě 1.000,-- Kč (slovy jeden tisíc korun českých), z nichž s každou bude spojen 1 hlas 3.5.2 181 kus kmenových listinných akcií na jméno o jmenovité hodnotě 10.000,-- Kč (slovy deset tisíc korun českých), z nichž s každou bude spojeno 10 hlasů 3.5.3 30 kusů kmenových listinných akcií na jméno o jmenovité hodnotě 50.000,-- Kč (slovy padesát tisíc korun českých), z nichž s každou bude spojeno 50 hlasů 3.5.4 20 kusů kmenových listinných akcií na jméno o jmenovité hodnotě 100.000,-- Kč (slovy jedno sto tisíc korun českých), z nichž s každou bude spojeno 100 hlasů. 3.6 Shora uvedené nepeněžité vklady uvedené v bodech 3.2.1 a 3.2.2 musí být splaceny formou předání písemného prohlášení vkladatele podle § 60 odst. 1 obchodního zákoníku společnosti, a to v místě sídla společnosti do 15 (patnácti) dnů ode dne úpisu všech akcií shora určeným zájemcem, nejpozději však před podáním návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku, a předáním vkládaných nemovitostí společnosti. 3.7 Nepeněžité vklady uvedené v bodu 3.2.3 musí být splaceny předáním vkládaných movitých věcí společnosti, a to v místě jejich současného umístění - tj. v nemovitostech uvedených v bodech 3.2.1 s 3.2.2 do 15 (patnácti) dnů ode dne úpisu všech akcií shora určeným zájemcem, nejpozději však před podáním návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. 4 Upisování akcií 4.1 Všechny nově vydávané kmenové akcie na jméno v listinné podobě o celkové jmenovité hodnotě rovnající se částce zvýšení základního kapitálu uvedené v bodu 3.5.1 až 3.5.4, budou nabídnuty k upsání Zemědělskému a obchodnímu družstvu Rasošky, IČ: 47468114 , se sídlem Rasošky čp. 83, PSČ 552 21, Česká republika. 4.2 Emisní kurs upisovaných akcií bude roven jmenovité hodnotě upisovaných akcií. 4.3 Upsat nové akcie společnosti upisované ke zvýšení základního kapitálu lze v místě sídla společnosti, a to formou smlouvy o upsání akcií, kterou shora uvedený zájemce uzavře se společností. Smlouva o upsání akcií musí být vázána na rozvazovací podmínku , jíž je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Návrh na uzavření smlouvy o upsání akcií je povinno vypracovat představenstvo společnosti a bez zbytečného odkladu j ej předat uvedenému zájemci. 4.4 Lhůta pro upisování akcií činí 14 (čtrnáct) dnů a počíná okamžikem podání návrhu na zápis tohoto usnesení o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Počátek běhu této lhůty bude zájemci oznámen tak, že mu představenstvo společnosti zašle n a adresu jeho sídla nebo předá osobně písemné oznámení, ve kterém mu počátek běhu této lhůty sdělí. Zároveň představenstvo zájemci oznámí emisní kurs upisovaných akcií rovnající se jmenovité hodnotě akcií. 5 Rozvazovací podmínka upisování 5.1 Upisování akcií ke zvýšení základního kapitálu dle tohoto rozhodnutí je vázáno na rozvazovací podmínku, jíž je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku.
Kapitál
od 26. 5. 2005
Základní kapitál 7 559 000 Kč, splaceno 100 %.
od 4. 11. 2004 do 26. 5. 2005
Základní kapitál 2 054 000 Kč, splaceno 100 %.
od 12. 6. 2015
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 449.
od 12. 6. 2015
Akcie jsou převoditelné pouze se souhlasem představenstva společnosti.
od 12. 6. 2015
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 211.
od 12. 6. 2015
Akcie jsou převoditelné pouze se souhlasem představenstva společnosti.
od 12. 6. 2015
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 40.
od 12. 6. 2015
Akcie jsou převoditelné pouze se souhlasem představenstva společnosti.
od 12. 6. 2015
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 30.
od 12. 6. 2015
Akcie jsou převoditelné pouze se souhlasem představenstva společnosti.
od 26. 5. 2005 do 12. 6. 2015
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 449.
od 26. 5. 2005 do 12. 6. 2015
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 211.
od 26. 5. 2005 do 12. 6. 2015
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 40.
od 26. 5. 2005 do 12. 6. 2015
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 30.
od 4. 11. 2004 do 26. 5. 2005
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 254.
od 4. 11. 2004 do 26. 5. 2005
v listinné podobě
od 4. 11. 2004 do 26. 5. 2005
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 30.
od 4. 11. 2004 do 26. 5. 2005
v listinné podobě
od 4. 11. 2004 do 26. 5. 2005
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 10.
od 4. 11. 2004 do 26. 5. 2005
v listinné podobě
od 4. 11. 2004 do 26. 5. 2005
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 10.
od 4. 11. 2004 do 26. 5. 2005
v listinné podobě
Dluží vám tato firma
Statutární orgán
od 18. 7. 2019
JOZEF MEREĎA - Předseda představenstva
Jaroměř - Josefov, Tyršova, PSČ 551 02
den vzniku členství: 14. 6. 2019
den vzniku funkce: 14. 6. 2019
od 18. 7. 2019
Ing. JOSEF JONEŠ - Místopředseda představenstva
Rasošky, , PSČ 552 21
den vzniku členství: 14. 6. 2019
den vzniku funkce: 14. 6. 2019
od 18. 7. 2019
Ing. RADIM SYROVÁTKO - Člen představenstva
Jaroměř - Josefov, Hofmeistrova, PSČ 551 02
den vzniku členství: 14. 6. 2019
od 1. 9. 2018 do 18. 7. 2019
PAVEL JONEŠ - Místopředseda představenstva
Rasošky, , PSČ 552 21
den vzniku členství: 19. 5. 2017 - 14. 6. 2019
den vzniku funkce: 19. 5. 2017 - 14. 6. 2019
od 15. 7. 2017 do 1. 9. 2018
PAVEL JONEŠ - člen představenstva
Rasošky, , PSČ 552 21
den vzniku členství: 19. 5. 2017
od 12. 6. 2015 do 19. 1. 2017
JOSEF POUZNAR - místopředseda představenstva
Rasošky, , PSČ 552 21
den vzniku členství: 16. 5. 2014 - 6. 1. 2017
den vzniku funkce: 16. 5. 2014 - 6. 1. 2017
od 12. 6. 2015 do 18. 7. 2019
Ing. JOSEF JONEŠ - předseda představenstva
Rasošky, , PSČ 552 21
den vzniku členství: 16. 5. 2014 - 14. 6. 2019
den vzniku funkce: 16. 5. 2014 - 14. 6. 2019
od 12. 6. 2015 do 18. 7. 2019
MARTINA KOVÁŘOVÁ - člen představenstva
Jaroměř - Josefov, Rudé armády, PSČ 551 02
den vzniku členství: 16. 5. 2014 - 14. 6. 2019
od 4. 11. 2004 do 12. 6. 2015
Ing. Josef Joneš - Předseda
Rasošky, 164, PSČ 552 21
den vzniku členství: 4. 11. 2004 - 16. 5. 2014
den vzniku funkce: 4. 11. 2004 - 16. 5. 2014
od 4. 11. 2004 do 12. 6. 2015
Josef Pouznar - Místopředseda
Rasošky, 11, PSČ 552 21
den vzniku členství: 4. 11. 2004 - 16. 5. 2014
den vzniku funkce: 4. 11. 2004 - 16. 5. 2014
od 4. 11. 2004 do 12. 6. 2015
Martina Kovářová - Člen
Jaroměř - Josefov, Rudé armády 428, PSČ 551 02
den vzniku členství: 4. 11. 2004 - 16. 5. 2014
od 12. 6. 2015
Společnost zastupuje předseda představenstva, v jeho nepřítomnosti místopředseda představenstva.
od 4. 11. 2004 do 12. 6. 2015
Způsob jednání za společnost: Jménem společnosti jedná předseda představenstva, v jeho nepřítomnosti místopředseda představenstva.
Dozorčí rada
od 18. 7. 2019
JIŘÍ DUŠEK - Předseda dozorčí rady
Vlkov, , PSČ 551 01
den vzniku členství: 14. 6. 2019
den vzniku funkce: 14. 6. 2019
od 18. 7. 2019
DANA LUKÁŠKOVÁ - Člen dozorčí rady
Velká Jesenice, , PSČ 552 24
den vzniku členství: 14. 6. 2019
od 18. 7. 2019
MARTINA KOVÁŘOVÁ - Člen dozorčí rady
Jaroměř - Josefov, Rudé armády, PSČ 551 02
den vzniku členství: 14. 6. 2019
od 15. 7. 2017 do 18. 7. 2019
JIŘÍ DUŠEK - předseda dozorčí rady
Vlkov, , PSČ 551 01
den vzniku členství: 13. 5. 2016 - 14. 6. 2019
den vzniku funkce: 13. 5. 2016 - 14. 6. 2019
od 15. 7. 2017 do 18. 7. 2019
DANA LUKÁŠKOVÁ - člen dozorčí rady
Velká Jesenice, , PSČ 552 24
den vzniku členství: 13. 5. 2016 - 14. 6. 2019
od 15. 7. 2017 do 18. 7. 2019
KAREL JANDÍK - člen dozorčí rady
Rasošky, , PSČ 552 21
den vzniku členství: 13. 5. 2016 - 14. 6. 2019
od 7. 10. 2016 do 15. 7. 2017
KAREL JANDÍK - člen dozorčí rady
Rasošky, , PSČ 552 21
den vzniku členství: 13. 5. 2011 - 13. 5. 2016
od 12. 6. 2015 do 7. 10. 2016
KAREL JANDÍK - člen dozorčí rady
Rasošky, , PSČ 552 21
den vzniku členství: 13. 5. 2011
od 12. 6. 2015 do 15. 7. 2017
JIŘÍ DUŠEK - předseda dozorčí rady
Vlkov, , PSČ 551 01
den vzniku členství: 13. 5. 2011 - 13. 5. 2016
den vzniku funkce: 13. 5. 2011 - 13. 5. 2016
od 12. 6. 2015 do 15. 7. 2017
DANA LUKÁŠKOVÁ - člen dozorčí rady
Velká Jesenice, , PSČ 552 24
den vzniku členství: 13. 5. 2011 - 13. 5. 2016
od 27. 7. 2011 do 12. 6. 2015
Jiří Dušek - předseda dozorčí rady
Vlkov, 13, PSČ 551 01
den vzniku členství: 13. 5. 2011
den vzniku funkce: 13. 5. 2011
od 27. 7. 2011 do 12. 6. 2015
Dana Lukášková - člen dozorčí rady
Velká Jesenice, 64, PSČ 552 24
den vzniku členství: 13. 5. 2011
od 27. 7. 2011 do 12. 6. 2015
Karel Jandík - člen dozorčí rady
Rasošky, , PSČ 552 21
den vzniku členství: 13. 5. 2011
od 4. 11. 2004 do 27. 7. 2011
Jiří Dušek - Předseda
Vlkov, 13, PSČ 551 01
den vzniku členství: 4. 11. 2004 - 13. 5. 2011
den vzniku funkce: 4. 11. 2004 - 13. 5. 2011
od 4. 11. 2004 do 27. 7. 2011
Josef Koďousek - Člen
Vlkov, 9, PSČ 551 01
den vzniku členství: 4. 11. 2004 - 13. 5. 2011
od 4. 11. 2004 do 27. 7. 2011
Dana Lukášková - Člen
Velká Jesenice, 64, PSČ 552 24
den vzniku členství: 4. 11. 2004 - 13. 5. 2011
Hodnocení firmy
0
+
-

Další odkazy

Aktualizovat data

Peníze.cz zobrazuje pouze údaje, které byly zveřejněny na základě zákona v různých rejstřících. Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na této stránce. Vydavatel tímto způsobem zpracovává osobní údaje v souladu s čl. 6 odst. 1 odst. f) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů, tedy pro účely oprávněných zájmů uživatelů této webové služby, která umožňuje, mimojiné, vyhledávání v rejstřících z jednoho místa, aniž by údaje z těchto rejstříků sdružovala.

Pokud jste na našich stránkách objevili, že uváděná data neodpovídají realitě, zkontrolujte prosím nejdříve, zda chyba není přímo v příslušném zdrojovém rejstříku. Pokud je, obraťte se s žádostí o opravu dat na příslušnou instituci uvedenou na této stránce. Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích. Pokud je na zdrojové stránce všechno v pořádku a chyba je pouze u nás, klikněte níž na tlačítko Aktualizovat data a vyčkejte. Aktualizace může trvat i několik málo desítek sekund.

Články o podnikání

Exekutoři se nedostanou do bytu. Stopka i pro dražby

23. 10. 2020 | | Jiří Hovorka | 12 komentářů

Exekutoři se nedostanou do bytu. Stopka i pro dražby

Exekutoři nebudou moct do konce ledna provádět dražby nemovitostí sloužících k bydlení a také nebudou moct zabavovat věci, tedy provádět takzvané mobiliární exekuce. Týká se to i exekucí zahájených už dříve.

Ošetřovné při zavřené škole. Aktuální přehled a kalkulačka

22. 10. 2020 | | Petr Kučera | 63 komentářů

Ošetřovné při zavřené škole. Aktuální přehled a kalkulačka

Delší, pro trochu víc lidí a nakonec i vyšší. Změny v ošetřovném, když zůstanete s dítětem doma kvůli zavřené škole, schválili poslanci. Projděte si odpovědi na časté otázky.

Kompenzační bonus se vrací. Nová podpora má plno omezení

21. 10. 2020 | | Petr Kučera | 36 komentářů

Kompenzační bonus se vrací. Nová podpora má plno omezení

Podnikatelé mohou opět žádat o takzvaný kompenzační bonus, tedy paušální příspěvek od státu. Má jim aspoň symbolicky nahradit část ztrát, které jim vznikly kvůli koronavirovým omezením.

Nové zákazy a výjimky: Zavřou obchody, omezí se pohyb

21. 10. 2020 | | Jiří Hovorka, Petr Kučera | 11 komentářů

Nové zákazy a výjimky: Zavřou obchody, omezí se pohyb

Od čtvrtečních šesti hodin ráno začnou platit další omezení. Tady je jejich přehled.

Zaplať stovku a máš klid. Paušální daň pro OSVČ prošla

21. 10. 2020 | | Jiří Hovorka, Petr Kučera | 80 komentářů

Zaplať stovku a máš klid. Paušální daň pro OSVČ prošla

Poslanci schválili návrh na paušální daň pro OSVČ. Limit příjmů bude na jednom milionu korun, tedy stejně jako v původním plánu.

Nejlepší kurz

NázevCelkem zaplatíte
Czech Exchange 2 730,00 Kč
Exchange s.r.o. VIP 2 735,00 Kč
Exchange s.r.o. 2 745,00 Kč
Poštovní spořitelna 2 795,90 Kč
ČSOB 2 795,90 Kč
Expobank CZ 2 803,70 Kč
Komerční banka 2 806,66 Kč
Česká spořitelna 2 816,00 Kč
Raiffeisenbank 2 847,00 Kč
UnicreditBank Czech Republic 2 858,10 Kč
TIP: Získejte výhodný VIP kurz na výměnu valut
vytiskněte si slevový kupón.
TIP: Jak na platby do zahraničí ZDARMA? - šetřete na poplatcích, podmínky ZDE.

Ušetřete s Peníze.cz

Naši čtenáři s námi ušetřili už  12 993 854 Kč. Podívejte se na poslední poptávky a vyzkoušejte nás také. Vše je zcela zdarma.

Celebrity v rejstříku

Jsou to frajeři, nebo lupiči? Hlasujte v hitparádě o krále a největšího podvraťáka našeho obchodního rejstříku. Pokud nevidíte svého favorita, zkuste si stránku znovu načíst, objeví se další várka…

1.Kateřina Neumannová

Kateřina Neumannová

- klasická lyžařka a manažerka

+20
+
-
2.Lukáš Konečný

Lukáš Konečný

- boxer

+9
+
-
3.Milan Hnilička

Milan Hnilička

- hokejový brankář, olympijský vítěz, poslanec

-14
+
-
4.Marcel  Gecov

Marcel Gecov

- bývalý fotbalista, podnikatel

-19
+
-
5.Leoš Mareš

Leoš Mareš

- moderátor

-27
+
-

Články na Heroine.cz

Budoucnost vaší pleti. Řada Hyaluron Cellular Filler od Nivea

Budoucnost vaší pleti. Řada Hyaluron Cellular Filler od Nivea

Nivea představuje inovovanou řadu Hyaluron Celullar Filler a posouvá tak anti-age péči...více

Nejsou to „ženské potíže“. Pokud máte bolestivou menstruaci, může to být endometrióza

Nejsou to „ženské potíže“. Pokud máte bolestivou menstruaci, může to být endometrióza

„Odpočítávala jsem minuty, kdy si budu moct vzít léky na bolest,“ říká šestatřicetiletá...více

Rychlé výsledky mají svá rizika, říká dentální hygienistka

Rychlé výsledky mají svá rizika, říká dentální hygienistka

Třikrát patnáct minut a zuby o osm odstínů světlejší? Lákavá představa, ale bohužel také...více

Ušetřete za elektřinu a plyn

Zdají se vám vaše účty za elektřinu a plyn podezřele vysoké, ale nechce se vám do srovnávání nabídek? Odrazuje vás od změny dodavatele nekonečné papírování? Máme řešení: porovnáme distribuční sazby za elektřinu i plyn a vybereme tu pro vás nejvýhodnější. A pokud budete chtít, zařídíme za vás i změnu dodavatele.

Průměrně šetříme 2320 korun ročně na elektřině a 2560 korun na plynu.

Víte, kde najdete nejlevnější benzin ve svém okolí? My ano. Vyzkoušejte naše vyhledávání čerpacích stanic podle adresy nebo místa, kde se právě nacházíte.

Vývoj ceny benzinu a ceny nafty

Poradna

Poslední dotaz: Přerušené studium
Poradna > Daně > Daně z příjmů > Studenti a daně > Přerušené studium

Otázka: Dobrý den, ráda bych se zeptala na placení daní v případě, že jsem s brigádou začínala jako ne-student. V mezidobí mezi státnicemi a přijímačkami, kdy jsem nebyla student, jsem nastoupila na brigádu na...Více

Právní poradna

Sociální poradna

Investiční poradna

Interaktivní grafiky

Spočítejte si osobní inflaci

Spočítejte si osobní inflaci

Inflace se měří indexem cen průměrného koše výrobků a služeb. Jenže každý kupuje něco jiného, proto na každého inflace působí jinak.

Jak se vyvíjejí v Česku mzdy a nezaměstnanost

Jak se vyvíjejí v Česku mzdy a nezaměstnanost

Unikátní mapa, na které můžete sledovat vývoj nezaměstnanosti a průměrných platů v jednotlivých českých krajích od roku 2006.

Průvodce výpisem z katastru nemovitostí

Průvodce výpisem z katastru nemovitostí

Vyznat se ve výpisu z katastru nemovitostí je často složité. Připravili jsme průvodce, který vám pomůže se zorientovat v jeho jednotlivých částech.

Partners Financial Services