Používáte nástroj pro blokování reklamy. Pokud nám chcete pomoci, vypněte si blokování reklamy na našem webu. Zde najdete jednoduchý návod. Děkujeme.

Administrativní centrum Vinice a.s.
IČO: 27519058

Tento výpis má pouze informativní charakter. Doporučujeme informace ověřit v oficiálním veřejném rejstříku.
Tyto stránky navštíví měsíčně 1 000 000 lidí. Chcete inzerci na míru? Napište nám!

Výpis z obchodního rejstříku

Rejstřík
ARES
 
DPH
 
 
 
 
 
Datum zápisu28. 6. 2007
Obchodní firma
od 28. 6. 2007

Administrativní centrum Vinice a.s.

Sídlo
od 28. 6. 2007 do 18. 9. 2014
Pardubice, Na Vrtálně 84, PSČ 530 03
IČO
od 28. 6. 2007

27519058

DIČ

CZ27519058

Identifikátor datové schránky:yusckjx
Právní forma
od 28. 6. 2007
Akciová společnost
Spisová značka2611 B, Krajský soud v Hradci Králové
Předmět podnikání
od 18. 9. 2014
- Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
od 28. 6. 2007 do 18. 9. 2014
- Velkoobchod
od 28. 6. 2007 do 18. 9. 2014
- Specializovaný maloobchod a maloobchod se smíšeným zbožím
od 28. 6. 2007 do 18. 9. 2014
- Reklamní činnost a marketing
od 28. 6. 2007 do 18. 9. 2014
- Realitní činnost
od 28. 6. 2007 do 18. 9. 2014
- Zprostředkování obchodu a služeb
od 28. 6. 2007 do 18. 9. 2014
- Inženýrská činnost v investiční výstavbě
od 28. 6. 2007 do 18. 9. 2014
- Pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor
Ostatní skutečnosti
od 18. 9. 2014
- Počet členů statutárního orgánu: 5
od 18. 9. 2014
- Počet členů dozorčí rady: 5
od 18. 9. 2014
- Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
od 8. 1. 2011 do 19. 4. 2011
- Základní kapitál společnosti Administrativní centrum Vinice a.s. se zvyšuje o částku 17.700.000,- Kč (sedmnáct milionů sedm set tisíc korun českých) a to upsáním 177 (sto sedmdesáti sedmi) kmenových akcií na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč (sto tisíc korun če ských) na jednu akcii. Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. Emisní kurz takto upisovaných akcií bude činit celkem 17.700.000,- Kč (sedmnáct milionů sedm set tisíc korun českých). 85 akcií v celkové jmenovité hodnotě 8.500.000,- Kč (osm milionů pět set tisíc korun českých) na zvýšení základního kapitálu o částku 8.500.000,- Kč (osm milionů pět set tisíc korun českých) bude nabídnuto k upsání společnosti DOMEC s.r.o. Představenstvo je povinno nejpozději do patnácti dnů ode dne zápisu usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku doručit společnosti DOMEC s.r.o. na adresu jejího sídla návrh smlouvy o upsání akcií. Akcie budou upsány v sídle společnosti Administrativní centrum Vinice a.s. v Pardubicích, Na Vrtálně 84. Emisní kurs takto upisovaných akcií bude činit celkem 8.500.000,- Kč (osm milionů pět set tisíc korun českých). Schvaluje se započtení pohledávky společnosti DOMEC s.r.o. vůči společnosti A dministrativní centrum Vinice a.s. z titulu provedených stavebních prací na akci AC Vinice dle faktury číslo 2009000180 vystavené dne 6.1.2010 dodavatelem DOMEC s.r.o. na odběratele Administrativní centrum Vinice a.s. a dle zprávy auditora Ing. Antonína F ejfara ze dne 8.12.2010 ve výši 8.556.828,- Kč proti pohledávce společnosti Administrativní centrum Vinice a.s. vůči společnosti DOMEC s.r.o. na splacení emisního kursu ve výši 8.500.000,- Kč. Dohoda o započtení bude uzavřena nejpozději do pěti dnů ode dn e podpisu smlouvy o upsání akcií a musí v ní být přesně specifikovány započítávané pohledávky. 92 akcií v celkové jmenovité hodnotě 9.200.000,- Kč (devět milionů dvě stě tisíc korun českých) na zvýšení základního kapitálu o částku 9.200.000,- Kč (devět milionů dvě stě tisíc korun českých) bude nabídnuto k upsání společnosti TRANSFORM a.s. Lázně Boh daneč. Představenstvo je povinno nejpozději do patnácti dnů ode dne zápisu usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku doručit společnosti TRANSFORM a.s. Lázně Bohdaneč na adresu jejího sídla návrh smlouvy o upsání akcií. Akcie budou upsány v sídle společnosti Administrativní centrum Vinice a.s. v Pardubicích, Na Vrtálně 84. Emisní kurs takto upisovaných akcií bude činit celkem 9.200.000,- Kč (devět milionů dvě stě tisíc korun českých). Schvaluje se započtení pohledávky sp olečnosti TRANSFORM a.s. Lázně Bohdaneč vůči společnosti Administrativní centrum Vinice a.s. z titulu smlouvy o úvěru ze dne 5.1.2009 uzavřené mezi společností TRANSFORM a.s. Lázně Bohdaneč jako věřitelem a společností Administrativní centrum Vinice a.s. jako dlužníkem a dle zprávy auditora Ing. Jaromíra Kuby ze dne 15.12.2010 ve výši 9.200.000,- Kč proti pohledávce společnosti Administrativní centrum Vinice a.s. vůči společnosti TRANSFORM a.s. Lázně Bohdaneč na splacení emisního kursu ve výši 9.200.000,- Kč. Dohoda o započtení bude uzavřena nejpozději do pěti dnů ode dne podpisu smlouvy o upsání akcií a musí v ní být přesně specifikovány započítávané pohledávky.
od 28. 8. 2007 do 8. 1. 2011
- Valná hromada přijala dne 17.8.2007 toto usnesení: 1. Základní kapitál společnosti Administrativní centrum Vinice a.s. se zvyšuje o částku 42.700.000,-- Kč (čtyřicetdvamilionysedmsettisíc korun českých), a to upsáním 427 (čtyřistadvacetsedm) kmenových akcií na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě 1 00.000,-- Kč (jednostotisíc korun českých) na jednu akcii. Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. Emisní kurz takto upisovaných akcií bude činit celkem 42.700.000,-- Kč (čtyřicetdvamilionysedmsettisíc korun čes kých). Akcie ve jmenovité hodnotě 34.000.000,-- Kč (třicetčtyřimiliony korun českých) budou upsány nepeněžitými vklady. Nepeněžité vklady budou splaceny předáním písemného prohlášení vkladatele dle § 60 odst. 1 obch. zák. a předáním nemovitostí společnost i nejpozději do jednoho týdne ode dne podpisu smlouvy o upsání akcií na adrese předmětných nemovitostí. Za tento nepeněžitý vklad bude vydáno 340 (třistačtyřicet) kmenových akcií na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě 100.000,-- Kč (jednostottisíc korun českých) na jednu akcii. Emisní kurz takto upisovaných akcií bude činit celkem 34.000.000,-- Kč (třicetčtyřimiliony korun českých). Akcie ve jmenovité hodnotě 8.700.000,-- Kč (osmmilionůsedmsettisíc korun českých) budou upsány peněžitými vklady. Up isovatelé jsou povinni splatit peněžitý vklad na zvláštní účet číslo 2xxxx založený za tím účelem u České spořitelny, a.s., komerční centrum v Pardubicích, na obchodní firmu společnosti Administrativní centrum Vinice a.s., a to 30 % (třicet procent ) nejpozději do jednoho týdne ode dne podpisu smlouvy o upsání akcií a 70 % (sedmdesát procent) nejpozději do tří měsíců ode dne podpisu smlouvy o upsání akcií. Za tyto peněžité vklady bude vydáno 87 (osmdesátsedm) kmenových akcií na jméno v listinné podo bě o jmenovité hodnotě 100.000,-- Kč (jednostotisíc korun českých) na jednu akcii. Emisní kurz takto upisovaných akcií bude činit celkem 8.700.000,-- 2. Akcie na zvýšení základního kapitálu o částku 34.000.000,-- Kč (třicetčtyřimiliony korun českých) budou nabídnuty k upsání společnosti DOMEC s.r.o., se sídlem Pardubice, Bílé Předměstí, Na Vrtálně 84, PSČ 530 03, identifikační číslo 465 07 230. Akcie b udou upsány v sídle společnosti Administativní centrum Vinice a.s. v Pardubicích, Na Vrtálně 84 do patnácti dnů ode dne zápisu usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. O počátku běhu této lhůty bude upisovatel vyrozumě n představenstvem písemně na adrese sídla společnosti DOMEC s.r.o. Emisní kurz takto upisovaných akcií bude činit celkem 34.000.000,-- Kč (třicetčtyřimiliony korun českých). Schvaluje se upisování těchto akcií nepeněžitým vkladem. Předmětem vkladu je budo va - administrativní centrum čp. 1605 v Pardubicích, část obce Zelené Předměstí na pozemku označeném jako stavební parcela parcelní číslo st. 3303, budova - výrobní hala čp. 1256 v Pardubicích, část obce Zelené Předměstí na pozemku označeném jako stavební parcela parcelní číslo st. 3301/1, pozemky označené jako stavební parcela parcelní číslo st. 3303, st. 3301/1, st. 3301/2, pozemky označené jako pozemková parcela - zahrada parcelní číslo 2538/1, 2538/3, trvalý travní porost parcelní číslo 2774/2 v katas trálním území Pardubice. Výše ocenění tohoto nepeněžitého vkladu určeného posudkem znalce pana Zbyňka Veselého zapsaného pod poř. č. znaleckého deníku č. 904-20/2007 činí 34.027.770,-- Kč (třicetčtyřimiliony dvacetsedmtisíc sedmsetsedmdesát korun českých) . Nepeněžitý vklad bude splacen předáním písemného prohlášení vkladatele DOMEC s.r.o. dle § 60 odst. 1 obch. zák. a předáním nemovitostí společnosti nejpozději do jednoho týdne ode dne podpisu smlouvy o upsání akcií na adrese administrativního centra čp. 1605 v Pardubicích. Za tento nepěněžitý vklad bude vydáno 340 (třistačtyřicet) kmenových akcií na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě 100.000,-- Kč (jednostotisíc korun českých) na jednu akcii. Akcie na zvýšení základního kapitálu o částku 5.000.0 00,-- Kč (pětmilionů korun českých) budou nabídnuty k upsání společnosti DOMEC s.r.o. Akcie budou upsány v sídle společnosti Administrativní centrum Vinice a.s. v Pardubicích, Na Vrtálně 84 do patnácti dnů ode dne zápisu usnesení valné hromady o zvýšení z ákladního kapitálu do obchodního rejstříku. O počátku běhu této lhůty bude upisovatel vyrozuměn představenstvem písemně na adrese sídla společnosti DOMEC s.r.o. Emisní kurz takto upisovaných akcií bude činit celkem 5.000.000,-- Kč (pětmilionů korun českýc h). Schvaluje se upisování těchto akcií peněžitým vkladem. Upisovatel je povinen splatit peněžitý vklad na zvláštní účet číslo 2xxxx založený za tím účelem u České spořitelny, a.s., komerční cetnrum v Pardubicích, na obchodní firmu společnosti Admi nistrativní centrum Vinice a.s., a to 30 % (třicet procent) nepozději do jednoho týdne ode dne podpisu smlouvy o upsání akcií a 70 % (sedmdesát procent) nejpozději do tří měsíců ode dne podpisu smlouvy o upsání akcií. Za tento peněžitý vklad bude vydáno 5 0 (padesát) kmenových akcií na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě 100.000,-- Kč (jednostottisíc korun českých) na jednu akcii. 3. Akcie na zvýšení základního kapitálu o částku 3.700.000,-- Kč (třimilionysedmsettisíc korun českých) budou nabídnuty k upsání společnosti TRANSFORM a.s. Lázně Bohdaneč, se sídlem Lázně Bohdaneč, Na Lužci 659, okres Pardubice, PSČ 533 41, identifikační číslo 150 50 114. Akcie budou upsány v sídle společnosti Administrativní centrum Vinice a.s. v Pardubicích, Na Vrtálně 84 do patnácti dnů ode dne zápisu usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. O počátku běhu této lhůt y bude upisovatel vyrozuměn představenstvem písemně na adrese sídla společnosti TRANSFORM a.s. Lázně Bohdaneč. Emisní kurz takto upisovaných akcií bude činit celkem 3.700.000,-- Kč (třimilionysedmsettisíc korun českých). Schvaluje se upisování těchto akci í peněžitým vkladem. Upisovatel je povinen splatit peněžitý vklad na zvláštní účet číslo 2xxxx založený za tím účelem u České spořitelny, a.s., komerční centrum v Pardubicích, na obchodní firmu společnosti Administrativní centrum Vinice a.s., a to 30 % (třicet procent) nejpozději do jednoho týdne ode dne podpisu smlouvy o upsání akcií a 70 % (sedmdesát procent) nepozději do tří měsíců ode dne podpisu smlouvy o upsání akcií. Za tento peněžitý vklad bude vydáno 37 (třicetsedm) kmenových akcií na jmén o v listinné podobě o jmenovité hodnotě 100.000,-- Kč (jednostotisíc korun českých) na jednu akcii.
Kapitál
od 18. 9. 2014
Základní kapitál 62 400 000 Kč, splaceno 100 %.
od 19. 4. 2011 do 18. 9. 2014
Základní kapitál 62 400 000 Kč, splaceno 100 %.
od 26. 10. 2007 do 19. 4. 2011
Základní kapitál 44 700 000 Kč, splaceno 100 %.
od 12. 9. 2007 do 26. 10. 2007
Základní kapitál 44 700 000 Kč
od 28. 6. 2007 do 12. 9. 2007
Základní kapitál 2 000 000 Kč, splaceno 100 %.
od 19. 4. 2011
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 624.
od 19. 4. 2011
Akcionáři mají předkupní právo k akciím společnosti v poměru celkové jmenovité hodnoty akcií společnosti, které vlastní. V případě převodu akcií akcionářem na osoby jemu blízké ve smyslu § 116 občanského zákoníku ostatní akcionáři toto předkupní právo nem ají.
od 12. 9. 2007 do 19. 4. 2011
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 447.
od 12. 9. 2007 do 19. 4. 2011
Akcionáři mají předkupní právo k akciím společnosti v poměru celkové jmenovité hodnoty akcií společnosti, které vlastní. V případě převodu akcií akcionářem na osoby jemu blízké ve smyslu § 116 občanského zákoníku ostatní akcionáři toto předkupní právo nem ají.
od 28. 6. 2007 do 12. 9. 2007
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 20.
od 28. 6. 2007 do 12. 9. 2007
Akcionáři mají předkupní právo k akciím společnosti v poměru celkové jmenovité hodnoty akcií společnosti, které vlastní. V případě převodu akcií akcionářem na osoby jemu blízké ve smyslu § 116 občanského zákoníku ostatní akcionáři toto předkupní právo nem ají.
Dluží vám tato firma
Statutární orgán
od 2. 3. 2018
LIBOR TICHÝ - Člen představenstva
Pardubice - Polabiny, Kosmonautů, PSČ 530 09
den vzniku členství: 25. 5. 2017
od 4. 7. 2017
FRANTIŠEK PROKOP - Předseda představenstva
Pardubice - Zelené Předměstí, Štefánikova, PSČ 530 02
den vzniku členství: 25. 5. 2017
den vzniku funkce: 25. 5. 2017
od 4. 7. 2017
Ing. MARTIN DOSTÁL - Místopředseda představenstva
Živanice, , PSČ 533 42
den vzniku členství: 25. 5. 2017
den vzniku funkce: 25. 5. 2017
od 4. 7. 2017
JAN MEC - Člen představenstva
Pardubice - Bílé Předměstí, Labská, PSČ 530 02
den vzniku členství: 25. 5. 2017
od 4. 7. 2017
Ing. DAVID STŘÍTESKÝ - Člen představenstva
Pardubice - Bílé Předměstí, Štrossova, PSČ 530 03
den vzniku členství: 25. 5. 2017
od 4. 7. 2017 do 2. 3. 2018
LIBOR TICHÝ - Člen představenstva
Pardubice - Polabiny, Lonkova, PSČ 530 09
den vzniku členství: 25. 5. 2017
od 18. 9. 2014 do 4. 7. 2017
FRANTIŠEK PROKOP - předseda představenstva
Pardubice - Zelené Předměstí, Štefánikova, PSČ 530 02
den vzniku členství: 28. 6. 2012 - 25. 5. 2017
den vzniku funkce: 28. 6. 2012 - 25. 5. 2017
od 18. 9. 2014 do 4. 7. 2017
Ing. MARTIN DOSTÁL - místopředseda představenstva
Živanice, , PSČ 533 42
den vzniku členství: 28. 6. 2012 - 25. 5. 2017
den vzniku funkce: 28. 6. 2012 - 25. 5. 2017
od 18. 9. 2014 do 4. 7. 2017
JAN MEC - člen představenstva
Pardubice - Bílé Předměstí, Labská, PSČ 530 02
den vzniku členství: 28. 6. 2012 - 25. 5. 2017
od 18. 9. 2014 do 4. 7. 2017
LIBOR TICHÝ - člen představenstva
Pardubice - Polabiny, Lonkova, PSČ 530 09
den vzniku členství: 28. 6. 2012 - 25. 5. 2017
od 18. 9. 2014 do 4. 7. 2017
Ing. DAVID STŘÍTESKÝ - člen představenstva
Pardubice - Bílé Předměstí, Štrossova, PSČ 530 03
den vzniku členství: 27. 6. 2014 - 25. 5. 2017
od 28. 6. 2007 do 18. 9. 2014
František Prokop - předseda představenstva
Pardubice - Zelené Předměstí, Štefanikova 1053, PSČ 530 02
den vzniku členství: 28. 6. 2007 - 28. 6. 2012
den vzniku funkce: 28. 6. 2007 - 28. 6. 2012
od 28. 6. 2007 do 18. 9. 2014
Ing. Martin Dostál - místopředseda představenstva
Živanice, 202, PSČ 533 42
den vzniku členství: 28. 6. 2007 - 28. 6. 2012
den vzniku funkce: 28. 6. 2007 - 28. 6. 2012
od 28. 6. 2007 do 18. 9. 2014
Jan Mec - člen představenstva
Pardubice - Bílé Předměstí, Labská 365, PSČ 530 02
den vzniku členství: 28. 6. 2007 - 28. 6. 2012
od 28. 6. 2007 do 18. 9. 2014
Libor Tichý - člen představenstva
Pardubice - Polabiny, Lonkova 488, PSČ 530 09
den vzniku členství: 28. 6. 2007 - 28. 6. 2012
od 18. 9. 2014
Za představenstvo jednají navenek za společnost vždy dva členové představenstva.
od 28. 6. 2007 do 18. 9. 2014
Způsob jednání za společnost: Za představenstvo jednají navenek jménem společnosti vždy dva členové představenstva.
Dozorčí rada
od 4. 7. 2017
LUKÁŠ MEC - Předseda dozorčí rady
Pardubice - Bílé Předměstí, Labská, PSČ 530 02
den vzniku členství: 25. 5. 2017
den vzniku funkce: 25. 5. 2017
od 4. 7. 2017
HELENA DOSTÁLOVÁ - Člen dozorčí rady
Živanice, , PSČ 533 42
den vzniku členství: 25. 5. 2017
od 4. 7. 2017
HANA PROKOPOVÁ - Člen dozorčí rady
Pardubice - Zelené Předměstí, Štefánikova, PSČ 530 02
den vzniku členství: 25. 5. 2017
od 4. 7. 2017
ŠÁRKA TICHÁ - Člen dozorčí rady
Pardubice - Polabiny, Lonkova, PSČ 530 09
den vzniku členství: 25. 5. 2017
od 4. 7. 2017
MUDr. MAJA STŘÍTESKÁ - Člen dozorčí rady
Pardubice - Bílé Předměstí, Štrossova, PSČ 530 03
den vzniku členství: 25. 5. 2017
od 18. 9. 2014 do 4. 7. 2017
LUKÁŠ MEC - předseda dozorčí rady
Pardubice - Bílé Předměstí, Labská, PSČ 530 02
den vzniku členství: 28. 6. 2012 - 25. 5. 2017
den vzniku funkce: 28. 6. 2012 - 25. 5. 2017
od 18. 9. 2014 do 4. 7. 2017
HANA PROKOPOVÁ - člen dozorčí rady
Pardubice - Zelené Předměstí, Štefánikova, PSČ 530 02
den vzniku členství: 28. 6. 2012 - 25. 5. 2017
od 18. 9. 2014 do 4. 7. 2017
ŠÁRKA TICHÁ - člen dozorčí rady
Pardubice - Polabiny, Lonkova, PSČ 530 09
den vzniku členství: 28. 6. 2012 - 25. 5. 2017
od 18. 9. 2014 do 4. 7. 2017
HELENA DOSTÁLOVÁ - člen dozorčí rady
Živanice, , PSČ 533 42
den vzniku členství: 27. 6. 2014 - 25. 5. 2017
od 18. 9. 2014 do 4. 7. 2017
MUDr. MAJA STŘÍTESKÁ - člen dozorčí rady
Pardubice - Bílé Předměstí, Štrossova, PSČ 530 03
den vzniku členství: 27. 6. 2014 - 25. 5. 2017
od 16. 9. 2014 do 18. 9. 2014
HANA PROKOPOVÁ - člen dozorčí rady
Pardubice - Zelené Předměstí, Štefánikova, PSČ 530 02
den vzniku členství: 28. 6. 2007 - 28. 6. 2012
od 28. 6. 2007 do 16. 9. 2014
Hana Prokopová - člen dozorčí rady
Pardubice - Zelené Předměstí, Štefanikova 1053, PSČ 530 03
den vzniku členství: 28. 6. 2007 - 28. 6. 2012
od 28. 6. 2007 do 18. 9. 2014
Lukáš Mec - předseda dozorčí rady
Pardubice - Bílé Předměstí, Labská 365, PSČ 530 02
den vzniku členství: 28. 6. 2007 - 28. 6. 2012
den vzniku funkce: 28. 6. 2007 - 28. 6. 2012
od 28. 6. 2007 do 18. 9. 2014
Šárka Tichá - člen dozorčí rady
Pardubice - Polabiny, Lonkova 488, PSČ 530 09
den vzniku členství: 28. 6. 2007 - 28. 6. 2012
Hodnocení firmy
0
+
-

Další odkazy

Aktualizovat data

Peníze.cz zobrazuje pouze údaje, které byly zveřejněny na základě zákona v různých rejstřících. Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na této stránce. Vydavatel tímto způsobem zpracovává osobní údaje v souladu s čl. 6 odst. 1 odst. f) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů, tedy pro účely oprávněných zájmů uživatelů této webové služby, která umožňuje, mimojiné, vyhledávání v rejstřících z jednoho místa, aniž by údaje z těchto rejstříků sdružovala.

Pokud jste na našich stránkách objevili, že uváděná data neodpovídají realitě, zkontrolujte prosím nejdříve, zda chyba není přímo v příslušném zdrojovém rejstříku. Pokud je, obraťte se s žádostí o opravu dat na příslušnou instituci uvedenou na této stránce. Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích. Pokud je na zdrojové stránce všechno v pořádku a chyba je pouze u nás, klikněte níž na tlačítko Aktualizovat data a vyčkejte. Aktualizace může trvat i několik málo desítek sekund.

Články o podnikání

Nekopu do hráče, jdu po míči. Jak se staví tým pro finanční poradenství

19. 9. 2020 | | Martin Vlnas | 5 komentářů

Nekopu do hráče, jdu po míči. Jak se staví tým pro finanční poradenství

Kariéra finančního poradce se vám slibně rozjíždí, klientů přibývá a vy najednou zjistíte, že by bylo fajn nebýt na všechno sám. Jenže kde sehnat ty správné lidi, jak je namotivovat a hlavně jak je udržet, aby vám po dvou měsících nedali košem? Michal Krejčí, který vede v Partners tým 230 lidí, má v rukávu pár tipů, které by vám mohly usnadnit krušné začátky.

Technické normy budou zdarma, podnikatelé ušetří

18. 9. 2020 | | Petr Kučera | 6 komentářů

Technické normy budou zdarma, podnikatelé ušetří

Veřejnost získá bezplatný přístup k závazným technickým normám. Rozhodli o tom poslanci na návrh Pirátů. Elektrikáři, stavaři a další živnostníci tak mohou ušetřit tisíce korun ročně na poplatcích.

Banky zpřísnily úvěry pro firmy. Někomu nepůjčí vůbec

18. 9. 2020 | | Jiří Hovorka

Banky zpřísnily úvěry pro firmy. Někomu nepůjčí vůbec

Banky jsou při poskytování podnikatelských úvěrů výrazněji opatrnější. Ukazují to zkušenosti finanční skupiny SFG Holding, která pomáhá firmám zajistit bankovní financování investic do nemovitostí, developmentu, podnikání a startupů.

Končí prodloužený termín pro přehledy OSVČ

17. 9. 2020 | | Jiří Hovorka

Končí prodloužený termín pro přehledy OSVČ

V pátek končí prodloužený termín, do kterého musí osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ) odevzdat přehledy sociálního a zdravotního pojištění za rok 2019.

Omezení Airbnb: Jak má vypadat, až se vrátí turisté?

17. 9. 2020 | | Veronika Hejná | 5 komentářů

Omezení Airbnb: Jak má vypadat, až se vrátí turisté?

Hlasy kritiků „platforem pro sdílené ubytování“ sílí. Ve hře je hned několik návrhů na regulaci.

Nejlepší kurz

NázevCelkem zaplatíte
Exchange s.r.o. VIP 2 680,00 Kč
Czech Exchange 2 680,00 Kč
Exchange s.r.o. 2 690,00 Kč
Poštovní spořitelna 2 743,90 Kč
ČSOB 2 743,90 Kč
Expobank CZ 2 749,10 Kč
Komerční banka 2 752,03 Kč
Česká spořitelna 2 767,00 Kč
Raiffeisenbank 2 796,00 Kč
UnicreditBank Czech Republic 2 805,30 Kč
TIP: Získejte výhodný VIP kurz na výměnu valut
vytiskněte si slevový kupón.
TIP: Jak na platby do zahraničí ZDARMA? - šetřete na poplatcích, podmínky ZDE.

Ušetřete s Peníze.cz

Naši čtenáři s námi ušetřili už  12 814 339 Kč. Podívejte se na poslední poptávky a vyzkoušejte nás také. Vše je zcela zdarma.

Celebrity v rejstříku

Jsou to frajeři, nebo lupiči? Hlasujte v hitparádě o krále a největšího podvraťáka našeho obchodního rejstříku. Pokud nevidíte svého favorita, zkuste si stránku znovu načíst, objeví se další várka…

1.Roman Vaněk

Roman Vaněk

- kuchař

+114
+
-
2.Vladimír Šmicer

Vladimír Šmicer

- fotbalista

-1
+
-
3.Stanislav Bernard

Stanislav Bernard

- podnikatel, politik a pivovarník

-146
+
-
4.Marek Dalík

Marek Dalík

- lobbista a podnikatel

-251
+
-
5.František Chvalovský

František Chvalovský

- podnikatel a kontroverzní fotbalový funkcionář

-278
+
-

Články na Heroine.cz

Chcete mít ve skříni šaty od českého návrháře? Kde začít a jak se neztratit na módní scéně

Chcete mít ve skříni šaty od českého návrháře? Kde začít a jak se neztratit na módní scéně

Už dávno neplatí, že autorská móda přímo od návrháře musí být drahá, a zároveň pro ženy...více

Užít si sama sebe. Proč se téměř nebavíme o ženské masturbaci?

Užít si sama sebe. Proč se téměř nebavíme o ženské masturbaci?

Můžu si sama sebe užít? Můžu. Chci o tom mluvit? Chci, nebo možná nechci. Musím o tom...více

Deprese a vyhoření můžou potkat každého. Nezlehčujte je, často jde o čas

Deprese a vyhoření můžou potkat každého. Nezlehčujte je, často jde o čas

Lenka Krákorová je zdravá devětatřicetiletá žena, která dělá práci snů na manažerské pozici....více

Ušetřete za elektřinu a plyn

Zdají se vám vaše účty za elektřinu a plyn podezřele vysoké, ale nechce se vám do srovnávání nabídek? Odrazuje vás od změny dodavatele nekonečné papírování? Máme řešení: porovnáme distribuční sazby za elektřinu i plyn a vybereme tu pro vás nejvýhodnější. A pokud budete chtít, zařídíme za vás i změnu dodavatele.

Průměrně šetříme 2320 korun ročně na elektřině a 2560 korun na plynu.

Víte, kde najdete nejlevnější benzin ve svém okolí? My ano. Vyzkoušejte naše vyhledávání čerpacích stanic podle adresy nebo místa, kde se právě nacházíte.

Vývoj ceny benzinu a ceny nafty

Poradna

Poslední dotaz: Kde platit sociální a zdravotnípojištění
Poradna > Daně > Pojistné na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění > Kde platit sociální a zdravotnípojištění

Otázka: Dobrý den, ráda bych se zeptala na platbu sociálního a zdravotního pojištění v případě, kdy jsem nastoupila od 1.9. k pojišťovně na smlouvu o obchodním zastoupení a pomoci při správě. Bylo mi řečeno,...Více

Právní poradna

Sociální poradna

Investiční poradna

Interaktivní grafiky

Spočítejte si osobní inflaci

Spočítejte si osobní inflaci

Inflace se měří indexem cen průměrného koše výrobků a služeb. Jenže každý kupuje něco jiného, proto na každého inflace působí jinak.

Jak se vyvíjejí v Česku mzdy a nezaměstnanost

Jak se vyvíjejí v Česku mzdy a nezaměstnanost

Unikátní mapa, na které můžete sledovat vývoj nezaměstnanosti a průměrných platů v jednotlivých českých krajích od roku 2006.

Průvodce výpisem z katastru nemovitostí

Průvodce výpisem z katastru nemovitostí

Vyznat se ve výpisu z katastru nemovitostí je často složité. Připravili jsme průvodce, který vám pomůže se zorientovat v jeho jednotlivých částech.

Partners Financial Services