Používáte nástroj pro blokování reklamy. Pokud nám chcete pomoci, vypněte si blokování reklamy na našem webu. Zde najdete jednoduchý návod. Děkujeme.

Obchodní rejstřík:
AVANT investiční společnost, a.s., IČO: 27590241

Tento výpis má pouze informativní charakter. Doporučujeme informace ověřit v oficiálním veřejném rejstříku.
Tyto stránky navštíví měsíčně 1 000 000 lidí. Chcete inzerci na míru? Napište nám!

Výpis z obchodního rejstříku

Rejstřík
ARES
 
DPH
 
Finanční subjekty
 
Pracovní místa
 
Datum zápisu18. 8. 2006
Obchodní firma
od 15. 11. 2012

AVANT investiční společnost, a.s.

od 26. 3. 2010 do 15. 11. 2012

AVANT Fund Management investiční společnost, a.s.

od 23. 12. 2008 do 26. 3. 2010

Avant Fund Management investiční společnost, a.s.

od 12. 4. 2007 do 23. 12. 2008

CEE FUND MANAGEMENT investiční společnost, a.s.

od 18. 8. 2006 do 12. 4. 2007

CEE FUND MANAGEMENT a.s.

Adresa sídla
od 22. 10. 2014
Kraj: Hlavní město Praha
Okres: Hlavní město Praha
Obec: Praha
Část obce: Karlín
Ulice: Rohanské nábřeží
Adresní místo: Rohanské nábřeží 671/15
PSČ: 18600
od 26. 3. 2010 do 26. 3. 2010
Praha 3, Koněvova 2660/141, PSČ 138 03
od 26. 3. 2010 do 22. 10. 2014
Praha 3, Koněvova , PSČ 130 83
od 18. 8. 2006 do 26. 3. 2010
Praha 1, Václavské náměstí 1, PSČ 110 00
IČO
od 18. 8. 2006

27590241

DIČ

CZ27590241

Identifikátor datové schránky:69gcyy2
Právní forma
od 18. 8. 2006
Akciová společnost
Spisová značka11040 B, Městský soud v Praze
Předmět podnikání
od 12. 4. 2007
- vytváření a obhospodařování podílových fondů
od 12. 4. 2007
- obhospodařování investičních fondů na základě smlouvy o obhospodařování
Předmět činnosti
od 18. 8. 2006 do 12. 4. 2007
- pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor s poskytováním pouze základních služeb zajišťujících řádný provoz nemovitostí, bytů a nebytových prostor
Ostatní skutečnosti
od 26. 8. 2014
- Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
od 24. 1. 2014
- Počet členů statutárního orgánu: 5
od 26. 4. 2010 do 12. 5. 2010
- AVANT Consulting, a.s., IČ 290 03 610, se sídlem Praha 3, Žižkov, Koněvova 2660/141, PSČ 130 83, jako jediný akcionář společnosti AVANT Fund Management investiční společnost, a.s., IČ 275 90 241, se sídlem Praha 3, Žižkov, Koněvova 2660/141, PSČ 138 03, p ři výkonu působnosti valné hromady dle ustanovení § 190 zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, v platném znění (dále i jen ?obchodní zákoník?) rozhodl, dle § 216b obchodního zákoníku, současně o snížení a zvýšení základního kapitálu Společnosti, a t o následujícím způsobem: I. Základní kapitál společnosti AVANT Fund Management investiční společnost, a.s., IČ 275 90 241, se sídlem Praha 3, Žižkov, Koněvova 2660/141, PSČ 138 03, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 11040, se snižuje, a to takto: Důvod snížení základního kapitálu a způsob naložení s částkou odpovídající snížení základního kapitálu: Základní kapitál Společnosti se snižuje za účelem úhrady ztráty minulých období ve smyslu § 216a odst.1 písm. a) obchodního zákoníku. Rozsah snížení základního kapitálu: Základní kapitál Společnosti se snižuje o částku 17,500.000,- Kč (sedmnáct milionů pět set tisíc korun českých), tj. z částky 20,000.000,- Kč (dvacet milionů korun českých) na částku 2,500.000,- Kč (dva miliony pět set tisíc korun českých), a to snížením jmenovité hodnoty všech akcií Společnosti. Forma snížení základního kapitálu: Základní kapitál Společnosti bude snížen formou snížení jmenovité hodnoty všech akcií vydaných Společností. Jmenovitá hodnota každé akcie se sníží z částky 100.000,- Kč (sto tisíc korun českých) na částku 12.500,- Kč (dvanáct tisíc pět set korun českých). Způsob, jakým bude snížení základního kapitálu Společnosti provedeno: Snížení základního kapitálu Společnosti bude provedeno výměnou dosavadních akcií Společnosti, kdy každá akcie o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč (sto tisíc korun českých) bude vyměněna za novou akcii Společnosti každou o jmenovité hodnotě 12.500,- Kč (dvaná ct tisíc pět set korun českých). Lhůta pro předložení akcií Společnosti za účelem jejich výměny: Akcie musí být předloženy Společnosti za účelem jejich výměny ve lhůtě 15 (patnácti) dnů ode dne zápisu rozhodnutí jediného akcionáře Společnosti o snížení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Pokud akcionář ve stanovené lhůtě akcie nepředloží, ne ní oprávněn až do jejich předložení vykonávat práva s nimi spojená a představenstvo uplatní postup podle § 214 obchodního zákoníku. II. Základní kapitál společnosti AVANT Fund Management investiční společnost, a.s., IČ 275 90 241, se sídlem Praha 3, Žižkov, Koněvova 2660/141, PSČ 138 03, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 11040, se zvyšuje, a to takto: Splnění podmínek pro zvýšení základního kapitálu: Jediný akcionář Společnosti prohlašuje, že pro zvýšení základního kapitálu jsou splněny zákonem stanovené podmínky, neboť ke dni rozhodnutí je zcela splacen základní kapitál Společnosti. Důvod zvýšení základního kapitálu: Z důvodu kapitálového posílení Společnosti a s ohledem na potřebu zajištění hmotných podmínek pro rozvoj její činnosti se zvyšuje základní kapitál Společnosti upsáním nových akcií. Částka, o kterou má být základní kapitál zvýšen: Základní kapitál Společnosti se zvyšuje o částku 2.500.000,- Kč (dva miliony pět set tisíc korun českých) tj. z částky 2,500.000,- Kč (dva miliony pět set tisíc korun českých) na částku 5,000.000,- Kč (pět milionů korun českých) peněžitým vkladem, a to up sáním nových akcií s tím, že upisování nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. Počet, jmenovitá hodnota, druh, forma a podoba upisovaných akcií: Zvýšení základního kapitálu Společnosti bude provedeno upsáním nových akcií ? 200 (dvě stě) kusů akcií o jmenovité hodnotě 12.500,- Kč (dvanáct tisíc pět set korun českých). Nově upsané akcie nebudou kótované; s nově upisovanými akciemi nebudou spojena žá dná zvláštní práva, budou s nimi spojena stejná práva jako s dosud vydanými akciemi. Nově upsané akcie jsou kmenové, znějící na jméno a v listinné podobě. Vzdání se přednostního práva: AVANT Consulting, a.s., IČ 290 03 610, se sídlem Praha 3, Žižkov, Koněvova 2660/141, PSČ 130 83, zapsaná v oddílu B, vložka 15776 obchodního rejstříku, vedeného Městským soudem v Praze, se výslovně vzdává svého přednostního práva k účasti na zvýšení zákla dního kapitálu společnosti a výslovně souhlasí s tím, že závazek ke zvýšení základního kapitálu dle rozhodnutí jediného akcionáře Společnosti převezme v celém rozsahu předem určený zájemce - společnost AVANT Consulting, a.s. Předem určený zájemce: Veškeré nově upisované akcie budou nabídnuty předem určenému zájemci, kterým bude společnost AVANT Consulting, a.s., IČ 290 03 610, se sídlem Praha 3, Žižkov, Koněvova 2660/141, PSČ 130 83, zapsaná v oddílu B, vložka 15776 obchodního rejstříku, vedeného M ěstským soudem v Praze, který upíše všechny nově upisované akcie.Tento předem určený zájemce upíše akcie ve smlouvě o upsání akcií, kterou uzavře se Společností. Smlouva o upsání akcií musí obsahovat alespoň určení počtu, druhu, formy, podoby, jmenovité h odnoty akcií, výši emisního kursu a lhůtu jeho splacení. Emisní kurs: Emisní kurs nově upisovaných akcií se rovná jejich jmenovité hodnotě. Místo pro upisování akcií předem určeným zájemcem: Místem pro úpis akcií předem určeným zájemcem je Koněvova 2660/141, Praha 3 ? Žižkov, PSČ 130 83. Lhůta pro upsání akcií předem určeným zájemcem: Lhůta pro úpis akcií předem určeným zájemcem bude činit 14 (čtrnáct) dnů ode dne doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií dle § 204 odst. 5 obchodního zákoníku, který bude obsahovat náležitosti uvedené v ustanovení § 205 odst. 3 obchodního zákon íku, a bude doručen předem určenému zájemci, tj. společnosti AVANT Consulting, a.s., do 14 (čtrnácti) dnů ode dne zápisu rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu Společnosti do obchodního rejstříku. V případě že bude proveden v obchodním rejstříku současně zápis rozhodnutí jediného akcionáře o snížení a zvýšení základního kapitálu Společnosti dle tohoto notářského zápisu, nezačne lhůta pro předložení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií dle § 20 4 odst. 5 obchodního zákoníku běžet dříve, než nabude právní moci rozhodnutí obchodního rejstříku o snížení základního kapitálu dle tohoto notářského zápisu. Představenstvo Společnosti je povinno písemně sdělit předem určenému zájemci emisní kurs upisovaných akcií, počátek a délku lhůty pro upsání akcií a den zápisu tohoto rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku do 14 (čtrnácti) dnů od e dne zápisu rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu společnosti do obchodního rejstříku, a současně ve stejné lhůtě předložit upisovateli návrh na uzavření smlouvy o upsání akcií dle ustanovení § 204 odst. 5 obchodního zákoníku, s tím , že doručení návrhu na uzavření smlouvy se bere za počátek běhu shora uvedené lhůty pro úpis akcií.V případě že bude proveden v obchodním rejstříku současně zápis rozhodnutí jediného akcionáře o snížení a zvýšení základního kapitálu Společnosti dle tohot o notářského zápisu, nezačne tato lhůta běžet dříve, než nabude právní moci rozhodnutí obchodního rejstříku o snížení základního kapitálu dle tohoto notářského zápisu. Peněžitý vklad a způsob jeho splacení: Emisní kurs upsaných akcií je předem určený zájemce povinen splatit peněžitým vkladem.Tento způsob splacení emisního kursu nově upisovaných akcií se schvaluje. Pravidla postupu při splácení emisního kursu upsaných akcií: Upisovatel je povinen splatit 100 % (sto procent) emisního kursu upsaných akcií do 15 (patnácti) dnů od úpisu akcií, a to na účet Společnosti, č.ú. 100xxxx, vedený u České spořitelny, a.s. Tato pravidla postupu při splácení emisního kursu upsaných akcií jediný akcionář schvaluje.
od 15. 8. 2008 do 3. 9. 2008
- Jediný akcionář schválil dne 5.srpna 2008 rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu tohoto znění: 1.Základní kapitál společnosti se zvýší o částku 10.000.000,-Kč.Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. 2.Na zvýšení základního kapitálu bude upsáno 100 kusů listinných akcií společností o jmenovité hodnotě 100.000,-Kč znějících na jméno. Všechny akcie budou akciemi kmenovými, tedy stejného druhu, a nebudou kótované. 3.Upsání všech 100 kusů kmenových listinných akcií společnosti o jmenovité hodnotě 100.000,-Kč znějících na jméno bude nabídnuto určitému zájemci-stávající jedinému akcionáři-společnosti FINEP HOLDING? SE, se sídlem Praha 1, Václavské náměstí 846/1, PSČ 1 10 00, IČ 279 27 822, zapsané v obchodním rejstříku vedené městským soudem v Praze, v oddíle H, číslo vložky 7, dále též jen ,,určitý zájemce", který tímto rovněž vykonává přednostní právo akcionáře na upsání akcií dle § 204a obchodního zákoníků. 4.Akcie je možno upsat v sídle společnosti CEE FUND MANAGEMENT investiční společnosti, a.s. v Praze 1, Václavské náměstí 1, PSČ 120 00, v pracovních dnech od 8,00 do 16,00 hodin. Lhůta pro upsání akcií činí 14 (čtrnáct) dní a počíná běžet dnem doručení ná vrhu smlouvy o upsání akcií určitému zájemce. 5.Předem určený zájemce upisuje akcie ve smlouvě o upsání akcií, kterou uzavírá se společností. Smlouva o upsání akcií musí mít písemnou formu, podpisy musí být úředně ověřeny. Smlouva o upsání akcií musí obsahovat alespoň náležitosti uvedené v § 205 odst avci 3) obchodního zákoníku. 6.Počátek běhu lhůty k upsání akcií sdělí společnosti CEE FUND MANGAGEMENT investiční společnost, a.s určitému zájemce písemným oznámení zaslaným doporučeným dopisem nebo předaným určitému zájemci osobně proti podpisu, přičemž nedílnou součástí oznámení m usí být návrh smlouvy o upsání akcií. Návrh na uzavření smlouvy o upsání akcií musí být určitému zájemci doručen do 3 (tří) pracovních dnů ode dne zápisu tohoto rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Po dohodě společnosti CEE FU ND MANNAGEMENT investiční společnost, a.s a určitého zájemce může být smlouva o upsání akcií uzavřena i dříve, než je rozhodnutí v působnosti valné horamady o zvýšení základního kapitálu zapsáno do obchodního rejstříku, jestliže byl podán návrh na zápis tohoto rozhodnutí do obchodního rejstříku a upisování akcií je vázáno na rozvazovací podmínku, jž je právní moc rozhodnutí o zamítnu návrh na zápis rozhodnutí v působnosti valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. 7.Emisní kurs upsaných akcií je shodný s jejich jmenovitou hodnotu, tzn.jedna akcie společnosti o jmenovité hodnotě 100.000,-Kč bude upsáno emisním kursem 100.000,-Kč. 8.Emisní kurs upsaných akcií bude splacen peněžitým vkladem určitého zájemce. Peněžitý vklad je upisovatel-určitý zájemce povinen splatit takto: 50% peněžitého vkladu je upisovatel povinen splatit nejpozději ve lhůtě 30 dní ode dne upsání akcií, a to složením na zvláštní účet společnosti číslo 1978xxxx vedený u společnosti Česká spořitelna, a.s, který za tím účelem společnosti CEE FUND MANA GEMENT investiční společnost, a.s otevře na své jméno. Dle ustanovení § 204 odst 2) obchodního zákoníku banka nesmí umožnit společnosti disponovat se splaceným vkladem vloženým na tento účet před zápisem zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku . Zbývající část peněžitého vkladu je upisovatel povinen splatit nejpozději do jednoho roku ode dne upsání akcií.
od 31. 10. 2007 do 10. 12. 2007
- Jediný akcionář společnosti učinil dne 24.10.2007 rozhodnutí jediného akcionáře v působnosti valné hromady o zvýšení základního kapitálu společnosti v následujícím znění: Základní kapitál společnosti se zvyšuje z částky 6.000.000,- Kč o částku 4.000.000,- Kč na částku 10.000.000,-Kč s tím, že upsání akcií nad tuto částku se nepřipouští. Za účelem zvýšení základního kapitálu bude vydáno 40 ks kmenových akcií na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě 100.000,-Kč každá. Akcie budou upsány peněžitým vklad em a nabídnuty předem určenému zájemci, a to jedinému akcionáři-společnosti NS GROUP a.s., se sídlem Praha 1, Jakubská 647/2, IČ: 27590241.K upsání akcií dojde smlouvou o upsání akcií uzavřenou mez společností a jediným akcionářem jako upisovatelem. K ups ání akcií bude poskytnuta lhůta 14 dnů od doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií s tím, že návrh na uzavření smlouvy o upsání akcií musí být upisovateli doručen do 3 pracovních dnů ode dne podání návrhu na zápis usnesení o zvýšení základního k apitálu do obchodního rejstříku. Místem pro upsání akcií je sídlo společnosti. Upisování akcií je vázáno na rozvazovací podmínku, jíž je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrh na zápis usnesení jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu do obchodní ho rejstříku. Emisní kurs nově uspaných akcií odpovídá jmenovité hodnotě akcií. Jediný akcionář je povinen splatit emisní kurs všech nově upsaných akcií do 30 dnů od uzavření smlouvy o upsání akcií na bankovní účet pro tento účel společností zřízený.
Kapitál
od 19. 5. 2010
Základní kapitál 5 000 000 Kč, splaceno 100 %.
od 12. 5. 2010 do 19. 5. 2010
Základní kapitál 2 500 000 Kč, splaceno 100 %.
od 3. 9. 2008 do 12. 5. 2010
Základní kapitál 20 000 000 Kč, splaceno 100 %.
od 10. 12. 2007 do 3. 9. 2008
Základní kapitál 10 000 000 Kč, splaceno 100 %.
od 18. 8. 2006 do 10. 12. 2007
Základní kapitál 6 000 000 Kč, splaceno 100 %.
od 19. 5. 2010
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 400 v listinné podobě.
od 12. 5. 2010 do 19. 5. 2010
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 200 v listinné podobě.
od 3. 9. 2008 do 12. 5. 2010
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 200 v listinné podobě.
od 10. 12. 2007 do 3. 9. 2008
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 100 v listinné podobě.
od 18. 8. 2006 do 10. 12. 2007
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 60 v listinné podobě.
Dluží vám tato firma
Statutární orgán
od 1. 10. 2020
JUDr. PETR KRÁTKÝ - člen představenstva
Praha - Chodov, Švabinského, PSČ 149 00
den vzniku členství: 17. 9. 2020
od 5. 8. 2020
Ing. MARTIN SEKOT - člen představenstva
Praha - Třeboradice, Bayerova, PSČ 196 00
den vzniku členství: 1. 12. 2019
od 14. 1. 2020 do 5. 8. 2020
Ing. MARTIN SEKOT - člen představenstva
Praha - Záběhlice, Kamelova, PSČ 106 00
den vzniku členství: 1. 12. 2019
od 14. 1. 2020 do 3. 9. 2020
Ing. MARTIN KRAJÍČEK - člen představenstva
Praha - Libeň, Pod vodárenskou věží, PSČ 182 00
den vzniku členství: 1. 12. 2019 - 31. 8. 2020
od 2. 3. 2018
Mgr. ROBERT ROBEK - Místopředseda představenstva
Praha - Malešice, Útulná, PSČ 108 00
den vzniku členství: 8. 12. 2015
den vzniku funkce: 9. 5. 2017
od 14. 7. 2017 do 14. 7. 2017
Ing. ZDENĚK HAUZER - místopředseda představenstva
Praha - Vinohrady, Chrudimská, PSČ 130 00
den vzniku členství: 10. 8. 2016
den vzniku funkce: 10. 8. 2016 - 9. 5. 2017
od 23. 6. 2017
Mgr.Ing. ONDŘEJ PIERAN - Místopředseda představenstva
Bohumín - Pudlov, Rolnická, PSČ 735 51
den vzniku členství: 19. 9. 2014
den vzniku funkce: 9. 5. 2017
od 23. 6. 2017 do 2. 3. 2018
Mgr. ROBERT ROBEK - Místopředseda představenstva
Praha - Karlín, K Olympiku, PSČ 186 00
den vzniku členství: 8. 12. 2015
den vzniku funkce: 9. 5. 2017
od 23. 6. 2017 do 29. 11. 2019
Ing. ZDENĚK HAUZER - Člen představenstva
Praha - Vinohrady, Chrudimská, PSČ 130 00
den vzniku členství: 10. 8. 2016 - 30. 9. 2019
od 10. 12. 2015 do 23. 6. 2017
Mgr. ROBERT ROBEK - Člen představenstva
Praha - Karlín, K Olympiku, PSČ 186 00
den vzniku členství: 8. 12. 2015
od 20. 10. 2015
Mgr. Ing. PAVEL DOLEŽAL - Předseda představenstva
Osík, , PSČ 569 67
den vzniku členství: 10. 12. 2014
den vzniku funkce: 10. 12. 2014
od 22. 10. 2014 do 23. 6. 2017
Mgr.Ing. ONDŘEJ PIERAN - člen představenstva
Bohumín - Pudlov, Rolnická, PSČ 735 51
den vzniku členství: 19. 9. 2014
od 24. 1. 2014 do 28. 6. 2016
Ing. VÁCLAV URBAN - místopředseda představenstva
Praha - Vokovice, K Červenému vrchu, PSČ 160 00
den vzniku členství: 1. 10. 2013 - 1. 6. 2016
den vzniku funkce: 1. 10. 2013 - 1. 6. 2016
od 8. 8. 2013 do 24. 1. 2014
PETR ILLETŠKO - místopředseda představenstva
Psáry, Chrpová, PSČ 252 44
den vzniku členství: 1. 11. 2012 - 1. 10. 2013
den vzniku funkce: 1. 11. 2012 - 1. 10. 2013
od 8. 8. 2013 do 22. 10. 2014
MARTIN BELZA - člen představenstva
Brno - Líšeň, Nad lomem, PSČ 628 00
den vzniku členství: 27. 5. 2013 - 19. 9. 2014
od 8. 8. 2013 do 10. 12. 2015
ALEŠ BUDÍN - člen představenstva
Rozdrojovice, Za Humny, PSČ 664 34
den vzniku členství: 27. 5. 2013 - 8. 12. 2015
od 7. 8. 2013 do 20. 10. 2015
Mgr. Ing. PAVEL DOLEŽAL - předseda představenstva
Osík, , PSČ 569 67
den vzniku členství: 19. 2. 2010 - 10. 12. 2014
den vzniku funkce: 3. 3. 2010 - 10. 12. 2014
od 15. 11. 2012 do 8. 8. 2013
Ing. Petr Illetško - místopředseda představenstva
Praha 4 - Šeberov, Karfíkova, PSČ 149 00
den vzniku členství: 1. 11. 2012 - 1. 10. 2013
den vzniku funkce: 1. 11. 2012 - 1. 10. 2013
od 15. 11. 2012 do 24. 1. 2014
Akad.mal. Igor Fogaš - člen představenstva
Brno - Černá Pole, Slepá, PSČ 613 00
den vzniku členství: 9. 8. 2012 - 10. 10. 2013
od 15. 11. 2012 do 24. 1. 2014
Mgr. Robert Mečkovský - člen představenstva
Olomouc - Nová Ulice, Na Tabulovém vrchu, PSČ 779 00
den vzniku funkce: 9. 8. 2012
od 15. 11. 2012 do 23. 6. 2017
Ing. Zdeněk Hauzer - místopředseda představenstva
Praha - Vinohrady, Chrudimská, PSČ 130 00
den vzniku členství: 10. 8. 2011 - 10. 8. 2016
den vzniku funkce: 9. 8. 2012 - 10. 8. 2016
od 10. 10. 2011 do 15. 11. 2012
Ing. Zdeněk Hauzer - člen představenstva
Praha 3, Chrudimská, PSČ 130 00
den vzniku členství: 10. 8. 2011
od 20. 7. 2011 do 15. 11. 2012
RNDr. Dušan Brabec - člen představenstva
Praha 4 - Nusle, Lounských, PSČ 140 00
den vzniku členství: 26. 4. 2011 - 1. 11. 2012
od 26. 3. 2010 do 20. 7. 2011
Ing. Andrea Paslerová - člen představenstva
Říčany, Na Vyhlídce 1891/1, PSČ 251 01
den vzniku členství: 3. 3. 2010 - 26. 4. 2011
od 26. 3. 2010 do 10. 10. 2011
Ing. Petr Šmíd - člen představenstva
Praha 4, Okružní 2162/6, PSČ 143 00
den vzniku členství: 19. 2. 2010 - 10. 8. 2011
od 26. 3. 2010 do 7. 8. 2013
Mgr. Ing. Pavel Doležal - předseda představenstva
Osík, 185, PSČ 569 67
den vzniku členství: 19. 2. 2010
den vzniku funkce: 3. 3. 2010
od 22. 5. 2008 do 26. 3. 2010
Mgr. Andrzej Martynek - člen představenstva
Praha 7, Umělecká 558/6, PSČ 170 00
den vzniku členství: 14. 4. 2008 - 19. 2. 2010
od 13. 5. 2008 do 22. 5. 2008
Mgr. Andrzej Martynk - člen představenstva
Praha 7, Umělecká 6/588, PSČ 170 00
den vzniku členství: 14. 4. 2008
od 13. 5. 2008 do 26. 3. 2010
Přemysl Hrubec - předseda představenstva
Praha 5, Pražského 660/42, PSČ 152 00
den vzniku členství: 14. 4. 2008 - 19. 2. 2010
den vzniku funkce: 14. 4. 2008 - 19. 2. 2010
od 15. 2. 2008 do 13. 5. 2008
Ing. Ivo Hoffman - předseda představenstva
Praha 4, U Svépomoci 1015/1, PSČ 140 00
den vzniku členství: 18. 8. 2006
den vzniku funkce: 7. 2. 2008 - 14. 4. 2008
od 15. 2. 2008 do 13. 5. 2008
Ing. Hana Landová - člen představenstva
Praha 3, Žerotínova 54, PSČ 130 00
den vzniku členství: 6. 2. 2008 - 14. 4. 2008
od 15. 2. 2008 do 26. 3. 2010
Ing. Petr Šmíd - člen představenstva
Starý Plzenec, Tomáškova 1175, PSČ 332 02
den vzniku členství: 6. 2. 2008 - 19. 2. 2010
od 18. 8. 2006 do 15. 2. 2008
Ing. Ivo Hoffman - člen představenstva
Praha 4, U Svépomoci 1015/1, PSČ 140 00
den vzniku členství: 18. 8. 2006
od 15. 11. 2012
Jménem společnosti jedná představenstvo. Za představenstvo jednají a podepisují v celém rozsahu navenek předseda představenstva samostatně, místopředseda představenstva samostatně, člen představenstva společně s předsedou nebo místopředsedou představenstv a.
od 26. 3. 2010 do 15. 11. 2012
Jménem společnosti v celém rozsahu jedná představenstvo, a to předseda představenstva samostatně nebo dva členové představenstva společně.
od 15. 2. 2008 do 26. 3. 2010
Jménem společnosti jedná představenstvo. Za představenstvo jednají navenek dva členové představenstva společně.
od 18. 8. 2006 do 15. 2. 2008
Jménem společnosti jedná člen představenstva samostatně.
Dozorčí rada
od 1. 9. 2020
Ing. VLADIMÍR BEZDĚK, M.A. - Člen
Dobřichovice, Krátká, PSČ 252 29
den vzniku členství: 30. 6. 2020
od 13. 3. 2020
VENDULA ŠROMOVÁ - člen dozorčí rady
Praha - Libeň, Konšelská, PSČ 180 00
den vzniku členství: 2. 3. 2020
od 3. 5. 2018
Mgr. EVA DOLEŽALOVÁ - člen dozorčí rady
Osík, , PSČ 569 67
den vzniku členství: 28. 12. 2017
od 3. 5. 2018 do 3. 5. 2018
Bc. KAREL KROMÍCHAL - Předseda dozorčí rady
Dolní Morava - Velká Morava, , PSČ 561 69
den vzniku členství: 28. 12. 2017
den vzniku funkce: 28. 12. 2017
od 3. 5. 2018 do 29. 11. 2019
Mgr. KAREL KROMÍCHAL - Předseda dozorčí rady
Dolní Morava - Velká Morava, , PSČ 561 69
den vzniku členství: 28. 12. 2017 - 31. 8. 2019
den vzniku funkce: 28. 12. 2017 - 31. 8. 2019
od 3. 5. 2018 do 13. 3. 2020
Mgr. Ing. MAREK JOCH - Člen dozorčí rady
Chýně, Liliová, PSČ 253 03
den vzniku členství: 2. 2. 2018 - 2. 3. 2020
od 5. 9. 2017 do 3. 5. 2018
Bc. KAREL KROMÍCHAL - Předseda
Dolní Morava - Velká Morava, , PSČ 561 69
den vzniku členství: 1. 5. 2016 - 27. 12. 2017
den vzniku funkce: 7. 6. 2016 - 27. 12. 2017
od 28. 6. 2016 do 5. 9. 2017
KAREL KROMÍCHAL - člen dozorčí rady
Dolní Morava - Velká Morava, , PSČ 561 69
den vzniku členství: 1. 5. 2016
od 13. 5. 2016 do 3. 5. 2018
Ing. ELIŠKA PEROUTKOVÁ - člen dozorčí rady
Vysoká - Strážnice, , PSČ 277 24
den vzniku členství: 25. 9. 2014 - 27. 12. 2017
od 20. 10. 2015 do 28. 6. 2016
JUDr. PETR KRÁTKÝ - Předseda dozorčí rady
Praha - Chodov, Švabinského, PSČ 149 00
den vzniku členství: 22. 6. 2015 - 1. 5. 2016
den vzniku funkce: 22. 6. 2015 - 1. 5. 2016
od 20. 10. 2015 do 3. 5. 2018
TOMÁŠ RAŠKA, MBA - Člen dozorčí rady
Praha - Krč, Pod rovinou, PSČ 140 00
den vzniku členství: 19. 2. 2015 - 27. 12. 2017
od 22. 10. 2014 do 13. 5. 2016
Ing. ELIŠKA PEROUTKOVÁ - člen dozorčí rady
Janov, , PSČ 793 84
den vzniku členství: 25. 9. 2014
od 26. 8. 2014 do 22. 10. 2014
Ing. DAVID MANYCH - člen dozorčí rady
Praha 5 - Smíchov, Smrčinská, PSČ 150 00
den vzniku členství: 30. 6. 2014 - 25. 9. 2014
od 26. 8. 2014 do 20. 10. 2015
JUDr. JAROSLAV BARTOŠ - předseda dozorčí rady
Praha - Hostivař, Zápotoční, PSČ 102 00
den vzniku členství: 30. 6. 2014 - 22. 6. 2015
den vzniku funkce: 20. 8. 2014 - 22. 6. 2015
od 26. 8. 2014 do 20. 10. 2015
TOMÁŠ RAŠKA, MBA - člen dozorčí rady
Praha - Krč, Pod rovinou, PSČ 140 00
den vzniku členství: 30. 6. 2014 - 19. 2. 2015
od 15. 11. 2012 do 26. 8. 2014
Tomáš Raška, MBA - předseda dozorčí rady
Praha 4 - Krč, Pod rovinou, PSČ 140 00
den vzniku členství: 19. 2. 2010 - 30. 6. 2014
den vzniku funkce: 9. 8. 2012 - 30. 6. 2014
od 15. 11. 2012 do 26. 8. 2014
Ing. Jan Koťátko - člen dozorčí rady
Praha 9 - Letňany, Chotěšovská, PSČ 190 00
den vzniku členství: 9. 8. 2012 - 30. 6. 2014
od 15. 11. 2012 do 26. 8. 2014
Ing. Petr Kromíchal - člen dozorčí rady
Osík, , PSČ 569 67
den vzniku členství: 9. 8. 2012 - 30. 6. 2014
od 19. 3. 2012 do 15. 11. 2012
Ing. Vladimír Brůna - člen dozorčí rady
Praha 6 - Dejvice, Paťanka, PSČ 160 00
den vzniku členství: 12. 12. 2011 - 9. 8. 2012
od 20. 7. 2011 do 19. 3. 2012
Karel Kromíchal - člen dozorčí rady
Dolní Morava - Velká Morava, , PSČ 561 69
den vzniku členství: 26. 4. 2011 - 12. 12. 2011
od 26. 3. 2010 do 20. 7. 2011
Ing. Dalibor Meier - člen dozorčí rady
Droužkovice, SNP 288, PSČ 431 44
den vzniku členství: 19. 2. 2010 - 26. 4. 2011
od 26. 3. 2010 do 15. 11. 2012
Ing. Libor Matura - předseda dozorčí rady
Praha 10, Přetlucká 2154/1, PSČ 100 00
den vzniku členství: 19. 2. 2010 - 9. 8. 2012
den vzniku funkce: 10. 3. 2010 - 9. 8. 2012
od 26. 3. 2010 do 15. 11. 2012
Tomáš Raška, MBA - člen dozorčí rady
Praha 4 - Krč, Pod Rovinou 659/3, PSČ 140 00
den vzniku členství: 19. 2. 2010 - 30. 6. 2014
od 5. 5. 2009 do 26. 3. 2010
Ing. Štěpán Havlas - člen dozorčí rady
Praha 4, U Botiče 1389, PSČ 140 00
den vzniku členství: 15. 12. 2008 - 19. 2. 2010
od 15. 8. 2008 do 5. 5. 2009
JUDr. Petr Kotáb - člen dozorčí rady
Praha 4, Novodvorská 408/127, PSČ 140 00
den vzniku členství: 5. 8. 2008 - 15. 12. 2008
od 13. 5. 2008 do 26. 3. 2010
Ing. Hana Landová - člen dozorčí rady
Praha 3 - Žižkov, Žerotínova 54, PSČ 130 00
den vzniku členství: 14. 4. 2008 - 19. 2. 2010
od 10. 12. 2007 do 15. 8. 2008
Mgr. Martin Novotný - člen dozorčí rady
Praha 1 - Staré Město, Jakubská 647/2, PSČ 110 00
den vzniku členství: 19. 8. 2007 - 5. 8. 2008
od 10. 12. 2007 do 26. 3. 2010
Ing. Tomáš Pardubický - předseda dozorčí rady
Praha 4 - Kunratice, Na Lhotech 1441/26, PSČ 148 00
den vzniku členství: 1. 11. 2007 - 19. 2. 2010
den vzniku funkce: 1. 11. 2007 - 19. 2. 2010
od 31. 10. 2007 do 10. 12. 2007
Mgr. Martin Novotný - předseda
Praha 1 - Staré Město, Jakubská 647/2, PSČ 110 00
den vzniku členství: 19. 8. 2007
den vzniku funkce: 19. 8. 2007 - 1. 11. 2007
od 31. 10. 2007 do 10. 12. 2007
Ing. Ondřej Burian - člen
Sázava, Mladějovského 475, PSČ 285 06
den vzniku členství: 19. 8. 2007 - 1. 11. 2007
od 31. 10. 2007 do 13. 5. 2008
Radek Mixtaj - člen
Praha 3 - Vinohrady, U Vodárny 6, PSČ 130 00
den vzniku členství: 19. 8. 2007 - 14. 4. 2008
od 18. 8. 2006 do 31. 10. 2007
Radek Mixtaj - člen dozorčí rady
Praha 3, U Vodárny 6, PSČ 130 00
den vzniku členství: 18. 8. 2006 - 18. 8. 2007
od 18. 8. 2006 do 31. 10. 2007
Ing. František Francírek - člen dozorčí rady
Praha 8, Pomořanská 473/4, PSČ 181 00
den vzniku členství: 18. 8. 2006 - 18. 8. 2007
od 18. 8. 2006 do 31. 10. 2007
Mgr. Martin Novotný - člen dozorčí rady
Praha 1, Jakubská 647/2, PSČ 110 00
den vzniku členství: 18. 8. 2006 - 18. 8. 2007
Akcionáři
od 3. 5. 2018 do 1. 9. 2020
DOLPEN s.r.o., IČO: 26006286
Osík, , PSČ 569 67
od 20. 10. 2015 do 3. 5. 2018
AVANT Consulting, a.s., IČO: 29003610
Praha - Karlín, Rohanské nábřeží, PSČ 186 00
od 8. 4. 2010 do 20. 10. 2015
AVANT Consulting, a.s., IČO: 29003610
Praha 3 - Žižkov, koněvova, PSČ 130 83
od 10. 7. 2008 do 8. 4. 2010
FINEP HOLDING, SE, IČO: 27927822
Praha 1, Václavské náměstí 846/1, PSČ 110 00
od 18. 8. 2006 do 10. 7. 2008
NS GROUP a.s., IČO: 25698061
Praha 1, Jakubská 647/2, PSČ 110 00
Hodnocení firmy
-4
+
-

Další odkazy

Aktualizovat data

Peníze.cz zobrazuje pouze údaje, které byly zveřejněny na základě zákona v různých rejstřících. Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na této stránce. Vydavatel tímto způsobem zpracovává osobní údaje v souladu s čl. 6 odst. 1 odst. f) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů, tedy pro účely oprávněných zájmů uživatelů této webové služby, která umožňuje, mimojiné, vyhledávání v rejstřících z jednoho místa, aniž by údaje z těchto rejstříků sdružovala.

Pokud jste na našich stránkách objevili, že uváděná data neodpovídají realitě, zkontrolujte prosím nejdříve, zda chyba není přímo v příslušném zdrojovém rejstříku. Pokud je, obraťte se s žádostí o opravu dat na příslušnou instituci uvedenou na této stránce. Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích. Pokud je na zdrojové stránce všechno v pořádku a chyba je pouze u nás, klikněte níž na tlačítko Aktualizovat data a vyčkejte. Aktualizace může trvat i několik málo desítek sekund.

Články o podnikání

Krize rodí příležitosti. Startupy očima expertů

4. 12. 2020 | | Ondřej Tůma | 1 komentářů

 Krize rodí příležitosti. Startupy očima expertů

Jak se daří startupům v době koronavirové? Chopí se dravé firmy příležitosti? Na co se mají připravit ty, které chtějí uspět?

Zaplať stovku a máš klid. Paušální daň pro OSVČ prošla

1. 12. 2020 | | Jiří Hovorka, Petr Kučera | 110 komentářů

Zaplať stovku a máš klid. Paušální daň pro OSVČ prošla

Poslanci definitivně schválili návrh na paušální daň pro OSVČ. Využití nového systému bude dobrovolné, podnikatelům může přinést výhody i nevýhody.

Obchody a služby otevřou ve čtvrtek, zmírní i další omezení

29. 11. 2020 | | Petr Kučera | 9 komentářů

Obchody a služby otevřou ve čtvrtek, zmírní i další omezení

Do třetího stupně protiepidemického systému PES se Česko přesune od čtvrtka 3. prosince. Rozhodla o tom vláda na nedělním jednání. Otevřou se všechny obchody a služby včetně restaurací. Od pondělí do středy platí ještě dosavadní omezení.

Skoro devět z deseti hospod otevře hned, jak to půjde

27. 11. 2020 | | Petr Kučera | 7 komentářů

Skoro devět z deseti hospod otevře hned, jak to půjde

Naprostá většina hospod a restaurací otevře okamžitě v den, kdy jim to vládní rozhodnutí umožní. Ukázal to průzkum Plzeňského Prazdroje na vzorku 8200 tuzemských podniků, kam dodává svá piva.

Odklad, nebo definitivní konec? EET očima expertů

27. 11. 2020 | | Jiří Hovorka, Ondřej Tůma | 24 komentářů

Odklad, nebo definitivní konec? EET očima expertů

Jak se za čtyři roky fungování osvědčila elektronická evidence tržeb? A má smysl ji za dva roky resuscitovat, nebo spíš zaslouží poslední ránu z milosti?

Nejlepší kurz

NázevCelkem zaplatíte
Exchange s.r.o. VIP 2 665,00 Kč
Exchange s.r.o. 2 675,00 Kč
Czech Exchange 2 695,00 Kč
Poštovní spořitelna 2 712,70 Kč
ČSOB 2 712,70 Kč
Expobank CZ 2 721,30 Kč
Komerční banka 2 728,34 Kč
Česká spořitelna 2 736,00 Kč
Raiffeisenbank 2 766,68 Kč
UnicreditBank Czech Republic 2 775,20 Kč
TIP: Získejte výhodný VIP kurz na výměnu valut
vytiskněte si slevový kupón.
TIP: Jak na platby do zahraničí ZDARMA? - šetřete na poplatcích, podmínky ZDE.

Ušetřete s Peníze.cz

Naši čtenáři s námi ušetřili už  13 173 369 Kč. Podívejte se na poslední poptávky a vyzkoušejte nás také. Vše je zcela zdarma.

Celebrity v rejstříku

Jsou to frajeři, nebo lupiči? Hlasujte v hitparádě o krále a největšího podvraťáka našeho obchodního rejstříku. Pokud nevidíte svého favorita, zkuste si stránku znovu načíst, objeví se další várka…

1.Roman Šmucler

Roman Šmucler

- stomatolog, televizní moderátor a podnikatel

+152
+
-
2.Kamil Bartošek

Kamil Bartošek

- bavič

+2
+
-
3.Vladimír Šmicer

Vladimír Šmicer

- fotbalista

+1
+
-
4.Tomáš Sedláček

Tomáš Sedláček

- ekonom

-143
+
-
5.Jan  Hrušínský

Jan Hrušínský

- herec

-155
+
-

Články na Heroine.cz

Potřebujeme ty nejlepší lidi. O mýtu meritokracie a jeho škodlivosti

Potřebujeme ty nejlepší lidi. O mýtu meritokracie a jeho škodlivosti

Nebyl by svět krásný, kdyby každý měl šanci uspět zcela jen podle svých schopností a snahy?...více

Děti kvůli covidu nezhloupnou. Otázka je, jak dobře je budeme učit, až se vrátí do škol

Děti kvůli covidu nezhloupnou. Otázka je, jak dobře je budeme učit, až se vrátí do škol

Rozhovor s lingvistkou Evou Lehečkovou a odbornicí na vzdělávání Kateřinou Šormovou o...více

Nebojte se investovat. Jde to ekologicky a odpovědně

Nebojte se investovat. Jde to ekologicky a odpovědně

Pokud chceme pomáhat světu, musíme začít nejdříve sami u sebe. Peníze řídí svět, a pokud...více

Ušetřete za elektřinu a plyn

Zdají se vám vaše účty za elektřinu a plyn podezřele vysoké, ale nechce se vám do srovnávání nabídek? Odrazuje vás od změny dodavatele nekonečné papírování? Máme řešení: porovnáme distribuční sazby za elektřinu i plyn a vybereme tu pro vás nejvýhodnější. A pokud budete chtít, zařídíme za vás i změnu dodavatele.

Průměrně šetříme 2320 korun ročně na elektřině a 2560 korun na plynu.

Víte, kde najdete nejlevnější benzin ve svém okolí? My ano. Vyzkoušejte naše vyhledávání čerpacích stanic podle adresy nebo místa, kde se právě nacházíte.

Vývoj ceny benzinu a ceny nafty

Poradna

Poslední dotaz: Hypo vs Uver stav.spoř. prvních 5 let
Poradna > Hypoteční úvěr > Hypo vs Uver stav.spoř. prvních 5 let

Otázka: Dobrý den, mám nabídku na klasickou hypoteku od Raifaisen s urokem 2,05% p.a.a fixací na 5 let. Poté mám druhou nabídku na uvěr ze stavebního sporeni od lišky s urokem 1,59% p.a. a fixací na 6 let. Jde...Více

Právní poradna

Sociální poradna

Investiční poradna

Interaktivní grafiky

Spočítejte si osobní inflaci

Spočítejte si osobní inflaci

Inflace se měří indexem cen průměrného koše výrobků a služeb. Jenže každý kupuje něco jiného, proto na každého inflace působí jinak.

Jak se vyvíjejí v Česku mzdy a nezaměstnanost

Jak se vyvíjejí v Česku mzdy a nezaměstnanost

Unikátní mapa, na které můžete sledovat vývoj nezaměstnanosti a průměrných platů v jednotlivých českých krajích od roku 2006.

Průvodce výpisem z katastru nemovitostí

Průvodce výpisem z katastru nemovitostí

Vyznat se ve výpisu z katastru nemovitostí je často složité. Připravili jsme průvodce, který vám pomůže se zorientovat v jeho jednotlivých částech.

Partners Financial Services