M & M reality holding a. s., IČO: 27487768 - Obchodní rejstřík

Tento výpis z obchodního rejstříku obsahuje údaje o společnosti M & M reality holding a. s. Údaje byly staženy 8. 12. 2021 z datové služby justice.cz dle IČO 27487768. Z důvodu ochrany osobních údajů nejsou na stránce data narození a úplné adresy fyzických osob. Kompletní výpis včetně dat narození a adres lze zobrazit po zadání IČO 27487768 na originální stránce obchodního rejstříku justice.cz.

Tyto stránky navštíví měsíčně 1 000 000 lidí. Chcete inzerci na míru? Napište nám!

Výpis z obchodního rejstříku

Rejstřík
ARES
 
DPH
 
 
 
Pracovní místa
 
Datum zápisu28. 12. 2005
Obchodní firma
od 28. 12. 2005

M & M reality holding a. s.

Prověřit exekuceReputace firmy
Adresa sídla
od 5. 9. 2016
Kraj: Hlavní město Praha
Okres: Hlavní město Praha
Obec: Praha
Část obce: Nové Město
Ulice: Krakovská
Adresní místo: Krakovská 583/9
PSČ: 11000
od 16. 3. 2010 do 5. 9. 2016
Praha 1, Krakovská 1675/2, PSČ 110 00
od 25. 7. 2008 do 16. 3. 2010
Praha 1, Skořepka 1058/8, PSČ 110 00
od 28. 12. 2005 do 25. 7. 2008
Pardubice, Jindřišská 746, PSČ 530 02
IČO
od 28. 12. 2005

27487768

DIČ

CZ27487768

Identifikátor datové schránky:fs6csz5
Právní forma
od 28. 12. 2005
Akciová společnost
Spisová značka14537 B, Městský soud v Praze
Předmět podnikání
od 2. 7. 2021
- realitní zprostředkování
od 20. 11. 2014
- provádění veřejných dražeb dobrovolných
od 20. 11. 2014
- výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
od 20. 11. 2014
- silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí
od 15. 10. 2013 do 2. 7. 2021
- Poskytování nebo zprostředkování spotřebitelského úvěru
od 25. 7. 2008 do 20. 11. 2014
- Pořádání odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí včetně lektorské činnosti
od 25. 7. 2008 do 20. 11. 2014
- Provádění veřejných dražeb a) dobrovolných
od 28. 12. 2005 do 20. 11. 2014
- Realitní činnost
od 28. 12. 2005 do 20. 11. 2014
- Správa a údržba nemovitostí
od 28. 12. 2005 do 20. 11. 2014
- Zprostředkování obchodu a služeb
od 28. 12. 2005 do 20. 11. 2014
- Reklamní činnost
Ostatní skutečnosti
od 9. 12. 2020
- Smlouvou o zákazu dispozic s akciemi společnosti M & M reality holding a. s. ze dne 9.12.2020, která byla uzavřena mezi společností Arca Investments, a.s., se sídlem Plynárenská 7/A, Bratislava 821 09, Slovenská republika, identifikační číslo: 35 975 041 (Povinný) a panem Petrem Morcinkem, datum narození 4.11.1970, bydliště Ostrava, Moravská Ostrava, Českobratrská 1769/28 (Oprávněný), Povinný zřídil ve prospěch Oprávněného zákaz dispozic k těmto akciím společnosti M & M reality holding a.s.: 200 kusů zakl adatelských akcií na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč každá, s pořadovými čísly A-1901 až A-2100. Povinný se zavázal, že bez předchozího písemného souhlasu Oprávněného: (a) nezřídí ve prospěch jakékoliv třetí osoby zástavní právo k Akciím (zákaz zastavení); (b) jinak nezatíží Akcie (zákaz zatížení); ani (c) nezcizí Akcie (zákaz zcizení) (společně Zákaz dispozic). Zákaz dispozic byl zřízen jako věcné právo ve prospěch Oprávněného, a to v co nejširším rozsahu dovoleném právními předpi sy, a byl zřízen na dobu do 9.6.2022.
od 13. 12. 2019
- Na základě Projektu fúze sloučením ze dne 28.10.2019 přešlo na nástupnickou společnost M & M reality holding a.s., se sídlem Krakovská 583/9, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČ 274 87 768 veškeré jmění společnosti Fly service care a.s., se sídlem Nádražní 5 35/15, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, IČ 278 27 895, která byla jako zanikající společnost v důsledku fúze zrušena a zanikla bez likvidace s právním nástupcem. Rozhodným dnem fúze byl stanoven den 1.1.2019.
od 8. 12. 2016
- Na základě Projektu fúze sloučením ze dne 11.10.2016 přešlo na nástupnickou společnost M & M reality holding a.s. , IČ 27487768 veškeré jmění společnosti ZMJ investment group s.r.o., IČ 25414682, která jako zanikající společnost v důsledku fúze zanikla bez likvidace s právním nástupcem. Rozhodným dnem fúze sloučením byl stanoven den 1.1.2016.
od 21. 9. 2015 do 23. 2. 2016
- 1)Valná hromada rozhodla rozhodla o zvýšení základní kapitálu společnosti M & M reality holding a.s. z částky 2.000.000,- Kč (slovy: dva miliony korun českých), o částku 28.000.000,- Kč (slovy: dvacet osm milionů korun českých), na částku 30.000.000,- Kč (slovy: třicet milionů korun českých). 2)Zvýšení základního kapitálu bude rozděleno na 2800 (dva tisíce osm set) kusů nových listinných kmenových akcií znějících na jméno, o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč (deset tisíc korun českých). Emisní kurz bude odpovídat jmenovité hodnotě a bude splacen v penězích. Práva spojená s nově upisovanými akciemi budou stejná, jako práva spojená s akciemi, které společnost vydala již dříve. 3)Nové vydané akcie budou v celém rozsahu upsány předem určeným zájemcem panem Petrem Morcinkem, nar. 4. 11. 1970, bytem Českobratrská 28, Ostrava, PSČ 702 00. Místem pro úpis akcií je kancelář vedení společnosti v Ostravě, Nádražní 535/15, a musí být up sány nejpozději do 60 dnů ode dne zveřejnění usnesení valné hromady společnosti o zvýšení základního kapitálu ve veřejném rejstříku. Návrh smlouvy o úpisu akcií doručí představenstvo předem určenému zájemci nejpozději do jednoho měsíce od konání této valn é hromady. Upsání akcií jinou osobou se nepřipouští. Upisovatel je povinen splatit celý emisní kurs ve lhůtě 3 (tří) měsíců ode dne úpisu akcií na účet společnosti, č. účtu 107-6446xxxx u banky Komerční banky, a.s. 4)Nepřipouští se upisování nad nebo pod navrhovanou částku. Akcionáři nemají přednostní právo k úpisu nových akcií, neboť se tohoto práva vzdali. 5)Jestliže akcie nebudou ve lhůtě určené valnou hromadou upsány, usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu se zrušuje a vkladová povinnost zaniká.
od 2. 1. 2014 do 21. 8. 2015
- Usnesení valné hromady společnosti M & M reality holding a.s. o zvýšení základního kapitálu a) základní kapitál společnosti se zvyšuje o částku 18.000.000,--Kč (osmnáct milionů korun českých), tedy na částku 20.000.000,--Kč (dvacet milionů korun českých) s tím, že upisování nad tuto částku se nepřipouští, b) zvýšení základního kapitálu bude rozděleno na 1800 kusů nových listinných kmenových akcií znějících na majitele, o jmenovité hodnotě 10.000,-- Kč (deset tisíc korun českých) , c) nové vydané akcie budou upsány akcionáři s využitím přednostního práva, a to v rozsahu jejich podílu na základním kapitálu společnosti, v kanceláři vedení společnosti v Pardubicích, náměstí Republiky 2686, nejpozději do 30 (třiceti) dnů ode dne zápisu rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku, počátek běhu lhůty bude akcionářům oznámen zveřejněním této informace na internetových stránkách společnosti www.mmreality.cz. d) na jednu dosavadní akcii je možné upsat devět nových akcií a upisovat lze pouze celé akcie, e) akcie upisované s využitím přednostního práva jsou kmenové, znějící na majitele, o jmenovité hodnotě 10.000,-- Kč (deset tisíc korun českých), v listinné podobě a emisní kurs se rovná jmenovité hodnotě, f) zbývající akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního práva budou nabídnuty zájemcům, kterými jsou určeni Milan Zavadil, MBA, narozený 30.10.1975, bytem Pardubice, Pernerova 737, Ing. Miroslav Jonáš, narozený 20.8.1976, bytem Pardubice, Varšavs ká 214 a Petr Morcinek, narozený 4.11.1970, bytem Ostrava, Českobratrská 28, g) místem pro úpis akcií nabídnutých určeným zájemcům shora je kancelář vedení společnosti v Pardubicích, náměstí Republiky 2686, a musí být upsány nejpozději do 30 (třiceti) dnů ode dne skončení lhůty pro úpis akcií s využitím přednostního práva, počátek lhůty bude sdělen určeným zájemcům elektronickou poštou a současně s tím i zaslán návrh smlouvy o upsání akcii, přičemž emisní kurs akcií se rovná jmenovité hodnotě, h) upisovatelé jsou povinni splatit část emisního kursu akcií ve výši 30% ve lhůtě 3 (tří) měsíců ode dne úpisu akcií, zbývající část potom nejpozději ve lhůtě stanovené zákonem, a to na zvláštní účet společnosti vedený u Komerční banky a.s. pod číslem 10 7-6419xxxx.
Kapitál
od 23. 2. 2016
Základní kapitál 30 000 000 Kč, splaceno 100 %.
od 28. 12. 2005 do 23. 2. 2016
Základní kapitál 2 000 000 Kč, splaceno 100 %.
od 30. 1. 2020
Akcie na jméno 10 000, počet akcií: 2 100 v listinné podobě.
od 30. 1. 2020
zakladatelské akcie
od 30. 1. 2020
Akcie na jméno 10 000, počet akcií: 600 v listinné podobě.
od 30. 1. 2020
partnerské akcie K převodu partnerských akcií se vyžaduje předchozí souhlas představenstva, přičemž k partnerským akciím je sjednáno dále omezení převoditelnosti předkupním právem akcionáře za podmínek uvedených ve Stanovách.
od 30. 1. 2020
Akcie na jméno 10 000, počet akcií: 300 v listinné podobě.
od 30. 1. 2020
prioritní akcie K převodu prioritních akcií se vyžaduje předchozí souhlas představenstva, přičemž k prioritním akciím je sjednáno dále omezení převoditelnosti předkupním právem akcionáře za podmínek uvedených ve Stanovách.
od 30. 1. 2020 do 30. 1. 2020
Akcie na jméno 10 000, počet akcií: 600 v listinné podobě.
od 30. 1. 2020 do 30. 1. 2020
partnerské K převodu partnerských akcií se vyžaduje předchozí souhlas představenstva, přičemž k partnerským akciím je sjednáno dále omezení převoditelnosti předkupním právem akcionáře za podmínek uvedených ve Stanovách.
od 23. 2. 2016 do 30. 1. 2020
Kmenové akcie na jméno 10 000, počet akcií: 3 000 v listinné podobě.
od 21. 9. 2015 do 23. 2. 2016
Kmenové akcie na jméno 10 000, počet akcií: 200 v listinné podobě.
od 15. 5. 2015 do 21. 9. 2015
Akcie kusové na jméno err, počet akcií: 200 v listinné podobě.
od 28. 12. 2005 do 15. 5. 2015
Kmenové akcie na majitele err, počet akcií: 200 v listinné podobě.
Rizikovost společnosti

Rizikovost společnosti
Statutární orgán
od 20. 11. 2014
DALIBOR MACHALA - člen představenstva
Praha - Smíchov, Na Valentince, PSČ 150 00
den vzniku členství: 4. 11. 2014
od 15. 8. 2014 do 20. 11. 2014
MILAN ZAVADIL - předseda představenstva
Spojil, Okružní, PSČ 530 02
den vzniku členství: 18. 1. 2010 - 4. 11. 2014
den vzniku funkce: 18. 1. 2010 - 4. 11. 2014
od 6. 10. 2011 do 29. 8. 2012
Josef Dolanský - člen představenstva
Pardubice - Polabiny, Labský Palouk, PSČ 530 09
den vzniku členství: 13. 8. 2011 - 25. 7. 2012
od 17. 2. 2011 do 29. 8. 2012
Richard Hofer - člen představenstva
Ostrava - Moravská Ostrava, Masná, PSČ 702 00
den vzniku členství: 18. 1. 2010 - 25. 7. 2012
od 17. 2. 2011 do 20. 11. 2014
Kateřina Cejpová - člen představenstva
Pardubice - Studánka, Dubinská, PSČ 530 12
den vzniku členství: 18. 1. 2010 - 4. 11. 2014
od 16. 3. 2010 do 16. 3. 2010
Milan Zavadil - předseda představenstva
Pardubice - Zelené Předměstí, Pernerova 737, PSČ 530 02
den vzniku členství: 28. 12. 2005 - 18. 1. 2010
den vzniku funkce: 28. 12. 2005 - 18. 1. 2010
od 16. 3. 2010 do 16. 3. 2010
Miroslav Jonáš - místopředseda představenstva
Pardubice, Varšavská 214, PSČ 530 09
den vzniku členství: 28. 12. 2005 - 18. 1. 2010
den vzniku funkce: 28. 12. 2005 - 18. 1. 2010
od 16. 3. 2010 do 17. 2. 2011
Richard Hofer - člen představenstva
Ostrava - Poruba, Klimkovická 55/28, PSČ 708 00
den vzniku členství: 18. 1. 2010
od 16. 3. 2010 do 17. 2. 2011
Kateřina Kocánková - člen představenstva
Pardubice - Zelené Předměstí, Pichlova 2651, PSČ 530 02
den vzniku členství: 18. 1. 2010
od 16. 3. 2010 do 6. 10. 2011
Mgr. Ondřej Mašín - člen představenstva
Hradec Králové - Nový Hradec Králové, Čajkovského 913/52, PSČ 500 09
den vzniku členství: 18. 1. 2010 - 13. 8. 2011
od 16. 3. 2010 do 29. 8. 2012
Petr Svoboda - člen představenstva
Pardubice - Zelené Předměstí, Čs. armády 2197, PSČ 530 02
den vzniku členství: 18. 1. 2010 - 25. 7. 2012
od 16. 3. 2010 do 15. 8. 2014
Milan Zavadil - předseda představenstva
Pardubice - Zelené Předměstí, Pernerova 737, PSČ 530 02
den vzniku členství: 18. 1. 2010
den vzniku funkce: 18. 1. 2010
od 16. 3. 2010 do 20. 11. 2014
Miroslav Jonáš - místopředseda představenstva
Pardubice, Varšavská 214, PSČ 530 09
den vzniku členství: 18. 1. 2010 - 4. 11. 2014
den vzniku funkce: 18. 1. 2010 - 4. 11. 2014
od 28. 12. 2005 do 16. 3. 2010
Milan Zavadil - předseda představenstva
Pardubice - Zelené Předměstí, Pernerova 737, PSČ 530 02
den vzniku členství: 28. 12. 2005
den vzniku funkce: 28. 12. 2005
od 28. 12. 2005 do 16. 3. 2010
Miroslav Jonáš - místopředseda představenstva
Pardubice, Varšavská 214, PSČ 530 09
den vzniku členství: 28. 12. 2005
den vzniku funkce: 28. 12. 2005
od 28. 12. 2005 do 16. 3. 2010
Ivana Temelová - člen představenstva
Karviná - Nové Město, Fibichova 1592, PSČ 736 06
den vzniku členství: 28. 12. 2005 - 18. 1. 2010
den vzniku funkce: 28. 12. 2005 - 18. 1. 2010
od 30. 1. 2020
Společnost zastupuje ve všech záležitostech samostatně jediný člen představenstva.
od 15. 5. 2015 do 30. 1. 2020
Způsob jednání představenstva: Jménem společnosti jedná ve všech věcech představenstvo. Za představenstvo jedná člen představenstva.
od 28. 12. 2005 do 15. 5. 2015
Způsob jednání představenstva: Jménem společnosti jedná ve všech věcech představenstvo. Za představenstvo jedná navenek jménem společnosti samostatně buď předseda představenstva nebo místopředseda představenstva.
Dozorčí rada
od 18. 1. 2018 do 26. 3. 2018
TOMÁŠ ŠTĚPNIČKA - Člen dozorčí rady
Radenín, , PSČ 391 20
den vzniku členství: 29. 8. 2016 - 26. 3. 2018
od 4. 1. 2017
ZDENĚK VÁCLAVEK - Předseda dozorčí rady
Zlín - Kostelec, Fryštácká, PSČ 763 14
den vzniku členství: 29. 8. 2016
den vzniku funkce: 30. 8. 2016
od 4. 1. 2017 do 18. 1. 2018
TOMÁŠ ŠTĚPNIČKA - Člen dozorčí rady
Tábor - Horky, Krásná vyhlídka, PSČ 390 01
den vzniku členství: 29. 8. 2016
od 4. 1. 2017 do 26. 3. 2018
PETR MOTYKA - Člen dozorčí rady
Ostrava - Bartovice, Sousedská, PSČ 717 00
den vzniku členství: 29. 8. 2016 - 26. 3. 2018
od 4. 1. 2017 do 13. 6. 2019
Mgr. MICHAL PITUCHA - Místopředseda dozorčí rady
Třinec - Lyžbice, Horní, PSČ 739 61
den vzniku členství: 29. 8. 2016 - 7. 5. 2019
den vzniku funkce: 30. 8. 2016 - 7. 5. 2019
od 20. 11. 2014 do 12. 10. 2016
JOSEF DOLANSKÝ
Sobětuchy - Vrcha, , PSČ 537 01
den vzniku členství: 25. 7. 2012 - 26. 5. 2016
od 29. 8. 2012 do 20. 11. 2014
Petr Svoboda - člen dozorčí rady
Pardubice V - Zelené Předměstí, Čs. armády, PSČ 530 02
den vzniku členství: 25. 7. 2012 - 4. 11. 2014
od 29. 8. 2012 do 20. 11. 2014
Josef Dolanský - člen dozorčí rady
Pardubice II - Polabiny, Labský Palouk, PSČ 530 09
den vzniku členství: 25. 7. 2012
od 29. 8. 2012 do 26. 3. 2018
David Mrózek - člen dozorčí rady
Třinec - Dolní Líštná, Habrová, PSČ 739 61
den vzniku členství: 25. 7. 2012 - 26. 3. 2018
od 6. 10. 2011 do 6. 10. 2011
Pavel Ludvík
Trboušany, , PSČ 664 64
den vzniku členství: 13. 8. 2011
od 6. 10. 2011 do 29. 8. 2012
Pavel Ludvík - člen dozorčí rady
Trboušany, , PSČ 664 64
den vzniku členství: 13. 8. 2011 - 25. 7. 2012
od 6. 10. 2011 do 29. 8. 2012
Mgr. Martina Čejková Horáková - člen dozorčí rady
Vysoká nad Labem, Pod Vinicí, PSČ 503 31
den vzniku členství: 13. 8. 2011 - 25. 7. 2012
od 6. 10. 2011 do 29. 8. 2012
Bc. Eva Zavoralová - člen dozorčí rady
Pardubice - Zelené Předměstí, K Polabinám, PSČ 530 02
den vzniku členství: 13. 8. 2011 - 25. 7. 2012
od 16. 3. 2010 do 6. 10. 2011
Josef Dolanský - člen dozorčí rady
Pardubice - Zelené Předměstí, Palackého třída 2418, PSČ 530 02
den vzniku členství: 18. 1. 2010 - 13. 8. 2011
od 16. 3. 2010 do 6. 10. 2011
Tomáš Milský - člen dozorčí rady
Rychnov nad Kněžnou, Javornická 1581, PSČ 516 01
den vzniku členství: 18. 1. 2010 - 13. 8. 2011
od 16. 3. 2010 do 6. 10. 2011
Andrea Nekolová - člen dozorčí rady
Liberec - Liberec XII - Staré Pavlovice, Polní 810, PSČ 460 01
den vzniku členství: 18. 1. 2010 - 13. 8. 2011
od 16. 3. 2010 do 6. 12. 2013
Michal Möhwald - člen dozorčí rady
Černý Důl, 243, PSČ 543 44
den vzniku členství: 18. 1. 2010 - 25. 11. 2013
od 16. 3. 2010 do 6. 12. 2013
Ing. Pavel Zámečník - člen dozorčí rady
Hradec Králové - Třebeš, Pod Zámečkem 385/118, PSČ 500 06
den vzniku členství: 18. 1. 2010 - 25. 11. 2013
od 16. 3. 2010 do 6. 12. 2013
Patrik Krempaský - člen dozorčí rady
Havířov - Město, Moskevská 1073/5, PSČ 736 01
den vzniku členství: 18. 1. 2010 - 25. 11. 2013
od 16. 3. 2010 do 12. 10. 2016
Josef Pelc - místopředseda dozorčí rady
Vitíněves, 17, PSČ 506 01
den vzniku členství: 18. 1. 2010 - 18. 4. 2015
den vzniku funkce: 18. 1. 2010 - 18. 4. 2015
od 16. 3. 2010 do 4. 1. 2017
Petr Motyka - předseda dozorčí rady
Ostrava - Bartovice, Sousedská 344/44, PSČ 717 00
den vzniku členství: 18. 1. 2010 - 18. 4. 2015
den vzniku funkce: 18. 1. 2010 - 18. 4. 2015
od 16. 3. 2010 do 4. 1. 2017
Tomáš Štěpnička - člen dozorčí rady
Žďár nad Sázavou - Žďár nad Sázavou 1, Dolní 1739/7, PSČ 591 01
den vzniku členství: 18. 1. 2010 - 18. 4. 2015
od 28. 12. 2005 do 16. 3. 2010
Ondřej Mašín - předseda dozorčí rady
Hradec Králové, Labská kotlina 1133, PSČ 500 02
den vzniku členství: 28. 12. 2005 - 28. 3. 2007
den vzniku funkce: 28. 12. 2005 - 28. 3. 2007
od 28. 12. 2005 do 16. 3. 2010
Richard Hofer - místopředseda dozorčí rady
Ostrava - Poruba, Pavlouskova 4442/6, PSČ 708 00
den vzniku členství: 28. 12. 2005 - 28. 3. 2007
den vzniku funkce: 28. 12. 2005 - 28. 3. 2007
od 28. 12. 2005 do 16. 3. 2010
Petr Svoboda - člen dozorčí rady
Pardubice, Čs. armády 2197, PSČ 530 02
den vzniku členství: 28. 12. 2005 - 28. 3. 2007
den vzniku funkce: 28. 12. 2005 - 28. 3. 2007
od 28. 12. 2005 do 16. 3. 2010
Josef Dolanský - člen dozorčí rady
Sopřeč 101, 533 16 Vápno
den vzniku členství: 28. 12. 2005
den vzniku funkce: 28. 12. 2005
od 28. 12. 2005 do 16. 3. 2010
Josef Pelc - člen dozorčí rady
Vitíněves, 17, PSČ 506 01
den vzniku členství: 28. 12. 2005 - 28. 3. 2007
den vzniku funkce: 28. 12. 2005 - 28. 3. 2007
od 28. 12. 2005 do 16. 3. 2010
Jiří Jelínek - člen dozorčí rady
Brno, Marešova 12, PSČ 602 00
den vzniku členství: 28. 12. 2005 - 28. 3. 2007
den vzniku funkce: 28. 12. 2005 - 28. 3. 2007
Akcionáři
od 12. 10. 2016 do 14. 8. 2020
PETR MORCINEK
Ostrava - Moravská Ostrava, Českobratrská, PSČ 702 00
Hodnocení firmy
0
+
-

Další odkazy

Aktualizovat data

Peníze.cz zobrazuje pouze údaje, které byly zveřejněny na základě zákona v různých rejstřících. Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na této stránce. Vydavatel tímto způsobem zpracovává osobní údaje v souladu s čl. 6 odst. 1 odst. f) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů, tedy pro účely oprávněných zájmů uživatelů této webové služby, která umožňuje, mimojiné, vyhledávání v rejstřících z jednoho místa, aniž by údaje z těchto rejstříků sdružovala.

Pokud jste na našich stránkách objevili, že uváděná data neodpovídají realitě, zkontrolujte prosím nejdříve, zda chyba není přímo v příslušném zdrojovém rejstříku. Pokud je, obraťte se s žádostí o opravu dat na příslušnou instituci uvedenou na této stránce. Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích. Pokud je na zdrojové stránce všechno v pořádku a chyba je pouze u nás, klikněte níž na tlačítko Aktualizovat data a vyčkejte. Aktualizace může trvat i několik málo desítek sekund.

Celebrity v rejstříku

Jaromír Jágr

Jaromír Jágr

- hokejista, mistr světa a olympijský vítěz

+52

+
-
Tomáš Berdych

Tomáš Berdych

- bývalý tenista

+44

+
-
Pavel Bém

Pavel Bém

- psychiatr, horolezec, podnikatel a bývalý pražský primátor

-129

+
-
Ivo Rittig

Ivo Rittig

- podnikatel a lobbista

-133

+
-
Jiří Bartoška

Jiří Bartoška

- herec a ředitel filmového festivalu

-136

+
-
Jaromír  Soukup

Jaromír Soukup

- moderátor, mediální magnát

-141

+
-

A tohle už jste četli?

Firemní finance: Digitalizace zatím corporate treasury neovládla

Firemní finance: Digitalizace zatím corporate treasury neovládla

V době pandemie se více než kdy předtím dostala ke slovu digitalizace. Corporate treasury, obor založený primárně na číslech, ale zatím v digitalizaci nijak dramaticky nepřidal. Situaci mapoval průzkum společnosti EY.

Peníze místo stravenek. Už máte paušál? A přestali jste jíst?

Peníze místo stravenek. Už máte paušál? A přestali jste jíst?

Od začátku letošního roku mohou firmy poskytovat zaměstnancům kromě stravenek nebo vlastních jídelen také daňově zvýhodněný příspěvek přímo v penězích – takzvaný stravenkový paušál. Jaký je o něj zájem a jak ho hodnotí zaměstnavatelé, restaurace nebo ministryně financí?

Kompenzační bonus: Nová podpora pro OSVČ prošla

Kompenzační bonus: Nová podpora pro OSVČ prošla

Pravidla pro pomoc živnostníkům a dalším podnikatelům jsou nakonec mírnější, než původně navrhovala končící vláda.

Ušetřete s Peníze.cz

Naši čtenáři s námi ušetřili už  15 076 228 Kč. Podívejte se na poslední poptávky a vyzkoušejte nás také. Vše je zcela zdarma.

Doporučujeme

Kde proboha žili? Fialův plán boje s covidem sází na nemožné

Kde proboha žili? Fialův plán boje s covidem sází na nemožné

Nediskriminovat, ale spojovat. Budoucí vládní koalice Petra Fialy, který bude brzy jmenován premiérem,...

Dá se v Hollywoodu vůbec stárnout „správně“? Body shaming celebrit vypovídá o našem strachu

Dá se v Hollywoodu vůbec stárnout „správně“? Body shaming celebrit vypovídá o našem strachu

Nenávistné komentáře se objevují u fotek hereček, které se vydaly cestou plastických vylepšení vzhledu,...

Partners Financial Services