Partners Financial Services
Ikona žárovky

Tyto stránky navštíví měsíčně 1 000 000 lidí. Chcete inzerci na míru? Napište nám!

Fincom One a.s., Hradec Králové, IČO: 27509401 - Obchodní rejstřík

Tento výpis z obchodního rejstříku obsahuje údaje o společnosti Fincom One a.s.. Údaje byly staženy 11. 8. 2023 z datové služby justice.cz
dle IČO 27509401. Z důvodu ochrany osobních údajů nejsou na stránce data narození a úplné adresy fyzických osob. Kompletní výpis včetně dat narození a adres lze zobrazit po zadání IČO 27509401 na originální stránce obchodního rejstříku justice.cz.

Výpis z obchodního rejstříku

Aktuální rejstřík
Úplný rejstřík
RES DPH
Datum vzniku a zápisu
23. 1. 2007
Obchodní firma
Fincom One a.s.
zapsáno 23. 1. 2007
Prověřit exekuce Reputace firmy
Firmy na stejné adrese
Vančurovo náměstí 476, 500 02 Hradec Králové 2
zapsáno 23. 1. 2007 vymazáno 8. 2. 2008
SNP 493, 500 03 Hradec Králové
zapsáno 8. 2. 2008 vymazáno 21. 7. 2014
Sídlo Kraj: Královéhradecký kraj
Okres: Hradec Králové
Obec: Hradec Králové
Část obce: Slezské Předměstí
Ulice: třída SNP
Adresní místo: třída SNP 493/46
IČO
27509401
zapsáno 23. 1. 2007
DIČ
Identifikátor datové schránky
2csd4wm
Právní forma
Akciová společnost
zapsáno 23. 1. 2007
Spisová značka
B 2578/KSHK Krajský soud v Hradci Králové
zapsáno 23. 1. 2007
Rizikovost společnosti

Poslední změny a události

18. 3. 2023
Vymazán předmět podnikání: Výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení
21. 1. 2021
Zapsán skutečný majitel Miloš Smotlacha, jako přímý skutečný majitel
21. 1. 2021
Zapsán skutečný majitel Ing. Pavel Hloušek, jako přímý skutečný majitel
19. 1. 2021
Počet členů statutárního orgánu: 1
19. 1. 2021
Počet členů dozorčí rady: 1

Všechny změny a události ve společnosti

Vizualizace obchodních vztahů a vazeb Více o vizualizacích

Fincom One a.s., IČO: 27509401: vizualizace vztahů osob a společností

Fincom One a.s., IČO: 27509401

Zobrazit vztahy a firmy
Předmět podnikání
Montáž, údržba a servis telekomunikačních zařízení
zapsáno 23. 1. 2007 vymazáno 21. 7. 2014
Pořádání odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí včetně lektorské činnosti
zapsáno 23. 1. 2007 vymazáno 21. 7. 2014
Poskytování služeb elektronických komunikací
zapsáno 23. 1. 2007 vymazáno 21. 7. 2014
Poskytování software a poradenství v oblasti hardware a software
zapsáno 23. 1. 2007 vymazáno 21. 7. 2014
Velkoobchod
zapsáno 23. 1. 2007 vymazáno 21. 7. 2014
Výroba, instalace a opravy elektronických zařízení
zapsáno 23. 1. 2007 vymazáno 21. 7. 2014
Výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení
zapsáno 21. 7. 2014 vymazáno 18. 3. 2023
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
zapsáno 21. 7. 2014
Základní kapitál
2 000 000 Kč
Splaceno: 50,00 %
zapsáno 23. 1. 2007 vymazáno 8. 2. 2008
2 000 000 Kč
Splaceno: 100,00 %
zapsáno 8. 2. 2008 vymazáno 21. 7. 2014
2 000 000 Kč
zapsáno 21. 7. 2014 vymazáno 7. 5. 2016
2 240 000 Kč
Splaceno: 100,00 %
zapsáno 7. 5. 2016
Akcie
200 ks kmenové akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 10 000 Kč
zapsáno 23. 1. 2007 vymazáno 21. 7. 2014
200 ks kmenové akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 10 000 Kč Akcie na jméno jsou omezeně převoditelné. Akcie je převoditelná pouze se souhlasem valné hromady. Akcii nelze převést na osobu, která je ve vztahu ke společnosti v konkurečním postavení, nebo osobu, která jedná v rozporu se zájmy společnosti. Akcii dále nelze převést, pokud by takovým převodem bylo ohroženo obchodní tajemsví společnosti nebo její dobré jméno.
zapsáno 21. 7. 2014 vymazáno 7. 5. 2016
224 ks akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 10 000 Kč Akcie na jméno jsou omezeně převoditelné. Akcie je převoditelná pouze se souhlasem valné hromady. Akcii nelze převést na osobu, která je ve vztahu ke společnosti v konkurečním postavení, nebo osobu, která jedná v rozporu se zájmy společnosti. Akcii dále nelze převést, pokud by takovým převodem bylo ohroženo obchodní tajemsví společnosti nebo její dobré jméno.
zapsáno 7. 5. 2016 vymazáno 19. 1. 2021
224 ks akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 10 000 Kč Akcie na jméno jsou omezeně převoditelné. Akcie je převoditelná pouze se souhlasem valné hromady. Akcii nelze převést na osobu,která je ve vztahu ke společnosti v konkurenčním postavení, nebo osobu, která jedná v rozporu se zájmy společnosti. Akcii dále nelze převést, pokud by takový převodem bylo ohroženo obchodní tajemství společnosti nebo její dobré jméno
zapsáno 19. 1. 2021
Ostatní skutečnosti
Počet členů statutárního orgánu: 1
zapsáno 21. 7. 2014 vymazáno 19. 1. 2021
Počet členů dozorčí rady: 1
zapsáno 21. 7. 2014 vymazáno 19. 1. 2021
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
zapsáno 21. 7. 2014
Valná hromada společnosti Fincom One a.s. se sídlem Hradec Králové, třída SNP 493/46, PSČ 500 03, identifikační číslo 275 09 401, v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, zapsané v odd. B, vložka 2578, konaná dne 6. května 2016 v y s l o v u j e souhlas se zvýšením základního kapitálu společnosti, a to v dále uvedeném rozsahu a za dále uvedených podmínek : 1. Rozsah zvýšení základního kapitálu Základní kapitál se zvyšuje o částku 240.000,-- Kč, slovy: dvě stě čtyřicet tisíc korun českých, nepeněžitým vkladem. Není připuštěno upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu. 2. Počet, jmenovitá hodnota, druh a forma upisovaných akcií. Počet akcií:24 (slovy: dvacet čtyři) ks akcií o jmenovité hodnotě 10.000,-- Kč, slovy: deset tisíc korun českých ) Druh akcií:kmenové akcie Forma akcií: akcie na jméno, s omezenou převoditelností 3. Určení zájemce k upsání nových akcií. K upsání nových akcií na zvýšení základního kapitálu co do částky 240.000,-- Kč, slovy: dvě stě čtyřicet tisíc korun českých, nepeněžitým vkladem, je oprávněn Miloš S m o t l a c h a , nar. 7. srpna 1963, bytem Hradec Králové, Pod Lesem 38, PSČ 500 02, který upíše 24 (slovy: dvacet čtyři) ks akcií, každá o jmenovité hodnotě 10.000,-- Kč, slovy: deset tisíc korun českých, celkem tedy akcie o jmenovité hodnotě 240.000,-- Kč, slovy: dvě stě čtyřicet tisíc korun českých. 4. Předmět nepeněžitého vkladu a výše jeho ocenění Poz. parc. č. 601/5 trvalý travní porost, poz. parc. č. 601/9 orná půda, poz. parc. č. 601/15 trvalý travní porost, poz. parc. č. 612/1 ovocný sad a poz. parc. č. 612/7 ovocný sad, vše v kat. území Třebeš, oceněné znaleckým posudkem znalce Ing. Jiřího Zvolánka (znalecký posudek č. 1114-2016/7) ze dne 4. dubna 2016 na částku 769.530,-- Kč, slovy: sedm set šedesát devět tisíc pět set třicet korun českých ). Na tento nepeněžitý vklad bude vydáno 24 (slovy: dvacet čtyři) ks kmenových akcií o jmenovité hodnotě 10.000,-- Kč, slovy: deset tisíc korun českých, celkem tedy akcie o jmenovité hodnotě 240.000,-- Kč, slovy: dvě stě čtyřicet tisíc korun českých. Rozdíl mezi cenou nepeněžitého vkladu a jmenovitou hodnotou akcií, které mají být vydány jako protiplnění se považuje za emisní ážio ( § 249 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích. 5. Místo kde lze upsat akcie V sídle společnosti Fincom One a.s., tedy na adrese Hradec Králové, třída SNP 493/46, PSČ 500 03. Akcie lze upisovat v místě upisování v pracovních dnech vždy od 9,00 hodin do 14,00 hodin každého pracovního dne. 6. Upisovací lhůta Činí 30 (třicet) dnů a počíná běžet dnem následujícím po dni, ve kterém bude určenému zájemci Miloši S m o t l a c h o v i , nar. 7. srpna 1963, bytem Hradec Králové, Pod Lesem 38, PSČ 500 02 doručen návrh smlouvy o upsání akcií s náležitostmi alespoň v rozsahu stanoveném v ustanovení § 479 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích. Upsání akcií bude považováno za účinné, pokud ve výše zmíněné lhůtě 30 (třiceti) dnů od doručení návrhu smlouvy o upsání akcií určený zájemce tuto smlouvu o upsání akcií v předepsané formě akceptuje (§ 479 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích ) a smlouvu o upsání akcií v této lhůtě společnosti doručí. 7. Emisní kurz upisovaných akcií Emisní kurz nových akcií je shodný s jejich nominální hodnotou. 8. Způsob, místo a lhůta pro vnesení nepeněžitého vkladu Nepeněžitý vklad bude vnesen ( splacen ) postupem dle § 19 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, tedy tak, že upisovatel společnosti předá - jednak nemovitou věc - na základě zápisu o předání nemovité věci - a dále písemné prohlášení o vnesení nemovité věci s úředně ověřeným podpisem, a to nejpozději do 30 (třiceti) dnů od upsání akcií.
zapsáno 7. 5. 2016

Statutární orgán - představenstvo

Předseda představenstva
Ing. Tomáš Juppa
Husova, 500 08 Hradec Králové
Den vzniku funkce: 23. 1. 2007
Den zániku funkce: 29. 5. 2014
Den vzniku členstvi: 23. 1. 2007
Den zániku členstvi: 29. 5. 2014
zapsáno 23. 1. 2007 vymazáno 6. 2. 2014
Člen představenstva
Oskar Šimáně
Všestary, 503 12 Všestary
Den vzniku členstvi: 23. 1. 2007
Den zániku členstvi: 8. 1. 2008
zapsáno 23. 1. 2007 vymazáno 8. 2. 2008
Místopředseda představenstva
Ing. Milan Matějíček
U Lesíka, 503 32 Hradec Králové
Den vzniku funkce: 23. 1. 2007
Den zániku funkce: 8. 1. 2008
Den vzniku členstvi: 23. 1. 2007
Den zániku členstvi: 8. 1. 2008
zapsáno 23. 1. 2007 vymazáno 8. 2. 2008
Místopředseda představenstva
Ing. Pavel Hloušek
Roudničská, 500 02 Hradec Králové
Den vzniku funkce: 8. 1. 2008
Den zániku funkce: 29. 5. 2014
Den vzniku členstvi: 8. 1. 2008
Den zániku členstvi: 29. 5. 2014
zapsáno 8. 2. 2008 vymazáno 3. 11. 2013
Člen představenstva
Martin Hloušek
Roudničská, 500 02 Hradec Králové
Den vzniku členstvi: 8. 1. 2008
Den zániku členstvi: 29. 5. 2014
zapsáno 8. 2. 2008 vymazáno 21. 7. 2014
Místopředseda představenstva
Ing. Pavel Hloušek
Roudničská, 500 02 Hradec Králové - Roudnička
Den vzniku funkce: 8. 1. 2008
Den zániku funkce: 29. 5. 2014
Den vzniku členstvi: 8. 1. 2008
Den zániku členstvi: 29. 5. 2014
zapsáno 3. 11. 2013 vymazáno 21. 7. 2014
Předseda představenstva
Ing. Tomáš Juppa
Husova, 500 08 Hradec Králové - Třebeš
Den vzniku funkce: 23. 1. 2007
Den zániku funkce: 29. 5. 2014
Den vzniku členstvi: 23. 1. 2007
Den zániku členstvi: 29. 5. 2014
zapsáno 6. 2. 2014 vymazáno 21. 7. 2014
Člen představenstva
Ing. Pavel Hloušek
Roudničská, 500 02 Hradec Králové - Roudnička
Den vzniku členstvi: 29. 5. 2014
zapsáno 21. 7. 2014
Počet členů
1
zapsáno 19. 1. 2021
Způsob jednání
Zastupování společnosti: Za představenstvo jedná navenek jménem společnosti samostatně předseda nebo místopředseda představenstva.
zapsáno 23. 1. 2007 vymazáno 21. 7. 2014
Společnost zastupuje člen představenstva samostatně.
zapsáno 21. 7. 2014

Dozorčí rada

Člen dozorčí rady
Ing. Marie Juppová
Husova, 500 08 Hradec Králové
Den vzniku členstvi: 23. 1. 2007
Den zániku členstvi: 8. 1. 2008
zapsáno 23. 1. 2007 vymazáno 8. 2. 2008
Člen dozorčí rady
Dana Šimáňová
Všestary, 503 12 Všestary
Den vzniku členstvi: 23. 1. 2007
Den zániku členstvi: 8. 1. 2008
zapsáno 23. 1. 2007 vymazáno 8. 2. 2008
Předseda dozorčí rady
Bc. Lucie Svatoňová
Švehlova, 500 02 Hradec Králové
Den vzniku funkce: 23. 1. 2007
Den zániku funkce: 8. 1. 2008
Den vzniku členstvi: 23. 1. 2007
Den zániku členstvi: 8. 1. 2008
zapsáno 23. 1. 2007 vymazáno 8. 2. 2008
Předseda dozorčí rady
Ing. Lucie Svatoňová
Švehlova, 500 02 Hradec Králové
Den vzniku funkce: 8. 1. 2008
Den zániku funkce: 29. 5. 2014
Den vzniku členstvi: 8. 1. 2008
Den zániku členstvi: 29. 5. 2014
zapsáno 8. 2. 2008 vymazáno 21. 7. 2014
Člen dozorčí rady
Ing. Marie Juppová
Husova, 500 08 Hradec Králové
Den vzniku členstvi: 8. 1. 2008
Den zániku členstvi: 29. 5. 2014
zapsáno 8. 2. 2008 vymazáno 21. 7. 2014
Člen dozorčí rady
Ing. Sylva Hloušková
K Rybníku, 500 02 Hradec Králové
Den vzniku členstvi: 8. 1. 2008
Den zániku členstvi: 29. 5. 2014
zapsáno 8. 2. 2008 vymazáno 21. 7. 2014
Člen dozorčí rady
Ing. Sylva Hloušková
K Rybníku, 500 02 Hradec Králové - Roudnička
Den zániku funkce: 6. 5. 2016
Den vzniku členstvi: 29. 5. 2014
Den zániku členstvi: 6. 5. 2016
zapsáno 21. 7. 2014 vymazáno 7. 5. 2016
Člen dozorčí rady
Miloš Smotlacha
Pod Lesem, 500 02 Hradec Králové - Roudnička
Den vzniku členstvi: 6. 5. 2016
zapsáno 7. 5. 2016
Počet členů
1
zapsáno 19. 1. 2021

Skuteční majitelé

Přímý skutečný majitel
Ing. Pavel Hloušek
Automatický průpis: ne
Údaje o skutečnostech zakládajících postavení skutečného majitele:
Postavení skutečného majitele je založeno na přímé účasti. Vlastnictví podílu na hlasovacích právech. Velikost podílu: 81/224.
Den, od kterého je osoba skutečným majitelem: 21. 1. 2021
zapsáno 21. 1. 2021
Přímý skutečný majitel
Miloš Smotlacha
Automatický průpis: ne
Údaje o skutečnostech zakládajících postavení skutečného majitele:
Postavení skutečného majitele je založeno na přímé účasti. Vlastnictví podílu na hlasovacích právech. Velikost podílu: 143/224.
Den, od kterého je osoba skutečným majitelem: 21. 1. 2021
zapsáno 21. 1. 2021

Hodnocení firmy

0
-
+

Sídlo společnosti na mapě

Sbírka listin

Peníze.cz zobrazuje pouze údaje, které byly zveřejněny na základě zákona v různých rejstřících. Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na této stránce. Vydavatel tímto způsobem zpracovává osobní údaje v souladu s čl. 6 odst. 1 odst. f) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů, tedy pro účely oprávněných zájmů uživatelů této webové služby, která umožňuje, mimojiné, vyhledávání v rejstřících z jednoho místa, aniž by údaje z těchto rejstříků sdružovala.

Pokud jste na našich stránkách objevili, že uváděná data neodpovídají realitě, zkontrolujte prosím nejdříve, zda chyba není přímo v příslušném zdrojovém rejstříku. Pokud je, obraťte se s žádostí o opravu dat na příslušnou instituci uvedenou na této stránce. Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích.

Celebrity v rejstříku

David Rath

David Rath

podnikatel a sociálnědemokratický politik

126
-
+
Helena Vondráčková

Helena Vondráčková

zpěvačka

243
-
+
Jan Hrušínský

Jan Hrušínský

herec

-205
-
+
Pavel Novotný

Pavel Novotný

starosta

-1072
-
+
Martin Michal

Martin Michal

podnikatel a manžel zpěvačky Heleny Vondráčkové

227
-
+
Lukáš Konečný

Lukáš Konečný

boxer

-54
-
+

A tohle už jste četli?

Firmy s podobným IČO

Firmy s podobným názvem

Srovnávat se vyplatí

Kalkulátor.cz je srovnávač, který lidem šetří peníze ve světě energií, pojištění a financí. My počítáme, vy šetříte.